ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,"

Transkript

1 ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů ve feudálním Japonsku 15. století. Každý samuraj slouží jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, jestliže se jejich samuraj ožení s okugatou (ctihodnou manželkou), obklopí se úctyhodným majetkem nebo napomůže svému daimjóovi, aby se stal šógunem a tento úřad si udržel. Hráč se musí mít na pozoru před zloději, atentátníky a ztrátou tváře. Vítězem se stává hráč, který jako první získá 400 bodů cti. Příprava hry Šest karet samurajů, šest úvodních daimjóů (Start-Daimyo) uvedeno na kartě a karta šóguna (Shogunkarte) se dá stranou. Karta šóguna se položí lícem nahoru doprostřed stolu, stejně jako šest kostek a žetony bodů cti (rozdělených podle hodnot). Každý hráč dostane jednu kartu samuraje, kterou položí před sebe lícem vzhůru. Nadpočetní samurajové se dají zpátky do krabice. Šest karet úvodních daimjóů se zamíchá lícem dolů a každý hráč si vezme jednu z nich, kterou položí lícem nahoru nad svou kartu samuraje. Nadpočetní úvodní daimjóové se zamíchají spolu se všemi ostatními kartami. Každý hráč dostane do ruky sedm karet. Zbývající karty se položí lícem dolů doprostřed stolu jako lízací balíček. Vedle něho bude během hry vznikat odkládací hromádka. Pokud se lízací balíček vyčerpá, zamíchají se odložené karty a vytvoří se nový lízací balíček. Domy V průběhu hry budou před každým hráčem vznikat dvě vodorovné řady karet. Každá z nich se nazývá dům (Haus). Horní řada je dům daimjóa, dolní řada je dům samuraje (viz obr. na s. 3). Do každého domu lze vyložit pouze jednu okugatu a nanejvýš pět válečníků (Krieger). Pozor: Pouze v domě daimjóa smí být umístěn právě jeden hrad (Burg). Pro všechny ostatní karty neplatí žádná omezení. Jednou vyložené karty již nelze odstranit jinak než zničením příslušného domu (zabitím daimjóa či samuraje, porážkou v bitvě, spácháním rituální sebevraždy, viz níže) nebo pomocí karet nindžů (přesná pravidla viz níže). Jedinou výjimkou je hrad pokud má hráč v domě daimjóa vyložen hrad a v ruce má jiný, který považuje za výhodnější, smí v rámci jedné karetní akce (viz níže) nový hrad vyložit a původní umístit na odkládací hromádku. 1

2 Pozor: V průběhu hry se může stát, že hráč o svůj dům daimjóa přijde. Samuraj bez daimjóa se nazývá ronin. Pro znázornění ronina se karta samuraje otočí (viz dále). Průběh hry Začíná nejstarší hráč. Poté hra pokračuje po směru hodinových ručiček. Hráčův tah sestává ze tří fází: 1. fáze: Spočítání a přidělení bodů cti 2. fáze. Provádění karetních akcí resp. učinění prohlášení 3. fáze: Oznámení o konci tahu 1. Spočítání a přidělení bodů cti Body cti získává hráč pouze v první fázi tahu a pouze za karty, které jsou vyloženy v obou jeho domech. Hráč sečte hodnoty nad slovem Čest (Ehre) v obou domech a nahlas oznámí výsledek. Potom si vezme žetony s body cti v této hodnotě zprostřed stolu. Body cti se umisťují nad dům daimjóa. Příklad: Za karty na obrázku na s. 3 by hráč dostal 35 bodů cti. Důležité: Hráč ronina žádné body cti nedostává. 2. Výběr a provedení karetních akcí Hráč sečte hodnoty nad slovem Ki (japonský výraz pro duševní sílu) v obou domech. Za každé tři body ki dostane k dispozici jednu karetní akci. Povoleným maximem je pět karetních akcí. I kdyby hráč měl více než 15 bodů ki, smí provést pouze pět akcí. Karetní akce je: Dobrání jedné karty z lízacího balíčku. Odložení jedné karty z ruky bez účinku na odkládací hromádku. Zahrání jedné karty z ruky. Zahrání znamená: Karty s hodnotami cti, ki a síly (Stärke) se vykládají do domů. Všechny ostatní karty se zřetelně ohlásí, provede se jejich efekt a umístí se na odkládací hromádku. Hráč může držet v ruce nanejvýš sedm karet. Kdo má na ruce sedm karet, musí nejprve jednu kartu zahrát nebo odložit, než si bude moci dobrat novou. Jestliže hráč do některého ze svých domů vyloží kartu, která zvýší jeho počet bodů ki, může díky tomu získat ve svém tahu i další karetní akci. Příklad: Axel v obou svých domech napočítal 14 bodů ki (viz obr. na s. 3). Díky tomu může provést čtyři karetní akce, dva body ki se neuplatní. Do svého domu samuraje vyloží jednoho válečníka a do svého domu daimjóa tělesnou stráž (Leibwache). Potom si z lízacího balíčku dobere nindžu-zloděje (Ninja-Dieb). Tohoto zloděje zahraje na Birgit. Vezme si její kartu No-dači předků (No-Dachi der Ahnen) a umístí ji do svého domu daimjóa. Tak získal Axel 15. bod ki, a tedy další karetní akci, kterou okamžitě provede. Dobere si ještě jednu kartu z lízacího balíčku. Důležité: Pokud má hráč ronina v této fázi na ruce kartu daimjóa, může ji zahrát, a tak založit nový dům daimjóa. Poté obrátí ronina na stranu samuraje a v dalším tahu může znovu získávat body cti. 2

3 3. Oznámení o konci tahu Hráč musí vždy nahlas říci, že ukončil svůj tah, Poté je na tahu jeho soused po levici. Učinění prohlášení ve druhé fázi Po obdržení svých bodů cti smí hráč kdykoli ve druhé fázi svého tahu učinit jedno prohlášení. Prohlášení jsou dobrovolná: Můj daimjó se stává šógunem. Hráč si vezme kartu šóguna zprostřed stolu a položí ji nalevo od svého daimjóa. Kdo vlastní kartu šóguna, dostane vždy na začátku svého tahu další body cti navíc. Jejich množství závisí na počtu hráčů a je uvedeno přímo na kartě šóguna. Pozor: Jakmile některý hráč shromáždí 100 nebo více bodů cti a karta šóguna leží uprostřed stolu, musí ve svém tahu automaticky učinit toto prohlášení. Je-li takových hráčů více, učiní ho ten, který je se svým tahem na řadě nejdříve. Útočím na... Pouze držitel karty šóguna nebo hráč, který má ve svém domě daimjóa hrad, smí být napaden (viz kapitola K čemu dochází při boji? ). Spojuji se s... Pokud hráč ronina nemůže nebo nechce zahrát kartu daimjóa, může k dalším bodům cti přijít tak, že se spojí s některým spoluhráčem (viz kapitola K čemu dochází při spojenectví? ). Ruším spojenectví s... Hráč, který se spojil s některým spoluhráčem, může toto spojenectví opět zrušit. To je ovšem nečestné a při učinění tohoto prohlášení hráč přijde o 25 bodů cti, které odloží doprostřed stolu. Trvá ovšem jedno kolo, než je spojenectví opravdu zrušeno, tedy do chvíle, kdy je rušící hráč znovu na tahu. Konec hry Jakmile některý hráč nasbírá alespoň 400 bodů cti, hra končí a on se stává vítězem. Hráči, kteří dávají přednost kratším hrám, mohou hrát jen na 250 bodů. K čemu dochází při ztrátě cti? Hráč musí odevzdat body cti doprostřed stolu, když hraje nindžy, vyloží do svého domu kartu Střelné zbraně (Schusswaffen) nebo na něho nějaký jiný hráč zahraje kartu Znectění (Entehrung). Její použití vyžaduje dvě karetní akce. Existují tři možnosti, jak na kartu Znectění reagovat: Hráč si ubere 75 bodů cti. Hráč může zahrát kartu Zachovat si tvář (Gesicht wahren) a snížit ztrátu na 30 bodů cti. Zachovat si tvář lze zahrát kdykoli bez použití karetní akce, i když hráč sám není na tahu. Je možné ji použít na sebe nebo jiné hráče s tím, že ji nelze zahrát na daimjóa, který je v danou chvíli šógunem (viz také pravidla pro boj). Hráč může nechat svého daimjóa nebo samuraje spáchat seppuku, rituální sebevraždu. V tomto případě neztrácí žádné body cti, avšak všechny karty z daného domu se musí odložit, s výjimkou karty samuraje. Tato zůstává stále ležet před hráčem. Jestliže hráč ztratí více bodů cti, než má, uvrhne na sebe hanbu a obdrží minusové body. Aby se toto znázornilo, položí se uvedené body pod dům samuraje. Pokud hráč znovu získá čest, nejprve odstraní body pod domem samuraje, až tam žádné nezbudou. Další zisky cti se pak znovu umisťují nad dům daimjóa. 3

4 Příklad: Na konci Axelova tahu leží nad jeho domem daimjóa 60 bodů cti. Na tahu je Birgit. Zahraje na Axela kartu Znectění. To pro Axela znamená ztrátu 75 bodů cti. Vezme 60 bodů nad domem daimjóa a položí je doprostřed stolu. Poté vezme 15 bodů zprostřed stolu a položí je pod svůj dům samuraje. Když je Axel znovu na tahu, dostane díky kartám ve svých domech 30 bodů cti. Nyní položí 15 zpod domu samuraje nad dům daimjóa. Už nedostane žádné další body zprostřed stolu. K čemu dochází při boji? Boj se vyhodnocuje pomocí kostek. Počet kostek, které smějí útočník a obránce použít v boji, závisí na hodnotách nad slovem Síla (Stärke) na kartách v jejich jednotlivých domech. Za každé tři body síly je možné použít jednu kostku. Šest kostek je povolené maximum. I kdyby měl hráč více než 18 bodů síly, smí použít pouze šest kostek. Jestliže útočník vlastní hrad, nemůže využít jeho body síly. Body síly hradu slouží pouze při obraně. Pokud má daimjó spojeneckého samuraje, pak si započítává i jeho dům (viz dále). Každý hráč účastnící se boje hodí určeným počtem kostek a sečte výsledky hodů. Útočník hází jako první. Vyhrává vyšší součet. V případě shody se hází znovu. Pravidla pro boj: Pouze hráč s daimjóem smí útočit. Pouze hráč s kartou šóguna nebo hráč s hradem ve svém domě daimjóa smí být napaden. Poražený umístí všechny karty ze svého domu daimjóa, včetně daimjóa samotného, na odkládací hromádku. Jeho samuraj a případně i samuraj jeho spojeneckého partnera se stávají roniny (viz dále). Samurajové se otočí na stranu ronina. Jejich domy ale zůstávají vyložené před hráči. Jestliže byl poražený daimjó šógunem, musí vítězný daimjó převzít kartu šóguna a stává se novým šógunem. Jestliže poražený daimjó není šógunem, může na něho jakýkoli hráč včetně samotného poraženého zahrát kartu Zachovat si tvář, aby tak zabránil odložení domu daimjóa. K tomu není zapotřebí žádná karetní akce. Všechny karty domu daimjóa tak zůstávají ležet před poraženým, s výjimkou případného hradu. Vítěz může hrad poraženého daimjóa začlenit do svého domu nebo ho umístit na odkládací hromádku. Jestliže už hrad sám vlastní, smí je vyměnit. Příklad: Birgit je na tahu. Ve 2. fázi učiní prohlášení, že chce zaútočit na Axela. Axelův daimjó je šógunem. Birgit má ve svém domě daimjóa hrad. Jeho body síly ovšem nesmí využít, neboť útočí. Birgit má bez svého hradu v obou svých domech 16 bodů síly a smí tak útočit s pěti kostkami. Axel vlastní rovněž hrad (viz obrázek na s. 3). Jako obránce smí využít jeho body síly. Axel má 12 bodů síly, a proto se může bránit čtyřmi kostkami. Birgit hodí na svých pěti kostkách celkem 17, Axel se svými čtyřmi kostkami celkem 15. Birgit zvítězila a Axel musí svůj dům daimjóa umístit na odkládací hromádku. Jeho samuraj se otočí na stranu ronina. Birgit získá kartu šóguna a Axelův hrad. Kartu šóguna položí nalevo od svého daimjóa. Rozhodne se umístit Axelův hrad na odkládací hromádku, protože její vlastní hrad poskytuje více bodů síly. K čemu dochází při spojenectví? Může se stát, že hráč přijde o svůj dům daimjóa, ať už v boji, po spáchání seppuku nebo rukou atentátníka. V takovém případě se jeho samuraj okamžitě otočí na stranu ronina a hráč nemůže dostávat žádné další body cti. Aby toto změnil, může se ve svém tahu spojit s některým spoluhráčem. Hráč ronina řekne v tomto případě nahlas: Spojuji se s... a můj samuraj od této chvíle slouží jeho/jejímu daimjóovi. Ronin se opět otočí na stranu samuraje. 4

5 I když daimjóovi spoluhráče nyní slouží dva samurajové, zůstávají všechny karty ležet na svých dosavadních místech. Pozor: Hráč, který byl zvolen pro spojenectví, toto nesmí odmítnout. Avšak hráče, který už má spojence, nelze vybrat pro další spojenectví. Poté, co se hráč spojil s některým spoluhráčem, získá ve svém dalším tahu znovu body cti. Hráč, který spojenectví inicioval, dostane polovinu bodů cti z domu daimjóa svého spojeneckého partnera, polovinu bodů cti z karty šóguna, je-li tento daimjó šógunem, a polovinu bodů cti ze svého vlastního domu samuraje. Hráč, který spojenectví inicioval, nedostává žádné body cti z domu samuraje svého spojeneckého partnera. Není-li výsledný součet dělitelný 5, zaokrouhluje se na nejbližší vyšší násobek 5. Příklad: Axelův samuraj slouží Christianovu daimjóovi jako spojenecký druhý samuraj. Christianův dům daimjóa poskytuje 20 bodů cti. Protože je Christianův daimjó ve hře 3 hráčů také šógunem, získává Christian dalších 50 bodů. Axelův vlastní dům samuraje poskytuje pouze 5 bodů cti. To dělá dohromady = 75, polovina z toho je 37,5, zaokrouhleno na 40 bodů cti, které Axel dostane na začátku svého tahu. Hráč, jemuž bylo spojenectví vnuceno, má také jednu výhodu. V boji může přičítat ke svým bodům síly i body síly z domu samuraje svého spojeneckého partnera. To platí i tehdy, pokud tento ve svém posledním tahu spojenectví zrušil. Další výhodou pro oba spojence je, že mohou vykládat karty nejen do svých vlastních domů, ale i do spojeneckých domů. Spojenectví ovšem představuje pro hráče, jemuž bylo vnuceno, také hrozbu. Jestliže hráč, který spojenectví inicioval, zahraje atentátníka na samuraje svého spojence a uspěje, musí se všechny karty z tohoto domu samuraje umístit na odkládací hromádku. Pouze samuraj zůstává vyložen jako ronin. Navíc musí takto napadený hráč odevzdat celý svůj dům daimjóa včetně daimjóa samého (a případné karty šóguna) útočníkovi, který si ho vyloží před sebe. Takový zákeřný útok na spojeneckého partnera ovšem v každém případě stojí 50 místo 25 bodů cti, i když atentátník neuspěje. Ale i hráč, jemuž bylo spojenectví vnuceno, má možnosti, jak ho předčasně ukončit: Může se rovněž pokusit napadnout spojeneckého samuraje atentátníkem. Pokud to vyjde, je spojenectví okamžitě zrušeno. Může na svého spojence zahrát kartu Znectění. Tím se spojenectví rovněž okamžitě zruší, pokud není na spojence zahrána karta Zachovat si tvář. Může pro svého spojence vyložit nového daimjóa z ruky. Spojenec musí nového daimjóa vyložit před sebe a spojenectví je okamžitě zrušeno. V tomto případě už nemůže hráč daimjóa využívat body síly svého někdejšího spojence. Karty nindžů Existují tři různé karty nindžů: zloděj (Dieb), elitní zloděj (Elite-Dieb) a atentátník (Attentäter). Zahrání karty nindžy stojí karetní akci a body cti. Každá karta nindžy se po zahrání okamžitě umisťuje na odkládací hromádku. Pokud hráč nemá dostatek bodů cti nad svým domem daimjóa, nemůže hrát karty nindžů. Pozor: Hráč může karty nindžů používat i proti svým domům, pokud si myslí, že mu taková taktika bude k užitku. 5

6 Zloději Kdo zahraje zloděje, může ukrást jeden majetek (Besitztum) z domu podle své volby a umístit ho do některého ze svých domů, do domu svého spojeneckého samuraje nebo na odkládací hromádku. Elitní zloděj krade dva majetky současně. Zde nehraje žádnou roli, zda tyto majetky pochází z jednoho nebo dvou domů a naopak budou začleněny do jednoho nebo dvou domů nebo jeden či oba umístěny na odkládací hromádku. Majetkem jsou všichni válečníci a všechny tmavě zelené karty (je to na nich rovněž napsáno). Atentátníci Hráč, který zahrává atentátníka, musí určit, kterého daimjóa nebo samuraje touto kartou napadne. Poté si hodí jednou kostkou na úspěch. Atentát se podaří, pokud padne 3-6. Tělesná stráž (Leibwache) v domě atentát ztěžuje. V tomto případě uspěje atentátník pouze při hodu 5 nebo 6. Bez ohledu na to, zda se atentát zdaří nebo ne, se tělesná stráž odstraní z domu a umístí na odkládací hromádku. Byl-li úspěšný atentát na daimjóa, umístí se on a celý jeho dům na odkládací hromádku (případná karta šóguna přijde doprostřed stolu). Samuraj se stává roninem. Byl-li úspěšný atentát na samuraje, zůstává karta samuraje vyložená, ale všechny karty z jeho domu se umístí na odkládací hromádku. 6

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech PR A V I D L A HERNÍ PŘÍBĚH New York, někdy v 90. letech Ocitáme se uprostřed války mezi organizovaným zločinem a Federály. Po několika letech vyšetřování, pozorování a činnosti v utajení byl zatčen Johnny

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

Obecná pravidla hry mariáš

Obecná pravidla hry mariáš Obecná pravidla hry mariáš Článek I. Preambule Tento dokument definuje základní pravidla hry mariáš. Základními druhy hry jsou volený mariáš, křížový mariáš a licitovaný mariáš. Další specifická a upřesňující

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra.

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra. Většina potenciálně nejasných karet je vysvětlena v podrobněji přímo v pravidlech hry, na str. 11 a 12. Toto FAQ je pouze doplněk a sbírka dalších informací či pravidel, které tam nebyly zmíněny nebo se

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy.

Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy. 2 Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy. Zcela zřejmě je zoufalá z uvěznění své matky. Samozřejmě, souhlasil

Více

Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka sli- bující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji

Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka sli- bující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka slibující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji Dračice zahákovala a kapitán Vlad a jeho muži přešplhali na sousední palubu, z útrob větší lodi

Více

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY 1. Každý tým smí mít v průběhu hry na ledě vždy jen jednoho brankáře. 2. Brankář smí být z hřiště odvolán a nahrazen hráčem. Tento hráč však nesmí využívat výhod brankáře. 400 - HRÁČI

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla Postava Na začátku sis zvolil rasu a povolání své postavy. Postupovali jste - ty a tvoje postava - po trnité cestě vzhůru, sbírali zkušenost, rozvíjeli svoje schopnosti a nyní jste dosáhli šesté úrovně.

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Jak jsi mi změnil život

Jak jsi mi změnil život Jak jsi mi změnil život Rolová hra o vás samých Jan jonka Kijonka Snad každý měl někdy přání aby jeho život byl lehčí, zajímavější nebo víc vzrušující než ten jeho stávající. Možná patříte mezi ty, kteří

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více