Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011"

Transkript

1 - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

2 Historie Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově. Původní tvrz byla kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek přestavěna do renesanční podoby a byla přebudována v roce 1796 na zámek. Roku 1831 je zámek modernizován do dnešní podoby. Na višňovském panství se vystřídala celá řada vlastníků: Alexandr Elbogen, Jan Gabriel ze Selb, Jan Pavel z Buolu, hrabě Rudolf Taaffe. Rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spieglů, kde zůstává až do konce druhé světové války. Krátkou dobu byl zámek ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů. Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány z Kuřimi. Chlapci a děvčata navštěvovali místní ZDŠ. V roce 1965 se kapacita dětského domova snížila na 80 dětí. Byla zde také zřízena skupina dojíždějících učňů, kteří zůstávají v péči domova až do svých 18 let. Dnem byla v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem. K přejmenování na dětský výchovný ústav dochází v roce Od vzniká výchovný ústav pro chlapce ve věku 15 až 19 let. V současné době se užívá názvu Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Višňové, Zámek 1. Kapacita ústavu je 48 dětí. 2. Regionální začlenění Budova zámku je situována do středu městyse a stala se její neoddělitelnou součástí. Park, který je součástí výchovného ústavu, je zpřístupněn i široké veřejnosti. Sám městys leží ve středu trojúhelníka vytvořeného z měst: Moravské Budějovice, Moravský Krumlov a Znojmo. Městys leží v zemědělském kraji s vinařskou tradicí. Typickou bylo pro něj pěstování zeleniny, kterou produkoval dnes velice dobře prosperující Agroservis. Ten vyrostl na základech zemědělského družstva, se sídlem ve Višňovém. Zelinářská výroba se zpracovávala v místních Mrazírnách, jež s nástupem ekonomiky volného obchodu, uzavřely provoz. Višňové je městysem s počtem obyvatel kolem Ve svém bližším okolí patří počtem obyvatel mezi největší. Můžeme zde hovořit i o plné občanské vybavenosti. Najdeme zde ordinace lékařů, základní školu, mateřskou školu, lékárnu, řadu obchodů, benzínovou pumpu, poštovní úřad, stavební úřad, zabezpečení službami, stejně jako dnes jen příležitostně využívanou budovu kina s cyklopenzionem. Ze zájmových složek zde pracují

3 - 3 - myslivci, rybáři, hasiči, zahrádkáři a v neposlední řadě sportovci. I s těmito složkami ústav spolupracuje i v oblasti výchovy. Víceúčelová sportovní hala je využívána i pro potřeby výchovného ústavu, neboť ústav nemá vlastní tělocvičnu. 3. Objekt zařízení 3.1 Budova zámku Objekt zámku je rozdělen do tří pater. V přízemních prostorách je školní jídelna s kuchyní, kanceláře THP, ředitelna, dílna údržby, skladové prostory pro potraviny, šatna chlapců a zaměstnanců a, prádelna. Prádelna na základě živnostenského listu provozuje vedlejší hospodářskou činnost, kterou využívají především místní organizace a občané. Střední škola její učebny, dílna, sborovna, kabinet, cvičná kuchyně pro odborný výcvik Provoz společného stravování jsou v 1. patře zámku. Ubytovací prostory pro jednotlivé skupiny jsou umístěny v druhé části 1. patra a ve 2. patře. Chlapci jsou zde ubytováni ve 4 výchovných skupinách. V 1. patře se nachází zámecká kaple s původní malbou, která je chloubou celého zámku a kanceláře ved. učitelky, etopeda a zástupce ředitele. Ve 2. poschodí vedle výchovných skupin je dále místnost sálu. Do 2. poschodí je vyzdvižena pouze čelní část budovy. Podsklepena je naopak pouze zadní část budovy. V suterénech je vedle skladových prostor také plynová kotelna a sklad kol, dílna učebního oboru Stavební práce. 3.2 Zámecký park Naše zařízení sídlí v budově zámku, který je obklopen 15 hektarovým anglickým parkem. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný. Z listnatých pak javor tatarský, jerlín japonský, dřezovec trojtrný, jilm lysý a nahovětvec kanadský. Park je dendrologicky druhým nejvýznamnějším v Jihomoravském kraji.

4 - 4 - V areálu parku, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i polnosti, které jsou obhospodařovány i v rámci učebního oboru Sadovnické a květinářské práce. K těmto účelům slouží strojová výbava: traktory, vlečky, sekačky, motorové pily, křovinořezy aj. 3.3 Budova domečku V nově zrekonstruované budově bývalé prádelny se nacházejí dvě výchovné skupiny, zázemí pro zahradnice a kotelna. Budova je vytápěna ekologicky dřevoplynem. 3.4 Garáže K zajištění bezpečnosti a ochrany majetku slouží budova garáží, která je situována západně od budovy zámku. V nich parkují vedle služebních vozidel i traktory a ostatní mechanizace určená jak pro potřeby učebních oborů, tak i pro údržbu parku. Budova garáží byla nově zrekonstruována. 3.5 Zahrada, ovocný sad Východní část parku tvoří zahrada s řadou ovocných stromů. Tato je stejně jako ovocný sad, zahradnictví ve správě střední školy učebního oboru Sadovnické a květinářské práce. 3.6 Hřiště, kluziště V areálu sportovišť našeho zařízení najdeme víceúčelový kurt, který slouží jako hřiště na nohejbal a volejbal, basketbal. Dále pak osvětlené hřiště na kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách ve spolupráci s Úřadem městyse Višňové a SDH Višňové upravováno na ledovou plochu.

5 Bazén Součástí parku je i bazén, který slouží pro letní osvěžení a naplňování školních i mimoškolních aktivit nejen pro potřeby našich dětí, ale i veřejnosti. 3.8 Zahradnictví, skleníky Odborný výcvik učebních oborů Sadovnické a květinářské práce je vykonáván v zahradnictví a zahradě ústavu. Zahradnictví tvoří 2 skleníky, které jsou v zimním období vytápěny ekologicky dřevoplynem. Dále pak 3 nevytápěné skleníky, 150 ks pařeništních oken a otevřené záhony. 3.9 Zoo dvorek Součástí hospodářství je i zoo dvorek s pestrou škálou hospodářského zvířectva. Na správě tohoto dvorku se podílejí zájmově i děti. 4. Oblast personální Pedagogičtí pracovníci: - 1 ředitel - 1 speciální pedagog - 1 vedoucí učitel - 1 zástupce ředitele, vedoucí vychovatel - 6 učitelů - 9 vychovatel - 6 asistentů pedagoga Technicko hospodářští pracovníci. - 1 hospodářka - 1 sociální pracovnice

6 ,7 zdravotní sestra - 0,3 referent státní zprávy - 1 účetní - 1 mzdová účetní Provozní zaměstnanci: - 1 švadlena - 3,25 zahradník - 1 pradlena - 1 uklízečka vedoucí stravování - 4 kuchařky (úvazek 3,5) - 2 topiči (úvazek 0,8) - 2 údržbáři - řidiči Zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců se realizuje prostřednictvím dokončování studia, vzděláváním ve formě celoživotního vzdělávání kurzy, přednášky, semináře, školení, atd. 5. Cíle a úkoly VÚ Základním cílem VÚ je realizace reedukace a resocializace dítěte. Reedukace a resocializace vychází z úkolů založených na režimovém systému s využitím individuálního a komunitního přístupu. Hlavními úkoly jsou: ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti optimalizace životních perspektiv změna vnitřního psychického vnímání jedince úprava chápání vnějšího světa nabídka smysluplných programů a činností snaha o změnu postojů a chápání sebe sama Resocializační a reedukační program VÚ Višňové představuje ucelenou a provázanou kombinaci vzdělávacích, výchovných a resocializačních, poradenských a

7 - 7 - psychoterapeutických přístupů uplatňovaných při ovlivňování cílové skupiny mladistvých vykazujících známky celého spektra poruch chování. 5.1 Složka vzdělávací Výchovně vzdělávací práce střední školy při výchovném ústavu je zaměřena na podporu aktivního přístupu k vlastnímu vzdělávání a naplnění vzdělávacího potenciálu každého dítěte. Dalším záměrem je rozvoj a kultivace osobnosti dítěte, poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebným k uplatnění dětí v praktickém životě v rámci profesní přípravy na budoucí povolání. Střední škola vyučuje dvouletému učebnímu oboru E/002 Stavební práce a učebnímu oboru E/005 Sadovnické a květinářské práce. Studium žáků v těchto oborech umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen v našem regionu. Odborný výcvik je vyučován přímo ve SŠ, a to ve sklenících, na ústavní zahradě, v rozsáhlém zámeckém parku i v celém areálu zařízení, kde se provádí drobné zednické opravy. Ke zdokonalení praktických dovedností v odborném výcviku u učebního oboru stavební práce využíváme spolupráci stavebních firem. Tyto učební obory jsou z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Dále získávají učni znalosti ve dvouletém učebním oboru E/02 Práce ve stravování, který nahradil učební obor E/501 Provoz společného stravování, tento je dobíhající. K odbornému výcviku je využívána nově vybudovaná cvičná školní kuchyně, která je i moderně zařízení a vybavena. Ze strany chlapců je o tento učební obor značný zájem. Praktická škola je jednoletá, kód C/00l. Do praktické školy jednoleté jsou zařazováni chlapci, kteří do našeho zařízení byli přijati v průběhu školního roku, kteří vzhledem ke svému věku by neměli možnost dokončit dvouletý učební obor anebo ti, kteří by se svými schopnostmi a vědomostmi učební obory nezvládli zdárně dokončit.

8 - 8 - Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: Číslo oboru: E/005 Sadovnické a květinářské práce schválený MŠMT dne l5. září 2003 č.j / E/002 Stavební práce schválený MŠMT dne 20. listopadu 2003 č.j / E/501 - Provoz společného stravování schválený MŠMT dne l č.j / C/001 - Praktická škola jednoletá - schválený MŠMT dne č.j / E/02 - Práce ve stravování ŠVP s platností od Od l , kdy došlo ke změně v názvu zařízení na Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, učební obory byly zařazeny pod střední školu. Kurz na doplnění základního vzdělání: Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15 zajišťujeme pro žáky, kteří jsou k nám přemístěni s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než 9 ročníku, dokončení 9. třídy v kurzu na doplnění základního vzdělání. Ve školním roce dokončili tento kurz 2 - žáci Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo do ústavu 23 dětí. U 1 chlapce bylo uskutečněno přechodné ubytování ze zařízení a v průběhu šk. roku odešlo ze zařízení 23 chlapců. Kapacita ústavu k byla naplněna na 100 %. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: - 1 vychovatel v současné době studuje v magisterském studijním programu a 3 vychovatelé v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - speciální pedagog etoped studuje v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - 1 vychovatelka studuje v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - ředitel a zástupce ředitele jsou členy FICE a zúčastnili se jejich seminářů

9 ředitel a zástupce ředitele jsou zapojeni v projektu TANDEMY pod záštitou IPP Praha - etoped je zařazen v dlouhodobém výcvikovém programu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží, současně studuje stud.bakalářský program spec. pedagogika - 1 z učitelů zahájil studium v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - 1 učitel se zúčastnil kurzu o stresu a jeho zvládání a kurzu instruktorů školního lyžování - 1 učitel a 1 vychovatel se zúčastnili kurzu o šikaně - 2 asistenti pedagoga se zúčastnili studia pro asistenty pedagoga u SSŠ Brno 5.2 Složka výchovná Výchovný ústav jako typická instituce sociální kontroly poskytuje celé spektrum klientem nevyžádaných služeb dětem a mladým lidem vykazujícím známky poruch chování v úrovni disociality, asociality až antisociality. Obecným cílem poskytovaných služeb je ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti jeho fungování v reálném životě. K tomuto cíli používá výchovný ústav široké spektrum pedagogických, speciálně pedagogických, poradenských a psychoterapeutických metod. Nejčastěji se používané spektrum metod výchovného ústavu dělí na složku vzdělávací, složku výchovnou a složku poradenskou. Specifický význam výchovného ústavu spočívá v odstraňování závažných nedostatků způsobených negativními vlivy na dosavadní vývoj dítěte, např. vliv nepodnětného sociokulturního prostředí, nepřiměřené nároky předchozích vzdělávacích institucí, apod. Výchovná práce ve výchovném ústavu probíhá ve výchovné skupině vedené skupinovými vychovateli, několik těchto skupin tvoří kolektiv celého ústavu. Výchovnou skupinu lze vnímat jako ideální příklad formální skupiny v sociálně psychologickém smyslu, tedy jako soubor jedinců vzniklý vnějším zásahem (např. oproti přirozeně vzniklé skupině). Výchovná skupina funguje jako živý systém, v kterém probíhají sociálně dynamické procesy, její život je tedy třeba ze strany skupinových vychovatelů plánovat a snižovat tak riziko paraskupinového dění. Základním principem fungování výchovné skupiny a výchovného kolektivu je složka režimová, tedy stanovení funkčních, co možná reálnému životu blízkých

10 pravidel života skupiny, jejich vyžadování, dodržování a sankcionování přestoupení těchto pravidel formou hodnocení. Součástí výchovné složky je cílené vystavování dítěte účasti v dalších sociálních skupinách uvnitř výchovného zařízení (zájmová činnost, atd.) a vně výchovného zařízení (účast v reálných sociálních skupinách mimo výchovný ústav). V rámci výchovné skupiny se dítě dostává do sociálních situací, které do velké míry kopírují reálný život, a prostřednictvím jeho fungování v těchto situacích dostává dítě vnitřní i vnější zpětné vazby o svých dovednostech, silných a slabých stránkách své osobnosti a získává tak nové prosociální návyky a vzorce chování využitelné v pozdějším reálném životě. V souladu s etopedickým uvažováním sleduje zařízení tyto specifické cíle resocializace: - individuální rozvoj dítěte (rekonstrukce jeho osobnostních potencionalit) - společenská integrace dítěte (adaptace na společnost) Takto postulovaných resocializačních cílů je dosahováno sledováním a naplňováním následující posloupnosti dosahovaných změn: 1. náhled dítěte na jeho dosavadní chování 2. postupné získávání prosociálních vzorců chování 3. nácvik žádoucího chování 4. ověřování zvládnutí nových forem chování v reálném prostředí 5. vedení budoucího prosociálního způsobu života V rámci dosahování těchto resocializačních cílů používá zařízení následujících etopedických metod a technik: - sdělování rozhodnutí - poskytování výchovných rad - přesvědčování - sebepřesvědčování - organizování zkušeností (zprostředkování zkušenosti) - stimulační působení (opatření ve výchově) - metoda osobního vlivu (ovlivňováním autoritou, příkladem, vzorem) - organizace chování (vystavení dítěte záměrně vytvořeným modelovým situacím)

11 V nejnovějších teoretických koncepteech převýchovné práce je celé spektrum těchto výchovných aktivit nazýváno aktivní sociální učení. Teoreticky vychází koncept z uvažování kognitivní a behaviorální psychologie, která postuluje tři základní formy sociálního učení, tj.: nápodoba sociálního chování, zpevňování chování prostřednictvím pozitivních a negativních sankcí, identifikace s významnými osobami v sociálním okolí jedince. Sportovní činnost Očekávaným cílem je dobrá komunikace stran ve využití sportovního zařízení, bohatost sportu v ústavu, osobní hygiena dětí při tělesné výchově, kvalitní dopravní výchova, aktivní odpočinek při volném čase, účast vychovatelů a asistentů pedagoga na sportovních soutěžích, řádné udržování sportovního areálu. Kulturní činnost Úkolem je podněcovat děti ke zvýšení zájmu o kulturu. Sledováním nabízeného společenského kulturního spektra veřejností, ale i ústavem. Případně děti dále individuálně rozvíjet v oblasti hry na hudební nástroje, zpěvu, výtvarného umění a společenského tance. Pracovní činnost Snahou je vést děti k získání manuálních dovedností potřebných pro život a rozvíjet jejich motorické schopnosti, volní vlastnosti. V nově zrekonstruovaných skupinách rodinného typu se snažíme děti rozvíjet v oblastech domácích prací jako je praní, žehlení, vaření apod. Spolupráce s rodinou Úkolem je podporovat pravidelnou komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči a to ve všech jeho formách vzájemné návštěvy, korespondence, telefonický kontakt.

12 Mravní výchova Snažíme se vytvářet u dětí: citové působení k sobě samému i svému okolí. správné mezilidské vztahy ve vší jejich složitosti, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení, správné návyky společenského chování, jednání a vystupování, Pěstovat u dětí: Ohleduplnost k lidem a přírodě, kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost); jednat s dětmi jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory; odstranit ze svého jednání autokratické jednání, pokoušet se o rovnovážný stav ve vztahu vychovatel dítě, tím se odstraní v pocitu dítěte konfrontační představa funkci ústavu, kladný vztah k lidem postiženým, nemohoucím, odkázaným na pomoc druhých šetrné zacházení se zařízením ústavu, cizím majetkem. Estetická výchova Cílem je harmonický rozvoj osobnosti našich dětí. Snažíme se v dětech probudit a povzbuzovat zájem o krásno. Výchova k právnímu vědomí a rodičovství Ve výchově k rodičovství je elementárním prvkem v působení na osobu dítěte samotný harmonický příklad. Rozvoj právního vědomí zabezpečuje sociální pracovnice zařízení, návštěvy kurátorů, různé besedy na právní témata. Přírodovědný program a ekologická výchova - posílit vědomí dětí o stavu životního prostředí - zvýšit úroveň poznání planety - podpořit žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky.

13 Elementárně ekologickou výchovu představovat dětem v postoji člověka k přírodě. Významným prvkem výchovy k ekologii jsou i akce zaměřené na třídění odpadů. Zdravý životní styl Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity jsou pozitivně a smysluplně orientované činnosti, na jejichž tvorbě, plánování a realizaci se spolu s pedagogy podílí všechny děti. Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí. 5.3 Složka resocializační Jedná se o složku práce výchovného ústavu, která v sobě syntetizuje všechny uplatňované přístupy práce, které výchovný ústav realizuje. Cílem práce zařízení je nejen profesní příprava dítěte na jeho budoucí povolání, ale zvl. všestranný osobnostní rozvoj dítěte, saturace jeho ústředních emocionálních potřeb, rozvoj prosociálních dovedností a kvalit a celkový harmonický rozvoj. Cílová skupina: Osobnostní charakteristika: Cílovou skupinou resocializačního a reedukačního programu jsou děti VÚ Višňové. Jedná se o jedince mužského pohlaví ve věku mezi (19) lety se soudem nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Děti jsou vesměs nemotivované či pouze negativně motivované pro resocializační cíle zařízení, v zařízení nepobývají dobrovolně,

14 pocházejí z nemotivujícího až problematického sociálního zázemí, jejich mentální dispozice se pohybují v pásmu podprůměru až mentální retardace, někteří z nich jsou léčeni v psychiatrických zařízeních, mají v anamnéze disociální až asociální či antisociální zkušenost, většina pochází z etnicky minoritního prostředí. Resocializační a reedukační program: Vlastní resocializační a reedukační program je rozdělen do 4 základních etap, které sledují život dítěte od jeho přijetí do zařízení až po jeho výstup a fungování v reálném životě. V průběhu celého pobytu dítěte je realizován program osobního rozvoje dítěte nazývaný PROGRAM OSOBNÍHO ROZVOJE DÍTĚTE, který spojuje a koordinuje všechny oblasti života dítěte v zařízení. a) oblast vzdělávací, zahrnující přípravu na budoucí povolání, b) oblast výchovná a resocializační zahrnující složku režimovou, edukační, volnočasovou (činnostní terapie), terapii realitou, pracovní terapii, c) oblast poradenská zahrnující individuální psychologické poradenství a psychoterapii, skupinové a komunitní poradenství a psychoterapii, doplňkovou (zvl. dynamickou) psychodiagnostiku, d) oblast sociální, zahrnuje sociální diagnostiku a sociální práci, kontakt a spolupráci se sociálním okolím dítěte. 5.4 Školní a mimoškolní akce roku 2011 Mimoškolní akce roku 2011 Leden 2011 Milovy: Lyžařský výcvikový kurz. Návštěva zimního stadionu ve Znojmě Jevišovice - bowling Vytvoření ledového kluziště na hřišti VÚ Utkání v ledním hokeji s chlapci z městyse Višňové Únor 2011 Účast na olympiádě výchovných ústavů Valtice, Lednice, Mikulov poznávací vlastivědný výlet

15 Návštěva kina po skupinách Milovy: lyžařský výcvikový kurz Březen 2011 Sálová kopaná ve Višňovém Výlety spojené s rybařením Slup, Šatov poznávací výlet Výlet do Jevišovic bowling Návštěva VÚ Janštejn Duben 2011 Parkový den, spolupráce s MŠ, ZŠ Velikonoční výlet do Miroslavi, zhlédnutí skořápkovníku Výstavka prací s velikonoční a jarní tematikou Účast na XXI.roč. festivalu ZUČ výchovných ústavů - Chrudim Akce 100 jarních kilometrů turistické výlety Olešnické sportovní hry malá kopaná, florbal Květen 2011 Návštěva letního kina Účast a spoluúčast na akci: Dětský den spolupráce s městysem a SDH Višňové, CSH výchovných ústavu v Novém Jičíně Slavonice a okolí - poznávací výlet Volejbal s děvčaty s VÚ Moravský Krumlov Červen 2011 Účast a organizace Den dětí ve Višňovém Pracovní spolupráce s městysem Višňové Freeport Hatě nákup letního ošacení Návštěva koupaliště v Trstěnicích Ukončení činnosti zájmových kroužků Kopaná mezi pedagogy a chlapci Návštěva studentek SPgŠ Znojmo

16 Červenec, srpen 2011 Turisticky zaměřený pobyt Jeseníky, Karlov pod Pradědem Koupaliště Únanov soutěže v plavání Kemp Rouchovany relaxace, koupání, opalování Výlet - Vranov nad Dyjí Cykloturistika s koupáním v Trstěnicích Znojmo návštěva technického muzea historických vozidel a strojů Koupaliště Louka Znojmo- plavání, zábavné atrakce, Jevišovice výlet, bowling Výlet Ivančice, Zbýšov Horní Dunajovice - přehrada rybaření, koupání Návštěvy sportovních a kulturních akcí Září 2011 zahájení činnosti zájmových kroužků sportovní hry návštěvy fotbalových utkání cykloturistika turisticko vzdělávací akce Říjen 2011 Návštěvy fotbalových utkání fotbalové utkání dětí proti ped. pracovníkům Výlety do Brna s návštěvou kina turnaj ve stol. tenise Rybolov Listopad 2011 Sportovní činnosti v hale Turnaje v šipkách Návštěvy kina Aquapark Vyškov Prosinec 2011 Výlety za nákupy do Znojma Přípravy programu vánoční besídky Vánoční besídka s děvčaty se SZŠ Znojmo a ostatními hosty Halové sporty

17 Výlety s nákupy ošacení Znojmo, Hatě, Brno Akce pořádané Střední školou při VÚ Višňové v roce 2011: Divadelní představení. Brigáda na vybírání brambor. Exkurze Zahrada Čech Litoměřice Turnaj v nohejbale Dřevohostice. Organizace branného závodu ve VÚ Višňové. Sportovní hry v Olešnici na Moravě Návštěva studentek z SPgŠ Znojmo. Odborný výcvik pro firmu v Moravských Budějovicích. Odborný výcvik pro firmu v Prosiměřicích. Bruslení s děvčaty ve Velkém Meziříčí. Beseda PČR právní vědomí. Brigáda na sklizeň řepy. Exkurze sklárny Janštejn. Návštěva děvčat VÚ Velké Meziříčí. Vánoční dekorace, adventní věnce, výroba vánočních motivů a svícnů. Vánoční výstava ve Znojmě SOU Přímětická. Návštěva vánočního města Znojma. Gastronomická soutěž výchovných ústavů- dovednostní soutěž v tvorbě slavnostní tabule Návštěva vánoční výstavky ve Speciální škole Znojmo. Fotbalový turnaj ve sportovní hale ve Višňovém. Lyžařský výcvikový kurz I. ročník uč. oboru Stavební práce. Exkurze u větrné elektrárny v Břežanech, vodní dílo Nové Mlýny. Exkurze v Domě na půli cesty, CESOPU, Armádě spásy Brigáda pro OÚ ve Višňovém. Šatov, Ječmeniště výlet s návštěvou opevnění v Šatově. Utkání v kopané děti versus pedagogové Beseda s PČR Znojmo šikana, rasismus, xenofobie. Příprava dárků na dětský maškarní ples ve Višňovém. Návštěva výstavy Floria ve Věžkách u Kroměříže. Jarní úklidový den v parku.

18 Sportovní hry ve VÚ Dřevohostice nohejbal. Brigáda úklid a sušení sena. Branné pochodové cvičení Brigáda na okopávání řepy. Celodenní výlet zoo Jihlava. Celodenní výlet Pálavské vrchy. Závěrečné zkoušky, předávání VL. Vaření v přírodě, táboření. Brigáda na úpravách chodníků pro OÚ Višňové. 6. Spolupráce s ostatními institucemi Nemá-li dítě zajištěné dostatečně kvalitní zázemí (bydlení, práci) spolupracujeme Centrem sociální prevence v Brně (CESOP), jehož zřizovatelem je Magistrát města Brna. CESOP je otevřené koedukované odborné internátní zařízení, jehož cílem je snížit riziko vzniku kriminální recidivy, zabránit vlivům negativního sociálního prostředí, posilovat společensky přijatelné způsoby chování a podporovat aktivní překonávání sociálních problémů a krizových situací. Pobyt klientů je založen na dobrovolnosti. Dalším resocializačním zařízením je Dům na půli cesty jde chráněné bydlení pro přechodný pobyt chlapců a dívek, kteří odcházejí z dětských domovů a výchovných ústavů po dosažení plnoletosti, pro ty, kteří se ocitli v obtížné situaci, a pro děti z pěstounských rodin. Dům na půli cesty se snaží především o to, aby se stali samostatnějšími a dokázali vést plnohodnotný život. K zajištění potřeb dětí spolupracujeme i s ostatními. Jedná se především o PPP Znojmo, SPgŠ Znojmo, SZŠ a VOŠZ Znojmo, OÚ Višňové, SDH Višňové, MŠ a ZŠ Višňové, ostatními výchovnými ústavy v rámci společných kulturních a sportovních akcí, s PČR, Vězeňskou službou Znojmo, PMS Znojmo, státním zástupcem, úřady OSPOD, OS Znojmo, ostatními soudy a dalšími státními i nestátními organizacemi v rámci besed, přednášek, duchovní péče apod. Pro PMS Znojmo zajišťujeme výkon trestu obecně prospěšných prací pro naše děti.

19 Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství Prevence sociálně patologických jevů v našem zařízení probíhala na základě vypracovaného schváleného Minimálního preventivního programu. Zaměření MPP se i přes obšírnější rozpracovanost a detailnost opíralo o několik stěžejních bodů, které tvořily jádro prevence sociálně patologických jevů. Nesmírně důležitým cílem bylo učit děti pozitivně trávit svůj volný čas, učit je aktivně odpočívat, zdravě soutěžit, vzájemně komunikovat. K tomuto úkolu byly zaměřeny veškeré reedukační a resocializační snahy. Jeho plnění spočívalo v široké a pestré nabídce volnočasových aktivit dětí, jejichž zaměření bylo orientováno a směřováno na podporu a rozvoj jejich pozitivních zájmů a zálib. K naplňování byly zaměřeny veškeré školní i mimoškolní aktivity, nabídka zájmových kroužků, které vycházejí ze zájmů dětí. Také hudební škola, kterou měli děti možnost navštěvovat. Dalším neméně důležitým bodem byl rozvoj sociálních vztahů, vzájemné komunikace, sociálního cítění, optimalizace sociálního a psychického prostředí. Úkolem bylo nejenom toto monitorovat, ale i učit a rozvíjet. Dalším úkolem byl i rozvoj sociálně praktických dovedností. K plnění bylo využíváno veškerých příležitostí, ve kterých se poznatky sociálního učení odrážely v praktickém životě, v situacích přinášejících běžný život. Neopomíjená nezůstala ani osvětová činnost, na které se podílely vedle pedagogických pracovníků i ostatní instituce (PČR, vazební věznice, státní zástupce, pastorace, PMS aj.). 8. Vedlejší hospodářská činnost 9. Kontrolní činnost a inventarizace 9.1 Kontrolní činnost

20 V roce 2009 byla ve dnech až provedena kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky Finančním úřadem Znojmo. 9.2 Inventarizace Na základě zákona č. 563/1991 Sb. proběhla k řádná inventarizace hmotného majetku ke zjištění skutečného stavu majetku a závazků. Byla provedena inventarizace majetku hmotné povahy, zásob materiálu, peněz a cenin. Inventarizační komise vyhodnotila inventurní soupisy a provedla závěrečný inventarizační zápis. Záznamy o provedené inventarizaci byly porovnány s účetními zápisy. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Záznamy jsou archivovány. 10. Smluvní lékař Lékařská péče je zajištěna pomocí smluvního lékaře v místě, který zároveň zajišťuje preventivní a osvětovou činnost. Psychologická a psychiatrická péče je zajišťována smluvně na odborných pracovištích v takovém rozsahu, aby byly zajištěny konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Ve Višňovém dne Mgr. Zdenek VICHTA ředitel

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

KONCEPCE RESOCIALIZAČNÍHO A REEDUKAČNÍHO PROGRAMU VÚ a SŠ DŘEVOHOSTICE

KONCEPCE RESOCIALIZAČNÍHO A REEDUKAČNÍHO PROGRAMU VÚ a SŠ DŘEVOHOSTICE KONCEPCE RESOCIALIZAČNÍHO A REEDUKAČNÍHO PROGRAMU VÚ a SŠ DŘEVOHOSTICE Preambule: Koncepce resocializace a reedukace VÚ a SŠ Dřevohostice je ve shodě se závaznými předpisy a dokumenty zařízení. Jedná se

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Ing. Vladimíra Nováková Koncepce rozvoje školy pro roky 2015 2019. Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019

Ing. Vladimíra Nováková Koncepce rozvoje školy pro roky 2015 2019. Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019 Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019 Ing. Vladimíra Nováková V Chomutově, 25.5.2015 1 Obsah: Základní identifikační údaje... str. 3 Charakteristika školy... str. 3 SWOT analýza vnější analýza pohledu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více