UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY"

Transkript

1 VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová d Radim Kocich e a VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, b KOVOLIT, a.s, Kovárna, Nádražní 344, Modřice, ČR, c KOVOLIT, a.s, Kovárna, Nádražní 344, Modřice, ČR, d VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, e VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, Abstrakt Předností hořčíkových slitin je jejich nízká měrná hmotnost. Převážná část součástí z hořčíkových slitin se v současné době zhotovuje odléváním. Mechanické vlastnosti odlitků nejsou dostatečné pro aplikace, u kterých se požaduje vysoká bezpečnost a spolehlivost. Pro dosažení vyšších mechanických vlastností lze použít technologie kování. Na součásti pro automobilový průmysl jsou kladeny vysoké požadavky na vlastnosti. Požadovány jsou především lehké a pevné konstrukce. V těchto případech se nabízí široké pole pro použití výkovků z hořčíkových slitin. Pro jejich vyšší rozšíření je potřebné analyzovat proces kování a určit vhodné postupy pro různé slitiny a zajistit spolehlivý a ekonomický postup výroby. V příspěvku jsou uvedeny typy hořčíkových slitin, jejich vlastnosti, způsoby zpracování a metody zlepšování mechanických vlastností. Pozornost je věnována struktuře slitin a jsou uvedeny výsledky z provozního kování slitin AZ31, AZ61 a AZ91. Abstract One of main advantage of magnesium alloys is its low density. Nowadays a vast majority of magnesium alby components is made by cast moulding. The mechanical properties of castings are not sufficient for the applications that need high security and reliability. To reach higher mechanical properties a forging technology can be used. High demands of properties are made on components for car industry or components used in outer space. Especially light and soud constructions are needed. Magnesium alloys can be often used in such cases. It is necessary to analyze the process of forging and set suitable techniques for different alloys and to arrange reliable and economical procedure of production. Types of magnesium alloys, their property, methods of processing and methods of mechanical property upgrading. Attention is also paid to the structure of alloys and the results of forging tests alloys AZ31, AZ61 and AZ91. 1

2 1. ÚVOD Mezi významná odbytiště pro hořčíkové materiály patří automobilové odvětví, které se vyznačuje největším vývojovým potenciálem. Desetiletí bylo použití hořčíku v automobilu omezeno na tvarově složité odlitky v oblasti motoru, agregátů a kol. Z ekonomických důvodů dominovalo tradiční tlakové lití. V současné době jsou sériově vyráběny modely vozidel s karosářskými díly nebo s celými karoseriemi z hliníku [1]. Nabízí se úvaha vyrábět z hořčíkových materiálů díly pro oblast podvozku a pohonu. To znamená, především pro oblast podvozku. Je třeba nahradit dlouhodobě osvědčené díly z oceli a hliníku hořčíkovými slitinami. Použití hořčíkových slitin pro díly podvozku klade velmi vysoké požadavky na jejich pevnost, houževnatost a životnost [2-5]. Kování se stává nejvhodnějším způsobem výroby pro uvedené díly z hořčíkových slitin. Hořčíkové slitiny mají konstrukční výhody, nižší hustotu než hliníkové slitiny, což oceňují především konstruktéři automobilů. Hořčíkové slitiny jsou nejlehčím kovovým konstrukčním materiálem. Jejich měrná hmotnost je o 25 % nižší než u slitin hliníku. Hustota čistého hořčíku je 1774 kgm -3, hustota slitin se pohybuje v závislosti na stupni legování od 1350 do 1830 kgm -3. Dalším kladem je možnost použít vybrané slitin, jak pro tlakové lití, tak i pro kování. Slitiny hořčíku se vyznačují výbornou obrobitelností a většina slitin i dobrou svařitelností při obloukovém svařování v ochranné atmosféře. Nedostatkem hořčíkových slitin je jejich nižší korozní odolnost. Další nevýhodou je vysoká reaktivita (v některých případech i při obrábění) a nízká pevnost za vyšších teplot. Hlavním konstrukčním nedostatkem je poměrně nízká vrubová houževnatost [6-9]. Na závadu může být i výrazná anizotropie vlastností tvářených výrobků. Oblasti tvářené tlakem mají odlišnou strukturu a vlastnosti než oblasti s větším podílem tahových napětí. V oblasti tlakových napětí dochází k dvojčatní [10]. Dvojčata vznikají i při tepelném zpracování. Mechanické vlastnosti lze zvýšit kováním, jak ukazuje obr. 1. Obr. 1. Mechanické vlastnosti odlévaných a kovaných hořčíkových slitin [4] Fig. 1. Mechanical properties of casting and forged magnesium alloys [4] Evropští výrobci automobilů (mimo jiné i Volkswagen a Audi) přijali v rámci Kyotského protokolu záměr snížit v rozmezí let 1990 až 2005 spotřebu paliva o 25 % a množství emisí CO 2 o 50 %. Významné snížení spotřeby paliva může být dosaženo snížením hmotnosti vozidel, což se projeví ve snížení nákladů na provoz. Měrná hmotnost slitin hořčíku je o 25 % nižší než měrná hmotnost hliníkových slitin, což při použití v automobilovém průmyslu sníží spotřebu paliva a umožní zvýšit hmotnost nákladu. Jestliže se podaří snížit hmotnost pohonného systému o 10 %, tak se uspoří 5 % paliva [11]. Hořčík je atraktivní materiál pro použití v automobilech, především kvůli jeho nízké hmotnosti (obr. 2). Je o 25 % lehčí než hliník a o 78 % lehčí než ocel. 2

3 Slitiny hořčíku mají ze všech konstrukčních materiálu největší poměr mezi pevností a hustotou (Rm/ρ). Po první naftové krizi v roce 1970 vznikl ekonomický tlak na poměr mezi Rm/ρ s cílem snížení spotřeby paliva a snížení emisí. Auto má být lehčí a nová koncepce v konstrukci vychází z motoru umístěného vpředu s řízením přední nápravy. Klasické materiály jsou nahrazovány materiály lehčími. Nejpozoruhodnější posuny v materiálech spočívají od běžných ocelí k vysokopevnostním (HSL) a od ocelí k hliníku a plastům. Hořčík nabízí větší potenciál ke snížení hmotnosti. Aktuální modely automobilů obsahují různé množství (malé) hořčíkových slitin, průměrně kolem 12 kg/automobil i když se předpokládá širší použití. Z větších dílů, které se používají v prototypech, jsou to např. panely přístrojových desek vyrobených z hořčíku, a součástí vyrobené odléváním. Zatím se používá málo plechů, nebo protlačovaných, kovaných dílů, ale tento potenciál existuje. 2. SLITINY HOŘČÍKU Mechanické vlastnosti Mg lze výrazně zvýšit legováním hliníkem (do 10 %), zinkem (do 5-6 %), manganem (do 2,5 %) a zirkoniem (do 1,5 %). Hliník a zinek tvoří s hořčíkem tuhý roztok. Při jejich vyšších obsazích se Obr. 2. Využití slitin hořčíku v konstrukci automobilu tvoří intermetalické fáze typu Mg 4 A1 3 a MgZn 2. V obou Fig. 2. Utilization of magnesium alloys in car construction případech množství přísady zvyšuje základní mechanické vlastnosti [12,13]. Mangan tvoří s hořčíkem tuhý roztok α. S klesající teplotou se zmenšuje rozpustnost manganu v hořčíku a z tuhého roztoku α precipituje β fáze. Přísada manganu neovlivňuje dosahované pevnostní charakteristiky, ale příznivě ovlivňuje korozivzdornost. Zvýšení úrovně korozivzdornosti lze objasnit tím, že na povrchu vzniká tenká vrstva oxidů Mg - Mn. Přísada manganu snižuje působení železa v hořčíku. Mangan a Fe vytváří sloučeninu o vysoké hustotě, která se při tavení usazuje na dně lázně. Kromě základních přísadových prvků se v hořčíkových slitinách používá přísada cínu. Cín je rozpustný v hořčíku při teplotě 645 C až do obsahu kolem 10 % [14]. Jeho rozpustnost klesá s teplotou za současné precipitace β fáze (Mg 2 Sn). Komplexní slitiny Mg-Al-Mn dolegovaná 5% Sn mají dobrou tvařitelnost za tepla. Křemík je v hořčíku nerozpustný. Tvoří s Mg intermetalickou fázi typu Mg 2 Si, která silně zpevňuje základní matrici. Vzhledem k výraznému zvýšení křehkostí je obsah křemíku ve slitinách pod 0,3 % [15-17]. Legování slitin hořčíku zirkoniem zjemňuje zrno, zvyšuje se dosahovaná úroveň mechanických vlastností a zároveň se snižuje odolnost proti korozi. Prvky vzácných zemin popř. thorium zvyšují žárupevnost hořčíkových slitin. Berylium v množství 0,005 0,012 % snižuje oxidaci slitin při tavení, odlévání a tepelném zpracování. Z tvářených hořčíkových slitin se v automobilovém průmyslu používá široký sortiment výrobků sahající od výkovků až po plechy, tab. 1. Výkovky se dodávají se slitin: AZ31B-F, AZ61A-F, AZ80A-T5, AZ80-T6, M1A-F, ZK31-T5, ZK60A-T5, ZK61-TS a ZM21-F (ve stavu F až T6). Plechy se dodávají po tepelném zpracování (ve stavu H24, O) z následujících slitin: AZ31B-H24, ZM21-O, ZM21-H24. Protlačované tyče ze slitin: AZ10A- 3

4 F, AZ31B až C-F, AZ61A-F, AZ80A-T5, M1A-F, ZC71-T6, ZK21A-F, ZK31-T5, ZK40A- T5, ZK60A-TS a ZM21-F. Chemické složení vybraných hořčíkových slitin uvádí tab. 1. Tabulka 1. Chemické složení hořčíkových slitin pro výkovky Slitina Obsah prvků v % Al Zn Mn Si Cu Fe Zr Th Ni Ca N Mg AZ31B 2,50-0,20-0,200 0, ,0 3,50 0,80 0,100 0,05 0,005 0,005 0,040 AZ61 6,76 0,38 0,13 0,05 0,006 0,011 0, AZ91 8,76 0,73 0,22 0,05 0,010 0,011 0, ZK60A 0,12 4,80-0,11 0,04 0,005 0,003 4, ,0 6,20 M1A - - 1,20 0,100 0, ,010 0,300-99,0 AZ80A 7, ,20 0, ,0 9,20 0,100 0,05 0,005 HM , , ,2 97,0 1,10 2,50 Table 1. Chemical composition of magnesium alloys for forged pieces 3. KOVÁNÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN Hořčík a většina jeho slitin krystalizuje v hexagonální soustavě. Tato soustava se vyznačuje sníženou tvařitelností. Důvodem je malý počet skluzových mechanismů. Skluz dislokací probíhá ve vybraných krystalografických rovinách, směrech a je řízen třemi známými zákony. Do teploty 220 C je v hořčíku jedinou skluzovou rovinou basální rovina (0001) a směry [1120]. Při vyšších teplotách nastává skluz na rovinách (1010), ve směru [1120] a v rovinách (1011) ve směru [1120]. Jsou to roviny a směry HTU mřížce, které jsou nejhustěji obsazeny atomy. Zvýšením počtu skluzových systémů tvařitelnost významně roste. Hodnoty kritického skluzového napětí (T kr ~ c n ) jsou pro čistý hořčík nízké. Hodnota kritického skluzového napětí závisí na čistotě kovu, struktuře a termodynamických podmínkách deformace. Velikost kritického skluzového napětí je tím nižší, čím je čistota kovu vyšší. Nečistoty tvořící se základním kovem tuhé roztoky zvyšují τ kr intenzívněji než nečistoty, které jsou v základním kovu nerozpustné. Pokud kov a přísada tvoří tuhý roztok, pak hodnota kritického napětí je tím vyšší, čím je rozdíl mezi velikostí atomů obou kovů větší a čím se oba kovy od sebe více liší elektrochemickými vlastnostmi. Příměsové prvky v hořčíku interagují s dislokacemi a zvyšují kritické skluzové napětí. Vliv příměsových prvků na τ kr lze stanovit podle rovnice: n τ kr = c (1) kde c je koncentrace příměsových atomů n je exponent (n ~ 0,5 až 0,66). U většiny kovů se vzrůstající teplotou hodnota kritického skluzového napětí klesá. U hořčíku a jeho slitin vliv teploty není jednoznačný. Při různých teplotách mohou být v činnosti různé skluzové roviny. Např. při teplotě místnosti mají Mg slitiny jen jeden systém skluzových rovin. Při zvyšování teploty se zvětšuje počet aktivních skluzových rovin, což se projevuje rychlým snižováním skluzového napětí. Mez kluzu hořčíkových slitin lze přibližně stanovit z rovnice: τ kr σ k = (2) m 4

5 kde m je Schmidův faktor (m max ~ 0,5). Vlastnosti hořčíkových slitin jsou závislé na dosahovaném strukturním stavu, který je funkcí chemického složení, na něm závisí zpevnění matrice. V této souvislosti je účelné věnovat pozornost parametrům zpracování slitin a jejich optimalizaci s cílem spolehlivého dosažení požadovaných a reprodukovatelných vlastností. Vlastnosti vybraných hořčíkových slitin jsou uvedeny v tab. 2. Tabulka 2. Vlastnosti hořčíkových slitin pro výkovky Vlastnosti/slitiny M1A AZ31B AZ80A T5 AZ80A T6 HM21A- F ZK60A T6 Fyzikální vlastnosti Hustota [kg/m 3 ] Mechanické vlastnosti Tvrdost, HB (500 kg/10 mm) 47,0 50, ,0 Tvrdost, HV 82, ,0 Pevnost, [MPa] Mez kluzu, (Rp0,2), [MPa] Tažnost (A5), [ % ] 7,00 15,0 11,0 5,00 15,0 11,0 Modul pružnosti v tahu (E ), [GPa] 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Mez kluzu v tlaku, [MPa] Poissonovo číslo 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 Lomov8 pevnost, [MPa] Obrobitelnost [ % ] Modul pružnosti ve smyku (G), 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 [GPa] Mez v kluzu ve smyku, [MPa] Elektrické vlastnosti Elektrický odpor, [Ohm m/m O C] x 5,00 9,20 14,5 14,5 5,0 6, Tepelné vlastnosti Měrné teplo, [J/g] Součinitel lineární roztažnosti 20 O C, 26,0 26,0 26,0 26,0 26,8 27,0 [µm/m o C] Součinitel lineární roztažnosti 100 O C, 27,0 27,0 27,0 27,2 27,0 27,0 [µm/m o C] Specifické měrné teplo, [J/g 0 C] 1,00 1,00 1,05 1,05 1,0 1,0 Teplotní vodivost, [W /mk] - 96,0 76,0 36, Bod tavení, [ 0 C] / Solidus, [ 0 C] Likvidus, [ 0 C] Procesní vlastnosti Teplota tváření, [ o C] Teplota žíhání, [ o C] Rekrystalizační teplota, [ o C] Table 2. Properties of magnesium alloys for forged pieces 5

6 Tváření hořčíkových slitin obvykle probíhá za tepla. Jednotlivé technologické procesy tváření hořčíkových slitin probíhají v intervalu teplot: a) kování v teplotním intervalu C, (tab.3); b) protlačování se v závislosti na chemickém složení provádí v teplotním intervalu C; b) válcování v teplotním intervalu C, doválcovací teploty se pohybují kolem C. Tabulka 3. Kovací teploty, mechanické a technologické vlastnosti výkovků Slitina Kovací teploty, o C Mechanické vlastnosti Technologické vlastnosti Výkovku Zápustky Re [MPa] Rm [MPa] A [%] Svařitelnost Korozní odolnost AZ ,0 v d AZ ,0 d d AZ91A ,0 d d ZK ,0 nd vh Poznámka : v-vynikající, d-dobrá, vh-vyhovující, nd-nedoporučuje se Table 3. Forging temperature, mechanical and technological properties of forged pieces 4. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Výkovky se používají jak v tepelně zpracovaném, tak i nezpracovaném stavu. Vstupní polotovary se před tvářením homogenizačně žíhají při teplotách C. Doba žíhání je h. Cílem je odstranit segregační heterogenity přísadových prvků. Při homogenizačním žíhání se vyloučené fáze na hranicích zrn rozpustí v základní matrici a chemické složení slitiny je rovnoměrnější, obr. 3 a obr. 4 [18]. Tím se zlepší tvařitelnost a zvýší úroveň mechanických vlastností. Obr. 3. Slitina hořčíku AZ91 - litý stav Fig. 3. Magnesium alloys AZ91 cast state Obr. 4. Slitina hořčíku AZ91 po homogenizačním žíhání Fig. 4. Magnesium alloys AZ91 after homogenization annealing 6

7 Rekrystalizační žíhání se provádí za teploty kolem 350 C. Počátek rekrystalizace deformačně zpevněných slitin hořčíku leží v oblasti teplot C. Uvedený teplotní interval je závislý na stupni deformačního zpevnění. Většina slitin hořčíku legovaných manganem nebo hliníkem je používána ve stavu zušlechtěném, tj. po kalení a stárnutí. Dosahovaná vyšší pevnost je spojena se změněnou rozpustností přísadových prvků Al, Zn, Zr v závislosti na teplotě. Ohřev před kalením je volen tak, aby došlo k rozpuštění vyloučených intermetalických fází typu MgZn 2, A1 3 Mg 4, Mg 3 A1 2 Zn 2 v tuhém roztoku. Po zakalení se získá homogenní přesycený tuhý roztok. Během stárnutí dochází k precipitaci zpevňujících fází. Charakteristickou vlastností hořčíkových slitin je malá rychlost difúzních procesů, proto vlastní procesy fázové přeměny probíhají velmi zvolna. Při ohřevu před kalením se používají doby výdrže 4 až 24 h. Umělé stárnutí probíhá u hořčíkových slitin v rozmezí h. Vybrané hořčíkové slitiny lze zakalit i chladnutím na vzduchu z dokovací teploty. Využívá se navazující stárnutí přímo z dokovací teploty, bez zařazení předcházejícího rozpouštěcího žíhání a kalení. Teploty rozpouštěcího žíhání hořčíkových slitin se pohybují kolem C. Řízené stárnutí se provádí při teplotách C. Uvedený postup tepelného zpracování se označuje symbolem T1 a T4. Pro dosažení maximální úrovně zpevnění se volí teplota stárnutí C. V porovnání s hliníkovými slitinami jsou u hořčíkových slitin dosahované změny vlastností po stárnutí menší. Nárůst pevnostních vlastností po stárnutí není vyšší než %. Plastické vlastnosti slitin po stárnutí však klesají. Z těchto důvodů je nejpoužívanějším tepelným zpracováním homogenizační žíhání. Mechanické vlastností se zvýší vlivem rovnoměrnější struktury. Aplikace přirozeného stárnuti prakticky nevede k žádným změnám mechanických vlastností. 5. EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY A DISKUSE Význam aplikací výkovků z hořčíkových slitin v osobních automobilech v porovnání s aktuálně užívanými odlitky litými pod tlakem, včetně tvářených dílů (plechy, protlačky) a jejich použitím neustále vzrůstá. Využití hořčíkových slitin v automobilech závisí na cenové relaci mezi hliníkovými a hořčíkovými slitinami (tab. 4). V tabulce jsou porovnávány současné ekonomické možnosti náhrady hliníkových slitin slitinami hořčíkovými a předpokládaná cenová relace v příštích letech. Tabulka 4. Cenové relace mezi výkovky z hliníku a z hořčíku Cenová relace Hliník Hořčík současná cena Hořčík cílová cena hliník - hořčík EUR/kg EUR (dm 3 ) EUR/kg EUR (dm 3 ) EUR/kg EUR (dm 3 ) Základní kov 2,4 6,5 4,3 7,7 3,6 6,5 Výchozí 0,7 1,9 2,9 až 4,3 5,2 až 7,7 1,4 až 2,1 2,5 až 3,7 polotovar Kování a 5 až 7 14,3 až 10 až až 36 5 až 10 9 až 18 apretace 19,8 Celkové náklady 8 až až až až až až 28 Porovnání se Al 100% 100 % 210 až 280 % 140 až 180 % 120 až 160 % 80 až 100% Table 4. Price relation berween forged pieces from aluminium and magnesium 7

8 Experimentálně bylo ověřeno deformační chování a vývoj struktury šesti slitin a více tvarů výkovků. Výchozí vzorky měly tvar válce od průměru 30 do průměru 120 mm. Hmotnost výchozích polotovarů se pohybovala v rozmezí 120g až 1500 g. V příspěvku je věnována pozornost pouze třem slitinám a jednomu typu výkovku, jeho tvar je na obr. 5. a obr. 6. Obr. 5. Výkres výkovku Fig. 5. Drawing of forged pieces Obr. 6. Tvar výkovků ze slitiny AZ61 Fig. 6. Forged pieces shape from AZ61 alloy Výchozí struktura byla v litém stavu. Jedna polovina vzorků byla ve stavu po homogenizačním žíhání, druhá bez žíhání. Tepelným zpracováním se sekundární fáze a precipitáty na bázi zinku a manganu rozpustily v základní matrici. Deformační chování a vývoj struktury byl ověřován kováním při teplotách 380 a 420 C [19]. Po kování se získala jemnozrnná struktura, ale s různou velikostí zrn po průřezu výkovků. Průměrná velikost zrn se v závislosti na teplotách kování pohybovala kolem 50 až 60 µm [20-22]. Závisela na 8

9 chemickém složení, teplotě kování, velikostí deformace a způsobu vychlazování z dokovacích teplot (obr. 7 až obr. 12). Z tvaru zrn lze předpokládat, že během deformace proběhla rekrystalizace. Rozdíly ve velikosti zrn jsou dány nerovnoměrností deformace a teplotním spádem po délce a tloušťce výkovku [23]. Obr. 7. Výchozí struktura slitiny AZ61 (Litý stav bez homogenizačního žíhání) Fig. 7. Original structure of AZ 61 alloy (cast state without homogenization annealing) Obr. 8. Struktura slitiny AZ61 po kování a volném ochlazování na vzduchu Fig. 8. The structure of AZ61 alloy after forging and free cooling on air Obr. 9. Výchozí struktura slitiny AZ91 (Litý stav bez homogenizačního žíhání) Fig. 9. Original structure of AZ91 alloy (cast state without homogenization annealing) Obr. 10. Struktura slitiny AZ91 po kování a volném ochlazování na vzduchu Fig. 10. The structure of AZ91 alloy after forging and free cooling on air 9

10 Obr. 11. Výchozí struktura slitiny AZ31 (Litý stav bez homogenizačního žíhání) Fig. 11. Original structure of AZ31 alloy (cast state without homogenization annealing) Obr. 12. Struktura slitiny AZ31 po kování a volném ochlazování na vzduchu Fig.12. The structure of AZ31 alloy after forging and free cooling on air Mechanické vlastnosti výkovků a jejich vývoj v závislosti na tepelném zpracování byly ověřovány tahovou zkouškou a tvrdostí HB/2,5/31,25. Výsledky tvrdosti jsou uvedeny na obr. 13. Tepelné zpracování sestávalo z rozpouštěcího žíhání 475 o C/24 h, ochlazování ve vodě a následujícího popouštění při teplotě 150 o C/1 h. [24]. Tvrdost HB AZ31 AZ61 AZ91 Výchozí stav Tvářeno Tepelně zpracováno Obr. 13. Tvrdost výchozích polotovarů a výkovků z hořčíkových slitin Fig. 13. Brinell hardnes of originál half-finished produkt and forged pieces from magnesium alloys 6. ZÁVĚR Slitiny hořčíku jsou velmi zajímavé pro aplikace v automobilovém průmyslu. Z používaných konstrukčních materiálů mají nejvyšší poměr Rm/p a vysoké charakteristiky tlumení vibrací. V současné době se vyrábí řada automobilových součástek z různých slitin hořčíku. Mezi nejpoužívanější aplikace patří kola ze slitiny Elektron, která se dodávají ve dvou provedeních, litá nebo kovaná. Experimentálně bylo ověřováno deformační chování slitin AZ31, AZ61 a AZ91 při zápustkovém kování. Byl porovnáván vliv technologie kování a homogenizačního žíhání na strukturu a vlastnosti výkovků. Postupy kování se vzájemně 10

11 lišily teplotou tváření. Byl vyhodnocován vliv tepelného zpracování a teploty tváření na finální strukturu a mechanické vlastnosti. Výsledky prokázaly vhodnost zařazení tepelného zpracování, před vlastním ohřevem a kováním. Uvedený postup umožňuje získat výkovky s rovnoměrnější strukturou. Ve zkoumaném intervalu teplot nebyly získány výraznější rozdíly ve struktuře vzorků. Acknowledgement The presented paper was realised within the frame of the project of the Ministry of Education, Youth and Sports, project No and project EU MagForge. The authors of paper thank management of division smithery KOVOLIT, a.s. for helping during realisation of service forging. LITERATURA 1. A. BUSSIBA, A. B. ARTZY, A. AHTECHMAN, S. IFERGAN, M. KUPIEC: Mater. Sci. Eng., 2001, vol. 302, p R. BARTEČEK, M. GREGER: Lehké kovy a jejich slitiny. Kovárenství, 2004, roč. 14, č. 25, s J. K. SOLBERG, J. TORKLEP, O. BAUGER, H. GOSTLAND: Mater. Sci. Eng. A, 1991, vol. 134A, pp E. DOEGE, B. HALLER, S. JANSEN: Precision forging of magnesium alloys. Wire 2002, 5, pp J. C. TAN, MJ. TAN: Scripta Mater., 2002, vol. 47, pp T. MUKAI, M. YAMANOI, H. WATANABE, H. HIGASHI: Scripta Mater., 2001, vol. 45, pp M. GREGER, Z. JONŠTA, M. WIDOMSKÁ, R. KOCICH: The experience at extrusion of magnesium alloy MgA19Zn1 by equal channel angular pressing. In MECHATRONICS, Warszawa. University of Technology, 2004, pp W. J. KIM, C. W. ANY, S. KIM, D. I. HONG: Scripla Mater, 2002, vol. 47, pp M. MABUCHI, Y CHINO, H. IWASAKI, T. AIZAWA, K. HIGASHI: Mater. Trans., 2001, vol. 42, pp M. GREGER, M. WIDOMSKÁ: Structural characteristics Magnesium Alloys along of the Equal Channel Angular Pressing, In Advances in Engineering Plasticity and its Applications. Shanghai: Shanghai Jiaong University, 2004, pp Y N. WANG, J. C. HUANG: Scripta Mater, 2003, vol. 48, pp C.S. ROBERTS: Magnesium and alloys, Whilei, New York, P. K. CHAUDHURY, F. A. MOHAMED: Acta Metall., 1988, vol. 36, pp M. GREGER, L. ČÍŽEK, M. WIDOMSKÁ, A. KIELBUS, A. HERNAS: Forming of magnesium alloys. In Nowe technologie i materialy w metalurgii i inženyrii materialowej. Katowice: Politechnika Slaska, 2004, pp E.F. EMLEY: Principles of magnesium technology. Pergamon Press, Oxford, London, G. SIEBEL: Technology and its alloys. (Ed. Beck), Hughnes, London, R. C. GIFKINS: Metal. Trans. A, 1976, vol. 7A, pp R. BARTEČEK, M. GREGER: Slitiny hořčíku a jejich využití v automobilovém průmyslu. Kovárenství, 2007, 29, s M. GREGER, R. KOCICH, L. ČÍŽEK: Forging and Rolling of Magnesium Alloys AZ61. Journal of Archievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2005, vol. 20, is. 1-2, pp

12 20. M. GREGER, Z., MUSKALSKI, M. WIDOMSKÁ : Grain refinemet and superplasticity in magnesium alloys. In NANO 06. VUT Brno, Brno 2006, pp M. GREGER, R. KOCICH, L. KANDER: superplasticity of magnesium alloys. Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, no.4, pp L. JÍLEK, M. GREGER, V. KARAS, M. VLČEK, V. SNÁŠEL: Tváření hořčíkových slitin. Kovárenství, 2008, 31, s M. GREGER, R. KOCICH, L. ČÍŽEK, L. A. DOBRZANSKI, I. JUŘIČKA: Mechanical properties and microstructure of Mg-A1 alloys after forming. In CAM3S Zakopane: TU Gliwice, 2005, pp M. GREGER, V. KARAS, M. VLČEK, L. KANDER: Tvařitelnost Mg slitin: Kovárenství, 2008, 31, s

Výkovky z hořčíkových slitin a jejich využití v automobilovém průmyslu

Výkovky z hořčíkových slitin a jejich využití v automobilovém průmyslu Výkovky z hořčíkových slitin a jejich využití v automobilovém průmyslu Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. 1, Ing. Vlastimil Karas 2, Ing. Michal Vlček 2, Ing. Barbora Kuřetová 1, 1 VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Luděk Ptáček Ústav materiálového inženýrství, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract Present state of magnesium production and its prospects. Prduction

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

Protlačované polotovary. Tvarové odlitky. Ventilátor chlazení motoru BMW (na motoru celkem 20 kg Mg slitin)

Protlačované polotovary. Tvarové odlitky. Ventilátor chlazení motoru BMW (na motoru celkem 20 kg Mg slitin) SLITINY HOŘČÍKU Světová výroba primárního hořčíku: - Začátek 20. století: 15 t ročně - 1943: 248 000 t (hlavně výroba letadel ve 2. světové válce) - 2002: 541 000 t (129 700 t odlitků, 9330 t tvářených

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI TLAKOVĚ LITÝCH ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIE-CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY CASTINGS

STRUKTURA A VLASTNOSTI TLAKOVĚ LITÝCH ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIE-CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY CASTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

BULKY FORMING OF MAGNESIUM ALLOYS. Barbora Kuřetová a Miroslav Greger a

BULKY FORMING OF MAGNESIUM ALLOYS. Barbora Kuřetová a Miroslav Greger a OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN BULKY FORMING OF MAGNESIUM ALLOYS Barbora Kuřetová a Miroslav Greger a a VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, barbora.kuretova.fmmi@vsb.cz

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Hliník a slitiny hliníku

Hliník a slitiny hliníku Hliník a slitiny hliníku Slitiny hliníku patří kromě ocelí nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. Z taveniny tohoto

Více

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE J. Drnek Z. Nový P. Fišer COMTES FHT s.r.o., Borská

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY D. Vojtěch 1, J. Verner 1, J. Šerák 1, F. Šimančík 2, M. Balog 2, J. Nagy 2

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21 SVERKER 21 1 SVERKER 21 2 Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku

Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku TZ1 Technologičnost konstrukce Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D. Výroba hliníku elektrolytická redukce Al 2 O 3 Hliník se nejčastěji vyrábí

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. Henry Kaiser, Hoover Dam 1 Henry Kaiser, 2 Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Miroslav Greger a, Salem Batiha a) VŠB TU Ostrava, katedra tváření materiálu, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, E-mail:

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA Obsah: 1) Teorie tváření 2) Druhy mřížek 3) Vady mřížek 4) Mechanismus plastické deformace 5) Vliv teploty na plastickou deformaci 6) Způsoby ohřevu materiálu 7) Stroje

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Superslitiny (Superalloys)

Superslitiny (Superalloys) Superslitiny (Superalloys) slitiny pro použití při teplotách nad 540 C. struktura matrice KPC (fcc) horní mez pro teplotu použití je dána rozpouštění zpevňující fáze a počátkem tavení matrice rozdělení

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP OBSAH ÚVOD.. 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. CHEMICKÉ SLOŽENÍ 3. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. 3.1 Hustota 3.2 tavení. 3.3 Součinitel délkové roztažnosti. 3.4 Měrná tepelná kapacita.. 3.5 Tepelná

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

Hliník a jeho slitiny

Hliník a jeho slitiny Hliník a jeho slitiny příprava (tavení, lití, prášková metalurgie, legování), tepelné zpracování, tepelně-mechanické zpracování svařitelnost, obrobitelnost fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES METAL 2004 Hradec nad Moravicí VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES Karel Hrbácek a Božena Podhorná b Antonín Joch a

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita

Více

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC B. Podhorná a J. Kudrman a K. Hrbáček b a) ŠKODA-ÚJP, PRAHA,a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav, ČR b) PBS VELKÁ BÍTEŠ, a.s., Vlkovská

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH Typické

Více

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SLITINY

Více

Polotovary vyráběné tvářením za studena

Polotovary vyráběné tvářením za studena Polotovary vyráběné tvářením za studena Úvodem základní pojmy z nauky o materiálu Krystalová mřížka Krystalová mřížka je myšlená konstrukce, která vznikne, když krystalem proložíme tři vhodně orientované

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI 1. Úvod 2. Vliv doprovodných a přísadových prvků 3. Označování leteckých ocelí 4. Uhlíkové oceli 5. Nízkolegované oceli 6. Vysokolegované oceli 7. Speciální vysokopevnostní oceli

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz

Více

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY: 1 SLEIPNER 2 Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost

Více

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků 4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou

Více