DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Č.j.: Vyřizuje: Ing. Václav Mareček Tel.: Datum: Skart. znak. V/5 Spis. znak:91:1 MÉSTO KUTNÁ HORA Městská policie Havlíčkovo náměstí 552, 552/1, 28401, Kutná Hora, IČ: DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEDENÉHO MIMO REŽIM ZÁKONA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU ZBOŽÍ s názvem:,,nákup osobního motorového vozidla pro potřeby městské policie (dále jen: veřejná zakázka nebo VZ ) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora Zadavatele zastupuje: Bc. Martin Starý, DiS., starosta města IČ: Druh zadávacího řízení: poptávkové řízení v souladu 12 odst. (3) a dle 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: zákon ) vedené mimo režim zákona. VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY (dále jen: výzva ) V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona, Vás tímto vyzývám K prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci. I. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele Základní identifikační údaje zadavatele Název veřejného zadavatele: Město Kutná Hora Stát, okres, obec: CZ, 0205 Kutná Hora, Kutná Hora Ulice, číslo popisné, PSČ: Havlíčkovo náměstí 552/1, IČ: DIČ: CZ (tento projekt nespadá pod ekonomickou činnost) Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Bc. Martin Starý, DiS., starosta města Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku Jméno a příjmení: Ing. Václav Mareček Organizace, adresa sídla: Městská policie, Havlíčkovo nám. 87/1, Kutná Hora Telefon: , Fax:

2 II. Použité pojmy POJEM dodavatel zájemce uchazeč kvalifikace dodavatele zadávací dokumentace zadávací podmínky nabídka zadávací lhůta VYSVĚTLENÍ POJMU fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat požadované zboží, je schopna poskytnout požadovanou službu nebo je schopna provést požadované stavební práce dodavatel vyzvaný zadavatelem k prokázání kvalifikace a k podání jeho nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky zájemce, který ve stanovené době podal nabídku způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kterou dodavatel prokazuje způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů k vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky veškeré požadavky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k sestavení nabídky, k průběhu poptávky nebo k sestavení návrhu smlouvy v širším slova smyslu je souborem dokumentů, listin a údajů sestaveným uchazečem dle zadávacích podmínek obsahujících zejména vlastní nabídku uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky a případně prokázání splnění kvalifikace doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Druh veřejné zakázky: Poptávkové řízení vedené mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup 1 ks nového nepoužitého osobního motorového vozidla pro potřeby městské policie. Zakázka bude zpracována v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2. Nesplnění požadavků Přílohy č. 1 bod 1 12 a Přílohy č. 2 včetně, má za následek vyřazení uchazeče pro nesplnění požadovaných kritérií veřejné zakázky. Popis předmětu veřejné zakázky a další informace: Předmětem zakázky je: Nákup 1 ks nového nepoužitého osobního motorového vozidla pro potřeby městské policie s ohledem na upřesnění požadované výbavy a originálního příslušenství dodaného vozidla. Z toho částka ,- Kč (včetně DPH), kterou tvoří zůstatková hodnota vozidla (Škoda Roomster 1,2, LPG, r. v. 2009) daného kupujícím na protiúčet dodavateli, jehož hodnota je stanovena znaleckým posudkem a tato částka bude odečtena od celkové konečné ceny nově pořizovaného vozidla dodavatelem.

3 Upřesnění povinné požadované výbavy a originálního příslušenství dodávaného vozidla: Barva vozidla bílá včetně lakovaných nárazníků. Interiér vozidla tmavý odstín. Zdvihový objem 1200 až 1600 cm 3. Vozidlo bude vybaveno z výroby originálním alternativním zdrojem pohonu CNG nebo LPG. Vozidlo bude dodáno a vybaveno funkčním výstražným a zvukovým zařízením se světelnou soupravou typu VSL 012F BbSbB-2S a elektronikou AZJ 530 A/CO 2S soupravu dodá kupující na vyzvání (montáž možno zajistit u autorizovaného prodejce zařízení Zdeněk Holomý, Electronics Hemy 829, PSČ Valašské Meziříčí). Ocelové disky 15. Objem zavazadlového prostoru minimálně 600 dm 3 bez sklopených zadních sedaček. Preference bočních posuvných dveří vpravo, vlevo. Bezpečnostní výbava: min. 2x airbag, bezpečnostní systémy a stabilizační systémy ABS, ASR, přední mlhová světla, parkovací asistent vzadu. Další výbava: centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání předních oken, klimatizace, podélné střešní lišty, dělící mříž (oddělení zavazadlového prostoru a prostoru posádky vozidla, umístění za zadními sedadly), výškově stavitelné sedadlo řidiče, boční ochranné lišty dveří, vnitřní plastová ochrana prahů a zadní nákladové hrany, úchytové oko (místo montáže bude upřesněno), gumová podlaha v nákladovém prostoru, gumové autokoberce chránící čalounění vozu před vlhkem a znečištěním, 12 V zásuvka. Autorizovaný servis nebo servis poskytující servisní práce v rámci záruky max. do 15 km od Kutné Hory. Návrh bezplatného smluvního závazku na výkon přednostních oprav vozidla, bude zapracován v kupní smlouvě.

4 Doplňkové bonusy (nepovinné): kompletní sada zimních pneumatik, výškově stavitelný volant spolujezdec vypínatelný airbag spolujezdce, 3 x garanční prohlídka vozidla zdarma. Závazné podmínky pro realizaci veřejné zakázky: Soupis povinné požadované výbavy a originálního příslušenství viz. Příloha č. 1. Nesplnění bodů 1-12 Přílohy č. 1 má za následek vyřazení uchazeče pro nesplnění požadovaných kritérií veřejné zakázky. Zájemce o tuto zakázku předloží zadavateli tyto údaje v nabídce: konečná cena v Kč vozidla bez DPH a včetně DPH zahrnující veškeré pořizovací náklady zadavatele, návrh kupní smlouvy, cena v Kč následného servisu v jednotce 1Nh (normo hodina) včetně DPH za: - mechanické práce, - klempířské a lakýrnické práce, - autoelektrikářské práce, cena v Kč garanční servisní prohlídky včetně DPH, návrh bezplatného smluvního závazku na výkon přednostních oprav vozidla, bude zapracován v kupní smlouvě, Místo plnění veřejné zakázky: Termín realizace veřejné zakázky: havarijní pojištění a povinné ručení si zadavatel řeší ve své kompetenci. Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora. III. čtvrtletí roku 2015 IV. čtvrtletí 2015

5 IV. Lhůta a místo pro podání nabídek Místo podání či doručení nabídek: Způsob podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek: Na adrese sídla zadavatele Podatelna Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, PSČ Poštou, kurýrní službou nebo osobně v pracovní době na podatelnu zadavatele na adrese Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, Nabídka bude doručena v zapečetěné obálce a označena nápisem: NEOTVÍRAT POPTÁVKA AUTO MĚSTSKÁ POLICIE v 12 hodin. V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Prokázání profesních a dalších kvalifikačních předpokladů: 1. Základní údaje o firmě Obsahuje: - název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt, - kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání, - stručný popis předmětu činnosti firmy. 2. Kvalifikační předpoklady Obsahuje: - doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ, - výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj uchazeč zapsán.

6 VI. Hodnotící kritéria Výběr a hodnocení nabídkových dokumentací podaných zájemci o tuto zakázku v poptávkovém řízení bude provedeno dle jejich celkové ekonomické vhodnosti pro zadavatele s využitím bodového hodnocení dle níže uvedených kritérií a jejich váhových koeficientů: 1. kritérium Celková cena zakázky včetně DPH 0,60 2. kritérium Vozidlo je vybaveno alternativním pohonem CNG dodaného z výroby 0,25 3. kritérium Vozidlo je vybaveno alternativním pohonem LPG dodaného z výroby 0,10 4. kritérium Poskytnutá bezplatná záruka vozidla na věcné a právní vady delší než dva roky 0,05 Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem, převážně systémem a způsobem uvedeným v dnes již neplatné vyhlášce č.240/2004 Sb. Pro hodnocení nabídek hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritérium č. 1 Celková nabídková cena v Kč včetně DPH získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. V hodnotícím kritériu č.1 Celková nabídková cena v Kč včetně DPH budou nabídky hodnoceny za využití tohoto matematického modelu takto: dosažený počet přepočtených bodů celková nabídková cena v Kč nejlepší nabídky hodnocené nabídky kr.č.1 = 100 x 0,6 celková nabídková cena v Kč hodnocené nabídky Nejlepší nabídkou se rozumí hodnocená nabídka, která obsahuje nejnižší celkovou nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH. Pro kritérium č. 2 z hlediska technologicko ekonomického přiděleno systému CNG 100 bodů, bez CNG 0 bodů. Pro kritérium č. 3 z hlediska technologicky zastaralejšího systému LPG oproti CNG systému přiděleno LPG systému 80 bodů, bez LPG 0 bodů. Pro kritérium č. 4 poskytnutá bezplatná záruka vozidla na věcné a právní vady delší než dva roky přiděleno 100 bodů, záruka vozidla na věcné a právní vady v délce dvou let 0 bodů.

7 Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je: Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech: VII. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele Varianty nabídky: Zadání veřejné zakázky na části: Další sdělení zadavatele: 1. celková nabídková cena v Kč bez DPH a včetně DPH 60 %, 2. užitné a technické vlastnosti dodávaného vozidla 40%, z toho: 2.1. Vozidlo je vybaveno alternativním pohonem CNG dodaného z výroby % 2.2. Vozidlo je vybaveno alternativním pohonem LPG dodaného z výroby % 2.3. Poskytnutá bezplatná záruka vozidla na věcné a právní vady delší než dva roky.... 5% nejsou přípustné není uplatněno Případné dotazy k zadání této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou formou em nejpozději do do 12 hodin na adresu kontaktní osoby zadavatele: Vybraný uchazeč bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k jednání o uzavření smlouvy o dílo. Podáním nabídky uchazeče nevznikají žádná práva uchazečů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či požadavky. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně. Podání jakýchkoliv námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení. Dodavateli se nehradí jakékoliv jeho náklady související s tímto poptávkovým řízením i včetně zrušení poptávky. Nabídky se uchazečům nevracejí. Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické a další podmínky zadavatele budou z poptávkového řízení vyřazeny. Komunikace mezi zadavatelem a zájemci je preferována prostřednictvím ové pošty. Subdodávku zadavatel nepřipouští a je důvodem k vyřazení nabídky.

8 VIII. Vyhrazená práva zadavatele Zadavatel si pro toto poptávkové řízení vyhrazuje práva: - zrušit kdykoliv zadání veřejné zakázky - nevybrat žádného z uchazečů - neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů - měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu - odmítnout veškeré předložené nabídky - vyžádat si objasnění údajů nabídky či předložení dodatečných listin k prokázání splnění kvalifikace - s vybraným uchazečem dále o návrhu smlouvy jednat a upřesnit si její konečnou podobu IX. Zadávací lhůta Zadávací lhůta Zadavatel stanovil dobu, po kterou je uchazeč vázán celým obsahem své nabídky do dne V Kutné Hoře dne Ing. Václav Mareček. Ing. Václav Mareček Zástupce ředitele městské policie

9 Příloha č. 1 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU,,Nákup osobního motorového vozidla POŽADAVKY ZADAVATELE povinné požadované výbavy a originálního příslušenství 1. Barva vozidla bílá včetně lakovaných nárazníků, 2. interiér vozidla tmavý odstín, 3. Zdvihový objem 1200 až 1600 cm 3, 4. Vozidlo vybaveno z výroby originálním alternativním zdrojem pohonu na CNG nebo LPG, 5. Vozidlo bude dodáno a vybaveno funkčním výstražným a zvukovým zařízením se světelnou soupravou typu VSL 012F BbSbB-2S a elektronikou AZJ 530 A/CO 2S soupravu dodá kupující (montáž možno zajistit u autorizovaného prodejce zařízení Zdeněk Holomý, Electronics Hemy 829, PSČ Valašské Meziříčí), 6. Ocelové disky 15 a více, 7. Objem zavazadlového prostoru minimálně 600 dm 3 bez sklopených zadních sedaček, 8. Preference boční posuvné dveře vpravo, vlevo. 9. Bezpečnostní výbava: - min. 2x airbag, - bezpečnostní a stabilizační systémy ABS, ASR, - přední mlhová světla, - parkovací asistent vzadu 10. Další výbava: - centrální zamykání s dálkovým ovládáním, - elektrické ovládání předních oken, - klimatizace, - podélné střešní lišty, - dělící mříž (oddělení zavazadlového prostoru a prostoru posádky vozidla, umístění za zadními sedadly), - výškově stavitelné sedadlo řidiče, - boční ochranné lišty dveří, - vnitřní plastová ochrana prahů, - zadní plastová ochrana nákladové hrany, - úchytové oko (místo montáže bude upřesněno), - gumová podlaha v nákladovém prostoru nebo plastová vana zavazadlového prostoru - gumové autokoberce chránící čalounění vozu před vlhkem a znečištěním, - 12 V zásuvka 11. Autorizovaný servis nebo servis poskytující servisní práce v rámci záruky max. do 15 km od Kutné Hory, 12. Návrh smluvního závazku na výkon přednostních oprav, 13. Doplňkové bonusy: - kompletní sada zimních pneumatik, - výškově stavitelný volant, - vypínatelný airbag spolujezdce, - 3 x garanční prohlídka vozidla zdarma

10 Příloha č. 2 VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU,,Nákup osobního motorového vozidla POŽADAVKY ZADAVATELE NA SESTAVENÍ NABÍDKY dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých položek Nabídkovou dokumentaci=nabídku předloží uchazeč dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých částí: 1. Základní údaje o firmě Obsahuje: název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt, kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání, stručný popis předmětu činnosti firmy a personálního obsazení. 2. Kvalifikační předpoklady Doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ. Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj uchazeč zapsán. 3. Nabídková cena veřejné zakázky Celková nabídková cena bude rozepsána na cenu za: 1. Konečná cena v Kč vozidla bez DPH a včetně DPH zahrnující veškeré pořizovací náklady zadavatele. 2. Cena v Kč práce servisu v jednotce 1 Nh (normo hodina) včetně DPH za: mechanické práce, klempířské a lakýrnické práce, autoelektrikářské práce. 3. Cena v Kč garanční servisní prohlídky včetně DPH. 4. Návrh bezplatného smluvního závazku na výkon přednostních oprav vozidla, bude zapracován v kupní smlouvě. Bude uvedena cena se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem veřejné zakázky (jako např. cestovné, náklady související s reprodukcí, s projednáváním dodávky zboží nebo jeho částí s dotčenými orgány v průběhu realizace dodávky zboží). Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH a ceny celkem včetně DPH. 4. Kupní smlouva Zájemce předloží jeho statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou jednat jménem či za zájemce podepsaný návrh kupní smlouvy (v tištěné i elektronické formě), vypracovaný v souladu s Občanským zákoníkem Z. č. 89/2012 Sb.

11 Smlouva bude minimálně obsahovat ustanovení v těchto jejich článcích: smluvní strany, předmět plnění smlouvy, cena díla platební a dodací podmínky, termíny a místo plnění, odpovědné osoby, podmínky plnění přednostních oprav, sankce, povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy, záruky doba záruky na jakost a provedení dodaného zboží je nejméně 24 měsíců. Zájemce do smlouvy o dílo uvede tyto platební podmínky při respektování již uvedených podmínek stanovených zadavatelem: Platební podmínky: Zálohy objednatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli. Uchazeči jsou oprávněni navrhnout i jiné, pro zadavatele výhodnější platební podmínky. Podmínky, při jejichž splnění lze překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel připouští úpravu výše nabídkové ceny pouze v tomto případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu. Jiné podmínky pro překročení ceny nejsou přípustné.

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle vnitřního předpisu VS 06.4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, v souladu

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více