RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM"

Transkript

1 RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE S PŘÍMÝM POHONEM Montážní a provozní předpisy Návod k použití číslo : MPP - 0. CZ platí od : kontakt ALTEKO, spol. s r.o. Dobříšská Hostomice Česká republika telefon: fax: Tyto Montážní a provozní předpisy Návod k použití obsahují údaje pro montáž, provoz, údržbu a použití ventilátorů RFC a RFE. Nestanoví údaje pro elektroinstalaci k, kterou po stránce bezpečnostní, montážní a provozní zajišťuje odběratel. Údaje pro související vzduchotechnické zařízení musí obsahovat projektová dokumentace. Obsluha musí být s těmito provozními předpisy - návodem k použití prokazatelně seznámena. Ventilátory vyráběné společností Alteko s.r.o., splňují Nařízení komise EU č. 37/0, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 009/5/ES. MOŽNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VENTILÁTORŮ RFC A RFE RFC nebo RFE Z - pozinkovaný plech (75g/m ) RFC nebo RFE E - nátěr vnějších ploch ventilátoru práškovou barvou na pozinkovaný plech RAL 7035 (odstín světle šedý) RFC AKV - chromniklová austenitická ocel ČSN 740 / DIN.430/ AISI 304/ (použití pro farmaceutický a potravinářský průmysl) RFC AKV - chromniklová austenitická ocel ČSN 734 / DIN.457/ AISI 36 Ti/ (použití pro chemický, textilní a papírenský průmysl) I. Užití a pracovní podmínky, bezpečnost. I.A - PRO VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ OBYČEJNÉM ( BNV )! a. Ventilátory RFC, RFE jsou radiální jednostranně sací ventilátory poháněné napřímo, určené pro použití v prostředí obyčejném (BNV) dle ČSN EN / 009. Ventilátory RFC, RFE nejsou plynotěsné a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné částice větší než 00 μm, agresivní látky (mimo nerezového provedení dle odolnosti použité oceli), abrazivní příměsi a vláknité nebo lepivé částice. Ventilátory RFC včetně příslušenství,určené pro agresivní prostředí nebo pro použití v chemickém nebo potravinářském průmyslu, je možno dodat v nerezovém provedení (chrómniklová austenitická ocel, označení AKV nebo AKV). Ventilátory RFE se standardně v nerezovém provedení nevyrábí a jsou určeny pouze pro použití v prostředí obyčejném, bez nebezpečí výbuchu. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění pro uložení na vodorovnou plochu. Uložení ventilátorů na svislou plochu nebo jejich zavěšení je možné pouze bez izolátorů chvění a s ohledem na hmotnost ventilátoru (nosná konstrukce pod spirální skříň). Izolátory chvění nesmí být namáhány na tah a střih. Pro speciální použití jsou určeny ventilátory s označením RFC... H a RFE -H. Ventilátory se dodávají se všemi nabízenými motory. Výkonové parametry se provedením -H nemění. Ventilátory mají vyztuženou konstrukci spirální skříně, s možností uchycení v poloze se svislou osou rotace oběžného kola. Toto provedení je určeno především pro aplikace, kde na sací přírubu působí celková hmotnost ventilátoru. Otáčky ventilátorů v provedení pro použití v prostředí obyčejném (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí regulátorů otáček (frekvenčních měničů) s plynulou regulací otáček, viz Typy a hmotnosti ventilátorů... str.6-. Měniče, které dodáváme k ventilátorům, jsou naprogramovány pro daný typ, především s ohledem na jeho optimální hlukové parametry. Motory ventilátorů nelze regulovat napěťově!!! a. Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30 C až+5 C. Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu -30 C až +40 C. 3a. Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, musí být elektromotor chráněn krytem RFC-RFE- -KM (pro RFC,RFE- -H se použije stříška SMO), který je dodáván jako příslušenství a musí se zvlášť objednat. 4a. Při montáži potrubí k ventilátoru musí být použity pružné vložky RFC-...PV a RFC-...PVS, s výjimkou sací příruby v provedení ventilátoru RFC -H a RFE...-H, kde na sací přírubu může působit celková hmotnost ventilátoru (uložení v horizontální poloze). Pružné vložky jsou dodávány jako příslušenství a musí se zvlášť objednat 5a. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou (stupeň ochrany a krytí IP 0 ČSN EN 6059 /00) s velikostí ok max.,5 mm. Krycí mřížka na sání ventilátoru s označením RFC-RFE- -MS, nástavce na výtlak RFC-RFE- -NA a RFC-RFE- -H-NA3, jsou dodávány jako příslušenství a objednává se zvlášť. 6a. Připojovací příruby ventilátorů odpovídají normě ČSN EN 505 /007. 7a. Montáž ventilátorů, jejich připojení k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být propojeny dle ČSN ed. /007. Ventilátory RFC, RFE smí být spouštěny až po připojení potrubí odpovídající tlakové ztráty tak, aby nedošlo k přetížení elektro (viz hodnoty statorových proudů na štítku nebo v tabulce na str.6- tohoto předpisu). Při kontrole, čistění a opravách musí být vypnut elektrický proud a blokováno jeho zapnutí po dobu prací. a. Motory ventilátorů pro prostředí obyčejné jsou osazeny termokontakty (viz schéma svorkovnice str.9). Některé motory mají současně s termokontakty PTC čidla (termistory) Při správném zapojení termokontaktů (odpojení při rozepnutí termokontaktu) je zajištěna tepelná ochrana. Ochrana pomocí termokontaktů slouží pouze jako havarijní funkce zabraňující spálení vinutí při selhání standardních ochran (tepelné nadproudové relé.). Po rozpojení termokontaktu je nutno překontrolovat motor a provést znovu zaregulování vzduchotechnické soustavy. Při použití ventilátoru bez frekvenčního měniče se pro ochranu proti přetížení zapojí tepelné nadproudové relé, nastavené na jmenovitý proud nebo jiná nadproudová ochrana. Při osazení PTC čidlem je možné chránit motor proti přetížení také vhodným vyhodnocovacím členem (termistorové relé). Při použití frekvenčního měniče se termokontakt zapojí k měniči tak, aby po jeho rozpojení došlo k vypnutí (schéma zapojení je v katalogu "Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace" a v montážních předpisech k frekvenčním měničům). V tomto případě je motor chráněn proti přetížení frekvenčním měničem, který musí být správně nastaven pro tuto funkci. Při dodávce ventilátoru s frekvenčním měničem od naší firmy, je toto zabezpečeno. Motor nesmí být spuštěn a provozován bez zapojení odpovídajících ochran. 9a. Před uvedením ventilátorů RFC, RFE do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva. Montáž a výchozí revizi zajišťuje uživatel. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize el. zařízení v souladu s ČSN /007. I.B - PRO VENTILÁTORY -Ex PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU -ZÓNA (Ex), ZÓNA (Ex)! b. Ventilátory RFC-...Ex jsou radiální nízkotlaké jednostranně sací ventilátory poháněné napřímo, pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna (Ex) a Zóna (Ex) vně i uvnitř ventilátoru. Jsou konstruovány jako zařízení skupiny II, určené pro použití ve výbušné atmosféře tvořené plyny, párami nebo mlhami dle ČSN EN 496 /007. Jsou určené pro skupinu výbušnosti II B, resp. IIB+H dle ČSN EN /009 a v souladu s 94/9 EC-ATEX pro kategorii nebo 3. Je u nich použito typu ochrany bezpečnou konstrukcí c v souladu s ČSN EN ed./0. Maximální povrchová teplota zařízení je limitována typem použitého elektro. Viz ČSN EN /009. Ventilátory RFC-...Ex nejsou plynotěsné a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné částice větší než 00 μm, agresivní látky (mimo nerezového provedení dle odolnosti použité oceli), abrazivní příměsi a vláknité nebo / 0

2 lepivé částice. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění pro uložení na vodorovnou plochu. Uložení ventilátorů na svislou plochu nebo jejich zavěšení je možné pouze bez izolátorů chvění a s ohledem na hmotnost ventilátoru (nosná konstrukce pod spirální skříň). Izolátory chvění nesmí být namáhány na tah a střih. Pro speciální použití jsou určeny ventilátory s označením RFC...-Ex-H str.5. Ventilátory se dodávají se všemi nabízenými motory až do výkonu kw. Výkonové parametry se provedením - H nemění. Ventilátory mají vyztuženou konstrukci spirální skříně, s možností uchycení v poloze se svislou osou rotace oběžného kola. Toto provedení je určeno především pro aplikace, kde na sací přírubu působí celková hmotnost ventilátoru. OZNAČENÍ A POUŽITÍ VENTILÁTORŮ Ex -Ex - Zóna, Zóna : II G c IIB+H T3 resp. II G c IIB T3 (v nerezovém provedení) pro elektromotory typu MA7... EExe-II-T3 nelze regulovat FM -Ex-FM - Zóna, Zóna : II G c IIB+H T4 resp. II G c IIB T4 (v nerezovém provedení) pro elektromotory typu MJ6... EExe-de-II-C-T4 (vybaven PTC čidly) lze regulovat FM -Ex-FM - Zóna : II 3 G c IIB+H T3 resp. II 3 G c IIB T3 (v nerezovém provedení) pro elektromotory typu LA7...Z M73 EExe-nA-II-T3 (vybaven PTC čidly) lze regulovat FM. Na základě vydaného certifikátu a prohlášení o shodě k motorům Ex od firmy Siemens, musí být pro regulaci otáček použity pouze předepsané frekvenční měniče (FM) (jsou-li uvedeny), nastavené na povolený rozsah pracovní oblasti. FM musí být umístěny vně prostředí s nebezpečím výbuchu. K ventilátorům dodáváme frekvenční měniče dle certifikačních požadavků výrobce. b. Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30 C až+40 C. Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu -0 C až+40 C. 3b. Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, musí být elektromotor chráněn krytem RFC-RFE- -KM (pro RFC- -H se použije stříška SMO) který je dodáván jako příslušenství a musí se zvlášť objednat. 4b. Při montáži potrubí k ventilátoru musí být použity pružné vložky RFC-...-PV-Ex a RFC-...-PVS-Ex s výjimkou sací příruby v provedení RFC-...Ex-H, kde na sací přírubu může působit celková hmotnost ventilátoru (uložení v horizontální poloze). Pružné vložky jsou dodávány jako příslušenství a musí se zvlášť objednat. 5b. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou proti možnosti nasátí cizího předmětu (stupeň ochrany a krytí IP 0 ČSN EN 6059 /00) s velikostí ok max.,5 mm. Krycí mřížka na sání ventilátoru s označením RFC-RFE- -MS, nástavce na výtlak RFC-RFE- - NA a RFC-RFE- -H-NA3, jsou dodávány jako příslušenství a objednává se zvlášť. 6b. Připojovací příruby ventilátorů odpovídají normě ČSN EN 505 /007. 7b. Montáž ventilátorů, jejich připojení k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být propojeny dle ČSN ed. /00. Ventilátory RFC-...Ex smí být spouštěny až po připojení potrubí odpovídající tlakové ztráty tak, aby nedošlo k přetížení elektro (viz hodnoty statorových proudů na štítku nebo v tabulce na str.6- tohoto předpisu). Při kontrole, čistění a opravách musí být vypnut elektrický proud a blokováno jeho zapnutí po dobu prací. b. Konstrukce ventilátorů RFC v provedení Ex odpovídá požadavkům normy ČSN EN 496 /007. Veškerá šroubová spojení uvnitř ventilátoru zajištěna proti uvolnění, u rotujících a souvisejících pevných částí jsou dodrženy minimální bezpečné vzdálenosti, případně je použito nejiskřících materiálů. Elektromotory ventilátorů -Ex (bez označení FM) nejsou vybaveny termokontakty ani PTC čidly, musí být opatřeny vypínačem a ochranou proti přetížení. K ochraně se použije tepelné nadproudové relé, nastavené na jmenovitý proud nebo jiná vhodná nadproudová ochrana. Po rozpojení nadproudového relé je nutno překontrolovat motor a provést znovu zaregulování vzduchotechnické soustavy.vypínací charakteristika vypínače musí být přizpůsobena tak, aby při chodu nakrátko (tj. při / 0 MPP 0. CZ zabržděném ), nebyla překročena oteplovací doba t E, příslušející jednotlivým skupinám vznícení. Pokud není ochranný vypínač v nevýbušném provedení, musí být umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Ventilátory označené RFC-...-Ex-FM a Ex-FM lze použít s frekvenčním měničem. Při použití frekvenčního měniče nadproudovou ochranu zabezpečuje frekvenční měnič, který musí být nastaven na jmenovitý proud a musí být zapojena PTC čidla k frekvenčnímu měniči, tak aby při nadměrném oteplení došlo k vypnutí frekvenčního měniče (schéma zapojení je v katalogu "Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace" a v montážních předpisech k frekvenčním měničům). Při zapojení ventilátoru bez frekvenčního měniče je nutno k ochraně použít tepelné nadproudové relé, nastavené na jmenovitý proud nebo jinou vhodnou nadproudovou ochranu. Dále musí být zapojeny PTC čidla (termistory) tak, aby chránila motor při nadměrném oteplení (přetížení). Tato ochrana se zabezpečí vhodným vyhodnocovacím členem např. termistorovým relé. Po rozpojení nadproudového relé nebo termistorového relé je nutno překontrolovat motor a provést znovu zaregulování vzduchotechnické soustavy. Pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů platí příslušná ustanovení ČSN EN ed.3 /009 (Elektrická zařízení pro plynnou výbušnou atmosféru Část 4: Elektr. instalace v nevýbušných prostorech /jiných než důlních/.). 9b. Před uvedením ventilátorů RFC-... Ex do provozu, musí být provedena kontrola min. vůle mezi sacím ústím a oběžným kolem (viz tabulka) a výchozí revize dle ČSN /007 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 6: Revize Kapitola 6: Postupy při výchozí revizi.). Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize el. zařízení v souladu s ČSN /007 (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.). II. Doprava a skladování.. Ventilátory jsou dodávány na EURO paletách. Při přemisťování, skladování a montáži ventilátorů vel. 500 a 630 se musí používat otvory pro zavěšování na stoličce. Ostatní velikosti ventilátorů musí být uchopovány současně za motor a stoličku, popřípadě motor a spirální skříň.. Do doby montáže (včetně elektrického připojení) musí odběratel ventilátory skladovat v krytých a suchých prostorách a chránit je proti mechanickému poškození a před chemickými vlivy. Do doby ukončení montáže, především zakrytování, dotažení průchodek apod., je nutno ventilátory chránit proti povětrnostním vlivům. III. Montáž.. Kotvení ventilátorů RFC, RFE na vodorovnou plochu nebo konstrukci se provádí pomocí šroubů M (vel.00,50,0,35) nebo M0 (vel.355,400,500,630), čtyř pryžových izolátorů chvění nebo při použití podstavné desky RFC-RFE-PD, která se objednává zvlášť, na šrouby M (vel.00,50,0,35) nebo M0 (vel.355,400,500,630) ve vodorovné ploše, případně konstrukci. Kotvení ventilátorů na svislou plochu nebo konstrukci nebo jejich zavěšení je možné pouze po předchozí demontáži izolátorů. Ventilátory RFC-...-H a RFE- -H lze montovat ve vodorovné poloze (svislá osa rotace oběžného kola). Ventilátor se připevní na vodorovnou desku (potrubí apod.) za sací přírubu.. Výtlak ventilátorů RFC, RFE lze před vlastní montáží přestavit do pěti různých poloh, znázorněných na obrázku str.4. Přestavění se provede úplným uvolněním osmi šroubových spojů na nosné desce agregátu. Natočením spirální skříně do požadované polohy a opětovným dotažením šroubů do nalisovaných matic. Přetáčení spirální skříně je nutno provádět tak, aby nedošlo k poškození oběžného kola 3. Montáž ventilátorů sacím ústím na vertikální vzduchotechnické potrubí tak, že hmotnost ventilátoru působí na krycí desku ventilátoru není možná. 4. Vzduchotechnické potrubí musí být samostatně zavěšeno tak, aby na ventilátor (pružné vložky) nepůsobila nadměrná síla. 5. Montáž ventilátorů, jejich připojení k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být propojeny (pospojovány) dle ČSN ed. /00. Pro nasazení ventilátoru do výbušného prostředí je nutné provést instalaci dle ČSN EN ed.3 /009. Před uvedením ventilátoru do provozu je třeba provést proměření izolačního odporu odbornou organizací a provést protokolární zápis (výchozí revizní zprávu). 6. Při montáži a manipulaci s ventilátorem je nutné používat ochranné prostředky, které mohou zabránit případnému zranění pracovníků. Například použití ochranných rukavic při manipulaci s ventilátorem, kde mohou být ostré hrany. Použití gumových

3 elektrikářských rukavic a vhodné obuvi při manipulaci s elektrickými částmi apod. IV. Uvádění do provozu.. Montáž a uvádění do provozu může provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle platné legislativy.. Při uvádění do provozu je nutno dbát pokynů uvedených v článcích Ia a Ib, především týkajících se způsobu použití a zajištění bezpečnosti. Před spuštěním ventilátoru je zapotřebí zkontrolovat zapojení elektro, provedení elektroinstalace, stav ložisek, dotažení všech šroubů a matic, při použití regulační klapky i stav a chod regulace. Při zkušebním spuštění se zkontroluje smysl otáčení oběžného kola dle šipky na ventilátoru. 3. Elektromotory ventilátorů RFC a RFE v provedení pro prostředí obyčejné jsou vybaveny rozpínacími termokontakty, které musí být při uvádění ventilátoru do provozu zapojeny tak, aby plnily svou ochrannou funkci. Elektromotory ventilátorů -Ex nejsou vybaveny termokontakty ani PTC čidly, musí být opatřeny vypínačem a ochranou nastavenou na jmenovitý proud. Motory ventilátorů -Ex-FM a Ex-FM jsou vybaveny PTC čidly a lze u nich regulovat otáčky (průtočné množství vzduchu) frekvenčními měniči (certifikované typy). PTC čidla (termistory) musí být zapojeny tak, aby nemohla být překročena oteplovací doba t E. a napájení bylo bezpečně odpojeno. Pokud není vypínací obvod v nevýbušném provedení, musí být umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Standardně dodávané frekvenční měniče fy Alteko s.r.o. nelze umístit do prostoru s nebezpečím výbuchu. 4. Při uvádění ventilátorů do provozu je nutno zaregulovat dopravované množství vzduchu ventilátorem takto: - zavřít přívodní nebo odvodní klapky, popřípadě jiným vhodným způsobem snížit průtočné množství vzduchu na minimum - spustit ventilátor a zkontrolovat směr otáčení oběžného kola (označeno směrovým štítkem na spirální skříni), v případě špatného směru otáčení, přepojit motor (u třífázového přehození dvou fází), - měřit statorové proudy postupně na všech fázích po celou dobu zaregulovávání soustavy - zvětšovat přívod vzduchu do potrubí (otvíráním klapek apod.) až do okamžiku, kdy dosáhneme požadované průtočné množství vzduchu, maximálně však do velikosti jmenovitého proudu uvedeného na štítku - zajistit v této poloze klapky, či jiným vhodným způsobem zajistit regulační prvky (zabezpečit, aby nebylo možné zvýšit průtočné množství vzduchu nad zaregulované hodnoty ) Při použití frekvenčního měniče, lze vyčíst frekvenci a tuto hodnotu nastavit jako parametr maximální frekvence. 5. V případě možnosti kondenzace par ve spirální skříni ventilátoru je nutno v nejnižším bodě spirální skříně vyvrtat otvor asi 5mm (neníli tento otvor již z výroby), případně jiným způsobem zajistit odtok kondenzátu. 6. Výrobní štítek obsahuje označení výrobku, výrobce, výkonové parametry,hmotnost, rok výroby a výrobní číslo stroje. V. Provoz a údržba.. Pravidelná kontrola se provádí po době, kterou si uživatel určí podle provozních podmínek, počtu provozních hodin denně apod. Provádí se však nejméně po půl roce. Po uvedení ventilátoru do provozu je nutné zpočátku častěji sledovat zatížení a teplotu elektro a celkový chod ventilátoru a asi po prvních 50 hodinách provozu provést celkovou kontrolu ventilátoru (dotažení matic šroubů apod.).. Kontroluje se stav a dotažení pryžových izolátorů, těsnost napojení potrubí a možnost volného kmitání pružně uloženého ventilátoru. Dále se kontroluje klidný chod ventilátoru (měření mechanické kmitání dle ČSN 3063 /9 a ČSN 0 /990), čistota a teplota elektro, která nesmí přesáhnout 70 C, elektroinstalace, dále čistota výměníků, zanesení filtrů a stav oběžného kola. 3. Výměna ložisek u elektromotorů se provádí dle příslušných předpisů výrobce elektromotorů. Životnost ložisek motorů použitých u ventilátorů je až provozních hodin dle zatížení. Výměna ložisek (nebo mazacího tuku) by měla být však prováděna nejméně po třech letech vzhledem k životnosti mazacího tuku v ložiscích. 4. Ventilátor je nutné ihned odstavit a provést kontrolu a odstranění závady, jakmile se projeví jakákoli závada nebo provozní podmínky neodpovídají výše popsaným limitům. VI. Životnost a likvidace. Předpokládaná životnost ventilátoru za dodržení podmínek provozu a údržby je 0 let. Likvidaci ventilátoru je nutno provést dle platných legislativních norem v době likvidace. VII. Záruka, servis a náhradní díly.. Záruční doba je 4 měsíců ode dne převzetí ventilátorů, t.j. od data uvedeného na dodacím listě nebo na záručním listě.. Záruční i pozáruční opravy a servis ventilátorů RFC zajišťuje firma ALTEKO s.r.o. Hostomice pod Brdy. 3. Výrobce na objednávku dodává tyto náhradní díly: - elektromotor - oběžné kolo s nábojem - agregát s vyváženým oběžným kolem (motor, nosná deska, oběžné kolo) - pryžové izolátory. Minimální vůle mezi oběžným kolem a sacím ústím u ventilátorů pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu Zona a/nebo Zona, platí pro RFC...Ex; Ex-FM a Ex-FM Druh ventilátoru Minimální vůle mezi oběžným kolem a sacím ústím Maximální přípustné otáčky ventilátoru RFC 00-5 Ex mm 500 min - RFC 50-5 Ex,5 mm 500 min - RFC 0-0 Ex 3 mm 000 min - RFC 0-5 Ex 3 mm 500 min - RFC 35-0 Ex 3,5 mm 000 min - RFC 35-5 Ex 3,5 mm 500 min - RFC Ex 3,6 mm 000 min - RFC Ex 3,6 mm 500 min - RFC Ex 4 mm 000 min - RFC Ex 4 mm 500 min - RFC Ex 5 mm 750 min - RFC Ex 5 mm 000 min - RFC Ex 7 mm 750 min - RFC Ex 7 mm 000 min - VIII. Možné závady. Závada Příčina závady Opatření k odstranění závady -nadměrné oteplení vinutí -vypíná nadproudová ochrana 3 -vypíná frekvenční měnič 4 -ventilátor nedává požadovaný výkon motor je přetížen větší tlaková ztráta v potrubí nesprávný směr otáčení oběžného kola špatně zvolený výkon ventilátoru nutno provést opětovné zaregulování vzduchotechnické soustavy, viz kap IV. bod 4 provést opětovné zaregulování viz kap IV. bod 4 prohlédnout průchodnost potrubí; čistotu výměníků a filtrů přepojit dvě fáze mezi sebou vyměnit za ventilátor (agregát) s vyšším výkonem 5 -nadměrné oteplení ložisek vadné ložisko výměna ložisek 6 -nadměrné vibrace ventilátoru nevyvážené oběžné kolo špatné uchycení ventilátoru vyčistit a vyvážit oběžné kolo zkontrolovat a popřípadě dotáhnou šrouby izolátorů chvění 3 / 0

4 MPP 0. CZ rozměry VENTILÁTOR RFC, RFE G G L max. A (vel. 355, 400, 500, 630) 5 (vel. 00, 50, 0, 35) n x M d D D E3 E E STOLIČKA součástí dodávky IZOLÁTORY CHVĚNÍ součástí dodávky obrys krytu B H max. Nakresleno provedení " LEVÉ " T T 30 PODSTAVNÁ DESKA objednává se zvlášť S R R Ve verzi RFC 00-30A/,5-3..DB nemá ventilátor stoličku a izolátory chvění! RFC A B D D E min-max E E3 G G Hmax L max L max R R S T RFC RFC RFC RFC RFC RFC RFC RFE RFE RFE RFE RFE RFE n d Ex-FM Provedení " LEVÉ " - L Provedení " PRAVÉ " - P pohledy ze strany SÁNÍ SÁNÍ SÁNÍ 5 3a 3 a 6 4a 4 a Ventilátory jsou na sklad vyráběny pouze v základních polohách L5 a P6. Ostatní polohy lze nastavit při zadání do výroby nebo při montáži u uživatele. 4 / 0

5 7 MPP 0. CZ rozměry VENTILÁTOR RFC -...H VENTILÁTOR RFE -...H L max. A 55 E B E A 30 G G sání R D D R n x d 9 horizontální rovina Nakresleno provedení " LEVÉ " označení ventilátoru RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC(RFE) H RFC H RFC H A B D D E E G G L max R n d , , , , ,5 6 UPOZORNĚNÍ - Výkonové parametry a elektrické veličiny elektromotorů jsou u všech ventilátorů RFC(RFE)...-H shodné s ventilátory RFC(RFE) v základním provedení. 5 / 0

6 Typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče poloha povrch. úprava hmotnost (kg) velikost RFC 00 RFC 0 RFC 35 RFC 355 ZNAČENÍ motor Ex výkon (W) osová výška minimální účinnost standardní dle IE (%) zvýšená dle IE (%) regulátor otáček (frekvenční měnič FM) 5/0, ,6 400 IP55 TK 4 5/0, ,9 74,0 400 / 30 0,70 /, 330 IP55 TK *370W 3 5/0,5-3 Ex ,9 74,0 400 / 30 0,0 /,39 30 IP55 5 5/0,3-3 Ex-FM , 75, 400 nebo or 30,00 /, IP55 PTC # 370W 3 5/0,5-3 Ex-FM ,9 74,0 400 / 30 0,7 /,35 35 IP55 PTC *370W 30 30A/,5-3** ,,3 400 / 30 3,6 / 5,65 60 IP55 TK *,5kW 3 5/0, , IP55 TK 5/0, , 76, 400 / 30,0 /, IP55 TK *370W 7 5/0,37-3 Ex , 76, 400 / 30,0 /,9 355 IP55 9 5/0,3-3 Ex-FM , 75, 400 nebo or 30,00 /, IP55 PTC # 370W 7 5/0,37-3 Ex-FM , 76, 400 / 30,3 /, IP55 PTC *370W 33 0/0, ,5 74,0 400 / 30,70 /,94 90 IP55 TK *750W 0/0,55-3 Ex ,5 74,0 400 / 30,74 / 3, IP55 9 0/0,45-3 Ex-FM , 7,7 400 nebo or 30,53 /, IP55 PTC # 750W 0/0,55-3 Ex-FM ,5 74,0 400 / 30,67 /,9 900 IP55 PTC *750W 39 5/, ,, 400 / 30 3,49 / 6, IP55 TK *,5kW 5/,35-3 Ex ,5,3 400 / 30 3,0 / 5,37 45 IP55 9 5/,5-3 Ex-FM ,0,0 400 nebo or 30 3,00 / 5,0 470 IP55 PTC #,5kW 5/,5-3 Ex-FM ,, 400 / 30 3,50 / 6,06 40 IP55 PTC *,5kW 4 0/, ,9 7, 400 / 30, / 5,00 90 IP55 TK *,5kW 34 0/0,95-3 Ex ,9 77,3 400 / 30,60 / 4,50 95 IP /0,7-3 Ex-FM , 76,7 400 nebo or 30,60 / 4, IP55 PTC #,kw 34 0/, - 3 Ex-FM ,9 7, 400 / 30,95 / 5, 905 IP55 PTC *,5kW 5 5/, ,, 400 / 30 3,49 / 6, IP55 TK *,5kW 34 5/,35-3 Ex ,5,3 400 / 30 3,0 / 5,40 45 IP /,5-3 Ex-FM ,0,0 400 nebo or 30 3,00 / 5,0 470 IP55 PTC #,5kW 34 5/,5-3 Ex-FM ,, 400 / 30 3,50 / 6,06 40 IP55 PTC *,5kW 54 0/, , 79, 400 / 30 3,7 / 6, IP55 TK *,5kW 54 0/,3-3 Ex , 79,0 400 / 30 3,35 / 5,0 935 IP /, - 3 Ex-FM ,6 7,6 400 / 30 3,55 / 6,5 940 IP55 PTC #,5kW 54 0/,5-3 Ex-FM , 79, 400 / 30 4,00 / 6, IP55 PTC *,5kW 7 0/, ,7, 400 / 30 5,3 / 9, IP55 TK *,kw 57 0/,9-3 Ex ,, 400 / 30 4,70 /,4 940 IP /,7-3 Ex-FM ,3 0,7 400 nebo or 30 4,70 /, 950 IP55 PTC #,kw 57 0/, - 3 Ex-FM ,7, 400 / 30 5,50 / 9, IP55 PTC *,kw 4 5/ ,5 5,5 400 / 30 6,40 /, IP55 TK *,kw 54 5/,5-3 Ex ,5 4, 400 / 30 5,50 / 9,53 45 IP /,4-3 Ex-FM , 4,7 400 nebo or 30 5,40 / 9, IP55 PTC # 3kW 54 5/3-3 Ex-FM ,5 5,5 400 / 30 6,60 /,43 45 IP55 PTC *,kw 77 5A/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5A/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP A/3,3-3 Ex-FM , 5, ,06 / 7, IP55 PTC ## 4kW 6 5A/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW 5/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP /3,3-3 Ex-FM , 5, ,06 / 7, IP55 PTC ## 4kW 6 5/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW proud (A) jmenovité otáčky (ot/min) krytí ochrana (použitá) P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV nebo or AKV RFC 50 počet pólů 55 ) 60 ) napětí (V) 6 / 0

7 Typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče poloha povrch. úprava motor Ex standardní dle IE (%) zvýšená dle IE (%) 0/,5-3, , 79, 400 / 30 3,7 / 6, IP55 TK *,5kW 6 0/,3-3 Ex , 79,0 400 / 30 3,35 / 5,0 935 IP /, - 3 Ex-FM ,6 7,6 400 nebo or 30 3,55 / 6,5 940 IP55 PTC #,5kW 6 0/,5-3 Ex-FM , 79, 400 / 30 4,00 / 6, IP55 PTC *,5kW 76 0/, ,7, 400 / 30 5,3 / 9, IP55 TK *,kw 64 0/,9-3 Ex ,, 400 / 30 4,70 /,3 940 IP55 6 0/,7-3 Ex-FM ,3 0,7 400 nebo or 30 4,70 /, 950 IP55 PTC #,kw 64 0/, - 3 Ex-FM ,7, 400 / 30 5,50 / 9, IP55 PTC *,kw 9 5A/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5A/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP A/3,3-3 Ex-FM , 5, , IP55 PTC ## 4kW 6 5A/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW 95 5/ , 6,6 690 / 400 4, /, IP55 TK *4kW 6 5/3,6-3 Ex ,5 6, 690 / 400 4,35 / 7, IP /3,3-3 Ex-FM , 5, , IP55 PTC ## 4kW 6 5/4-3 Ex-FM , 6,6 690 / 400 4,9 /, IP55 PTC *4kW 95 5/5, ,7 7,7 690 / 400 6,39 /, IP55 TK *5,5kW 74 5A/7, ,0,7 690 / 400,90 / 5, IP55 TK *7,5kW 6 5A/6, - 3 Ex ,6,3 690 / 400,5 / IP A/6-3 Ex-FM ,0, ,5 460 IP55 PTC ## 7,5kW 6 5A/7,5-3 Ex-FM ,0,7 690 / 400,67 / 5, IP55 PTC *7,5kW 7A/ / 30 7,43 /,7 70 IP55 TK *4kW 3 P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV nebo or AKV velikost RFC 400 RFC 500 ZNAČENÍ hmotnost (kg) výkon (W) osová výška počet pólů minimální účinnost 77 ) 77 ) 7A/,5-3 Ex-FM nebo or 30 7,35 /, 705 IP55 PTC # 3kW 3 7A/3-3 Ex-FM ) 400 / 30 7,90 / 3,6 700 IP55 PTC *4kW 59 7/ ) 690 / 400 6,64 /, IP55 TK *5,5kW 6 0A/5, , 6,0 690 / 400 6,99 /,0 960 IP55 TK *7,5kW 0A/4, - 3 Ex ,4 5,4 690 / 400 6,60 /, IP55 5 0A/4,5-3 Ex-FM ,0 5, 400, IP55 PTC ## 5,5kW 0A/5,5-3 Ex-FM , 6,0 690 / 400 7,7 /, IP55 PTC *7,5kW 66 0/5, , 6,0 690 / 400 6,99 /,0 960 IP55 TK *7,5kW 0/4, - 3 Ex ,4 5,4 690 / 400 6,60 /, IP55 5 0/4,5-3 Ex-FM ,0 5, 400, IP55 PTC ## 5,5kW 0/5,5-3 Ex-FM , 6,0 690 / 400 7,7 /, IP55 PTC *7,5kW 66 0A/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 50 0A/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP A/6, - 3 Ex-FM ,6 6, , IP55 PTC ## 7,5kW 50 0A/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0,0 / 7, IP55 PTC *kw 0 0/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 50 0/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP /6, - 3 Ex-FM ,6 6, , IP55 PTC ## 7,5kW 50 0/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0,0 / 7, IP55 PTC *kw 0 napětí (V) proud (A) jmenovité otáčky (ot/min) krytí ochrana (použitá) regulátor otáček (frekvenční měnič FM) 7 / 0

8 Typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče poloha povrch. úprava velikost RFC 630 ZNAČENÍ motor Ex standardní dle IE (%) zvýšená dle IE (%) 7A/ ) 690 / 400 4,5 / 4,50 75 IP55 TK *kw 57 7A/, - 3 Ex-FM ) 400 0, IP55 PTC ## kw 57 7A/ - 3 Ex-FM ,5 ) 690 / 400 5,35 / 6,50 75 IP55 PTC *kw 34 7/ ) 690 / 400 4,5 / 4,50 75 IP55 TK *kw 57 7/, - 3 Ex-FM ) 400 0, IP55 PTC ## kw 57 7/ - 3 Ex-FM ,5 ) 690 / 400 5,35 / 6,50 75 IP55 PTC *kw 34 0A/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 97 0A/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP A/6-3 Ex-FM ,5 6, IP55 PTC ## 7,5kW 97 0A/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0, / 7, IP55 PTC *kw 55 0/7, ,7 7, 690 / 400 9,4 / 6, IP55 TK *kw 97 0/6,6-3 Ex ,0 6,7 690 / 400 9,4 / 6, IP /6-3 Ex-FM ,5 6, IP55 PTC ## 7,5kW 97 0/7,5-3 Ex-FM ,7 7, 690 / 400 0, / 7,5 960 IP55 PTC *kw 55 0A/ ,4,7 690 / 400 3,40 / 3,0 970 IP55 TK *kw 3 0A/9,7-3 Ex ,9, 690 / 400 3,60 / 3, IP55 0 0A/, - 3 Ex-FM ,3 7, 400,5 960 IP55 PTC ## kw 3 0A/ - 3 Ex-FM ,4,7 690 / 400 4,6 / 4, IP55 PTC *kw 0/ ,4,7 690 / 400 3,40 / 3,0 970 IP55 TK *kw 3 0/9,7-3 Ex ,9, 690 / 400 3,60 / 3, IP55 0 0/, - 3 Ex-FM ,3 7, 400,5 960 IP55 PTC ## kw 3 0/ - 3 Ex-FM ,4,7 690 / 400 4,6 / 4, IP55 PTC *kw 00 30/0, ,9 69,9 400 / 30 0,66 /,5 70 IP55 TK *370W 50 30/0, , 7, 400 / 30 0,94 /,6 740 IP55 TK *370W /, , 77,4 400 / 30,7 / 3, IP55 TK *750W /, ,0 79,6 400 / 30,4 / 4,0 900 IP55 TK *750W /, ,7 3, 400 / 30 4,59 / 7,95 40 IP55 TK *,kw /0, ,4 7, 400 / 30,4 /, IP55 TK *370W 43 P nebo or L Z nebo or E P nebo or L Z nebo or E nebo or AKV nebo or AKV hmotnost (kg) výkon (W) osová výška počet pólů minimální účinnost napětí (V) proud (A) jmenovité otáčky (ot/min) krytí ochrana (použitá) regulátor otáček (frekvenční měnič FM) RFE Pozn.: a) Je-li u ve sloupci "napětí" uvedeno "nebo" objednává se motor na jedno z uvedených napětí, tzn. při použití s frekvenčním měničem s výstupem 3x30V je dodán motor na 30V, v ostatních případech na 400V. b) Uvedené parametry motorů se mohou vůči skutečným hodnotám lišit v důsledku změny parametrů od výrobce motorů....tk - termokontakt...ptc - termistor...všechny typy RFC lze dodat také v provedení RFC H ** U tohoto typu ventilátoru není stolička s pryžovými izolátory (provedení -DB). motor velikost - otáčky / výkon (kw) - počet fází - poloha - povrchová úprava 00 až synchr.ot. 750 (ot/min) 0,5 až -...motor vně fáz. P...prov. pravé Z...zinek 0..synchr.ot. 000 (ot/min) příklad: -3...motor vně 3 fáz. L...prov. levé E...zinek+ (průměr oběžného kola v mm) 5..synchr.ot. 500 (ot/min) 0,5 = 0,5kW AKV...nerezavějící materiály ocel synchr.ot (ot/min) AKV...nerezavějící materiály ocel 734 Ex...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna (SNV), Zóna (SNV) vně i uvnitř Doporučené FM: Ex-FM...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna (SNV), Zóna (SNV) vně i uvnitř; s termistory (PTC) * STARVERT (ic5-f nebo ig5a-4); # SINAMICS G0; ## MICROMASTER 40 Ex-FM...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna (SNV) vně i uvnitř; s termistory (PTC) do 3kW (včetně)-vstup x30v, výstup 3x30V; 4 až kw-vstup 3x400V, výstup 3x400V Pozn.: při použití frekvenčního měniče může dojít ke zvýšení akustického tlaku do okolí asi o 4 db / 0

9 zapojení svorkovnic VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ OBYČEJNÉM (BNV)! ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU NPE ~ 30 V / 50 Hz směr ot. směr ot. Z C C Z C C U Z U U Z U L N L N VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ OBYČEJNÉM (BNV) A VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZP. VÝBUCHU - Ex-FM a Ex-FM ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 400 V / 30 V / 50 Hz ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 690 V / 400 V / 50 Hz ZAPOJENÍ S FREKVENČNÍM MĚNIČEM TŘÍFÁZOVÝM A BEZ FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZAPOJENÍ S FREKVENČNÍM MĚNIČEM JEDNOFÁZOVÝM ZAPOJENÍ S FREKVENČNÍM MĚNIČEM TŘÍFÁZOVÝM A BEZ FREKVENČNÍHO MĚNIČE 3PE ~ 400 V 3PE ~ 30 V 3PE ~ 400 V 3PE ~ 690 V L L L3 L L L3 L L L3 L L L3 - TERMOKONTAKT (ventilátory pracující v prostředí obyčejném BNV) - TERMISTOR /PTC čidlo/ (ventilátory pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex-FM a Ex-FM) VENTILÁTORY PRACUJÍCÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU - Ex ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 400 V / 30 V / 50 Hz 3PE ~ 400 V 3PE ~ 30 V ZAPOJENÍ SVORKOVNIC MOTORU 3PE ~ 690 V / 400 V / 50 Hz 3PE ~ 400 V 3PE ~ 690 V L L L3 L L L3 L L L3 9 / 0 L L L3

10 příklady použití S POSTAVNOU DESKOU BEZ POSTAVNÉ DESKY NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC NÁSTAVEC 0 / 0

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 23.5 SRPEN 2012 2012 sestavné klimatizační jednotky vzduchotechnika ZAVĚŠENÍ detail závěsu pro zavěšování a spojování komor ELIMINÁTOR eliminátor pro zachycení vodních kapek u chladících komor PRUŽNÉ...

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Jeden ventilátor mnoho alternativ! 2 Ventilátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 VRATOVÁ CLONA Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 vratová clona studená Úvod Vratové clony jsou vzduchotechnická zařízení, které pomocí proudu vzduchu oddělují vnitřní a vnější

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 Technické podmínky 1 RK 12 1533 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 LEGENDA: 1. Vstupní komora 2. Trouba 3. Provzdušňovací skříň 4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu 5. Výstupní

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

PREMAGAS CZECH s.r.o.

PREMAGAS CZECH s.r.o. PREMAGAS CZECH s.r.o. NÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ TURBÍNOVÉHO PLYNOMĚRU RTP G 65 PREMAGAS CZECH s.r.o. U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín tel. +420518700111, e-mail gas@gas-as.cz provozovna Plynoměry

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více