Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU"

Transkript

1 Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

2 ÚVOD základní pojmy Podnikatelský záměr (dále PZ) = základní plán podnikání zacílený především na tzv. jádro podnikání (hlavní, stěžejní činnost), případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora podstata PZ: dvě hlediska: hlubší rovina: prakticky nedosažitelný ideál jemuž se podnikatel více či méně úspěšně snaží v průběhu podnikání přiblížit. obecná rovina: dlouhodobá strategie podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu PZ by se měl časem vyvíjet tak, aby odpovídal nově nabytým zkušenostem firmy či podnikatele (nezřídka bývá tento posun doprovázen změnou loga a celkové image) typickým znakem je utajení klíčových částí až do okamžiku realizace ochrana proti zneužití nápadu konkurencí

3 VÁŠ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR DISKUZE : Jak jste přišli na svůj podnikatelský záměr, nápad na podnikání??

4 1. DEFINOVÁNÍ POSTUP PŘI TVORBĚ PZ I. OBLASTI PODNIKÁNÍ II. TRHU A TRŽNÍCH SEGMENTŮ III. DODAVATELŮ IV. KONKURENCE 2. PROVEDENÍ SWOT ANALÝZY 3. PROVEDENÍ KALKULACE PZ 4. ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO TEXTU PZ

5 TVORBA PZ - OBLAST PODNIKÁNÍ (= popis podnikatelské činnosti) jaká činnost výroba, služby, obchod vlastnosti výrobku; účel, potřebnost a použití; v čem spočívá inovace, přidaná hodnota; patentoprávní ochrana charakteristika činnosti co budete vyrábět, prodávat jaký prospěch přinese výrobek / služba zákazníkovi kde bude podnikatelskou činnost provozovat vlastní prostory, nájem,

6 TVORBA PZ - TRH A TRŽNÍ SEGMENTY segmentace trhu definujte celkový a cílový trh kdo budou vaši zákazníci, které cílové skupiny zákazníků oslovujete (domácnosti,děti, další podnikatelské subjekty,.) jak velký je tento segment? Jaký má potenciál do budoucna? Jaké faktory jej ovlivňují? na jakém území budete působit např. Zlín, Zlín a okolí, Zlínský kraj, Morava průzkum trhu - vlastní průzkum x průzkum konkurence propagace jak oslovit právě toho, koho oslovit chcete

7 TVORBA PZ - DODAVATELÉ dodavatelé od koho budete odebírat materiál, zboží proč právě od těchto dodavatelů?

8 konkurence TVORBA PZ - DEFINOVÁNÍ KONKURENCE kdo vám může konkurovat? v jakém rozsahu vám může konkurovat? srovnání s konkurencí stanovení konkurenčních výhod vašeho podnikání/výrobků/služeb v čem se výrobek liší od konkurence znaky jedinečnosti (možno provést SWOT analýzu pouze na konkurenci)

9 TVORBA PZ - SWOT ANALÝZA Faktory uvnitř společnosti Faktory vně společnosti - finanční stabilita - erudovaný management - zkušenosti z oboru podnikání - softwarové vybavení - kvalita výrobku, technologie.. - organizace prodeje - know-how, - překážky vstupu na trh - konkurence - nestabilita trhu - distribuční cesty - kvalita dodavatelů - vývoj cen surovin - hospodářský cyklus (S) (W) (O) (T) STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení

10 TVORBA PZ - KALKULACE 1. Vstupní náklady vybavení prostor (nábytek, stoly, police, výloha, koberec, osvětlení,.) potřebné vstupní vybavení (stroje, nářadí, počítač, tiskárna, pokladna,.) spočítat, za jak dlouho se vstupní výdaje firmě vrátí (celková částka/počet měsíců) jedná se o formu účetního měsíčního odpisu, který bude zahrnut do měsíčních nákladů firmy 2. Kalkulace výrobků nebo služeb při prodeji zboží stanovení obchodní marže u kalkulace zahrnout jednak všechny přímé náklady (materiál, opotřebení nářadí, vlastní práce) i nepřímé náklady (poměrná část měsíční režie firmy nájem, inzerce, telefon, PHM,.) 3. Tvorba ceníku prací, výrobků nebo služeb stanovit na základě kalkulace výrobků nebo služeb prodejní ceny 4. Výše úvěru, splátky na základě vstupních nákladů určit potřebnou výši úvěru a stanovit maximální dobu splatnosti a maximální možné měsíční splátky zahrnout do celkových měsíčních nákladů

11 TVORBA PZ - KALKULACE 5. výpočet mzdových nákladů zahrnout do celkových měsíčních nákladů 6. u obchodu provést výpočet minimálního množství (ceny) zásob v prodejně určit marži určit měsíční obrat 7. výpočet měsíčních nákladů nájem, telefon, propagace, mzdy, splátky úvěru, kancelářské potřeby, nákup materiálu, nákup zboží, PHM, silniční daň, dálniční známka, výměna oleje, výměna pneu, běžné opravy auta, cestovní náhrady (pokud není automobil zahrnut do majetku firmy 3,40 Kč + PHM + stravné), tvorba rezerv na opravy majetku a nečekané výdaje, poměrná část odpisu vstupních výdajů (pokud na ně nebyl použit úvěr),

12 8. výpočet měsíčních výnosů TVORBA PZ - KALKULACE prodej zboží: stanovit tržbu za zboží (marže z prodeje pak musí pokrýt všechny měsíční náklady mimo samotný nákup zboží) služby: vycházet ze stanoveného ceníku a stanovit předpokládané měsíční tržby výrobky: vycházet z kalkulace nákladů na výrobek a max.počtu vyrobených kusů při všech výpočtech měsíčních výnosů je nutné vycházet z běžné pracovní doby z vypočtené částky započítat jako reálné výnosy ve výši cca 60 70% 9. výpočet předpokládaného měsíčního hrubého zisku SOUHRN: Ekonomické podklady k PZ kalkulace vstupních výdajů zahrnout vše, co bude nutné pro zahájení podnikání kalkulace výdajů na výrobek nebo službu určit fixní a variabilní náklady ceník služeb, výrobků z něj odvodit předpokládané tržby úvěr výše, doba splácení, měsíční splátky jen pokud bude použit na pořízení vstupních nákladů kalkulace měsíčních příjmů a výdajů výpočet hrubého zisku z podnikání

13 TVORBA PZ KALKULACE finanční analýza Plánování investic jaký potřebujete majetek pro první rok podnikání dlouhodobý - HIM, NIM, FIM krátkodobý - zásoby, hotovost z jakých prostředků budete majetek financovat harmonogram nákupu kapitálu v souvislosti s plánovaným vývojem tržeb Plánování nákladů jednorázové náklady při založení provozní náklady Plánování obratu a výsledku hospodaření jaká je plánovaná výše obratu dle průzkumu trhu plánovaný počet zákazníků v prvních měsících x prodejní cena výsledek hospodaření Plánování finančních toků příjmů a výdajů (viz Finanční výkazy) kdy bude finanční tok kladný z čeho budete financovat počáteční záporné saldo finančních prostředků kdy dosáhnete bodu zvratu reálně stanovte délku období, kde nebudete generovat žádné příjmy jakou stanovíte dobu splatnosti pro své pohledávky, berete v úvahu platební morálku

14 TVORBA PZ KALKULACE Příklady kalkulací, pomocné tabulky (viz přílohy): Služby Obchod Výroba

15 SOUHRN ujasnění všech souvislostí Popište krátce předmět svého podnikání Produkty? Inovační záměry? Tržní situace Na jaké trhy se orientujete? Forma vstupu na trh? Velikost tržního potenciálu dnes a v budoucnu? Faktory úspěchu Vaše jedinečnost? Vaše konkurenční výhody? Užitek pro Vašeho zákazníka? Podnikové cíle Cíle růstu společnosti? Vaše podnikatelská vize? Konkrétní kroky k dosažení cílů? Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu Obrat a zisk plánovaný v příštích 5 letech? Kolik potřebujete kapitálu?

16 Podnikatelský plán by měl podat odpovědi na otázky: Prodejte svůj tým. Kdo je nositelem myšlenky, s kým spolupracuje? Co vlastně chcete prodávat, co je produktem a v čem je unikátní, je to výrobek nebo služba? Máte prototyp vašeho produktu? Jaké budou přínosy vašich výrobků či služeb pro zákazníky? Kdo to bude kupovat, kdo je zákazníkem, jak vypadá trh (kolik je potenciálních zákazníků)? Máte zjištěno, zda existuje poptávka po tomto produktu/myšlence.? Kdo je moje konkurence a jak se od ní odliším, co je mojí konkurenční výhodou, jaká je má přidaná hodnota. Jak velkou odhadujete konkurenci? Jakou marketingovou strategii zvolím? Jakou budu mít cenovou a obchodní politiku? Budu potřebovat nějaké zaměstnance? Jak bude moje podnikání řízeno? Jaké prostory k podnikání budu potřebovat (kancelář, výrobní halu, sklady...)? Jak to budu financovat? Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle mých myšlenek a mého podnikání? Jak velké odhadujete tržby za tento produkt/myšlenku? Umím vyčíslit náklady za moje služby nebo výrobky?

17 TVORBA PZ - ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO TEXTU PZ do šablony

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 9 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza rizik projektu výstavby podnikatelského inkubátoru Studie je zaměřena

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více