Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva skupiny CE GROUP"

Transkript

1 Výroční zpráv skupiny CE GROUP

2

3 hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP

4 skupin CE GROUP výroční zpráv 2009

5 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny CE GROUP 11 Předstvení České energie 12 Předstvení České plynárenské 15 Předstvení GSCeP 16 Předstvení Českýh plynovodů ROČNÍ PŘEHLED ROČNÍ PŘEHLED ČESKÉ ENERGIE Všeoené informe 20 Informe o hospodářském vývoji 21 Zpráv nezávislého uditor o účetní uzávěre 23 Rozvh 24 Výkz zisku ztráty 28 Doplňujíí informe k rozvze výkzu 30 Přehled o peněžníh toíh 31 Přehled o změnáh kpitálu 32 Příloh k účetním výkzům 33 ROČNÍ PŘEHLED ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ Všeoené informe 34 Informe o hospodářském vývoji 35 Zpráv nezávislého uditor o účetní uzávěre 36 Rozvh 38 Výkz zisku ztráty 42 Doplňujíí informe k rozvze výkzu 44 Přehled o peněžníh toíh 45 Přehled o změnáh kpitálu 46 Příloh k účetním výkzům 47 ROČNÍ PŘEHLED GSCEP Rozvh 48 Výkz zisku ztráty 52 ROČNÍ PŘEHLED ČESKÝCH PLYNOVODŮ Rozvh 54 Výkz zisku ztráty

6 Zpráv předstvenstv Vážené dámy pánové, tění klienti, milí spoluprovníi, vážení prtneři. Dovolte mi, yh vás seznámil se zprávou předstvenstv společnosti CE GROUP o podniktelské činnosti. Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 2002, kdy jsme zložili první z firem, sie společnost Česká energie,.s. T se orientovl n ktivity v energetie jejím prvotním ílem ylo vyudovt si pevné postvení n energetikém trhu, který tehdy doznávl znčnýh změn, to především díky jeho lierlizi. Záměr se rzy ukázl jko správný s postupujíí lierlizí trhu se záěr skupiny její ktivity zčly výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny, tk y víe odpovídly přiývjíím složitějším úkolům. V roe 2007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská,.s., do které se soustředily velkoohodní ktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný, protože nová společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. Dlší činnost směřování nšeho uskupení nás dovedlo v roe 2009 k zložení společnosti GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. V reki n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo zložení společnosti České plynovody,.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART neo-li propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 2009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA ve státu Florid - účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou. Ale tím výčet ktivit CE GROUP ještě nekončí. Jednou z ktivit skupiny yl i relize provoz solárníh elektráren. Součástí skupiny se proto stly společnosti EGEP,.s. CZECH SOLAR ENERGY PROJECT,.s. Rozhodnutím kionářů le skupin výrzněji soustředil svou pozornost především n ohodování s elektrikou energií zemním plynem omezil své ktivity v olsti produke solární energie. Proto yly oě společnosti ze skupiny vyvedeny odprodány, tkže fotovoltikým projektům se už nevěnujeme. Skupin CE GROUP se dnes prostřednitvím nosnýh společností Česká energie,.s. Česká plynárenská,.s. i díky doshovným hospodářským výsledkům, může zčít věnovt podpoře elospolečensky potřenýh užitečnýh ktivit. Mezi ně ptří npříkld podpor vyrnýh sportovů neo význmnýh událostí z různýh olstí život. V poslední doě to yl tře finnční podpor některýh kí pržského kluu ROTARY. Tdy jsme podpořili zejmén zdrvotní vzděláví progrmy v Afrie, výměnu zkušeností u ndějnýh evropskýh hudeníh tlentů tké odornou diskusi n pržském ekonomikém fóru. Podíleli jsme se n finnční podpoře nejen českýh kolektivníh sportů, le i vyrnýh tlentů či veteránů utomoilového sportu yklistiky. Podpořili jsme tké hudení festivl v Kutné Hoře. A nše podpor směřovl i k jedné z nejvýznmnějšíh událostí v České repulie, kterou yl návštěv ppeže Benedikt XVI. Podíleli jsme se tké n slvnostním uvedení do funke nového českého riiskup Dominik Duky. Podoným ktivitám se udeme věnovt i ndále. Dovolte mi, yh vyjádřil upřímné poděkování všem nšim zákzníkům, prtnerům spoluprovníkům z jejih přínos pro plnění nših společnýh ílů. Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv společností CE GROUP 8 9

7 Předstvení skupiny CE GROUP Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 2002 zložením společnosti Česká energie,.s. s orientí n energetiku. S postupujíí lierlizí trhu se záěr skupiny zčl výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny. V roe 2007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská,.s., do které se soustředily velkoohodní ktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. V roe 2009 vznikl společnost GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. V reki n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo zložení společnosti České plynovody,.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART neo-li propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 2009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA stát Florid - účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou

8 Předstvení České energie Česká energie,.s. je ryze českou společností, která ohoduje s elektrikou energií zemním plynem. N trhu úspěšně půsoíme už od roku Stli jsme se jedním z prvníh privátníh ohodníků v České repulie, který získl lieni n ohodování s elektrikou energií zemním plynem. Velmi úze spoluprujeme mimo jiné s elou řdou profesníh svzů soií. Aktivně ohoduje s elektrikou energií zemním plynem v ktegorii mlooděru i velkooděru. N trhu se orientuje především n mlé středně velké podniky (SME - Smll nd Medium Enterprises - podle definie EU s ročním ortem do. 1,5 mld. korun) dále n tkzvné síťové klienty, tedy právniké sujekty, které mjí ví provozoven neo kneláří n území elé České repuliky. Česká energie,.s. jko jeden z prvníh lterntivníh dodvtelů elektriké energie zemního plynu vstoupil n energetiký trh s jsnou vizí ýt prtnerem pomoníkem mlýh středně velkýh podniků ohodníh neo výroníh řetězů. Touto systemtikou činností je Česká energie,.s. význmným dodvtelem elektriké energie zemního plynu podílí se tk n formování českého energetikého trhu. Česká energie,.s. splnil veškeré normy pro získání ertifikátu EN ISO 9001:2008 je jeho držitelem. Nše společnost tk může zákzníkům poskytovt mximální kvlitu prodeje elektriké energie, zemního plynu s tím souvisejííh služe. Česká energie,.s. získl v roe místo z dynmiký růst zároveň se umístil n 57. místě v kždoročně vyhlšovné ktegorii ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST z víe než soutěžííh společností. Divizí společnosti Česká energie,.s. je společnost CeSPARK (www.esprk.z), která speilizuje svůj dodvtelský progrm n veškeré komponenty souvisejíí s výroou neonové světelné reklmy, včetně návrhu výroy. Jednotlivé prvky jsou vyroeny z vysoe kvlitníh mteriálů zjišťujíí vysokou životnost, le tké možnou kretivitu při sestvování reklm dle přání zákzník. Bezkonkurenčně nejširší nídk mteriálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompleti prvků pro výrzný konečný efekt světelné či neonové reklmy

9 Předstvení České plynárenské Česká plynárenská,.s. vznikl v roe 2007 s ílem vstoupit n evropský velkoohodní trh se zemním plynem. Ve skupině CEGroup zjišťuje velkoohodní opere se zemním plynem komoditní trding. V roe 2009 se podřilo rozvinout fyziký ohod se zemním plynem vyudovt si zákldní síť ohodníh vzthů n primárním trhu. V doě lednové krize v roe 2009 nídl opertivně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou repuliku. Společnost je registrovným ohodníkem se zemním plynem n českém, němekém rkouském trhu. N českém trhu má uzvřenu rámovou smlouvu s NET4GAS s ílem zjistit přeshrniční přeprvu trnzitním plynovodem. Společnost je součsně sujektem zúčtování u operátor trhu (OTE,.s.) má veškerá oprávnění liene pro své ohodní opere. Je registrovným ohodníkem v němekém přeprvním systému ONTRAS, ohodním prostředí GASPOOL NET Connet Germny součsně má uzvřenu smlouvu s význmným rkouským ohodním Huem Bumgrten. Vytýčené íle pro rok 2009 yly splněny společnosti se podřilo ěhem krátké doy od legisltivního otevření ohodu s plynem etlovt se n trhu. Většin tehnikýh dministrtivníh překážek ohodování yl v roe 2009 překonán díky vytvoření nezávislé funke operátor trhu. Nše společnost má doré předpokldy pro dlší expnzi příprvu n komoditní trding

10 Předstvení GSCeP Společnost GSCeP,.s. vznikl v roe 2009 s ílem nlézt vhodnou loklitu pro ryhlý zásoník zemního plynu v přípdě dorýh podmínek, projekt tké relizovt. Společnosti se podřilo získt nezytná oprávnění pro důlní činnost, tk neprodleně zhájil vyhledávání vhodnýh loklit. Rok 2009 yl pro nás rozhodně význmným mezníkem v projektu udování vlstního zásoníku zemního plynu, určeného pro potřey vyrovnávání odhylek denní trding. Po rozsáhlýh nlytikýh príh příprvě dministrtivníh podmínek jsme dokončili všehny nezytné kroky mohli přistoupit k příprvě průzkumnýh vrtů. Během roku jsme n zákldě dostupné dokumente vytipovli tři geologiky vhodné loklity vyhovujíí podmínkám pro vyudování ryhlého zásoníku kvernového typu. Jedná se o loklity: Okrouhlá Rdouň v jižníh Čeháh políž Jindřihov Hrde Rožná Rožínk n Vysočině Rožná - Milsín n Vysočině Ve všeh vytipovnýh loklitáh jsme n zákldě udělenýh oprávnění k průzkumu vytyčeného území nlyzovli dostupné dokumenty geologiké mpy. Ve výsledku jsme vyrli k zhájení důlníh prí dvě ezprostředně sousedíí loklity Rožná-Rožínk Rožná-Milsín. Výhodou je dostupnost páteřního trnzitního plynovodu společnosti NET4GAS, který prohází pouhýh 16 km od oou loklit. Zásoník plánujeme vyudovt v hloue ž metrů, km je zjištěn přístup jediným ktivním urnovým dolem v Evropě. Část kpity ude uvolněn k zohodování n volném trhu ukčním způsoem. Nevylučujeme ni možnost, y se do projektu zpojili i dlší vyrní investoři. Společnost GSCeP.s., člen skupiny CE GROUP, podepsl dne se státním podnikem DIAMO společností METROSTAV,.s. smlouvu, která umožňuje zhájení důlníh prí n výstvě podzemního zásoníku zemního plynu v loklitě urnového dolu Rožná n Vysočině. Smluvní strny si v první etpě kldou z íl ověřit dosvdní výsledky nlýzy geologikého prostředí n zákldě relizovnýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovného zásoníku. Tto první etp y měl trvt zhru 15 měsíů. Ve druhé etpě pk přistoupí k vyudování smotného zásoníku ve dvou ezprostředně sousedííh kvernáh o předpokládnýh kpitáh 100 mil. m 3 80 mil. m 3 zemního plynu. Dokončení zásoníku se předpokládá v horizontu 5 ž 6 let

11 Předstvení Českýh plynovodů Společnost České plynovody,.s. vznikl v roe 2009 v souldu se širšími záměry nší skupiny investovt do rozvojovýh projektů v plynárenství v České repulie. Společnost České plynovody,.s. vznikl v roe 2009 v souldu se širšími záměry nší skupiny investovt do rozvojovýh projektů v plynárenství v České repulie. Hlvním ílem je posílit likviditu českého plynárenského trhu jko nezytnou podmínku pro zvyšování ohodní trktivity nově lierlizovného trhu. Konkrétně se jedná o příprvu relizi projektu MOZART propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Skupin CEGroup vidí perspektivu příležitost k vyudování vysoe likvidního prostředí právě n území České repuliky, která se nhází ve strtegiké poloze přímo n páteřním trnzitním plynovodu z Rusk. Výhodou je i sousedství s nově integrovným ohodním prostředím Gspoolu. Doposud yl český trh poměrně znčně limitován velmi omezeným počtem přeshrničníh propojení n sousední plynárenské soustvy (Lnžhot, Widhus Hor svté Kteřiny) dominntní rolí vlstník trnzitní přeprvní soustvy

12 Roční přehled České energie Všeoené informe Předmět činnosti společnosti Společnost Česká energie,.s. (IČO ) yl zložen 6.dun 2000 její činnost dle ohodního rejstříku je: správ vlstního mjetku zprostředkování ohodu zprostředkování služe výro, instle oprvy elektrikýh strojů přístrojů testování, měření nlýzy činnost tehnikýh pordů v olsti energetiky vydvtelské nkldtelské činnosti činnost podniktelskýh, finnčníh, orgnizčníh ekonomikýh pordů Vedení společnosti předstvenstvo provlo v tomto složení: Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv, *1959 Ing. Mrek Černý místopředsed předstvenstv, * 1966 Ing. Roert Zedník člen předstvenstv, *1943 Informe o hospodářském vývoji společnosti N koni roku 2008 jsme dodávli elektrikou energii do 1979 oděrnýh míst po elé České repulie. Součsně jsme zhájili dodávky i zemního plynu 57 oděrtelům. N koni roku 2009 to ylo již 2520 konovýh zákzníků u dodávek elektriké energie 200 zákzníků v dodávkáh zemního plynu. To předstvuje meziroční nárůst konovýh zákzníků o téměř 34 % Dodávky zemního plynu (MW/h) V rámi společnosti Česká energie,.s. půsoí i divize CESPARK, orientujíí se n design, výrou montáž světelnýh reklm. V roe 2009 nejen, že udržel jednu z předníh pozi n trhu, le dále meziročně zvýšil svůj ort o téměř 17%. V doě, kdy prktiky všehny sujekty n trhu omezovly své nákldy n nezytné minimum je možné tkovýto výsledek oprávněně povžovt z úspěšný. Dozorčí rd provl v tomto složení: Ing. Edurd Pálk předsed dozorčí rdy, *1957 Dvid Herčík člen dozorčí rdy, *1972 Ldislv Drá člen dozorčí rdy, *1983 Nákup dodávky energií nšim zákzníkům meziročně vzrostly dokone o víe než 50% z 217 GWh n 326 GWh Akionářská struktur Dodávky elektriké energie (MW/h) Společnost emitovl 120 kusů kmenovýh kií n mjitele v listinné podoě ve jmenovité hodnotě ,-Kč. Zákldní kpitál společnosti činní ,- Kč. Složení kionářů : Ldislv Drá 55 kusů kií Mrek Černý 53 kusů kií Edurd Pálk 12 kusů kií Auditoři společnosti Audit z rok 2009 provedl účetní uditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2010 předstvenstvo nvrhuje, y udit opět provedl Ing. Jiří Fišer V olsti dodávek energií souvisejííh služe nše společnost dosáhl meziročního nárůst trže o 41% z 535 mil.czk v roe 2008 n 752 mil.czk v roe

13 Krizový rok 2009 ovlivňovl smozřejmě i rozhodování vedení společnosti o nákldeh České energie. Optrné konzervtivní hospodření spolu s úsilím o vysoký podíl utomtize velmi přispělo k výrznému nárůstu hospodářského výsledku. Česká energie proto nejen s ohledem n svůj význmný nárůst podílu n trhu, le i díky pečlivému hlídání kždodenníh nákldů dosáhl víe než trojnásoného nvýšení svého hospodářského výsledku oproti předhozímu roku Rok 2009 rozhodně řdíme mezi úspěšné roky. V souvislosti s růstem ohodníh ktivit, zkvlitnění nših služe zvýšení komfortu nših zákzníků ohodníh prtnerů jsme v roe 2009 přiměřeně nvýšili pojištění společnosti dli zákld rezervnímu fondu. Součsně s dokončením dlší etpy utomtize vývoje unikátního informčního systému, umožňujíího efektivně zprovávt nrůstjíí množství klientskýh dt, jsme v rekordním čse získli ertifikát jkosti ISO 9001/2008 udělený nám renomovnou společností TÜV NORD CERT GmH Essen. Certifikát jkosti nás zvzuje k ještě odpovědnějšímu přístupu ke kvlitě nših služe. Rok 2009 pro nši společnost yl rokem skutečného vstupu n český trh. Česká energie,.s. yl pro rok 2009 společností COMENIUS zřzen mezi českýh 100 nejlepšíh firem osdil 57 pozii mezi tkovými renomovnými společnostmi jko je ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, či E.ON Česká repulik. Toto oenění je pro nás o to ennější, že jsme nví získli zvláštní oenění z DYNAMICKÝ RŮST Zpráv nezávislého uditor Zpráv nezávislého uditor o úplné účetní závěre určené k všeoeným účelům. Zpráv je zprován dle Mezinárodního uditorského stndrdu ISA 700 s použitím plikční doložky pro Českou repuliku AD ISA 700 v souldu se zákonem č. 93/2009 SB. o uditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsh znění zprávy uditor. Auditovná účetní závěrk k , ohodní společnosti (podroně identifikovná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká energie.s., Sídlo: Bernovýh 65/ , Prh 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení vlná hromd uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákon uživtelé účetní závěrky Auditor, fyziká oso (OSVČ): ing. Jiří Fišer Trvlý poyt: Srjevská 12/2504, Prh 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Prh 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vzth: uzvřen se sttutárním orgánem uditovné Společnosti dle zákon č. 93/2009 S. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenovné společnosti, tj. rozvhu k , výkz zisku ztráty, přehled o změnáh vlstního kpitálu přehled o peněžníh toíh z odoí od do dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh význmnýh účetníh metod Údje o společnosti, kde udit yl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost sttutárního orgánu účetní jednotky z účetní závěrku Z sestvení účetní závěrky podávjíí věrný potivý orz v souldu s českými účetními předpisy odpovídá sttutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je nvrhnout, zvést zjistit vnitřní kontroly nd sestvováním věrným zorzením účetní závěrky tk, y neoshovl význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou upltňovt vhodné účetní metody provádět dné situi přiměřené účetní odhdy. 3. Odpovědnost uditor Úlohou uditor je vydt n zákldě provedeného uditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souldu se zákonem o uditoreh Mezinárodními uditorskými stndrdy souvisejíími plikčními doložkmi Komory uditoru České repuliky,. V souldu s těmito předpisy jsem povinen dodržovt etiké normy nplánovt provést udit tk, yh získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti. Audit zhrnuje provedení uditorskýh postupu, jejihž ílem je získt důkzní informe o částkáh skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výěr 4. uditorskýh postupu závisí n úsudku uditor, včetně posouzení rizik, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou Při posouzení těhto rizik uditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevntní pro sestvení věrné zorzení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je nvrhnout vhodné uditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zhrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhdů provedenýh vedením i posouzení elkové prezente účetní závěrky. Domnívám se, že získné důkzní informe tvoří dosttečný vhodný zákld pro vyjádření výroku uditor. 5. Výrok uditor Podle mého názoru účetní závěrk podává věrný potivý orz ktiv psiv uditovné společnosti k nákldů výnosů výsledku jejího hospodření včetně peněžníh toků z rok 2009 v souldu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo udit. oprávnění: 1026 Dtum vyprováni: Podpis uditor: 22 23

14 Rozvh (ktiv) ROZVAHA - AKTIVA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč). Oznčení AKTIVA Čísl. řád. Běžné účetní odoí Minulé ú. odoí Brutton 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM Součet A ž D A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek Součet B.I. ž B.III B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek Součet I.1. ž I.8. 4 B. I. 1. Zřizoví výdje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 3. Softwre 7 4. Oenitelná práv 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek Součet II.1. ž II B. II. 1. Pozemky Stvy Smosttné movité věi souory movitýh věí Pěstitelské elky trvlýh porostů Dospělá zvířt jejih skupiny Jiný dlouhodoý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek Oeňoví rozdíly k nytému mjetku 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek Součet III.1. ž III B. III. 1. Podíly v ovládnýh řízenýh osoáh Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly Půjčky úvěry - ovládjíí řídíí oso, podsttný vliv Jiný dlouhodoý finnční mjetek Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 30 C. Oěžná ktiv Součet C.I. ž C.IV , C. I. Zásoy Součet I.1. ž C. I. 1. Mteriál Nedokončená výro polotovry Výroky Mldá osttní zvířt jejih skupiny Zoží Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky Součet II.1. ž II C. II. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládjíí řídíí oso Pohledávky - podsttný vliv Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení Dlouhodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky Součet III.1. ž III C. III. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládjíí řídíí oso Pohledávky - podsttný vliv 51 Oznčení AKTIVA Čísl. řád. 4. Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 53 Běžné účetní odoí Minulé ú. odoí Brutton 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 6. Stát - dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek Součet IV.1. ž IV C. IV. 1. Peníze Účty v nkáh Krátkodoé enné ppíry podíly Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 62 D. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I D. I. 1. Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí Příjmy příštíh odoí

15 Rozvh (psiv) ROZVAHA - PASIVA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč). Oznčení PASIVA Čísl. řád. Stv v ěžném PASIVA CELKEM Součet A ž C A. Vlstní kpitál Součet A.I ž A.V A. I. Zákldní kpitál Součet I.1. ž I A. I. 1. Zákldní kpitál Vlstní kie vlstní ohodní podíly (-) Změny zákldního kpitálu 72 A. II. Kpitálové fondy Součet II.1. ž I A. II. 1. Emisní ážio Osttní kpitálové fondy Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh společností Rozdíly z přeměn společností 121 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Sttutární osttní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let Součet IV.1. ž IV A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. ž B.IV B. I. Rezervy Součet I.1. ž I B. I. 1. Rezervy podle zvláštníh předpisů Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Osttní rezervy 90 B. II. Dlouhodoé závzky Součet II.1. ž II B. II. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládjíí řídíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Dlouhodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dlouhodoé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek 101 B. III. Krátkodoé závzky Součet III.1. ž III B. III. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládjíí řídíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Závzky k změstnnům Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dote Krátkodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dohdné účty psivní Jiné závzky 113 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi Součet IV.1. ž IV B. IV. 1. Bnkovní úvěry dlouhodoé Krátkodoé nkovní úvěry Stv v minulém 6 Oznčení PASIVA Čísl. řád. Stv v ěžném 3. Krátkodoé finnční výpomoi C. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I C. I. 1. Výdje příštíh odoí Výnosy příštíh odoí Stv v minulém

16 Výkz zisku ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu ke dni Oznčení TEXT Čísl. řád. Skutečnost v ěžném I. Tržy z prodej zoží A. Nákldy vynložené n prodné zoží Ohodní mrže I. - A II. Výkony Souet II.1. ž II II. 1. Tržy z prodej výroků služe Změn stvu záso vlstní výroy Aktive 7 B. Výkonová spotře Souet B.1. ž B B. 1. Spotře mteriálu energie Služy Přidná hodnot I. - A. + II. - B C. Osoní nákldy Souet C.1. ž C C. 1. Mzdové nákldy Odměny členům orgánů společnosti družstv Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění Soiální nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu Souet III.1. ž III III. 1. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku Tržy z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu Souet F.1. ž F F. 1. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku Prodný mteriál 24 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí 25 IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozníh výnosů 28 I. Převod provozníh nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření rozdíl výnosu nákldu římská I. ž písmeno I VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 31 J. Prodné enné ppíry podíly 32 VII: Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku Součet VII.1. ž VII VII. 1. Výnosy z podílů v ovládnýh řízenýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 40 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky 43 XI. Osttní finnční výnosy O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Rozdíl výnosů nákldů římská VI. ž písmeno P Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost Součet Q.1. ž Q Q. 1. -spltná odložená 51 1 Skutečnost v minulém 2 Oznčení TEXT Čísl. řád. Skutečnost v ěžném ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. ž S S. 1. -spltná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) výsledek hospodření z ěžnou činnost + mimořádný výsledek hospodření - T **** Výsledek hospodření před zdněním provozní výsl. hosp. + finnční výsl. hosp. + XIII. - R Skutečnost v minulém

17 Doplňujíí informe k rozvze k výkzu Přehled o peněžníh toíh PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkz sh-flow) ke dni (v elýh tisííh Kč) Doplňujíí informe k rozvze k výkzu zisků ztrát (1) HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK ) Rozpis n hlvní skupiny smosttnýh movitýh věí souoru movitýh věí 1. Skupin ,- oprávky ,- 2. Skupin ,- oprávky ,- 3. Skupin ,- oprávky 2 268,- 2. Skupin mimoř ,- oprávky 0 ) Rozpis NIM s odděleným uvedením pořizoví eny oprávek 0 ) Nájeme - finnční pronájem 1. součet splátek nájemného z elou dou předpokládnému pronájmu 2. skutečně uhrzené splátky ke dni účetní závěrky 3. rozpis částky udouíh plte podle doy spltnosti: - spltné do jednoho roku - spltné po jednom roe d) Přehled o přírůstíh úytíh IM podle skupin e) Souhrnná výše mjetku neuvedená v rozvze, npř. mjetek dlouhodoý, neúčtovnýh jko DHIM ne DNIM f) Rozpis hmotného mjetku ztíženého zástvním právem, u nemovitosti i věným řemenem s uvedením povhy formy tohoto zjištění , , , ,- g) Jiné informe Společnost si vynložil nákldy n rozvoj vlstního systému pro společnost. Upltněn též odpočet podle 34 n vývoj. (2) POHLEDÁVKY ) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě spltnosti npř. 180 dnů ) Pohledávky k podnikům ve skupině odděleně z ohodního styku z osttníh titulů (půjčky) (3) VLASTNÍ JMĚNÍ ) Popis změn vlstního jmění v průěhu účetního odoí, tj. rozpis přípdů, které měly vliv n zvýšení či snížení jednotlivýh položek vl. jmění ) Rozdělení zisku, přípdně způso úhrdy ztráty předházejíího účetního odoí, event. návrh n rozdělení zisku ěžného účetního odoí ) Zákldní jmění ) kiová společnost: - počet druh kií - jejih nominální výše - nesplený vkld lhůt spltnosti. (4) ZÁVAZKY ) Souhrnná výše závzků po doě spltnosti npř. 180 dnů 0 ) Závzky k podnikům ve skupině ) Závzky kryté podle zástvního práv s uvedením povhy formy tohoto zjištění pro přípd nesplení Nejsou (5) VÝNOSY Rozvržení výnosů z ěžné činnosti podle hlvníh činností v členění: - tuzemsko - zhrničí. Není Není ks kií v hodnotě ,- 100% 0% Přehled o peněžníh toíh P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním A. 1 Úprvy o nepeněžní opere -693 A. 1 1 Odpisy stálýh ktiv umořování oprvné položky k nytému mjetku 32 A. 1 2 Změn stvu oprvnýh položek, rezerv 0 A. 1 3 Zisk z prodeje stálýh ktiv 0 A. 1 4 Výnosy z dividend podílů n zisku 0 A. 1 5 Vyúčtovné nákldové úroky s výjimkou kpitlizovnýh vyúčtovné výnosové úroky -725 A. 1 6 Přípdné úprvy o osttní nepěněžní opere 0 A. * ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROV.ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PRAC. KAPITÁLU A MIM. POLOŽKAMI A. 2 Změny stvu nepeněžníh složek provního kpitálu A. 2 1 Změn stvu pohledávek z provozní činnosti, přehodnýh účtů ktiv A. 2 2 Změn stvu krátkodoýh závzků z provozní činnosti, přehodnýh účtů psiv A. 2 3 Změn stvu záso -306 A. 2 4 Změn stvu krátkodoého finnčního mjetku nespdjíího do peněžníh prostř. ekvivlentů 0 A. ** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI A. 3 Vyplené úroky s vyjimkou kpitlizovnýh 0 A. 4 Přijté úroky 725 A. 5 Zplená dň z příjmů z ěžnou činnost doměrky dně z minulá odoí A. 6 Příjmy výdje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně dně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B. 1 Výdje spojené s nytím stálýh ktiv -657 B. 2 Příjmy z prodeje stálýh ktiv 0 B. 3 Půjčky úvěry spřízněným osoám 0 B. *** Čistý peněžní tok vzthujíí se k investiční činnosti -657 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C. 1 Dopdy změn dlouhodoýh, resp. krátkodoýh závzků C. 2 Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky ekvivlenty 0 C. 2 1 Zvýšení peněžníh prostředků z důvodů zvýšení zákldního kpitálu, emisního áži td. 0 C. 2 2 Vyplení podílů n vlstním jmění společníkům 0 C. 2 3 Dlší vkldy peněžníh prostředků společníků kionářů 0 C. 2 4 Úhrd ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé plty n vru fondů 0 C. 2 6 Vyplené dividendy neo podíly n zisku včetně zplené dně 0 C. *** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ R. R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PEN. EKVIVALENTŮ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

18 Přehled o změnáh kpitálu Příloh k účetním výkzům PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni (v elýh tisííh Kč) Počáteční zůsttek Zvýšení Snížení Konečný zůsttek A. Zákldní kpitál zpsný v ohodním rejstříku B. Zákldní kpitál nezpsný v ohodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlstní kie vlstní ohodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Osttní fondy ze zisku H. Kpitálové fondy I. Rozdíly z přeenění nezhrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulýh účetníh odoí K. Ztrát minulýh účetníh odoí L. Zisk/ztrát z účetní odoí po zdnění XX XX * Celkem PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM z účetní odoí 2009, Optření čj. 281/71 701/95 z Příloh k účetmím výkzům OBECNÉ ÚDAJE (1) POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY (ÚJ) Název Česká energie.s. Sídlo Bernovýh 65/675, Prh 9, Právní form Rozhodujíí předmět činnosti Akiová společnost Dtum vzniku OS neo družstv 6. dun 2000 Zprostředkování ohodu služe Popis změn dodtků provedenýh v uplynulém v ohodním rejstříku Od sestvení účetní závěrky 2009 tj do předpokládného dne uditu tj nenstly žádné podsttné změny v mjetkové struktuře společnosti nenstly ni žádné změny v podniktelském seskupení. Neexistuje žádná spřízněná oso, která y ovládl hod společnosti. (2) ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Průměrný počet změstnnů z toho řídííh provníků (mngement, ředitelé, náměsti, vedouí, orgnizční složky Změstnni z toho řídíí provníi 22 3 Osoní nákldy Dlší odměny osttníh členů orgánů (3) VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK AJ. PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky osttní plnění jk v peněžní, tk v nturální formě(x) kionářům, společníkům, družstevníkům, členům sttutárníh, dozorčíh řídííh orgánů, včetně ývlýh členů těhto orgánů v úhrnné výši odděleně z jednotlivé ktegorie těhto oso Změstnni z toho řídíí provníi sttutárníh dozorčíh 0 0 České plynárenské.s. půjčk Půjčk kionářům INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ (PŘEDKLÁDAJÍ I ÚČETNÍ JEDNOTKY NEPODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU AUDITU) (1) Způso oenění: ) záso nkupovnýh vytvořenýh ve vlstní režii ) HIM NIM vytvořenýh ve vlstní režii ) CP mjetkovýh účstí d) příhovků přírůstků zvířt (2) Způso stnovení reprodukční PC u mjetku oeněného v této eně pořízeného v průěhu účetního odoí Není (3) Druhy vedlejšíh pořizovíh nákldů zhrnovnýh do pořizovíh en nkupovnýh záso, druhy nákldů zhrnovné do en záso stnovenýh n úrovni VN Cenou pořízení (4) Způso stnovení OP k mjetku uvedení zdroje informí Nevytváří Nejsou ,- Kč ,- Kč (5) Způso sestvení odpisovýh plánů použité odpisové metody při sestvování účetníh odpisů Mjetek odpisuje rovnoměrně i zryhleně (6) Způso přepočtů údjů v izíh měnáh n českou měnu Kursem 1. Provního dne v měsíi 32 33

19 Roční přehled České plynárenské Všeoené informe Předmět činnosti společnosti Informe o hospodářském vývoji společnosti Společnost v roe 2009 zvýšil ojem dodávek zemního plynu do České repuliky o víe než 45% z 222 GWh v roe 2008 n 322 GWh v roe V hospodářském výsledku se pk nše ohodní ktivity promítly v nárůstu zisku n 6,5 mil.czk společnost tk mohl část zisku převést do rezervního fondu. Společnost Česká plynárenská,.s. (IČO ) yl zložen její činnost dle ohodního rejstříku je:: Dodávky zemního plynu (MW/h) ohod s plynem Vedení společnosti předstvenstvo provlo v tomto složení: Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv, *1959 Ing. Ldislv Tětál místopředsed předstvenstv, * 1953 Ing. Roert Zedník člen předstvenstv, * Dozorčí rd provl v tomto složení: Ing. Edurd Pálk předsed dozorčí rdy, *1957 Dvid Herčík člen dozorčí rdy, *1972 Ldislv Drá člen dozorčí rdy, * V tržáh jsme dosáhli nárůstu o17% ze 173 mil.czk v roe 2008 n 204 mil.czk v roe Akionářská struktur Společnost emitovl 20 kusů kmenovýh kií n mjitele v listinné podoě ve jmenovité hodnotě ,-Kč. Zákldní kpitál společnosti činní ,- Kč Složení kionářů : Ldislv Drá 9 kusů kií Mrek Černý 9 kusů kií Edurd Pálk 2 kusů kií Auditoři společnosti Audit z rok 2009 provedl účetní uditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2010 předstvenstvo nvrhuje, y udit opět provedl Ing. Jiří Fišer

20 Zpráv nezávislého uditor Zpráv nezávislého uditor o úplné účetní závěre určené k všeoeným účelům. Zpráv je zprován dle Mezinárodního uditorského stndrdu ISA 700 s použitím plikční doložky pro Českou repuliku AD ISA 700 v souldu se zákonem č. 93/2009 SB. o uditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsh znění zprávy uditor. Auditovná účetní závěrk k , ohodní společnosti (podroně identifikovná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká plynárenská.s., Sídlo: Bernovýh 65/ , Prh 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení vlná hromd uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákon uživtelé účetní závěrky Auditor, fyziká oso (OSVČ): ing. Jiří Fišer Trvlý poyt: Srjevská 12/2504, Prh 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Prh 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vzth: uzvřen se sttutárním orgánem uditovné Společnosti dle zákon č. 93/2009 S. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenovné společnosti, tj. rozvhu k , výkz zisku ztráty, přehled o změnáh vlstního kpitálu přehled o peněžníh toíh z odoí od do dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh význmnýh účetníh metod Údje o společnosti, kde udit yl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost sttutárního orgánu účetní jednotky z účetní závěrku Z sestvení účetní závěrky podávjíí věrný potivý orz v souldu s českými účetními předpisy odpovídá sttutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je nvrhnout, zvést zjistit vnitřní kontroly nd sestvováním věrným zorzením účetní závěrky tk, y neoshovl význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou upltňovt vhodné účetní metody provádět dné situi přiměřené účetní odhdy. 3. Odpovědnost uditor Úlohou uditor je vydt n zákldě provedeného uditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souldu se zákonem o uditoreh Mezinárodními uditorskými stndrdy souvisejíími plikčními doložkmi Komory uditoru České repuliky,. V souldu s těmito předpisy jsem povinen dodržovt etiké normy nplánovt provést udit tk, yh získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti. Audit zhrnuje provedení uditorskýh postupu, jejihž ílem je získt důkzní informe o částkáh skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výěr 4. uditorskýh postupu závisí n úsudku uditor, včetně posouzení rizik, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou Při posouzení těhto rizik uditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevntní pro sestvení věrné zorzení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je nvrhnout vhodné uditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zhrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhdů provedenýh vedením i posouzení elkové prezente účetní závěrky. Domnívám se, že získné důkzní informe tvoří dosttečný vhodný zákld pro vyjádření výroku uditor. 5. Výrok uditor Podle mého názoru účetní závěrk podává věrný potivý orz ktiv psiv uditovné společnosti k nákldů výnosů výsledku jejího hospodření včetně peněžníh toků z rok 2009 v souldu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo udit. oprávnění: 1026 Dtum vyprováni: Podpis uditor: 36 37

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo Zprováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějšíh předpisů IČ 47 45 29 86 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) ZZN Semily,.s. ke dni 31.12.2013 ( v elýh tisííh Kč

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 00/00 S CENTRAL EUROPE,..s. 3.3.0 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k XEMAX, a.s. IČ:

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k XEMAX, a.s. IČ: oznč. AKTIVA Rozvh v plném rozshu (v elýh tisííh Kč) k 3..000 XEMAX,.s. IČ:440080 Běžné účetní odoí Min. úč. od. 4 Brutto Koreke 3 Aktiv elkem (ř. 0+03+8+55) 00 63 667-5 05 38 65 3 433 A. Pohledávky z

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Trutnov, a. s. (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Trutnov, a. s. (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S ROZVAHA v plném rozshu Vodovody knlize ke dni 3.. 0 Trutnov,. s. (v elýh tisííh Kč) IČ 60087 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Sídlo neo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S. ROZVAHA ke dni... 31. 1. 003 jednotky: 1000 Kč Rok Měsí IČ 003 1 000197 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Jihočeské ppírny,.s..s. Sídlo

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

I. Obecné údaje. - účetní jednotka nemá podíl v žádné obchodní společnosti. - průměrný počet zaměstnanců 0 (výše osobních nákladů 0 tis.

I. Obecné údaje. - účetní jednotka nemá podíl v žádné obchodní společnosti. - průměrný počet zaměstnanců 0 (výše osobních nákladů 0 tis. PŘÍLOHA k účetní uzávěre Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem v Lieri, Hnyhovská 886/6, IČ 790 z odoí..00 ž 3..00 I. Oené údje - účetní jednotk nemá podíl v žádné ohodní společnosti. - průměrný počet změstnnů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 5/ S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Otisk podcího rzítk finnčního úřdu ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 1 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 2 7 7 1 8 7 0 1 Ochodní firm

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stvoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2015.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/ S. ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni 3..5.. (v elýh tisííh Kč) IČ 797755 Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný název

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloh k účetní závěre I. Oené údje 1. Název účetní jednotky: MEDIRECO.s. IČ: 271233 Sídlo: Legerov 389/6, 120 00 Prh 2 Právní form: kiová společnost Rozhodujíí předmět činnosti: Pordenství v olsti řízení

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu 31.12015... (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ 2015 1 2 2 8 2 1 7 0 8 0 Název účetní jednotky Auxilien,.s. Sídlo neo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Příloh k účetní závěre z rok 2013 Dňový popltník ASISIMPORT, spol. s r.o. IČO 272 03 093 DIČ CZ27203093 Sídlo Jnovská 393, 109 00 Prh 10 Dtum vznik u 03.01.2005 Právní form společnost s ručením omezeným

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/2002 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zprováno v souldu s vyhláškou ROZVAHA Ohodní firm neo jiný č. 500/00 S. ve znění pozdějšíh předpisů ve zjednodušeném rozshu název účetní jednotky Bytové družstvo JAS 4 ke dni 3..00 ytové družstvo (v elýh

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6736567 "Čtyři dny"sdružení,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k 1.12.2004 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 778440 MAS

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k.2.200 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf Minimální závzný výčet informci vyhlášky č.500/2002 S. ^^le ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31..2010 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc 16 Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č.500/2002 S. ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 3.2.2009 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc Ič Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF ČR č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ke dni Rok VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

FRESH FILMS, S.R.O. PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

FRESH FILMS, S.R.O. PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI FRESH FILMS, S.R.O. Společnost Fresh Films vznikl v roe 2004 především jkožto orgnizátor festivlu Fresh Film Fest, v dlšíh leteh zčl fungovt i jko etlovná produkční společnost prujíí s mldými českými tlenty.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

i 7' v plném rozsahy ke dni ROZVAHA MSKs.r.o.

i 7' v plném rozsahy ke dni ROZVAHA MSKs.r.o. Mimimáiní závazný výčet informaí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ve znění vyhlášky č. 471/2003 S. ROZVAHA v plném rozsahy ke dni 31.12.2012 ( v elýh tisííh Kč ) Ohodní firma neo jiný název účetní jednotky

Více

P íloha k ro ní ú etní záv rce za rok 2008

P íloha k ro ní ú etní záv rce za rok 2008 P íloh k ro ní ú etní záv re z rok 2008 l. 1 Oené údje Orgnize: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, P íkop 843/4 právní form: spole nost s ru ením omezeným I O: 607 16 380 p edm t innosti: - speilizovný mloohod

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T Minimální závzný výèet informcí podle vyhlášky è. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 30.6.04 (v celých tisících Kè) IÈ 7865444 Obchodní firm nebo jiný název úèetní jednotky POWER EXCHANGE CENTRAL

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..04 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Morvskoselzsky kynologicky svz I 0056839 spolek Tríd ˇ kpitn Jrose ˇ 35 Brno 6000 Ozn ení

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více