Firma také nabízí možnost tvorby mobilních aplikací pro blíže neurčené zákazníky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma také nabízí možnost tvorby mobilních aplikací pro blíže neurčené zákazníky."

Transkript

1 Marketingový plán pro 2012 Mobisoft 1. Celkové shrnutí Mobisoft je mladá firma zaměřující se na tvorbu softwaru nejen pro mobilní zařízení (platformu ios a Android), ale i jiná zařízení využívající platformu Android (především tablety). Cíl byl stanoven poměrně vysoký napsat do tří let aplikaci, aby zaujala dostatečně velké množství zákazníků a následně byla odkoupena libovolnou konkurenční firmou alespoň za 10 mil. Kč. Cílová skupina budou převážně mladí lidé (od 15-25), hlavní aplikace by měla využívat lidské potřeby komunikovat a sdílet informace, kostra aplikace je naplánována tak, aby efektivně spolupracovala s funkcemi, které nám za tímto účelem poskytla sociální síť Facebook. Firma také nabízí možnost tvorby mobilních aplikací pro blíže neurčené zákazníky. Chceme, aby každý zákazník měl možnost ztotožnit se s duchem firmy. Jsme svěží mladá společnost s tvůrčím kolektivem a zodpovědným přístupem ke každé zakázce. Tvorbu aplikací jsme pojali formou hry, díky tomu má každá naše aplikace nezaměnitelný charakter. Tímto přístupem se chceme i prezentovat. 2. Situační analýza 2.1. Marketingový výzkum Dle provedeného průzkumu jsme získali značné množství informací o tom, jak si cílový zákazník představuje komunikaci pomocí mobilního telefonu a to i v případě, že se nejedná o volání či sms, jedná se tedy i o komunikaci poskytnutou třetí stranou za pomoci doinstalované aplikace. Zákazníci touží především po levné a spolehlivé službě, kde nebude složité kontaktovat libovolného přítele v libovolnou dobu. Zde je procentuální rozvržení parametrů, označených jako důležité: 1. Cena: 90 % 2. Spolehlivost: 73 % 3. Jednoduchost ovládání: 60 % 4. Dostupnost: 59 % 5. Vzhled: 51,3 % 2.2. Analýza firmy Ze SWOT analýzy vyplývá, že je správným krokem, aby firma nestála pouze na našich produktech, ale i na nabídce vývoje aplikací pro naše zákazníky. Tento krok pomůže zajistit 2 možné příjmy financí pro firmu, avšak je zde potřeba o to větší tým programátorů. Do začátků potřebujeme alespoň 6 programátorů, přičemž týmy se časem (dle zakázek) rozšíří, je zde možnost rozšířit je i za 1

2 účelem nabídky programování pro více platforem. Rozšíření by pomohlo získat na konkurenceschopnosti a pokrytí větší množství potencionálních zákazníků. Nástroj: Tabulka SWOT analýzy Analyzovaná oblast : Mobisoft - DoItNow Silné stránky (Strengths) Nízké ceny produktů Aplikace především pro mladé lidi (nejpočetnější cílová skupina) Nová firma, nové nápady Příležitosti (Opportunities) Možnost zformovat ideální vzhled firmy Nechat zákazníky se ztotožnit s produkty a duchem firmy Možnost rozšířit nabídku podporovaných platforem Slabé stránky (Weaknesses) Nemáme žádné reference Nedostatečné zkušenosti Pouze 2 platformy Hrozby (Threats) Naše aplikace nezaujmou Nebudeme mít uspokojivé nápady pro na tvorbu aplikací 2.3. Analýza okolí Jako jednoho z hlavních konkurtnetů bych označil pražskou firmu ulikeit, hlavní výhodu této firmy vidím v tom, že včas vstoupila na český s nabídkou kvalitního zpracování mobilních aplikací. Důsledkem toho bylo, že téměř každá firma, požadující vlastní aplikaci se obrátila na společnost ulikeit, čím ulikeit získala nepřeberné množství klíčových zákazníků a dostatek kvalitních referencí. Analyzovaná oblast : ulikeit Silné stránky (Strengths) Reference Pokrytí mnoha platforem (ios, Android, Blackberry, Symbian,...) Pobočka v USA Příležitosti (Opportunities) Možnost rozšířit působení do ostatních zemí Slabé stránky (Weaknesses) Zajímají se pouze o velké zakázky Komunikace Ceny služeb Hrozby (Threats) Velké množství nově vznikajících firem Dalším velmi kvalitním soupeřem v oblasti tvorby mobilních aplikací je firma DevTeam, založená roku Tato společnost se soustředí především na tvorbu aplikací pro bankovní sektor, ovšem výjimkou zde nejsou ani aplikace jiného zaměření. Analyzovaná oblast : DevTeam Silné stránky (Strengths) Reference Malé náklady firmy na provoz Nízké ceny Příležitosti (Opportunities) Slabé stránky (Weaknesses) Omezené množství platforem (iphone, Android) Není příliš zmiňovaná, malá propagace Hrozby (Threats) Studenti, kteří se zajímají o tvorbu aplikací na jejích platformu (konkurence) 2

3 2.4. Analýza zákazníků Ze zveřejněných tabulek prodejů mobilních aplikací lze snadno vyčíst, že nejpočetnější skupina se zájmem o nové aplikace a tudíž i s potenciálem koupit případně naše aplikace, je věková kategorie od 15 do 25 let. Rozhodli jsme se cílit naše produkty právě na tuto věkovou kategorii. Mladí lidé mají zájem pomocí mobilního telefonu především komunikovat a bavit se. Naše firma se snaží uspokojit právě jejich potřeby komunikovat, a to proto, že i samotná komunikace je jistou formou zábavy, tím pádem chytře pokryjeme obě potřeby. Prodeje našich produktů právě mladým lidem by měl být hlavní zdroj našich příjmů (až 70 %), zbytek se rozprostře mezi zákazníky z jiných věkových kategorií. V budoucnu bychom chtěli dosáhnout až 85 % příjem právě z této skupiny Zároveň je pro nás velmi důležité rozdělit zákazníky do 2 skupin a to dle využívané platformy. Vzhledem k možnostem jednotlivých platforem bych doporučil v případě Android verze aplikací nenastavovat cenu příliš vysoko, vysoká cena by odradila zákazníka od koupě. Ten by si tu samou aplikaci mohl stáhnout nelegálně na internetových úložištích a tím by nám nepřinesl žádný zisk. V případě platformy ios není nelegální stahování příliš jednoduché, proto nelegální stahování není tak závažný problém. Oproti jiným firmám se snažíme přiblížit se našim zákazníkům a prohloubit vzájemný vztah. Toho chceme dosáhnout hlavně pořádáním programátorských soutěží, každý měsíc chceme také víkendové semináře pro mladé a nadějné programátory mobilních aplikací, tyto semináře jsou pro naše zákazníky zcela zdarma a za malý poplatek pro ostatní zájemce. Nástroj : Název Uživatelé ios Uživatelé Android Segmentová tabulka Charakte-ristika Jednoduché ovládání, přístupnost Cena, přístupnost Počet zákazníků (%) Roční nákup Růst Potenciál (tržby) % % Marketingové cíle 1. Prosadit aplikaci DoItNow, aby se z ní stal hlavní produkt naší firmy, představa je alespoň stažení do 2 let. To by firmu mělo zajistit na případné období neúspěchu s jinými aplikacemi. 2. Založit obchodní oddělení firmy, které by shánělo zakázky pro programátory a to do 1 roku. 3. Do 10 let chceme mít roční obrat firmy nejméně 15 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že já a můj společních jsme dobří v programování mobilních aplikací, nabízí se zde možnost úspor v podobě našeho aktivního se zapojení na projektech, tím uspoříme značné finanční prostředky, které bychom jinak vynaložili za externí programátory. Tyto prostředky můžeme investovat do reklamy, nákupu kvalitnější výpočetní techniky a vzdělávání našich pracovníků. 3

4 4.Marketingová strategie 4.1 Produkty a služby Hlavní službou, kterou budu nabízet je tvorba aplikací firmám na míru. Dále budu také nabízet několik vlastních aplikací, jak jsem již zmínil, soustředěných především na ovládání a komunikaci přes sociální síť. Náš nejdůležitější produkt je aplikace DoItNow.Tato aplikace je propojená s Facebookem a má za cíl sdružovat lidi se stejnými zájmy a vyplňovat jejich volný čas. Umožňuje uživateli (tazatel) nastavit si status, radius působnosti, dobu konání a místo. Následně se status zákazníka zobrazí v nabídce všem ostatním uživatelům, kteří se vejdou do nastaveného radiusu. V případě zájmu jednoho či více ostatních uživatelů(respondentů) je možnost vykonávat činnost uvedenou ve statusu tazatele. Statusy je možné nechávat nastavovat aplikaci automaticky, aniž by byl potřebný zásah uživatele(tazatele). Př: Představme si, že jsem vysokoškolský student, který dojíždí na každodenní studia z Pardubic do Hradce Králové. Vím, že mám každý čtvrtek 4 volné hodiny mezi přednáškami a nechce se mi jezdit zpátky do Pardubice. Po nějaké době začnou docházet nápady co mám v HK dělat se 4 hodinami volného času. Nastavím si tedy status, že chci zajít např. na tenis. Nastavím radius působnosti na 5 km (měl by pokrýt celý HK) a požadovanou dobu. Můj stav se zobrazí jak mým kamarádům na Facebooku, kteří využívají stejnou aplikaci, tak i neznámým lidem, kteří se vejdou do zadaného radiusu. V případě zájmu nějakého jiného uživatele (respondenta) je možno napsat přes integrovaný chat zprávu tazateli, který buď přijme nebo odmítne žádost na společnou aktivitu. Tento princip dovoluje trávit volný a jinak nevyužitý čas jak s přáteli, tak je zde možnost seznámit se i s cizími lidmi či poznat naprosto nové aktivity a užít naplno svůj potenciál. Do budoucna plánujeme DoItNow rozšířit o online seznamku založenou na podobném principu Distribuce Distribuce v rámci našeho podnikání je velmi prostá. Při tvorbě aplikací je jako jediná legální možnost vystavit vytvořenou aplikaci do online obchodů, kde si ji bude moci každý uživatel sám stáhnout. Na platformě ios se tento obchod jmenuje App Store, v případě Androidu jej nazýváme Market. Zde si uživatel aplikaci prohlídne, přečte si úvodní text, je možno shlédnout zde i několik screenshotů. Pokud se nám povede uživatele zaujmout, může si ji za uvedenou cenu stáhnout. Ke zviditelnění a umístění naší aplikaci výše v žebříčcích stahování, bych ji poskytl několika internetovým serverům k otestování a orecenzování a to ještě před datem oficiálního uvedení na. Zárověň bych informoval potencionální zákazníky na webu naší firmy o uvedení nové aplikace a jejích vlastnostech Cenová politika Ceny za aplikace, které vytvoříme na míru si může stanovit sám zákazník. Ovšem ke každé aplikaci vypracujeme zvlášť posudek s doporučenou cenou, za kterou by se aplikace měla dále prodávat. V posudku vezmeme v úvahu charakter aplikace, její účel, vlastnosti, cílovou skupinu a zaměření. 4

5 V případě námi vytvořených aplikací zohledníme navíc ještě dobu, kterou jsme aplikaci vyvíjeli. Jako maximální hranici za jednu aplikaci jsme si stanovili 8.99$, jako minimální 0,79$. Ve výjimečných případech je možno poskytovat aplikace zdarma a vydělávat pouze na reklamách zobrazovaných v samotné aplikaci. U konkrétního případu (aplikace DoItNow) budou uvedeny 2 možnosti. První možnost bude právě za 0,79$, aby jsme zmírnili pocit z toho, že by uživatel musel za aplikaci platit, přirovnáme v úvodním textu aplikace cenu k jinému výrobku jiné firmy, aby zákazník viděl, že cena je opravdu nízká (Např. Za cenu jednoho cheeseburgeru můžete poznat nové přátele,...). Jako druhou možnost uvedeme verzi stejné aplikace zdarma, s tím, že budeme vydělávat na zobrazovaných reklamách (reklamy v placené verzi nebudou), neplacená verze bude mít jistá omezení jako například nemožnost komunikovat přes chat, ale jen formou komentářů, nemožnost nastavit akční radius atd. U obou platforem je nejčastější cena za jednu aplikaci právě již 0,79$, čímž zaručuje konkurenceschopnou pozici pro náš produkt Marketingové aktivity - komunikační mix Jako nejdůležitější část komunikačního mixu je reklama na jednotlivé produkty. U firmy vyvíjející mobilní aplikace nepovažujeme příliž za důležité budování značky firmy, zde budou zákazníky zajímat především výsledné produkty, nezávisle na tom, kdo je vyvinul. V případě zmíněné aplikace DoItNow bude potřeba upoutat pozornost velkého množství lidí a to hned zpočátku. Jelikož aplikace doslova stojí na lidech a jejich využívání, je potřeba oslovit co nejširší okruh potenciálních zákazníků a představit jim jedinečnost našeho produktu. Konkrétně u DoItNow bych se zaměřil na jednoduchost aplikace, na nové možnosti, které aplikace nabízí (seznamování, poznávání nových aktivit), na spontálnost jenž nabízí, vyzvihnul bych také jedinečnost nápadu sdružovat a seznamovat navzájem nové lidi u neznámých či známých aktivitách. Formy zviditelnění bych zvolil již zmíněnou možnost předčasného zaslání na orecenzování na internetové servery, zabývající se mobilními telefonu. Tato možnost má značnou výhodu za nulovou investici si recenzi může přečíst nesčetné množství lidí, kteří si můžou aplikaci následně zakoupit. Vyskytuje se zde ovšem i riziko špatné recenze, kdy by efekt byl zcela opačný. Jako další účinnou formu považujeme reklamní internetové bannery, vytvoření firemního profilu na Facebooku, umístění se do reklamního systému Google AdSence a zaplacení poplatku za umístění ve vrchních pozicích v obchodech s mobilními aplikacemi (App Store, Market). 5

6 5. Akční programy Nástroj - tabulka aktivit : Aktivita Cíl aktivity Zodpově dná osoba Reklamní bannery Recenze na serverech zabývajícími se mobilními telefony Firemní profil na facebooku Placená pozice obchodech Google AdSence v Zaujmout a přivést na náš web Předvést aplikaci v co nejlepším světle a přimět ke koupi Zaujmout a přivést na náš web Přimět ke koupit, zviditelnění aplikace Zviditelnění a přivedení zákazníků na náš web Začátek Konec Plánovaný rozpočet 1. Den v měsíci Před uvedením na Před uvedením na Ihned při uvedení na Ihned uvedení při na Poslední den v měsíci. Na dobu půl roku / produkt Konec není možný stanovit. Při zániku firmy Po uplynutí 3 měsíců Po uplynutí 1 roku Kč/měs. 0 Kč 0 Kč Kč/měs Kč/rok (4 167 Kč/měs) 6. Rozpočet Náklady na měsíční provoz reklamních aktivit jsem spočítal na Kč. Do nákladů jsem zahrnul všechny aktivity uvedené výše. Po 3 měsících klesne částka o Kč/měs., po jednom roce klesne o dalších 4167 Kč/měs. Z důvodu alespoň částečné kompenzace bych na svém webu umístil reklamu na servery zabývající se tématikou mobilních telefonů, případně na prodejce mobilních telefonů. Tato reklama by mohla vynést až 5000 Kč/měs. Je možné tyto náklady pokrátit také systémem výměny bannerů, kdy na své weby odkážeme vzájemně s jiným webem. Zároveň bude s růstem firmy zavést speciální oddělení zabývající se přimo reklamou na dané produkty. 7. Systém měření a kontroly Z důvodu neskutečně proměnného a nestabilního prostředí, ve kterém se s mobilními aplikacemi vyskytuje, chceme provádět kontroly plnění cílů každý měsíc. Hodnocení se bude archivovat formou reportů obsahující nárůst počtu uživatelů za nové období, porovnání s předchozím obdobím, odhad na další měsíc a porovnání s odhadem z minulého měsíce. Chceme zde porovnat nárůst počtu uživatelů, nárůst/pokles tržeb, zaznamenat reakce uživatelů a zákazníků na provedenou reklamní kampaň. Tyto reporty se budou probírat vždy první týden v měsíci na poradách firmy a budou vypracovávány najatým externím pracovníkem vždy během prvních 2 dní v novém měsíci. 6

SPECIFIKA OBCHODU S MOBILNÍMI APLIKACEMI

SPECIFIKA OBCHODU S MOBILNÍMI APLIKACEMI Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SPECIFIKA OBCHODU S MOBILNÍMI APLIKACEMI Tomáš Perzl EDUCAnet - gymnázium a střední odborná škola České Budějovice,

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

Jaroslav Veselý. Bakalářská práce

Jaroslav Veselý. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jaroslav Veselý Podnikatelský záměr a marketingová strategie pro internetový obchod s oblečením

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone A k a d e m i c k ý r o k : 2 0 0 6 / 2 0 0 7 T e r mí n c v i č e n í : Ú

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace Internet startup business plan and its implementation Roman Sterly Plzeň 2013

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů Marketing plan for Unicorn College using guerilla marketing Daniel Musil Unicorn College 2011 Unicorn

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Mobilní platforma pro podporu vykonávání aktivit řízená

Více

Mechanismy fungování sociálních sítí

Mechanismy fungování sociálních sítí Mechanismy fungování sociálních sítí KAPITOLA 1 V této kapitole : Jak fungují sociální sítě Kdo jsou jejich uživatelé Jak se v sociálních sítích šíří informace Jak funguje virální efekt Co jsou to okruhy

Více

Vzhůru. do Ameriky! Drahá e-kriminalita Kyber zločinnost stojí globální ekonomiku 7,6 bilionu korun ročně

Vzhůru. do Ameriky! Drahá e-kriminalita Kyber zločinnost stojí globální ekonomiku 7,6 bilionu korun ročně ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 10 WWW.BW.CZ WWW.CIO.CZ 100 Kč 4,32 Drahá e-kriminalita Kyber zločinnost stojí globální ekonomiku 7,6 bilionu korun ročně Kancelář bez papírů Trend přesunu od tištěných dokumentů k elektronické

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE V PRŮMYSLOVÉ

Více