Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 385ml side by side kartuše (šarže a datum produkce na každé kartuši) 3 Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: ETAG Chemická injektovaná kotva do u (option7) ETA-16/0357 Obecný typ Injektážní kotvy pro kotvení závitových a výztužných tyčí do u Základní materiál Netrhlinový, suchý nebo vlhký kategorie 1 Ocelové prvky: závitová tyč Ocel, pozink materiál Pozinkovaná ocel dle EN nebo EN třídy 4.8 a 5.8 dle EN :2005+AC:2009 trvanlivost Vnitřní, suché Ocelové prvky: šestihranná matice Ocel, pozink materiál Ocel dle EN 10087:1998 nebo EN 10263:2001 Třída 4 (pro třídu tyčí 4.6) ENISO898-2:2012 Třída 5 (pro třídu tyčí 5.8) ENISO898-2:2012 Třída 8 (pro třídu tyčí 8.8) ENISO898-2:2012 trvanlivost Vnitřní, suché Ocelové prvky: podložka Ocel, pozink materiál EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 nebo EN ISO 7094:2000 trvanlivost Vnitřní, suché Ocelové prvky: závitová tyč Nerez ocel materiál Materiál / / , EN :2005, >M24: Třída 50 / EN ISO :2009 <M24: Třída 70 / EN ISO :2009 trvanlivost Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo ve vlhkém vnitřním prostředí pokud nejsou zvlášť agresivní podmínky. Ocelové prvky: šestihranná matice Nerez ocel materiál Materiál / / , EN :2005, >M24: Třída 50 / EN ISO :2009 trvanlivost <M24: Třída 70 / EN ISO :2009 Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo ve vlhkém vnitřním prostředí pokud nejsou zvlášť agresivní podmínky. Ocelové prvky: podložka Nerez ocel materiál EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 nebo EN ISO 7094:2000 Materiál / / , EN :2005 trvanlivost Ocelové prvky: závitová tyč Ocel s vysokou odolností vůči korozi Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo ve vlhkém vnitřním prostředí pokud nejsou zvlášť agresivní podmínky. materiál Materiál / , EN :2005, >M24: Třída 50 / EN ISO :2009 M24: Třída 70 / EN ISO :2009 trvanlivost Ocelové prvky: šestihranná matice Ocel s vysokou odolností vůči korozi Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo ve vlhkém vnitřním prostředí pokud nejsou zvlášť agresivní podmínky. materiál Materiál / , EN :2005, >M24: Třída 50 / EN ISO :2009 M24: Třída 70 / EN ISO :2009 trvanlivost Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo ve vlhkém vnitřním prostředí pokud nejsou zvlášť agresivní podmínky. Ocelové prvky: podložka Ocel s vysokou odolností vůči materiál EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 nebo EN ISO 7094:2000 Materiál / , EN :2005, korozi trvanlivost Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo ve vlhkém vnitřním prostředí pokud nejsou zvlášť agresivní podmínky. Zatížení Statické nebo kvazistatické Tepelná odolnost -40 až +40 C Max. krátkodobá odolnost +60 C, Max. dlouhodobá odolnost+43 C Kategorie použití Suché a mokré Ocelové prvky: výztužná tyč Tyč dle EN :2004+AC:2010, poříloha C Výztužné tyče třídy B nebo C f yk a k dle NDP nebo NCL v rámci EN /NA:2013, f uk = f tk = k x f yk

2 4 Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, Úvalno, Czech Republic IČO: tel.: ; fax.: , 5 Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: Nebyl ustanoven 6 Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V: Systém 1 pro ETA-16/ V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: provedl: Netýká se a vydal: Netýká se 8 V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: vydal: ES Certifikát shody č CPR-M Oznámený subjekt č Deutsches institut für Bautechnik Darmstadt na základě: Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby, průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby v systému 1 vydána Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. (číslo subjektu 1020) ETA-16/0357 podle ETAG Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech podle ETA-16/0357: Základní vlastnosti podle ETAG 001 Minimální vytvrzovací čas Teplota podkladu ( C) Doba zpracovatelnosti Doba vyzrání suchý Doba vyzrání vlhký (min) podklad (h) podklad (h) Ocelový kartáč

3 Montážní parametry závitová tyč Průměr otvoru d 0 [mm] Minimální hloubka otvoru h ef,min [mm] Maximální hloubka otvoru h ef,max [mm] Průměr průchozího otvoru v podkladu df [mm] Průměr ocelového kartáče db [mm] Utahovací moment T inst Minimální šířka fixace t fix, min [mm] 0 Maximální šířka fixace t fix,max [mm] 1500 Minimální tloušťka základ. mater. h min [mm] hef hef + 2d0 Minimální rozteč mezi kotvami S min [mm] Minimální vzdálenost od okraje C min [mm] Montážní parametry výztužná tyč Průměr výztužné tyče Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Průměr otvoru d 0 [mm] Minimální hloubka otvoru h ef,min [mm] Maximální hloubka otvoru h ef,max [mm] Průměr ocelového kartáče db [mm] ,5 Minimální tloušťka základ. h min [mm] hef hef + 2d0 materiálu Minimální rozteč mezi kotvami s min [mm] Minimální vzdálenost od okraje c min [mm]

4 Čištěním otvoru ocelovým kartáčkem (průměr kartáčku vs průměr otvoru) Průměr závitové tyče M10 M12 M16 M20 M24 Průměr vrtáku Ød 0 [mm] Průměr ocelového kartáče h ef,min [mm] Minimální průměr kartáče h ef,max [mm] 12,5 14,5 18,5 24,5 28,5 Průměr výztužné tyče Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Průměr vrtáku Ød 0 [mm] Průměr ocelového kartáče h ef,min [mm] Minimální průměr kartáče h ef,max [mm] 14,5 16,5 18, ,5 32,5 C1 Charakteristická únosnost závitových tyčí při tahovém zatížení v netrhlinovém u (TR 029) Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 4.6 Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 5.8 Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 8.8 Charakteristické zatížení v tahu / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) N Rk,s [kn] N Rk,s [kn] N Rk,s [kn] N Rk,s [kn] Kombinované selhání vytažení a vytržení kužele u z netrhlinového u C20/25 Rozšíření faktoru pro Selhání oddělením Vzdálenost od okraje T Rk,ucr N/mm T Rk,ucr N/mm ,5 6 T Rk,ucr N/mm ,5 7 6,5 6,5 6 6 T Rk,ucr N/mm ,5 7 6,5 6 5,5 5 h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Osová vzdálenost S cr,sp [mm] 2 C cr,sp Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Y 2 1,2 1,4 Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Y 2 1,4

5 C2 Charakteristická únosnost závitových tyčí při tahovém zatížení v trhlinovém u (TR 029 a TR 045) Průměr závitové tyče M12 M16 M20 M24 M27 M30 Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 4.6 N Rk,s [kn] Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 5.8 N Rk,s [kn] Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 8.8 N Rk,s [kn] Charakteristické zatížení v tahu / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) N Rk,s [kn] Kombinované selhání vytažení a vytržení kužele u z trhlinového u C20/25 T Rk,cr N/mm 2 6,5 5,5 5 4,5 4,5 4,5 T Rk,seis,C1 N/mm 2 6 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 T Rk,seis,C2 N/mm 2 2,1 1,9 T Rk,cr T Rk,seis,C1 T Rk,seis,C2 N/mm 2 6, ,5 3,5 3,5 N/mm 2 6 4,8 3,8 3,5 3,5 3,5 N/mm 2 2,1 1,7 T Rk,cr N/mm ,0 2,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C1 N/mm 2 3,7 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C2 N/mm 2 1,3 1,0 T Rk,cr T Rk,seis,C1 T Rk,seis,C2 N/mm ,5 2,5 2,5 N/mm 2 3,7 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 N/mm 2 1,3 1 Rozšíření faktoru pro Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Y 2 1,2 1,4 Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Y 2 1,4

6 C3 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení smykem / závitové tyče v trhlinovém / netrhlinovém u bez ramene páky Smykové zatížení Ocel třídy 4.6 Smykové zatížení Ocel třídy 5.8 Smykové zatížení Ocel třídy 8.8 Smykové zatížení / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] s ramenem páky Zatížení v ohybu Ocel třídy 4.6 Zatížení v ohybu Ocel třídy 5.8 Zatížení v ohybu Ocel třídy 8.8 Zatížení v ohybu / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) M 0 Rk,s M 0 Rk,s M 0 Rk,s M 0 Rk,s Porušení vylomením u Hodnota k dle (5.7) technické zprávy TR 029 2,0 Dílčí součinitel bezpečnosti Y2 1,0 Prasknutí okraje u Viz. bod Technické zprávy TR 029 pro Návrh Injektovaných Kotev Dílčí součinitel bezpečnosti Y2 1,0

7 C4 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení tahem v netrhlinovém u pro výztužné tyče (TR 029) Charakteristické zatížení v tahu N Rk,s [kn] A s x f uk Kombinované selhání vytažení a vytržení kužele u z netrhlinového u C20/25 Rozšíření faktoru pro Selhání oddělením Vzdálenost od okraje T Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 9 9 T Rk,ucr [N/mm 2 ] , ,5 T Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 6,5 6 5,5 5,5 5,5 T Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 6,5 6 5,5 4,5 4,5 h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Osová vzdálenost S cr,sp [mm] 2 C cr,sp Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Y 2 1,2 1,4 Y 2 1,4

8 C5 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení tahem v trhlinovém u pro výztužné tyče (TR 029 a TR 045) Průměr výztužné tyče M12 M14 M16 M20 M25 M28 M32 Charakteristické zatížení v tahu N Rk,s = N Rk,seis,C1 Kombinované selhání vytažení a vytržení kužele u z trhlinového u C20/25 Rozšíření faktoru pro [kn] A s x f uk T Rk,cr [N/mm 2 ] 6,5 5,5 5,5 5 4,5 4,5 4,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 6 5 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 T Rk,cr [N/mm 2 ] 6,5 5, ,5 3,5 3,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 6 5 4,8 3,8 3,5 3,5 3,5 T Rk,cr [N/mm 2 ] 4 3, ,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 3,7 3,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 T Rk,cr [N/mm 2 ] 4 3, ,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 3,7 3,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Y 2 1,2 Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Y 2 1,4 C6 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení smykem v trhlinovém u pro výztužné tyče (TR 029 a TR 045) bez ramene páky Charakteristické smykové zatížení s ramenem páky Charakteristický ohybový moment Porušení vylomením u V Rk,s [kn] 0,50 x A s x f uk Nevztahuje [kn] 0,44 x A se s x f uk V Rk,seis,C1 M 0 Rk,s 1,2 x W el x f uk Faktor k v rovnici technické zprávy TR 029 pro návrh chem. kotev 2,0 Dílčí součinitel bezpečnosti Y 2 1,0 Prasknutí okraje u Viz sekce technické zprávy TR 029 pro návrh chem. kotev Dílčí součinitel bezpečnosti Y 2 1,0 1,4

9 C7 Charakteristická únosnost závitových tyčí při tahovém zatížení v netrhlinovém u (Dle CEN/TS ) Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 4.6 N Rk,s [kn] Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 5.8 N Rk,s [kn] Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 8.8 N Rk,s [kn] Charakteristické zatížení v tahu / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) Kombinované selhání vytažení z netrhlinového u C20/25 Rozšíření faktoru pro N Rk,s [kn] T Rk,ucr [N/mm 2 ] T Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 6 [N/mm 2 ] T Rk,ucr 8 8 7,5 7 6,5 6,5 6 6 T Rk,ucr [N/mm 2 ] 8 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Faktor dle CEN/TS , sekce K 8 [-] 10,1 Vytržení kužele u Faktor dle CEN/TS , sekce kucr [-] 10,1 Vzdálenost od okrajů Ccr,N [mm] 1,5 hef Axiální vzdálenost Scr,N [mm] 3,0 hef Selhání oddělením Vzdálenost od okrajů h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Osová vzdálenost S cr,sp [mm] 2 C cr,sp Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Yinst 1,2 1,4 Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Yinst 1,4

10 C8 Charakteristická únosnost závitových tyčí při tahovém zatížení v trhlinovém u (Dle CEN/TS a TR045) Průměr závitové tyče M12 M16 M20 M24 M27 M30 Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 4.6 Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 5.8 Charakteristické zatížení v tahu / ocel / třída 8.8 Charakteristické zatížení v tahu / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) Kombinované selhání vytažení z trhlinového u C20/25 Rozšíření faktoru pro ψc Faktor dle CEN/TS , sekce N Rk,s = N Rk, s,seis,c1 [kn] N Rk,s = N Rk, s,seis,c1 [kn] N Rk,s = N Rk, s,seis,c1 [kn] N Rk,s = N Rk, s,seis,c1 [kn] T Rk,cr [N/mm 2 ] 6,5 5,5 5 4,5 4,5 4,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 6 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 T Rk,seis,C2 [N/mm 2 ] 2,1 1,9 T Rk,cr [N/mm 2 ] 6, ,5 3,5 3,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 6 4,8 3,8 3,5 3,5 3,5 T Rk,seis,C2 [N/mm 2 ] 2,1 1,7 T Rk,cr [N/mm 2 ] ,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 3,7 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C2 [N/mm 2 ] 1,3 1 T Rk,cr [N/mm 2 ] ,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 3,7 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C2 [N/mm 2 ] 1,3 1 K 8 [-] 7,2 Vytržení kužele u Faktor dle CEN/TS , sekce kcr [-] 7,2 Vzdálenost od okrajů Ccr,N [mm] 1,5 hef Axiální vzdálenost Scr,N [mm] 3,0 hef Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Yinst 1,2 1,4 Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Yinst 1,4

11 C9 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení smykem / závitové tyče v trhlinovém / netrhlinovém u (Dle CEN/TS a TR045) bez ramene páky Smykové zatížení Ocel třídy 4.6 Smykové zatížení Ocel třídy 5.8 Smykové zatížení Ocel třídy 8.8 Smykové zatížení / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] VRk,s [kn] VRk,s, seis, C2 [kn] Faktor tažnosti dle CEN/TS , sekce K2 0,8 s ramenem páky Zatížení v ohybu Ocel třídy 4.6 Zatížení v ohybu Ocel třídy 5.8 Zatížení v ohybu Ocel třídy 8.8 Zatížení v ohybu / Nerezová ocel A4 a HCR / třída 50 (> M24) a 70 ( M24) M 0 Rk,s M 0 Rk,s M 0 Rk,s M 0 Rk,s Porušení vylomením u Faktor k v rovnici dle CEN/TS , K sekce ,0 Dílčí součinitel bezpečnosti Yinst 1,0 Prasknutí okraje u Efektivní kotvící délka Il [mm] Il=min (h efi 8 d nom) Vnější průměr kotvy dnom [mm]

12 Dílčí součinitel bezpečnosti Yinst 1,0 C10 Charakteristická únosnost výztužných tyčí při tahovém zatížení v netrhlinovém u (Dle CEN/TS ) Charakteristické zatížení v tahu N Rk,s [kn] A s x f uk Kombinované selhání vytažení z netrhlinového u C20/25 Rozšíření faktoru pro ψ T Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 9 9 T Rk,ucr T Rk,ucr T Rk,ucr [N/mm 2 ] , ,5 [N/mm 2 ] ,5 6,5 6 5,5 5,5 5,5 [N/mm 2 ] ,5 6, ,5 4,5 Faktor dle CEN/TS , sekce K 8 [-] 10,1 Vytržení kužele u Faktor dle CEN/TS , sekce kucr [-] 10,1 Vzdálenost od okrajů Ccr,N [mm] 1,5 hef Axiální vzdálenost Scr,N [mm] 3,0 hef Selhání oddělením Vzdálenost od okraje h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Osová vzdálenost S cr,sp [mm] 2 C cr,sp Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Yinst 1,2 1,4 Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Yinst 1,4

13 C11 Charakteristická únosnost výztužných tyčí při tahovém zatížení v trhlinovém u (Dle CEN/TS a TR045) Průměr výztužné tyče M12 M14 M16 M20 M25 M28 M32 Charakteristické zatížení v tahu N Rk,s = N Rk,s,seis,C1 Kombinované selhání vytažení z trhlinového u C20/25 Rozšíření faktoru pro Faktor dle CEN/TS , sekce Vytržení kužele u Faktor dle CEN/TS , sekce [kn] A s x f uk T Rk,cr [N/mm 2 ] 6,5 5,5 5,5 5 4,5 4,5 4,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 6 5 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 T Rk,cr [N/mm 2 ] 6,5 5, ,5 3,5 3,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 6 5 4,8 3,8 3,5 3,5 3,5 T Rk,cr [N/mm 2 ] 4 3, ,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 3,7 3,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 T Rk,cr [N/mm 2 ] 4 3, ,5 2,5 2,5 T Rk,seis,C1 [N/mm 2 ] 3,7 3,2 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 K 8 [-] 7,2 kcr [-] 7, Vzdálenost od okrajů Ccr,N [mm] 1,5 hef Axiální vzdálenost Scr,N [mm] 3,0 hef Dílčí součinitel bezpečnosti / suchý a mokrý Dílčí součinitel bezpečnosti / zatopený otvor Yinst 1,2 1,4 Yinst 1,4

14 C12 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení smykem / výztužné tyče v u trhlinový / netrhlinový (Dle CEN/TS a TR045) bez ramene páky Charakteristické smykové zatížení Faktor tažnosti dle CEN/TS , sekce VRk,s [kn] 0,50 x A s x f uk 0,44 x A s x f uk k2 0,8 s ramenem páky Charakteristické zatížení v ohybu Porušení vylomením u M 0 Rk,s 1,2 x W el x f uk Faktor k v rovnici dle CEN/TS , sekce K 3 2,0 Dílčí součinitel bezpečnosti Yinst 1,0 Prasknutí okraje u Efektivní kotvící délka Il [mm] Il=min (h efi 8 d nom) Vnější průměr kotvy dnom [mm] Dílčí součinitel bezpečnosti Yinst 1, C13 Posun při zatížení tahem / závitová tyč Netrhlinový C20/25 statické a kvazi-statické zatížení δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,011 0,013 0,015 0,020 0,024 0,029 0,032 0,035 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,044 0,052 0,061 0,079 0,096 0,114 0,127 0,140 δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,013 0,015 0,018 0,023 0,028 0,033 0,037 0,043 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,050 0,060 0,070 0,091 0,111 0,131 0,146 0,161 Trhlinový C20/25 - kvazi-statické a seismické zatížení (C1) δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,032 0,037 0,042 0,048 0,053 0,058 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,037 0,043 0,049 0,055 0,061 0,067 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 Trhlinový C20/25 - seismické zatížení (C2) δn,seis(dls) [mm/(n/mm 2 )] 0,03 0,05 [mm/(n/mm δn,seis(dls) 2 )] 0,06 0,09 [mm/(n/mm δn,seis(dls) 2 )] 0,03 0,05 δn,seis(dls) [mm/(n/mm 2 )] 0,06 0,09

15 C14 Posun při zatížení smykem / závitová tyč Netrhlinový a trhlinový C20/25 statické, kvazi-statické a seismické zatížení (C1) Všechny teploty δvo [mm/(kn)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 δv [mm/(kn)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 Trhlinový C20/25 - seismické zatížení (C2) Všechny teploty δvo [mm/(kn)] 0,2 0,1 δv [mm/(kn)] 0,2 0,1 C15 Posun při zatížení tahem / výztužná tyč Netrhlinový C20/25 statické a kvazi-statické zatížení δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,011 0,013 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030 0,033 0,037 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,044 0,052 0,061 0,070 0,079 0,096 0,118 0,132 0,149 δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,013 0,015 0,018 0,020 0,023 0,028 0,034 0,038 0,043 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,050 0,060 0,070 0,081 0,091 0,111 0,136 0,151 0,172 Trhlinový C20/25 statické, kvazi-statické a seismické zatížení (C1) δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,032 0,035 0,037 0,042 0,049 0,055 0,061 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,037 0,040 0,043 0,049 0,056 0,063 0,070 δn [mm/(n/mm 2 )] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 C16 Posun při zatížení smykem / výztužná tyč Netrhlinový C20/25 statické, kvazi-statické a seismické zatížení (C1) Všechny teploty δvo [mm/(kn)] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 δv [mm/(kn)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 10 Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Ing. Kamil Šmidák Marketing manager V Úvalně dne

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce)

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 21. 04. 2017 TL č. 0608 KOTVIX VSF Kotvix VSF je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním pro vysokou

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Prohlášení o vlastnostech Podle Nařízení o stavebních výrobcích (EU) 305/2011 1020-CPR-040 041428 Proviacal ST80-CL 80-Q (R4, P2) G 140307 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Stavební pálené vápno

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 1B/2013 Strana: 1 Stran celkem: 7 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) Elektrická příchytka Hilti X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 a X-P 24 G3 k připevnění elektrických

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 06. 04. 2017 TL č. 0606 Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i dutém podkladu

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

R-RLK-C KOTVA RAWLOK SE ŠROUBEM S KUŽELOVOU HLAVOU

R-RLK-C KOTVA RAWLOK SE ŠROUBEM S KUŽELOVOU HLAVOU MECHANICKÉ KOTVY R-RLK-C KOTVA RAWLOK SE ŠROUBEM S KUŽELOVOU HLAVOU Mechanická kotva pro střední zatížení s kuželovou hlavou Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Kotva pro střední zatížení

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (podle EU 305/2011, příloha V) č. 04-0001-01 1. Specifický identifikační kód typu výrobku: STEICOjoist podle ETA-06/0238 2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH chemické výrobní družstvo Stránka 1 z 7 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 04/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 27. 04. 2017 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT TAPCON-6 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm] Injektážní systém FIS VL a FIS VL HIGHSPEED s kotevním šroubem FIS A (pevnostní třídy 5.8) Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v betonu C20/25 FIS A M6 (5.8) FIS A M8 (5.8) FIS A M10 (5.8) FIS

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 7) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 03/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 7/2013 Strana: 1 Stran celkem: 9 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 03/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 7) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 03/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 5) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 01/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: Pyroplex bobtnavý akryl se značkou CE 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018

Prohlášení o vlastnostech č CPR-0018 Prohlášení o vlastnostech č. 1393-CPR-0018 NOVATOP SWP Identifikační kód typu výrobku: Typ: Zamýšlené použití: Výrobce: SWP 10 (tuzemský smrk), SWP 30 (severský smrk), SWP 50 (modřín). Vícevrstvá deska

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Refurbishment Vydání 01.07.2013 Identifikační číslo 01 04 02 03 001 0 000144 Verze č. 1 Překlad originál dokumentu Declaration of Performance EN 1504-4: 2004 13 0099 podle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011

Více

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8.

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8. Injektážní systém FIS V, FIS VW, FIS VS se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 8.8) Nejvyšší garantovaná jednotlivé kotvy, v betonu C20/25 FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 01/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 07/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 07/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 07/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0033 04/01/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: D5 (1),(3), D6 (1),(3), D7 (1),(3), s D8 to D11 (1),(3), Special, Basic, Premium, D8, D10, s D5 to D11 (5),(6), Fire board D7 to Fire

Více

Americká 215, Liberec. tel: , fax: Jsme výhradní dovozce do ČR

Americká 215, Liberec. tel: , fax: Jsme výhradní dovozce do ČR Americká 215, 460 10 Liberec tel: +420 485 163 014, fax: +420 482 750 047 email: kancelar@killich.cz Jsme výhradní dovozce do ČR Kotevní technika má certifikát, což zaručuje jistotu a spolehlivost. Technický

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ref. č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ref. č VALENTA ZT s.r.o. Nedomická 494, 277 16 Všetaty tel. (+420) 15 698 020 www.zavitovetyce.cz IČO: 26512149 fax. (+420) 15 696 868 prodej@valentazt.cz DIČ: CZ26512149 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH ref. č. 20104

Více

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

56 stran včetně 52 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0037 28/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Approval Guideline). je k dispozici na vyžádání. jako v mnoha jiných zemích. průvlakovou kotvu B (strana 22-23).

Approval Guideline). je k dispozici na vyžádání. jako v mnoha jiných zemích. průvlakovou kotvu B (strana 22-23). Všechny technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí. Nejnovější technické údaje naleznete na naší internetové adrese www.mkt-duebel.de

Více

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI. Podle Přílohy III Nařízení (EU) 305/2011 Nařízení o stavebních výrobcích Pyroplex série 200 objímky & Pyroplex série 400 objímky 1.0 Jedinečný identifikační kód typu produktu: 2.0 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci produktu podle požadavků článku 11 odstavce 4: Viz štítek na obalu 3.0 Zamýšlené

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 001 CPR 1 luglio 2013 1. Unikátní identifikační kód výrobku: Tuhá polyuretanová pěna dle normy UNI EN 13 165 COP, VERCOP, BIVERCOP-DUO, AVF, PARETE-L, TEKNOROOF 2 Typ,

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Prohlášení o Vlastnostech R4308GPCPR

Prohlášení o Vlastnostech R4308GPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DDP, DDP BIT, DDP BITF, PTP, PTP-LP, PTP-LP, FKL FP PL, FKL C1, FKL C2, DDP, DDP PLUS, DDP BIT, DDP BITF, PVT, CL C1, CL C2, CLT C1,

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 29. 09. 2016 TL č. 0608 KOTVIX VSF zimní Kotvix VSF zimní je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním

Více

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté CHEMICKÉ KOTVY R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu evropské schválení pro 15 podkladů Schválení

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 29. 09. 2016 TL č. 0606 KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i

Více

fischer kompas kotvení Beton s trhlinami

fischer kompas kotvení Beton s trhlinami fischer kompas kotvení Beton s trhlinami Kotevní prvky s maximálním výkonem v betonu s trhlinami. Highbond system FHB II Naše nejvýkonnější řešení pro beton s trhlinami Úroveň relativní únosnosti: 100

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-13/0177 z 23. března 2018 PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

52 stran včetně 48 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0058 20/04/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0679-CPD-0913 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT MULTI-MAX 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

SikaGrout-318. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:

SikaGrout-318. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: 3 VÝROBCE: Sika CZ, s.r.o. CZ-624 00 Brno EN 1504-3 1-komponentní CC malta. Výrobek na ochranu a

Více