Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace. Mgr. Jan Škrabal. p. Jitka Kvapilová"

Transkript

1 1

2 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: Opava, Englišova 82 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupci ředitele školy: Výchovní poradci: Speciální pedagog: Vedoucí školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava Horní náměstí Opava Mgr. Jan Škrabal Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Martin Vojáček Mgr. Jana Čížová Mgr. Lenka Hutařová Mgr. Markéta Heinzová p. Jitka Kvapilová Mgr. Tomáš Weicht p. Martin Koky Mgr. Silvie Vltavská Ing. Pavlína Sonnková Mgr. Ludmila Havlíková Mgr. Hana Šebestová Telefonní kontakt: , www stránky: 2

3 Základní charakteristika Základní škola, obklopena zelení, se nachází v klidném předměstském prostředí. Od centra města je vzdálena asi 7 minut městskou dopravou (zastávka MHD je 100m od školy). Ve škole je obvykle 26 tříd s průměrem 24 žáků na třídu. Škola je nejlépe vybavena odbornými učebnami v celé Opavě: chemicko-zeměpisnou laboratoří, dvěma učebnami informatiky, přírodovědnou učebnou, učebnou fyziky, učebnou cizích jazyků, nově vybavenými dílnami (kovodílnou, dřevodílnou, elektrodílnou), cvičnou kuchyní a multimediální učebnou. Od září 2014 je žákům i učitelům zpřístupněno informační centrum moderní konferenční sálek kombinovaný s knihovnou a jazykovou učebnou. Školní pozemek je upraven jako naučný minipark s vodním ekosystémem a patří k němu i skleník s teplomilnými rostlinami. V knihovně se běžně pořádají literární soutěže a další setkání. Učebna výtvarné výchovy, v níž se mají žáci možnost mimo běžných výtvarných technik naučit se i malování na hedvábí, na porcelán nebo práci s hrnčířskou hlínou. K ní slouží i dílny s keramickou pecí a třemi hrnčířskými kruhy. Školní hřiště na atletiku a míčové hry, pokryté umělým povrchem, snesou nejpřísnější měřítka kvality. Sportovní areál je, v rámci projektu Otevřená hřiště, také přístupný veřejnosti. Všechny třídy a kabinety ve škole jsou propojeny počítačovou sítí a všichni učitelé mají v kabinetech k dispozici počítače připojené k internetu a do informačního systému školy. Počítače jsou rovněž ve všech kmenových třídách a odborných učebnách, kde doplňují interaktivní tabule. Školní družina využívá vlastní relaxační zahradu. Žáci si mohou vybírat z mnoha volitelných předmětů: praktika z chemie, konverzace v jazyce anglickém, sportovní výchova, základy administrativy, seminář a praktika z přírodopisu, seminář a praktika z fyziky, technické práce, sborový zpěv a dalších, jejichž nabídka se každým rokem upravuje podle zájmů žáků. Samozřejmostí je výuka informatiky, která je zařazena s časovou dotací 1 hodiny týdně již v 5. ročníku a také do všech ročníků druhého stupně. Od sedmého ročníku nabízíme v rámci výuky druhého cizího jazyka výuku němčiny, ruštiny nebo španělštiny. Výuka 3

4 anglického jazyka probíhá již od prvního ročníku jako součást běžných předmětů. Od druhého ročníku pak s dotací hodiny týdně a od 3. do 9. ročníku vždy tři hodiny za týden. Od školního roku 2015/2016 se otvírá první třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. V matematice již sedmým rokem vyučujeme podle metody Prof. Milana Hejného, která využívá přirozené zvídavosti a zájmu dětí, a tak plně využívá jejich velký potencionál. Redakční rada, složená zejména z žáků, vydává už dvacet let školní časopis Hop. Vychází pětkrát ročně a je přístupný i na našich www stránkách. Ve škole funguje Školské poradenské pracoviště, kde speciální pedagog pomáhá žákům a třídním kolektivům řešit obtížné situace spojené s výukou i výchovou. Integrovaní žáci, kteří potřebují speciální výuku, jsou pak po celý rok vedeni dyslektickými asistenty. Na škole působí celkem 16 dyslektických asistentů. Mimo výuku, v rámci prevence negativních jevů, mají žáci možnost zapojit se i do mnoha zájmových kroužků, například debrujárů, sportovní gymnastiky pro I. stupeň, sportovní gymnastiky pro II. stupeň, zdravotnického kroužku, sborového zpěvu, florbalu, volejbalu, a pohybových skladeb. Žáci nižšího stupně mají navíc širokou možnost výběru dalších aktivit ve školní družině a školním klubu. Zvláště oblíbené jsou pravidelné víkendové výjezdy DRUŽLETKY (akce školní družiny), KLUBLETKY (akce školního klubu). Každá třída jmenuje své zástupce do školního žákovského parlamentu, který aktivně ovlivňuje dění ve škole. Zvláštní pozornost vedle kvalitní výuky je na škole věnována tělesné zdatnosti. Na I. stupni je od druhého ročníku nabízena rozšířená sportovní příprava ve 3 hodinách tělesné výchovy zaměřená hlavně na všestrannost s větším důrazem na rozvoj gymnastiky (sportovní gymnastika a pohybové skladby). Od 5. ročníku pak žáci mohou navštěvovat sportovní třídu opět s všestranným zaměřením, s větším důrazem na rozvoj atletických disciplín. Během celého studia jsou vedle obecných pohybových schopností rozvíjeny dovednosti v atletice, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu, plavání, sjezdovém i běžeckém lyžování, snowboardu, košíkové, volejbale, kopané, florbalu, cyklistice, turistice.. 4

5 Na I. stupni je samozřejmostí základní plavecký výcvik, školy v přírodě, lyžařské kurzy a výuka bruslení. Dále pořádáme lyžařská týdenní soustředění pro všechny žáky a plavání 1krát týdně v každém ročníku od 6. třídy. Pravidelně zajišťujeme pro 5. a 6. ročníky na začátku školního roku adaptační kurzy. Pro 6. až 9. ročník jsou připravena jarní atletická soustředění a pro 6. a 7. třídy podzimní soustředění zaměřená na cykloturistiku a sportování v lese (zvláště orientační běh). Systematická sportovní příprava je základem úspěchů škola je dlouhodobě nejvšestrannější v celém okrese a 23 let nepřetržitě i nejúspěšnější školou se sportovními třídami v rámci celé ČR. Vedle atletiky, v níž škola úspěšně reprezentuje ČR na všech mezinárodních akcích, dosahují žáci předních umístění na republikových soutěžích v plavání, sportovní gymnastice, pohybových skladbách, orientačním běhu. V kraji patří mezi nejlepší v lyžování, košíkové, volejbale. To vše při zachování vysokého standardu ve výchově a vzdělání. Důkazem je vysoké procento žáků sportovních tříd přijatých na střední školy, zvláště gymnázia. Již více než 25 let, v rámci příhraniční spolupráce, se při sportovních soutěžích pravidelně střetáváme se sportovně zaměřenou základní školou v Ratiboři a vzájemně si vyměňujeme své zkušenosti. 5

6 Rekapitulace rekonstrukcí, modernizací a oprav v letech Rok opravy 2000 Popis oprava atletického hřiště položení umělého povrchu výměna části vodovodů a vnitřní kanalizace výměna ventilů na radiátorech výměna elektroinstalace výměna počítačové sítě oplocení sportovního areálu 2003 osvětlení sportovního areálu 2004 oprava svislé izolace budov 2007 WC pro vozíčkáře oprava vstupu do budovy školy 2008 rekonstrukce a zateplení střech 2010 modernizace šaten 2012 výměna oken, zateplení budov oprava cest v areálu školy 2013 oprava skleníku 2014 oprava podlahy v tělocvičně zhotovení osvětlení chodníku ke ŠD vchodové dveře do šaten a vestibulu školy Ve sledovaném období bylo průběžně zhotoveno dřevěné obložení na chodbách a schodištích školy, částečná oprava podlah ve třídách a učebnách, výměna tabulí. Další naplánované rekonstrukce - výstavba nové tělocvičny - oprava příjezdových cest k budově školy - oprava a modernizace vestibulu školy - dokončení opravy podlah - dokončení výměny tabulí - dokončení výměny nábytku ve třídách a kabinetech 6

7 Vývoj počtu žáků a tříd na ZŠ Englišova ve sledovaném období Školní rok Počet tříd I.st. I. stupeň II. stupeň Celá škola Počet žáků I.st. Podíl *) % na I.st. Počet tříd II.st. Počet žáků II.st. Podíl *) % na II.st. Počet tříd Počet žáků Podíl *) Přepočtený počet pedagogů Průměrný počet žáků na pedagoga Průměrný počet žáků ve třídě , , ,58 45,8 17,39 24, , , ,59 43,7 18,54 24, , , ,61 42,0 18,97 25, , , ,10 42,9 18,11 25, , , ,42 41,4 17,29 24, , , ,40 40,6 16,70 23, , , ,55 39,6 16,29 23, , , ,37 37,4 15,96 22, , , ,25 34,6 16,39 23, , , ,41 32,6 16,90 23, , , ,62 34,2 16,40 23, , , ,60 37,0 15,22 22, , , ,75 37,2 15,40 22, , , ,26 37,7 15,97 23, , , ,79 37,9 16,78 24,46 *) Procento opavských žáků studujících na naší škole (posuzují se jen plně organizované školy, tedy školy s prvním až devátým ročníkem) % 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Rozmístění žáků 9. tříd v letech Školní rok Gymnázium SŠ s maturitou Střední odborné učiliště Počet žáků % 46% 31% % 44% 30% % 51% 16% % 57% 16% % 61% 17% % 64% 16% % 56% 12% % 64% 16% % 60% 9% % 55% 15% % 59% 21% % 45% 25% % 65% 11% % 62% 10% % 56% 18% 1256 Rozmístění žáků 9. tříd v letech Gymnázium SŠ s maturitou Střední odborné učiliště 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12

13 Výsledky mezinárodních testů TIMSS Naše škola byla vybrána, spolu s dalšími 147 školami ČR, do mezinárodního výzkumu TIMSS Jednalo se o projekt zjišťování znalostí a dovedností žáků osmých ročníků v matematice a přírodovědných předmětech v 62 zemích světa. Mezi zapojenými základními školami ČR jsme se umístili v matematické části testu na 9. místě a v přírodovědné na 6. místě. Testy PISA 2012 Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student Assessment) jako největší mezinárodní testování dlouhodobě sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Projekt nehodnotí, jak žáci zvládli předepsané učivo, ale klade důraz na prověření znalostí a dovedností, které mladí lidé potřebují pro úspěšné uplatnění v budoucnosti. Šetření probíhá ve tříletých cyklech, v každém cyklu je věnována hlavní pozornost jedné ze zmíněných oblastí. Zbylé dvě oblasti jsou zastoupeny v menší míře a získaná data slouží zejména ke sledování změn ve výsledcích žáků v průběhu času. Cyklus PISA 2012 je zaměřen na matematiku. Jeho součástí bylo navíc i zjišťování, jaká je finanční gramotnost patnáctiletých žáků a jak umí řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru. Do projektu se v tomto cyklu zapojilo 69 zemí z celého světa. Výsledky testů z roku 2012 jsme obdrželi až letos. 13

14 14

15 15

16 ICCS V školním roce 2008/2009 byla naše škola zapojena jako jedna ze 150 škol v ČR do Mezinárodního výzkumu (účastní se školy z 38 zemí) výchovy k občanství ICCS Toto testování se zaměřovalo na zjišťování vědomostí a kompetencí žáků 8. ročníků základního vzdělávání v oblasti občanské výchovy a na zjištění postojů žáků k fungování demokratické společnosti. Testování probíhalo v 8. ročnících ZŠ.: ODDÍL I.: Evropský modul: Žáci základních škol v Moravskoslezském kraji prokázali horší znalosti základních faktů o Evropské unii, než je celorepublikový průměr. Žáci 8. tříd naší školy nepodporují tento krajský trend a svými znalostmi převyšují krajský průměr o cca 80 bodů ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj A 8.B ODDÍL II.: Žákovský test: Znalost principů občanské společnosti v Moravskoslezském kraji téměř odpovídá celorepublikovému průměru. Naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Žáci 8. tříd na naší škole prokázali lepší znalost občanských zásad a principů ve srovnání se žáky základních škol ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj A 8.B 16

17 v Moravskoslezském kraji, resp. v celé České republice. Znalost principů aktivního občanství u žáků 8.A naší školy převyšuje průměrné znalosti žáků v České republice i v Moravskoslezském kraji. Žáci 8.B dosáhli výrazně lepšího výsledku, který je srovnatelný s průměrnými znalostmi žáků víceletých gymnázií. V oblasti zjišťující míru tolerance, předsudků a dalších postojů dosáhli žáci výsledků, které mírně převyšují celorepublikový, resp. krajský průměr. Jejich postoje nevykazují žádné výrazné odlišnosti od ostatních žáků základních škol v zemi ČR ČR ZŠ ZŠ Gymnázia Gymnázia Moravskoslezský Moravskoslezský kraj kraj A 8.A 8.B 8.B Znalosti právních dokumentů v oblasti lidských práv a další problematiky v této oblasti jsou nadprůměrné u žáků víceletých gymnázií. Žáci 8.A i 8.B vykazují průměrné (8.B) až nadprůměrné (8.A) znalosti ČR ZŠ Gymnázia Moravskoslezský kraj 8.A 8.B Žáci dosáhli shodného, nadprůměrného výsledku při řešení analytických úloh a jejich schopnosti prokazatelně přesahují průměrné schopnosti žáků základních škol v Moravskoslezském kraji. Porovnání OPAVSKÝCH škol Pět let prováděl Magistrát města Opavy, odbor školství hodnocení opavských základních škol. Je potěšitelné, že naše základní škola i v posledním roce hodnocení obhájila prvenství v tomto prestižním porovnávání a udržela laťku vzdělávání na nejvyšší úrovni. Testování znalostí a dovedností žáků 5.tříd - průměrný percentil v testech Základní školy Jazyk český Matematika OSP Průměr ZŠ v ČR : 49,00 49,00 50,00 Průměr ZŠ v Opavě: 54,62 55,46 59,71 Průměr ZŠ Englišova: 70,31 65,68 75,02 Pořadí v Opavě: Celkově 5.třídy ZŠ Englišova v Opavě : 1. 17

18 Testování znalostí a dovedností žáků 9.tříd - průměrný percentil v testech Základní školy Jazyk český Matematika OSP Průměr ZŠ v ČR : 49,3 49,1 49,9 Průměr ZŠ v Opavě: 62,0 65,7 61,1 Průměr ZŠ Englišova: 62,9 67,1 69,0 Pořadí v Opavě: Celkově 9.třídy ZŠ Englišova v Opavě : 3. Rozmístění absolventů 9.tříd ZŠ Základní školy Gymnázia Obory s maturitou Průměr ZŠ v Opavě: 20,38 80,60 Průměr ZŠ Englišova: 29,63 85,20 Pořadí v Opavě: Prezentace žáků opavských ZŠ ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích okresní, krajské, celostátní, mezinárodní. Úspěšnost škol se počítá z umístění na okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích, které jsou podle významu obodovány a následně v důsledku objektivity vyděleny počtem žáků školy. Bodový průměr na 1žáka ZŠ 0,37 bodu v Opavě: Bodový průměr na 1žáka ZŠ 0,77 bodu Englišova: Pořadí ZŠ Englišova v Opavě: 1. Žáci opavských ZŠ se v celostátních a mezinárodních kolech soutěží pořádaných pro ZŠ umístili 19 x do 3.místa z toho žáci ZŠ Opava Englišova 11x. Historie hodnocení školy: Konečné pořadí školy za všechny oblasti hodnocení v uplynulých letech 2005/ / / / /2010 Pořadí ZŠ Englišova: Výsledky školy v celorepublikových testech výsledky v certifikovaných testech SCIO 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Klub nadaných dětí Mensy ČR Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracuje při ZŠ Englišova již čtvrtým rokem. Svou činnost zahájil 7. února 2011 jako sdružení pro děti do 10 let. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o aktivity klubu a také díky podpoře Magistrátu města Opavy mohl být v roce 2012 klub rozdělen na dvě skupiny. První skupinu navštěvují děti od prvního do třetího ročníku, druhou skupinu děti od čtvrtého do šestého ročníku, a to z různých základních škol nejen z Opavy, ale dojíždí i děti z okolí. Pod vedením čtyř vedoucích se schůzky konají jedenkrát za dva týdny, vždy v pondělí. Během školního roku jsou navíc organizovány dvě víkendové akce. Svoji činnost, jako jeden z nejaktivnějších a nejúspěšnějších z celé ČR, prezentoval opavský klub na konferenci "Mensa pro rozvoj nadání" v roce 2012 i 2013 v Prostějově. Podmínkou přijetí do Klubu nadaných dětí je testování IQ a potvrzení o výsledku testu s udaným IQ. Test lze absolvovat prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem buď u společnosti Mensa nebo na žádost v pedagogicko-psychologické poradně. Děti, které v testech dosáhnou nadstandardních výsledků mezi horními dvěma procenty celkové populace, mají možnost zapojit se do činnosti Klubu nadaných dětí. Cílem sdružení je nabídnout zvídavým dětem již v raném věku nadstandardní rozvoj formou mimoškolní činnosti. Klub chce děti svou činností především inspirovat, motivovat, představit různé oblasti lidského konání, poznávat zajímavá místa, nabízet setkání s mimořádnými osobnostmi. Činnost klubu je zaměřena na rozšiřování obzorů, je tedy barevná, pestrá a různorodá. Hlavní náplní schůzek jsou badatelské programy, exkurze, přednášky, besedy, interaktivní výstavy, tvůrčí dílny, vědohraní, experimentování, hlavolamy, rébusy, logické a deskové hry. Důležitým prvkem při fungování klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. 32

33 Úspěchy v soutěžích za posledních 5 let (školní roky 2009/2010 až 2013/ u vědomostních soutěží jen mezinárodní, národní kolo + do 6. místa v kraji - u sportovních soutěží jen mezinárodní a umístění do 3. místa na mistrovství ČR 2009/10 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Pohár rozhlasu 1. místo mladší dívky, 2. místo mladší hoši, 2. místo starší dívky, 2. místo starší hoši Pohybové skladby 1. místo I. stupeň, 2. místo II. stupeň Florbal 2. místo dívky Sportovní gymnastika 3. místo chlapci Atletický čtyřboj 3. místo dívky, 3. místo chlapci Biologická olympiáda 3. místo v kraji Dějepisná olympiáda 6. místo v kraji 2010/11 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Sportovní gymnastika 1. místo chlapci Atletický čtyřboj 1. místo dívky, 1. místo chlapci Přespolní běh 2. místo dívky Volejbal 2. místo smíšená kategorie Pohybové skladby 3. místo ČR Republikové kolo Mladý chovatel 1. místo ČR Matematický klokan 1. místo ČR olympiáda Německého jazyka 2. místo Olympiáda Německého jazyka 1. místo v kraji Olympiáda Zeměpisu 6. místo v kraji 2011/12 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo v ČR Pohybové skladby 1. místo Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 3. místo dívky Atletický čtyřboj 1. místo dívky, 2. místo chlapci Sportovní gymnastika 2. místo chlapci Kinderiáda 3. místo Mezinárodní kolo Mladý chovatel 2. místo ČR Mladý chovatel 1. místo Olympiáda Aj 2. místo v kraji Olympiáda Fj 5. místo v kraji 2012/13 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 1. místo 33

34 Pohybové skladby 1. místo I. stupeň, 1. místo II. stupeň Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 1. místo dívky, 2. místo mladší chlapci AČ 3. místo dívky Sportovní gymnastika 3. místo chlapci Vybíjená 3. místo I. stupeň ČR Mladý chovatel 1. a 2. místo ČR Pohár vědy (F) 5. místo ČR Taktik (M) 5. místo Olympiáda Aj 1. a 3. místo v kraji Olympiáda Z 4. místo v kraji Olympiáda Rj 5. místo v kraji Olympiáda Biologická 5. místo v kraji Olympiáda F 5. místo v kraji 2013/14 ME přespolního běhu 1. místo dívky, 4. místo chlapci Pohár rozhlasu 1. místo chlapci, 1. místo dívky Atletický čtyřboj 1. místo dívky Přespolní běh 1. místo dívky, 2. místo chlapci Odznak všestrannosti olympijských vítězů 4. místo Sportovní gymnastika 4. místo chlapci ČR Floristická soutěž 3. místo Olympiáda Aj 2x 3. místo v kraji 34

35 HISTORIE SOUTĚŽE PRO SPORTOVNÍ TŘÍDY "POHÁRU ROZHLASU" celostátní vítěz mladší žáci body a pořadí celostátní vítěz body a pořadí celostátní vítěz body a pořadí celostátní vítěz ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Englišova mladší žákyně Englišova starší žáci Englišova starší žákyně Englišova body a pořadí 1990 ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Jitřní, Praha ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Jablunkovská Třinec ZŠ Jilemnického,M.Boleslav ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Botanická, Brno ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Zátopkových - Třinec ZŠ U čer.domků,hodonín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Sídl.Svobody, Prostějov ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Sídl.Svobody, Prostějov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Štefánikova Zlín ZŠ Jablunkovská, Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ M.Kudeříkové Havířov ZŠ Jablunkovská Třinec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Pošepného, Praha ZŠ Opava, Englišova ZŠ E.Zátopka - Zlín ZŠ Zátopkových - Třinec ZŠ Heyrovského - Olomouc ZŠ Porubská - Ostrava ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Turnov, Skálova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Opava, Englišova ZŠ Kupkova Břeclav ZŠ Olomouc, Heyrov ZŠ Opava, Englišova ZŠ U Čer. domků Hodonín ZŠ Heyrovského, Olomouc ZŠ Porubská, Ostrava ZŠ Skálova Turnov ZŠ Opava, Englišova ZŠ Porubská, Ostrava ZŠ Heyrovského Olomouc ZŠ Třebíč, Benešova ZŠ Zlín ZŠ Opava, Englišova ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi ZŠ Mladá Boleslav, Jilem ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi ZŠ Břeclav Slovácká ZŠ Opava, Englišova ZŠ Hejrovského,Olomouc ZŠ Pasířská, Jablonec n.n ZŠ Opava, Englišova ZŠ Dvůr Králové ZŠ Opava, Englišova Gym. Jablonec n. N ZŠ Hejrovského,Olomouc 5060 xxxx ZŠ Pasířská,Jablonec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Moskevská,Kladno ZŠ a MŠ Veselí n/mor.,hutnik ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Pasířská,Jablonec ZŠ Opava, Englišova ZŠ Opava, Englišova ZŠ Hejrovského,Olomouc ZŠ Pasířská,Jablonec 6888 xxxx barva určuje nejlepší výkon historie soutěže barva určuje druhý nejlepší výkon historie. barva určuje třetí nejlepší výkon historie soutěže 35

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Morkovice se představuje

Morkovice se představuje Základní škola Morkovice se představuje Milé děti, vážení rodiče, chtěli bychom vám představit naši školu, která se nachází v krásném klidném prostředí ve městě Morkovice-Slížany. Naše škola má k dispozici

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA-KYLEŠOVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA-KYLEŠOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA-KYLEŠOVICE M a Vyrábíme medaile Těšíme se na Vánoce Učíme se lyžovat už na prvním stupni Středověký jarmark Karneval Sportovní den Beseda s hráči SFC Branný den ZŠ OPAVA-KYLEŠOVICE

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola Prostějov Dr.Horáka 24, příspěvková organizace Email: zshor@pvskola, tel.: 582 342 242 Vlastní hodnocení školy Zpracoval: Mgr. Ivan Pospíšil 1. Základní údaje o škole název: Základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více