Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce"

Transkript

1 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno k odeslání ze skladu během 24 h skladem ve 13 servisních centrech po celém světě více než 2200 výrobků wpřipraveno k odeslání ze skladu nejpozději do 5 dnů montáž ve 4 servisních centrech po celém světě až 6 x variant v každé řadě výrobků Hledejte hvězdičky!

2 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce Všeobecné údaje Vodicí jednotky EAGF se používají při velkých krouticích momentech k pojištění elektrických válců proti pootočení. Poskytují vysokou přesnost vedení při manipulaci s výrobky i v jiných oblastech použití. Rozhraní umožňuje snadnou a rychlou montáž na různé pohony Festo. pro elektrické válce ESBF strana 4 pro elektrické válce EPCO strana 14 Příklady použití Pick and Place se 2 vodicími jednotkami Pick and Place s vodicí jednotkou a přímočarým pohonem 2 internet: změny vyhrazeny 2018/03

3 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF typové značení EAGF V2 KF typ EAGF přiřazení V2 vedení KF vodicí jednotka pro elektrické válce ESBF vedení v kuličkových oběžných pouzdrech velikost mm mm mm mm mm mm zdvih [mm] mm mm mm mm mm 2018/03 změny vyhrazeny internet: 3

4 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF -N- velikost mm -T- délka zdvihu mm -W- -A- servis oprav Obecné velikost zdvih [mm] konstrukce vedení vedení vedení v kuličkových oběžných pouzdrech posuvová síla [N] vůle při změně směru [µm] 0 upevnění vnitřním závitem montážní poloha libovolná teplota okolí [ C] C Hmotnosti [g] (příklad výpočtu strana 6) velikost základní hmotnost při zdvihu 0 mm přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu Poloha těžiště pohybující se hmotnosti jednotky [mm] (příklad výpočtu strana 6) velikost při zdvihu 0 mm přírůstek polohy na 10 mm zdvihu 4,1 4,2 4,3 4,1 3,8 3,6 Materiály funkční řez Vodicí jednotka 1 posuvová deska ocel 2 vyrovnávací díly ocel 3 těleso tvárný legovaný hliník, eloxovaný 4 ložiska ocel 5 vodicí tyč ocel upozornění k materiálu odpovídá RoHS prosté mědi a PTFE 4 internet: změny vyhrazeny 2018/03

5 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF Hodnoty zatížení Uvedené síly a momenty se vztahují na střed vedení. X Pokud na vodicí jednotku působí více uvedených sil a momentů současně, musí být kromě uvedených maximálních hodnot zatížení dodržena ještě následující rovnice: Výpočet srovnávacího faktoru zatížení: f v F y F y,max F z F z,max M x M x,max M y M y,max M z M z,max 1 Vzdálenost X (příklad výpočtu strana 6) velikost rozměr X [mm] Maximální přípustné síly a momenty velikost staticky Fy max. /Fz max. [N] Mx max. [Nm] My max. /Mz max. [Nm] dynamicky (při životnosti 5000 km) Fy max. /Fz max. [N] Mx max. [Nm] My max. /Mz max. [Nm] /03 změny vyhrazeny internet: 5

6 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF Výpočet životnosti Životnost vedení závisí na zatížení. Přibližnou životnost vedení lze odvodit z charakteristiky srovnávacího faktoru zatížení f v ve vztahu k činiteli životnosti q, viz uvedený diagram. Toto schéma poskytuje pouze teoretickou hodnotu. Pokud je srovnávací faktor zatížení f v vyšší než 1,5, je nezbytné konzultovat s místním zastoupením společnosti Festo. Srovnávací faktor zatížení f v ve vztahu k činiteli životnosti q Příklad: Vliv na životnost, lišící se od uváděné referenční životnosti, lze zjistit pomocí činitele životnosti q: dané hodnoty: q 3000 km 0, 6 referenční životnost = 5000 km 5000 km požadovaná životnost = 3000 km Z diagramu vyplývá srovnávací faktor zatížení f v s hodnotou 1,2. To znamená, že přípustné celkové zatížení lze využít na 120 %. -H- upozornění software pro návrh PositioningDrives pro f v > 1,5 se jedná pouze o teoretické srovnávací hodnoty. Příklad výpočtu L zátěž L b L b = poloha těžiště pohybující se hmotnosti vodicí jednotky L zátěž = poloha těžiště užitečné zátěže L b_celk = poloha těžiště celé pohybující se hmotnosti L b_celk Délkové rozměry je nutné nastavit se znaménkem, podle obrázku: L b_celk > 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně užitečné zátěže L b_celk < 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně vedení strana zátěže strana vedení dané hodnoty: vodicí jednotka: EAGF-V2-KF délka zdvihu: H = 200 mm těžiště užitečné zátěže: L zátěž = 15 mm užitečná zátěž: m zátěž = 5 kg zrychlení: a x = a y = 2 m/s 2, a z = 0 m/s 2 zjišťované hodnoty: zátěže Fy dyn /Fz dyn a Mx dyn /My dyn /Mz dyn ověření funkce při kombinovaném zatížení očekávaná životnost 6 internet: změny vyhrazeny 2018/03

7 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF Příklad výpočtu řešení: pohybující se hmotnost: m b = pohybující se hmotnost vodicí jednotky m m b_celk m b m (m b m 0b H m Hb ) 0b = pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm zátěž m Hb = přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu z tabulky strana 4 m Ob = 0,724 kg m Hb = 0,018 kg/10 mm H = zdvih m b = 0,724 kg mm x 0,018 kg/10 mm = 1,084 kg m b_celk = 1,084 kg + 5 kg = 6,084 kg Těžiště pohybující se hmotnosti L b_celk L zátěž m zátěž L b m L b b = poloha těžiště pohybující se hmotnosti vodicí jednotky m (L b L 0b H L Hb ) b_celk m b = pohybující se hmotnost vodicí jednotky L zátěž = poloha těžiště užitečné zátěže z tabulky strana 4 m zátěž = užitečná zátěž L Ob = 30 mm L Hb = 4,1 mm/10 mm L Ob L Hb = poloha těžiště užitečné zátěže při zdvihu 0 mm = přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu L b = 30 mm mm x 4,1 mm/10 mm = 112 mm L b_celk ( 15 mm) 5 kg ( 112 mm) 1, 084 kg 8 mm 6, 084 kg Délkové rozměry je nutné nastavit se znaménkem, podle obrázku: L b_celk > 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně užitečné zátěže L b_celk < 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně vedení zátěže Fy dyn /Fz dyn a Mx dyn /My dyn /Mz dyn Fy dyn = m b_celk x a y = 6,084 kg x 2 m/s 2 = 12 N Fz dyn = m b_celk x (g + a z ) = 6,084 kg x (9,81 m/s m/s 2 ) = 60 N z tabulky strana 5 rozměr X = 83 mm My dyn =Fz dyn x (rozměr X + zdvih + L b_celk ) = 60 N x (83 mm mm + (-8 mm)) = 16 Nm Mz dyn = Fy dyn x (rozměr X + zdvih + L b_celk ) = 12 N x (83 mm mm + (-8 mm)) = 3 Nm ověření funkce při kombinovaném zatížení max. hodnoty z tabulky strana 5 Fy max = 750 N Fz max = 750 N Mx max = 28 Nm My max = 34 Nm Mz max = 34 Nm f v F y F y,max F z F z,max M x M x,max M y M y,max M z M z,max 1 f v 12 N 60 N 0 Nm 16 Nm 3 Nm 0, N 750 N 28 Nm 34 Nm 34 Nm očekávaná životnost L kalk L ref f v km 0, km 2018/03 změny vyhrazeny internet: 7

8 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF Max. užitečná zátěž F a krouticí moment M v závislosti na vyložení A A X M A = vyložení X = vzdálenost těžiště užitečné zátěže S= těžiště užitečné zátěže M = krouticí moment S Vysvětlivka ke čtení schémat při kombinovaném zatížení určete vyložení (150 mm) zaneste příčnou sílu (150 N) zjistěte vzdálenost ke křivce přípustný krouticí moment odpovídá rozdílu M2 a M1 M2 M1 životnost 500 km životnost 2500 km životnost 5000 km životnost km velikost 32 velikost 40 životnost 500 km životnost 2500 km životnost 5000 km životnost km 8 internet: změny vyhrazeny 2018/03

9 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF Max. užitečná zátěž F a krouticí moment M v závislosti na vyložení A A X M A = vyložení X = vzdálenost těžiště užitečné zátěže S= těžiště užitečné zátěže M = krouticí moment S velikost 50 velikost 63 velikost 80 velikost 100 životnost 500 km životnost 2500 km životnost 5000 km životnost km 2018/03 změny vyhrazeny internet: 9

10 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF Průhyb f vlastní (vlivem vlastní hmotnosti) v závislosti na vyložení A A f vlastní A f vlastní EAGF-V2-KF-32 EAGF-V2-KF-40 EAGF-V2-KF-50 EAGF-V2-KF-63 EAGF-V2-KF-80 EAGF-V2-KF-100 Průhyb f norma (vlivem příčné síly) v závislosti na vyložení A F z f příčný A F y A f příčný EAGF-V2-KF-32 EAGF-V2-KF-40 EAGF-V2-KF-50/ EAGF-V2-KF-63 EAGF-V2-KF-80/ EAGF-V2-KF-100 Nesmí být překročena max. přípustná příčná síla. f příčný F příčná F norm f norm F norma = 10 N A = vyložení vodicí tyče f příčný = průhyb příčnou silou F příčná = příčná síla F norma = normalizovaná příčná síla f norma = průhyb normalizovanou příčnou silou (hodnota z diagramu) Náklon á (vlivem krouticího momentu) v závislosti na vyložení A M á EAGF-V2-KF-32 EAGF-V2-KF-40 EAGF-V2-KF-50 EAGF-V2-KF-63 EAGF-V2-KF-80 EAGF-V2-KF-100 M M norm norm M norma = 2 Nm (platí pro á 10 ) A = vyložení vodicí tyče á = náklon vlivem krouticího momentu M = krouticí moment M norma = normalizovaný krouticí moment á norma = průhyb vlivem normalizované příčné síly 10 internet: změny vyhrazeny 2018/03

11 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF Rozměry modely CAD ke stažení EAGF-V2-KF-32/50 (M 2:1) 1 U velikostí 80 a 100 tyto závity nejsou. velikost B1 0,3 B2 B3 ±0,2 B4 ±0,2 B5 ±0, ,5 32,5 32, ,6 34 M6 M ,6 39 M8 M ,5 46,5 46, M8 M ,5 56,5 56, M16 M M18 M M18 M10 D1 D2 h6 D3 D4 D5 H8 D6 D7 velikost D8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 KK L1 L2 0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±1 32 M , ,5±0,3 61 M10x1,25 154, M ,5±0,3 69 M12x1,25 172, M , ,5±0,3 85 M16x1,5 187, M , ,5±0,3 100 M16x1,5 219, M / 0,6 130 M20x1,5 257, M / 0,6 150 M20x1,5 262,8 220 velikost L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 T1 T2 ß1 ±0, , ,3 32, , , , , ,8 46, , ,3 56, , , , ±0,2 2018/03 změny vyhrazeny internet: 11

12 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce ESBF w doporučené výrobky Údaje pro objednávky vodicí jednotka velikost zdvih č. dílu typ [mm] w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF w EAGF-V2-KF Údaje pro objednávky vodicí jednotka velikost zdvih č. dílu typ [mm] EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF EAGF-V2-KF-100- doporučený sortiment Festo qpřipraveno k odeslání ze skladu během 24 h wpřipraveno k odeslání ze skladu nejpozději do 5 dnů 12 internet: změny vyhrazeny 2018/03

13 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO typové značení EAGF P1 KF typ EAGF přiřazení P1 vedení KF vodicí jednotka pro elektrické válce EPCO vedení v kuličkových oběžných pouzdrech velikost mm mm mm zdvih [mm] mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 2018/03 změny vyhrazeny internet: 13

14 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO -N- velikost 16, 25, 40 mm -W- -T- délka zdvihu mm -A- servis oprav Obecné velikost zdvih [mm] 50, 75, 100, 125, 150, 175, , 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 konstrukce vedení vedení vedení v kuličkových oběžných pouzdrech posuvová síla [N] 3,2 4 6 vůle při změně směru [µm] 0 přípustná rychlost [m/s] 1 přípustné zrychlení [m/s 2 ] 25 upevnění vnitřním závitem montážní poloha libovolná 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 Provozní a okolní podmínky velikost teplota okolí [ C] skladovací teplota [ C] relativní vlhkost vzduchu 0 95 (nekondenzující) stupeň krytí IP40 odolnost korozi KBK 1) 1 1) Třída odolnosti korozi 1 dle normy Festo : konstrukční díly s nižšími nároky na odolnost korozi. Ochrana při přepravě a skladování. Díly bez prvořadých požadavků na vzhled povrchu, např. ve vnitřním prostoru nebo pod krytem. Hmotnosti [g] (výpočet strana 16) velikost základní hmotnost při zdvihu 0 mm přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu Poloha těžiště pohybující se hmotnosti jednotky [mm] (výpočet strana 16) velikost při zdvihu 0 mm přírůstek polohy na 10 mm zdvihu 4,5 4,5 4,5 14 internet: změny vyhrazeny 2018/03

15 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Materiály funkční řez vodicí jednotka 1 posuvová deska tvárný legovaný hliník, eloxovaný 2 těleso tvárný legovaný hliník, eloxovaný 3 ložiska ocel 4 vodicí tyč zušlechtěná ocel, s tvrdým chromováním upozornění k materiálu odpovídá RoHS prosté mědi a PTFE Hodnoty zatížení Uvedené síly a momenty se vztahují na střed vedení. X Pokud na vodicí jednotku působí více uvedených sil a momentů současně, musí být kromě uvedených maximálních hodnot zatížení dodržena ještě následující rovnice: Výpočet srovnávacího faktoru zatížení: f v F y F y,max F z F z,max M x M x,max M y M y,max M z M z,max 1 Vzdálenost X (výpočet strana 16) velikost rozměr X [mm] Maximální přípustné síly a momenty velikost staticky Fy max. /Fz max. [N] Mx max. [Nm] My max. /Mz max. [Nm] dynamicky (při životnosti 5000 km) Fy max. /Fz max. [N] Mx max. [Nm] My max. /Mz max. [Nm] /03 změny vyhrazeny internet: 15

16 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Výpočet životnosti Životnost vedení závisí na zatížení. Přibližnou životnost vedení lze odvodit z charakteristiky srovnávacího faktoru zatížení f v ve vztahu k činiteli životnosti q, viz uvedený diagram. Toto schéma poskytuje pouze teoretickou hodnotu. Pokud je srovnávací faktor zatížení f v vyšší než 1,5, je nezbytné konzultovat s místním zastoupením společnosti Festo. Srovnávací faktor zatížení f v ve vztahu k činiteli životnosti q Příklad: Vliv na životnost, lišící se od uváděné referenční životnosti, lze zjistit pomocí činitele životnosti q: dané hodnoty: q 3000 km 0, 6 referenční životnost = 5000 km 5000 km požadovaná životnost = 3000 km Z diagramu vyplývá srovnávací faktor zatížení f v s hodnotou 1,2. To znamená, že přípustné celkové zatížení lze využít na 120 %. -H- upozornění software pro návrh PositioningDrives pro f v > 1,5 se jedná pouze o teoretické srovnávací hodnoty. Příklad výpočtu L zátěž L b L b = poloha těžiště pohybující se hmotnosti vodicí jednotky L zátěž = poloha těžiště užitečné zátěže L b_celk = poloha těžiště celé pohybující se hmotnosti Délkové rozměry je nutné nastavit se znaménkem, podle obrázku: L b_celk > 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně užitečné zátěže L b_celk < 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně vedení L b_celk strana zátěže strana vedení dané hodnoty: vodicí jednotka: EAGF-P1-KF délka zdvihu: H = 200 mm těžiště užitečné zátěže: L zátěž = 15 mm užitečná zátěž: m zátěž = 2 kg zrychlení: a x = a y = 2 m/s 2, a z = 0 m/s 2 zjišťované hodnoty: zátěže Fy dyn /Fz dyn a Mx dyn /My dyn /Mz dyn ověření funkce při kombinovaném zatížení očekávaná životnost 16 internet: změny vyhrazeny 2018/03

17 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Příklad výpočtu řešení: pohybující se hmotnost: m b = pohybující se hmotnost vodicí jednotky m m b_celk m b m (m b m 0b H m Hb ) 0b = pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm zátěž m Hb = přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu z tabulky strana 14 m Ob = 0,3 kg m Hb = 0,012 kg/10 mm H = zdvih m b = 0,3 kg mm x 0,012 kg/10 mm = 0,54 kg m b_celk = 0,54 kg + 2 kg = 2,54 kg Těžiště pohybující se hmotnosti L b_celk L zátěž m zátěž L b m L b b = poloha těžiště pohybující se hmotnosti vodicí jednotky m (L b L 0b H L Hb ) b_celk m b = pohybující se hmotnost vodicí jednotky L zátěž = poloha těžiště užitečné zátěže z tabulky strana 14 m zátěž = užitečná zátěž L Ob = 30 mm L Hb = 4,5 mm/10 mm L Ob L Hb = poloha těžiště užitečné zátěže při zdvihu 0 mm = přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu L b = 30 mm mm x 4,5 mm/10 mm = 120 mm L b_celk ( 15 mm) 2 kg ( 120 mm) 0, 54 kg 14 mm 2, 54 kg Délkové rozměry je nutné nastavit se znaménkem, podle obrázku: L b_celk > 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně užitečné zátěže L b_celk < 0 = těžiště pohybující se hmotnosti leží na straně vedení zátěže Fy dyn /Fz dyn a Mx dyn /My dyn /Mz dyn Fy dyn = m b_celk x a y = 2,54 kg x 2 m/s 2 = 5 N Fz dyn = m b_celk x (g + a z ) = 2,54 kg x (9,81 m/s m/s 2 ) = 25 N z tabulky strana 15 rozměr X = 59 mm My dyn = Fz dyn x (rozměr X + zdvih + L b_celk ) = 25 N x (59 mm mm + ( 14 mm) = 6,1 Nm Mz dyn = Fy dyn x (rozměr X + zdvih + L b_celk ) = 5 N x (59 mm mm + ( 14 mm) = 1,2 Nm ověření funkce při kombinovaném zatížení max. hodnoty z tabulky strana 15 Fy max = 320 N Fz max = 320 N Mx max = 15 Nm My max = 10 Nm Mz max = 10 Nm f v F y F y,max F z F z,max M x M x,max M y M y,max M z M z,max 1 f v 5 N 320 N očekávaná životnost 25 N 0 Nm 320 N 15 Nm 6, 1 Nm 10 Nm L kalk L ref 5000 km 3 f v 0, km 1, 2 Nm 0, Nm 2018/03 změny vyhrazeny internet: 17

18 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Max. užitečná zátěž F a krouticí moment M v závislosti na vyložení A A X M A = vyložení X = vzdálenost těžiště užitečné zátěže S= těžiště užitečné zátěže M = krouticí moment S Vysvětlivka ke čtení schémat při kombinovaném zatížení M2 M1 určete vyložení (50 mm) zaneste příčnou sílu (50 N) zjistěte vzdálenost ke křivce přípustný krouticí moment odpovídá rozdílu M2 a M1 životnost 500 km životnost 2500 km životnost 5000 km životnost km velikost 16 velikost 25 velikost 40 životnost 500 km životnost 2500 km životnost 5000 km životnost km 18 internet: změny vyhrazeny 2018/03

19 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Průhyb f vlastní (vlivem vlastní hmotnosti) v závislosti na vyložení A A f vlastní f vlastní A EAGF-P1-KF-16 EAGF-P1-KF-25 EAGF-P1-KF-40 Průhyb f norma (vlivem příčné síly) v závislosti na vyložení A F z f příčný A F y f příčný A EAGF-P1-KF-16 EAGF-P1-KF-25 EAGF-P1-KF-40 Nesmí být překročena max. přípustná příčná síla. f příčný F příčná F norm f norm F norma = 10 N A = vyložení vodicí tyče f příčný = průhyb příčnou silou F příčná = příčná síla F norma = normalizovaná příčná síla f norma = průhyb normalizovanou příčnou silou (hodnota z diagramu) Náklon á (vlivem krouticího momentu) v závislosti na vyložení A M á EAGF-P1-KF-16 EAGF-P1-KF-25 EAGF-P1-KF-40 M M norm norm M norma = 2 Nm (platí pro á 10 ) A = vyložení vodicí tyče á = náklon vlivem krouticího momentu M = krouticí moment M norma = normalizovaný krouticí moment á norma = průhyb vlivem normalizované příčné síly 2018/03 změny vyhrazeny internet: 19

20 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Možnosti kombinací s jinými pohony pomocí přímého upevnění Vodicí jednotka EAGF a elektrický válec EPCO s vodicí jednotkou EAGF velikost základní pohon EAGF-P1-KF-25 EAGF-P1-KF-40 nástavbový pohon EAGF-P1-KF-16 EAGF-P1-KF-25 Pohon s ozubeným řemenem ELGR a elektrický válec EPCO s vodicí jednotkou EAGF velikost základní pohon ELGR-TB-35 ELGR-TB-45 ELGR-TB-55 nástavbový pohon EAGF-P1-KF-16 EAGF-P1-KF-25 EAGF-P1-KF internet: změny vyhrazeny 2018/03

21 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Možnosti kombinací s jinými pohony pomocí přímého upevnění Otočný pohon ERMO a elektrický válec EPCO s vodicí jednotkou EAGF velikost základní pohon EAGF-P1-KF-16 EAGF-P1-KF-25 EAGF-P1-KF-40 nástavbový pohon ERMO-12 ERMO-16 ERMO-25 Saně Mini DGSL a elektrický válec EPCO s vodicí jednotkou EAGF velikost základní pohon EAGF-P1-KF-16 EAGF-P1-KF-25 EAGF-P1-KF-40 nástavbový pohon DGSL ) DGSL ) DGSL ) 1) minimální zdvih 2018/03 změny vyhrazeny internet: 21

22 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO Rozměry modely CAD ke stažení velikost internet: změny vyhrazeny 2018/03

23 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO velikost B1 B2 B3 B4 ±0,05 B M6 9 M M6 9 M , M6 9 M5 9 B6 ±0,05 D2 h7 D3 D4 D5 H8 D6 D7 H8 velikost D8 D9 D10 D11 H8 D12 H8 16 M5 6, M H M5 6, M , M5 6, M ,5 8 D13 D14 H8 D15 D16 H8 D17 D18 H7 D19 velikost D20 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0, , , , ,7 18 velikost L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 T1 T2 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,1 +0, zdvih , zdvih ,5 2, zdvih ,5 2,1 velikost T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 ± ,5 2,1 2,1 6,5 1,6 1,6 8,5 0,5 2,1 4,4 1,6 31, ,1 2,1 6,4 2,1 1,6 min.10 2,1 5,7 1,6 12, ,1 2,1 7,3 2,1 1,6 min.10 2,1 5,5 1,6 15,5 2018/03 změny vyhrazeny internet: 23

24 Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce EPCO w doporučené výrobky Údaje pro objednávky vodicí jednotka velikost zdvih č. dílu typ [mm] w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF w EAGF-P1-KF Údaje pro objednávky vodicí jednotka velikost zdvih č. dílu typ [mm] 75, 125, EAGF-P1-KF , 125, 175, EAGF-P1-KF , 125, 175, , EAGF-P1-KF-40- Příslušenství Údaje pro objednávky pro velikost popis č. dílu typ PE 1) středicí dutinky 16, 25, 40 pro středění pohonu nebo montážních dílů ZBH ZBH-9 spojovací dutinky 16 pro středění pohonu nebo montážních dílů ZBV ) množství v balení doporučený sortiment Festo qpřipraveno k odeslání ze skladu během 24 h wpřipraveno k odeslání ze skladu nejpozději do 5 dnů 24 internet: změny vyhrazeny 2018/03

Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce

Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce Vodicí jednotky EGF, pro elektrické válce Vodicí jednotky EGF, pro elektrické válce Všeobecné údaje Vodicí jednotky EGF se používají při velkých krouticích momentech k pojištění elektrických válců proti

Více

Jednotky s vedením ELFR, bez pohonu

Jednotky s vedením ELFR, bez pohonu technické údaje Všeobecné údaje přímočará vedení bez pohonů s volně pohyblivými saněmi vedení je určeno jako opora silám a momentům v úlohách s více osami zvýšená torzní tuhost nižší chvění při dynamickém

Více

Vodiace jednotky EAGF, pre elektrické valce

Vodiace jednotky EAGF, pre elektrické valce Vodiace jednotky EGF, pre elektrické valce Vodiace jednotky EGF, pre elektrické valce hlavné údaje Stručný prehľad Vodiaca jednotka EGF sa používa na zaistenie elektrických valcov pri vysokých krútiacich

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

Upevňovací prvky. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky!

Upevňovací prvky. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky! Upevňovací prvky q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno

Více

Moduly mezipolohy DADM-EP

Moduly mezipolohy DADM-EP technické údaje Všeobecné údaje Modul mezipolohy umožňuje u pneumatických pohonů nastavit v rámci zdvihu další polohu. Modul se upevňuje samostatně přímo vedle saní Mini. Na pohyblivý díl pohonu (např.

Více

Elektrické saně EGSK/EGSP

Elektrické saně EGSK/EGSP Elektrické saně EGSK/EGSP Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlosti až 10 m/s

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pohony s ozubeným řemenem ELGR hlavní údaje Všeobecné údaje optimální poměr cena/výkon jednotka připravená k montáži pro rychlou a jednoduchou konstrukci vysoká spolehlivost díky testované životnosti 5 000 km montáž motoru, s identickým

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGG

Pohony s ozubeným řemenem ELGG technické údaje Všeobecné údaje pohon s ozubeným řemenem se dvěma protiběžnými saněmi optimální poměr cena/výkon jednotka připravená k montáži pro rychlou a jednoduchou konstrukci vysoká spolehlivost díky

Více

-V- novinka. Saně Mini DGST technické údaje

-V- novinka. Saně Mini DGST technické údaje Všeobecné údaje kompaktní saně Mini saně a posuvová deska z jednoho kusu optimální poměr cena/výkon velké posuvové síly symetrická upevňovací rozhraní přesné vedení v kuličkových pouzdrech s velkou nosností

Více

Saně SPZ, dva písty 6.1. velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení. možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic

Saně SPZ, dva písty 6.1. velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení. možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic uložení kluzné nebo v kuličkových oběžných pouzdrech Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX do prostředí

Více

Elektrické válce EPCO, pohon vřetenem

Elektrické válce EPCO, pohon vřetenem Všeobecné údaje všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití Elektrický válec EPCO je mechnický přímočarý pohon s pohybovou tyčí a pevně integrovaným motorem. Pohon obsahuje elektricky poháněné vřeteno, které

Více

Saně Mini EGSL, elektrické

Saně Mini EGSL, elektrické Všeobecné údaje řada elektrických saní maximální výkon v kompaktním provedení: přesnost zatí itelnost dynamika volitelný referenční pohyb: na pevný doraz na referenční spínač ideální pro svislé aplikace

Více

Otočné pohony ERMO, elektrické

Otočné pohony ERMO, elektrické Všeobecné údaje Všeobecné údaje rozsah použití elektrický otočný pohon s krokovým motorem a integrovanou převodovkou ServoLite regulovaný provoz s enkodérem robustní ložisko pro velké síly a momenty otočný

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB

Pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB Pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlost až

Více

Snímače polohy SRBS. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky!

Snímače polohy SRBS. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky! q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno k odeslání

Více

Kyvné pohony DFPD. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky!

Kyvné pohony DFPD. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky! Kyvné pohony DFPD q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno

Více

Paralelní chapadla HGPLE, robustní s dlouhým zdvihem, elektrická

Paralelní chapadla HGPLE, robustní s dlouhým zdvihem, elektrická Všeobecné údaje S paralelním chapadlem HGPLE již nic nebrání přizpůsobivému přístupu polohy úchopu lze volit libovolně a řízenou rychlostí. Dlouhý zdvih chapadla umožňuje uplatnění s různě velkými výrobky.

Více

Paralelní chapadla HGPM, micro

Paralelní chapadla HGPM, micro miniaturizovaná a optimalizovaná pro montáž mnohostranná a variabilní 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 hlavní údaje G6: G8: G9: s vyrovnáním zdvihu se svěrným uchycením s upevněním přírubou Všeobecné

Více

-U- výběhový typ FEN

-U- výběhový typ FEN vysoká přesnost vedení pojištění proti pootočení a přenos velkých momentů kluzné vedení nebo vedení v kuličkových oběžných pouzdrech 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1 / -1 hlavní údaje Krátký popis

Více

Pozicionéry CMSX. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky!

Pozicionéry CMSX. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky! Pozicionéry CMSX q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno

Více

Saně Mini DGSL technické údaje

Saně Mini DGSL technické údaje Všeobecné údaje dvojčinné pohony mnohostranné možnosti adaptace systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku velká přizpůsobivost díky mnoha mo nostem upevnění a montá e na: základní těleso pohonu,

Více

Vedení EGC-FA, bez pohonu

Vedení EGC-FA, bez pohonu Všeobecné údaje přímočará vedení bez pohonů s volně pohyblivými saněmi vedení je určeno jako opora silám a momentům v úlohách s více pohony zvýšená torzní tuhost nižší chvění při dynamickém zatížení pohony

Více

Kyvně přímočaré moduly EHMB, elektrické

Kyvně přímočaré moduly EHMB, elektrické Všeobecné údaje Kyvně přímočarý modul EHMB je kompaktní jednotka, která umožňuje kyvný a přímočarý pohyb. Kyvný pohyb vždy pochází z elektromotoru a pomocí ozubeného řemenu je přenášen na dutý hřídel,

Více

Kulové kohouty VAPB, VZBA, VZBC

Kulové kohouty VAPB, VZBA, VZBC Kulové kohouty VAPB, VZBA, VZBC Kulové kohouty VAPB, VZBA, VZBC parametry a přehled dodávek funkce konstrukce typ připojení armatury jmenovitá světlost kulové kohouty dvojcestné DN obrazec pro připojení

Více

Jednotky s vedením ELFA, bez pohonu

Jednotky s vedením ELFA, bez pohonu Jednotky s vedením ELFA, bez pohonu Jednotky s vedením ELFA, bez pohonu Všeobecné údaje přímočará vedení bez pohonů s volně pohyblivými saněmi vedení určené jako opora silám a momentům v úlohách s více

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pohony s ozubeným řemenem ELGR Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlost až 0 m/s zrychlení až 50 m/s 2 opakovatelná

Více

Pohony s ozubeným řemenem EGC-HD-TB, s vedením pro velké zátěže

Pohony s ozubeným řemenem EGC-HD-TB, s vedením pro velké zátěže Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem Pohony s ozubeným řemenem Pohony s vřetenem systém souřadnic rychlost až 10 m/s zrychlení až 0 m/s 2 opakovatelná

Více

Otočné pohony ERMO, elektrické

Otočné pohony ERMO, elektrické Všeobecné údaje všeobecné údaje rozsah použití elektrický otočný pohon s krokovým motorem a integrovanou převodovkou ServoLite regulovaný provoz s enkodérem robustní ložisko pro velké síly a momenty otočný

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGG

Pohony s ozubeným řemenem ELGG technické údaje Všeobecné údaje pohon s ozubeným řemenem se dvěma protiběžnými saněmi optimální poměr cena/výkon jednotka připravená k montáži pro rychlou a jednoduchou konstrukci vysoká spolehlivost díky

Více

Ploché portály EXCM hlavní údaje

Ploché portály EXCM hlavní údaje hlavní údaje Všeobecné údaje všeobecné údaje příklady použití Portál s malými rozměry, který nabízí velké množství funkcí na velmi malém montážním prostoru. Koncepce pohonu pro malou pohybující se hmotnost

Více

Otočné moduly ERMB, elektrické

Otočné moduly ERMB, elektrické Všeobecné údaje Otočný modul ERMB umožňuje neomezený a přizpůsobivý úhel otočení. Síla motoru je přenášena na výstupní pastorek pomocí oběžného ozubeného řemenu s odpovídajícím převodovým poměrem. Hnací

Více

Elektrické válce ESBF, pohon vřetenem

Elektrické válce ESBF, pohon vřetenem q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno k odeslání

Více

Kyvné pohony DRVS. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky!

Kyvné pohony DRVS. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky! q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno k dodání ze

Více

Pohony s vřetenem EGC-HD-BS, s vedením pro velké zátěže

Pohony s vřetenem EGC-HD-BS, s vedením pro velké zátěže Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem Pohony s ozubeným řemenem Pohony s vřetenem systém souřadnic rychlost až 10 m/s zrychlení až 0 m/s 2 opakovatelná

Více

Stavebnice více os 3.3. modulární. snadné a časově úsporné projektování. rychlá montáž systémů. stavebnice více os. Prvky systému

Stavebnice více os 3.3. modulární. snadné a časově úsporné projektování. rychlá montáž systémů. stavebnice více os. Prvky systému Stavebnice více os modulární snadné a časově úsporné projektování rychlá montáž systémů 005/10 - změny vyhrazeny výrobky 006/007 5 / -19 Stavebnice více os hlavní údaje Koncept Stavebnice více os pro manipulační

Více

Přímočaré pohony DGC-K

Přímočaré pohony DGC-K Přímočaré pohony DGC technické údaje Všeobecné údaje bez vnějšího vedení, pro jednoduché funkce pohonu šetří místo krátká montážní délka při daném zdvihu lze zaměnit 1:1 s přímočarým pohonem DGP jednoduchá

Více

Polohovací pohony DMES

Polohovací pohony DMES Polohovací pohony DMES Polohovací pohony DMES hlavní údaje Všeobecné údaje Všeobecné údaje Vlastnosti Rozsah použití Polohovací pohony DMES jsou mechanické přímočaré pohony speciálně navržené pro pohyby

Více

Systémy s jedním pohonem

Systémy s jedním pohonem Všeobecné údaje Systém s jedním pohonem (YXCS) je modul pohonu (EHM ) pro libovolný pohyb v jedné ose. ideálně se hodí pro dlouhé zdvihy v portálech a velké zátěže velká mechanická tuhost a robustní konstrukce

Více

Měchy EB hlavní údaje, přehled dodávek a vysvětlení typového značení

Měchy EB hlavní údaje, přehled dodávek a vysvětlení typového značení hlavní údaje, přehled dodávek a vysvětlení typového značení Technické údaje vhodné pro použití v drsném a prašném prostředí použitelné pod vodou robustní konstrukce velký rozsah sil od 2 50 KN nízká výška

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB

Pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB Pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlost až

Více

Válce s vedením DFM/DFM-B

Válce s vedením DFM/DFM-B Válce s vedením DFM/DFM-B Válce s vedením DFM/DFM-B pohon a vedení v jednom tělese robustní a přesné schopnost přenášet velké momenty velké množství variant minimální nároky na prostor minimální doba montá

Více

-H- upozornění. Rychlospojky technické údaje. Princip Nástrčná spojka se zásuvkou KD a nástrčný konektor KS, uzavíratelný z jedné strany / dvou stran

-H- upozornění. Rychlospojky technické údaje. Princip Nástrčná spojka se zásuvkou KD a nástrčný konektor KS, uzavíratelný z jedné strany / dvou stran Rychlospojky Rychlospojky Princip Nástrčná spojka se zásuvkou KD a nástrčný konektor KS, uzavíratelný z jedné strany / dvou stran připojení odpojení K aretaci připojení zatlačte konektor do zásuvky. V

Více

Válec s vedením. ø 20, 25, 32,40,50 mm. Katalogový list CZ. Údaje o tlaku přetlak. Označení Jednotka Poznámka. Všeobecně.

Válec s vedením. ø 20, 25, 32,40,50 mm. Katalogový list CZ. Údaje o tlaku přetlak. Označení Jednotka Poznámka. Všeobecně. Technické změny vyhrazeny. AP7DEAEX Veličiny Veličiny Všeobecně Označení Řada Konstrukční ZG6..., ZK6... Způsob upevnění Způsob připojení Označení Jednotka Poznámka Spínač pro válce viz.9.4cz Přehled skupin

Více

-V- novinka. Šroubení NPCK vysvětlení typového značení

-V- novinka. Šroubení NPCK vysvětlení typového značení vysvětlení typového značení Obecné informace je přípustné pro použití v potravinářství a splňuje všechny požadavky pro konstrukci clean-design. Díky speciální konstrukci převlečné matice nejsou nikde hrany

Více

Přímočaré pohony ELGL-LAS, vzduchové ložisko s lineárním motorem

Přímočaré pohony ELGL-LAS, vzduchové ložisko s lineárním motorem hlavní údaje Všeobecné údaje Elektrický přímočarý pohon ELGL je manipulační pohon s vedením po vzduchovém ložisku a integrovaným lineárním motorem. Hnací prvky a vzduchové ložisko tvoří jednu jednotku.

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

Přímočaré pohony DGC

Přímočaré pohony DGC Přímočaré pohony DGC Přímočaré pohony DGC Všeobecné údaje šetří místo krátká montážní délka při daném zdvihu zátě a přípravky lze montovat přímo na saně tři volitelné druhy tlumení: pru né dorazy pneumatické

Více

Paralelní chapadla HGPD, utěsněná

Paralelní chapadla HGPD, utěsněná Všeobecné údaje všeobecné údaje přizpůsobivé možnosti použití Díky kompletně uzavřené kinematice chapadla lze chapadlo použít v extrémně náročných podmínkách. Robustní a přesná kinematika pro co největší

Více

M/49000, M/49100, M/49200 LINTRA Vřeteno Vnější a vnitřní kluzné nebo valivé vedení - Ø 25 až 63 mm

M/49000, M/49100, M/49200 LINTRA Vřeteno Vnější a vnitřní kluzné nebo valivé vedení - Ø 25 až 63 mm M/49, M/491, M/492 LINTRA Vřeteno Vnější a vnitřní kluzné nebo valivé vedení - Ø 25 až 63 mm Velké síly Přesné umístění do polohy Vysoká opakovatelná přesnost Konstantní provoz s definovanou velkou nebo

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXF, NPT

Ventily se šikmým sedlem VZXF, NPT -V- novinka Ventily se šikmým sedlem VZXF, NPT technické údaje funkce Ventily se šikmým sedlem jsou jsou externě řízené ventily. Tyto ventily jsou aktivovány přímým přívodem stlačeného vzduchu. Přitom

Více

Bloky dvouručního ovládání ZSB

Bloky dvouručního ovládání ZSB Bloky dvouručního ovládání ZSB technické údaje Funkce Pneumatický blok dvouručnho ovládání se používá tam, kde je obsluha vystavena nebezpečí při ruční manipulaci, např. při spouštění válců nebo zařízení,

Více

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony.

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony. Brzdy/vložky brzd drží a brzdí tyčové materiály velké množství variant libovolná montážní poloha 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1 / -1 Brzdy/vložky brzd hlavní údaje Všeobecné údaje Brzdy/vložky

Více

M/49800/P LINTRA Vřeteno

M/49800/P LINTRA Vřeteno M/49800/P LINTR Vřeteno Verze pro velké zatížení - Ø 16 až 63 mm Velké síly Vysoká dynamika Profily odolné na zkrut a ohyb Vysoká opakovatelná přesnost lternativní možnosti uchycení TECHNICKÁ DT Popis

Více

Radiální chapadla DHRS

Radiální chapadla DHRS Přehled Všeobecné údaje Přizpůsobivé možnosti použití schopnost přenášet velké krouticí momenty díky bočnímu vedení čelistí chapadla samočinně se středí možnosti vystředění na čelistech max. opakovatelná

Více

Saně Mini SLT/SLS/SLF

Saně Mini SLT/SLS/SLF Saně Mini SLT/SLS/SLF přesné a tuhé vedení velká přizpůsobivost seřiditelné tlumení v koncových polohách 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 Saně Mini SLT/SLS/SLF hlavní údaje Všeobecné údaje dvojčinné

Více

Tříbodová chapadla HGDT, robustní

Tříbodová chapadla HGDT, robustní Všeobecné údaje Převod síly z přímočarého pohybu na pohyb čelistí zajišťuje mechanika s plochým klínem, určujícím průběh pohybu. Tím je také zaručen synchronní pohyb čelistí. Kluzné vedení téměř bez vůle

Více

Přímočaré pohony SLM s vedením

Přímočaré pohony SLM s vedením technické údaje Konstrukce Přímočarý pohon SLM je kombinací jednotky se saněmi a bezpístnicového přímočarého pohonu. Pohon pohybuje saněmi. Pohyb se silově přenáší magnetickou spojkou. Modulární princip

Více

Pohony s vřetenem ELGA-BS

Pohony s vřetenem ELGA-BS Pohony s vřetenem ELGA-BS Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem Pohony s ozubeným řemenem Pohony s vřetenem systém souřadnic rychlost až 10 m/s

Více

Kyvně přímočaré upínky CLR

Kyvně přímočaré upínky CLR Kyvně přímočaré upínky CLR Popis funkce Kyvně přímočaré upínky CLR se používají pro upínání všeho druhu. Díky kombinaci přímočarého a kyvného pohybu je vkládání a vyjímání obrobku možné i přes oblast pohybu

Více

Vedení/vedení pro velké zátěže, bez pohonu

Vedení/vedení pro velké zátěže, bez pohonu Vedení/vedení pro velké zátěže, bez pohonu pro zachycení sil a momentů zvýšená torzní tuhost nižší chvění při dynamickém zatížení 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 -V- novinka varianty GP, YWZ

Více

Kyvné přímočaré jednotky DSL-B

Kyvné přímočaré jednotky DSL-B Kyvné přímočaré jednotky DSL-B Všeobecné údaje vysoká opakovatelná přesnost díky tlumicím prvkům s pevným dorazem úhel kyvu je plynule a přesně nastavitelný mechanické ozubení mezi dorazovým prvkem a kyvným

Více

Tříbodová chapadla DHDS

Tříbodová chapadla DHDS Všeobecné údaje Přehled Přizpůsobivé možnosti použití přesné vedení čelistí v drážce T s velkou nosností silný úchop v malém prostoru možnost vystředění palců na čelistech max. opakovatelná přesnost pojištění

Více

VM/146000, VM/ LINTRA PLUS

VM/146000, VM/ LINTRA PLUS VM/46000, VM/4600 LINTR PLUS Bezpístnicové válce odolné vůči korozi Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 0 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený

Více

Otočné montážní stoly DHTG

Otočné montážní stoly DHTG parametry Všeobecné údaje robustní mechanika snadný návrh a uvedení do provozu dělení: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Integrované funkce: ochrana proti přetížení snímání pomocí čidel nastavení tlumení nastavení

Více

Vakuové přísavky ESS/ESV

Vakuové přísavky ESS/ESV Vakuové přísavky ESS/ESV Vakuové přísavky ESS/ESV přehled dodávek tvar přísavek provedení vakuových přísavek přísavek, resp. jejich velikost připojení vakua přiřazení držáku přísavek ESH materiály strana/

Více

Zarážkové válce DFSP

Zarážkové válce DFSP Všeobecné údaje provedení: s čepem s čepem s vnitřním závitem s kladkou jednočinný, tažný dvojčinný s pružinou, tažný dvojčinný bez pružiny s pojištěním proti pootočení nebo bez něj kompaktní konstrukce

Více

Otočné moduly ERMB, elektrické

Otočné moduly ERMB, elektrické Otočné moduly ERMB, elektrické Všeobecné údaje Otočný modul ERMB umožňuje neomezený a přizpůsobivý úhel otočení. Rozhraní pohonu je stejné jako u pneumatického kyvného pohonu DRQD. Síla motoru je přenášena

Více

Kyvné jednotky s chapadlem HGDS-B

Kyvné jednotky s chapadlem HGDS-B parametry Všeobecné údaje kombinace paralelního chapadla s vedením v drážce T a kyvného pohonu vycházejícího z pohonu DSM plynule nastavitelný úhel kyvu (max. 210 ) připojení stlačeného vzduchu a snímání

Více

Paralelní chapadla DHPS

Paralelní chapadla DHPS technické údaje Přehled Všeobecné údaje Přizpůsobivé možnosti použití přesné vedení čelistí v drážce T s velkou nosností oválný píst pro velkou sílu úchopu silný úchop v malém prostoru možnosti vystředění

Více

Ruční šoupátkové ventily W/VBOH

Ruční šoupátkové ventily W/VBOH Ruční šoupátkové ventily W/VBOH Ruční šoupátkové ventily W/VBOH přehled dodávek konstrukce funkce ventilu konstrukce typ připojení pneumatiky 1 připojení pneumatiky 2 qnn strana/ internet [l/min] ruční

Více

Desky se vzduchovým polštářem ATBT

Desky se vzduchovým polštářem ATBT technické údaje Všeobecné údaje princip výhody použití Deska se vzduchovým poštářem využívá porézního, prodyšného materiálu. Stlačený vzduch proniká zevnitř ven v celé ploše a umožňuje bezdotykově přenášet

Více

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB-KF, kuličková oběžná pouzdra

Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB-KF, kuličková oběžná pouzdra Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlost až 10 m/s zrychlení až 50 m/s 2 opakovatelná

Více

Vodicí jednotky DFM/DFM-B

Vodicí jednotky DFM/DFM-B Vodicí jednotky DFM/DFM-B pohon a vedení v jednom tělese robustní a přesné přenos velkých momentů a příčných sil velké množství variant 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1 / -63 Vodicí jednotky DFM/DFM-B

Více

Válce s vedením DGRF-C, Clean Design

Válce s vedením DGRF-C, Clean Design parametry a přehled dodávek Všeobecné údaje Válce s vedením se používají všude tam, kde je důležitá hygiena, snadné čištění a odolnost, především v potravinářském a balicím průmyslu, v suchých zónách i

Více

Název Vertikální lineární pohon s ozubeným řemenem a integrovaným kuličkovým. vedení. polyuretan s tkaninou s ocelovým kordem

Název Vertikální lineární pohon s ozubeným řemenem a integrovaným kuličkovým. vedení. polyuretan s tkaninou s ocelovým kordem A1P749D00JAF00X Veličiny Veličiny Značka Jednotka Poznámka Všeobecně Série OSP-E..BV Název Vertikální lineární pohon s ozubeným řemenem a integrovaným kuličkovým vedením Upevnění Rozsah teplot ϑ min C

Více

Pohony s vřetenem EGC-BS-KF, s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech

Pohony s vřetenem EGC-BS-KF, s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno k odeslání

Více

Pneumaticky ovládané ventily VUWG

Pneumaticky ovládané ventily VUWG Pneumaticky ovládané ventily VUWG Pneumaticky ovládané ventily VUWG technické údaje Inovace Variabilita Bezpečnost Snadná montáž různé připojovací velikosti (M3, M5, M7, G1/8, G1/4) maximální tlak 10 barů

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením parametry a přehled dodávek Funkce Elektromagnetické ventily s membránou, nuceným zdvihem a uzavřením v klidové poloze. Je-li elektromagnet pod proudem, snižuje se tlak na sekundární straně membrány prostřednictvím

Více

Ventily pro škrcení odvětrání

Ventily pro škrcení odvětrání Ventily pro škrcení odvětrání Ventily pro škrcení odvětrání přehled dodávek Funkce Ventily pro škrcení odvětrání se šroubují do odvětrávacích otvorů řídicích ventilů nebo pohonů. Škrcením vzduchu na výstupu

Více

Kulové kohouty s pohony VZBA

Kulové kohouty s pohony VZBA Kulové kohouty s pohony VZBA Kulové kohouty s pohony VZBA parametry a přehled dodávek Všeobecné údaje Konstrukce Vlastnosti -N- připojovací závit Rp¼ Rp4 -M- průtok 7 1 414 m 3 /h dvojcestné kulové kohouty

Více

Přímočaré portály EXCT

Přímočaré portály EXCT Všeobecné údaje Všeobecné údaje nejvyšší dynamika ve srovnání s jinými kartézskými portály koncepce pohonu s malou pohybující se vlastní hmotností plochá konstukce systému ideální kombinace pohonů a ovladačů

Více

M/46800/PM LINTRA Pneumatické válce na vysoké zatížení

M/46800/PM LINTRA Pneumatické válce na vysoké zatížení M/46800/PM LINTR Pneumatické válce na vysoké zatížení Dvojčinné - velikosti válců: 16, 5, 40 a 63 Přesné lineární vedení Drážky tvaru T ve vnějším profilu poskytují individuální možnosti upevnění lternativní

Více

Kyvné pohony DRRD, dva písty

Kyvné pohony DRRD, dva písty Kyvné pohony DRRD, dva písty q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování

Více

-V- novinka. -N- připojovací závit -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h. Kulové kohouty s pohonem VZPR hlavní údaje 2.3 7 / 2.2-14. kulové kohouty s pohonem

-V- novinka. -N- připojovací závit -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h. Kulové kohouty s pohonem VZPR hlavní údaje 2.3 7 / 2.2-14. kulové kohouty s pohonem hlavní údaje VZPR VZPR- -R -N- připojovací závit Rp2 -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h zmosazi VZPR- zušlechtiléoceli VZPR- -R kombinace pneumatického kyvného pohonu a kulového kohoutu průtok lze v obou směrech

Více

Saně Mini EGSL, elektrické

Saně Mini EGSL, elektrické hlavní údaje Všeobecné údaje řada elektrických saní maximální výkon v kompaktním provedení: přesnost zatí itelnost dynamika Volitelný referenční pohyb: na pevný doraz na referenční spínač ideální pro svislé

Více

Kompaktní válce ADNGF, připojovací obrazec dle norem

Kompaktní válce ADNGF, připojovací obrazec dle norem přehled periférií ae 1 3 ad 2 4 6 9 aj 5 7 8 aa ab ac Upevňovací prvky a příslušenství 1 upevnění přírubou FNC 2 kyvná příruba SNCL 3 kyvná příruba SNCB 4 sada pro vícepolohové uspořádání DPNA 5 kyvné

Více

Šroubení s převlečnou maticí

Šroubení s převlečnou maticí Šroubení s převlečnou maticí Šroubení s převlečnou maticí přehled dodávek tvar konstrukce typ připojení D1 vnitřní závit M závit G strana/ internet přímý tvar roubení s převlečnou maticí vnitřní závit

Více

Vestavné válce EGZ 2.5. mnohostranné použití pro manipulaci. malý zástavbový prostor. koncovou polohu zdvihu lze nastavit hloubkou zašroubování válce

Vestavné válce EGZ 2.5. mnohostranné použití pro manipulaci. malý zástavbový prostor. koncovou polohu zdvihu lze nastavit hloubkou zašroubování válce mnohostranné použití pro manipulaci malý zástavbový prostor koncovou polohu zdvihu lze nastavit hloubkou zašroubování válce přídavné upevňovací prvky 2005/07 změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 1/-1 přehled

Více

-M- průtok. Ruční ventily VHER technické údaje. Výkonnost Variabilita Praktičnost

-M- průtok. Ruční ventily VHER technické údaje. Výkonnost Variabilita Praktičnost Ruční ventily VHER Ruční ventily VHER technické údaje Výkonnost Variabilita Praktičnost -M- průtok 170 3800 l/min ventily 4/3 ve střední poloze uzavřeno ve střední poloze odvětráno ve střední poloze pod

Více

Uzavírací/rotační šroubení s nástrčnými koncovkami QS, Quick Star

Uzavírací/rotační šroubení s nástrčnými koncovkami QS, Quick Star Uzavírací/rotační šroubení s nástrčnými koncovkami QS, Quick Star 3druhyzávitů M,RaG otočné o 360 šroubení lze opakovaně zašroubovat až pětkrát 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 3/-1 Uzavírací/rotační

Více

-V- novinka. Šroubení NPCK technické údaje

-V- novinka. Šroubení NPCK technické údaje Použití Bez oklik ke správnému šroubení. Festo nabízí pro každé připojení bezpečné řešení. Komfortní systém šroubení obsahuje více než 1000 typů standardních a funkčních šroubení. Přehled kombinací hadice-šroubení

Více

S OMS to zvládnete snadno!

S OMS to zvládnete snadno! Optimised Motion Series Přizpůsobivé polohování S OMS to zvládnete snadno! Přednosti Jednoduchost jediný objednací kód pro výběr výrobku a konfiguraci optimalizovaná kombinace pohonu a motoru Optimised

Více

Sady pro lisování pomocí elektrických serv YJKP

Sady pro lisování pomocí elektrických serv YJKP Všeobecné údaje Při použití sady pro lisování pomocí elektrických serv a odpovídajícího aplikačního softwaru lze přizpůsobivě a rychle reagovat na různé lisovací procesy. Představují optimální akternativu

Více

Tlaková čidla SPAW, s displejem

Tlaková čidla SPAW, s displejem Všeobecné údaje 9 rozsahů tlaku 1 +1 bar až 0 +100 barů 4místný displej LED, dobře čitelný, robustní stupeň krytí IP67 displej otočný o 360 přesnost 1 %, opakovatelná přesnost 0,15 % teplota média 20 85

Více

Přímočaré portály technické údaje

Přímočaré portály technické údaje Všeobecné údaje Přímočarý portál (YXCR) se skládá z více pohonných modulů (EHM / DHMZ) k zajištění pohybu v rovině 2D. ideálně se hodí pro dlouhé zdvihy v portálech a velké zátěže velká mechanická tuhost

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXF

Ventily se šikmým sedlem VZXF parametry a přehled dodávek Funkce Ventil se šikmým sedlem VZXF je ventil 2/2 s externím řízením. Ventily této konstrukce se spínají přídavným řídicím médiem. V klidové poloze je ventil uzavřen silou pružiny.

Více

Ventily, ovládané ručně

Ventily, ovládané ručně Ventily, ovládané ručně Ventily, ovládané ručně technické údaje VHEM-P K/O-3-PK-3 H-3-¼-B KH/O-3-PK3 TH/O-3-PK3 VHEM-L F-3-¼-B Inovace Mnohostrannost Bezpečnost Snadná montáž malé, kompaktní, pro mnoho

Více