Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční trh. Bc. Alena Kozubová"

Transkript

1 Finanční trh Bc. Alena Kozubová

2 Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv riziko. Při sebemenším náznaku ohrožení se kapitál stahuje do bezpečí, což se projevuje okamžitě pádem kurzů na burze, které mohou vyústit až v krach burzy

3 Podoby peněz - Hotovost, depozita - Valuty, devizy - Drahé kovy - Cenné papíry

4 Subjekty finančního trhu Občané Firmy Stát Banky Pojišťovny Investiční fondy Podílové fondy Penzijní fondy Stavební spořitelny Burzy, RM-systém

5 Struktura finančního trhu Peněžní trh zajišťuje umísťování krátkodobých finančních zdrojů. Jsou to půjčky na mezibankovním trhu (mezi bankami i na několik hodin) a půjčky mezi bankami a klienty se splatností do 1 roku. Kapitálový trh zaměřuje se na umísťování kapitálu (v jeho finanční podobě, která je univerzální a dobře obchodovatelná). Kapitálový trh má dlouhodobou povahu.

6 Nástroje peněžního trhu a) Netermínované vklady b) Krátkodobé termínované vklady c) Krátkodobé úvěry d) Krátkodobé cenné papíry:

7 Nástroje kapitálového trhu a) Střednědobé a dlouhodobé termínované vklady b) Střednědobé a dlouhodobé úvěry c) Emise cenných papírů d) Deriváty cenných papírů

8 Cenné papíry Cenný papír je listina, kterou uplatňujeme určitý nárok a která má předepsané náležitosti. Název cenného papíru většinou nejvýraznější nápis (akcie firmy, směnka) Vytištěnou nominální hodnotu tj. hodnotu, kterou cenný papír představuje Datum vydání, číslo cenného papíru Jméno emitenta toho, kdo cenný papír vydal (může jím být stát, město, podnik i jednotlivec)

9 Cenné papíry Cenné papíry podobně jako peníze obíhají a mění své majitele. Aby bylo zřejmé, kdo je majitel a komu z držení cenného papíru vyplývá nějaký nárok rozlišujeme cenné papíry: Na doručitele kdo cenný papír předloží je považován za majitele Na jméno jméno majitele je uvedeno na cenném papíru a změna vlastníka musí být písemně zachycena

10 Cenné papíry Podoba cenných papírů: Listinná každý cenný papír je vedený zvlášť, jsou na něm všechny předepsané údaje, součástí je kupónový arch, kde odstřižením kupónu je potvrzována výplata úroků (dividendy). Zaknihovaná cenné papíry jsou pouze v elektronické podobě a vedou se na účtech podobně jako bezhotovostní peníze

11 Ceniny POZOR Stravenka, poštovní známka, dálniční známka nebo kolek nám také dávají určitý nárok, ale nemají předepsané náležitosti, proto to nemohou být cenné papíry, ale pouze ceniny.

12 Cenné papíry peněžního trhu Šek podstatou je, že předkladatel obdrží od banky určitou částku hotově nebo bezhotovostně. Šek může být vystaven na jméno (komu má být částka vyplacena) nebo na doručitele. Soukromý šek vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která vlastní účet v bance. Banka ověří totožnost předkladatele, zjistí, zda je šek krytý a teprve potom šek proplatí. Nekrytý šek bývá soudně stíhán. Bankovní šek vystavuje banka pro jinou banku

13 Cenné papíry peněžního trhu Směnka je cenný papír, který potvrzuje určitý dluh. Vlastní směnku vystavuje dlužník a zavazuje se, že zaplatí věřiteli. Obsahuje slovo zaplatím. Cizí směnka (trata) zde výstavce přikazuje jiné osobě (směnečníkovi) směnku zaplatit třetí osobě. Obsahuje slovo zaplaťte. Výhodou směnek je, že mohou být převáděny na jiné majitele. Původní majitel tak může směnku použít k placení předá druhé osobě směnku místo hotových peněz.

14 Cenné papíry peněžního trhu Depozitní certifikát vydávají banky. Jde vlastně o potvrzení, že jste tam vložili určité peníze. Banky tyto cenné papíry označují různě např. vkladový list, vkladový certifikát apod. Vklad včetně předem stanoveného úroku je splatný jednorázově po uplynutí sjednané doby (např. 1 měsíc, 3 měsíce, 1 rok, 2 roky apod.)

15 Cenné papíry peněžního trhu Státní pokladniční poukázka vydává ČNB na krytí deficitu státního rozpočtu. Doba splatnosti je kratší než 1 rok než státní dluhopisy. Díky státní záruce jsou vysoce spolehlivé, a proto žádané na finančním trhu. Nejsou volně obchodovatelné na burze a jejich nominální hodnota bývá vyšší, proto nejsou určeny pro široké řady zájemců.

16 Cenné papíry kapitálového trhu A) Majetkové cenné papíry: představují určité množství majetku. Majitel má právo na podíl na řízení společnosti, která ho vydala, a právo na podíl na zisku. A) Akcie B) Podílové listy B) Úvěrové cenné papíry (dluhopisy) zde je dána doba jejich splatnosti (termín vrácení vložené částky) Po celu tuto dobu majitel dostává průběžně úroky. Majitel nemá právo ovlivňovat chod instituce, která dluhopis emitovala. A) Obligace B) Hypoteční zástavní list

17 Akcie Akcie představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti, který je udán nominální hodnotou. Prostředky vložené do akcií jsou nevratné, akcie lze pouze prodat na kapitálovém trhu. Kurz akcie na tomto trhu kolísá podle stability společnosti, celkové ekonomické a politické situace a mění se každý den. Formou akciové společnosti jsou i investiční fondy, které takto získávají finanční prostředky na kolektivní investování do cenných papírů.

18 Podílový list Podílový list vydává ho podílový fond, který tak shromažďuje prostředky od malých vkladatelů. Tyto prostředky fond investuje do různých společností formou cenných papírů. Jedná se o kolektivní investování za účelem zhodnocení majetku. Podílový list dává podílníkovi právo na odpovídající část majetku podílového fondu a právo podílet se na výnosu fondu, ale už ho neopravňuje zasahovat do hospodaření a řízení fondu.

19 Obligace - dluhopis Obligace (dluhopis) představuje dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace. Emitent obligace prodává, čím získává prostředky na svou činnost, a zároveň se zavazuje, že po uplynutí doby splatnosti obligaci koupí zpět. Úrok z obligací je vyplácen průběžně každoročně. Obligace může emitovat podnik (podnikové obligace), stát (státní dluhopisy), obec (komunální obligace).

20 Hypoteční zástavní list Hypoteční zástavní list emituje banka, která má od ČNB povolení k hypotéčním úvěrům. Prodejem HZL banka získá peněžní prostředky na poskytnutí konkrétního hypotéčního úvěru. Tyto listy jsou kryty splátkami hypotéčních úvěrů a zastavenými nemovitostmi. Pro majitele HZL je zajímavé, že výnos je osvobozen od daně z příjmů.

21 Děkuji za pozornost

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ 1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěrě v účetní údaje (účetní pravidla nemohou být měkká) - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory,

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více