U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /19/RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi společností CENDIS, s. p., IČO: , se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 a městem Chotěboř ukládá ji podepsat v předloženém znění. 489/19/RM/2018 Návrh úpravy dopravního značení v ulici F. X. Svobody Chotěboř změnu dopravního režimu a to prodloužení jednosměrného provozu v ul. F. X. Svobody od křižovatky s ul. Na Valech po křižovatku s ul. Smetanova a schvaluje úpravu provozu na pozemních komunikacích odstraněním stávajícího dopravního značení spolu s umístěním nového dopravního značení dle přílohy. 490/19/RM/2018 Kino Chotěboř č. p oprava fasády, I. část - Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 110/2018/OdMIM na akci Kino Chotěboř č. p oprava fasády, I. část mezi městem Chotěboř a firmou Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV, Na Valech 1721, Chotěboř, IČO: Rada města s Dodatkem č. 1 souhlasí a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 491/19/RM/2018 Základní technická vybavenost - Boží Muka - III. etapa cenové nabídky na akci Základní technická vybavenost - Boží Muka - III. etapa. Rada města schvaluje zadání uchazeči Iva Dvořáková, Mírová 3336, Havlíčkův Brod, IČO: , a zároveň ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 492/19/RM/2018 Dům s pečovatelskou službou č.p rekonstrukce koupelny cenové nabídky na akci Dům s pečovatelskou službou č.p rekonstrukce koupelny. Rada města schvaluje zadání uchazeči TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO: , a zároveň ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 493/19/RM/2018 Parkoviště za finančním úřadem, parc. č. 603/2, 612/1 a 612/3 v k. ú. Chotěboř - Dodatek č. 1

2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 221/2018/OdMIM na akci Parkoviště za finančním úřadem parc. č. 603/2, 612/1 a 612/3 v k. ú. Chotěboř mezi městem Chotěboř a společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, IČO: Rada města s Dodatkem č. 1 souhlasí a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 494/19/RM/2018 OF_Stanovení platu řediteli ZUŠ Chotěboř I. Rada města stanovuje ve smyslu ustanovení 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákoníku práce a ostatní prováděcí předpisů plat řediteli ZUŠ Chotěboř, Náměstí TGM 322 s účinností od dle přílohy tohoto usnesení. 495/19/RM/2018 OF_Smlouva o nájmu nebytových prostor (CEKUS) I. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 24/18 mezi příspěvkovou organizací CEKUS Chotěboř, IČO a firmou MY3KS, s.r.o., Legií 552, Chotěboř, IČO v předloženém znění. 496/19/RM/2018 OF_Výroční zpráva ZŠ Chotěboř, Smetanova 745 za školní rok 2017/2018 výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod za školní rok 2017/ /19/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč na činnost OLH II.Q /2018 změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 1 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí /19/RM/2018 OF_Zápis z jednání sportovní komise zápis ze zasedání Sportovní komise konané dne /19/RM/2018 OF_Výroční zpráva ZŠ Chotěboř, Buttulova 74 za školní rok 2017/2018 výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod za školní rok 2017/ /19/RM/2018 OF_odpis nedobytných pohledávek nájemného z městských bytů

3 odpis nedobytných pohledávek nájemného z městských bytů. 501/19/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,25 Kč_ Potravinová pomoc změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 3 upraveného rozpočtu o částku ,25 Kč, kterou tvoří neinvestiční účelová dotace z Kraje Vysočina. Tyto prostředky budou použity ve skupině /19/RM/2018 OF_ Navýšení provozního příspěvku pro ZUŠ Chotěboř o ,00 Kč navýšení provozního příspěvku pro ZUŠ Chotěboř, a doporučuje použit peníze z rezervy. 503/19/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace Kč_ Potravinová pomoc MŠ Březová změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 3 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří neinvestiční účelová dotace z Kraje Vysočina. Tyto prostředky budou použity ve skupině 3 - MŠ Březová 504/19/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč na Oslavy 140. výročí SDH a 100. let Fotbalového klubu v Chotěboři změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 3 a 5 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří příspěvek na Oslavy 140.let výročí SDH a 100.let výročí Fotbalového klubu v Chotěboři. 505/19/RM/2018 Schválení dodatku č. 27 k nájemní smlouvě FC Chotěboř uzavření dodatku č. 27 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Chotěboř a FC Chotěboř, z.s., U Stadionu 66, Chotěboř, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 506/19/RM/2018 Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť ze dne uzavření dodatku č. 7 smlouvy o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť mezi městem Chotěboř a firmou PROLEMAX s.r.o., Cvokařská 10, Plzeň, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 507/19/RM/2018 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o.

4 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Chotěboř a TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o., Sokolohradská 167, Chotěboř, IČO: a ukládá jej podepsat v předložením znění. 508/19/RM/2018 Schválení dodatku č. 18 ke smlouvě o výpůjčce se Školní jídelnou Chotěboř uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Chotěboř a Školní jídelnou Chotěboř, Smetanova 603, Chotěboř, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 509/19/RM/2018 Ukončení smlouvy o umístění LAVIČEK-ZADARMO.CZ ukončení smlouvy o umístění Laviček-zadarmo.cz ze dne uzavřené mezi městem Chotěboř a Lavičky-zadarmo.cz, s.r.o., Pobřežní 95/74, Praha 8, IČO: a to výpovědí. 510/19/RM/2018 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku od Podhůří Železných hor, o.p.s. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Chotěboř a Podhůřím železných hor, o.p.s., Maleč 48, Maleč, IČO: a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 511/19/RM/2018 Zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství města Chotěboř za rok 2017 zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství města Chotěboř za rok /19/RM/2018 Kácení 2 ks stromů v ulici Na Zavážce v Chotěboři I. Rada města souhlasí s pokácením 2ks stromů na pozemku parcelní číslo 1260/1 katastrální území Chotěboř, ulice Na Zavážce. Tento souhlas je podklad pro podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 513/19/RM/2018 Jmenování komise - prodej parcel Boží Muka jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami kupní ceny do výběrového řízení, týkajícího se prodeje stavebních parcel v lokalitě Boží Muka, v tomto složení: místostarosta města, Ing. Martina Hartová, p. Jana Šmídová, Ing. Růžena Sommerová. Otevírání obálek se bude konat dne /19/RM/2018 Pronájem vánoční výzdoby

5 doplnění vánoční výzdoby vánočního stromu formou pronájmu a ukládá uzavřít s firmou MK mont illuminations, s.r.o., se sídlem Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří, IČO: dodatek č. 2 ke stávající nájemní smlouvě. 515/19/RM/2018 Skončení nájmu bytu 1+3, č. 2, ul. Břevnická 1586, Chotěboř ke dni skončení nájmu bytu č. 2, Břevnická 1586, Chotěboř, uplynutím doby nájmu ke dni , který byl založen nájemní smlouvou ze dne Nájem uvedeného bytu panu R M tedy nebude prodloužen. 516/19/RM/2018 Dohody o skončení nájmu bytů a nové nájemní smlouvy. Rada města schvaluje dohody o skončení nájmu bytů takto: 1. J G, byt č. 1, Fominova 257, Chotěboř, k J Z, byt č. 4, Fominova 257, Chotěboř, k Podle předložených dohod. I Rada města schvaluje uzavření nových nájemních smluv na dobu určitou takto: 1. J G, byt č. 4, Fominova 257, Chotěboř, od do J Z, byt č. 1, Fominova 257, Chotěboř, od do Podle předložených nájemních smluv. 517/19/RM/2018 Žádosti o prodloužení nájemních smluv. uzavření dodatků nájemních smluv na prodloužení doby nájmu takto: 1. N D, byt č. 4, Riegrova 29, Chotěboř, do V J, byt č. 5, Riegrova 29, Chotěboř, do M J byt č. 5, Trčků z Lípy 65, Chotěboř, do M M, byt č. 10, Sladovnická 198E, Chotěboř, do I P a S P, byt č. 2, Sladovnická 198G, Chotěboř, do M P, byt č. 8, Sladovnická 198G, Chotěboř, do E M, byt č. 6, Krále Jana 305, Chotěboř, do K K, byt č. 8, Dlouhá 834A, Chotěboř, do J K, byt č. 5, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do L D, byt č. 12, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do J S, byt č. 18, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do I Ch a V Ch, byt č. 1, Břevnická 1586, Chotěboř, do H O, byt č. 3,Trčků z Lípy 65, Chotěboř, do V S, byt č. 4, Sladovnická 198G, Chotěboř, do A Š a V Sh, byt č. 6, Sladovnická 198G, Chotěboř, do D Š, byt č. 5, Fominova 257, Chotěboř, do V D, byt č. 10, Krále Jana 305, Chotěboř, do

6 18. F P, byt č. 10, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do M Č, byt č. 19, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do J L, byt č. 23, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do I D a M D, byt č. 12, Břevnická 1586, Chotěboř, do J V a J V, byt č. 6, Břevnická 1593, Chotěboř, do R D, byt č. 9, Břevnická 1593, Chotěboř, do J P a R P, byt č. 11, Břevnická 1593, Chotěboř, do F V a D V, byt č. 4, Břevnická 1594, Chotěboř, do M R, byt č. 6, Břevnická 1594, Chotěboř, do Z P, byt č. 7, Břevnická 1594, Chotěboř, do Vždy dle předložených dodatků nájemních smluv. 518/19/RM/2018 Podnájem bytu č. 18, Březová 1727, Chotěboř. I. Rada města posoudila žádost o souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy na byt č. 18, Březová 1727, Chotěboř, pro pana J M do Rada města v souladu se smlouvou o společném hospodaření s nemovitostmi, sepsanou mezi městem Chotěboř a Chotěbořským bytovým družstvem, s prodloužením podnájemní smlouvy souhlasí. 519/19/RM/2018 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku města číslo parcelní 2132/4 v Chotěboři I. Rada města vydává souhlas se stavebním záměrem a umístěním stavby NTL plynovodní přípojky, Na Skřivánku č.p. 1168, Chotěboř, týkající se umístění plynovodní přípojky do pozemku města číslo parcelní 2132/4 v k. ú. Chotěboř. 520/19/RM/2018 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku města číslo parcelní 4465/2 v Chotěboři I. Rada města vydává souhlas se stavebním záměrem a umístěním stavby NTL plynovodní přípojky, Firkušného č.p. 812, Chotěboř, týkající se umístění plynovodní přípojky do pozemku města číslo parcelní 4465/2 v k. ú. Chotěboř. 521/19/RM/2018 Plán zimní údržby, Smlouva o provádění zimní údržby místních komunikací uzavření smlouvy o provádění zimní údržby místních komunikací mezi městem Chotěboř a společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA s. r. o., se sídlem Sokolohradská 167, Chotěboř, IČO: , v předloženém znění, týkající se zimní údržby místních komunikací v období od do I Plán zimní údržby pro období 2018/2019 v předloženém znění.

7 522/19/RM/2018 Žádost o pronájem nemovité věci ve vlastnictví města Chotěboř - část pozemku číslo parcelní 4441 v k. ú. Chotěboř záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 4441 v k. ú. Chotěboř o výměře cca 22 m2 a ukládá jej zveřejnit. 523/19/RM/2018 Schválení dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne STATEK DOUBRAVKA, s.r.o. dodatek č. 3 ke smlouvě o pachtu zemědělské půdy ze dne , uzavřené mezi městem Chotěboř a společností STATEK DOUBRAVKA, s.r.o., Riegrova 27, Chotěboř, IČO: , týkající se změny výměry propachtovaných pozemků v předloženém znění. 524/19/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Chotěboř a manželi I a J N, Chotěboř, týkající se konání farmářského trhu na náměstí T. G. Masaryka dne /19/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 1898/3 v k. ú. Chotěboř. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a manželi V a D T Chotěboř, v předloženém znění, týkající se pronájmu pozemku číslo parcelní 1898/3 v k. ú. Chotěboř o výměře 126 m2. 526/19/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu části pozemku číslo parcelní 743 v k. ú. Chotěboř. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a JUDr. M T Chotěboř, v předloženém znění, tkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 743 v k. ú. Chotěboř o celkové výměře cca 50 m2. 527/19/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 3860/1 v k. ú. Chotěboř. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a Mgr. D D a panem P P, Chotěboř, v předloženém znění, týkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 3860/1 v k. ú. Chotěboř o celkové výměře cca 40 m2. 528/19/RM/2018 Pověření veřejného opatrovníka

8 I. Rada města pověřuje výkonem funkce opatrovníka pro pana, omezeného ve svéprávnosti, Mgr. Evu Markovou, DiS., zaměstnance městského úřadu Chotěboř. 529/19/RM/2018 Zápis ze zasedání komise Rady ECHA zápis ze zasedání komise Rady ECHA, které se konalo dne /19/RM/2018 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2018_ mezi městem Chotěboř a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, Praha 6 - Bubeneč, IČ: , v předloženém znění. 531/19/RM/2018 Výjimka alkohol - Cekus I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném náměstím T. G. Masaryka v Chotěboři po dobu konání Slavnostní odhalení desky T. G. Masaryka dne pořadateli akce, kterým je CEKUS Chotěboř, IČ: , Chotěboř , Tyršova /19/RM/2018 Zápis z 3. zasedání dozorčí rady TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., bere na vědomí zápis a usnesení z 3. zasedání dozorčí rady TECHNICKÉ A LESNÍ SPRÁVY CHOTĚBOŘ s.r.o. ze dne /19/RM/2018 Zápis z komise rozvoje města, dopravy a památkové péče zápis z komise rozvoje města, dopravy a památkové péče ze dne /19/RM/2018 Předložení žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství na opravu rybníka v Příjemkách I. Rada města souhlasí s předložením žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na opravu hráze rybníka v Příjemkách. 535/19/RM/2018 Výpočetní technika 2018

9 vypsání veřejné zakázky a zároveň jmenuje členy komise na otevírání obálek a členy hodnotící komise na veřejnou podlimitní zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Výpočetní technika /19/RM/2018 Vnitřní směrnice č. 16/2018 Oběh účetních dokladů vnitřní směrnici č. 16/2018 Oběh účetních dokladů v předloženém znění 537/19/RM/2018 Vnitřní směrnice č. 17/2018 DPH účetní jednotky vnitřní směrnici č. 17/2018 DPH účetní jednotky v předloženém znění. 538/19/RM/2018 Vnitřní směrnice č. 18/2018 Systém finanční kontroly vnitřní směrnici č. 1/2018 Systém finanční kontroly v předloženém znění. 539/19/RM/2018 OF_Souhlas zřizovatele s přijetím darů do majetku příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou přijetí darů do majetku příspěvkových organizací dle předloženého soupisu. Ředitelé budou informováni. 540/19/RM/2018 Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč_Městská Policie změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 5 upraveného rozpočtu, kterou tvoří neinvestiční dotace na činnost Městské policie na akci Právo pro každý den 2018 ve výši ,00 Kč. 541/19/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč - Volby do zast. a Senátu ČR změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří prostředky na financování Voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR. 542/19/RM/2018 Výběrové řízení na veřejnou podlimitní zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu ve městě Chotěboř" výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu ve městě Chotěboř," - Komunální technika, s. r. o.,

10 Boleslavská 1544, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s kritérii hodnocení stanovenými v zadávacích podmínkách. RM zároveň pověřuje pana starostu k podpisu kupní smlouvy v předloženém znění. Ing. Škaryd Tomáš starosta Ing. Janovský Zdeněk místostarosta

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne 21.8.2019 564/18/RM/2019 Výběrová řízení na funkce vedoucích odborů I. Rada města ukládá v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 27.6.2018 331/13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne 26.6.2019 482/16/RM/2019 Vnitřní směrnice č. 5/2019 Inventarizace vnitřní směrnici č. 5/2019 upravující postup inventarizačních prací při inventarizaci

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne 3.4.2019 295/11/RM/2019 Předložení žádostí o dotaci do Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2019 s předložením dvou žádostí

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22. 01. 2014 19. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne 5.6.2019 442/15/RM/2019 Stanovení ceny a způsob distribuce knihy "Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 1843-2018. prodejní cenu

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.06.2015 337. Rada města schvaluje termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2015. 338. Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 22.8.2018 424/16/RM/2018 Snížení hodnoty movitého majetku ve výpůjčce CEKUS Chotěboř dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.11.2015 mezi

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne 24.4.2019 331/12/RM/2019 TEREAL_Účetní závěrka za rok 2018, vč. rozdělení zisku za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti

Více

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 15.05.2013 228. Rada města Chotěboř schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2013 Pravidla pro poskytování pečovatelské služby v předloženém

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 01.02.2017 14. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka č. parc.

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 02.02.2011 20. Rada města schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vysočinou, krajem se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 18.4.2018 176/9/RM/2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů se jmenováním Bc. Diany Dubové na místo pověřence pro ochranu osobních

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.09.2014 495. Rada města souhlasí s pověřením vedoucí organizační složky města Chotěboř Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního

Více

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22.04.2015 183. Rada města projednala žádost č. j.: MCH-3810/2015 o přijetí dítěte Terezy M., bytem Sedletín, 580 01 Havlíčkův Brod

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.05.2009 302. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise rady města ze dne 20.04.2009 a dále zápis z konání komise

Více

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne V ý p i s u s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.3.2006 117. Rada města odvolává paní Jarmilu Brožovou členku Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18. 04. 2012 233. Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2012

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince 2018 4a/2018/RM I. RM bere na vědomí 4a.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25. 08. 2010 473. Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 10.06.2015 295. Rada města schvaluje dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 09.01.2017 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1446/77/RM/2017 Schválení programu 77. zasedání

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne 19.12.2018 75/4/RM/2018 Vnitřní směrnice Spisový řád Městského úřadu Chotěboř vnitřní směrnici č. 20/2018 Spisový řád Městského úřadu Chotěboř.

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 Program: 1. DSP a PDPS chodníky, opěrné zdi a VO ul. Komenského. 2. Nabídka PD studie čp. 106. 3. PD kanalizace Komenského. 4. Prodej

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25.06.2014 358. Rada města schvaluje harmonogram konání řádných zasedání rady města ve 2. pololetí roku 2014, a to v těchto termínech:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Hostinné, konané dne 17.05. 2017 1292/84/RM/2017 Schválení programu 84. schůze rady města program 84. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24. 11. 2010 1. Rada města souhlasí s aktualizací pojištění sbírek Městského muzea zpětně od 06.10.2010 a bere na vědomí uzavření

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení z 36. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 14.12.2011 od 16:00 do 19:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna 2017 18/2017/RM 18.2017/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne 05.09.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, František Sedláček, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 17. srpna /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 17. srpna /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 17. srpna 2015 20/2015/RM I. RM bere na vědomí 20.2015/48RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

U S N E S E N Í z 54. schůze rady města Žacléř, konané dne 7. prosince 2016

U S N E S E N Í z 54. schůze rady města Žacléř, konané dne 7. prosince 2016 U S N E S E N Í z 54. schůze rady města Žacléř, konané dne 7. prosince 2016 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu. 3. Informace o kontrole sběrného místa.

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září /2017/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září 2017 19/2017/RM 19.2017/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 4/2018

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 4/2018 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 04. 04. 2018 POŘ.Č. 4/2018 1/4/2018 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM 14/2017 ze dne 1.11.2017 a ze zasedání RM 15/2017

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

2.2 RM neschvaluje konání filmového festivalu Kinematograf bratří Čadíků

2.2 RM neschvaluje konání filmového festivalu Kinematograf bratří Čadíků Souhrn usnesení z 109. schůze rady města 16. dubna 2018 1. RM schvaluje přednesený program jednání 2.1 RM bere na vědomí 2.2 RM neschvaluje konání filmového festivalu Kinematograf bratří Čadíků 3.1 RM

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 72. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 31.10.2016 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1316/72/RM/2016 Schválení programu 72. zasedání

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 9. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Usnesení Č. 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne , v kanceláři Č. 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl.

Usnesení Č. 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne , v kanceláři Č. 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl. Usnesení Č 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne 13 12 2018, v kanceláři Č 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl 103) Rada města Jemnice schvaluje: l Ověřovatele zápisu Ing jiřího Kopra 2

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady města Žatce konané dne 2.10.2017 Usnesení č. 644 /17-665 /17 644/17 Schválení programu 645/17 Kontrola usnesení 646/17 Informační systém městské policie výběr zhotovitele,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2018 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 26. 9. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 158/2019 1. neschvaluje poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 14. zasedání Rady města, konaného dne 30. 05. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko Město TANVALD Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 10.04.2019 usnesení č. 84/7/2019 Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 15/2019: ODBOR EKONOMICKÝ členský příspěvek Mikroregionu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.12.2015 548/41/RM/2015 Schválení programu 41. schůze rady města program 41. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne 20.11.2017 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 2026/103/RM/2017 Schválení programu 103. zasedání

Více

Město Chotěboř. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu

Město Chotěboř. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu Město Chotěboř Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu Zastupitelstvo města Chotěboř se na svém zasedání dne 24.06.2015 usnesením č. 153 usneslo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/06/RM konané dne 11. března 2019

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/06/RM konané dne 11. března 2019 USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/06/RM konané dne 11. března 2019 67/2019/06/RM Program zasedání Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje program schůze dle předloženého návrhu. 68/2019/06/RM

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více