Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku."

Transkript

1 Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku je rovna součtu hmotností všech složek roztoku. Hmotnostní zlomek je bezrozměrná veličina, nabývá hodnot od 0 do 1. Součet hmotnostních zlomků všech složek roztoku je roven jedné. Hmotnostní procento w % w=w 100 Součet hmotnostních procent všech složek roztoku je roven 100%. Objemový zlomek φ Vyjadřuje poměr objemu rozpuštěné látky objemu celého roztoku. ϕ= V A V s V s...objem celého roztoku,v A... objem rozpuštěné látky Objemový zlomek je bezrozměrná veličina. Pozor: Objem roztoku není roven součtu objemů jednotlivých složek roztoku (objemová kontrakce). Objemové procento φ % ϕ=ϕ 100 Objem roztoku se mění s teplotou, proto na rozdíl od hmotnostních procent závisí objemová procenta na teplotě Molární zlomek χ a molární procenta mol % Vyjadřuje podíl látkového množství složky n A a celkového látkového množství všech složek směsi n s. χ A = n A n s n A...látkové množství složky A,n s...celkové látkové množství všech složek směsi Součet molárních zlomku všech složek v roztoku je roven jedné. Molární procenta udávají látkové množství dané složky na 10 molů směsi. mol=χ A 100 1/10

2 Molární (látková) koncentrace c Udává počet molů dané látky v 1 dm 3 roztoku. Jednotka mol.dm -3. c A = n A V n A = m A M A => c A = m A M A V Pozn: Molarita roztoku... 2M ("dvoumolární roztok)... odpovídá c = 2 mol.dm -3 Hmotnostní koncentrace c m Udává poměr hmotnosti dané látky A a objemu celého roztoku. Jednotka g.l -1. m( A) c m ( A)= V Molalita μ Je definována jako podíl látkového množství látky n A a hmotnosti rozpouštědla m r. Jednotka mol.kg -1. To znamená, že molalita udává látkové množství látky rozpuštěné v 1000 g rozpouštědla. μ= n A m r Poměrná koncentrace Udává poměr objemů vody a kyseliny Např.: HCl 1:1 znamená, že smícháme 1 díl (objem) HCl s jedním dílem (objemem) vody. Např.: Jeden litr H 2 SO 4 1:4 připravíme smícháním 200 ml koncentrované H 2 SO 4 a 800 ml vody. Tabulka ředění roztoků stupeň ředění poměr ředění 2krát 1:1 10krát 1:9 100krát 1: krát 1:999 ml koncentrovaného roztoku příklad ředění ml vody ml výsledného roztoku ,1 99, /10

3 Přepočty koncentrací c= 10 ϱ w M [ mol /l ], ϱ... v g/cm 3 nebo kg /dm 3, M... v g/ mol c= c m M [ mol /l ], c m... v g/l c m =10 ϱ w [ g/l ] Změny ve složení roztoků Směšovací rovnice m 1 w 1 +m 2 w 2 =m w, m=m 1 +m 2 roztok 1 + roztok 2 -> výsledný roztok m 1 m 2 m w 1 w 2 w roztok 1 + voda -> výsledný roztok m 1 m 2 m w 1 w 2 = 0 w roztok 1 + pevná látka -> výsledný roztok m 1 m 2 m w 1 w 2 = 1 w Směšovací rovnice s molárními koncentracemi c 1 V 1 +c 2 V 2 =c V, ale pozor!v V 1 +V 2, Obecně neplatí aditivnost objemů, protože při vzniku roztoků může docházet k tzv. objemové kontrakci, nebo dilataci (zmenšení či zvětšení) výsledného objemu soustavy. Aditivnost objemů nelze předpokládat v těchto případech: koncentrace míšených roztoků jsou relativně vysoké hustoty míšených roztoků jsou velmi rozdílné teploty míšených roztoků jsou velmi rozdílné Aditivnost objemů lze předpokládat v těchto případech: při mísení plynů u velmi zředěných roztoků 3/10

4 1. Hmotnostní zlomek a hmotnostní procento - příklady 1. ročník 1.1. Jaký je hmotnostní zlomek KOH v roztoku, který vznikl rozpuštěním 50g této látky ve 150 g vody? [0,25] 1.2. Kolik gramů vody bude potřeba, aby z 65 g KBr byl připraven roztok, ve kterém je hmotnostní zlomek této soli 0,05? [1235 g] 1.3. Jaký bude hmotnostní zlomek chloridu sodného v soustavě, která vznikla neutralizací roztoku připraveného rozpuštěním 50g NaOH v 550 cm 3 vody plynným chlorovodíkem? [0,113] 1.4. Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, jehož 90g obsahuje 15 g HCl? [0,167] 1.5. Jaký je hmotnostní zlomek AgNO 3 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 2 g dusičnanu stříbrného ve 198 g vody. [0,01] g NaOH bylo rozpuštěno v 750 g vody. Bude hmotnostní zlomek NaOH v roztoku větší než 0,07? [ne, bude 0,0625] 1.7. Kolik gramů KI je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek KI 0,05, bylo-li pro jeho přípravu použito 90 g vody? [4,74 g] 1.8. Kolik gramů HCl je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 0,12, bylo-li pro jeho přípravu použito 245 g vody? [33,41 g] 1.9. Kolik gramů NaCl bude izolováno z 2500 g roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek chloridu sodného 0,14, bude-li z něj odpařena veškerá voda? [350g] Kolik gramů vody je třeba na rozpuštění 90 g dusičnanu draselného, pokud má být hmotnostní zlomek dusičnanu draselného v roztoku 0,08? [1035] Jaká byla navážka heptahydrátu siřičitanu sodného na přípravu 500 g roztoku siřičitanu sodného, ve kterém je hmotnostní zlomek vody 0,84? [159,9 g] Jaké množství jodidu draselného je rozpuštěno ve 12% roztokou této látky, bylo-li na jeho přípravu použito 125 g vody? [17,1 g] Kolik gramů vody bude třeba, aby z 16 g manganistanu draselného byl připraven 2% roztok této soli? [784 g] 4/10

5 2. Objemové procento - příklady 1. ročník 2.1. Kolik cm 3 absolutního ethanolu je třeba na přípravu 1200 cm 3 roztoku, který obsahuje 50 objemových procent ethanolu? [600 cm 3 ] 2.2. Roztok ethanolu o objemu 900 cm 3 byl připraven zředěním 400 cm 3 absolutního ethanolu. Vypočítej koncentraci roztoku v objemových %. [44,4 obj.%] 2.3. Roztok byl připraven zředěním 70g absolutního ethanolu na celkový objem 400 cm 3. Vyjádři koncentraci roztoku v objemových procentech. (hustota ethanolu je 0,7907 g.cm -3 ) [22,13 obj.%] 3. Molární koncentrace - procvičování - 1. ročník (v hodině budou řešeny příklady z učebnice) 3.1. Jaká je molární koncentrace roztoku, jestliže v 5 l roztoku je obsaženo 800 g NaOH? [4 mol/l] 3.2. Kolik g NaOH potřebujeme na přípravu 2 litrů jeho 0,1M roztoku? [8 g] 3.3. Jaký objem 0,5M roztoku můžeme připravit z 340 g dusičnanu stříbrného? [4 litry] 3.1. Potřebujeme 0,56 mol kyseliny dusičné. Jaký objem 4M roztoku je potřeba odměřit? [0,14 litru] 3.2. Vypočítej objem 0,125 M roztoku NaOH, který je možno připravit z 10 g NaOH [2 litry] 3.3. Jaká je molární koncentrace KOH, jestliže ve 2 l roztoku je obsaženo 56 g KOH? [0,5 mol/l] 3.4. Kolik gramů KOH potřebujeme na přípravu 3 l jeho 0,1M roztoku? [16,8 g] 3.5. Jaký objem 2M roztoku můžeme připravit z 224 g KOH? [2 litry] 3.6. Kolik gramů NaOH je potřeba k přípravě 250 ml roztoku NaOH o molární koncentraci 0,1 mol/l? [1 g] 3.7. Jaká je molární koncentrace roztoku, který vznikne rozpuštěním 6,107 g dihydrátu chloridu barnatého v menším množství vody a doplněním vodou na objem 0,5 dm 3? [0,05 mol/l] 3.8. Kolik gramů pentahydrátu síranu měďnatého potřebujeme na přípravu dvou litrů jeho 0,2 M roztoku? [100 g] 3.9. Kolik gramů Na 2 S 2 O 3. 5 H 2 O potřebujeme na přípravu 0,5 l roztoku o koncentraci 0,2 mol/l? [24,8 g] 5/10

6 4. Změny ve složení roztoků - příklady 1. ročník 4.1. Bylo smícháno 150 g 40% HNO 3 s 350 g 10% HNO 3. Kolika procentní HNO 3 vznikne? [19%] 4.2. Kolik vody musíme přilít k 250 g 25% roztoku, aby vznikl roztok 5%? [1 litr] 4.3. Kolik g soli musíme přidat k 200 g 25% roztoku, aby vznikl roztok 40%. [50 g] 4.4. Vypočítejte koncentraci H 2 SO 4, která vznikla smíšením 120 g H 2 SO 4 96% a 500 g H 2 SO 4 10%. Kolik g 100% H 2 SO 4 je ve výsledném roztoku obsaženo? [26,6%, 165,2 g] 4.5. Kolik kg 96% H 2 SO 4 a 64% H 2 SO 4 potřebujeme pro přípravu 50 kg 92% H 2 SO 4? [43,75 kg 96% H 2 SO 4, 6,25 kg 64% H 2 SO 4 ] 4.6. Vypočítej koncentraci roztoku chloridu sodného, který vznikne smísením 5 dm 3 3 M roztoku NaCl a 2 dm 3 4M roztoku NaCl. Objemovou kontrakci zanedbejte. [3,3 mol/dm 3 ] 4.7. Kolik gramů vody musíme odpařit z 500 g 12% roztoku, aby vznikl roztok 20%? [200 g] 4.8. Kolik cm 3 60% kyseliny dusičné (ρ = 1,3667 g.cm -3 ) a kolik cm 3 jejího 10% roztoku (ρ = 1,0543 g.cm -3 ) bude třeba smísit pro přípravu 5 dm 3 30% roztoku této kyseliny (ρ = 1,1800 g.cm -3 )? [1726,8 cm 3 60% roztoku, 3357,7 cm 3 10% roztoku] 4.9. Kolik cm 3 50% HNO 3 (ρ = 1,3100 g.cm -3 ) a kolik cm 3 vody je třeba na přípravu 1500 cm 3 jejího 20% roztoku (ρ = 1,1150 g.cm -3 )? [510,7 cm 3 50% HNO 3 a 1003,5 cm 3 vody] ml 96% H 2 SO 4 bylo smícháno s 200 ml H 2 O. Kolika % H 2 SO 4 vznikne? (hustota 96% H 2 SO 4 je 1,8406 g.cm -3 ) [30,25%] 6/10

7 5. Změny ve složení roztoků - procvičování 1. ročník 5.1. Kolik gramů 5% roztoku musíme přidat ke 100 g 50% roztoku, aby vznikl roztok 20%? [200 g] 5.2. Kolik g vody musíme smíchat s 200 g 80% H 2 SO 4, aby vznikla 20% H 2 SO 4? [600 g] 5.3. Kolik g vody musíme přidat k 500 g 40% H 2 SO 4, aby vznikla H 2 SO 4 15%? [833 g] 5.4. Kolika procentní HNO 3 vznikne smícháním jednoho litru vody a 500 ml 32% HNO 3, která má hustotu 1,2 g.ml -1. [12%] 5.5. Kolik g soli musíme přidat k 1 kg 15% roztoku, aby vznikl roztok 20%? [62,5 g] 5.6. Jaká bude koncentrace 300 g 30% roztoku, přidáme-li k němu 50 g soli? [40%] 5.7. Jaké množství 25% HCl (hustota 1,125 g/ml) potřebujeme na přípravu 2 litrů 10% HCl (hustota 1,05 g/ml)? [746,7 ml] 5.8. Jaká bude koncentrace H 2 SO 4, která vznikne smíšením 6 kg H 2 SO 4 96% a 25 kg H 2 SO 4 10%? [26,6%] 5.9. Kolik g vody musíme odpařit z 250 g 4,2% roztoku soli, aby vznikl roztok 5%? [40 g] Kolik cm 3 50% HNO 3 (ρ = 1,310 g.cm -3 ) a kolik cm 3 vody je třeba na přípravu 450 cm 3 jejího 10% roztoku (ρ = 1,054 g.cm -3 )? [72,4 cm 3 50% HNO 3, 379,4 cm 3 vody] Kolik cm 3 40% HNO 3 (ρ = 1,25 g.cm -3 ) a kolik cm 3 vody je potřeba pro přípravu 250 cm 3 15% roztoku HNO 3 (ρ = 1,08 g.cm -3 ). [81 cm 3 40% HNO 3, 168,8 cm 3 vody] Jaká bude výsledná koncentrace roztoku, který vznikne smísením 250 cm 3 50% kyseliny dusičné (ρ = 1,310 g.cm -3 ) s 300 cm 3 15% roztoku této kyseliny (ρ = 1,080 g.cm -3 )? [32,6%] Kolik cm 3 50% H 2 SO 4 (ρ = 1,40 g.cm -3 ) je potřeba k přípravě 1000 cm 3 10% roztoku této kyseliny (ρ = 1,07 g.cm -3 ), pokud ředíme vodou? [152,9 cm 3 ] Kolika procentní roztok získáme smícháním 15 kg 28% roztoku NaOH, 8 kg 12% roztoku NaOH a 20 kg vody? [12%] Kolik gramů pevného KIO 3 musíme přidat k 250 g 10% roztoku KIO 3, aby vznikl roztok 22%ní? [38,461 g] 7/10

8 6. Hmotnostní zlomek - příklady CHS4 (řešení v prezentaci) 6.1. Kolik gramů 5% roztoku CuSO 4 můžeme připravit z 25 g CuSO 4.5H 2 O. Kolik g vody na přípravu tohoto roztoku potřebujeme? [320 g roztoku, 295 g vody] 6.2. Ve 100 g vody bylo rozpuštěno 20 g KOH. Vypočtěte hmotnostní zlomek vody a KOH. [0,833; 0,166] 6.3. Kolik gramů HCl je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 0,12, bylo-li pro jeho přípravu použito 245 g vody? [33,41] 6.4. Jaký bude hmotnostní zlomek NaCl v soustavě, která vznikla neutralizací roztoku připraveného rozpuštěním 50 g NaOH v 550 cm 3 vody plynným chlorovodíkem [0,113] 6.5. Ve které z uvedených solí CuSO 4, ZnSO 4, FeSO 4, K 2 SO 4 - je největší procentuální obsah síry? [v síranu železnatém] 6.6. Kolik gramů vody bude potřeba, aby z 16 g KMnO 4 byl připraven 2% roztok této soli? [784 g] 6.7. Kolik procent vody obsahuje pentahydrát síranu měďnatého? [36,08%] 6.8. Kolik vody je nutno použít na přípravu 15% roztoku síranu zinečnatého ze 120 g heptahydrátu síranu zinečnatého? [328,7 g] 7. Molární koncentrace - příklady CHS4 (řešení příkladů 7.1 až 7.6 v prezentaci) 7.1. Kolik g H 2 SO 4 obsahuje 0,5 dm 3 jejího 0,25M roztoku? [12,25 g] 7.2. Kolik cm 3 30% HNO 3 ( ρ = 1,1800 g.cm -3 ) je potřeba na přípravu 500 cm 3 jejího 0,5M roztoku? [44,49 cm 3 ] 7.3. Kolik gramů tetrahydrátu chloridu manganatého je nutno navážit pro přípravu 500 cm 3 0,1M roztoku chloridu manganatého? [9,9 ] 7.4. Jaká bude molární koncentrace roztoku NaCl, který vznikne rozpuštěním 15 g NaCl ve vodě a doplněním na objem 500 cm 3? [0,51 mol/l] 7.5. Na jaký objem (v cm 3 ) je třeba zředit roztok, který vznikl rozpuštěním 65 g KBr ve 150 dm 3 vody, aby výsledný roztok byl 0,5M? [1092 cm 3 ] 7.6. Kolik cm 3 0,2M roztoku HCl bude nutno použít, aby jeho neutralizací 0,4 M roztokem NaOH vzniklo 10 g NaCl? Kolik cm 3 0,4 M roztoku NaOH bude pro tuto reakci použito? [427,5 cm 3 ] 8/10

9 7.7. Kolik cm 3 64% HNO 3 (ρ = 1,3866 g.cm -3 ) je potřeba na přípravu 1000 cm 3 jejího 2M roztoku? [142 cm 3 ] 8. Změny ve složení roztoků - příklady CHS Kolik kg 35% HCl a 10% HCl potřebujeme na přípravu 10 litrů 20% HCl? (hustota 20% HCl je 1,1 g.cm -3 ). Jaký objem daných roztoků budeme potřebovat? [6,6 kg 10%, 4,4 kg 35%; 3,76 litrů 35%, 6,29 litrů 10%] 8.2. Kolik g vody potřebujeme odpařit z 250 g 2% roztoku soli, aby vznikl roztok 5%? [150 g] 8.3. Připravte 220 g 20% HNO 3 z 65% HNO 3 a z HNO 3 10%. [40 g 65% HNO 3 a 180 g 10% HNO 3 ] 8.4. Ze 100 kg 50% roztoku bylo odpařeno 20 kg vody. Kolika % roztok vznikne? [62,5%] 8.5. Kolik g vody musíme odpařit z 1 kg 10% roztoku, aby vznikl roztok 35%? [714 g] 8.6. Ke 150 ml H 2 O bylo přidáno 150 ml 32% roztoku NaBr. Jaká je koncentrace vzniklého roztoku? (hustota 32% NaBr je 1,308 g/cm 3 ) [18,14%] ,1 ml 25% roztoku NH 3 máme zředit na 13,2% roztok. Kolik ml vody musíme přidat? (hustota 25% NH 3 je 0,907 g/cm 3 ) [58,46 ml] 8.8. Kolik g NH 4 VO 3 o 70% čistotě je třeba navážit, abychom získali 200 ml roztoku o látkové koncentraci 0,05 mol/dm 3? [1,6713 g] 8.9. Máme 50 ml roztoku HCl o koncentraci 8 mol/l. Kolik ml vody musíme přidat, abychom získali roztok o koncentraci 3,5 mol/l? [64,29 ml] Kolik ml roztoku HI o koncentraci 0,5 mol/l bylo smícháno s 0,2 l roztoku HI o koncentraci 1,5 mol/l, vznikl-li roztok HI o koncentraci 0,95 mol/l? [244,44 ml] Kolik mg NaI o 95% čistotě je třeba navážit, abychom získali 170 ml roztoku o látkové koncentraci 0,15 mol/l? [4023,4 mg] Kolik ml 36% roztoku HCl (hustota 1,1789 g/cm 3 ) je třeba odpipetovat na přípravu 250 ml roztoku HCl o hmotnostní koncentraci 7,292 g/l? [4,3 ml] Roztok, který obsahoval 300 mg KI v 500 ml roztoku byl z původního objemu 75 ml zředěn na objem 750 ml vodou. Jaká je hmotnostní koncentrace v g/l zředěného roztoku? [0,06 g/l] 9/10

10 9. Přepočty koncentrací 9.1. Jaká je koncentrace 12% roztoku H 3 PO 4 (hustota 1,0647 g/cm 3 )? [1,3037 mol/l] 9.2. Jaká je molární koncentrace 20%ní HCl? (hustota 1,1 g/cm 3 ) [6,03 mol/l] 9.3. Vypočítej molární koncentraci 25% roztoku NaOH (hustota 1,27 g.cm -3 ). [7,95 mol/l] 9.4. Vypočítej molární koncentraci 10% H 3 PO 4 (hustota 1,1 g.cm -3 ) [1,12 mol/l] 9.5. Jaká je molární koncentrace 37% HNO 3 (hustota 1,23 g.cm -3 ) [7,2 mol/l] 9.6. Připravte 250 cm 3 NH 4 OH o c = 0,1 mol/l z 26% NH 4 OH o hustotě 0,904 g.cm -3. Kolik 26 %ního NH 4 OH odměříme? [3,72 cm 3 ] 9.7. Který roztok H 2 SO 4 je koncentrovanější: 2% (hustota 1,0118 g/cm 3 ) nebo 2M (hustota 1,1205 g/cm 3 )? [2M roztok, protože je 17,5%] 9.8. Jaké je hmotnostní procento 1,68M kyseliny octové, má-li hustotu 1,0125g.cm -3? [9,96%] 9.9. Vypočítejte, kolik hmotnostních procent obsahuje 2M HNO 3 o hustotě 1,076 g.cm -3. [11,7%] Zjistěte hmotnostní procento směsi plynů obsahující 80 obj.% CO a 20 obj% H 2. [98,3% CO, 1,7% H 2 ] Jaká je látková koncentrace CuSO 4, obsahuje-li 25 g CuSO 4 v 1000 ml roztoku? [0,156 mol/l] Kolik ml 36% HCl (ρ=1,1789 g/cm 3 ) je třeba odpipetovat na přípravu 250 ml roztoku HCl o c m =7,292 g/l? [4,3 ml] Roztok síranu zinečnatého o koncentraci 50 g/l a o objemu 0,5 l byl smíchán s 200 ml 12% ZnSO 4 (ρ=1,131 g/cm 3 ). Jaká je látková koncentrace vzniklého roztoku? [0,4614 mol/l] ml H 3 BO 3 o c m = 50 g/l byly zředěny na objem 80 ml. Vypočtěte látkovou koncentraci vzniklého roztoku. [0,0202 mol/l] Kolik cm 3 36% HCl o hustotě 1,1789 g/cm 3 je třeba na přípravu 250 ml HCl o koncentraci 1,3 g/l? [0,77 cm 3 ] Jaká je koncentrace v mol/l, g/l a v g Ag/l 0,95% AgNO 3 (ρ=1,0 g/cm 3 )? [0,0559 mol/l; 9,5 g/l; 6,03 g Ag/l] Kolik ml roztoku dusičnanu stříbrného o koncentraci 150 g/l je třeba na přípravu 200 ml 8% roztoku o hustotě ρ=1,069 g/cm 3? [114,03 ml] Jaká je koncentrace v %, mol/l a v mg/ml roztoku CdSO 4 o c m = 0,2 mg Cd/l? hustota roztoku je 1,0026 g/cm 3. [3, %; 1, mol/l; 0, mg/ml] Jaká bude látková koncentrace zředěného roztoku, bylo-li ke 450 ml 26% HCl (ρ=1,129 g/cm 3 ) přidáno 250 ml roztoku HCl o c m = 50 g/l? [5,6654 mol/l] ml 22% kyseliny octové o hustotě 1,0288 g/cm 3 bylo zředěno na objem 500 cm 3. Jaká je látková koncentrace zředěného roztoku? [0,1884 mol/l] 10/10

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu.

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu. Kolik g bromidu sodného potřebujeme na přípravu pěti litrů roztoku této látky o molární koncentraci 0,20 mol/l? Ar: Na 23; Br 80 NaBr; V = 5 l; c = 0,20 mol/l c = n/v n = m/m c = m / (M. V).m = c M V MNaBr

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k obejmu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. ROZTOKY Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: a) plynné (čistý vzduch)

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Základní chemické výpočty I

Základní chemické výpočty I Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová Chemické výpočty 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost značka: m jednotka: kg 1 kg = 10 3 g = 10 6 mg (mili) = 10 9 µg (mikro)= 10 12 ng (nano) hmotnosti atomů velmi malé př. m(h) = 1,67.10

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace osmolarita, osmotický tlak ředění roztoků převody jednotek předpona označení řád giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10

Více

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky  1. základní PŘEVODY JEDNOTEK jednotky 1. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická teplota T kelvin K Látkové množství n mol mol Elektrický proud

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

krystalizace výpočty

krystalizace výpočty krystalizace výpočty krystalizace výpočty Základní pojmy: Tabulková rozpustnost: gramy rozpuštěné látky ve 100 gramech rozpouštědla při určité teplotě vyjadřuje složení nasyceného roztoku nasycený roztok

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

Příprava roztoků, absorpční spektrofotometrie

Příprava roztoků, absorpční spektrofotometrie Příprava roztoků, absorpční spektrofotometrie Příprava roztoků Roztoky jsou homogenní soustavy složené ze dvou či více složek. Složení roztoků (tedy údaje o kvantitativním zastoupení jednotlivých složek)

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

365 Kolik ml vody je treba pridat ke 100 ml roztoku ZnCh o hmotnostní

365 Kolik ml vody je treba pridat ke 100 ml roztoku ZnCh o hmotnostní .,.. 365 Kolik ml vody je treba pridat ke 100 ml roztoku ZnCh o hmotnostní koncentraci Cm=250 mg/l, aby vznikl roztok o koncentraci 0,020 g/l? [ 1150 ml] 366 Kolik g CsCI je treba na prípravu 400 ml roztoku

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

4. Látkové bilance ve směsích

4. Látkové bilance ve směsích 4. Látové bilance ve směsích V této apitole se naučíme využívat bilanci při práci s roztoy a jinými směsmi láte. Zjednodušený princip bilance složy i v systému (napřílad v ádince, v níž připravujeme vodný

Více

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 1 * Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 2 1. seminář LC Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010 3 Mol : jednotka látkového množství (látkové množství je veličina úměrná počtu látkových částic) 4 Mol : jednotka

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou? Hmotnosti atomů a molekul, látkové množství - 1. ročník 1. Vypočítej skutečnou hmotnost jednoho atomu železa. 2. Vypočítej látkové množství a) S v 80 g síry, b) S 8 v 80 g síry, c) H 2 S v 70 g sulfanu.

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace Chemické výpočty 8 Procvičování krystalizace Ing. Martin Pižl místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web: web.vscht.cz/pizlma Konzultace: Po 14:00 15:30 (po domluvě) Organizace výuky Obsah předmětu

Více

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE Složení roztoku KONCENTRACE ROZTOKU Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Způsoby vyjádření: - MOLÁRNÍ KONCENTRACE (molarita) - HMOTNOSTNÍ ZLOMEK - MOLÁRNÍ ZLOMEK - MOLÁLNÍ

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Výpočty na složení roztoků

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N. výpočtem Látkové množství n... Hmotnost

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace Chemické výpočty 6 Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace Ing. Martin Pižl místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web: web.vscht.cz/pizlma Konzultace: Po 14:00 15:30

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4 BIOCHEMIE, 1a TEST Čas: 45 minut (povoleny jsou kalkulátory; tabulky a učebnice NE!!). Řešení úloh vpisujte do textu nebo za text úlohy. Za správné odpovědi můžete získat maximálně 40 bodů. 1) Napište

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění roztoků 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění a směšování roztoků V laboratořích velmi často

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Experimentální postupy. Koncentrace roztoků

Experimentální postupy. Koncentrace roztoků Experimetálí postupy Kocetrace roztoků Kocetrace roztoků možství rozpuštěé látky v roztoku. Hmotostí zlomek (hmotostí proceta) Objemový zlomek (objemová proceta) Molárí zlomek Molarita (molárí kocetrace)

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno OPAKOVÁNÍ název soli tvoří podstatné a přídavné jméno podstatné jméno charakterizuje anion soli a jeho náboj: chlorid Cl - přídavné jméno charakterizuje kation soli a jeho oxidační číslo: sodný Na + podstatné

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak AGENDA převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak PŘEVODY JEDNOTEK jednotky I. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/9 Procvičování názvosloví v

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Agrochemie - cvičení 05

Agrochemie - cvičení 05 Agrochemie - cvičení 05 Hmotnostní zlomky a procenta Relativní atomová hmotnost (Ar) bezrozměrná veličina veličina Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti Relativní

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 SOLI Kuchyňská sůl Modrá skalice Potaš Kuchyňská sůl = chlorid sodný Na Cl Modrá skalice = síran měďnatý Cu SO 4 Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 Chemické názvosloví solí Soli = sloučeniny odvozené

Více