19. NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012"

Transkript

1 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM Pořadí Firma Tržby 2012 v tis. Kč 1 ŠKODA AUTO a.s ČEZ, a.s RWE Česká republika a.s AGROFERT HOLDING, a.s UNIPETROL, a.s FOXCONN CZ s.r.o ALPIQ ENERGY SE ČEPRO, a.s MORAVIA STEEL a.s ENI Česká republika, s.r.o

2 CELK O VÉ P O Ř ADÍ POŘADÍ FIRMA Tržby 2012 v tis. Kč POŘADÍ FIRMA Tržby 2012 v tis. Kč 1 ŠKODA AUTO a.s ČEZ, a.s RWE Česká republika a.s AGROFERT HOLDING, a.s UNIPETROL, a.s FOXCONN CZ s.r.o ALPIQ ENERGY SE ČEPRO, a.s MORAVIA STEEL a.s ENI Česká republika, s.r.o Telefónica Czech Republic, a.s AHOLD Czech Republic, a.s OKD, a.s TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s ArcelorMittal Ostrava a.s Energetický a průmyslový holding, a.s Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o České dráhy, a.s BOSCH Group ČR Siemens, s.r.o Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o Slovnaft Česká republika, spol. s r.o Metrostav a.s T-Mobile Czech Republic, a.s OMV Česká repulblika, s.r.o Shell Czech Republic a.s Pražská energetika, a.s Česká pošta, s.p ŠKODA PRAHA Invest s.r.o BOSCH DIESEL s.r.o Skanska a.s GECO, a.s Vodafone Czech Republic a.s Vítkovice Holding a.s Veolia Voda Česká republika, a.s Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o EUROVIA CS, a.s ČD Cargo, a.s METALIMEX a. s Dalkia Česká republika, a.s Philip Morris ČR a.s STRABAG a.s ABB s.r.o AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Lesy České republiky, s.p CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o Iveco Czech Republic, a. s ALTA Invest, a.s AGEL a.s Severočeské doly a.s MITAS a.s NET4GAS, s.r.o TRW Automotive Czech s.r.o AT Computers, a.s Robert Bosch, spol. s r.o Lumius, spol. s r.o EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s DEZA, a.s nkt cables s.r.o OHL ŽS, a.s Pražská plynárenská, a.s Mondi Štětí a.s VEMEX s.r.o DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o Daikin Industries Czech Republic s.r.o AAA Auto Group N.V Bidvest Czech Republic s.r.o COOP Centrum družstvo Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o H R U Š K A, spol. s r.o Advanced World Transport B.V Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s PSJ, a.s Tereos TTD, a.s sanofi-aventis, s.r.o Automotive Lighting s.r.o DEK a.s Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PSG-International a.s HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o MND a.s Česká lékárnická, a.s SAZKA sázková kancelář, a.s SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o SWS a.s Lovochemie, a.s. Lovosice WITTE Nejdek, spol. s r.o Centropol Energy a.s Sochorová válcovna TŽ, a.s SAFINA, a.s ARMEX Oil, s.r.o Fakultní nemocnice Brno SPOLANA a.s KIEKERT-CS, s.r.o Varroc Lighting Systems, s.r.o JUTA a.s HP TRONIC Zlín, spol. s r.o Linde Gas a.s

3 O D VĚT V Í 1 Z EMĚDĚLST V Í, L E S NIC T V Í, T Ě Ž B A D Ř EVA A RYBOLOV (01, 02, 05) 1 AGROFERT HOLDING, a.s Lesy České republiky, s.p AGRO CS a.s Opavská lesní a.s Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s D O B Ý VÁ N Í N E ROST N Ý CH SUROVIN (10, 11, 12, 13, 14) 1 OKD, a.s Severočeské doly a.s Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s MND a.s DIAMO, státní podnik P O T R AVIN Á Ř S K Ý A TABÁ K O V Ý P R Ů MYSL (15, 16) 1 Philip Morris ČR a.s Bidvest Czech Republic s.r.o Tereos TTD, a.s HAMÉ, s.r.o MADETA a. s T E X TILN Í, ODĚ V N Í A K O Ž EDĚL N Ý P R Ů MYSL (17, 18, 19) 1 JUTA a.s Nová Mosilana, a.s KORDÁRNA Plus, a.s VEBA, textilní závody a.s P L E A S a.s D Ř E V OZPR A CUJ ÍCÍ, PAPÍR E NSK Ý A P O LY G R A FICK Ý P R Ů M Y S L, VYDAVATELSKÁ ČINNOST (20, 21, 22) 1 Mondi Štětí a.s WOOD & PAPER a.s Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o Biocel Paskov a.s Stora Enso Wood Products Planá s.r.o C H E M ICK Ý, FARM A CEUTICK Ý, G U M ÁRE NSK Ý A P L A STIK Á Ř S K Ý P R Ů MYSL (24, 25) 1 UNIPETROL, a.s ČEPRO, a.s MITAS a.s DEZA, a.s Lovochemie, a.s. Lovosice P R Ů M Y S L S K L A, KER A M I K Y, PORCELÁNU A STAVEBNÍCH HMOT (26) 1 AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o ZAPA beton a.s VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Federal-Mogul Friction Products H UTN I C T V Í A ZPR A C O VÁ N Í K O V Ů (27, 28) 1 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s ArcelorMittal Ostrava a.s Vítkovice Holding a.s EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s SAFINA, a.s S TRO J Í R E N S T V Í BEZ A U T O MOBILO V É V Ý ROBY (29) 1 DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o Daikin Industries Czech Republic s.r.o Sochorová válcovna TŽ, a.s ŠKODA JS a.s ŽĎAS, a.s

4 O D VĚT V Í 10 A U T O MOBILO VÁ V Ý ROBA A S OUVISE J ÍCÍ ČIN NOS T I, V Ý R O B A DOPR AV N ÍCH P R OST Ř EDK Ů (34, 35) 1 ŠKODA AUTO a.s Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o BOSCH DIESEL s.r.o ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o Iveco Czech Republic, a. s E LEKTRO TECHNIK A, ELEKTRONIKA A OPTIKA (30, 31, 32, 33) 1 FOXCONN CZ s.r.o Siemens, s.r.o Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o ABB s.r.o nkt cables s.r.o O S TATNÍ ZPR A C O VATEL S K Ý P R Ů MYSL (36, 37) 1 KIEKERT-CS, s.r.o Fehrer Bohemia s.r.o KOH-I-NOOR holding a.s DEMONTA Trade SE GEOSAN GROUP a.s V Ý ROBA A R O Z V O D E L EKT Ř INY, V O D Y, PLYNU A PÁRY (40, 41) 1 ČEZ, a.s RWE Česká republika a.s ALPIQ ENERGY SE Energetický a průmyslový holding, a.s Pražská energetika, a.s S TAVEBNICTVÍ (45) 1 Metrostav a.s ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Skanska a.s EUROVIA CS, a.s STRABAG a.s P RODE J, ÚDR Ž B A A O P R AV Y M O T ORO V Ý C H V O ZIDEL A P R ODE J POH O N N Ý CH HMOT (50) 1 ENI Česká republika, s.r.o Slovnaft Česká republika, spol. s r.o OMV Česká repulblika, s.r.o Shell Czech Republic a.s AAA Auto Group N.V V ELK OOBCHO D, M A LOOBCHO D A ZPR OST Ř EDKOVÁNÍ OBCHODU (51, 52) 1 MORAVIA STEEL a.s AHOLD Czech Republic, a.s GECO, a.s METALIMEX a. s CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o P OHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ (55) 1 EUREST, spol s r.o ARAMARK, s.r.o Sodexo s.r.o Zátiší Catering Group a.s Lázně Luhačovice, a.s D OPR AVA, POM OCNÉ ČINNO STI V DOPR AV Ě A CEST O VNÍ K ANCEL Á Ř E (60, 61, 62, 63) 1 České dráhy, a.s Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost ČD Cargo, a.s Advanced World Transport B.V Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

5 O D VĚT V Í 19 T ELEK O MUN I K A ČNÍ A POŠ T O V N Í S L U Ž BY (64) 1 Telefónica Czech Republic, a.s T-Mobile Czech Republic, a.s Česká pošta, s.p Vodafone Czech Republic a.s GTS Czech s.r.o I N F O R M A ČNÍ TECHNOLOGIE A S Y STÉMY (72) 1 SWS a.s T-Systems Czech s.r.o Seznam.cz, a.s AutoCont CZ a.s Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o SLUŽBY PRO PODNIKY, ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (70, 71, 73, 74) 1 AGEL a.s PROMET GROUP a.s CTP Invest, s.r.o AB Facility a.s KPMG Česká republika, s.r.o O S TATNÍ V E Ř E J N É, S OCIÁLNÍ A OSO BNÍ S L U Ž BY (90, 91, 92, 93) 1 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze SAZKA sázková kancelář, a.s Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Ostrava NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM K R A J E KRA J FIRMA Tržby 2012 v tis. Kč Jihočeský Robert Bosch, spol. s r.o Plzeňský Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o Karlovarský Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s Středočeský ŠKODA AUTO a.s Ústecký AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Praha ČEZ, a.s Liberecký TRW Automotive Czech s.r.o Královéhradecký Lesy České republiky, s.p Pardubický FOXCONN CZ s.r.o Vysočina BOSCH DIESEL s.r.o Jihomoravský AHOLD Czech Republic, a.s Zlínský DEZA, a.s Olomoucký AGEL a.s Moravskoslezský MORAVIA STEEL a.s

6 FINANČ NÍ I NSTI TUCE M ĚNO V É I N STITUCE V ý n o s y v tis. K č 1 Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a.s Česká spořitelna, a.s UniCredit Bank Czech Republic, a.s Raiffeisenbank a.s P O J I Š Ť O VNY Předepsané pojistné v tis. K č 1 Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Allianz pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G PEN ZIJN Í FON D Y Spravované příspěvky v tis. K č 1 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s Allianz penzijní společnost, a.s KB Penzijní společnost, a.s AXA penzijní společnost a.s F I NAN Č N Í ZPR OSTŘEDK O VATEL É A P O M O CNÉ F I N A N Č N Í I N S T I T U C E Tržby v tis. K č 1 ČSOB Leasing, a.s Home Credit a.s VB Leasing CZ, spol. s r.o ŠkoFIN s.r.o Provident Financial s.r.o SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Vstupní dluh v tis. Kč 1 CETELEM ČR, a.s ČSOB Leasing, a.s UniCredit Leasing CZ, a.s Provident Financial s.r.o VB Leasing CZ, spol. s r.o NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM FINANČ NÍ K A TEGO RIE ZISK v tis. K č 1 Česká spořitelna, a.s Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a.s GE Money Bank, a.s Česká pojišťovna a.s Z A MĚS TNANCI poč e t oso b 1 Česká spořitelna, a.s Komerční banka, a.s Československá obchodní banka, a. s Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G

7 K A TEGORI E ZISK v tis. K č 1 ČEZ, a.s RWE Česká republika a.s ŠKODA AUTO a.s Energetický a průmyslový holding, a.s Telefónica Czech Republic, a.s V Ý V O Z 1 ŠKODA AUTO a.s RWE Česká republika a.s FOXCONN CZ s.r.o AGROFERT HOLDING, a.s ALPIQ ENERGY SE PŘID ANÁ HODNOTA 1 ČEZ, a.s ŠKODA AUTO a.s AGROFERT HOLDING, a.s OKD, a.s Česká pošta, s.p PRODUKTIVITA 1 NET4GAS, s.r.o MERO ČR, a.s ARIMEX TRADE s.r.o CS CABOT, spol. s r.o Lumius, spol. s r.o RŮST TRŽEB 1 RWE Česká republika a.s ALPIQ ENERGY SE AGROFERT HOLDING, a.s ČEPRO, a.s Energetický a průmyslový holding, a.s RŮST ZISKU 1 RWE Česká republika a.s Energetický a průmyslový holding, a.s Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o CTP Invest, s.r.o FOXCONN CZ s.r.o Z A MĚS TNANCI p o č e t o s o b 1 Česká pošta, s.p ČEZ, a.s AGROFERT HOLDING, a.s ŠKODA AUTO a.s České dráhy, a.s D YNA MICK Á FIRM A k o e f i c i e n t d y n a m i k y 1 Ammann Czech Republic a.s. 1,73 2 Fakultní nemocnice Brno 1,68 3 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 1,64 4 Rieter CZ s.r.o. 1,37 5 DEZA, a.s. 1,37

8 partneři ve spolupráci s mediální partneři Kontakt: CZECH TOP 100 Na Zátorce 12, Praha 6 tel.: fax:

Bernard Chrétien. Václav Horák. Zdeněk Kratochvíl. Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů. dodržujeme zásady rozumného úvěrování

Bernard Chrétien. Václav Horák. Zdeněk Kratochvíl. Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů. dodržujeme zásady rozumného úvěrování Léto 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Václav Horák dodržujeme zásady rozumného úvěrování Zdeněk Kratochvíl kormidelník dopravního gigantu z Vysočiny Bernard Chrétien Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů

Více

Martin Diviš. Aktuální žebříček. Aleš Buksa. Chceme být pojišťovnou poskytující nejlepší servis EXPO 2010. 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky

Martin Diviš. Aktuální žebříček. Aleš Buksa. Chceme být pojišťovnou poskytující nejlepší servis EXPO 2010. 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky Léto 2010 SYMBOL ÚSPĚCHU Aktuální žebříček 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky Aleš Buksa od kosmetiky ke golfu EXPO 2010 česká expozice Čínu nadchla Martin Diviš Chceme být pojišťovnou poskytující

Více

jinak zajímavé ABC REAL, a.s. banka / poj. Accenture jinak zajímavé ADAST a.s. jinak zajímavé Advantel, a.s.

jinak zajímavé ABC REAL, a.s. banka / poj. Accenture jinak zajímavé ADAST a.s. jinak zajímavé Advantel, a.s. zákazník kategória 1. JVS 1. lékařská fakulta UK 1. Reklamní společnost 2. Lékařská fakulta UK v Praze, KZM 2. Základní, Beroun A.A.S.I. A7B Bohemia ABAKUS - DISTRIBUTION Abatis ABBAS, ABC Klima, s.r.o.

Více

PROGRAM 10. 3. 2015 KATALOG 2014

PROGRAM 10. 3. 2015 KATALOG 2014 PROGRAM 10. 3. 2015 KATALOG 2014 PROGRAM VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KARIÉRA PLUS 09:00-15:00 09:30-13:25 09:30-11:30 09:30-14:10 09:00-14:00 14:10-14:40 Výstavní stánky představení zaměstnavatelů

Více

http://www.wigwam-project.de

http://www.wigwam-project.de A. POZICE SIEMENS V NABÍZENÝCH TECHNOLOGIÍCH B. ÚČAST SIEMENS VE VÝVOJI NOVÉHO STANDARTU WLAN WIGWAM - Wireless Gigabit with Advanced Multimedia Support http://www.wigwam-project.de C. VÝZNAMNÉ REFERENČNÍ

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2011

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2011 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference PROFIL SKUPINY AWT ÚVODNÍ SLOVO Značka AWT se sice na logistickém trhu představila teprve v roce 2010, její základy ale tvoří šedesátileté zkušenosti z oblasti dopravy a logistiky a zhruba dva a půl tisíce

Více

4. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2013 Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců

4. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2013 Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců 4. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2013 Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců 1 Československá obchodní banka, a.s. 2 PLEAS a.s. 3 Dopravní podnik Ostrava

Více

42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2013)

42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2013) Měsíční zpráva o provozu - prosinec 2013 [ Obsah > ] 42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2013) XII. 2013 PE PPE VE PVE PSE JE VTE SLE Celkem Celkem ČR 10 819,46 518,00 1 082,69

Více

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády IV. Výsledky hospodářské politiky vlády březen 2002 Obsah....2 I. Hospodářská politika... 3 II. Vývoj ekonomiky......4 III. Horizontální politiky....9 1. Privatizace..9 2. Restrukturalizace a revitalizace....10

Více

42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2012)

42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2012) Měsíční zpráva o provozu - prosinec 2012 [ Obsah > ] 42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2012) XII. 2012 PE PPE VE PVE PSE JE VTE SLE Celkem Celkem ČR 10 644,09 520,72 1 069,20

Více

Seznam manipulačních míst

Seznam manipulačních míst 120022 120014 166017 168021 151035 120105 120121 120063 151019 120055 120097 155069 155051 120147 120113 110064 120048 120030 120162 120154 120170 169235 120204 164053 168039 169045 168062 110080 165076

Více

Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Typ smlouvy podpisu účinnosti

Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Typ smlouvy podpisu účinnosti Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Datum Datum Platnost od Platnost do Typ smlouvy dodatek podpisu účinnosti Předmět smlouvy Název partnera IČO 15/600/0152 Smlouva Dodavatelská Smlouva o dílo 1.9.2015

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

5.2 přehledné tabulky

5.2 přehledné tabulky 5.2 přehledné tabulky Údaje, týkající se těžeb byly zpracovány podle odpovědí na formulářích zaslaných pro přípravu Hornické ročenky těžaři a z podkladů celostátního statistického sledování Hor(MPO)1-01,

Více

MACROFLEX Kompenzátory a technické prvky pro potrubní systémy

MACROFLEX Kompenzátory a technické prvky pro potrubní systémy Kompenzátory a technické prvky pro potrubní systémy www.macroflex.cz macroflex@macroflex.cz Výhradní zastoupení v České republice a na Slovensku pro: Vlnovcové kompenzátory MACOGA, S.A. Tkaninové kompenzátory

Více

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny ty z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

R E F E R E N C E. Služby a poradenství

R E F E R E N C E. Služby a poradenství R E F E R E N C E Služby a poradenství Zásobování závodu LIAZ 01 v Jablonci nad Nisou teplem - - technicko-ekonomické posouzení Zadavatel: LIAZ, a.s. realizace: 04/1994 Ekonomické vyhodnocení podnikatelského

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

NOVÉ INVESTICE Investice Strategie Expanze Akvizice

NOVÉ INVESTICE Investice Strategie Expanze Akvizice www.cianews.cz NOVÉ INVESTICE Investice Strategie Expanze Akvizice TÝDENNÍ PŘEHLED 7. 8. 2015 SEKTOR Firemní investice - průmysl a výroba Sky Paragliders investuje 110 mil. Kč do vlastní textilky 31. 07.

Více

Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace:

Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace: Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace: Seznam subjektů, jimž byly od začátku roku 2009 prominuty daňové povinnosti (včetně prominutí příslušenství k dani), případně uděleny

Více

David Tampier Oktáva

David Tampier Oktáva David Tampier Oktáva 1. Správní systém ČR 2. Ekonomika ČR 3. Průmysl 4. Zemědělství 5. Obyvatelstvo 6. Doprava Osnova 1. Správní systém ČR ČR unitární stát Orgány státní správy Praha (ministerstva, parlament

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 STRATEGIE Jsme společnost orientovaná k zákazníkům a dlouhodobě jim poskytujeme optimální řešení při implementaci informačních technologií. Snažíme se být

Více

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Česká republika informační středisko: +420 236 002 428 e-mail: podatelna@cityofprague.cz http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více