Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014"

Transkript

1 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení obsahuje Toto Evropské technické posouzení je vydáno v souladu se směrnicí (EU) 305/2011, na základě EJOT Multifix PSF Kovová chemická kotva pro použití ve zdivu EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D Bad Laasphe Německo Ejot Baubefestigungen GmbH 22 stran včetně 14 příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto posouzení Směrnice pro evropské technické posouzení kovových chemických kotev pro použití ve zdivu, ETAG 029, vydání duben 2013, použitá jako Evropský dokument pro posouzení (EAD) podle článku 66 paragraf 3 směrnice (EU) 305/2011.

2 Strana 2 z 22 Evropského technického schválení ETA 14/0348 vydaného Obecné poznámky Překlady tohoto Evropského technického prohlášení do jiných jazyků musí plně odpovídat původnímu vydanému dokumentu a jako takové musí být označeny. Předávání tohoto Evropského technického posouzení včetně převodu do elektronické podoby, může být pouze v nezkrácené podobě. Částečná reprodukce může být provedena s písemným souhlasem příslušného subjektu pro evropské technické posuzování. Částečné reprodukce musí jako takové být uvedeny. 1 oficiální časopis Evropského společenství č. L073, Kontrolní plán je důvěrnou součástí ETA a je k dispozici pouze oznámené osobě pro certifikaci výrobků zapojené do systému ověřování a posuzování prováděných úkolů.

3 Strana 3 z 22 Evropského technického schválení ETA 14/0348 vydaného Zvláštní části evropského technického posouzení 1 Technický popis výrobku EJOT MULTIFIX PSF je chemická kotva (injektážního typu), skládající se z maltové kartuše s polyesterovou pryskyřicí bez styrenu, ze síťového pouzdra a kotevní závitové tyče s šestihrannou maticí a podložkou ve velikostech M8, M10 a M12. Ocelové prvky jsou z pozinkované oceli nebo nerezové oceli. Závitový tyč se zasune do vyvrtaného otvoru, vyplněného chemickou maltou a je kotvena spojením mezi ocelovým prvkem, chemickou maltou a zdivem. Zobrazení a popis výrobku jsou uvedeny v přílohách A (A1 až A3). 2 Popis předpokládaného použití v souladu s příslušným EAD Provedení uvedená v oddíle 3 platí pouze v případě, je-li kotva použita v souladu s popisem a podmínkami udanými v přílohách B (B1 až B7). Ustanovení, uvedené v tomto evropském technickém posouzení jsou založené na předpokládané životnosti 50 let. Údaje o životnosti nemohou být interpretovány jako záruka poskytovaná výrobcem, ale mohou být považovány pouze jako prostředek pro výběr správného výrobku ve vztahu k ekonomicky očekávané životnosti stavby. 3 Provedení výrobku a odkazy na metody, použité pro jeho posouzení 3.1 Mechanický odpor a stabilita (BR 1) základní charakteristiky charakteristická odolnost v tahu a smyku charakteristická odolnost při ohybu a redukční koeficient β pro zkoušky na stavbě pod zatížením tahem a smykem vzdálenosti od okraje a rozteče Vlastnost viz příloha C1 viz příloha C2 viz příloha C3 viz příloha C4 3.2 Bezpečnost v případě požáru (BR 2) Základní charakteristiky Reakce na požár Odolnost proti požáru Vlastnost Kotvení splňuje požadavky pro třídu A1 Chování není stanoveno (NPD) 3.3 Hygiena, zdraví a životní prostředí (BR3) Úkolem výrobce je, může-li specifikace výrobku obsahovat nebezpečné látky, uvedené v databázi ES na webové stránce Orientační seznam nebezpečných látek případně spojených se stavebními výrobky v rámci CPD, DS 041/051 Rev. 12, 22 března 2012 expertní skupiny 1 oficiální časopis Evropského společenství č. L073, Kontrolní plán je důvěrnou součástí ETA a je k dispozici pouze oznámené osobě pro certifikaci výrobků zapojené do systému ověřování a posuzování prováděných úkolů.

4 Strana 4 z 22 Evropského technického schválení ETA 14/0348 vydaného ES, s přílohou XVII a přílohou XIV REACH a v seznamu ECHA Seznam nebezpečných látek, aby prověřil, že výrobek neobsahuje takové látky. Vedle specifických ustanovení týkajících se nebezpečných látek obsažených v tomto ETA, tam mohou být další požadavky vztahující se na produkty, které spadají do její působnosti. Za účelem splnění ustanovení nařízení o stavebních výrobcích v EU, musí být tyto požadavky rovněž dodržovány. 3.4 Bezpečnost při užívání (BR 4) Pro základní požadavek Bezpečnost při užívání platí stejná kritéria jako pro základní požadavek Mechanická odolnost a stabilita. 3.5 Ochrana před hlukem (BR 5) Není relevantní 3.6 Úspora energie a tepelná ochrana (BR 6) Není relevantní 3.7 Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BR 5) Pro udržitelné využívání přírodních zdrojů je použita možnost NPD. 3.8 Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití Trvanlivost je zajištěna pouze tehdy, jsou-li dodrženy specifikace k účelu použití podle přílohy B1. 4 Použitý systém pro posouzení a ověření stálosti parametrů (AVCP) s poukazem na jeho právní základ Podle Rozhodnutí 97/177/EC 1 Evropské komise platí systém AVCP (viz příloha V Nařízení (EU) 305/2011) uvedený v následující tabulce. Tabulka 3: Systém AVCP. výrobek(výrobky) kovová chemická kotva pro použití ve zdivu určené použití pro upevnění a (nebo) podporu konstrukčních prvků (které přispívají ke stabilitě stavby) nebo těžkých jednotek do zdiva úroveň nebo třída systém Technické podobnosti nezbytné pro zavedení systému AVCP, jak je stanoveno v příslušném EAD Technické podrobnosti nezbytné pro zavedení systému AVCP jsou stanoveny v Kontrolním plánu 2, uloženém u ITaC. Vydáno v Barceloně dne 8. října 2014 Katalánském institutu technologie staveb. 1 oficiální časopis Evropského společenství č. L073, Kontrolní plán je důvěrnou součástí ETA a je k dispozici pouze oznámené osobě pro certifikaci výrobků zapojené do systému ověřování a posuzování prováděných úkolů.

5 Strana 5 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha A1: Popis výrobku Chemická malta EJOT Multifix PSF kartuše koaxiální kartuše 150, 280 a 410 ml uzávěr Potisk: obchodní název EJOT Multifix PSF příprava kotvení návod na montáž použití kartuše kód nebezpečnosti doba zpracování a vytvrzení mezinárodní kód pro identifikaci výrobku kartuše side by side 345 ml uzávěr fóliové kartuše 165 a 300 ml míchací tryska závitová tyč s podložkou a šestihrannou maticí plastová síťka pro použití v děrovaných dutinových materiálech

6 Strana 6 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha A2: Montáž výrobku Montáž kotvy v plném zdivu bez plastové síťky h ef : efektivní kotevní hloubka h 1 : hloubka otvoru k nejnižšímu místu h min : minimální tloušťka zdiva d 0 : průměr otvoru t fix : tloušťka připevňovaného prvku Montáž kotvy v dutinovém zdivu s plastovou síťkou průměr otvoru d0 průměr kotevní tyče dnom průměr otvoru v připojovaném prvku d1 efektivní kotevní hloubka - hv hloubka vrtaného otvoru k nejnižšímu místu h1 tloušťka připevňovaného prvku tfix minimální tloušťka zdiva hmin

7 Strana 7 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha A3: Materiály Tabulka A3.1: Materiály závitových tyčí vyznačení kotevní hloubky díl označení materiál ocel, galvanicky pozinkovaná 5 μm podle EN ISO 4042 nebo ocel, žárově zinkovaná 40 μm podle EN ISO 1461 a EN ISO závitová tyč ocel, EN nebo EN třída pevnosti 5.8 nebo 8.8 EN ISO podložka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO šestihranná matice EN ISO 4032 ocel, galvanicky nebo žárově zinkovaná třída pevnosti 5 (pro třídu tyče 5.8) EN nerezová ocel 1 závitová tyč materiál / / 1.457, EN třída pevnosti 70 EN ISO podložka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO šestihranná matice EN ISO 4032 materiál / / , EN materiál / / , EN třída pevnosti 70 (pro tyč třídy 70) EN ISO 3506 Tabulka A3.2: Rozměry závitové tyče velikost Ø [mm] h ef [mm] h ef [mm] plné zdivo dutinové / děrované zdivo M M M

8 Strana 8 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Tabulka A3.3: Velikosti plastových sítěk (mm) typ jmenovitá délka [mm] Ø [mm] materiál plastové síťky a středícího víčka T T polypropylen Tabulka A3.4: složení chemické malty výrobek složení materiál plastové síťky a středícího víčka EJOT Multifix PSF pojivo nenasycená polyesterová pryskyřice bez styrenu

9 Strana 9 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha B1: Specifikace zamýšleného použití EJOT Multifix PSF se může použít pouze pro upevnění prvků při statickém a kvazistatickém zatížení. Základní materiály: Plné zdící prvky (kategorie b) podle přílohy B2. Poznámka: Charakteristické únosnosti pro použití v plném zdivu jsou platné i pro větší velikosti cihel a větší pevnosti v tlaku zdicího prvku. Dutinové a děrované prvky (kategorie c) podle přílohy B2. Třída pevnosti zdící malty minimálně M2, 5 podle EN Pro ostatní cihly v plném zdivu a dutinovém a děrovaném zdivu může být charakteristická únosnost stanovena zkouškami na stavbě podle ETAG 029, Příloha B se zřetelem na faktor β podle přílohy C2, tabulka C2.2 v této ETA. Kotvy: Prvky vyrobené z galvanicky pozinkované oceli musí být výhradně použity ve stavebních konstrukcích v suchém vnitřním prostředí. Prvky vyrobené z nerezavějící oceli , mohou být použity ve stavebních konstrukcích v suchém vnitřním prostředí a také v konstrukcích vystavených vnějším atmosférickým vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo vystavených vlhkému prostředí pokud neexistují zvláště agresivní podmínky. Takové zvláště agresivní podmínky mohou být např. trvalé nebo střídavé ponořování do mořské vody nebo oblast ostřiku mořské vody, chlórová atmosféra krytých bazénů nebo atmosféra s extrémním chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích zařízeních nebo silniční tunely, kde jsou používány odmrazovací prostředky). Podmínky použití (podmínky prostředí): Suché konstrukce, kategorie použití d/d: montáž a použití v stavebních konstrukcích v podmínkách suchého prostředí (pokud jde o plnění injektážní malty uvedené v příloze C). Suché nebo vlhké konstrukce, kategorie použití w/w: montáž a použití ve stavebních konstrukcích v podmínkách suchého nebo vlhkého prostředí (pokud jde o plnění injektážní malty uvedené v příloze C). Konstrukce v podmínkách suchého vnitřního prostředí (pozinkovaná ocel, nerezavějící ocel, vysoce korozně odolná ocel). Konstrukce vystavené trvale podmínkám vlhkého vnitřního prostředí, pokud neexistují zvláště agresivní podmínky (nerezavějící ocel, vysoce korozně odolná ocel). Konstrukce vystavené trvale podmínkám vlhkého vnitřního prostředí, se zvláště agresivními podmínkami (vysoce korozně odolná ocel). Konstrukce vystavené vnějším atmosférickým podmínkám včetně průmyslového a mořského prostředí, pokud neexistují zvláště agresivní podmínky (nerezavějící ocel, vysoce korozně odolná ocel). Poznámka: Zvláště agresivní podmínky mohou být např. trvalé nebo střídavé ponořování do mořské vody nebo oblast ostřiku mořské vody, chlórová atmosféra krytých bazénů nebo atmosféra s extrémním chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích zařízeních nebo silniční tunely, kde jsou používány odmrazovací prostředky).

10 Strana 10 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Rozsah teplot: Pracovní rozsah teplot -40 C až +80 C. Maximální dlouhodobá teplota +50 C, maximální krátkodobá teplota +80 C. Navrhování: Kotvení je navrhování podle ETAG 029 příloha C, návrhová metoda A pod odpovědností technika se zkušenostmi s kotvením a zednickými pracemi. Ověřitelné výpočty a poznámky jsou vyhotoveny pro příslušné zdivo v oblasti kotvení (vlastnosti a pevnosti podkladu pro kotvení), přenášená zatížení a jejich přenos do nosné konstrukce. Pozice kotev je zvýrazněna ve stavebním výkresu. Montáž: Suché nebo vlhké konstrukce (pokud jde o plnění injektážní malty uvedené v příloze C). Montáž kotvy je provedena příslušně kvalifikovaným personálem a pod dohledem osoby odpovědné za technické záležitosti na stavbě. Montáž kotvy v souladu se specifikacemi a výkresy výrobce připravené pro tento účel a pomocí nástrojů uvedených v příloze. Externě nakupované standardní závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být také použity, jsou-li splněny tyto požadavky: o materiál, rozměry a mechanické vlastnosti kovových částí dle specifikací uvedených v příloze A3. o doklad o materiálu a mechanických vlastnostech kovových dílů kontrolním osvědčením 3.1 dle EN 10204, dokumenty by měly být uloženy, o označení závitové tyče předpokládanou kotevní hloubkou. To lze provést u výrobce tyče nebo osobou na staveništi. Kontrola před umístěním kotvy pro ověření kategorie použití; Otvory musí být vrtány kolmo k povrchu příklepovým vrtákem z tvrdokovu; Během montáže a vytvrzování teplota cihel a injektážní malty nesmí klesnout pod + 5 C a nesmí přesáhnout + 35 C, doby vytvrzování jsou uvedeny v příloze B3. Minimální teplota injektážní malty v průběhu montáže je + 5 C.

11 Strana 11 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha B2: Typy cihel a rozměry cihla č. 1 dutinová/děrovaná cihla č. 2 dutinová/děrovaná Kategorie I. Podle: EN LD (nízká hustota) rozměry: (x, y, z): 500 x 200 x 274 mm f b,1 8,00 N/mm 2 / f b,2 11,50 N/mm 2 ρ 600 kg/m 3 (např. typ Optibric PV ) Kategorie I. Podle: EN HD (vysoká hustota) rozměry: (x, y, z): 276 x 133 x 90 mm f b,1 20,00 N/mm 2 / f b,2 42,40 N/mm 2 ρ kg/m 3 (např. typ Gero 10 normal HD ) P1: tloušťka vnější stěny 8 mm; P2: tloušťka vnější stěny 4 mm; cihla č. 3 dutinová/děrovaná cihla č. 4 plná f b,1 12,00 N/mm 2 f b, N/mm 2 ρ 860 kg/m 3 (např. typ Porotherm ) Kategorie I. Podle: EN LD (nízká hustota) rozměry: (x, y, z): 450 x 450 x 199 mm Kategorie I. Podle: EN HD (vysoká hustota) rozměry: (x, y, z): 276 x 133 x 43 mm f b,1 30,00 N/mm 2 / f b,2 70,10 N/mm 2 ρ kg/m 3 (např. typ Manual Piera Rojo )

12 Strana 12 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného cihla č. 5 dutinová/děrovaná Kategorie I. Podle: EN LD (nízká hustota) rozměry: (x, y, z): 250 x 120 x 120 mm f b,1 10,00 N/mm 2 / f b,2 47,80 N/mm 2 ρ 935 kg/m 3 (např. typ Bimattone Mattone doppio- )

13 Strana 13 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha B3: Parametry montáže Tabulka B3.1: Parametry montáže v plné cihle (bez pouzdra) závitová tyč M8 M10 M12 jmenovitý průměr otvoru d 0 [mm] max. průměr otvoru v kotveném dílu d fix [mm] kotevní hloubka h ef [mm] hloubka otvoru h 1 [mm] h ef + 5 utahovací moment T [N.m] tloušťka kotveného dílu t fix, min [mm] 0 t fix, max [mm] minimální osová vzdálenost s min [mm] viz tabulka C4.1 minimální vzdálenost od okraje c min [mm] viz tabulka C4.1 Tabulka B3.2: Parametry montáže v děrované cihle (s pouzdrem) závitová tyč M8 M10 M12 plastové pouzdro T10 T12 jmenovitý průměr otvoru d 0 [mm] max. průměr otvoru v kotveném dílu d fix [mm] kotevní hloubka h ef [mm] hloubka otvoru h 1 [mm] h ef + 5 utahovací moment T [N.m] 4 6 tloušťka kotveného dílu t fix, min [mm] 0 t fix, max [mm] minimální osová vzdálenost s min [mm] viz tabulka C4.1 minimální vzdálenost od okraje c min [mm] viz tabulka C4.1 Tabulka B3.3: Minimální doba zpracování. teplota zdiva ( C) doba zpracování (min) min. doba vytvrzení (min) za sucha za vlhka 5 C C C C C C C

14 Strana 14 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha B4: Nástroje pro čištění Vyfukovací pumpička Lze použít ruční vyfukovací pumpičku, ale výrobce doporučuje vyčistit otvor s pomocí mechanického bezolejového vzduchového systému se vzduchovou pistolí Ø 3,5 mm se stlačeným vzduchem s minimálním tlakem 6 bar při 6 m3/h průtoku. Standardní kartáč: ocelové štětiny Tabulka B4.1: Standardní průměry kartáčů. závitová tyč Ø Ø8 Ø10 Ø12 Ø8 Ø10 Ø12 bez pouzdra s pouzdrem d 0 jmenovitý průměr vrtáku [mm] d b průměr kartáče [mm]

15 Strana 15 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha B5: Nářadí pro aplikaci Ruční vytlačovací pistole Ruční pistole pro koaxiální kartuše 150 ml, 280 ml, fóliový sáček 165 ml a fóliový sáček 300 ml. Ruční pistole pro: koaxiální kartuš 410 ml. Ruční pistole pro: kartuš side by side 345 ml.

16 Strana 16 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha B6: Návod na montáž pro plné zdivo. Vyvrtejte otvor správného průměru a hloubky podle Přílohy B3 s použitím vrtačky s příklepem. Kontrolujte otvoru v průběhu montáže. Vyčistěte otvor od prachu, zbytků materiálu, oleje, vody, tuku a dalších nečistot před aplikací chemické malty (s pomocí vyfukovací pumpičky nebo ocelového kartáče). Otvor by měl být čištěn nejméně 4x vyfouknutím a nejméně 4x vykartáčováním a nakonec nejméně 4x vyfouknutím. Před vykartáčováním vyčistěte kartáč a zkontrolujte, zda průměr kartáče je dostatečný podle Přílohy B4. Nástroje pro čištění viz Příloha B4. Závitová tyč by neměla být znečištěna špínou, tukem, olejem nebo dalšími cizími materiály. Odšroubujte uzávěr z kartuše, u fóliových sáčků 165 ml a 300 ml Odšroubujte uzávěr z kartuše, u fóliových sáčků 165 ml a 300 ml odřízněte sponu vnitřního sáčku, našroubujte míchací trysku a odřízněte sponu vnitřního sáčku, našroubujte míchací trysku a vložte kartuši do pistole. vložte kartuši do pistole. Pro detaily aplikace chemické malty do otvoru čtěte přílohu B5 Pro detaily aplikace chemické malty do otvoru čtěte přílohu B5 (ruční pistole) (ruční pistole) Před vlastním použitím nové kartuše vytlačte malé množství malty, dokud nedosáhne homogenní barvy. Vyplňte vyvrtaný otvor rovnoměrně ode dna otvoru, aby se zabránilo zadržení vzduchových bublin, při vytlačování vytahujte pomalu trysku. Otvor naplňte maltou do 2/3 hloubky otvoru. Bezprostředně po naplnění otvoru zasuňte za stálého otáčení závitovou tyč. Odstraňte přeteklou maltu kolem závitové tyče. Vyčkejte po dobu vytvrzení podle přílohy B3. Nehýbejte s kotvou ani jí nezatěžujte, dokud nedojde k úplnému vytvrzení.

17 Strana 17 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha B6: Návod na montáž pro dutinové a děrované zdivo. Vyvrtejte otvor správného průměru a hloubky podle Přílohy B3 s použitím vrtačky s příklepem. Kontrolujte otvoru v průběhu montáže. Vyčistěte otvor od prachu, zbytků materiálu, oleje, vody, tuku a dalších nečistot před aplikací chemické malty (s pomocí vyfukovací pumpičky nebo ocelového kartáče). Otvor by měl být čištěn nejméně 4x vyfouknutím a nejméně 4x vykartáčováním a nakonec nejméně 4x vyfouknutím. Před vykartáčováním vyčistěte kartáč a zkontrolujte, zda průměr kartáče je dostatečný podle Přílohy B4. Nástroje pro čištění viz Příloha B4. Závitová tyč by neměla být znečištěna špínou, tukem, olejem nebo dalšími cizími materiály. Odšroubujte uzávěr z kartuše, u fóliových sáčků 165 ml a 300 ml odřízněte sponu vnitřního sáčku, našroubujte míchací trysku a vložte kartuši do pistole. Pro detaily aplikace chemické malty do otvoru čtěte přílohu B5 (ruční pistole) Před vlastním použitím nové kartuše vytlačte malé množství malty, dokud nedosáhne homogenní barvy. Vyjměte středící víčko z plastové síťky. Vložte plastovou síťku do otvoru (vit příloha B3). Vyplňujte pouzdro maltou rovnoměrně ode dna, při vytlačování vytahujte pomalu míchací trysku. Síťku zcela naplňte. Do síťky vložte středící víčko. Bezprostředně po naplnění otvoru zasuňte za stálého otáčení závitovou tyč. Odstraňte přeteklou maltu kolem závitové tyče. Dodržte dobu zpracování podle přílohy B3. Vyčkejte po dobu vytvrzení podle přílohy B3. Nehýbejte s kotvou ani jí nezatěžujte, dokud nedojde k úplnému vytvrzení.

18 Strana 18 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha C1: Charakteristická únosnost pod tahovým a smykovým zatížením Tabulka C1.1a. Charakteristické hodnoty pro zatížení tahem a smykem pro f b,1. N Rk,p / N Rk,b [kn] velikost kotvy M8 M10 M12 kategorie d/d w/w d/d w/w d/d w/w cihla č. 1 podle EN 771 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 f b,1 8,00 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,5 4,0 3,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 2 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 0,6 0,5 0,9 0,75 0,75 0,6 f b,1 20,00 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,0 6,0 4,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 3 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 0,9 0,75 1,2 0,9 0,9 0,75 f b,1 12,00 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,0 4,0 5,0 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 4 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 0,9 0,9 0,9 0,75 1,2 1,2 f b,1 30,00 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,5 3,0 3,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 5 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 0,75 0,6 0,6 0,5 0,75 0,6 f b,1 10,00 N/mm 2 V Rk,b [kn] 3,0 3,5 3,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 Pozn.: d/d suché podmínky, w/w vlhké podmínky Tabulka C1.1b. Charakteristické hodnoty pro zatížení tahem a smykem pro f b,2. N Rk,p / N Rk,b [kn] velikost kotvy M8 M10 M12 kategorie d/d w/w d/d w/w d/d w/w cihla č. 1 podle EN 771 0,9 0,75 0,9 0,75 0,9 0,75 f b,2 11,50 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,5 4,0 3,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 2 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 0,9 0,75 1,2 0,9 1,2 0,9 f b,2 42,40 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,0 6,0 4,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 3 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 1,2 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 f b,2 17,70 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,0 4,0 5,0 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 4 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 1,5 1,2 1,5 1,2 2,0 1,5 f b,2 70,10 N/mm 2 V Rk,b [kn] 2,5 3,0 3,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 cihla č. 5 podle EN 771 N Rk,p / N Rk,b [kn] 1,5 1,2 1,2 0,9 1,5 1,5

19 Strana 19 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného f b,2 47,80 N/mm 2 V Rk,b [kn] 3,0 3,5 3,5 dílčí činitel bezpečnosti γ M [ ] 2,5 2,5 2,5 Příloha C2: Charakteristické ohybové momenty a činitel β pro zkoušky na stavbě Tabulka C2.1. Charakteristické ohybové momenty. materiál závitové tyče M8 M10 M12 charakteristický ohybový moment, ocel pozinkovaná, jakostní třída 5.8 M Rk,s [kn] 18,7 37,4 65,5 dílčí činitel bezpečnosti (1) γ M [ ] 1,25 1,25 1,25 charakteristický ohybový moment, ocel pozinkovaná, jakostní třída 8.8 M Rk,s [kn] 30,0 59,8 104,8 dílčí činitel bezpečnosti (1) γ M [ ] 1,25 1,25 1,25 charakteristický ohybový moment, ocel nerezová, jakostní třída 70 M Rk,s [kn] 26,2 52,3 91,7 dílčí činitel bezpečnosti (1) γ M [ ] 1,56 1,56 1,56 (1): Pokud neexistuje národní ustanovení. Tabulka C2.1. Činitel β pro zkoušky na stavbě podle ETAG 029 příloha B.. typ cihly cihla č. 1 β [ ] cihla č. 2 β [ ] cihla č. 3 β [ ] cihla č. 4 β [ ] cihla č. 5 β [ ] rozsah teplot: -40 C / +80 C suché podm. vlhké podm. 0,46 0,37

20 Strana 20 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha C3: Posunutí pod tahovým a smykovým zatížením Tabulka C3.1a. Posunutí pod zatížením tahem pro f b,1. M8 M10 M12 typ cihly d/d w/w d/d w/w d/d w/w přípustné zatížení F [kn] 0,23 0,18 0,24 0,19 0,25 0,20 cihla č. 1 f b,1 8,00 N/mm 2 δ NO [mm] 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 δ N, [mm] 0,21 0,21 0,02 0,02 0,02 0,02 přípustné zatížení F [kn] 0,19 0,15 0,27 0,21 0,25 0,20 cihla č. 2 f b,1 20,00 N/mm 2 δ NO [mm] 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 δ N, [mm] 0,02 0,02 0,06 0,05 0,04 0,02 přípustné zatížení F [kn] 0,29 0,24 0,35 0,28 0,28 0,22 cihla č. 3 f b,1 12,00 N/mm 2 δ NO [mm] 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 δ N, [mm] 0,04 0,04 0,10 0,08 0,01 0,01 přípustné zatížení F [kn] 0,33 0,27 0,28 0,23 0,43 0,34 cihla č. 4 f b,1 30,00 N/mm 2 δ NO [mm] 0,02 0,02 0,05 0,04 0,01 0,01 δ N, [mm] 0,04 0,04 0,10 0,08 0,02 0,02 přípustné zatížení F [kn] 0,24 0,20 0,19 0,15 0,24 0,20 cihla č. 5 f b,1 10,00 N/mm 2 δ NO [mm] 0,01 0,01 0,05 0,04 0,03 0,03 δ N, [mm] 0,02 0,02 0,10 0,08 0,06 0,06 Pozn.: d/d suché podmínky, w/w vlhké podmínky Tabulka C3.1b. Posunutí pod zatížením tahem pro f b,2. typ cihly cihla č. 1 f b,2 11,50 N/mm 2 cihla č. 2 f b,2 42,40 N/mm 2 cihla č. 3 f b,2 17,70 N/mm 2 cihla č. 4 f b,2 70,10 N/mm 2 M8 M10 M12 d/d w/w d/d w/w d/d w/w přípustné zatížení F [kn] 0,27 0,22 0,29 0,23 0,30 0,24 δ NO [mm] 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 δ N, [mm] 0,21 0,21 0,02 0,02 0,02 0,02 přípustné zatížení F [kn] 0,28 0,22 0,39 0,31 0,36 0,29 δ NO [mm] 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03 0,02 δ N, [mm] 0,03 0,03 0,09 0,08 0,06 0,05 přípustné zatížení F [kn] 0,36 0,29 0,42 0,34 0,34 0,27 δ NO [mm] 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 δ N, [mm] 0,07 0,03 0,07 0,05 0,02 0,02 přípustné zatížení F [kn] 0,51 0,41 0,43 0,34 0,65 0,52 δ NO [mm] 0,03 0,02 0,07 0,07 0,01 0,01 δ N, [mm] 0,06 0,04 0,15 0,13 0,02 0,02

21 Strana 21 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného přípustné zatížení F [kn] 0,053 0,43 0,42 0,34 0,53 0,43 cihla č. 5 f b,2 47,80 N/mm 2 δ NO [mm] 0,03 0,02 0,10 0,08 0,04 0,04 δ N, [mm] 0,07 0,04 0,21 0,15 0,09 0,09 Tabulka C3.2. Posunutí pod zatížením smykem. typ cihly M8 M10 M12 přípustné zatížení F [kn] 0,73 1,26 1,12 cihla č. 1 δ NO [mm] 0,61 0,95 1,29 δ N, [mm] 0,91 1,42 1,94 přípustné zatížení F [kn] 0,65 1,77 1,40 cihla č. 2 δ NO [mm] 0,53 1,72 1,03 δ N, [mm] 0,79 2,57 1,55 přípustné zatížení F [kn] 0,58 1,16 1,46 cihla č. 3 δ NO [mm] 0,46 0,85 1,26 δ N, [mm] 0,69 1,28 1,88 přípustné zatížení F [kn] 0,83 0,86 1,08 cihla č. 4 δ NO [mm] 0,53 1,94 0,61 δ N, [mm] 0,80 2,90 0,92 přípustné zatížení F [kn] 0,92 1,07 1,05 cihla č. 5 δ NO [mm] 0,82 1,40 1,12 δ N, [mm] 1,22 2,10 1,68

22 Strana 22 z 22 Evropského technického posouzení ETA 14/0348 vydaného Příloha C4: Pozice kotev, orientační rozměry Tabulka C4.1. Pozice kotev. typ cihly c min = c cr [mm] velikost kotvy M8 M10 M12 s min,ii = s cr,ii [mm] s min, = s cr, [mm] c min = c cr [mm] s min,ii = s cr,ii [mm] s min, = s cr, [mm] c min = c cr [mm] s min,ii = s cr,ii [mm] s min, = s cr, [mm] Pozn.: s cr, : vzdálenost kolmo k vodorovné spáře s cr,ii : vzdálenost rovnoběžně s vodorovnou spárou

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE CHEMICKÉ KOTVENÍ Chemická malta Polyester Chemická kotva pro ukotvování závitových tyčí a roxorů (výztuží) do betonu s evropským osvědčením k použití v betonu, (rozsah závitových tyčí M8 M16) podle ETAG

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015 EJOT Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva platnost od 10/2015 EJOT Kvalita spojuje Tiráž Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice Česká Republika Návrh: EJOT

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

EJOT Iso-Bar. Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Bar. Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS EJOT Iso-Bar Popis výrobku EJOT Iso-Bar upevňovací prvek s přerušeným tepelným mostem s připojovacím

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

CHEMICKÉ KOTVY MODERNÍ KVALITNÍ KOTVENÍ

CHEMICKÉ KOTVY MODERNÍ KVALITNÍ KOTVENÍ CHEMICKÉ KOTVY MODERNÍ KVALITNÍ KOTVENÍ KOTVIX PS POLYESTER Vlastnosti: Polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Použití: Vhodný do

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0037 28/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0033 04/01/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 06. 04. 2017 TL č. 0606 Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i dutém podkladu

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0058 20/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - bez styrenu je 2-složkový systém chemické kotvy s vysokou pevností na bázi živice v poměru 10:1 s rychlým vytvrzením pro vysoké a střední zátěže a zvláště vhodná pro kotvení

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G 69 Injektážní systém zdivo - kotevní svorník FIS G Beznapěťové upevnění fesionály. PŘEHLED FIS G kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem FIS M I pouzdro s vnitřním závitem FIS E K plastové pouzdro

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0010

Evropské technické schválení ETA-08/0010 Německý institut pro stavební techniku Schvalovací ústav pro stavební výrobky a postupy Zkušební ústav pro stavební techniku Kolonnenstrasse 30 B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320

Více

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm] Injektážní systém FIS VL a FIS VL HIGHSPEED s kotevním šroubem FIS A (pevnostní třídy 5.8) Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v betonu C20/25 FIS A M6 (5.8) FIS A M8 (5.8) FIS A M10 (5.8) FIS

Více

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce)

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté CHEMICKÉ KOTVY R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu evropské schválení pro 15 podkladů Schválení

Více

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8.

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8. Injektážní systém FIS V, FIS VW, FIS VS se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 8.8) Nejvyšší garantovaná jednotlivé kotvy, v betonu C20/25 FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 27. 04. 2017 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž Popis FX 130 je dvojkomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení je vhodné do betonu

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sika AnchorFix -2 Normal

PRODUKTOVÝ LIST Sika AnchorFix -2 Normal PRODUKTOVÝ LIST KOTVICÍ LEPIDLO PRO STŘEDNÍ AŽ VYSOKÉ ZATÍŽENÍ POPIS PRODUKTU 2komponentní chemická kotva určená pro normální / mírné klimatické podmínky, bez rozpouštědel a styrenu, na bázi epoxi-akrylátu.

Více

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 29. 09. 2016 TL č. 0606 KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem.

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. 77 Roxorová kotva FRA Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. PŘEHLED FRA roxorová kotva Vhodná pro Beton > C/5 a < C50/60 Pro upevnění: ocelových konstrukcí zábradlí konzolí stahovacích střech strojů

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1101 07/02/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

Professional. Představujeme novou hvězdu. kotevní techniky!

Professional. Představujeme novou hvězdu. kotevní techniky! Professional Představujeme novou hvězdu kotevní techniky! Professional pro tyče M8 až M4 pro aplikace exteriér a interiér velmi rychlé vytvrzování certifikát ETA pro alkalická prostředí pro kotvení již

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Mapefix VE SF. Chemická kotva pro silné zatížení

Mapefix VE SF. Chemická kotva pro silné zatížení Mapefix VE SF Chemická kotva pro silné zatížení European Technical Approval post installed rebar European Technical Approval option 7 for non cracked concrete OBLASTI POUŽITÍ Mapefix VE SF je lepidlo určené

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. NEW Nová receptura pro ještě

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml Chemická malta Polyester CMPS 150ml CMPS 4ml Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Aplikace

Více

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití.

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití. Evropský technický certifikát pro beton a zdivo MFR 10 a 14 F 90 Multifunkční rámová hmoždinka MFR Vhodná pro všeobecné použití Nově Multifunkční rámová hmoždinka MFR Přednosti a vlastnosti výrobku Rozsáhlá

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Datum vydání: 11/2016 Identifikační č.: 02 02 05 01 001 0 000001 SikaAnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů,

Více

schválení projektantem 1 kn PROPASIV Block Heavy 1 PROPASIV Block Heavy 1

schválení projektantem 1 kn PROPASIV Block Heavy 1 PROPASIV Block Heavy 1 Pro kotvení středně těžkých venkovních prvků (zavětrování pergoly bez zastřešení, satelity a antény, solární kolektory, tepelná čerpadla, ) bez tepelného mostu. - Venkovní konstrukce kotvena do montážního

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Autorizovaná a notifikovaná osoba podle Článku 29 Nařízení (EU) číslo 305/2011 Evropského

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-13/0177 z 23. března 2018 PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 02 05 01 002 0 000007 SikaAnchorFix -2 Normal Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu Construction

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Mapefix EP. Chemická kotva pro velmi silné konstrukční zatížení

Mapefix EP. Chemická kotva pro velmi silné konstrukční zatížení Mapefix EP Chemická kotva pro velmi silné konstrukční zatížení European Technical Approval option 1 for cracked concrete OBLASTI POUŽITÍ Mapefix EP je lepidlo určené k chemickému kotvení kovových tyčí

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností. Popis výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností. Popis výrobku Technický list Vydání 01/06/2010 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000020 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní chemická kotva, na bázi epoxi-akrylátu,

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více