PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda: Chci kvalitnější vzdělání pro děti výběrová řízení v hlavním městě budou otevřená

2 Přečtěte si to, Tradice i budoucnost co nikdo jiný nenabízí! Mgr. Petr Bříza generální manažer HC Sparta, hokejový internacionál oblast: sport, volný čas lídr volebního obvodu IV Tradice i budoucnost sportu v Praze Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proděkan III. LF UK, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV oblast: vzdělání, věda lídr volebního obvodu V Tradice i budoucnost vzdělání v Praze MUDr. Boris Šťastný poslanec a předseda zdravotnického výboru PSP ČR oblast: zdravotnictví, sociální lídr volebního obvodu VI Tradice i budoucnost zdravotnictví v Praze Ing. Pavel Klega náměstek primátora oblast: infrastruktura města lídr volebního obvodu VII Tradice i budoucnost rozvoje v Praze

3 PRAHA Letošní komunální kampaň je pro pražskou ODS jednou z nejtěžších ve své historii. Nečelíme v ní totiž jenom politickým soupeřům, ale také permanentnímu zpochybňování. Pevně věřím, že pochybnosti se už stanou jen minulostí. Nejprve jsme slyšeli, že pražská ODS nemá nové lidi. Během několika měsíců jsme vyměnili vedení, pak zvolili 47 nových tváří na 63 míst našich kandidátek a nakonec ještě obměnili čtyři ze sedmi svých lídrů. Pak jsme se dozvěděli, že osobnosti nás v těchto volbách jen těžko podpoří. Právě naopak. Akademici, profesoři, odborníci mezinárodního formátu. Bývalí rektoři profesor Wilhelm či profesor Zuna, architekt Deyl, Tomio Okamura a další a další. Každý z nich má co říct. Ne tváře z plakátů, ale desítky odborných elit spolu s námi vytvořily nejlepší volební program, který kdy nejen ODS, ale kterákoli politická strana v Praze měla, a svými nezpochybnitelnými jmény jej Pražanům také garantují. Čelit jsme museli i soustavnému podezírání, že pražská ODS nemá dostatečnou podporu celostátního vedení. Jistě by si to přáli naši političtí soupeři, ale tak to není a ani nebude. Důkazem toho je jasná podpora předsedy strany a premiéra Petra Nečase, který ji vyjádřil při oznámení jména pražského kandidáta Bohuslava Svobody se slovy: Je to správný kandidát na správné místo ve správný čas. Má plnou podporu strany i moji osobní. Osočováni jsme byli jen proto, že jsme odmítli rezignovat na debatu o problémech Pražanů a podzimní volby zjednodušit na samotný střet primátorských kandidátů. Protože jsme nezvolili pohodlnou cestu jako naši poličtí konkurenti, ale cestu určitě náročnější. Podle nás však jedinou správnou. Tedy nejprve s velkým důrazem představit naše vize a teprve poté jejich hlavního nositele. Věřím, že náš program i jeho nositele Bohuslava Svobodu oceníte i Vy. MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH MUDr. Boris Šťastný LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PRIMÁTORSKÝM KANDIDÁTEM JE BOHUSLAV SVOBODA... 7 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. VÍM, JAK BOJOVAT S KORUPCÍ... 8 Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata Proč volit ODS PRAŽANÉ MAJÍ ŠPIČKOVOU ZÁCHRANKU.. 16 Fakta proti lžím PITNÁ VODA V PRAZE JE LEVNÁ Kulturní servis TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Premiér a předseda ODS Petr Nečas o nadcházejících komunálních a senátních volbách Kandidát na primátora Bohuslav Svoboda podrobně mluví o své představě vedení Prahy Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí Televizní program na celý týden Přehled kulturních událostí v Praze PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 11/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Pfiedstavujeme T m pro ZDRAVOTNICTVÍ LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE Lékárenská pohotovost v každém správním obvodu, dovoz léků seniorům až do domu, konec automatů se sladkostmi ve školách, zubní prevence pro děti od mateřské školy, revoluce v bezbariérovém přístupu či návštěvy pediatrů až do domu, to je jen část programových vizí ODS Praha v oblasti zdravotnictví. jako má Praha pestrou archi - tek turu a památky, tak i oblast zdra - votnictví se skládá z pestré palety Stejně nejrůznějších problémů. Milio no vé město potřebuje jak dostatek lékařů a sester, tak i pohoto - vostních služeb nebo třeba lůžek pro dlouhodobě nemocné. Proto Zajistíme lékárenskou pohotovost otevřenou 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. jsme připravili široký program, ve kterém si každý Pražan najde to své, uvedl šéf pražské ODS Boris Šťastný, který je zároveň před - sedou zdravotnického výboru sněmovny. Mezi hlavní body v oblasti zdra - votnictví patří široká nabídka prevence v podobě například poraden a center pro odvykání kouření a léč bu nadváhy a obe - zity. Zlepší se i dostupnost lékařské a lékárenské poho to - vosti. Zachováme dostupnou lékařskou pohotovost pro děti i dospělé, lékárenská pohotovost pak bude ve všech velkých městských částech, seni orům starším osmdesáti let navíc dovezeme léky až domů, vysvětlil Šťastný. ODS zajistí i pre ventivní zubní péči a spustí osvě tové programy v oblasti zubní hygieny pro všechny pražské děti už od předškolního věku. Dětští lékaři budou v noci v rám - ci pohotovostní služby navště - vovat malé pacienty v jejich domo vech. Pro mnohé rodiče, především matky samoživitelky, je značně náročné se právě v nočních hodinách dostat s dítětem v případě nemoci na pohotovost. Nově Šťastný přichází se snahou vymýtit automaty na sladkosti ze všech pražských škol. Nahradí je automaty s mlékem, vodou a zdravými potravinami. Rodiče se doma snaží vést dítě ke zdravému životnímu stylu. To však přijde do školy a první, co udělá, je, že si v automatu Dovoz léků lékárníkem až do domu v prvním kroku pro všechny seniory starší 80 let. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN koupí sladkosti. Tomu chceme zabránit a dětem nabídnout alternativu v podobě zdravých potravin a nápojů, pokračoval Šťastný, který se také chce zaměřit na kvalitu stravy ve školních jídelnách a v nemocnicích. Automaty na sladkosti nahradí přístroje na vodu, mléko a zdravé potraviny. Šťastný také prosadí, aby všechna dětská hřiště a sportoviště v Praze byla zcela neku - řácká. Zákon je v platnosti, stačí vydat příslušnou vyhlášku, připomíná. Mimořád - nou pozornost chce ODS věnovat prevenci. Praha začne hubnout, více sportovat a zdravěji jíst. Když se to povede, za čtyři roky uvidíte, o kolik budeme zdravější. Sám půjdu příkladem, dodává s úsměvem Šťastný. Programové vize ODS směřují i na starší a handicapované Pražany. Počet seniorů v hlavním městě neustále roste, proto potřebujeme jasný plán, jak jim zajistit kvalitní stáří, uvedl Šťastný. Naším cílem ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

5 PRAHA v oblasti zdravotní i sociální politiky pro seniory je, aby senior mohl být co nejdéle v kvalitní domácí péči, dodal. Zaručíme zkvalitnění sociálních služeb a jejich propojení. ODS proto ve spolupráci s městskými částmi vytvoří systém organizace a financování takových služeb, které rozšíří péči seniorům právě v jejich domácím prostředí. Podporu získají i projekty na výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Rozšíříme dopravu bezbariérovými autobusy pro seniory a handicapované a propojíme jejich trasy se všemi fakultními nemocnicemi a významnými zdravotnickými zařízeními, zdůraznil Boris Šťastný. ODS vytvoří a zprovozní jednotný tísňový systém, který seniorům v případě potíží při - volá okamžitou pomoc. Lidé častokrát nevě - dí, kde se zeptat a koho požádat o pomoc, a to nehledě na věk. Zavedeme proto v Praze i centrální informační systém a telefonní linku, kam se budou moci obracet pro rady právě z oblasti zdravotnictví a sociální péče, řekl Šťastný. Především pro mladé se v metro - poli spustí výstavba malometrážních bytů. Postavíme modernizovanou Ústřední čistírnu odpadních vod. Dopady zákona o deregulaci nájemného budeme řešit prosazením zákona o sociálním bydlení, dodal předseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. K tématu zdraví se váže také stav životního prostředí v metropoli. Prahu trápí špatné ovzduší, které chceme zlepšit například revi - talizací velkých zahrad, ale také dokončením zeleného pásu kolem Prahy, uvedla Andrea Vlásenková, starostka městské části Praha 21, která letos kandiduje do Zastupitelstva hlavního města Prahy a je zároveň garantem ODS Praha pro oblast životního prostředí. Stromy společně s další zelení tvoří plíce města. Proto jejich rozšiřování podpoří ODS akcí, v rámci které bude metropole za každé narozené dítě vysazovat strom. Snižování škodlivin v ovzduší dosáhne ODS i masivněj - ším využitím elektromobilů. Již dnes vznikají ve světě automobily na elektrický pohon za dostupné ceny. Proto tento trend podpoříme i v Praze, a to včetně vybudování potřebné infrastruktury, dodala Vlásenková. Systematické podpory ze strany města se dočkají také oblíbené farmářské trhy. PROGRAM Odborný tým pro zdravotnictví Garant MUDr. Boris Šťastný Narodil se 8. dubna 1970 v Praze, je ženatý a má dvě děti Boris (2001) a Zoran (2003). Je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství (1994). Od roku 1990 působil ve vrcholných manažerských pozicích v komerční sféře. Členem ODS od roku Od roku 2002 zastupitelem MČ Praha 10. V letech 2003 až 2006 poradcem prezidenta České republiky. Od roku 2006 poslancem Parlamentu České republiky, kde je předsedou Výboru pro zdravotnictví. Předseda regionálního sdružení ODS Praha. Je členem Správní rady VZP ČR. V rámci charitativních aktivit je od roku 2003 členem dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Aktivně sportuje a zajímá se o informační technologie. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Přednosta III. interní kliniky kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK ve Fakultní nemocnici Motol. Doc. PaedDr. Pavel Kolář Přední český fyzioterapeut, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol, proděkan 2. LF UK. Prof. MUDr. Pavel Dungl, CSc. Přednosta Ortopedické kliniky ve Fakultní nemocnici na Bulovce a předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii. MUDr. Jiří Pekárek Stomatolog a bývalý prezident České stomatologické komory. MUDr. Zdeněk Schwarz Ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. PhDr. Milan Pešák Radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví. MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA Vedoucí Školy veřejného zdravotnictví. Sociální oblast: Jiří Janeček Radní hl. m. Prahy pro oblast sociální a bytové politiky. Lenka Kohoutová Poslankyně Parlamentu České republiky, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením. Životní prostředí: Ing. Rut Bízková Náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. Od dubna do července 2010 zastávala post ministryně životního prostředí. Andrea Vlásenková Starostka MČ Praha 21 je garantem pražské ODS pro oblast životního prostředí. VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 5

6 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Recept na zlepšení zdravotnických služeb Odborný tým pražské ODS přichází pod vedením MUDr. Borise Šťastného s programem zlepšování zdravotnických služeb, jenž staví na úspěších již dosažených a zaměřuje se na oblasti, v nichž je nadále co zlepšovat. To platí pro navzájem propojené oblasti zdravotnické a sociální péče a péče o životní prostředí. ZDARMA! Plošná preventivní zubní péče a osvětové programy v oblasti zubní hygieny pro děti. Bezbariérová Praha do osmi let je naší absolutní prioritou. Vytvoříme kvalitní podmínky pracovníkům ve zdravotnické a sociální sféře. Zasadíme se o spravedlivé přerozdělení peněz ze zdravotních pojišťoven. Podpoříme výstavbu malometrážních startovacích bytů pro mladé. Podpoříme dopravní prostředky poháněné elektrickou energií v Praze. Podpoříme výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. NOVĚ! Zprovozníme poradny a centra pro odvykání kouření a léčbu nadváhy a obezity. Dokončíme zelený pás kolem metropole. NOVĚ! Základem sociální politiky pro seniory bude domácí péče. Dokončíme revitalizaci velkých zahrad a parků v Praze. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

7 PRAHA PRIMÁTORSKÝM KANDIDÁTEM JE BOHUSLAV SVOBODA Pražská rada ODS jednomyslně zvolila hlavním lídrem a kandidátem na primátora Bohuslava Svobodu, někdejšího prezidenta České lékařské komory. Je to správný kandidát na správné místo ve správný čas. Má plnou podporu vedení strany i moji osobní, řekl o jeho zvolení předseda ODS, premiér Petr Nečas. Celopražským lídrem ODS do říjnových komunálních voleb se stal lékař Bohuslav Svoboda. Jde do souboje s konkurencí se třemi zásadními prioritami. Jsou dány programem, čili to je oblast školství, vzdělávání od mateřských škol až po vzdělávání seniorů. To je můj osobní vklad. Dalšími mými prioritami jsou určitě doprava a bezpečnost, říká Svoboda. Museli jsme čelit soustavnému podezírání, že pražská ODS nemá dostatečnou podporu celostátního vedení. Jistě by si to přáli naši političtí soupeři, ale tak to není a ani ne bude. Účast pana předsedy Nečase při představení našeho kandidáta na primátora je myslím toho dostatečným důkazem, řekl šéf pražské ODS Boris Šťastný. Kandidát na primátora patří k předním českým lékařům. Má však i bohaté zkušenosti s řízením. Mezi roky 1992 až 1998 stál v čele tak složitého organismu, jakým je Česká lékařská komora. Ač se v tomto prostředí střetávají zájmy řady firem a organizací, dokončil své působení zde s čistým štítem. (Na rozdíl od svého nástupce v této funkci, dnešního sociálnědemokratického středočeského hejtmana Davida Ratha.) Od roku 1990 je Bohuslav Svoboda také před nostou Gynekologicko-porodnické kli - niky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tuto nemocnici také v roce 1998 krátce řídil. Od roku 2003 do letošního roku byl také dě - kanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti, po skončení svého druhého volebního období, je jejím proděkanem. Zvolení Bohuslava Svobody (v době před jeho zamýšleným vstupem do strany) je v jistém smyslu završením snahy pražské ODS o změnu, již požadují voliči a jež souzní s ce - lostátním obrodným trendem. Svědčí o tom rychlost, s níž Svobodovi vyslovil plnou pod - poru premiér a předseda strany Petr Nečas. PROGRAM VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 7

8 VÍM, Rozhovor s Bohuslavem svobodou JAK BOJOVAT S KORUPCÍ Slibujete boj proti korupci, chcete veřejná výběrová řízení pod veřejnou kontrolou. Můžete blíže popsat, jak byste si takové tendry představoval S výběrovými řízeními mám jisté zkušenosti z nemocnice na Královských Vinohradech, kterou jsem vedl, stejně jako z letitého půso - bení ve funkci děkana. Výběrové řízení musí být otevřené, což znamená, že ve výběrových komisích budou lidé bez vazeb na magistrát. Výběr ovšem současně musí být kvalifiko va - ný, proto je nutné, aby ve výběrových komisích zasedali lidé s potřebnými znalostmi. Další nezbytností výběrových řízení je jasné zadání a jasné podmínky, co se hodnotí a jakým způsobem. Musí být tedy zřejmé, jakou váhu má cena, jakou kvalita, jakou estetika a tak dále. Podklady i výsledky tendrů musí být také a to je nezbytné veřejně přístupné. Aby si každý občan mohl, například na internetu, prohlédnout zadání a výsledky. Ale nejen to. Chci, aby zde lidé také mohli vznášet své otázky a připomínky a aby věděli, že dostanou odpověď. Která oblast byla dosud v Praze na korupci nejnáchylnější Budete jí věnovat nějakou zvláštní pozornost V této oblasti je zatím, bohužel, většina infor - mací v rovině říká se. Takže nemůžu odpově - dět tak, jak bych sám rád. Bohužel, protože jde o věci, jež zásadně ovlivňují důvěru obyvatel ve správu města. A jestliže se takové informace ukážou pravdivé, ovlivňují i chod města. Potřeboval bych, aby lidé, kteří něco vědí, podali konkrétní podněty, aby nás upozornili. Pak můžeme, budeme-li zvoleni, začít něco dělat. To především znamená obrátit se na policii. Jsem totiž přesvědčen, že v záležitostech korupce je hlavní tíha práce právě na policii. A jakmile policie někoho usvědčí, musí následovat tvrdý postup podle zákona! Město ovšem může policii v někte - rých tématech účinně pomoci. Kromě součin - nosti úředníků si například dovedu představit spolupráci s některými investigativními novináři. Ti mnohdy umí sledovat i nenápadné stopy nebo rozplétat složité vazby mezi nejrůznějšími firmami a jednotlivci podstatně lépe, než by to dovedl kdokoli z aparátu magistrátu. Konkurenční strany v boji proti ODS často vytahují projekt elektronické jízdenky a současně mikropeněženky Opencard. Domníváte se, že tato záležitost vyžaduje ještě nějaké kroky ze strany vedení města, které vznikne po volbách Jaké by měly být Obdobné projekty fungují i v jiných evrop - ských městech. Zejména pokud se funkce pražské karty rozšíří, jde jistě o dobrý projekt. Když se například na Opencard podíváte jako ten, kdo platí daně, zjistíte, že jejím prostřed - nictvím dostanete část svých daní zpět. Jiná věc je to, zda vynaložené prostředky byly investovány skutečně účelně, efektivně. Je nezbytné se celou věcí dále zabývat a analy - zovat ji. Například velká část peněz šla na konto Dopravního podniku, ale to je přitom organizace stoprocentně vlastněná městem. Bohužel se toho o Opencard mnoho říká, ale na stole je jen velmi málo ověřených údajů. Jak si představujete založení univerzitního kampusu v Praze Myslíte, že se na něj v současné době najdou peníze V podstatě se takovou myšlenkou zabývají, na různé úrovni, prakticky všechny vysoké školy. Nemají ovšem potřebný pozemek. Praha by měla takový pozemek najít a poskytnout jej školám na základě jejich společného projektu. Jestliže hlavní město chce zůstat známým univerzitním městem a zároveň hospodaří s rozpočtem, který se blíží 50 miliardám korun, tak by se potřebné peníze měly najít. Je však pravda, že najít vhodný pozemek nebude úplně jednoduché. Měl by mít nejen všechny potřebné sítě, ale měl by také být v blízkosti městské dopravy. Navíc musí být dostatečně prostorný, protože by měl studentům poskytovat prostor nejen pro studium, ale i pro ubytování a ostatní aktivity, včetně sportu. Proč jste se rozhodl kandidovat za ODS a proč jste se do ní rozhodl vstoupit, i když to po vás strana nechtěla Podle mého proto, že k tomu dozrál čas. Jsem svým založením pravicový volič, byť je otázkou, na kolik pravicový. Nicméně jsem od roku 1989 průběžně sledoval vývoj v republice a volil pravici. A ODS mi vždy přišla jako jediná rozumná pravicová volba. V současnosti je však ODS v jisté krizi. Zároveň však projevila velkou snahu po změně, po návratu ke kořenům pravice. Ukázalo se to i na kongresu a především na výsledku voleb nového vedení s předsedou Petrem Nečasem. Vím, že najít a přiznat si chybu je těžká věc. Ale když to někdo dokáže a chce se napravit, zaslouží si pomoc. Takže když se objevila možnost kandidovat, řekl jsem si, že nyní už nemůžu jen stát stranou a jen volit. Členství ve straně jsem původně vůbec neměl v úmyslu, stejně jako celý život. Ale v závěru jednání o mé kandidatuře mě snaha ODS o změnu natolik oslovila, že mi podání přihlášky začalo připadat jako logický krok. Chci tím dát najevo všem svým přátelům, všem svým známým, ale i všem, kteří jen vědí, že existuji, že této straně věřím. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD I volební obvod I Praha 1, Praha 6, Praha 17, Zličín, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol MYSLÍKOVA ULICE OPRAVOU PROKOUKLA Myslíkova ulice díky rekonstrukci nejenže prokoukla, ale také mírně změnila svoji podobu. K doko - nalosti chybí už jediné zeleň. I o tu však radnice Prahy 1 pochopitelně usiluje, přestože proti ní stojí památkáři a dispozice ulice. Stejně jako se památkáři nechali Prahou 1 přesvědčit o tom, že lepší než navrhovaná dlažba je živičný povrch pokrytý asfaltem, všichni doufají, že nakonec ano zazní také v případě květníků. Součas- ná podoba Myslíkovy ulice s parkovacími zálivy a upravenými chodníky k osazení zelení vybízí. Věřím, že plánovaných čtrnáct stromů se v květnících nakonec objeví, řekl starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Lepší jídlo pro školáky Zlepšení stravování ve svých školách chystá Praha 1. Přestože kontroly, které v loňském školním roce provedl starosta Filip Dvořák, potvrdily, že školní jídelny vaří chutně, stále je co zlepšovat. Proto bude spuštěn projekt s cílem na zlepšení školní stravy a s důrazem na chutnost jídla. Radnice se společně s odborníky na výživu pokusí najít nějaké řešení, aby jídlo jednak splňovalo výživové normy a zároveň se i vešlo do omezeného školního rozpočtu. STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Rekonstrukce parků Během září budou dokončeny parky na Malém Břevnově, Ve Struhách a ve Vokovicích. Radnice Prahy 6 za ně dohromady zaplatí přes 15 milionů korun. Úpravy nebudou nijak velké, přesto by se měly výrazně podepsat na zkrášlení veřejného prostranství. Dotknou se jako u ostatních rekonstruovaných parků zeleně a cest; přibudou také dětská hřiště. Schůzku na radnici zařídí internet K úředníkům radnice Prahy 6 je nově možné objednat se mimo úřední hodiny pomocí internetu. Radnice v září spustila testovací provoz očekávaného Deníku úředníka. Více informací je na STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Jde o další z plánovaných kroků, kterými se snažíme svým občanům zjednodušit komunikaci s úřadem, popisuje nový přístup starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. I nadále se lidé mohou objednávat prostřednictvím call centra na čísle Objednání přes internet je dalším vylepšením. Praha 6 spolupracuje s Rusy V srpnu navštívila delegace představitelů Prahy 6 ruský Petrohrad. Vasileostrovský obvod ruského města se stal novým partnerem Prahy 6. Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali starosta Tomáš Chalupa a za ruskou stranu Vladimir Omelnickij, vedoucí administrativy Vasileostrovského obvodu. Vasileostrovský obvod se tím zařadil po bok dalších partnerských měst, STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE kterými jsou Vídeň, německý Bayreuth, pařížská čtvrť Drancy, italské Roncegno a anglický Bridgewater, se kterými Praha 6 udržuje aktivní spolupráci. Pomoc seniorům Středisko sociálních služeb nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 1 možnost zapojení do Systému tísňové péče i bez zavedené pevné telefonní linky v bytě. Klient nemusí mít ani mobilní telefon. K zajištění účinné pomoci v krizových situacích postačí klientovi pouze aktivní SIM karta. Nepřetržitá služba zajišťuje pomoc při náhlých zdravotních obtížích, pádech a dalších nečekaných komplikacích. Bližší informace lze získat od operátorek služby, a to nepřetržitě na telefonních číslech a

10 Rozhovor s Vûroslavem Gebousk m MRAKODRAPY V PRAZE 6 NEPOVOLÍME Člen Rady MČ Praha 6 a předseda Komise územního rozvoje RMČ Věroslav Gebouský hovoří o dosavadním i budoucím rozvoji šesté městské části, zdravotnictví a také o svých dalších plánech v politice. Zároveň prozrazuje, jak si udržuje každodenní kontakt s obyvateli šestky. Praha 6 prodá pozemky v průmyslovém areálu Na Dračkách a ze získaných peněz financuje novou mateřskou školku a byty s pečovatelkou službou. Bylo to správné rozhodnutí Určitě ano, protože demografický vývoj se ubírá dvěma směry. Spousta dětí těch rodičů, kteří patří mezi silné sedmdesáté ročníky, jde nyní do školek a škol. Současná kapacita školek proto nestačí a je potřeba zvětšovat jejich kapacity a k tomu stavět nová zařízení, což se děje. Zároveň však populace Prahy 6 stárne, takže musíme budovat domy pro seniory, které však chápeme v komplexněj ším smyslu. Jako zařízení od klasického domo va důchodců až po léčebnu dlouhodobě nemocných. Jak vnímáte územní rozvoj šestky v posledních letech V kontextu schváleného konceptu územního plánu, který se MČ Praze 6 podařilo prosadit, velmi pozitivně. Usilujeme o zachování zeleně a rozumnou bytovou i nebytovou výstavbu v zájmu zdejších občanů. V oblastech, kde se plánuje další výstavba, tedy například v Ruzyni (na místě dnešních skladů) či Sedlci, trváme na tom, aby zde nevznikly jen bytové domy, ale k nim odpovídající občanská vybavenost, tedy doprava, školky a možnosti nakupovaní. Jakým směrem by se podle vás mělo území Prahy 6 do budoucna rozvíjet Vilové čtvrti by měly zůstat zachované, tam nepovolíme výstavbu bytových domů a činžáků, které by území devalvovaly. Na druhé straně stará sídliště by měla projít revitalizací, což se již například podařilo na Dědině. Připravuje se revitalizace Petřin a Červeného Vrchu. Ve vnitřním území Prahy 6 by neměla vznikat výstavba skladových, logistických nebo výrobních center. Takové provozy povolujeme jen zevně Pražského okruhu směrem na Hostivice a Kladno. Co dělá radnice, aby v Praze 6 nevznikaly výškové budovy Regulace, kterou šestá městská část uplatňu - je prostřednictvím komise a odboru územní - ho rozvoje, nepovoluje zvyšování výstavby nad úroveň okolní zástavby. Nechceme ničit úžasná panoramata. Takové projekty tady nikdy nevznikaly a ani nebudou. S územním rozvojem souvisí i péče o zeleň, kterou je Praha 6 známá. Nehrozí nějak její ohrožení Určitě ne. Péče o zeleň se daří a nehodláme tento trend měnit. Nepřipustíme žádnou výstavbu v Šárce ani jejím chráněném území. Jste odborníkem v oblasti zdravotnictví. Myslíte, že pro jeho vysokou kvalitu dělá Praha 6 dostatek Městská část nemá příliš možností, jak zasahovat do fungování zdravotnictví. Tvorba sítí zdravotnických zařízení totiž byla převedena na magistrát. Přesto se snažíme dosáhnout toho, aby služba lékařské první pomoci byla poskytována za přispění Prahy 6 Ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích. Proč jste se rozhodl pokračovat dál v komunální politice Dlouhodobě se věnuji zdravotnictví, sociálním otázkám i územnímu rozvoji. Po letech vedení komise územního rozvoje jsem načerpal spoustu znalostí a zkušeností, takže jsem schopen fungovat k prospěchu obyvatel Prahy 6. Jak udržujte kontakt s občany této městské části V Praze 6 mám od roku 1981 ordinaci pro nemoci ušní, nosní a krční, jsem tedy v každodenním kontaktu s pacienty. 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD I VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE JSOU VIDĚT O potřebě celkové rekonstrukce Střeleckého ostrova a také Kampy hovořil s Pražským Metropolitanem starosta Prahy 1 Filip Dvořák (ODS). Hovořil také o tom, co vše se doposud podařilo realizovat. Rekonstrukce Střeleckého ostrova měla být podle plánů radnice Prahy 1 hotova koncem loňského roku, ale zatím se nic neděje. Proč Každý takový projekt je třeba prodiskutovat s veřejností a zájmovými skupinami. Často se přitom stává, že vám někdo vyjádří souhlas, který pak na poslední chvíli bezdůvodně odvolá. V současné době brzdí zahájení komplexní revitalizace ostrova diskuse s památkáři o vybudování výtahu, kterým chceme místo zpřístupnit i rodinám s kočárky a zdravotně handicapovaným, a o visuté lávce kolem jižního cípu, který je dosud pro veřejnost nepřístupný. Je vůbec nutné revitalizovat tento ostrov, který má pověst klidného místa s osobitou atmosférou přímo uprostřed rušného centra Pokud nechceme, aby se Střelecký ostrov stal velmi brzy místem, kam se budou lidé bát zajít, je třeba s revitalizací co nejdříve začít. Řada stromů je poškozena a potřebuje odborné ošetření, technické prvky jsou v dezolátním stavu, je nutné instalovat nové osvětlení, obnovit neexistující travnaté plochy, odstranit nevhodný asfaltový povrch cest, vybudovat toalety a zrekonstruovat historické schodiště. Rozhovor s Filipem Dvofiákem Aby se na ostrově slušný člověk cítil dobře a abychom ho uchovali v důstojném stavu budoucím generacím, je nutné jeho celkové zlepšení v mnoha ohledech. Protahuje se i počátek revitalizace Kampy. Kdy se začne něco dít V průběhu tohoto roku se uskutečnila veřejná setkání k plánované revitalizaci parku Kampa a Nosticovy zahrady. Občané, odborníci a zástupci radnice na nich debatovali o variantě, která je výsledkem jejich několikaletých vzájemných diskusí a vychází z přesvědčení, že Kampa je pro nás, obyvatele Prahy 1, více než park. Že to je místo s jedinečným geniem loci. Během dosavadních setkání se jednotlivé prvky dolaďovaly a celkový výsledek debat byl užitečný a přispěje k formulování výsledného přístupu k tomuto projektu rekonstruovat části v havarijním stavu a minimalizovat zásahy do ostatních částí parku. Připomínky jsou zapracovávány a poté bude nová varianta revitalizace předložena veřejnosti. Když jsme u těch nepříjemných otázek, tak se zeptám, zda skutečně hrozí vytunelování majetku Prahy 1, jak tvrdí zastupitelé Věcí veřejných Myslím, že u reprezentantů Věcí veřejných si už všichni zvykli, že dříve mluví a potom teprve myslí. Předseda strany pan Škárka byl předsedou finančního výboru a detailně znal všechny procesy a pohyby každé koruny. A o žádné hrozbě vytunelování se nikdy nezmínil. Pak svou práci kvůli volbám přestal zvládat, nechodil na zasedání Rady městské části Praha 1 a raději odstoupil. Věci veřejné jsou nervózní z klesajících preferencí a nenabízejí pozitivní program. Nikdo nic samozřejmě nevytuneloval. Již delší dobu se vedou diskuse o tom, zda ODS po volbách výrazně oslabí v Praze i městských částech svoji silnou pozici. Obáváte se takového možného vývoje ODS v Praze 1 má za sebou velký kus práce: podařilo se nám zlepšit bezpečnostní situaci v centru i čistotu ulic a chodníků; radnice pod naším vedením podporuje podnikatele. Rozšiřuje a zkvalitňuje zdravotní péči i sociální služby. Aktuálně se nám daří postihovat nepořádek před provozovnami v podobě narušování nočního klidu. Dětská hřiště prošla modernizací, je budován dům s pečovatelskými byty a v plánu jsou další. Zlepšila se také síť obchodů a služeb. A tak bych mohl pokračovat dál. Výsledky naší práce jsou vidět. 11

12 TÉMA PRAHU 1 ZVELEBUJE MNOHO INVESTIC V Praze 1, v čele jejíž radnice jsou především představitelé ODS, se daří uskutečňovat řadu investičních akcí v oblasti životního prostředí, školství, dopravy, zdravotnictví a bytového hospodářství. Díky tomu se zlepšuje kvalita života na jedničce. Na letošní prosinec je plánováno dokončení bytového domu na Petrském náměstí s malometrážními byty a tělocvičnou. Do konce listopadu skončí práce na bytovém domě s pečovatelskou službou na rohu ulice Benediktská a Dlouhá. V ulici Haštalské č. p. 21 bude v letošním roce dokončena rekonstrukce přízemních nebytových prostor. Opravy jsou rozvrženy do dvou etap. V té první, která trvá do konce září, jsou budovány prostory pro maminky s dětmi. V druhé, s jejímž dokončením se počítá na konci letošního roku, se připravují prostory pro kavárnu. Odhlučňujeme hudební klub Rock Café. Jde o náročnou rekonstrukci, jejímž základem je vytvoření samostatné místnosti oddělené od konstrukce domu tak, aby se nepřenášely vibrace a hluk. Nechceme totiž, aby kvůli klubu docházelo k rušení okolních obyvatel, uvedl starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Velký důraz klade radnice na rekonstrukci Nemocnice na Františku. Před prázdninami se podařilo ukončit modernizaci interního oddělení D. Z lůžkového oddělení jsou nyní vyšetřovny a naopak z bývalých vyšetřoven vznikly lůžkové pokoje a sesterny. Do prosince navíc probíhá rekonstrukce interního oddělení B. V rámci této investiční akce je oddělení klinické biochemie umístěno do prostor stávajícího lůžkového oddělení interny B. Zcela se mění dispozice prostoru, stavebně dochází k obnově všech povrchů, výměně 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

13 VOLEBNÍ OBVOD I Investice Prahy 1 v poslední době bytový dům s pečovatelskou službou na rohu ulic Benediktská a Dlouhá zvelebování Nemocnice na Františku rekonstrukce mateřských a základních škol úpravy Slovanského ostrova podzemní kontejnery zklidňování dopravy minibusová doprava podlah, výměně dveří, opravě oken a výměně vedení instalací. V srpnu byla dokončena oprava jeslí Řásnovka. Proběhla rekonstrukce poškoze ných fasád včetně výměny oken a klempířských prvků, sanace soklové části objektu, oprava zahradního domku, topení a dalších součástí jeslí. Pro děti nechala radnice instalovat nové hrací prvky. V přízemí Polikliniky Palackého se během letoška již podařilo vybudovat nové toalety v návaznosti na dokončenou pasáž Myšák. Podařilo se uskutečnit rehabilitaci ulice Zlatá na Starém Městě. Jsou zde opravené fasády a vozovka, dělící zeď, mříže a dešťová kanalizace. Bezbariérové úpravy chodníků a zároveň přechodů pro chodce nechala provést radnice na Václavském náměstí a v ulicích Vodičkova, Jindřišská, Dlážděná, Celetná, Rybná, Malá Štupartská, Maiselova, U Radnice, Havelská, Klimentská a Hradební. Připravuje se úprava části chodníků v ulicích Masarykovo nábřeží, Zlatnická a Ostrovní. V posledním jmenovaném případě půjde o úpravu komunikace v rámci akce Bezpečná cesta do škol. Připravujeme také další etapu minibusové dopravy. Po úspěšné realizaci na Malé Straně došlo k spojení Nového a Starého Města. Čilý stavební ruch panoval během uplynulé ho léta v mnoha mateřských i základních školách Prahy 1. Realizaci oprav naplánovala radnice první městské části úmyslně na období prázdnin, kdy ve školních zařízeních není provoz. Rekonstrukce se týkaly ZŠ Klimentská, ZŠ Josefská, ZŠ nám. Curieových, ZŠ Karmelitská, ZŠ Truhlářská, ZŠ Vodičkova, ZŠ Truhlářská (ZŠ J. Gutha-Jarkovského), MŠ Revoluční, MŠ Pštrossova a MŠ Helichova. Opravovaly se fasády, hřiště, sociální zařízení, zázemí pro učitele i žáky, malovaly třídy a prováděla řada dalších prací důležitých pro chod školy a pohodlí žáků, řekl starosta Filip Dvořák. Průběžně Praha 1 zvelebuje Slovanský ostrov. Postupně se po etapách provádí celková regenerace zpevněných povrchů a tamější zeleně. Byla postavena vjezdová brána a zrekonstruována navazující komunikace. Vzniklo nové zázemí pro ostrahu ostrova. Jak jsme informovali v předchozích číslech Pražského Metropolitanu, v Praze 1 přibývají dětská hřiště; ta stávající dostávají novou podo bu. Například na konci května se poda - řilo dokončit rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě a rozdělit ho na dvě části pro nejmenší děti a také pro děti od pěti let. V říjnu byla vybudována vodovodní přípojka na dětském hřišti pod Karlovým mostem. Slouží nejen jako závlaha trávníku, ale také napájí pítko. Přibývají také podzemní kontej - nery. Například v ulicích Ostrovní na Novém Městě, Rytířská na Starém Městě, Cihelná na Malé Straně a Valentinská na Josefově. Navíc připravujeme jejich umístění do dalších lokalit. Při zmínce o investičních akcích letošního roku nelze opomenout rekonstrukci veřejných záchodků na rohu ulic Templova Štupartská. Názor starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka Velký důraz klade radnice také na oblast dopravy. Během léta došlo k vybudování výsuvných sloupků v lokalitách Kampa a Nový Svět, které omezí průjezd těmito oblastmi. Tyto zklidňující prvky již čekají na své brzké zprovoznění. 13

14 Téma O ROZVOJI PRAHY 6 SVĚDČÍ ŘADA PROJEKTŮ V Praze 6 jsou průběžně rea li - zovány projekty, které život na šestce zpříjemňují a zkva lit - ňují. Ambici seznámit veřejnost s územním rozvojem a jeho vizí budoucnosti má tra diční výstava, která se usku teč ní v druhé polovině září. Výstava rozvojových programů Prahy 6 se koná každé dva roky a doposud mě la svou základnu na Vítězném ná městí. Letos se přesouvá do takzva né ho Skleněného paláce, významné památky funkciona - listické architektury v památkové zóně Bubenče, která ještě do června sloužila jako oficiální obřadní síň Prahy 6 a nyní plní roli multifunkčního centra. Představení pro jek - tů územního rozvoje však nebude jen ve Skleňáku, ale počítá se i s venkovními stojany. A na co se mohou návštěvníci těšit Především na představení projektů, které se zúčastnily urbanistické soutěže na novou podobu průmyslové oblasti v Ruzyni, doposud sloužící jako sklady a prostory využívané ministerstvem obrany. Městská část Praha 6 vyhlásila veřejnou urbanistickou ideovou soutěž, ze které vzešlo 51 návrhů na řešení a nápady na transformaci industriálního území o rozloze 68 hektarů na obytnou čtvrť Prahy 6. Návštěvníci výstavy tak budou moci posoudit, jak se projektanti popasovali s výzvou navrhnout zástavbu plnohodnot - né obytné čtvrti se základní vybaveností, fungující veřejnou dopravou a návrhem páteřní infrastruktury, a zároveň si udělají názor na volbu vítězných projektů. Další části výstavy budou věnovány reali - zovaným projektům různých investorů na území šestky. Tato část Prahy se pyšní řadou zajímavých projektů, s nimiž návštěvníky rádi seznámíme, uvedl jeden z organizátorů výstavy, architekt Bohumil Beránek. Na akci se představí projekty čtyř školek, které šestá městská část staví v reakci na demografický vývoj, který si takovou potřebu vynutil. Jedná se o mateřské školky Mydlářka, Petynka, Velvarská a školku na Bílé Hoře. Moderní zařízení pro děti zde budou prezentována jak vizuálně, tak doprovodným textem, a to vše dohromady srozumitelně a názorně ukáže přístup radnice k řešení babyboomu. Jsme moc rádi, že o bydlení v Praze 6 je zájem. Pokud si však chceme takový trend udržet, musíme věnovat velkou pozornost vytváření dobrých podmínek pro rodiny s dětmi. Bez vybavenosti, jako jsou školky a další zařízení, zde mladé lidi neudržíme. Jsem však přesvědčen, že se nám to dopo sud daří, řekl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Doprovodné programy výstavy Cena starosty. Odborná komise vybere nejlepší investorský počin za posledních 5 let, který byl realizován v Praze 6 a je v souladu s okolním prostředím. Vítěz získá korun. Diskuse u kulatých stolů. Samostatnou část výstavy bude tvořit prezentace Areálu volného času Ladronka. 14 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

15 VOLEBNÍ OBVOD I V polovině září totiž radnice otevřela jeho další část. K bruslařskému oválu přibylo jeden a půl kilometru dráhy, rozšířila se síť cest, vzniklo hřiště na plážové spory a na pláni byly vysazeny další stromy. Robert Malatinský (29), podnikatel, Praha 6 Hrozně mě otravuje vyřizování všech možných povolení na úřadech, vždycky tím strávím půl dne a čas mi opravdu chybí. Letos v zimě jsem se přistěhoval sem na šestku; a když jsem zjistil, že tady namísto deseti adres úřadu mi stačí znát jednu a všechno si vyřídím na jenom místě, připadal jsem si jak v pohádce. Je to neskutečná úleva. Proto volím ODS Na výstavě bude kromě představení součas - né Ladronky a její budoucnosti také dosta - tek zajímavých historických materiálů, které připomenou, jak se tato část metropole v minulosti vyvíjela. Výstava se bude také věnovat různým pozoruhodnostem, které v Praze v posledních letech vznikly. Představí se například unikátní střecha. Chcete o ní vědět víc Zajděte na tuto volně přístupnou výstavu. Na své si přijdou i fanoušci modelů. Jedná se o humanizaci celého území, prvky pro bezpečnost dopravy, nebo třeba preferenci chodců. A Praha 6 by do budoucí podoby revitalizovaného území ráda promluvila, aby se co nejvíce vyšlo vstříc zdejším obyvatelům, řekl starosta Tomáš Chalupa, podle kterého má šestka například koncept další podoby Špejcharu či Prašného mostu. Kdo přijde na výstavu o územním rozvoji, podrobně se seznámí se stavbami na území Prahy 6, bude také moci sdělit svůj názor k budoucímu osudu bývalého sparta - kiádního stadionu. Seznámí se podrobně se stavbami na území Prahy 6, které se účastní soutěže Stavba desetiletí. V konkurenci ostatních pražských staveb se o přízeň uchá - zejí Areál volného času Ladronka a budo va Národní technické knihovny. Třeba právě prezentace těchto staveb bude soutěžící motivovat k tomu, aby jim na internetových stránkách dali hlas. Soutěž totiž probíhá až do 30. září. Součástí výstavy bude také prezentace představ, jak by se v budoucnu měla vyvíjet území vedle velkých dopravních staveb v Praze 6 tedy části Městského okruhu. Návštěvníci si také připomenou realizaci krásného náměstíčka za poštou v Dejvicích, Šikovní modeláři totiž vyrobili zmenšeninu Bílkovy vily a další zajímavé výtvory. Návštěvníci si také připomenou nedávnou rekonstrukci budovy radnice Prahy 6, která září novotou a je koncipována tak, že lidem běhání po úřadech co nejvíce usnadňuje. Patří sem například možnost bezplatně parkovat během vyřizování úředních záležitostí v garážích radnice. Součástí výstavy bude také prezentace představ a plánů radnice Prahy 6, jak upravit území, která jsou v současnosti staveništi tunelového komplexu Blanka. novou podobu tří divadel, která se význam - ně podílejí na kulturním životě Prahy 6 Divadla Spejbla a Hurvínka, Dejvického divadla a Semaforu v paláci Globus. Nebudou chybět ani projekty úspěšných rekonstrukcí škol, Galerie Anderle v Pelléově vile, revitalizací parků, předláždění desítek ulic v takzvaném chodníkovém programu, dopravní studie na Liboc, ale také se představí vznik seniorských hřišť, na jejichž rozvoj radnice Prahy 6 klade velký důraz. Jako tradičně se lidé mohou těšit na řadu zajímavých doprovodných programů. 15

16 Proã volit ODS například i s parkovací plochou pro modul hromadného neštěstí Golem, zázemím pro sportovní vyžití zaměstnanců nebo s heliportem. Nahradí pražský heliport záchranných vrtulníků v Ruzyni, který je na podzim často ohrožován mlhami. V oblasti péče o zdraví a zdravotnictví se však podařily i další věci. Například v Praze zůstala zachována služba první pomoci, kterou v sou časnosti představuje 14 stanovišť poho - tovosti pro děti a pro dospělé. V Praze 6 a Pra - ze 13 začala výstavba Domovů pro seniory s kapacitou 400 míst. Do Prahy se v posled - ních letech, mimo jiné, koncentruje spe ci ali - zovaná a superspecializovaná lékařská péče. PRAŽANÉ MAJÍ V oblasti zdravotnictví vykazuje Praha řadu specifik vyplývajících z jejího postavení hlavní metropole České republiky. V oblasti zdravotní péče je Praha přirozeným centrem specializované a superspecializované péče nejen pro pražské pacienty. Přes vysokou ŠPIČKOVOU ZÁCHRANKU Zdravotnická záchranná služba patří ke chloubám hlavního města. Svými dojezdovými časy i procentem resuscitovaných pacientů se řadí k nejlepším na světě. Pražská Zdravotnická záchranná existu - je od roku 1857; tehdy vznikla jako Pražský dobrovolný sbor ochranný. Záchranáři sídlí od roku 1999 v objek - tu v Korunní ulici na Vinohradech společně s městskou policií. Na území metropole mají osmnáct výjezdových stanovišť. Na tísňovou linku záchranky 155 přichází ročně zhruba hlášení. Záchranáři ab - solvují přibližně výjezdů. Dojezdo vá doba, tedy čas, po který jede sanitka k paci en - tovi od přijetí hlášení na dispečinku, před sta - vuje průměrně pouhých sedm minut. Ne jen v tomto ohledu je pražská záchranka na svě - tové špičce. Osmatřicet procent úspěš nos ti při resuscitaci pacientů na ulici překonává všech - ny evropské i zámořské záchranné služby. Stavba nového ústředí v blízkosti Trojského mostu by měla být zahájena v příštím roce, termín dokončení je stanoven na srpen Předpokládané náklady včetně přípravného řízení mají být 400 milionů korun. Počítá se koncentraci zdravotnických zařízení, jejich úroveň a erudici zde pracujícího zdravot nic - kého personálu je stále co zlepšovat, popisuje lídr šestého volebního obvodu a před seda pražské organizace Boris Šťastný priority ODS. Díky jejím zástupcům ve vede - ní Prahy byla zavedena i grantová politika města pro podporu neziskového sektoru. Proto může konkrétními návrhy rozšiřovat již dnes širokou nabídku sociálních služeb v našem městě. Velkou pozornost klademe i na oblast životního prostředí, připomíná Boris Šťastný. I v této oblasti, kterou komunistický režim zanedbával zcela programově, dosáhla Praha velikého pokroku zejména v oblasti zlepšení ovzduší a kvality vody. (viz tabulka). Podpora zdravotnictví a sociálních služeb Objem grantů HMP v sociální oblasti (v Kč) Objem grantů HMP ve zdravotní oblasti (v Kč) Životní prostředí je stále lepší Kvalita ovzduší Emise tuhých látek (v tunách) (2008) Emise oxidů dusíku (v tunách) (2008) Překročení limitu prachu (v procentech) (2008) Kvalita vody Celkový fosfor (v miligramech na litr) 0,15 0,08 (2008) Dusičnanový dusík (v miligramech na litr) 3,68 2,60 (2008) Odstraněné znečištění z vody (v procentech) 96 97,8 (2008) ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN 16 ZNÁTE JEJICH PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

17 PRAHA Fakta proti lïím Cenu vodného a stočného ovlivňují tři hlavní prvky. Těmi jsou oprávněné náklady, přimě ře ný zisk provozovatele a také množství vody. Konečné stanovení ceny se musí řídit ceno vým výměrem Ministerstva financí České republiky. PITNÁ VODA V PRAZE JE LEVNÁ V Praze jsou nejvyšší příjmy, ale také nejvyšší životní náklady v republice. To je úděl hlavních měst. V případě pitné vody a nákladů na ni to však v Praze neplatí. Zobyvatel velkých českých měst platí Pražané druhé nejnižší poplatky za vodné a stočné. V hlavním městě přijde krychlový metr této vody na 56,51 Kč, a to včetně desetiprocentní DPH. Jde o jednu z nejnižších cen za vodné a stočné v celé České republice. Již druhý rok po sobě přitom cena nezaznamenala žádný výrazný pohyb, protože se pro letošní rok zvýšila jen o inflaci. Lépe jsou na tom pouze v Plzni, kde platí 51,03 koruny za krychlový metr. Na dru hou stranu oproti roku 2009 se Plzeňanům zvýšila cena vodného a stočného o 10,69 procenta. Pro srovnání, Brňané platí vodné a stočné 57,20 Kč za metr krychlový, v Ostravě už to je 59,43 koruny, ve Středočeském kraji to pak je 68,56 Kč. Kdo ovšem odebírá vodu v oblasti Boskovice Blansko, zaplatí za stejné množství 73,43 koruny, včetně DPH. Podle údajů Global Water Intelligence (GWI), které zahrnují 266 významných světových měst, rostou ceny vodného a stočného v celém světě. Průměrně od června 2008 do června 2009 vzrostla cena, při zohlednění ceny dolaru, o 10 procent. Nejvíce se podle statistik GWI loni zdražovalo v Rusku, pouze v Japonsku se cena nezvýšila. Rusové ve sledovaném období začali za vodu platit o 36 procent víc, v Turecku o 15,5 pro cen - ta, třetí místo patří Mexiku a Austrálii. V těchto zemích vzrostla cena průměrně o 9,9 procenta. Český průměrný nárůst předsta vu je 6,4 procenta, pražský pak pouze 2,52 procenta. Mimochodem, nejdražší voda na světě je podle GWI v Dánsku. Krychlový metr tam přišel mezi červnem 2008 a červnem 2009 na 8,83 dolaru, což je zhruba 171 korun. Průměrná cena vody v ČR byla ve stejném období 3,18 dolaru, tedy přibližně 61,50 koruny. Pro úplnost, voda zdarma je v Libyi, Turkmenistánu a Irsku. Přestože v ČR celkově spotřeba vody klesá (podle vodárenských společností odebíráme o 60 procent vody méně než v osmdesátých letech), její cena celkově roste. Kromě například vlivu inflace či růstu DPH je to způsobeno i tím, že náklady na údržbu a rekonstrukce vodovodní a kanalizační infrastruktury se nezmenšují. Cenu vody však mohou ovlivnit také vlastníci vodohospodářského majetku (obce). Ti mohou omezit její růst a přimět provozovatele k úsporným opatřením. To se kromě Prahy projevilo například v Českých Budějovicích, kde cena vodného a stočného klesla o více než dvě procenta, nebo v Karlových Varech, kde je tato cena jen o necelé dvě koruny vyšší než v Praze. Všechna zmiňovaná města přitom v době stanovování ceny vody vedla ODS. Přehled vodného a stočného v jednotlivých regionech Ceny vodného a stočného jsou uvedeny včetně DPH Společnost V+S s DPH, cena v Kč Pražské vodovody a kanalizace 56,51 Severočeské vodovody a kanalizace 70,01 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 57,88 Královéhradecká provozní 67,77 Vodárenská akciová společnost (významné Svazky) Boskovice Blansko 73,43 Ivančicko 67,00 Jihlava 65,72 Třebíč 67,58 Žďár nad Sázavou 68,00 Znojmo 62,61 Brněnské vodárny a kanalizace 57,20 Vodárna Plzeň Plzeň město 51,03 Moravská vodárenská Zlínsko 71,16 Olomoucko 66,81 Prostějovsko 61,05 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Jindřichův Hradec 64,13 Písek 64,42 Český Krumlov 68,75 Prachatice 69,78 VS Tábor 69,65 Ostravské vodárny a kanalizace 59,43 Středočeské vodárny 68,56 1.JVS České Budějovice 65,90 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 57,97 Vodovody a kanalizace Pardubice 66,40 Slovácké vodárny a kanalizace 62,04 (Zdroj: PROGRAM VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 17

18 PRAHA Kam za svým lídrem Datum Čas Místo konání Název akce Volební obvod účast lídra Středa hod. Můstek, Václavské náměstí, Volební stan, setkání lídra obvodu I Obvod I Praha 1 a kandidátů ODS s občany Jan Kalousek Středa hod. Stanice metra B Hůrka, Setkání lídra obvodu II a kandidátů ODS Obvod II Sluneční náměstí, Praha 13 s občany Prahy 13 Rudolf Blažek Středa hod. Arkády Pankrác, Setkání lídra obvodu III a kandidátů ODS Obvod III Na Pankráci 86, Praha 4 s občany Petr Hána Středa hod. Před KD Ládví, Hravé dny pro děti Obvod IV Burešova 1661/2, Praha 8 Petr Bříza Pátek hod. Náměstí míru, pod kostelem Setkání lídra obvodu V a kandidátů ODS Obvod V sv.ludmily, Praha 2 s občany Bohuslav Svoboda Pátek hod. Před NC EDEN, Setkání lídra obvodu VI a kandidátů ODS Obvod VI U Slavie 1527/3, Praha 10 s občany Boris Šťastný Čtvrtek hod. Nové náměstí, Uhříněves, Koncert pro Uhříněves, Petr Kolář s kapelou, Obvod VII Praha 22 setkání lídra obvodu VII a kandidátů ODS s občany Pavel Klega Model Hobby 2010 Na výstavišti v Letňanech se od do koná 19. ročník modelářského a hobby veletrhu. Jde o největší pře hlíd - ku modelářství v České republice. Pro návštěvníky je připraven bohatý dopro - vodný program, soutěže a další zpestření. Další informace na KULTURNÍ SERVIs Židovské housle Alexandra Shonerta Divadlo Minaret pro děti Představení Svět hraček s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře je na programu v neděli od v Redutě. Prodej vstupenek hodinu před začátkem představení nebo v Redutě v pracovní dny od 15. do 19. hodiny. Rezervace na telefonu: , Divadlo pohádek na scéně Divadla Metro (Národní třída 25, Praha 1) V sobotu divadlo uvádí v premiéře program Vanda a Standa. Jde o interaktivní hudebně zábavný program Vandy a Standy ve spolupráci s časopisy Mateřídouška a Sluníčko. Hrají V. Vohralíková, L. Čermák, M. Arnoštová. Produkce a předprodej: Kulturní portál.cz, s. r. o., Pod Pekárnami 10, Praha 9. Objednávky na a na u Telefonické objednávky na tel , (po pá hod). Vstupenky též v prodeji v sítích Ticketpro, Ticket Art, Ticketportal. Koncert v kostele sv. Františka, Křížovnické náměstí, Praha 1 Ve čtvrtek a v neděli vždy od 20 hodin jsou na programu skladby A. Dvořáka, G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. S. Bacha. Obsazení: Naděžda Chrobáková soprán, Tomáš Brummel housle, Michelle Hradecká varhany. Bezplatné rezervace na tel , , Vstupné dospělí 450 Kč, studenti 390 Kč, abonenti 150 Kč, rodinné vstupné za 950 Kč zahrnuje dva dospělé a až pět studentů/dětí. Skupinové slevy, platba v pokladně nebo v kanceláři agentury JCH Art Agency. 22. veletrh hraček, her a potřeb pro děti ITEA 2010 Veletrh probíhá od do v holešovickém Výstavišti. Souběžně s ním se koná i veletrh Babystyl. Otevřeno: ve čtvrtek a pátek h, sobota 9 18 h, neděle 9 16 h. Více informací na a Unikátní program, obsahující originální aranže národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby klasiků ži - dovské hudby, zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Pouť s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností. Vystoupení se koná ve čtvrtek od v koncertní a výstavní síni Atrium v Čajkovského ulici 12 v Praze 3. Pokladna je otevřena v pondělí a ve středu hod., ve dnech koncertu jednu hodinu před začátkem, rezervace vstupenek na tel ; Předprodej také v kancelářích Ticketportal a Via Musica, Malostranské náměstí 13, Staroměstské náměstí 14, Praha 1. Orchidea Bohemica 2010 Na letňanském výstavišti si od do přijdou na své milovníci orchidejí. Proběhne zde 3. ročník výstavy orchidejí s mezinárodní účastí vystavovatelů. Nabídka orchidejí, potřeb pro jejich pěstování, rady, tipy, triky, ukázky z cest, naaranžované plochy plné květů... To vše na jednom místě. Další informace na 18 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 11/2010

19 TV PROGRAM 22. září 28. září Tóny nad městy 9. ročník hudebního festivalu pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Festival začíná ve čtvrtek Od si můžete v kostele sv. Šimona a Judy v Duš ní ulici v Praze 1 poslechnout mexický Morelos chamber orchestra s mezzosopra nistkou Editou Randovou a mexickým di ri gentem Michael Meissne rem. Na pro gra mu jsou díla W. A. Mozarta, S. Revueltase, A. Dvořáka, C. J. Mabaraka, A. Villela, J. Álvareze, G. Meza, J. P. Moncaya. Předprodej vstupenek v síti Bohemia Ticket (www.bohemiaticket.cz), v síti EVENTIM (www.eventim.cz) a na Vstupné 390 Kč, 290 Kč, senioři 200 Kč. Festival probíhá od do Křižíkova fontána, Praha 7 Výstaviště čtvrtek od To nejlepší ze světových muzikálu od M. Jackson Romantika od Šeherezáda, Polovecké tance, Kartinky pátek od Titanic (J. Horner) hudba z filmu od A. Vivaldi Čtvero ročních období od Lovers time populární hity XX. Století informace na tel , Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6 Ve středu od je na programu Hurvínkovo dobrodružství, situační komedie i pro ty nejmenší diváky, kterou napsal M. Klásek. Diváci se dozví, co se stane, když krásné letní počasí vyláká do přírody nejen Spejbla a Hurvínka, ale také Máničku s paní Kateřinou. Jejich výlet se totiž nečekaně zkomplikuje. Ještě že s sebou mají pejska Žeryka, který je nejlepším přítelem nejen člověka. Režie M. Klásek, výprava R. Maška, hudba J. Rotter. Ve čtvrtek je od na pořadu Hurvínkův popletený víkend od Heleny Štáchové. Jde o příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině. Hlava kolem jde i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra je plná písniček a groteskních situací. Režie H. Štáchová a M. Klásek, výprava N. a D. Sotákovi, hudba M. Dvořák. Pokladna je otevřena od pondělí do pátku od 10 do14 hodin a od 15 do18 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do17 hodin. Telefon ; příjem hromadných objednávek od dvaceti kusů na tel./fax Středa 22. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Kavárna u Uršuly (2/4) Případ hodného vedoucího R jako Helena O poklad Anežky České Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (2/27) Dotek anděla (24/35) Partnerské ladění Čarodějnice školou povinné (12/26) Moudronos Kouzelná školka AZ-kvíz Pod pokličkou Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Kuňka žlutobřichá Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Sportka a Šance Pošta pro tebe Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových emocí Tak akorát Dvojice vynikajících českých herců a prolínání jejich osudů ve vzpomínkách Z. Hadrbolcové, J. Menzela, L. Engelové, V. Jordánové, B. Navrátila, F. Černého a dalších. Dokument B. Kopecké Na stopě * Milenky (3/6) Losování Sportky a Šance Ti, kdo tu nejsou Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (2/27) Přísně tajné vraždy (28/42) Československý filmový týdeník (799/2379) Krotitelé dluhů III. (3/16) Architektura interiérů (1/6) Klíč Ta naše povaha česká Osudové okamžiky Události v regionech Sama doma Snídaně s Novou Stefanie VII (31) Můj přítel Monk Tescoma s chutí Můj přítel Monk (1) Superman (17) Co mám na tobě ráda (18) (What I Like about You) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící. Jenže ne vždy se jí to daří Hvězdná brána: Atlantida (12) Kobra 11 VI (7) (Alarm für Cobra 11 VI) Zločin na čtyřech kolech plně zaměstnává speciální tým kriminálky dálniční policie i v další řadě německého akčního seriálu (2001). V hlavních rolích René Steinke, Erdogan Atalay, Charlotte Schwab a Carina Wiese Námořní vyšetřovací služba III (17) (Navy NCIS III) U ledu. Dvě děti najdou pod ledem mrtvolu muže, který je posléze identifikován jako Ryan Downing pohřešovaný od své dovolené, na kterou nastoupil v průběhu své mise v Iráku. Vzápětí se v rybníku najdou další tři těla s tetováním patřícím pouličnímu gangu Odpolední Televizní noviny Dr. House II (4) Ulice (1838) Televizní noviny Dokonalý svět (4) První dáma. Ředitelé, redaktorky fotografové, modelky... Sebevědomě předkládají čtenářkám dokonalý svět, avšak jejich soukromý svět má k dokonalosti daleko. A když mezi ně nastoupí nezkušená a módním světem nezkažená dívka, převrátí jejich životy úplně naruby Dr. House VI (9) (House VI) Blažená nevědomost. Světově uznávaný vědec James Sidas, který ale žije dobrovolně jako obyčejný kurýr, se jednoho dne není schopen podepsat a jeho organismus začíná postupně selhávat. Dr.House přijde na to, že pacient nejen pije, ale také užívá léky, které mohou snižovat jeho intelekt. Jenže pravou příčinu onemocnění se stále nedaří určit Příběhy bez scénáře Zlatí hoši (4) Jak se rodí hokejoví talenti Zákulisí hokejové přípravky, kde již od předškolního věku trénují malí borci, pod dohledem svých rodičů. Dřina, slzy, pot, radosti i vítězství - co z toho zažívají maminky a tatínkové a co jejich děti Podívejte se s námi pod pokličku hokejové magie, do hokejové továrny na budoucí hvězdy NHL, i náročného dětství Tenkrát v Mexiku Smallville VII (10) Novashopping Mr.GS Tabu Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping Auto Moto Styl Správy STV Autíčka (23/26) Kouzelný kolotoč (49/52) Pohádky stříbrného carství (10/13) Pat a Mat se vrací (9/12) Návštěva v ZOO Chalupa je hra Learning English with Ozmo (9/13) Potomci slavných Panorama Z rodu Přemyslovců (15/21) Babylon Apokalypsa: 2. světová válka (4/6) Svět zázraků: Nemocnice pod Everestem (1/5) AZ-kvíz Kluci v akci Černé ovce Reportéři ČT Věříš si Záhady Toma Wizarda Věda je detektivka (17/26) Tykadlo Film o filmu Kuky se vrací Chcete mě Na vlásku Jak přežít (5/13) O vědě a vědcích (4/13) Jeden společný svět (5/8) Diagnóza PORT Přidej se Nedej se Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce Musicblok Adult English Zone (4/26) Ta naše povaha česká Co vidí, kdo nevidí Jsou nevidomí na obtíž A mají šanci žít normálním životem Paní z Monsoreau (2/2) (La Dame de Monsoreau) Je třeba překazit spiknutí proti Jindřichovi III., potrestat proradného vévodu z Anjou a dobýt srdce krásné Diany. Toť úkol hodný rytíře! Dokumentární klub: Prokletí Berlín, Alexandrovo náměstí (13/14) Partnerské ladění Na cestě po ruské Karélii Politické spektrum Kavárnička dříve narozených Dobré ráno možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (11) Párty s kuchařem Will & Grace II (13) M*A*S*H (25) Knight Rider III (2) To je vražda, napsala XII (8) Policie Hamburk I (22) M*A*S*H (26) Will & Grace II (14) Chirurgové V (23) JAG VII (19) První oběť. Harmon Rabb a jeho kolegové z vojenské prokuratury vyšetřují případy na palubách lodí, vojenských ponorek a letadel. Žalují a obhajují ty, kteří jsou v armádě obviněni ze zločinů, vražd, velezrady i terorismu Big Ben III (1) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Přešlapy III (3) Radka se vrátí z Ameriky a má obrovskou chuť na sex. Adam však při pohledu na její obrovské břicho chuť nemá a snaží se všemožně vymluvit. David prožívá v práci peklo, zatímco Karolína podlehne Markovi a stráví s ním noc v hotelu. Petr randí s Johanou, ale má veliký strach, co řekne, až ho uvidí nahého. Proto se sexu pořád vyhýbá. Ale Johana si to vysvětluje po svém TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc Castle na zabití I (3) Ruská ruleta. V loďce na jezeře je nalezen zastřelený student školy pro bohaté. Zatímco Castle a Beckettová dávají dohromady jednotlivé kousky skládanky, přátelé mrtvého dělají všechno pro to, aby zmařili vyšetřování. Co skrývají Agentura Jasno II (2) Dinosauří případ. Shawn je nesvůj, když zjistí, že detektiv Lassiter zdárně řeší případy bez jeho pomoci, a rozhodne se dokázat, že ho na oddělení potřebují Kriminálka Kolín III (10) Poslední kolo. Snaží se pomoci neznámé přepadené ženě, ale skončí omráčen v houští. To je pro komisaře Schatze těžké sousto, zvláště když zjistí, že ho takto uspala žena - aspirantka na titul mistra Evropy v boxu žen. Jenže kdo a proč chce ublížit právě jí Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (30) TOP STAR magazín Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 19

20 Čtvrtek 23. září Dobré ráno Kouzelná školka Hud Chvíle pro písničku Trocha šafránu z televizního archivu Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (3/27) Dotek anděla (25/35) Divnopis Willy Fog na cestě za dobrodružstvím (12/26) Král z džungle (12/26) ŠikulovéI malé ruce dokáží velké věci! Ztracené hračky (12/13) Kouzelná školka AZ-kvíz Stop Hodinový manžel Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Minuta v muzeu Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Případy detektiva Murdocha III (7/13) (Murdoch Mysteries III) Krev a hry. Lidská zloba a závist jsouzákeřnější než divoká zvěř v aréně. Britsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2010) Na kus řeči Máte slovo L Moje rodina VII (7/9) Smím prosit (3/8) * Californication (4/12) Losování Šťastných deset a Šance milion Banánové rybičky Doktorka Quinnová II (3/27) * Milenky (3/6) Mizející místa domova (9/13) Hledám práci S profesorem Františkem Dvořákem za klasiky českého výtvarného umění (3/3) Na cestě po ruské Karélii Babylon Křesťanský magazín Divnopis Kultura v regionech Události v regionech PORT Správy STV Autíčka (24/26) Kouzelný kolotoč (50/52) Pohádky stříbrného carství (11/13) Moudronos Pod pokličkou Adult English Zone (4/26) Diagnóza Jak přežít (5/13) Panorama Přidej se Nedej se Speciální jednotky v akci (1/4) Tak akorát AZ-kvíz Chalupa je hra Černé ovce Malá farma O vědě a vědcích (4/13) O ševci Ondrovi a komtesce Julince Bludiště Peníze Jiřího Krejčíka Jak (se) dobře digitálně naladit Evropa dnes Prizma Kus dřeva ze stromu Krajina pro život Turecko brána Orientu (10/13) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (3/16) Ztráta paměti Zprávy v českém znakovém jazyce Peníze Jiřího Krejčíka Počesku EXPOminuty Historie.cs Inspirace dobrem Dokument shrnující události a fakta kolem příběhu sira Nicolase Wintona, který v předvečer druhé světové války zachránil přes 600 českých dětí před nacisty. Ústředním motivem filmu je cesta vlakem, uspořádaná k výročí stých narozenin pana Wintona, která mapuje stejnou trať, jíž děti z Československa odjížděly do Velké Británie Smrt pana Lazaresca (Moartea domnului Lazarescu) Všechno je relativní kromě smrti. Rumunský film ověnčený mezinárodními cenami (2005) Evropský manuál Posezení s Janem Burianem Prokletí Vítr v černých brýlích Dobré ráno Pátek 24. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Červené víno (1/3) Chvíle pro písničku Domácí štěstí Barvy života Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (4/27) Dotek anděla (26/35) Franklin (46/52) Garfield a přátelé II (15/26) Ovečka Shaun II (23/40) Záhady starověkého Říma (2/20) Bludiště Za školu Bydlení je hra Předpověď počasí Události v regionech Případ pro ombudsmana (4/16) Jak to vidí děti Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Losování Euromiliony Vyprávěj (4/16) Mikulášská nadílka. Předvánoční atmosféra přináší mnohá překvapivá sblížení. Druhá řada oblíbeného retro seriálu, tentokrát z let sedmdesátých komnata Elišky Kaplicky Mladou producentku, ženu slavného architekta, potkal během jediného dne nejkrásnější i nejtragičtější okamžik jejího života Všechnopárty Losování Euromiliony * Californication III (7/12) Iluzionista (The Illusionist) Nic není, jak se zdá. Edward Norton v hlavní roli amerického filmu (2005) Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (4/27) Na kus řeči Musicblok Dobrodružství vědy a techniky Malá Velká Británie (4/22) Máte slovo Setkávání Události v regionech Jak přežít (5/13) Vítejte v Tate galerii (2/15) Stop Správy STV Autíčka (25/26) Kouzelný kolotoč (51/52) Pohádky stříbrného carství (12/13) Děti točí hrdiny (3/16) Hodinový manžel Kus dřeva ze stromu Krajina pro život Turecko brána Orientu (10/13) Počesku Panorama Na stopě Na plovárně s Tony Levinem Neznámí hrdinové Děti na popravišti Kuchařská pohotovost AZ-kvíz Pod pokličkou Černé ovce Jak (se) dobře digitálně naladit Ta naše povaha česká Colours of Ostrava Šikulové Čarodějnice školou povinné (12/26) Návštěva v ZOO Sportovci světa: Shaquille O'Neal Krásy evropského pobřeží: V rytmu přílivu Království divočiny: Kachničky mandarinské Alchymie bytí Rodina a já Hledáme své předky (3/3) Vášeň sběratelská Historické minipříběhy a kuriozity Chcete mě City Folk 2010 Minsk Kosmopolis Zprávy v českém znakovém jazyce Hledám práci Auto Moto Styl Zázračná planeta: Život (4/10) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (4/16) Robert Plant Bigbít (35/42) Malá Velká Británie (4/22) Gorodok Něžná agrese Posezení s Janem Burianem Krotitelé dluhů III. (3/16) * Q Dobré ráno Snídaně s Novou Stefanie VII (32) Tommy Boy Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou, Ivanem Vodochodským a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Můj přítel Monk (2) (Monk). Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman (18) Co mám na tobě ráda (19) Hvězdná brána. Atlantida (13) (Stargate Atlantis). Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru - Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (8) (Alarm für Cobra 11 VI). Zločin na čtyřech kolech plně zaměstnává speciální tým kriminálky dálniční policie i v další řadě německého akčního seriálu (2001) Námořní vyšetřovací služba III (18) (Navy NCIS III). Nedotknutelný. Ve svém bytě je nalezena zastřelená kryptoložka. Protože armádní velení má zprávy, že právě z tohoto oddělení unikají informace, má podezření, že žena byla špionem. Pátrání po vrahovi zavede tým speciálních agentů až k zaměstnanci venezuelské ambasády Odpolední Televizní noviny Dr. House II (5) Ulice (1839) Televizní noviny Ordinace v růžové zahradě 2 (213) Slavnostní otevření. Kristýna je zpátky a chce svoje dítě. Vzdá se Zdena Tadeáše Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova Kriminálka Miami VII (10) (CSI. Miami VII). V motelu, kde Eric Delko dočasně přebývá, dojde ke střelbě. Eric poté najde v motelovém bazénu plavat mrtvolu mladého muže. Horatiovi se Ericův pobyt v motelu, který je jasně přestupní stanicí pro kriminálníky, nezdá. Zatím to naoko nechá být Stahovák Chcete vidět zábavná, hloupá, roztomilá i divoká videa z internetu Legendy i úplné novinky Ronin Smallville VII (11) Novashopping Rady ptáka Loskutáka Ptákoviny Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (12) Párty s kuchařem Will & Grace II (14) M*A*S*H (26) Knight Rider III (3) To je vražda, napsala XII (9) Neochotný svědek. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky No přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka Angela Lansburyová Policie Hamburk II (1) M*A*S*H (27) Will & Grace II (15) Chirurgové V (24) JAG VII (20) Big Ben III (2) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Cesty domů (2) Návštěva. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Roman se chce rozvést s Karolínou, a ta netuší, že její rivalkou je Soňa. Honza dostane druhou šanci u policie. Díky Rudolfově milence... Nový rodinný seriál Televize Prima Hledá se táta a máma Seriál, který napsal sám život, pokračuje. Petr, Michal a Bára se poprvé setkali se svými protějšky a mají z čeho vybírat. Každý poznal více než deset kandidátů. Podle čeho ale vybrat ty nejlepší Rozhodne charakter, nebo chemie lásky Účastníci za sebou mají teprve první noc, ale námluvy jsou už v plném proudu Zoufalé manželky VI (5) Každý by měl mít pokojskou. Gabrielle se pokouší zastavit pomluvy o své nezodpovědnosti vůči dětem, Bree opět podléhá milenci a Susan vystřelí po tajemném slídilovi Ve službách FBI (4) Kniha hodin. Z kostela se ztratí středověká bible, jíž jsou přisuzovány léčivé účinky. Agent Burke a jeho ne úplně dobrovolný odborný poradce Neal zjistí, že byla ukradena na objednávku Návštěva starší sestry (Les soeurs fâchées) Kosmetička Louise přijíždí do Paříže na návštěvu ke své sestře Martine, která vede pohodlný, ale psychicky vyčerpávající život. Tři dny ve společnosti bezstarostné Louise stačí k tomu, aby se Martine zhroutil život Volejte Věštce Na čem záleží (31) Receptář prima nápadů Snídaně s Novou Stefanie VII (33) Jane Doe. Jiná tvář (Jane Doe 3. The Wrong Face). Drogový dealer Alex Brandt je pod tlakem, federální policisté jsou mu na stopě. Rozhodne se proto unést manželku okresního prokurátora Phila Raphaelsona. Na scénu přichází Cathy Davis, aby případ vyřešila Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Ivanem Vodochodským a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Můj přítel Monk (3) (Monk). Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman (19) (Lois & Clark. The New Adventures of Superman). Novinář Clark Kent alias Superman spolu s Lois Laneovou vyšetřuje neúspěšné testování rakety a stopy je přivedou na stopu hlavnímu padouchovi Lexu Luthorovi Co mám na tobě ráda (20) Hvězdná brána. Atlantida (14) (Stargate Atlantis). Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (9) Námořní vyšetřovací služba III (19) Odpolední Televizní noviny Dr. House II (6) (House M.D. II). Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí. A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla Ulice (1840) Televizní noviny Princ a já (The Prince and Me). Chudá americká dívka Julia Stiles a zhýčkaný dánský princ Luke Mably by se nikdy nesetkali, kdyby mladík nepodlehl náhlému popudu a nevydal se na cesty. A ona by se do něho nezamilovala, kdyby věděla, že je z královské rodiny Síla úderu (Attack Force). Neúprosný Steven Seagal vyšetřuje podivné okolnosti brutálního útoku na členy své úderné jednotky a brzy odhaluje nekalé praktiky armády. Pouští se do nemilosrdného a nerovného boje proti organizovanému drogovému obchodu, který je zřejmě řízen prohnilou buňkou přímo zevnitř armády Někdo to rád blond Novashopping Stahovák Tabu Dva z Queensu VIII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz Výstavba NeoRiviéra Organizátor : Změna pro Prahu 12 www.modranskenoviny.cz Bylo, je...a bude?... Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010 Situační mapa projektu : fáze F Informační

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA

PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový projekt Vltavská vyhlídka se nachází na křižovatce ulic

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz KRIZOVÁ KARTA Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz Krizová karta je nová a unikátní forma prevence. Jednoduchým a efektivním způsobem lze s jejím přispěním

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. BULLETIN 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Export, kondice eurozóny a nezbytnost pronikání na nové trhy. 20. 4. 2015 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY 2009. (Žebříček nemocnic 2009)

NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY 2009. (Žebříček nemocnic 2009) NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY 2009 (Žebříček nemocnic 2009) Tisková zpráva Před několika týdny byl zahájen již 4. ročník celostátního projektu NEMOCNICE ČR 2009, ve kterém jsou z pohledu pacientů hodnoceny

Více