Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika DEMOKRATICKÉHO OBČANA Vlastivěda Občan, občanská společnost a stát MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Vlastivěda 5 příručka pro učitele didaktická technika ostatní 1

2 Funkce rodiny a rodinné vztahy Metody dialog dramatizace, scénka myšlenková mapa Pojmy láska, partnerství, manželství, rodičovství vysvětlí pojmy láska, partnerství, manželství, rodičovství kooperativní práce Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Kulturní diference Princip sociálního smíru a solidarity Vlastivěda Vlastivěda 2

3 Pojmy láska, partnerství, manželství, rodičovství didaktická technika ostatní 5 příručka pro učitele Sexuální výchova dětská encyklopedie Metody dramatizace, scénka myšlenková mapa Vztahy mezi lidmi vysvětlí pojmy kamarádství, přátelství ke spolužákům se chová ohleduplně vyvaruje se nevhodného chování k vrstevníkům opačného pohlaví neubližuje ostatním, je tolerantní - vztahy ve škole, mezi kamarády - vztahy mezi chlapci a dívkami - vztahy mezi dospělými skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický původ Vlastivěda Vlastivěda 3

4 Vztahy mezi lidmi Multikulturalita Kulturní diference Princip sociálního smíru a solidarity didaktická technika ostatní Komentář 5 příručka pro učitele Sexuální výchova - korektní vztahy - vztahy s dospělými - pravidla chování, školní řád Metody dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 4

5 Rozmnožovací soustava popíše stavbu a funkci rozmnožovací soustavy - složení a funkce rozmnožovací soustavy muže a ženy Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena didaktická technika ostatní 5 příručka pro učitele model lidského těla Lidské tělo Sexuální výchova Metody práce s počítačem myšlenková mapa práce s encyklopedií referáty testy samostatná práce domácí úkol 5

6 Fáze vývoje dítěte popíše jednotlivé fáze vývoje dítěte - oplodnění, těhotenství, porod, rodičovství Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace didaktická technika ostatní 5 příručka pro učitele dětská encyklopedie Lidské tělo Sexuální výchova Metody myšlenková mapa práce s encyklopedií referáty testy samostatná práce domácí úkol 6

7 Etapy lidského života popíše etapy lidského vývoje - puberta jako důležité nobdobí ve vývoji člověka didaktická technika ostatní Metody dialog dramatizace, scénka činnostní učení myšlenková mapa hry, soutěže skupinová práce samostatná práce domácí úkol Komentář - současná etapa žáků, jejich rodičů, prarodičů - generační rozdíly, shody, neshody atd. 7

8 Fyziologické změny v pubertě charakterizuje fyzické i psychické změny v pubertě - ochlupení, růst prsou, první menstruace - doprovodné potíže před a při první menstruaci Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy didaktická technika ostatní 5 příručka pro učitele model lidského těla Lidské tělo dětská encyklopedie Sexuální výchova Metody dialog práce s počítačem činnostní učení myšlenková mapa práce s encyklopedií skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol 8

9 Ochrana zdraví uvědomuje si význam zdraví chrání svoje zdraví - preventivní zdravotní prohlídky - hygiena Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 5 Metody příručka pro učitele myšlenková mapa Hejbejte se kosti moje Lidské tělo didaktická technika ostatní skupinová práce kooperativní práce 9

10 Osobní a intimní hygiena dodržuje základní pravidla hygieny děvčata dbají na zvýšenou hygienu v období menstruace - běžná hygiena - intimní hygiena dívek Tělesná výchova Pracovní činnosti Pracovní činnosti Tělesná výchova didaktická technika ostatní 5 Metody příručka pro učitele dětská encyklopedie Hejbejte se kosti moje Lidské tělo Sexuální výchova 10

11 Bezpečné sexuální chování přiměřeně svému věku vyjadřuje svoje pocity a touhy - představy, pocity, touhy - první projevy lásky 5 příručka pro učitele Sexuální výchova didaktická technika ostatní Komentář - zdrženlivost 11

12 Pohlavní nemoci uvědomuje si nebezpečí pohlavních chorob - ochrana před pohlavními chorobami Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 5 Metody příručka pro učitele práce dětská s encyklopedie encyklopedií referáty Sexuální výchova didaktická technika ostatní práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol 12

13 Bezpečný internet, ochrana dat používá bezpečně internet uvědomuje si nebezpečí zneužití prostřednictvím sítě chrání osobní údaje - grooming - bezpečná komunikace na internetu - ochrana osobních údajů Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Poznávání lidí MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy didaktická technika ostatní 5 příručka pro učitele Lidské tělo Sexuální výchova Metody dramatizace, scénka práce s počítačem myšlenková mapa skupinová práce kooperativní práce 13

14 Bezpečný internet, ochrana dat Bezpečnost ostatních médií rozliší vhodné a nevhodné pořady a tisk zaujímá kritický postoj k nevhodným mediálním produktům - vhodné, nevhodné televizní pořady, počítačové programy - kritický postoj k nevhodnému tisku, literatuře 5 příručka pro učitele didaktická technika ostatní dětská encyklopedie 14

15 Nácvik chování v rizikových situacích nacvičí chování v krizových situacích v případě potřeby požádá o pomoc krizové linky a centra Psychohygiena Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Seberegulace a sebeorganizace 5 Metody příručka pro učitele dramatizace, scénka myšlenková mapa didaktická technika ostatní skupinová práce kooperativní práce 15

16 Učební zdroje 5 příručka pro učitele dětská encyklopedie model lidského těla Hejbejte se kosti moje Lidské tělo Sexuální výchova 16

17 17

18

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Člověk a jeho svět. Tematický okruh Člověk a jeho zdraví. Očekávané výstupy z RVP ZV:

Člověk a jeho svět. Tematický okruh Člověk a jeho zdraví. Očekávané výstupy z RVP ZV: Člověk a jeho svět Tematický okruh Člověk a jeho zdraví Očekávané výstupy z RVP ZV: uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; vhodným chováním a činnostmi

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více