VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010"

Transkript

1 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010

2

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Vybrané údaje o bydlení 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj Garant: Řešitelé: Ing. Blanka Burdová Ing. Helena Potůčková Ústav územního rozvoje Brno Garant: Řešitelé: Ing. Ludmila Rohrerová Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. Prosinec 2010

4

5 Obsah Úvod... 5 Komentář k bytové výstavbě rok Tabulky a grafy Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) k Část 2 Bytová výstavba Část 3 Stavebnictví Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Část 5 Náklady na bydlení Část 6 Stavební spoření Část 7 Hypoteční úvěry Část 8 Další informace o bydlení Část 9 Mezinárodní srovnání Územní členění České republiky Seznam tabulek, grafů a kartogramů

6

7 ÚVOD Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí spadá, mimo jiné, oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. Publikace Vybrané údaje o bydlení 2010 obsahuje komentář k bytové výstavbě za předcházející rok a dále tabulky a grafy z oblasti bydlení v členění na následující okruhy: 1. Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) k , 2. Bytová výstavba, 3. Stavebnictví, 4. Prodejní ceny nemovitostí, 5. Náklady na bydlení, 6. Stavební spoření, 7. Hypoteční úvěry, 8. Další informace o bydlení, 9. Mezinárodní srovnání. Publikace obsahuje údaje za rok 2009, pokud není uvedeno jinak. Některá data především data ze sčítání lidu, domů a bytů a data o bytové výstavbě jsou doplněna dlouhodobými časovými řadami. 5

8

9 Komentář k bytové výstavbě rok 2010 Vybrané údaje o bydlení 2010 KOMENTÁŘ K BYTOVÉ VÝSTAVBĚ ROK 2010 Počet zahájených, dokončených i modernizovaných bytů od roku 2002 poměrně stabilně rostl, v posledních dvou letech však došlo ke zlomu počet zahájených bytů v roce 2009 výrazně klesl, počet dokončených bytů klesl již v roce Vztaženo k posledním dostupným údajům v rámci mezinárodního srovnání (za rok 2004), představují 3,7 dokončené byty na 1000 obyvatel úroveň Nizozemska a dokonce vyšší úroveň než například v Německu, Itálii, Švédsku nebo Velké Británii. V roce 2009 bylo zahájeno bytů. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje pokles o 14,3 %. Dokončeno bylo celkem bytů, což představuje 0,2 % zvýšení. Na území České republiky byla zahájena výstavba bytů (od se za zahájený byt považuje byt, na který bylo vydáno stavební povolení; do konce roku 2005 se za zahájený byt považoval byt, jehož výstavba byla zahájena podle zápisu ve stavebním deníku). Rozhodující podíl byl dosažen v rodinných domech (nové rodinné domy 50,2 % + formou nástavby, přístavby a stavební úpravy k rodinným domům 5,4 %, to je celkem 55,6 %). Podíl bytových domů činil celkem 34,2 % (nové bytové domy 29,6 %; formou nástavby, přístavby a stavební úpravy k bytovým domům 4,6 %). Bytů v nebytových budovách bylo 6,6 % a bytů v domech s pečovatelskou službou bylo 1,6 %. Zbytek 2,0 % činil podíl bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor. Graf 1 - Struktura zahájených bytů podle druhu objektů rok 2009 Nástavby k bytovým domům 4,6% Domy s pečovatelskou službou 1,6% Byty v nebytových objektech 6,6% Byty získané adaptací nebytových prostor 2,0% Bytové domy 29,6% Nástavby k rodinným domům 5,4% Rodinné domy 50,2% Pramen: Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( 7

10 Počet zahájených bytů / 1000 obyv. 2,0 3,0 2,7 2,7 2,2 2,9 2,5 3,7 3,5 3,5 4,6 4,0 3,9 3,6 6,1 Vybrané údaje o bydlení 2010 Komentář k bytové výstavbě rok 2010 Z regionálního pohledu v přepočtu na obyvatel byla nejvyšší hodnota dosažena ve Středočeském kraji a v hl. m. Praze. Nejnižší úroveň byla zaznamenána v Ústeckém a Zlínském kraji. Graf 2 - Zahájené byty v přepočtu na 1000 obyvatel rok Pramen: Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( výpočty ÚÚR. V roce 2009 bylo dokončeno bytů, což představuje meziroční růst o 0,2 %. Největší podíl představují rodinné domy 53,7 % (nové rodinné domy 49,7 % + formou nástaveb, přístaveb a stavebních úprav k rodinným domům 4,0 %). Podíl bytových domů činil 40,2 % (nové bytové domy 35,8 % + formou nástaveb, přístaveb a stavebních úprav k bytovým domům 4,4 %), podíl ostatních forem činil celkem 6,1 % (0,7 % domy s pečovatelskou službou, 2,1 % byty v nebytových budovách a 3,3 % byty získané stavebními úpravami nebytových prostor). Z regionálního pohledu bylo v přepočtu na obyvatel dokončeno nejvíce bytů ve Středočeském kraji a hl. m. Praze, nejméně v Ústeckém a Karlovarském kraji. 8

11 Počet dokončených bytů / 1000 obyv. 1,7 1,3 2,7 3,4 3,6 3,4 3,1 2,7 2,4 3,2 3,2 3,7 4,3 6,0 6,0 Komentář k bytové výstavbě rok 2010 Vybrané údaje o bydlení 2010 Graf 3 - Struktura dokončených bytů podle druhu objektů rok 2009 Nástavby k bytovým domům 4,4% Domy s pečovatelskou službou 0,7% Byty v nebytových objektech 2,1% Byty získané adaptací nebytových prostor 3,3% Bytové domy 35,8% Nástavby k rodinným domům 4,0% Rodinné domy 49,7% Pramen: Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( Graf 4 - Dokončené byty v přepočtu na 1000 obyvatel rok Pramen: Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( výpočty ÚÚR. 9

12 Vybrané údaje o bydlení 2010 Komentář k bytové výstavbě rok 2010 Počet rozestavěných bytů k dosáhl hodnoty bytů (od se počet rozestavěných bytů počítá následovně: počet rozestavěných bytů ke konci předchozího období + byty zahájené ve sledovaném období byty dokončené ve sledovaném období = počet rozestavěných bytů ke konci sledovaného období). V meziročním srovnání to představuje pokles o 0,7 % (v předchozím roce nárůst o 0,3 %). Graf 5 - Struktura rozestavěných bytů podle druhu objektů rok 2009 Nástavby k bytovým domům 4,6% Domy s pečovatelskou službou 1,7% Byty v nebytových objektech 6,2% Byty získané adaptací nebytových prostor 0,4% Bytové domy 17,5% Nástavby k rodinným domům 18,8% Rodinné domy 50,8% Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( výpočty ÚÚR. Meziroční index osciluje u jednotlivých typů výstavby kolem celkového průměru (index 99,3), vyšší byl u bytů v nebytových stavbách (index 118,1). Naopak k největšímu poklesu došlo u stavebně upravených nebytových prostor (index 58,5). Kromě rodinných domů (jejichž podíl včetně nástaveb a přístaveb činí celkem 69,6 %) a bytových domů (podíl včetně nástaveb a přístaveb činí celkem 22,1 %) se podíl dalších forem na celku pohybuje pouze od 0,4 % u bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách do 6,2 % u bytů v nebytových stavbách. Celostátní průměr přesahují z regionálního pohledu zejména kraj Středočeský a Jihočeský. Při mezikrajovém srovnání je nejvíce rodinných domů rozestavěno ve Středočeském kraji, bytových domů v Praze. 10

13 2,5 5,3 4,4 8,3 7,4 8,3 8,3 6,7 5,9 Počet bytů / 1000 obyv. 10,7 8,6 8,9 8,5 13,2 18,4 14,4 17,1 14,6 11,3 14,9 14,6 16,5 15,4 16,5 17,0 14,2 11,7 16,7 Počet bytů / 1000 obyv. 27,7 24,3 Komentář k bytové výstavbě rok 2010 Vybrané údaje o bydlení Graf 6 - Rozestavěné byty v přepočtu na 1000 obyvatel rok Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( výpočty ÚÚR. Graf 7 - Rozestavěné byty v nových rodinných domech v přepočtu na 1000 obyvatel - rok Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( výpočty ÚÚR. 11

14 1,5 2,8 2,4 2,3 2,1 2,0 1,5 1,5 3,0 3,2 2,6 2,1 1,6 2,9 Počet bytů / 1000 obyv. 8,2 Vybrané údaje o bydlení 2010 Komentář k bytové výstavbě rok 2010 Graf 8 - Rozestavěné byty v nových bytových domech v přepočtu na 1000 obyvatel - rok Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, Český statistický úřad: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky - časové řady ( výpočty ÚÚR. Z pohledu zakázek stavebních prací v tuzemsku u vykazujících podniků s 20 a více zaměstnanci došlo v roce 2008 při srovnání celkového stavu v běžných cenách k meziročnímu růstu o 13,2 %. U bytových budov došlo k meziročnímu poklesu o 8,8 %. Podíl bytových budov na celkovém objemu zakázek klesl v roce 2008 na 11,7 % oproti 14,6 % v roce

15 Stavební práce (v mil. Kč) Komentář k bytové výstavbě rok 2010 Vybrané údaje o bydlení Graf 9 - Zakázky stavebních prací v tuzemsku (stav k ) Bytové budovy Nebytové budovy výrobní Vodohospodářské stavby Ostatní práce Nebytové budovy nevýrobní Inženýrské stavby Opravy a údržby Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, 2007 Český statistický úřad: Stavební zakázky - rychlé informace ( 13

16

17 TABULKY A GRAFY ČÁST 1 Základní charakteristiky bytového fondu, údaje ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) k

18

19 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Základní ukazatele bytového fondu podle výsledků sčítání z let Ukazatel Trvale obydlené byty z toho v rodinných domech v bytových domech v ostatních budovách Byty užívané právem družstevním Byty podle vybavení vodovod v bytě plyn ze sítě záchod splachovací vlastní koupelna vlastní ústřední topení Podíl bytů podle kategorie v procentech I. kategorie 8,4% 24,0% 47,0% 70,0% 88,5% II. kategorie 19,0% 28,5% 29,8% 21,4% 7,4% III. kategorie 16,7% 13,8% 9,0% 3,7% 2,0% IV. kategorie 55,9% 33,7% 14,2% 4,9% 1,3% Průměrná obytná plocha bytu v m 2 35,3 39,1 42,7 45,9 49,5 Průměrný počet osob na byt 3,36 3,15 2,92 2,78 2,64 Graf Struktura trvale obydlených bytů v roce 2001 bytové domy 56% ostatní budovy 1% rodinné domy 43% Pramen: Bytový fond České republiky v datech. Praha: Český statistický úřad,

20 Tab Úrovňové ukazatele bydlení podle druhu domu v letech Druh domu Průměrná celková plocha (v m 2 ) Průměrná obytná plocha (v m 2 ) Průměrný počet obytných místností (8 a více m 2 ) Průměrný počet obytných místností (4 a více m 2 ) na 1 byt na 1 osobu na 1 byt na 1 osobu na 1 byt na 1 osobu na 1 byt na 1 osobu Rodinné domy ,29 10,29 1,83 0,53.. Bytové domy ,94 10,81 1,75 0,54.. Ostatní budovy ,91 12,23 1,81 0,56.. Celkem ,30 10,52 1,80 0, Rodinné domy 68,33 20,99 41,94 12,88 2,24 0,69 3,26 1,00 Bytové domy 55,67 18,34 35,68 11,75 1,94 0,64 2,89 0,95 Ostatní budovy 61,98 20,47 39,10 12,91 1,84 0,61 2,77 0,92 Celkem 62,57 19,84 39,10 12,40 2,10 0,67 3,09 0, Rodinné domy 77,25 25,82 49,44 16,53 2,73 0,91 3,82 1,28 Bytové domy 57,38 20,02 36,86 12,86 2,14 0,75 3,13 1,09 Ostatní budovy 65,59 23,58 42,73 15,37 2,10 0,75 3,09 1,11 Celkem 66,61 22,79 42,71 14,61 2,41 0,82 3,45 1, Rodinné domy 85,78 29,40 56,77 19,46 3,18 1,09 4,28 1,47 Bytové domy 59,77 22,51 38,16 14,37 2,29 0,86 3,28 1,23 Ostatní budovy 65,00 24,95 43,20 16,58 2,22 0,85 3,17 1,22 Celkem 70,52 25,52 45,87 16,60 2,66 0,96 3,69 1, Rodinné domy 96,67 33,63 63,03 21,93 3,27 1,13 3,50 1,21 Bytové domy 61,08 24,67 39,42 15,92 2,31 0,93 2,39 0,96 Ostatní budovy 74,72 28,95 49,47 19,17 2,38 0,89 2,53 0,95 Celkem 76,33 28,84 49,54 18,72 2,72 1,02 2,86 1,07 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

21 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Trvale obydlené domy s byty podle technického vybavení domu k Domy celkem do r.1899 a nezj Období výstavby Trvale obydlené domy s byty celkem v % 100,0 9,6 7,7 19,7 21,8 30,7 10,5 V trvale obydlených bytech - obytná plocha v tis. m obytné místnosti 8+m osob bydlících v bytech Vodovod - z veřejné sítě domácí mimo dům a bez vodovodu nezjištěno Kanalizace - z veřejné sítě domovní čistička odpadních vod žumpa, jímka bez kanalizace nezjištěno Plyn - z veřejné sítě domovní zásobník bez plynu nezjištěno Ústřední topení - dálkové topení na pevná paliva dálkové topení na ostatní paliva bloková kotelna na pevná paliva bloková kotelna na ostatní paliva kotelna v domě na pevná paliva kotelna v domě na ostatní paliva bez ústředního topení nezjištěno Výtah v domě Pramen: Struktura bytového fondu. Praha: Český statistický úřad,

22 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Tab Trvale obydlené byty podle druhu domu, právního důvodu užívání a technického vybavení k Byty celkem rodinné domy Druh domu, právní důvod užívání v osobn. vlastnictví bytové domy nájemní družstev. ostatní budovy počet obytn. místnos tí na byt Plyn zaveden ,73 bez plynu ,71 nezjištěno ,44 Vodovod v bytě ,73 mimo byt ,81 bez vodovodu ,91 nezjištěno ,00 Kanalizace přípoj na kanalizační síť ,59 domácí čistička odpadních vod ,25 žumpa, jímka ,12 bez kanalizace a jímky ,87 nezjištěno ,60 Teplá voda zdroj mimo budovu ,37 elektr. bojler, průtok. ohřívač ,00 plynový bojler, průtok. ohřívač ,91 jiný nebo kombinovaný zdroj ,00 bez teplé vody ,05 nezjištěno ,16 Převládající způsob vytápění ústřední topení celkem ,84 kotelna mimo dům ,38 kotelna v domě ,30 z toho na pevná paliva ,32 etážové topení celkem ,70 z toho na plyn ,71 na elektřinu ,78 na pevná paliva ,65 kamna celkem ,16 z toho na plyn ,95 na elektřinu ,48 na pevná paliva ,20 jiný n. kombinovaný způsob ,49 nezjištěno ,20 20

23 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Vybrané údaje o bydlení 2010 Byty celkem rodinné domy Druh domu, právní důvod užívání v osobn. vlastnictví bytové domy nájemní družstev. ostatní budovy počet obytn. místnos tí na byt Koupelna (sprchový kout) v bytě ,75 mimo byt vlastní ,42 mimo byt společná ,08 bez koupelny a sprch. koutu ,80 nezjištěno ,22 Záchod splachovací v bytě ,75 splachovací mimo byt vlastní ,32 splachov. mimo byt společný ,90 splachovací mimo dům ,46 bez splachování ,18 nezjištěno ,36 Pramen: Struktura bytového fondu. Praha: Český statistický úřad,

24 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Tab Trvale obydlené byty, bydlící osoby a cenzové domácnosti podle druhu domu, velikosti a kategorie bytu k Trvale obydlené byty Bydlící osoby Cenzové domácnosti Obytné místnosti 8+m 2 Obytná plocha v tis. m 2 Počet osob na byt Obytná plocha na osobu Byty v domech celkem ,64 18,6 v tom podle kategorie: I. kategorie ,69 18,6 II. kategorie ,46 19,4 III. kategorie ,05 19,1 IV. kategorie ,86 18,8 nezjištěno ,81 6,7 v tom podle velikosti: 1 obytná místnost ,65 13,4 2 pokoje ,28 16,6 3 pokoje ,90 18,1 4 pokoje ,28 21,8 5+ pokojů ,76 26,3 nezjištěno ,85 - z úhrnu byty v rodinných domech ,86 21,8 v tom podle kategorie: I. kategorie ,01 21,9 II. kategorie ,41 21,7 III. kategorie ,05 20,7 IV. kategorie ,78 20,4 nezjištěno ,78 5,8 v tom podle velikosti: 1 obytná místnost ,87 13,8 2 pokoje ,24 18,9 3 pokoje ,80 20,8 4 pokoje ,27 22,9 5+ pokojů ,77 26,3 nezjištěno ,84 - z úhrnu byty v bytových domech ,47 15,8 v tom podle kategorie: I. kategorie ,48 15,9 II. kategorie ,57 15,2 III. kategorie ,08 13,8 IV. kategorie ,31 12,0 nezjištěno ,87 8,3 v tom podle velikosti: 1 obytná místnost ,60 13,3 2 pokoje ,30 15,5 3 pokoje ,96 16,4 4 pokoje ,32 18,4 5+ pokojů ,40 24,6 nezjištěno ,87 - z úhrnu byty v ost. budovách ,54 18,6 Pramen: Struktura bytového fondu. Praha: Český statistický úřad,

25 Tab Základní charakteristiky bytového fondu v letech Trvale obydlené byty v rodinných domech z toho v bytových domech Průměrná obytná plocha bytu v m 2 Z celku právní důvod užívání Z celku kategorie Počet ve vlastním domě nájemní družstevní I. II. neobydlených bytů , , , , , Rozdíly , x , , , Indexy 1970/ ,6 93,0 141,0 110,8 108,6 93,7 3564,2 310,7 166,6 x 1980/ ,1 97,1 134,3 109,2 105,0 111,1 210,4 221,6 118,2 224,2 1991/ ,0 95,0 116,4 107,5 96,8 103,6 152,3 157,8 76,4 129,6 2001/ ,3 107,0 100,5 107,8 100,3 74,6 78,6 130,7 35,9 145,0 2001/ ,5 91,9 221,4 140,2 110,7 80,5 8977,8 1419,2 53,9 421,5*) *) index 2001/1970 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad, Tab Technická vybavenost bytů v letech (v %) Rok sčítání Vodovod v bytě Plyn v bytě Koupelna (sprchový kout) v bytě Splachovací záchod v bytě Teplá voda v bytě Přípoj na kanalizační síť ,2 24,1 37,7 31, ,4 35,6 58,7 53,3 37,4 59, ,4 42,9 76,4 73,5 69,7 63, ,0 50,1 91,0 88,6 88,3 68, ,1 64,8 96,2 94,4 95,8 75,1 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

26 Tab Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v krajích k v tom Republika, kraje Obyvatelstvo úhrnem v bytech mimo bytový fond celkem mobilní obydlí nouzové obydlí rekreační chata, chalupa v zařízeních ČR celkem Kraje Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

27 Tab Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v krajích k (v %) Republika, kraje Obyvatelstvo úhrnem v bytech v tom mimo bytový fond v zařízeních Obyvatelstvo mimo bytový fond mobilní obydlí v tom nouzové obydlí rekreační chata, chalupa ČR celkem ,7 0,6 0, ,4 77,9 21,7 Kraje Hlavní město Praha ,0 0,4 0, ,4 68,4 31,2 Středočeský ,7 0,5 0, ,6 51,3 48,1 Jihočeský ,1 0,4 0, ,2 91,2 8,6 Plzeňský ,6 0,7 0, ,3 57,6 42,0 Karlovarský ,2 0,9 0, ,6 33,4 Ústecký ,8 1,3 0, ,1 87,7 12,2 Liberecký ,6 0,8 0, ,1 61,2 38,7 Královéhradecký ,8 0,6 0, ,2 84,2 14,6 Pardubický ,8 0,5 0, ,5 91,7 7,8 Vysočina ,0 0,3 0, ,5 85,6 13,8 Jihomoravský ,1 0,3 0, ,2 85,4 14,4 Olomoucký ,6 0,6 0, ,8 85,9 13,2 Zlínský ,0 0,2 0, ,0 72,4 26,5 Moravskoslezský ,7 0,6 0, ,2 89,7 10,1 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

28 Tab Bytový fond podle způsobu bydlení v krajích k Republika, kraje Počet bytů Trvale obydlené byty Neobydlené byty v obydlených domech Neobydlené byty v neobydlených domech Bytové domácnosti mimo bytový fond celkem mobilní obydlí nouzové obydlí rekreační chata, chalupa ČR celkem Kraje Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

29 Tab Bytový fond podle způsobu bydlení v krajích k (v %) Republika, kraje Počet bytů Trvale obydlené byty Neobydlené byty v obydlených domech Neobydlené byty v neobydlených domech Bytové domácnosti mimo bytový fond celkem mobilní obydlí nouzové obydlí rekreační chata, chalupa ČR celkem 100,0 87,7 4,2 8,1 100,0 0,4 77,3 22,3 Kraje Hlavní město Praha 100,0 90,1 8,4 1,4 100,0 0,3 70,2 29,5 Středočeský 100,0 82,9 3,2 13,9 100,0 0,6 48,2 51,2 Jihočeský 100,0 82,6 3,9 13,5 100,0 0,4 89,1 10,5 Plzeňský 100,0 85,5 4,0 10,5 100,0 0,4 57,5 42,1 Karlovarský 100,0 92,4 4,0 3,6 100,0-65,0 35,0 Ústecký 100,0 89,8 4,1 6,1 100,0 0,2 87,5 12,3 Liberecký 100,0 85,5 4,2 10,3 100,0 0,2 60,9 39,0 Královéhradecký 100,0 84,6 3,8 11,6 100,0 0,8 83,9 15,2 Pardubický 100,0 85,9 3,5 10,6 100,0 0,4 91,3 8,2 Vysočina 100,0 84,5 3,2 12,3 100,0 0,3 86,4 13,4 Jihomoravský 100,0 89,1 3,6 7,3 100,0 0,3 84,7 15,0 Olomoucký 100,0 89,6 3,8 6,7 100,0 0,6 87,1 12,3 Zlínský 100,0 88,6 3,1 8,3 100,0 1,0 69,5 29,5 Moravskoslezský 100,0 92,5 3,5 4,1 100,0 0,3 88,2 11,5 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

30 Tab Bytový fond podle obydlenosti bytů a bytové domácnosti mimo bytový fond podle velikostní kategorie obce k Velikostní kategorie obce Počet bytů Trvale obydlené byty Neobydlené byty v obydlených domech Neobydlené byty v neobydlených domech Bytové domácnosti mimo bytový fond celkem mobilní obydlí nouzové obydlí rekreační chata, chalupa do 199 obyvatel a více obyv celkem Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

31 Tab Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle velikostní kategorie obce k v tom Velikostní kategorie obce Obyvatelstvo úhrnem v bytech mimo bytový fond celkem mobilní obydlí nouzové obydlí rekreační chata, chalupa v zařízeních do 199 obyvatel a více obyv celkem Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

32 Tab Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle velikostní kategorie obce k (v %) Velikostní kategorie obce Obyvatelstvo úhrnem v bytech v tom mimo bytový fond v tom v zařízeních Obyvatelstvo mimo bytový fond mobilní obydlí nouzové obydlí rekreační chata, chalupa do 199 obyvatel 100,0 99,0 0,6 0,4 100,0 1,2 36,8 62, ,0 98,9 0,6 0,6 100,0 1,6 42,5 55, ,0 98,7 0,5 0,8 100,0 0,5 49,8 49, ,0 98,7 0,5 0,8 100,0 0,8 56,3 43, ,0 98,6 0,5 0,9 100,0 0,4 70,6 28, ,0 98,8 0,5 0,7 100,0 0,0 84,7 15, ,0 98,7 0,6 0,7 100,0 0,3 89,4 10, ,0 98,7 0,6 0,7 100,0 0,1 97,6 2, ,0 98,7 0,8 0,5 100,0 0,0 96,6 3, a více obyv. 100,0 98,9 0,5 0,6 100,0 0,3 80,4 19,3 celkem 100,0 98,7 0,6 0,7 100,0 0,4 77,9 21,7 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

33 Tab Technická vybavenost bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností podle velikostní kategorie obce k (v %) Velikostní kategorie obce Vodovod v bytě Plyn v bytě Koupelna (sprchový kout) v bytě Splachovací záchod v bytě Teplá voda v bytě Přípoj na kanalizační síť Užívání rekreačního objektu do 199 obyvatel 96,3 15,1 91,2 85,5 86,9 19,6 8, ,0 26,8 92,3 87,4 89,7 25,2 8, ,5 36,7 92,9 88,5 91,5 32,4 8, ,0 47,7 93,7 90,1 92,9 43,9 9, ,6 52,2 95,0 92,4 94,6 64,1 12, ,4 57,3 96,3 94,9 96,2 80,4 15, ,6 74,5 97,4 96,5 97,6 89,8 20, ,7 80,0 97,8 97,2 97,8 92,1 22, ,8 80,9 98,0 97,4 98,3 93,4 24, a více obyv. 99,8 81,8 97,7 97,2 98,0 96,1 36,2 celkem 99,1 64,8 96,2 94,4 95,8 75,1 20,7 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

34 Tab Osoby v bytech podle technické vybavenosti bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností podle velikostní kategorie obce k (v %) Velikostní kategorie obce Vodovod v bytě Plyn v bytě Koupelna (sprchový kout) v bytě Splachovací záchod v bytě Teplá voda v bytě Užívání rekreačního objektu do 199 obyvatel 97,7 15,6 94,3 90,0 91,4 8, ,1 27,6 94,9 91,2 93,2 8, ,4 37,6 95,2 91,8 94,4 8, ,8 49,0 95,7 92,8 95,2 9, ,1 53,3 96,5 94,2 96,2 12, ,5 58,0 97,2 95,9 97,1 16, ,7 75,6 97,9 97,0 98,1 20, ,8 81,6 98,2 97,6 98,2 23, ,8 82,3 98,3 97,6 98,4 25, a více obyv. 99,8 82,7 98,2 97,6 98,5 38,0 celkem 99,3 64,7 97,1 95,5 96,9 20,8 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

35 Tab Průměrná obytná plocha (v m 2 ) na 1 byt podle počtu obytných místností v krajích k Republika, kraje Počet obytných místností Celkem ČR celkem 21,38 36,55 50,82 67,47 85,59 104,83 49,54 Kraje Hlavní město Praha 22,48 36,50 49,39 65,07 87,11 110,78 43,05 Středočeský 22,08 37,12 52,41 69,80 87,88 107,87 54,07 Jihočeský 21,77 38,47 51,36 66,39 85,04 104,70 51,34 Plzeňský 22,18 38,35 52,14 68,11 87,02 106,70 50,27 Karlovarský 20,22 36,15 50,63 66,08 84,67 106,34 45,62 Ústecký 20,30 36,12 49,98 64,57 84,79 105,73 46,52 Liberecký 21,63 37,45 51,02 68,24 83,84 106,54 49,49 Královéhradecký 22,18 38,49 51,64 67,98 83,76 102,94 51,18 Pardubický 21,71 38,08 51,72 68,36 84,97 103,09 51,87 Vysočina 21,87 37,36 52,22 69,47 86,67 103,83 53,21 Jihomoravský 20,22 35,61 51,19 68,63 86,71 104,99 51,80 Olomoucký 21,15 35,98 50,93 68,44 85,77 103,45 51,07 Zlínský 19,77 34,81 49,88 67,11 84,51 102,19 52,14 Moravskoslezský 20,10 34,83 49,50 65,95 82,92 100,73 47,44 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

36 Tab Průměrná celková plocha (v m 2 ) na 1 byt podle počtu obytných místností v krajích k Republika, kraje Počet obytných místností Celkem ČR celkem 38,66 59,34 76,95 100,56 126,93 152,98 76,33 Kraje Hlavní město Praha 40,17 57,75 74,76 95,12 126,94 160,03 66,68 Středočeský 39,38 60,00 78,80 103,16 128,32 154,88 82,00 Jihočeský 39,43 61,97 77,45 98,44 125,79 152,30 78,54 Plzeňský 39,55 61,79 78,17 100,30 127,79 154,49 76,83 Karlovarský 36,63 58,56 75,97 97,68 123,86 154,08 70,49 Ústecký 37,08 57,54 74,79 94,58 124,14 152,52 71,06 Liberecký 39,01 60,58 77,10 101,46 123,61 155,86 76,15 Královéhradecký 39,78 62,41 77,63 100,89 123,76 150,60 78,42 Pardubický 40,10 63,18 78,59 102,86 127,18 151,66 80,48 Vysočina 40,59 62,14 80,00 104,67 129,76 153,01 82,72 Jihomoravský 37,44 59,28 78,91 104,41 130,64 154,62 80,90 Olomoucký 38,76 59,70 77,90 103,72 128,62 152,58 79,45 Zlínský 36,72 58,99 76,98 102,44 127,86 151,58 81,57 Moravskoslezský 35,90 56,12 74,38 97,73 122,59 146,91 72,62 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

37 Tab Průměrná obytná plocha (v m 2 ) na 1 osobu podle počtu obytných místností v krajích k Republika, kraje Počet obytných místností Celkem ČR celkem 13,40 16,47 17,78 21,12 24,22 27,05 18,72 Kraje Hlavní město Praha 14,16 17,62 18,03 21,69 27,46 31,73 18,43 Středočeský 13,31 16,78 18,62 22,51 25,81 28,88 20,08 Jihočeský 13,37 17,32 17,93 20,73 24,46 27,50 19,09 Plzeňský 13,84 17,06 18,48 21,78 25,52 28,76 19,29 Karlovarský 12,80 15,15 17,57 21,00 25,54 29,39 17,65 Ústecký 13,03 16,91 17,93 20,80 26,24 30,09 18,60 Liberecký 13,34 16,85 17,76 21,86 24,62 28,91 18,91 Královéhradecký 13,42 17,00 18,26 21,48 23,97 27,09 19,18 Pardubický 13,48 16,48 17,90 20,94 23,30 25,78 18,83 Vysočina 13,32 16,12 17,41 20,50 22,70 24,86 18,55 Jihomoravský 12,56 15,84 17,82 20,72 23,32 25,41 18,73 Olomoucký 13,23 16,15 17,49 21,10 23,78 26,46 18,64 Zlínský 12,50 15,33 16,86 19,74 22,12 24,40 18,10 Moravskoslezský 13,22 15,51 16,93 20,58 23,35 25,81 17,78 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

38 Tab Průměrná celková plocha (v m 2 ) na 1 osobu podle počtu obytných místností v krajích k Republika, kraje Počet obytných místností Celkem ČR celkem 24,23 26,74 26,93 31,48 35,92 39,48 28,84 Kraje Hlavní město Praha 25,30 27,88 27,29 31,71 40,01 45,83 28,55 Středočeský 23,73 27,12 28,00 33,27 37,68 41,46 30,46 Jihočeský 24,21 27,90 27,04 30,74 36,17 40,00 29,20 Plzeňský 24,68 27,48 27,71 32,07 37,47 41,65 29,48 Karlovarský 23,19 24,54 26,36 31,05 37,36 42,58 27,28 Ústecký 23,81 26,94 26,83 30,47 38,42 43,41 28,42 Liberecký 24,06 27,26 26,83 32,50 36,29 42,29 29,10 Královéhradecký 24,07 27,57 27,45 31,87 35,42 39,63 29,39 Pardubický 24,90 27,34 27,21 31,51 34,88 37,93 29,22 Vysočina 24,71 26,81 26,67 30,89 33,99 36,63 28,83 Jihomoravský 23,26 26,37 27,47 31,53 35,13 37,42 29,26 Olomoucký 24,24 26,79 26,76 31,98 35,66 39,03 29,00 Zlínský 23,23 25,98 26,02 30,13 33,47 36,20 28,31 Moravskoslezský 23,60 24,99 25,44 30,50 34,51 37,64 27,22 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

39 Tab Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v období Právní důvod užívání Rok sčítání byt ve vlastním domě byt v osobním vlastnictví jiné bezplatné užívání bytu nájemní byt družstevní byt jiný důvod a nezjištěno celkem abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % Trvale obydlené byty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Osoby v bytech , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Průměrná velikost bytové domácnosti 1961 x x x x x x x x x x x x 3,36 x ,37 x 3,07 x 2,54 x 3,00 x 3,06 x 3,36 x 3,15 x ,05 x 2,84 x 2,28 x 2,79 x 3,09 x 3,05 x 2,92 x ,96 x 2,67 x 2,17 x 2,60 x 2,79 x 2,93 x 2,76 x ,95 x 2,41 x 2,18 x 2,47 x 2,62 x 2,41 x 2,64 x Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

40 Tab Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v krajích k Právní důvod užívání bytu Republika, kraje byt ve vlastním domě byt v osobním vlastnictví jiné bezplatné užívání bytu byt nájemní (včetně LBD) byt člena stavebního bytového družstva byt člena družstva nájemců byt domovnický, služební jiný důvod užívání bytu nezjištěno celkem ČR celkem Kraje Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

41 Tab Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v krajích (v %) Právní důvod užívání bytu Republika, kraje byt ve vlastním domě byt v osobním vlastnictví jiné bezplatné užívání bytu byt nájemní (včetně LBD) byt člena stavebního bytového družstva byt člena družstva nájemců byt domovnický, služební jiný důvod užívání bytu nezjištěno celkem ČR celkem 35,8 11,0 4,5 28,6 14,3 2,7 0,5 2,1 0,5 100,0 Kraje Hlavní město Praha 11,2 11,0 1,3 47,2 13,0 12,2 0,7 2,5 0,8 100,0 Středočeský 50,0 10,1 5,6 19,0 10,5 1,1 0,4 2,5 0,7 100,0 Jihočeský 40,0 8,6 5,4 25,3 14,9 2,8 0,6 2,0 0,4 100,0 Plzeňský 37,8 16,5 5,3 26,7 10,7 0,0 0,5 2,0 0,5 100,0 Karlovarský 21,3 25,1 2,3 37,4 8,2 0,5 0,6 4,1 0,5 100,0 Ústecký 25,0 12,8 2,9 37,1 17,0 1,8 0,5 2,2 0,8 100,0 Liberecký 33,7 10,6 5,0 28,5 18,4 1,0 0,5 2,1 0,4 100,0 Královéhradecký 42,1 10,4 6,1 23,0 14,1 1,6 0,4 2,0 0,4 100,0 Pardubický 46,6 11,1 6,1 19,4 13,8 0,8 0,4 1,5 0,3 100,0 Vysočina 51,4 10,8 6,7 15,3 13,1 0,9 0,3 1,2 0,3 100,0 Jihomoravský 44,5 7,8 4,0 25,1 15,4 0,6 0,4 1,8 0,3 100,0 Olomoucký 41,3 11,8 5,8 21,7 14,6 1,5 0,4 2,3 0,5 100,0 Zlínský 50,5 14,8 5,3 12,3 14,4 0,1 0,2 1,9 0,3 100,0 Moravskoslezský 28,7 7,1 5,1 36,1 18,4 2,3 0,5 1,4 0,3 100,0 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

42 Tab Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v krajích k Právní důvod užívání bytu Republika, kraje byt ve vlastním domě byt v osobním vlastnictví jiné bezplatné užívání bytu byt nájemní (včetně LBD) byt člena stavebního bytového družstva byt člena družstva nájemců byt domovnický, služební jiný důvod užívání bytu nezjištěno celkem ČR celkem Kraje Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

43 Tab Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v krajích k (v %) Právní důvod užívání bytu Republika, kraje byt ve vlastním domě byt v osobním vlastnictví jiné bezplatné užívání bytu byt nájemní (včetně LBD) byt člena stavebního bytového družstva byt člena družstva nájemců byt domovnický, služební jiný důvod užívání bytu nezjištěno celkem ČR celkem 40,1 10,1 3,7 26,7 14,2 2,5 0,5 1,9 0,4 100,0 Kraje Hlavní město Praha 13,1 10,1 1,2 46,0 13,3 12,4 0,8 2,4 0,7 100,0 Středočeský 52,8 9,3 4,5 18,4 10,5 1,0 0,5 2,3 0,5 100,0 Jihočeský 42,6 8,2 4,2 24,9 14,8 2,6 0,6 1,8 0,3 100,0 Plzeňský 40,6 15,3 4,4 26,3 10,8 0,0 0,5 1,7 0,4 100,0 Karlovarský 24,0 23,4 2,0 36,9 8,4 0,5 0,7 3,7 0,4 100,0 Ústecký 27,9 11,9 2,5 35,8 17,2 1,6 0,5 2,0 0,6 100,0 Liberecký 37,1 9,7 4,1 27,2 18,2 1,0 0,5 1,9 0,3 100,0 Královéhradecký 45,7 9,7 4,9 21,8 13,8 1,5 0,5 1,8 0,3 100,0 Pardubický 50,7 10,2 4,8 18,1 13,6 0,7 0,4 1,3 0,2 100,0 Vysočina 55,2 10,0 5,0 14,2 13,2 0,8 0,3 1,0 0,2 100,0 Jihomoravský 49,6 6,7 3,4 22,7 14,6 0,6 0,4 1,7 0,3 100,0 Olomoucký 45,5 10,5 4,6 20,6 14,4 1,4 0,4 2,1 0,4 100,0 Zlínský 55,5 13,0 4,3 10,8 14,3 0,1 0,2 1,6 0,3 100,0 Moravskoslezský 33,3 6,5 4,2 33,8 18,0 2,1 0,5 1,3 0,3 100,0 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

44 Tab Průměrná velikost bytové domácnosti podle počtu obytných místností v krajích k Republika, kraje Počet obytných místností nezjištěno Celkem ČR celkem 1,60 2,22 2,86 3,19 3,53 3,88 1,85 2,64 Kraje Hlavní město Praha 1,59 2,07 2,74 3,00 3,17 3,49 1,82 2,33 Středočeský 1,66 2,21 2,81 3,10 3,41 3,74 1,93 2,68 Jihočeský 1,63 2,22 2,86 3,20 3,48 3,81 1,74 2,68 Plzeňský 1,60 2,25 2,82 3,13 3,41 3,71 1,73 2,60 Karlovarský 1,58 2,39 2,88 3,15 3,31 3,62 1,99 2,58 Ústecký 1,56 2,14 2,79 3,10 3,23 3,51 1,80 2,49 Liberecký 1,62 2,22 2,87 3,12 3,41 3,69 1,89 2,61 Královéhradecký 1,65 2,26 2,83 3,17 3,49 3,80 1,90 2,66 Pardubický 1,61 2,31 2,89 3,26 3,65 4,00 1,77 2,75 Vysočina 1,64 2,32 3,00 3,39 3,82 4,18 1,81 2,86 Jihomoravský 1,61 2,25 2,87 3,31 3,72 4,13 1,82 2,76 Olomoucký 1,60 2,23 2,91 3,24 3,61 3,91 1,87 2,73 Zlínský 1,58 2,27 2,96 3,40 3,82 4,19 1,87 2,87 Moravskoslezský 1,52 2,25 2,92 3,20 3,55 3,90 1,94 2,66 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

45 Tab Průměrná velikost bytové domácnosti v bytech ve vlastním domě a v osobním vlastnictví podle počtu obytných místností v krajích k Republika, kraje Počet obytných místností nezjištěno Celkem ČR celkem 1,64 2,17 2,75 3,20 3,58 3,92 1,88 2,82 Kraje Hlavní město Praha 1,55 1,95 2,52 2,85 3,21 3,58 2,11 2,43 Středočeský 1,69 2,15 2,71 3,10 3,44 3,77 1,95 2,77 Jihočeský 1,70 2,13 2,73 3,17 3,53 3,86 1,64 2,79 Plzeňský 1,58 2,14 2,71 3,11 3,45 3,75 1,70 2,68 Karlovarský 1,52 2,29 2,74 3,07 3,33 3,63 2,00 2,63 Ústecký 1,61 2,11 2,65 3,02 3,25 3,55 1,81 2,62 Liberecký 1,67 2,17 2,72 3,11 3,44 3,73 1,90 2,75 Královéhradecký 1,73 2,20 2,77 3,17 3,52 3,83 1,93 2,81 Pardubický 1,68 2,25 2,83 3,29 3,69 4,03 1,70 2,90 Vysočina 1,66 2,24 2,94 3,42 3,86 4,21 1,71 3,00 Jihomoravský 1,67 2,18 2,75 3,32 3,75 4,17 1,85 2,97 Olomoucký 1,65 2,18 2,82 3,26 3,65 3,95 2,00 2,88 Zlínský 1,63 2,23 2,88 3,43 3,87 4,22 2,00 3,01 Moravskoslezský 1,66 2,20 2,80 3,25 3,61 3,96 2,00 2,96 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

46 Tab Průměrná velikost bytové domácnosti v nájemním bytě podle počtu obytných místností v krajích k Republika, kraje Počet obytných místností nezjištěno Celkem ČR celkem 1,62 2,35 3,05 3,36 3,43 3,52 1,89 2,47 Kraje Hlavní město Praha 1,61 2,17 2,90 3,21 3,15 3,25 1,72 2,27 Středočeský 1,69 2,43 3,11 3,44 3,52 3,78 2,17 2,59 Jihočeský 1,65 2,45 3,15 3,50 3,56 3,73 1,88 2,64 Plzeňský 1,67 2,47 3,14 3,48 3,59 3,51 1,84 2,56 Karlovarský 1,62 2,50 3,09 3,40 3,42 3,50 2,21 2,54 Ústecký 1,57 2,22 2,91 3,29 3,29 3,41 1,84 2,40 Liberecký 1,66 2,37 3,07 3,29 3,51 3,67 2,08 2,49 Královéhradecký 1,69 2,48 3,09 3,39 3,68 3,86 1,96 2,53 Pardubický 1,65 2,51 3,14 3,50 3,63 3,90 1,95 2,56 Vysočina 1,70 2,63 3,28 3,63 3,68 4,01 2,01 2,65 Jihomoravský 1,66 2,38 3,06 3,41 3,47 3,41 1,78 2,49 Olomoucký 1,64 2,43 3,16 3,42 3,50 3,53 1,88 2,59 Zlínský 1,60 2,51 3,22 3,43 3,40 3,86 1,81 2,52 Moravskoslezský 1,55 2,35 3,09 3,38 3,49 3,67 2,02 2,50 Pramen: Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok Praha: Český statistický úřad,

47 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Domovní fond podle počtu bytů, materiálu nosných zdí, nadzemních podlaží a krajů k Kraj Z úhrnu podíl domů s počtem bytů (v %) z panelů Podíl domů (v %) z cihel, tvárnic Podíl domů s počtem nadzemních podlaží (v %) Hl. m. Praha 46,5 17,8 14,2 21,0 12,7 68,6 56,6 20,4 21,7 Středočeský 80,1 13,2 4,4 2,1 3,1 56,7 93,2 4,1 1,6 Jihočeský 73,5 16,8 6,0 3,5 4,0 52,6 88,9 6,4 3,5 Plzeňský 70,7 17,9 7,0 4,1 5,2 52,6 88,0 7,6 3,3 Karlovarský 61,8 15,0 14,9 7,9 11,1 47,6 72,1 19,2 7,7 Ústecký 64,9 17,2 10,1 7,4 9,1 40,3 79,0 13,5 6,2 Liberecké 65,2 21,6 8,6 4,3 6,4 52,4 83,7 11,3 4,0 Královéhradecký 71,3 18,9 6,5 3,0 3,4 66,5 89,4 7,2 2,4 Pardubický 73,8 17,9 5,6 2,5 2,6 62,2 91,6 5,6 2,1 Vysočina 76,5 16,3 4,6 2,3 2,9 54,4 92,5 4,6 2,1 Jihomoravský 81,3 10,3 4,9 3,4 3,3 69,5 90,8 5,5 3,1 Olomoucký 72,3 18,3 5,9 3,3 3,7 60,7 90,6 5,8 2,9 Zlínský 80,8 12,9 3,9 2,2 3,2 73,2 93,2 4,5 1,8 Moravskoslezský 60,9 24,6 7,7 6,6 7,0 72,8 85,9 8,8 4,6 ČR celkem 72,0 16,5 6,6 4,6 4,9 60,8 87,4 7,6 4,1 Pramen: Český statistický úřad. Tab Byty podle technické vybavenosti a krajů k Kraj plyn vodovod Z úhrnu byty s vybavením (v %) napojení na kanalizační síť vlastní splachovací záchod vlastní koupelna Z úhrnu byty vytápěné (v %) ústřední topení etážové topení kamna Hl. m. Praha 73,9 99,1 96,9 97,7 96,9 65,9 9,2 22,5 Středočeský 44,3 97,4 58,1 93,2 94,7 71,9 6,8 16,9 Jihočeský 35,7 98,4 77,8 96,2 96,3 75,9 5,6 14,8 Plzeňský 60,9 98,0 71,1 94,8 95,4 72,9 8,6 15,2 Karlovarský 71,1 99,1 85,4 97,0 96,5 77,2 7,6 12,5 Ústecký 67,2 98,7 82,7 96,2 96,2 76,8 7,3 12,4 Liberecké 49,2 98,6 67,8 93,3 94,5 67,9 11,2 16,6 Královéhradecký 48,3 98,3 68,8 94,0 95,0 66,4 10,3 19,4 Pardubický 59,0 98,6 64,5 94,2 95,9 69,4 12,0 14,8 Vysočina 51,2 98,6 70,2 94,8 96,2 73,1 9,7 13,8 Jihomoravský 82,2 98,3 75,7 94,2 96,1 72,8 9,0 15,4 Olomoucký 71,5 98,4 68,2 95,0 96,3 73,3 10,0 13,3 Zlínský 70,3 98,1 72,8 94,7 96,3 78,8 7,0 10,9 Moravskoslezský 79,7 99,2 72,4 97,0 97,3 84,6 4,7 8,0 ČR celkem 64,1 98,5 74,8 95,4 96,1 73,6 8,1 15,0 Pramen: Český statistický úřad. 45

48 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Graf Sektory bydlení v České republice k Družstevní byty 17% Jiné důvody užívání bytu 7% Obecní nájemní byty 17% Soukromé nájemní byty 12% Vlastnické bydlení 47% Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů,

49 Část 1 Základní charakteristiky bytového fondu údaje ze SLDB Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Kategorie bytů podle údajů sčítání z let 1961, 1970, 1980, 1991 a 2001 Počet trvale obydlených bytů abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % celkem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% v tom kategorie bytu I ,4% ,0% ,0% ,0% ,5% II ,0% ,5% ,8% ,4% ,4% III ,7% ,8% ,0% ,7% ,0% IV ,9% ,7% ,2% ,9% ,3% Pramen: Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech 1960 až Praha: Český statistický úřad. Tab Vývoj počtu bydlících obyvatel ve vztahu ke kategoriím bytů podle údajů sčítání z let 1970, 1980, 1991 a 2001 Počet bydlících obyvatel (v tis.) celkem v tom kategorie bytu I 25,7% 51,5% 74,0% 90,0% II 31,5% 30,8% 20,2% 6,9% III 14,4% 7,9% 2,7% 1,5% IV 28,4% 9,8% 3,1% 0,9% Pramen: Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech 1960 až Praha: Český statistický úřad. 47

50

51 TABULKY A GRAFY ČÁST 2 Bytová výstavba

52

53 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Počet dokončených bytů v České republice Počet dokončených bytů v tom výstavba celkem ze 100 bytů bylo ve výstavbě Rok celkem komunální, státní domů obyv. ní, státní domů rodin. na komunál- rodin. družstevní podniková družstevní podnikové ,2 36, , ,8 73, , ,5 91, , ,1 85, , ,3 95, , ,6 91, , ,3 84, , ,3 78, , ,3 74, , ,0 72, , ,0 86, , ,5 74,9 2,6 2,9 19, ,3 62,1 12,2 7,9 17, ,3 50,3 17,3 11,6 20, ,4 50,4 21,0 11,7 16, ,0 44,4 29,3 10,8 15, ,8 41,9 40,8 3,3 14, ,9 28,9 57,4 0,5 13, ,6 24,9 62,9 0,4 11, ,1 20,2 65,8 1,0 13, ,6 20,7 61,6 5,1 12, ,5 16,8 48,3 19,3 15, ,5 17,8 47,3 18,5 16, ,1 14,9 41,5 22,7 20, ,6 18,3 39,7 19,9 22, ,8 19,3 34,5 22,4 23, ,6 22,4 30,7 22,6 24, ,7 23,5 28,4 21,6 26, ,5 22,4 25,6 22,3 29, ,6 22,9 27,8 19,5 29, ,1 23,4 29,0 18,7 28, ,5 25,0 29,7 16,3 29, ,8 21,5 34,0 20,0 24, ,1 19,9 34,0 17,6 28, ,0 20,5 38,3 10,8 30, ,5 20,4 42,8 4,3 32, ,6 20,6 44,2 3,7 31, ,5 22,7 43,9 5,8 27, ,6 22,1 43,1 2,4 32, ,7 24,1 40,9 3,0 32, ,9 28,6 39,3 3,1 29, ,3 30,8 38,2 1,5 29, ,3 20,1 38,2 3,2 38, ,1 23,7 46,7 4,6 25, ,5 19,7 41,5 4,5 34, ,1 19,7 30,5 4,4 45, ,8 23,3 30,8 5,3 40, ,3 27,8 9,2 8,7 54, ,4 33,6 2,6 11,5 52, ,6 31,3 0,9 16,6 51, ,2 28,2 0,7 23,0 48, ,3 24,6 0,5 25,3 49, ,5 22,4 2,2 22,3 53, ,4 20,3 3,7 20,9 55, ,7 21,5 3,0 21,7 53, ,7 20,8 5,5 22,6 51, ,2 22,1 4,7 24,3 48, ,2 14,9 4,3 33,0 47, ,9 50,6 49, ,0 55,0 45,0 Pramen: Analýza bytové výstavby v ČR Praha: Český statistický úřad,

54 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Vývoj bytové výstavby v České republice v letech Rok zahájené byty ABSOLUTNĚ rozestavěné byty dokončené byty zahájené byty MEZIROČNÍ INDEX rozestavěné byty dokončené byty 1960 x x x x x x x x 99, x x x x 102, x x x x 94, x x x x 96, x x x x 102, x x x x 94, x x x x 110, x x x x 110, x x x x 98, x x x x 134, x x 95, ,4 108,0 107, ,5 107,1 103, ,9 106,8 110, ,7 94,5 113, ,3 98,2 88, ,9 94,0 101, ,7 100,9 94, ,7 103,7 92, ,1 92,2 104, ,4 94,0 78, ,2 94,1 97, ,3 98,5 93, ,9 102,6 100, ,7 86,3 116, ,8 104,3 70, ,3 106,0 104, ,6 107,6 103, ,6 100,3 108, ,0 112,1 81, ,9 80,7 93, ,3 76,2 87, ,4 74,0 86, ,1 85,8 57, ,9 106,5 69, ,1 112,9 114, ,2 121,2 115, ,7 114,0 132, ,9 109,1 107, ,4 105,6 106, ,5 102,5 98, ,0 106,5 110, ,6 107,3 99, ,0 105,5 119, ,4 105,7 101, ,3 108,8 91, ,1 101,3 138, ,4 103,0 92, ,7 99,3 100,2 Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, ; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 52

55 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení Graf Vývoj bytové výstavby v České republice v letech zahájené byty rozestavěné byty dokončené byty Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, ; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 53

56 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Zahájené, rozestavěné a dokončené byty v letech Rok Zahájené Rozestavěné Dokončené Modernizace abs. index abs. index abs. index abs. index , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Graf Zahájené, rozestavěné a dokončené byty v letech zahájené dokončené modernizace Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, ; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 54

57 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Bytová výstavba v letech (Zahájené, dokončené a rozestavěné byty v jednotlivých čtvrtletích roku ) Rok Čtvrtletí Zahájené Dokončené Rozestavěné 1998 celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem Q Q Q Q celkem Q Q Q Q celkem Q Q Q Q celkem Q Q Q Q celkem Q Q Q Q celkem Q Q Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, 2009; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 55

58 1. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 počet bytů Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Graf Zahájené a dokončené byty v jednotlivých čtvrtletích roku zahájené dokončené v 2. Q bylo proti 2. Q dosaženo růstu/poklesu: v roce 2009 bylo proti roku 2008 dosaženo růstu/poklesu: zahájené byty: pokles o 17,6 % zahájené byty: pokles o 14,3 % dokončené byty: pokles o 10,9 % dokončené byty: růst o 0,2 % Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, 2009; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. rozestavěné byty: pokles o 0,7 % 56

59 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Byty v nových budovách podle způsobu výstavby ( ) z cihel, tvárnic a bloků z panelových bloků a blokových panelů celomontované ostatní Celkem Graf Byty v nových budovách podle způsobu výstavby 100% 80% 60% 40% 20% 0% z cihel, tvárnic a bloků celomontované z panelových bloků ostatní Pramen: Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech 1960 aţ Praha: Český statistický úřad. Tab Podíl panelových domů na dokončované výstavbě bytových domů ( ) Celomontované (panelové) domy 98% 76% 20% 6% 4% 4% 3% 3% Pramen: Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech 1960 aţ Praha: Český statistický úřad. 57

60 počet bytů Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Graf 2.5 Bytová výstavba v Praze v letech zahájené byty dokončené byty rozestavěné byty V roce 2009 bylo proti roku 2008 dosaženo růstu/poklesu: zahájené byty: pokles o 16,0 % dokončené byty: růst o 16,9 % rozestavěné byty: pokles o 8,6 % Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, 2009; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 58

61 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Počet dokončených staveb bytů v ČR v r podle forem výstavby komunální druţstevní podniková individuální celkem (bez adaptací) Členění dle metodiky ČSÚ od r v nových rodinných domech v nových bytových domech v nástavbách, přístavbách a stavebních úpravách rod. domů v nástavbách, přístavbách a stavebních úpravách byt. domů nástavby, přístavby a stavební úpravy celkem domy s pečovatelskou sluţbou výstavba bytů v nebytových budovách byty získané stavebními úpravami nebytových prostor celkem Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, ; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 59

62 počet zahájených bytů v r počet dokončených bytů v r.2009 počet rozestavěných bytů k Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 počet bytů (zahájené a dokončené) počet bytů (rozestavěné) Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Graf Zahájené, dokončené a rozestavěné byty v jednotlivých čtvrtletích roku Zahájené a dokončené byty v jednotlivých čtvrtletích roku zahájené dokončené rozestavěné % 80% 60% 40% byty získané stavebními úpravami nebytových prostor byty v nebytových budovách domy s pečovatelskou službou nástavby, přístavby a stavební úpravy bytových domů bytové domy 20% 0% Dokončené byty v letech nástavby, přístavby a stavební úpravy rodinných domů rodinné domy nástavby, přístavby a stavební úpravy nové domy rodinné domy bytové domy 0 rodinné domy bytové domy rodinné domy bytové domy Pramen: (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 60

63 do a více počet bytů rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k RD a BD DPS byty v nebyt.obj. adaptace nebyt.prostor počet bytů do a více počet bytů rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k RD a BD DPS byty v nebyt.obj. adaptace nebyt.prostor počet bytů do a více počet bytů rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k RD a BD DPS byty v nebyt.obj. adaptace nebyt.prostor počet bytů Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Graf Dokončené byty podle doby výstavby v roce 2004, 2005 a Byty dokončené v roce 2004 (podíl bytů dokončených za 61 a více měsíců činil 19,2 %) rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k rodinným domům nástavby, přístavby k bytovým domům Počet rozestavěných bytů k : celkem počet měsíců Byty dokončené v roce 2005 (podíl bytů dokončených za 61 a více měsíců činil 15,4 %) rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k rodinným domům nástavby, přístavby k bytovým domům Počet rozestavěných bytů k : celkem počet měsíců Byty dokončené v roce 2006 (podíl bytů dokončených za 61 a více měsíců činil 13,9 %) rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k rodinným domům nástavby, přístavby k bytovým domům Počet rozestavěných bytů k : celkem počet měsíců Pramen: Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce 2004, 2005 a Praha: Český statistický úřad,

64 počet bytů rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k RD a BD DPS byty v nebyt.obj. adaptace nebyt.prostor počet bytů do a více počet bytů rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k RD a BD DPS byty v nebyt.obj. adaptace nebyt.prostor počet bytů do a více počet bytů rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k RD a BD DPS byty v nebyt.obj. adaptace nebyt.prostor počet bytů Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Graf Dokončené byty podle doby výstavby v roce 2007, 2008 a Byty dokončené v roce 2007 (podíl bytů dokončených za 61 a více měsíců činil 10,8 %) rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k rodinným domům nástavby, přístavby k bytovým domům Počet rozestavěných bytů k : celkem počet měsíců Byty dokončené v roce 2008 (podíl bytů dokončených za 61 a více měsíců činil 10,9 %) rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k rodinným domům nástavby, přístavby k bytovým domům Počet rozestavěných bytů k : celkem počet měsíců Byty dokončené v roce 2009 Průměrná doba výstavby činila: 40 měsíců u rodinných domů, 29 měsíců u bytových domů Počet rozestavěných bytů k : celkem rodinné domy bytové domy nástavby, přístavby k rodinným domům nástavby, přístavby k bytovým domům Pramen: Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce 2007, 2008 a Praha: Český statistický úřad,

65 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Struktura bytů dokončených v l podle nosné konstrukce (v %) Rok Nosná konstrukce rodinných domů Nosná konstrukce bytových domů zděná montovaná dřevěná jiná zděná montovaná dřevěná jiná ,7 2,7 1,4 2,2 58,5 22, ,7 2,4 1,5 2,4 65,3 10,6 0, ,6 2,5 1,1 1, ,8 0,7 27, ,4 1,3 1,3 2 70,3 9,4-20, ,6 1,6 1,8 71,3 2,8-25, ,3 1,7 1,4 2,6 63,7 6,8 0, ,9 1,7 2, ,7 0,1 22, ,1 1,6 2,6 1,7 75,9 4,6 0, ,6 1,6 2,9 1,9 63,8 6,2 0,8 29, ,6 1,6 3,7 2,2 67,3 6,9 0,4 25, ,4 4,6 2 57,2 4,9 0,2 37,7 100,0% Graf Struktura bytů dokončených v letech podle nosné konstrukce 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% zděná konstr. RD montovaná konstr. RD zděná konstr. BD montovaná konstr. BD Pramen: Analýza bytové výstavby v územích České republiky Praha: Český statistický úřad,

66 1. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2010 počet bytů Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Modernizace bytového fondu v letech (v jednotlivých čtvrtletích) Byty - zahájené modernizace Byty - dokončené modernizace Byty - probíhající modernizace rok rok rok rok rok rok rok rok rok čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí celkem rok čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí celkem rok čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí celkem rok čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí celkem rok čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí celkem rok čtvrtletí čtvrtletí Graf Modernizace bytového fondu (v jednotlivých čtvrtletích) byty-zahájené modernizace byty-dokončené modernizace Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, ; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 64

67 počet modernizovaných bytů Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Modernizace bytového fondu v letech Zahájené modernizace Probíhající modernizace Dokončené modernizace rok abs. index abs. index abs. index x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Graf Modernizace bytového fondu zahájené modernizace dokončené modernizace Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, ; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 65

68 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Velikost bytů v individuální bytové výstavbě (vč. nástaveb a přístaveb) Rok Průměrný počet pokojů na 1 byt Průměrná obytná plocha 1 bytu (m 2 ) Průměrná užitková pl. 1 bytu (m 2 ) garsoniéry Podíl z celkového počtu bytů v % byty s kuchyní a 1 pokojem 2 pokoji 3 pokoji 4 pokoji ,6 0,3% 12,2% 42,1% 28,6% 16,8% ,6 0,1% 10,9% 41,0% 31,6% 16,4% ,7 0,3% 9,1% 38,1% 31,5% 21,0% ,8 0,4% 8,4% 38,8% 29,0% 23,4% ,8 0,1% 7,8% 38,5% 29,2% 24,4% ,9 0,1% 7,1% 35,5% 29,1% 28,2% ,0 0,1% 7,1% 32,2% 28,1% 32,5% ,0 0,1% 5,5% 31,8% 30,8% 31,8% ,1 0,1% 5,3% 31,5% 30,6% 32,5% ,1 0,2% 5,2% 29,2% 31,4% 34,0% ,1 0,1% 6,1% 29,9% 33,5% 30,4% ,0 0,2% 6,7% 29,9% 36,1% 27,1% ,0 0,2% 7,1% 30,3% 36,9% 25,5% ,9 0,2% 7,1% 29,7% 36,8% 26,2% ,9 0,2% 7,0% 28,5% 39,3% 25,0% ,9 0,2% 6,6% 26,9% 40,2% 26,1% ,0 0,2% 5,5% 23,4% 39,4% 31,5% ,1 0,1% 4,8% 21,2% 39,5% 34,4% ,2 0,1% 3,9% 18,7% 38,3% 39,0% ,3 0,1% 3,5% 16,4% 34,6% 45,4% ,4 0,1% 2,7% 16,0% 32,0% 49,2% ,8 0,1% 2,3% 14,1% 35,4% 48,1% ,8 0,1% 1,9% 12,9% 33,0% 52,1% ,9 0,1% 1,8% 12,1% 28,8% 57,2% ,0 0,1% 1,9% 11,8% 28,3% 57,9% ,0 0,1% 1,6% 11,5% 28,1% 58,7% ,1 0,1% 1,5% 11,1% 27,2% 60,1% ,8 0,1% 1,4% 10,6% 26,9% 61,0% ,8 0,1% 1,3% 10,8% 26,3% 61,5% ,8 0,2% 1,1% 10,0% 24,0% 64,7% ,8 0,2% 1,0% 7,2% 22,2% 69,4% ,0 0,2% 1,2% 7,3% 22,7% 68,6% ,0 0,2% 1,0% 4,9% 21,8% 72,1% ,1 0,3% 1,3% 5,0% 20,9% 72,5% ,9 1,0% 2,0% 7,2% 26,4% 63,4% ,8 1,1% 2,4% 8,7% 27,3% 60,5% 5 a více pokoji Tab Velikost bytů v dokončených rodinných domech ( ) ,93 79,6 0,5% 1,5% 7,7% 27,6% 30,2% 32,5% ,90 81,2 0,7% 2,0% 8,1% 27,9% 28,8% 32,5% ,93 85,2 0,9% 2,4% 8,6% 25,1% 28,3% 34,7% ,99 89,0 0,6% 1,9% 8,3% 24,6% 27,5% 37,1% ,25 96,5 0,6% 1,2% 5,3% 17,0% 30,5% 45,4% ,40 96,9 155,4 0,3% 1,1% 5,4% 17,0% 31,1% 45,1% ,37 96,3 151,7 0,4% 1,2% 5,4% 17,4% 31,7% 43,9% ,40 97,0 153,0 0,3% 1,1% 5,4% 15,9% 32,0% 45,3% ,40 96,6 152,7 0,4% 1,3% 4,6% 16,0% 33,5% 44,2% ,98 97,0 151,5 0,3% 0,9% 4,6% 15,8% 33,6% 44,8% ,15 98,1 145,9 0,3% 0,8% 5,4% 15,2% 34,2% 44,1% ,15 97,9 142,8 0,2% 0,7% 4,4% 15,3% 37,9% 41,5% ,70 97,1 141,4 0,3% 0,8% 3,6% 15,2% 37,6% 42,5% ,19 96,3 138,8 0,2% 0,8% 3,0% 14,0% 40,2% 41,8% ,4 136,4 0,3% 0,8% 3,3% 15,4% 40,5% 39,7% Pramen: Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech 1960 aţ Praha: Český statistický úřad; Stavby pro bydlení dokončené v roce Praha: Český statistický úřad,

69 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Velikost bytů ve státní, družstevní a podnikové výstavbě ( ) Rok Průměrný počet pokojů na 1 byt Průměrná obytná plocha 1 bytu (m 2 ) Průměrná užitková pl. 1 bytu (m 2 ) garsoniéry Podíl z celkového počtu bytů v % byty s kuchyní a 1 pokojem 2 pokoji 3 pokoji 4 a více pok ,1 2,8% 3,4% 74,9% 17,9% 1,0% ,1 3,6% 3,5% 73,6% 18,1% 1,2% ,3 2,5% 4,4% 63,9% 27,2% 2,0% ,3 1,8% 5,4% 55,8% 34,2% 2,8% ,3 4,5% 5,5% 53,3% 34,4% 2,3% ,5 7,6% 6,0% 41,2% 41,1% 4,1% ,4 9,9% 6,1% 35,2% 42,7% 6,1% ,4 7,1% 8,9% 35,1% 43,5% 5,4% ,3 11,4% 8,6% 34,1% 42,4% 3,4% ,4 5,4% 9,8% 31,6% 48,9% 4,3% ,5 6,1% 8,9% 28,1% 52,7% 4,2% ,3 5,7% 10,6% 33,0% 46,9% 3,8% ,3 6,4% 11,0% 33,9% 44,7% 4,0% ,2 10,6% 14,3% 35,1% 35,6% 4,4% ,2 9,6% 16,1% 34,3% 35,9% 4,1% ,2 8,5% 16,4% 32,7% 38,7% 3,7% ,2 7,3% 17,4% 31,6% 39,0% 4,7% ,2 4,9% 14,2% 28,7% 44,9% 7,3% ,3 9,0% 14,8% 24,4% 43,5% 8,3% ,4 10,4% 13,2% 22,8% 43,9% 9,6% ,5 5,0% 12,9% 18,5% 51,3% 12,3% ,7 3,2% 12,7% 20,0% 49,8% 14,3% ,7 3,6% 12,3% 17,2% 50,6% 16,3% ,7 3,7% 12,3% 18,4% 49,4% 16,2% ,8 3,5% 12,0% 15,0% 51,6% 17,9% ,7 5,1% 12,7% 17,2% 48,0% 17,0% ,7 6,0% 13,1% 14,6% 50,8% 15,5% ,7 5,8% 12,8% 16,1% 50,6% 14,7% ,6 5,3% 14,9% 16,4% 49,5% 13,9% ,7 3,5% 15,7% 15,4% 53,2% 12,2% ,7 3,8% 14,0% 15,3% 54,0% 12,9% ,7 2,6% 12,5% 19,4% 53,5% 12,0% ,6 4,3% 17,1% 16,7% 51,4% 10,5% ,6 5,6% 14,0% 18,7% 53,2% 8,5% ,4 14,0% 20,7% 14,8% 39,5% 11,0% ,5 9,7% 19,3% 11,1% 48,4% 11,5% Tab Velikost bytů v dokončených bytových domech ( ) ,07 39,5 7,0% 42,5% 9,0% 33,2% 8,3% ,04 40,7 8,2% 34,3% 23,9% 26,6% 7,0% ,03 45,3 8,6% 30,5% 33,8% 18,6% 8,5% ,20 49,9 13,5% 20,7% 29,6% 26,5% 9,7% ,07 51,0 12,8% 24,9% 27,9% 25,7% 8,7% ,02 45,2 67,7 8,5% 22,8% 37,5% 25,7% 5,5% ,10 48,0 68,0 9,7% 21,3% 36,7% 25,1% 7,2% ,90 43,7 61,1 11,5% 31,5% 31,1% 20,7% 5,2% ,10 49,3 67,5 7,9% 21,2% 38,3% 26,0% 6,6% ,97 47,5 66,7 15,1% 27,0% 28,6% 21,9% 7,4% ,09 50,4 66,4 9,8% 19,3% 39,5% 25,4% 6,0% ,14 50,2 68,0 8,0% 20,7% 36,5% 27,7% 7,1% ,17 50,7 66,7 11,5% 15,6% 36,6% 29,1% 7,2% ,27 54,0 71,2 7,3% 14,5% 39,0% 30,6% 8,6% ,1 69,1 6,6% 15,5% 39,7% 29,6% 8,7% Pramen: Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech 1960 aţ Praha: Český statistický úřad; Stavby pro bydlení dokončené v roce Praha: Český statistický úřad,

70 nejniţší hodnoty nejvyššíhodnoty Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Správní obvody obcí s rozšířenou působností s nejvyšší a nejnižší intenzitou bytové výstavby v letech 2005, 2006, 2007 a v průměru let Počet dokončených bytů na obyvatel středního stavu v roce, období Lysá nad Labem 22,39 Brandýs n/l.-st. Bolesl. 15,29 Černošice 21,97 Černošice 11,88 Černošice 17,67 Černošice 15,23 Brandýs n/l.-st. Bolesl. 20,69 Brandýs n/l.-st. Bolesl. 9,70 Brandýs n/l.-st. Bolesl. 11,34 Lysá nad Labem 12,61 Lysá nad Labem 19,19 Lysá nad Labem 7,71 Mariánské Lázně 10,57 Benešov 10,21 Horšovský Týn 15,54 Kuřim 7,37 Stod 10,43 Kuřim 8,62 Poděbrady 13,67 Říčany 7,03 Říčany 9,51 Lanškroun 8,30 Kuřim 13,49 Šlapanice 6,15 Šlapanice 7,93 Přeštice 7,90 Šlapanice 12,10 Holice 5,32 Tišnov 7,35 Tanvald 7,65 Kolín 9,95 Lanškroun 5,02 Aš 6,93 Říčany 7,30 Lanškroun 9,94 Horšovský Týn 4,95 Dobruška 6,71 Blansko 7,20 Humpolec 7,93 Tanvald 4,89 Třeboň 6,44 Jihlava 6,39 Praha 7,87 Stod 4,88 Lanškroun 6,12 Šlapanice 6,26 Říčany 7,65 Benešov 4,74 Holice 5,86 Přelouč 5,91 Tanvald 7,55 Frýdlant nad Ostravicí 4,44 Kuřim 5,72 Sušice 5,76 Brno 7,46 Nýřany 4,21 Beroun 5,60 Hořovice 5,58 Vrchlabí 7,45 Přeštice 4,15 Praha 5,58 Slavkov u Brna 5,36 Vimperk 7,25 Dobříš 4,11 Český Krumlov 5,53 České Budějovice 5,31 Frýdlant nad Ostravicí 7,17 Jihlava 4,09 Tanvald 5,52 Luhačovice 5,17 Čáslav 6,58 Praha 3,98 Luhačovice 5,51 Jilemnice 5,02 Ivančice 6,47 Slavkov u Brna 3,87 Benešov 5,49 Nýřany 4,77 Pardubice 6,23 Vrchlabí 3,84 Průměr ČR 3,21 Průměr ČR 2,94 Průměr ČR 4,03 Průměr ČR 2,70 Hranice 0,98 Hranice 0,98 Strakonice 0,97 Broumov 1,20 Ústí nad Labem 0,97 Ústí nad Labem 0,97 Přerov 0,96 Šumperk 1,17 Česká Lípa 0,97 Česká Lípa 0,97 Děčín 0,92 Ústí nad Labem 1,10 Králíky 0,97 Králíky 0,97 Vodňany 0,87 Orlová 1,10 Havířov 0,95 Havířov 0,95 Krnov 0,87 Teplice 1,07 Louny 0,93 Louny 0,93 Aš 0,86 Ostrava 1,07 Kadaň 0,89 Kadaň 0,89 Bohumín 0,84 Krnov 1,06 Rumburk 0,85 Stříbro 0,85 Ţatec 0,81 Frýdlant 0,99 Stříbro 0,85 Rumburk 0,85 Sokolov 0,81 Bohumín 0,98 Bystřice nad Pern. 0,82 Bystřice nad Pern. 0,82 Hodonín 0,78 Louny 0,93 Nymburk 0,71 Kaplice 0,61 Frýdlant 0,73 Hlinsko 0,92 Broumov 0,69 Vodňany 0,53 Havířov 0,69 Bílina 0,87 Most 0,55 Lipník nad Bečvou 0,52 Orlová 0,67 Havířov 0,87 Mohelnice 0,54 Sokolov 0,52 Hlinsko 0,65 Kraslice 0,86 Bílina 0,53 Most 0,46 Most 0,61 Vodňany 0,84 Frýdlant 0,53 Stříbro 0,42 Dvůr Králové nad L. 0,44 Chomutov 0,75 Kaplice 0,46 Týn nad Vltavou 0,36 Týn nad Vltavou 0,36 Karviná 0,67 Litvínov 0,45 Šumperk 0,36 Broumov 0,35 Litvínov 0,60 Karviná 0,36 Karviná 0,32 Bílina 0,34 Most 0,56 Týn nad Vltavou 0,00 Litvínov 0,17 Karviná 0,31 Týn nad Vltavou 0,30 Pramen: Analýza bytové výstavby v územích České republiky Praha: Český statistický úřad,

71 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Přehled základních údajů o bytové výstavbě v České republice za rok 2009 Skutečnost čtvrtletí Index 2009/2008 Podíl z celku v čtvrtletí čtvrtletí v % Zahájené byty Počet bytů celkem ,7 100, v tom: v rodinných domech ,8 50, Dokončené byty v bytových domech ,5 29, v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem ,3 10,0 794 v tom: k rodinným domům ,4 5,4 411 k bytovým domům ,8 4,6 383 v domech s pečovatelskou sluţbou a domovech-penzionech ,5 1,6 231 v nebytových stavbách (budovách) ,3 6,6 491 ve stavebně upravených nebytových prostorách ,9 2,0 196 Počet bytů celkem ,2 100, v tom: v rodinných domech ,5 49, v bytových domech ,2 35, v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem ,2 8,4 924 v tom: k rodinným domům ,4 4,0 437 k bytovým domům ,9 4,4 487 v domech s pečovatelskou sluţbou a domovech-penzionech ,7 0,7 19 v nebytových stavbách (budovách) ,5 2,1 186 ve stavebně upravených nebytových prostorách ,2 3,3 328 Rozestavěné byty (k sledovaného roku) Počet bytů celkem ,3 100,0 - v tom: v rodinných domech ,6 50,8 - v bytových domech ,8 17,5 - v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem ,2 23,4 - v tom: k rodinným domům ,5 18,8 - k bytovým domům ,4 4,6 - v domech s pečovatelskou sluţbou a domovech-penzionech ,2 1,7 - v nebytových stavbách (budovách) ,1 6,2 - ve stavebně upravených nebytových prostorách ,5 0,4 - Pramen: (Český statistický úřad). 69

72 rodinným domům bytovým domům v rodinných domech v bytových domech v nástavbách, přístavbách a vestavbách k v domech s pečovatelskou sluţbou v nebytových stavbách (budovách) v stavebně upravených nebytových prostorách Celkem Modernizace bytového fondu Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Počty zahájených bytů v roce 2009 v krajích ČR podle druhu stavby Hl. m. Praha Hl. m. Praha Střední Čechy Středočeský kraj Jihozápad Jihočeský kraj Plzeňský kraj Severozápad Karlovarský kraj Ústecký kraj Severovýchod Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihovýchod Vysočina Jihomoravský kraj Střední Morava Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Česká republika Pramen: (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 70

73 v rodinných domech v bytových domech rodinným domům bytovým domům v nástavbách, přístavbách a vestavbách k v domech s pečovatelskou sluţbou v nebytových stavbách (budovách) v stavebně upravených nebytových prostorách Celkem Modernizace bytového fondu Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Počty dokončených bytů v roce 2009 v krajích ČR podle druhu stavby Hl. m. Praha Hl. m. Praha Střední Čechy Středočeský kraj Jihozápad Jihočeský kraj Plzeňský kraj Severozápad Karlovarský kraj Ústecký kraj Severovýchod Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihovýchod Vysočina Jihomoravský kraj Střední Morava Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Česká republika Pramen: (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 71

74 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Rozestavěné byty k v krajích České republiky Území Celkem v rodinných domech v bytových domech Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika Pramen: Bytová výstavba v roce Praha, Český statistický úřad, 2009; (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 72

75 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Bytová výstavba v České republice v roce byty zahájené Forma výstavby Rok 2008 Rok 2009 Index (09/08) Podíl na celku (%) rodinné domy ,8 50,2% bytové domy ,5 29,6% nástavby, vestavby nebo přístavby celkem ,3 10,0% nástavby, vestavby nebo přístavby k RD ,4 5,4% nástavby, vestavby nebo přístavby k BD ,8 4,6% domy s pečovatelskou sluţbou ,5 1,6% výstavba bytů v nebytových objektech ,3 6,6% byty získané adaptací nebytových prostor ,9 2,0% CELKEM ,7 100,0% Modernizace bytového fondu ,5 x Pramen: (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. Tab Bytová výstavba v České republice v roce byty rozestavěné Forma výstavby Rok 2008 Rok 2009 Index (09/08) Podíl na celku (%) rodinné domy ,6 50,8% bytové domy ,8 17,5% nástavby, vestavby nebo přístavby ,2 23,4% nástavby, vestavby nebo přístavby k RD ,5 18,8% nástavby, vestavby nebo přístavby k BD ,4 4,6% domy s pečovatelskou sluţbou ,2 1,7% výstavba bytů v nebytových objektech ,1 6,2% byty získané adaptací nebytových prostor ,5 0,4% CELKEM ,3 100,0% Modernizace bytového fondu ,5 x Pramen: (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 73

76 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Bytová výstavba v České republice v roce byty dokončené Forma výstavby Rok 2008 Rok 2009 Index (09/08) Podíl na celku (%) rodinné domy ,5 49,7% bytové domy ,2 35,8% nástavby, vestavby nebo přístavby celkem ,2 8,4% nástavby, vestavby nebo přístavby k RD ,4 4,0% nástavby, vestavby nebo přístavby k BD ,9 4,4% domy s pečovatelskou sluţbou ,7 0,7% výstavba bytů v nebytových objektech ,5 2,1% byty získané adaptací nebytových prostor ,2 3,3% CELKEM ,2 100,0% Modernizace bytového fondu ,8 x Pramen: (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. Graf Dokončené byty v bytových domech ostatní bytová výstavba 93,7% výstavba obecních bytů 1,6% družstevní bytová výstavba 4,6% Pramen: Stavby pro bydlení dokončené v roce Praha: Český statistický úřad,

77 1 1 1 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Graf Struktura zahájených, dokončených a rozestavěných bytů v ČR v roce 2009 Z A H Á J E N É B Y T Y ostatní domy s pečovatelskou službou nástavby k bytovým domům bytové domy nástavby k rodinným domům rodinné domy % 80% 60% 40% 20% 0% D O K O N Č E N É 1,6% 8,6% 4,6% 29,6% 5,4% 50,2% B Y T Y ostatní domy s pečovatelskou službou nástavby k bytovým domům bytové domy nástavby k rodinným domům rodinné domy ostatní domy s pečovatelsko u službou nástavby k bytovým domům bytové domy nástavby k rodinným domům rodinné domy % 80% 60% 40% 20% 0% R O Z E S T A V Ě N É 0,7% 5,4% 35,8% 4,0% 4,4% 49,7% B Y T Y ostatní domy s pečovatelskou službou nástavby k bytovým domům bytové domy nástavby k rodinným domům rodinné domy ostatní domy s pečovatelskou službou nástavby k bytovým domům % 80% 60% 1,7% 6,6% 4,6% 17,5% 18,8% ostatní domy s pečovatelskou službou nástavby k bytovým domům bytové domy % bytové domy nástavby k rodinným domům % 50,8% nástavby k rodinným domům rodinné domy rodinné domy % Pramen: (Český statistický úřad), výpočty ÚÚR. 75

78 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Tab Dokončené byty podle velikosti v roce 2009 v České republice Forma výstavby garsoniery 1 pokoj vč. dvougars. 2 pokoje Počet bytů 3 pokoje 4 pokoje 5 a více pokojů celkem Průměrná obyt. plocha (m 2 ) rodinné domy (bez nástaveb, vestaveb, přístaveb) bytové domy (bez nástaveb, vestaveb, přístaveb nástavby, vestavby, přístavby k rodinným domům nástavby, vestavby, přístavby k bytovým domům domy s pečovatelskou sluţbou , , , , ,3 nebytové stavby ,0 stavebně upr. nebyt. prostory ,7 CELKEM ,2 Graf Dokončené byty - průměrná obytná plocha, rok 2009 STAVBY PRO BYDLENÍ CELKEM 74,2 stavebně upravené nebytové prostory 58,7 nebytové stavby 60,0 domy s pečovatelskou službou 29,3 nástavby, vestavby, přístavby k bytovým domům 52,9 nástavby, vestavby, přístavby k rodinným domům 71,9 bytové domy (bez nástaveb, vestaveb, přístaveb) 52,1 rodinné domy (bez nástaveb, vestaveb, přístaveb) 94, plocha (m 2 ) Pramen: Stavby pro bydlení dokončené v roce Praha: Český statistický úřad,

79 Rok Dokončené byty / 1000 obyvatel Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení ,0 6,0 5,92 5,95 Graf Dokončené byty v roce 2009 v přepočtu na 1000 obyvatel v krajích České republiky 5,0 4,0 3,0 2,0 3,37 3,59 1,66 1,30 3,37 2,73 3,12 2,75 4,28 3,16 3,20 2,39 3,66 1,0 0,0 Pramen: Počet obyvatel v obcích k Praha: Český statistický úřad, 2010; (Český statistický úřad); výpočty ÚÚR. Graf Počet dokončených družstevních bytů Počet bytů Pramen: Statistická ročenka Praha: Český statistický úřad, 2009; Statistická ročenka Praha: Český statistický úřad,

80 Počet bytů Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Graf Počet a struktura dokončených bytů podle investičních forem obecní druţstevní rodinné domy a ostatní Pramen: Statistická ročenka Praha: Český statistický úřad, 2009; Statistická ročenka Praha: Český statistický úřad,

81 79

82 80

83 81

84 82

85 83

86 Podíl bytů (%) Podíl bytů (%) Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 2 Bytová výstavba Graf Zahájené byty v bytových domech v 1. pololetí 2010 v krajích České republiky 23, ,9 6,0 7,5 2,0 4,0 4,5 4,9 4,1 4,9 12,5 4,0 5,0 7,3 Pramen: (Český statistický úřad). 25 Graf Dokončené byty v bytových domech v 1. pololetí 2010 v krajích České republiky 20 20,5 20, , ,3 5,2 2,3 2,4 3,8 6,1 3,0 5,9 4,9 2,9 6,3 Pramen: (Český statistický úřad). 84

87 Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Průměrná pořizovací hodnota dokončeného bytu (Kč) Rok Individuální výstavba - rodinné domy Nástavby, přístavby a Rodinné domy stav. úpravy RD Státní, družstevní a podniková výstavba x x x Nástavby, přístavby a Bytové domy stav. úpravy BD x údaje nejsou k dispozici Pramen: Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech Praha: Český statistický úřad; Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce Praha: Český statistický úřad,

88 Tab Průměrná pořizovací hodnota 1 m 2 užitkové plochy bytů dokončených v letech podle druhu objektů a podle velikosti obcí Velikostní skupina obcí Rok Rodinné domy (bez nástaveb a přístaveb) do 500 obyv a více CELKEM Bytové domy (bez nástaveb a přístaveb) do 500 obyv a více CELKEM Pramen: Analýza bytové výstavby v územích České republiky Praha: Český statistický úřad,

89 Cena v Kč Část 2 Bytová výstavba Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Cena za 1m 2 v bytových objektech dokončených v ČR v r až 2009 (Kč) rodinné domy cena za 1 m 2 obytné plochy bytu cena za 1m 2 užitkové plochy bytu nástavby, přístavby a stavební úpravy rodinných domů bytové domy nástavby, přístavby a stavební úpravy bytových domů celkem Graf Cena za 1 m 2 u bytů dokončených v roce rodinné domy nástavby, přístavby a stavební úpravy rodinných domů bytové domy nástavby, přístavby a stavební úpravy bytových domů celkem cena za 1 m2 obytné plochy bytu cena za 1m2 užitkové plochy bytu 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 rodinné domy nástavby, přístavby a stavební úpravy RD bytové domy 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 Graf Meziroční indexy - cena 1 m 2 obytné plochy nástavby, přístavby a stavební úpravy BD 95,0 90,0 Graf Meziroční indexy - cena 1 m 2 užitkové plochy 85,0 celkem 85,0 80,0 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 80,0 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 Pramen: Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce Praha: Český statistický úřad,

90

91 TABULKY A GRAFY ČÁST 3 Stavebnictví

92

93 Podlahová plocha (m 2 ) Část 3 Stavebnictví Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab. 3.1 Nové zakázky v tuzemsku podlahová plocha v m 2 ( ) Období Celkem nová výstavba Budovy bytové změny dokončených staveb celkem nová výstavba Budovy nebytové změny dokončených staveb celkem 1.Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Graf Nové zakázky v tuzemsku - podlahová plocha v m 2 ( ) nová výstavba změny dokončených staveb Pramen: (Český statistický úřad). 91

94 Běžné ceny (v mil. Kč) Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 3 Stavebnictví Tab Hrubý domácí produkt - přidaná hodnota (odvětvová struktura) běžné ceny (v mil. Kč) Zemědělství, lesnictví, rybolov Průmysl Stavebnictví Obchod, pohostinství, doprava Peněžnictví, komerční služby Ostatní služby Celkem Graf Hrubý domácí produkt - přidaná hodnota (odvětvová struktura) ,3 % 6,3 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % Zemědělství, lesnictví, rybolov Stavebnictví Peněžnictví, komerční služby Průmysl Obchod, pohostinství, doprava Ostatní služby Pramen: (Český statistický úřad). 92

95 Zemědělství, lesnictví, rybolov Průmysl Stavebnictví Obchod, pohostinství, doprava Peněžnictví, komerční služby Ostatní služby Celkem Index (v % k předchozímu roku) Část 3 Stavebnictví Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Hrubý domácí produkt - přidaná hodnota (meziroční index) ceny roku 2000 (index v % ke stejnému období předchozího roku) 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 Zemědělství, lesnictví, rybolov 111,0 84,6 88,2 105,1 113,3 Průmysl 110,1 113,8 108,1 107,8 88,1 Stavebnictví 98,8 107,0 104,7 100,1 103,3 Obchod, pohostinství, doprava 108,2 111,5 107,9 102,6 95,6 Peněžnictví, komerční služby 108,3 102,3 110,8 101,8 98,0 Ostatní služby 101,6 101,8 99,7 98,7 99,7 Celkem 107,4 108,1 106,5 103,8 94,6 120 Graf Hrubý domácí produkt - přidaná hodnota (ceny roku 2000) /04 06/05 07/06 08/07 08/ Pramen: (Český statistický úřad). 93

96 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 3 Stavebnictví Graf Stav zakázek stavebních prací v tuzemsku v roce 2007 podle krajů (stavební podniky s 20 a více zaměstnanci) Olomoucký kraj 1,9% Zlínský kraj 2,5% Moravskoslezský kraj 5,0% Jihomoravský kraj 26,4% Hl. m. Praha 41,2% Vysočina 2,3% Středočeský kraj 6,5% Pardubický kraj 1,6% Královéhradecký kraj 1,6% Liberecký kraj 3,0% Ústecký kraj 2,4% Karlovarský kraj 1,4% Jihočeský kraj 2,3% Plzeňský kraj 1,8% Pramen: Stavební výroba v roce 2007, Český statistický úřad, 2008; (Český statistický úřad). 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Graf Podíl zakázek ve stavebnictví v tuzemsku v letech (nová výstavba, rekonstrukce a modernizace) 0% k k k k k k k bytové budovy nebytové budovy výrodní vodohospodářské stavby nebytové budovy nevýrodní inženýrské stavby Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, ; Statistická ročenka České republiky 2009, Český statistický úřad,

97 Část 3 Stavebnictví Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Stavební práce stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci podle směrů výstavby ( ) Ukazatel Stavební práce podle dodavatelských smluv na nové výstavbě, modernizacích a rekonstrukcích v tuzemsku (mil. Kč, běžné ceny) v tom (%) bytové budovy 14,4 13,8 13,2 13,7 15,9 17,4 17,4 19,1 20,6 18,5 nebytové budovy nevýrobní 19,9 19,7 16,1 16,8 15,8 18,6 16,8 19,1 16,5 15,2 nebytové budovy výrobní 29,2 28,1 35,6 31,7 30,6 22,2 21,0 20,5 24,2 20,8 inženýrské stavby 34,2 36,5 34,2 36,8 36,4 40,6 43,6 40,3 37,9 44,6 vodohospodářské stavby 2,3 1,9 0,9 1,0 1,3 1,2 1,2 1,0 0,8 0,9 100% 90% Graf Stavební práce stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci podle směrů výstavby ( ) vodohospodářské stavby 80% 70% inženýrské stavby 60% 50% nebytové budovy výrobní 40% 30% nebytové budovy nevýrobní 20% 10% 14,4 13,8 13,2 13,7 15,9 17,4 17,4 19,1 20,6 18,5 bytové budovy 0% Pramen: Statistická ročenka České republiky Praha: Český statistický úřad,

98 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 3 Stavebnictví Tab Vývoj zakázek stavebních prací v tuzemsku - nová výstavba, rekonstrukce a modernizace (v mil. Kč, běžné ceny) Stav k Bytové budovy Nebytové budovy nevýrobní Nebytové budovy výrobní Inženýrské stavby Vodohospodářské stavby Celkem Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, 2007; Statistická ročenka České republiky 2009, Český statistický úřad,

99 Část 3 Stavebnictví Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Vývoj zakázek stavebních prací v tuzemsku - nová výstavba, rekonstrukce a modernizace (v %) Stav k Bytové budovy Nebytové budovy nevýrobní Nebytové budovy výrobní Inženýrské stavby Vodohospodářské stavby ,4% 36,0% 14,3% 34,8% 6,6% ,5% 36,8% 10,7% 38,2% 4,8% ,3% 38,3% 10,9% 34,2% 5,4% ,8% 34,7% 11,8% 35,8% 4,9% ,1% 36,1% 11,9% 34,2% 4,8% ,8% 35,9% 12,5% 30,6% 5,1% ,9% 35,3% 13,9% 29,0% 5,0% ,0% 35,8% 14,1% 28,3% 4,8% ,9% 36,7% 12,0% 30,2% 5,2% ,6% 33,8% 9,8% 35,3% 4,5% ,2% 33,4% 9,4% 37,6% 4,4% ,3% 33,4% 9,8% 37,4% 4,1% ,3% 33,9% 9,3% 38,4% 4,1% ,2% 30,7% 8,6% 43,5% 3,0% ,3% 29,7% 9,2% 45,4% 2,3% ,9% 30,7% 9,8% 44,4% 2,1% ,2% 29,9% 10,2% 45,8% 1,9% ,3% 29,4% 11,5% 42,5% 2,3% ,4% 25,1% 12,0% 47,8% 2,6% ,1% 24,3% 11,3% 50,0% 2,3% ,1% 25,2% 10,7% 49,7% 2,3% ,9% 24,2% 8,1% 54,0% 1,8% ,1% 24,8% 7,7% 52,3% 2,1% ,1% 24,1% 6,7% 53,8% 2,3% ,7% 25,4% 6,4% 51,4% 2,1% ,5% 22,8% 5,9% 55,1% 1,8% ,8% 24,8% 5,3% 55,1% 2,0% ,2% 25,4% 5,4% 53,9% 2,0% ,1% 26,1% 5,9% 52,6% 2,3% ,9% 27,8% 5,9% 50,2% 2,3% ,7% 22,7% 8,3% 51,9% 2,3% ,1% 20,9% 8,7% 55,8% 1,5% ,8% 18,7% 7,3% 60,6% 1,7% ,4% 17,3% 6,2% 63,4% 1,7% ,4% 16,3% 7,4% 63,9% 1,9% ,1% 17,5% 6,8% 60,9% 1,7% ,5% 18,3% 8,4% 57,9% 2,0% ,8% 20,5% 8,3% 55,9% 1,6% ,4% 18,3% 9,6% 56,9% 1,8% ,0% 18,4% 10,0% 56,0% 1,6% ,2% 18,7% 11,9% 54,4% 1,7% ,2% 17,0% 10,6% 56,9% 1,3% ,4% 16,0% 12,5% 55,9% 1,2% ,1% 15,7% 13,3% 54,8% 1,0% ,0% 15,2% 13,2% 54,6% 0,9% ,6% 15,6% 11,4% 57,6% 0,8% ,7% 17,8% 7,8% 61,9% 0,8% Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, 2007; Statistická ročenka České republiky 2009, Český statistický úřad,

100 Stavební práce (v %) Stavební práce (v mil Kč, běžné ceny) Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 3 Stavebnictví Graf Vývoj zakázek stavebních prací v tuzemsku - nová výstavba, rekonstrukce a modernizace bytové budovy nebytové budovy výrobní vodohospodářské stavby nebytové budovy nevýrobní inženýrské stavby celkem Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, 2007; Statistická ročenka České republiky 2009, Český statistický úřad, % Graf Vývoj zakázek stavebních prací v tuzemsku - nová výstavba, rekonstrukce a modernizace (v %) 80% 60% 40% 20% 0% bytové budovy nebytové budovy nevýrobní nebytové budovy výrobní inženýrské stavby vodohospodářské stavby Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, 2007; Statistická ročenka České republiky 2009, Český statistický úřad,

101 Tab Vývoj zakázek stavebních prací ( ) Ukazatel Počet vykazujících podniků Stavební práce celkem (mil. Kč, běžné ceny) v tuzemsku z toho k realizaci: v příštích 12 měsících v prvních 6 měsících v zahraničí Ze stavebních prací v tuzemsku: nová výstavba, rekonstrukce a modernizace celkem v tom: bytové budovy nebytové budovy nevýrobní nebytové budovy výrobní inženýrské stavby vodohospodářské stavby opravy a údržba ostatní práce Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, 2007; Statistická ročenka České republiky 2009, Český statistický úřad,

102 Stavební práce (v mil. Kč) Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 3 Stavebnictví Graf Vývoj zakázek stavebních prací v tuzemsku - bytové budovy ( ) Pramen: Statistika stavebních zakázek, Český statistický úřad, 2007; Statistická ročenka České republiky 2009, Český statistický úřad,

103 TABULKY A GRAFY ČÁST 4 Prodejní ceny nemovitostí

104

105 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Průměrné prodejní ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m 3 ) ROK 2008 Název kraje Velikost obcí Počet převodů Kupní Odhadní Prům.vel. cena cena RD v m 3 Průměrné opotř. v % variační Kupní cena po kvantilech koef. KC 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % Hlavní město Praha , Středočeský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Středočeský , Jihočeský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Jihočeský , Plzeňský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Plzeňský , Karlovarský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Karlovarský , Ústecký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Ústecký , Liberecký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Liberecký , Královéhradecký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Královéhradecký , Pardubický do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Pardubický , Vysočina do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Vysočina , Jihomoravský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Jihomoravský , Olomoucký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Olomoucký , Zlínský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Zlínský , Moravskoslezský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Moravskoslezský , Celkem ČR , Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

106 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Tab Průměrné prodejní ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení (v Kč/m 3 ) ROK 2008 Název kraje Pásmo Počet opotř. v % převodů Kupní Odhadní Prům. vel. Průměrné cena cena RD v m 3 opotř. v % variační Kupní cena po kvantilech koef. KC 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % Hlavní město Praha , , , x x x x x x x x x x Celkem Hlavní město Praha , Středočeský , , , , Celkem Středočeský , Jihočeský , , , , Celkem Jihočeský , Plzeňský , , , , Celkem Plzeňský , Karlovarský , , , , Celkem Karlovarský , Ústecký , , , , Celkem Ústecký , Liberecký , , , , Celkem Liberecký , Královéhradecký , , , , Celkem Královéhradecký , Pardubický , , , , Celkem Pardubický , Vysočina , , , , Celkem Vysočina , Jihomoravský , , , , Celkem Jihomoravský , Olomoucký , , , , Celkem Olomoucký , Zlínský , , , , Celkem Zlínský , Moravskoslezský , , , , Celkem Moravskoslezský , Celkem ČR , Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

107 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Průměrné prodejní ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení (v Kč/m 3 ) Název kraje Pásmo Počet opotř. v % převodů Kupní cena Odhadní cena Prům. vel. RD v m 3 Průměrné opotř. v % ROK variační Kupní cena po koef. KC 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % Hlavní město Praha , , , x x x x x x x x x x Celkem Hlavní město Praha , Středočeský , , , , Celkem Středočeský , Jihočeský , , , , Celkem Jihočeský , Plzeňský , , , , Celkem Plzeňský , Karlovarský , , , , Celkem Karlovarský , Ústecký , , , , Celkem Ústecký , Liberecký , , , , Celkem Liberecký , Královéhradecký , , , , Celkem Královéhradecký , Pardubický , , , , Celkem Pardubický , Vysočina , , , , Celkem Vysočina , Jihomoravský , , , , Celkem Jihomoravský , Olomoucký , , , , Celkem Olomoucký , Zlínský , , , , Celkem Zlínský , Moravskoslezský , , , , Celkem Moravskoslezský , Celkem ČR , Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

108 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Tab Průměrné prodejní ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m 3 ) Název kraje Velikost obcí Pásmo opotř % Kupní cena Počet var. Kupní převodů koef. cena Pásmo opotř % Počet převodů var. koef. Pásmo opotř % Kupní cena Počet var. převodů koef. Kupní cena Pásmo opotř % Počet převodů var. koef. ROK Kupní cena Celkem Počet var. převodů koef. Hlavní město Praha x - x Středočeský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Středočeský Jihočeský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Jihočeský Plzeňský do obyv obyv obyv obyv. a více x - x Celkem Plzeňský Karlovarský do obyv obyv obyv obyv. a více i.d. x - x Celkem Karlovarský Ústecký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Ústecký Liberecký do obyv obyv obyv obyv. a více i.d Celkem Liberecký Královéhradecký do obyv obyv obyv obyv. a více x - x Celkem Královéhradecký Pardubický do obyv obyv obyv obyv. a více i.d Celkem Pardubický Vysočina do obyv obyv obyv obyv. a více x - x Celkem Vysočina Jihomoravský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Jihomoravský Olomoucký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Olomoucký Zlínský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Zlínský Moravskoslezský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Moravskoslezský Celkem ČR Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

109 Tab Indexy prodejních cen rodinných domů relat. váha průměr 2005 = 100 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok odhad čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr roku roku roku roku roku Celkem ČR 1000,0 99,0 99,8 100,3 100,9 100,0 102,1 103,9 105,9 108,0 105,0 112,6 117,3 119,7 121,7 117,8 125,6 130,7 133,6 132,1 130,5 133,2 131,9 132,6 Hlavní město Praha 90,4 101,9 103,1 98,8 96,3 100,0 95,4 97,3 105,9 105,8 101,1 104,1 108,3 113,3 115,3 110,3 118,7 123,8 124,3 125,4 123,1 121,4 115,3 118,4 Okresy Praha - východ, Praha - západ 74,4 102,0 98,6 98,0 101,4 100,0 104,7 106,6 106,6 108,3 106,6 113,4 115,2 115,9 118,8 115,8 122,4 125,1 127,0 126,3 125,2 120,8 113,2 117,0 Celkem ČR mimo hl. město Prahu a okresy Praha - východ, Praha - západ 835,1 98,5 99,6 100,6 101,3 100,0 102,5 104,4 105,8 108,2 105,2 113,5 118,5 120,7 122,6 118,8 126,6 131,9 135,2 133,4 131,8 135,6 135,4 135,5 Středočeský kraj mimo Prahu - východ, západ 157,4 99,2 99,8 100,2 100,8 100,0 101,5 102,8 104,2 106,8 103,8 112,6 117,6 119,8 122,3 118,1 126,8 131,6 134,7 133,3 131,6 135,6 136,6 136,1 Jihočeský kraj 72,9 97,8 98,5 100,9 102,8 100,0 104,6 107,7 108,3 108,8 107,4 115,7 121,5 121,2 123,8 120,6 126,9 130,3 132,9 127,4 129,4 126,0 124,6 125,3 Plzeňský kraj 55,4 100,7 101,2 99,9 98,2 100,0 99,2 102,6 104,9 105,6 103,1 108,6 113,8 116,2 115,1 113,4 119,8 128,6 128,3 125,8 125,6 128,2 130,6 129,4 Karlovarský kraj 19,1 97,2 98,9 100,7 103,3 100,0 106,8 110,6 113,5 114,0 111,2 115,5 121,1 125,6 129,6 123,0 136,5 140,1 138,9 136,3 138,0 132,6 129,8 131,2 Ústecký kraj 46,3 99,1 100,0 100,5 100,5 100,0 102,9 104,6 105,7 110,1 105,8 115,1 121,1 121,1 119,8 119,3 126,5 138,2 141,9 142,0 137,2 148,4 151,1 149,8 Liberecký kraj 37,6 94,9 99,0 102,2 103,9 100,0 104,0 102,8 103,2 110,1 105,0 117,9 121,2 120,2 120,9 120,1 123,6 128,3 132,5 133,0 129,4 132,2 132,2 132,2 Královéhradecký kraj 58,2 99,0 98,8 99,9 102,3 100,0 105,5 108,6 108,6 108,5 107,8 114,1 121,6 123,1 122,7 120,4 126,8 133,2 134,8 131,9 131,7 137,9 139,1 138,5 Pardubický kraj 47,9 96,6 99,9 102,5 101,0 100,0 100,6 102,8 103,8 106,7 103,5 113,1 116,6 117,9 119,4 116,8 122,1 125,1 129,0 130,5 126,7 138,2 137,3 137,8 Kraj Vysočina 46,4 98,5 99,6 100,6 101,3 100,0 103,0 104,3 105,4 108,2 105,2 112,2 115,9 118,9 119,4 116,6 119,9 125,6 129,5 125,5 125,1 124,8 122,1 123,5 Jihomoravský kraj 118,6 98,2 99,7 100,9 101,1 100,0 102,4 104,4 105,4 108,4 105,2 114,6 119,1 121,9 124,3 120,0 126,3 129,9 134,8 133,2 131,1 134,6 134,1 134,4 Olomoucký kraj 44,0 98,6 99,4 100,2 101,9 100,0 106,5 110,3 111,7 113,3 110,5 116,7 120,3 122,9 128,1 122,0 135,3 140,9 143,6 141,2 140,3 146,8 149,3 148,1 Zlínský kraj 59,8 97,5 99,6 101,1 101,8 100,0 100,4 101,2 105,7 109,1 104,1 111,5 114,1 117,2 121,6 116,1 127,7 132,2 137,3 137,0 133,6 135,4 129,6 132,5 Moravskoslezský kraj 71,6 99,4 99,6 99,9 101,1 100,0 101,4 101,9 103,8 105,8 103,2 111,5 119,6 124,9 127,9 121,0 131,4 137,9 141,5 140,3 137,8 143,5 143,2 143,4 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ: do obyv. 364,3 98,3 99,8 100,8 101,1 100,0 102,0 103,9 105,2 107,2 104,6 112,5 117,7 120,9 124,1 118,8 127,6 132,1 135,0 132,5 131,8 134,7 135,0 134,9 velikost obyv. 211,0 97,8 98,8 100,9 102,5 100,0 103,9 106,0 107,5 109,4 106,7 114,8 119,7 120,7 121,8 119,3 126,0 132,1 136,2 134,5 132,2 138,3 139,4 138,9 obcí: obyv. 146,3 99,0 99,3 100,5 101,3 100,0 101,9 102,5 103,7 107,2 103,8 113,1 119,2 120,7 121,3 118,6 126,6 133,0 135,9 135,6 132,8 137,9 136,2 137, obyv. a více 113,6 99,5 100,7 100,0 99,8 100,0 102,6 105,8 107,6 110,8 106,7 114,5 118,0 120,0 121,3 118,5 124,3 129,7 132,8 131,5 129,6 130,5 128,2 129,4 Celkem ČR: ,3 99,7 100,6 99,6 100,0 100,0 101,4 104,9 111,1 113,3 107,7 115,4 117,9 119,4 121,1 118,5 123,3 127,4 129,9 127,9 127,1 125,4 121,5 123,5 opotřebení ,3 99,6 99,8 100,0 100,6 100,0 101,6 102,7 103,7 105,8 103,5 110,6 115,7 118,0 119,6 116,0 124,7 130,1 131,9 127,8 128,6 127,7 126,9 127,3 v %: ,0 98,4 99,7 100,7 101,3 100,0 102,6 104,4 105,7 107,8 105,1 113,2 118,3 121,2 124,3 119,3 127,8 133,4 137,6 138,6 134,4 142,0 140,2 141, ,4 97,3 99,2 101,2 102,2 100,0 103,5 105,8 107,0 108,6 106,2 114,6 120,5 122,0 122,7 120,0 125,7 129,5 132,6 135,8 130,9 139,8 143,5 141,7 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

110 Tab Indexy prodejních cen rodinných domů relat. váha stejné období předchozího roku = 100 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok odhad čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr roku roku roku roku roku Celkem ČR 1000,0 99,1 99,8 101,1 102,2 100,6 103,1 104,1 105,6 107,0 105,0 110,3 112,9 113,0 112,7 112,2 111,5 111,4 111,6 108,5 110,8 106,1 100,9 103,4 Hlavní město Praha 90,4 98,9 102,5 100,1 96,8 99,6 93,6 94,4 107,2 109,9 101,1 109,1 111,3 107,0 109,0 109,1 114,0 114,3 109,7 108,8 111,6 102,3 93,1 97,6 Okresy Praha - východ, Praha - západ 74,4 98,6 93,6 93,2 98,4 95,9 102,6 108,1 108,8 106,8 106,6 108,3 108,1 108,7 109,7 108,7 107,9 108,6 109,6 106,3 108,1 98,7 90,5 94,5 Celkem ČR mimo hl. město Prahu a okresy Praha - východ, Praha - západ 835,1 99,2 100,2 102,0 103,3 101,2 104,1 104,8 105,2 106,8 105,2 110,7 113,5 114,1 113,3 112,9 111,5 111,3 112,0 108,8 110,9 107,1 102,7 104,8 Středočeský kraj mimo Prahu - východ, západ 157,4 98,8 98,0 99,7 101,6 99,5 102,3 103,0 104,0 106,0 103,8 110,9 114,4 115,0 114,5 113,7 112,6 111,9 112,4 109,0 111,5 106,9 103,8 105,3 Jihočeský kraj 72,9 99,5 100,7 103,8 105,8 102,4 107,0 109,3 107,3 105,8 107,4 110,6 112,8 111,9 113,8 112,3 109,7 107,2 109,7 102,9 107,3 99,3 95,6 97,4 Plzeňský kraj 55,4 102,0 101,5 99,7 97,5 100,2 98,5 101,4 105,0 107,5 103,1 109,5 110,9 110,8 109,0 110,0 110,3 113,0 110,4 109,3 110,8 107,0 101,6 104,2 Karlovarský kraj 19,1 97,3 98,6 100,9 105,0 100,4 109,9 111,8 112,7 110,4 111,2 108,1 109,5 110,7 113,7 110,5 118,2 115,7 110,6 105,2 112,2 97,1 92,6 94,9 Ústecký kraj 46,3 100,0 100,2 101,0 101,0 100,6 103,8 104,6 105,2 109,6 105,8 111,9 115,8 114,6 108,8 112,7 109,9 114,1 117,2 118,5 115,0 117,3 109,3 113,1 Liberecký kraj 37,6 98,3 103,0 107,7 110,6 104,9 109,6 103,8 101,0 106,0 105,0 113,4 117,9 116,5 109,8 114,3 104,8 105,9 110,2 110,0 107,7 107,0 103,0 105,0 Královéhradecký kraj 58,2 98,3 99,5 102,9 104,9 101,4 106,6 109,9 108,7 106,1 107,8 108,2 112,0 113,4 113,1 111,7 111,1 109,5 109,5 107,5 109,4 108,8 104,4 106,5 Pardubický kraj 47,9 102,9 105,6 107,3 105,5 105,3 104,1 102,9 101,3 105,6 103,5 112,4 113,4 113,6 111,9 112,8 108,0 107,3 109,4 109,3 108,5 113,2 109,8 111,4 Kraj Vysočina 46,4 100,2 100,6 102,0 103,1 101,5 104,6 104,7 104,8 106,8 105,2 108,9 111,1 112,8 110,4 110,8 106,9 108,4 108,9 105,1 107,3 104,1 97,2 100,6 Jihomoravský kraj 118,6 98,2 100,2 102,4 103,1 101,0 104,3 104,7 104,5 107,2 105,2 111,9 114,1 115,7 114,7 114,1 110,2 109,1 110,6 107,2 109,2 106,6 103,2 104,9 Olomoucký kraj 44,0 99,7 99,4 100,7 102,9 100,7 108,0 111,0 111,5 111,2 110,4 109,6 109,1 110,0 113,1 110,5 115,9 117,1 116,8 110,2 115,0 108,5 106,0 107,2 Zlínský kraj 59,8 97,8 100,3 103,5 105,2 101,7 103,0 101,6 104,5 107,2 104,1 111,1 112,7 110,9 111,5 111,5 114,5 115,9 117,2 112,7 115,0 106,0 98,0 102,0 Moravskoslezský kraj 71,6 98,8 99,7 101,2 102,5 100,6 102,0 102,3 103,9 104,6 103,2 110,0 117,4 120,3 120,9 117,2 117,8 115,3 113,3 109,7 113,9 109,2 103,8 106,5 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ: do obyv. 364,3 99,3 100,6 102,5 103,3 101,4 103,8 104,1 104,4 106,0 104,6 110,3 113,3 114,9 115,8 113,6 113,4 112,2 111,7 106,8 110,9 105,6 102,2 103,9 velikost obyv. 211,0 99,8 100,6 103,4 105,1 102,2 106,2 107,3 106,5 106,7 106,7 110,5 112,9 112,3 111,3 111,8 109,8 110,4 112,8 110,4 110,9 109,8 105,5 107,6 obcí: obyv. 146,3 99,9 99,6 101,2 102,9 100,9 102,9 103,2 103,2 105,8 103,8 111,0 116,3 116,4 113,2 114,2 111,9 111,6 112,6 111,8 112,0 108,9 102,4 105, obyv. a více 113,6 96,2 98,3 99,7 100,1 98,6 103,1 105,1 107,6 111,0 106,7 111,6 111,5 111,5 109,5 111,0 108,6 109,9 110,7 108,4 109,4 105,0 98,8 101,9 Celkem ČR: ,3 99,3 99,3 99,4 100,5 99,6 101,7 104,3 111,5 113,3 107,7 113,8 112,4 107,5 106,9 110,0 106,8 108,1 108,8 105,6 107,3 101,7 95,4 98,5 opotřebení ,3 99,6 99,8 100,5 101,1 100,3 102,0 102,9 103,7 105,2 103,5 108,9 112,7 113,8 113,0 112,1 112,7 112,4 111,8 106,9 110,9 102,4 97,5 99,9 v %: ,0 98,9 100,4 102,5 103,6 101,3 104,3 104,7 105,0 106,4 105,1 110,3 113,3 114,7 115,3 113,4 112,9 112,8 113,5 111,5 112,7 111,1 105,1 108, ,4 98,3 99,8 102,8 105,0 101,5 106,4 106,7 105,7 106,3 106,3 110,7 113,9 114,0 113,0 112,9 109,7 107,5 108,7 110,7 109,1 111,2 110,8 111,0 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

111 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Průměrné prodejní ceny bytů v ČR V závislosti na velikosti obcí (v Kč/m 2 ) ROK Název kraje Velikost obcí Počet Kupní Odhadní Prům.vel. Průměrné převodů cena cena bytu v m 2 opotř.v % typové netypové rok rok rok Hlavní město PrahaPraha , Praha 2, 6, , Praha 3-5, , Celkem Hlavní město Praha , Středočeský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Středočeský , Jihočeský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Jihočeský , Plzeňský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Plzeňský , Karlovarský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Karlovarský , Ústecký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Ústecký , Liberecký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Liberecký , Královéhradecký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Královéhradecký , Pardubický do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Pardubický , Vysočina do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Vysočina , Jihomoravský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Jihomoravský , Olomoucký do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Olomoucký , Zlínský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Zlínský , Moravskoslezský do obyv , obyv , obyv , obyv. a více , Celkem Moravskoslezský , Celkem ČR , variační koef. KC Průměrná kupní cena Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, 2009.

112 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Tab Průměrné prodejní ceny bytů v ČR v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m 2 ) ROK Název kraje Velikost obcí Kupní cena Pásmo opotř. 0-5 % Počet převodů Var. koef. Pásmo opotř. Kupní cena 5-20 % Počet převodů 110 Var. koef. Kupní cena Pásmo opotř % Počet převodů Var. koef. Kupní cena Pásmo opotř % Celkem Počet Počet Var. Kupní převodů převodů koef. cena Hlavní město PrahaPraha Praha 2, 6, Praha 3-5, Celkem Hlavní město Praha Středočeský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Středočeský Jihočeský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Jihočeský Plzeňský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Plzeňský Karlovarský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Karlovarský Ústecký do obyv. i.d obyv obyv obyv. a více Celkem Ústecký Liberecký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Liberecký Královéhradecký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Královéhradecký Pardubický do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Pardubický Vysočina do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Vysočina Jihomoravský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Jihomoravský Olomoucký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Olomoucký Zlínský do obyv x obyv obyv obyv. a více Celkem Zlínský Moravskoslezský do obyv. i.d obyv obyv obyv. a více Celkem Moravskoslezský Celkem ČR Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, Var. koef.

113 Tab Průměrné prodejní ceny bytů v ČR podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m 2 ) Název kraje Název okresu ROK Období Období Období Období Odhadní cena Kupní cena Počet převodů Rok 2006 Rok 2007 PÁSMO OPOTŘEBENÍ (%) do a více Kupní cena Kupní cena Kupní cena Hlavní město Praha Praha x x x Praha 2, 6, x x x Praha 3-5, x x x Celkem Hlavní město Praha x x x Středočeský Benešov x Beroun x Kladno Kolín x Kutná Hora x Mělník x Mladá Boleslav x Nymburk x Praha-východ x i.d. Praha-západ x x Příbram x Rakovník x Celkem Středočeský Jihočeský České Budějovice x Český Krumlov x Jindřichův Hradec x Písek x Prachatice x i.d Strakonice x Tábor x Celkem Jihočeský Plzeňský Domaţlice x i.d Klatovy x Plzeň-jih x x Plzeň-město x Plzeň-sever x x Rokycany x Tachov x Celkem Plzeňský Rok 2008 VELIKOST OBCÍ (obyvatelé) 111

114 Tab Průměrné prodejní ceny bytů v ČR podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m 2 ) Název kraje Název okresu Období Odhadní cena Kupní cena Počet převodů Rok 2006 Období Rok 2007 Kupní cena do 1999 Období Kupní cena a více (pokračování) Období Karlovarský Cheb x Karlovy Vary Sokolov x Celkem Karlovarský Ústecký Děčín Chomutov i.d x i.d Litoměřice x Louny x Most i.d Teplice Ústí nad Labem x Celkem Ústecký Liberecký Česká Lípa x Jablonec nad Nisou x Liberec x Semily x Celkem Liberecký Královéhradecký Hradec Králové x Jičín x Náchod x Rychnov nad Kněţnou x Trutnov x Celkem Královéhradecký Pardubický Chrudim x Pardubice x Svitavy x Ústí nad Orlicí x Celkem Pardubický Vysočina Havlíčkův Brod x Jihlava x Pelhřimov x Třebíč x Ţďár nad Sázavou x Celkem Vysočina Rok 2008 VELIKOST OBCÍ (obyvatelé) PÁSMO OPOTŘEBENÍ (%) Kupní cena 112

115 Tab Průměrné prodejní ceny bytů v ČR podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m 2 ) Název kraje Název okresu (dokončení) Období Období Období Období Odhadní cena Kupní cena Počet převodů Rok 2006 Rok 2007 VELIKOST OBCÍ (obyvatelé) PÁSMO OPOTŘEBENÍ (%) do a více Kupní cena Kupní cena Kupní cena Jihomoravský Blansko x Brno-město x x x Brno-venkov x Břeclav x Hodonín x Vyškov x Znojmo x Celkem Jihomoravský Olomoucký Jeseník x i.d Olomouc Prostějov x Přerov x Šumperk x Celkem Olomoucký Zlínský Kroměříţ x Uherské Hradiště x Vsetín x Zlín Celkem Zlínský Moravskoslezský Bruntál x Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín x Opava Ostrava-město i.d Celkem Moravskoslezský Celkem ČR Rok 2008 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

116 Tab Indexy prodejních cen bytů relat. váha průměr 2005 = 100 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok odhad čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr roku roku roku roku roku Celkem ČR 1000,0 99,1 99,6 100,1 101,3 100,0 103,5 106,1 108,3 115,6 108,4 129,7 140,8 146,5 151,8 142,2 159,4 168,1 171,1 168,0 166,7 158,5 144,8 151,7 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu 670,0 98,5 99,4 100,4 101,7 100,0 104,3 107,0 109,1 116,9 109,3 131,8 143,1 149,5 155,7 145,0 163,5 171,9 175,3 172,1 170,7 161,9 146,2 154,1 Hlavní město Praha 330,0 100,3 99,9 99,3 100,4 100,0 102,0 104,3 106,5 112,9 106,4 125,3 136,1 140,6 143,8 136,5 151,1 160,5 162,4 159,7 158,4 151,7 142,2 147,0 Praha 1 42,4 98,1 99,3 100,8 101,7 100,0 99,5 98,8 101,5 109,5 102,3 123,3 139,0 139,7 142,1 136,0 148,0 152,3 152,3 149,3 150,5 140,1 131,2 135,7 Praha 2, 6, 7 66,1 102,9 99,3 98,4 99,4 100,0 100,6 100,9 99,1 104,5 101,3 119,1 130,4 132,7 135,1 129,3 138,7 146,2 150,9 150,7 146,6 141,4 125,2 133,3 Praha 3-5, ,5 100,0 100,3 99,3 100,4 100,0 102,9 106,4 109,7 116,0 108,8 127,6 137,3 143,1 146,8 138,7 155,4 166,3 167,8 164,4 163,5 157,0 149,4 153,2 Středočeský kraj 97,6 98,7 99,5 100,5 101,3 100,0 103,8 107,2 109,7 117,4 109,5 132,5 144,7 151,4 154,9 145,9 158,4 167,3 174,4 171,9 168,0 160,9 142,8 151,9 Jihočeský kraj 53,7 97,4 100,3 101,0 101,3 100,0 103,0 103,9 104,3 109,9 105,3 122,3 131,2 135,4 139,8 132,2 145,2 151,1 156,5 154,8 151,9 144,6 125,7 135,2 Plzeňský kraj 44,1 97,3 98,9 101,0 102,9 100,0 105,7 107,1 107,2 115,9 109,0 128,9 135,1 141,2 149,0 138,6 158,3 169,1 171,2 166,8 166,4 151,6 134,3 143,0 Karlovarský kraj 39,4 100,2 99,7 99,6 100,5 100,0 101,4 101,4 101,7 109,3 103,5 123,2 130,6 132,9 136,8 130,9 145,9 154,7 157,8 156,3 153,7 151,2 143,1 147,2 Ústecký kraj 43,4 97,1 99,1 101,9 101,8 100,0 99,6 98,7 102,8 110,2 102,8 119,2 127,2 132,6 135,4 128,6 141,0 149,3 151,6 149,7 147,9 144,1 137,1 140,6 Liberecký kraj 30,6 97,5 98,9 100,5 103,2 100,0 105,9 106,3 106,3 118,6 109,3 143,0 153,0 156,5 165,0 154,4 173,0 177,9 180,8 179,3 177,8 173,7 147,7 160,7 Královéhradecký kraj 40,9 96,9 99,2 101,3 102,5 100,0 104,8 108,1 110,2 118,6 110,4 137,2 149,9 158,1 164,7 152,5 169,5 173,3 175,3 171,9 172,5 159,1 135,7 147,4 Pardubický kraj 42,6 100,2 99,8 99,4 100,6 100,0 105,8 113,0 118,5 125,2 115,6 136,8 147,4 152,7 159,0 149,0 168,1 177,5 179,9 173,3 174,7 160,1 149,3 154,7 Kraj Vysočina 26,2 99,4 99,7 100,2 100,7 100,0 103,2 106,2 107,1 112,5 107,3 124,8 137,0 143,5 148,5 138,5 157,2 167,3 171,0 168,6 166,0 158,1 140,8 149,5 Jihomoravský kraj 104,3 98,5 98,9 100,3 102,3 100,0 105,4 109,1 111,4 119,0 111,2 134,5 147,5 153,6 159,2 148,7 166,1 173,8 177,4 173,9 172,8 164,3 154,0 159,2 Olomoucký kraj 38,4 100,2 99,7 99,7 100,5 100,0 102,8 104,6 107,0 117,8 108,1 135,3 147,4 155,6 164,6 150,7 174,9 181,1 182,8 182,6 180,4 173,9 155,8 164,9 Zlínský kraj 43,5 98,8 99,9 100,5 100,9 100,0 103,6 108,5 113,9 123,3 112,3 139,3 152,2 159,7 166,1 154,3 173,7 183,0 186,3 182,5 181,4 172,0 157,7 164,9 Moravskoslezský kraj 65,3 98,7 98,8 99,8 102,7 100,0 107,9 110,9 111,8 118,4 112,3 133,8 149,4 159,8 172,5 153,9 188,6 201,5 202,7 196,1 197,2 183,9 163,8 173,9 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu: do obyv. 30,5 97,0 99,2 100,8 103,1 100,0 107,6 109,7 108,3 109,3 108,7 117,0 125,7 130,4 133,6 126,7 138,8 142,3 144,7 140,4 141,6 135,3 125,3 130,3 velikost obyv. 92,2 97,8 99,8 101,1 101,2 100,0 103,7 105,4 106,2 111,8 106,8 123,4 132,7 137,0 140,9 133,5 146,3 154,6 162,0 163,0 156,5 153,5 139,7 146,6 obcí: obyv. 239,0 99,2 99,4 100,2 101,2 100,0 103,1 105,6 107,6 115,7 108,0 131,4 142,6 148,6 154,8 144,4 162,8 171,9 176,9 174,3 171,5 164,5 149,9 157, obyv. a více 308,3 98,3 99,2 100,3 102,2 100,0 105,0 108,2 111,3 120,2 111,2 136,1 148,3 155,8 163,0 150,8 171,6 179,9 181,2 176,3 177,3 165,0 147,3 156,2 Celkem ČR: ,8 101,7 99,9 97,9 100,5 100,0 103,9 105,6 107,3 112,1 107,2 121,1 132,2 134,9 136,7 131,2 142,2 150,2 153,6 148,0 148,5 137,9 133,5 135,7 opotřebení ,0 98,6 99,4 100,4 101,7 100,0 103,7 106,4 109,2 116,1 108,9 129,5 140,8 147,2 152,8 142,6 159,2 166,3 168,3 163,4 164,3 152,7 146,8 149,8 v %: ,8 98,4 99,6 100,6 101,4 100,0 103,9 107,2 109,0 116,5 109,2 133,1 145,2 152,3 159,3 147,5 168,6 178,2 181,6 179,9 177,1 170,9 150,2 160, ,4 99,5 99,5 100,1 100,9 100,0 101,2 101,5 104,4 115,5 105,7 128,3 135,5 138,2 140,4 135,6 147,3 157,5 160,8 160,1 156,4 152,7 134,5 143,6 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

117 Tab Indexy prodejních cen bytů stejné období předchozího roku = 100 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok odhad čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr roku roku roku roku roku Celkem ČR 1000,0 98,6 100,1 101,6 102,7 100,8 104,4 106,5 108,2 114,1 108,3 125,3 132,7 135,3 131,3 131,2 122,9 119,4 116,8 110,7 117,2 99,4 86,1 92,6 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu 670,0 96,1 98,0 101,5 104,2 99,9 105,9 107,6 108,7 114,9 109,3 126,4 133,7 137,0 133,2 132,7 124,1 120,1 117,3 110,5 117,7 99,0 85,0 91,9 Hlavní město Praha 330,0 101,1 101,6 100,7 100,2 100,9 101,7 104,4 107,3 112,5 106,5 122,8 130,5 132,0 127,4 128,2 120,6 117,9 115,5 111,1 116,1 100,4 88,6 94,3 Praha 1 42,4 101,7 106,1 109,3 108,3 106,3 101,4 99,5 100,7 107,7 102,4 123,9 140,7 137,6 129,8 132,9 120,0 109,6 109,0 105,1 110,6 94,7 86,1 90,3 Praha 2, 6, 7 66,1 101,6 99,0 95,3 93,4 97,3 97,8 101,6 100,7 105,1 101,3 118,4 129,2 133,9 129,3 127,7 116,5 112,1 113,7 111,5 113,4 101,9 85,6 93,6 Praha 3-5, ,5 100,7 101,1 101,0 101,6 101,1 102,9 106,1 110,5 115,5 108,8 124,0 129,0 130,4 126,6 127,5 121,8 121,1 117,3 112,0 117,9 101,0 89,8 95,2 Středočeský kraj 97,6 94,1 96,4 101,6 105,0 99,1 105,2 107,7 109,2 115,9 109,5 127,6 135,0 138,0 131,9 133,2 119,5 115,6 115,2 111,0 115,2 101,6 85,4 93,2 Jihočeský kraj 53,7 97,2 97,9 100,9 104,2 100,0 105,7 103,6 103,3 108,5 105,3 118,7 126,3 129,8 127,2 125,6 118,7 115,2 115,6 110,7 114,9 99,6 83,2 91,2 Plzeňský kraj 44,1 96,6 100,3 104,6 107,9 102,2 108,6 108,3 106,1 112,6 108,9 121,9 126,1 131,7 128,6 127,1 122,8 125,2 121,2 111,9 120,1 95,8 79,4 87,3 Karlovarský kraj 39,4 94,4 93,7 94,6 98,1 95,2 101,2 101,7 102,1 108,8 103,5 121,5 128,8 130,7 125,2 126,5 118,4 118,5 118,7 114,3 117,4 103,6 92,5 97,9 Ústecký kraj 43,4 95,7 100,9 106,4 106,6 102,3 102,6 99,6 100,9 108,3 102,9 119,7 128,9 129,0 122,9 125,1 118,3 117,4 114,3 110,6 115,0 102,2 91,8 96,9 Liberecký kraj 30,6 94,0 99,7 105,3 108,2 101,6 108,6 107,5 105,8 114,9 109,2 135,0 143,9 147,2 139,1 141,3 121,0 116,3 115,5 108,7 115,1 100,4 83,0 91,6 Královéhradecký kraj 40,9 95,3 99,7 104,8 107,4 101,7 108,2 109,0 108,8 115,7 110,5 130,9 138,7 143,5 138,9 138,1 123,5 115,6 110,9 104,4 113,1 93,9 78,3 86,0 Pardubický kraj 42,6 93,9 94,8 96,0 99,6 96,0 105,6 113,2 119,2 124,5 115,6 129,3 130,4 128,9 127,0 128,8 122,9 120,4 117,8 109,0 117,3 95,2 84,1 89,5 Kraj Vysočina 26,2 96,3 97,7 102,2 103,1 99,8 103,8 106,5 106,9 111,7 107,3 120,9 129,0 134,0 132,0 129,1 126,0 122,1 119,2 113,5 119,9 100,6 84,2 92,1 Jihomoravský kraj 104,3 98,5 99,1 102,1 104,4 101,0 107,0 110,3 111,1 116,3 111,2 127,6 135,2 137,9 133,8 133,7 123,5 117,8 115,5 109,2 116,2 98,9 88,6 93,6 Olomoucký kraj 38,4 96,3 98,8 102,7 102,1 99,9 102,6 104,9 107,3 117,2 108,0 131,6 140,9 145,4 139,7 139,5 129,3 122,9 117,5 110,9 119,7 99,4 86,0 92,6 Zlínský kraj 43,5 97,4 99,5 101,3 102,5 100,2 104,9 108,6 113,3 122,2 112,3 134,5 140,3 140,2 134,7 137,4 124,7 120,2 116,7 109,9 117,5 99,0 86,2 92,4 Moravskoslezský kraj 65,3 99,1 101,8 102,6 104,7 102,0 109,3 112,2 112,0 115,3 112,3 124,0 134,7 142,9 145,7 137,1 141,0 134,9 126,8 113,7 128,2 97,5 81,3 89,1 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu: do obyv. 30,5 90,7 92,6 96,6 103,3 95,7 110,9 110,6 107,4 106,0 108,7 108,7 114,6 120,4 122,2 116,5 118,6 113,2 111,0 105,1 111,7 97,5 88,1 92,7 velikost obyv. 92,2 97,9 99,6 102,6 104,5 101,1 106,0 105,6 105,0 110,5 106,8 119,0 125,9 129,0 126,0 125,0 118,6 116,5 118,2 115,7 117,2 104,9 90,4 97,4 obcí: obyv. 239,0 95,3 96,1 100,0 103,0 98,5 103,9 106,2 107,4 114,3 108,0 127,4 135,0 138,1 133,8 133,7 123,9 120,5 119,0 112,6 118,8 101,0 87,2 93, obyv. a více 308,3 96,8 100,0 103,0 105,3 101,2 106,8 109,1 111,0 117,6 111,2 129,6 137,1 140,0 135,6 135,6 126,1 121,3 116,3 108,2 117,5 96,2 81,9 88,8 Celkem ČR: relat. váha ,8 102,2 97,7 93,6 95,4 97,2 102,2 105,7 109,6 111,5 107,2 116,6 125,2 125,7 121,9 122,4 117,4 113,6 113,9 108,3 113,2 97,0 88,9 92,8 opotřebení ,0 99,2 103,1 105,6 105,2 103,2 105,2 107,0 108,8 114,2 108,8 124,9 132,3 134,8 131,6 131,0 122,9 118,1 114,3 106,9 115,2 95,9 88,3 92,0 v %: ,8 96,6 99,2 102,7 104,3 100,6 105,6 107,6 108,3 114,9 109,2 128,1 135,4 139,7 136,7 135,1 126,7 122,7 119,2 112,9 120,1 101,4 84,3 92, ,4 98,5 100,6 103,2 103,6 101,4 101,7 102,0 104,3 114,5 105,7 126,8 133,5 132,4 121,6 128,3 114,8 116,2 116,4 114,0 115,4 103,7 85,4 94,2 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

118 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Tab Průměrné prodejní ceny bytových domů v ČR v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m 3 ) Název kraje Velikost obcí Kupní cena Pásmo opotř. 0-5 % Počet převodů Var. koef. Kupní cena Pásmo opotř % Počet převodů Var. koef. Kupní cena Pásmo opotř % Počet převodů Var. koef. Kupní cena Pásmo opotř % Počet převodů Var. Kupní koef. cena ROK Celkem Počet převodů Hlavní město PrahaPraha Praha 2, 6, Praha 3-5, Celkem Hlavní město Praha Středočeský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Středočeský Jihočeský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Jihočeský Plzeňský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Plzeňský Karlovarský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Karlovarský Ústecký do obyv. i.d obyv obyv obyv. a více Celkem Ústecký Liberecký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Liberecký Královéhradecký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Královéhradecký Pardubický do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Pardubický Vysočina do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Vysočina Jihomoravský do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Jihomoravský Olomoucký do obyv obyv obyv obyv. a více Celkem Olomoucký Zlínský do obyv x obyv obyv obyv. a více Celkem Zlínský Moravskoslezský do obyv. i.d obyv obyv obyv. a více Celkem Moravskoslezský Celkem ČR Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, Var. koef. 116

119 Tab Indexy prodejních cen bytových domů čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí roku roku roku průměr 2005 = 100 Celkem ČR 1000,0 87,2 92,9 103,7 116,2 100,0 123,6 125,2 125,3 126,7 125,2 128,3 130,1 134,3 137,1 132,5 134,8 136,6 143,1 146,3 140,2 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu 941,5 86,3 92,4 103,8 117,4 100,0 124,4 125,0 125,0 127,1 125,4 128,7 130,6 134,5 137,1 132,7 134,6 136,6 143,5 147,5 140,6 Hlavní město Praha 58,5 100,4 100,0 102,4 97,1 100,0 110,0 129,1 130,5 120,0 122,4 122,2 122,9 131,7 137,5 128,6 138,6 136,6 137,0 127,2 134,9 Praha 1 11,5 94,6 98,3 104,8 102,3 100,0 95,5 100,7 99,2 113,0 102,1 125,4 119,9 130,0 149,0 131,1 155,1 142,9 144,0 145,7 146,9 Praha ,0 101,9 100,4 101,8 95,9 100,0 113,6 136,1 138,2 121,8 127,4 121,4 123,6 132,1 134,6 127,9 134,5 135,1 135,3 122,7 131,9 Středočeský kraj 242,6 80,9 92,0 107,9 119,1 100,0 124,3 120,2 118,7 125,9 122,3 130,2 134,9 142,3 140,2 136,9 130,3 122,9 132,2 146,2 132,9 Jihočeský kraj 42,1 93,2 95,9 105,2 105,7 100,0 117,0 124,6 133,2 132,2 126,8 130,9 124,4 121,8 130,8 127,0 132,3 130,6 129,5 135,1 131,9 Plzeňský kraj 16,8 97,4 98,4 103,0 101,2 100,0 130,0 124,9 120,2 114,7 122,5 120,5 123,1 119,5 116,5 119,9 122,3 126,1 128,3 122,3 124,8 Karlovarský kraj 167,3 86,6 95,2 102,5 115,6 100,0 131,4 131,6 128,7 125,4 129,3 125,7 137,2 144,7 149,6 139,3 143,2 144,3 144,3 143,3 143,8 Ústecký kraj 123,4 87,0 82,8 102,5 127,7 100,0 132,1 130,9 127,1 131,8 130,5 139,1 134,1 132,8 144,0 137,5 138,4 141,5 155,6 161,1 149,2 Liberecký kraj 19,9 89,4 102,3 105,7 102,6 100,0 118,2 121,8 112,5 116,2 117,2 121,6 126,5 130,9 140,3 129,8 137,2 128,4 135,4 135,8 134,2 Královéhradecký kraj 50,8 80,2 87,8 100,7 131,3 100,0 132,1 133,5 132,8 127,9 131,6 126,4 124,9 131,2 129,9 128,1 131,2 143,6 150,4 154,7 145,0 Pardubický kraj 14,0 79,3 94,3 108,0 118,4 100,0 125,8 122,2 116,3 114,9 119,8 107,5 110,3 119,9 133,7 117,9 144,0 142,5 135,4 135,8 139,4 Kraj Vysočina 16,2 89,9 94,6 97,9 117,6 100,0 120,3 126,8 128,4 132,4 127,0 123,4 122,1 115,1 117,7 119,6 121,9 124,4 123,4 140,2 127,5 Jihomoravský kraj 114,7 90,8 96,1 103,2 109,9 100,0 110,8 115,0 120,4 118,7 116,2 117,4 119,3 121,6 116,1 118,6 112,3 127,9 141,7 143,5 131,4 Olomoucký kraj 44,6 91,1 96,4 101,5 111,0 100,0 114,2 118,9 128,7 135,7 124,4 134,5 126,7 134,2 139,5 133,7 147,7 155,2 159,5 153,0 153,9 Zlínský kraj 21,2 90,8 92,5 102,4 114,4 100,0 116,6 128,5 129,2 139,9 128,6 138,0 136,8 133,3 122,8 132,7 124,2 138,8 141,2 143,9 137,0 Moravskoslezský kraj 67,9 88,8 91,9 99,2 120,1 100,0 125,9 129,4 132,9 136,0 131,1 134,0 129,3 129,3 139,6 133,1 161,1 164,0 168,7 158,1 163,0 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu: do obyv. 81,1 91,0 94,5 106,2 108,4 100,0 107,4 108,9 107,7 105,6 107,4 111,9 113,9 112,9 117,5 114,1 118,5 117,2 121,5 126,8 121,0 velikost obyv. 182,6 87,4 94,0 105,1 113,5 100,0 115,1 120,0 123,9 124,3 120,8 122,3 123,5 129,5 129,6 126,2 124,2 135,7 147,1 148,2 138,8 obcí: obyv. 393,2 85,7 91,4 104,7 118,1 100,0 127,4 125,3 120,7 125,1 124,6 128,3 126,8 129,4 132,0 129,1 130,7 132,9 145,3 156,8 141,4 Celkem ČR: relat. váha rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok obyv. a více 284,6 85,1 92,3 101,0 121,5 100,0 131,1 132,3 136,5 137,9 134,5 138,1 145,1 150,8 154,6 147,2 151,1 147,6 144,8 140,2 145,9 opotřebení ,1 95,0 98,8 103,8 102,4 100,0 100,7 102,1 106,3 109,0 104,5 110,4 113,3 116,8 120,9 115,4 123,3 120,3 122,8 120,7 121,8 v %: ,9 86,5 92,4 102,7 118,4 100,0 129,7 130,4 128,6 129,8 129,6 131,1 132,6 138,2 140,2 135,5 135,4 137,3 146,7 152,3 142, ,0 84,9 91,0 108,9 115,2 100,0 109,5 115,8 122,3 124,0 117,9 127,4 130,0 127,6 133,5 129,6 140,2 144,9 139,8 134,8 139,9 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, průměr roku 117

120 Tab Indexy prodejních cen bytových domů stejné období předchozího roku = 100 čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí roku roku roku Celkem ČR 1000,0 104,4 111,4 119,6 133,7 117,5 141,7 134,8 120,8 109,0 125,2 103,8 103,9 107,2 108,2 105,8 105,1 105,0 106,6 106,7 105,9 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu 941,5 109,2 116,4 125,8 138,9 122,9 144,1 135,3 120,4 108,3 125,4 103,5 104,5 107,6 107,9 105,9 104,6 104,6 106,7 107,6 105,9 Hlavní město Praha 58,5 97,2 97,8 96,7 94,5 96,5 109,6 129,1 127,4 123,6 122,4 111,1 95,2 100,9 114,6 105,0 113,4 111,1 104,0 92,5 104,9 Praha 1 11,5 94,3 99,6 109,5 109,3 103,0 101,0 102,4 94,7 110,5 102,1 131,3 119,1 131,0 131,9 128,4 123,7 119,2 110,8 97,8 112,1 Praha ,0 97,8 97,3 94,1 91,5 95,1 111,5 135,6 135,8 127,0 127,4 106,9 90,8 95,6 110,5 100,4 110,8 109,3 102,4 91,2 103,1 Středočeský kraj 242,6 107,6 121,1 138,3 151,0 129,8 153,6 130,7 110,0 105,7 122,3 104,7 112,2 119,9 111,4 112,0 100,1 91,1 92,9 104,3 97,1 Jihočeský kraj 42,1 118,7 123,3 132,0 120,8 123,6 125,5 129,9 126,6 125,1 126,8 111,9 99,8 91,4 98,9 100,2 101,1 105,0 106,3 103,3 103,9 Plzeňský kraj 16,8 97,3 103,5 108,2 104,7 103,3 133,5 126,9 116,7 113,3 122,5 92,7 98,6 99,4 101,6 97,9 101,5 102,4 107,4 105,0 104,0 Karlovarský kraj 167,3 114,7 121,0 120,9 134,0 122,9 151,7 138,2 125,6 108,5 129,3 95,7 104,3 112,4 119,3 107,8 113,9 105,2 99,7 95,8 103,2 Ústecký kraj 123,4 108,6 105,5 125,9 149,0 122,8 151,8 158,1 124,0 103,2 130,5 105,3 102,4 104,5 109,3 105,4 99,5 105,5 117,2 111,9 108,5 Liberecký kraj 19,9 99,0 114,8 115,6 111,8 110,3 132,2 119,1 106,4 113,3 117,2 102,9 103,9 116,4 120,7 110,8 112,8 101,5 103,4 96,8 103,4 Královéhradecký kraj 50,8 114,1 124,2 133,2 165,6 135,2 164,7 152,1 131,9 97,4 131,6 95,7 93,6 98,8 101,6 97,4 103,8 115,0 114,6 119,1 113,2 Pardubický kraj 14,0 101,8 117,1 133,8 147,1 125,2 158,6 129,6 107,7 97,0 119,8 85,5 90,3 103,1 116,4 98,4 134,0 129,2 112,9 101,6 118,3 Kraj Vysočina 16,2 117,2 122,4 119,4 135,2 123,8 133,8 134,0 131,2 112,6 127,0 102,6 96,3 89,6 88,9 94,2 98,8 101,9 107,2 119,1 106,6 Jihomoravský kraj 114,7 96,1 106,4 111,1 122,0 108,8 122,0 119,7 116,7 108,0 116,2 106,0 103,7 101,0 97,8 102,0 95,7 107,2 116,5 123,6 110,8 Olomoucký kraj 44,6 115,9 120,3 123,2 126,1 121,5 125,4 123,3 126,8 122,3 124,4 117,8 106,6 104,3 102,8 107,5 109,8 122,5 118,9 109,7 115,0 Zlínský kraj 21,2 100,2 105,4 115,1 128,0 112,1 128,4 138,9 126,2 122,3 128,5 118,4 106,5 103,2 87,8 103,2 90,0 101,5 105,9 117,2 103,2 Moravskoslezský kraj 67,9 114,9 115,3 121,6 141,6 123,7 141,8 140,8 134,0 113,2 131,1 106,4 99,9 97,3 102,6 101,5 120,2 126,8 130,5 113,3 122,5 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu: do obyv. 81,1 107,2 108,1 118,8 119,3 113,5 118,0 115,2 101,4 97,4 107,4 104,2 104,6 104,8 111,3 106,2 105,9 102,9 107,6 107,9 106,1 velikost obyv. 182,6 110,9 120,4 129,1 133,8 123,8 131,7 127,7 117,9 109,5 120,8 106,3 102,9 104,5 104,3 104,5 101,6 109,9 113,6 114,4 110,0 obcí: obyv. 393,2 114,0 118,1 129,9 142,8 126,6 148,7 137,1 115,3 105,9 124,7 100,7 101,2 107,2 105,5 103,6 101,9 104,8 112,3 118,8 109,5 Celkem ČR: relat. váha rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok obyv. a více 284,6 105,3 115,4 121,5 144,0 121,8 154,1 143,3 135,1 113,5 134,5 105,3 109,7 110,5 112,1 109,4 109,4 101,7 96,0 90,7 99,2 opotřebení ,1 106,7 113,2 112,1 107,9 110,0 106,0 103,3 102,4 106,4 104,5 109,6 111,0 109,9 110,9 110,4 111,7 106,2 105,1 99,8 105,6 v %: ,9 103,7 109,2 116,4 135,2 116,3 149,9 141,1 125,2 109,6 129,6 101,1 101,7 107,5 108,0 104,6 103,3 103,5 106,2 108,6 105, ,0 104,6 114,9 136,1 142,4 124,5 129,0 127,3 112,3 107,6 117,9 116,3 112,3 104,3 107,7 109,9 110,0 111,5 109,6 101,0 107,9 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, průměr roku 118

121 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Průměrné prodejní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí (v Kč/m 2 ) ROK Název okresu Velikost obcí Pořadí dle kupní ceny Prům. vel. SP v m 2 Odhadní cena Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Praha , Karlovy Vary obyv. a více , Praha , Praha , Praha , i.d Praha , Hradec Králové obyv. a více , Praha , Plzeň-město obyv. a více , Brno-venkov obyv , Praha , České Budějovice obyv. a více , Praha-západ obyv , Praha , Kladno obyv , Pardubice obyv. a více , Praha-východ obyv , Kladno obyv. a více , Liberec obyv. a více , Jihlava obyv. a více , Praha-východ obyv , Nymburk obyv , Beroun obyv , Brno-město obyv. a více , Kolín obyv , Praha-východ do obyv , Opava obyv. a více , Český Krumlov obyv , Tábor obyv , Jičín obyv , Ústí nad Labem obyv. a více , Chrudim obyv , Litoměřice obyv , Olomouc obyv. a více , Uherské Hradiště obyv , Rakovník obyv , Písek obyv , Třebíč obyv , Mladá Boleslav obyv , Zlín obyv. a více , Cheb obyv , Frýdek-Místek obyv. a více , Kutná Hora obyv , Břeclav obyv , Kupní cena Relativní cen.hladiny ČR=100% Počet převodů Variač. koef. Kupní ceny v letech 119

122 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Tab Průměrné prodejní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí (v Kč/m 2 ) (pokračování 1) Název okresu Velikost obcí Pořadí dle kupní ceny Prům. Odhadní vel. SP v m 2 cena Relativní Počet Variač. cen.hladiny převodů koef. ČR=100% Kupní ceny v letech Jablonec nad Nisou obyv , Domaţlice obyv , Rychnov nad Kněţnou obyv , Blansko obyv , Kroměříţ obyv , Znojmo obyv , Jindřichův Hradec obyv , Benešov obyv , Mělník obyv , Klatovy obyv , Havlíčkův Brod obyv , Rokycany obyv , Prostějov obyv , Jeseník obyv , Plzeň-město obyv , i.d. Česká Lípa obyv , Vyškov obyv , Zlín obyv , Teplice obyv. a více , Brno-venkov obyv , Děčín obyv. a více , Strakonice obyv , Svitavy obyv , Náchod obyv , Prachatice obyv , Trutnov obyv , Šumperk obyv , Přerov obyv , Sokolov obyv , Hodonín obyv , Semily obyv , Tachov obyv , Pelhřimov obyv , Ústí nad Orlicí obyv , Nový Jičín obyv , Ostrava-město obyv. a více , Louny obyv , Praha-západ do obyv , Chomutov obyv , Cheb obyv , Pardubice obyv , Vsetín obyv , Zlín obyv , Karviná obyv. a více , Opava obyv , Most obyv. a více , Ţďár nad Sázavou obyv , Karlovy Vary obyv , Bruntál obyv , Beroun obyv , Kladno obyv , Příbram obyv , Nymburk obyv , Plzeň-město do obyv , i.d. Karviná obyv , Rakovník obyv , Karlovy Vary obyv , Frýdek-Místek obyv , Semily obyv , Brno-venkov do obyv , Plzeň-sever obyv , Most obyv , Česká Lípa obyv , Kupní cena 120

123 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Průměrné prodejní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí (v Kč/m 2 ) Název okresu Velikost obcí Pořadí dle kupní ceny Prům. Odhadní vel. SP v m 2 cena (pokračování 2) České Budějovice obyv , Olomouc obyv , Olomouc obyv , Liberec do obyv , Mladá Boleslav obyv , Liberec obyv , Jičín obyv , Karviná obyv , Ostrava-město obyv , Jihlava obyv , Jablonec nad Nisou do obyv , Sokolov obyv , Svitavy obyv , Kladno do obyv , Uherské Hradiště obyv , Tábor obyv , Jablonec nad Nisou obyv , Karlovy Vary do obyv , Hradec Králové obyv , Frýdek-Místek obyv , Břeclav obyv , Příbram obyv , Český Krumlov obyv , Plzeň-jih obyv , Trutnov obyv , Benešov obyv , Rychnov nad Kněţnou obyv , Náchod obyv , Teplice obyv , Písek obyv , Havlíčkův Brod obyv , Šumperk obyv , Děčín obyv , Ústí nad Labem obyv , Klatovy obyv , Mělník obyv , Kolín obyv , Ostrava-město do obyv , Pardubice do obyv , Ústí nad Orlicí obyv , Beroun do obyv , Ústí nad Labem do obyv , Vyškov obyv , České Budějovice do obyv , Karviná do obyv , Blansko obyv , Rokycany do obyv , Hradec Králové do obyv , Zlín do obyv , Mělník do obyv , Chrudim obyv , Kroměříţ obyv , Cheb do obyv , Mladá Boleslav do obyv , Nymburk do obyv , Kolín do obyv , Příbram do obyv , Litoměřice obyv , Jindřichův Hradec obyv , Teplice obyv , Třebíč obyv , Kutná Hora obyv , Opava obyv , Hodonín obyv , Kupní cena Relativní Počet Variač. cen.hladiny převodů koef. ČR=100% Kupní ceny v letech 121

124 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Tab Průměrné prodejní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí (v Kč/m 2 ) Název okresu Velikost obcí Pořadí dle kupní ceny Prům. Odhadní vel. SP v m 2 cena (pokračování 3) Prostějov obyv , Strakonice obyv , Rokycany obyv , i.d. 193 Most do obyv , Trutnov do obyv , Opava do obyv , Nový Jičín obyv , Prachatice obyv , Frýdek-Místek do obyv , Sokolov do obyv , Semily do obyv , Ţďár nad Sázavou obyv , Tachov obyv , Blansko do obyv , Děčín obyv , Jihlava do obyv , Olomouc do obyv , Přerov obyv , Český Krumlov do obyv , Teplice do obyv , Znojmo obyv , Jeseník obyv , Nový Jičín do obyv , Litoměřice do obyv , Vsetín obyv , Domaţlice obyv , Břeclav do obyv , Jičín do obyv , Klatovy do obyv , Chomutov obyv ,0 3 i.d. - i.d. i.d. Most obyv , i.d. 123 Chrudim do obyv , Plzeň-jih do obyv , Benešov do obyv , Prostějov do obyv , Tachov do obyv , Děčín do obyv , Kutná Hora do obyv , Havlíčkův Brod do obyv , Bruntál obyv , Plzeň-sever do obyv , Louny do obyv , Chomutov do obyv , Pelhřimov obyv , Česká Lípa do obyv , Rakovník do obyv , Vsetín do obyv , Náchod do obyv , Louny obyv , Uherské Hradiště do obyv , Písek do obyv , Rychnov nad Kněţnou do obyv , Přerov do obyv , Jindřichův Hradec do obyv , Třebíč do obyv , Prachatice do obyv , Šumperk do obyv , Pelhřimov do obyv , Tábor do obyv , Vyškov do obyv , Znojmo do obyv , Kroměříţ do obyv , Strakonice do obyv , Kupní cena Relativní Počet Variač. cen.hladiny převodů koef. ČR=100% Kupní ceny v letech 122

125 Část 4 Prodejní ceny nemovitostí Vybrané údaje o bydlení 2010 Tab Průměrné prodejní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí (v Kč/m 2 ) Název okresu Velikost obcí Pořadí dle kupní Prům. Odhadní vel. SP cena (dokončení) Kupní ceny v letech Domaţlice do obyv , Svitavy do obyv , Ţďár nad Sázavou do obyv , Ústí nad Orlicí do obyv , Bruntál do obyv , Hodonín do obyv , Jeseník do obyv , ČR celkem x , Kupní cena Relativní cen.hladiny Počet Variač. převodů koef. Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

126 Tab Indexy prodejních cen stavebních pozemků rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí roku roku roku průměr 2005 = 100 Celkem ČR 1000,0 96,8 98,4 101,5 103,4 100,0 104,1 105,0 109,6 116,6 108,8 125,3 132,2 136,3 138,4 133,1 140,1 141,8 142,5 141,0 141,4 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ 471,4 98,8 99,1 100,0 102,2 100,0 104,2 106,9 110,6 114,3 109,0 117,0 118,5 120,6 125,1 120,3 130,3 132,3 132,1 128,9 130,9 Hlavní město Praha 518,1 95,1 97,8 102,8 104,3 100,0 103,6 102,8 108,6 118,7 108,4 132,7 144,6 150,5 150,5 144,6 149,0 150,4 152,0 151,9 150,8 Praha 1 199,3 77,9 91,2 112,3 118,6 100,0 106,7 93,2 97,3 115,6 103,2 143,0 165,0 175,7 173,5 164,3 162,5 153,0 148,7 148,8 153,3 Praha 2, 3, 6 91,8 107,9 102,7 95,6 93,8 100,0 111,1 124,8 130,5 121,3 121,9 118,0 125,4 127,6 125,4 124,1 136,4 145,8 139,7 126,5 137,1 Praha 4-5, ,0 104,9 101,6 97,4 96,1 100,0 97,9 102,4 109,6 120,4 107,6 129,7 134,5 137,6 140,6 135,6 142,3 150,1 159,8 164,9 154,3 Okresy: Praha - východ, Praha - západ 10,5 92,4 97,2 102,8 107,6 100,0 115,9 121,2 117,6 114,7 117,4 124,6 136,1 138,4 136,8 134,0 135,3 136,9 142,6 144,9 139,9 Středočeský kraj mimo okresy P-v a P-z 68,7 101,8 100,9 99,1 98,3 100,0 101,1 106,5 113,9 122,3 111,0 130,4 136,3 138,3 139,9 136,2 145,5 148,9 151,3 151,0 149,2 Jihočeský kraj 47,6 101,8 100,2 98,7 99,3 100,0 99,2 104,8 118,0 127,0 112,3 122,8 109,6 104,5 115,9 113,2 129,9 127,8 116,6 101,6 119,0 Plzeňský kraj 16,2 91,0 95,5 102,9 110,6 100,0 115,9 116,4 113,1 107,9 113,3 105,7 107,9 116,1 121,6 112,8 121,8 123,4 126,7 125,0 124,2 Karlovarský kraj 16,2 99,3 99,2 99,6 101,9 100,0 105,2 108,8 113,1 118,4 111,4 124,7 128,6 127,7 122,6 125,9 120,8 124,3 126,9 122,8 123,7 Ústecký kraj 22,3 89,5 95,8 106,1 108,7 100,0 105,0 105,1 106,4 106,3 105,7 101,0 101,5 107,6 116,0 106,5 125,0 133,7 140,2 140,1 134,8 Liberecký kraj 15,7 95,4 98,0 101,9 104,7 100,0 105,6 108,3 109,4 109,1 108,1 122,5 141,4 156,6 159,9 145,1 158,2 161,4 168,9 175,7 166,1 Královéhradecký kraj 19,5 102,5 102,1 99,0 96,4 100,0 93,3 90,0 87,1 90,0 90,1 95,4 102,8 106,0 108,2 103,1 109,9 111,9 115,1 115,0 113,0 Pardubický kraj 26,8 82,7 92,0 106,3 119,0 100,0 119,7 115,0 110,2 109,2 113,5 110,2 111,2 111,7 115,3 112,1 125,2 144,6 163,1 164,0 149,2 Kraj Vysočina 20,0 99,5 99,4 100,0 101,1 100,0 101,1 101,2 104,5 110,0 104,2 118,5 125,7 128,3 126,9 124,9 119,7 116,4 119,9 128,3 121,1 Jihomoravský kraj 98,6 96,8 97,3 99,9 106,0 100,0 112,6 117,2 120,9 123,2 118,5 122,6 119,5 117,7 119,5 119,8 121,5 121,7 121,1 119,7 121,0 Olomoucký kraj 18,8 96,7 98,6 101,1 103,6 100,0 107,0 110,9 115,3 117,9 112,8 124,3 122,0 117,8 116,3 120,1 135,9 147,5 145,8 130,3 139,9 Zlínský kraj 41,3 108,8 103,6 95,5 92,0 100,0 92,5 95,7 97,4 97,2 95,7 97,3 100,1 107,1 114,4 104,7 116,9 113,2 107,5 105,6 110,8 Moravskoslezský kraj 59,7 101,9 100,5 99,0 98,7 100,0 98,8 99,8 102,0 107,2 102,0 114,6 121,8 129,1 139,8 126,3 147,5 145,9 138,9 131,6 141,0 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ: do obyv. 37,8 97,5 98,1 100,3 104,0 100,0 105,1 104,3 105,1 111,9 106,6 121,0 126,7 127,3 126,3 125,3 127,3 129,4 131,8 135,4 131,0 velikost obyv. 37,0 103,3 101,7 98,9 96,1 100,0 96,3 99,2 103,7 111,5 102,7 122,9 133,1 140,2 144,8 135,3 144,4 143,7 144,6 145,8 144,6 obcí: obyv. 144,0 100,8 99,8 99,1 100,3 100,0 100,8 100,8 101,7 103,8 101,8 105,2 105,6 105,9 111,1 107,0 122,7 130,0 130,2 124,4 126,8 Celkem ČR: obyv. a více 252,6 97,2 98,4 100,6 103,9 100,0 107,2 112,0 117,5 121,0 114,4 122,4 122,6 125,2 130,0 125,1 133,1 132,4 131,3 128,1 131,2 samostatné pozemky 156,2 98,9 99,3 100,2 101,6 100,0 103,9 107,7 112,7 118,0 110,6 123,3 128,7 134,1 138,2 131,1 141,5 144,3 147,1 149,7 145,7 jako součást prodeje relat. váha komplexní nemovitosti 843,8 96,4 98,2 101,7 103,7 100,0 104,1 104,4 109,1 116,3 108,5 125,6 132,9 136,7 138,4 133,4 139,8 141,3 141,6 139,4 140,5 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, průměr roku 124

127 Tab Indexy prodejních cen stavebních pozemků stejné období předchozího roku = 100 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí roku roku roku Celkem ČR 1000,0 105,0 104,6 107,0 108,4 106,2 107,5 106,7 108,0 112,8 108,8 120,4 125,9 124,4 118,7 122,3 111,8 107,3 104,5 101,9 106,2 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ 471,4 100,4 100,3 102,1 104,6 101,9 105,5 107,9 110,6 111,8 109,0 112,3 110,9 109,0 109,4 110,4 111,4 111,6 109,5 103,0 108,8 Hlavní město Praha 518,1 108,1 107,8 110,9 111,4 109,6 108,9 105,1 105,6 113,8 108,4 128,1 140,7 138,6 126,8 133,3 112,3 104,0 101,0 100,9 104,3 Praha 1 199,3 110,7 122,6 144,5 156,9 134,2 137,0 102,2 86,6 97,5 103,2 134,0 177,0 180,6 150,1 159,2 113,6 92,7 84,6 85,8 93,3 Praha 2, 3, 6 91,8 95,7 87,5 81,8 83,8 87,1 103,0 121,5 136,5 129,3 121,9 106,2 100,5 97,8 103,4 101,8 115,6 116,3 109,5 100,9 110,5 Praha 4-5, ,0 111,7 107,1 100,4 94,1 103,1 93,3 100,8 112,5 125,3 107,6 132,5 131,3 125,5 116,8 126,1 109,7 111,6 116,1 117,3 113,8 Okresy: Praha - východ, Praha - západ 10,5 112,7 108,1 116,7 125,3 115,6 125,4 124,7 114,4 106,6 117,4 107,5 112,3 117,7 119,3 114,2 108,6 100,6 103,0 105,9 104,4 Středočeský kraj mimo okresy P-v a P-z 68,7 106,7 103,8 102,4 100,2 103,3 99,3 105,6 114,9 124,4 110,9 129,0 128,0 121,4 114,4 122,8 111,6 109,2 109,4 107,9 109,5 Jihočeský kraj 47,6 114,5 108,3 103,6 100,7 106,6 97,4 104,6 119,6 127,9 112,3 123,8 104,6 88,6 91,3 100,8 105,8 116,6 111,6 87,7 105,1 Plzeňský kraj 16,2 125,9 126,2 126,3 127,4 126,5 127,4 121,9 109,9 97,6 113,3 91,2 92,7 102,7 112,7 99,6 115,2 114,4 109,1 102,8 110,1 Karlovarský kraj 16,2 91,9 92,4 95,7 101,6 95,3 105,9 109,7 113,6 116,2 111,4 118,5 118,2 112,9 103,5 113,0 96,9 96,7 99,4 100,2 98,3 Ústecký kraj 22,3 97,9 104,1 113,5 118,2 108,5 117,3 109,7 100,3 97,8 105,7 96,2 96,6 101,1 109,1 100,8 123,8 131,7 130,3 120,8 126,5 Liberecký kraj 15,7 97,1 100,0 106,8 111,0 103,7 110,7 110,5 107,4 104,2 108,1 116,0 130,6 143,1 146,6 134,2 129,1 114,1 107,9 109,9 114,4 Královéhradecký kraj 19,5 97,2 102,7 104,4 99,4 100,8 91,0 88,1 88,0 93,4 90,1 102,3 114,2 121,7 120,2 114,4 115,2 108,9 108,6 106,3 109,6 Pardubický kraj 26,8 95,3 107,9 127,3 145,3 118,5 144,7 125,0 103,7 91,8 113,5 92,1 96,7 101,4 105,6 98,7 113,6 130,0 146,0 142,2 133,1 Kraj Vysočina 20,0 106,3 100,2 98,2 101,0 101,3 101,6 101,8 104,5 108,8 104,2 117,2 124,2 122,8 115,4 119,8 101,0 92,6 93,5 101,1 97,0 Jihomoravský kraj 98,6 93,2 94,3 101,1 110,8 99,6 116,3 120,5 121,0 116,2 118,5 108,9 102,0 97,4 97,0 101,1 99,1 101,8 102,9 100,2 101,0 Olomoucký kraj 18,8 91,5 97,5 99,6 103,1 97,8 110,7 112,5 114,0 113,8 112,8 116,2 110,0 102,2 98,6 106,5 109,3 120,9 123,8 112,0 116,5 Zlínský kraj 41,3 101,0 92,7 83,8 81,3 89,5 85,0 92,4 102,0 105,7 95,7 105,2 104,6 110,0 117,7 109,4 120,1 113,1 100,4 92,3 105,8 Moravskoslezský kraj 59,7 105,6 103,7 101,7 99,8 102,7 97,0 99,3 103,0 108,6 101,9 116,0 122,0 126,6 130,4 123,9 128,7 119,8 107,6 94,1 111,6 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ: do obyv. 37,8 108,1 105,7 106,7 109,0 107,4 107,8 106,3 104,8 107,6 106,6 115,1 121,5 121,1 112,9 117,6 105,2 102,1 103,5 107,2 104,5 velikost obyv. 37,0 104,7 102,3 99,3 95,1 100,3 93,2 97,5 104,9 116,0 102,7 127,6 134,2 135,2 129,9 131,7 117,5 108,0 103,1 100,7 106,9 obcí: obyv. 144,0 103,5 102,8 102,0 102,0 102,6 100,0 101,0 102,6 103,5 101,8 104,4 104,8 104,1 107,0 105,1 116,6 123,1 122,9 112,0 118,6 Celkem ČR: obyv. a více 252,6 97,8 98,7 102,7 107,2 101,5 110,3 113,8 116,8 116,5 114,4 114,2 109,5 106,6 107,4 109,3 108,7 108,0 104,9 98,5 104,9 samostatné pozemky 156,2 107,3 106,3 106,4 105,1 106,2 105,1 108,5 112,5 116,1 110,6 118,7 119,5 119,0 117,1 118,5 114,8 112,1 109,7 108,3 111,1 jako součást prodeje relat. váha komplexní nemovitosti 843,8 104,2 103,7 106,4 108,9 105,8 108,0 106,3 107,3 112,2 108,5 120,7 127,3 125,3 119,0 123,0 111,3 106,3 103,6 100,7 105,3 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, průměr roku 125

128 Tab Úhrnné indexy prodejních cen nemovitostí rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí roku roku roku průměr 2005 = 100 Celkem ČR 1000,0 97,6 98,9 100,7 102,8 100,0 104,8 106,8 109,0 113,5 108,5 121,5 128,5 132,4 135,5 129,5 139,7 145,2 148,0 146,4 144,8 z toho: RD a BY 743,9 99,1 99,7 100,2 101,1 100,0 102,7 104,9 107,0 111,5 106,5 120,4 128,1 132,0 135,5 129,0 141,1 147,9 150,8 148,6 147,1 RD a BY a DO 835,1 97,8 99,0 100,6 102,7 100,0 105,0 107,1 109,0 113,2 108,6 121,3 128,3 132,3 135,7 129,4 140,4 146,6 150,0 148,4 146,4 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu 770,8 97,3 98,6 100,8 103,3 100,0 105,7 107,8 109,4 113,4 109,1 120,7 126,8 130,3 133,8 127,9 138,1 143,5 146,8 145,1 143,4 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ 735,0 97,1 98,6 100,9 103,4 100,0 105,8 107,8 109,5 113,6 109,2 120,9 127,2 130,8 134,3 128,3 138,7 144,2 147,5 145,8 144,1 Hlavní město Praha 229,2 98,9 99,7 100,4 101,0 100,0 101,7 103,3 107,7 113,8 106,6 124,2 134,1 139,2 141,2 134,7 144,9 150,8 152,3 150,9 149,7 Praha 1 44,0 85,0 94,0 108,4 112,6 100,0 104,1 95,2 98,7 113,5 102,9 136,1 155,4 162,7 162,5 154,2 157,5 152,5 149,8 148,9 152,2 Praha ,2 102,2 101,1 98,5 98,2 100,0 101,1 105,2 109,8 113,9 107,5 121,4 129,0 133,6 136,2 130,1 141,9 150,4 152,9 151,4 149,2 Okresy: Praha - východ, Praha - západ 35,8 101,0 98,6 98,6 101,9 100,0 105,3 107,4 107,5 109,6 107,5 115,8 119,1 120,6 123,2 119,7 126,3 129,4 132,1 131,4 129,8 Středočeský kraj mimo okresy Praha - východ, západ 127,9 96,2 98,5 101,5 103,8 100,0 105,9 107,1 108,7 113,6 108,8 121,4 128,2 132,4 134,2 129,1 136,0 139,5 144,4 145,4 141,3 Jihočeský kraj 60,1 97,9 99,1 101,0 102,1 100,0 104,2 107,1 109,6 112,5 108,4 119,1 122,9 123,3 127,8 123,3 132,6 135,8 137,4 132,7 134,6 Plzeňský kraj 42,4 98,8 99,9 100,6 100,7 100,0 103,6 105,8 106,7 109,7 106,5 116,0 121,2 125,0 127,4 122,4 133,4 142,2 143,0 139,6 139,6 Karlovarský kraj 39,6 94,3 97,8 100,9 106,9 100,0 114,2 115,3 115,1 116,8 115,4 122,2 130,4 134,9 138,7 131,6 140,4 144,7 145,7 144,0 143,7 Ústecký kraj 49,7 95,2 95,5 101,7 107,6 100,0 108,7 108,8 109,7 114,6 110,5 120,4 124,0 125,8 129,1 124,8 132,6 140,8 146,5 147,0 141,7 Liberecký kraj 30,6 95,6 99,1 101,7 103,5 100,0 105,5 105,7 105,4 113,1 107,4 126,6 133,4 135,4 139,6 133,8 143,5 147,2 151,2 151,2 148,3 Královéhradecký kraj 46,1 96,7 98,1 100,4 104,9 100,0 107,1 109,7 110,2 112,3 109,8 121,0 129,0 133,1 134,9 129,5 138,7 144,6 146,8 144,5 143,7 Pardubický kraj 40,2 96,1 98,9 101,9 103,1 100,0 105,1 108,4 110,3 113,8 109,4 120,9 126,6 129,6 133,4 127,6 139,2 145,8 150,1 148,4 145,9 Kraj Vysočina 33,3 98,5 99,3 100,3 102,0 100,0 103,7 105,6 107,0 110,7 106,8 116,4 122,5 125,9 127,5 123,1 129,8 135,4 138,8 137,5 135,4 Jihomoravský kraj 110,3 97,4 98,8 100,8 103,0 100,0 105,5 108,6 110,8 114,6 109,9 122,1 128,1 131,3 133,9 128,9 136,9 142,5 147,0 145,1 142,9 Olomoucký kraj 38,5 98,2 99,1 100,2 102,5 100,0 106,1 109,3 112,0 117,4 111,2 125,3 130,1 134,6 140,5 132,6 149,5 155,7 157,9 154,9 154,5 Zlínský kraj 48,0 99,1 99,8 100,2 100,9 100,0 101,2 104,0 108,2 113,4 106,7 119,5 125,2 129,7 134,2 127,2 140,0 145,4 148,3 146,9 145,2 Moravskoslezský kraj 68,2 98,5 98,8 99,7 103,0 100,0 105,3 107,0 108,8 112,7 108,5 120,8 129,8 136,5 144,3 132,9 154,0 161,1 162,5 157,9 158,9 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ relat. váha do obyv. 172,1 97,9 99,5 101,0 101,6 100,0 102,6 104,4 105,5 107,2 104,9 112,6 117,9 120,9 123,9 118,8 127,4 131,5 134,3 132,1 131,3 velikost obyv. 142,0 96,9 98,6 101,4 103,2 100,0 104,8 107,1 108,9 111,5 108,1 117,4 122,9 125,3 127,0 123,2 130,1 136,8 142,2 141,5 137,7 obcí: obyv. 203,5 96,9 98,0 101,0 104,2 100,0 106,8 107,7 108,1 113,3 109,0 122,0 128,0 131,4 135,0 129,1 140,7 147,2 152,2 152,4 148, obyv. a více 217,3 96,8 98,6 100,4 104,2 100,0 107,9 111,1 114,4 120,1 113,4 128,9 136,5 141,6 146,7 138,4 151,5 156,2 156,9 153,1 154,4 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad, průměr roku

129 Tab Úhrnné indexy prodejních cen nemovitostí stejné období předchozího roku = 100 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 relativní váha čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr čtvrtletí průměr RD BY DO GA SP celkem roku roku roku roku Celkem ČR 402,3 341,7 91,2 22,0 142,9 1000,0 101,9 102,8 103,9 106,0 103,7 107,4 108,0 108,2 110,4 108,5 115,9 120,3 121,5 119,4 119,3 115,0 113,0 111,8 108,0 111,9 z toho: RD a BY 402,3 341,7 x x x 743,9 98,9 99,9 101,3 102,4 100,6 103,6 105,2 106,8 110,3 106,5 117,2 122,1 123,4 121,5 121,1 117,2 115,5 114,2 109,7 114,0 RD a BY a DO 402,3 341,7 91,2 x x 835,1 100,8 102,3 103,2 105,4 102,9 107,4 108,2 108,3 110,2 108,5 115,5 119,8 121,4 119,9 119,2 115,7 114,3 113,4 109,4 113,1 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu 365,9 228,9 85,9 21,3 68,9 770,8 101,4 102,5 104,8 107,3 104,0 108,6 109,3 108,5 109,8 109,1 114,2 117,6 119,1 118,0 117,3 114,4 113,2 112,7 108,4 112,1 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ 335,9 225,5 85,5 20,7 67,4 735,0 101,3 102,8 105,2 107,6 104,2 109,0 109,3 108,5 109,9 109,2 114,3 118,0 119,5 118,2 117,5 114,7 113,4 112,8 108,6 112,3 Hlavní město Praha 36,4 112,8 5,3 0,7 74,0 229,2 103,0 103,1 101,8 102,3 102,6 102,8 103,6 107,3 112,7 106,6 122,1 129,8 129,2 124,1 126,3 116,7 112,5 109,4 106,9 111,2 Praha 1 0,0 14,5 1,1 0,0 28,5 44,0 105,7 113,9 129,0 136,5 121,4 122,5 101,3 91,1 100,8 102,9 130,7 163,2 164,8 143,2 149,9 115,7 98,1 92,1 91,6 98,7 Praha ,4 98,3 4,3 0,7 45,6 185,2 102,3 101,0 96,4 95,6 98,8 98,9 104,1 111,5 116,0 107,5 120,1 122,6 121,7 119,6 121,0 116,9 116,6 114,4 111,2 114,7 Okresy: Praha - východ, Praha - západ Středočeský kraj mimo okresy Praha - východ, západ 29,9 3,4 0,4 0,6 1,5 35,8 102,0 96,5 97,0 102,0 99,3 104,3 108,9 109,0 107,6 107,4 110,0 110,9 112,2 112,4 111,4 109,1 108,6 109,5 106,7 108,5 63,3 30,0 21,7 3,1 9,8 127,9 100,9 102,5 106,5 109,6 104,9 110,1 108,7 107,1 109,4 108,8 114,6 119,7 121,8 118,1 118,6 112,0 108,8 109,1 108,3 109,5 Jihočeský kraj 29,3 18,3 3,8 1,8 6,8 60,1 105,3 105,9 107,4 106,6 106,3 106,4 108,1 108,5 110,2 108,3 114,3 114,8 112,5 113,6 113,8 111,3 110,5 111,4 103,8 109,2 Plzeňský kraj 22,3 15,1 1,5 1,2 2,3 42,4 102,7 104,2 104,0 103,1 103,5 104,9 105,9 106,1 108,9 106,5 112,0 114,6 117,2 116,1 115,0 115,0 117,3 114,4 109,6 114,0 Karlovarský kraj 7,7 13,4 15,3 1,0 2,3 39,6 106,4 107,7 106,9 113,0 108,6 121,1 117,9 114,1 109,3 115,4 107,0 113,1 117,2 118,8 114,0 114,9 111,0 108,0 103,8 109,2 Ústecký kraj 18,6 14,8 11,3 1,8 3,2 49,7 102,0 102,9 108,5 113,3 106,7 114,2 113,9 107,9 106,5 110,5 110,8 114,0 114,7 112,7 113,0 110,1 113,5 116,5 113,9 113,5 Liberecký kraj 15,1 10,4 1,8 0,9 2,2 30,6 98,1 102,4 106,2 108,8 103,8 110,4 106,7 103,6 109,3 107,5 120,0 126,2 128,5 123,4 124,5 113,3 110,3 111,7 108,3 110,9 Královéhradecký kraj 23,4 14,0 4,6 1,3 2,8 46,1 101,0 104,7 107,8 111,0 106,1 110,8 111,8 109,8 107,1 109,8 113,0 117,6 120,8 120,1 117,9 114,6 112,1 110,3 107,1 110,9 Pardubický kraj 19,3 14,6 1,3 1,3 3,8 40,2 99,7 102,5 105,8 107,7 103,9 109,4 109,6 108,2 110,4 109,4 115,0 116,8 117,5 117,2 116,7 115,1 115,2 115,8 111,2 114,3 Kraj Vysočina 18,7 8,9 1,5 1,4 2,9 33,3 101,4 101,5 102,9 104,4 102,6 105,3 106,3 106,7 108,5 106,7 112,2 116,0 117,7 115,2 115,3 111,5 110,5 110,2 107,8 110,0 Jihomoravský kraj 47,7 35,6 10,5 2,4 14,1 110,3 96,3 99,0 102,3 106,4 101,0 108,3 109,9 109,9 111,3 109,9 115,7 118,0 118,5 116,8 117,3 112,1 111,2 112,0 108,4 110,9 Olomoucký kraj 17,7 13,1 4,1 0,9 2,7 38,5 102,0 103,2 104,0 104,7 103,5 108,0 110,3 111,8 114,5 111,2 118,1 119,0 120,2 119,7 119,3 119,3 119,7 117,3 110,2 116,5 Zlínský kraj 24,0 14,9 1,9 1,3 5,9 48,0 99,1 99,1 99,6 101,0 99,7 102,1 104,2 108,0 112,4 106,7 118,1 120,4 119,9 118,3 119,2 117,2 116,1 114,3 109,5 114,2 Moravskoslezský kraj 28,8 22,3 6,2 2,4 8,5 68,2 105,2 105,0 105,5 107,2 105,7 106,9 108,3 109,1 109,4 108,5 114,7 121,3 125,5 128,0 122,5 127,5 124,1 119,0 109,4 119,6 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu a okresy Praha - východ, západ do obyv. 146,5 9,1 7,2 4,0 5,4 172,1 100,1 101,2 103,4 104,2 102,2 104,8 104,9 104,5 105,5 104,9 109,7 112,9 114,6 115,6 113,2 113,1 111,5 111,1 106,6 110,5 velikost obyv. 84,9 30,4 16,4 5,0 5,3 142,0 102,4 104,3 106,8 107,9 105,4 108,2 108,6 107,4 108,0 108,0 112,0 114,8 115,1 113,9 113,9 110,8 111,3 113,5 111,4 111,8 obcí: obyv. 58,8 80,7 35,9 7,5 20,6 203,5 103,4 103,8 106,7 109,7 105,9 110,2 109,9 107,0 108,7 108,9 114,2 118,8 121,6 119,2 118,5 115,3 115,0 115,8 112,9 114, obyv. a více 45,7 105,3 26,0 4,3 36,1 217,3 99,8 102,3 104,3 108,2 103,6 111,5 112,7 113,9 115,3 113,4 119,5 122,9 123,8 122,1 122,1 117,5 114,4 110,8 104,4 111,6 Pramen: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech Praha: Český statistický úřad,

130

131 TABULKY A GRAFY ČÁST 5 Náklady na bydlení

132

133 Graf Srovnání vydání na nájemné a ostatních vydání na bydlení v nájemních bytech v letech 2000 až 2010 (v %, dle statistiky rodinných účtů) 30% Domácnosti zaměstnanců 25% 20% 15% 10% 10,1%10,5% 10,8% 9,8%10,0% 11,9% 12,3% 12,5% 11,6% 11,9% 12,3% 12,0% 11,9% 11,7% 12,2% 11,8% 11,3% 11,5% 10,5% 10,7% 11,0% 10,6% 11,1% 10,7% 10,8% 10,9% 11,3% 10,5% 11,3% 11,1% 10,9% 10,0%10,0%10,5% 10,4% 9,7% 10,0% 9,6% 9,3% 9,6% 10,4% 9,9% 5% 11,6%11,4% 6,8% 6,4% 6,9% 6,4% 7,0% 6,4% 6,9% 6,3% 7,2% 6,7% 7,1% 6,6% 7,4% 7,0% 7,2% 6,7% 7,2% 6,9% 7,0% 7,6% 6,5% 7,3% 7,3% 7,0% 7,8% 7,5% 6,5% 6,8% 8,2% 7,6% 7,2% 7,4% 8,7% 8,4% 8,3% 9,7% 9,6% 9,6% 9,6% 7,6% 0% 1.Q 00 2.Q 00 3.Q 00 4.Q 00 1.Q 01 2.Q 01 3.Q 01 4.Q 01 1.Q 02 2.Q 02 3.Q 02 4.Q 02 1.Q 03 2.Q 03 3.Q 03 4.Q 03 1.Q 04 2.Q 04 vydání na nájemné v % z čistých příjmů 3.Q 04 4.Q 04 1.Q 05 2.Q 05 3.Q 05 4.Q 05 1.Q 06 2.Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q 07 2.Q 07 3.Q 07 ostatní vydání na bydlení v % z čistých příjmů 4.Q 07 1.Q 08 2.Q 08 3.Q 08 4.Q 08 1.Q 09 2.Q 09 3.Q 09 4.Q 09 1.Q 10 2.Q 10 Domácnosti důchodců 35% 30% 25% 20% 18,2% 19,5% 16,9% 17,4%17,3%16,4% 18,6% 18,8% 17,8% 17,9% 18,1%18,6%18,4% 17,4%17,7%17,9% 16,6% 16,9% 18,2%18,3% 16,9% 17,2% 18,1% 17,0% 18,2%17,5%17,9% 15,9%15,8% 16,8% 16,0% 16,2%16,1% 15,9% 15,6% 16,1% 16,3% 17,1%17,1%16,9% 16,6%17,0% 15% 10% 5% 16,0%16,3%16,7%16,7% 18,9%18,5% 11,2%11,3%11,0%11,0%10,7%10,8%11,0%10,7%10,4%10,3% 11,2%11,1% 10,6% 11,4%11,7%11,4%11,5% 10,6%10,8%11,0%10,7%10,7%10,9%11,1%10,9%11,0%11,3%11,2%11,5% 12,6%12,9%13,3%13,4% 13,9%14,0% 13,3% 0% 1.Q 00 2.Q 00 3.Q 00 4.Q 00 1.Q 01 2.Q 01 3.Q 01 4.Q 01 1.Q 02 2.Q 02 3.Q 02 4.Q 02 1.Q 03 2.Q 03 3.Q 03 4.Q 03 1.Q 04 2.Q 04 3.Q 04 4.Q 04 1.Q 05 2.Q 05 3.Q 05 4.Q 05 1.Q 06 2.Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q 07 2.Q 07 3.Q 07 4.Q 07 1.Q 08 2.Q 08 3.Q 08 4.Q 08 1.Q 09 2.Q 09 3.Q 09 4.Q 09 1.Q 10 2.Q 10 vydání na nájemné v % z čistých příjmů ostatní vydání na bydlení v % z čistých příjmů Pramen: Český statistický úřad. Pozn.: od r důchodci bez ekonomické aktivity 131

134 Graf Členění výdajů na bydlení v nájemních bytech v letech 2000 až 2010 (v Kč, dle statistiky rodinných účtů) Domácnosti zaměstnanců vodné a stočné ost. služby související s bytem běžná údržba a opravy bytu elektrická a tepelná energie, plyn a paliva nájemné 0 1.Q Q 00 3.Q Q 1.Q Q 01 3.Q 01 4.Q 01 1.Q Q 02 3.Q 02 4.Q 02 1.Q Q 03 3.Q 03 4.Q 03 1.Q Q 04 3.Q 04 4.Q 04 1.Q Q 05 3.Q 05 4.Q 05 1.Q Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q Q 07 3.Q 07 4.Q 07 1.Q Q 08 3.Q 08 4.Q 08 1.Q Q 09 3.Q 09 4.Q 09 1.Q Q 10 Domácnosti důchodců vodné a stočné ost. služby související s bytem běžná údržba a opravy bytu elektrická a tepelná energie, plyn a paliva nájemné 0 1.Q 2.Q Q Q 00 1.Q 2.Q Q 01 4.Q 01 1.Q 2.Q Q 02 4.Q 02 1.Q 2.Q Q 03 4.Q 03 1.Q 2.Q Q 04 4.Q 04 1.Q 2.Q Q 05 4.Q 05 1.Q 2.Q Q 06 4.Q 06 1.Q 2.Q Q 07 4.Q 07 1.Q 2.Q Q 08 4.Q 08 1.Q 2.Q Q Q 09 1.Q 2.Q Pramen: Český statistický úřad. 132

135 1. Q Q 1. Q Q 1.Q Q 1.Q Q 1.Q Q 1.Q Q 1.Q Q 1.Q Q 1.Q Q 08 1.Q Q 09 1.Q 2010 Část 5 Náklady na bydlení Vybrané údaje o bydlení ,0% Graf Podíl vydání domácností zaměstnanců v nájemních bytech za nájemné z výdajů na bydlení v jednotlivých letech 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 30,9% 31,0% 32,3% 28,9% 27,7% 27,9% 25,0% 26,1% 22,7%22,3% 36,1% 37,5%37,2%37,2% 37,8%37,9% 39,6%40,4% 48,4% 43,3% 45,0% 5,0% 0,0% Graf Podíl vydání domácností v nájemních bytech za nájemné z výdajů na bydlení v jednotlivých čtvrtletích 55,0% 52,9% 50,0% 49,0% 53,1% 49,4% 49,5% 45,0% 40,0% 43,8% 42,2% 40,3% 39,8% 39,8% 46,0% 46,0% 45,2% 44,1% 43,8% 43,2% 39,5% 48,5% 35,0% domácnosti důchodců domácnosti zaměstnanců domácnosti celkem Pozn.: od r důchodci bez ekonomické aktivity Pramen: Český statistický úřad. 133

136 Vybrané údaje o bydlení 2010 Část 5 Náklady na bydlení Tab Podíl spotřebních vydání domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů na čistých peněžních vydáních v čtvrtletí 2009 (v %) Domácnosti celkem Domácnost zaměstnanců Domácnost nezaměstnaných Domácnost důchodců bez EA členů Rodiny s dětmi s minimálními příjmy Čistá peněžní vydání celkem (A+B) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A. Spotřební vydání (CZ-COICOP) 89,7 89,0 91,2 90,7 97,4 01 Potraviny, nealkoholické nápoje 17,3 16,0 20,1 22,4 24,9 02 Alkoholické nápoje, tabák 2,5 2,4 3,6 2,3 2,2 03 Odívání a obuv 4,5 4,9 3,8 2,7 4,1 04 Bydlení, voda, energie, paliva 19,2 17,4 23,4 23,2 29,5 z toho: základní bydlení 17,1 15,4 22,6 21,1 28,9 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 6,0 6,0 4,8 5,6 3,2 06 Zdraví 2,4 2,0 2,3 4,0 1,7 07 Doprava 9,4 10,6 6,8 5,1 5,6 08 Pošty a telekomunikace 4,1 4,1 5,2 3,6 5,3 09 Rekreace a kultura 9,2 9,3 8,5 7,8 6,9 10 Vzdělávání 0,5 0,6 0,7 0,0 0,8 11 Stravování a ubytování 4,6 5,1 4,0 2,3 4,8 12 Ostatní zboží a služby 9,8 10,5 8,0 6,7 8,4 B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební 10,3 11,0 8,8 9,3 2,6 Pramen: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů ve 4. čtvrtletí Graf Podíl spotřebních vydání domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů na čistých peněžních vydáních v čtvrtletí 2009 (v %) Ostatní zboží a služby 9,8% Ostatní vydání 10,3% Potraviny a nealkoholické nápoje 17,3% Stravování a ubytování 4,6% Vzdělávání 0,5% Alkoholické nápoje, tabák 2,5% Odívání a obuv 4,5% Rekreace a kultura 9,2% Pošty a telekomunikace 4,1% Doprava 9,4% Zdraví 2,4% Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 6,0% Bydlení 19,2% 134

137 1.Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 % 1.Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 % Část 5 Náklady na bydlení Vybrané údaje o bydlení Graf Podíl vydání na bydlení za domácnosti celkem (v %) Podíl vydání na bydlení na čistých peněžních p ř í j m e c h Podíl vydání na bydlení na čistých peněžních v y d á n í c h Graf Podíl vydání na bydlení za domácnosti v nájemním bytě (v %) Podíl vydání na bydlení na čistých peněžních p ř í j m e c h Podíl vydání na bydlení na čistých peněžních v y d á n í c h Pramen: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů v roce

138 Tab Náklady na bydlení domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu ve 3. čtvrtletí 2009 (v %) (podíly na čistých peněžních příjmech) Domácnosti celkem Domácnosti v obci s počtem obyvatel do a více Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu vlastní rodinný dům nájemní družstevní vlastnické byty 04 Bydlení, voda, energie, paliva 17,8 15,3 16,9 18,4 19,4 16,3 22,8 18,4 16, Nájemné z bytu 4,0 0,6 2,6 4,4 6,8 0,1 11,3 6,2 4, Běžná údržba a drobné opravy bytu 2,4 3,5 2,3 2,4 1,7 3,6 0,8 1,7 1, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 1,6 0,9 1,4 1,7 2,0 1,2 2,0 1,9 1,8 v tom: vodné a stočné 1,1 0,7 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 1,2 sběr pevných odpadů 0,2 0,1 0,2 0,2 2,3 0,1 0,2 0,2 0,2 další služby související s bydlením 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,5 0,5 0, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 9,8 10,3 10,6 9,9 9,0 11,4 8,8 8,6 8,6 z toho: elektrická energie 4,2 5,5 4,7 3,8 3,3 5,5 3,6 3,1 3,1 plynná paliva 2,9 3,5 3,5 2,7 2,4 4,8 1,7 0,9 1,5 teplo a teplá voda 2,2 0,2 1,5 3,2 3,1 0,0 3,4 4,4 4,0 Struktura vydání v % 04 Bydlení, voda, energie, paliva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Nájemné z bytu 22,6 4,1 15,1 23,7 35,0 0,5 49,4 33,8 28, Běžná údržba a drobné opravy bytu 13,4 22,6 13,9 13,1 8,5 22,2 3,3 9,1 9, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 8,8 5,8 8,4 9,4 10,1 7,1 8,9 10,2 10, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 55,2 67,4 62,6 53,8 46,3 70,3 38,4 46,8 50,9 Pramen: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů ve 3. čtvrtletí

139 Tab Náklady na bydlení domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu ve 4. čtvrtletí 2009 (v %) (podíly na čistých peněžních příjmech) Domácnosti celkem Domácnosti v obci s počtem obyvatel do a více Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu vlastní rodinný dům nájemní družstevní vlastnické byty 04 Bydlení, voda, energie, paliva 16,6 13,6 15,8 17,6 18,3 14,3 22,6 17,8 16, Nájemné z bytu 3,9 0,7 2,5 4,2 6,6 0,1 11,2 6,1 4, Běžná údržba a drobné opravy bytu 1,5 2,1 1,4 1,8 0,9 2,2 0,5 1,3 1, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 1,5 0,9 1,4 1,7 1,9 1,1 2,1 1,8 1,8 v tom: vodné a stočné 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,0 1,3 1,2 1,3 sběr pevných odpadů 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 další služby související s bydlením 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 9,6 10,0 10,4 9,9 8,9 10,9 8,8 8,6 8,8 z toho: elektrická energie 4,2 5,5 4,8 3,6 3,3 5,4 3,5 3,1 3,2 plynná paliva 2,8 3,4 3,5 2,6 2,3 4,7 1,7 0,9 1,5 teplo a teplá voda 2,2 0,2 1,6 3,4 3,2 0,1 3,6 4,6 4,1 Struktura vydání v % 04 Bydlení, voda, energie, paliva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Nájemné z bytu 23,7 4,9 16,1 23,9 36,2 0,6 49,5 34,2 29, Běžná údržba a drobné opravy bytu 8,9 15,3 9,1 10,3 4,9 15,2 2,1 7,1 6, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 9,3 6,6 9,1 9,8 10,5 7,9 9,2 10,3 10, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 58,1 73,2 65,8 56,0 48,4 76,3 39,1 48,4 52,9 Pramen: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů ve 4. čtvrtletí

140 Tab Náklady na bydlení domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu v 1. čtvrtletí 2010 (v %) (podíly na čistých peněžních příjmech) Domácnosti celkem Domácnosti v obci s počtem obyvatel do a více Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu vlastní rodinný dům nájemní družstevní vlastnické byty 04 Bydlení, voda, energie, paliva 17,4 13,6 17,1 19,5 19,1 14,6 24,8 18,3 17, Nájemné z bytu 4,4 0,7 2,9 5,1 7,2 0,1 13,2 6,5 5, Běžná údržba a drobné opravy bytu 1,2 1,3 1,1 1,7 0,8 1,7 0,4 0,7 1, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 2,0 1,7 2,2 2,1 2,1 1,8 2,3 2,1 2,1 v tom: vodné a stočné 1,2 0,8 1,3 1,3 1,3 1,0 1,4 1,2 1,3 sběr pevných odpadů 0,6 0,8 0,8 0,5 0,3 0,7 0,4 0,4 0,5 další služby související s bydlením 0,3 0,1 1,6 0,3 4,6 0,0 0,5 0,5 0, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 9,9 10,0 10,8 10,6 9,0 11,1 8,8 9,0 9,1 z toho: elektrická energie 4,3 5,6 4,8 4,1 3,4 5,6 3,6 3,1 3,2 plynná paliva 2,8 3,4 3,5 2,6 2,3 4,7 1,5 0,9 1,4 teplo a teplá voda 2,4 0,2 2,0 3,7 3,3 0,1 3,6 4,9 4,4 Struktura vydání v % 04 Bydlení, voda, energie, paliva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Nájemné z bytu 25,4 5,4 17,2 26,2 37,8 0,5 53,1 35,4 29, Běžná údržba a drobné opravy bytu 6,6 9,3 6,7 8,6 4,2 11,3 1,8 3,8 6, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 11,5 12,2 13,0 10,9 10,9 12,3 9,4 11,5 12, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 56,5 73,0 63,0 54,3 47,2 75,8 35,6 49,3 51,3 Pramen: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů v 1. čtvrtletí

141 Tab Náklady na bydlení domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu ve 2. čtvrtletí 2010 (v %) (podíly na čistých peněžních příjmech) Domácnosti celkem Domácnosti v obci s počtem obyvatel do a více Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu vlastní rodinný dům nájemní družstevní vlastnické byty 04 Bydlení, voda, energie, paliva 17,4 14,6 16,8 17,8 19,5 15,7 24,5 18,2 16, Nájemné z bytu 4,4 0,7 2,8 4,8 7,3 0,1 13,0 6,7 5, Běžná údržba a drobné opravy bytu 1,9 2,5 2,3 1,7 1,4 3,1 0,6 1,2 1, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 1,8 1,1 1,5 2,0 2,2 1,4 2,3 2,0 2,0 v tom: vodné a stočné 1,1 0,8 1,1 1,2 1,2 1,0 1,3 1,0 1,1 sběr pevných odpadů 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 další služby související s bydlením 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 9,4 10,2 10,2 9,4 8,6 11,1 8,6 8,2 8,0 z toho: elektrická energie 4,2 5,4 4,7 3,8 3,4 5,5 3,6 3,2 3,1 plynná paliva 2,7 3,1 3,1 2,6 2,2 4,3 1,6 0,9 1,4 teplo a teplá voda 2,0 0,2 1,6 2,7 2,9 0,0 3,3 4,1 3,3 Struktura vydání v % 04 Bydlení, voda, energie, paliva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Nájemné z bytu 25,0 5,0 16,9 26,9 37,6 0,5 52,9 37,2 30, Běžná údržba a drobné opravy bytu 10,8 17,2 13,5 9,4 7,2 19,7 2,3 6,4 7, Dodávka vody a jiné služby související s bydlením 10,1 7,7 9,2 11,0 11,4 8,9 9,5 11,1 12, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 54,1 70,2 60,4 52,7 43,9 70,8 35,3 45,4 49,2 Pramen: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů ve 2. čtvrtletí

142 Tab Vydání domácností zaměstnanců za bydlení v roce 2009 (měsíční průměr na domácnost) (zpracováno na základě pravidelného čtvrtletního šetření příjmů, vydání a spotřeby domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů v ČR) 1.Q 2009 celkem Nájemní byty 2.Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem 4.Q 2009 celkem 1.Q 2009 celkem Družstevní byty 2.Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem Počet členů na domácnost 2,31 2,33 2,32 2,33 2,41 2,41 2,42 2,41 2,83 2,84 2,85 2,85 2,35 2,37 2,38 2, Nájemné z bytu Běžná údržba a drobné opravy bytu Jiné služby související s bydlením v tom: vodné a stočné sběr pevných odpadů ostatní služby Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva v tom: elektřina plynná paliva z toho plyn ze sítě kapalná paliva tuhá paliva ústřední topení a teplá voda Vydání na bydlení celkem Čisté peněžní příjmy domácnosti vydání na bydlení v % z čistých příjmů vydání na nájemné v % z čistých příjmů Struktura vydání v % 4.Q 2009 celkem 1.Q 2009 celkem Vlastní rodinné domky 2.Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem 4.Q 2009 celkem 1.Q 2009 celkem Vlastnické byty 2.Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem 19,8% 20,1% 19,4% 19,6% 17,5% 16,1% 16,8% 15,5% 13,4% 13,6% 14,4% 12,2% 15,2% 14,8% 14,5% 14,3% 9,7% 9,6% 9,6% 9,6% 5,9% 5,8% 5,8% 5,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 4,2% 4,3% 4,0% 4,1% 04 Bydlení, voda, energie, paliva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Nájemné z bytu 48,8 47,8 49,2 48,9 33,5 36,2 34,3 35,5 0,4 0,3 0,4 0,7 27,5 29,1 27,9 28, Běžná údržba a drobné opravy bytu 2,7 3,7 3,2 3,0 9,6 10,7 9,3 4,0 16,4 20,2 25,5 18,0 8,7 10,2 11,0 8, Jiné služby související s bydlením 9,9 10,2 8,7 9,0 11,3 11,8 10,5 11,1 11,8 8,7 7,3 8,1 13,1 12,3 11,2 11, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 38,6 38,3 38,8 39,1 45,6 41,3 45,9 49,4 71,5 70,8 66,8 73,2 50,8 48,4 49,9 51,5 Pramen: ČSÚ, Praha, Q 2009 celkem 140

143 Tab Vydání domácností zaměstnanců za bydlení v roce 2009 (Praha) (měsíční průměr na domácnost) (zpracováno na základě pravidelného čtvrtletního šetření příjmů, vydání a spotřeby domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů v ČR) Nájemní byty - Praha Družstevní byty - Praha Vlastní rodinné domky nad 50 tisíc obyvatel včetně Prahy 1.Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2009 Počet členů na domácnost 2,03 2,07 2,05 2,07 2,21 2,23 2,28 2,24 2,68 2,70 2,79 2, Nájemné z bytu Běžná údržba a drobné opravy bytu Jiné služby související s bydlením v tom: vodné a stočné sběr pevných odpadů ostatní služby Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva v tom: elektřina plynná paliva z toho plyn ze sítě kapalná paliva tuhá paliva ústřední topení a teplá voda Vydání na bydlení celkem Čisté peněžní příjmy domácnosti vydání na bydlení v % z čistých příjmů 21,9% 24,4% 23,2% 22,8% 16,8% 18,9% 17,9% 15,1% 12,4% 13,8% 15,6% 10,9% vydání na nájemné v % z čistých příjmů 13,5% 14,3% 13,8% 13,7% 6,0% 6,2% 6,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Struktura vydání v % 04 Bydlení, voda, energie, paliva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Nájemné z bytu 61,6 58,4 59,8 59,9 35,7 32,8 33,5 37,1 0,1 0,3 0,3 0, Běžná údržba a drobné opravy bytu 0,6 3,6 3,6 3,9 6,7 16,7 13,0 2,9 21,5 22,1 24,7 13, Jiné služby související s bydlením 8,8 8,8 8,3 8,4 13,9 12,5 11,7 14,5 8,7 11,8 8,7 9, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 29,0 29,2 28,3 27,8 43,7 37,9 41,8 45,5 69,7 65,8 66,3 76,7 Pramen: ČSÚ, Praha,

144 Tab Vydání domácností důchodců za bydlení v roce 2009 (měsíční průměr na domácnost) (zpracováno na základě pravidelného čtvrtletního šetření příjmů, vydání a spotřeby domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů v ČR) 1.Q 2009 celkem Nájemní byty 2.Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem 4.Q 2009 celkem 1.Q 2009 celkem Družstevní byty 2.Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem Počet členů na domácnost 1,39 1,4 1,38 1,36 1,45 1,45 1,43 1,43 1,58 1,57 1,56 1,56 1,47 1,48 1,48 1, Nájemné z bytu Běžná údržba a drobné opravy bytu Jiné služby související s bydlením v tom: vodné a stočné sběr pevných odpadů ostatní služby Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva v tom: elektřina plynná paliva z toho plyn ze sítě kapalná paliva tuhá paliva ústřední topení a teplá voda Vydání na bydlení celkem Čisté peněžní příjmy domácnosti vydání na bydlení v % z čistých příjmů 32,3% 33,4% 33,8% 33,6% 26,2% 23,0% 25,2% 29,8% 21,0% 23,4% 24,0% 20,8% 25,8% 24,8% 25,1% 24,7% vydání na nájemné v % z čistých příjmů 16,0% 16,3% 16,7% 16,7% 9,4% 7,9% 9,2% 9,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 7,7% 8,1% 7,8% 8,0% Struktura vydání v % 4.Q 2009 celkem 1.Q 2009 celkem Vlastní rodinné domky 2.Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem 4.Q 2009 celkem 1.Q 2009 celkem Vlastnické byty 04 Bydlení, voda, energie, paliva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Nájemné z bytu 49,5 49,0 49,4 49,6 35,7 34,2 36,4 32,1 0,1 0,4 0,5 0,5 29,7 32,6 31,1 32, Běžná údržba a drobné opravy bytu 1,0 2,6 3,3 1,0 4,1 8,9 4,4 16,5 9,0 16,6 19,0 9,9 8,6 12,0 6,2 2, Jiné služby související s bydlením 10,5 10,0 8,8 9,7 11,1 9,1 10,2 8,2 10,7 7,1 5,9 8,1 10,2 9,8 9,5 9, Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 39,0 38,5 38,5 39,8 49,1 47,9 49,0 43,2 80,2 75,9 74,7 81,5 51,5 45,6 53,1 55,1 Pramen: ČSÚ, Praha, Q 2009 celkem 3.Q 2009 celkem 4.Q 2009 celkem 142

145 TABULKY A GRAFY ČÁST 6 Stavební spoření

146

147 mld. Kč % Část 6 Stavební spoření Vybrané údaje o bydlení Graf Státní podpora a její podíl na HDP 1, ,261 15,337 16,086 15,722 14,976 14,220 13,262 0,90 0,80 0,70 11, ,817 0,21 5,068 0,25 6,393 0,31 7,719 0,35 9,313 0,54 0,54 0,51 0,49 0,45 0,40 Přiznaná státní podpora (mld. Kč) Podíl podpory na HDP v % 0,42 0,39 0,37 0,60 0,50 0,40 0,30 0, ,10 Pramen: MF ČR, ČSÚ, propočty MMR ČR. Graf Účel použití úvěrů poskytnutých v roce 2009 (dle objemu úvěrů) 17,0% 38,2% 17,7% 27,1% koupě bytu nebo rodinného domu rekonstrukce a modernizace nové byty a rodinné domy ostatní Pramen: Asociace českých stavebních spořitelen. 145

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu Domovní fond kraje je tvořen ze čtyř pětin obydlenými domy podíl neobydlených domů je pod republikovým průměrem. Domovní fond Královéhradeckého kraje

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Nejucelenější informace o domovním a bytovém fondu a úrovni bydlení

Více

4. Vybavenost domovního a bytového fondu

4. Vybavenost domovního a bytového fondu 4. Vybavenost domovního a bytového fondu 4.1. Technická vybavenost domovního a bytového fondu Tradice zjišťování údajů o vybavenosti domů a bytů základní technickou infrastrukturou v rámci sčítání lidu,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 Data sčítání lidu, domů a bytů 2011 město Tachov

PŘÍLOHA Č. 1 Data sčítání lidu, domů a bytů 2011 město Tachov PŘÍLOHA Č. 1 Data sčítání lidu, domů a bytů 2011 město Tachov 1 Příloha č. 1 Data sčítání lidu, domů a bytů 2011 město Tachov http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home Druh pobytu, státní občanství,

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Podrobné údaje o stávajícím bytovém fondu, jeho velikosti a struktuře,

Více

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu Obydlené a neobydlené domy Do počtu domů byly ve sčítání lidu, domů a bytů 2011 zahrnuty všechny domy určené k bydlení (obydlené i neobydlené), objekty

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení 5. Úroveň bydlení 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení Úroveň bydlení se mj. charakterizuje ukazateli, jako je počet osob na byt, počet osob na obytnou místnost či obytná plocha připadající na 1 osobu. Vzhledem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ústav územního rozvoje

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2015 Statistická informace je sestavena

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

Graf 7.1 Obydlené rodinné domy a osoby bydlící v rodinných domech podle velikostních skupin obcí

Graf 7.1 Obydlené rodinné domy a osoby bydlící v rodinných domech podle velikostních skupin obcí 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu Domy s byty tvoří v kraji 99,9 % všech domů k bydlení Celkový počet domů v Pardubickém kraji, za které jsou publikovány a analyzovány výsledky SLDB 2011,

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

1. Bytová výstavba v České republice

1. Bytová výstavba v České republice 1. Bytová výstavba v České republice 1.1. Dlouhodobý vývoj bytové výstavby V prvních poválečných letech byla v České republice bytová výstavba na poměrně nízké úrovni (v roce 1946 bylo dokončeno jen 4

Více

KOMENTÁŘ K ZÁKLADNÍM VÝSLEDKŮM SLDB 2011 V ÚSTECKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K ZÁKLADNÍM VÝSLEDKŮM SLDB 2011 V ÚSTECKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K ZÁKLADNÍM VÝSLEDKŮM SLDB 2011 V ÚSTECKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

1. Osoba v čele důchodce celkem Území: Liberecký kraj. v tom. z celku HD se 2 a více nepracujícími důchodci

1. Osoba v čele důchodce celkem Území: Liberecký kraj. v tom. z celku HD se 2 a více nepracujícími důchodci Tab. 928 1 rodinou v čele s důchodcem podle typu hospodařící domácnosti, podle věku osoby v čele, způsobu bydlení, právního důvodu 1. Osoba v čele důchodce Území: Liberecký kraj 1 rodinou 1 rodinou 32

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Pro život je velice důležité společenství, rodina a okolí, ve kterém sdílíme své každodenní radosti i starosti. Ve vyšším věku nabývá mnohem většího významu, a proto je

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů LIBUŠE SVOBODOVÁ Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 2 OBSAH Úvod Cíl a metody Výsledky

Více

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2017 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2016 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Ing. Eva Hamplová, Ph.D. Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.

Ing. Eva Hamplová, Ph.D. Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D. XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH ANALÝZA VÝVOJE POČTU PODNIKATELSKÝCH JEDNOTEK V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2008-2014 ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC FROM 2008

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

Stavebnictví v regionech

Stavebnictví v regionech Stavebnictví v regionech Petra Cuřínová Tisková konference, 20. dubna 2016, Brno ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 STAVEBNICTVÍ ČR V RÁMCI EVROPY Váhy indexu stavební

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Sčítání lidu, domů a bytů představuje jedinečný zdroj dat o velikosti a struktuře domácností jak v podrobnějším územním detailu, tak v kombinaci s charakteristikami úrovně

Více

Tab. 44 Průměrná rozloha stavebního pozemku a průměrná zastavěná plocha nových rodinných domů dokončených v letech podle krajů (v m 2 )

Tab. 44 Průměrná rozloha stavebního pozemku a průměrná zastavěná plocha nových rodinných domů dokončených v letech podle krajů (v m 2 ) 8. DALŠÍ CHARAKTERISTIKY BYTOVÉ VÝSTAVBY 8.1. Velikost stavebních pozemků Pro bytovou výstavbu v České republice v posledních devíti letech je typické, že výměra stavebních pozemků nových rodinných domů

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Analýza výstavby nebytových budov v roce Dostupný z

Analýza výstavby nebytových budov v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Analýza výstavby nebytových v roce 2010 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203443

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Aktivita A 93 Hodnocení existujících nástrojů státu, regionů či obcí, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálníc

Aktivita A 93 Hodnocení existujících nástrojů státu, regionů či obcí, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálníc Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 93 Hodnocení existujících nástrojů státu, regionů či obcí, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

2 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby

2 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby 2 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby Statistika bytové výstavby byla jednou z prvních, která byla po skončení druhé světové války obnovena a rozšířena. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo na

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Bytová situace: ČR a země EU

Bytová situace: ČR a země EU : ČR a země EU 1 1. Velikost bytového fondu 2. Vybavenost byty 3. Reprodukce bytového fondu (výstavba + úbytky) 4. Kvalita bytového fondu 5. Struktura podle vztahu k bytu (držba) -----------------------------------------------------

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Královéhradecký kraj

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Královéhradecký kraj LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2012 SLDB 2011 Kód publikace: 02052-12 Praha, únor 2012 Č. j. : 34/2012-61 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Zpracoval: Ředitel odboru: Kontaktní zaměstnanec: Krajská

Více

5. Velikost a kvalita bytového fondu

5. Velikost a kvalita bytového fondu 5. Velikost a kvalita bytového fondu 5.1. Velikostní parametry bytového fondu Srovnatelnost velikostních parametrů obydlených bytů ze sčítání 2011 s předchozími censy výrazně ovlivnila zásadní metodická

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP. Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP. Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení Aktualizovaná verze, leden 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Úkol A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení Přehled poskytnutých podpor Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v letech 2002, 2006,

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Trendy v naší společnosti Roste počet obyvatel ČR především díky cizincům Česká populace stárne Roste počet vzdělaných lidí Přibývá lidí, kteří nemají vůbec

Více

2.2.2 Zavedení procesní inovace

2.2.2 Zavedení procesní inovace 2.2.2 Zavedení procesní inovace V ČR v období inovovaly podniky nejvíce v rámci procesní inovace podpůrné činnosti (67,6 % ze všech podniků s procesní inovací). Metody výroby v ČR inovovalo 58,6 % a metody

Více

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005 Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 25 Od roku 1997 spolupracuje Ministerstvo financí a Český statistický úřad na systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Na základě zákona 151/1997

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR PRVKÚ ČR

PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR PRVKÚ ČR Plány Vyúčtování rozvoje cen vodovodů pro vodné a kanalizací a stočné pro území za krajů rok České 2009 republiky PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR Ing. Tomáš Petr PRVKÚ ČR Odbor vodovodů a

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 22.5.2018 Obsah

Více

Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení DC001 Cíl: Kvantifikace a deskripce vývoje finanční

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více

Technickoekonomicke atributy stavební ch objektu

Technickoekonomicke atributy stavební ch objektu Technickoekonomicke atributy stavební ch objektu Cílem tohoto dokumentu je sjednotit zápis technickoekonomických atributů stavebních objektů (TEA SO) do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH

PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH Ing. Leona Tolarová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obyvatelstvo ve Zlínském kraji Počet obyvatel v kraji v roce 2000 byl 595 023,

Více

þÿ B u d o u c í p o ty e b a b y to v R d o r

þÿ B u d o u c í p o ty e b a b y to v R d o r DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 5, r o. 1 5 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ B u d o

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva duben 2018 Zpracovali: Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4 Česká republika Celková míra v dubnu 2008 činila 5,2 % 1, což představuje 292 465 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Obyvatelstvo Údaj o počtu obyvatel v definitivních výsledcích SLDB 2011 zahrnuje všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání místo obvyklého pobytu na území České republiky.

Více