Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)"

Transkript

1 Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

2 1. Úvod Charakteristika ICT a ICT gramotnost Plán ICT Analýza současného stavu Vize a Cíl v oblasti ICT Strategie financování Závěr..5 2

3 1. Úvod V současné době je zapotřebí dostatečná vybavenost školy po stránce ICT, aby uspokojila potřeby svých klientů/žáků, držela krok se současnými trendy a byla konkurenceschopná. Ne všem školám se to daří. Velký podíl na tom mají finance a schopnost managementu školy finanční prostředky na ICT získat. Finanční náročnost kvalitního vybavení ICT je závislá na rozpočtech škol, které v současné době stagnují nebo se krátí. Pořízení ICT není jen o ceně samotného zařízení. Musíme započíst provozní a servisní náklady a náklady na DVPP v této oblasti. Některé služby je proto vhodné pořídit do školy jako dílčí neinvestiční materiál (počítače, dataprojektory, výukový sw, ), jiné je lepší si pronajímat (internetové připojení, webové servery, komplexní informační a vzdělávací systém, ). Ale to záleží na možnostech každé školy. Pozn.: Ve školském zákoně jsou stanoveny příjmy, které může používat na provozování svých činností. Ačkoli se to může zdát někomu nesmyslné, širší vybavenost ICT je zapotřebí i v základních uměleckých školách (vytváření zvukových záznamů, nahrávání, editace a tvorba hudby, video záznamy, umělecká grafika, umělecká fotografie, interaktivní hudební nauka a výtvarná technika). Standart vybavení ICT v dnešní době by měl být samozřejmostí na každé škole. 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost ICT (z angl. Information and Communication Technologies) Informačními a komunikačními technologiemi rozumíme technologie (technické prostředky), které slouží ke sběru, přenosu, ukládání, zpracování a distribuci dat, jinými slovy, které slouží k práci s informacemi a komunikaci. Je třeba zdůraznit, že pojem technologie zahrnuje jak technická zařízení (nástroje materiální povahy, hardware), tak technické postupy (nástroje nemateriální povahy, software). Tento termín považujeme za dostatečnou a popisnou náhradu ostatních termínů, jako jsou například digitální technologie nebo výpočetní technika. ICT gramotnost chápeme v širším pojetí jako soubor kompetencí jedince daných určitou situací, vycházíme z konceptu kompetencí jako souhrnu vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. ICT gramotnost je soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně použít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě. Elektronické systémy vzdělávání navíc umožňují mnoho forem učení a interakce a hlavně podporují diskuzi mezi studenty a lektory a mezi studenty samotnými. BUCHTOVÁ, 2010 Implementace ICT technologií tedy významně napomáhá rozvoji škol. Stěžejní je proto začlenění ICT do vzdělávacích programů. I škola jako taková by měla vytvářet příležitost ke vzdělávání svých pedagogických pracovníků v této oblasti. 3

4 3. Plán ICT Plán ICT a jeho koncepce se týká Základní umělecké školy Klášterec nad Ohří 3.1. Analýza současného stavu Úroveň: střední (ve vztahu ke školám stejného typu - ZUŠ) Kvalita PC: nízká (počítače a jejich softwary neaktualizované, pořízené před 10-5 lety - ve vztahu k rychlému vývoji ICT se mohou hodnotit jako zastaralé). Administrace, vedení školy, účetnictví - 3ks PC včetně příslušných SW (Wabank, inventarizace, e. evidence a klasifikace) a Office připojení na 2 ks multifunkční tiskárny. Ostatní učebny a kabinety - 5 ks PC z toho 2PC se SW hudebního studia- Sibélius. Během posledních 12 měsíců se podařilo rekonstrukce jedné černobílé tiskárny a výhodná koupě barevného stroje. Obě mají SW na tisk, kopírování, skenování, různá počítadla, odesílání na e.mail a kompaktibilní s PC. Dále se pořídla interaktivní tabule (zatím bez vzděl. programu) včetně s 1ks PC (notebook) - financováno z provozních prostředků. Gramotnost pedagogů v oblasti obsluhy PC je na běžné úrovni (práce s Offices, e.mail, PDF,Windows player, prohlížeče fotogalerií). 2 pedagogové ovládají práci s programem MUsicMaker, 2 pedagogové ovládají práci programem Sibélius. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT je třeba zlepšit Vize a cíl v oblasti ICT Vizí školy je směřovat k vysoce kvalitnímu vybaven ICT a držet krok s vývojem technologií v této oblasti. PC ve všech učebnách a připojení k síti Součástí každého PC hudební studio k rychlému využití přímo při výuce vytvoření komplexního vzdělávacího systému (m-learning) - Elektronická obrazová komunikace a výuka na dálku (žák-učitel, učitel-učitel), Široké využívání výukových softwarů pro základní uměleckou školu, Udržení a kvalita ICT gramotnosti zaměstnanců školy a vytvářet prostor pro DVPP, Interaktivní koncerty, představení, výstavy, zkvalitnit práci pedagogů zajištěním výběru a dostupnosti mobilních zařízení (kapesní počítače, organizér, elektronický diář, navigátor, digitální fotorámeček, velkokapacitní úložiště dat, diktafon, laserové ukazovátko s USB Flash diskem, digitální kamera, fotoaparát, elektronická kniha, multimediální přístroje), zlepšit finanční možnosti školy pro ICT Pro některé jsou tyto vize možná již samozřejmostí, ale pro naši školu zatím vzdálená budoucnost a při současném rychlém tempu vývoje a finanční náročnosti i nedosažitelné. 4

5 Cílem školy je realizovat záměr obnovy a doladění zařízení ICT ve škole. Vylepšit prostředí pro konkurenceschopnost. Vytvořit příležitost k dovzdělání pedagogů v této oblasti formou DVPP. Obnovit PC zařízení aktualizovat jejich systémy a vybavit zbylé učebny PC včetně příslušných HW a SW, pořídit kvalitní vzdělávací program pro výuku hudební nauky a výtvarného umění k interaktivní tabuli, pořízení kvalitního SW hudebního studia umožňující vytváření zvukových záznamů, nahrávání, editace a tvorba vlastních hudebních skladeb, bezdrátové připojení k síti (wifi), pořídit SW pro lepší inventarizaci zavést elektronickou dokumentaci (el. třídnice) včetně klasifikačního SW pořídit Ipod pro taneční obor (rychlejší a širší výběr skladeb v daném okamžiku) Strategie financování Předpoklad finančních nákladů na obnovu a plnění záměru a plánu ICT je min ,-Kč. Financování školy: a) finanční prostředky ze státního rozpočtu - ONIV, b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků - ušetřením na energiích a provozu školy, c) příjmy z hlavní činnosti - úplata za vzdělávání a školské služby, d) doplňkové činnosti - kurzy, vzdělávací semináře v rámci DVPP, prodej služeb a výrobků e) finanční prostředky přijaté od zřizovatele - nad rámec rozpočtu (žádosti o finanční příspěvek), f) dotace a finanční dary Důležitou strategií jak získat finanční zdroj na pokrytí záměru v oblasti ICT je: 1. pokusit se o získání finančního daru z několika možných nabízených výzev (MŠMT, dotace Kraje, dotace Nadace ČEZ a jiných) vyplněním žádostí a jejich rozesláním a vyhledávání dotačních programů EU, 2. rozšířit DČ školy - nabídku kurzů a vzdělávacích seminářů nejen v oblasti DVPP, nabídka pronájmů a smlouvy o reklamě, žádost o finanční příspěvek z řad zákonných zástupců, 3. šetření v provozních nákladech, 4. požádat zřizovatele o financování s podílem čerpání z rezervního fondu školy. 3. Závěr Závěrem je třeba dodat, že kompletní vybavení ICT a vybavení ve velmi dobré kvalitě, je značně finančně náročné. Nedojde li k získání finančních prostředků z některého z dotačních programů v minimální výši nad ,- Kč, bude třeba zdroje kombinovat nebo plán rozložit do několika etap se záměrem splnění do 5.ti let. 5

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více