Začínáme s aplikací Revit Architecture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme s aplikací Revit Architecture"

Transkript

1 Začínáme s aplikací Revit Architecture Červen 2008

2 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk neschválila jinak, tato publikace ani její části nesmějí být reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a za žádným účelem. Některé materiály zahrnuté do této publikace byly přetištěny se svolením vlastníků autorských práv. Omezení odpovědnosti TATO PUBLIKACE A INFORMACE V NÍ OBSAŽENÉ BYLY SPOLEČNOSTÍ AUTODESK, INC. ZPŘÍSTUPNĚNY TAK, JAK JSOU. SPOLEČNOST AUTODESK, INC. NEPOSKYTUJE K TĚMTO MATERIÁLŮM ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ANI VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY, A TO VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Ochranné známky Následující známky jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. v USA a dalších zemích: AutoCAD, Autodesk, Autodesk (logo), ViewCube, SteeringWheels a Revit. Všechny ostatní obchodní značky, názvy produktů a ochranné známky patří příslušným vlastníkům. Autorská práva k softwaru třetích stran ACIS Copyright Spatial Corp. Portions Copyright 2002 Autodesk, Inc. Copyright 1997 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. International CorrectSpell Spelling Correction System 1995 společnosti Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Všechna práva vyhrazena. InstallShield 3.0. Copyright 1997 InstallShield Software Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky PANTONE a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. Pantone, Inc., Části softwaru: Copyright Arthur D. Applegate. Všechna práva vyhrazena. Části softwaru týkající se JPEG Copyright Thomas G. Lane. Všechna práva vyhrazena. Části tohoto softwaru vycházejí z práce skupiny Independent JPEG Group. Písma z knihovny písem Bitstream copyright Typové řezy: Payne Loving Trust Všechna práva vyhrazena. FME Objects Engine 2005 SAFE Software. Všechna práva vyhrazena. ETABS je registrovaná ochranná známka společnosti Computers and Structures, Inc. ETABS copyright Computers and Structures, Inc. Všechna práva vyhrazena. RISA je ochranná známka společnosti RISA Technologies. RISA-3D copyright RISA Technologies. Všechna práva vyhrazena. Části týkající se TIFF Copyright Sam Leffler. Copyright Silicon Graphics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Části softwaru Libxml Copyright Daniel Veillard. Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah Začínáme...1 Úvod...1 Vytvoření projektu...4 Tvorba stěn...8 Vytvoření terénu...10 Přidání vnějších stěn...16 Přidání střechy...18 Přidání podlaží...20 Přidání vnitřních stěn...24 Přidání dveří...27 Přidání oken...31 Přidání obvodového pláště...38 Připojení stěn ke střeše...40 Úprava krytého vstupu...42 Přidání šikmé podlahy...45 Přidání schodiště a zábradlí...47 Úprava střechy...55 Dokumentace projektu...57 Vytvoření studie oslunění...66 Vytvoření výkresu...68 iii

4 iv

5 Začínáme Vítejte v aplikaci Revit Architecture 2009! Doufáme, že se vám bude líbit učení i používání tohoto revolučního parametrického modeláře. Aplikace Revit Architecture je navržena tak, aby vyhovovala různým způsobům práce. Můžete se tak soustředit na modelování budov a nevěnovat se přizpůsobení svých obvyklých postupů požadavkům aplikace. V tomto krátkém výukovém programu se naučíte, jak používat funkce aplikace Revit Architecture k vytváření návrhů, změn a dokumentaci budovy. Naučíte se, jak provádět změny projektu v libovolném pohledu na budovu a jak používat nástroj aplikace Revit Architecture pro parametrické změny, který provede koordinaci těchto změn se všemi ostatními pohledy. Úvod Instalace Před zahájením cvičení je nutné software nainstalovat a zaregistrovat jako demoverzi nebo jako komerční verzi. Demoverze funguje jako bezplatný prohlížeč, kde můžete exportovat, tisknout nebo vykreslovat projekty, které jste neupravovali. Seznámení s uživatelským rozhraním Po zobrazení okna aplikace Revit Architecture se seznamte s jeho různými částmi 1

6 Hlavní nabídka a panely nástrojů V horní části obrazovky je umístěn standardní pruh nabídek obvyklý pro aplikace běžící v systému Microsoft Windows, ze kterých jsou dostupné všechny příkazy aplikace Revit Architecture. Ikony na panelech nástrojů představují tlačítka, která slouží k provádění běžných příkazů aplikace Revit Architecture. Panel Možnosti Pod panelem nástrojů se nachází panel Možnosti, na němž se zobrazují různé doplňující příkazy pro aktuální operaci. Jestliže klepnete na položku Stěna na konstrukční paletě na levé straně okna aplikace Revit Architecture, na paletě Možnosti se zobrazí volby vztahující se k příkazu Stěna. 2 Začínáme s aplikací Revit Architecture

7 Výběr typu V levé části palety Možnosti je rozbalovací nabídka Výběr typu nabízející seznam různých typů prvků, které můžete vkládat do projektu. Typ prvku si můžete vybrat tak, že si ho vyberete v rozbalovacím seznamu výběru typu. Tlačítko Vlastnosti Napravo od výběru typu je tlačítko Vlastnosti, kterým lze otevřít dialog, v němž lze měnit různé parametry vybrané komponenty. Konstrukční panel V levé části okna aplikace Revit Architecture je umístěn konstrukční panel, na kterém je zobrazen seznam nástrojů dostupných na aktuálně vybrané kartě. Obsahuje 10 karet: Základní, Pohled, Modelování, Kreslení, Rendrování, Pozemek, Hmoty, Místnosti a plochy, Konstrukce a Stavba. Pro zobrazení všech karet klepněte pravým tlačítkem na Konstrukční paletu. Kartu zobrazíte klepnutím na její název. Prohlížeč projektu Vpravo od Konstrukční palety je Prohlížeč projektu. Prohlížeč projektu obsahuje seznam všech pohledů, rodin a skupin v projektu. V prohlížeči projektu lze vybrat libovolnou položku. Pohledy se obvykle zobrazují poklepáním na název pohledu v Prohlížeči projektu. Stavový řádek V levém dolním rohu kreslicí plochy se nachází stavový řádek, který zobrazuje stav aktuálního příkazu nebo název zvýrazněného prvku. Úvod 3

8 Panel nastavení pohledu V levém dolním rohu kreslicí plochy, nad stavovým řádkem, se nachází panel nastavení pohledu. Jednotlivé ikony představují grafické zástupce příkazů pohledu, konkrétně pro nastavení měřítka, úrovně detailu, stylu zobrazení modelu, stínování, oblasti oříznutí a dočasného skrytí/izolování. Některé pohledy jako výkresy, listy, kreslení a rendrované pohledy mají pouze omezené možnosti ovládání. Kreslicí plocha Okno Kreslicí plocha aplikace Revit Architecture zobrazuje pohledy (včetně listů a výkazů) aktuálního projektu. Vždy, když v projektu otevřete výkres, zobrazí se, podle výchozího nastavení aplikace, v kreslicí ploše nad všemi ostatními otevřenými pohledy. K rozmístění projektových pohledů můžete použít příkazy nabídky Okno. Komunikační centrum Komunikační centrum poskytuje rychlý přístup ke zdrojům společnosti Autodesk, jako jsou opravné aktualizace Live Update, informace o předplatném, články, tipy a informace o podpoře produktu. Další informace získáte v nápovědě online k aplikaci Revit Architecture. Začínáme Když jste nyní prozkoumali rozhraní, můžete vytvořit první projekt. V tomto projektu použijete některé základní příkazy aplikace Revit Architecture. Cvičení vám ukáže jak je snadné navrhnout jednoduchou budovu bez předchozích zkušeností. Vytvoření projektu V tomto prvním cvičení založíte a pojmenujete projekt a vytvoříte v něm zobrazený model budovy. 4 Začínáme s aplikací Revit Architecture

9 1. Vytvořte projekt: V kreslicí ploše klepněte v poli Projekty na tlačítko Nový. V dialogu Nový projekt ověřte, zda je v poli Vytvořit nový vybrána možnost Projekt. Zkontrolujte, zda je v poli Soubor šablony vybrána druhá možnost, a klepněte na tlačítko Procházet. V levém podokně dialogového okna Vybrat šablonu klepněte na položku Cvičné soubory a otevřete složku Metric\Templates. Vyberte soubor DefaultMetric.rte a klepněte na tlačítko Otevřít. V dialogovém okně Nový projekt klepněte na tlačítko OK. 2. Pojmenujte a uložte soubor: Klepněte na nabídku Soubor Uložit. Vytvoření projektu 5

10 V levé části dialogu Uložit jako klepněte na Cvičné soubory a poté v okně se soubory poklepejte na Metric. Jako název souboru zadejte Začínáme a klepněte na Uložit. 3. Přibližte pohled: V Prohlížeči projektu poklepejte na možnost Výšky (Výšky budovy) Jih. Zadáním ZR přibližte konkrétní oblast. Všimněte si, že se podoba kurzoru změnila na lupu. V kreslicí ploše posuňte kurzorem diagonálně a nakreslete obdélník okolo značek podlaží. Oblast uvnitř obdélníka se zvětší tak, že zaplní celou kreslící plochu a nyní můžete pracovat s textem popisu podlaží. 4. Přejmenujte podlaží: Poklepejte na text Podlaží 1, zadejte text 00 Základy a stiskněte klávesu ENTER. Před název podlaží zadejte číslo, tak aby půdorysy byly seřazeny podle podlaží. 6 Začínáme s aplikací Revit Architecture

11 V dialogu upozornění klepněte na Ano pro přejmenování odpovídajícíh pohledů. Půdorysy a půdorysy stropů pro Podlaží 1 se přejmenovaly na 00 Základy. Stejný postup použijte pro přejmenování podlaží 2 a odpovídajících pohledů na 01 Suterén. 5. Vytvořte podlaží v budově: Zadejte ZO pro oddálení pohledu. Na konstrukčním panelu klepněte na položku Podlaží. Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Vybrat linie) a jako hodnotu odsazení zadejte 3000 mm. V kreslicí ploše zvýrazněte čáru podlaží 01 Suterén a až se nad linií podlaží zobrazí čárkovaná linie, klepnutím vytvořte podlaží (Podlaží 3). Stejným postupem vytvořte podlaží nad podlažím Podlaží Ukončete příkaz klepnutím na možnost Upravit v Konstrukční paletě. Vytvoření projektu 7

12 Tvorba stěn 7. Přejmenujte nově vytvořená podlaží a odpovídající pohledy: Podlaží 3: Přejmenujte na 02 Vstupní podlaží Podlaží 4: Přejmenujte na 03 Střecha 8. Poklepejte na kótu podlaží a zadejte nové hodnoty: 0 mm: Změňte na mm 4000 mm: Změňte na mm 7000 mm: Změňte na 0 mm mm: Změňte na 3050 mm 9. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 10. Uložte soubor projektu. V tomto cvičení budete pracovat v různých podlažích a přidávat základové pasy do projektu. 1. V prohlížeči projektu rozbalte Půdorysy a poklepejte na 00 Základy pro otevření pohledu v kreslicí ploše. 2. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Stěna. 8 Začínáme s aplikací Revit Architecture

13 3. V poli Výběr typů zvolte možnost Základní stěna : Opěrná 300mm Beton. 4. V paletě Možnosti: Klepněte na tlačítko (Kreslit). Jako výšku vyberte 02 Vstupní podlaží. Ujistěte se, že pro čáru tažení je vybrána možnost Osa stěny. Zkontrolujte, zda je zapnutá volba Řetězit. 5. V kreslicí ploše nakreslete v podlaží 00 Základy stěny : Klepnutím do pravého dolního rohu umístěte počáteční bod stěny. Posuňte kurzor doleva, zadejte hodnotu mm a stiskněte klávesu ENTER. POZNÁMKA Jednotky není třeba zadávat, protože aplikace Revit Architecture používá jednotky určené v šabloně projektu. Počínaje od nového koncového bodu posuňte kurzor nahoru, zadejte hodnotu 6900 mm a stiskněte klávesu ENTER. Posuňte kurzor doprava, zadejte hodnotu mm a stiskněte klávesu ENTER. 6. Ukončete příkaz klepnutím na možnost Upravit v Konstrukční paletě. 7. V Prohlížeči projektu rozbalte Půdorysy a poklepejte na 01 Suterén. 8. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Stěna. Tvorba stěn 9

14 9. V poli Výběr typů zvolte možnost Základní stěna : Základ 300mm Beton. 10. V paletě Možnosti vyberte jako Výšku 00 Základy. 11. Nakreslete stěny do suterénu: V kreslicí ploše klepněte na pravý koncový bod jižní stěny pro umístění počátku stěny. Posuňte kurzor doprava, zadejte hodnotu 1950 mm a stiskněte klávesu ENTER. Posuňte kurzor nahoru, zadejte hodnotu 1500 mm a stiskněte klávesu ENTER. Posuňte kurzor doprava, zadejte hodnotu 3150 mm a stiskněte klávesu ENTER. Posuňte kurzor nahoru a vyberte průsečík s prodloužením severní stěny. Vyberte pravý koncový bod severní stěny pro dokončení řetězce a napojení stěn. 12. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 13. Uložte soubor projektu. Vytvoření terénu V tomto cvičení vytvoříte 3D pohled a přidáte povrch terénu na stavební pozemek. 10 Začínáme s aplikací Revit Architecture

15 1. V Prohlížeči projektu rozbalte Půdorysy a poklepejte na 02 Vstupní podlaží. 2. Vytvořte 3D pohled: Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Pohled a klepněte na položku Kamera. Umístěte kameru klepnutím do pravého horního rohu kreslicí plochy. Klepněte pro umístění cílového bodu, jak je na obrázku. 3D pohled je vytvořen. Pohledy, které vytvoříte, se mohou nepatrně lišit od obrázků ve cvičení z důvodu určitých rozdílů v umístění kamery. Přetáhněte modré kruhové ovládací prvky, které se zobrazují na odřezávané oblasti výsledného pohledu, aby byla viditelná celá budova. Vytvoření terénu 11

16 3. V Prohlížeči projektu rozbalte 3D pohledy, klepněte pravým tlačítkem na položku 3D Pohled 1 a vyberte položku Přejmenovat. 4. V dialogu Přejmenovat pohled zadejte K budově a klepněte na OK. 5. Vytvořte svažitý terén: V Prohlížeči projektu rozbalte položku Půdorysy a poklepejte na položku Site. Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Pozemek a klepněte na položku Terén. Na paletě Možnosti zadejte do pole Výška hodnotu Přidejte body na levou stranu od budovy, jak je ukázáno na obrázku. Na pořadí výběru bodů nezáleží. Na paletě Možnosti zadejte do pole Výška hodnotu mm. 12 Začínáme s aplikací Revit Architecture

17 Přidejte body poblíž středu budovy, jak je ukázáno na obrázku. Zobrazí se vrstevnice. Na paletě Možnosti zadejte do pole Výška hodnotu mm. Vytvoření terénu 13

18 Přidejte body na pravou stranu budovy, jak je ukázáno na obrázku. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit povrch. 6. Vytvořte základovou desku: Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Deska a poté na možnost Čáry. Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Obdélník). Vyberte vnější koncový bod levého dolního rohu budovy jako na obrázku. 14 Začínáme s aplikací Revit Architecture

19 Vyberte vnější koncový bod pravého horního rohu budovy. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. 7. Otevřete 3D pohled K budově pro zobrazení výsledků. 8. Uložte soubor projektu. V tomto cvičení jste v vytvořili v aplikaci Revit Architecture jednoduchý terén pomocí výběru bodů. Ve většině projektů však dostanete komplexní modely pozemků vytvořené stavebními inženýry ve formátu DWG, DXF, DGN nebo jako soubory bodů. Tyto soubory můžete importovat do projektu aplikace Revit Architecture, kde lze automaticky generovat terén pomocí nástroje Terén. Vytvoření terénu 15

20 Přidání vnějších stěn V tomto cvičení budete stavět na základových pasech. Použijete možnosti kreslení k vytvoření vnějších stěn přesahujících do úrovně střechy. 1. Přidejte stěny do vstupního podlaží: V Prohlížeči projektu rozbalte Půdorysy a poklepejte na 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Základní. V poli Výběr typů zvolte možnost Základní stěna : Běžná 200mm. V paletě Možnosti vyberte jako Výšku 03 Střecha jako čáru tažení zvolte Plocha nosné části: Vnitřní. Nastavení výšky určuje jak je vysoká stěna a vytváří vztah mezi stěnou a střechou. Poté co nakreslíte stěny, tak když změníte výšku střechy, výška stěny se změní také. Začněte v pravém dolním rohu a vybírejte vnitřní koncové body 3 existujících opěrných stěn. 16 Začínáme s aplikací Revit Architecture

21 Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 2. Přidejte stěny do Suterénu: Otevřte podlaží 01 Suterén. Všimněte si, že základové pasy jsou nyní zobrazeny na pravé straně půdorysu, takže je můžete trasovat. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Stěna. V paletě Možnosti vyberte jako výšku 03 Střecha. Počínaje levým koncovým bodem severní základové pasy trasujte vnitřek základových pasů výběrem koncových bodů. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 3. Otevřete pohled K budově 3D. 4. Uložte soubor projektu. Přidání vnějších stěn 17

22 Přidání střechy V tomto cvičení vytvoříte střechu pomocí půdorysu vnějších stěn. Během vytváření střechy můžete nastavit odsazení střechy pro vytvoření přesahu. 1. Otevřte půdorys 03 Střecha. 2. Nakreslete hrany střechy: Na konstrukčním panelu klepněte na příkaz Střecha Střecha v půdorysu a poté klepněte na položku Čáry. V paletě Možnosti ověřte, že je zapnutá volba Definuje sklon. Při kreslení prvního segmentu střechy začněte vlevo dole a trasujte vnější hranu jižní zdi výběrem koncového bodu levé zdi a průsečíku jižní a vzdálené východní zdi. 18 Začínáme s aplikací Revit Architecture

23 3. Vytvoření odsazených linií střechy: Na paletě Možnosti klepněte na tlačítko, do pole Odsazení zadejte hodnotu 900 mm a zrušte zaškrtnutí políčka Definuje sklon. V kreslicí ploše zvýrazněte západní stěnu a když se na vnější části stěny objeví čárkovaná čára, klepněte pro umístění hrany střechy. Postup opakujte pro severní a východní stěnu. 4. Náčrt střechy zavřete pomocí nástroje Ořezat/Prodloužit. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Ořezat/Prodloužit). Vyberte hranu střechy vpravo a poté vyberte dolní hranu střechy. Opakujte pro levou a dolní hranu střechy. Na konstrukčním panelu klepněte na položku Dokončit střechu. Výsledná střecha má zvláštní sklon, který opravíte v dalším kroku. Přidání střechy 19

24 5. Úprava sklonu střechy: Vyberte střechu a klepněte na tlačítko (Vlastnosti). V dialogu Vlastnosti prvku zadejte v poli Kóty pro možnost Sklon hodnotu 5 a klepněte na tlačítko OK. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 6. Otevřete pohled K budově 3D. Upravte ořezovou oblast tak, aby byla střecha vidět. Zdi nejsou se střechou spojeny, připojíte je v dalším cvičení. 7. Uložte soubor projektu. Přidání podlaží V tomto cvičení vytvoříte v modelu budovy podlaží. Podlahy se v aplikaci Revit Architecture vytvářejí tak, že je nejprve načrtnete v editoru náčrtů. Použijete 2 rozdílné volby pro tvorbu náčrtu podlahy, Kreslit a Vybrat čáry. 1. Otevřete půdorys 01 Suterén. 2. Vytvořte podlahu pomocí metody Vybrat čáry: Na konstrukčním panelu klepněte na Podlaha a poté klepněte na položku Čáry. 20 Začínáme s aplikací Revit Architecture

25 Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Označit čáry) a zkontrolujte, zda je možnost Odsazení nastavena na hodnotu 0. Začněte severní stěnou a postupně proti směru hodinových ručiček vybírejte vnitřní části stěn. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 3. Zadejte ZR a přibližte si pravý horní roh modelu. Pokud čáry podlahy netvoří uzavřenou smyčku, náčrt je neplatný a budete muset čáry upravit. Aby byl náčrt platný, musí čáry tvořit uzavřenou smyčku a nesmí se protínat. 4. Vytvořte uzavřený náčrt: Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Ořezat/Prodloužit). Přidání podlaží 21

26 Proveďte oříznutí podle potřeby vybírejte části čar, které chcete zachovat. Zadáním ZP si zobrazte předchozí přiblížení. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. 5. V dialogu upozornění klepněte na Ne. Pokud byste vybrali možnost Ano, stěny končící v podlaží Suterén by byly ořezány k spodní hraně podlahy. 6. Vytvořte podlahu pomocí metody Kreslit čáry: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu klepněte na položku Podlaha a poté klepněte na možnost Čáry. Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Kreslit) a zkontrolujte, zda je vybrána volba Řetězit. Začněte v levém dolním vnitřním rohu, vyberte dolní koncový bod západní stěny a poté horní koncový bod téže stěny. Posuňte kurzor doprava o mm a klepnutím nakreslete čáru náčrtu. 22 Začínáme s aplikací Revit Architecture

27 Posunutím kurzoru dolů o 5300 mm proveďte zarovnání s vnějškem zdi a klepnutím určete bod. Posuňte kurzor doprava o 9000 mm a klepněte. Posunutím kurzoru dolů o 1300 mm proveďte zarovnání s vnitřkem zdi a klepněte. Posuňte kurzor doleva, zadáním SZ vyhledejte koncový bod smyčky a výběrem koncového bodu dokončete náčrt podlaží. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. 7. V dialogu upozornění klepněte na Ne. 8. Prohlédněte si podlahu ve 3D: Otevřete pohled K budově 3D. Vyberte stěny podle obrázku. Přidání podlaží 23

28 Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Dočasně skryté/izolované Skrýt prvek. Vybrané stěny se dočasně skryjí, takže uvidíte vnitřní podlahy. Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Styl grafiky modelu Stínování s hranami. Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Dočasně skrýt/izolovat Obnovit dočasně skryté/izolované. 9. Uložte soubor projektu. Přidání vnitřních stěn V tomto cvičení vložíte do suterénu a do vstupního podlaží stěny, a poté je upravíte tak, aby tvořily místnosti. 1. Otevřete půdorys 01 Suterén. 2. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Stěna. 3. V poli Výběr typů zvolte možnost Základní stěna : Běžná 200mm. 4. V paletě Možnosti: Klepněte na tlačítko (Kreslit). 24 Začínáme s aplikací Revit Architecture

29 Jako výšku vyberte 02 Vstupní podlaží. Jako čáru tažení vyberte Osa stěny. Vypněte volbu Řetězit. 5. Přidejte stěny: Přibližte si západní stěnu, přesuňte kurzor podél osy severní stěny, zadejte hodnotu 8000 mm a stisknutím klávesy ENTER určete počáteční bod stěny. Stěnu 1 dokončete posunutím kurzoru dolů a klepnutím na osu jižní stěny. Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Upravit. Klepněte pravým tlačítkem na stěnu a vyberte Vložit vybrané. Použijte následující obrázek jako návod pro vložení dalších stěn a vytvoření místností. Přidání vnitřních stěn 25

30 6. Vytvořte chodbu úpravou stěn: Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko vyberte stěnu 1 v místě označeném na předchozím obrázku krátkou čárou. a Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Ořezat/Prodloužit). Ořežte rozdělenou stěnu a vytvořte chodbu jako na obrázku. 7. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 8. Nakreslete stěny: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Klepněte pravým tlačítkem na některou za stěn zobrazených v půltónech na podkladu nižšího podlaží suterénu a klepněte na možnost Vytvořit podobné. 26 Začínáme s aplikací Revit Architecture

31 Použijte následující obrázek jako návod pro vložení dalších stěn a vytvoření místností. 9. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Tímto jsou dokončeny stěny určující místnosti v suterénu a ve vstupním podlaží. 10. Uložte soubor projektu. Přidání dveří V tomto cvičení načtete dveře ze složky Cvičné soubory do projektu a poté přidáte do modelu budovy vnitřní a vnější dveře. 1. Na konstrukčním panelu na kartě Základní klepněte na možnost Dveře. V projektu je jen omezený počet typů dveří, protože výchozí šablona projektu jich více neobsahuje. Ze složky Cvičné soubory můžete načíst další typy dveří. 2. Načtěte dveře ze složky Cvičné soubory: Na paletě Možnosti klepněte na tlačítko Načíst. Přidání dveří 27

32 V levém podokně dialogu Načíst rodinu klepněte na složku Cvičné soubory a otevřete složku Metric\Families\Doors. Podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte následující typy dveří: Bifold-4 Panel.rfa, Double-Glass 2.rfa, Single-Glass M_Bifold-4 Panel.rfa, M_Double-Glass 2.rfa, M_Single-Glass 2.rfa. Klepněte na Otevřít. 3. Přidejte vnější dveře: Otevřete půdorys 01 Suterén. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dveře. Na panelu Možnosti zrušte volbu Popsat při vložení. V poli Výběr typů zvolte možnost M_Dvojité sklo 2 : 1830 x 2134mm a umístěte dveře do východní stěny, jak je ukázáno na obrázku, a poté klepněte na položku Upravit. Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dveře. V poli Výběr typů zvolte možnost Dvojité sklo 2: M_Dvojité sklo 2 : 1830 x 2134mm. 28 Začínáme s aplikací Revit Architecture

33 Dveře umístěte do severní stěny ve vzdálenosti 2100 mm od konce opěrné stěny, jak je ukázáno na obrázku. V poli Výběr typů zvolte možnost M_Jednoduché sklo 2 : 0915 x 2134mm. Vložte dveře do krátké svislé stěny, jak je ukázáno na obrázku. POZNÁMKA Pro změnu otevírání dveřního křídla během vkládání dveří stiskněte Mezerník. Pro změnu otevírání dveřního křídla po vložení dveří klepněte na řídící šipky. Přidání dveří 29

34 4. Přidejte vnitřní dveře: V poli Výběr typů zvolte možnost Single-Flush : M_Single-Flush : 0813 x 2134mm a vložte dvoje dveře podle obrázku. Otevřete půdorys 01 Suterén. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dveře. V poli Výběr typů zvolte možnost Single-Flush : M_Single-Flush : 0762 x 2134mm a poté vložte dvoje dveře podle obrázku. 30 Začínáme s aplikací Revit Architecture

35 V poli Výběr typů zvolte možnost Bifold-4 Panel : M_Bifold-4 Panel : 1830 x 2134mm a vložte dvoje dveře podle obrázku. Přidání oken 5. Otevřete pohled K budově 3D. 6. Lepší zobrazení dveří dosáhnete volbou stěnu a klepnutím na možnost Dočasně skrýt/izolovat Skrýt kategorii na panelu nastavení pohledu. Všechny stěny v pohledu jsou skryté. 7. Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Dočasně skrýt/izolovat Obnovit dočasně skryté/izolované. 8. Uložte soubor projektu. V tomto cvičení budete pracovat v půdorysech a pohledech a přidávat okna do modelu budovy. Použijete nástroj Zarovnat pro přesnější umístění okna. 1. Přidejte okna v pohledu: Otevřete jižní pohled a přibližte si budovu. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Okno. Na panelu Možnosti zrušte volbu Popsat při vložení. Přidání oken 31

36 V paletě Možnosti klepněte na Načíst. V levém podokně dialogu Načíst rodinu klepněte na složku Cvičné soubory a otevřete složku Metric\Families\Windows. Vyberte soubor M_Casement 3x3 with Trim.rfa a klepněte na položku Otevřít. Vložte 2 okna přibližně jako jsou na obrázku. Přesnou pozici a zarovnání s horní hranou opěrné zdi provedete později. Pokud některé okno překříží vnitřní stěnu, zobrazí se upozornění o konfliktu; zavřete toto upozornění. Veškeré konflikty vyřešíte posunutím okna v půdorysném pohledu. 2. Otevřete půdorys 01 Suterén. Protože okna jsou v horní části stěny, jsou mimo aktuální rozsah pohledu nastavený pro půdorys. 3. Upravte rozsah pohledu: V kreslicí ploše klepněte pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti pohledu. V dialogovém panelu Vlastnosti prvku klepněte pod skupinou Rozsah v řádku Rozsah pohledu na Upravit. V dialogu Rozsah pohledu zadejte do pole Odsazení roviny řezu hodnotu 2160 mm. Klepněte dvakrát na tlačítko OK. 32 Začínáme s aplikací Revit Architecture

37 Okna jsou nyní zobrazena. 4. Pokud je nutné vyřešit konflikty se stěnou, posuňte okna: Vyberte okno vpravo a posuňte ho na 200mm od levé strany vnitřní zdi. Vyberte okno a upravte dočasné kóty dle potřeby. Vyberte levé okno a posuňte ho na 2775mm vpravo od západní zdi. 5. Vytvořte typ okna: Otevřete pohled South. Vyberte okno vlevo a klepněte na tlačítko (Vlastnosti). V dialogovém okně Vlastnosti prvku klepněte na tlačítko Upravit/Nový. V dialogovém okně Vlastnosti typu klepněte na tlačítko Duplikovat. Přidání oken 33

38 V dialogovém okně Název zadejte do pole Název hodnotu 0915 x 0915 a klepněte na tlačítko OK. V dialogu Vlastnosti typu zadejte ve skupině Kóty do řádku Výška hodnotu 915 mm. Klepněte dvakrát na tlačítko OK. 6. Vyberte okno vpravo a v poli Výběr typů zvolte možnost M_Casement 3x3 with Trim : 0915 x 0915 mm. 7. Zarovnejte okno s horní hranou opěrné stěny: Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Zarovnat). Vyberte horní hranu stěny a poté vyberte horní hranu oříznutí některého z oken. Dbejte na to, abyste skutečně vybrali horní hranu stěny, a nikoli čáru Vstupního podlaží 02. Opakujte pro druhé okno. 8. Přidejte okna v půdorysu: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží a přibližte levou část budovy. V kreslicí ploše klepněte pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti pohledu. 34 Začínáme s aplikací Revit Architecture

39 V dialogovém okně Vlastnosti prvku vyberte v poli Grafika jako Podklad položku Žádný a klepněte na tlačítko OK. Na panelu nástrojů Pohled zobrazte klepnutím na tlačítko všechny čáry tence, aby linie prvků zobrazovaly při přiblíženém pohledu skutečnou tloušťku. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Okno. Zkontrolujte, zda je na panelu Možnosti zaškrtnuto políčko Popsat při vložení. V poli Výběr typů zvolte možnost M_Okenní křídlo 3x3 s oříznutím : 0915 x 1830mm a vložte tři okna na vnější stranu západní zdi, jak je ukázáno na obrázku. 9. Přemístěte okna tak, aby mezi nimi byla stejná vzdálenost: Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Kóta. Přidání oken 35

40 Vyberte severní stěnu, poté vyberte osu každého okna a jako poslední vyberte vodorovnou vnitřní stěnu. Klepněte vlevo od západní stěny pro umístění kótovací čáry. Všimněte si, že všechny 4 kóty se od sebe liší. Klepněte na a poté stiskněte dvakrát ESC. Okna se posunuly a kóty nyní zobrazují stejnou vzdálenost. 36 Začínáme s aplikací Revit Architecture

41 Vyberte vnitřní stěnu s dveřmi a posuňte ji nahoru nebo dolů, abyste viděli jak je záměr návrhu dodržen. Vyberte horní stěnu, posuňte ji o 1000 mm a uvidíte, jak se okna rozmístí rovnoměrně podél zdi. Na panelu nástrojů Standardní klepněte jedenkrát na tlačítko (Zpět) a vraťte tak stěnu do původní polohy. 10. Vyberte kótovací čáru a stiskněte DELETE. V zobrazeném dialogovém okně s upozorněním klepněte na tlačítko OK pro vymazání kóty, ale zachování vazeb. 11. Proveďte přiblížení dle potřeby a otevírejte jednotlivé pohledy, půdorysy a 3D pohledy pro zobrazení modelu budovy. 12. Uložte soubor projektu. Přidání oken 37

42 Přidání obvodového pláště V tomto cvičení změníte existující obvodovou stěnu na obvodový plášť. Poté vytvoříte nový typ obvodového pláště, který pomocí nástroje Přizpůsobit typ použijete na další stěny. 1. Otevřete půdorys 01 Suterén. 2. Vytvořte obvodový plášť v severovýchodním rohu budovy: Přibližte si východní stěnu. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko rozdělte východní stěnu těsně nad dveřmi. Klepněte na Upravit. Podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte horní část rozdělené východní stěny a severní stěnu. a 38 Začínáme s aplikací Revit Architecture

43 V poli Výběr typů zvolte možnost Obvodový plášť : Průčelí. Zobrazí-li se varovné hlášení, klepnutím je zavřete. 3. Vytvořte typ obvodového pláště: Vyberte celý severní obvodový plášť klepnutím na jeho konec a klepněte na tlačítko (Vlastnosti). Nápověda a stavová lišta potvrdí správnost výběru. V dialogu Vlastnosti prvku klepněte na Úpravit/Nový. V dialogovém okně Vlastnosti typu klepněte na tlačítko Duplikovat. V dialogovém okně Název zadejte Dům 1200 x 1200mm a klepněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Vlastnosti typu zadejte v poli Vzor vertikální osnovy do řádku Rozteč hodnotu 1200 mm. V poli Vzor horizontální osnovy zadejte hodnotu rozteče 1200 mm. Přidání obvodového pláště 39

44 Klepněte dvakrát na tlačítko OK. 4. Přizpůsobte typ východního obvodového pláště podle severního obvodového pláště: Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Přizpůsobit typ). Vyberte severní obvodový plášť a poté vyberte východní obvodový plášť. 5. Otevřete pohled K budově 3D. Nové rozteče jsou použity na oba obvodové pláště. 6. Uložte soubor projektu. Připojení stěn ke střeše V tomto cvičení připojíte obvodové i vnitřní stěny ke střeše. Když připojíte obvodové pláště, Revit Architecture zobrazí upozornění a upraví pozici příčlí. 1. Otevřete půdorys 03 Střecha. 40 Začínáme s aplikací Revit Architecture

45 2. Připojte stěny: Podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte všechny vnitřní i obvodové stěny kromě obvodových plášťů. V paletě Možnosti klepněte na Připojit. Ověřte, zda je pro položku Připojit stěnu vybrána možnost Horní. V kreslicí oblasti vyberte střechu. Příkaz ukončete klepnutím v kreslicí ploše nebo na tlačítko Upravit v Konstrukční paletě. 3. Připojte obvodové pláště: Otevřete severní pohled (North). Posuňte kurzor na obvodový plášť a mačkejte klávesu TAB, dokud nebude na stavovém řádku označeno, že je vybrán obvodový plášť, vyberte vnější hranu obvodového pláště a klepněte na tlačítko Připojit. Vyberte střechu. V chybovém dialogu týkající se příčlí obvodového pláště klepněte na Vymazat prvky. Otevřete východní pohled (East) a připojte východní obvodový plášť ke střeše. 4. Otevřete pohled K budově 3D. 5. Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Stíny vypnout Stíny zapnout. Všechny stěny se protáhly ke střeše. Všimněte si odsazení horní řady příčlí/panelů; protože zadaná vzdálenost rozvržení příčlí nemohla být dodržena, příčle se vytvořily v místě připojení stěny se střechou. Připojení stěn ke střeše 41

46 6. Uložte soubor projektu. Úprava krytého vstupu V tomto cvičení upravíte tvar podlahy ve vstupním podlaží tak, aby zahrnul i vstup v severní části budovy. 1. Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží 2. Upravte tvar podlahy: Vyberte podlahu a v paletě Možnosti klepněte na Upravit. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Čáry. V paletě Možnosti vypněte volbu Řetězit. Na severní straně budovy klepněte na severní stěnu v místě prodloužení pravé svislé modelové linie, posuňte kurzor nahoru o 3300 mm a klepnutím umístěte koncový bod linie. 42 Začínáme s aplikací Revit Architecture

47 Na paletě Možnosti vyberte volbu Řetězit. Nakreslete čáru z levého koncového bodu severní 200mm stěny do levého koncového bodu dvoukřídlých dveří a poté dolů na modelovou čáru. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Rozdělit) a rozdělte severní modelovou linii na obou koncích dveřního otvoru. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Vyberte část uvnitř dveřního otvoru a stiskněte DELETE. Úprava krytého vstupu 43

48 Na konstrukčním panelu klepněte na Čáry a dokončete profil na pravé straně dveří jako je na obrázku. Nakreslete čáru začínající v levém koncovém bodu severní stěny o délce 1000 mm směrem nahoru. Nakreslete čáru z horního koncového bodu právě nakreslené čáry do horního koncového bodu svislé čáry dlouhé 3000mm nakreslené v prvním kroku. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. V dialogu upozornění klepněte na Ne. 3. Přidejte stěny do vstupu: Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Stěna. V poli Výběr typů zvolte možnost Základní stěna : Opěrná 300 mm Beton. V paletě Možnosti vyberte pro čáru tažení Plocha nosné části: Vnitřní. 44 Začínáme s aplikací Revit Architecture

49 Podle obrázku nakreslete stěnu zleva doprava podél šikmé čáry. Vyberte stěnu a klepněte na tlačítko (Vlastnosti). V dialogovém okně Vlastnosti prvku pod skupinou Vazby vyberte pro Dolní vazbu podlaží 00 Základy a klepněte na OK. 4. V kreslicí ploše vyberte podlahu a v paletě Možnosti klepněte na Upravit. 5. Vyberte krátkou svislou čáru nad západní zdí a přesuňte ji doprava jako je na obrázku. 6. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. 7. V dialogu upozornění klepněte na Ne. 8. Otevřete pohled K budově 3D. 9. Uložte soubor projektu. Přidání šikmé podlahy V tomto cvičení přidáte šikmou podlahu do vstupní části a vytvoříte rampu až ke vstupním dveřím. Přidání šikmé podlahy 45

50 1. Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. 2. Nakreslete podlahu: Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Podlaha a poté klepněte na možnost Čáry. Zkontrolujte, zda je v Konstrukční paletě zapnutá volba Řetězit. Začněte v levém koncovém bodě severní 200mm stěny a proti směru hodinových ručiček nekreslete podlahu pro vstupní část vytvořenou v předchozí části jako je na obrázku. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Ukazatel sklonu. Vyberte polovinu levé modelové čáry a poté vyberte pravou čáru. Vyberte šipku sklonu a klepněte na tlačítko (Vlastnosti). V dialogovém okně Vlastnosti prvku zadejte ve skupině Vazby pro možnost Výškové odsazení v zápatí hodnotu -300 mm a klepněte na tlačítko OK. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. V dialogu upozornění klepněte na Ne. 46 Začínáme s aplikací Revit Architecture

51 3. Otevřete severní pohled (North). Šikmá podlaha začíná v suterénu a končí ve vstupním podlaží. 4. Jestliže skloněná podlaha neodpovídá sklonu terénu, upravte náčrt podlahy a změňte vlastnost šipky sklonu Výškové odsazení v zápatí. Přidání schodiště a zábradlí V tomto cvičení dokončíte vnitřek modelu přidáním schodiště do suterénu a poté přidáte a upravíte zábradlí v suterénu a vstupním podlaží. 1. Otevřete půdorys 01 Suterén. Přidání schodiště a zábradlí 47

52 2. Přidejte schodiště: Přibližte pravou část budovy. Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Modelování a klepněte na možnost Schodiště. Klepněte blízko dvojitých dveří pro určení počátku výstupního ramene. Posuňte kurzor doleva dokud nápověda neudává, že byly vytvořeny všechny stupně a klepněte pro zadání koncového bodu. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. 3. Upravte tvar podlahy: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Přibližte pravou část budovy. Vyberte podlahu a v paletě Možnosti klepněte na Upravit. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Čáry. Zkontrolujte, zda je v Konstrukční paletě zapnutá volba Řetězit. Určete počáteční bod na průsečíku čar pod schodištěm. 48 Začínáme s aplikací Revit Architecture

53 Posuňte kurzor doleva, zadejte hodnotu 1800 mm a stiskněte klávesu ENTER. Posuňte kurzor nahoru, zadejte hodnotu 1100 mm a stiskněte klávesu ENTER. Tato vzdálenost je šířka schodišťového ramene včetně schodnic. Posuňte kurzor doprava a klepněte na svislou čáru pro dokončení náčrtu. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Vyberte svislou čáru neblíže schodiště a přetáhněte dolní koncový bod na koncový bod vodorovné čáry nakreslené v předchozím kroku. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. V dialogu upozornění klepněte na Ne. 4. Posuňte schodiště a zábradlí: Vyberte schodiště a zábradlí pomocí výběrového okna. Abyste vybrali jen prvky ležící zcela uvnitř výběrového okna, zadejte okno zleva doprava. Přidání schodiště a zábradlí 49

54 Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Přesunout). Jako počáteční bod posunu určete klepnutím levý dolní roh schodiště. Jako koncový bod posunu určete dolní roh upraveného tvaru podlahy a poté stiskněte ESC. 5. Upravte typ zábradlí: Otevřete pohled K budově 3D. Při stisknuté klávese CTRL vyberte obě zábradlí (je-li třeba, proveďte přiblížení). V poli Výběr typů zvolte možnost Zábradlí : 900 mm Trubka. 6. Přidejte zábradlí do vstupu: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu na kartě Modelování klepněte na Zábradlí a poté klepněte na Vlastnosti zábradlí. V dialogovém okně Vlastnosti prvku vyberte v poli Typ možnost 900mm Trubka a klepněte na tlačítko OK. Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Vybrat linie) a jako hodnotu odsazení zadejte 150 mm. Přibližte si vstup na severní straně budovy. 50 Začínáme s aplikací Revit Architecture

55 Klepněte na hranu podlahy vpravo a poté na sousední svislou hranu podlahy, jak je ukázáno na obrázku. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit a vyberte šikmé zábradlí. Přetáhněte levý koncový bod doprava tak, aby bylo výsledné zábradlí protaženo až k opěrné stěně. Vyberte svislé zábradlí a táhněte dolní koncový bod, dokud nebude mít výsledné zábradlí délku 3000 mm. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. 7. Přidejte zábradlí na severní straně schodiště: V konstrukční paletě klepněte na položku Zábradlí. Přidání schodiště a zábradlí 51

56 Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Vybrat linie) a jako hodnotu odsazení zadejte 150 mm. Klepněte vlevo na svislou linii podlaží nad schodištěm a poté klepněte nad severní hranu schodiště. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Ořezat/Prodloužit). Vyberte levou část vodorovné čáry zábradlí a poté vyberte svislou část. V konstrukční paletě klepněte na Dokončit náčrt. 8. Přidejte zábradlí na balkón: Přibližte si pravý dolní roh modelu. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Zábradlí. 52 Začínáme s aplikací Revit Architecture

57 Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Vybrat linie) a jako hodnotu odsazení zadejte 150 mm. Klepněte nejprve nad jižní hranou podlahy, pokračujte proti směru hodinových ručiček a vyberte zbývající 2 hrany podlahy určující balkón. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Vyberte poslední nakreslenou čáru a přetáhněte levý koncový bod směrem doprava ke konci obvodové zdi. Vyberte dolní čáru zábradlí a táhněte levý koncový bod až k obvodové zdi poblíž dveří. Přidání schodiště a zábradlí 53

58 Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Dokončit náčrt. 9. Přibližte schodiště a použijte stejný postup pro přidání zábradlí pod schodištěm. Je-li třeba, přetáhněte koncový bod zábradlí ke zdi napravo. 10. Otevřete pohled K budově 3D. 11. Uložte soubor projektu. 54 Začínáme s aplikací Revit Architecture

59 Úprava střechy V tomto cvičení upravíte tvar střechy tak, aby střecha zakrývala vstup. 1. Otevřete půdorys 03 Střecha. 2. V kreslicí oblasti vyberte střechu. 3. V paletě Možnosti klepněte na možnost Upravit. 4. Upravte střechu: Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko (Rozdělit) a rozdělte horní hranu střechy napravo od vstupu. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Vyberte levou část rozdělené hrany střechy a táhněte pravý koncový bod tak, aby hrana střechy byla zarovnaná s šikmou stěnou vstupu. Úprava střechy 55

60 Vyberte pravou část rozdělené hrany střechy a táhněte levý koncový bod na průsečík se svislou hranou podlahy. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Čáry. Nakreslete čáru z koncového bodu pravé vodorovné čáry do koncového bodu šikmé čáry. Na konstrukčním panelu klepněte na položku Dokončit střechu. 5. Otevřete 3D pohled K budově pro zobrazení výsledku. 6. Uložte soubor projektu. 56 Začínáme s aplikací Revit Architecture

61 Dokumentace projektu V tomto cvičení vložíte do projektu popisky a vytvoříte tabulku dveří a místností. Ve výkazu dveří změníte prvek a budete sledovat, jak se změna automaticky promítne do všech asociovaných půdorysů. Dále přidáte barevné výplně místností a upravíte ořezovou oblast některých pohledů, které později vložíte na výkres. 1. Tvorba řezu: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Pohled a klepněte na možnost Řez. Začněte řez vlevo od modelu a ukončete ho vpravo od modelu tak, aby procházel schodištěm. Dokumentace projektu 57

62 Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Pro zobrazení řezu poklepejte na střed kruhové značky řezu. Jiná možnost jak zobrazit řez je rozbalit v Prohlížeči projektu Pohledy>Řezy a poklepat na Section Přidání popisky dveří a oken: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Kreslení a klepněte na možnost Označit popiskem vše neoznačené. V dialogu Označit popiskem vše neoznačené stiskněte klávesu CTRL a pod položkou Kategorie vyberte možnost Popisky oken. Klepněte na tlačítko OK. 58 Začínáme s aplikací Revit Architecture

63 Otevřete půdorys 01 Suterén a stejným postupem vložte popisky ke všem oknům a dveřím. 3. Tvorba tabulky dveří: Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Pohled a klepněte na možnost Výkazy/Množství. V dialogu Nová tabulka vyberte jako kategorii Dveře a klepněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Vlastnosti tabulky vyberte z dostupných polí Rodina a Typ a klepněte na tlačítko Přidat. Přidejte následující pole: Šířka, Výška a Označení. Pomocí tlačítka Přesunout nahoru přesuňte pole Označení na začátek seznamu, aby se ve výkazu zobrazovalo jako první. Klepněte na kartu Seřazení/Seskupování, v poli Třídit podle zvolte možnost Označení a klepněte na tlačítko OK. Poklepejte na pravou hraniční čáru sloupce Rodina a Typ pro jeho roztažení na plnou šířku. Dokumentace projektu 59

64 4. Změňte tabulku dveří: Pro dveře označené číslem 7 klepněte do pole Rodina a Typ a vyberte položku M_Skládací-4 panel : 1525 x 2134mm. Otevřete půdorys 01 Suterén. Všimněte si, že dveře s označením 7 jsou nyní skládací. Změny provedené v tabulce se automaticky promítnou do asociovaných půdorysů. V poli Výběr typů zvolte možnost M_Single-Flush : 0762 x 2134 mm, čímž vrátíte dveře zpět do původní rodiny a typu. V Prohlížeči projektu rozbalte položku Tabulky/Výkazy s poklepejte na Výkaz dveří. Dveře s označením 7 se také změnily na původní typ. Tato oboustranná asociativita aplikace Revit Architecture zajišťuje, že změny provedené v jakékoliv části návrhu jsou promítnuty do všech odpovídajících pohledů včetně tabulek. 5. Upravte vlastnosti tří opěrných stěn a určete je jako ohraničující prvky pro výpočet plochy místnosti. Otevřete půdorys 01 Suterén. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. 60 Začínáme s aplikací Revit Architecture

65 Podržte stisknutou klávesu CTRL, vyberte tři opěrné stěny a klepněte na tlačítko (Vlastnosti). V dialogovém okně Vlastnosti prvku vyberte pod skupinou Vazby Ohraničení místnosti a klepněte na tlačítko OK. 6. Vytvořte tabulku místností obsahující následující pole: Číslo Název Plocha Tabulka je nyní prázdná, ale jakmile vložíte do projektu místnosti a popisky místností, tabulka se zaktualizuje. 7. Přidejte místnosti a popisky místností do vstupního podlaží: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu klepněte na kartu Místnost a plocha klepněte na možnost Místnost. POZNÁMKA Jestliže karta není zobrazena, klepněte pravým tlačítkem na konstrukční panel a v místní nabídce klepněte na možnost Název karty. Klepnutím nalevo od schodiště vložte popisek velké místnosti, dále klepněte do horní místnosti na západní straně budovy a poté klepněte do malé místnosti na západní straně. Dokumentace projektu 61

66 Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Poklepejte na text popisku ve velké místnosti, změňte jej na Vstup a poté stiskněte klávesu ENTER. Změňte text popisky v místnosti 2 na Ložnice a v místnosti 3 na Sklad. 8. Přidejte popisky místností do suterénu: Otevřete půdorys 01 Suterén. Na konstrukčním panelu na kartě Místnost a plocha klepněte na Místnost. Začněte velkou místností vpravo a po směru hodinových ručiček klepněte do každé místnosti pro umístění popisky. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Poklepejte na text popisku velké místnosti, změňte jej na Obývací pokoj a stiskněte klávesu ENTER. Změňte text popisky u místnosti 5 na Ložnice, text u místnosti 6 na Koupelna a text u místnosti 7 a 8 na Sklad. 62 Začínáme s aplikací Revit Architecture

67 9. Otevřete pohled Výkaz místnosti, abyste viděli provedené změny pro jednotlivé sloupce. 10. Určete podlahu ve vstupu: Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Na konstrukčním panelu na kartě Místnost a plocha klepněte na Oddělovač místnosti. Vytvořte samostatnou podlahu pro vstup tak, že budete sledovat čáru podlahy od severní stěny směrem dolů a okolo schodiště. Ve výkazu místností se plocha vstupní místnosti zaktualizuje. 11. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Dokumentace projektu 63

68 12. Upravte popisky: Otevřete půdorys 01 Suterén. Poklepejte na popisku libovolného okna v jižní stěně, zadejte hodnotu A a stiskněte ENTER. V dialogu upozornění o změně parametru typu klepněte na Ano. Otevřete půdorys 02 Vstupní podlaží. Poklepejte na popisku libovolného okna v západní stěně, zadejte hodnotu B a stiskněte ENTER. V dialogu upozornění klepněte na Ano. 13. Přidejte do místností barevné výplně: Na konstrukčním panelu klepněte na kartě Místnost a plocha na tlačítko Legenda barevného schématu. Klepněte v kreslicí ploše napravo od budovy a umístěte legendu barevné výplně. V dialogu Vybrat typ prostoru a barevné schéma zvolte pro možnost Barevné schéma položku Název a klepněte na tlačítko OK. Na konstrukčním panelu klepněte na možnost Upravit. Vyberte levou svislou stěnu a posuňte ji nepatrně doleva. 64 Začínáme s aplikací Revit Architecture

69 Všechny stěny přizpůsobí svoji délku nové pozici. Barevná výplň v ložnici a ve skladu se přizpůsobí a plochy místností jsou automaticky zaktualizovány. Otevřete výkaz místností, abyste viděli, že se plochy ložnice a skladu změnily. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko (Zpět) a vraťte tak stěnu na její původní kótu. Otevřete půdorys 02 Vstup a ověřte, že se stěna posunula. 14. Otevřete půdorys 01 Suterén a opakujte předchozí postup pro tento půdorys. 15. Upravte ořezovou oblast pro vytvoření pohledu na výkres: Otevřete půdorys 01 Suterén. Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Zobrazit ořezovou oblast. Zadáním ZF zobrazte celý pohled v okně výkresu. Vyberte ořezovou oblast a pomocí modrých řídících bodů ji zmenšete okolo modelu budovy. Dokumentace projektu 65

70 Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Skrýt ořezovou oblast. 16. Pomocí sejného postupu upravte následující pohledy: Půdorys 02 Vstupní podlaží Východní pohled (East) Severní pohled (North) V prostorových pohledech ponechte nad střechou část oblohy. Vytvoření studie oslunění V tomto cvičení vytvoříte animovanou studii oslunění v konkrétním místě a čase za účelem kontroly vlivu světla a stínů na budovu. 1. Otevřete pohled K budově 3D. 2. Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Stíny Rozšířená grafika modelu. 3. V dialogu Nastavení rozšířené grafiky modelu: Ověřte, zda je v poli Stín zaškrtnuta možnost Vrhat stíny, a pro možnost Kontrast zadejte hodnotu Začínáme s aplikací Revit Architecture

71 V poli Slunce klepněte na tlačítko. 4. V dialogovém okně Nastavení oslunění a stínu klepněte na kartu V jednom dni. 5. Na kartě V jednom dni vyberte v seznamu libovolnou studii oslunění a klepněte na tlačítko Přejmenovat. 6. V dialogu Přejmenovat zadejte Studie oslunění v jednom dni vaše poloha Letní slunovrat (Zimní slunovrat v případě, že jste na jižní polokouli) a klepněte na tlačítko OK. 7. V dialogovém panelu Nastavení slunce a stínů : V poli Nastavení klepněte pro možnost Místo na tlačítko, vyberte město poblíž vašeho umístění a klepněte na tlačítko OK. Do pole Datum zadejte hodnotu Časový interval nastavte na 15 minut. Vypněte volbu Terén na podlaží, aby stíny dopadaly na terén. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. 8. V dialogu Nastavení rozšířené grafiky modelu klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK. 9. Na panelu nastavení pohledu klepněte na možnost Stíny zapnout Náhled studie oslunění. 10. Na panelu Možnosti klepněte na tlačítko (Přehrát). Vytvoření studie oslunění 67

72 Animovaná studie oslunění zobrazuje v 15 minutovém intervalu postup stínů pro zadaný datum. 11. Uložte animaci: V nabídce Soubor klepněte na příkazy Exportovat Animovaná studie oslunění. V dialogu Délka/Formát klepněte na tlačítko OK. V dialogu Export animované studie oslunění klepněte na možnost Ikona na pracovní ploše a poté na tlačítko Uložit. V dialogovém panelu pro kompresi videa vyberte Úplné snímky (bez komprese) a klepněte na tlačítko OK. Během ukládání na plochu se animace znovu přehrává. Poklepáním na soubor AVI uložený na ploše zobrazíte animaci. Pro zobrazení jiného času posuňte posuvník. Vytvoření výkresu V tomto cvičení přidáte na výkres několik pohledů. Změníte také sklon střechy a vyzkoušíte používání parametrů v aplikaci Revit Architecture. Stěny, které jsou připojeny ke střeše se posunou tak, aby byly zachovány vazby s upravenou střechou. 1. Tvorba výkresu: V Prohlížeči projektu klepněte pravým tlačítkem na položku Listy (vše) a klepněte na položku Nový list. V dialogu Vyberte razítko klepněte na OK. 68 Začínáme s aplikací Revit Architecture

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Autodesk Revit Building. Začínáme s aplikací Autodesk Revit Building

Autodesk Revit Building. Začínáme s aplikací Autodesk Revit Building Autodesk Revit Building Začínáme s aplikací Autodesk Revit Building Duben 2006 Copyright 2006 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato publikace ani její části nesmí být reprodukovány v žádné podobě,

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Začínáme: s Autodesk Revit LT

Začínáme: s Autodesk Revit LT Začínáme: s Autodesk Revit LT Obsah 1 Začínáme 1.1 Úvod 3 1.2 Autodesk Revit LT 4 1.3 Vzorový projekt 5 1.4 Založení projektu 5 2 Tvorba modelu 2.1 Podklady v DWG 6 2.2 Pomůcky pro tvorbu 3D modelu 6

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

Stěny a obvodový plášť

Stěny a obvodový plášť Stěny a obvodový plášť 2 Stěna V Revit Architecture se každá stěna chová jako inteligentní objekt. V základu je inteligencí myšlena vlastnost umožňující rozdílné grafické zobrazení stěny v pohledu, řezu

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Stavový řádek programu...5 Celoobrazovkové zobrazení

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Novinky CADKONu+ 2014

Novinky CADKONu+ 2014 Novinky CADKONu+ 2014 PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis všech oprav CADKONu+ TZB 2014 a CADKONu+ Stavební konstrukce 2014 oproti předchozí verzi 2013.2. Obsah: Novinky společné

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více