Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová"

Transkript

1 1

2 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: Opava, Englišova 82 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupci ředitele školy: Výchovní poradci: Speciální pedagog: Vedoucí školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava Horní náměstí Opava Mgr. Jan Škrabal Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Martin Vojáček Mgr. Jana Čížová Mgr. Lenka Hutařová Mgr. Markéta Heinzová p. Jitka Kvapilová Mgr. Tomáš Weicht p. Martin Koky Mgr. Silvie Vltavská Ing. Pavlína Sonnková Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Hana Šebestová Telefonní kontakt: , www stránky: 2

3 Základní charakteristika Základní škola, obklopena zelení, se nachází v klidném předměstském prostředí. Od centra města je vzdálena asi 7 minut městskou dopravou (zastávka MHD je 100m od školy). Ve škole je obvykle 26 tříd s průměrem 24 žáků na třídu. Škola je nejlépe vybavena odbornými učebnami v celé Opavě: chemicko-zeměpisnou laboratoří, dvěma učebnami informatiky, přírodovědnou učebnou, učebnou fyziky, učebnou cizích jazyků, nově vybavenými dílnami (kovodílnou, dřevodílnou, elektrodílnou), cvičnou kuchyní a multimediální učebnou. Od září 2014 je žákům i učitelům zpřístupněno informační centrum moderní konferenční sálek kombinovaný s knihovnou a jazykovou učebnou. Školní pozemek je upraven jako naučný minipark s vodním ekosystémem a patří k němu i skleník s teplomilnými rostlinami. V knihovně se běžně pořádají literární soutěže a další setkání. Učebna výtvarné výchovy, v níž se mají žáci možnost mimo běžných výtvarných technik naučit se i malování na hedvábí, na porcelán nebo práci s hrnčířskou hlínou. K ní slouží i dílny s keramickou pecí a třemi hrnčířskými kruhy. Školní hřiště na atletiku a míčové hry, pokryté umělým povrchem, snesou nejpřísnější měřítka kvality. Sportovní areál je, v rámci projektu Otevřená hřiště, také přístupný veřejnosti. Všechny třídy a kabinety ve škole jsou propojeny počítačovou sítí a všichni učitelé mají v kabinetech k dispozici počítače připojené k internetu a do informačního systému školy. Počítače jsou rovněž ve všech kmenových třídách a odborných učebnách, kde doplňují interaktivní tabule. Školní družina využívá vlastní relaxační zahradu. Žáci si mohou vybírat z mnoha volitelných předmětů: praktika z chemie, konverzace v jazyce anglickém, sportovní výchova, základy administrativy, seminář a praktika z přírodopisu, seminář a praktika z fyziky, technické práce, sborový zpěv a dalších, jejichž nabídka se každým rokem upravuje podle zájmů žáků. Samozřejmostí je výuka informatiky, která je zařazena s časovou dotací 1 hodiny týdně již v 5. ročníku a také do všech ročníků druhého stupně. Od sedmého ročníku nabízíme v rámci výuky druhého cizího jazyka výuku němčiny, ruštiny nebo španělštiny. Výuka 3

4 anglického jazyka probíhá již od prvního ročníku jako součást běžných předmětů. Od druhého ročníku pak s dotací hodiny týdně a od 3. do 9. ročníku vždy tři hodiny za týden. Od školního roku 2015/2016 se otvírá první třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. V matematice již sedmým rokem vyučujeme podle metody Prof. Milana Hejného, která využívá přirozené zvídavosti a zájmu dětí, a tak plně využívá jejich velký potencionál. Redakční rada, složená zejména z žáků, vydává už dvacet let školní časopis Hop. Vychází pětkrát ročně a je přístupný i na našich www stránkách. Ve škole funguje Školské poradenské pracoviště, kde speciální pedagog pomáhá žákům a třídním kolektivům řešit obtížné situace spojené s výukou i výchovou. Integrovaní žáci, kteří potřebují speciální výuku, jsou pak po celý rok vedeni dyslektickými asistenty. Na škole působí celkem 16 dyslektických asistentů. Mimo výuku, v rámci prevence negativních jevů, mají žáci možnost zapojit se i do mnoha zájmových kroužků, například debrujárů, sportovní gymnastiky pro I. stupeň, sportovní gymnastiky pro II. stupeň, zdravotnického kroužku, sborového zpěvu, florbalu, volejbalu, a pohybových skladeb. Žáci nižšího stupně mají navíc širokou možnost výběru dalších aktivit ve školní družině a školním klubu. Zvláště oblíbené jsou pravidelné víkendové výjezdy DRUŽLETKY (akce školní družiny), KLUBLETKY (akce školního klubu). Každá třída jmenuje své zástupce do školního žákovského parlamentu, který aktivně ovlivňuje dění ve škole. Zvláštní pozornost vedle kvalitní výuky je na škole věnována tělesné zdatnosti. Na I. stupni je od druhého ročníku nabízena rozšířená sportovní příprava ve 3 hodinách tělesné výchovy zaměřená hlavně na všestrannost s větším důrazem na rozvoj gymnastiky (sportovní gymnastika a pohybové skladby). Od 5. ročníku pak žáci mohou navštěvovat sportovní třídu opět s všestranným zaměřením, s větším důrazem na rozvoj atletických disciplín. Během celého studia jsou vedle obecných pohybových schopností rozvíjeny dovednosti v atletice, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu, plavání, sjezdovém i běžeckém lyžování, snowboardu, košíkové, volejbale, kopané, florbalu, cyklistice, turistice.. 4

5 Na I. stupni je samozřejmostí základní plavecký výcvik, školy v přírodě, lyžařské kurzy a výuka bruslení. Dále pořádáme lyžařská týdenní soustředění pro všechny žáky a plavání 1krát týdně v každém ročníku od 6. třídy. Pravidelně zajišťujeme pro 5. a 6. ročníky na začátku školního roku adaptační kurzy. Pro 6. až 9. ročník jsou připravena jarní atletická soustředění a pro 6. a 7. třídy podzimní soustředění zaměřená na cykloturistiku a sportování v lese (zvláště orientační běh). Systematická sportovní příprava je základem úspěchů škola je dlouhodobě nejvšestrannější v celém okrese a 23 let nepřetržitě i nejúspěšnější školou se sportovními třídami v rámci celé ČR. Vedle atletiky, v níž škola úspěšně reprezentuje ČR na všech mezinárodních akcích, dosahují žáci předních umístění na republikových soutěžích v plavání, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu. V kraji patří mezi nejlepší v lyžování, košíkové, volejbale. To vše při zachování vysokého standardu ve výchově a vzdělání. Důkazem je vysoké procento žáků sportovních tříd přijatých na střední školy, zvláště gymnázia. Již více než 25 let, v rámci příhraniční spolupráce, se při sportovních soutěžích pravidelně střetáváme se sportovně zaměřenou základní školou v Ratiboři a vzájemně si vyměňujeme své zkušenosti. 5

6 Rekapitulace rekonstrukcí, modernizací a oprav v letech Rok opravy 2000 Popis oprava atletického hřiště položení umělého povrchu výměna části vodovodů a vnitřní kanalizace výměna ventilů na radiátorech výměna elektroinstalace výměna počítačové sítě oplocení sportovního areálu 2003 osvětlení sportovního areálu 2004 oprava svislé izolace budov 2007 WC pro vozíčkáře oprava vstupu do budovy školy 2008 rekonstrukce a zateplení střech 2010 modernizace šaten 2012 výměna oken, zateplení budov oprava cest v areálu školy 2013 oprava skleníku 2014 oprava podlahy v tělocvičně zhotovení osvětlení chodníku ke ŠD vchodové dveře do šaten a vestibulu školy Ve sledovaném období bylo průběžně zhotoveno dřevěné obložení na chodbách a schodištích školy, částečná oprava podlah ve třídách a učebnách, výměna tabulí. Další naplánované rekonstrukce - výstavba nové tělocvičny - oprava příjezdových cest k budově školy - oprava a modernizace vestibulu školy - dokončení opravy podlah - dokončení výměny tabulí - dokončení výměny nábytku ve třídách a kabinetech 6

7 Vývoj počtu žáků a tříd na ZŠ Englišova ve sledovaném období Školní rok Počet tříd I.st. I. stupeň II. stupeň Celá škola Počet žáků I.st. Podíl *) % na I.st. Počet tříd II.st. Počet žáků II.st. Podíl *) % na II.st. Počet tříd Počet žáků Podíl *) Přepočtený počet pedagogů Průměrný počet žáků na pedagoga Průměrný počet žáků ve třídě , , ,58 45,8 17,39 24, , , ,59 43,7 18,54 24, , , ,61 42,0 18,97 25, , , ,10 42,9 18,11 25, , , ,42 41,4 17,29 24, , , ,40 40,6 16,70 23, , , ,55 39,6 16,29 23, , , ,37 37,4 15,96 22, , , ,25 34,6 16,39 23, , , ,41 32,6 16,90 23, , , ,62 34,2 16,40 23, , , ,60 37,0 15,22 22, , , ,75 37,2 15,40 22, , , ,26 37,7 15,97 23, , , ,79 37,9 16,78 24,46 *) Procento opavských žáků studujících na naší škole (posuzují se jen plně organizované školy, tedy školy s prvním až devátým ročníkem) % 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Rozmístění žáků 9. tříd v letech Školní rok Gymnázium SŠ s maturitou Střední odborné učiliště Počet žáků % 46% 31% % 44% 30% % 51% 16% % 57% 16% % 61% 17% % 64% 16% % 56% 12% % 64% 16% % 60% 9% % 55% 15% % 59% 21% % 45% 25% % 65% 11% % 62% 10% % 56% 18% 1256 Rozmístění žáků 9. tříd v letech Gymnázium SŠ s maturitou Střední odborné učiliště 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12

13 Výsledky mezinárodních testů TIMSS Naše škola byla vybrána, spolu s dalšími 147 školami ČR, do mezinárodního výzkumu TIMSS Jednalo se o projekt zjišťování znalostí a dovedností žáků osmých ročníků v matematice a přírodovědných předmětech v 62 zemích světa. Mezi zapojenými základními školami ČR jsme se umístili v matematické části testu na 9. místě a v přírodovědné na 6. místě. Testy PISA 2012 Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student Assessment) jako největší mezinárodní testování dlouhodobě sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Projekt nehodnotí, jak žáci zvládli předepsané učivo, ale klade důraz na prověření znalostí a dovedností, které mladí lidé potřebují pro úspěšné uplatnění v budoucnosti. Šetření probíhá ve tříletých cyklech, v každém cyklu je věnována hlavní pozornost jedné ze zmíněných oblastí. Zbylé dvě oblasti jsou zastoupeny v menší míře a získaná data slouží zejména ke sledování změn ve výsledcích žáků v průběhu času. Cyklus PISA 2012 je zaměřen na matematiku. Jeho součástí bylo navíc i zjišťování, jaká je finanční gramotnost patnáctiletých žáků a jak umí řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru. Do projektu se v tomto cyklu zapojilo 69 zemí z celého světa. Výsledky testů z roku 2012 jsme obdrželi až letos. 13

14 14

15 15

16 ICCS V školním roce 2008/2009 byla naše škola zapojena jako jedna ze 150 škol v ČR do Mezinárodního výzkumu (účastní se školy z 38 zemí) výchovy k občanství ICCS Toto testování se zaměřovalo na zjišťování vědomostí a kompetencí žáků 8. ročníků základního vzdělávání v oblasti občanské výchovy a na zjištění postojů žáků k fungování demokratické společnosti. Testování probíhalo v 8. ročnících ZŠ.: ODDÍL I.: Evropský modul: Žáci základních škol v Moravskoslezském kraji prokázali horší znalosti základních faktů o Evropské unii, než je celorepublikový průměr. Žáci 8. tříd naší školy nepodporují tento krajský trend a svými znalostmi převyšují krajský průměr o cca 80 bodů ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj A 8.B ODDÍL II.: Žákovský test: Znalost principů občanské společnosti v Moravskoslezském kraji téměř odpovídá celorepublikovému průměru. Naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Žáci 8. tříd na naší škole prokázali lepší znalost občanských zásad a principů ve srovnání se žáky základních škol ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj A 8.B 16

17 v Moravskoslezském kraji, resp. v celé České republice. Znalost principů aktivního občanství u žáků 8.A naší školy převyšuje průměrné znalosti žáků v České republice i v Moravskoslezském kraji. Žáci 8.B dosáhli výrazně lepšího výsledku, který je srovnatelný s průměrnými znalostmi žáků víceletých gymnázií. V oblasti zjišťující míru tolerance, předsudků a dalších postojů dosáhli žáci výsledků, které mírně převyšují celorepublikový, resp. krajský průměr. Jejich postoje nevykazují žádné výrazné odlišnosti od ostatních žáků základních škol v zemi ČR ČR ZŠ ZŠ Gymnázia Gymnázia Moravskoslezský Moravskoslezský kraj kraj A 8.A 8.B 8.B Znalosti právních dokumentů v oblasti lidských práv a další problematiky v této oblasti jsou nadprůměrné u žáků víceletých gymnázií. Žáci 8.A i 8.B vykazují průměrné (8.B) až nadprůměrné (8.A) znalosti ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj 8.A 8.B Žáci dosáhli shodného, nadprůměrného výsledku při řešení analytických úloh a jejich schopnosti prokazatelně přesahují průměrné schopnosti žáků základních škol v Moravskoslezském kraji. Porovnání OPAVSKÝCH škol Pět let prováděl Magistrát města Opavy, odbor školství hodnocení opavských základních škol. Je potěšitelné, že naše základní škola i v posledním roce hodnocení obhájila prvenství v tomto prestižním porovnávání a udržela laťku vzdělávání na nejvyšší úrovni. Testování znalostí a dovedností žáků 5.tříd - průměrný percentil v testech Základní školy Jazyk český Matematika OSP Průměr ZŠ v ČR : 49,00 49,00 50,00 Průměr ZŠ v Opavě: 54,62 55,46 59,71 Průměr ZŠ Englišova: 70,31 65,68 75,02 Pořadí v Opavě: Celkově 5.třídy ZŠ Englišova v Opavě : 1. 17

18 Testování znalostí a dovedností žáků 9.tříd - průměrný percentil v testech Základní školy Jazyk český Matematika OSP Průměr ZŠ v ČR : 49,3 49,1 49,9 Průměr ZŠ v Opavě: 62,0 65,7 61,1 Průměr ZŠ Englišova: 62,9 67,1 69,0 Pořadí v Opavě: Celkově 9.třídy ZŠ Englišova v Opavě : 3. Rozmístění absolventů 9.tříd ZŠ Základní školy Gymnázia Obory s maturitou Průměr ZŠ v Opavě: 20,38 80,60 Průměr ZŠ Englišova: 29,63 85,20 Pořadí v Opavě: Prezentace žáků opavských ZŠ ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích okresní, krajské, celostátní, mezinárodní. Úspěšnost škol se počítá z umístění na okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích, které jsou podle významu obodovány a následně v důsledku objektivity vyděleny počtem žáků školy. Bodový průměr na 1žáka ZŠ 0,37 bodu v Opavě: Bodový průměr na 1žáka ZŠ 0,77 bodu Englišova: Pořadí ZŠ Englišova v Opavě: 1. Žáci opavských ZŠ se v celostátních a mezinárodních kolech soutěží pořádaných pro ZŠ umístili 19 x do 3.místa z toho žáci ZŠ Opava Englišova 11x. Historie hodnocení školy: Konečné pořadí školy za všechny oblasti hodnocení v uplynulých letech 2005/ / / / /2010 Pořadí ZŠ Englišova: Výsledky školy v celorepublikových testech výsledky v certifikovaných testech SCIO 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Klub nadaných dětí Mensy ČR Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracuje při ZŠ Englišova již čtvrtým rokem. Svou činnost zahájil 7. února 2011 jako sdružení pro děti do 10 let. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o aktivity klubu a také díky podpoře Magistrátu města Opavy mohl být v roce 2012 klub rozdělen na dvě skupiny. První skupinu navštěvují děti od prvního do třetího ročníku, druhou skupinu děti od čtvrtého do šestého ročníku, a to z různých základních škol nejen z Opavy, ale dojíždí i děti z okolí. Pod vedením čtyř vedoucích se schůzky konají jedenkrát za dva týdny, vždy v pondělí. Během školního roku jsou navíc organizovány dvě víkendové akce. Svoji činnost, jako jeden z nejaktivnějších a nejúspěšnějších z celé ČR, prezentoval opavský klub na konferenci "Mensa pro rozvoj nadání" v roce 2012 i 2013 v Prostějově. Podmínkou přijetí do Klubu nadaných dětí je testování IQ a potvrzení o výsledku testu s udaným IQ. Test lze absolvovat prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem buď u společnosti Mensa nebo na žádost v pedagogicko-psychologické poradně. Děti, které v testech dosáhnou nadstandardních výsledků mezi horními dvěma procenty celkové populace, mají možnost zapojit se do činnosti Klubu nadaných dětí. Cílem sdružení je nabídnout zvídavým dětem již v raném věku nadstandardní rozvoj formou mimoškolní činnosti. Klub chce děti svou činností především inspirovat, motivovat, představit různé oblasti lidského konání, poznávat zajímavá místa, nabízet setkání s mimořádnými osobnostmi. Činnost klubu je zaměřena na rozšiřování obzorů, je tedy barevná, pestrá a různorodá. Hlavní náplní schůzek jsou badatelské programy, exkurze, přednášky, besedy, interaktivní výstavy, tvůrčí dílny, vědohraní, experimentování, hlavolamy, rébusy, logické a deskové hry. Důležitým prvkem při fungování klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. 32

33 Úspěchy v soutěžích za posledních 5 let (školní roky 2009/2010 až 2013/ u vědomostních soutěží jen mezinárodní, národní kolo + do 6. místa v kraji - u sportovních soutěží jen mezinárodní a umístění do 3. místa na mistrovství ČR 2009/10 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Pohár rozhlasu 1. místo mladší dívky, 2. místo mladší hoši, 2. místo starší dívky, 2. místo starší hoši Pohybové skladby 1. místo I. stupeň, 2. místo II. stupeň Florbal 2. místo dívky Sportovní gymnastika 3. místo chlapci Atletický čtyřboj 3. místo dívky, 3. místo chlapci Biologická olympiáda 3. místo v kraji Dějepisná olympiáda 6. místo v kraji 2010/11 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Sportovní gymnastika 1. místo chlapci Atletický čtyřboj 1. místo dívky, 1. místo chlapci Přespolní běh 2. místo dívky Volejbal 2. místo smíšená kategorie Pohybové skladby 3. místo ČR Republikové kolo Mladý chovatel 1. místo ČR Matematický klokan 1. místo ČR olympiáda Německého jazyka 2. místo Olympiáda Německého jazyka 1. místo v kraji Olympiáda Zeměpisu 6. místo v kraji 2011/12 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Pohybové skladby 1. místo Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 3. místo dívky Atletický čtyřboj 1. místo dívky, 2. místo chlapci Sportovní gymnastika 2. místo chlapci Kinderiáda 3. místo Mezinárodní kolo Mladý chovatel 2. místo ČR Mladý chovatel 1. místo Olympiáda Aj 2. místo v kraji Olympiáda Fj 5. místo v kraji 2012/13 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo 33

34 Pohybové skladby 1. místo I. stupeň, 1. místo II. stupeň Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 1. místo dívky, 2. místo mladší chlapci AČ 3. místo dívky Sportovní gymnastika 3. místo chlapci Vybíjená 3. místo I. stupeň ČR Mladý chovatel 1. a 2. místo ČR Pohár vědy (F) 5. místo ČR Taktik (M) 5. místo Olympiáda Aj 1. a 3. místo v kraji Olympiáda Z 4. místo v kraji Olympiáda Rj 5. místo v kraji Olympiáda Biologická 5. místo v kraji Olympiáda F 5. místo v kraji 2013/14 ME přespolního běhu 1. místo dívky, 4. místo chlapci Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 1. místo dívky Atletický čtyřboj 1. místo dívky Přespolní běh 1. místo dívky, 2. místo chlapci Odznak všestrannosti olympijských vítězů 4. místo Sportovní gymnastika 4. místo chlapci ČR Floristická soutěž 3. místo Olympiáda Aj 2x 3. místo v kraji 34

35 HISTORIE SOUTĚŽE PRO SPORTOVNÍ TŘÍDY "POHÁRU ROZHLASU" celostátní vítěz mladší žáci body a pořadí celostátní vítěz body a pořadí celostátní vítěz body a pořadí celostátní vítěz ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Englišova mladší žákyně Englišova starší žáci Englišova starší žákyně Englišova body a pořadí 1990 ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Jitřní, Praha ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Jablunkovská Třinec ZŠ Jilemnického,M.Boleslav ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Botanická, Brno ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Zátopkových - Třinec ZŠ U čer.domků,hodonín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Sídl.Svobody, Prostějov ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Sídl.Svobody, Prostějov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Štefánikova Zlín ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Jablunkovská Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Pošepného, Praha ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Zátopkových - Třinec ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Porubská - Ostrava ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Turnov, Skálova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Opava, Englišova ZŠ Kupkova Břeclav ZŠ Olomouc, Heyrov ZŠ Opava, Englišova ZŠ U Čer. domků Hodonín ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Porubská, Ostrava ZŠ Skálova Turnov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Porubská, Ostrava ZŠ Heyrovského Olomouc ZŠ Třebíč, Benešova ZŠ Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi ZŠ Mladá Boleslav, Jilem ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi ZŠ Břeclav Slovácká ZŠ Opava, Englišova ZŠ Hejrovského,Olomouc ZŠ Pasířská, Jablonec n.n ZŠ Opava, Englišova ZŠ Dvůr Králové ZŠ Opava, Englišova Gym. Jablonec n. N ZŠ Hejrovského,Olomouc 5060 xxxx ZŠ Pasířská,Jablonec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Moskevská,Kladno ZŠ a MŠ Veselí n/mor.,hutnik ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Pasířská,Jablonec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Hejrovského,Olomouc ZŠ Pasířská,Jablonec 6888 xxxx barva určuje nejlepší výkon historie soutěže barva určuje druhý nejlepší výkon historie. barva určuje třetí nejlepší výkon historie soutěže 35

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 OPAVA 2013 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE během školního roku 2011/2012 Výroční zpráva je vypracovaná v souladu s ustanovením 11 a 12 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Aktualizace 1.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová

Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace T 596 627 610 E reditelka@zsg.cz W www.zsg.cz Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová Je školou rodinného typu s individuálním

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více