LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT ON BROWNFIELDS LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ /04/B/F/PP BROWNFIELDS PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT ON BROWNFIELDS LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ /04/B/F/PP-168014 BROWNFIELDS PŘÍRUČKA"

Transkript

1 LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT ON BROWNFIELDS LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ /04/B/F/PP BROWNFIELDS PŘÍRUČKA Interdisciplinární nástroj zaměřený na problematiku regenerací brownfields Květen 2006

2 Autoři: Dr. Uwe Ferber, Projektgruppe Stadt +Entwicklung Leipzig Dr. Paul Nathanail, University of Nottingham Jřina Bergatt Jackson, IURS Praha Marcin Gorski, Ph.D., Rafal Kryzwon Ph.D., Lukasz Drobiec,Ph.D., Slezská polytechnika Doc. PhDr. Dagmar Petríková Ph.D., Prof. Ing. arch.. Maroš Finka Ph.D. SPECTRA, STU Bratislava, FA Editoval: Dr. Uwe Ferber Korektura anglické verze: Dr. Paul Nathanail Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace však uvádí názory autorů a Evropská komise není odpovědná za užití zde obsažených informací.

3 Obsah 1 Poděkování BROWNFIELDS: PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 6 2 Úvod (autor kapitoly Jirina Bergatt Jackson) Důvody pro vznik této příručky Proč je tato příručka napsána? Struktura příručky 9 3 Přehled opětovného rozvoje brownfields jako stimul pro Co jsou to brownfields? Poznání, že problém je problém! Terminologie a vliv terminologie Užití principu subsidiarity Směřujme správně jakoukoliv technickou pomoc Sociální a ekonomické síly působící v restrukturalizaci Dekoncentrace sídel a změny v osídlení Kolik brownfields máme v naší společnosti? Určování velikosti a srovnávání brownfields Kdo je skutečný nositel řešení problému? Kdo jsou další hlavní aktéři v revitalizaci brownfields? Jak to dělat či nedělat? Vývojový diagram Přehled procesu regenerace brownfields 20 BOX 1: Brownfields a jejich historický vývoj 22 4 Brownfields potřeba politiky, strategie a institucionálního rámce Hlavní národní bariéry znovuužití brownfields Potřeba národní politiky pro brownfields Potřeba národní, regionální a místní strategie Potřeba pro mezioborové, mezivládní a meziprofesní spolupráce Potřeba vzdělávacích nástrojů Potřeba pro vyjádření problému v národním rozvojovém Programu 28 BOX 2: Příklad vizualizace brownfields v registru katastrálního úřadu a jiná řešení 30 BOX 3: Studie o počtu brownfields v České republice 31 5 Plánování revitalizace brownfields územní podmínky Nalezení potenciálu pro rozvoj brownfields Posouzení problematiky volného nebo nevyužitého území Posouzení environmentálních rizik, spojených s již využívaným územím Důležitost místního rozvoje a územně plánovací iniciativy Plánovací a manažérský kontext opětovného rozvoje brownfields Tabulka a přehled procesu regenerace brownfields 40 6 Technická a environmentální hlediska Průzkumy a analýzy předcházející opětovnému využití brownfieds Orientační průzkumy a analýzy 44 BOX 4: Ztráta integrity staveniště 49 3

4 6.3 Technické a jiné parametry nemovitosti Kontaminace Hospodaření s půdou a zemní práce 59 BOX 5: Případová studie Wałbrzych Management rizik a komunikační rizika 62 7 Ekonomické aspekty regenerace brownfields 64 8 Aspekty nemovitého majetku Co je to půda? Kdo kontroluje, co se stane s půdou? Kdo je ovlivnitelný tím, co se stane s půdou? Kdo ovlivňuje co se stane? Jaká jsou omezení týkající se území brownfields? Informace 70 9 Financování renovace brownfields Obvyklé bankovní půjčky Rizikové investice Čas jsou peníze Specifické financování brownfields Financování ze strukturálních fondů a z kohezního fondu Národní programy Další mezinárodní a národní finanční zdroje a granty Nutnost kombinovat různé zdroje financování Aspekty právní odpovědnosti při regeneraci brownfields Cíle a limity podnikání Trestní odpovědnost Smluvní odpovědnost Profesionální nedbalost Zodpovědnost třetí strany Ochrana vašich vlastních zájmů Přesné používání slov a pojmů Chyby ve výpočtech Úloha finančního stropu 75 BOX 6: O environmentální odpovědnosti v Evropě a USA Kulturní a sociální aspekty regenerace brownfields Zlepšování image a vnímání Jak dosáhnout, aby nevyužívané nemovitosti přispěly ke kvalitě životního prostředí Příspěvek k udržitelnému urbanistickému rozvoji čtvrti Dostupnost Jak vytvářet udržitelné nové komunity? Identifikace Historie Regenerace brownfields a účast občanů 84 Box 7: Jak organizovat platformu dotčených subjektů 86 4

5 Literatura 87 Seznam obrázků 89 Seznam tabulek 90 Seznam boxů 90 5

6 Kapitola 1 1 Poděkování BROWNFIELDS: PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT (LEPOB) Cíle projektu: Projekt LEPOB byl navržen tak, aby odstranil chybějící znalosti v znovu užívání a regeneraci brownfields nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem prostřednictvím všech dostupných regionálních programů. Projekt přispívá k šíření evropských zkušeností a vytváří fórum pro zkoumání a řešení problémů brownfields specifických pro východní a střední Evropu. Materi-ály projektu jsou připraveny tak, aby podporovaly přenos znalostí mezi jinými projekty a ze-měmi (zejména mezi potenciálními partnery z baltického a balkánského regionu). Závěry Závěry týkající se znovu užití a regenerace brownfields navrhované jinými projekty EU, jako jsou CLARINET, CABERNET a WELCOME udávají, že hlavní bariérou pro regeneraci opuštěných a znečištěných ploch je nedostatečná znalost a dostupnost vzdělávání a praktického výcviku zainteresovaných osob. Nejdůležitější k řešení této problematiky je interdisciplinární přístup. Profesní specialisté, lektoři, administrativní pracovníci, pracovníci s rozhodovací pravomocí, investoři a potenciální investoři potřebují materiály a výcvik v zásadách udržitelného urbanistického rozvoje. Takovéto materiály jsou nedostupné (dokonce i v zakládajících zemích EU je jen málo aspektů regenerace brownfields pokryto odpovídajícími výukovými modely). Řešení v projektu LEPOB Tento projekt je založen na profesních zkušenostech ve středoevropském prostoru napříč jednotlivými disciplinami a nabízí vhodné nástroje pro celoživotní vzdělávání. Vzdělávací materiály vytvořené projektem se snaží přistupovat k problematice brownfields z hlediska nejrůznějších témat a profesních přístupů. Všechny výukové materiály jsou připraveny tak, že vyhovují svým obsahem požadavkům střední Evropy. Materiály jsou navrhovány zásadně tak, aby okamžitě zlepšily znalosti autorizovaných profesních specialistů v těchto zemích. Tito profesionálové aktivně působí v širokém měřítku na postech konzultantů, zaměstnanců veřejné správy a samosprávy, výkonné moci a politiků. Tito profesionálové mohou okamžitě užívat projektem vyprodukované materiály a implementovat získané znalost. Projekt vytvořil obecně použitelné materiály, které mohou být snadno přeneseny do jiných zemí. Z těchto materiálů mohou být vytvořeny specifické verze pro jednotlivé země. Jednotlivé výstupy projektu jsou vytvořeny verze v angličtině, češtině, polštině a slovenštině. Tyto materiály jsou nabízeny k využití především těm organizacím, které finančně podporovaly projekt. Všechny výukové moduly byly předváděny na výukových seminářích pro lektory od podzimu Šíření výsledků LEPOB Na základě tohoto projektu a jeho výsledků vznikají v partnerských organizacích návrhy projektů, financovaných z lokálních zdrojů, vytvářejí se skupiny specialistů různých oborů, kteří se systematicky a dlouhodobě věnují problematice brownfields. Výukové materiály, které vznikly s podporou tohoto projektu jsou využitelné buď přímo nebo po rozšíření pro výuku na univerzitách v Evropě. Projekt připravil také zkušené lektory. Komunikace v projektu LEPOB Byly vytvořeny regionální webové stránky, kde jsou zveřejněny příručky, obecné materiály pro kurzy, některé z těchto materiálů jsou také v národních verzích. Tyto materiály jsou volně dostupné ke stažení. 6

7 Kapitola 2 Partneři projektu: VŠB Technická Univerzita Ostrava IURS Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s Praha ČKAIT Praha Polytechnika Slezská Gliwice SPECTRA, STU Bratislava, FA University of Nottingham Projektguppe Stadt+Entwicklung Lipsko SKSI Bratislava Polská komora stavebních inženýrů, Katowice Kontakty na LEPOB VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéště Ostrava - Poruba Česká republika CZ CZ CZ PL SK UK DE SK PL 2 Úvod (autor kapitoly Jirina Bergatt Jackson) Brownfields vznikají jako očekávaný výsledek průmyslové nebo jiné restrukturalizace v kterékoliv zemi. Dynamické změny a přechod z plánované do tržní ekonomiky zanechaly v zemích střední a východní Evropy extrémně velkou zátěž ve formě brownfields a se zmenšenou schopností jejich trhu vrátit recyklovat tento majetek zpět do jiného efektivního využívání. Náprava a nové využívání brownfields bude vyžadovat významné finanční zdroje a období nápravy může trvat dekády. Revitalizace brownfields však může významným způsobem přispět k rozvoji národních ekonomik a představuje významný sociální a environmentální problém, zejména v regionech, kde je vysoká nezaměstnanost. Pro města střední Evropy jsou brownfields měřítkem jejich urbanistických schopností. Problém nemusí být tedy posuzován jako celoevropský, ale je nebo měl by být v centru pozornosti středoevropských zemí, zejména pro jeho přímý vliv na jejich konkurenceschopnost. Brownfields ve střední Evropě také ilustrují jak jeden palčivý urbanistický problém a jeho náprava jsou proměnlivé v regionálním kontextu. To zdůrazňuje chyby procesu rozšíření EU při řešení těchto situací. Vysvětluje to také, že se musí odehrát změny na mnoha úrovních, aby tyto změny ovlivnily komplexní (z hlediska multidisciplinárního a hlediska všech zainteresovaných osob) ekonomický rozvoj a problémy řízení transformujících se ekonomik. To otvírá nedotčenou oblast širokých potřeb pro vzdělávání a transfer know-how. 2.1 Důvody pro vznik této příručky Tato příručka je připravena pro inženýry a další zainteresované odborníky pro porozumění, jak znovu využívat brownfields. Inženýři se sami zpravidla definují jako precizní lidé, kteří 7

8 Kapitola 2 vždy očekávají informace založené na logice, důkazech a číslech. Jejich znalosti jsou obvykle velice exaktní, hluboké a specializované a jejich odborná příprava je prováděna tak, že očekává informace, které je ještě více zaměřují a specializují v jejich vlastním oboru. Tato příručka to ale tak nedělá příručka byla navržena tak, aby neprohlubovala technické znalosti inženýrů, ale rozšiřovala je a zvětšovala jejich horizontální znalosti, dávajíce jim rozhled a porozumění týkající se urbanismu a území brownfields pro jejich nové využití na úroveň, které jsou mimo jejich běžné profesní zaměření. Můžeme se ptát, proč by inženýr měl chtít nebo potřebovat toto všechno znát, proč by měl studovat rozsáhlý text nebo sedět hodiny na kurzech. Bude inženýr lepším inženýrem, jestliže porozumí širším aspektům výstavby a obnovy území? Udělá ho to užitečnějším a vyhledávanějším jeho klienty, jestliže těmto problémům porozumí? Může snadněji získat souhlas zainteresovaných stran, jestliže vnímá strategické důvody, které má společnost pro nové užití pozemků? Bude se moci lépe zapojit do projektových týmů, jestliže bude lépe rozumět požadavkům a problémům, kterými se zabývají jiní specialisté? Získá nové zakázky, které se týkají příležitostí, jež vznikají ve vytvářejícím se trhu s užitými pozemky? Vytvoří jim to pracovní příležitosti, které by nemohly být získány, jestliže nenajdou společnou řeč se svými klienty? Může mu to pomoci vytvořit oblasti obchodního zájmu aniž by přemýšlel například o možném riziku a finančních aspektech znovu využití pozemků? Je nad možnosti jednotlivého inženýra posoudit, zda celoživotní vzdělávání pro něj znamená prohloubení jeho existujících znalostí nebo zda se rozšiřuje také horizontální porozumění jiným předmětům, z nichž některými se zabývá tato příručka. Uvědomme si, že s naší lítostí nelze na 100 stránkách vytvořit z čtenáře experta na brownfields a tato příručka poskytu- je horizontální informace, které se vztahují k různým hlediskům znovu využití brownfields, s kterými se inženýři běžně nesetkávají při své normální práci a které jsou obvykle řešeny jinými odborníky. Řešení problematiky brownfields představuje práci v multidisciplinárních týmech a jako člen týmu by se měl inženýr s těmito problémy seznámit a řešit je spolu s jinými odborníky. Takové disciplíny jako jsou například plánování výstavby, trh s nemovitostmi, plánování, financování, revitalizace, posouzení nebo otázky rizik, odpovědnosti nebo účasti veřejnosti se dotýkají znovu užití brownfields a v jejich terminologii také specifické role inženýrské profese, která se angažuje v projektech znovu užití brownfields. Věříme, že informace, které jsou uvedeny v této příručce budou shledány jako užitečné a že rozšíří profesionální rozhled a porozumění inženýrů. 2.2 Proč je tato příručka napsána? Tato příručka byla připravena, aby vyplnila mezeru ve znalostech, která z různých příčin existuje v středoevropském regionu ve znovu užívání a regeneraci brownfields. Příručka je určena především pro autorizované osoby, které jsou nebo budou angažovány v procesech znovu vyžití brownfields. Příručka je také určena jako studijní materiál pro širší využití v modulech celoživotního vzdělávání ve střední Evropě. Jak tato příručka, tak i materiály pro semináře a kurzy byly připraveny projektem LEPOB od října 2004 do září 2006 a byly financovány s podporou programu Leonardo da Vinci. Byla vytvořena také proto, že žádná podobná holistická příručka není v regionu dostupná a ani žádná jiná kniha na toto téma, která by kladla důraz na středoevropský region. Na začátku tohoto projektu bylo odsouhlaseno, že bude vytvořena příručka napsaná v angličtině se speciálním důrazem na střední Evropu. Protože někteří ze specialistů mohou 8

9 Kapitola 3 mít jazykovou bariéru, projekt LEPOB vytvořil speciální české, polské a slovenské vydání, do kterého jsou přidány popisy lokálních systémů a detailů. Protože tato příručka byla financována za přispění programu Leonardo da Vinci, je nabízena volně pro využití jinými stranami, které ji mohou užívat, překládat a mohou připravovat specifické lokální jazykové verze. Partneři sdruženi v projektu LEPOB také nabízejí spolupráci na nových projektech, kde by byla využita tato příručka, případně jiné produkty projektu. Autoři se domnívají, že takováto forma šíření může být zvláště užitečná v balkánském a pobaltském regionu, kde převládají podobné podmínky a problémy. 2.3 Struktura příručky Příručka je rozdělena do 12 sekcí, kde každá z kapitol 3 11 se zabývá zvláštním tématem. Kapitoly jsou doplněny řadou bloků, které ilustrují detailně téma. Text je také doprovázen řadou užitečných vývojových diagramů, obrázků, tabulek a ilustrací, které doplňují informace. Odkazy na literaturu udávají další prameny, které obsahují know-how. Musíme však zdůraznit, že poznání o brownfields se nepřetržitě vyvíjí. Přesto, že byla věnována aktuálnosti informací značná pozornost a nejsou většinou starší než dva roky, některé informace a doporučované postupy v této příručce mohou být překonány. 3 Přehled opětovného rozvoje brownfields jako stimul pro jejich plánování a vývoj (autor kapitoly Jirina Bergatt Jackson) Studijní výsledek úroveň vnímání Po studiu této kapitoly budete schopni vnímat následující: o Co je to brownfields a jaké různé typy třídění existují o Proč není snadné prosadit znovuužití brownfields o Jaké síly působí na brownfields o Potřeba tvorby plánů s brownfields o Potřebu měření a stanovení rozsahu problematiky o Kdo jsou hlavní zainteresované osoby při znovu užití brownfields o Proč je důležité se učit z chyb jiných Otázka znovu užití brownfields se dostala na důležité místo v politické činnosti rozvinutých zemí v sedmdesátých letech minulého století. Nyní je silně spojena s obecnějšími záležitostmi udržitelného rozvoje měst a regionů. Znovu užití brownfields nejen posiluje vitalitu a efektivnost městských center, ale také přispívá k tlaku na omezení využití zemědělských pozemků ( greenfields ) na okraji měst. Efektivní, ekonomické a udržitelné užívání pozemků také přímo podporuje národní konkurenceschopnost. Udržitelné užívání pozemků, udržitelné urbanistické předpisy, udržitelná urbanistická politika, udržitelný environmentální, ekonomický a kulturní rozvoj se dotýkají problému znovu užívání brownfields. 3.1 Co jsou to brownfields? Je mnoho definicí brownfields a rozdíl je zejména mezi americkým a evropským pojetím tohoto pojmu. Evropské vnímání vidí brownfields jako opuštěné, nedostatečně využívané nebo prázdné území, které může, ale nemusí mít ekologickou zátěž, na kterém předcházejí- 9

10 Kapitola 3 cí užití skončilo a trh nebyl schopen bez nějakého druhu intervence ho znovu využívat. Co je a co není brownfield také záleží podstatně na místních okolnostech. Co je považováno za brownfields podle jedné normy, může být slibný podnik podle jiné normy. Je také důležité si uvědomit, že některý brownfield může být ještě částečně v užívání. Ačkoliv mnoho brownfields není již dlouho v užívání, standardní popis nedostatečně využívaný implikuje, že území v této kategorii nejsou plně využívána. V případě, kdy území není déle užíváno, by je vlastník klasifikoval jako brownfield, ikdyž jiná část pokračuje v produktivním užívání. Skutečnost, že nemůžeme absolutně a exaktně definovat, co jsou a co nejsou brownfields, způsobuje jednu z bariér jejich znovu užívání. Zde je definice, která byla nyní široce akceptována v evropském prostoru. Brownfields jsou plochy, které: jsou dotčeny předcházejícím užíváním a užíváním okolních pozemků jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané mají skutečné nebo očekávané problémy s kontaminací jsou hlavně v městských oblastech vyžadují zásah, aby mohly být vráceny k prospěšnému využívání Obr. 3.1., 3.2 Obslužná budova a vlečka ocelárny v Krakově Foto: archiv IURS, autor Y.G.Garb Poznání, že problém je problém! Nerozeznání problému a jeho historie je problém! Na počátku nemusí být jasné, že zchátralá železnice, zrušená kasárna nebo kontaminované území továrny vytvářejí jednu a tutéž a vážnou záležitost. Dalším problémem je nedostatek údajů a měřítek, jak extenzivní brownfields mohou být. Toto je nemožné říci, když nejsou dostupné žádné jasně stanovené definice nedostatečně využívané půdy nebo rozdílné druhy a parametry takového území, nejsou žádné registry těchto území, ani odhady nebo zmapování. A dokonce na počátku rozpoznání brownfields jako pojmenovaného problému je ještě zklamání a rozdrobení odpovědnosti, vedení a koordinace tohoto problému. Obr

11 Kapitola 3 Obr. 3.3 Typy brownfields podle jejich předcházejícího užití Se změnou režimů na konci osmdesátých let minulého století, většina odvětí průmyslu středoevropských zemí rozpoznala rychle svou nadbytečnost, neschopnost konkurovat svou efektivností a produkty, které byly nabízeny. Spirála úpadku se začala odvíjet. Staré trhy zmizely, fungování společností prodaných v různých typech privatizačních procesů mělo krátké trvání, jen prohlubovalo rozpad vlastnických vztahů. Někdy tyto prodeje nevedly k fungujícím firmám, ale byly pro účel získávání majetku. Některý majetek byl pronajat pro jiné užívání ve zchátralé formě a na přesyceném trhu. Takovéto sekundární užití (například vrakoviště aut) mohla dále znečišťovat půdu. Fyzická degradace těchto ploch byla často provázena degradací vlastnických vztahů a integrity. Během privatizačního procesu, vlastníci a konkurzní správci měli tendenci majetek rozdrobit do malých částí, které se stály méně schopné nového rozvoje. Jiné plochy se staly nepoužitelné, protože neměly jasné vlastnické vztahy nebo se staly zárukami pro zástavy, často vysoce přehodnocené ve srovnání s jejich skutečnou hodnotou. Složitost vlastnických vztahů k nemovitostem odradila nové aktivity a investice do těchto ploch. Tento proces vyústil do bezpočtu průmyslových brownfields. Navíc k postprůmyslovým brownfields vznikaly brownfields z důvodu demilitarizace: prázdné nebo nevyužívané rozsáhlé základny v okolí středoevropských měst. Rozsáhlé brownfields na železničních a přilehlých pozemcích často zcela znečistěných a drasticky nevyužívaných jsou v mnoha centrech střední Evropy. Bezpočet zemědělských brownfields může být nalezen v malých českých a slovenských obcích jako pozůstatek éry kolektivního družstevnictví. S poklesem počtu obyvatel, zdravotním, sportovním a kulturním zabezpe- 11

12 Kapitola 3 čením, restrukturalizací vzdělávacích systémů vznikají institucionální, rekreační a kulturní brownfields, které vstupují na trh s nemovitostmi. Ohromně podinvestované a zchátralé obytné bloky mohou být označovány jako rezidenční brownfields. Typy a kategorizace brownfields mohou být rozděleny a analyzovány několika způsoby. Zde jsou ukázány dvě takové klasifikace. Tabulka 1 ukazuje roztřídění ploch podle předcházejícího užití. Tabulka 2 třídí plochy podle jejich komerčního využití, je to nyní široce akceptovaný model, vytvořeny v projektu CA- BERNET ¹. Tabulka 1: Typy brownfields type podle jejich předcházejícího užití Průmyslové Vojenské Železniční a dopravní Zemědělské Institucionální (školy, nemocnice, věznice) Obchodní (nákupní střediska, úřady) Kulturní (kulturní domy, kina) Rekreační (sportovní hřiště, parky, volné prostory) Tabulka 2: Typy brovfieldů podle pravděpodobnosti jejich znovuvyužití Land Value (After Reclamation) Self-developing Sites A: Private-driven projects ¹ Viz také Potentional development sites B: Public-private parntership Reserve Sites C: Public-driven projects Reclamation Costs Dokonce i když problém je identifikován, řešení nemusí být snadné Když si uvědomíme problém, jeho řešení nemusí být vždy přímočaré, snadné nebo jednoduché. Jak nesnadný je úkol likvidace brownfields je ukázáno na příkladu vyvinutého úsilí v Anglii. Anglie je jedna z mála zemí, kde existuje dlouhodobá politika užívání země, podpora znovu využívání brownfields a monitoring znovu užívání brownfields na národní úrovni. Z tohoto důvodu jsou dostupná ke zkoumání dlouhodobá srovnatelná data. Po třiceti letech soustředěného úsilí, které se zabývalo každoročně znovu užíváním hektarů půdy brownfields, bylo dosaženo jen velmi malého snížení absolutní velikosti území brownfields. Vítězstvím v tomto případě bylo, že se území brownfields nezvětšovalo a že mnoho hektarů půdy bylo renovováno a vráceno zpět k novému prospěšnému užití. Cíl 60 % všech nových obydlí na brownfields Vznik brownfield ha zdravého jádra Obr. 3.3 Obrázek očisty podle projektu Cabernet Terminologie a vliv terminologie Regenerace brownfield 21 % za 3 roky Slovo brownfields je překládáno do různých národních jazyků zcela odlišným způsobem. Tento překlad pak může podstatně ovlivnit chápání, co jednotlivé národy rozumí, když popisují svoje brownfields. Například v polštině termín teren poprzemysłowy implikuje, že brownfields jsou výhradně průmyslového původu a tak to není. Nastává pak problém, jak popsat neprůmyslové brownfields. Naopak v češtině neexistuje pevně stanovený odborný termín pro brownfields. Terminologie se v češtině mění a dokonce ministerstva pracují se svou odlišnou definicí. 12

13 Kapitola 3 Také je nutno dodat, že termín brownfields je velmi vhodný, když je užíván k upoutání pozornosti veřejnosti nebo vytváření regionálních či národních priorit. Pokud však hledám investory je nemoudré hovořit o území brownfields, protože pro mnoho investorů tento termín může implikovat znečištěné a obtížně využitelné parcely. Pro tyto účely je výhodné opustit terminologii brownfields a hovořit například o území pro nové urbanistické využití Užití principu subsidiarity Pro využití půdy v evropském prostoru z ekonomického hlediska je důležitý princip subsidiarity. Mezi jednotlivými státy se široce mění místní normy, praxe, předpisy, zvyky a to je důvod, proč získat srovnatelná data o využití půdy a brownfields může být obtížné. Ve většině států využití pozemků je lokální a je delegováno na základě principu podřízenosti na místní samosprávy. V této době národní politika speciálně v nových členských státech EU je ještě v kolébce. Půda jako omezený a ohrožený zdroj Pozemky určené k zastavění nejsou typicky považovány za omezený a ohrožený zdroj tak, jak je to pro životní prostředí, nerosty, vodu nebo zeleň. Zatímco brownfields mohou být ovlivněny některými médii (voda, půda, dokonce vzduch), jsou také mnohem jemnější dopady na životní prostředí (nedostatek energie, vybavení infrastrukturou, upřednostňování konverze zemědělské půdy), stejně jako na sociální a ekonomické vlivy. Tyto je daleko obtížnější kvantifikovat jako přínos ze znovu využití brownfields. Rozsah odpovídajících indikátorů a měřítek, spojený s jinými prioritami EU pro využití půdy nebo brownfields. Znovu užití brownfields ovlivňuje soukromý sektor daleko hlubším a komplikovanějším způsobem než jiné problémy. Mezera v celkových systematických informacích o brownfields není pevně stanovena jen důležitostí tohoto problému, ale pokrokem, který byl ve světovém měřítku udělán i v jiných environmentálních ukazatelích a informacích. Tam, kde byly environmentální cíle široce podporovány Evropskou unií a jinými mezinárodními programy, tam mohly být zaměřeny na volný prostor a zemědělskou půdu nebo na kvalitu ovzduší vody a pobřeží tj. na média, která se mohou šířit přes hranice. V těchto oblastech se mohou vytvářet dohlížecí a monitorovací systémy, které produkují pravidelně údaje. Avšak registry nebo analýzy nedostatečně využívaných nebo potenciálně znečišťovaných městských pozemků a budov nezískaly stejný druh podpory navzdory své důležitosti pro obnovu urbanizovaných území. Plánování s problémem Bez porozumění brownfields, inventarizace a analýz nemůže společnost porozumět problému a nemůže připravit aktivní měřítka, která by mohla ulehčit a vymezit problém jejich brownfields. To je alarmující zvláště, když si uvědomíme všechny bariéry, které brownfields mají nebo které jen omezují procento pozemků, které by mohly být znovu užity pro moderní průmyslové a obchodní účely. Jen jisté procento takových brownfields je dostatečně dobře umístěno a může být zařazeno do zón s vyšším užitím, které mohou být kompatibilní s jejich současným umístěním. Jiná brownfields (dokonce území bez environmentálního poškození, vlastnických nebo majetkoprávních problémů) mají často špatné umístění nebo jsou tak nadbytečná na trhu, že v horizontu dekád nebude pro jejich rozvoj žádná šance. Prostorové, strategické a ekonomické plánování by se této skutečnosti mělo věnovat. 13

14 Kapitola 3 Obr. 3.4, 3.5, 3.6 Příklady regenerací Směřujme správně jakoukoliv technickou pomoc Problémy ekonomického využití půdy jsou podřízeny národní odpovědnosti a nebyly a dodnes nejsou součástí přístupových priorit EU. Toto je také důvod proč přístupové období nových členských států odsunulo priority ekonomie využití pozemků a prostorové plánování a zaměřilo se pouze na splnění přímých přístupových požadavků. Při neexistenci přístupových priorit bylo také těžké získat technickou pomoc EU (Technical Assistance (TA)) pro užití pozemků a revitalizaci brownfields nebo získat napojení TA na správné instituce. Například v České republice byla technická pomoc v oblasti brownfields napojena na pobídkovou investiční agenturu CzechInvest, která je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Se čtyřletou pomocí TA a jako výsledek projektu, který byl TA podporován byly získány poznatky, že: brownfields nejsou osamocený problém průmyslu nebo problém, který může řešit jedno ministerstvo efektivní řešení může být dosaženo jen širokou a efektivní spoluprací mezi institucemi, mezi profesemi a mezi odbory institucí, aplikací velmi korektních a pečlivě vybraných priorit musí být přímá vládní odpovědnost a útvary ministerstev musí komunikovat tak, aby mohlo být dosaženo řešení hlavními iniciátory problémů by měly být regiony a místní samosprávy, které řešení musí zahrnout do svých strategických dokumentů znovu užití brownfields se musí objevit v národních, regionálních a místních prioritách pro financování období regionální a místní samosprávy musí být vzdělávány tak, aby tyto problémy řešily korektně na národní úrovni musí být poskytnuta vhodná strategie pro řešení problémů brownfields (právní rámec a připravenost k financování) 14

15 Kapitola 3 odpovědnost za řešení těchto problémů by mělo být stanoveno na vládní úrovni Důležitost načasování Dokonce relativně nekomplikované projekty brownfields vyžadují přípravu 3 nebo 4 roky. Pro místní samosprávy je důležité, aby mohly těžit efektivně z dalšího kola strukturálních fondů. Protoje nutné nejprve v regionální spolupráci brownfields identifikovat, stanovit velikost a analyzovat problém skutečný typ problému. Na tomto základě musí region vytvořit vhodnou strategii a identifikovat problémy a připravovat projekty k dosažení těchto priorit Sociální a ekonomické síly působící v restrukturalizaci Brownfields jsou vytvořeny sociálními a ekonomickými silami restrukturalizace. Zchátralé pozemky, stagnující právní normy, viditelná zkáza a symptomy dlouhodobé nezaměstnanosti a dezintegrace společnosti mají velmi škodlivý ekonomický a fyzický vliv na okolí. Tyto vlivy směřují k výstavbě na zelené louce. Projevy brownfields jsou také úzce spjaty se změnami z industriální do postindustriální společnosti. Takové tlaky jako příčina, přinášejí podstatné změny. Není to jen ekonomika a ekonomické změny, ale také prostorové normy a celkově způsob života. Tyto nové formy aktivit by měly být, jako politika a priority zahrnuty do řešení brownfields. Jen tak bude zajištěna jejich nová hospodárnost a způsob znovu užití v postindustriální společnosti, kde je potřeba mnohem méně prostoru pro výrobu, ale mnohem více prostoru pro služby, spotřebu a odpočinek. Dekoncentrace sídel a změny v osídlení Brownfields střední Evropy musí být také uvedeny do kontextu s poklesem populace a s neomezeným rozvojem obchodu, průmyslu a bydlení na zelené louce. Mnoho měst ruinovaných ekonomickým poklesem ztrácí obyvatele, aktivity a kapitál, částečně kvůli snižování počtu populace a částečně vzhledem ke konkurenci vznikajících příměstských oblastí; obyvatelé těchto oblastí cítí příležitost ke svému možnému rozvoji daleko silněji. Například Budapešť má velké množství brownfields. Během poslední jedné a půl dekády ztratila obyvatel, což činí 10 % její populace. Rozvoj stavenišť na zelené louce je extenzivní a místní samosprávy v okolí města jsou schopny budovat takové projekty nezávisle bez uvažování strategických plánů a potřeb metropole. Strategie k omezení dekoncentrace urbárních aktivit je proto nutné také zaměřit na znovu využití brownfields Avšak v mnoha dalších městech kde zřejmě nastupuje nekontrolovaná a navzdory průkaznému poklesu populace a dekoncentračním trendům urbanisté dlouhodobě plánují scénář populačního růstu. Takové dekoncentrační procesy mohou být také uvažovány v potenciálu znovu využívání brownfields, která nejsou umístěna v oblasti růstu. Vhodné politika a nástroje jsou také potřebné k tomu, aby přivedly investice, obyvatele a aktivity zpět na území brownfields. 3.2 Kolik brownfields máme v naší společnosti? Určování velikosti a srovnávání brownfields Většina našich komunit si uvědomuje, že mají problémy s brownfields. Během předcházející socialistické společnosti takový problém nevznikal a pro současnou postsocialistickou společnost tyto problémy nejsou dostatečně adresné. Doposud existuje málo obecných přístupů pro inventarizaci a klasifikaci brown- 15

16 Kapitola 3 fields². To je důvod, proč dostupné národní údaje o počtu a typu brownfields, pokud vůbec existují, nejsou plně srovnatelné a a porovnání jednoho regionu s ostatními je velmi obtížná. Většina z našich obcí neví, v jakém rozsahu a jakého typu brownfields má. Jen velmi málo obcí má široké porozumění nebo analýzy své vlastní situace v oblasti brownfi- elds. Ale zacházet s tímto problémem korektně, to potřebuje brownfields nejen znát, ale hlavně je potřeba rozumět správně prioritám jejich opětovného užití a tyto priority správně stanovit. Je a bude totiž daleko víc brownfields než prostředků které je mohou zrehabilitovat. Navíc je a to je to nejdůležitější, existuje jen omezené množství aktivit umístitelných na tato území. Obr Schématický plán analýzy brovnfieldu v Říčanech, Česká republika. Tato mapa je součástí inventarizace brownfields vytvořené v České republice. Viz také Pramen: Ing Arch Bařinka, DHV CR, spol s.r.o Kdo je skutečný nositel řešení problému? Lze přirozeně předpokládat, že skutečným nositelem problému jsou vlastníci brownfields. Vlastníci brownfields a jejich postoj k znovu užití jejich pozemků se mohou měnit, ale neřešené brownfields obtěžují celou společnost. Neřešené brownfields odrazují investory, snižují hodnotu okolního majetku a působí další ² Toto jsou první pokusy sjednotit přístup k brownfields prostřednictvím projektů fi-nancovaných EU, jako jsou RESCUE nebo síť CABERNET. Existuje také řada vhodných příkladů financovaných z různých projektů typu INTERREG. pokles bezprostředního okolí. To je důvod proč komunity, města a jejich samospráva mají hrát aktivní roli v: identifikaci brownfields zmírnění účinků brownfields v pomoci poradenství a podpoře vlastníků, kteří se chtějí zabývat svými brownfields aktivnější podpora znovu užití brownfields aktivnější činnost k plánování využití a užití pozemků veřejná propagace projektů brownfields ochrana před vznikem nových brownfields 16

17 Kapitola 3 Jak je uvedeno, problém brownfields zůstává na místních samosprávách a místní samosprávy jsou klíčovými zainteresovanými osobami v tomto problému. Ve střední Evropě je často nedostatek kompetence při řešení tohoto problému na lokální úrovni a dokonce velmi dobře informované a odhodlané místní samosprávy mají často zmařeny své snahy na několika frontách: vlády a legislativci musí formulovat a schválit nezbytné pozměňovací návrhy platných právních předpisů finanční prostředky jsou v rukou soukromých finančních institucí a programů státních agentur jsou to regiony, které stanoví priority pro strukturální fondy majetek je v rukou soukromých vlastníků Pokud je národní kapacita brownfields nasycena, jen ty místní autority s velkou iniciativou a schopností pro kreativní užití velmi omezených nástrojů a zdrojů budou moci efektivně regenerovat své brownfields Kdo jsou další hlavní aktéři v revitalizaci brownfields? Aktéři/zainteresované osoby a zájmové skupiny v novém rozvoji brownfields V předcházejícím odstavci jsme popsali místní samosprávu jako jednu z klíčových zainteresovaných subjektů v revitalizaci brownfields na lokální úrovni. Avšak zainteresovaných subjektů k znovu užití a revitalizaci brownfields je mnoho a mohou ovlivnit znovu užití brownfields z několika různých úrovní. Zde jsou ilustrovány některé z možností. Abychom dosáhli funkčního řešení, musí obvykle být ve vzájemné interakci různé zájmové skupiny. Bez osobní iniciativy (soukromé nebo institucionální), která podporuje vhodné strategie bývá problém jen nakousnut a ne odpovídajícím způsobem vyřešen. Obr. 3.8, 3.9, 3.10 Příklady aktivit zainteresovaných osob, které se udály v průběhu let v továrně Vaňkovka v Brně. Dnes je území přeměněno na obchodní centrum. Foto : Ing arch E Staňková, Vaňkovka NGO 17

18 Kapitola 3 Tabulka 3: Zainteresované osoby Zainteresovaní na personální úrovni vlastníci brownfields problém řešící konzultanti nevládní organizace jednotliví občané jednotliví úředníci Zainteresovaní na místní úrovni vlastníci brownfields místní investoři místní samospráva místní statutární orgány finanční instituce techničtí, realitní a právní konzultanti Zainteresovaní na regionální úrovni orgány regionální samosprávy regionální finanční instituce regionální rozvojové agentury regionální statutární úřady regionální investoři veřejnost regionu Zainteresovaní na národní úrovni vláda parlament dotčené orgány a instituce národní regulační úřady národní finanční instituce státní investoři Zainteresovaní na globální úrovni a úrovni EU Evropská komise a Evropský parlament Departmenty EU globální investoři globální finance globální vlastníci brownfields Jak to dělat či nedělat? Znovu užití a revitalizace brownfields je jak jsme již ukázali komplexní a nesnadný problém. V mnoha zemí pro to existuje řada příkladů. V některých zemích je problém řešen masivními národními programy a celostátní nebo regionální podporou investic a vznikem nových institucí. V jiných zemích je však problém řešen vytvořením vhodného právního rámce a regulačního systému, který umožňuje soukromou iniciativu, vyžaduje soukromou odpovědnost a regulační systém a nápravné akce. Příklady, co dělat a jak to dělat, jsou tudíž nesnadno transplantovatelné a existuje mnoho rozdílů nejen mezi národními právními systémy, ale také mezi možnostmi jednotlivých národních institucí, národních cest ke koordinaci těchto problémů a důrazu na roli státu. Zvolit správný model není vždy snadné, zvláště, když je problém tak široký jako je znovu užití brownfields a jejich revitalizace. Je také velmi důležité si uvědomit, že revitalizace brownfields se učí zejména prováděním. Ti, kteří při tom nezbytně čas od času dělají chyby, se budou z nich také učit. Nyní jsou však k dispozici experimenty zemí, které přistoupi- 18

19 Kapitola 3 ly k revitalizaci brownfields před více než 30 lety. Proto je tedy více než 30 let zkušeností, jak dělat jednu chybu za druhou, a to by mohlo být jistou prevencí proti tomu, abychom nepadali z jedné jámy do druhé. Místo toho abychom měli poučeně hledat ideální řešení využití a revitalizace brownfields. Obr. 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 Fotky a ilustrace : pokud není uvedeno jinak Ing. arch E Staňková, Vaňkovka NGO 19

20 Kapitola Vývojový diagram Přehled procesu regenerace brownfields nutnost integrovaného a iterativního přístupu Tabulka 4: Proces regenerace brownfields Zdroj: Parsons Brinckerhoff (2004), Česká strategie regenerace brownfields, CSF, PHARE projekt Europe Aid/113183/D/SV/CZ, (Srpen 2004) Strategie BOX 3.1 Rekultivace Stav Co to znamená v praxi Dopady na veřejný sektor Definování cílů projektu a příprava Obnovení podmínek na staveništi tak, že odpovídají greenfield Riziková analýza a ohodnocení staveniště Příprava programu prací (Náklady a harmonogram) Zajištění financování a potřebných povolení Výběr a schválení dodavatelů Náklady mohou být vysoké, a jestliže nebyly uhrazeny developerem, pak je úhrada z veřejných zdrojů je rozhodující. Bez působení veřejného sektoru (a financování) v tomto stadiu je nepravděpodobné, že se podaří rekultivace. Tyto úkoly musí být provedeny a odsouhlaseny příslušnými orgány předtím než budou zahájeny jakékoliv práce na staveništi. Budou vyhlášena výběrová řízení pro určení dodavatelů, zvláště když budou užity fondy EU. Je potřebné příslušná opatření, aby se zabránilo problémům. Je také třeba v tomto stadiu seřídit předpisy z oblasti životního prostředí. Demolice a asanace Dekontaminace Demolice a odstranění budov a jiných konstrukcí Odstranění (pokud je to vhodné) podzemních staveb Likvidace nebezpečných odpadů (azbest atd.) Vyčištění (nebo odstranění a uložení) kontaminované zeminy Vyčištění kontaminovaných podzemních vod Odstranění nebo vyčištění odpadů z předcházejícího užívání Toto může být nákladná položka, zvláště když je nutno odstraňovat podzemní stavby. Je potřeba komplexně splnit požadavky z oblasti ochrany životního prostředí (azbest, ropné látky). Pro významně kontaminovaná staveniště bude tato operace tvořit hlavní položku nákladů. Toto období může být poměrně dlouhé (několik let) a může být použito rozfázování. Je nutné užít nejlepší dostupné technologie a postupy (best practice). Obnova a terénní úpravy Stabilizace terénu (je-li to nutné) Terénní úpravy staveniště (zatravnění, výsadba stromů atd. Závisí jak na stavu staveniště, tak na plánovaném novém užití. Jsou to klíčové aktivity pro atraktivnost a prodejnost 20

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta managementu a ekonomiky MITIGAČNÍ OPATŘENÍ, STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. & RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Strategické plánování jako základní rámec

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Faktory úspěšného územního rozvoje Právní prostředí, politické prostředí,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území

Circular Flow Land Use Management (CircUse) strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Circular Flow Land Use Management (CircUse) CircUse strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Jiřina Bergatt Jackson Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s, www.urbaninfo.cz, www.brownfields.cz,

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr.

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr. Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení RNDr. Milan Polednik Výchozí teze: Systém územního plánování ovlivňuje dlouhodobě nabídku

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration

Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration Ing. arch. Igor Gargoš Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, ředitel odboru koncepce regionálních

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TEMATICKÉ OKRUHY STUDIA Veřejná politika vymezení oblastí zájmu studia Hodnotové zakotvení veřejných politik Veřejný zájem Proces identifikace,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha O projektu Zaměření: Projekt VaV, priorita implementace strategií udržitelného

Více

Národní strategie regenerace brownfieldů

Národní strategie regenerace brownfieldů III. Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní strategie regenerace brownfieldů V Praze dne 20. června 2008 Preambule Národní strategie regenerace brownfieldů (dále jen Strategie ) byla zpracována na základě

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků Financování sportu statutárními městy a kraji I 1. 12. 2016 I Praha 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků 2) Dotační programy podpory sportu na lokální úrovni Mgr. Jakub Popelka,

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů

CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů Patrik Reichl, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj 28. a 2. podporujeme 2017 www.czechinvest.org Služby a aktivity CzechInvestu pro podporu regenerace

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Spolupráce ZČU v Plzni s průmyslem:

Spolupráce ZČU v Plzni s průmyslem: Spolupráce ZČU v Plzni s průmyslem: Zkušenosti, problémy a vize (nové příležitosti) doc. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. Případová studie spolupráce ZČU s průmyslem Autoři: Z. Peroutka + Ing. Mgr. Pavla Holejšovská,

Více

PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS

PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS Na 4. zasedání RSK OK 18. 11. 2015 byl v rámci přenosu informací z 3. zasedání NSK 13. 11. 2015 představen Program regenerace a podnikatelského

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Základní informace o projektu Typ: MMR Podtyp: WD Výzkum pro řešení regionálních disparit 2007 2011 Doba trvání projektu: 2007 2010 Hlavní cíle projektu: 1. Prohloubit poznání disparit. 2. Definovat nová

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby někdo je musí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Úskalí vstupu investorů do průmyslových zón v ČR, srovnání s konkurenčními zeměmi. Čas potřebný pro povolení výstavby

Úskalí vstupu investorů do průmyslových zón v ČR, srovnání s konkurenčními zeměmi. Čas potřebný pro povolení výstavby Úskalí vstupu investorů do průmyslových zón v ČR, srovnání s konkurenčními zeměmi Čas potřebný pro povolení výstavby Obsah 1. Úvod 2. Průmyslová zóna z pohledu zahraničního investora 3. Rozdíl mezi dobou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 28.3. 2011 Téma : Brownfields a problematika jejich opětovného využití Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., klusacek@geonika.cz Struktura prezentace

Více