Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva skupiny CE GROUP"

Transkript

1 Výroční zpráv skupiny CE GROUP

2

3 hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP

4 skupin CE GROUP výroční zpráv 2009

5 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny CE GROUP 11 Předstvení České energie 12 Předstvení České plynárenské 15 Předstvení GSCeP 16 Předstvení Českýh plynovodů ROČNÍ PŘEHLED ROČNÍ PŘEHLED ČESKÉ ENERGIE Všeoené informe 20 Informe o hospodářském vývoji 21 Zpráv nezávislého uditor o účetní uzávěre 23 Rozvh 24 Výkz zisku ztráty 28 Doplňujíí informe k rozvze výkzu 30 Přehled o peněžníh toíh 31 Přehled o změnáh kpitálu 32 Příloh k účetním výkzům 33 ROČNÍ PŘEHLED ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ Všeoené informe 34 Informe o hospodářském vývoji 35 Zpráv nezávislého uditor o účetní uzávěre 36 Rozvh 38 Výkz zisku ztráty 42 Doplňujíí informe k rozvze výkzu 44 Přehled o peněžníh toíh 45 Přehled o změnáh kpitálu 46 Příloh k účetním výkzům 47 ROČNÍ PŘEHLED GSCEP Rozvh 48 Výkz zisku ztráty 52 ROČNÍ PŘEHLED ČESKÝCH PLYNOVODŮ Rozvh 54 Výkz zisku ztráty

6 Zpráv předstvenstv Vážené dámy pánové, tění klienti, milí spoluprovníi, vážení prtneři. Dovolte mi, yh vás seznámil se zprávou předstvenstv společnosti CE GROUP o podniktelské činnosti. Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 2002, kdy jsme zložili první z firem, sie společnost Česká energie,.s. T se orientovl n ktivity v energetie jejím prvotním ílem ylo vyudovt si pevné postvení n energetikém trhu, který tehdy doznávl znčnýh změn, to především díky jeho lierlizi. Záměr se rzy ukázl jko správný s postupujíí lierlizí trhu se záěr skupiny její ktivity zčly výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny, tk y víe odpovídly přiývjíím složitějším úkolům. V roe 2007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská,.s., do které se soustředily velkoohodní ktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný, protože nová společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. Dlší činnost směřování nšeho uskupení nás dovedlo v roe 2009 k zložení společnosti GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. V reki n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo zložení společnosti České plynovody,.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART neo-li propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 2009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA ve státu Florid - účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou. Ale tím výčet ktivit CE GROUP ještě nekončí. Jednou z ktivit skupiny yl i relize provoz solárníh elektráren. Součástí skupiny se proto stly společnosti EGEP,.s. CZECH SOLAR ENERGY PROJECT,.s. Rozhodnutím kionářů le skupin výrzněji soustředil svou pozornost především n ohodování s elektrikou energií zemním plynem omezil své ktivity v olsti produke solární energie. Proto yly oě společnosti ze skupiny vyvedeny odprodány, tkže fotovoltikým projektům se už nevěnujeme. Skupin CE GROUP se dnes prostřednitvím nosnýh společností Česká energie,.s. Česká plynárenská,.s. i díky doshovným hospodářským výsledkům, může zčít věnovt podpoře elospolečensky potřenýh užitečnýh ktivit. Mezi ně ptří npříkld podpor vyrnýh sportovů neo význmnýh událostí z různýh olstí život. V poslední doě to yl tře finnční podpor některýh kí pržského kluu ROTARY. Tdy jsme podpořili zejmén zdrvotní vzděláví progrmy v Afrie, výměnu zkušeností u ndějnýh evropskýh hudeníh tlentů tké odornou diskusi n pržském ekonomikém fóru. Podíleli jsme se n finnční podpoře nejen českýh kolektivníh sportů, le i vyrnýh tlentů či veteránů utomoilového sportu yklistiky. Podpořili jsme tké hudení festivl v Kutné Hoře. A nše podpor směřovl i k jedné z nejvýznmnějšíh událostí v České repulie, kterou yl návštěv ppeže Benedikt XVI. Podíleli jsme se tké n slvnostním uvedení do funke nového českého riiskup Dominik Duky. Podoným ktivitám se udeme věnovt i ndále. Dovolte mi, yh vyjádřil upřímné poděkování všem nšim zákzníkům, prtnerům spoluprovníkům z jejih přínos pro plnění nših společnýh ílů. Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv společností CE GROUP 8 9

7 Předstvení skupiny CE GROUP Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 2002 zložením společnosti Česká energie,.s. s orientí n energetiku. S postupujíí lierlizí trhu se záěr skupiny zčl výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny. V roe 2007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská,.s., do které se soustředily velkoohodní ktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. V roe 2009 vznikl společnost GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. V reki n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo zložení společnosti České plynovody,.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART neo-li propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 2009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA stát Florid - účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou

8 Předstvení České energie Česká energie,.s. je ryze českou společností, která ohoduje s elektrikou energií zemním plynem. N trhu úspěšně půsoíme už od roku Stli jsme se jedním z prvníh privátníh ohodníků v České repulie, který získl lieni n ohodování s elektrikou energií zemním plynem. Velmi úze spoluprujeme mimo jiné s elou řdou profesníh svzů soií. Aktivně ohoduje s elektrikou energií zemním plynem v ktegorii mlooděru i velkooděru. N trhu se orientuje především n mlé středně velké podniky (SME - Smll nd Medium Enterprises - podle definie EU s ročním ortem do. 1,5 mld. korun) dále n tkzvné síťové klienty, tedy právniké sujekty, které mjí ví provozoven neo kneláří n území elé České repuliky. Česká energie,.s. jko jeden z prvníh lterntivníh dodvtelů elektriké energie zemního plynu vstoupil n energetiký trh s jsnou vizí ýt prtnerem pomoníkem mlýh středně velkýh podniků ohodníh neo výroníh řetězů. Touto systemtikou činností je Česká energie,.s. význmným dodvtelem elektriké energie zemního plynu podílí se tk n formování českého energetikého trhu. Česká energie,.s. splnil veškeré normy pro získání ertifikátu EN ISO 9001:2008 je jeho držitelem. Nše společnost tk může zákzníkům poskytovt mximální kvlitu prodeje elektriké energie, zemního plynu s tím souvisejííh služe. Česká energie,.s. získl v roe místo z dynmiký růst zároveň se umístil n 57. místě v kždoročně vyhlšovné ktegorii ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST z víe než soutěžííh společností. Divizí společnosti Česká energie,.s. je společnost CeSPARK ( která speilizuje svůj dodvtelský progrm n veškeré komponenty souvisejíí s výroou neonové světelné reklmy, včetně návrhu výroy. Jednotlivé prvky jsou vyroeny z vysoe kvlitníh mteriálů zjišťujíí vysokou životnost, le tké možnou kretivitu při sestvování reklm dle přání zákzník. Bezkonkurenčně nejširší nídk mteriálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompleti prvků pro výrzný konečný efekt světelné či neonové reklmy

9 Předstvení České plynárenské Česká plynárenská,.s. vznikl v roe 2007 s ílem vstoupit n evropský velkoohodní trh se zemním plynem. Ve skupině CEGroup zjišťuje velkoohodní opere se zemním plynem komoditní trding. V roe 2009 se podřilo rozvinout fyziký ohod se zemním plynem vyudovt si zákldní síť ohodníh vzthů n primárním trhu. V doě lednové krize v roe 2009 nídl opertivně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou repuliku. Společnost je registrovným ohodníkem se zemním plynem n českém, němekém rkouském trhu. N českém trhu má uzvřenu rámovou smlouvu s NET4GAS s ílem zjistit přeshrniční přeprvu trnzitním plynovodem. Společnost je součsně sujektem zúčtování u operátor trhu (OTE,.s.) má veškerá oprávnění liene pro své ohodní opere. Je registrovným ohodníkem v němekém přeprvním systému ONTRAS, ohodním prostředí GASPOOL NET Connet Germny součsně má uzvřenu smlouvu s význmným rkouským ohodním Huem Bumgrten. Vytýčené íle pro rok 2009 yly splněny společnosti se podřilo ěhem krátké doy od legisltivního otevření ohodu s plynem etlovt se n trhu. Většin tehnikýh dministrtivníh překážek ohodování yl v roe 2009 překonán díky vytvoření nezávislé funke operátor trhu. Nše společnost má doré předpokldy pro dlší expnzi příprvu n komoditní trding

10 Předstvení GSCeP Společnost GSCeP,.s. vznikl v roe 2009 s ílem nlézt vhodnou loklitu pro ryhlý zásoník zemního plynu v přípdě dorýh podmínek, projekt tké relizovt. Společnosti se podřilo získt nezytná oprávnění pro důlní činnost, tk neprodleně zhájil vyhledávání vhodnýh loklit. Rok 2009 yl pro nás rozhodně význmným mezníkem v projektu udování vlstního zásoníku zemního plynu, určeného pro potřey vyrovnávání odhylek denní trding. Po rozsáhlýh nlytikýh príh příprvě dministrtivníh podmínek jsme dokončili všehny nezytné kroky mohli přistoupit k příprvě průzkumnýh vrtů. Během roku jsme n zákldě dostupné dokumente vytipovli tři geologiky vhodné loklity vyhovujíí podmínkám pro vyudování ryhlého zásoníku kvernového typu. Jedná se o loklity: Okrouhlá Rdouň v jižníh Čeháh políž Jindřihov Hrde Rožná Rožínk n Vysočině Rožná - Milsín n Vysočině Ve všeh vytipovnýh loklitáh jsme n zákldě udělenýh oprávnění k průzkumu vytyčeného území nlyzovli dostupné dokumenty geologiké mpy. Ve výsledku jsme vyrli k zhájení důlníh prí dvě ezprostředně sousedíí loklity Rožná-Rožínk Rožná-Milsín. Výhodou je dostupnost páteřního trnzitního plynovodu společnosti NET4GAS, který prohází pouhýh 16 km od oou loklit. Zásoník plánujeme vyudovt v hloue ž metrů, km je zjištěn přístup jediným ktivním urnovým dolem v Evropě. Část kpity ude uvolněn k zohodování n volném trhu ukčním způsoem. Nevylučujeme ni možnost, y se do projektu zpojili i dlší vyrní investoři. Společnost GSCeP.s., člen skupiny CE GROUP, podepsl dne se státním podnikem DIAMO společností METROSTAV,.s. smlouvu, která umožňuje zhájení důlníh prí n výstvě podzemního zásoníku zemního plynu v loklitě urnového dolu Rožná n Vysočině. Smluvní strny si v první etpě kldou z íl ověřit dosvdní výsledky nlýzy geologikého prostředí n zákldě relizovnýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovného zásoníku. Tto první etp y měl trvt zhru 15 měsíů. Ve druhé etpě pk přistoupí k vyudování smotného zásoníku ve dvou ezprostředně sousedííh kvernáh o předpokládnýh kpitáh 100 mil. m 3 80 mil. m 3 zemního plynu. Dokončení zásoníku se předpokládá v horizontu 5 ž 6 let

11 Předstvení Českýh plynovodů Společnost České plynovody,.s. vznikl v roe 2009 v souldu se širšími záměry nší skupiny investovt do rozvojovýh projektů v plynárenství v České repulie. Společnost České plynovody,.s. vznikl v roe 2009 v souldu se širšími záměry nší skupiny investovt do rozvojovýh projektů v plynárenství v České repulie. Hlvním ílem je posílit likviditu českého plynárenského trhu jko nezytnou podmínku pro zvyšování ohodní trktivity nově lierlizovného trhu. Konkrétně se jedná o příprvu relizi projektu MOZART propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. Skupin CEGroup vidí perspektivu příležitost k vyudování vysoe likvidního prostředí právě n území České repuliky, která se nhází ve strtegiké poloze přímo n páteřním trnzitním plynovodu z Rusk. Výhodou je i sousedství s nově integrovným ohodním prostředím Gspoolu. Doposud yl český trh poměrně znčně limitován velmi omezeným počtem přeshrničníh propojení n sousední plynárenské soustvy (Lnžhot, Widhus Hor svté Kteřiny) dominntní rolí vlstník trnzitní přeprvní soustvy

12 Roční přehled České energie Všeoené informe Předmět činnosti společnosti Společnost Česká energie,.s. (IČO ) yl zložen 6.dun 2000 její činnost dle ohodního rejstříku je: správ vlstního mjetku zprostředkování ohodu zprostředkování služe výro, instle oprvy elektrikýh strojů přístrojů testování, měření nlýzy činnost tehnikýh pordů v olsti energetiky vydvtelské nkldtelské činnosti činnost podniktelskýh, finnčníh, orgnizčníh ekonomikýh pordů Vedení společnosti předstvenstvo provlo v tomto složení: Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv, *1959 Ing. Mrek Černý místopředsed předstvenstv, * 1966 Ing. Roert Zedník člen předstvenstv, *1943 Informe o hospodářském vývoji společnosti N koni roku 2008 jsme dodávli elektrikou energii do 1979 oděrnýh míst po elé České repulie. Součsně jsme zhájili dodávky i zemního plynu 57 oděrtelům. N koni roku 2009 to ylo již 2520 konovýh zákzníků u dodávek elektriké energie 200 zákzníků v dodávkáh zemního plynu. To předstvuje meziroční nárůst konovýh zákzníků o téměř 34 % Dodávky zemního plynu (MW/h) V rámi společnosti Česká energie,.s. půsoí i divize CESPARK, orientujíí se n design, výrou montáž světelnýh reklm. V roe 2009 nejen, že udržel jednu z předníh pozi n trhu, le dále meziročně zvýšil svůj ort o téměř 17%. V doě, kdy prktiky všehny sujekty n trhu omezovly své nákldy n nezytné minimum je možné tkovýto výsledek oprávněně povžovt z úspěšný. Dozorčí rd provl v tomto složení: Ing. Edurd Pálk předsed dozorčí rdy, *1957 Dvid Herčík člen dozorčí rdy, *1972 Ldislv Drá člen dozorčí rdy, *1983 Nákup dodávky energií nšim zákzníkům meziročně vzrostly dokone o víe než 50% z 217 GWh n 326 GWh Akionářská struktur Dodávky elektriké energie (MW/h) Společnost emitovl 120 kusů kmenovýh kií n mjitele v listinné podoě ve jmenovité hodnotě ,-Kč. Zákldní kpitál společnosti činní ,- Kč. Složení kionářů : Ldislv Drá 55 kusů kií Mrek Černý 53 kusů kií Edurd Pálk 12 kusů kií Auditoři společnosti Audit z rok 2009 provedl účetní uditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2010 předstvenstvo nvrhuje, y udit opět provedl Ing. Jiří Fišer V olsti dodávek energií souvisejííh služe nše společnost dosáhl meziročního nárůst trže o 41% z 535 mil.czk v roe 2008 n 752 mil.czk v roe

13 Krizový rok 2009 ovlivňovl smozřejmě i rozhodování vedení společnosti o nákldeh České energie. Optrné konzervtivní hospodření spolu s úsilím o vysoký podíl utomtize velmi přispělo k výrznému nárůstu hospodářského výsledku. Česká energie proto nejen s ohledem n svůj význmný nárůst podílu n trhu, le i díky pečlivému hlídání kždodenníh nákldů dosáhl víe než trojnásoného nvýšení svého hospodářského výsledku oproti předhozímu roku Rok 2009 rozhodně řdíme mezi úspěšné roky. V souvislosti s růstem ohodníh ktivit, zkvlitnění nših služe zvýšení komfortu nših zákzníků ohodníh prtnerů jsme v roe 2009 přiměřeně nvýšili pojištění společnosti dli zákld rezervnímu fondu. Součsně s dokončením dlší etpy utomtize vývoje unikátního informčního systému, umožňujíího efektivně zprovávt nrůstjíí množství klientskýh dt, jsme v rekordním čse získli ertifikát jkosti ISO 9001/2008 udělený nám renomovnou společností TÜV NORD CERT GmH Essen. Certifikát jkosti nás zvzuje k ještě odpovědnějšímu přístupu ke kvlitě nših služe. Rok 2009 pro nši společnost yl rokem skutečného vstupu n český trh. Česká energie,.s. yl pro rok 2009 společností COMENIUS zřzen mezi českýh 100 nejlepšíh firem osdil 57 pozii mezi tkovými renomovnými společnostmi jko je ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, či E.ON Česká repulik. Toto oenění je pro nás o to ennější, že jsme nví získli zvláštní oenění z DYNAMICKÝ RŮST Zpráv nezávislého uditor Zpráv nezávislého uditor o úplné účetní závěre určené k všeoeným účelům. Zpráv je zprován dle Mezinárodního uditorského stndrdu ISA 700 s použitím plikční doložky pro Českou repuliku AD ISA 700 v souldu se zákonem č. 93/2009 SB. o uditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsh znění zprávy uditor. Auditovná účetní závěrk k , ohodní společnosti (podroně identifikovná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká energie.s., Sídlo: Bernovýh 65/ , Prh 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení vlná hromd uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákon uživtelé účetní závěrky Auditor, fyziká oso (OSVČ): ing. Jiří Fišer Trvlý poyt: Srjevská 12/2504, Prh 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Prh 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vzth: uzvřen se sttutárním orgánem uditovné Společnosti dle zákon č. 93/2009 S. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenovné společnosti, tj. rozvhu k , výkz zisku ztráty, přehled o změnáh vlstního kpitálu přehled o peněžníh toíh z odoí od do dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh význmnýh účetníh metod Údje o společnosti, kde udit yl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost sttutárního orgánu účetní jednotky z účetní závěrku Z sestvení účetní závěrky podávjíí věrný potivý orz v souldu s českými účetními předpisy odpovídá sttutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je nvrhnout, zvést zjistit vnitřní kontroly nd sestvováním věrným zorzením účetní závěrky tk, y neoshovl význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou upltňovt vhodné účetní metody provádět dné situi přiměřené účetní odhdy. 3. Odpovědnost uditor Úlohou uditor je vydt n zákldě provedeného uditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souldu se zákonem o uditoreh Mezinárodními uditorskými stndrdy souvisejíími plikčními doložkmi Komory uditoru České repuliky,. V souldu s těmito předpisy jsem povinen dodržovt etiké normy nplánovt provést udit tk, yh získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti. Audit zhrnuje provedení uditorskýh postupu, jejihž ílem je získt důkzní informe o částkáh skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výěr 4. uditorskýh postupu závisí n úsudku uditor, včetně posouzení rizik, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou Při posouzení těhto rizik uditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevntní pro sestvení věrné zorzení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je nvrhnout vhodné uditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zhrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhdů provedenýh vedením i posouzení elkové prezente účetní závěrky. Domnívám se, že získné důkzní informe tvoří dosttečný vhodný zákld pro vyjádření výroku uditor. 5. Výrok uditor Podle mého názoru účetní závěrk podává věrný potivý orz ktiv psiv uditovné společnosti k nákldů výnosů výsledku jejího hospodření včetně peněžníh toků z rok 2009 v souldu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo udit. oprávnění: 1026 Dtum vyprováni: Podpis uditor: 22 23

14 Rozvh (ktiv) ROZVAHA - AKTIVA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč). Oznčení AKTIVA Čísl. řád. Běžné účetní odoí Minulé ú. odoí Brutton 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM Součet A ž D A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek Součet B.I. ž B.III B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek Součet I.1. ž I.8. 4 B. I. 1. Zřizoví výdje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 3. Softwre 7 4. Oenitelná práv 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek Součet II.1. ž II B. II. 1. Pozemky Stvy Smosttné movité věi souory movitýh věí Pěstitelské elky trvlýh porostů Dospělá zvířt jejih skupiny Jiný dlouhodoý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek Oeňoví rozdíly k nytému mjetku 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek Součet III.1. ž III B. III. 1. Podíly v ovládnýh řízenýh osoáh Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly Půjčky úvěry - ovládjíí řídíí oso, podsttný vliv Jiný dlouhodoý finnční mjetek Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 30 C. Oěžná ktiv Součet C.I. ž C.IV , C. I. Zásoy Součet I.1. ž C. I. 1. Mteriál Nedokončená výro polotovry Výroky Mldá osttní zvířt jejih skupiny Zoží Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky Součet II.1. ž II C. II. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládjíí řídíí oso Pohledávky - podsttný vliv Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení Dlouhodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky Součet III.1. ž III C. III. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládjíí řídíí oso Pohledávky - podsttný vliv 51 Oznčení AKTIVA Čísl. řád. 4. Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 53 Běžné účetní odoí Minulé ú. odoí Brutton 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 6. Stát - dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek Součet IV.1. ž IV C. IV. 1. Peníze Účty v nkáh Krátkodoé enné ppíry podíly Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 62 D. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I D. I. 1. Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí Příjmy příštíh odoí

15 Rozvh (psiv) ROZVAHA - PASIVA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč). Oznčení PASIVA Čísl. řád. Stv v ěžném PASIVA CELKEM Součet A ž C A. Vlstní kpitál Součet A.I ž A.V A. I. Zákldní kpitál Součet I.1. ž I A. I. 1. Zákldní kpitál Vlstní kie vlstní ohodní podíly (-) Změny zákldního kpitálu 72 A. II. Kpitálové fondy Součet II.1. ž I A. II. 1. Emisní ážio Osttní kpitálové fondy Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh společností Rozdíly z přeměn společností 121 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Sttutární osttní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let Součet IV.1. ž IV A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. ž B.IV B. I. Rezervy Součet I.1. ž I B. I. 1. Rezervy podle zvláštníh předpisů Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Osttní rezervy 90 B. II. Dlouhodoé závzky Součet II.1. ž II B. II. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládjíí řídíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Dlouhodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dlouhodoé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek 101 B. III. Krátkodoé závzky Součet III.1. ž III B. III. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládjíí řídíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Závzky k změstnnům Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dote Krátkodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dohdné účty psivní Jiné závzky 113 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi Součet IV.1. ž IV B. IV. 1. Bnkovní úvěry dlouhodoé Krátkodoé nkovní úvěry Stv v minulém 6 Oznčení PASIVA Čísl. řád. Stv v ěžném 3. Krátkodoé finnční výpomoi C. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I C. I. 1. Výdje příštíh odoí Výnosy příštíh odoí Stv v minulém

16 Výkz zisku ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu ke dni Oznčení TEXT Čísl. řád. Skutečnost v ěžném I. Tržy z prodej zoží A. Nákldy vynložené n prodné zoží Ohodní mrže I. - A II. Výkony Souet II.1. ž II II. 1. Tržy z prodej výroků služe Změn stvu záso vlstní výroy Aktive 7 B. Výkonová spotře Souet B.1. ž B B. 1. Spotře mteriálu energie Služy Přidná hodnot I. - A. + II. - B C. Osoní nákldy Souet C.1. ž C C. 1. Mzdové nákldy Odměny členům orgánů společnosti družstv Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění Soiální nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu Souet III.1. ž III III. 1. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku Tržy z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu Souet F.1. ž F F. 1. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku Prodný mteriál 24 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí 25 IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozníh výnosů 28 I. Převod provozníh nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření rozdíl výnosu nákldu římská I. ž písmeno I VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 31 J. Prodné enné ppíry podíly 32 VII: Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku Součet VII.1. ž VII VII. 1. Výnosy z podílů v ovládnýh řízenýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 40 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky 43 XI. Osttní finnční výnosy O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Rozdíl výnosů nákldů římská VI. ž písmeno P Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost Součet Q.1. ž Q Q. 1. -spltná odložená 51 1 Skutečnost v minulém 2 Oznčení TEXT Čísl. řád. Skutečnost v ěžném ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. ž S S. 1. -spltná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) výsledek hospodření z ěžnou činnost + mimořádný výsledek hospodření - T **** Výsledek hospodření před zdněním provozní výsl. hosp. + finnční výsl. hosp. + XIII. - R Skutečnost v minulém

17 Doplňujíí informe k rozvze k výkzu Přehled o peněžníh toíh PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkz sh-flow) ke dni (v elýh tisííh Kč) Doplňujíí informe k rozvze k výkzu zisků ztrát (1) HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK ) Rozpis n hlvní skupiny smosttnýh movitýh věí souoru movitýh věí 1. Skupin ,- oprávky ,- 2. Skupin ,- oprávky ,- 3. Skupin ,- oprávky 2 268,- 2. Skupin mimoř ,- oprávky 0 ) Rozpis NIM s odděleným uvedením pořizoví eny oprávek 0 ) Nájeme - finnční pronájem 1. součet splátek nájemného z elou dou předpokládnému pronájmu 2. skutečně uhrzené splátky ke dni účetní závěrky 3. rozpis částky udouíh plte podle doy spltnosti: - spltné do jednoho roku - spltné po jednom roe d) Přehled o přírůstíh úytíh IM podle skupin e) Souhrnná výše mjetku neuvedená v rozvze, npř. mjetek dlouhodoý, neúčtovnýh jko DHIM ne DNIM f) Rozpis hmotného mjetku ztíženého zástvním právem, u nemovitosti i věným řemenem s uvedením povhy formy tohoto zjištění , , , ,- g) Jiné informe Společnost si vynložil nákldy n rozvoj vlstního systému pro společnost. Upltněn též odpočet podle 34 n vývoj. (2) POHLEDÁVKY ) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě spltnosti npř. 180 dnů ) Pohledávky k podnikům ve skupině odděleně z ohodního styku z osttníh titulů (půjčky) (3) VLASTNÍ JMĚNÍ ) Popis změn vlstního jmění v průěhu účetního odoí, tj. rozpis přípdů, které měly vliv n zvýšení či snížení jednotlivýh položek vl. jmění ) Rozdělení zisku, přípdně způso úhrdy ztráty předházejíího účetního odoí, event. návrh n rozdělení zisku ěžného účetního odoí ) Zákldní jmění ) kiová společnost: - počet druh kií - jejih nominální výše - nesplený vkld lhůt spltnosti. (4) ZÁVAZKY ) Souhrnná výše závzků po doě spltnosti npř. 180 dnů 0 ) Závzky k podnikům ve skupině ) Závzky kryté podle zástvního práv s uvedením povhy formy tohoto zjištění pro přípd nesplení Nejsou (5) VÝNOSY Rozvržení výnosů z ěžné činnosti podle hlvníh činností v členění: - tuzemsko - zhrničí. Není Není ks kií v hodnotě ,- 100% 0% Přehled o peněžníh toíh P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním A. 1 Úprvy o nepeněžní opere -693 A. 1 1 Odpisy stálýh ktiv umořování oprvné položky k nytému mjetku 32 A. 1 2 Změn stvu oprvnýh položek, rezerv 0 A. 1 3 Zisk z prodeje stálýh ktiv 0 A. 1 4 Výnosy z dividend podílů n zisku 0 A. 1 5 Vyúčtovné nákldové úroky s výjimkou kpitlizovnýh vyúčtovné výnosové úroky -725 A. 1 6 Přípdné úprvy o osttní nepěněžní opere 0 A. * ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROV.ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PRAC. KAPITÁLU A MIM. POLOŽKAMI A. 2 Změny stvu nepeněžníh složek provního kpitálu A. 2 1 Změn stvu pohledávek z provozní činnosti, přehodnýh účtů ktiv A. 2 2 Změn stvu krátkodoýh závzků z provozní činnosti, přehodnýh účtů psiv A. 2 3 Změn stvu záso -306 A. 2 4 Změn stvu krátkodoého finnčního mjetku nespdjíího do peněžníh prostř. ekvivlentů 0 A. ** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI A. 3 Vyplené úroky s vyjimkou kpitlizovnýh 0 A. 4 Přijté úroky 725 A. 5 Zplená dň z příjmů z ěžnou činnost doměrky dně z minulá odoí A. 6 Příjmy výdje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně dně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B. 1 Výdje spojené s nytím stálýh ktiv -657 B. 2 Příjmy z prodeje stálýh ktiv 0 B. 3 Půjčky úvěry spřízněným osoám 0 B. *** Čistý peněžní tok vzthujíí se k investiční činnosti -657 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C. 1 Dopdy změn dlouhodoýh, resp. krátkodoýh závzků C. 2 Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky ekvivlenty 0 C. 2 1 Zvýšení peněžníh prostředků z důvodů zvýšení zákldního kpitálu, emisního áži td. 0 C. 2 2 Vyplení podílů n vlstním jmění společníkům 0 C. 2 3 Dlší vkldy peněžníh prostředků společníků kionářů 0 C. 2 4 Úhrd ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé plty n vru fondů 0 C. 2 6 Vyplené dividendy neo podíly n zisku včetně zplené dně 0 C. *** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ R. R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PEN. EKVIVALENTŮ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

18 Přehled o změnáh kpitálu Příloh k účetním výkzům PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni (v elýh tisííh Kč) Počáteční zůsttek Zvýšení Snížení Konečný zůsttek A. Zákldní kpitál zpsný v ohodním rejstříku B. Zákldní kpitál nezpsný v ohodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlstní kie vlstní ohodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Osttní fondy ze zisku H. Kpitálové fondy I. Rozdíly z přeenění nezhrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulýh účetníh odoí K. Ztrát minulýh účetníh odoí L. Zisk/ztrát z účetní odoí po zdnění XX XX * Celkem PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM z účetní odoí 2009, Optření čj. 281/71 701/95 z Příloh k účetmím výkzům OBECNÉ ÚDAJE (1) POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY (ÚJ) Název Česká energie.s. Sídlo Bernovýh 65/675, Prh 9, Právní form Rozhodujíí předmět činnosti Akiová společnost Dtum vzniku OS neo družstv 6. dun 2000 Zprostředkování ohodu služe Popis změn dodtků provedenýh v uplynulém v ohodním rejstříku Od sestvení účetní závěrky 2009 tj do předpokládného dne uditu tj nenstly žádné podsttné změny v mjetkové struktuře společnosti nenstly ni žádné změny v podniktelském seskupení. Neexistuje žádná spřízněná oso, která y ovládl hod společnosti. (2) ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Průměrný počet změstnnů z toho řídííh provníků (mngement, ředitelé, náměsti, vedouí, orgnizční složky Změstnni z toho řídíí provníi 22 3 Osoní nákldy Dlší odměny osttníh členů orgánů (3) VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK AJ. PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky osttní plnění jk v peněžní, tk v nturální formě(x) kionářům, společníkům, družstevníkům, členům sttutárníh, dozorčíh řídííh orgánů, včetně ývlýh členů těhto orgánů v úhrnné výši odděleně z jednotlivé ktegorie těhto oso Změstnni z toho řídíí provníi sttutárníh dozorčíh 0 0 České plynárenské.s. půjčk Půjčk kionářům INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ (PŘEDKLÁDAJÍ I ÚČETNÍ JEDNOTKY NEPODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU AUDITU) (1) Způso oenění: ) záso nkupovnýh vytvořenýh ve vlstní režii ) HIM NIM vytvořenýh ve vlstní režii ) CP mjetkovýh účstí d) příhovků přírůstků zvířt (2) Způso stnovení reprodukční PC u mjetku oeněného v této eně pořízeného v průěhu účetního odoí Není (3) Druhy vedlejšíh pořizovíh nákldů zhrnovnýh do pořizovíh en nkupovnýh záso, druhy nákldů zhrnovné do en záso stnovenýh n úrovni VN Cenou pořízení (4) Způso stnovení OP k mjetku uvedení zdroje informí Nevytváří Nejsou ,- Kč ,- Kč (5) Způso sestvení odpisovýh plánů použité odpisové metody při sestvování účetníh odpisů Mjetek odpisuje rovnoměrně i zryhleně (6) Způso přepočtů údjů v izíh měnáh n českou měnu Kursem 1. Provního dne v měsíi 32 33

19 Roční přehled České plynárenské Všeoené informe Předmět činnosti společnosti Informe o hospodářském vývoji společnosti Společnost v roe 2009 zvýšil ojem dodávek zemního plynu do České repuliky o víe než 45% z 222 GWh v roe 2008 n 322 GWh v roe V hospodářském výsledku se pk nše ohodní ktivity promítly v nárůstu zisku n 6,5 mil.czk společnost tk mohl část zisku převést do rezervního fondu. Společnost Česká plynárenská,.s. (IČO ) yl zložen její činnost dle ohodního rejstříku je:: Dodávky zemního plynu (MW/h) ohod s plynem Vedení společnosti předstvenstvo provlo v tomto složení: Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv, *1959 Ing. Ldislv Tětál místopředsed předstvenstv, * 1953 Ing. Roert Zedník člen předstvenstv, * Dozorčí rd provl v tomto složení: Ing. Edurd Pálk předsed dozorčí rdy, *1957 Dvid Herčík člen dozorčí rdy, *1972 Ldislv Drá člen dozorčí rdy, * V tržáh jsme dosáhli nárůstu o17% ze 173 mil.czk v roe 2008 n 204 mil.czk v roe Akionářská struktur Společnost emitovl 20 kusů kmenovýh kií n mjitele v listinné podoě ve jmenovité hodnotě ,-Kč. Zákldní kpitál společnosti činní ,- Kč Složení kionářů : Ldislv Drá 9 kusů kií Mrek Černý 9 kusů kií Edurd Pálk 2 kusů kií Auditoři společnosti Audit z rok 2009 provedl účetní uditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2010 předstvenstvo nvrhuje, y udit opět provedl Ing. Jiří Fišer

20 Zpráv nezávislého uditor Zpráv nezávislého uditor o úplné účetní závěre určené k všeoeným účelům. Zpráv je zprován dle Mezinárodního uditorského stndrdu ISA 700 s použitím plikční doložky pro Českou repuliku AD ISA 700 v souldu se zákonem č. 93/2009 SB. o uditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsh znění zprávy uditor. Auditovná účetní závěrk k , ohodní společnosti (podroně identifikovná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká plynárenská.s., Sídlo: Bernovýh 65/ , Prh 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení vlná hromd uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákon uživtelé účetní závěrky Auditor, fyziká oso (OSVČ): ing. Jiří Fišer Trvlý poyt: Srjevská 12/2504, Prh 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Prh 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vzth: uzvřen se sttutárním orgánem uditovné Společnosti dle zákon č. 93/2009 S. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenovné společnosti, tj. rozvhu k , výkz zisku ztráty, přehled o změnáh vlstního kpitálu přehled o peněžníh toíh z odoí od do dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh význmnýh účetníh metod Údje o společnosti, kde udit yl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost sttutárního orgánu účetní jednotky z účetní závěrku Z sestvení účetní závěrky podávjíí věrný potivý orz v souldu s českými účetními předpisy odpovídá sttutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je nvrhnout, zvést zjistit vnitřní kontroly nd sestvováním věrným zorzením účetní závěrky tk, y neoshovl význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou upltňovt vhodné účetní metody provádět dné situi přiměřené účetní odhdy. 3. Odpovědnost uditor Úlohou uditor je vydt n zákldě provedeného uditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souldu se zákonem o uditoreh Mezinárodními uditorskými stndrdy souvisejíími plikčními doložkmi Komory uditoru České repuliky,. V souldu s těmito předpisy jsem povinen dodržovt etiké normy nplánovt provést udit tk, yh získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti. Audit zhrnuje provedení uditorskýh postupu, jejihž ílem je získt důkzní informe o částkáh skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výěr 4. uditorskýh postupu závisí n úsudku uditor, včetně posouzení rizik, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou Při posouzení těhto rizik uditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevntní pro sestvení věrné zorzení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je nvrhnout vhodné uditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zhrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhdů provedenýh vedením i posouzení elkové prezente účetní závěrky. Domnívám se, že získné důkzní informe tvoří dosttečný vhodný zákld pro vyjádření výroku uditor. 5. Výrok uditor Podle mého názoru účetní závěrk podává věrný potivý orz ktiv psiv uditovné společnosti k nákldů výnosů výsledku jejího hospodření včetně peněžníh toků z rok 2009 v souldu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo udit. oprávnění: 1026 Dtum vyprováni: Podpis uditor: 36 37

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Největší energie je v každém z nás.

Největší energie je v každém z nás. Výroční zpráva 2011 Největší energie je v každém z nás. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA České plynárenské Zpráva představenstva 5 PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 9 Představení České energie 11 Představení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více