Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku."

Transkript

1 Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku je rovna součtu hmotností všech složek roztoku. Hmotnostní zlomek je bezrozměrná veličina, nabývá hodnot od 0 do 1. Součet hmotnostních zlomků všech složek roztoku je roven jedné. Hmotnostní procento w % w=w 100 Součet hmotnostních procent všech složek roztoku je roven 100%. Objemový zlomek φ Vyjadřuje poměr objemu rozpuštěné látky objemu celého roztoku. ϕ= V A V s V s...objem celého roztoku,v A... objem rozpuštěné látky Objemový zlomek je bezrozměrná veličina. Pozor: Objem roztoku není roven součtu objemů jednotlivých složek roztoku (objemová kontrakce). Objemové procento φ % ϕ=ϕ 100 Objem roztoku se mění s teplotou, proto na rozdíl od hmotnostních procent závisí objemová procenta na teplotě Molární zlomek χ a molární procenta mol % Vyjadřuje podíl látkového množství složky n A a celkového látkového množství všech složek směsi n s. χ A = n A n s n A...látkové množství složky A,n s...celkové látkové množství všech složek směsi Součet molárních zlomku všech složek v roztoku je roven jedné. Molární procenta udávají látkové množství dané složky na 10 molů směsi. mol=χ A 100 1/10

2 Molární (látková) koncentrace c Udává počet molů dané látky v 1 dm 3 roztoku. Jednotka mol.dm -3. c A = n A V n A = m A M A => c A = m A M A V Pozn: Molarita roztoku... 2M ("dvoumolární roztok)... odpovídá c = 2 mol.dm -3 Hmotnostní koncentrace c m Udává poměr hmotnosti dané látky A a objemu celého roztoku. Jednotka g.l -1. m( A) c m ( A)= V Molalita μ Je definována jako podíl látkového množství látky n A a hmotnosti rozpouštědla m r. Jednotka mol.kg -1. To znamená, že molalita udává látkové množství látky rozpuštěné v 1000 g rozpouštědla. μ= n A m r Poměrná koncentrace Udává poměr objemů vody a kyseliny Např.: HCl 1:1 znamená, že smícháme 1 díl (objem) HCl s jedním dílem (objemem) vody. Např.: Jeden litr H 2 SO 4 1:4 připravíme smícháním 200 ml koncentrované H 2 SO 4 a 800 ml vody. Tabulka ředění roztoků stupeň ředění poměr ředění 2krát 1:1 10krát 1:9 100krát 1: krát 1:999 ml koncentrovaného roztoku příklad ředění ml vody ml výsledného roztoku ,1 99, /10

3 Přepočty koncentrací c= 10 ϱ w M [ mol /l ], ϱ... v g/cm 3 nebo kg /dm 3, M... v g/ mol c= c m M [ mol /l ], c m... v g/l c m =10 ϱ w [ g/l ] Změny ve složení roztoků Směšovací rovnice m 1 w 1 +m 2 w 2 =m w, m=m 1 +m 2 roztok 1 + roztok 2 -> výsledný roztok m 1 m 2 m w 1 w 2 w roztok 1 + voda -> výsledný roztok m 1 m 2 m w 1 w 2 = 0 w roztok 1 + pevná látka -> výsledný roztok m 1 m 2 m w 1 w 2 = 1 w Směšovací rovnice s molárními koncentracemi c 1 V 1 +c 2 V 2 =c V, ale pozor!v V 1 +V 2, Obecně neplatí aditivnost objemů, protože při vzniku roztoků může docházet k tzv. objemové kontrakci, nebo dilataci (zmenšení či zvětšení) výsledného objemu soustavy. Aditivnost objemů nelze předpokládat v těchto případech: koncentrace míšených roztoků jsou relativně vysoké hustoty míšených roztoků jsou velmi rozdílné teploty míšených roztoků jsou velmi rozdílné Aditivnost objemů lze předpokládat v těchto případech: při mísení plynů u velmi zředěných roztoků 3/10

4 1. Hmotnostní zlomek a hmotnostní procento - příklady 1. ročník 1.1. Jaký je hmotnostní zlomek KOH v roztoku, který vznikl rozpuštěním 50g této látky ve 150 g vody? [0,25] 1.2. Kolik gramů vody bude potřeba, aby z 65 g KBr byl připraven roztok, ve kterém je hmotnostní zlomek této soli 0,05? [1235 g] 1.3. Jaký bude hmotnostní zlomek chloridu sodného v soustavě, která vznikla neutralizací roztoku připraveného rozpuštěním 50g NaOH v 550 cm 3 vody plynným chlorovodíkem? [0,113] 1.4. Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, jehož 90g obsahuje 15 g HCl? [0,167] 1.5. Jaký je hmotnostní zlomek AgNO 3 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 2 g dusičnanu stříbrného ve 198 g vody. [0,01] g NaOH bylo rozpuštěno v 750 g vody. Bude hmotnostní zlomek NaOH v roztoku větší než 0,07? [ne, bude 0,0625] 1.7. Kolik gramů KI je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek KI 0,05, bylo-li pro jeho přípravu použito 90 g vody? [4,74 g] 1.8. Kolik gramů HCl je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 0,12, bylo-li pro jeho přípravu použito 245 g vody? [33,41 g] 1.9. Kolik gramů NaCl bude izolováno z 2500 g roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek chloridu sodného 0,14, bude-li z něj odpařena veškerá voda? [350g] Kolik gramů vody je třeba na rozpuštění 90 g dusičnanu draselného, pokud má být hmotnostní zlomek dusičnanu draselného v roztoku 0,08? [1035] Jaká byla navážka heptahydrátu siřičitanu sodného na přípravu 500 g roztoku siřičitanu sodného, ve kterém je hmotnostní zlomek vody 0,84? [159,9 g] Jaké množství jodidu draselného je rozpuštěno ve 12% roztokou této látky, bylo-li na jeho přípravu použito 125 g vody? [17,1 g] Kolik gramů vody bude třeba, aby z 16 g manganistanu draselného byl připraven 2% roztok této soli? [784 g] 4/10

5 2. Objemové procento - příklady 1. ročník 2.1. Kolik cm 3 absolutního ethanolu je třeba na přípravu 1200 cm 3 roztoku, který obsahuje 50 objemových procent ethanolu? [600 cm 3 ] 2.2. Roztok ethanolu o objemu 900 cm 3 byl připraven zředěním 400 cm 3 absolutního ethanolu. Vypočítej koncentraci roztoku v objemových %. [44,4 obj.%] 2.3. Roztok byl připraven zředěním 70g absolutního ethanolu na celkový objem 400 cm 3. Vyjádři koncentraci roztoku v objemových procentech. (hustota ethanolu je 0,7907 g.cm -3 ) [22,13 obj.%] 3. Molární koncentrace - procvičování - 1. ročník (v hodině budou řešeny příklady z učebnice) 3.1. Jaká je molární koncentrace roztoku, jestliže v 5 l roztoku je obsaženo 800 g NaOH? [4 mol/l] 3.2. Kolik g NaOH potřebujeme na přípravu 2 litrů jeho 0,1M roztoku? [8 g] 3.3. Jaký objem 0,5M roztoku můžeme připravit z 340 g dusičnanu stříbrného? [4 litry] 3.1. Potřebujeme 0,56 mol kyseliny dusičné. Jaký objem 4M roztoku je potřeba odměřit? [0,14 litru] 3.2. Vypočítej objem 0,125 M roztoku NaOH, který je možno připravit z 10 g NaOH [2 litry] 3.3. Jaká je molární koncentrace KOH, jestliže ve 2 l roztoku je obsaženo 56 g KOH? [0,5 mol/l] 3.4. Kolik gramů KOH potřebujeme na přípravu 3 l jeho 0,1M roztoku? [16,8 g] 3.5. Jaký objem 2M roztoku můžeme připravit z 224 g KOH? [2 litry] 3.6. Kolik gramů NaOH je potřeba k přípravě 250 ml roztoku NaOH o molární koncentraci 0,1 mol/l? [1 g] 3.7. Jaká je molární koncentrace roztoku, který vznikne rozpuštěním 6,107 g dihydrátu chloridu barnatého v menším množství vody a doplněním vodou na objem 0,5 dm 3? [0,05 mol/l] 3.8. Kolik gramů pentahydrátu síranu měďnatého potřebujeme na přípravu dvou litrů jeho 0,2 M roztoku? [100 g] 3.9. Kolik gramů Na 2 S 2 O 3. 5 H 2 O potřebujeme na přípravu 0,5 l roztoku o koncentraci 0,2 mol/l? [24,8 g] 5/10

6 4. Změny ve složení roztoků - příklady 1. ročník 4.1. Bylo smícháno 150 g 40% HNO 3 s 350 g 10% HNO 3. Kolika procentní HNO 3 vznikne? [19%] 4.2. Kolik vody musíme přilít k 250 g 25% roztoku, aby vznikl roztok 5%? [1 litr] 4.3. Kolik g soli musíme přidat k 200 g 25% roztoku, aby vznikl roztok 40%. [50 g] 4.4. Vypočítejte koncentraci H 2 SO 4, která vznikla smíšením 120 g H 2 SO 4 96% a 500 g H 2 SO 4 10%. Kolik g 100% H 2 SO 4 je ve výsledném roztoku obsaženo? [26,6%, 165,2 g] 4.5. Kolik kg 96% H 2 SO 4 a 64% H 2 SO 4 potřebujeme pro přípravu 50 kg 92% H 2 SO 4? [43,75 kg 96% H 2 SO 4, 6,25 kg 64% H 2 SO 4 ] 4.6. Vypočítej koncentraci roztoku chloridu sodného, který vznikne smísením 5 dm 3 3 M roztoku NaCl a 2 dm 3 4M roztoku NaCl. Objemovou kontrakci zanedbejte. [3,3 mol/dm 3 ] 4.7. Kolik gramů vody musíme odpařit z 500 g 12% roztoku, aby vznikl roztok 20%? [200 g] 4.8. Kolik cm 3 60% kyseliny dusičné (ρ = 1,3667 g.cm -3 ) a kolik cm 3 jejího 10% roztoku (ρ = 1,0543 g.cm -3 ) bude třeba smísit pro přípravu 5 dm 3 30% roztoku této kyseliny (ρ = 1,1800 g.cm -3 )? [1726,8 cm 3 60% roztoku, 3357,7 cm 3 10% roztoku] 4.9. Kolik cm 3 50% HNO 3 (ρ = 1,3100 g.cm -3 ) a kolik cm 3 vody je třeba na přípravu 1500 cm 3 jejího 20% roztoku (ρ = 1,1150 g.cm -3 )? [510,7 cm 3 50% HNO 3 a 1003,5 cm 3 vody] ml 96% H 2 SO 4 bylo smícháno s 200 ml H 2 O. Kolika % H 2 SO 4 vznikne? (hustota 96% H 2 SO 4 je 1,8406 g.cm -3 ) [30,25%] 6/10

7 5. Změny ve složení roztoků - procvičování 1. ročník 5.1. Kolik gramů 5% roztoku musíme přidat ke 100 g 50% roztoku, aby vznikl roztok 20%? [200 g] 5.2. Kolik g vody musíme smíchat s 200 g 80% H 2 SO 4, aby vznikla 20% H 2 SO 4? [600 g] 5.3. Kolik g vody musíme přidat k 500 g 40% H 2 SO 4, aby vznikla H 2 SO 4 15%? [833 g] 5.4. Kolika procentní HNO 3 vznikne smícháním jednoho litru vody a 500 ml 32% HNO 3, která má hustotu 1,2 g.ml -1. [12%] 5.5. Kolik g soli musíme přidat k 1 kg 15% roztoku, aby vznikl roztok 20%? [62,5 g] 5.6. Jaká bude koncentrace 300 g 30% roztoku, přidáme-li k němu 50 g soli? [40%] 5.7. Jaké množství 25% HCl (hustota 1,125 g/ml) potřebujeme na přípravu 2 litrů 10% HCl (hustota 1,05 g/ml)? [746,7 ml] 5.8. Jaká bude koncentrace H 2 SO 4, která vznikne smíšením 6 kg H 2 SO 4 96% a 25 kg H 2 SO 4 10%? [26,6%] 5.9. Kolik g vody musíme odpařit z 250 g 4,2% roztoku soli, aby vznikl roztok 5%? [40 g] Kolik cm 3 50% HNO 3 (ρ = 1,310 g.cm -3 ) a kolik cm 3 vody je třeba na přípravu 450 cm 3 jejího 10% roztoku (ρ = 1,054 g.cm -3 )? [72,4 cm 3 50% HNO 3, 379,4 cm 3 vody] Kolik cm 3 40% HNO 3 (ρ = 1,25 g.cm -3 ) a kolik cm 3 vody je potřeba pro přípravu 250 cm 3 15% roztoku HNO 3 (ρ = 1,08 g.cm -3 ). [81 cm 3 40% HNO 3, 168,8 cm 3 vody] Jaká bude výsledná koncentrace roztoku, který vznikne smísením 250 cm 3 50% kyseliny dusičné (ρ = 1,310 g.cm -3 ) s 300 cm 3 15% roztoku této kyseliny (ρ = 1,080 g.cm -3 )? [32,6%] Kolik cm 3 50% H 2 SO 4 (ρ = 1,40 g.cm -3 ) je potřeba k přípravě 1000 cm 3 10% roztoku této kyseliny (ρ = 1,07 g.cm -3 ), pokud ředíme vodou? [152,9 cm 3 ] Kolika procentní roztok získáme smícháním 15 kg 28% roztoku NaOH, 8 kg 12% roztoku NaOH a 20 kg vody? [12%] Kolik gramů pevného KIO 3 musíme přidat k 250 g 10% roztoku KIO 3, aby vznikl roztok 22%ní? [38,461 g] 7/10

8 6. Hmotnostní zlomek - příklady CHS4 (řešení v prezentaci) 6.1. Kolik gramů 5% roztoku CuSO 4 můžeme připravit z 25 g CuSO 4.5H 2 O. Kolik g vody na přípravu tohoto roztoku potřebujeme? [320 g roztoku, 295 g vody] 6.2. Ve 100 g vody bylo rozpuštěno 20 g KOH. Vypočtěte hmotnostní zlomek vody a KOH. [0,833; 0,166] 6.3. Kolik gramů HCl je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 0,12, bylo-li pro jeho přípravu použito 245 g vody? [33,41] 6.4. Jaký bude hmotnostní zlomek NaCl v soustavě, která vznikla neutralizací roztoku připraveného rozpuštěním 50 g NaOH v 550 cm 3 vody plynným chlorovodíkem [0,113] 6.5. Ve které z uvedených solí CuSO 4, ZnSO 4, FeSO 4, K 2 SO 4 - je největší procentuální obsah síry? [v síranu železnatém] 6.6. Kolik gramů vody bude potřeba, aby z 16 g KMnO 4 byl připraven 2% roztok této soli? [784 g] 6.7. Kolik procent vody obsahuje pentahydrát síranu měďnatého? [36,08%] 6.8. Kolik vody je nutno použít na přípravu 15% roztoku síranu zinečnatého ze 120 g heptahydrátu síranu zinečnatého? [328,7 g] 7. Molární koncentrace - příklady CHS4 (řešení příkladů 7.1 až 7.6 v prezentaci) 7.1. Kolik g H 2 SO 4 obsahuje 0,5 dm 3 jejího 0,25M roztoku? [12,25 g] 7.2. Kolik cm 3 30% HNO 3 ( ρ = 1,1800 g.cm -3 ) je potřeba na přípravu 500 cm 3 jejího 0,5M roztoku? [44,49 cm 3 ] 7.3. Kolik gramů tetrahydrátu chloridu manganatého je nutno navážit pro přípravu 500 cm 3 0,1M roztoku chloridu manganatého? [9,9 ] 7.4. Jaká bude molární koncentrace roztoku NaCl, který vznikne rozpuštěním 15 g NaCl ve vodě a doplněním na objem 500 cm 3? [0,51 mol/l] 7.5. Na jaký objem (v cm 3 ) je třeba zředit roztok, který vznikl rozpuštěním 65 g KBr ve 150 dm 3 vody, aby výsledný roztok byl 0,5M? [1092 cm 3 ] 7.6. Kolik cm 3 0,2M roztoku HCl bude nutno použít, aby jeho neutralizací 0,4 M roztokem NaOH vzniklo 10 g NaCl? Kolik cm 3 0,4 M roztoku NaOH bude pro tuto reakci použito? [427,5 cm 3 ] 8/10

9 7.7. Kolik cm 3 64% HNO 3 (ρ = 1,3866 g.cm -3 ) je potřeba na přípravu 1000 cm 3 jejího 2M roztoku? [142 cm 3 ] 8. Změny ve složení roztoků - příklady CHS Kolik kg 35% HCl a 10% HCl potřebujeme na přípravu 10 litrů 20% HCl? (hustota 20% HCl je 1,1 g.cm -3 ). Jaký objem daných roztoků budeme potřebovat? [6,6 kg 10%, 4,4 kg 35%; 3,76 litrů 35%, 6,29 litrů 10%] 8.2. Kolik g vody potřebujeme odpařit z 250 g 2% roztoku soli, aby vznikl roztok 5%? [150 g] 8.3. Připravte 220 g 20% HNO 3 z 65% HNO 3 a z HNO 3 10%. [40 g 65% HNO 3 a 180 g 10% HNO 3 ] 8.4. Ze 100 kg 50% roztoku bylo odpařeno 20 kg vody. Kolika % roztok vznikne? [62,5%] 8.5. Kolik g vody musíme odpařit z 1 kg 10% roztoku, aby vznikl roztok 35%? [714 g] 8.6. Ke 150 ml H 2 O bylo přidáno 150 ml 32% roztoku NaBr. Jaká je koncentrace vzniklého roztoku? (hustota 32% NaBr je 1,308 g/cm 3 ) [18,14%] ,1 ml 25% roztoku NH 3 máme zředit na 13,2% roztok. Kolik ml vody musíme přidat? (hustota 25% NH 3 je 0,907 g/cm 3 ) [58,46 ml] 8.8. Kolik g NH 4 VO 3 o 70% čistotě je třeba navážit, abychom získali 200 ml roztoku o látkové koncentraci 0,05 mol/dm 3? [1,6713 g] 8.9. Máme 50 ml roztoku HCl o koncentraci 8 mol/l. Kolik ml vody musíme přidat, abychom získali roztok o koncentraci 3,5 mol/l? [64,29 ml] Kolik ml roztoku HI o koncentraci 0,5 mol/l bylo smícháno s 0,2 l roztoku HI o koncentraci 1,5 mol/l, vznikl-li roztok HI o koncentraci 0,95 mol/l? [244,44 ml] Kolik mg NaI o 95% čistotě je třeba navážit, abychom získali 170 ml roztoku o látkové koncentraci 0,15 mol/l? [4023,4 mg] Kolik ml 36% roztoku HCl (hustota 1,1789 g/cm 3 ) je třeba odpipetovat na přípravu 250 ml roztoku HCl o hmotnostní koncentraci 7,292 g/l? [4,3 ml] Roztok, který obsahoval 300 mg KI v 500 ml roztoku byl z původního objemu 75 ml zředěn na objem 750 ml vodou. Jaká je hmotnostní koncentrace v g/l zředěného roztoku? [0,06 g/l] 9/10

10 9. Přepočty koncentrací 9.1. Jaká je koncentrace 12% roztoku H 3 PO 4 (hustota 1,0647 g/cm 3 )? [1,3037 mol/l] 9.2. Jaká je molární koncentrace 20%ní HCl? (hustota 1,1 g/cm 3 ) [6,03 mol/l] 9.3. Vypočítej molární koncentraci 25% roztoku NaOH (hustota 1,27 g.cm -3 ). [7,95 mol/l] 9.4. Vypočítej molární koncentraci 10% H 3 PO 4 (hustota 1,1 g.cm -3 ) [1,12 mol/l] 9.5. Jaká je molární koncentrace 37% HNO 3 (hustota 1,23 g.cm -3 ) [7,2 mol/l] 9.6. Připravte 250 cm 3 NH 4 OH o c = 0,1 mol/l z 26% NH 4 OH o hustotě 0,904 g.cm -3. Kolik 26 %ního NH 4 OH odměříme? [3,72 cm 3 ] 9.7. Který roztok H 2 SO 4 je koncentrovanější: 2% (hustota 1,0118 g/cm 3 ) nebo 2M (hustota 1,1205 g/cm 3 )? [2M roztok, protože je 17,5%] 9.8. Jaké je hmotnostní procento 1,68M kyseliny octové, má-li hustotu 1,0125g.cm -3? [9,96%] 9.9. Vypočítejte, kolik hmotnostních procent obsahuje 2M HNO 3 o hustotě 1,076 g.cm -3. [11,7%] Zjistěte hmotnostní procento směsi plynů obsahující 80 obj.% CO a 20 obj% H 2. [98,3% CO, 1,7% H 2 ] Jaká je látková koncentrace CuSO 4, obsahuje-li 25 g CuSO 4 v 1000 ml roztoku? [0,156 mol/l] Kolik ml 36% HCl (ρ=1,1789 g/cm 3 ) je třeba odpipetovat na přípravu 250 ml roztoku HCl o c m =7,292 g/l? [4,3 ml] Roztok síranu zinečnatého o koncentraci 50 g/l a o objemu 0,5 l byl smíchán s 200 ml 12% ZnSO 4 (ρ=1,131 g/cm 3 ). Jaká je látková koncentrace vzniklého roztoku? [0,4614 mol/l] ml H 3 BO 3 o c m = 50 g/l byly zředěny na objem 80 ml. Vypočtěte látkovou koncentraci vzniklého roztoku. [0,0202 mol/l] Kolik cm 3 36% HCl o hustotě 1,1789 g/cm 3 je třeba na přípravu 250 ml HCl o koncentraci 1,3 g/l? [0,77 cm 3 ] Jaká je koncentrace v mol/l, g/l a v g Ag/l 0,95% AgNO 3 (ρ=1,0 g/cm 3 )? [0,0559 mol/l; 9,5 g/l; 6,03 g Ag/l] Kolik ml roztoku dusičnanu stříbrného o koncentraci 150 g/l je třeba na přípravu 200 ml 8% roztoku o hustotě ρ=1,069 g/cm 3? [114,03 ml] Jaká je koncentrace v %, mol/l a v mg/ml roztoku CdSO 4 o c m = 0,2 mg Cd/l? hustota roztoku je 1,0026 g/cm 3. [3, %; 1, mol/l; 0, mg/ml] Jaká bude látková koncentrace zředěného roztoku, bylo-li ke 450 ml 26% HCl (ρ=1,129 g/cm 3 ) přidáno 250 ml roztoku HCl o c m = 50 g/l? [5,6654 mol/l] ml 22% kyseliny octové o hustotě 1,0288 g/cm 3 bylo zředěno na objem 500 cm 3. Jaká je látková koncentrace zředěného roztoku? [0,1884 mol/l] 10/10