PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH"

Transkript

1 CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS CPD Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz ETA-13/1038 ( ), příloha A1 A2. Číslo várky: viz balení produktu. 3. Účel použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací: Obecný typ Pro použití do Varianta / kategorie Zatížení Materiál Teplotní rozsah (je-li třeba) Upevňovací šroub do betonu betonu (C20/25 až C50/60). bez trhlin: Ø8, Ø10, Ø14 mm s trhlinami: Ø8, Ø10, Ø14 mm Varianta 1 Seizmické aplikace: kategorie výkonu C1 statické, kvazi statické, seizmické, odolnost vůči ohni Galvanizovaná ocel: pouze pro vnitřní použití za sucha HUS3-H (s šestihrannou hlavou) : Ø8, Ø10, Ø14 mm HUS3-C (zápustný): Ø8, Ø10 mm HUS3-HF (s šestihrannou hlavou) : Ø8, Ø10, Ø14 mm - 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 (5): Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 5. Je-li potřeba, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pověření se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12(2): 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: Systém 1 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení: Subjekt vydávající technické posouzení: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Evropské technické posouzení: ETA-13/1038 ( ) Dokument evropského posouzení: ETAG 001 část 1, 3; EOTA TR 20 ; EAD Osvědčení o shodě: 0672-CPD-0361

2 9. Uvedený výkon: Základní vlastnosti Metoda návrhu Výkon Harmonizované technické údaje Typická únosnost v tahu ETAG 001, příloha: C, metoda: A CEN/TS :2009, metoda: A EOTA TR 045 ETA-13/1038: příloha C1 ETA-13/1038: příloha C2 EOTA TR 020 (návrh pro odolnost proti ohni) CEN/TS :2009, příloha: D ETA-13/1038: příloha C3 ETA-13/1038: příloha C4 ETAG 001 část 1, 3 ETAG 001, příloha: C, metoda: A CEN/TS :2009, metoda: A ETA-13/1038: příloha C1 ETAG 001 příloha E Typická únosnost ve smyku Minimální rozestup a EOTA TR 045 EOTA TR 020 (návrh pro odolnost proti ohni) CEN/TS :2009, příloha: D ETAG 001, příloha: C, metoda: A CEN/TS :2009, metoda: A ETA-13/1038: příloha C2 ETA-13/1038: příloha C3 ETA-13/1038: příloha C4 ETA-13/1038: příloha B2 EOTA TR 020 (pro odolnost proti ohni) EAD minimální vzdálenost od okraje EOTA TR 020 (návrh pro odolnost proti ohni) CEN/TS :2009, příloha: D ETA-13/1038: příloha C3 ETA-13/1038: příloha C4 Mezní stav posunutí pro obsluhu ETAG 001, příloha: C, metoda: A CEN/TS :2009, metoda: A ETA-13/1038: příloha C5 10. Výkon produktu označeného v bodech 1 a 2 je v souladu s uváděným výkonem v bodě 9. Toto prohlášení o výkonu se vydává na základě výhradní odpovědnosti výrobce uvedené v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Raimund Zaggl Vedoucí obchodní jednotky Obchodní jednotka kotvy Seppo Perämäki Vedoucí kvality Obchodní jednotka kotvy Společnost Hilti Schaan,

3 Zamýšlené použití Ukotvení při: Statická a kvazistatická zatížení: Všechny rozměry a všechny kotevní hloubky. Seizmické zatížení pro kategorii výkonu C1: HUS3-H všechny rozměry, pouze maximální kotevní hloubka (h3). HUS3-C a HUS3-HF rozměry 8 a 10, pouze maximální kotevní hloubka (h3). Odolnost vůči ohni: HUS3-H, HUS3-HF a HUS3-C, všechny rozměry a všechny kotevní hloubky. Podkladové materiály: Železobeton nebo prostý beton podle EN 206-1:2000. Třídy pevnosti C20/25 až C50/60 v souladu s EN 206-1:2000, Beton s trhlinami nebo bez trhlin: všechny rozměry a všechny kotevní hloubky. Podmínky použití (Podmínky prostředí) Ukotvení při suchých interních podmínkách. Konstrukce: Kotvení jsou navržena v rámci odpovědnosti technika se zkušenostmi v oblasti kotvení a betonářských prací. Kontrolovatelné výpočty a výkresy jsou provedeny s přihlédnutím k zatížení k ukotvení. Poloha kotvy je vyznačena na konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vzhledem k výztuze nebo podpěře atd.). Kotvení pod statickým nebo kvazi statickým zatížením a pod vlivem působení ohně jsou navržena pro metodu konstrukce A v souladu s: - Buď ETAG 001, příloha C, srpnová edice 2010 a EOTA technická zpráva TR 020, květnová edice Nebo CEN/TS :2009 Kotvení pod seismickým zatížením jsou navržena v souladu s: - EOTA technická zpráva TR 045, únorová edice Kotvení musí být umístěna vně klíčových oblastí (např. plastových závěsů) betonové konstrukce. - Příchytky v instalacích s distanční montáží nebo s vrstvou výplně jsou zakázány. V případě požadavků na odolnost vůči ohni je nutné zajistit, aby nedocházelo k místnímu drolení krycí vrstvy betonu. Instalace: Pouze příklepové vrtání: všechny rozměry a všechny kotevní hloubky. Instalace kotvy provedená vhodně kvalifikovaným personálem a pod dohledem osoby odpovědné za technické záležitosti na pracovišti. V případě zrušeného otvoru: nové vrtání v minimální vzdálenosti dvojnásobku hloubky od zrušeného otvoru nebo menší vzdálenosti, pokud je zrušený otvor vyplněn maltou s vysokou pevností a pokud se při zatížení ve smyku nebo šikmém zatížení nenachází ve směru působení zatížení. Po instalaci je zakázáno další otáčení kotvení. Hlavice kotvení musí být podepřena na upevnění a nesmí být poškozena. Nastavitelnost v souladu s přílohou B5 pro: HUS3-H, HUS3-HF a HUS3-C velikosti 8 (hnom2 = 60 mm) HUS3-H, HUS3-HF a HUS3-C velikosti 10 (hnom2 = 75 mm) Příloha B1

4 Tabulka B1: Instalační parametry Velikost kotvy HUS Jmenovitá kotvicí hloubka hnom [mm] Jmenovitý průměr vrtu d0 [mm] Průměr řezu vrtáku dcut [mm] 8,45 10,45 14,50 Průměr otvoru s vůlí df [mm] Velikost klíče (typ H) SW [mm] Průměr zápustné hlavy dh [mm] Velikost Torx (typ C) T Hloubka vrtu h1 [mm] Hloubka vrtu (s možností nastavení) h1 [mm] Hilti SIW 14 A nebo Hilti SIW 22 A nebo Osazovací Třída C20/25 Hilti SIW 22 A nebo Hilti SIW 22 T-A Hilti SIW 22 T-A nástroj 1) pevnosti Hilti SIW 22 T-A > C20/25 Hilti SIW 22 T-A 1) Je možná instalace pomocí jiného rázového utahováku ekvivalentního výkonu a síly Tabulka B2: Minimální tloušťka betonového podkladu, minimální vzdálenost od kraje a rozestup Velikost kotvy HUS hnom hnom2 hnom hnom hnom2 hnom hnom hnom2 hnom Jmenovitá kotvicí hloubka hnom [mm] Minimální tloušťka betonového podkladu hmin [mm] Beton s trhlinami a bez trhlin Minimální rozestup Minimální vzdálenost od okraje smin [mm] cmin [mm] Příloha B2 DoP_cz_04-00_ _Hilti HUS CPD-0361

5 Tabulka B3: Délka šroubu a maximální tloušťka upevnění pro HUS3-H a HUS3-HF 1) Velikost kotvy Délka šroubu [mm] Jmenovitá hloubka zapuštění [mm] Toušťka upevnění [mm] tfix1 tfix2 tfix3 tfix1 tfix2 tfix3 tfix1 tfix2 tfix ) HUS3-HF dostupné pro velikost 14 pouze ve velikostech h1 a h2 Tabulka B4: Délka šroubu a maximální tloušťka upevnění pro HUS3-C Velikost kotvy 8 10 Délka šroubu [mm] Jmenovitá hloubka zapuštění [mm] hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom Toušťka upevnění [mm] tfix1 tfix2 tfix3 tfix1 tfix2 tfix Příloha B3

6 Tabulka C1: Vlastnosti produktu pro statické a kvazi statické zatížení Velikost kotvy HUS Jmenovitá hloubka zapuštění hnom [mm] Nastavení Celková max. tloušťka vrstev tadj [mm] úprav Max. počet úprav na [-] Selhání oceli pro zatížení v tahu a ve smyku NRk,s [kn] 39,2 62,2 96,6 Charakteristická únosnost VRk,s [kn] k2 2) [-] 0,8 M 0 Rk,s [Nm] Selhání vytažením Charakteristická odolnost NRk,p [kn] ) 1) 1) 1) v betonu bez trhlin C20/25 Charakteristická odolnost v betonu s trhlinami C20/25 NRk,p [kn] ) 1) 1) 1) 1) 1) Faktor C30/37 1,22 zvýšení pevnosti betonu C40/50 ψc [-] 1,41 C50/60 1,55 Selhání kuželu v betonu a rozštěpení Efektivní kotevní hloubka hef [mm] 40 46,4 54,9 41,6 58,6 67,1 49,3 66,3 91,8 Faktor pro S trhlinami kcr 2) [-] 7,2 Bez trhlin kucr 2) [-] 10,1 Selhání Vzdálenost ccr,n [mm] 1,5 hef kuželu v betonu Selhání od okraje Rozestup scr,n [mm] 3 hef Vzdálenost ccr,sp [mm] rozštěpení m od okraje Rozestup scr,sp [mm] Součinitel bezpečnosti instalace 2 3) = inst 2) [-] 1,0 Selhání vypáčením betonu faktor k k 3) = k3 2) [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 Selhání okraje betonu Účinná délka kotvy lf = hef [-] 40 46,4 54,9 41,6 58,6 67,1 49,3 66,3 91,8 Vnější průměr kotvy dnom [mm] Příloha C1

7 1) Selhání vytažením není určující 2) Parametry se vztahují pouze ke konstrukci podle CEN/TS :2009 3) Parametr se vztahuje pouze ke konstrukci podle ETAG001 příloha C Příloha C1

8 Tabulka C2: Vlastnosti produktu pro seizmickou třídu C1 Velikost kotvy HUS hnom3 hnom3 hnom3 Jmenovitá hloubka zapuštění hnom [mm] Selhání oceli pro zatížení v tahu a ve smyku Charakteristická únosnost NRk,s,seis [kn] 39,2 62,2 96,6 VRk,s,seis [kn] 11,9 16,8 22,5 Selhání vytažením Charakteristická odolnost v betonu s trhlinami Selhání kuželu v betonu NRk,p,seis [kn] 12 1) 1) Efektivní kotevní hloubka hef [mm] 54,9 67,1 91,8 Selhání kuželu Vzdálenost od okraje ccr,n [mm] 1,5 hef v betonu Rozestup scr,n [mm] 3 hef Součinitel bezpečnosti instalace 2 [-] 1,0 Selhání vypáčením betonu faktor k k [-] 2,0 Selhání okraje betonu Účinná délka kotvy lf = hef [-] 54,9 67,1 91,8 Vnější průměr kotvy dnom [mm] ) Selhání vytažením není určující. Příloha C2

9 Tabulka C3: Vlastnosti produktu pro odolnost proti ohni Kotva HUS3-H a HUS3-HF Jmenovitá hloubka zapuštění hnom [mm] Selhání oceli pro zatížení v tahu a ve smyku (FRk,s,fi = NRk,s,fi = VRk,s,fi) R30 FRk,s,fi [kn] 3,2 3,5 3,8 6,1 6,2 10,4 10,6 R60 FRk,s,fi [kn] 2,4 2,6 2,8 4,6 4,7 7,8 8,1 R90 FRk,s,fi [kn] 1,6 1,6 1,9 3,1 3,2 5,3 5,5 Charakteristická únosnost R120 FRk,s,fi [kn] 1,2 1,2 1,5 2,4 2,5 4,0 4,3 R30 M 0 Rk,s,fi [Nm] 14,6 15,9 17,2 35,2 35,6 78,9 79,8 R60 M 0 Rk,s,fi [Nm] 11,0 11,7 13,0 26,6 27,1 59,6 60,7 R90 M 0 Rk,s,fi [Nm] 7,4 7,4 8,8 18,0 18,6 40,2 41,7 R120 M 0 Rk,s,fi [Nm] 5,7 5,3 6,8 13,7 14,4 30,6 32,1 Selhání vytažením Charakteristická únosnost R30 R60 R90 NRk,p,fi [kn] 1,5 2,3 3,0 2,4 4,0 4,9 3,1 4,8 7,8 Selhání kuželu v betonu R120 NRk,p,fi [kn] 1,2 1,8 2,4 1,9 3,2 3,9 2,5 3,8 6,3 Charakteristická únosnost R30 R60 R90 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,8 2,6 4,0 2,0 4,7 6,6 3,0 6,4 14,4 R120 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,4 2,1 3,2 1,6 3,8 5,3 2,4 5,1 11,5 Vzdálenost od okraje R30 až R120 ccr,fi [mm] 2 hef V případě požáru z více než jedné strany musí minimální vzdálenost od okraje činit 300 mm. Vzdálenost mezi kotvami R30 až R120 scr,fi [mm] 2 ccr,fi Selhání vypáčením betonu R30 až R120 k [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 Hloubku kotvení je nutné pro mokrý beton v porovnání s uvedenou hodnotou zvýšit o alespoň 30 mm. Příloha C3

10 Tabulka C4: Výkon produktu pro odolnost proti ohni Velikost kotvy HUS3-C 8 10 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 Jmenovitá hloubka zapuštění hnom [mm] Selhání oceli pro zatížení v tahu a ve smyku (FRk,s,fi = NRk,s,fi = VRk,s,fi) R30 FRk,s,fi [kn] 0,5 1,2 R60 FRk,s,fi [kn] 0,4 1,0 R90 FRk,s,fi [kn] 0,3 0,8 Charakteristická únosnost R120 FRk,s,fi [kn] 0,2 0,6 R30 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,6 1,7 R60 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,5 1,5 R90 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,4 1,1 R120 M 0 Rk,s,fi [Nm] 0,3 0,9 Selhání vytažením Charakteristická únosnost R30 R60 R90 NRk,p,fi [kn] 1,5 2,3 3,0 2,4 4,0 5,0 R120 NRk,p,fi [kn] 1,2 1,8 2,4 1,9 3,2 4,0 Selhání kuželu v betonu Charakteristická únosnost R30 R60 R90 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,8 2,6 4,0 2,0 4,7 6,6 R120 N 0 Rk,c,fi [kn] 1,5 2,1 3,2 1,6 3,8 5,3 Vzdálenost od okraje R30 až R120 ccr,fi [mm] 2 hef V případě požáru z více než jedné strany musí minimální vzdálenost od okraje činit 300 mm. Vzdálenost mezi kotvami R30 až R120 scr,fi [mm] 2 ccr,fi Selhání vypáčením betonu R30 až R120 k [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 Hloubku kotvení je nutné pro mokrý beton v porovnání s uvedenou hodnotou zvýšit o alespoň 30 mm. Příloha C4

11 Tabulka C5: Posunutí při zatížení v tahů Velikost kotvy HUS Jmenovitá hloubka hnom [mm] Zatížení Beton N [kn] 4,3 5,7 7,6 5,7 9,5 13,2 8,3 13,0 21,2 v tahu s trhlinami δn0 [mm] 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 C20/25 až Posunutí δn [mm] 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 1,0 C50/60 δn,seis [mm] - - 0, , ,3 Bez trhlin beton C20/25 až C50/60 Zatížení v tahu Posunutí N [kn] 6,6 8,9 11,8 8,7 14,8 20,5 12,9 20,1 32,8 δn0 [mm] 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 δn [mm] 0,3 0,2 0,5 Tabulka C6: Posunutí při zatížení ve smyku Velikost kotvy HUS Jmenovitá hloubka hnom [mm] zapuštění S trhlinami Zatížení nebo ve smyku V [kn] 8,1 13,3 21,4 bez trhlin δv0 [mm] 2,5 3,4 2,9 3,8 3,7 3,2 3,6 3,2 2,4 beton Posunutí δv [mm] 3,7 5,1 4,4 5,7 5,5 4,9 5,4 6,9 3,5 C20/25 až C50/60 δv,seis [mm] - - 5, , ,5 Příloha C5

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) Elektrická příchytka Hilti X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 a X-P 24 G3 k připevnění elektrických

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 270 343-CPR-M 500-/07.4. Jedinečný identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 270 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-R 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce)

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-A 0756-CPD-0457 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-A 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1101 07/02/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Approval Guideline). je k dispozici na vyžádání. jako v mnoha jiných zemích. průvlakovou kotvu B (strana 22-23).

Approval Guideline). je k dispozici na vyžádání. jako v mnoha jiných zemích. průvlakovou kotvu B (strana 22-23). Všechny technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí. Nejnovější technické údaje naleznete na naší internetové adrese www.mkt-duebel.de

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

4 y tvytv o k k é v lo e c OceloO

4 y tvytv o k k é v lo e c OceloO Ocelové 156 Strana Svorníková kotva FAZ II 160 Kotva pro velká FH II 167 Kotva pro velká FH II-I 173 Kotva ZYKON FZA 176 Zarážecí kotva ZYKON FZEA II 18 Šroub do betonu ULTRACUT FBS II 8-1 188 Šroub do

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Chemická patrona R (Eurobond)

Chemická patrona R (Eurobond) 45 Beznapěťové upevnění v tlačeném betonu. PŘEHLED R M chemická patrona fischer RG M kotevní svorník, galvanicky pozinkovaná ocel RG M A4 / C Kotevní svorník, nerez ocel A4 nebo vysoce korozivzdorná ocel

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 21. 04. 2017 TL č. 0608 KOTVIX VSF Kotvix VSF je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním pro vysokou

Více

fischer šroub do betonu ULTRACUT FBS II

fischer šroub do betonu ULTRACUT FBS II fischer šroub do betonu ULTRACUT FBS II Vysoce výkonný šroub do betonu pro snadnější montáž. NEW ULTRACUT FBS II 8,10,12 a 14 z galvanicky zinkované ocele. Vysoce výkonný šroub do betonu pro nejsnadnější

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Šrouby do betonu BTS, BTS M

Šrouby do betonu BTS, BTS M BTS M Evropský technický certifikát varianta 1 pro trhlinový beton Třída požární odolnosti R 120 1 od ø8 Šrouby do betonu BTS, BTS M Výhody BTS: BTS šroub do betonu varianta 1 pro širokou škálu těžkých

Více

fischer kompas kotvení Beton s trhlinami

fischer kompas kotvení Beton s trhlinami fischer kompas kotvení Beton s trhlinami Kotevní prvky s maximálním výkonem v betonu s trhlinami. Highbond system FHB II Naše nejvýkonnější řešení pro beton s trhlinami Úroveň relativní únosnosti: 100

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

EAD MECHANICKÉ KOTVICÍ PRVKY DO BETONU. Říjen 2016

EAD MECHANICKÉ KOTVICÍ PRVKY DO BETONU. Říjen 2016 EVROPSKÝ DOKUMENT PRO POSUZOVÁNÍ EAD 330232-00-0601 MECHANICKÉ KOTVICÍ PRVKY DO BETONU Říjen 2016 www.eota.eu Evropský dokument pro posuzování EAD 330232-00-0601:2016-10 2/58 Referenční název a jazyk tohoto

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT TAPCON-6 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-10/0305

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0253 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

R-RLK-C KOTVA RAWLOK SE ŠROUBEM S KUŽELOVOU HLAVOU

R-RLK-C KOTVA RAWLOK SE ŠROUBEM S KUŽELOVOU HLAVOU MECHANICKÉ KOTVY R-RLK-C KOTVA RAWLOK SE ŠROUBEM S KUŽELOVOU HLAVOU Mechanická kotva pro střední zatížení s kuželovou hlavou Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Kotva pro střední zatížení

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-13/0177 z 23. března 2018 PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům Svorníková kotva FAZ II Pro náročného zákazníka Výkonná a všestranná Charakteristický nákružek drží rozpěrný element pevně na

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

Americká 215, Liberec. tel: , fax: Jsme výhradní dovozce do ČR

Americká 215, Liberec. tel: , fax: Jsme výhradní dovozce do ČR Americká 215, 460 10 Liberec tel: +420 485 163 014, fax: +420 482 750 047 email: kancelar@killich.cz Jsme výhradní dovozce do ČR Kotevní technika má certifikát, což zaručuje jistotu a spolehlivost. Technický

Více

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - je dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu. Vysoká pevnost na bázi živice v poměru 10:1, velké pevnosti s rychlým vytvrzováním pro vysoké zátěže, kritické kotvení

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: Harmonizovaná technická specifikace. Základní charakteristiky

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: Harmonizovaná technická specifikace. Základní charakteristiky CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Upevňovací šroub Hilti HUS 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Dvousložkový chemický kotvící systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem. Okamžitě použitelný, snadno

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Evropské technické posouzení ETA-14/0372 ze dne

Evropské technické posouzení ETA-14/0372 ze dne ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK- 2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Soudní překlad z anglického jazyka Schválení a notifikace podle článku 29 předpisu

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Autorizovaná a notifikovaná osoba podle Článku 29 Nařízení (EU) číslo 305/2011 Evropského

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. 110 Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. přehled FSA-S plášťová kotva se šroubem FSA-B plášťová kotva s maticí Vhodná pro: beton C15/20 až C50/60 přírodní kámen s hutnou strukturou Pro upevnění: lehkých

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm] Injektážní systém FIS VL a FIS VL HIGHSPEED s kotevním šroubem FIS A (pevnostní třídy 5.8) Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v betonu C20/25 FIS A M6 (5.8) FIS A M8 (5.8) FIS A M10 (5.8) FIS

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Natloukací kotva FNA II Pro efektivní montáž.

Natloukací kotva FNA II Pro efektivní montáž. 117 Natloukací kotva FNA II Pro efektivní montáž. přehled FNA II natloukací kotva s hřebovou hlavou, galvanicky Ø hlavy 15 mm FNA II A4 FNA II C natloukací kotva s hřebovou hlavou, nerez ocel Ø hlavy 15

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0033 04/01/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. NEW Nová receptura pro ještě

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 7) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 03/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2013 Obchodní název výrobku Druh výrobku Použití Kotva Spiral Anksys Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 29. 09. 2016 TL č. 0606 KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce 4: Viz štítek na obalu 3.0 Zamýšlené

Více

Upevňovací lišty Hilti HAC Inovativní V-tvar pro maximální únosnost. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Upevňovací lišty Hilti HAC Inovativní V-tvar pro maximální únosnost. Hilti. Splní nejvyšší nároky. Inovativní Vtvar pro maximální únosnost. Hilti. Splní nejvyšší nároky. Úvod Vážený zákazníku, s potěšením oznamujeme, že jsme náš již tak bohatý sortiment kotevní techniky rozšířili o systém inovativních

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 5) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 01/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více