HEDVÁBNÁ STEZKA. (Seidenstraße) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn. Počet hráčů: 2-5 Věk: od 12 let Délka hry: 60 min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HEDVÁBNÁ STEZKA. (Seidenstraße) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn. Počet hráčů: 2-5 Věk: od 12 let Délka hry: 60 min"

Transkript

1 HEDVÁBNÁ STEZKA (Seidenstraße) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-5 Věk: od 12 let Délka hry: 60 min Idea a cíl hry Hráči cestují spolu se 3 karavanami po pověstně proslulé síti cest hedvábné stezky, aby zvětšili svůj náklad zboží, jež by pak na trzích se ziskem prodali. Kdo bude obchodovat nejšikovněji, bude odměněn drahokamy. Hráč, který takto shromáždí nejcennější sbírku drahokamů, se stane vítězem. Herní materiál * 1 oboustranný hrací plán 22 destiček akcí 6 žetonů vítězných bodů s hodnotou 8 70 karet zboží (14 od každého druhu slonovina, koření, porcelán, hedvábí a čaj) 5 karet poháněčů velbloudů s hodnotami přehledových karet 30 drahokamů (4 modré, 4 žluté, 4 zelené, 4 červené, 4 fialové, 10 bezbarvých) 1 plátěný sáček 5 zástěn 10 dřevěných koleček představujících velbloudy 1 aršík se samolepkami (na každé z 10 dřevěných koleček se před první hrou nalepí 1 samolepka) 1 pravidla hry 1 oboustranný přehledový list Příprava hry * 1. Hrací plán se rozloží nahoru buď stranou s předem danými (předtištěnými) poli akcí (doporučujeme při prvních hrách), nebo stranou s prázdnými poli akcí. V tomto případě se 22 destiček akcí zamíchá lícem dolů a následně se lícem nahoru položí na prázdná pole akcí. 2. Žetony vítězných bodů se připraví vedle hracího plánu. 3. Do 3 výchozích měst karavan se umístí velbloudi. Všech 10 velbloudů se zamíchá lícem dolů a následně se lícem nahoru rozdělí do následujících měst: - 1 velbloud se umístí na pole města Tashkent - 2 velbloudi se umístí na pole města Amritsa - 3 velbloudi se umístí na pole města Chang'an Zbývající 4 velbloudi se umístí za sebou na 4 pole velbloudů (počínaje barevně zvýrazněným) do karavanseráje bezbarvých drahokamů se položí doprostřed karavanseráje barevných drahokamů se nasype do sáčku. 6. Do 3 cílových měst karavan se umístí drahokamy ze sáčku následujícím způsobem: * Tyto kapitoly jsou obsaženy v originální hře na samostatném listu na straně s nadpisem Spielaufbau. 1

2 - 1 drahokam na pole města Yspahan (cílově město jednočlenné karavany = karavany s 1 velbloudem) - 2 drahokamy na pole města Samarkand (cílově město dvoučlenné karavany = karavany s 2 velbloudy) - 3 drahokamy na pole města Byzanz (cílově město tříčlenné karavany = karavany s 3 velbloudy) Poznámka: Zkušení hráči mohou výchozí resp. cílová města karavan (viz kroky přípravy 3 a 6) určovat podle svých taktických záměrů. 7. Každý hráč dostane jednu zástěnu, kterou si postaví před sebe. 8. Každý hráč dostane jednu přehledovou kartu karet poháněčů velbloudů se zamíchá lícem dolů a každý hráč dostane lícem nahoru jednu z nich. 10. Nadpočetné zástěny, přehledové karty a poháněči velbloudů už nebudou zapotřebí a vrátí se zpět do krabice karet zboží se dobře zamíchá. Každý hráč dostane do ruky 4 karty zboží, aniž by je ostatní viděli. 12. Zbývající karty se položí lícem dolů na pole pro dobírací balíček. Vrchní 3 karty se otočí lícem nahoru a položí se na 3 pole nabídky. 13. Hráč s poháněčem velbloudů s nejnižší hodnotou se stává začínajícím hráčem. Průběh hry Jako první je na tahu začínající hráč. Hraje se postupně po směru hodinových ručiček. Každý tah sestává z následujících 5 fází: 1. Hraní karet 2. Pohyb karavany 3. Braní karet 4. Provedení akce 5. Doplnění karet v nabídce na 3 1. Hraní karet Každý hráč musí ve svém tahu pohnout jednou z 3 karavan. Aby mohl karavanou pohnout, hraje karty z ruky a vykládá je lícem nahoru na své osobní karetní pole. Za každou vyloženou kartu se karavana pohne právě o 1 pole dopředu. Hráč může během tahu hrát pouze karty jednoho druhu zboží. Počet vyložených karet zboží v jednom tahu určuje, o kolik polí přesně se karavana v tomto tahu pohne. Příklad 1: Gerd má v ruce 3 hedvábí, 1 slonovinu a 1 porcelán. Rád by přesunul dvoučlennou karavanu koření (3) porcelán (2) do cílového města Samarkand. Protože karavana je vzdálena již pouze 2 pole od Samarkandu, smí Gerd vyložit pouze 2 karty se symbolem hedvábí a umístit je na své osobní karetní pole. Karty v ruce Osobní karetní pole 2

3 Karty zboží se vykládají lícem nahoru, aby všichni hráči viděli počet symbolů. Hráči vytváří pro každý druh zboží samostatný sloupec o jedné nebo více kartách. Příklad 2: Katharina má v ruce 4 slonovinu a 1 čaj. Ráda by přesunula tříčlennou karavanu hedvábí (10) slonovina (4) hedvábí (1), ale pouze o 3 pole. Smí proto zahrát jen 3 karty zboží se symbolem slonoviny a vyložit je na své osobní karetní pole. Protože zde již 2 karty slonoviny leží, přidá tyto 3 karty k oněm dříve vyloženým. Karty v ruce Osobní karetní pole 2. Pohyb karavany Každý hráč smí v zásadě pohnout jakoukoli karavanou. Jednočlenná karavana putuje vždy k městu s 1 drahokamem, dvoučlenná putuje vždy k městu s 2 drahokamy, tříčlenná putuje vždy k městu se 3 drahokamy. Podle toho, kolik karet z ruky hráč zahrál, pohne jednou z 3 karavan o odpovídající počet polí směrem k cílovému městu. Putuje se se všemi velbloudy karavany podél spojnic od vesnice k vesnici. Po spojnicích se šipkou lze putovat pouze po směru šipky. Jestliže karavana dorazí nebo překročí vesnici s ukazatelem k jejímu cílovému městu, musí tímto směrem odbočit a už se dále po směru šipky pohybovat nemůže. Na jednom poli smí stát pouze jedna karavana. Jestliže se karavana pohybuje přes pole obsazené jinou karavanou, toto pole se do celkového pohybu nepočítá. Příklad 3: Gerd zahrál 2 karty zboží se symbolem hedvábí. Rozhodne se pohybovat dvoučlennou karavanou koření (3) porcelán (2). Vezme oba velbloudy a posune je o 2 pole dále. Má pouze jednu možnost, jak jimi pohnout. Příklad 3: Katharina zahrála 3 karty zboží se symbolem slonoviny. Rozhodne se pohybovat tříčlennou karavanou hedvábí (10) slonovina (4) hedvábí (1). Vezme 3 velbloudy a posune je o 3 pole dále. Zde má dvě možnosti, jak jimi pohnout. 3. Braní karet Ať už hráč zahrál jakýkoli počet karet zboží, dobere si nyní do ruky 1 kartu. Může si vzít buď jednu kartu z nabídky, nebo vrchní kartu z dobíracího balíčku. Pokud hráč vyložil karty zboží, které rovněž veze jím přesunovaná karavana, dobere si 1 další kartu navíc. 3

4 Příklad 5: V příkladu 1 vyložil Gerd na své osobní karetní pole 2 karty zboží se symbolem hedvábí a posunul dvoučlennou karavanu koření (3) porcelán (2) o 2 pole. Protože dvoučlenná karavana hedvábí nepřeváží, smí si vzít 1 kartu. Rozhodne se pro slonovinu z nabídky. Karty v ruce Příklad 6: Katharina vyložila na své osobní karetní pole 3 karty zboží se symbolem slonoviny a posunula tříčlennou karavanu hedvábí (10) slonovina (4) hedvábí (1) o 3 pole. Protože tříčlenná karavana slonovinu převáží, smí si vzít ke své běžné kartě ještě 1 kartu navíc, dohromady tedy 2. Rozhodne se vzít si nejprve vrchní kartu z dobíracího balíčku hedvábí. Poté si vezme kartu zboží čaj z nabídky. Karty v ruce 4. Provedení akce Poté co si hráč dobral karty do ruky, provede akci pole (vesnice nebo města), na které s karavanou doputoval. Vedle každé vesnice se nachází pole akce. Kdykoli nějaká karavana ve vesnici zastaví (tedy nikoli při procházení ), provede se odpovídající akce (viz také kapitola Akce ). 5. Doplnění karet v nabídce na 3 Úplně na samém konci tahu se počet karet v nabídce doplní opět na 3. Poté je na řadě další hráč. Akce - Velký trh Jakmile karavana dorazí do svého cílového města, odehraje se velký trh. Hráči prodávají zboží, jehož symboly se objevují na velbloudech této karavany. Čísla u zboží udávají jeho hodnotu a tím také pořadí, v jakém se zboží bude prodávat. Nejprve se prodává zboží s nejvyšším číslem, poté následuje zbývající zboží v sestupném pořadí. 4

5 Příklad 7: Helmut přesune tříčlennou karavanu do jejího cílového města. Karavana sestává z následujících velbloudů: hedvábí (10) slonovina (4) hedvábí (1). Zboží se bude prodávat v následujícím pořadí: 1. hedvábí (10), 2. slonovina (4), 3. hedvábí (1). Prodávat smí hráč s největším množstvím karet odpovídajícího zboží na svém osobním karetním poli, v případě patu hráč s poháněčem velbloudů s vyšší hodnotou. V případě patu si příslušní hráči ihned po prodeji daného zboží vymění své poháněče. V případě patu více než dvou hráčů si vymění hráč s poháněčem s nejvyšší hodnotou tohoto poháněče s hráčem, který má poháněče s nejnižší hodnotou. Hráč, který prodává, odloží polovinu (zaokrouhleno nahoru) svých vyložených karet daného zboží na odkládací pole. Následně si jako zisk vezme jeden z drahokamů v tomto městě a položí si ho za zástěnu. Jestliže žádný hráč nemá vyložené karty zboží, které je na prodej, k prodeji nedojde a žádný hráč za něj nedostane drahokam. Když dojde k prodeji veškerého zboží, odstraní se zbývající drahokam ze hry. Jestliže karavana sestává z více než jednoho velblouda, prodá se zbývající zboží podle stejných pravidel. Příklad 8: Jako první je na prodej hedvábí (10) viz obr. Helmut, Gerd a Katharina mají každý vyloženo po 3 kartách hedvábí, Sabine nemá vyložené žádné hedvábí. Helmut, Gerd a Katharina dosáhli patu, takže o tom, kdo bude moci prodat své hedvábí, rozhodnou poháněči velbloudů. Helmut má momentálně poháněče s hodnotou 4, Gerd 2 a Katharina 1. Helmut má tedy právo prodat své vyložené hedvábí. Odstraní ze svého osobního karetního pole 2 karty hedvábí a položí je na odkládací pole. Vybere si jeden z 3 drahokamů a položí si ho za zástěnu. Hned poté si vymění svého poháněče s hodnotou 4 za Katharinina s hodnotou 1. Jako druhé zboží je na prodej slonovina (4). Žádný hráč nemá momentálně vyložené žádné karty slonoviny. Slonovina proto nenajde žádného kupce. Jako třetí v pořadí se prodává hedvábí (1). Gerd a Katharina mají vyloženo po 3 kartách hedvábí, Helmut má nyní již pouze 1 kartu hedvábí a Sabine stále ještě žádnou. O tom, kdo smí své hedvábí prodat, rozhodnou opět poháněči. Katharina má nyní poháněče s hodnotou 4, Gerd s hodnotou 2. Katharina má proto právo své hedvábí prodat. Odstraní ze svého osobního karetního pole 2 karty hedvábí a položí je na odkládací pole. Vybere si jeden z 2 drahokamů a položí si ho za zástěnu. Hned poté si vymění svého poháněče s hodnotou 4 za Gerdova s hodnotou 2. Zbývající drahokam se odstraní ze hry. 5

6 Velbloudi s prodaným zbožím se postaví zpátky do karavanseráje, a sice na konec řady zde čekajících velbloudů. Pokud se prodalo veškeré zboží z karavany a všichni velbloudi byli umístěni zpět do karavanseráje, vyrazí z původně cílového města nová karavana o stejné velikosti. Příklad 9: Tříčlenná karavana hedvábí (10) slonovina (4) hedvábí (1) doputovala do cílového města Byzanz. V tuto chvíli stojí v karavanseráji tito velbloudi v následujícím pořadí: čaj (5) čaj (6) porcelán (2) koření (8). Jako první se prodá hedvábí (10) a příslušný velbloud se postaví do karavanseráje za koření (8). Jako další se postaví do karavanseráje slonovina (4) za hedvábí (10). Za slonovinu (4) se jako poslední postaví do řady hedvábí (1). Poté se do původního cílového města Byzanz postaví velbloudi čaj (5) čaj (6) porcelán (2). Následně se určí cílové město nově sestavené karavany. Nové cílové město leží v závislosti na velikosti karavany 1, 2 nebo 3 volná města dále, počítáno po směru hodinových ručiček. Volné město znamená, že se v něm momentálně nenachází žádní velbloudi ani drahokamy. K dispozici je vždy alespoň 1 volné město. Čas od času se může stát, že je třeba volná města po směru hodinových ručiček počítat víckrát. Příklad 10: Nově sestavená tříčlenná karavana začíná ve městě Byzanz. Nové cílové město se určí tak, že se od Byzanze odpočítají tři volná města po směru hodinových ručiček. V dané chvíli jsou však pouze dvě města volná Yspahan a Chang'an. Směrem od Byzance se počítá po směru hodinových ručiček Chang'an Yspahan Chang'an Novým cílovým městem se tak stává Chang'an. Poté se v závislosti na velikosti karavany vytáhnou ze sáčku nové drahokamy a položí se do nového cílového města. Hráči mohou kdykoli naslepo spočítat, kolik drahokamů se ještě v sáčku nachází. Příklad 11: Ve výše uvedeném příkladu se Chang'an stal novým cílovým městem karavany. Protože ta sestává ze tří velbloudů, vytáhnou se ze sáčku 3 drahokamy a položí se do Chang'anu. 6

7 - Malý trh Jestliže pohyb karavany skončí ve vesnici, u níž je zobrazen symbol zboží, který karavana převáží, uskuteční se malý trh. Vzhledem k danému druhu zboží probíhá malý trh stejně jako velký trh. Pokud by se dané zboží nacházelo v karavaně dvakrát, prodá se to s větší hodnotou. Prodávající si vezme 1 bezbarvý drahokam z karavanseráje. Poté se z karavanseráje vezme první velbloud v pořadí a připojí se ke karavaně. Velbloud nesoucí prodané zboží se naopak umístí do karavanseráje na poslední místo za ostatní. Jestliže žádný hráč nemá vyložené (odpovídající) karty zboží, k prodeji nedojde a akce odpadá. Jelikož se žádné zboží neprodalo, nedojde rovněž k výměně velbloudů. Příklad 12: Sabine přesune tříčlennou karavanu čaj (6) čaj (5) porcelán (2) do vesnice s akcí Malý trh (čaj). Protože karavana čaj převáží, malý trh se uskuteční. Jelikož je v tomto případě k mání čaj dokonce dvakrát, prodá se pouze čaj s vyšší hodnotou z velblouda čaj (6). Sabine má jako jediná vyloženou 1 kartu zboží čaj. Umístí tuto kartu na odkládací hromádku a vezme si z karavanseráje 1 bezbarvý drahokam. Velbloud s čajem (6) se postaví na konec řady v karavanseráji a nahradí se prvním velbloudem v řadě koření (8). Tříčlenná karavana se nyní vydá dále k cílovému městu ve složení koření (8) čaj (5) porcelán (2). Příklad 13: Gerd přesune jednočlennou karavanu porcelán (9) do vesnice s akcí Malý trh (slonovina). Protože karavana žádnou slonovinu nepřeváží, akce bez náhrady propadá. - Černý trh Jestliže pohyb karavany skončí ve vesnici s akcí Černý trh, dojde rovněž k malému trhu. V tomto případě se prodává nejcennější zboží (s nejvyšším číslem). Vzhledem k danému druhu zboží probíhá malý trh stejně jako velký trh. 7

8 Příklad 14: Sabine přesune tříčlennou karavanu koření (8) čaj (5) porcelán (2) do vesnice s akcí Černý trh. Dojde k malému trhu. Protože koření (8) je nejcennější z převáženého zboží, bude se prodávat právě toto. - 1 velbloud Jestliže jednočlenná karavana skončí svůj pohyb ve vesnici s akcí 1 velbloud, vezme si hráč na tahu do ruky navíc 1 kartu zboží z nabídky nebo dobíracího balíčku. Jestliže na tomto poli skončí pohyb dvou- nebo tříčlenná karavana, tato akce bez náhrady propadá. - 2 velbloudi Jestliže jedno- nebo dvoučlenná karavana skončí svůj pohyb ve vesnici s akcí 2 velbloudi, vezme si hráč na tahu do ruky navíc 1 kartu zboží z nabídky nebo dobíracího balíčku. Jestliže na tomto poli skončí pohyb tříčlenná karavana, tato akce bez náhrady propadá. - 3 velbloudi Jestliže libovolná karavana skončí svůj pohyb ve vesnici s akcí 3 velbloudi, vezme si hráč na tahu do ruky navíc 1 kartu zboží z nabídky nebo dobíracího balíčku. - Celnice Pokud karavana skončí svůj pohyb ve vesnici s akcí Celnice, musí všichni ostatní hráči s výjimkou hráče na tahu snížit počet svých karet v ruce na 4. Kdo má v ruce 4 nebo méně karet, nemusí odkládat žádnou kartu. Hráči si sami určují, které karty odloží. S odkládáním začíná hráč nalevo od hráče na tahu a dále se pokračuje po směru hodinových ručiček. - Písečná bouře Pokud karavana skončí svůj pohyb ve vesnici s akcí Písečná bouře, musí všichni ostatní hráči s výjimkou hráče na tahu umístit 1 vyloženou kartu ze svého osobního karetního pole na odkládací hromádku. Kdo nemá vyloženou žádnou kartu zboží, nemusí odkládat žádnou kartu. Hráči si sami určují, kterou kartu odloží. S odkládáním začíná hráč nalevo od hráče na tahu a dále se pokračuje po směru hodinových ručiček. 8

9 - Lupiči Pokud karavana skončí svůj pohyb ve vesnici s akcí Lupiči, vezme si hráč na tahu 1 libovolnou vyloženou kartu z osobního karetního pole některého hráče a umístí ji přímo na své osobní karetní pole. Takto okradený hráč si nyní vezme jako náhradu 1 libovolnou vyloženou kartu z osobního karetního pole jiného hráče a umístí ji přímo na své osobní karetní pole. Přitom platí následující pravidla: Žádný hráč nesmí být okraden dvakrát. Hráč na tahu nesmí být rovněž okraden. Hráč, který nemá vyložené žádné karty, se při okrádání ignoruje. Tímto způsobem se odehraje jakási kruhová okrádačka. Poslední hráč, který má být okraden, už nemá nikoho dalšího, koho by si k okradení vybral. Proto si vezme vrchní kartu z odkládacího pole a umístí ji na své osobní karetní pole. Jestliže by v danou chvíli neležela na odkládacím poli žádná karta, vezme si vrchní kartu z dobíracího balíčku a vyloží si ji na své osobní karetní pole. Pozor: Všechny sebrané karty se vykládají přímo na osobní karetní pole dotyčných hráčů, neberou se do ruky! Příklad 15: Sabine přesune karavanu na pole Lupiči. Vezme si od Gerda 1 kartu zboží porcelán z jeho osobního karetního pole a přidá ji ke svým 2 vyloženým kartám porcelánu. Gerd si poté vezme od Helmuta 1 kartu zboží porcelán a položí ji na své osobní karetní pole. Helmut si nyní může vzít kartu již pouze od Kathariny, protože Sabine jako hráčka na tahu nemůže být okradena a Gerd již okraden byl. Katharina však momentálně nemá na svém osobním karetním poli vyloženou ani jednu kartu. Katharina se proto při kruhové okrádačce ignoruje, takže Helmut jako prakticky poslední hráč dostane vrchní kartu z odkládacího pole kartu zboží slonovina. Příklad 16 (bez obrázku): Sabine má poháněče velbloudů s nejnižší hodnotou a začíná hru. Zahraje 1 kartu zboží koření a přesune jednočlennou karavanu koření (8) o jedno pole dál do vesnice s akcí Lupiči. Poté co si vezme do ruky 2 karty, Lupiči se aktivují. Jelikož momentálně žádný z jejích spoluhráčů nemá vyloženou žádnou kartu a žádná karta neleží ani na odkládacím poli, vezme si vrchní kartu z dobíracího balíčku 1 kartu zboží hedvábí a vyloží ji přímo na své osobní karetní pole. Akce Lupiči tím končí. - Bazar Pokud pohyb karavany skončí ve vesnici s akcí Bazar, smí hráč na tahu odložit 3 různé karty zboží ze svého osobního karetního pole na odkládací pole a za to si vzít 1 bezbarvý drahokam z karavanseráje a položit si ho za svou zástěnu. 9

10 Příklad 17: Helmut přesune karavanu do vesnice s akcí Bazar, odloží po jedné kartě zboží slonovina, hedvábí a čaj ze svého osobního karetního pole na odkládací pole a vezme si bezbarvý drahokam z karavanseráje. - Bakšiš Pokud pohyb karavany skončí ve vesnici s akcí Bakšiš, vezme si hráč na tahu 1 kartu z nabídky a položí ji ihned na své osobní karetní pole. Za to odloží 1 kartu z ruky na odkládací pole. Příklad 18: Katharina má v ruce 3 karty zboží. Všechny mají symbol hedvábí. Zahraje tyto 3 karty hedvábí a přesune jednočlennou karavanu koření (3) o tři pole dále do vesnice s akcí Bakšiš. Jako další krok si dobere 1 kartu. V nabídce leží 3 karty zboží: 1 hedvábí a 2 čaj. Katharina se rozhodne vzít si do ruky 1 čaj. Nyní se vyhodnotí akce Bakšiš. Katharina si smí ze zbývajících karet v nabídce 1 hedvábí resp. 1 čaj vyložit 1 kartu přímo na své osobní karetní pole. Rozhodne se pro hedvábí a přidá ho ke svým 3 již vyloženým kartám hedvábí. Za to odloží svou kartu čaje z ruky na odkládací pole. Na začátku svého dalšího tahu nemá už Katharina v ruce žádné karty. Proto nesmí pohybovat žádnou karavanou a místo toho si vezme pouze do ruky 2 karty (viz také Zvláštní situace ). 10

11 Konec hry Jestliže při stanovování nového cílového města již není v sáčku dostatek drahokamů, odstraní se tyto zbývající drahokamy ze hry a velbloudi se postaví zpět do karavanseráje. Se zbývajícími 2 karavanami se hraje tak dlouho, dokud další z nich nedorazí do svého cílového města. Tam se odehraje zcela normálně velký trh a velbloudi se postaví zpět do karavanseráje. Následně se poslední karavana, jež se nachází na hracím plánu, přesune ihned do svého cílového města a dojde k poslednímu mimořádnému velkému trhu. Než při něm dojde k prodeji zboží, mohou všichni hráči ještě vyložit veškeré své karty zboží z ruky na svá osobní karetní pole. Zboží se prodá podle běžných pravidel. Hra je u konce a hráči si spočítají vítězné body. Příklad 19 (obr. viz samostatný list): Helmut přesune tříčlennou karavanu hedvábí (10) koření (8) porcelán (2) do cílového města. Všechna tři zboží se prodají podle běžných pravidel a velbloudi se postaví zpět do karavanseráje. Jelikož v sáčku zbývají již pouze 2 drahokamy, není už možné do nového cílového města umístit dostatek drahokamů, pročež se tedy tříčlenná karavana již nevydá na cestu. Velbloudi zůstanou v karavanseráji a drahokamy se odstraní ze hry. Nyní po hracím plánu putují již pouze dvě karavany. Hra normálně pokračuje, dokud jedna z nich nedorazí do svého cílového města. Řekněme, že Katharina přesune dvoučlennou karavanu porcelán (9) čaj (6) do jejího cílového města. Jako první se prodá porcelán. Katharina má stejně jako Helmut vyložen 4 porcelán, Sabine a Gerd mají každý vyložen 1 porcelán. Katharina má poháněče velbloudů s hodnotou 5, má tedy právo prodeje. Ze svého osobního karetního pole vezme 2 porcelán, položí obě karty na odkládací pole a vezme si jeden z obou drahokamů za svou zástěnu. Současně vymění svého poháněče s hodnotou 5 za Helmutova s hodnotou 3. Velbloud se postaví do karavanseráje. Jako další se prodává čaj. Katharina má vyložen 2 čaj, Gerd má rovněž 2 čaj, Helmut a Sabine bohužel žádný. Opět rozhodují poháněči. Katharina má nyní poháněče s hodnotou 3, Gerd naproti tomu s hodnotou 4. Gerd odloží 1 čaj na odkládací pole a vezme si za zástěnu zbývající drahokam. Katharina a Gerd si vymění své poháněče. Velbloud se postaví do karavanseráje. Nyní se na hracím plánu nachází již pouze jednočlenná karavana čaj (5). Velbloud se ihned postaví do jejího cílového města a než dojde k prodeji zboží, mohou všichni hráči ještě vyložit své karty z ruky na osobní karetní pole. Protože se bude prodávat již pouze čaj, mají význam pouze karty tohoto zboží. Gerd má v ruce 1 čaj a vyloží ho na své osobní karetní pole, čímž má celkem 2 čaj. Katharina nemá žádné karty čaje v ruce, takže vlastní rovněž 2 čaj. Helmut má v ruce 1 čaj, takže má rovněž vyložené 2 karty čaje na svém osobním karetním poli. Sabine si ovšem v posledních kolech dobrala z nabídky 3 karty čaje, které nyní vyloží na své osobní karetní pole, takže získá právo prodeje. Odloží ještě jednou 2 čaj na odkládací pole a vezme si drahokam z cílového města za zástěnu. Hodnocení Hráči si spočítají celkovou hodnotu svých drahokamů. Cílem je získat co nejvíce sad drahokamů. Jedna sada sestává nanejvýš z 5 různobarevných drahokamů. Čím více různých drahokamů sada obsahuje, tím je cennější. Sada může mít podle počtu různobarevných drahokamů hodnotu 1, 3, 6, 10 nebo 15 ( ) vítězných bodů. Příklad 20: Katharina má na konci hry 3 modré, 1 žlutý, 2 zelené, 1 červený a 1 fialový drahokam. Díky tomu má následující tři sady drahokamů: 11

12 Sada č. 1: 1 modrý, žlutý, zelený, červený a fialový drahokam = 15 vítězných bodů ( ) Sada č. 2: 1 modrý a zelený drahokam = 3 vítězné body (1 + 2) Sada č. 3: 1 modrý drahokam = 1 bod Katharina tak za své barevné sady drahokamů získala dohromady 19 vítězných bodů. 15 vítězných bodů 3 vítězné body 1 vítězný bod Bezbarvé drahokamy (ty lze získat pouze prostřednictvím akcí Malý trh, Černý trh a Bazar ) se počítají v pořadí Jakmile by hráč měl získat svůj třetí bezbarvý drahokam, vrátí své dosud získané bezbarvé drahokamy zpět do karavanseráje a vezme si místo nich za zástěnu žeton vítězných bodů s hodnotou 8. Příklad 21: Katharina má na konci hry jeden žeton vítězných bodů s hodnotou 8 (za tři bezbarvé drahokamy získané během hry) a dva další bezbarvé drahokamy. Oba bezbarvé drahokamy mají dohromady hodnotu 4 vítězných bodů, takže za své bezbarvé drahokamy dostane Katharina celkem 12 vítězných bodů. 4 vítězné body 8 vítězných bodů Kdo má na konci hry nejvíc vítězných bodů, stává se vítězem. V případě shody vítězí hráč, který vlastní poháněče velbloudů s vyšší hodnotou. Zvláštní situace - V dobíracím balíčku dojdou karty. Pokud si někdo vezme poslední kartu z dobíracího balíčku, zamíchají se karty z odkládacího pole a vytvoří se tak nový dobírací balíček. - Hráč nechce prodat žádné zboží. Hráč se smí vzdát možnost prodat své zboží. Jestliže má nejvíce vyložených karet zboží, které se má prodávat, nechce se jich ale vzdát, přechází právo prodeje na hráče s druhým největším 12

13 vyloženým počtem karet daného zboží. Ten se nyní může sám rozhodnout, zda své zboží chce nebo nechce prodat atd. Pokud by nastal nepravděpodobný případ, že by takové zboží nechtěl prodat žádný hráč, v případě velkého trhu se zbylé drahokamy odstraní na konci trhu ze hry, v případě malého nebo černého trhu akce propadá a nevyměňuje se žádný velbloud. - Žádný hráč nemá během stávajícího trhu vyložené odpovídající zboží. Jestliže by v případě stávajícího trhu neměl žádný hráč vyložené odpovídající zboží, v případě velkého trhu se zbylé drahokamy odstraní na konci trhu ze hry, v případě malého nebo černého trhu akce propadá a nevyměňuje se žádný velbloud. - Hráč již nemá v ruce žádné karty. Pokud hráč nemá na začátku svého tahu v ruce již žádné karty, místo provádění obvyklých fází si vezme do ruky 2 karty z nabídky nebo dobíracího balíčku. Příklad hry 4 hráčů Helmut přesune tříčlennou karavanu hedvábí (10) koření (8) porcelán (2) do cílového města. Všechna tři zboží se prodají podle běžných pravidel a velbloudi se postaví zpět do karavanseráje. Jelikož v sáčku zbývají již pouze 2 drahokamy, není už možné do nového cílového města umístit dostatek drahokamů, pročež se tedy tříčlenná karavana již nevydá na cestu. Velbloudi zůstanou v karavanseráji a drahokamy se odstraní ze hry. Nyní po hracím plánu putují již pouze dvě karavany. Hra normálně pokračuje, dokud jedna z nich nedorazí do svého cílového města. V tuto chvíli se na hru podíváme podrobněji. 1. Řekněme, že Katharina zahraje z ruky 2 karty zboží porcelán na své osobní karetní pole a přesune dvoučlennou karavanu porcelán (9) čaj (6) o dvě pole dál do jejího cílového města Chang'an. 2. Protože karavana převáží porcelán, dobere si Katharina 2 karty (z dobíracího balíčku). 3. Jako první se prodá porcelán (9). 4. Katharina má stejně jako Helmut vyložen 4 porcelán. Sabine a Gerd mají každý vyložen 1 porcelán. Katharina má poháněče velbloudů s hodnotou 5, má tedy právo prodeje. 5. Ze svého osobního karetního pole vezme 2 porcelán, položí obě karty na odkládací pole a vezme si jeden z obou drahokamů za svou zástěnu. Současně vymění svého poháněče s hodnotou 5 za Helmutova s hodnotou 3. Velbloud se postaví do karavanseráje. 6. Jako další se prodává čaj (6). 7. Katharina má vyložen 2 čaj, Gerd má rovněž 2 čaj, Helmut a Sabine bohužel žádný. Opět rozhodují poháněči. 8. Katharina má nyní poháněče s hodnotou 3, Gerd naproti tomu s hodnotou 4. Gerd odloží 1 čaj na odkládací pole a vezme si za zástěnu zbývající drahokam. Katharina a Gerd si vymění své poháněče. Velbloud se postaví do karavanseráje. 9. Nyní se na hracím plánu nachází již pouze jednočlenná karavana čaj (5). Velbloud se ihned postaví do jejího cílového města. 10. Než dojde k prodeji zboží, mohou všichni hráči ještě vyložit své karty z ruky na osobní karetní pole. Protože se bude prodávat již pouze čaj, mají význam pouze karty tohoto zboží. Gerd má v ruce 1 čaj a vyloží ho na své osobní karetní pole, čímž má celkem 2 čaj. Katharina nemá žádné karty čaje v ruce, takže vlastní rovněž 2 čaj. Helmut má v ruce 1 čaj, takže má rovněž vyložené 2 karty čaje na svém osobním karetním poli. Tento příklad je obsažen v originální hře na samostatném listu na straně s nadpisem Beispielrunde mit 4 Spielern. 13

14 Sabine si ovšem v posledních kolech dobrala z nabídky 3 karty čaje, které nyní vyloží na své osobní karetní pole, takže získá právo prodeje. 11. Sabine odloží ještě jednou 2 čaj na odkládací pole a vezme si drahokam z cílového města za zástěnu. *** Poděkování nakladatelství a autorů si zaslouží za intenzivní testování a cenné tipy následující hráči: Gerd Eibach, Ralf Foldenauer, Ingo Hahn, Birgit Hirth, Esra Kuhnlein, André Maack, Christoph Roeder, Helmut Sauer, Carsten Söllmann, Katharina Zuber, hráči Würzburger Spielerlei, hráči Kitzinger Spieletreffs a hráči AK Spiel der FOS/BOS Triesdorf DDD Verlag GmbH Zweierweg 36, Würzburg, Germany Verze 1.0 Autoři: Hanno & Wilfried Kuhn Ilustrace na krabici: John Frederick Lewis Ilustrace herního materiálu: Sabine Weiss Realizace: Carsten Grebe Lektorát: Hanna & Alex Weiß Překlad do češtiny: Václav Pražák 14

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta AFRICKÝ PARK (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta Cíl hry Ve hře Africký park představuje každý hráč ochránce zvířat, který je odpovědný za jednu africkou přírodní rezervaci a musí ji znovu

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině.

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině. Klaus-Jürgen Wrede Důmyslná taktická stolní hra pro 2-5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede. Jihofrancouzské město Carcassone je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král CZ Habermaaß-hra 5432A /4795N Koláček nebo král Koláček nebo král Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2-4 hráče ve věku od 5 let. Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! Autor:

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Herní materiál 55 karet s přísadami na pizzu: 45 karet obyčejných přísad (9 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 10 karet

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY Obsah: Dva proti fazolové mafii Hráči: 1-2 Věk: 12+ Doba hraní: 30-60 minut 20x Blaue Bohnen (Modrý) 19x Kidneybohnen 18x Feuerbohnen (Ohňový) 16x Puffbohnen (Bouchací) 16x Saubohnen (Prasečí) 14x Brechbohnen

Více

Niagara. Materiál. Cíl hry

Niagara. Materiál. Cíl hry Niagara V divokých peřejích řeky Niagara propadli odvážní dobrodruhové diamantové horečce. Aby získali drahokamy plují ve svých kanoích až k hraně vodopádů. Ano nejcennější poklady se nachází v těsné blízkosti

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Každý hráč má svou vlastní archu a chce na ni vzít co nejvíce zvířat. Bohužel nějaký chlapík jménem Noe si nárokuje všechny zvířecí

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Komponenty a příprava hry

Komponenty a příprava hry Hra Wolfganga Panninga pro 2-4 hráče Komponenty a příprava hry 1 herní plán - představuje 6 měst, do kterých jsou v průběhu hry přidávány různé čtvrtě. Uprostřed je počítadlo bodů určené k záznamu bodů,

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

BATÁVIE. (Batavia) Herní materiál 1 hrací plán (Spielplan) znázorňuje pobřeží Indického oceánu, cílovou

BATÁVIE. (Batavia) Herní materiál 1 hrací plán (Spielplan) znázorňuje pobřeží Indického oceánu, cílovou BATÁVIE (Batavia) Dan Glimne Grzegorz Rejchtman Nádherné západy slunce, cizokrajná zvířena a rostlinstvo, ve vzduchu se vznáší vůně nejjemnějšího koření Dálný východ přitahoval odjakživa téměř magickou

Více

FRONTA. Komponenty hry

FRONTA. Komponenty hry FRONTA Chceme vás informovat, že v momentě otevření této krabice se ocitnete v osmdesátých letech dvacátého století. Nyní máte úplně jiné životní cíle a prozaické touhy. Bohužel realizace vašich snů je

Více

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY Nile deluxor je karetní hra pro 2 6 hráčů, v níž se stáváte pěstitelem několika druhů rostlin. Počátkem každého kola přijdou záplavy, které určují, jaké plodiny se budou sklízet.

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL Hra pro až 4 hráče od 8 let n abwe chsl slun ungs gsre ic he s Le ge spie l fü r bis 4 Spie iele r ab 8 Jah ahre Autor: Michael Kiesling Redaktor: Stefan Brück Design pravidel hry: Harald Lieske Překlad:

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

Sankt Petersburg. Herní materiál HISTORICKÝ ZÁKLAD A CÍL HRY PŘÍPRAVA A ZAČÁTEK HRY

Sankt Petersburg. Herní materiál HISTORICKÝ ZÁKLAD A CÍL HRY PŘÍPRAVA A ZAČÁTEK HRY Sankt Petersburg Herní materiál 1 hrací plán 382 rublů (14x1, 14x2, 12x5, 12x10, 8x20) 4 startovní kameny 4 startovní karty 120 karet: o 31 řemeslníků (zelené) o 28 staveb (modré) o 27 šlechticů (červené)

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre Stev Aram i Mathieu L e Pravidla y Úvod Je cirkusová sezóna. Principálové velí chvátat od štace ke štaci, protože kdo rychleji přepraví svůj cirkus, má pak víc času na přípravu grandiózního vystoupení.

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata.

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata. JAMBO Rüdiger Dorn Pozadí hry Pozdravem Jambo vítají ve svahilštině zdatní prodavači své koupěchtivé zákazníky. Již před staletími existovala v srdci Afriky kvetoucí obchodnická kultura. Zdaleka sem přicházelo

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler 2 4 od 6 do 99 20 30 min. Součásti hry Hrací pole s více vrstvami s podzemním bludištěm a svrchní deskou. 24 dřevěných

Více

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť PRAVIDLA HRY Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť... se jejím vydáním plní jeden z mých životních snů;... hra vyjadřuje můj hluboký vztah k

Více

ČINGISCHÁN Pohyby u Velké zdi

ČINGISCHÁN Pohyby u Velké zdi ČINGISCHÁN Pohyby u Velké zdi Zkrácený průběh hry Hráči se přenesou do dálné Asie, na hranice mezi Mongolskem a Čínou. Obě říše rozděluje a chrání Velká zeď. Čingischán právě sjednotil Mongolskou říši

Více

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy LEGO Education Předškolní věk Hry s postavičkami ze souprav: 45022 Lidé různých povolání 45023 Pohádkové postavy Překlad originálu metodického materiálu, zpracováno EDUXE, s.r.o., Velké Pavlovice LEGO

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích herní materiál 1 herní plán 35 figurek dělníků (8 ve čtyřech barvách hráčů, tyrkysové a 1 černá) 8 označovacích figur (po ve čtyřech barvách hráčů) 48

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více