Investice pro každého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice pro každého"

Transkript

1 nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012

2 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat, je nutné nalézt odpovědi na několik otázek: Je pro Vás důležitější jistota, že investované peníze obdržíte zpět, nebo možnost vyššího výnosu? Podle toho můžete investovat do investičních produktů : JISTOTA (řešení s návratností vložených prostředků nebo s předem známým výnosem), PŘÍLEŽITOST (investice přinášející potenciál vyššího výnosu, při které však není zajištěna návratnost vložených prostředků). Na jak dlouho chcete investovat? Každý investiční produkt má svou pevnou dobu trvání nebo doporučený minimální investiční horizont. Tato doba by měla být v souladu s dobou, na kterou chcete své peníze investovat. Jaké jsou cíle, kterých chcete dosáhnout? Chcete si vytvořit rezervu na stáří, pro své děti, nebo zkrátka na nečekané výdaje? Vaše potřeby Vám pomohou zjistit naši odborní poradci. Produkty JISTOTA: prémiové vklady, hypoteční zástavní listy, prémiové dluhopisy. PŘÍLEŽITOST Investování do podílových fondů představuje atraktivní a moderní způsob zhodnocování finančních prostředků pro každého. Peníze ve fondech jsou obhospodařovány zkušenými odborníky, kteří v rámci investiční strategie fondu reagují na aktuální vývoj trhů. Proč uvažovat o investici do podílových fondů? PŘÍLEŽITOST Možnost zajímavého zhodnocení. Investování má smysl i s malými částkami, takže je dostupné téměř pro každého: minimální vstupní investice je od 100 Kč. Investované prostředky jsou okamžitě dostupné (obvykle do týdne). Výnosy z investice nepodléhají zdanění (platí pro fyzické osoby-nepodnikatele při trvání investice 6 měsíců a déle). Rozložte svou investici do více produktů. Můžete tak velmi efektivně ovlivnit rizikovost investice a kolísání její hodnoty. Produkty PŘÍLEŽITOST: podílové fondy (fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, nemovitostní). JISTOTA Tyto jsou určeny pro investory, kteří by chtěli využít příležitostí zajímavých výnosů, ale nejsou ochotni nést riziko ztráty vložených prostředků. JISTOTA Zajímavou alternativou k jednorázové investici do podílových fondů je pravidelné investování, které spočívá v pravidelném dlouhodobém investování menších částek, ideálně v měsíčních intervalech. Postupně si tak nakumulujete zajímavou finanční částku. Pravidelným investováním významně snížíte potenciální riziko špatného načasování investice, protože pravidelně investujete bez ohledu na to, zda trhy rostou, nebo klesají. Při pravidelném investování navíc můžete získat slevu na vstupním poplatku. Proč uvažovat o investici do produktů JISTOTA? Je to jednoduchý způsob, jak investovat do zajímavých investičních nástrojů, jako jsou akcie, měny nebo komodity, a to při výrazném omezení nebezpečí ztráty vložených prostředků. Ke dni splatnosti minimálně 100% návratnost investovaných prostředků, a to i při nepříznivém vývoji trhů.

3 JISTOTA JISTOTA Prémiové vklady Prémiové vklady Vám umožňují podílet se na výnosech dynamických aktiv (akcií, měn nebo komodit) při návratnosti investované částky. Proč si prémiové vklady koupit? Založení vkladů a jejich vedení je zdarma. Prémie je součtem denních výnosů, které se uzamykají a nemohou být zpětně sníženy. Prémie spolu s jistinou bude vyplacena k datu splatnosti vkladu. Vklady podléhají stejnému pojištění a dani jako termínované vklady. Velikost vkladů je minimálně Kč a dále pak násobky této částky. Zlatý prémiový vklad Investujte do Zlatého prémiového vkladu, jehož výkonnost závisí na vývoji ceny zlata. Proč si Zlatý prémiový vklad koupit? Máte možnost dosáhnout každý měsíc prémiového výnosu až 0,5 %, tj. až 6 % p. a. I v případě dlouhodobě nepříznivého vývoje ceny zlata získáte minimální výnos 0,1 % p. a. Při dosažení stanovené hranice nebo jejích násobků dochází k uzamykání výnosu (např. pro emisi Zlatý prémiový vklad 5 uzamykání po dosažení 2 % a jejich násobků). Návratnost minimálně 100 % investované částky při splatnosti vkladu. Založení vkladu a jeho vedení je zdarma. Prémiový vklad je stejně jako termínované vklady pojištěn až do částky EUR. Akciové prémiové vklady Svůj výnos odvozují od vývoje cen koše akcií velkých společností z Evropy, USA a Japonska. Doba splatnosti vkladů je 2,5 roku. Investice vynáší při růstu i omezeném kolísání cen akcií. Akciové prémiové vklady maturující ve 2. pololetí roku 2011 přinesly svým klientům průměrný výnos ve výši 5,03 % p. a. Měnové prémiové vklady Svůj výnos odvozují od vývoje směnných kurzů vyhlašovaných pro každý den ČNB. Doba trvání vkladů je 1 rok s možností automatického opakování. Vklady je možné založit v korunách, ale i v eurech a amerických dolarech. Investice do měnových prémiových vkladů přináší vyšší zhodnocení při posilování koruny vůči euru. Informujte se o aktuální nabídce prémiových vkladů. Více informací: Jak se počítá prémiový výnos? Výnos Zlatého prémiového vkladu je vypočítáván na základě měsíčního pozorování vývoje zlata. Zisky a ztráty zlata jsou během každého měsíce omezeny na ±0,5 %. 1. měsíc * 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc Změna ceny zlata od posledního pozorování +0,2 % +0,5 % +5,4 % 0,2 % 6,8 % 0 % Pokud součet všech výnosů pro emisi Zlatý prémiový vklad 5 dosáhne +2 % (nebo násobku 2 %), klientovi se tento výnos zafixuje a již nemůže poklesnout (i kdyby potom cena zlata jen klesala). * Změna od počáteční hodnoty. Prémie vyplacená po uplynutí 36 měsíců bude ta nejvyšší z následujících 3 hodnot: Součet všech zaznamenaných měsíčních hodnot. Nejvyšší uzamčený výnos. Minimální prémie 0,3 %. Více informací: Výnos pro klienta za daný měsíc +0,2 % +0,5 % +0,5 % 0,2 % 0,5 % 0 % Maximální zhodnocení, kterého lze dosáhnout, je 18 % za 3 roky a platí pro extrémní případ, kdy cena zlata od začátku pozorování pouze roste (měsíčně alespoň o 0,5 %).

4 JISTOTA a PŘÍLEŽITOST Akciový prémiový dluhopis V. Podílejte se na vývoji globálních akciových trhů s možností atraktivního zhodnocení a s návratností investované částky. Akciový prémiový dluhopis V. odvozuje svůj výnos od vývoje cen akcií velkých renomovaných společností z hlavních světových trhů. Podkladovým aktivem je koš 21 akcií, které vybrali analytici České spořitelny na základě modelu zohledňujícího celou řadu parametrů. Koš akcií je diverzifikován jak regionálně, tak sektorově. Proč si Akciový prémiový dluhopis V. koupit? JISTOTA Investice nabízí zajímavý výnos nejen při růstu, ale i omezeném kolísání cen akcií. I při poklesu akcií o více než jednu třetinu přináší výnos 5 % p. a. Denní výnos v přepočtu na roční hodnotu tak může být dle vývoje cen akcií 5 % nebo 10 %. Při poklesu některé akcie o více než 37 % se daný den neúročí. Denní uzamykání dosaženého prémiového výnosu, který již nemůže poklesnout. Při splatnosti je prémie dluhopisu dána součtem jeho denních výnosů. Jak se počítá prémiový výnos? 10 % p. a. 100 % počáteční hodnoty 5 % p. a. 63 % počáteční hodnoty 0 % p. a. ceny všech 21 akciových titulů jsou nad svou počáteční hodnotou nebo se jí rovnají cena některého akciového titulu je pod svou počáteční hodnotou, ale ceny všech akciových titulů jsou alespoň na úrovni 63 % své počáteční hodnoty cena jedné nebo více akcií poklesla pod 63 % počáteční hodnoty Podílové fondy, jednoduché řešení pro Vaše peníze! PŘÍLEŽITOST Moderní způsob zhodnocování Vašich prostředků jednorázově nebo pravidelně. Stačí si jen vybrat dle svých představ a požadavků. Konzervativní, vyvážené či dynamické řešení pro každého. Sporobond Vlajková loď každého portfolia Sporobond je konzervativní dluhopisový fond, který by měl být základním stavebním kamenem každého investičního portfolia. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Doporučená doba investice do Sporobondu jsou 3 roky a déle. Postavte si investiční portfolio Sporobond, Sporoinvest, Sporotrend Přidejte ke svému portfoliu okamžitou dostupnost prostředků bez výraznějšího kolísaní investicí do fondu Sporoinvest a potenciál výnosu malým podílem v akciovém fondu Sporotrend. Smíšené fondy: jedna investice Portfolio na míru Umožní jednoduše investovat dle Vašich představ o délce investice, výši výnosu a míře kolísání její hodnoty. Vyberte si fond podle toho, jaký jste investor Konzervativní MIX, Vyvážený MIX nebo Dynamický MIX. Proč si smíšené fondy koupit? Rozložením portfolia do více tříd aktiv snižují tržní rizika. Jejich aktivní správou odpadá starost s řízením fondového portfolia. Smíšené fondy Konzervativní MIX, Vyvážený MIX a Dynamický MIX jsou díky rozkládání prostředků do více tříd aktiv prostřednictvím jedné investice optimální především pro pravidelné a dlouhodobé investování. Informujte se o aktuální nabídce akciových prémiových dluhopisů. Více informací: Více informací:

5 PŘÍLEŽITOST PŘÍLEŽITOST ČS nemovitostní fond Jedná se o největší český nemovitostní podílový fond. Investuje do atraktivních komerčních nemovitostí v České republice i v dalších zemích střední a východní Evropy. Proč si ČS nemovitostní fond koupit? Výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Ochrana proti inflaci: hlavní zdroj výnosu fondu, příjmy z pronájmu, jsou zajištěny proti inflačnímu růstu tzv. inflační doložkou zahrnutou v nájemních smlouvách. Vhodná alternativa pro zajištění na penzi fond charakterizuje delší investiční horizont. Portfolio fondu je rozloženo mezi více nemovitostí; regionálně i charakterem využití. ČS nemovitostní fond dosáhl v minulém roce výnosu 3,6 % p. a., což je oproti roku 2010 více jak 0,2% nárůst. V rámci loňského roku se tak zařadil mezi nejvýkonnější otevřené podílové fondy na českém trhu. Osobní portfolio 4 Tento podílový fond je unikátní svou aktivní správou: manažer fondu mění podle aktuálního tržního vývoje zastoupení dluhopisů, akcií a alternativních investic v portfoliu. Proč si Osobní portfolio 4 koupit? Investicí do tohoto fondu získáte příležitost podílet se na vývoji akciových a komoditních trhů. strategie fondu umožňuje manažerovi fondu v případě nepříznivého tržního vývoje úplně odprodat dynamická aktiva z portfolia a tím minimalizovat případné ztráty investora. Rostou-li akciové trhy, fond do svého portfolia nakoupí akcie, aby využil jejich růstového potenciálu. Pokud dochází na akciových trzích k dlouhodobému poklesu, fond akcie ze svého portfolia vyprodává, aby minimalizoval případné ztráty. Zastoupení v portfoliu Dynamická složka Stabilní složka Peněžní trh Dluhopisy Akcie Komodity a nemovitosti 5 % 10 % 15 % 70 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Typická váha Maximální váha Komu je fond určen? Zkušenějším investorům, kteří chtějí rozšířit své stávající portfolio o další třídu aktiv. Zároveň chtějí čerpat výhody plynoucí z investice do kvalitních komerčních nemovitostí, ale sami nemovitost vlastnit a spravovat nechtějí nebo nemohou. Doporučená minimální doba investice do ČS nemovitostního fondu je pět let a déle. Komu je fond určen? Investorům, kteří chtějí získat příležitost podílet se na růstu akciových trhů za výrazného omezení vlivu jejich případného poklesu. Doporučená minimální doba investice do fondu Osobní portfolio 4 jsou čtyři roky a déle. Investujte do ČS nemovitostního fondu výhodně! Vstupní poplatek činí pouze 1,5 %! Více informací: Více informací:

6 MPV 1/01/2012/029 Spoření a investování nabídka aktuálně DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Prémiové vklady lze kdykoli předčasně vypovědět v pobočkách České spořitelny. V tomto případě je však kvůli dodatečným nákladům banky účtován poplatek 5 % z vybírané částky u akciových prémiových vkladů a poplatek 2 % z vybírané částky u měnových prémiových vkladů. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry kolísat pod jeho jmenovitou hodnotu. Dluhopisy je možné kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za aktuální cenu z kurzovního lístku České spořitelny. Ta však může být i nižší, než je jmenovitá hodnota dluhopisu. Prémiové dluhopisy je možné nakoupit prostřednictvím vybraných poradců České spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS 24. Základní prospekt a doplněk dluhopisového programu byly v souladu s právními předpisy schváleny Českou národní bankou a naleznete je na stránkách Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů Vám rádi poskytneme na telefonní lince podpory klientských obchodů Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů, které Vám poskytneme v pobočkách České spořitelny. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Výnosy jsou po 6 měsících trvání investice osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob-nepodnikatelů. Správcem fondu PLUS a Osobního portfolia 4 je společnost České spořitelny, a. s. Správcem ČS nemovitostního fondu je Reico investiční společnost České spořitelny, a. s. Vyvážený vklad bude úročen zvýhodněnou sazbou 3,33 % p. a. pouze za podmínky, že spolu se založením vkladu klient zainvestuje stejnou částku do podílového fondu Osobní portfolio 4. Tento materiál má za cíl upozornit na služby a v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Poplatky za obstarání koupě a prodeje podílových listů jsou součástí sazebníku České spořitelny. Veškeré informace obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter. Případné využití tohoto materiálu při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem. Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 9. ledna Česká spořitelna podléhá dohledu České národní banky. Podrobnější informace o všech produktech Vám poskytnou poradci v kterékoli pobočce České spořitelny nebo na infolince 800 INVEST ( ). informační linka: 800 INVEST ( )

Investování s Pioneer Investments

Investování s Pioneer Investments Investování s Pioneer Investments Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928... OBSAH O Pioneer Investments Co je investování? Co je podílový fond? Proč investovat do podílových fondů? Investiční

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete:

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete: Proč a jak investovat do fondů str. 2 PODÍLOVÉ Přílohu připravila www.medialni.cz UNIS ČR hlásí: Příliv investic pokračuje Na rozdíl od loňského roku zažívají v současné době české podílové fondy dobré

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Vital Invest. Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2010

Vital Invest. Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2010 Vital Invest Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2010 Vážení klienti, dovolte mi, abych Vám poděkoval za důveru, kterou jste ve vztahu ke Komerční pojišťovně projevili, a to nejen v uplynulém

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta Bc. Jiří Zezula Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce se zabývá sestavení finančního portfolia pro konkrétního klienta. Cílem

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více