U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací s firmou COPROSYS - LEONET s.r.o., se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 198, Chotěboř, IČO: , jejímž předmětem je zajištění hlavního a záložního připojení městského úřadu a městských organizací, v předloženém znění. 332/13/RM/2018 Smlouva č o poskytování služby elektronických komunikací CoProsys smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací s firmou COPROSYS - LEONET s.r.o., se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 198, Chotěboř, IČO , jejímž předmětem je zajištění datového připojení průjezdových radarů, v předloženém znění. 333/13/RM/2018 Schválení rámcové smlouvy týkající se nákupu nových modulů VERA I. Rada města uděluje výjimku z povinnosti dle odst. 1b) čl. 2 vnitřní směrnice č. 12/2016 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy O udělení Licence a podpoře provozu Programového vybavení VERA Radnice mezi VERA, spol. s r. o. se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČO a městem Chotěboř v předloženém znění. 334/13/RM/2018 Výpověď servisní smlouvy Český zámečník s.r.o. výpověď servisní smlouvy mezi městem Chotěboř a společností ČESKÝ ZÁMEČNÍK s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, IČO , v předloženém znění. 335/13/RM/2018 Stanovení dnů pro konání svatebních obřadů na rok 2019 I. Rada města stanovuje dny pro provádění svatebních obřadů v roce 2019: pondělí až pátek od 08:00 do 13:00 hodin a sobota od 08:00 do 14:00 hodin. 336/13/RM/2018 Výjimka alkohol - letní kino

2 I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše u zimního stadionu vymezené pozemky č. parc. 2132/4, 1400/1 a 1402/1 po dobu konání akce s názvem Kino na kolečkách, která proběhne dne v Chotěboři a to pořadateli akce, kterým je Tomáš Milbach, Dobropolská 531, Kouřim, IČO: /13/RM/2018 Výjimka alkohol - Pivovarské slavnosti I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka na pozemku č. parc. 4388/3 po dobu konání 8. Pivovarských slavností ve dne pořadateli akce, kterým je Pivovar Chotěboř s.r.o., IČO: , Průmyslová 1755, Chotěboř. 338/13/RM/2018 Výjimka alkohol - Festival fantazie I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené hranicí křižovatky ulic Tyršova, Smetanova, Legií a Tyršova, Drtinova na pozemcích čísel parcelních 1391, 1392, 4474, 1312, 1329 po dobu konání této akce s názvem Festival fantazie 2018, která proběhne od do v Chotěboři pořadateli akce, kterým je SFK AVALON, Na Skřivánku 1283, Chotěboř, IČO: /13/RM/2018 Dočasná změna zpoplatnění parkování v ulici Krále Jana na základě ustanovení 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a stanoví s účinností od do výjimku z Nařízení města Chotěboř č. 1/2016, kterým se vymezují oblasti města, kde lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke státní vozidla jen za sjednanou cenu. Po dobu účinnosti této výjimky se nařízení č. 1/2016 nevztahuje na parkoviště v ulici Krále Jana na pozemku parc. č. 612/1. 340/13/RM/2018 Výzva k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Chotěboř pro rok 2019 vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Chotěboř pro rok /13/RM/2018 OF Souhlas zřizovatele s přijetím darů do majetku příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou přijetí darů do majetku příspěvkových organizací dle předloženého soupisu. Ředitelé budou informováni. 342/13/RM/2018 OF_Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 11/2018/K

3 uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 11/2018/K uzavřené mezi městem Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř, IČO: a Sdružení rodičů při ZUŠ Chotěboř, Náměstí TGM 322, Chotěboř, IČO v předloženém znění. 343/13/RM/2018 OF - Plán kontrolní činnosti 2.pol projednaný plán kontrolní činnosti na 2. pololetí 2018 s možností jeho doplnění dle aktuální potřeby. 344/13/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč_Městské jesle příjem 1.části dotace od MPSV na provoz Městských jeslí v Chotěboři a následně použití ve výdajích skupiny 3 schváleného rozpočtu v částce ,00 Kč. 345/13/RM/2018 OF_ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb schvaluje Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi poskytovatelem Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČO: a příjemcem městem Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboři IČO: v předloženém znění. 346/13/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč na činnost OLH I.Q /2018 změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 1 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí /13/RM/2018 OF - postup tvorby rozpočtu na r pravidla postupu tvorby rozpočtu města Chotěboř pro rok /13/RM/2018 OF - Smlouva o poskytnutí příplatku smlouvu o poskytnutí příplatku společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. v předloženém znění. 349/13/RM/2018 OF - nově zařazené akce do rozpisu rozpočtu včetně provedených změn schvaluje změny rozpisu rozpočtu v předloženém znění.

4 350/13/RM/2018 OF_Navýšení kapacity ŠD v ZŠ Buttulova s navýšením kapacity ve školní družině v ZŠ Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod od září 2018 na 60% a od září 2019 na 75% počtu žáků na I. stupni a v případě potřeby zajistí financování navýšené kapacity ŠD v období září - prosinec 2018 a září - prosinec /13/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,80 Kč_Šablony _ZŠ převedení 2.části dotace na účet Základní školy, Smetanova 745, Chotěboř a schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 3 upraveného rozpočtu o částku ,80 Kč. 352/13/RM/2018 OF_Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Chotěboř do projektu Šablony II. se záměrem MŠ Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod, IČO zapojit se do projektu v rámci zjednodušeného vykazování (Šablony II) financovaného z OP VVV a administrovaného MŠMT a souhlasí s případným použitím rezervního fondu příspěvkové organizace na dobu do obdržení zálohy na financování projektu. 353/13/RM/2018 OF_Souhlas zřizovatele se zapojením Junioru DDM-SVČ Chotěboř do projektu Šablony II. se záměrem Junioru DDM-SVČ Chotěboř, Tyršova 793, IČO zapojit se do projektu v rámci zjednodušeného vykazování (Šablony II) financovaného z OP VVV a administrovaného MŠMT a souhlasí s případným použitím rezervního fondu příspěvkové organizace na dobu do obdržení zálohy na financování projektu. 354/13/RM/2018 Smlouva o provozu sběrného dvora, zajištění odstranění nebezpečného odpadu a zpětného odběru elektrozařízení uzavření smlouvy o provozu sběrného dvora, zajištění odstranění nebezpečného odpadu a zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Chotěboř a společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s. r. o. 355/13/RM/2018 Žádosti o prodloužení nájemních smluv. uzavření dodatků nájemních smluv na prodloužení doby nájmu takto: 1. M D, byt č. 1, Dlouhá 834A, Chotěboř, do S byt č. 5, Dlouhá 834A, Chotěboř, do E C st., byt 7, Dlouhá 834A, Chotěboř, do

5 4. K K, byt č. 8, Dlouhá 834A, Chotěboř, do V K, byt č. 10, Dlouhá 834A, Chotěboř, do E C, byt 12, Dlouhá 834B, Chotěboř, do G M, byt č. 13, Dlouhá 834B, Chotěboř, do J P, byt č. 14, Dlouhá 834B, Chotěboř, do P M, byt č. 15, Dlouhá 834B, Chotěboř, do Z M, byt č. 17, Dlouhá 834B, Chotěboř, do R M, byt č. 19, Dlouhá 834B, Chotěboř, do R S, byt č. 2, Dr. Rykra 979, Chotěboř, do V T, byt č. 31, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do V S, byt č. 14, Břevnická 1584, Chotěboř, do M P, byt č. 17, Břevnická 1585, Chotěboř, do R M, byt č. 2, Břevnická 1586, Chotěboř, do S P, byt č. 9, Břevnická 1586, Chotěboř, do P S, byt č. 11, Břevnická 1594, Chotěboř, do M J, byt č. 12, Břevnická 1594, Chotěboř, do M Š, byt č. 8,Trčků z Lípy 65, Chotěboř, do B P, byt č. 9, Sladovnická 198E, Chotěboř, do E F, byt č. 4, Sladovnická 198F, Chotěboř, do M N, byt č.7, Sladovnická 198F, Chotěboř, do J Š, byt č. 6, Fominova 257, Chotěboř, do E N, byt č. 7, Dr. Rykra 979, Chotěboř, do B Š, byt č. 9, Dr. Rykra 979, Chotěboř, do M N, byt č. 7, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do J P, byt č. 17, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do K Z, byt č. 22, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do E O, byt č. 5, Břevnická 1585, Chotěboř, do V M, byt č. 8, Břevnická 1585, Chotěboř, do J H, byt č. 1, Břevnická 1593, Chotěboř, do A T, byt č. 4, Břevnická 1593, Chotěboř, do B L, byt č. 5, Břevnická 1594, Chotěboř, do R F, byt č. 9, Břevnická 1594, Chotěboř, do A B, byt č. 10, Břevnická 1594, Chotěboř, do P F, byt č. 15, Břevnická 1594, Chotěboř, do Vždy dle předložených dodatků nájemních smluv. 356/13/RM/2018 Podnájem bytu č. 19, Březová 1727, Chotěboř I. Rada města posoudila žádost o souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy na byt č. 19, Březová 1727, Chotěboř, pro paní D B od do Rada města v souladu se smlouvou o společném hospodaření s nemovitostmi, sepsanou mezi městem Chotěboř a Chotěbořským bytovým družstvem, s prodloužením podnájemní smlouvy souhlasí. 357/13/RM/2018 Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt 1+1, č. 34, Dr. Rykra 980, Chotěboř.

6 pronájem bytu č. 34 v domě s pečovatelskou službou Dr. Rykra 980, Chotěboř panu F H a paní V H, dle předložené nájemní smlouvy. 358/13/RM/2018 Prodej části pozemků č. parc.643 a 645/2 v k.ú. Chotěboř I. Rada města nesouhlasí s prodejem části pozemku číslo parcelní 643 a 645/2 v k.ú. Chotěboř a doporučuje předložit záměr prodeje k projednání v zastupitelstvu města dne /13/RM/2018 Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích města č. parc. 2145/1 a 4522/2 v k.ú. Chotěboř I. Rada města vydává paní Z Z, bytem Stará Boleslav, souhlas se stavebním záměrem týkající se umístění stavby vodovodní přípojky do pozemků města číslo parcelní 2145/1 a 4522/2 v k.ú. Chotěboř. 360/13/RM/2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV /SOBS VB/1 mezi městem Chotěboř a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/4, Děčín, IČO: , v předloženém znění, týkající se uložení kabelové přípojky nízkého napětí do pozemků města číslo parcelní 2804/1 a 2804/5 v k.ú. Příjemky. 361/13/RM/2018 Prodej pozemku číslo parcelní 1905/5 v k. ú. Chotěboř s prodejem pozemku číslo parcelní 1905/5 v k. ú. Chotěboř a navrhuje projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města. 362/13/RM/2018 Prodej části pozemku číslo parcelní 275/2 v k. ú. Chotěboř s prodejem části pozemku číslo parcelní 275/2 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Chotěboř a navrhuje projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města. 363/13/RM/2018 Prodej části pozemku číslo parcelní 837/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře s prodejem části pozemku číslo parcelní 837/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Počátky u Chotěboře a navrhuje projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města. 364/13/RM/2018 Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích města čísla parcelní 2804/1 a 2804/5 v Příjemkách (v průmyslové zóně)

7 I. Rada města vydává společnosti Galvanovna, s.r.o., se sídlem Herrmannova 849, IČO: , souhlas se stavebním záměrem a umístěním stavby OBCHODNĚ-VÝROBNÍ CENTRUM SPECIÁLNÍCH ÚPRAV, týkající se umístění nové vodovodní přípojky, přípojky elektro a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích města čísla parcelní 2804/1 a 2804/5 v k. ú. Příjemky. 365/13/RM/2018 Prodej části pozemku číslo parcelní 837/5 v k. ú. Počátky u Chotěboře I. Rada města nesouhlasí s prodejem části pozemku číslo parcelní 837/5 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Počátky u Chotěboře a navrhuje projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města. 366/13/RM/2018 Prodej části pozemku číslo parcelní 837/19 v k. ú. Počátky u Chotěboře s prodejem části pozemku číslo parcelní 837/19 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Počátky u Chotěboře a navrhuje projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města. 367/13/RM/2018 Prodej části pozemku číslo parcelní 640/1 v k. ú. Střížov u Chotěboře s prodejem části pozemku číslo parcelní 640/1 o výměře cca 26 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře a navrhuje projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města. 368/13/RM/2018 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku města číslo parcelní 4452/1 v Chotěboři (ulice F. X. Šaldy) I. Rada města vydává manželům panu M L a paní L L, bytem Havlíčkův Brod souhlas se stavebním záměrem a umístěním stavby ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY RODINNÝ DŮM F.X.ŠALDY Č.P.533, CHOTĚBOŘ, týkající se zateplení rodinného domu na pozemku města číslo parcelní 4452/1 v k. ú. Chotěboř. 369/13/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem Romanem Bratršovským, Střížov 50, Chotěboř v předloženém znění, týkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 640/14, k. ú. Střížov u Chotěboře o výměře 62 m2. 370/13/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 67/1 v k. ú. Svinný uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem V H, Svinný 32, Chotěboř a paní Z H Praha 5 předloženém znění, týkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 67/1, k. ú. Svinný v předloženém znění.

8 371/13/RM/2018 Záměr pronájmu nebytových prostor - střechy domu č. pop. 50 na pozemku číslo parcelní 87 v k. ú. Svinný záměr pronájmu nebytových prostor - střechy domu č. pop. 50 na pozemku číslo parcelní 87 v k. ú. Svinný. 372/13/RM/2018 Záměr pronájmu nebytových prostor - střecha a půdní prostor čomu č. pop. 69 na pozemku číslo parcelní 40/1 v k. ú. Chotěboř záměr pronájmu nebytových prostor - střechy a půdních prostor domu č. pop. 69 na pozemku číslo parcelní 40/1 v k. ú. Chotěboř. 373/13/RM/2018 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě na stavbu sběrného dvora v k. ú. Chotěboř dodatek č. 7 k Nájemní smlouvě mezi městem Chotěboř a TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o., Sokolohradská 167, Chotěboř, IČO: , týkající se prodloužení doby nájmu sběrného dvora v k. ú Chotěboř do v předloženém znění. 374/13/RM/2018 Záměr pronájmu pozemku číslo parcelní 1398/12 v k. ú. Chotěboř záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 1398/12 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Chotěboř. 375/13/RM/2018 Krátkodobé nájemní smlouvy na pronájmy veřejných prostranství v rámci volební kampaně krátkodobé pronájmy veřejných prostranství, vymezených Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, jednotlivým politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za účelem konání předvolebních mítinků a akcí před volbami do zastupitelstev obcí za cenu 500,00 Kč/den + DPH dle platné zákonné sazby a ukládá podepsat nájemní smlouvy. 376/13/RM/2018 Žádost o pronájem pozemků číslo parcelní 358, 359 a části pozemku číslo parcelní 441/1 v k. ú. Chotěboř I. Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemků č. parcelní 358, 359 a část pozemku číslo parcelní 4411/1 v k. ú. Chotěboř. 377/13/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 3844/33 v k. ú. Chotěboř

9 uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem Františkem Kubešem, Žitná 1465, Chotěboř, v předloženém znění, týkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 3844/33, k. ú. Chotěboř 378/13/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a paní M Š, Střížov v předloženém znění, týkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 640/1, části pozemku číslo parcelní 74 a části pozemku číslo parcelní 639/1 o celkové výměře 108 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře. 379/13/RM/2018 Dodatek č. 26 k nájemní smlouvě uzavření dodatku č. 26 k nájemní smlouvě, týkající se zvýšení hodnoty majetku v pronájmu v předloženém znění. 380/13/RM/2018 Provozní a návštěvní řád dětského hřiště Svinný provozní a návštěvní řád dětského hřiště Svinný v předloženém znění. 381/13/RM/2018 Dodatek č. 10 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Chotěboř a Základní uměleckou školou Chotěboř dodatek č. 10 ke smlouvě o výpůjčce ze dne uzavřené mezi Městem Chotěboř a Základní uměleckou školou, Nám. T. G. Masaryka 322, Chotěboř, IČO: v předloženém znění. 382/13/RM/2018 ZTV - Chotěboř, Boží Muka III.(2018) - Smlouva o dílo I. Rada města uděluje výjimku z povinnosti dle odst. 1b) čl. 2 vnitřní směrnice č. 12/2016 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy na akci: ZTV - Chotěboř, Boží Muka III.(2018) s uchazečem Miroslavem Novákem, Krátká Ves 28, Přibyslav, IČO: , v předloženém znění. 383/13/RM/2018 Dobkov - úprava návsi a autobusových zálivů - Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 366/ OdMIM na akci Dobkov - úprava návsi a autobusových zálivů mezi městem Chotěboř a společností Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, IČO: Rada města s Dodatkem č.1 souhlasí a ukládá jej podepsat v předloženém znění.

10 384/13/RM/2018 Chotěboř, opravy výtluků v komunikacích technologií ITHR - Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 191/ OdMIM na akci Chotěboř - opravy výtluků v komunikacích technologií ITHR mezi městem Chotěboř a společností Asfaltservis s.r.o., Na Truhlářce 1581/25, Praha 8, IČO: Rada města s Dodatkem č.1 souhlasí a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 385/13/RM/2018 Darovací smlouva Městské jesle Chotěboř darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Chotěboř a společností GCE s.r.o., Žižkova 381 Chotěboř IČO: týkající se poskytnutí nepeněžního daru určeného na podporu rozvoje dětí. 386/13/RM/2018 Žádost o přijetí dítěte do Městských jeslí v Chotěboři žádost č.j.: MCH-26596/2018/VED týkající se přijetí dítěte do Městských jeslí v Chotěboři. 387/13/RM/2018 Termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí 2018 termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2018 dle přílohy tohoto usnesení. 388/13/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,20 Kč_Šablony _ZŠ převedení 2. části dotace na účet Základní školy, Buttulova 74, Chotěboř a schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 3 upraveného rozpočtu o částku ,20 Kč. 389/13/RM/2018 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na projekt: Předcházení vzniku odpadů a podpora třídění ve městě Chotěboř. s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na projekt: Předcházení vzniku odpadů a podpora třídění ve městě Chotěboř. 390/13/RM/2018 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na projekt: Bezpečnost dat Městský úřad Chotěboř

11 s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na projekt: Bezpečnost dat Městský úřad Chotěboř. 391/13/RM/2018 Pověření k výkonu funkce opatrovníka v řízení o pozůstalosti I. Rada města pověřuje zaměstnance Městského úřadu Chotěboř Mgr. Evu Markovou, DiS., nar , aby zastupovala město Chotěboř při výkonu funkce opatrovníka pana v řízení o pozůstalosti po otci, zemřelému dne. 392/13/RM/2018 Žádost o osvobození od poplatku za elektrickou energii zarok SDH Počátky s úhradou platby za spotřebovanou elektrickou energii v roce 2017 v budově č. p.. 52 v Počátkách za SDH Počátky, IČO: , jako kompenzaci nesprávného výpočtu v předchozích letech. Ing. Škaryd Tomáš starosta Ing. Janovský Zdeněk místostarosta

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 22.8.2018 424/16/RM/2018 Snížení hodnoty movitého majetku ve výpůjčce CEKUS Chotěboř dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.11.2015 mezi

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne 5.6.2019 442/15/RM/2019 Stanovení ceny a způsob distribuce knihy "Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 1843-2018. prodejní cenu

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Chotěboř konané dne 4.9.2019 588/19/RM/2019 Smlouva o ověření uznatelných výdajů hrazených z vyrovnávací platby za rok 2018 Smlouvu o ověření uznatelných výdajů

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne 26.6.2019 482/16/RM/2019 Vnitřní směrnice č. 5/2019 Inventarizace vnitřní směrnici č. 5/2019 upravující postup inventarizačních prací při inventarizaci

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 26.9.2018 488/19/RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a

Více

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne 3.4.2019 295/11/RM/2019 Předložení žádostí o dotaci do Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2019 s předložením dvou žádostí

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne 21.8.2019 564/18/RM/2019 Výběrová řízení na funkce vedoucích odborů I. Rada města ukládá v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne 24.4.2019 331/12/RM/2019 TEREAL_Účetní závěrka za rok 2018, vč. rozdělení zisku za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.06.2015 337. Rada města schvaluje termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2015. 338. Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 18.4.2018 176/9/RM/2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů se jmenováním Bc. Diany Dubové na místo pověřence pro ochranu osobních

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22. 01. 2014 19. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 01.02.2017 14. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka č. parc.

Více

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22.04.2015 183. Rada města projednala žádost č. j.: MCH-3810/2015 o přijetí dítěte Terezy M., bytem Sedletín, 580 01 Havlíčkův Brod

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 02.02.2011 20. Rada města schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vysočinou, krajem se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18. 04. 2012 233. Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2012

Více

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 15.05.2013 228. Rada města Chotěboř schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2013 Pravidla pro poskytování pečovatelské služby v předloženém

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.05.2009 302. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise rady města ze dne 20.04.2009 a dále zápis z konání komise

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.09.2014 495. Rada města souhlasí s pověřením vedoucí organizační složky města Chotěboř Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25. 08. 2010 473. Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září /2017/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září 2017 19/2017/RM 19.2017/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 25. ledna /2016/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 25. ledna /2016/RM I. RM bere na vědomí: USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 25. ledna 2016 2/2016/RM 02.2016/2RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení nájemného z bytů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.05.2017 1311/85/RM/2017 Schválení programu 85. schůze rady města program 85. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince 2018 4a/2018/RM I. RM bere na vědomí 4a.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne 19.12.2018 75/4/RM/2018 Vnitřní směrnice Spisový řád Městského úřadu Chotěboř vnitřní směrnici č. 20/2018 Spisový řád Městského úřadu Chotěboř.

Více

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 27.3.2019 70/4/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25.06.2014 358. Rada města schvaluje harmonogram konání řádných zasedání rady města ve 2. pololetí roku 2014, a to v těchto termínech:

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 10.06.2015 295. Rada města schvaluje dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 86/2019 1. projednala Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Hostinné, konané dne 12.12.2018 60/4/RM/2018 Schválení programu 4. schůze RM program 4. schůze: 1. Schválení programu 4. schůze

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne V ý p i s u s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.3.2006 117. Rada města odvolává paní Jarmilu Brožovou členku Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2018 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince a/2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince a/2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince 2014 3a/2014/RM I. RM bere na vědomí : 3a.2014/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 11.10.2016 639/35/RM/2016 Kronika města Štramberka za rok 2015 formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM I. ZM bere na vědomí: USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června 2018 05/2018/ZM 05.2018/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 89/2016 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2016

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17.04.2018 č. RM 76/2018 u p r a v e n á v e r z e 1. nepřijímá bezúplatně nepotřebný majetek od zřízené příspěvkové organizace Městské kulturní

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna 2017 18/2017/RM 18.2017/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března 2018 04/2018/RM 04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 budou

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 158/2019 1. neschvaluje poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 116. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.05.2018 1815/116/RM/2018 Schválení programu 116. schůze rady města program 116. schůze: 1. Schválení programu

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 16. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 16. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 16. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 13. 10. 2015 Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů 319/16/RM/2015

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 30.1.2019 53/3/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 15. schůze Rady města (RM) dne 05.09.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, František Sedláček, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018.

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018. Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 81. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.10.2018 1352/81/RM/2018 Hodnocení turistické sezóny 2018 Hodnotící zprávu cestovního ruchu pro rok 2018

Více

Město Chotěboř. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu

Město Chotěboř. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu Město Chotěboř Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu Zastupitelstvo města Chotěboř se na svém zasedání dne 24.06.2015 usnesením č. 153 usneslo

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.03.2018 Usnesení č. 6/148/03/2018 Rada města projednala a schvaluje Program jednání: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Asekol

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Petr Marek, Jaroslav Machytka

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Petr Marek, Jaroslav Machytka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 26. září 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U s n e s e n í ze 4. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 4. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 4. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 03. 03. 2010 86. Rada města v působnosti jediného společníka projednala a schvaluje rozpočet na rok 2010 společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. září 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více