Rada města Usnesení č. 20/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Usnesení č. 20/09"

Transkript

1 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne Usnesení obsahuje: strany, body č RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši Kč 608) prodej části pozemku parc. č. st. 1/6 díl u a díl z ( původ grafický příděl ) v obci Blovice, k.ú. Komorno s přesnou specifikací po vypracování příslušného geometrického plánu po dodržení všech zákonných zásad prodeje městského majetku za cenu 100 Kč/m 2 zodpovídá :odd. ERM č.j /2009, 16380/ ) uzavření smluv o smlouvách budoucích - smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí nn mezi městem Blovice a ČEZ Distribuce a.s. č , , , , s účinností od ) stanovisko ČEZ Distribuce a.s. k připojení nových odběrních míst : Blovice, U lípy P765/3 za cenu Kč; Blovice, Vlčice P692/2 za cenu Kč; Blovice, Blovice P593/5 za cenu Kč 611) revokaci usnesení č. 18/09 bod 553 ze dne č.j / ) žádost p. L. H., Blovice o odstranění 2 ks stromů ( smrk lesní ) zodpovídá : OŽP + p. Šneberk č.j / ) Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem Blovice a firmou Jatky Blovice s.r.o. na uložení vodovodního přivaděče č.j / ) Dohodu ORP Blovice o převzetí školení pro cílové skupiny ORP Nepomuk a Přeštice

2 615) Opatření k inventarizaci 2009 a navrhované složení inventarizačních komisí č.j / ) vyřazení pohledávky č v částce Kč a fa.č.94/06 v částce 9.674,60 Kč z účetnictví města č.j / ) vyřazení pohledávek : T. D. 200 Kč; P. B. 200 Kč; D. R. 500 Kč; J. K 500 Kč;, P. D. 300 Kč; Š. Č. 300 Kč z účetnictví města č.j / ) vyřazení pohledávky č v celkové výši Kč z účetnictví města č.j / ) fa. č. 136/08 v celkové částce 400,16 Kč a fa. č. 126/08 v celkové výši 845,06 Kč z účetnictví města č.j / ) revokaci usnesení RM ze dne č. 19/09/582 o zaplacení faktury firmě Royal Tech s.r.o. za vícepráce související s opravou podlahy tělocvičny ZŠ Blovice 621) přidělení VZ Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD firmě Stavmonta s.r.o. Plzeň č.j / ) Dodatek č. 1 ke Změně cen vodného a stočného ze dne mezi městem Blovice a 1. JVS a.s. dle předloženého návrhu č.j / ) žádost MUDr. M. Slaníkové o pronájem prostor ve III. podlaží budovy polikliniky č.p. 259 v Blovicích o výměře 104, 03 m 2 (5 místností) zodpovídá :místostarostka + Tebyt č.j / ) žádost MUDr. A. Polívkové o pronájem prostor ve III. podlaží v budově polikliniky č.p. 259 v Blovicích o výměře 42,97 m 2 ( 2 místnosti + příslušenství ) zodpovídá :místostarostka + Tebyt č.j / ) konání silvestrovského ohňostroje dne za cenu Kč

3 zodpovídá :starosta 626) navrhované pořadí uchazečů pro přidělení volného bytu v DPS Vlčice : pí Libuše Bezděková, pí Naděžda Maříková, zodpovídá : místostarostka + Tebyt 627) přidělení volného bytu v č.p. 88 pí J. Š., Blovice zodpovídá : místostarostka + Tebyt RM bere na vědomí 628) zprávu tajemníka o výsledku šetření k realizaci optického kabelu 629) výsledek zadávacího řízení Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD 630) hodnotící zprávu Základní školy Blovice za školní rok 2008/ ) hodnotící zprávu DDM Blovice za školní rok 2008/2009 RM ukládá 632) zadat vypracování GP na řešení situace v Komorně č.j /2009, 16380/ ) jednat s ÚZSVM o snížení navrhované kupní ceny na pozemky GP 3,5,7,9 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic zodpovídá :starosta + odd. ERM č.j / ) zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 1383/2 v obci a k.ú. Blovice č.j / ) vytipovat prostory, které je možné zahrnout do dotace na ozelenění města a tyto lokality majetkově prověřit zodpovídá : OŽP+p.Šneberk+odd. ERM 636) pozvat na příští jednání rady p. V. Šmída, velitele SDH Vlčice č.j / ) zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 222/5 o výměře 45 m 2 v obci a k.ú. Blovice zodpovídá : OSaVV č.j /2009

4 638) předložit na příští jednání rady veškeré podklady k pohledávce fa. č. 108/5 v celkové výši Kč povinného K. H. č.j / ) vést jednání o odstranění kabelu a jiné možnosti propojení obou budov úřadu 640) odpovědět na žádost p. Šamonila o písemný souhlas obce s výstavbou výrobny elektřiny v obci Štítov na pozemcích parc. č. 416/1 a 416/18 zodpovídá :starosta č.j /2009 RM neschvaluje 641) nabídku společnosti History s.r.o. na účast v projektu Galerie talentů Města a obce očima dětí č.j / ) vícepráce na základě předloženého dodatku č. 1 ke smlouvy s firmou Royal Tech s.r.o na akci Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ 642) proplacení faktury firmě Royal Tech s.r.o. ve výši Kč včetně DPH za provedené vícepráce v rámci rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Blovice 643) žádost p. J. Šamonila, Štítov o písemný souhlas obce s výstavbou výrobny elektřiny v obci Štítov na pozemcích parc. č. 416/1 a 416/18 č.j /2009 RM předloží ZM 644) návrh smlouvy o dílo s firmou Stavmonta s.r.o. za cenu Kč vč. DPH na akci Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD č.j /2009

5 RM odkládá 645) žádost o ukončení pronájmu hasičské nádrže ve Vlčicích do příštího jednání rady č.j / ) žádost o vyřazení pohledávky fa. č. 108/05 povinného p. K. H. v celkové výši Kč z účetnictví města č.j / ) žádost o prominutí uložené sankce za pozdní úhradu poplatku za odpady paní V. N. Blovice do úplného zaplacení místního poplatku za odpady za rok 2009 č.j /2009. Jan Poduška starosta.. Jana Alexyová místostarostka

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015

Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015 Město Pohořelice Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.3.2015 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Janičatová, tajemník Mgr. Kejík, LLM. a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluven:

Více