ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK PRÁVNÍ ZÁKLAD A SOUVISLOSTI Podle čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením 1 jsou členské státy povinny každoročně sdělit Komisi: výsledky kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených potravin a složek potravin a použité dávky, a dále výsledky kontrol provedených u výrobku ve fázi uvádění na trh a metody použité pro prokazování ošetření ionizujícím zářením. Komise v souladu s požadavky čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie: podrobné údaje o schválených ozařovnách v členských státech a všechny změny jejich postavení, zprávu vycházející z údajů poskytnutých vnitrostátními orgány dozoru. Tato zpráva se týká období od 1. ledna 2011 do 31. prosince Obsahuje souhrn údajů, které Komisi zaslalo 25 členských států. Bulharsko a Malta nepředložily žádné údaje. Informace o obecných hlediskách ozařování potravin jsou k dispozici na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Ozařovny V souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 1999/2/ES smějí být potraviny a složky potravin ozařovány pouze ve schválených ozařovnách. Ozařovny v EU schvalují příslušné orgány členských států. Podle čl. 7 odst. 3 jsou členské státy povinny oznámit Komisi své schválené ozařovny. 1 2 Úř. věst. L 66, , s CS 2 CS

3 K ošetření potravin a složek potravin mohou být použity pouze tyto druhy ionizujícího záření: záření gama radionuklidů 60 Co nebo 137 Cs, rentgenové záření generované přístroji, jehož energie (maximální energie kvanta) nepřevyšuje 5 MeV, urychlené elektrony z generátorů, jejichž energie (maximální energie kvanta) nepřevyšuje 10 MeV. Komise zveřejnila seznam schválených ozařoven v členských státech Ozařované potraviny a složky potravin Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením je na úrovni EU povoleno ozařování sušených aromatických bylin, koření a zeleninových ochucovacích přípravků 4. Sedm členských států dále oznámilo, že v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 1999/2/ES ponechává v platnosti vnitrostátní povolení pro některé potraviny a složky potravin. Komise zveřejnila seznam vnitrostátních povolení 5. Všechny ozářené potraviny, které obsahují jednu nebo více ozářených složek potravin, musí být označeny slovy ozářeno nebo ošetřeno ionizujícím zářením. Je-li ozářený výrobek použit jako složka ve vícesložkové potravině, uvedou se tatáž slova u jeho názvu v seznamu složek. Je-li výrobek prodáván nebalený, uvedou se tato slova společně s názvem výrobku na tabulce nebo štítku nad nádobou, v níž je výrobek umístěn, nebo vedle ní. S cílem prosadit používání správného označování a umožnit zjištění neschválených standardizoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) na základě zmocnění Evropskou komisí několik analytických metod. 2. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÝCH V OZAŘOVNÁCH Tato část zprávy se zabývá výsledky kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených a použité dávky. Podle informací poskytnutých členskými státy potvrdily kontroly provedené příslušnými orgány, že ozařovny vyhovují požadavkům směrnice 1999/2/ES. Následující tabulky uvádějí kategorie a množství ozářených ve schválených ozařovnách v členských státech EU v roce Belgie V Belgii je jedna schválená ozařovna. 3 Úř. věst. C 265, , s Úř. věst. L 66, , s Úř. věst. C 283, , s. 5. CS 3 CS

4 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 238, Zmrazená žabí stehýnka 3050,944 5 Drůbež 1378,752 5 Ryby, korýši a měkkýši 153, Sušená krev, plazma a koaguláty 84,1 6 9 Zelenina 4, Rýžová mouka 44,25 3 Vaječný bílek 32,805 3 Arabská guma 2,1 3 Mlezivo (pouze pro veterinární výzkum) 41, Celkem 5030, Bulharsko V Bulharsku jsou dvě schválené ozařovny. Nebyly předloženy žádné údaje za rok Česká republika V České republice je jedna schválená ozařovna. Celkem 24, Německo Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 24, V Německu jsou čtyři schválené ozařovny. Ve dvou z těchto ozařoven nebyly ozářeny žádné potraviny. Celkem 152 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 152 <10 CS 4 CS

5 2.5. Španělsko Ve Španělsku jsou dvě schválené ozařovny. V jedné z těchto ozařoven nebyly ozářeny žádné potraviny. Celkem 307, Estonsko V Estonsku je jedna schválená ozařovna Francie Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 307,546 <10 Celkem 19,2 Ve Francii je pět schválených ozařoven. Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 19,2 10 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) Drůbež 114,418 5 Arabská guma 69, ,66 10 Zmrazená žabí stehýnka 510,625 5 Celkem 694, Maďarsko 2.9. Itálie V Maďarsku je jedna schválená ozařovna. Celkem 142 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) V Itálii je jedna schválená ozařovna. V roce 2011 nebyly ozářeny žádné potraviny. CS 5 CS

6 2.10. Nizozemsko V Nizozemsku jsou dvě schválené ozařovny Polsko Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 199,585 6,4 7,3 Žabí části 352,611 4 Drůbeží maso 111,955 5 Sušená zelenina 446, Vaječný bílek 421,982 1,3 Krevety/garnáti (zmrazené) 38,478 3 Celkem 1572,878 V Polsku jsou dvě schválené ozařovny. Celkem 105, Rumunsko V Rumunsku je jedna schválená ozařovna. Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 105, Celkem Spojené království Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 20 8 Ve Spojeném království je jedna schválená ozařovna. V roce 2011 nebyly ozářeny žádné potraviny Ostatní členské státy V ostatních členských státech (Dánsko, Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) nejsou žádné schválené ozařovny. CS 6 CS

7 2.15. Shrnutí za EU Následující tabulka shrnuje množství potravin (v tunách) ošetřených ionizujícím zářením ve schválených ozařovnách v Evropské unii v roce 2011: BE CZ DE EE ES FR HU NL PL RO Celke m % Sušená krev 84, ,1 1,04 Vaječný bílek 32, ,8 5,64 Ryby, měkkýši, krevety/garná ti Žabí stehýnka Arabská guma Byliny a koření 153, , ,6 2, , , , ,1 48,52 2, , ,3 0,88 238,1 24, ,2 307,5 0, ,6 105, ,9 14,98 Drůbež 1378, , , ,0 19,89 Rýžová mouka 44, ,2 0,55 Zelenina 4, ,8 0,06 Dehydratova né produkty , ,8 5,54 Ostatní 41, ,9 0,52 Celkem 5030,7 24, ,2 307,5 694, ,4 105, ,5 100 % z celkového množství 62,36 0,30 1,88 0,24 3,81 8,61 1,76 19,48 1,31 0, CS 7 CS

8 3. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÝCH U VÝROBKŮ VE FÁZI UVÁDĚNÍ NA TRH A METODY POUŽITÉ PRO DETEKCI OZÁŘENÝCH POTRAVIN V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky kontrol provedených u výrobků ve fázi uvádění na trh a metody použité pro detekci ošetření ionizujícím zářením Rakousko Počet : 126 Byliny a koření EN 1788, EN Bylinné čaje EN 1788, EN Drůbeží maso EN 1786 Celkem Belgie 100 % 0 % 0 % Počet : 123 Ovoce Doplňky stravy * Nudle Zelenina Byliny Korýši Měkkýši 22 Celkem ,4 % 0 % 1,6 % EN 1788 * ozařování není povoleno 3.3. Bulharsko Nebyly předloženy žádné údaje za rok CS 8 CS

9 3.4. Kypr Sušená zelenina, byliny a koření Počet : ΕΝ Celkem Česká republika 100 % 0 % 0 % Počet : 40 Ryby a měkkýši EN 1785 Bylinné čaje EN 1788 Koření EN 1788 Doplňky stravy EN 1788 Polévky s instantními nudlemi EN 1788 Drůbež EN 1785 Čerstvé ovoce EN 1788, EN 1785 Sušené houby EN 1788 Celkem Německo Sýry, sýrové výrobky s bylinami a kořením Sýry, sýrové výrobky bez bylin a koření 82,5 % 17,5 % 0% Počet : Ochucené máslo EN 1787 Vejce a vaječné výrobky EN 1784 Maso (kromě drůbeže a zvěřiny) EN 1786 EN 1787, EN 1788, ASU 64 LFGB, L EN 1788, EN 1784, ASU 64 LFGB, L Drůbež EN 1784, EN 1786 Masné výrobky (kromě uzenářských výrobků) EN 1786, EN 1784, EN 1788 Uzenářské výrobky EN 1786, EN 1784 Ryby a produkty z ryb * Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové včetně výrobků z nich * 2** EN 1786, EN 1788, EN 1789 EN 1788, EN 1786, EN 1787, EN 1384, EN 13751, ASU 64 LFGB,L , CS 9 CS

10 Polévky, omáčky, včetně instantních polévek a jídel Obiloviny a výrobky z obilovin Luštěniny, olejnatá semena a ořechy Brambory, části rostlin s vysokým obsahem škrobu * 5** ** EN 1787, EN 1788, EN EN 1787, EN 1788, EN EN 1787, EN 1788, EN EN 1788, EN Čerstvá zelenina EN 1788, EN 1787, EN Sušená zelenina EN 1788, EN 1787, EN Čerstvé houby EN 1788 Houby sušené nebo výrobky z hub * Čerstvé ovoce Sušené ovoce a ovocné výrobky EN 1788, EN 13751, EN 1787 EN 1784, EN 1788, EN 1787, EN 13751, EN 1385 EN 1787, EN 1788, EN Káva EN 1788, EN Čaj, čaji podobné produkty Hotové pokrmy Doplňky stravy * Ochucovací a kořenící přípravky ** Sušené byliny a koření ** EN 1788, EN 13751, EN 1787 EN 1788, EN 1786, EN EN 1788, EN 1787, EN 13751, termoluminiscenční analýza EN 1788, EN 13751, EN 1787, termoluminiscenční analýza EN 1788, EN 1787, EN 13751, termoluminiscenční analýza Ostatní EN 1788, EN 13751, EN Enzymy EN 1788, EN Celkem * ozařování není povoleno; ** bez náležitého označení 97,83 % 0,58 % 1,58 % CS 10 CS

11 3.7. Dánsko Počet : 98 Doplňky stravy * EN 13751, EN 1788 Byliny a koření EN 13751, EN 1788 Bylinný čaj EN 13751, EN 1788 Sušené instantní nudle * EN 13751, EN 1788 Polévky a omáčky EN 13751, EN 1788 Celkem * ozařování není povoleno 3.8. Estonsko 94 % 0 % 6 % V roce 2011 nebyly v Estonsku provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění výrobku na trh. V Estonsku není žádná laboratoř, která provádí analýzy pro ionizující záření. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům nebyly vzorky zaslány do zahraničí k analýze Řecko Počet : 20 Koření EN Čaj EN Byliny EN Celkem Španělsko 100 % 0 % 0 % Počet : 208 Byliny a koření ** EN 1787, EN Bylinné čaje EN Sušené ovoce EN 13708, EN 1787 Měkkýši EN 1786 Maso EN 1786 Celkem ** bez náležitého označení 97,12 % 2,4 % 0,48 % CS 11 CS

12 3.11. Finsko Počet : 193 Sušené byliny a koření EN 13751, EN 1788 Doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživové účely EN 13751, EN 1788 Ovoce, bobulové ovoce, zelenina EN 13751, EN 1788 Čaje a rostlinné přípravky EN 13751, EN 1788 Ostatní přípravky Celkem ** 95,8 % 0 % 4,2 % ** bez náležitého označení nebo z ozařovny bez schválení EU Francie Počet : 112 Byliny a koření EN 1784, EN 1788 Zmrazení korýši nebo měkkýši Dehydratované polévky a omáčky EN 1784, EN ** EN 1784, EN 1788 Doplňky stravy * EN 1784, EN 1788 Žabí stehýnka EN 1784, EN 1788 Jehněčí maso EN 1784, EN 1788 Drůbež EN 1784, EN 1788 Předvařené nudle EN 1784, EN 1788 Čaj EN 1784, EN 1788 Sušené ovoce, zelenina, houby EN 1784, EN 1788 Celkem ,3 % 6,2 % 4,5 % * ozařování není povoleno; ** bez náležitého označení Maďarsko Počet : 78 Koření EN 1788 Čaj EN 1788 Celkem % 0 % 0 % CS 12 CS

13 3.14. Irsko Počet : 110 Koření Byliny a koření Ochucovací přípravky Semena Těstoviny Nudle Čaje Celkem % 0 % 0 % EN (screening), EN 1788 (potvrzení) Itálie Počet : 423 Ryby, měkkýši, korýši Byliny a koření Maso Cibule a česnek EN 13784, EN 1786, EN 1788, EN EN 13783, EN13751, EN 1787, EN 1788 EN 1786, EN 13784, EN EN 1788, EN 13751, EN 1787, EN Brambory EN 1788, EN 13751, EN 1787, EN Sušené houby EN 13708, EN13751 Zeleninové ochucovací přípravky EN 1787, EN Ořechy EN 1787, EN Sušené ovoce EN 1787, EN Žabí stehýnka EN 1786, EN 1785 Čerstvé ovoce EN 1787, EN 1788, EN Zeleninové výtažky EN Doplňky stravy EN Pšenice EN 1787 Zelenina EN 1788 Zelený čaj EN Pekárenské výrobky EN 1787 Celkem ** ** bez náležitého označení 98,95 % 0 % 1,05 % CS 13 CS

14 3.16. Lotyšsko Počet : 42 Houby (solené, zmrazené) MI VNIIMS SDP 5.4.4R.01:2010 SSI- Rapport 93-11(Sr 90) Doplňky stravy 2 0 5* EN 1788 Sušené byliny a koření EN 1788 Ryby a korýši MI VNIIMS SDP 5.4.4R.01:2010 Česnek EN 1788 Sójová omáčka MI VNIIMS Pomelo MI VNIIMS Minerální voda Celkem % 0 % 12 % * ozařování není povoleno Litva Počet : 90 Doplňky stravy EN Byliny a koření EN Čaj EN 1378 Sušená zelenina EN 1378 Celkem Lucembursko 100 % 0 % 0 % Počet : 20 Doplňky stravy 5 0 5* EN 1788 Nudle EN 1788 Celkem * ozařování není povoleno 75 % 0 % 25 % MI VNIIMS SSI- Rapport 93-11(Sr 90) CS 14 CS

15 3.19. Malta Nebyly předloženy žádné údaje za rok Nizozemsko Počet : 303 Výrobky z obilovin EN Sušená zelenina a zeleninové výrobky EN Sušené ovoce a ovocné výrobky EN Ořechy a semena EN Ryby a produkty z ryb EN Saláty, těstoviny a polévky EN Koření/aromata EN Celkem Polsko 95,4 % 4,6 % 0% Počet : 229 Sušené byliny a koření EN 13751, EN 1788 Ořechy EN 1787 Zelenina (včetně luštěnin) EN 1788 Ovoce EN 1784, EN 1787 Ryby a mořští živočichové EN 1786, EN 1788 Čaje EN Zrající sýry, tvarohové sýry, jiné sýry obsahující koření a EN 1788 byliny Předem připravená jídla EN 1788 Maso, droby, masné výrobky EN 1786, EN 1784 Doplňky stravy EN 13751, EN 1788 Potraviny pro zvláštní výživu EN 1788 Celkem ** 98,25 % 0 % 1,75 % ** bez náležitého označení CS 15 CS

16 3.22. Portugalsko Byliny, koření a zeleninové výtažky Počet : Celkem % 0 % 0 % Rumunsko Technika PSL (fotostimulační luminiscence) Sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky Počet : *** EN 1787, EN Celkem * * * ozářeno v ozařovně bez schválení EU Švédsko Drůbeží maso (z různých ptáků) 98,7 % 0 % 1,3% Počet : EN 1784 Celkem Slovenská republika 100 % 0 % 0 % Počet : 18 Ořechy EN 1784 Olejnatá semena EN 1784 Tuňák v oleji, drcený EN 1784 Sušenky a cereální tyčinky EN 1788 Masné výrobky EN 1784 Celkem Celkem % analyzovaných 100 % 0 % 0 % CS 16 CS

17 3.26. Slovinsko Počet : 20 Koření EN 13751, EN 1788 Doplňky stravy EN 13751, EN 1788 Česnek EN 13751, EN 1788 Rýže EN 13751, EN 1788 Celkem Celkem % analyzovaných Spojené království Sušené byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky Čerstvé a konzervované (jiné než sušené) byliny a koření 85 % 15 % 0 % Počet : EN13751, EN EN13751, EN 1788 Různé EN13751, EN 1788 Nudle a dehydratované asijské pokrmy EN13751, EN 1788 Zelenina EN13751, EN 1788 Polévky a omáčky EN13751, EN 1788 Doplňky stravy EN13751, EN 1788 Sušené ryby a mořské produkty EN13751, EN 1788 Celkem ** Celkem % analyzovaných 90,00 % 5,4 % 4,6 % ** bez náležitého označení a bez poskytnutých důkazů ohledně ozáření uskutečněného ve schválené ozařovně CS 17 CS

18 3.28. Shrnutí za EU Následující tabulka shrnuje analyzované vzorky a získané výsledky za Evropskou unii jako celek: ČLENSKÝ STÁT VYHOVUJÍCÍ VZORKY NEPRŮKAZNÉ NEVYHOVUJÍCÍ VZORKY VZORKY CELKEM % Z CELKOVÉHO POČTU VZORKŮ V EU AT ,3 % BE ,2 % BG NDS NDS NDS NDS CY ,1 % CZ ,7 % DE ,0 % DK ,8 % EE NAC NAC NAC NAC EL ,4 % ES ,8 % FI ,5 % FR ,0 % HU ,4 % IE ,0 % IT ,8 % LV ,8 % LT ,7 % LU ,4 % MT NDS NDS NDS NDS NL ,6 % PL ,2 % PT ,2 % RO ,5 % SE ,1 % SK ,3 % SI ,4 % UK ,4 % EU CELKEM % 97 % 1 % 2 % 100 % NDS: Nebyly předloženy žádné údaje NAC: Nebyly provedeny žádné rozbory CS 18 CS

19 4. SHRNUTÍ Tato zpráva se týká období od 1. ledna 2011 do 31. prosince Obsahuje souhrn údajů, které Komisi zaslalo 25 členských států. Bulharsko a Malta nepředložily žádné údaje. V roce 2011 bylo v provozu 24 schválených ozařoven ve 13 členských státech v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 1999/2/ES. Nebyly schváleny žádné nové ozařovny. Žádná schválená ozařovna nebyla uzavřena. Pět ozařoven neozařovalo žádné potraviny během roku 2011 (žádné údaje nebyly předloženy pro dvě ozařovny v Bulharsku). V členských státech bylo ionizujícím zářením celkem ošetřeno 8 067,5 tuny výrobků, z toho 90,45 % bylo ozářeno ve třech členských státech: v Belgii (62,36%), Nizozemsku (19,48%) a ve Francii (8,61%). V rámci ozařovaných kategorií byly nejčastěji ošetřovány tyto tři potraviny: žabí stehýnka (48,52 %), drůbež (19,89 %) a sušené byliny a koření (14,98 %). V porovnání s rokem 2010 došlo k mírnému snížení celkového množství výrobků ozářených v EU (9 263,4 tun). Ve Francii došlo k významnému snížení množství sušených aromatických bylin, koření a zeleninových ochucovacích přípravků, jakož i množství drůbežího masa, která byla vystavena působení ionizujícího záření: 65 % a 75 % (v příslušném pořadí). V Nizozemsku došlo k 2,85% zvýšení celkového množství výrobků ošetřených ionizujícím zářením, a to zejména v důsledku prudkého nárůstu množství vaječných bílků ozářených v roce Pokud jde o kontroly provedené u výrobků ve fázi uvádění na trh, údaje o nich poskytlo 25 členských států. Jeden členský stát vzhledem ke skutečnosti, že nemá laboratoře pro provedení analýzy a že zasílání k analýze do zahraničí by bylo příliš drahé, neprovedl v rámci úředního dozoru a inspekce žádné kontrolní rozbory. Celkem bylo analyzováno ve 24 členských státech, z toho 67,4 % ve třech členských státech (54 % v Německu, 7,8 % v Itálii a 5,6 % v Nizozemsku). Celkem (97 %) bylo v souladu s ustanoveními uvedených směrnic, 105 (2 %) bylo nevyhovujících, u 60 (1 %) byly výsledky neprůkazné. Důvody neprůkaznosti výsledků se nejčastěji týkají nepotvrzení po pozitivních výsledcích ze screeningových testů a/nebo obtížnosti stanovit, které ze složek ve vícesložkových potravinách byly ozářeny, a to přestože byly označeny. Dvěma hlavními důvody nesouladu s ustanoveními u testovaných jsou nesprávné značení a zákaz ozařování; důvodem nesouladu je rovněž ozáření v ozařovnách, které nebyly schváleny EU. Důvody nesouladu s ustanoveními jsou uvedeny v každé tabulce testů provedených v každém členském státě. CS 19 CS

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2008

ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2008 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2011 KOM(2011) 359 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2008 ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2009

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2009 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 16 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2009 CS CS ZPRÁVA

Více

Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2007 (2009/C 242/02)

Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2007 (2009/C 242/02) C 242/2 Úřední věstník Evropské unie 9.10.2009 Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2007 (2009/C 242/02) 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD A SOUVISLOSTI Podle čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.060 Leden 2011 Pšenice Stanovení sedimentačního indexu Zelenyho test ČSN EN ISO 5529 46 1022 idt ISO 5529:2007 Wheat Determination of the sedimentation index Zeleny test Blé

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2011 KOM(2011) 116 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii:

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra Veřejných financí Studijní obor: Zdanění a daňová politika Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v zemích EU Autor bakalářské práce: Denisa

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final}

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.6.2014 COM(2014) 353 final PART 2/2 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu {SWD(2014) 186 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Školkařské dny Skalský Dvůr 9.2.2016 Ing. Zdeněk Nachlinger Příloha 1 31.10.2014 Úřední věstník Evropské unie L 312/85 TŘÍDA II ROSTLINNÉ PRODUKTY Poznámka

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

Mobility pro studenty AR 2016/17

Mobility pro studenty AR 2016/17 Mobility pro studenty AR 2016/17 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní pobyty a

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2005 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN 14297 Květen 73 4211 Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products Conduits de

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.080.10 Prosinec 2011 Slévárenství Otěruvzdorné litiny ČSN EN 12513 42 0961 Founding Abrasion resistant cast irons Fonderie Fontes résistant a l,usure par abrasion Gießereiwesen

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2005 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 80-7084-539-2

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Červen 2013 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1342 ed. 2 72 1862 Setts of natural stone for external paving

Více

Design, preparation and application of internal cement and /or lime plastering systems

Design, preparation and application of internal cement and /or lime plastering systems ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10; 91.180 2006 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů Červenec ČSN 73 3715 idt CEN/TR 15125:2005 Design, preparation

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.080 2008 Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky ČSN EN 1829-2 11 7911 Říjen High-pressure water

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 Duben 2009 Stavební kování Zámky a střelkové zámky Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy Požadavky a zkušební metody ČSN EN 14846 16 5192 Building Hardware

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.30 Říjen 2010 Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN 61439-2 35 7107 idt IEC 61439-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2:

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Ročník XIII., čtrnáctideník, 26. 5. 2009 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen: : 20. za studena

Více

57. 8. týden 2009 ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA. Komoditní zpravodajství Vývoj CZV jatečných zvířat

57. 8. týden 2009 ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA. Komoditní zpravodajství Vývoj CZV jatečných zvířat Ročník XIII., čtrnáctideník, 3. 3. 2009 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen: : 8. za studena Mladí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 Únor 2012 Tuhá alternativní paliva Metody přípravy laboratorního vzorku ČSN EN 15443 83 8321 Solid recovered fuels Methods for the preparation of the laboratory sample

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu ČSN EN 12446 ed. 2 73 4207 Chimneys Components Concrete outer wall elements Conduits de fumée Composants

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.50; 01.040.91 Září 2014 Hydroizolační pásy a fólie Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech Definice a charakteristiky ČSN EN 13707 72 7601 Flexible sheets for

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2015 COM(2015) 195 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.99 Červen 2009 Desky z rostlého dřeva (SWP) Požadavky ČSN EN 13353 49 2810 Solid wood panels (SWP) Requirements Bois panneautés (SWP) Exigences Massivholzplatten (SWP)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.75 Červenec 2010 Ocelové trubky pro přesné použití Technické dodací podmínky Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena ČSN EN 10305-1 42 0093 Steel tubes for precision applications

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 8 červenec 2013 Ročník XVI., měsíčník, 29. 8. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,09 Kč/ks M... 1,49

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 Březen 2014 Potraviny Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu Část 1: Olejniny a krmiva ČSN EN ISO 16634-1

Více