PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH"

Transkript

1 CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY CPR-M 500-8/ Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno v souladu s článkem 11(4): Viz: ETA-14/0457 ( ), příloha A1, A2. Číslo várky: viz balení produktu. 3. Účel použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací: Označení typu Pro použití v následujíc ích typech materiálů: Varianta / Kategorie Lepená kotva, systém vytlačování Beton (C20/25 až C50/60): otvory vyvrtané příklepovým vrtáním s trhlinami: M10 M16 bez trhlin: M8 M24 Varianta 1 Zatížení Statické, téměř statické Materiál Pozinkovaná ocel: Pouze pro suché vnitřní použití HIT-HY HIT-V(-F) (závitová tyč): M8, M10, M12, M16, M20, M24 HIT-HY HIS-N (pouzdro s vnitřním závitem): M8, M10, M12, M16 Nerezová ocel A4: Pro vnitřní i venkovní použití v neagresivním prostředí HIT-HY HIT-V-R (závitová tyč): M8, M10, M12, M16, M20, M24 HIT-HY HIS-RN (pouzdro s vnitřním závitem): M8, M10, M12, M16 Ocel s vysokou odolností proti korozi: Pro vnitřní i venkovní použití v neagresivním prostředí HIT-HY HIT-V-HCR (závitová tyč): M8, M10, M12, M16, M20, M24 Teplotní rozsah (je-li potřeba) Teplotní rozsah I: -40 C až +40 C (max. dlouhodobá teplota +24 C a max. krátkodobá teplota +40 C) Teplotní rozsah II: -40 C až 80 C (max. dlouhodobá teplota +50 C a max. krátkodobá teplota +80 C) 4. Jméno, zapsaná obchodní adresa nebo zapsaná obchodní známka a kontaktní adresa, jak je vyžadováno v souladu s článkem 11(5): Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 5. Je-li potřeba, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pověření se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12(2): 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: Systém 1 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

2 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Subjekt pro technické posuzování: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Evropské technické posouzení: ETA-14/0457 ( ) Zásady evropského technického schválení: ETAG 001 část 1, 5 Osvědčení o shodě: 1343-CPR-M500-8/ Uvedený výkon: Základní vlastnosti Typ konstrukce Vlastnosti Harmonizovaná technická specifikace Typická únosnost v tahu EOTA TR 029 Způsob: A ETA-14/0457 příloha C1, C2 Typická únosnost ve smyku EOTA TR 029 Způsob: A ETA-14/0457 příloha C1, C3 ETAG 001 Část 1, 5 Minimální rozestup a minimální vzdálenost od okraje EOTA TR 029 Způsob: A ETA-14/0457 příloha B3, B4 Posunutí pro mezní stav použitelnosti EOTA TR 029 Způsob: A ETA-14/0457 příloha C4 10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je ve shodě s uvedenými vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Raimund Zaggl Vedoucí obchodní jednotky Business Unit Anchors Seppo Perämäki Vedoucí kvality Business Unit Anchors Společnost Hilti Schaan, DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

3 Tabulka C1: Charakteristické hodnoty únosnosti závitové tyče, HIT-V-... v tahu v betonu HIT-HY 170 se závitovou tyčí, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Součinitel bezpečnosti instalace 2 1,0 Selhání oceli Charakteristická únosnost oceli NRk,s [kn] As fuk Kombinované selhání vytáhnutím a betonového kužele Charakteristická odolnost spoje v betonu bez trhlin C20/25 Teplotní rozsah I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 10,0 Teplotní rozsah II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 Charakteristická odolnost spoje v betonu s trhlinami C20/25 Teplotní rozsah I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 5,5 - Teplotní rozsah II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 4,0 - C30/37 1,04 Rostoucí faktory pro Rk v betonu Selhání rozštěpením c C40/50 1,07 C50/60 1,09 Vzdálenost od kraje ccr,sp [mm] pro h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef h/hef 2,0 1,3 1,0 hef 2,26 hef ccr,sp Rozestup scr,sp [mm] 2 ccr,sp Příloha 1 DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

4 Tabulka C2: Charakteristické hodnoty únosnosti závitové tyče, HIT-V-... ve smyku v betonu HIT-HY 170 se závitovou tyčí, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Selhání oceli bez ramene páky Charakteristická únosnost oceli VRk,s [kn] 0,5 As fuk Selhání oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s [Nm] 1,2 Wel fuk Selhání vypáčením betonu Faktor v rovnici (5.7) z technické zprávy TR 029 pro konstrukci lepených kotev k [-] 2,0 Příloha 2 DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

5 Tabulka C3: Charakteristické hodnoty únosnosti pouzdra s vnitřním závitem HIS-(R)N v tahu v betonu bez trhlin HIT-HY 170 s HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Součinitel bezpečnosti instalace 2 [-] 1,0 Selhání oceli HIS-N se šroubem třídy 8.8 NRk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti Ms,N [-] 1,50 HIS-RN se šroubem třídy 70 NRk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti Ms,N [-] 1,87 Kombinované selhání vytáhnutím a betonového kužele Charakteristická odolnost spoje v betonu bez trhlin C20/25 Teplotní rozsah I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 10,0 Teplotní rozsah II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 C30/37 1,04 Rostoucí faktory pro Rk,ucr v betonu Selhání rozštěpením c,ucr C40/50 1,07 C50/60 1,09 Vzdálenost od kraje ccr,sp [mm] pro h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef h/hef 2,0 1,3 1,0 hef 2,26 hef ccr,sp Rozestup scr,sp [mm] 2 ccr,sp Příloha 3 DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

6 Tabulka C4: Charakteristické hodnoty únosnosti pouzdra s vnitřním závitem HIS-(R)N ve smyku v betonu bez trhlin HIT-HY 170 s HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Selhání oceli bez ramene páky HIS-N se šroubem třídy 8.8 VRk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti Ms,V [-] 1,25 HIS-RN se šroubem třídy 70 VRk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti Ms,V [-] 1,56 Selhání oceli s ramenem páky HIS-N se šroubem třídy 8.8 M 0 Rk,s [Nm] Dílčí součinitel bezpečnosti Ms,V [-] 1,25 HIS-RN se šroubem třídy 70 M 0 Rk,s [Nm] Dílčí součinitel bezpečnosti Ms,V [-] 1,56 Selhání vypáčením betonu Faktor v rovnici (5.7) z technické zprávy TR 029 pro konstrukci lepených kotev k [-] 2,0 Příloha 4 DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

7 Tabulka B1: Instalační parametry závitové tyče, HIT-V- HIT-HY 170 se závitovou tyčí, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Průměr prvku d [mm] Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] Rozsah efektivní kotevní hloubky a hloubky vrtu hef = h0 [mm] 60 až až až až až až 288 Maximální průměr otvoru s vůlí v upevnění 1) df [mm] Minimální tloušťka betonového podkladu hmin [mm] hef + 30 mm 100 mm hef + 2 d0 Maximální utahovací moment Tmax [Nm] Minimální rozestup smin [mm] Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] ) větší otvory s vůlí viz TR 029 odstavec 1.1 Příloha 5 DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

8 Tabulka B2: Instalační parametry pozdra s vnitřním závitem HIS-(R)N HIT-HY 170 s HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Vnější průměr pouzdra d [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] Efektivní kotevní hloubka a hloubka vrtu hef = h0 [mm] Maximální průměr otvoru s vůlí v upevnění 1) df [mm] Minimální tloušťka betonového podkladu hmin [mm] Maximální utahovací moment Tmax [Nm] Délka zapojení závitu min. max. hs [mm] Minimální rozestup smin [mm] Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] ) větší otvory s vůlí viz TR 029 odstavec 1.1 Příloha 6 DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

9 Tabulka C5: Posunutí v zatížení v tahu v mm/(n/mm²) HIT-HY 170 se závitovou tyčí, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Beton bez trhlin Posunutí N0 [mm/(n/mm²)] 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Posunutí N [mm/(n/mm²)] 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Beton s trhlinami Posunutí N0 [mm/(n/mm²)] - 0,07 0,07 0, Posunutí N [mm/(n/mm²)] - 0,11 0,11 0, Tabulka C6: Posunutí v zatížení ve smyku v mm/(n/mm²) HIT-HY 170 se závitovou tyčí, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Posunutí V0 [mm/(n/mm²)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 Posunutí V [mm/(n/mm²)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 Tabulka C7: Posunutí v zatížení v tahu v mm/(n/mm²) HIT-HY 170 s HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Beton bez trhlin Posunutí N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,07 0,08 0,09 Posunutí N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,07 0,08 0,09 Tabulka C8: Posunutí v zatížení ve smyku v mm/(n/mm²) HIT-HY 170 s HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Posunutí V0 [mm/(n/mm²)] 0,10 0,10 0,10 0,10 Posunutí V [mm/(n/mm²)] 0,15 0,15 0,15 0,15 Příloha 7 DoP_cz_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

10 CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY CPR-M 500-9/ Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno v souladu s článkem 11(4): Viz: ETA-15/0197 ( ), příloha A2. Číslo várky: viz balení produktu. 3. Účel použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací: Označení typu Lepená kotva, systém vytlačování Pro použití v následujících typech materiálů: Zdivo z plných a dutých cihel: Hliněné cihly v souladu s EN Cihly z křemičitanu vápenatého podle EN Varianta / Kategorie Kategorie použití b a c (plná a dutá cihla) Kategorie d/d, w/d a w/w pro hliněné cihly a cihly z křemičitanu vápenatého Směr instalace: vodorovný Zatížení Statické, téměř statické Materiál Pozinkovaná ocel: Pouze pro suché vnitřní použití Hilti HIT-HY HIT-V(-F) (závitová tyč): M8, M10, M12 Hilti HIT-HY HIT-IC (pouzdro s vnitřním závitem): M8, M10, M12 Nerezová ocel A4: Pro vnitřní i venkovní použití v neagresivním prostředí Hilti HIT-HY HIT-V-R (závitová tyč): M8, M10, M12 Ocel s vysokou odolností proti korozi: Pro vnitřní i venkovní použití v neagresivním prostředí Hilti HIT-HY HIT-V-HCR (závitová tyč): M8, M10, M12 Sítová objímka HIT-SC 16, 18 a 22 Teplotní rozsah (je-li potřeba) Ta: -40 až +40 C (krátkodobý), +24 C (dlouhodobý) Tb: -40 až +80 C (krátkodobý), +50 C (dlouhodobý) 4. Jméno, zapsaná obchodní adresa nebo zapsaná obchodní známka a kontaktní adresa, jak je vyžadováno v souladu s článkem 11(5): Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 5. Je-li potřeba, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pověření se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12(2): 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: Systém 1 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma

11 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Subjekt pro technické posuzování: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Evropské technické schválení: ETA-15/0197 ( ) Zásady evropského technického schválení: ETAG 029 Osvědčení o shodě: 1343-CPR-M500-9/ Uvedený výkon: Základní vlastnosti Typ konstrukce Vlastnosti Harmonizovaná technická specifikace Typická únosnost v tahu ETAG 029 Příloha C Způsob: A ETA-15/0197 příloha C3, C4, C5, C6 Typická únosnost ve smyku ETAG 029 Příloha C Způsob: A ETA-15/0197 příloha C3, C4, C5, C6 ETAG 029 Minimální a typická rozteč a vzdálenost od okraje ETAG 029 Příloha C Způsob: A ETA-15/0197 příloha C3, C4, C5, C6 Posunutí pro mezní stav použitelnosti ETAG 029 Příloha C Způsob: A ETA-15/0197 příloha C3, C4, C5, C6 10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je ve shodě s uvedenými vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Raimund Zaggl Vedoucí obchodní jednotky Business Unit Anchors Seppo Perämäki Vedoucí kvality Business Unit Anchors Společnost Hilti Schaan,

12 Technické údaje zamýšleného použití Podkladové materiály: Zdivo z plných cihel (kategorie použití b) podle Přílohy B3. Poznámka: Typická únosnost je také platná pro větší velikosti cihel a větší pevnosti v tlaku zdicího prvku. Zdivo z dutých cihel (kategorie použití c) podle Přílohy B3 a B4. Třída pevnosti malty zdiva: nejméně M2,5 podle EN 998-2: U zdiva z jiných plných, dutých nebo děrovaných cihel lze určit typickou únosnost kotvy pomocí testů na pracovišti podle ETAG 029, Příloha B při dodržení β-faktoru podle Přílohy C1, Tabulky C1. Tabulka B1: Přehled kategorií použití Ukotvení při: HIT-HY 170 se závitovou tyčí, HIT-V- nebo HIT-IC v plných cihlách v dutých cihlách Vrtání otvorů režim kladivo rotační režim Statické a téměř statické zatížení Příloha: C2 (ocel), C3, C4 Příloha: C2 (ocel), C5, C6 Kategorie použití: suchá nebo mokrá struktura Směr montáže Zdivo Kategorie d/d - Instalace a použití ve strukturách v suchých vnitřních podmínkách. Kategorie w/d Instalace v suchém nebo mokrém podkladu a použití ve strukturách v suchých vnitřních podmínkách Kategorie w/w Instalace a použití ve strukturách v suchých nebo mokrých podmínkách vodorovný Kategorie použití b (plné zdivo) c (duté nebo děrované zdivo) Teplota podkladového materiálu při instalaci +5 C až +40 C -5 C až +40 C Provozní teplota Teplotní rozsah Ta: Teplotní rozsah Tb: -40 C až +40 C -40 C až +80 C (max. dlouhodobá teplota +24 C a max. krátkodobá teplota +40 C) (max. dlouhodobá teplota +50 C a max. krátkodobá teplota +80 C) Příloha 1

13 Podmínky použití (Podmínky prostředí): Struktury v suchých vnitřních podmínkách (pozinkovaná ocel, nerezová ocel nebo ocel s vysokou odolností proti korozi). Struktury podléhající vnějším atmosférickým vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí) a trvale vlhkému vnitřnímu prostředí, pokud se nejedná o obzvláště agresivní prostředí (nerezová ocel nebo ocel s vysokou odolností proti korozi). Struktury podléhající vnějším atmosférickým vlivům a trvale vlhkému vnitřnímu prostředí, pokud se jedná o obzvláště agresivní prostředí (ocel s vysokou odolností proti korozi). Poznámka: Obzváště agresivní prostředí je např. trvalé, střídavé ponoření v mořské vodě nebo zóna stříkání mořské vody, chloridová atmosféra krytých bazénů nebo atmosféra s extrémním chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích zařízeních nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací produkty). Konstrukce: Kotvení jsou navržena v rámci odpovědnosti technika se zkušenostmi v oblasti kotvení a zednické práce. Kontrolovatelné výpočty a výkresy jsou provedeny s přihlédnutím k zatížení k ukotvení. Poloha kotvy je vyznačena na konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vzhledem k podpěře atd.) Kotvení při statickém nebo téměř statickém zatížení jsou navržena v souladu s: ETAG 029, Příloha C, typ konstrukce A Instalace: Instalace kotvy provedená vhodně kvalifikovaným personálem a pod dohledem osoby odpovědné za technické záležitosti na pracovišti. Příloha 2

14 Tabulka B2: Přehled typů cihel a vlastností Typ cihly Obrázek Velikost cihly [mm] Pevnost v tlaku [N/mm²] Objemová hmotnost [kg/dm³] Příloh a Plná hliněná cihla EN x115x ,0 C3 Plná cihla z křemičitanu vápenatého EN x115x / 28 2,0 C4 Dutá hliněná cihla EN x240x / 20 1,4 C5 Dutá cihla z křemičitanu vápenatého EN x240x / 20 1,4 C6 Tabulka B3: Přehled upevňovacích prvků (včetně velikostí) a příslušné typy cihel. Hloubka kotvení: hef = 80 mm Typ cihly Obrázek HIT-V 1) HIT-IC HIT-V 1) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC Příloha Plná hliněná cihla EN M8 až M12 M8 až M12 M8 až M12 M8 až M12 C3 Plná cihla z křemičitanu vápenatého EN M8 až M12 M8 až M12 M8 až M12 M8 až M12 C4 Dutá hliněná cihla EN M8 až M12 M8 až M12 C5 Dutá cihla z křemičitanu vápenatého EN M8 až M12 M8 až M12 C6 1) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Příloha 3

15 Tabulka B4: Podrobnosti o dutých cihlách Dutá hliněná cihla EN Rapis Ziegel Hlz 12-1,4-10DF Dutá cihla z křemičitanu vápenatého EN KS Südbayern KSL-R(P) 12-1,4-8DF Tabulka C1: -faktor pro testování na pracovišti pod zatížením v tahu Kategorie použití w/w a w/d d/d Teplotní rozsah Ta 1) Tb 1) Ta 1) Tb 1) Podklad Prvky HIT-V 2) nebo HIT-IC Plná hliněná cihla EN Plná cihla z křemičitanu vápenatého EN Dutá hliněná cihla EN Dutá cihla z křemičitanu vápenatého EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC HIT-V 2) nebo HIT-IC HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC 0,97 0,83 0,97 0,83 0,96 0,84 0,97 0,84 0,69 0,62 0,91 0,82 0,97 0,83 0,97 0,83 0,69 0,62 0,91 0,82 1) Teplotní rozsah Ta / Tb viz Příloha B1 2) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Příloha 4

16 Tabulka C2: Typické hodnoty únosnosti oceli pro závitové tyče HIT-V-... při zatížení v tahu a ve smyku ve zdivu HIT-HY 170 se závitovou tyčí, HIT-V- M8 M10 M12 Zatížení v tahu pro selhání oceli Charakteristická únosnost oceli NRk,s [kn] As fuk Zatížení ve smyku pro selhání oceli bez ramene páky Charakteristická únosnost oceli VRk,s [kn] 0,5 As fuk Zatížení ve smyku pro selhání oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment MRk,s [kn] 1,2 Wel fuk Tabulka C3: Typické hodnoty únosnosti oceli pro objímku s vnitřním závitem HIT-IC při zatížení v tahu a ve smyku ve zdivu HIT-HY 170 s HIT-IC M8 M10 M12 Zatížení v tahu pro selhání oceli HIT-IC NRk,s [kn] 5,9 7,3 13,8 Dílčí součinitel bezpečnosti Ms,N [-] 1,50 Zatížení ve smyku pro selhání oceli bez ramene páky Charakteristická únosnost oceli VRk,s [kn] 0,5 As fuk Zatížení ve smyku pro selhání oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment MRk,s [Nm] 1,2 Wel fuk Příloha 5

17 Typ cihly: Plná hliněná cihla Mz, 2DF Tabulka C4: Popis cihly Typ cihly Plná Mz, 2DF Objemová hmotnost ρ [kg/dm³] 2,0 Kompresní síla fb [N/mm²] 12 Kód EN Výrobce Rozměry cihly [mm] 240 x 115 x 113 Minimální tloušťka stěny hmin [mm] 115 Tabulka C5: Instalační parametry pro všechny kombinace kotvení (viz Tabulka B3) Typ kotvy Vzdálenost od okraje Rozestup Ac cmin = ccr [mm] viz Tabulka B3 115 smin II = scr II [mm] 240 smin = scr [mm] 115 Tabulka C6: Skupinový faktor pro skupinová kotvení Skupinový faktor αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 při ccr a scr Tabulka C7: Typická únosnost v tahu při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) M8, M10, M ,0 2,5 3,0 2,5 HIT-IC HIT-V 1) + HIT-SC M8 3,0 2,5 3,0 2, M10 -M12 4,0 3,5 4,0 3,5 M8, M10, M ,0 3,5 4,0 3,5 HIT-IC + HIT-SC M8, M10, M ,0 3,5 4,0 3,5 1) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Tabulka C8: Typická únosnost ve smyku při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] Všechny kotvy M8. M10 -M ,5 Tabulka C9: Posunutí hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 0,9 0,2 0,4 1,0 1,0 1,5 Příloha 6

18 Typ cihly: Plná cihla z křemičitanu vápenatého KS, 2DF Tabulka C10: Popis cihly Typ cihly Plná KS, 2DF Objemová hmotnost ρ [kg/dm³] 2,0 Kompresní síla fb [N/mm²] 12 nebo 28 Kód EN Výrobce Rozměry cihly [mm] 240 x 115 x 113 Minimální tloušťka stěny hmin [mm] 115 Tabulka C11: Instalační parametry pro všechny kombinace kotvení (viz Tabulka B3) Typ kotvy Vzdálenost od kraje cmin = ccr [mm] viz Tabulka B3 115 Rozestup Ac smin II = scr II [mm] 240 smin = scr [mm] 115 Tabulka C12: Skupinový faktor pro skupinová kotvení Skupinový faktor αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 při ccr a scr Tabulka C13: Typická únosnost v tahu při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) HIT-IC M8, M10, M ,5 5,0 6,0 5,0 28 8,5 7,5 8,5 7,5 HIT-V 1) +HIT-SC HIT-IC +HIT-SC M8, M10, M ,0 3,5 5,5 5,0 28 6,0 5,5 8,0 7,5 1) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Tabulka C14: Typická únosnost ve smyku při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] Všechny kotvy M8, M10, M12 80 Tabulka C15: Posunutí 12 4,0 28 6,0 hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 mm 2,3 0,2 0,4 1,5 1,2 1,8 Příloha 7

19 Typ cihly: Dutá hliněná cihla Hlz, 10DF Tabulka C16: Popis cihly Typ cihly Hlz12-1,4-10 DF Objemová hmotnost ρ [kg/dm³] 1,4 Kompresní síla fb [N/mm²] 12 nebo 20 Kód EN Výrobce Rapis (D) Rozměry cihly [mm] 300 x 240 x 238 Minimální tloušťka stěny hmin [mm] 240 Kresba cihly viz Tabulka B4 Tabulka C17: Instalační parametry pro všechny kombinace kotvení (viz Tabulka B3) Typ kotvy Vzdálenost od kraje Rozestup Ac viz Tabulka B3 cmin = ccr [mm] 150 smin II = scr II [mm] 300 smin = scr [mm] 240 Tabulka C18: Skupinový faktor pro skupinová kotvení Skupinový faktor αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 při ccr a scr Tabulka C19: Typická únosnost v tahu při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC 12 3,0 2,5 3,0 2,5 M8, M10, M12 80 HIT-IC+ HIT-SC 20 3,5 3,0 3,5 3,0 1) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Tabulka C20: Typická únosnost ve smyku při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC HIT-IC +HIT-SC M8, M10, M ,0 20 3,0 1) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Příloha 8

20 Tabulka C21: Posunutí hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 0,9 0,2 0,3 0,9 1,0 1,5 Příloha 9

21 Typ cihly: Dutá cihla z křemičitanu vápenatého KSL, 8DF Tabulka C22: Popis cihly Typ cihly KSL-12-1,4-8 DF Objemová hmotnost ρ [kg/dm³] 1,4 Kompresní síla fb [N/mm²] 12 nebo 20 Kód EN Výrobce KS Südbayern (D) Rozměry cihly [mm] 248 x 240 x 238 Minimální tloušťka stěny hmin [mm] 240 Kresba cihly viz Tabulka B4 Tabulka C23: Instalační parametry pro všechny kombinace kotvení (viz Tabulka B3) Typ kotvy viz Tabulka B3 Vzdálenost od kraje cmin = ccr [mm] 125 Rozestup Ac smin II = scr II [mm] 248 smin = scr [mm] 240 Tabulka C24: Skupinový faktor pro skupinová kotvení Skupinový faktor αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 při ccr a scr Tabulka C25: Typická únosnost v tahu při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC 12 3,0 2,5 3,5 3,0 M8, M10, M12 80 HIT-IC+HIT-SC 20 4,0 3,5 5,0 4,5 1) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Tabulka C26: Typická únosnost ve smyku při vzdálenosti od okraje c c cr Kategorie použití w/w = w/d d/d Provozní teplotní rozsah (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ a velikost kotvy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC HIT-IC +HIT-SC M8, M10, M , ,0 1) Také lze použít běžné komerčně dostupné závitové tyče. Tabulka C27: Posunutí hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 1,8 0,2 0,3 3,4 2,5 3,8 Příloha 10

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 270 343-CPR-M 500-/07.4. Jedinečný identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 270 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm] Injektážní systém FIS VL a FIS VL HIGHSPEED s kotevním šroubem FIS A (pevnostní třídy 5.8) Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v betonu C20/25 FIS A M6 (5.8) FIS A M8 (5.8) FIS A M10 (5.8) FIS

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-R 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) Elektrická příchytka Hilti X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 a X-P 24 G3 k připevnění elektrických

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-A 0756-CPD-0457 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-A 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8.

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8. Injektážní systém FIS V, FIS VW, FIS VS se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 8.8) Nejvyšší garantovaná jednotlivé kotvy, v betonu C20/25 FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0037 28/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce)

Více

Americká 215, Liberec. tel: , fax: Jsme výhradní dovozce do ČR

Americká 215, Liberec. tel: , fax: Jsme výhradní dovozce do ČR Americká 215, 460 10 Liberec tel: +420 485 163 014, fax: +420 482 750 047 email: kancelar@killich.cz Jsme výhradní dovozce do ČR Kotevní technika má certifikát, což zaručuje jistotu a spolehlivost. Technický

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 21. 04. 2017 TL č. 0608 KOTVIX VSF Kotvix VSF je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním pro vysokou

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0033 04/01/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0253 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici.

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici. Zkušební protokol Číslo dokumentu: (3068/324/11) CM ze dne 28.02.2013 Zadavatel Berner Trading Holding GmbH Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Zakázka ze dne: 14.03.2011 Označení zakázky: ústně Přijetí zakázky:

Více

Approval Guideline). je k dispozici na vyžádání. jako v mnoha jiných zemích. průvlakovou kotvu B (strana 22-23).

Approval Guideline). je k dispozici na vyžádání. jako v mnoha jiných zemích. průvlakovou kotvu B (strana 22-23). Všechny technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí. Nejnovější technické údaje naleznete na naší internetové adrese www.mkt-duebel.de

Více

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G 69 Injektážní systém zdivo - kotevní svorník FIS G Beznapěťové upevnění fesionály. PŘEHLED FIS G kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem FIS M I pouzdro s vnitřním závitem FIS E K plastové pouzdro

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1101 07/02/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0058 20/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Chemická patrona R (Eurobond)

Chemická patrona R (Eurobond) 45 Beznapěťové upevnění v tlačeném betonu. PŘEHLED R M chemická patrona fischer RG M kotevní svorník, galvanicky pozinkovaná ocel RG M A4 / C Kotevní svorník, nerez ocel A4 nebo vysoce korozivzdorná ocel

Více

Testováno v trhlinové zóně betonu vystaveno přímo ohni bez izolačních nebo ochranných opatření

Testováno v trhlinové zóně betonu vystaveno přímo ohni bez izolačních nebo ochranných opatření Požární odolnost kotev Hilti Kotvy testované na pasivní požární bezpečnost Testovány podle mezinárodní náběhové křivky ISO 834, DIN 4102 T.2, anebo dle EOTA TR 020. Testováno v trhlinové zóně betonu vystaveno

Více

SKYLOTEC kotevní body EN 795 Návod k použití

SKYLOTEC kotevní body EN 795 Návod k použití SKYLOTEC kotevní body EN 795 Návod k použití Název výrobku: Skylotec Q-BOLT Použití: Ukotvovací bod určený k zajištění osob při práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Výrobek je určen k zajištění maximálně

Více

EAD KOVOVÉ INJEKTÁŽNÍ KOTVY PRO POUŽITÍ VE ZDIVU

EAD KOVOVÉ INJEKTÁŽNÍ KOTVY PRO POUŽITÍ VE ZDIVU EAD 330076-00-0604 Červenec 2014 KOVOVÉ INJEKTÁŽNÍ KOTVY PRO POUŽITÍ VE ZDIVU Přijatý Evropský dokument pro posuzování podle nařízení (EU) č. 305/2011, příloha II 7. Evropská organizace pro technické posuzování

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Rámová hmoždinka SXRL-T

Rámová hmoždinka SXRL-T Všestranné riešene problémov s dlhým rozperným puzdrom PREVEDENIE SCHVÁLENIA oceľ galvanicky zinkovaná nerezová oceľ STAVEBNÉ MATERIÁLY Schválené pre: Zvislé dierované tehly Pórobetón Dutinové panely z

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Autorizovaná a notifikovaná osoba podle Článku 29 Nařízení (EU) číslo 305/2011 Evropského

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - bez styrenu je 2-složkový systém chemické kotvy s vysokou pevností na bázi živice v poměru 10:1 s rychlým vytvrzením pro vysoké a střední zátěže a zvláště vhodná pro kotvení

Více

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití.

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití. Evropský technický certifikát pro beton a zdivo MFR 10 a 14 F 90 Multifunkční rámová hmoždinka MFR Vhodná pro všeobecné použití Nově Multifunkční rámová hmoždinka MFR Přednosti a vlastnosti výrobku Rozsáhlá

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-10/0305

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 29. 09. 2016 TL č. 0606 KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - je dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu. Vysoká pevnost na bázi živice v poměru 10:1, velké pevnosti s rychlým vytvrzováním pro vysoké zátěže, kritické kotvení

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

ResiFix 3VE TECHNICKÝ LIST. Vinylesterová kotevní pryskyřice ve formě 300 ml a 410 ml kartuše

ResiFix 3VE TECHNICKÝ LIST. Vinylesterová kotevní pryskyřice ve formě 300 ml a 410 ml kartuše Popis je vinylesterová kotevní pryskyřice určená k provádění chemických kotev. Je speciálně navržený k rychlému vytvrzení. je vhodný pro aplikace do betonu, kde kvůli vyšším požadavkům na únosnost nestačí

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0010

Evropské technické schválení ETA-08/0010 Německý institut pro stavební techniku Schvalovací ústav pro stavební výrobky a postupy Zkušební ústav pro stavební techniku Kolonnenstrasse 30 B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 09. 08. 2016 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE CHEMICKÉ KOTVENÍ Chemická malta Polyester Chemická kotva pro ukotvování závitových tyčí a roxorů (výztuží) do betonu s evropským osvědčením k použití v betonu, (rozsah závitových tyčí M8 M16) podle ETAG

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Dvousložkový chemický kotvící systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem. Okamžitě použitelný, snadno

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 29. 09. 2016 TL č. 0608 KOTVIX VSF zimní Kotvix VSF zimní je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. 110 Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. přehled FSA-S plášťová kotva se šroubem FSA-B plášťová kotva s maticí Vhodná pro: beton C15/20 až C50/60 přírodní kámen s hutnou strukturou Pro upevnění: lehkých

Více

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž Popis FX 130 je dvojkomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení je vhodné do betonu

Více