RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM"

Transkript

1 RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM Montážní a provozní předpisy Návod k použití číslo : MPP - 0. CZ platí od : kontakt ALTEKO, spol. s r.o. Dobříšská Hostomice Česká republika telefon: fax: Tyto Montážní a provozní předpisy Návod k použití obsahují údaje pro montáž, provoz, údržbu a použití ventilátorů RFC a RFE. Nestanoví údaje pro elektroinstalaci k, kterou po stránce bezpečnostní, montážní a provozní zajišťuje odběratel. Údaje pro související vzduchotechnické zařízení musí obsahovat projektová dokumentace. Obsluha musí být s těmito provozními předpisy - návodem k použití prokazatelně seznámena. Ventilátory vyráběné společností Alteko s.r.o., splňují Nařízení komise EU č. 37/0, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 009/5/ES. MOŽNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VENTILÁTORŮ RFC A RFE RFC nebo RFE Z - pozinkovaný plech (75g/m ) RFC nebo RFE E - nátěr vnějších ploch ventilátoru práškovou barvou na pozinkovaný plech RAL 7035 (odstín světle šedý) RFC AKV - chromniklová austenitická ocel ČSN 740 / DIN.430/ AISI 304/ (použití pro farmaceutický a potravinářský průmysl) RFC AKV - chromniklová austenitická ocel ČSN 734 / DIN.457/ AISI 36 Ti/ (použití pro chemický, textilní a papírenský průmysl) I. Užití a pracovní podmínky, bezpečnost. I.A - PRO VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ OBYČEJNÉM ( BNV )! a. Ventilátory RFC, RFE jsou radiální jednostranně sací ventilátory poháněné napřímo, určené pro použití v prostředí obyčejném (BNV) dle ČSN EN / 009. Ventilátory RFC, RFE nejsou plynotěsné a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné částice větší než 00 μm, agresivní látky (mimo nerezového provedení dle odolnosti použité oceli), abrazivní příměsi a vláknité nebo lepivé částice. Ventilátory RFC včetně příslušenství,určené pro agresivní prostředí nebo pro použití v chemickém nebo potravinářském průmyslu, je možno dodat v nerezovém provedení (chrómniklová austenitická ocel, označení AKV nebo AKV). Ventilátory RFE se standardně v nerezovém provedení nevyrábí a jsou určeny pouze pro použití v prostředí obyčejném, bez nebezpečí výbuchu. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění pro uložení na vodorovnou plochu. Uložení ventilátorů na svislou plochu nebo jejich zavěšení je možné pouze bez izolátorů chvění a s ohledem na hmotnost ventilátoru (nosná konstrukce pod spirální skříň). Izolátory chvění nesmí být namáhány na tah a střih. Pro speciální použití jsou určeny ventilátory s označením RFC... H a RFE -H. Ventilátory se dodávají se všemi nabízenými motory. Výkonové parametry se provedením -H nemění. Ventilátory mají vyztuženou konstrukci spirální skříně, s možností uchycení v poloze se svislou osou rotace oběžného kola. Toto provedení je určeno především pro aplikace, kde na sací přírubu působí celková hmotnost ventilátoru. Otáčky ventilátorů v provedení pro použití v prostředí obyčejném (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí regulátorů otáček (frekvenčních měničů) s plynulou regulací otáček, viz Typy a hmotnosti ventilátorů... str.6-. Měniče, které dodáváme k ventilátorům, jsou naprogramovány pro daný typ, především s ohledem na jeho optimální hlukové parametry. Motory ventilátorů nelze regulovat napěťově!!! a. Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30 C až+5 C. Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu -30 C až +40 C. 3a. Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, musí být elektromotor chráněn krytem RFC-RFE- -KM (pro RFC,RFE- -H se použije stříška SMO), který je dodáván jako příslušenství a musí se zvlášť objednat. 4a. Při montáži potrubí k ventilátoru musí být použity pružné vložky RFC-...PV a RFC-...PVS, s výjimkou sací příruby v provedení ventilátoru RFC -H a RFE...-H, kde na sací přírubu může působit celková hmotnost ventilátoru (uložení v horizontální poloze). Pružné vložky jsou dodávány jako příslušenství a musí se zvlášť objednat 5a. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou (stupeň ochrany a krytí IP 0 ČSN EN 6059 /00) s velikostí ok max.,5 mm. Krycí mřížka na sání ventilátoru s označením RFC-RFE- -MS, nástavce na výtlak RFC-RFE- -NA a RFC-RFE- -H-NA3, jsou dodávány jako příslušenství a objednává se zvlášť. 6a. Připojovací příruby ventilátorů odpovídají normě ČSN EN 505 /007. 7a. Montáž ventilátorů, jejich připojení k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být propojeny dle ČSN ed. /007. Ventilátory RFC, RFE smí být spouštěny až po připojení potrubí odpovídající tlakové ztráty tak, aby nedošlo k přetížení elektro (viz hodnoty statorových proudů na štítku nebo v tabulce na str.6- tohoto předpisu). Při kontrole, čistění a opravách musí být vypnut elektrický proud a blokováno jeho zapnutí po dobu prací. a. Motory ventilátorů pro prostředí obyčejné jsou osazeny termokontakty (viz schéma svorkovnice str.9). Některé motory mají současně s termokontakty PTC čidla (termistory) Při správném zapojení termokontaktů (odpojení při rozepnutí termokontaktu) je zajištěna tepelná ochrana. Ochrana pomocí termokontaktů slouží pouze jako havarijní funkce zabraňující spálení vinutí při selhání standardních ochran (tepelné nadproudové relé.). Po rozpojení termokontaktu je nutno překontrolovat motor a provést znovu zaregulování vzduchotechnické soustavy. Při použití ventilátoru bez frekvenčního měniče se pro ochranu proti přetížení zapojí tepelné nadproudové relé, nastavené na jmenovitý proud nebo jiná nadproudová ochrana. Při osazení PTC čidlem je možné chránit motor proti přetížení také vhodným vyhodnocovacím členem (termistorové relé). Při použití frekvenčního měniče se termokontakt zapojí k měniči tak, aby po jeho rozpojení došlo k vypnutí (schéma zapojení je v katalogu "Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace" a v montážních předpisech k frekvenčním měničům). V tomto případě je motor chráněn proti přetížení frekvenčním měničem, který musí být správně nastaven pro tuto funkci. Při dodávce ventilátoru s frekvenčním měničem od naší firmy, je toto zabezpečeno. Motor nesmí být spuštěn a provozován bez zapojení odpovídajících ochran. 9a. Před uvedením ventilátorů RFC, RFE do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva. Montáž a výchozí revizi zajišťuje uživatel. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize el. zařízení v souladu s ČSN /007. I.B - PRO VENTILÁTORY -Ex PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU -ZÓNA (Ex), ZÓNA (Ex)! b. Ventilátory RFC-...Ex jsou radiální nízkotlaké jednostranně sací ventilátory poháněné napřímo, pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna (Ex) a Zóna (Ex) vně i uvnitř ventilátoru. Jsou konstruovány jako zařízení skupiny II, určené pro použití ve výbušné atmosféře tvořené plyny, párami nebo mlhami dle ČSN EN 496 /007. Jsou určené pro skupinu výbušnosti II B, resp. IIB+H dle ČSN EN /009 a v souladu s 94/9 EC-ATEX pro kategorii nebo 3. Je u nich použito typu ochrany bezpečnou konstrukcí c v souladu s ČSN EN ed./0. Maximální povrchová teplota zařízení je limitována typem použitého elektro. Viz ČSN EN /009. Ventilátory RFC-...Ex nejsou plynotěsné a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné částice větší než 00 μm, agresivní látky (mimo nerezového provedení dle odolnosti použité oceli), abrazivní příměsi a vláknité nebo / 0

2 lepivé částice. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění pro uložení na vodorovnou plochu. Uložení ventilátorů na svislou plochu nebo jejich zavěšení je možné pouze bez izolátorů chvění a s ohledem na hmotnost ventilátoru (nosná konstrukce pod spirální skříň). Izolátory chvění nesmí být namáhány na tah a střih. Pro speciální použití jsou určeny ventilátory s označením RFC...-Ex-H str.5. Ventilátory se dodávají se všemi nabízenými motory až do výkonu kw. Výkonové parametry se provedením - H nemění. Ventilátory mají vyztuženou konstrukci spirální skříně, s možností uchycení v poloze se svislou osou rotace oběžného kola. Toto provedení je určeno především pro aplikace, kde na sací přírubu působí celková hmotnost ventilátoru. OZNAČENÍ A POUŽITÍ VENTILÁTORŮ Ex -Ex - Zóna, Zóna : II G c IIB+H T3 resp. II G c IIB T3 (v nerezovém provedení) pro elektromotory typu MA7... EExe-II-T3 nelze regulovat FM -Ex-FM - Zóna, Zóna : II G c IIB+H T4 resp. II G c IIB T4 (v nerezovém provedení) pro elektromotory typu MJ6... EExe-de-II-C-T4 (vybaven PTC čidly) lze regulovat FM -Ex-FM - Zóna : II 3 G c IIB+H T3 resp. II 3 G c IIB T3 (v nerezovém provedení) pro elektromotory typu LA7...Z M73 EExe-nA-II-T3 (vybaven PTC čidly) lze regulovat FM. Na základě vydaného certifikátu a prohlášení o shodě k motorům Ex od firmy Siemens, musí být pro regulaci otáček použity pouze předepsané frekvenční měniče (FM) (jsou-li uvedeny), nastavené na povolený rozsah pracovní oblasti. FM musí být umístěny vně prostředí s nebezpečím výbuchu. K ventilátorům dodáváme frekvenční měniče dle certifikačních požadavků výrobce. b. Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30 C až+40 C. Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu -0 C až+40 C. 3b. Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, musí být elektromotor chráněn krytem RFC-RFE- -KM (pro RFC- -H se použije stříška SMO) který je dodáván jako příslušenství a musí se zvlášť objednat. 4b. Při montáži potrubí k ventilátoru musí být použity pružné vložky RFC-...-PV-Ex a RFC-...-PVS-Ex s výjimkou sací příruby v provedení RFC-...Ex-H, kde na sací přírubu může působit celková hmotnost ventilátoru (uložení v horizontální poloze). Pružné vložky jsou dodávány jako příslušenství a musí se zvlášť objednat. 5b. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou proti možnosti nasátí cizího předmětu (stupeň ochrany a krytí IP 0 ČSN EN 6059 /00) s velikostí ok max.,5 mm. Krycí mřížka na sání ventilátoru s označením RFC-RFE- -MS, nástavce na výtlak RFC-RFE- - NA a RFC-RFE- -H-NA3, jsou dodávány jako příslušenství a objednává se zvlášť. 6b. Připojovací příruby ventilátorů odpovídají normě ČSN EN 505 /007. 7b. Montáž ventilátorů, jejich připojení k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být propojeny dle ČSN ed. /00. Ventilátory RFC-...Ex smí být spouštěny až po připojení potrubí odpovídající tlakové ztráty tak, aby nedošlo k přetížení elektro (viz hodnoty statorových proudů na štítku nebo v tabulce na str.6- tohoto předpisu). Při kontrole, čistění a opravách musí být vypnut elektrický proud a blokováno jeho zapnutí po dobu prací. b. Konstrukce ventilátorů RFC v provedení Ex odpovídá požadavkům normy ČSN EN 496 /007. Veškerá šroubová spojení uvnitř ventilátoru zajištěna proti uvolnění, u rotujících a souvisejících pevných částí jsou dodrženy minimální bezpečné vzdálenosti, případně je použito nejiskřících materiálů. Elektromotory ventilátorů -Ex (bez označení FM) nejsou vybaveny termokontakty ani PTC čidly, musí být opatřeny vypínačem a ochranou proti přetížení. K ochraně se použije tepelné nadproudové relé, nastavené na jmenovitý proud nebo jiná vhodná nadproudová ochrana. Po rozpojení nadproudového relé je nutno překontrolovat motor a provést znovu zaregulování vzduchotechnické soustavy.vypínací charakteristika vypínače musí být přizpůsobena tak, aby při chodu nakrátko (tj. při / 0 MPP 0. CZ zabržděném ), nebyla překročena oteplovací doba t E, příslušející jednotlivým skupinám vznícení. Pokud není ochranný vypínač v nevýbušném provedení, musí být umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Ventilátory označené RFC-...-Ex-FM a Ex-FM lze použít s frekvenčním měničem. Při použití frekvenčního měniče nadproudovou ochranu zabezpečuje frekvenční měnič, který musí být nastaven na jmenovitý proud a musí být zapojena PTC čidla k frekvenčnímu měniči, tak aby při nadměrném oteplení došlo k vypnutí frekvenčního měniče (schéma zapojení je v katalogu "Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace" a v montážních předpisech k frekvenčním měničům). Při zapojení ventilátoru bez frekvenčního měniče je nutno k ochraně použít tepelné nadproudové relé, nastavené na jmenovitý proud nebo jinou vhodnou nadproudovou ochranu. Dále musí být zapojeny PTC čidla (termistory) tak, aby chránila motor při nadměrném oteplení (přetížení). Tato ochrana se zabezpečí vhodným vyhodnocovacím členem např. termistorovým relé. Po rozpojení nadproudového relé nebo termistorového relé je nutno překontrolovat motor a provést znovu zaregulování vzduchotechnické soustavy. Pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů platí příslušná ustanovení ČSN EN ed.3 /009 (Elektrická zařízení pro plynnou výbušnou atmosféru Část 4: Elektr. instalace v nevýbušných prostorech /jiných než důlních/.). 9b. Před uvedením ventilátorů RFC-... Ex do provozu, musí být provedena kontrola min. vůle mezi sacím ústím a oběžným kolem (viz tabulka) a výchozí revize dle ČSN /007 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 6: Revize Kapitola 6: Postupy při výchozí revizi.). Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize el. zařízení v souladu s ČSN /007 (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.). II. Doprava a skladování.. Ventilátory jsou dodávány na EURO paletách. Při přemisťování, skladování a montáži ventilátorů vel. 500 a 630 se musí používat otvory pro zavěšování na stoličce. Ostatní velikosti ventilátorů musí být uchopovány současně za motor a stoličku, popřípadě motor a spirální skříň.. Do doby montáže (včetně elektrického připojení) musí odběratel ventilátory skladovat v krytých a suchých prostorách a chránit je proti mechanickému poškození a před chemickými vlivy. Do doby ukončení montáže, především zakrytování, dotažení průchodek apod., je nutno ventilátory chránit proti povětrnostním vlivům. III. Montáž.. Kotvení ventilátorů RFC, RFE na vodorovnou plochu nebo konstrukci se provádí pomocí šroubů M (vel.00,50,0,35) nebo M0 (vel.355,400,500,630), čtyř pryžových izolátorů chvění nebo při použití podstavné desky RFC-RFE-PD, která se objednává zvlášť, na šrouby M (vel.00,50,0,35) nebo M0 (vel.355,400,500,630) ve vodorovné ploše, případně konstrukci. Kotvení ventilátorů na svislou plochu nebo konstrukci nebo jejich zavěšení je možné pouze po předchozí demontáži izolátorů. Ventilátory RFC-...-H a RFE- -H lze montovat ve vodorovné poloze (svislá osa rotace oběžného kola). Ventilátor se připevní na vodorovnou desku (potrubí apod.) za sací přírubu.. Výtlak ventilátorů RFC, RFE lze před vlastní montáží přestavit do pěti různých poloh, znázorněných na obrázku str.4. Přestavění se provede úplným uvolněním osmi šroubových spojů na nosné desce agregátu. Natočením spirální skříně do požadované polohy a opětovným dotažením šroubů do nalisovaných matic. Přetáčení spirální skříně je nutno provádět tak, aby nedošlo k poškození oběžného kola 3. Montáž ventilátorů sacím ústím na vertikální vzduchotechnické potrubí tak, že hmotnost ventilátoru působí na krycí desku ventilátoru není možná. 4. Vzduchotechnické potrubí musí být samostatně zavěšeno tak, aby na ventilátor (pružné vložky) nepůsobila nadměrná síla. 5. Montáž ventilátorů, jejich připojení k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být propojeny (pospojovány) dle ČSN ed. /00. Pro nasazení ventilátoru do výbušného prostředí je nutné provést instalaci dle ČSN EN ed.3 /009. Před uvedením ventilátoru do provozu je třeba provést proměření izolačního odporu odbornou organizací a provést protokolární zápis (výchozí revizní zprávu). 6. Při montáži a manipulaci s ventilátorem je nutné používat ochranné prostředky, které mohou zabránit případnému zranění pracovníků. Například použití ochranných rukavic při manipulaci s ventilátorem, kde mohou být ostré hrany. Použití gumových

3 elektrikářských rukavic a vhodné obuvi při manipulaci s elektrickými částmi apod. IV. Uvádění do provozu.. Montáž a uvádění do provozu může provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle platné legislativy.. Při uvádění do provozu je nutno dbát pokynů uvedených v článcích Ia a Ib, především týkajících se způsobu použití a zajištění bezpečnosti. Před spuštěním ventilátoru je zapotřebí zkontrolovat zapojení elektro, provedení elektroinstalace, stav ložisek, dotažení všech šroubů a matic, při použití regulační klapky i stav a chod regulace. Při zkušebním spuštění se zkontroluje smysl otáčení oběžného kola dle šipky na ventilátoru. 3. Elektromotory ventilátorů RFC a RFE v provedení pro prostředí obyčejné jsou vybaveny rozpínacími termokontakty, které musí být při uvádění ventilátoru do provozu zapojeny tak, aby plnily svou ochrannou funkci. Elektromotory ventilátorů -Ex nejsou vybaveny termokontakty ani PTC čidly, musí být opatřeny vypínačem a ochranou nastavenou na jmenovitý proud. Motory ventilátorů -Ex-FM a Ex-FM jsou vybaveny PTC čidly a lze u nich regulovat otáčky (průtočné množství vzduchu) frekvenčními měniči (certifikované typy). PTC čidla (termistory) musí být zapojeny tak, aby nemohla být překročena oteplovací doba t E. a napájení bylo bezpečně odpojeno. Pokud není vypínací obvod v nevýbušném provedení, musí být umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Standardně dodávané frekvenční měniče fy Alteko s.r.o. nelze umístit do prostoru s nebezpečím výbuchu. 4. Při uvádění ventilátorů do provozu je nutno zaregulovat dopravované množství vzduchu ventilátorem takto: - zavřít přívodní nebo odvodní klapky, popřípadě jiným vhodným způsobem snížit průtočné množství vzduchu na minimum - spustit ventilátor a zkontrolovat směr otáčení oběžného kola (označeno směrovým štítkem na spirální skříni), v případě špatného směru otáčení, přepojit motor (u třífázového přehození dvou fází), - měřit statorové proudy postupně na všech fázích po celou dobu zaregulovávání soustavy - zvětšovat přívod vzduchu do potrubí (otvíráním klapek apod.) až do okamžiku, kdy dosáhneme požadované průtočné množství vzduchu, maximálně však do velikosti jmenovitého proudu uvedeného na štítku - zajistit v této poloze klapky, či jiným vhodným způsobem zajistit regulační prvky (zabezpečit, aby nebylo možné zvýšit průtočné množství vzduchu nad zaregulované hodnoty ) Při použití frekvenčního měniče, lze vyčíst frekvenci a tuto hodnotu nastavit jako parametr maximální frekvence. 5. V případě možnosti kondenzace par ve spirální skříni ventilátoru je nutno v nejnižším bodě spirální skříně vyvrtat otvor asi 5mm (neníli tento otvor již z výroby), případně jiným způsobem zajistit odtok kondenzátu. 6. Výrobní štítek obsahuje označení výrobku, výrobce, výkonové parametry,hmotnost, rok výroby a výrobní číslo stroje. V. Provoz a údržba.. Pravidelná kontrola se provádí po době, kterou si uživatel určí podle provozních podmínek, počtu provozních hodin denně apod. Provádí se však nejméně po půl roce. Po uvedení ventilátoru do provozu je nutné zpočátku častěji sledovat zatížení a teplotu elektro a celkový chod ventilátoru a asi po prvních 50 hodinách provozu provést celkovou kontrolu ventilátoru (dotažení matic šroubů apod.).. Kontroluje se stav a dotažení pryžových izolátorů, těsnost napojení potrubí a možnost volného kmitání pružně uloženého ventilátoru. Dále se kontroluje klidný chod ventilátoru (měření mechanické kmitání dle ČSN 3063 /9 a ČSN 0 /990), čistota a teplota elektro, která nesmí přesáhnout 70 C, elektroinstalace, dále čistota výměníků, zanesení filtrů a stav oběžného kola. 3. Výměna ložisek u elektromotorů se provádí dle příslušných předpisů výrobce elektromotorů. Životnost ložisek motorů použitých u ventilátorů je až provozních hodin dle zatížení. Výměna ložisek (nebo mazacího tuku) by měla být však prováděna nejméně po třech letech vzhledem k životnosti mazacího tuku v ložiscích. 4. Ventilátor je nutné ihned odstavit a provést kontrolu a odstranění závady, jakmile se projeví jakákoli závada nebo provozní podmínky neodpovídají výše popsaným limitům. VI. Životnost a likvidace. Předpokládaná životnost ventilátoru za dodržení podmínek provozu a údržby je 0 let. Likvidaci ventilátoru je nutno provést dle platných legislativních norem v době likvidace. VII. Záruka, servis a náhradní díly.. Záruční doba je 4 měsíců ode dne převzetí ventilátorů, t.j. od data uvedeného na dodacím listě nebo na záručním listě.. Záruční i pozáruční opravy a servis ventilátorů RFC zajišťuje firma ALTEKO s.r.o. Hostomice pod Brdy. 3. Výrobce na objednávku dodává tyto náhradní díly: - elektromotor - oběžné kolo s nábojem - agregát s vyváženým oběžným kolem (motor, nosná deska, oběžné kolo) - pryžové izolátory. Minimální vůle mezi oběžným kolem a sacím ústím u ventilátorů pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu Zona a/nebo Zona, platí pro RFC...Ex; Ex-FM a Ex-FM Druh ventilátoru Minimální vůle mezi oběžným kolem a sacím ústím Maximální přípustné otáčky ventilátoru RFC 00-5 Ex mm 500 min - RFC 50-5 Ex,5 mm 500 min - RFC 0-0 Ex 3 mm 000 min - RFC 0-5 Ex 3 mm 500 min - RFC 35-0 Ex 3,5 mm 000 min - RFC 35-5 Ex 3,5 mm 500 min - RFC Ex 3,6 mm 000 min - RFC Ex 3,6 mm 500 min - RFC Ex 4 mm 000 min - RFC Ex 4 mm 500 min - RFC Ex 5 mm 750 min - RFC Ex 5 mm 000 min - RFC Ex 7 mm 750 min - RFC Ex 7 mm 000 min - VIII. Možné závady. Závada Příčina závady Opatření k odstranění závady -nadměrné oteplení vinutí -vypíná nadproudová ochrana 3 -vypíná frekvenční měnič 4 -ventilátor nedává požadovaný výkon motor je přetížen větší tlaková ztráta v potrubí nesprávný směr otáčení oběžného kola špatně zvolený výkon ventilátoru nutno provést opětovné zaregulování vzduchotechnické soustavy, viz kap IV. bod 4 provést opětovné zaregulování viz kap IV. bod 4 prohlédnout průchodnost potrubí; čistotu výměníků a filtrů přepojit dvě fáze mezi sebou vyměnit za ventilátor (agregát) s vyšším výkonem 5 -nadměrné oteplení ložisek vadné ložisko výměna ložisek 6 -nadměrné vibrace ventilátoru nevyvážené oběžné kolo špatné uchycení ventilátoru vyčistit a vyvážit oběžné kolo zkontrolovat a popřípadě dotáhnou šrouby izolátorů chvění 3 / 0

4 MPP 0. CZ rozměry VENTILÁTOR RFC, RFE G G L max. A (vel. 355, 400, 500, 630) 5 (vel. 00, 50, 0, 35) n x M d D D E3 E E STOLIČKA součástí dodávky IZOLÁTORY CHVĚNÍ součástí dodávky obrys krytu B H max. Nakresleno provedení " LEVÉ " T T 30 PODSTAVNÁ DESKA objednává se zvlášť S R R Ve verzi RFC 00-30A/,5-3..DB nemá ventilátor stoličku a izolátory chvění! RFC A B D D E min-max E E3 G G Hmax L max L max R R S T RFC RFC RFC RFC RFC RFC RFC RFE RFE RFE RFE RFE RFE n d Ex-FM Provedení " LEVÉ " - L Provedení " PRAVÉ " - P pohledy ze strany SÁNÍ SÁNÍ SÁNÍ 5 3a 3 a 6 4a 4 a Ventilátory jsou na sklad vyráběny pouze v základních polohách L5 a P6. Ostatní polohy lze nastavit při zadání do výroby nebo při montáži u uživatele. 4 / 0

5 7 MPP 0. CZ rozměry VENTILÁTOR RFC -...H VENTILÁTOR RFE -...H L max. A 55 E B E A 30 G G sání R D D R n x d 9 horizontální rovina Nakresleno provedení " LEVÉ " označení ventilátoru RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC H RFC H A B D D E E G G L max R n d , , , , ,5 6 UPOZORNĚNÍ - Výkonové parametry a elektrické veličiny elektromotorů jsou u všech ventilátorů RFC(RFE)...-H shodné s ventilátory RFC(RFE) v základním provedení. 5 / 0

6 Typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče poloha povrch. úprava hmotnost (kg) velikost RFC 00 RFC 0 RFC 35 RFC 355 ZNAČENÍ motor Ex výkon (W) osová výška minimální účinnost standardní dle IE (%) zvýšená dle IE (%) regulátor otáček (frekvenční měnič FM) 5/0, ,6 400 IP55 TK 4 5/0, ,9 74,0 400 / 30 0,70 /, 330 IP55 TK *370W 3 5/0,5-3 Ex ,9 74,0 400 / 30 0,0 /,39 30 IP55 5 5/0,3-3 Ex-FM , 75, 400 nebo or 30,00 /, IP55 PTC # 370W 3 5/0,5-3 Ex-FM ,9 74,0 400 / 30 0,7 /,35 35 IP55 PTC *370W 30 30A/,5-3** ,,3 400 / 30 3,6 / 5,65 60 IP55 TK *,5kW 3 5/0, , IP55 TK 5/0, , 76, 400 / 30,0 /, IP55 TK *370W 7 5/0,37-3 Ex , 76, 400 / 30,0 /,9 355 IP55 9 5/0,3-3 Ex-FM , 75, 400 nebo or 30,00 /, IP55 PTC # 370W 7 5/0,37-3 Ex-FM , 76, 400 / 30,3 /, IP55 PTC *370W 33 0/0, ,5 74,0 400 / 30,70 /,94 90 IP55 TK *750W 0/0,55-3 Ex ,5 74,0 400 / 30,74 / 3, IP55 9 0/0,45-3 Ex-FM , 7,7 400 nebo or 30,53 /, IP55 PTC # 750W 0/0,55-3 Ex-FM ,5 74,0 400 / 30,67 /,9 900 IP55 PTC *750W 39 5/, ,, 400 / 30 3,49 / 6, IP55 TK *,5kW 5/,35-3 Ex ,5,3 400 / 30 3,0 / 5,37 45 IP55 9 5/,5-3 Ex-FM ,0,0 400 nebo or 30 3,00 / 5,0 470 IP55 PTC #,5kW 5/,5-3 Ex-FM ,, 400 / 30 3,50 / 6,06 40 IP55 PTC *,5kW 4 0/, ,9 7, 400 / 30, / 5,00 90 IP55 TK *,5kW 34 0/0,95-3 Ex ,9 77,3 400 / 30,60 / 4,50 95 IP /0,7-3 Ex-FM , 76,7 400 nebo or 30,60 / 4, IP55 PTC #,kw 34 0/, - 3 Ex-FM ,9 7, 400 / 30,95 / 5, 905 IP55 PTC *,5kW 5 5/, ,, 400 / 30 3,49 / 6, IP55 TK *,5kW 34 5/,35-3 Ex ,5,3 400 / 30 3,0 / 5,40 45 IP /,5-3 Ex-FM ,0,0 400 nebo or 30 3,00 / 5,0 470 IP55 PTC #,5kW 34 5/,5-3 Ex-FM ,, 400 / 30 3,50 / 6,06 40 IP55 PTC *,5kW 54 0/, , 79, 400 / 30 3,7 / 6, IP55 TK *,5kW 54 0/,3-3 Ex , 79,0 400 / 30 3,35 / 5,0 935 IP /, - 3 Ex-FM ,6 7,6 400 / 30 3,55 / 6,5 940 IP55 PTC #,5kW 54 0/,5-3 Ex-FM , 79, 400 / 30 4,00 / 6, IP55 PTC *,5kW 7 0/, ,7, 400 / 30 5,3 / 9, IP55 TK *,kw 57 0/,9-3 Ex ,, 400 / 30 4,70 /,4 940 IP /,7-3 Ex-FM ,3 0,7 400 nebo or 30 4,70 /, 950 IP55 PTC #,kw 57 0/, - 3 Ex-FM ,7, 400 / 30 5,50 / 9, IP55 PTC *,kw 4 5/ ,5 5,5 400 / 30 6,40 /, IP55 TK *,kw 54 5/,5-3 Ex ,5 4, 400 / 30 5,50 / 9,53 45 IP /,4-3 Ex-FM , 4,7 400 nebo or 30 5,40 / 9, IP55 PTC # 3kW 54 5/3-3 Ex-FM ,5 5,5 400 / 30 6,60 /,43 45 IP55 PTC *,kw 77 5A/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5A/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP A/3,3-3 Ex-FM , 5, ,06 / 7, IP55 PTC ## 4kW 6 5A/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW 5/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP /3,3-3 Ex-FM , 5, ,06 / 7, IP55 PTC ## 4kW 6 5/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW proud (A) jmenovité otáčky (ot/min) krytí ochrana (použitá) P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV nebo or AKV RFC 50 počet pólů 55 ) 60 ) napětí (V) 6 / 0

7 Typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče poloha povrch. úprava motor Ex standardní dle IE (%) zvýšená dle IE (%) 0/,5-3, , 79, 400 / 30 3,7 / 6, IP55 TK *,5kW 6 0/,3-3 Ex , 79,0 400 / 30 3,35 / 5,0 935 IP /, - 3 Ex-FM ,6 7,6 400 nebo or 30 3,55 / 6,5 940 IP55 PTC #,5kW 6 0/,5-3 Ex-FM , 79, 400 / 30 4,00 / 6, IP55 PTC *,5kW 76 0/, ,7, 400 / 30 5,3 / 9, IP55 TK *,kw 64 0/,9-3 Ex ,, 400 / 30 4,70 /,3 940 IP55 6 0/,7-3 Ex-FM ,3 0,7 400 nebo or 30 4,70 /, 950 IP55 PTC #,kw 64 0/, - 3 Ex-FM ,7, 400 / 30 5,50 / 9, IP55 PTC *,kw 9 5A/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5A/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP A/3,3-3 Ex-FM , 5, , IP55 PTC ## 4kW 6 5A/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW 95 5/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP /3,3-3 Ex-FM , 5, , IP55 PTC ## 4kW 6 5/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW 95 5/5, ,7 7,7 690 / 400 6,39 /, IP55 TK *5,5kW 74 5A/7, ,0,7 690 / 400,90 / 5, IP55 TK *7,5kW 6 5A/6, - 3 Ex ,6,3 690 / 400,5 / IP A/6-3 Ex-FM ,0, ,5 460 IP55 PTC ## 7,5kW 6 5A/7,5-3 Ex-FM ,0,7 690 / 400,67 / 5, IP55 PTC *7,5kW 7A/ / 30 7,43 /,7 70 IP55 TK *4kW 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV nebo or AKV velikost RFC 400 RFC 500 ZNAČENÍ hmotnost (kg) výkon (W) osová výška počet pólů minimální účinnost 77 ) 77 ) 7A/,5-3 Ex-FM nebo or 30 7,35 /, 705 IP55 PTC # 3kW 3 7A/3-3 Ex-FM ) 400 / 30 7,90 / 3,6 700 IP55 PTC *4kW 59 7/ ) 690 / 400 6,64 /, IP55 TK *5,5kW 6 0A/5, , 6,0 690 / 400 6,99 /,0 960 IP55 TK *7,5kW 0A/4, - 3 Ex ,4 5,4 690 / 400 6,60 /, IP55 5 0A/4,5-3 Ex-FM ,0 5, 400, IP55 PTC ## 5,5kW 0A/5,5-3 Ex-FM , 6,0 690 / 400 7,7 /, IP55 PTC *7,5kW 66 0/5, , 6,0 690 / 400 6,99 /,0 960 IP55 TK *7,5kW 0/4, - 3 Ex ,4 5,4 690 / 400 6,60 /, IP55 5 0/4,5-3 Ex-FM ,0 5, 400, IP55 PTC ## 5,5kW 0/5,5-3 Ex-FM , 6,0 690 / 400 7,7 /, IP55 PTC *7,5kW 66 0A/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 50 0A/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP A/6, - 3 Ex-FM ,6 6, , IP55 PTC ## 7,5kW 50 0A/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0,0 / 7, IP55 PTC *kw 0 0/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 50 0/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP /6, - 3 Ex-FM ,6 6, , IP55 PTC ## 7,5kW 50 0/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0,0 / 7, IP55 PTC *kw 0 napětí (V) proud (A) jmenovité otáčky (ot/min) krytí ochrana (použitá) regulátor otáček (frekvenční měnič FM) 7 / 0

8 Typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče poloha povrch. úprava velikost RFC 630 ZNAČENÍ motor Ex standardní dle IE (%) zvýšená dle IE (%) 7A/ ) 690 / 400 4,5 / 4,50 75 IP55 TK *kw 57 7A/, - 3 Ex-FM ) 400 0, IP55 PTC ## kw 57 7A/ - 3 Ex-FM ,5 ) 690 / 400 5,35 / 6,50 75 IP55 PTC *kw 34 7/ ) 690 / 400 4,5 / 4,50 75 IP55 TK *kw 57 7/, - 3 Ex-FM ) 400 0, IP55 PTC ## kw 57 7/ - 3 Ex-FM ,5 ) 690 / 400 5,35 / 6,50 75 IP55 PTC *kw 34 0A/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 97 0A/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP A/6-3 Ex-FM ,5 6, IP55 PTC ## 7,5kW 97 0A/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0, / 7, IP55 PTC *kw 55 0/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 97 0/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP /6-3 Ex-FM ,5 6, IP55 PTC ## 7,5kW 97 0/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0, / 7,5 960 IP55 PTC *kw 55 0A/ ,4,7 690 / 400 3,40 / 3,0 970 IP55 TK *kw 3 0A/9,7-3 Ex ,9, 690 / 400 3,60 / 3, IP55 0 0A/, - 3 Ex-FM ,3 7, 400,5 960 IP55 PTC ## kw 3 0A/ - 3 Ex-FM ,4,7 690 / 400 4,6 / 4, IP55 PTC *kw 0/ ,4,7 690 / 400 3,40 / 3,0 970 IP55 TK *kw 3 0/9,7-3 Ex ,9, 690 / 400 3,60 / 3, IP55 0 0/, - 3 Ex-FM ,3 7, 400,5 960 IP55 PTC ## kw 3 0/ - 3 Ex-FM ,4,7 690 / 400 4,6 / 4, IP55 PTC *kw 00 30/0, ,9 69,9 400 / 30 0,66 /,5 70 IP55 TK *370W 50 30/0, , 7, 400 / 30 0,94 /,6 740 IP55 TK *370W /, , 77,4 400 / 30,7 / 3, IP55 TK *750W /, ,0 79,6 400 / 30,4 / 4,0 900 IP55 TK *750W /, ,7 3, 400 / 30 4,59 / 7,95 40 IP55 TK *,kw /0, ,4 7, 400 / 30,4 /, IP55 TK *370W 43 P nebo or L Z nebo or E P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV nebo or AKV hmotnost (kg) výkon (W) osová výška počet pólů minimální účinnost napětí (V) proud (A) jmenovité otáčky (ot/min) krytí ochrana (použitá) regulátor otáček (frekvenční měnič FM) RFE Pozn.: a) Je-li u ve sloupci "napětí" uvedeno "nebo" objednává se motor na jedno z uvedených napětí, tzn. při použití s frekvenčním měničem s výstupem 3x30V je dodán motor na 30V, v ostatních případech na 400V. b) Uvedené parametry motorů se mohou vůči skutečným hodnotám lišit v důsledku změny parametrů od výrobce motorů....tk - termokontakt...ptc - termistor...všechny typy RFC lze dodat také v provedení RFC H ** U tohoto typu ventilátoru není stolička s pryžovými izolátory (provedení -DB). motor velikost - otáčky / výkon (kw) - počet fází - poloha - povrchová úprava 00 až synchr.ot. 750 (ot/min) 0,5 až -...motor vně fáz. P...prov. pravé Z...zinek 0..synchr.ot. 000 (ot/min) příklad: -3...motor vně 3 fáz. L...prov. levé E...zinek+ (průměr oběžného kola v mm) 5..synchr.ot. 500 (ot/min) 0,5 = 0,5kW AKV...nerezavějící materiály ocel synchr.ot (ot/min) AKV...nerezavějící materiály ocel 734 Ex...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna (SNV), Zóna (SNV) vně i uvnitř Doporučené FM: Ex-FM...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna (SNV), Zóna (SNV) vně i uvnitř; s termistory (PTC) * STARVERT (ic5-f nebo ig5a-4); # SINAMICS G0; ## MICROMASTER 40 Ex-FM...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna (SNV) vně i uvnitř; s termistory (PTC) do 3kW (včetně)-vstup x30v, výstup 3x30V; 4 až kw-vstup 3x400V, výstup 3x400V Pozn.: při použití frekvenčního měniče může dojít ke zvýšení akustického tlaku do okolí asi o 4 db / 0

9 zapojení svorkovnic VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ OBYČEJNÉM (BNV)! ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU NPE ~ 30 V / 50 Hz směr ot. směr ot. Z C C Z C C U Z U U Z U L N L N VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ OBYČEJNÉM (BNV) A VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZP. VÝBUCHU - Ex-FM a Ex-FM ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 400 V / 30 V / 50 Hz ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 690 V / 400 V / 50 Hz ZAPOJENÍ S FREKVENČNÍM MĚNIČEM TŘÍFÁZOVÝM A BEZ FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZAPOJENÍ S FREKVENČNÍM MĚNIČEM JEDNOFÁZOVÝM ZAPOJENÍ S FREKVENČNÍM MĚNIČEM TŘÍFÁZOVÝM A BEZ FREKVENČNÍHO MĚNIČE 3PE ~ 400 V 3PE ~ 30 V 3PE ~ 400 V 3PE ~ 690 V L L L3 L L L3 L L L3 L L L3 - TERMOKONTAKT (ventilátory pracující v prostředí obyčejném BNV) - TERMISTOR /PTC čidlo/ (ventilátory pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex-FM a Ex-FM) VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU - Ex ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 400 V / 30 V / 50 Hz 3PE ~ 400 V 3PE ~ 30 V ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 690 V / 400 V / 50 Hz 3PE ~ 400 V 3PE ~ 690 V L L L3 L L L3 L L L3 9 / 0 L L L3

10 příklady použití S POSTAVNOU DESKOU BEZ POSTAVNÉ DESKY NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC 0 / 0

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika TD 10.10 SRPEN 2012 RFC a RFE 2012 radiální ventilátory s přímým pohonem vzduchotechnika RFC vzduchotechnika a RF E OBSAH Obsah specifikace 2 obecný popis použití 3 rozměry 5 výkonové parametry ventilátorů

Více

MPP 16.2 RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTORY

MPP 16.2 RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTORY RIÁLNÍ NÍZKOTLKÉ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVOEM RFC-PR Montážní a provozní předpisy MPP 6. číslo : MPP - 6. platí od : 0.3.003 kontakt LTEKO, spol. s r.o. Pod Cihelnou 454 67 4 Hostomice pod rdy Czech

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM Technická dokumentace číslo : TD 16. platí od: 5 / kontakt : LTEKO s.r.o. Pod ihelnou 454 67 4 Hostomice pod rdy zech Republic telefon: +411 5 1 ; +411 53 1 fax:

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM MPP - 10.5. Montážní a provozní předpisy MPP 10.5. I. Užití a pracovní podmínky, bezpečnost 1 / 6

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM MPP - 10.5. Montážní a provozní předpisy MPP 10.5. I. Užití a pracovní podmínky, bezpečnost 1 / 6 kontakt RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM ALTEKO, spol. s r.o. Pod Cihelnou 4 67 4 Hostomice pod Brdy Czech Republik Montážní a provozní předpisy Tyto montážní a provozní předpisy obsahují

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi)

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi) ZVVZ MACHINERY, a.s. Sažinova 888 399 25 Milevsko Česká republika Vyřizuje: Ing. Veronika Foukalová E-mail: veronika.foukalova@zvvz.cz Tel.: 382 55 2890 Mob.: 737 23 2890 Fax.: 382 55 3194 PROTIS Ostrava

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TGT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu TGT/..EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "e", použitelné k montáži do

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Stolička 3. Hřídel 8. Patka 4. Ložisková skříň 9. Chladící

Více

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 23.5 SRPEN 2012 2012 sestavné klimatizační jednotky vzduchotechnika ZAVĚŠENÍ detail závěsu pro zavěšování a spojování komor ELIMINÁTOR eliminátor pro zachycení vodních kapek u chladících komor PRUŽNÉ...

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

STAVEBNICOVÝ VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM TERNO-S

STAVEBNICOVÝ VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM TERNO-S STAVENICOVÝ VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM TERNOS Montážní a provozní předpisy Návod k použití MPP 17.7 CZ číslo : MPP 17.7 CZ platí od : 21.06.2013 kontakt ALTEKO, spol. s r.o. Dobříšská 578 267 24 Hostomice

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Popis Geometrické řady ventilátorů

Popis Geometrické řady ventilátorů KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APH PRO PŘÍČNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KM 12 2458 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Axiální přetlakové ventilátory APH pro příčné větrání tunelů (dále jen ventilátory)

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450 PODNIKOVÁ NORM VĚTRCÍ JEDNOTKY PC 12 7331 1. POPIS Základní částí větrací jednotky DVJ je diagonální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je elektromotor, oběžné kolo a odsávaný

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Elektrické vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento E Vzduchová clona Viento E Příslušenství L. A 1 E. 1 LZ. 1 0.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu!

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu! VENTILÁTORY TFSR/TFSK TFSR/TFSK EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory TFSR/TFSK jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a vnějším rotorem. Plášť ventilátoru

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu MIXVENT TD SILENT jsou diagonální ventilátory, určené k montáži do kruhového potrubí. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

SESTAVNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SAMBA

SESTAVNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SAMBA SESVNÉ KLIMIZČNÍ JENOKY SM Montážní a provozní předpisy M 23.3 číslo : M - 23.3 platí od: 01.03.2003 kontakt : LEKO, spol s r.o. od Cihelnou 454 267 24 Hostomice pod rdy Czech Republic telefon: +-311 584

Více

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ KATALOGOVÝ LIST KM 0033/94d HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 8/07 pro potrubí skupiny I Strana: 1 Stran: 2 Čtyřhranné výfukové hlavice (dále jen hlavice) zabraňují vnikání deště a sněhu do potrubí.

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF STŘEŠNÍ VENTILÁTORY ŘADA RF KOMPAKTNÍ A PEVNÁ KONSTRUKCE SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST A REGULACE VÝKONU ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Výkonné, tiché a plně regulovatelné střešní

Více

Zařízení je určeno k dopravě a stlačování vzdušiny obsahující specifikované prachy a sypké

Zařízení je určeno k dopravě a stlačování vzdušiny obsahující specifikované prachy a sypké 1. Účel a popis Zařízení je určeno k dopravě a stlačování vzdušiny obsahující specifikované prachy a sypké hmoty v potrubním rozvodu, není vhodné pro hmoty agresivní, silně abrazivní, lepivé, přilnavé

Více

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují.

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují. KATALOGOVÝ LIST KM 0034/94d TROUBY SPIRO Vydání: 8/07 z oceli NEREZ Strana: 1 Stran: 2 Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2

KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Stříšky spiro (dále jen stříšky) se používají převážně pro odtah vzduchu z prostoru, lze je však použít i pro přívod vzduchu. Jsou

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 Axiální přetlakový ventilátor APL 6000 pro chladící věže (dále jen ventilátor) se používá

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN Návod k používání a obsluze ventilátory MULTIFAN Obsah I. BEZPEČNOST PRÁCE 3 II. TECHNICKÝ POPIS 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE...6 IV. MONTÁŽ.13 V. OBSLUHA A ÚDRŽBA..15 VI. BALENÍ, PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE...15

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu!

Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu! VENTILÁTORY TFSR/TFSK TFSR/TFSK EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory TFSR/TFSK jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a vnějším rotorem. Plášť ventilátoru

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Ponorné čerpadlo GS-70

Ponorné čerpadlo GS-70 Vývoj, výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů Slévárenství barevných kovů Na Brachlavě 20, Prostějov-Krasice 796 04, tel. 582 362 006, email: cerpol@seznam.cz www.cerpolpv.cz Návod

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0038/95e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 s plochými přírubami Strana: 1 Stran: 17

KATALOGOVÝ LIST KM 0038/95e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 s plochými přírubami Strana: 1 Stran: 17 KATALOGOVÝ LIST KM 0038/95e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 s plochými přírubami Strana: 1 Stran: 17 Potrubí SPIRO s plochými pozinkovanými přírubami je vzduchotechnické potrubí, používané pro klimatizaci a

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami: ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY Motory řady 1L jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky průmyslových aplikací, včetně venkovního provozu, tropického prostředí a prostředí s nízkými teplotamy (pod 0 C) 1L

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Ex - Ventilátory DVEX 315-355

Ex - Ventilátory DVEX 315-355 DVEX 315-355 Regulovatelné otáčky Vestavěné termistorové kontakty Certifikát ATEX Vhodný k odvětrání prostorů přípraven barev, pro nabíjecí stanice akumulátorových baterií a podobná prostředí Spolehlivý,

Více

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4

VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ 1 4 VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 178 ILB/ILT...182 IRAB/IRAT...198 ILHT...206 CVTT...222 ILHT/CVTT příslušenství... 226 CVST...228 Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Světlomet SV-01 číslo dokumentace: 205 22-150 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání.

Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0301g POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 12 Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. Pracovní podmínky Maximální dovolená rychlost

Více

Příklady označování ventilátorů: KoNtaKt: SPoLeČNÉ ÚDaJe RNH 630 PR-6.L.0 BNV 5,5kW-605ot. PRaHa MoRaVa Provedení a podmínky provozu PaRtNeR KLiMa

Příklady označování ventilátorů: KoNtaKt: SPoLeČNÉ ÚDaJe RNH 630 PR-6.L.0 BNV 5,5kW-605ot. PRaHa MoRaVa Provedení a podmínky provozu PaRtNeR KLiMa ventilátory SPOLEČNÉ ÚDAJE Provedení a podmínky provozu Naše ventilátory RSH a RNH jsou vyráběny z pozinkovaného nebo černého ocelového plechu a tyčí L a U třídy 11. Ventilátory RSHJ jsou vyráběny z nerezu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY CIPRES FILTR BRNO s. r. o. FILTRY ŘADY CUMA Ev. číslo: TP-5-001-04 Datum vydání: 01.01.2004 1. VŠEOBECNĚ Filtry řady CUMA jsou jednoúčelové mobilní jednotky s mechanickou regenerací

Více

FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STARVERT ic5-1f a ig5a-4

FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STARVERT ic5-1f a ig5a-4 FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STRVERT ic5-1f a ig5-4 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.3 platí od: 1.10.2010 kontakt : telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454 fa: +420-311 584

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E.50 V Výkonnost max. (1) 0,8 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 64* 69 db(a)

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK VENTS OV VENTS OVK Nízkotlaký axiální ventilátor v ocelové skříní o průtoku vzduchu max. 00m3/h pro montáž na stěnu. Použití Ventilátor je vhodný pro odvětrávání prostor, kde je zapotřebí vysoká kapacita

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO Ř a d y A CA, A CM Ve l i k o s t i 5 6 a ž 4 5 0 Vý k o n y 0,09 a ž 9 00 kw AC-Motoren Třífázové asynchronní motory s rotorem nakrátko

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ

KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KM 12 2470 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 19 Axiální přetlakové ventilátory APW pro podélné větrání tunelů (dále jen ventilátory)

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

Klimatizační jednotky - ploché provedení

Klimatizační jednotky - ploché provedení Klimatizační jednotky - ploché provedení 1 Obsah KG 15/20 Rozměry. strana 4, 5 Tlakové ztráty. strana 6 Charakteristika ventilátoru.. strana 7 Topné a chladicí výkony.... strana 10 Elektrické připojení.

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

1. Základní provedení strojů... 1

1. Základní provedení strojů... 1 WS standardní provedení OBSAH 1. Základní provedení strojů... 1 2. Základní rozměry... 2 2.1. WS PRIME, WS ECONOMIC stroje se standardní točnou... 2 2.2. WS PRACTIC stroje s točnou s výřezem... 3 3. Parametry

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY REE S0 Plynulý regulátor otáček, ovládaný 0-10V, 230V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Plynulý elektronický regulátor je určen pro ventilátory na 230V s napěťově regulovatelnými motory.

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Uživatelská příručka.

Uživatelská příručka. ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam.cz Uživatelská příručka. SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ V ZAJIŠTĚNÉM PROVEDENÍ typ SSEi 10, SSEi 30,

Více