Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová"

Transkript

1 1

2 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: Opava, Englišova 82 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupci ředitele školy: Výchovní poradci: Speciální pedagog: Vedoucí školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava Horní náměstí Opava Mgr. Jan Škrabal Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Martin Vojáček Mgr. Jana Čížová Mgr. Lenka Hutařová Mgr. Markéta Heinzová p. Jitka Kvapilová Mgr. Tomáš Weicht p. Martin Koky Mgr. Silvie Vltavská Ing. Pavlína Sonnková Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Hana Šebestová Telefonní kontakt: , www stránky: 2

3 Základní charakteristika Základní škola, obklopena zelení, se nachází v klidném předměstském prostředí. Od centra města je vzdálena asi 7 minut městskou dopravou (zastávka MHD je 100m od školy). Ve škole je obvykle 26 tříd s průměrem 24 žáků na třídu. Škola je nejlépe vybavena odbornými učebnami v celé Opavě: chemicko-zeměpisnou laboratoří, dvěma učebnami informatiky, přírodovědnou učebnou, učebnou fyziky, učebnou cizích jazyků, nově vybavenými dílnami (kovodílnou, dřevodílnou, elektrodílnou), cvičnou kuchyní a multimediální učebnou. Od září 2014 je žákům i učitelům zpřístupněno informační centrum moderní konferenční sálek kombinovaný s knihovnou a jazykovou učebnou. Školní pozemek je upraven jako naučný minipark s vodním ekosystémem a patří k němu i skleník s teplomilnými rostlinami. V knihovně se běžně pořádají literární soutěže a další setkání. Učebna výtvarné výchovy, v níž se mají žáci možnost mimo běžných výtvarných technik naučit se i malování na hedvábí, na porcelán nebo práci s hrnčířskou hlínou. K ní slouží i dílny s keramickou pecí a třemi hrnčířskými kruhy. Školní hřiště na atletiku a míčové hry, pokryté umělým povrchem, snesou nejpřísnější měřítka kvality. Sportovní areál je, v rámci projektu Otevřená hřiště, také přístupný veřejnosti. Všechny třídy a kabinety ve škole jsou propojeny počítačovou sítí a všichni učitelé mají v kabinetech k dispozici počítače připojené k internetu a do informačního systému školy. Počítače jsou rovněž ve všech kmenových třídách a odborných učebnách, kde doplňují interaktivní tabule. Školní družina využívá vlastní relaxační zahradu. Žáci si mohou vybírat z mnoha volitelných předmětů: praktika z chemie, konverzace v jazyce anglickém, sportovní výchova, základy administrativy, seminář a praktika z přírodopisu, seminář a praktika z fyziky, technické práce, sborový zpěv a dalších, jejichž nabídka se každým rokem upravuje podle zájmů žáků. Samozřejmostí je výuka informatiky, která je zařazena s časovou dotací 1 hodiny týdně již v 5. ročníku a také do všech ročníků druhého stupně. Od sedmého ročníku nabízíme v rámci výuky druhého cizího jazyka výuku němčiny, ruštiny nebo španělštiny. Výuka 3

4 anglického jazyka probíhá již od prvního ročníku jako součást běžných předmětů. Od druhého ročníku pak s dotací hodiny týdně a od 3. do 9. ročníku vždy tři hodiny za týden. Od školního roku 2015/2016 se otvírá první třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. V matematice již sedmým rokem vyučujeme podle metody Prof. Milana Hejného, která využívá přirozené zvídavosti a zájmu dětí, a tak plně využívá jejich velký potencionál. Redakční rada, složená zejména z žáků, vydává už dvacet let školní časopis Hop. Vychází pětkrát ročně a je přístupný i na našich www stránkách. Ve škole funguje Školské poradenské pracoviště, kde speciální pedagog pomáhá žákům a třídním kolektivům řešit obtížné situace spojené s výukou i výchovou. Integrovaní žáci, kteří potřebují speciální výuku, jsou pak po celý rok vedeni dyslektickými asistenty. Na škole působí celkem 16 dyslektických asistentů. Mimo výuku, v rámci prevence negativních jevů, mají žáci možnost zapojit se i do mnoha zájmových kroužků, například debrujárů, sportovní gymnastiky pro I. stupeň, sportovní gymnastiky pro II. stupeň, zdravotnického kroužku, sborového zpěvu, florbalu, volejbalu, a pohybových skladeb. Žáci nižšího stupně mají navíc širokou možnost výběru dalších aktivit ve školní družině a školním klubu. Zvláště oblíbené jsou pravidelné víkendové výjezdy DRUŽLETKY (akce školní družiny), KLUBLETKY (akce školního klubu). Každá třída jmenuje své zástupce do školního žákovského parlamentu, který aktivně ovlivňuje dění ve škole. Zvláštní pozornost vedle kvalitní výuky je na škole věnována tělesné zdatnosti. Na I. stupni je od druhého ročníku nabízena rozšířená sportovní příprava ve 3 hodinách tělesné výchovy zaměřená hlavně na všestrannost s větším důrazem na rozvoj gymnastiky (sportovní gymnastika a pohybové skladby). Od 5. ročníku pak žáci mohou navštěvovat sportovní třídu opět s všestranným zaměřením, s větším důrazem na rozvoj atletických disciplín. Během celého studia jsou vedle obecných pohybových schopností rozvíjeny dovednosti v atletice, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu, plavání, sjezdovém i běžeckém lyžování, snowboardu, košíkové, volejbale, kopané, florbalu, cyklistice, turistice.. 4

5 Na I. stupni je samozřejmostí základní plavecký výcvik, školy v přírodě, lyžařské kurzy a výuka bruslení. Dále pořádáme lyžařská týdenní soustředění pro všechny žáky a plavání 1krát týdně v každém ročníku od 6. třídy. Pravidelně zajišťujeme pro 5. a 6. ročníky na začátku školního roku adaptační kurzy. Pro 6. až 9. ročník jsou připravena jarní atletická soustředění a pro 6. a 7. třídy podzimní soustředění zaměřená na cykloturistiku a sportování v lese (zvláště orientační běh). Systematická sportovní příprava je základem úspěchů škola je dlouhodobě nejvšestrannější v celém okrese a 23 let nepřetržitě i nejúspěšnější školou se sportovními třídami v rámci celé ČR. Vedle atletiky, v níž škola úspěšně reprezentuje ČR na všech mezinárodních akcích, dosahují žáci předních umístění na republikových soutěžích v plavání, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu. V kraji patří mezi nejlepší v lyžování, košíkové, volejbale. To vše při zachování vysokého standardu ve výchově a vzdělání. Důkazem je vysoké procento žáků sportovních tříd přijatých na střední školy, zvláště gymnázia. Již více než 25 let, v rámci příhraniční spolupráce, se při sportovních soutěžích pravidelně střetáváme se sportovně zaměřenou základní školou v Ratiboři a vzájemně si vyměňujeme své zkušenosti. 5

6 Rekapitulace rekonstrukcí, modernizací a oprav v letech Rok opravy 2000 Popis oprava atletického hřiště položení umělého povrchu výměna části vodovodů a vnitřní kanalizace výměna ventilů na radiátorech výměna elektroinstalace výměna počítačové sítě oplocení sportovního areálu 2003 osvětlení sportovního areálu 2004 oprava svislé izolace budov 2007 WC pro vozíčkáře oprava vstupu do budovy školy 2008 rekonstrukce a zateplení střech 2010 modernizace šaten 2012 výměna oken, zateplení budov oprava cest v areálu školy 2013 oprava skleníku 2014 oprava podlahy v tělocvičně zhotovení osvětlení chodníku ke ŠD vchodové dveře do šaten a vestibulu školy Ve sledovaném období bylo průběžně zhotoveno dřevěné obložení na chodbách a schodištích školy, částečná oprava podlah ve třídách a učebnách, výměna tabulí. Další naplánované rekonstrukce - výstavba nové tělocvičny - oprava příjezdových cest k budově školy - oprava a modernizace vestibulu školy - dokončení opravy podlah - dokončení výměny tabulí - dokončení výměny nábytku ve třídách a kabinetech 6

7 Vývoj počtu žáků a tříd na ZŠ Englišova ve sledovaném období Školní rok Počet tříd I.st. I. stupeň II. stupeň Celá škola Počet žáků I.st. Podíl *) % na I.st. Počet tříd II.st. Počet žáků II.st. Podíl *) % na II.st. Počet tříd Počet žáků Podíl *) Přepočtený počet pedagogů Průměrný počet žáků na pedagoga Průměrný počet žáků ve třídě , , ,58 45,8 17,39 24, , , ,59 43,7 18,54 24, , , ,61 42,0 18,97 25, , , ,10 42,9 18,11 25, , , ,42 41,4 17,29 24, , , ,40 40,6 16,70 23, , , ,55 39,6 16,29 23, , , ,37 37,4 15,96 22, , , ,25 34,6 16,39 23, , , ,41 32,6 16,90 23, , , ,62 34,2 16,40 23, , , ,60 37,0 15,22 22, , , ,75 37,2 15,40 22, , , ,26 37,7 15,97 23, , , ,79 37,9 16,78 24,46 *) Procento opavských žáků studujících na naší škole (posuzují se jen plně organizované školy, tedy školy s prvním až devátým ročníkem) % 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Rozmístění žáků 9. tříd v letech Školní rok Gymnázium SŠ s maturitou Střední odborné učiliště Počet žáků % 46% 31% % 44% 30% % 51% 16% % 57% 16% % 61% 17% % 64% 16% % 56% 12% % 64% 16% % 60% 9% % 55% 15% % 59% 21% % 45% 25% % 65% 11% % 62% 10% % 56% 18% 1256 Rozmístění žáků 9. tříd v letech Gymnázium SŠ s maturitou Střední odborné učiliště 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12

13 Výsledky mezinárodních testů TIMSS Naše škola byla vybrána, spolu s dalšími 147 školami ČR, do mezinárodního výzkumu TIMSS Jednalo se o projekt zjišťování znalostí a dovedností žáků osmých ročníků v matematice a přírodovědných předmětech v 62 zemích světa. Mezi zapojenými základními školami ČR jsme se umístili v matematické části testu na 9. místě a v přírodovědné na 6. místě. Testy PISA 2012 Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student Assessment) jako největší mezinárodní testování dlouhodobě sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Projekt nehodnotí, jak žáci zvládli předepsané učivo, ale klade důraz na prověření znalostí a dovedností, které mladí lidé potřebují pro úspěšné uplatnění v budoucnosti. Šetření probíhá ve tříletých cyklech, v každém cyklu je věnována hlavní pozornost jedné ze zmíněných oblastí. Zbylé dvě oblasti jsou zastoupeny v menší míře a získaná data slouží zejména ke sledování změn ve výsledcích žáků v průběhu času. Cyklus PISA 2012 je zaměřen na matematiku. Jeho součástí bylo navíc i zjišťování, jaká je finanční gramotnost patnáctiletých žáků a jak umí řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru. Do projektu se v tomto cyklu zapojilo 69 zemí z celého světa. Výsledky testů z roku 2012 jsme obdrželi až letos. 13

14 14

15 15

16 ICCS V školním roce 2008/2009 byla naše škola zapojena jako jedna ze 150 škol v ČR do Mezinárodního výzkumu (účastní se školy z 38 zemí) výchovy k občanství ICCS Toto testování se zaměřovalo na zjišťování vědomostí a kompetencí žáků 8. ročníků základního vzdělávání v oblasti občanské výchovy a na zjištění postojů žáků k fungování demokratické společnosti. Testování probíhalo v 8. ročnících ZŠ.: ODDÍL I.: Evropský modul: Žáci základních škol v Moravskoslezském kraji prokázali horší znalosti základních faktů o Evropské unii, než je celorepublikový průměr. Žáci 8. tříd naší školy nepodporují tento krajský trend a svými znalostmi převyšují krajský průměr o cca 80 bodů ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj A 8.B ODDÍL II.: Žákovský test: Znalost principů občanské společnosti v Moravskoslezském kraji téměř odpovídá celorepublikovému průměru. Naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Žáci 8. tříd na naší škole prokázali lepší znalost občanských zásad a principů ve srovnání se žáky základních škol ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj A 8.B 16

17 v Moravskoslezském kraji, resp. v celé České republice. Znalost principů aktivního občanství u žáků 8.A naší školy převyšuje průměrné znalosti žáků v České republice i v Moravskoslezském kraji. Žáci 8.B dosáhli výrazně lepšího výsledku, který je srovnatelný s průměrnými znalostmi žáků víceletých gymnázií. V oblasti zjišťující míru tolerance, předsudků a dalších postojů dosáhli žáci výsledků, které mírně převyšují celorepublikový, resp. krajský průměr. Jejich postoje nevykazují žádné výrazné odlišnosti od ostatních žáků základních škol v zemi ČR ČR ZŠ ZŠ Gymnázia Gymnázia Moravskoslezský Moravskoslezský kraj kraj A 8.A 8.B 8.B Znalosti právních dokumentů v oblasti lidských práv a další problematiky v této oblasti jsou nadprůměrné u žáků víceletých gymnázií. Žáci 8.A i 8.B vykazují průměrné (8.B) až nadprůměrné (8.A) znalosti ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj 8.A 8.B Žáci dosáhli shodného, nadprůměrného výsledku při řešení analytických úloh a jejich schopnosti prokazatelně přesahují průměrné schopnosti žáků základních škol v Moravskoslezském kraji. Porovnání OPAVSKÝCH škol Pět let prováděl Magistrát města Opavy, odbor školství hodnocení opavských základních škol. Je potěšitelné, že naše základní škola i v posledním roce hodnocení obhájila prvenství v tomto prestižním porovnávání a udržela laťku vzdělávání na nejvyšší úrovni. Testování znalostí a dovedností žáků 5.tříd - průměrný percentil v testech Základní školy Jazyk český Matematika OSP Průměr ZŠ v ČR : 49,00 49,00 50,00 Průměr ZŠ v Opavě: 54,62 55,46 59,71 Průměr ZŠ Englišova: 70,31 65,68 75,02 Pořadí v Opavě: Celkově 5.třídy ZŠ Englišova v Opavě : 1. 17

18 Testování znalostí a dovedností žáků 9.tříd - průměrný percentil v testech Základní školy Jazyk český Matematika OSP Průměr ZŠ v ČR : 49,3 49,1 49,9 Průměr ZŠ v Opavě: 62,0 65,7 61,1 Průměr ZŠ Englišova: 62,9 67,1 69,0 Pořadí v Opavě: Celkově 9.třídy ZŠ Englišova v Opavě : 3. Rozmístění absolventů 9.tříd ZŠ Základní školy Gymnázia Obory s maturitou Průměr ZŠ v Opavě: 20,38 80,60 Průměr ZŠ Englišova: 29,63 85,20 Pořadí v Opavě: Prezentace žáků opavských ZŠ ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích okresní, krajské, celostátní, mezinárodní. Úspěšnost škol se počítá z umístění na okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích, které jsou podle významu obodovány a následně v důsledku objektivity vyděleny počtem žáků školy. Bodový průměr na 1žáka ZŠ 0,37 bodu v Opavě: Bodový průměr na 1žáka ZŠ 0,77 bodu Englišova: Pořadí ZŠ Englišova v Opavě: 1. Žáci opavských ZŠ se v celostátních a mezinárodních kolech soutěží pořádaných pro ZŠ umístili 19 x do 3.místa z toho žáci ZŠ Opava Englišova 11x. Historie hodnocení školy: Konečné pořadí školy za všechny oblasti hodnocení v uplynulých letech 2005/ / / / /2010 Pořadí ZŠ Englišova: Výsledky školy v celorepublikových testech výsledky v certifikovaných testech SCIO 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Klub nadaných dětí Mensy ČR Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracuje při ZŠ Englišova již čtvrtým rokem. Svou činnost zahájil 7. února 2011 jako sdružení pro děti do 10 let. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o aktivity klubu a také díky podpoře Magistrátu města Opavy mohl být v roce 2012 klub rozdělen na dvě skupiny. První skupinu navštěvují děti od prvního do třetího ročníku, druhou skupinu děti od čtvrtého do šestého ročníku, a to z různých základních škol nejen z Opavy, ale dojíždí i děti z okolí. Pod vedením čtyř vedoucích se schůzky konají jedenkrát za dva týdny, vždy v pondělí. Během školního roku jsou navíc organizovány dvě víkendové akce. Svoji činnost, jako jeden z nejaktivnějších a nejúspěšnějších z celé ČR, prezentoval opavský klub na konferenci "Mensa pro rozvoj nadání" v roce 2012 i 2013 v Prostějově. Podmínkou přijetí do Klubu nadaných dětí je testování IQ a potvrzení o výsledku testu s udaným IQ. Test lze absolvovat prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem buď u společnosti Mensa nebo na žádost v pedagogicko-psychologické poradně. Děti, které v testech dosáhnou nadstandardních výsledků mezi horními dvěma procenty celkové populace, mají možnost zapojit se do činnosti Klubu nadaných dětí. Cílem sdružení je nabídnout zvídavým dětem již v raném věku nadstandardní rozvoj formou mimoškolní činnosti. Klub chce děti svou činností především inspirovat, motivovat, představit různé oblasti lidského konání, poznávat zajímavá místa, nabízet setkání s mimořádnými osobnostmi. Činnost klubu je zaměřena na rozšiřování obzorů, je tedy barevná, pestrá a různorodá. Hlavní náplní schůzek jsou badatelské programy, exkurze, přednášky, besedy, interaktivní výstavy, tvůrčí dílny, vědohraní, experimentování, hlavolamy, rébusy, logické a deskové hry. Důležitým prvkem při fungování klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. 32

33 Úspěchy v soutěžích za posledních 5 let (školní roky 2009/2010 až 2013/ u vědomostních soutěží jen mezinárodní, národní kolo + do 6. místa v kraji - u sportovních soutěží jen mezinárodní a umístění do 3. místa na mistrovství ČR 2009/10 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Pohár rozhlasu 1. místo mladší dívky, 2. místo mladší hoši, 2. místo starší dívky, 2. místo starší hoši Pohybové skladby 1. místo I. stupeň, 2. místo II. stupeň Florbal 2. místo dívky Sportovní gymnastika 3. místo chlapci Atletický čtyřboj 3. místo dívky, 3. místo chlapci Biologická olympiáda 3. místo v kraji Dějepisná olympiáda 6. místo v kraji 2010/11 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Sportovní gymnastika 1. místo chlapci Atletický čtyřboj 1. místo dívky, 1. místo chlapci Přespolní běh 2. místo dívky Volejbal 2. místo smíšená kategorie Pohybové skladby 3. místo ČR Republikové kolo Mladý chovatel 1. místo ČR Matematický klokan 1. místo ČR olympiáda Německého jazyka 2. místo Olympiáda Německého jazyka 1. místo v kraji Olympiáda Zeměpisu 6. místo v kraji 2011/12 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Pohybové skladby 1. místo Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 3. místo dívky Atletický čtyřboj 1. místo dívky, 2. místo chlapci Sportovní gymnastika 2. místo chlapci Kinderiáda 3. místo Mezinárodní kolo Mladý chovatel 2. místo ČR Mladý chovatel 1. místo Olympiáda Aj 2. místo v kraji Olympiáda Fj 5. místo v kraji 2012/13 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo 33

34 Pohybové skladby 1. místo I. stupeň, 1. místo II. stupeň Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 1. místo dívky, 2. místo mladší chlapci AČ 3. místo dívky Sportovní gymnastika 3. místo chlapci Vybíjená 3. místo I. stupeň ČR Mladý chovatel 1. a 2. místo ČR Pohár vědy (F) 5. místo ČR Taktik (M) 5. místo Olympiáda Aj 1. a 3. místo v kraji Olympiáda Z 4. místo v kraji Olympiáda Rj 5. místo v kraji Olympiáda Biologická 5. místo v kraji Olympiáda F 5. místo v kraji 2013/14 ME přespolního běhu 1. místo dívky, 4. místo chlapci Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 1. místo dívky Atletický čtyřboj 1. místo dívky Přespolní běh 1. místo dívky, 2. místo chlapci Odznak všestrannosti olympijských vítězů 4. místo Sportovní gymnastika 4. místo chlapci ČR Floristická soutěž 3. místo Olympiáda Aj 2x 3. místo v kraji 34

35 HISTORIE SOUTĚŽE PRO SPORTOVNÍ TŘÍDY "POHÁRU ROZHLASU" celostátní vítěz mladší žáci body a pořadí celostátní vítěz body a pořadí celostátní vítěz body a pořadí celostátní vítěz ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Englišova mladší žákyně Englišova starší žáci Englišova starší žákyně Englišova body a pořadí 1990 ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Jitřní, Praha ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Jablunkovská Třinec ZŠ Jilemnického,M.Boleslav ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Botanická, Brno ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Zátopkových - Třinec ZŠ U čer.domků,hodonín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Sídl.Svobody, Prostějov ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Sídl.Svobody, Prostějov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Štefánikova Zlín ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Jablunkovská Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Pošepného, Praha ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Zátopkových - Třinec ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Porubská - Ostrava ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Turnov, Skálova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Opava, Englišova ZŠ Kupkova Břeclav ZŠ Olomouc, Heyrov ZŠ Opava, Englišova ZŠ U Čer. domků Hodonín ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Porubská, Ostrava ZŠ Skálova Turnov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Porubská, Ostrava ZŠ Heyrovského Olomouc ZŠ Třebíč, Benešova ZŠ Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi ZŠ Mladá Boleslav, Jilem ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi ZŠ Břeclav Slovácká ZŠ Opava, Englišova ZŠ Hejrovského,Olomouc ZŠ Pasířská, Jablonec n.n ZŠ Opava, Englišova ZŠ Dvůr Králové ZŠ Opava, Englišova Gym. Jablonec n. N ZŠ Hejrovského,Olomouc 5060 xxxx ZŠ Pasířská,Jablonec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Moskevská,Kladno ZŠ a MŠ Veselí n/mor.,hutnik ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Pasířská,Jablonec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Hejrovského,Olomouc ZŠ Pasířská,Jablonec 6888 xxxx barva určuje nejlepší výkon historie soutěže barva určuje druhý nejlepší výkon historie. barva určuje třetí nejlepší výkon historie soutěže 35

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2011-2012 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument: Plán školy Počet listů: 4 Platnost od: 1.9.2016 Platnost do: 31.8.2019 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/2017

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více