SCÉNAŘE VÝKONNOSTI Jednorázové pojistné 1 rok 10 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCÉNAŘE VÝKONNOSTI Jednorázové pojistné 1 rok 10 let"

Transkript

1 Název ho fondu: NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden O jaký pojistný fond se jedná? TYP: Interní fond pojistitele CÍLE: Wealth Insuring je univerzální životní pojištění s pravidelným měsíčním pojistným nebo s jednorázovým pojistným (a/nebo kombinace obou uvedených) jehož cílem je poskytnout plnění pojistníkovi a zároveň umožňuje růst kapitálové hodnoty ho účtu prostřednictvím investování ho. Pojistitel nabízí několik (interních) pojistných fondů, u nichž si může pojistník zvolit požadovaný alokační poměr s cílem nárůstu hodnoty. NOVIS ETF Pojistný Fond nabízí příležitost investovat na světovém trhu s akciemi s využitím fondů obchodovaných na burze (ETF), které jsou známé pro nižší ve srovnání s klasickými aktivně spravovanými investičními fondy, které jsou obvykle používány pojišťovnami. ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR: Tento pojistný fond je určen pro pojistníky, kteří jsou ochotni investovat ve dlouhodobém horizontu, a kteří hodlají investovat alespoň 20 let. Pojistník by měl být připraven přijmout relativně vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získal vyšší potenciální výnos. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Ukazatel rizik předpokládá, že si pojistný fond ponecháte po dobu 20 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto ho fondu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že pojistný fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Tento pojistný fond jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je střední třída rizika. Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tenhle pojistný fond neobsahuje žádnou ochranu před budoucími tržními výkony, takže byste mohli ztratit všechny nebo některé z vašich investic. Další informace týkající se rizika a návratnosti a výkonnosti ho fondu naleznete ve Statutech pojistných fondů, které jsou dostupné na webové stránce Investice Kč NE VÝKONNOSTI 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % % Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % 1.86% 3.85% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -8.85% 8.83% 8.83% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 34.15% 16.28% 14.05% Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příštích 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč. Investice Kč ročně NEPŘÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI Placené roční 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % % Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % 1.86% 3.85%

2 Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 8.85% 8.83% 8.83% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 34.15% 16.28% 14.05% Kumulovaná investovaná částka Kč Kč Kč Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příští 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč ročně. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných fondů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si pojistný fond ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují všechny samotného ho fondu, ale nemusí zahrnovat veškeré, které uhradíte poradci distributora, a na pojistný produkt (viz příslušný klíčový informační dokument). Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. S jakými je investice spojena? Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové, které platíte, na výnos investice, který byste mohl získat. Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky jsou kumulativní pojistných fondů na tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete Kč ročně nebo Kč jako jednorázové. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. NÁKLADY V ČASE: Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny mít na Vaši investici. Investice Kč Kč ročně po 1 roce po 10 letech po 20 letech Náklady celkem 853 Kč 85 Kč Kč Kč Kč Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% SKLADBA NÁKLADŮ: Tabulka níže ukazuje: - dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohl získat na konci doporučené doby držení, - význam různých kategorií nákladů. Průběžné Vedlejší vstup výstup Transakční portfolia Jiné průběžné Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnutý v ceně. To zahrnuje na distribuci Vašeho ho fondu. Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. 0.34% 0.34% Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na pojistný fond. Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II. Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud pojistný fond překonal svůj srovnávací ukazovatel %. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

3 Název ho fondu: NOVIS Gold Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden O jaký pojistný fond se jedná? TYP: Interní fond pojistitele CÍLE: Wealth Insuring je univerzální životní pojištění s pravidelným měsíčním pojistným nebo s jednorázovým pojistným (a/nebo kombinace obou uvedených) jehož cílem je poskytnout plnění pojistníkovi a zároveň umožňuje růst kapitálové hodnoty ho účtu prostřednictvím investování ho. Pojistitel nabízí několik (interních) pojistných fondů, u nichž si může pojistník zvolit požadovaný alokační poměr s cílem nárůstu hodnoty. NOVIS Gold Pojistný Fond investuje kapitál tohoto fondu do fyzického zlata nebo do finančních nástrojů, jejichž hodnota závisí na vývoji cen zlata. Vývoj hodnoty tohoto ho fondu proto přímo závisí na změně ceny zlata. ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR: Tento pojistný fond je určen pro pojistníky, kteří jsou ochotni investovat ve dlouhodobém horizontu, a kteří hodlají investovat alespoň 20 let. Pojistník by měl být připraven přijmout relativně vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získal vyšší potenciální výnos. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Ukazatel rizik předpokládá, že si pojistný fond ponecháte po dobu 20 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto ho fondu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že pojistný fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Tento pojistný fond jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je střední třída rizika. Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tenhle pojistný fond neobsahuje žádnou ochranu před budoucími tržními výkony, takže byste mohli ztratit všechny nebo některé z vašich investic. Další informace týkající se rizika a návratnosti a výkonnosti ho fondu naleznete ve Statutech pojistných fondů, které jsou dostupné na webové stránce Investice Kč NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % % Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % % Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -5.54% -5.57% -5.57% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 18.83% 1.56% -0.58% Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příštích 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč. Investice Kč ročně NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI Placené roční 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % % Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % %

4 Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -5.54% -5.57% -5.57% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 18.83% 1.56% -0.58% Kumulovaná investovaná částka Kč Kč Kč Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příští 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč ročně. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných fondů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si pojistný fond ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují všechny samotného ho fondu, ale nemusí zahrnovat veškeré, které uhradíte poradci distributora, a na pojistný produkt (viz příslušný klíčový informační dokument). Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. S jakými je investice spojena? Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové, které platíte, na výnos investice, který byste mohl získat. Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky jsou kumulativní pojistných fondů na tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete Kč ročně nebo Kč jako jednorázové. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. NÁKLADY V ČASE: Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny mít na Vaši investici. Investice Kč Kč ročně po 1 roce po 10 letech po 20 letech Náklady celkem Kč 119 Kč Kč Kč Kč Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% SKLADBA NÁKLADŮ: Tabulka níže ukazuje: - dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohl získat na konci doporučené doby držení, - význam různých kategorií nákladů. Průběžné Vedlejší vstup výstup Transakční portfolia Jiné průběžné Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnutý v ceně. To zahrnuje na distribuci Vašeho ho fondu. Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. 0.47% 0.47% Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na pojistný fond. Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II. Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud pojistný fond překonal svůj srovnávací ukazovatel %. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

5 Název ho fondu: NOVIS Podnikatelský Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden O jaký pojistný fond se jedná? TYP: Interní fond pojistitele CÍLE: Wealth Insuring je univerzální životní pojištění s pravidelným měsíčním pojistným nebo s jednorázovým pojistným (a/nebo kombinace obou uvedených) jehož cílem je poskytnout plnění pojistníkovi a zároveň umožňuje růst kapitálové hodnoty ho účtu prostřednictvím investování ho. Pojistitel nabízí několik (interních) pojistných fondů, u nichž si může pojistník zvolit požadovaný alokační poměr s cílem nárůstu hodnoty. NOVIS Podnikatelský Pojistný Fond podporuje perspektivní firmy formou účasti na jejich základní jmění, a to v různých formách: První formou investic je účast ve vlastním kapitálu v růstových podnicích. Druhou formou investic jsou úvěrové nástroje pro podniky. Třetí formou investic tohoto ho fondu je účast na soukromých kapitálech, rizikovém kapitálu a podobných investičních nástrojích. Čtvrtou formou investice jsou vysoce ziskové ETF fondy, které jsou denně obchodovatelné a společně s hotovostí zajišťují likviditu tohoto ho fondu. Tito pojistníci tímto způsobem profitují z růstu hodnoty z podniků, a tak mohou investovat své finanční prostředky podobným způsobem, jak je to jinak možné jen pro velké investory. ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR: Tento pojistný fond je určen pro pojistníky, kteří jsou ochotni investovat ve dlouhodobém horizontu, a kteří hodlají investovat alespoň 20 let. Pojistník by měl být připraven přijmout relativně vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získal vyšší potenciální výnos. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Ukazatel rizik předpokládá, že si pojistný fond ponecháte po dobu 20 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto ho fondu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že pojistný fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Tento pojistný fond jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je střední třída rizika. Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tenhle pojistný fond neobsahuje žádnou ochranu před budoucími tržními výkony, takže byste mohli ztratit všechny nebo některé z vašich investic. Další informace týkající se rizika a návratnosti a výkonnosti ho fondu naleznete ve Statutech pojistných fondů, které jsou dostupné na webové stránce Investice Kč NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % % Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % 0.44% 2.41% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 7.38% 7.32% 7.32% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 32.23% 14.66% 12.46% Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příštích 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč. Investice Kč ročně VÝKONNOSTI Placené roční 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % %

6 NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % 0.44% 2.41% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 7.38% 7.32% 7.32% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 32.23% 14.66% 12.46% Kumulovaná investovaná částka Kč Kč Kč Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příští 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč ročně. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných fondů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si pojistný fond ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují všechny samotného ho fondu, ale nemusí zahrnovat veškeré, které uhradíte poradci distributora, a na pojistný produkt (viz příslušný klíčový informační dokument). Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. S jakými je investice spojena? Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové, které platíte, na výnos investice, který byste mohl získat. Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky jsou kumulativní pojistných fondů na tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete Kč ročně nebo Kč jako jednorázové. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. NÁKLADY V ČASE: Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny mít na Vaši investici. Investice Kč Kč ročně po 1 roce po 10 letech po 20 letech Náklady celkem Kč 220 Kč Kč Kč Kč Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% SKLADBA NÁKLADŮ: Tabulka níže ukazuje: - dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohl získat na konci doporučené doby držení, - význam různých kategorií nákladů. Průběžné Vedlejší vstup výstup Transakční portfolia Jiné průběžné Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnutý v ceně. To zahrnuje na distribuci Vašeho ho fondu. Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. 0.88% 0.88% Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na pojistný fond. Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II. Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud pojistný fond překonal svůj srovnávací ukazovatel %. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

7 Název ho fondu: NOVIS Hypoteční Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden O jaký pojistný fond se jedná? TYP: Interní fond pojistitele CÍLE: Wealth Insuring je univerzální životní pojištění s pravidelným měsíčním pojistným nebo s jednorázovým pojistným (a/nebo kombinace obou uvedených) jehož cílem je poskytnout plnění pojistníkovi a zároveň umožňuje růst kapitálové hodnoty ho účtu prostřednictvím investování ho. Pojistitel nabízí několik (interních) pojistných fondů, u nichž si může pojistník zvolit požadovaný alokační poměr s cílem nárůstu hodnoty. NOVIS Hypoteční Pojistný Fond investuje zejména do hypoték, hypotečních zástavních listů a dalších finančních nástrojů, které jsou zajištěny zástavním právem, nebo jejich hodnota je spojena se změnou hodnoty nemovitostí. ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR: Tento pojistný fond je určen pro pojistníky, kteří jsou ochotni investovat ve dlouhodobém horizontu, a kteří hodlají investovat alespoň 20 let. Pojistník by měl být připraven přijmout relativně vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získal vyšší potenciální výnos. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Ukazatel rizik předpokládá, že si pojistný fond ponecháte po dobu 20 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto ho fondu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že pojistný fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Tento pojistný fond jsme klasifikovali jako 2 ze 7, což je nízká třída rizika. Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na nízké úrovni a je velmi nepravděpodobné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tenhle pojistný fond neobsahuje žádnou ochranu před budoucími tržními výkony, takže byste mohli ztratit všechny nebo některé z vašich investic. Další informace týkající se rizika a návratnosti a výkonnosti ho fondu naleznete ve Statutech pojistných fondů, které jsou dostupné na webové stránce Investice Kč NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -2.92% -2.18% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -3.57% -0.22% 0.25% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 1.27% 1.41% 1.42% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 6.88% 3.12% 2.62% Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příštích 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč. Investice Kč ročně NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI Placené roční 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -2.92% -2.18% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -3.57% -0.22% 0.25%

8 Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 1.27% 1.41% 1.42% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 6.88% 3.12% 2.62% Kumulovaná investovaná částka Kč Kč Kč Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příští 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč ročně. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných fondů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si pojistný fond ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují všechny samotného ho fondu, ale nemusí zahrnovat veškeré, které uhradíte poradci distributora, a na pojistný produkt (viz příslušný klíčový informační dokument). Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. S jakými je investice spojena? Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové, které platíte, na výnos investice, který byste mohl získat. Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky jsou kumulativní pojistných fondů na tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete Kč ročně nebo Kč jako jednorázové. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. NÁKLADY V ČASE: Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny mít na Vaši investici. Investice Kč Kč ročně po 1 roce po 10 letech po 20 letech Náklady celkem 484 Kč 48 Kč Kč Kč Kč Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% SKLADBA NÁKLADŮ: Tabulka níže ukazuje: - dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohl získat na konci doporučené doby držení, - význam různých kategorií nákladů. Průběžné Vedlejší vstup výstup Transakční portfolia Jiné průběžné Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnutý v ceně. To zahrnuje na distribuci Vašeho ho fondu. Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. 0.19% 0.19% Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na pojistný fond. Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II. Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud pojistný fond překonal svůj srovnávací ukazovatel %. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

9 Název ho fondu: NOVIS Family Office Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. O jaký pojistný fond se jedná? TYP: Interní fond pojistitele CÍLE: Wealth Insuring je univerzální životní pojištění s pravidelným měsíčním pojistným nebo s jednorázovým pojistným (a/nebo kombinace obou uvedených) jehož cílem je poskytnout plnění pojistníkovi a zároveň umožňuje růst kapitálové hodnoty ho účtu prostřednictvím investování ho. Pojistitel nabízí několik (interních) pojistných fondů, u nichž si může pojistník zvolit požadovaný alokační poměr s cílem nárůstu hodnoty. NOVIS Family Office Pojistný Fond investuje převážně do investičních nástrojů, které provozují správcovské společnosti, které mají bohaté zkušenosti s podporou Family Office. ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR: Tento pojistný fond je určen pro pojistníky, kteří jsou ochotni investovat ve dlouhodobém horizontu, a kteří hodlají investovat alespoň 20 let. Pojistník by měl být připraven přijmout relativně vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získal vyšší potenciální výnos. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Ukazatel rizik předpokládá, že si pojistný fond ponecháte po dobu 20 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto ho fondu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že pojistný fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Tento pojistný fond jsme klasifikovali jako 6 ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizika. Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na vysoké úrovni a je velmi pravděpodobné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tenhle pojistný fond neobsahuje žádnou ochranu před budoucími tržními výkony, takže byste mohli ztratit všechny nebo některé z vašich investic. Další informace týkající se rizika a návratnosti a výkonnosti ho fondu naleznete ve Statutech pojistných fondů, které jsou dostupné na webové stránce Investice Kč NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -7.71% -6.35% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -9.34% -2.77% -1.85% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 0.42% 0.42% 0.42% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 11.23% 3.72% 2.74% Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příštích 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč. Investice Kč ročně NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI Placené roční 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -7.71% -6.35% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -9.34% -2.77% -1.85%

10 Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 0.42% 0.42% 0.42% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 11.23% 3.72% 2.74% Kumulovaná investovaná částka Kč Kč Kč Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příští 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč ročně. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných fondů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si pojistný fond ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují všechny samotného ho fondu, ale nemusí zahrnovat veškeré, které uhradíte poradci distributora, a na pojistný produkt (viz příslušný klíčový informační dokument). Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. S jakými je investice spojena? Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové, které platíte, na výnos investice, který byste mohl získat. Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky jsou kumulativní pojistných fondů na tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete Kč ročně nebo Kč jako jednorázové. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. NÁKLADY V ČASE: Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny mít na Vaši investici. Investice Kč Kč ročně po 1 roce po 10 letech po 20 letech Náklady celkem Kč 657 Kč Kč Kč Kč Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% 2.63% SKLADBA NÁKLADŮ: Tabulka níže ukazuje: - dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohl získat na konci doporučené doby držení, - význam různých kategorií nákladů. Průběžné Vedlejší vstup výstup Transakční portfolia Jiné průběžné Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnutý v ceně. To zahrnuje na distribuci Vašeho ho fondu. Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. 2.63% 2.63% 0.00% 0,00% Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na pojistný fond. Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II. Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud pojistný fond překonal svůj srovnávací ukazovatel %. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

11 Název ho fondu: NOVIS World Brands Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. O jaký pojistný fond se jedná? TYP: Interní fond pojistitele CÍLE: Wealth Insuring je univerzální životní pojištění s pravidelným měsíčním pojistným nebo s jednorázovým pojistným (a/nebo kombinace obou uvedených) jehož cílem je poskytnout plnění pojistníkovi a zároveň umožňuje růst kapitálové hodnoty ho účtu prostřednictvím investování ho. Pojistitel nabízí několik (interních) pojistných fondů, u nichž si může pojistník zvolit požadovaný alokační poměr s cílem nárůstu hodnoty. NOVIS World Brands Pojistný Fond investuje přímo nebo nepřímo do společností s mimořádně vysokou hodnotou své značky. ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR: Tento pojistný fond je určen pro pojistníky, kteří jsou ochotni investovat ve dlouhodobém horizontu, a kteří hodlají investovat alespoň 20 let. Pojistník by měl být připraven přijmout relativně vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získal vyšší potenciální výnos. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Ukazatel rizik předpokládá, že si pojistný fond ponecháte po dobu 20 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto ho fondu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že pojistný fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Tento pojistný fond jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je střední třída rizika. Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tenhle pojistný fond neobsahuje žádnou ochranu před budoucími tržními výkony, takže byste mohli ztratit všechny nebo některé z vašich investic. Další informace týkající se rizika a návratnosti a výkonnosti ho fondu naleznete ve Statutech pojistných fondů, které jsou dostupné na webové stránce Investice Kč NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % -9.81% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -1.00% 0.49% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 3.50% 3.75% 3.99% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 19.48% 8.82% 7.68% Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příštích 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč. Investice Kč ročně NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI Placené roční 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % % -9.81% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -1.00% 0.49%

12 Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 3.50% 3.75% 3.99% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 19.48% 8.82% 7.68% Kumulovaná investovaná částka Kč Kč Kč Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příští 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč ročně. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných fondů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si pojistný fond ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují všechny samotného ho fondu, ale nemusí zahrnovat veškeré, které uhradíte poradci distributora, a na pojistný produkt (viz příslušný klíčový informační dokument). Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. S jakými je investice spojena? Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové, které platíte, na výnos investice, který byste mohl získat. Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky jsou kumulativní pojistných fondů na tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete Kč ročně nebo Kč jako jednorázové. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. NÁKLADY V ČASE: Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny mít na Vaši investici. Investice Kč Kč ročně po 1 roce po 10 letech po 20 letech Náklady celkem Kč 997 Kč Kč Kč Kč Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 3.99% 3.99% 4.00% 4.00% 4.01% 4.01% SKLADBA NÁKLADŮ: Tabulka níže ukazuje: - dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohl získat na konci doporučené doby držení, - význam různých kategorií nákladů. Průběžné Vedlejší vstup výstup Transakční portfolia Jiné průběžné Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnutý v ceně. To zahrnuje na distribuci Vašeho ho fondu. Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. 4.01% 4.01% Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na pojistný fond. Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II. Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud pojistný fond překonal svůj srovnávací ukazovatel %. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

13 Název ho fondu: NOVIS Digital Assets Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. leden Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. O jaký pojistný fond se jedná? TYP: Interní fond pojistitele CÍLE: Wealth Insuring je univerzální životní pojištění s pravidelným měsíčním pojistným nebo s jednorázovým pojistným (a/nebo kombinace obou uvedených) jehož cílem je poskytnout plnění pojistníkovi a zároveň umožňuje růst kapitálové hodnoty ho účtu prostřednictvím investování ho. Pojistitel nabízí několik (interních) pojistných fondů, u nichž si může pojistník zvolit požadovaný alokační poměr s cílem nárůstu hodnoty. NOVIS Digital Assets Pojistný Fond investuje přímo nebo nepřímo do společností nebo investičních nástrojů orientovaných na výrobu (těžbu) nebo obchodování s kryptoměnami. ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR: Tento pojistný fond je určen pro pojistníky, kteří jsou ochotni investovat ve dlouhodobém horizontu, a kteří hodlají investovat alespoň 20 let. Pojistník by měl být připraven přijmout relativně vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získal vyšší potenciální výnos. Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? Ukazatel rizik předpokládá, že si pojistný fond ponecháte po dobu 20 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto ho fondu ve srovnání s jinými fondy. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že pojistný fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Tento pojistný fond jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je střední třída rizika. Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úrovni a je možné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Tenhle pojistný fond neobsahuje žádnou ochranu před budoucími tržními výkony, takže byste mohli ztratit všechny nebo některé z vašich investic. Další informace týkající se rizika a návratnosti a výkonnosti ho fondu naleznete ve Statutech pojistných fondů, které jsou dostupné na webové stránce Investice Kč NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -8.05% -6.48% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -2.45% 5.76% 6.92% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 9.78% 9.78% 9.78% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 23.55% 13.96% 12.72% Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příštích 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč. Investice Kč ročně NEPŔÍZNIVÝ SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI Placené roční 1 rok 10 let Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok % -8.05% -6.48% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok -2.45% 5.76% 6.92%

14 Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 9.78% 9.78% 9.78% Kč Kč Kč Průměrný výnos každý rok 23.55% 13.96% 12.72% Kumulovaná investovaná částka Kč Kč Kč Tato tabulka uvádí finanční prostředky, které byste mohl získat zpět za příští 20 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete Kč ročně. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných fondů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si pojistný fond ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují všechny samotného ho fondu, ale nemusí zahrnovat veškeré, které uhradíte poradci distributora, a na pojistný produkt (viz příslušný klíčový informační dokument). Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. S jakými je investice spojena? Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové, které platíte, na výnos investice, který byste mohl získat. Celkové zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší. Uvedené částky jsou kumulativní pojistných fondů na tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete Kč ročně nebo Kč jako jednorázové. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. NÁKLADY V ČASE: Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny mít na Vaši investici. Investice Kč Kč ročně po 1 roce po 10 letech po 20 letech Náklady celkem Kč 560 Kč Kč Kč Kč Kč Dopad na výnos (RIY) ročně 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% SKLADBA NÁKLADŮ: Tabulka níže ukazuje: - dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohl získat na konci doporučené doby držení, - význam různých kategorií nákladů. Průběžné Vedlejší vstup výstup Transakční portfolia Jiné průběžné Výkonnostní poplatky Odměny za zhodnocení kapitálu Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnutý v ceně. To zahrnuje na distribuci Vašeho ho fondu. Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. 2.24% 2.24% Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na pojistný fond. Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic, a nákladů představených v oddílu II. Dopad výkonnostního poplatku. Inkasujeme je z Vaší investice, pokud pojistný fond překonal svůj srovnávací ukazovatel %. Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.

Brožura pojistných fondů

Brožura pojistných fondů Brožura pojistných fondů Název ho fondu: NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS pojišťovna (NOVIS Poisťovňa a.s.) Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1.

Více

Scénáře výkonnosti Podrobné informace o NOVIS Pojistných fondech najdete i v jednotlivých statutech k jednotlivým interním fondům.

Scénáře výkonnosti Podrobné informace o NOVIS Pojistných fondech najdete i v jednotlivých statutech k jednotlivým interním fondům. Název pojistného fondu: NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: NOVIS Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02, Bratislava prostřednictvím NOVIS Poisťovňa

Více

BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ

BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ BROŽURA POJISTNÝCH FONDŮ powered by Brožura pojistných fondů Datum účinnosti brožury pojistných fondů 1. říjen 2018 Název pojistného fondu: NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond Jméno tvůrce produktu

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění TOP Comfort (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění ZFP ŽIVOT + Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTE Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTÍK Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění BEZ OBAV Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Specifické informace o fondech

Specifické informace o fondech Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění Kumulativ MAX II (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ GARDE (běžné pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt Garde 1 Investiční strategie Peněžní trh 4 Investiční strategie Dluhopisy 6 Investiční strategie Akcie světové

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE (jednorázové pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt BalanceLife 1 Investiční strategie Dynamická strategie Amerika 4 Investiční strategie Dynamická

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Progresivní porfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

Sdelení klícových informací pro pojištení Vision

Sdelení klícových informací pro pojištení Vision Sdelení klícových informací pro pojištení Vision (bežné pojistné) verze 12/2018 Obsah Produkt Vision 1 Investiční strategie Peněžní trh (11) 4 Investiční strategie Dluhopisy (12) 6 Investiční strategie

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Dynamické portfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Životní pojištění AEGON Sdělení klíčových informací V tomto sdělení naleznete klíčové informace o pojistném produktu s investiční složkou. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Balancované portfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE (běžné pojistné) verze 12/2017 Obsah Produkt FairLife 1 Investiční strategie Dynamická strategie Amerika 4 Investiční strategie Dynamická strategie Asie

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k investiční složce pojištění - Dynamické porfolio Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o investiční složce produktu investičního životního pojištění, do níž je

Více

Sdelení klícových informací pro pojištení BalanceLife

Sdelení klícových informací pro pojištení BalanceLife Sdelení klícových informací pro pojištení BalanceLife (jednorázové pojistné) verze 12/2018 Obsah Produkt BalanceLife 1 Investiční strategie Dynamická strategie Amerika (5) 4 Investiční strategie Dynamická

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond

NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond JEDINEČNOST Tento pojistný fond představuje na trhu pojištění jedinou možnost získat 00% kapitálovou záruku a fixní výnos každý měsíc. HISTORICKÁ VÝKONNOST Vývoj

Více

Sdělení klíčových informací Fyzické akcie

Sdělení klíčových informací Fyzické akcie GOLDENBURG GROUP LTD G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2200 8307, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474,

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění Štístko Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část finančních

Více

Telefonní číslo:

Telefonní číslo: Sdělení klíčových informací Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět

Více

Sdělení klíčových informací FOREX

Sdělení klíčových informací FOREX GOLDENBURG GROUP LTD G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2200 8307, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474,

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění EVOLUCE PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění OK1 PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat část finančních

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ k Investičnímu životnímu pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o produktu investičního životního pojištění. Produkt umožňuje investovat

Více

Telefonní číslo:

Telefonní číslo: Sdělení klíčových informací Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět

Více

Brožúra poistných fondov

Brožúra poistných fondov Brožúra poistných fondov NÁZOV POISTNÉHO FONDU: NOVIS ETF Akciový Poistný Fond NÁZOV TVORCU: NOVIS Poisťovňa, a.s Brožúra poistných fondov je účinná od 1. januára 2018 O aký produkt ide? TYP: Interný fond

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ PRIVATE INVEST DYNAMICKÉ PORTFOLIO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

Více

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 CONSEQ OPPORTUNITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI V tomto sdělení

Více

Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016

Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016 Sdělení klíčových informací pro Prémiový vyvážený fond (jednorázové pojistné) 12/2016 ŽP-KID-MJP-0001 UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ PRODUKT Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu

Více

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Téma prezentace MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Roman Stuchlík časopis FOND SHOP, odborný redaktor Vít Kalvoda SOPHIA FINANCE, finanční poradce Praha, 22.11.2007 Seminář časopisu Finanční poradce

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Conseq Private Invest vyvážené portfolio Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

Více

Sdělení klíčových informací CFD obecné

Sdělení klíčových informací CFD obecné GOLDENBURG GROUP LTD G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2200 8307, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474,

Více

Sdělení klíčových informací pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné) pro C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo

Více

Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016

Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 12/2016 verze ŽP-KID-ML-0001 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ Dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací KID 2018/03 Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací Strana Akciové investiční portfolio Generali 3 Dluhopisové investiční portfolio Generali 9 Investice vyhlašovaná Generali 15 Dynamické portfolio Conseq Generali 21 C-QUADRAT

Více

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ FINANČNÍCH FONDŮ 1. GARANTOVANÝ FOND

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ FINANČNÍCH FONDŮ 1. GARANTOVANÝ FOND SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ FINANČNÍCH FONDŮ Účel V tomto sdělení naleznete klíčové informace o jednotlivých finančních fondech. Nejedná se o propagační materiály. Poskytnu těchto informací, které vyžaduje

Více

Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné) Sdělení klíčových informací pro Generali Fond nových ekonomik (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Informace pro klienta NOVIS Wealth Insuring

Informace pro klienta NOVIS Wealth Insuring Informace pro klienta obsahují klíčové informace o produktu NOVIS Wealth Insuring. Jejich účelem je vysvětlit charakteristiky produktu tak, aby klient snadněji pochopil podmínky, výhody, způsob investování

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem.

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem. Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 10/2018 ŽP-KID-MJP-0003 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 16 Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 10 (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 10 (běžné pojistné) pro Partners Universe 10 (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování Finančnítrhy Kolektivníinvestování Princip kolektivního investování Podstatou podnikání formou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčeného a neomezeného počtu osob

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners 7 Stars (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners 7 Stars (běžné pojistné) pro Partners 7 Stars (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 9821 07/2019 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 07/2019 (KID-ŽPI-MŽ2-0003) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční akademie. Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat. Michal Mitrega, Petr Žabža. Praha, 6. duben 2017

Investiční akademie. Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat. Michal Mitrega, Petr Žabža. Praha, 6. duben 2017 Investiční akademie Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 6. duben 2017 Agenda dnešního online webináře Investiční akademie - Terminologie podílových fondů

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Bulletin BBH. Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS

Bulletin BBH. Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS Bulletin BBH Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS Právní aktuality RTS k nařízení PRIIPs Bulletin únor 2016 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Návrh RTS... 2 3. 1. RTS: Obsah sdělení klíčových informací

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Průvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II

Průvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II Průvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II Obsah Obecné informace o výpisu... Způsob doručení a časové hledisko... Kdy mi bude výpis

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 6 (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Partners Universe 6 (běžné pojistné) pro Partners Universe 6 (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový materiál.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMAL INVEST TOP MIX S BONUSEM

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMAL INVEST TOP MIX S BONUSEM ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMAL INVEST TOP MIX S BONUSEM Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Top mix s bonusem je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 5/2018 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 10/2017 (KID-ŽPI-MŽ2-PROF-0001) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 30/04/2016 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2016 C(2016) 3999 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne XXX, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.)

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) Tento dokument je vytvořen společností edo finance, a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust.

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

CONSEQ BEST BASKET Investice s 100% kapitálovou garancí. Strana 1

CONSEQ BEST BASKET Investice s 100% kapitálovou garancí. Strana 1 Investice s 100% kapitálovou garancí rozhodnutí, které vynáší Strana 1 Hledáte pro své klienty možnosti konzervativního zhodnocení peněz? Také si myslíte, že výnosy dluhopisů jsou nyní velmi nízké? Preferují

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Tento dokument je vytvořen společností OK KLIENT a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb.,

Více

O jaký produkt se jedná?

O jaký produkt se jedná? 5/2018 Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Fond fondů dynamický (běžné pojistné) 10/2017 (KID-ŽPI-MŽ2-0001) Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.3.2017 C(2017) 1473 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 8.3.2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních

Více