PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012"

Transkript

1 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz ( ), příloha 1 4. Číslo várky: viz balení produktu. 3. Zamýšlené použití stavebního produktu v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami: obecný typ samořezná kotva pro použití do betonu (C20/25 až C50/60) s trhlinami: M10 M20 bez trhlin: M10 M20 varianta / kategorie Varianta 1 Seizmické aplikace: kategorie výkonu C1 Seizmické aplikace: kategorie výkonu C2 zatížení statické, kvazi-statické, seizmické materiál Pozinkovaná ocel Pouze pro suché vnitřní použití HDA-T (průchozí kotvení) : M10, M12, M16, M20 HDA-P (přednastavení) : M10, M12, M16, M20 Nerezová ocel A4 Pro vnitřní i vnější použití bez obzvláště agresivních podmínek, průmyslové nebo námořní prostředí povoleno HDA-TR (průchozí kotvení) : M10, M12, M16 HDA-PR (přednastavení) : M10, M12, M16 teplotní rozsah (kde se hodí) - 4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa podle požadavků Odstavce 11(5): Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 5. Případně jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pravomoc zahrnuje úkoly uvedené v Odstavci 12(2): 6. Systém nebo systémy hodnocení a ověření stálosti vlastností stavebního výrobku uvedené v Příloze V: Systém 1 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního produktu zahrnutého harmonizovanou normou: - 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního produktu, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení: Centre Scientifique et Technique du Bâteiment (CSTB) vydalo Evropské technické posouzení ( ) na základě ETAG 001 část 1, 3, a Přílohy E; oznámený subjekt 0672-CPD provedl úkoly třetích stran uvedené v Příloze V pod Systémem 1 a vydal osvědčení o shodě 0672-CPD DoP_cs_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

2 9. Deklarovaný výkon: Základní vlastnosti Typ konstrukce Vlastnosti Harmonizovaná technická specifikace typická v tahu typická ve smyku minimální rozestup a minimální vzdálenost od okraje posunutí pro mezní stav použitelnosti ETAG 001 příloha C, metoda A CEN/TS , metoda A EOTA TR 045 (konstrukce pro seizmické aplikace) ETAG 001 příloha C, metoda A CEN/TS , metoda A EOTA TR 045 (konstrukce pro seizmické aplikace) ETAG 001 příloha C, metoda A CEN/TS , metoda A EOTA TR 045 (konstrukce pro seizmické aplikace) ETAG 001 příloha C, metoda A CEN/TS , metoda A EOTA TR 045 (konstrukce pro seizmické aplikace) HDA-P,T : příloha C1 HDA-PR,TR : příloha C2 HDA-P,T : příloha C3 HDA-PR,TR : příloha C4 HDA-P,T : příloha C11, C15 HDA-PR,TR : příloha C12, C16 HDA-P,T : příloha C6 HDA-PR,TR : příloha C7 HDA-P,T : příloha C8 HDA-PR,TR : příloha C9 HDA-P,T : příloha C13, C17 HDA-PR,TR : příloha C14, C18 HDA-P,T : příloha B10 HDA-PR,TR : příloha B10 HDA-P,T : příloha B10 HDA-PR,TR : příloha B10 HDA-P,T : příloha B10 HDA-PR,TR : příloha B10 HDA-P,T : příloha C5, C10 HDA-PR,TR : příloha C5, C10 HDA-P,T : příloha C5, C10 HDA-PR,TR : příloha C5, C10 HDA-P,T : příloha C11, C13, C15, C17 HDA-PR,TR : příloha C12, C14, C16, C18 ETAG 001 část 1, 3, příloha E 10. Vlastnosti produktu uvedeného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno jménem výrobce následujícími osobami: Raimund Zaggl Vedoucí obchodní jednotky Obchodní jednotka pro kotvení Seppo Perämäki Vedoucí kvality Obchodní jednotka pro kotvení Společnost Hilti Schaan, leden 2015 DoP_cs_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

3 Tabulka 8: Minimální rozestup a minimální vzdálenost od okraje pro kotvy HDA-P(R) / HDA-T(R) M10 M12 M16 M20 Beton s trhlinami Minimální rozestup s min [mm] Minimální vzdálenost od okraje 2) c min [mm] Beton bez trhlin Minimální rozestup s min [mm] Minimální vzdálenost od okraje 2) c min [mm] poměr s min / h ef = 1,0 2) poměr c min / h ef = 0,8 Tabulka 9a: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě statického a kvazi-statického zatížení u metody návrhu A podle ETAG 001, Příloha C, HDA-P a HDA-T N Rk,s [kn] Selhání vytažením 2) pouze v betonu s trhlinami C20/25 pouze v betonu s trhlinami Zvýšení součinitelů pro NRk,p pouze pro beton s trhlinami 1,5 N Rk,p [kn] g Mp Selhání betonového kužele a selhání prasknutím4) C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Účinná kotevní hloubka h ef [mm] v betonu s trhlinami a bez trhlin g Mc Rozestup s cr,n [mm] Vzdálenost od okraje c cr,n [mm] Rozestup s cr,sp [mm] Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) Selhání vytažením není v betonu bez trhlin rozhodujícím; konstruktér ho nemusí vypočítat. g 2 = 1,0 je zahrnut. 4) Pro selhání betonového kužele je počáteční hodnota charakteristické i HDA kotvy v betonu z trhlinami nebo bez trhlin N0 k. f.h 1,5 Rk,c = ck,cube ef 1 získána následně: při k 1 = 8,3 u aplikací v betonu s trhlinami k 1 = 11,6 u aplikací v betonu bez trhlin namísto součinitelů k 1 z rovnice (5.2a) v ETAG 001 Příloha C, Příloha 1 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

4 Tabulka 9b: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě statického a kvazi-statického zatížení u metody návrhu A podle ETAG 001, Příloha C, HDA-PR a HDA-TR N Rk,s [kn] Selhání vytažením 2) pouze v betonu s trhlinami C20/25 pouze v betonu s trhlinami Zvýšení součinitelů pro NRk,p pouze pro beton s trhlinami Selhání betonového kužele a selhání prasknutím4) 1,6 N Rk,p [kn] g Mp C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Účinná kotevní hloubka h ef [mm] v betonu s trhlinami a bez trhlin g Mc Rozestup s cr,n [mm] Vzdálenost od okraje c cr,n [mm] Rozestup s cr,sp [mm] Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) Selhání vytažením není v betonu bez trhlin rozhodujícím; konstruktér ho nemusí vypočítat. g 2 = 1,0 je zahrnut. 4) Pro selhání betonového kužele je počáteční hodnota charakteristické i HDA kotvy v betonu z trhlinami nebo bez trhlin N0 k. f.h 1,5 Rk,c = ck,cube ef 1 získána následně: při k 1 = 8,3 u aplikací v betonu s trhlinami k 1 = 11,6 u aplikací v betonu bez trhlin namísto součinitelů k 1 z rovnice (5.2a) v ETAG 001 Příloha C, Příloha 2 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

5 Tabulka 9c: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě statického a kvazi-statického zatížení u metody návrhu A podle CEN/TS , HDA-P a HDA-T N Rk,s [kn] Selhání vytažením 2) pouze v betonu s trhlinami C20/25 pouze v betonu s trhlinami Zvýšení součinitelů pro NRk,p pouze pro beton s trhlinami 1,5 N Rk,p [kn] g Mp Selhání betonového kužele a selhání prasknutím C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Účinná kotevní hloubka h ef [mm] Součinitel pro aplikace v betonu s trhlinami Součinitel pro aplikace v betonu bez trhlin v betonu s trhlinami a bez trhlin k cr [-] 8,3 k ucr [-] 11,6 g Mc Rozestup s cr,n [mm] Vzdálenost od okraje c cr,n [mm] Rozestup s cr,sp [mm] Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) Selhání vytažením není v betonu bez trhlin rozhodujícím; konstruktér ho nemusí vypočítat. g 2 = 1,0 je zahrnut. Příloha 3 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

6 Tabulka 9d: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě statického a kvazi-statického zatížení u metody návrhu A podle CEN/TS , HDA-PR a HDA-TR N Rk,s [kn] Selhání vytažením 2) pouze v betonu s trhlinami C20/25 pouze v betonu s trhlinami Zvýšení součinitelů pro NRk,p pouze pro beton s trhlinami Selhání betonového kužele a selhání prasknutím 1,6 N Rk,p [kn] g Mp C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Účinná kotevní hloubka h ef [mm] Součinitel pro aplikace v betonu s trhlinami Součinitel pro aplikace v betonu bez trhlin v betonu s trhlinami a bez trhlin k cr [-] 8,3 k ucr [-] 11,6 g Mc Rozestup s cr,n [mm] Vzdálenost od okraje c cr,n [mm] Rozestup s cr,sp [mm] Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) Selhání vytažením není v betonu bez trhlin rozhodujícím; konstruktér ho nemusí vypočítat. g 2 = 1,0 je zahrnut. Příloha 4 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

7 Tabulka 10a: Posunutí při zatížení v tahu v případě statického a kvazi-statického zatížení HDA-P a HDA-T Zatížení v tahu u betonu s trhlinami C20/25 až C50/60 [kn] 11,9 16,7 35,7 45,2 Posunutí d N0 [mm] 0,1 0,8 2,1 2,1 d N [mm] 1,3 1,3 2,1 2,1 Zatížení v tahu u betonu bez trhlin C20/25 až C50/60 [kn] 21,9 31,9 60,0 91,4 Posunutí d N0 [mm] 0,4 0,8 1,7 2,4 d N [mm] 1,3 1,3 1,7 2,4 Výpočet posunutí u pracovního zatížení: N sd návrhová hodnota namáhání tahem Posunutí u krátkodobého zatížení = d N0 N sd/1,4; Posunutí u dlouhodobého zatížení = d N N sd /1,4 Tabulka 10b: Posunutí při zatížení v tahu v případě statického a kvazi-statického zatížení HDA-PR a HDA-TR Zatížení v tahu u betonu s trhlinami C20/25 až C50/60 [kn] 11,9 16,7 35,7 Posunutí d N0 [mm] 0,8 0,9 1,6 d N [mm] 1,3 1,3 2,1 Zatížení v tahu u betonu bez trhlin C20/25 až C50/60 [kn] 20,5 29,9 56,3 Posunutí d N0 [mm] 1,4 1,1 1,7 d N [mm] 1,4 1,1 1,7 Výpočet posunutí u pracovního zatížení: N sd návrhová hodnota namáhání tahem Posunutí u krátkodobého zatížení = d N0 N sd/1,4; Posunutí u dlouhodobého zatížení = d N N sd /1,4 Příloha 5 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

8 Tabulka 11a: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě statického a kvazistatického zatížení u metody návrhu A podle ETAG 001, Příloha C, HDA-P a HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 bez ramena páky V Rk,s [kn] s ramenem páky Vzdálenost podle ETAG 001, Příloha C, ,25 a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] HDA-T M10 M12 M16 M20 bez ramena páky pro t fix [mm] 1, < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s [kn] 65 2) ) ) ) s ramenem páky M 0 Rk,s [Nm] Selhání vylomením betonu Součinitel v rovnici (5.6) podle ETAG 001, Příloha C, Selhání okraje betonu g Mc 1,5 1,25 k 2,0 Účinná délka kotvy v zatížení ve smyku l f [mm] Vnější průměr kotvy d nom [mm] g Mc V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. Příloha 6 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

9 Tabulka 11b: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě statického a kvazistatického zatížení u metody návrhu A podle ETAG 001, Příloha C, HDA-PR a HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 bez ramena páky V Rk,s [kn] ,33 s ramenem páky Vzdálenost podle ETAG 001, Příloha C, a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] HDA-TR M10 M12 M16 bez ramena páky pro t fix [mm] 1, < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s [kn] 71 2) ) ) s ramenem páky 1,33 M 0 Rk,s [Nm] Selhání vylomením betonu Součinitel v rovnici (5.6) podle ETAG 001, Příloha C, Selhání okraje betonu Účinná délka kotvy v zatížení ve smyku Vnější průměr kotvy g Mc 1,33 k 2,0 l f [mm] d nom [mm] g Mc V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. Příloha 7 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

10 Tabulka 11c: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě statického a kvazistatického zatížení u metody návrhu A podle CEN/TS , HDA-P a HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 bez ramena páky V Rk,s [kn] Součinitel pro netvárnou ocel s ramenem páky k 2 1,0 Vzdálenost podle CEN/TS , a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] ,25 HDA-T M10 M12 M16 M20 bez ramena páky pro t fix [mm] 1, < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s [kn] 65 2) ) ) ) Součinitel pro netvárnou ocel k 2 1,0 1,5 s ramenem páky M 0 Rk,s [Nm] Selhání vylomením betonu Součinitel v rovnici (16) podle CEN/TS , Selhání okraje betonu g Mcp 1,25 k 3 2,0 Účinná délka kotvy v zatížení ve smyku l f [mm] Vnější průměr kotvy d nom [mm] g Mc V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. Příloha 8 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

11 Tabulka 11d: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě statického a kvazistatického zatížení u metody návrhu A podle CEN/TS , HDA-PR a HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 bez ramena páky V Rk,s [kn] Součinitel pro netvárnou ocel k 2 1,0 1,33 s ramenem páky Vzdálenost podle CEN/TS , a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] HDA-TR M10 M12 M16 bez ramena páky pro t fix [mm] Součinitel pro netvárnou ocel s ramenem páky 1, < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s [kn] 71 2) ) ) k 2 1,0 1,33 M 0 Rk,s [Nm] Selhání vylomením betonu Součinitel v rovnici (16) podle CEN/TS , Selhání okraje betonu Účinná délka kotvy v zatížení ve smyku Vnější průměr kotvy 1,33 k 3 2,0 g Mcp l f [mm] d nom [mm] g Mc V případě absence vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. Příloha 9 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

12 Tabulka 12a: Posunutí při zatížení ve smyku v případě statického a kvazi-statického zatížení HDA-P a HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 Zatížení ve smyku u betonu s trhlinami a bez trhlin C20/25 až C50/60 Posunutí [kn] 11,4 17,1 35,9 51 d V0 [mm] 2,8 2,5 4,1 5,0 d V [mm] 4,1 3,8 6,2 7,5 HDA-T M10 M12 M16 M20 Zatížení ve smyku u betonu s trhlinami a bez trhlin C20/25 až C50/60 Posunutí [kn] 33,3 42,8 95,2 119 d V0 [mm] 6,2 6,9 10,1 12,0 d V [mm] Výpočet posunutí u pracovního zatížení: V sd návrhová hodnota namáhání smykem Posunutí u krátkodobého zatížení = d V0 V sd/1,4; Posunutí u dlouhodobého zatížení = d V V sd /1,4 9,3 10,3 15,1 18,0 Tabulka 12b: Posunutí při zatížení ve smyku v případě statického a kvazi-statického zatížení HDA-PR a HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 Zatížení ve smyku u betonu s trhlinami a bez trhlin C20/25 až C50/60 Posunutí [kn] 13,3 19,3 35,9 d V0 [mm] 4,2 3,0 6,9 d V [mm] 6,3 4,5 10,4 HDA-TR M10 M12 M16 Zatížení ve smyku u betonu s trhlinami a bez trhlin C20/25 až C50/60 Posunutí [kn] 41,7 46,9 73,7 d V0 [mm] 4,2 3,0 6,9 d V [mm] 6,3 4,5 10,4 Výpočet posunutí u pracovního zatížení: V sd návrhová hodnota namáhání smykem Posunutí u krátkodobého zatížení = d V0 V sd/1,4; Posunutí u dlouhodobého zatížení = d V V sd /1,4 Příloha 10 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

13 Tabulka 13a: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C1 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-P a HDA-T N Rk,s,seis [kn] ,seis Selhání vytažením pouze v betonu s trhlinami C20/25 g Mp,seis Selhání betonového kužele g Mc,seis Selhání prasknutím g MSp,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. g 2 = 1,0 je zahrnut. Selhání betonového kužele a selhání prasknutím viz Příloha C20. 1,5 N Rk,p,seis [kn] N Rk,c Tabulka 13b: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C1 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-PR a HDA-TR N Rk,s,seis [kn] ,seis Selhání vytažením pouze v betonu s trhlinami C20/25 g Mp,seis Selhání betonového kužele g Mc,seis Selhání prasknutím g MSp,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. g 2 = 1,0 je zahrnut. Selhání betonového kužele a selhání prasknutím viz Příloha C20. 1,6 N Rk,p,seis [kn] N Rk,c Příloha 11 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

14 Tabulka 14a: Posunutí při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C1, HDA-P a HDA-T Posunutí d N,seis [mm] 3,1 1,3 1,9 2,0 Maximální posunutí při oscilaci (seizmické události) Tabulka 14b: Posunutí při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C1, HDA-PR a HDA-TR Posunutí d N,seis [mm] 3,1 1,3 1,9 Maximální posunutí při oscilaci (seizmické události) Příloha 12 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

15 Tabulka 15a: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C1 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-P a HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 V Rk,s,seis [kn] ,seis HDA-T M10 M12 M16 M20,seis 1, pro t fix [mm] < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s,seis [kn] 65 2) ) ) ) Selhání vylomením betonu 4) g Mcp,seis Selhání okraje betonu 4) g Mc,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. 4) Selhání vylomením betonu a selhání okraje betonu viz Příloha C20. 1,5 Tabulka 15b: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C1 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-PR a HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 V Rk,s,seis [kn] ,seis HDA-TR M10 M12 M16 pro t fix [mm] 1, < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s,seis [kn] 71 2) ) ) ,seis Selhání vylomením betonu 4) g Mcp,seis Selhání okraje betonu 4) g Mc,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. 4) Selhání vylomením betonu a selhání okraje betonu viz Příloha C20. 1,33 Příloha 13 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

16 Tabulka 16a: Posunutí při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C1, HDA-P a HDA-T Posunutí HDA-P d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 4,8 Posunutí HDA-T d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 4,8 Maximální posunutí při oscilaci (seizmické události) Tabulka 16b: Posunutí při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C1, HDA-PR a HDA-TR Posunutí HDA-PR d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 Posunutí HDA-TR d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 Maximální posunutí při oscilaci (seizmické události) Příloha 14 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

17 Tabulka 17a: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C2 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-P a HDA-T N Rk,s,seis [kn] ,seis 1,5 Selhání vytažením pouze v betonu s trhlinami C20/25 N Rk,p,seis [kn] g Mp,seis Selhání betonového kužele g Mc,seis Selhání prasknutím g MSp,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. 2) g 2 = 1,0 je zahrnut. Selhání betonového kužele a selhání prasknutím viz Příloha C20. Tabulka 17b: Charakteristické hodnoty i při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C2 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-PR a HDA-TR N Rk,s,seis [kn] ,seis 1,6 Selhání vytažením pouze v betonu s trhlinami C20/25 N Rk,p,seis [kn] g Mp,seis Selhání betonového kužele g Mc,seis Selhání prasknutím g MSp,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. 2) g 2 = 1,0 je zahrnut. Selhání betonového kužele a selhání prasknutím viz Příloha C20. Příloha 15 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

18 Tabulka 18a: Posunutí při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C2, HDA-P a HDA-T Posunutí DLS d N,seis(DLS) [mm] 4,6 3,2 3,3 1,7 Posunutí ULS d N,seis(ULS) [mm] 11,4 8,3 8,1 6,7 Tabulka 18b: Posunutí při zatížení v tahu v případě seizmické kategorie výkonu C2, HDA-PR a HDA-TR Posunutí DLS d N,seis(DLS) [mm] 4,6 3,2 3,3 Posunutí ULS d N,seis(ULS) [mm] 11,4 8,3 8,1 Příloha 16 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

19 Tabulka 19a: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C2 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-P a HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 V Rk,s,seis [kn] ,seis HDA-T M10 M12 M16 M20 pro t fix [mm] 1, < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s,seis [kn] 39 2) ) ) ) ,seis Selhání vylomením betonu 4) g Mcp,seis Selhání okraje betonu 4) g Mc,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. 4) Selhání vylomením betonu a selhání okraje betonu viz Příloha C20. Tabulka 19b: Charakteristické hodnoty i při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C2 pro návrh podle EOTA TR045, HDA-PR a HDA-TR 1,5 HDA-PR M10 M12 M16 V Rk,s,seis [kn] ,seis 1,33 HDA-TR M10 M12 M16 pro t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s,seis [kn] 43 2) ) ) ,seis Selhání vylomením betonu 4) g Mcp,seis Selhání okraje betonu 4) g Mc,seis V případě absence jiných vnitrostátních právních předpisů. 2) pouze za použití středící podložky, t fix = tloušťka základní desky bez tloušťky středící podložky, viz Příloha B8. g 2 = 1,0 je zahrnut. 4) Selhání vylomením betonu a selhání okraje betonu viz Příloha C20. 1,33 Příloha 17 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

20 Tabulka 20a: Posunutí při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C2, HDA-P a HDA-T Posunutí DLS HDA-P d V,seis(DLS) [mm] 1,8 2,0 3,0 3,4 Posunutí ULS HDA-P d V,seis(ULS) [mm] 3,7 4,2 6,5 7,9 Posunutí DLS HDA-T d V,seis(DLS) [mm] 2,0 2,3 3,1 3,8 Posunutí ULS HDA-T d V,seis(ULS) [mm] 4,4 6,0 9,8 16,3 Tabulka 20b: Posunutí při zatížení ve smyku v případě seizmické kategorie výkonu C2, HDA-PR a HDA-TR Posunutí DLS HDA-PR d V,seis(DLS) [mm] 1,8 2,0 3,0 Posunutí ULS HDA-PR d V,seis(ULS) [mm] 3,7 4,2 6,5 Posunutí DLS HDA-TR d V,seis(DLS) [mm] 2,0 2,3 3,1 Posunutí ULS HDA-TR d V,seis(ULS) [mm] 4,4 6,0 9,8 Příloha 18 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD- 0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) Elektrická příchytka Hilti X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 a X-P 24 G3 k připevnění elektrických

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-R 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-A 0756-CPD-0457 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-A 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT MULTI-MAX 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 270 343-CPR-M 500-/07.4. Jedinečný identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 270 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 06. 04. 2017 TL č. 0606 Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i dutém podkladu

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT TAPCON-6 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 27. 04. 2017 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o vlastnostech Podle Nařízení o stavebních výrobcích (EU) 305/2011 1020-CPR-040 041428 Proviacal ST80-CL 80-Q (R4, P2) G 140307 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Stavební pálené vápno

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce)

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: Pyroplex bobtnavý akryl se značkou CE 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 01/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 5) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 01/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 07/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 07/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 07/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: Harmonizovaná technická specifikace. Základní charakteristiky

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: Harmonizovaná technická specifikace. Základní charakteristiky CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Upevňovací šroub Hilti HUS 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 7) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 03/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 1B/2013 Strana: 1 Stran celkem: 7 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

Upevňovací lišty Hilti HAC Inovativní V-tvar pro maximální únosnost. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Upevňovací lišty Hilti HAC Inovativní V-tvar pro maximální únosnost. Hilti. Splní nejvyšší nároky. Inovativní Vtvar pro maximální únosnost. Hilti. Splní nejvyšší nároky. Úvod Vážený zákazníku, s potěšením oznamujeme, že jsme náš již tak bohatý sortiment kotevní techniky rozšířili o systém inovativních

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH chemické výrobní družstvo Stránka 1 z 7 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 04/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce 4: Viz štítek na obalu 3.0 Zamýšlené

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

Obsah KOTEVNÍCH KOLEJNIC Strana. Typické varianty kotevních kolejnic Kotevní kolejnice - válcované za studena 10-2

Obsah KOTEVNÍCH KOLEJNIC Strana. Typické varianty kotevních kolejnic Kotevní kolejnice - válcované za studena 10-2 Kotevní kolejnice Obsah Strana Typické varianty kotevních kolejnic 10-1 Kotevní kolejnice - válcované za studena 10-2 Určení rozměru a výpočet únosnosti 10-3 Minimální a maximální vzdálenosti 10-3 Kolejnice

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Testováno v trhlinové zóně betonu vystaveno přímo ohni bez izolačních nebo ochranných opatření

Testováno v trhlinové zóně betonu vystaveno přímo ohni bez izolačních nebo ochranných opatření Požární odolnost kotev Hilti Kotvy testované na pasivní požární bezpečnost Testovány podle mezinárodní náběhové křivky ISO 834, DIN 4102 T.2, anebo dle EOTA TR 020. Testováno v trhlinové zóně betonu vystaveno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 7) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 03/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2013 Obchodní název výrobku Druh výrobku Použití Kotva Spiral Anksys Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

Prohlášení o Vlastnostech R4308GPCPR

Prohlášení o Vlastnostech R4308GPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DDP, DDP BIT, DDP BITF, PTP, PTP-LP, PTP-LP, FKL FP PL, FKL C1, FKL C2, DDP, DDP PLUS, DDP BIT, DDP BITF, PVT, CL C1, CL C2, CLT C1,

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. 110 Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. přehled FSA-S plášťová kotva se šroubem FSA-B plášťová kotva s maticí Vhodná pro: beton C15/20 až C50/60 přírodní kámen s hutnou strukturou Pro upevnění: lehkých

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

4 y tvytv o k k é v lo e c OceloO

4 y tvytv o k k é v lo e c OceloO Ocelové 156 Strana Svorníková kotva FAZ II 160 Kotva pro velká FH II 167 Kotva pro velká FH II-I 173 Kotva ZYKON FZA 176 Zarážecí kotva ZYKON FZEA II 18 Šroub do betonu ULTRACUT FBS II 8-1 188 Šroub do

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 21. 04. 2017 TL č. 0608 KOTVIX VSF Kotvix VSF je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním pro vysokou

Více

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018 Prohlášení o vlastnostech č. 1393-CPR-0018 NOVATOP SWP Identifikační kód typu výrobku: Typ: Zamýšlené použití: Výrobce: SWP 10 (tuzemský smrk), SWP 30 (severský smrk), SWP 50 (modřín). Vícevrstvá deska

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Euro Futur Elegance/Classic Typové označení: PD- Euro Futur Elegance/Classic dvoukřídlé Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití

Více

Šrouby do betonu BTS, BTS M

Šrouby do betonu BTS, BTS M BTS M Evropský technický certifikát varianta 1 pro trhlinový beton Třída požární odolnosti R 120 1 od ø8 Šrouby do betonu BTS, BTS M Výhody BTS: BTS šroub do betonu varianta 1 pro širokou škálu těžkých

Více

SikaGrout-318. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:

SikaGrout-318. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: 3 VÝROBCE: Sika CZ, s.r.o. CZ-624 00 Brno EN 1504-3 1-komponentní CC malta. Výrobek na ochranu a

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 7/2013 Strana: 1 Stran celkem: 9 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití.

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití. Evropský technický certifikát pro beton a zdivo MFR 10 a 14 F 90 Multifunkční rámová hmoždinka MFR Vhodná pro všeobecné použití Nově Multifunkční rámová hmoždinka MFR Přednosti a vlastnosti výrobku Rozsáhlá

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům Svorníková kotva FAZ II Pro náročného zákazníka Výkonná a všestranná Charakteristický nákružek drží rozpěrný element pevně na

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č. 04-0001-01 1. Specifický identifikační kód typu výrobku: STEICOjoist podle ETA-06/0238 2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 002 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ DW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 97911939 EN 1504-2: 2004 19 1020 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYP VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou

Více