Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro"

Transkript

1 Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ METODIKA Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2010

2 Autorský kolektiv: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D. Ing. Eva Ondrušiková, CSc. Ing. Martina Kudělková Ing. Lenka Wasserbauerová Mgr. Jana Krajíčková Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Ing. Karel Dušek, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010 ISBN: 2

3 Název: Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Autoři: Vypracoval kolektiv autorů pod vedením Ing. Břetislava Křižana, Ph.D. Ing. Břetislav Křižan, Ph.D., Ing. Eva Ondrušíková, CSc., Ing. Martina Kudělková - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Ing. Lenka Wasserbauerová, Mgr. Jana Krajíčková - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Ing. Karel Dušek, CSc. -Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení zelenin a speciálních plodin Olomouc Vydal: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Tisk: MediaDIDA s.r.o., Olomouc Vyšlo v roce: 2010 Vydáno bez jazykové úpravy. Kontakt na vedoucího autorského kolektivu: Oponenti: Ing. Jaroslav Rod, CSc., Česká společnost rostlinolékařská Ing. Ivan Branžovský, CSc., MZe Praha Autoři fotografií: Břetislav Křižan, Martina Kudělková Fotografie na úvodní straně: Multiplikace rostliny česneku kultivované z meristémů, autorka Martina Kudělková Dedikace: Metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství a je výstupem řešení projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace. Doba řešení Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010 ISBN: 3

4 4

5 Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková, Jana Krajíčková, Lenka Wasserbauerová, Kateřina Smékalová, Karel Dušek CERTIFIKOVANÁ METODIKA Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i

6 Obsah 6 Úvod 7 1 CÍL METODIKY 10 2 METODICKÝ POSTUP KULTIVACE A MULTIPLI- KACE ČESNEKU V PODMÍNKÁCH IN VITRO Vybavení a chemikálie potřebné k in vitro množení Příprava zásobních roztoků Příprava kultivačního média Založení kultur a kultivační podmínky Převod rostlin do nesterilních podmínek Závěr 17 3 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 18 4 POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 19 5 EKONOMICKÉ ASPEKTY 19 6 SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY 20 7 SEZNAM PUBLIKACÍ, KTRÉ PŘEDCHÁZELY METODICE 22 8 PŘÍLOHY 24 6

7 Seznam zkratek BA (BAP) - 6-benzylaminopurin BDS - kultivační médium (Dunstan a Short, 1978) EDTA - kyselina etylendiamintetraoctová GA 3 - kyselina giberelová IAA - kyselina indolyl-3-octová IBA - kyselina indolyl-3-máselná JA - kyselina jasmonová KIN - kinetin MENDELU - Mendelova univerzita v Brně MS - kultivační médium (Murashige a Skoog, 1962) MZe - Ministerstvo zemědělstvi NAA - kyselina 1naftyloctová NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum TDZ - thidiazuron Úvod Česnek kuchyňský (Allium sativum) patří k nejstarším kulturním plodinám, které provázejí lidstvo již od dávných dob. Je ceněn jako zelenina, koření, ale také jako léčivá rostlina pro své antibiotické účinky. V podmínkách České republiky se rostliny česneku množí pouze vegetativně. Při tomto způsobu množení však snadno dochází k přenosu virových chorob, a proto bývají rostliny česneku ozdravovány od virů v laboratorních podmínkách. Výsledkem ozdravování je rostlinka pěstovaná v in vitro podmínkách, kterou je následně potřeba namnožit. Předkládaná metodika se nezabývá procesem ozdravování, ale klade si za cíl zvýšení multiplikačního koeficientu ozdravených rostlin česneku. Množení rostlin v in vitro podmínkách (mikropropagace) znamená velké možnosti pro celou řadu druhů rostlin. Množení není závislé na počasí, rostliny jsou uniformní a touto metodou lze bez rizik množit i ozdravený materiál, protože při dodržení správného postupu nemůže během množení dojít k opětovnému nakažení patogeny. Dosud byla popsána in vitro kultivace u zhruba 500 druhů rostlin. Některé rostlinné druhy, mezi něž patří i česnek, se však při tomto způsobu pěstování a množení chovají značně specificky a jejich mikropropagace je obtížná. Tyto problémy jsou zpravidla způsobeny slabými reakcemi rostlin na dodané regulátory růstu. Rostliny domácích genotypů česneku byly ozdraveny v rámci projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace. Jak název projektu napovídá, pro 7

8 uchování tohoto cenného, pracně ozdraveného materiálu, byla vybrána a je experimentálně ověřována metoda kryokonzervace. Protože výsledkem ozdravení bývá zpravidla jen několik zdravých rostlin (z důvodu pracnosti odběru meristémů, úhynu rostlin a finanční nákladnosti testů), je potřeba tento materiál nejprve namnožit (např. pro kryokonzervaci je potřeba minimálně 160 rostlin od genotypu). Je samozřejmě možné převézt do půdy rostliny ihned po jejich ozdravení a dále je pak množit konvenčním způsobem v technické izolaci, ale z důvodu ztrát během převodu a možnostem reinfekce není tento postup používán. Třetím rokem utvoří rostliny dělené cibule. Další možnou cestou namnožení ozdraveného materiálu je mikropropagace. Ačkoliv velmi záleží na množeném genotypu, lze obecně říci, že při použití zde publikovaného metodického postupu lze dosáhnout rychlejšího namnožení rostlin za období jednoho roku. Metoda mikropropagace rostlin česneku už byla popsána pro některé (zvláště asijské) genotypy v pracích např.: (Abo El-Nil, 1977; Bhojwani, 1980; Nagasawa, Finer, 1988, Moriconi et at., 1990; Nagakubo et al., 1993; Seabrook, 1994; Mohamed-Yassen et al., 1995; Haque et al., 1997; Ayabe, Sumi, 1998; Myers, Simon, 1998, 1999.) Vždy však záleží na použitém genotypu. Informace o množení českých genotypů česneku udržovaných v Genové bance v Olomouci obsahuje tato metodika. Metodika se na základě provedeného výzkumu jednotlivých postupů množení detailně zabývá složením živných médií a jejich přípravou, úpravou hormonální složky médií, kultivačními podmínkami a konečně převodem namnožených rostlin do nesterilních podmínek. Princip známých metod množení česneku v laboratorních podmínkách: Mechanické zásahy Mechanickými zásahy označujeme pro účel množení většinou půlení a čtvrcení rostlin kultivovaných v podmínkách in vitro. Úspěšnost této metody závisí na použitém genotypu. Prakticky je kultivovaná rostlina zakrácena na 2 cm a jsou odstraněny kořeny. Ze spodní strany podpučí jsou rostliny nařezávány cca 2 mm hlubokým řezem na dvě poloviny, popř. na čtvrtiny. Všechny části rostliny drží v celku, nejedná se o odříznutí žádné části, a rostlina je dále kultivována ve zkumavce s médiem. Reakce genotypů je velmi rozílná. Výsledkem bývají jak 4 výchozí rostliny (u čtvrcení) tak velmi často úhyn materiálu. Praktický význam má tato metoda pouze u velmi problematicky množitelných genotypů. Multiplikace v průměru dosahuje poměru 1:1,5. 8

9 Stem-disc dome culture - metoda stonkových disků Podle Ayabe a Sumiho (1998) je možno množit česnek ze struktury Stem - disc dome což je prakticky 2 mm tenký plátek obsahující meristém a svrchní část podpučí. Z jednoho Stem-Disc segmentu vyrůstalo na médiu LS (Linsmaier, Skoog, 1965) dvacet až třicet nových výhonků. Stonkové disky se jeví jako explantáty s vysokým multiplikačním potenciálem. Více jak 90 % výhonků takto vzniklých, formovalo cibulky. Metoda byla vyvinuta na japonském genotypu Fukuchi-Howaito. Kultivace kořenů Haque et al., (2000) použili jako primární explantát při multiplikaci kořeny. Povrchově desinfikované stroužky byly nejprve kultivovány 15 dní ve zkumavkách na směsi destilované vody a 0,7 % agaru. Poté byly odebrány kořenové špčky velkosti 2 mm a dále kultivovány na MS médiu s růstovými regulátory 2,2 mg.l -1 BA a 0,2 mg.l -1 NAA. Procento explantátů, které vytvořily výhonky, bylo v závislosti na odrůdě v rozmezí 7,9-95, 2 %. Formování cibulek bylo zjevné u všech odrůd, ale značně se lišily velikostí. Kultivovány byly odrůdy Bangladesh local a White roppen. Odrůda White roppen, u které se multiplikace dařila nejvíce, byla následně převedena do podmínek ex vitro. Somatická embryogeneze Jedná se o metodu, při které vzniká jedinec nepřímo (je spojena s předchozí tvorbou kalusu), z diploidní somatické buňky - vznik embrya z jiných buněk než zygot (Procházka et al., 2003). Explantátem (izolovaná část z celistvého organismu) pro kultivaci in vitro mohou vegetativní a generativní orgány, protoplasty, buňky a pletiva (Procházka et al., 2003; Šebánek, Sladký, 1988). Obecně platí, že mladá pletiva, u kterých probíhá aktivní dělení, jsou pro embryogenezi vhodnější (Novák, 1990). U česneku bývají používány kořenové a listové explantáty (Havránek, 2005). Fereol et al., (2002) použil jako explantáty mladé vnitřní listy v bazální části rosliny z desinfikovaných stroužků. Byly vybrány česneky vzniklé izolací meristému. Byly uloženy po dobu 4-5 měsíců od sklizně při 15 C, a převedeny na 3 týdny do 5 C, aby překonaly dormanci. Listové explantáty vytvářely kalusové kultury a ty poté sloužily pro somatickou embryogenezi. Somatická embryogeneze ja také popsána v pracích Fereol et al., (2005 a, b) a Mukhopadhyay et al., (2004). 9

10 Fereol et al., (2002) použili jako explantáty pro somatickou embryogenezi kořeny i mladé listy. Produkce kalusu byla pozorována na kořenech i na mladých listech, ale u listů se projevil vyšší potenciál pro embryogenezi. Až 75 % vzniklých kalusů diferencovalo somatická embrya. 30 % z těchto embryí bylo převedeno do nesterilních podmínek. Rostliny tvořily výhony i kořeny. Somatická embryogeneze, jako velmi účinná metoda množení, která je některými autory doporučována, není vhodná pro množení ozdravených genotypů k uchování v genových bankách, neboť je zde vysoké riziko somaklonální variability. 1 Cíl metodiky Cílem předkládané Metodiky kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro je zveřejnit metodický postup, podle kterého je možno genotypy česneku namnožit v laboratorních podmínkách. Zpřehlednit dostupné informace týkající se množení česneku a označit postupy, které jsou při multiplikaci českých genotypů účinné. K in vitro množení bývají použity zpravidla ozdravené genotypy česneku, které je potřeba rychle rozmnožit k dalším činnostem, ať jde již o uchovávání, či další množení. 2 Metodický postup kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro 2.1 Vybavení a chemikálie potřebné k in vitro množení Přístrojové zabezpečení Chemická laboratoř a přípravna roztoků Laboratoř vybavená pro práci s in vitro kulturami Chladnička (+ 4 C) Mraznička (-20 C) Autokláv ph-metr Laboratorní váhy Termostat Destilační (popř. demineralizační) přístroj Studený skleník Technický izolát 10

11 Materiál Laboratorní sklo Pěstební kontejnery Pěstební rašelinové substráty Hnojiva (makro a mikroprvky) Skalpely, pinzety, očkovací jehly Chemikálie Chemikálie pro in vitro množení: NH 4 NO 3, KNO 3, MgSO 4 7H 2 O, KH 2 PO 4, CaCl 2 2H 2 O, FeSO 4 7H 2 O, Na 2 EDTA 2H 2 O, MnSO 4 H 2 O, ZnSO 4 7H 2 O, Na 2 MoO 4 2H 2 O, CuSO 4 5 H 2 O, H 3 BO 3, KI, CoCl 2 6H 2 O, AlCl 3 6H 2 O, sacharóza, agar (B & V commercial agar S 1000, Itálie), BAP, GA 3, NAA, thiamin, kyselina nikotinová, glycin, myo-inositol, HgCl 2, etanol, NaOH, KOH. Přípravky ochrany rostlin a pomocné látky: Ridomil Gold Plus 42,5 WP (metalaxyl M + oxichlorid mědi) Rovral Flo (iprodione) Karben Flo Stefes (carbendazim) Silwet 77 (heptamethyltrisiloxan) Savo (5 % chlornan sodný) 2.2 Příprava zásobních roztoků Zásobní roztoky Zásobní roztoky usnadňují celkový postup přípravy médií. Rozdělením na jednotlivé roztoky je zabráněno vzájemnému vysrážení některých solí, což značně komplikuje příjem živin rostlinou. Každou chemikálii rozpustíme zvlášť a teprve po úplném rozpuštění jednotlivých chemikálií v destilované vodě smícháme vzniklé dílčí roztoky dle níže uvedeného pořadí a doplníme destilovanou vodou na požadovaný objem. K přípravě kultivačního média MS použijeme následující zásobní roztoky: Makroelementy Roztok připravíme 20krát koncentrovaný (tj. na 20 l média). K přípravě použijeme 1000 ml odměrnou baňku. Navážíme: 33,00 g NH 4 NO 3 ; 38,00 g KNO 3 ; 7,40 g MgSO 4 7H 2 O a 3,40 g KH 2 PO 4. Roztoku dávkujeme 50 ml do 1 l připravovaného média. 11

12 Roztok chloridu vápenatého Roztok připravíme 50krát koncentrovaný (tj. na 50 l média). K přípravě použijeme 500 ml odměrnou baňku. Navážíme: 22,00 g CaCl 2 2H 2 O. Roztoku dávkujeme 10 ml do 1 l připravovaného média. Mikroelementy Roztok připravíme 50krát koncentrovaný (tj. na 50 l média). K přípravě použijeme 250 ml odměrnou baňku. Navážíme: 845,00 mg MnSO 4 H 2 O; 430,00 mg ZnSO 4 7H 2 O; 310,00 mg H 3 BO 3 ; 41,50 mg KI; 12,50 mg Na 2 MoO 4 2H 2 O; 1,25 mg CuSO 4 5H 2 O; 1,25 mg CoCl 2 6H 2 O a 1,25 mg AlCl 2 6H 2 O. Roztoku dávkujeme 5 ml do 1 l připravovaného média. Vitamíny Roztok připravíme 25krát koncentrovaný (tj. na 25 l média). K přípravě použijeme 250 ml odměrnou baňku. Navážíme: 10,00 mg thiaminu, 50,00 mg pyridoxinu; 50,00 mg kyseliny nikotinové a 200,00 mg glycinu. Roztoku dávkujeme 10 ml do 1 l připravovaného média. Roztoky růstových regulátorů Roztoky připravíme do 50 ml odměrných baněk. Koncentrace roztoku BAP je 1 mg.ml -1. V případě kyselin NAA a GA 3 připravíme roztoky roztoky o koncentraci 0,1 mg. ml -1. BAP a NAA rozpustíme napřed v malém množství 5 % NaOH a doplníme destilovanou vodou na požadovaný objem. GA 3 je nutno napřed rozpustit v malém množství etanolu a pak doplnit destilovanou vodou na požadovaný objem. Všechny zásobní roztoky skladujeme v temnu v ledničce při teplotě 4 C. Roztoky makroelementů, mikroelementů a roztok chloridu vápenatého lze takto skladovat až 1 rok, roztok vitamínů a roztoky regulátorů růstu maximálně 2 měsíce. Potom je nutno připravit roztoky čerstvé. 2.3 Příprava kultivačního média Prvním krokem při přípravě média je dokonalé rozvaření agaru (v jedné čtvrtině celkového objemu média). Do rozvařeného agaru postupně přidáváme zásobní roztoky v pořadí: makroelementy, roztok dihydrátu chloridu vápenatého, mikroelementy, vitamíny, fytohormony. Vždy pečlivě zamícháme. Dále přidáme navážený FeSO 4 7H 2 O, Na 2 EDTA 2H 2 O, myo-inositol a sacharózu. Tyto složky médií včetně všech regulátorů růstu přidáváme před sterilizací autoklávováním. Pouze v případě médií pro chemoterapii přidáváme ribavirin do již sterilního 12

13 média filtrací. ph upravíme 5 % vodným roztokem NaOH na hodnoty stanovené v tabulce 1. Médium sterilizujeme párou v autoklávu 25 minut při teplotě 120 o C a přetlaku 100 kpa. Tabulka 1.: Složení kultivačních médií C1, C2 a C3 (Modifikované MS) Založení kultur Multiplikace kultur Zmnožování cibulek Složka (mg l -1 ) C1 C2 C3 NH 4 NO KNO MgSO 4 7H 2 O KH 2 PO CaCl 2 2H 2 O FeSO 4 7H 2 O Na 2 EDTA 2H 2 O MnSO 4 H 2 O 16,9 16,9 16,9 ZnSO 4 7H 2 O 8,6 8,6 8,6 Na 2 MoO 4 2H 2 O 0,25 0,25 0,25 CuSO 4 5 H 2 O 0,025 0,025 0,025 H 3 BO 3 6,2 6,2 6,2 KI 0,83 0,83 0,83 CoCl 2 6H 2 O 0,025 0,025 0,025 Sacharósa Agar BA 0,5 0,5 1 GA 3 0,5 0,5 0 NAA 0,1 0 0,1 Thiamin 0,1 0,1 2 Pyridoxin 0,5 0,5 0,5 Kys. nikotinová 0,5 0,5 1 Glycin Myo-inositol ph 5,8 5,8 6,00 13

14 Tabulka 2.: Složení kultivačních médií C4 a C5 (Modifikované MS) Složka (mg l -1 ) Multiplikace kultur Tvorba cibulek C4 C5 NH 4 NO KNO MgSO 4 7H 2 O KH 2 PO CaCl 2 2H 2 O FeSO 4 7H 2 O Na 2 EDTA 2H 2 O MnSO 4 H 2 O 16,9 16,9 ZnSO 4 7H 2 O 8,6 8,6 Na 2 MoO 4 2H 2 O 0,25 0,25 CuSO 4 5 H 2 O 0,025 0,025 H 3 BO 3 6,2 6,2 KI 0,83 0,83 CoCl 2 6H 2 O 0,025 0,025 Sacharósa Agar TDZ 0,5 0 GA NAA 0 0 Thiamin 2 2 Pyridoxin 0,5 0,5 Kys. nikotinová 1 1 Glycin 2 2 Myo-inositol ph 6,00 5,8 14

15 2.4 Založení kultur a kultivační podmínky Pokud materiál pro množení prošel procesem ozdravování, a je udržován v laboratoři již sterilní, bude použit pro množení v in vitro podmínkách bez další desinfekce. Jedná-li se o zakládání ozdravených kultur česneku ze stroužků či pacibulek, odstraníme zaschlé listy, a stroužky povrchově desinfikujeme pomocí 0,2 % chloridu rtuťnatého (vysoce toxická látka, označení T+). Doba desinfekce je 17 minut. Potom stroužky umístíme do sterilní destilované vody na 10 minut a toto opláchnutí 3x opakujeme, vždy po deseti minutách. Ať už pochází primární explantát ze stroužku, pacibulky či je to rostlinka kultivovaná z meristému je středem zájmu pro další množení meristém s podpučím. Rostliny pěstujeme v mikrobiologických zkumavkách s hliníkovými uzávěry. Zkumavky s rostlinami jednotlivě označíme popisky na sklo zkumavky. Větší stroužky při použití zkumavek seřízneme z bočních stran a z vrchní strany, podpučí necháme vcelku. Segmenty uložíme na médium C1 s přídavkem hormonů 0,1 mg.l -1 NAA, 0,5 mg.l -1 BA a 0,5 mg.l -1 GA 3 (složení média viz tabulka 1). Za 4 týdny rostlinky přeneseme na multiplikační médium. Při pasážování (přenos rostlin na čerstvá média) zakracujeme rostliny na 3 cm. U rostlin, které multiplikují, nerozdělujeme trsy skalpelem, ale kultivujeme rostliny tak dlouho, dokud nedojde k samovolnému oddělení jednotlivých rostlin. V případě rozkrojení trsu skalpelem hrozí uhynutí namnoženého materiálu. V kultivační místnosti udržujeme teplotu 23 o C a fotoperiodu 16 hod. světlo/8 hod. tma. K osvětlení používáme zářivkové trubice Philips TL-D 80 Super 58W / 865. V průběhu kultivace se u některých rostlin začne projevovat vodnatění. Je to děj, při kterém ve zkumavce dochází k hyperhydrataci (převodnění pletiv). Vodnatění může být způsobeno vysokou vzdušnou vlhkostí, mají na něj vliv osmotické látky (tedy sacharóza) v médiu, koncentrace agaru a cytokininy. U rostlin se projevuje špatným vývojem pletiv, sklovitým a celkově nezdravým vzhledem světle zelené, někdy až hnědé barvy. Průduchy vodnatěním napadených rostlin ztrácejí svoji funkci (Novák, 1990; Wu et al., 2009). U rostlin, které jsou jen lehce postiženy, odstraníme zvodnatělé vnější části, rostliny zakrátíme a dále kultivujeme. Tyto rostliny je potřeba častěji přenášet na čerstvé médium. Většina těchto rostlin poté projevuje normální vývoj. Silně vodnaté jedince zlikvidujeme. Jak stroužky, tak i izolované meristémy, mohou být v kultuře napadány infekcemi. Bakteriální infekce řešíme přenesením rostlin na médium s přípravkem Proclin 400 (Supelco). Pokud se bakterie vyskytují i nadále, použijeme médium s antibiotikem dvakrát po sobě. Když rostliny spontánně multiplikují na médiu C1, jako další postup použijeme kultivaci na médiu C2 (viz tabulka 1). Postup sledu 15

16 multiplikačních médií C1 a následně C2 pro genotypy vnímavé k BA, nezatěžuje rostliny vysokými dávkami regulátorů růstu. Multiplikace je dána použitím 0,5 mg.l -1 BA (médium C1) a následnou absencí NAA (médium C2). V případě, že rostlinky českých genotypů na médiu C1 nemultiplikují ani po dvou pasážích (rostlinky 2x přeneseny na čerstvé médium), tyto přeneseme na další médium C4 (médium založené na účinku cytokininu TDZ, s absencí jiných regulátorů růstu) viz tabulka 1. Na tomto médiu však kromě množení dochází i k většímu výskytu vodnatění rostlin, proto stav kultur musíme kontrolovat častěji a rostliny častěji pasážovat. Pokud nelze rostliny donutit k množení pomocí TDZ, použijeme další médium C3 (MS s 110 g.l -1 sacharózy, 0,1 mg.l -1 NAA s přídavkem 1 mg. l -1 BA) k multiplikaci formou zmnožování cibulek. V tomto případě spolupůsobí na množení vysoká koncentrace sacharózy společně s BA Převod rostlin do nesterilních podmínek Rostlinky určené k převodu do nesterilních podmínek kultivujeme 3 měsíce na médiu C5 (MS bez regulátorů růstu s 120 g.l -1 sacharózy). Toto médium bylo převzato z komerční laboratoře Vivai piante Battistini s.s. z Itálie a je zajímavé právě vysokým obsahem sacharózy. Rostlinky na tomto médiu vytvoří cibulku a následně zatáhnou. Cibulky vyjímáme z kultivačních nádob a uchováváme v ledničce do doby výsadby, nebo vysazujeme bezprostředně. Termín výsadby naplánujeme na jarní období, rostliny pak využijí celé vegetační období k růstu. Při výsadbě cibulky namáčíme do vody za účelem odstranění zbytků agaru a uchránění před zavadnutím. Cibulky vysazujeme do multiplat s velikostí jamek 3,5 x 4,0 cm (TEKU JP 3040/54). Použijeme již hotový substrát Steckmedium (Klasmann) který je už namíchán dohromady s agroperlitem. Plná multiplata umístíme na množárnu s vysokou vzdušnou vlhkostí a se spodním vytápěním na 25 o C. Vysazené cibulky na množárně kryjeme fólií, aby byla udržena vysoká vzdušná vlhkost a aby byly napodobeny předchozí podmínky v kultivační nádobě. Teplota vzduchu na množárně nesmí překročit 38 o C. Při převodu dochází k minimálnímu úhynu rostlin (cca 8 %). Tato fáze je charakterizována snižováním vzdušné vlhkosti. Sedmý den po převodu sejmeme fólii z rostlin na množárně 3 krát denně na cca 5 minut aby byla umožněna výměna vzduchu. Intervaly větrání každý den prodlužujeme v závislosti na počasí. Cibulky začnou velice rychle prorůstat. Ve slunečných, horkých dnech interval větrání zkrátíme, protože rostliny rychleji vadnou (vadnutí se projevuje kroucením vrcholku nejvyššího listu). Po čtyřech týdnech rostliny na množárně ponecháme zcela bez nadkrytí. 16

17 Substrátové topení používáme pouze pro první týden převodu. Rostliny v multiplatech po měsíci převezeme z množárny do skleníku. Zde rostliny dále pěstujeme až do výšky cca cm a potom je umístíme do venkovních prostor do síťovníku, kde je nahrnkujeme do kontejnerů P 9, do kterých použijeme substrát KTS 2 zásobený živinami na půl roku. K biologickému hubení smutnic (Sciara sp.), použijeme parazitické hlístice Steinernema feltiae Filipjev. Třetí týden od převodu zakořeněné rostliny v multiplatech přihnojíme formou hnojivé závlahy na list hnojivem Kristalon Start v dávce 1 g l -1. Pak pravidelně přihnojujeme stejnou dávkou 1x týdně. Ošetření fungicidy provádíme třetí den po převodu, a to přípravky: Ridomil Gold Plus 42,5 WP (oxichlorid mědi, metalaxyl-m) v koncentraci 0,1 % a Carben Flo Stefes (carbendazim) v koncentraci 0,1 %. Pokud je potřeba další ošetření, kombinujeme přípravek Ridomil Gold Plus 42,5 WP s přípravkem Rovral FLO (iprodione) v koncentraci 0,05 %. Všechny přípravky aplikujeme spolu se smáčedlem Silwet Závěr Řada postupů, které byly experimentálně aplikovány české genotypy česneku v průběhu let byla hodnocena z hlediska multiplikace rostlin. Shrneme-li získané poznatky, docházíme ke stejnému závěru jako Senula et al., (2000), kteří zkoušeli pro množení česneku celou řadu regulátorů růstu (IAA, NAA, KIN, BA, 2-iP). Při množení 87 genotypů zjistili, že vliv složení média je zanedbatelný při srovnání s vlivem genotypu na multiplikaci. Rovněž Bertaccini et al., (2004) došli při množení 97 genotypů ke stejným závěrům. U námi zkoušených českých genotypů z genové banky se potvrdila obecně známá větší závislost úspěchu množení na genotypu, než na složení médií. Při vyzkoušení regulátorů růstu (IAA, NAA, BA, TDZ, JA, GA 3 ) se reakce jednotlivých genotypů značně liší. Z toho důvodu je publikovaná metoda tvořena postupnou obměnou regulátorů růstu v médiích, což je dáno postupným pořadím jednotlivých kultivačních médií, aby bylo zajištěno namnožení rozdílně reagujících genotypů. I zde je však vliv genotypu větší než např. vliv použitého regulátoru růstu. Na rozdíl od autorů, kteří uvádějí NAA jako složku multiplikačního média (Fereol et al., 2002, Bertaccini et al., 2004, Kim et al., 2003) se neosvědčila přítomnost tohoto hormonu pro množení. NAA pozitivně ovlivňuje adaptaci česneku v in vitro kultuře na začátku kultivace. Později je však jeho vliv na množení bezvýznamný. Rovněž se potvrdila vhodnost média MS, jak ostatně uvádějí Bertaccini et al., (2004) a Kim et al., (2003) na rozdíl od média BDS doporučovaného autory Fereol et al., (2002) a Luciini et al., (2001). Všechna doporučovaná média v této metodice jsou založena na receptuře MS. 17

18 3 Srovnání novosti postupů Z důvodu odlišného chování jednotlivých genotypů česneku v podmínkách in vitro, nebyla dosud snaha o univerzální postup vhodný pro všechny genotypy úspěšná. Ozdravování rostlin česneku v rámci projektu NAZV QH s názvem Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace s dobou řešení od do , jehož náplní je ozdravení 50-ti genotypů česneku pro potřeby uchování metodou kryoprezervace, umožnilo ověřit již existující postupy množení a na základě výsledků vyvinout postupy nové. Vývoj poznatků v oblasti in vitro kultur česneku, o němž svědčí publikované vědecké práce v posledních letech a množsví ozdravovaných genotypů udržovaných v in vitro podmínkách v rámci řešení projektu, umožnilo experimentálně ověřit postupy množení. Metodika, která vznikala za spolupráce odborníků 3 pracovišť (Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.) přináší originální informace o množení českých genotypů česneku metodou in vitro, které nebyly dosud na rostliny českých genotypů aplikovány. Množení pomocí moderních biotechnologických metod v laboratorních podmínkách použitím in vitro kultur rostoucích na umělých živných médiích, představuje velkou perspektivu pro množení. Ve sterilním prostředí kultivačních nádob je minimalizováno riziko infekce houbovými nebo bakteriálními chorobami a je vyloučeno napadení živočišnými škůdci. Ve fázi množení je téměř vyloučeno riziko reinfekce již ozdraveného materiálu. In vitro kultury je možno pěstovat a množit v průběhu celého roku. Experimentálně bylo ověřováno použití různých médií, za účelem dosažení vyššího koeficientu multiplikace, zvláště pak použití regulátorů růstu a jejich kombinací. Bylo ověřováno použití médií o různém složení. Bylo použito univerzální médium MS (Murashige, Skoog 1962), dále médium používané pro kultivaci kořenových špiček česneku publikované v práci Haque et al., (2003), médiun s přídavkem kyseliny jasmonové, publikované pro ozdravování česneku v práci Ucman et al., (1998) a médium WPM (Lloyd, McCown, 1981). 18

19 4 Popis uplatnění certifikované metodiky Metodika kultivace a multiplikace česneku v podmínkách in vitro, je určena zejména pracovištím genových bank, kde probíhá udržování genových zdrojů česneku, MZe, ÚKZÚZ, dále pro potřeby SRS, pěstitelům česneku a dalším zájemcům. Metodika bude využívána k rychlému namnožení ozdraveného materiálu zejména českých genotypů česneku, a to jak pro jejich uchování metodou kryokonzervace, pro další bezpečné uchovávání, tak pro rychlé namnožení množitelského materiálu, či materiálu ve fázi šlechtění. Postupy popsané v metodice mohou být rovněž při dalším výzkumu experimentálně aplikovány na další genotypy česneku, popř. ostatní cibuloviny. 5 Ekonomické aspekty Jednoznačným přínosem zveřejněného postupu množení je vyšší multiplikace, tedy efektivnější množení v rámci časového úseku. Znamená to, že za stejnou dobu množení jako v polních podmínkách, je možno v laboratoři dosáhnout většího počtu jedinců. Bohužel, provedené experimenty týkající se českých genotypů česneku poukazují na vysoký vliv genotypu na množení. Postupy v metodice tedy nemohou být vztaženy na všechny české genotypy, avšak je zde publikován postup, který byl po provedení pokusů s vybranými genotypy nejefektivnější. V průběhu experimentů bylo namnoženo 1207 rostlin. Ve sterilním prostředí kultivačních nádob je minimalizováno riziko infekce houbovými nebo bakteriálními chorobami a je vyloučeno napadení živočišnými škůdci. Ve fázi množení je téměř vyloučeno riziko reinfekce již ozdraveného materiálu. In vitro kultury je možno pěstovat a množit v průběhu celého roku. V podmínkách technické izolace při pěstování na poli je riziko reinfekce až mnohonásobně vyšší. V průběhu množení in vitro tedy prakticky nemůže docházet k znehodnocení pracně ozdraveného cenného materiálu. Pro účely dlouhodobého uchovávání metodou kryokonzervace je bezesporu nutné použít množení rostlin v podmínkách in vitro, aby vyprodukovaný rostlinný materiál nebyl v průběhu množení znovu napaden, jak k tomu docházelo u ozdravených rostlin v minulosti. Ekonomický přínos je spatřován v důležitosti množení ozdraveného materiálu bez rizika reinfekce. Pokud by nebyl ozdravený materiál takto množen, budou nemalé náklady na ozdravování pohybující se od Kč do Kč za jeden genotyp investovány zcela zbytečně. 19

20 6 Seznam použité související literatury AYABE, M., SUMI, S.: Establishment of a novel tissue culture method, stem-disc culture, and its practical application to micropropagation of garlic (Allium sativum L.), Plant Cell Reports (1998) 17: s. AYABE, M., SUMI, S.: A novel efficient tissue culture method - stem - disc dome culture - for producing virus - free garlic (Allium sativum L.), Plant Cell Rep (2001) 20: s. BERTACCINI, A., BOTTI, S., TABANELLI, D., DRADI, G., FOGHER, C., PREVIATI, A., DA RE, F. : Micropropagation and Establishment of Mite - Borne Virus - Free Garlic (Allium sativum), Acta horticulturae 631: s., ISHS BRUNA, A.: Effect of thermotherapy and meristem-tip culture on production of virus-free garlic in Chille, Acta Horticulturae. 1997, 433: s. FEREOL, L., CHOVELON, V., CAUSSE, S., KALUMVUEZIKO, M. L., KAHANE, R. : Embryogenic Cell Suspension Cultures of Garlic (Allium sativum L.) as Method for Mass Propagation and Potential Material for Genetic Improvement, Acta Horticulturae, 2005, 688: s. FEREOL, L., CHOVELON, V., CAUSSE, S., MICHAUX-FERRIERE, N., KAHANE, R.: Evidence of a somatic embryogenesis process for plant regeneration in garlic (Allium sativum L.), 2002, Plant Cell Rep 21: s. FEREOL, L., CHOVELON, V., CAUSSE, S., TRIAIRE, D. : Establishment of embryogenic cell suspension cultures of garlic (Allium sativum L.), plant regeneration and biochemical analyses, Plant Cell Rep (2005) 24: s. HAQUE, M. S., WADA, T., HATTORI, K.: Garlic root for micropropagation through in vitro bulbet formation, 2000, Acta Horticulturae 520: s. HAQUE M, S., WADA, T., HATTORI, K. : Shoot regeneration and bulbet formativ from shoot and root meristem of garlic cv. Bangladesh local, 2003, Asian journal of plant science 2 (1)

21 HAVRÁNEK, P.: Redakčně upravená závěrečné správa grantového projektu Ministerstva zemědělství ČR QE Systém produkce certifikované sadby česneku. HAVRÁNEK, P.: Viruprosté klony česneku kuchyňského získané z meristematických kultur. Sborník ÚVTI Ochrana rostlin vol. 8, p HAVRÁNEK, P.: Vliv virového onemocnění na výnosy česneku kuchyňského. Sborník ÚVTI Ochrana rostlin vol. 10, p KIM, E. K., HAHN, E. J., MURTHY, H, N., PAEK, K. Y. High frequency of shoot multiplication and bulbet formativ of garlic in liquid cultures. KUDĚLKOVÁ, M.: Eliminace virů u odrůd česneku kuchyňského v podmínkách in vitro. Diplomová práce. Lednice: MENDELU v Brně, p. 92. LINSMAIER, E. F., SKOOG, F.: Organic growth factor requirements of tobacco tissue cultures Physiol Plant 18:1, p LLOYD, G., MCCOWN, B., Commercially-feasible micro-propagation of Mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot tip culture. International Plant Propagation. 1981, vol. 30, p LUCIANI, G. F., MARINANGELI, P. A., CURVETTO, N. R. Increasing nitrate/amonium ratio for improvement of garlic micropropagation. 2001, Scientia Horticulture 87, MUKHOPADHYAY, M. J., SENGUPTA, P., MUKHOPADHYAY, S., SEN, S. : In vitro stable regeneration of onion and garlic from suspension culture and chromosomal instability in solid callus culture, 2004, Scienta Horticulturae 104: 1-9 s. MURASHIGE, T. and SKOOG, F.: A revised medium for rapid growth and boi-assays with tobaco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 1962, vol. 15, p NOVÁK, F. J.: Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin, Academia Praha, 1990, ISBN SENULA, A., KELLER, E. R. J., LESEMAN, D. E. : Elimination of viruses through meristem culture and thermotherapy for the establishment 21

22 of an in vitro collection of garlic (Allium sativum), 2000, Acta Horticulturae 530: s. UCMAN, R., ŽEL, J., RAVNIKAR, M.: Thermotherapy in virus elimination from garlic: influences on shoot multiplication from meristems and bulb formation in vitro. Scientia Horticulturae vol. 73, p WU, M., CHEN, L. J., LONG, Y. J.: Analysis of ultrastructure and reactive oxygen species of hyperhydric garlic (Allium sativum L.) shoots. In vitro Cell. Dev. Bol. Plant, 2009, vol. 45, p Seznam publikací, které předcházely metodice KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Virové choroby u kolekce genetických zdrojů česneku v České republice. In: Hauptvogel, P. (ed.) Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a pol nohospodárstvo. Zborník abstraktov z 5. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, května 2008, Piešťany, Slovenská republika. str. 14, ISBN KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Occurrence of virus diseases in collection of genetic resources of garlic in the Czech Republic. In: Meglič, V.; Bastar, M.T. (eds.): Book of abstracts of 19 th Eucarpia Conference, Genetic Resources Section, Ljubljana, Slovenia, May 26 th 29 th, p. 40, ISBN KARLOVÁ, K., DUŠEK, K., STAVĚLÍKOVÁ, H.: Virus diseases in collection of genetic resources of garlic in the Czech Republic. Agriculture (Poĺnohospodárstvo) (1): KUDĚLKOVÁ, M.: Eliminace virů u odrůd česneku kuchyňského v podmínkách in vitro. Diplomová práce. Lednice: MENDELU v Brně, p. 92. NAUŠOVÁ, O., KUČEROVÁ, Z., ONDRUŠIKOVÁ, E., KŘIŽAN, B., WASSERBAUEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, J., KARLOVÁ, K., STAVĚLÍKOVÁ, H., DUŠEK, K.: Zhodnocení účinnosti metody izolace meristému při ozdravování 20 odrůd česneku. In ŘEHOUT, V. Biotechnology vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s ISBN

23 ONDRUŠIKOVÁ, E., SASKOVÁ, H., ČECHOVÁ, J., KŘIŽAN, B.: The effect of genotype on sanitation of garlic plants (Allium sativum L.) In New developments in green gene technology. 1. vyd. Szeged, Hungary: Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, SMÉKALOVÁ, K., STAVĚLÍKOVÁ, H., DUŠEK, K.: Distribution of viruses in the garlic germplasm collection of the Czech Republic. Journal of Plant Pathology, 2010, 96 (1):

24 8 Přílohy: Obr. 1. Rostliny česneku kultivované v mikrobiologických zkumavkách, pohled do kultivační místnosti. Obr. 2: Pracovní prostředí laminárního boxu pro sterilní práci s rostlinným materiálem 24

25 Obr. 3: Kultivace česneků pocházejících z meristémů Obr. 4: Multiplikace rostlin na médiu C1 25

26 Obr. 5: Multiplikace rostlin na médiu C2 Obr. 6: Rostliny česneku po aplikaci čtvrcení 26

27 Obr. 7: Cibulky vytvořené v podmínkách in vitro Obr. 8: Rostliny česneku postižené hyperhydratací pletiv (tyto rostliny jsou nevhodné pro další multiplikaci) Obr. 9: Segment rostliny po aplikaci čtvrcení (na bazální části patrný řez) 27

28 Obr. 10: Zmnožující se kultivovaná rostlina, v tomto případě je nutno počkat až dojde k samovolnému oddělení rostlin 28

Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur

Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Metodika ozdravování česneku od virů pomocí kultivace meristému a in vitro kultur Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Martina Kudělková Lenka Wasserbauerová, Jana Krajíčková Kateřina Smékalová, Karel Dušek

Více

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO

INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO Úloha č. 14 Indukce tvorby hlíz in vitro na jednonodálních segmentech rostlin bramboru -1 - INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO TUBERIZACE BRAMBOR (Solanum tuberosum) Tuberizace je morfogenetický

Více

Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů

Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Ing. Jiří Zámečník, CSc. Ing. Petr Svoboda, CSc. Využití metody kryoterapie pro ozdravení chmele od virových patogenů CERTIFIKOVANÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.)

METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk METODIKA TESTOVÁNÍ TOXICITY TĚŽKÝCH KOVŮ POMOCÍ SUSPENZNÍCH KULTUR KONOPÍ SETÉHO (CANNABIS SATIVA ssp. SATIVA L.) Autorky: Magdalena Cvečková,

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

TECHNIKY EXPLANTÁTOVÝCH KULTUR

TECHNIKY EXPLANTÁTOVÝCH KULTUR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA BOTANIKY NÁVODY KE CVIČENÍM TECHNIKY EXPLANTÁTOVÝCH KULTUR BOT/TEKSB Studijní předmět: volitelný LS Garant RNDr. Božena Navrátilová, PhD.

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.)

OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.) Úloha č. 18 Obnova apikální dominance na klíčních rostlinách hrachu - 1 - OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA RŮSTOVÝCH KORELACÍ Jednotlivé

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Dle podnoží můžeme metody roubování rozdělit na roubování v ruce a roubování na trvalém stanovišti.

Dle podnoží můžeme metody roubování rozdělit na roubování v ruce a roubování na trvalém stanovišti. ROUBOVÁNÍ Dle podnoží můžeme metody roubování rozdělit na roubování v ruce a roubování na trvalém stanovišti. Roubování v ruce provádíme na vepřed připravených podnožích, pohodlně v místnosti. Z hlediska

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO.

MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO. MIKROPROPAGACE SORBUS DOMESTICA L. PRO LESNICKOU PRAX I I OPTIMALIZACE KULTURY IN VITRO. Hana PRKNOVÁ, Jaroslav KOBLIHA Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, CZ 165 21

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností

Více

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako

Více

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová Autoři: Název: Vydal: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová Metodika ozdravování odrůd slivoně a meruňky infikovaných virem šarky švestky metodou termoterapie in vivo a chemoterapie in

Více

METODIKA TESTOVÁNÍ MNOŽITELSKÉHO MATERIÁLU RÉVY NA PŘÍTOMNOST BAKTERIÍ RODU AGROBACTERIUM A LEDOVĚ NUKLEAČNĚ AKTIVNÍCH BAKTERIÍ RODU PSEUDOMONAS

METODIKA TESTOVÁNÍ MNOŽITELSKÉHO MATERIÁLU RÉVY NA PŘÍTOMNOST BAKTERIÍ RODU AGROBACTERIUM A LEDOVĚ NUKLEAČNĚ AKTIVNÍCH BAKTERIÍ RODU PSEUDOMONAS METODIKA TESTOVÁNÍ MNOŽITELSKÉHO MATERIÁLU RÉVY NA PŘÍTOMNOST BAKTERIÍ RODU AGROBACTERIUM A LEDOVĚ NUKLEAČNĚ AKTIVNÍCH BAKTERIÍ RODU PSEUDOMONAS V XYLÉMOVÉ TEKUTINĚ. KOLEKTIV AUTORŮ METODIKA PRO PRAXI

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO

Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO Název, právní forma sídlo a identifikační číslo uživatele: Mendelova univerzita v Brně Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno Právní forma: Veřejná vysoká škola IČO:

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více