Praktická psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická psychologie"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

2 PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost Dosažené vzdělání Úplné střední vzdělání Název RVP Délka studia v letech: Volitelné vzdělávací aktivity prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta Charakteristika předmětu Předmět ukazuje a sleduje cíl s možností využití psychologie v každodenním osobním a pracovním životě. 2 týdně, V Psychologie náročných životních situací vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost - frustrace - strach - stresory - antistresory - Ohariho okno 2

3 Příčiny duševních poruch vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat Vnější a vnitřní podmínky duš. chorob Efektivní a neefiktivní zvládání náročných živ.situací vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat Biogenní, somatogenní a psychogenní příčiny Bagatelizace,somatiyace, kompenzace Techniky zvládání stresu Léčebné instituce Deprivace, autismus, fobie Druhy a typy fóbií Deprivace Projevy a léčba autizmu Biologické hodiny Vlivy biologických rytmů na náš život 3

4 Kapitoly z parapsychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat Mimosmyslové vnímání Využívání v současné psychologii a kriminalistice Duševní hygiena vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost - spánek - hypnoza - relaxace -Meditace Terapie Negativní vlivy společenských jevů na psychiku populace mj. sekty a satanismus Techniky asertivního zvládání situací Manipulace a motivace Verbální a neverbální projevy, řeč těla Terapie- muzikoterapie -arteterapie -danceterapie -reflexní ter. atd. Řeč těla - sedíme,stojíme,ruce hovoří,bariéry těla, zvládání prostoru 4

5 Základy managerské psychologie - etika podnikání - image firmy - osobní image - vlivy reklamní kritiky - psychologický vliv loga a sloganu v praxi 0+2 týdně, V Psychologie náročných životních situací vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat - frustrace - strach - stresory - antistresory - Ohariho okno Poznávání lidí Mezilidské vztahy Sociální komunikace Český jazyk a literatura Současná literární, dramatická, televizní a filmová tvorba Tělesná výchova Kondiční a zdravotní cvičení Psychologie práce a organizace Manipulace v médiích, její rozpoznání a obrana proti ní Etika komunikace Příčiny duševních poruch Duševní hygiena Verbální a neverbální projevy, řeč těla Seminář z pedagogiky a psychologie Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky Příčiny duševních poruch Z: L2/3!Vaya Fauna! 5

6 Příčiny duševních poruch Vnější a vnitřní podmínky duš. chorob Psychohygiena Aplikované obory psychologie Psychologie práce a organizace Psychologie náročných životních situací Psychologie náročných životních situací Efektivní a neefiktivní zvládání náročných živ.situací Biogenní, somatogenní a psychogenní příčiny Bagatelizace,somatiyace, kompenzace Techniky zvládání stresu Léčebné instituce Psychohygiena Kreativita Psychologie práce a organizace Deprivace, autismus, fobie Druhy a typy fóbií Deprivace Projevy a léčba autizmu Aplikované obory psychologie Seminář z pedagogiky a psychologie Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky Biologické hodiny Vlivy biologických rytmů na náš život 6

7 Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Volitelná biologie genetika člověka Seminář z pedagogiky a psychologie Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie Kapitoly z parapsychologie Mimosmyslové vnímání Využívání v současné psychologii a kriminalistice Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Aplikované obory psychologie Duševní hygiena - spánek - hypnoza - relaxace -Meditace Terapie Psychohygiena Český jazyk a literatura Nauka o komunikaci Etika komunikace Dějiny XX.století Civilizace a společnost Anatomie a fyziologie člověka nervové řízení organismu smyslová soustava Psychologie náročných životních situací Z: L2/3!Vaya Fauna! Relaxace, koncentrace Psychologie osobnosti Relaxace, koncentrace Negativní vlivy společenských jevů na psychiku populace mj. sekty a satanismus 7

8 Mezilidské vztahy Spolupráce a soutěž MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Účinky mediální produkce a vliv médií Aplikované obory psychologie Psychologie práce a organizace Manipulace v médiích, její rozpoznání a obrana proti ní Společenskovědní seminář Vybrané kapitoly z práva Seminář ze sociologie a politologie Sociální normy, deviace, sociální kontrola Sociální struktura, problém rovnosti Lidská práva Mediální výchova Stereotypy v médiích Média a politika Seminář z politologie, státovědy a práva Demokracie Globální problémy světa problém migrace problém terorismu národnostní a náboženská problematika součsného světa V: L3/ 1 El futuro es incierto Relaxace, koncentrace Techniky asertivního zvládání situací Manipulace a motivace 8

9 Sebepoznání a sebepojetí Český jazyk a literatura Řečnický styl Nauka o komunikaci Struktura komunikačních událostí Verbální interpersonální komunikace Manipulace v médiích, její rozpoznání a obrana proti ní Seminář z pedagogiky a psychologie Základy pedagogické komunikace Psychologie náročných životních situací Z: L2/3!Vaya Fauna! Volitelný Šj Ruský jazyk Z: L2/6!Felicidades! M4 Moje město v jídelně, stolování, nákupy Psychologie osobnosti Verbální a neverbální projevy, řeč těla vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost Terapie- muzikoterapie -arteterapie -danceterapie -reflexní ter. atd. Řeč těla - sedíme,stojíme,ruce hovoří,bariéry těla, zvládání prostoru 9

10 Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Mezilidské vztahy Český jazyk a literatura Řečnický styl Seminář z Čj Řečnický styl Manipulace v médiích, její rozpoznání a obrana proti ní Etika komunikace Seminář z pedagogiky a psychologie Základy pedagogické komunikace Úvod do pedagogicko-psychologické diagnostiky žáka Psychologie náročných životních situací Seminář z Čj Řečnický styl Ruský jazyk Z: L2/6!Felicidades! v jídelně, stolování, nákupy Psychologie osobnosti Základy managerské psychologie - etika podnikání - image firmy - osobní image - vlivy reklamní kritiky - psychologický vliv loga a sloganu v praxi Hodnoty, postoje, praktická etika Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Role médií v moderních dějinách Aplikované obory psychologie Psychologie práce a organizace Verbální interpersonální komunikace Manipulace v médiích, její rozpoznání a obrana proti ní Etika komunikace Mediální výchova Marketing a média Reklama Psychologie osobnosti

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Geologie (vzdělávací obor) Za rozsah vzhledem k ŠVP (Přírodovědní vědy, Humanitní vědy, Programování), za zařazení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

GYMNÁZIUM Trhové Sviny

GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G pro nižší i vyšší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní 995 Vzdělávací program: osmiletý Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více