Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011"

Transkript

1 - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

2 Historie Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově. Původní tvrz byla kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek přestavěna do renesanční podoby a byla přebudována v roce 1796 na zámek. Roku 1831 je zámek modernizován do dnešní podoby. Na višňovském panství se vystřídala celá řada vlastníků: Alexandr Elbogen, Jan Gabriel ze Selb, Jan Pavel z Buolu, hrabě Rudolf Taaffe. Rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spieglů, kde zůstává až do konce druhé světové války. Krátkou dobu byl zámek ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů. Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány z Kuřimi. Chlapci a děvčata navštěvovali místní ZDŠ. V roce 1965 se kapacita dětského domova snížila na 80 dětí. Byla zde také zřízena skupina dojíždějících učňů, kteří zůstávají v péči domova až do svých 18 let. Dnem byla v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem. K přejmenování na dětský výchovný ústav dochází v roce Od vzniká výchovný ústav pro chlapce ve věku 15 až 19 let. V současné době se užívá názvu Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Višňové, Zámek 1. Kapacita ústavu je 48 dětí. 2. Regionální začlenění Budova zámku je situována do středu městyse a stala se její neoddělitelnou součástí. Park, který je součástí výchovného ústavu, je zpřístupněn i široké veřejnosti. Sám městys leží ve středu trojúhelníka vytvořeného z měst: Moravské Budějovice, Moravský Krumlov a Znojmo. Městys leží v zemědělském kraji s vinařskou tradicí. Typickou bylo pro něj pěstování zeleniny, kterou produkoval dnes velice dobře prosperující Agroservis. Ten vyrostl na základech zemědělského družstva, se sídlem ve Višňovém. Zelinářská výroba se zpracovávala v místních Mrazírnách, jež s nástupem ekonomiky volného obchodu, uzavřely provoz. Višňové je městysem s počtem obyvatel kolem Ve svém bližším okolí patří počtem obyvatel mezi největší. Můžeme zde hovořit i o plné občanské vybavenosti. Najdeme zde ordinace lékařů, základní školu, mateřskou školu, lékárnu, řadu obchodů, benzínovou pumpu, poštovní úřad, stavební úřad, zabezpečení službami, stejně jako dnes jen příležitostně využívanou budovu kina s cyklopenzionem. Ze zájmových složek zde pracují

3 - 3 - myslivci, rybáři, hasiči, zahrádkáři a v neposlední řadě sportovci. I s těmito složkami ústav spolupracuje i v oblasti výchovy. Víceúčelová sportovní hala je využívána i pro potřeby výchovného ústavu, neboť ústav nemá vlastní tělocvičnu. 3. Objekt zařízení 3.1 Budova zámku Objekt zámku je rozdělen do tří pater. V přízemních prostorách je školní jídelna s kuchyní, kanceláře THP, ředitelna, dílna údržby, skladové prostory pro potraviny, šatna chlapců a zaměstnanců a, prádelna. Prádelna na základě živnostenského listu provozuje vedlejší hospodářskou činnost, kterou využívají především místní organizace a občané. Střední škola její učebny, dílna, sborovna, kabinet, cvičná kuchyně pro odborný výcvik Provoz společného stravování jsou v 1. patře zámku. Ubytovací prostory pro jednotlivé skupiny jsou umístěny v druhé části 1. patra a ve 2. patře. Chlapci jsou zde ubytováni ve 4 výchovných skupinách. V 1. patře se nachází zámecká kaple s původní malbou, která je chloubou celého zámku a kanceláře ved. učitelky, etopeda a zástupce ředitele. Ve 2. poschodí vedle výchovných skupin je dále místnost sálu. Do 2. poschodí je vyzdvižena pouze čelní část budovy. Podsklepena je naopak pouze zadní část budovy. V suterénech je vedle skladových prostor také plynová kotelna a sklad kol, dílna učebního oboru Stavební práce. 3.2 Zámecký park Naše zařízení sídlí v budově zámku, který je obklopen 15 hektarovým anglickým parkem. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný. Z listnatých pak javor tatarský, jerlín japonský, dřezovec trojtrný, jilm lysý a nahovětvec kanadský. Park je dendrologicky druhým nejvýznamnějším v Jihomoravském kraji.

4 - 4 - V areálu parku, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i polnosti, které jsou obhospodařovány i v rámci učebního oboru Sadovnické a květinářské práce. K těmto účelům slouží strojová výbava: traktory, vlečky, sekačky, motorové pily, křovinořezy aj. 3.3 Budova domečku V nově zrekonstruované budově bývalé prádelny se nacházejí dvě výchovné skupiny, zázemí pro zahradnice a kotelna. Budova je vytápěna ekologicky dřevoplynem. 3.4 Garáže K zajištění bezpečnosti a ochrany majetku slouží budova garáží, která je situována západně od budovy zámku. V nich parkují vedle služebních vozidel i traktory a ostatní mechanizace určená jak pro potřeby učebních oborů, tak i pro údržbu parku. Budova garáží byla nově zrekonstruována. 3.5 Zahrada, ovocný sad Východní část parku tvoří zahrada s řadou ovocných stromů. Tato je stejně jako ovocný sad, zahradnictví ve správě střední školy učebního oboru Sadovnické a květinářské práce. 3.6 Hřiště, kluziště V areálu sportovišť našeho zařízení najdeme víceúčelový kurt, který slouží jako hřiště na nohejbal a volejbal, basketbal. Dále pak osvětlené hřiště na kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách ve spolupráci s Úřadem městyse Višňové a SDH Višňové upravováno na ledovou plochu.

5 Bazén Součástí parku je i bazén, který slouží pro letní osvěžení a naplňování školních i mimoškolních aktivit nejen pro potřeby našich dětí, ale i veřejnosti. 3.8 Zahradnictví, skleníky Odborný výcvik učebních oborů Sadovnické a květinářské práce je vykonáván v zahradnictví a zahradě ústavu. Zahradnictví tvoří 2 skleníky, které jsou v zimním období vytápěny ekologicky dřevoplynem. Dále pak 3 nevytápěné skleníky, 150 ks pařeništních oken a otevřené záhony. 3.9 Zoo dvorek Součástí hospodářství je i zoo dvorek s pestrou škálou hospodářského zvířectva. Na správě tohoto dvorku se podílejí zájmově i děti. 4. Oblast personální Pedagogičtí pracovníci: - 1 ředitel - 1 speciální pedagog - 1 vedoucí učitel - 1 zástupce ředitele, vedoucí vychovatel - 6 učitelů - 9 vychovatel - 6 asistentů pedagoga Technicko hospodářští pracovníci. - 1 hospodářka - 1 sociální pracovnice

6 ,7 zdravotní sestra - 0,3 referent státní zprávy - 1 účetní - 1 mzdová účetní Provozní zaměstnanci: - 1 švadlena - 3,25 zahradník - 1 pradlena - 1 uklízečka vedoucí stravování - 4 kuchařky (úvazek 3,5) - 2 topiči (úvazek 0,8) - 2 údržbáři - řidiči Zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců se realizuje prostřednictvím dokončování studia, vzděláváním ve formě celoživotního vzdělávání kurzy, přednášky, semináře, školení, atd. 5. Cíle a úkoly VÚ Základním cílem VÚ je realizace reedukace a resocializace dítěte. Reedukace a resocializace vychází z úkolů založených na režimovém systému s využitím individuálního a komunitního přístupu. Hlavními úkoly jsou: ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti optimalizace životních perspektiv změna vnitřního psychického vnímání jedince úprava chápání vnějšího světa nabídka smysluplných programů a činností snaha o změnu postojů a chápání sebe sama Resocializační a reedukační program VÚ Višňové představuje ucelenou a provázanou kombinaci vzdělávacích, výchovných a resocializačních, poradenských a

7 - 7 - psychoterapeutických přístupů uplatňovaných při ovlivňování cílové skupiny mladistvých vykazujících známky celého spektra poruch chování. 5.1 Složka vzdělávací Výchovně vzdělávací práce střední školy při výchovném ústavu je zaměřena na podporu aktivního přístupu k vlastnímu vzdělávání a naplnění vzdělávacího potenciálu každého dítěte. Dalším záměrem je rozvoj a kultivace osobnosti dítěte, poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebným k uplatnění dětí v praktickém životě v rámci profesní přípravy na budoucí povolání. Střední škola vyučuje dvouletému učebnímu oboru E/002 Stavební práce a učebnímu oboru E/005 Sadovnické a květinářské práce. Studium žáků v těchto oborech umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen v našem regionu. Odborný výcvik je vyučován přímo ve SŠ, a to ve sklenících, na ústavní zahradě, v rozsáhlém zámeckém parku i v celém areálu zařízení, kde se provádí drobné zednické opravy. Ke zdokonalení praktických dovedností v odborném výcviku u učebního oboru stavební práce využíváme spolupráci stavebních firem. Tyto učební obory jsou z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Dále získávají učni znalosti ve dvouletém učebním oboru E/02 Práce ve stravování, který nahradil učební obor E/501 Provoz společného stravování, tento je dobíhající. K odbornému výcviku je využívána nově vybudovaná cvičná školní kuchyně, která je i moderně zařízení a vybavena. Ze strany chlapců je o tento učební obor značný zájem. Praktická škola je jednoletá, kód C/00l. Do praktické školy jednoleté jsou zařazováni chlapci, kteří do našeho zařízení byli přijati v průběhu školního roku, kteří vzhledem ke svému věku by neměli možnost dokončit dvouletý učební obor anebo ti, kteří by se svými schopnostmi a vědomostmi učební obory nezvládli zdárně dokončit.

8 - 8 - Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: Číslo oboru: E/005 Sadovnické a květinářské práce schválený MŠMT dne l5. září 2003 č.j / E/002 Stavební práce schválený MŠMT dne 20. listopadu 2003 č.j / E/501 - Provoz společného stravování schválený MŠMT dne l č.j / C/001 - Praktická škola jednoletá - schválený MŠMT dne č.j / E/02 - Práce ve stravování ŠVP s platností od Od l , kdy došlo ke změně v názvu zařízení na Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, učební obory byly zařazeny pod střední školu. Kurz na doplnění základního vzdělání: Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15 zajišťujeme pro žáky, kteří jsou k nám přemístěni s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než 9 ročníku, dokončení 9. třídy v kurzu na doplnění základního vzdělání. Ve školním roce dokončili tento kurz 2 - žáci Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo do ústavu 23 dětí. U 1 chlapce bylo uskutečněno přechodné ubytování ze zařízení a v průběhu šk. roku odešlo ze zařízení 23 chlapců. Kapacita ústavu k byla naplněna na 100 %. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: - 1 vychovatel v současné době studuje v magisterském studijním programu a 3 vychovatelé v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - speciální pedagog etoped studuje v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - 1 vychovatelka studuje v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - ředitel a zástupce ředitele jsou členy FICE a zúčastnili se jejich seminářů

9 ředitel a zástupce ředitele jsou zapojeni v projektu TANDEMY pod záštitou IPP Praha - etoped je zařazen v dlouhodobém výcvikovém programu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží, současně studuje stud.bakalářský program spec. pedagogika - 1 z učitelů zahájil studium v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - 1 učitel se zúčastnil kurzu o stresu a jeho zvládání a kurzu instruktorů školního lyžování - 1 učitel a 1 vychovatel se zúčastnili kurzu o šikaně - 2 asistenti pedagoga se zúčastnili studia pro asistenty pedagoga u SSŠ Brno 5.2 Složka výchovná Výchovný ústav jako typická instituce sociální kontroly poskytuje celé spektrum klientem nevyžádaných služeb dětem a mladým lidem vykazujícím známky poruch chování v úrovni disociality, asociality až antisociality. Obecným cílem poskytovaných služeb je ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti jeho fungování v reálném životě. K tomuto cíli používá výchovný ústav široké spektrum pedagogických, speciálně pedagogických, poradenských a psychoterapeutických metod. Nejčastěji se používané spektrum metod výchovného ústavu dělí na složku vzdělávací, složku výchovnou a složku poradenskou. Specifický význam výchovného ústavu spočívá v odstraňování závažných nedostatků způsobených negativními vlivy na dosavadní vývoj dítěte, např. vliv nepodnětného sociokulturního prostředí, nepřiměřené nároky předchozích vzdělávacích institucí, apod. Výchovná práce ve výchovném ústavu probíhá ve výchovné skupině vedené skupinovými vychovateli, několik těchto skupin tvoří kolektiv celého ústavu. Výchovnou skupinu lze vnímat jako ideální příklad formální skupiny v sociálně psychologickém smyslu, tedy jako soubor jedinců vzniklý vnějším zásahem (např. oproti přirozeně vzniklé skupině). Výchovná skupina funguje jako živý systém, v kterém probíhají sociálně dynamické procesy, její život je tedy třeba ze strany skupinových vychovatelů plánovat a snižovat tak riziko paraskupinového dění. Základním principem fungování výchovné skupiny a výchovného kolektivu je složka režimová, tedy stanovení funkčních, co možná reálnému životu blízkých

10 pravidel života skupiny, jejich vyžadování, dodržování a sankcionování přestoupení těchto pravidel formou hodnocení. Součástí výchovné složky je cílené vystavování dítěte účasti v dalších sociálních skupinách uvnitř výchovného zařízení (zájmová činnost, atd.) a vně výchovného zařízení (účast v reálných sociálních skupinách mimo výchovný ústav). V rámci výchovné skupiny se dítě dostává do sociálních situací, které do velké míry kopírují reálný život, a prostřednictvím jeho fungování v těchto situacích dostává dítě vnitřní i vnější zpětné vazby o svých dovednostech, silných a slabých stránkách své osobnosti a získává tak nové prosociální návyky a vzorce chování využitelné v pozdějším reálném životě. V souladu s etopedickým uvažováním sleduje zařízení tyto specifické cíle resocializace: - individuální rozvoj dítěte (rekonstrukce jeho osobnostních potencionalit) - společenská integrace dítěte (adaptace na společnost) Takto postulovaných resocializačních cílů je dosahováno sledováním a naplňováním následující posloupnosti dosahovaných změn: 1. náhled dítěte na jeho dosavadní chování 2. postupné získávání prosociálních vzorců chování 3. nácvik žádoucího chování 4. ověřování zvládnutí nových forem chování v reálném prostředí 5. vedení budoucího prosociálního způsobu života V rámci dosahování těchto resocializačních cílů používá zařízení následujících etopedických metod a technik: - sdělování rozhodnutí - poskytování výchovných rad - přesvědčování - sebepřesvědčování - organizování zkušeností (zprostředkování zkušenosti) - stimulační působení (opatření ve výchově) - metoda osobního vlivu (ovlivňováním autoritou, příkladem, vzorem) - organizace chování (vystavení dítěte záměrně vytvořeným modelovým situacím)

11 V nejnovějších teoretických koncepteech převýchovné práce je celé spektrum těchto výchovných aktivit nazýváno aktivní sociální učení. Teoreticky vychází koncept z uvažování kognitivní a behaviorální psychologie, která postuluje tři základní formy sociálního učení, tj.: nápodoba sociálního chování, zpevňování chování prostřednictvím pozitivních a negativních sankcí, identifikace s významnými osobami v sociálním okolí jedince. Sportovní činnost Očekávaným cílem je dobrá komunikace stran ve využití sportovního zařízení, bohatost sportu v ústavu, osobní hygiena dětí při tělesné výchově, kvalitní dopravní výchova, aktivní odpočinek při volném čase, účast vychovatelů a asistentů pedagoga na sportovních soutěžích, řádné udržování sportovního areálu. Kulturní činnost Úkolem je podněcovat děti ke zvýšení zájmu o kulturu. Sledováním nabízeného společenského kulturního spektra veřejností, ale i ústavem. Případně děti dále individuálně rozvíjet v oblasti hry na hudební nástroje, zpěvu, výtvarného umění a společenského tance. Pracovní činnost Snahou je vést děti k získání manuálních dovedností potřebných pro život a rozvíjet jejich motorické schopnosti, volní vlastnosti. V nově zrekonstruovaných skupinách rodinného typu se snažíme děti rozvíjet v oblastech domácích prací jako je praní, žehlení, vaření apod. Spolupráce s rodinou Úkolem je podporovat pravidelnou komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči a to ve všech jeho formách vzájemné návštěvy, korespondence, telefonický kontakt.

12 Mravní výchova Snažíme se vytvářet u dětí: citové působení k sobě samému i svému okolí. správné mezilidské vztahy ve vší jejich složitosti, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení, správné návyky společenského chování, jednání a vystupování, Pěstovat u dětí: Ohleduplnost k lidem a přírodě, kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost); jednat s dětmi jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory; odstranit ze svého jednání autokratické jednání, pokoušet se o rovnovážný stav ve vztahu vychovatel dítě, tím se odstraní v pocitu dítěte konfrontační představa funkci ústavu, kladný vztah k lidem postiženým, nemohoucím, odkázaným na pomoc druhých šetrné zacházení se zařízením ústavu, cizím majetkem. Estetická výchova Cílem je harmonický rozvoj osobnosti našich dětí. Snažíme se v dětech probudit a povzbuzovat zájem o krásno. Výchova k právnímu vědomí a rodičovství Ve výchově k rodičovství je elementárním prvkem v působení na osobu dítěte samotný harmonický příklad. Rozvoj právního vědomí zabezpečuje sociální pracovnice zařízení, návštěvy kurátorů, různé besedy na právní témata. Přírodovědný program a ekologická výchova - posílit vědomí dětí o stavu životního prostředí - zvýšit úroveň poznání planety - podpořit žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky.

13 Elementárně ekologickou výchovu představovat dětem v postoji člověka k přírodě. Významným prvkem výchovy k ekologii jsou i akce zaměřené na třídění odpadů. Zdravý životní styl Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity jsou pozitivně a smysluplně orientované činnosti, na jejichž tvorbě, plánování a realizaci se spolu s pedagogy podílí všechny děti. Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí. 5.3 Složka resocializační Jedná se o složku práce výchovného ústavu, která v sobě syntetizuje všechny uplatňované přístupy práce, které výchovný ústav realizuje. Cílem práce zařízení je nejen profesní příprava dítěte na jeho budoucí povolání, ale zvl. všestranný osobnostní rozvoj dítěte, saturace jeho ústředních emocionálních potřeb, rozvoj prosociálních dovedností a kvalit a celkový harmonický rozvoj. Cílová skupina: Osobnostní charakteristika: Cílovou skupinou resocializačního a reedukačního programu jsou děti VÚ Višňové. Jedná se o jedince mužského pohlaví ve věku mezi (19) lety se soudem nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Děti jsou vesměs nemotivované či pouze negativně motivované pro resocializační cíle zařízení, v zařízení nepobývají dobrovolně,

14 pocházejí z nemotivujícího až problematického sociálního zázemí, jejich mentální dispozice se pohybují v pásmu podprůměru až mentální retardace, někteří z nich jsou léčeni v psychiatrických zařízeních, mají v anamnéze disociální až asociální či antisociální zkušenost, většina pochází z etnicky minoritního prostředí. Resocializační a reedukační program: Vlastní resocializační a reedukační program je rozdělen do 4 základních etap, které sledují život dítěte od jeho přijetí do zařízení až po jeho výstup a fungování v reálném životě. V průběhu celého pobytu dítěte je realizován program osobního rozvoje dítěte nazývaný PROGRAM OSOBNÍHO ROZVOJE DÍTĚTE, který spojuje a koordinuje všechny oblasti života dítěte v zařízení. a) oblast vzdělávací, zahrnující přípravu na budoucí povolání, b) oblast výchovná a resocializační zahrnující složku režimovou, edukační, volnočasovou (činnostní terapie), terapii realitou, pracovní terapii, c) oblast poradenská zahrnující individuální psychologické poradenství a psychoterapii, skupinové a komunitní poradenství a psychoterapii, doplňkovou (zvl. dynamickou) psychodiagnostiku, d) oblast sociální, zahrnuje sociální diagnostiku a sociální práci, kontakt a spolupráci se sociálním okolím dítěte. 5.4 Školní a mimoškolní akce roku 2011 Mimoškolní akce roku 2011 Leden 2011 Milovy: Lyžařský výcvikový kurz. Návštěva zimního stadionu ve Znojmě Jevišovice - bowling Vytvoření ledového kluziště na hřišti VÚ Utkání v ledním hokeji s chlapci z městyse Višňové Únor 2011 Účast na olympiádě výchovných ústavů Valtice, Lednice, Mikulov poznávací vlastivědný výlet

15 Návštěva kina po skupinách Milovy: lyžařský výcvikový kurz Březen 2011 Sálová kopaná ve Višňovém Výlety spojené s rybařením Slup, Šatov poznávací výlet Výlet do Jevišovic bowling Návštěva VÚ Janštejn Duben 2011 Parkový den, spolupráce s MŠ, ZŠ Velikonoční výlet do Miroslavi, zhlédnutí skořápkovníku Výstavka prací s velikonoční a jarní tematikou Účast na XXI.roč. festivalu ZUČ výchovných ústavů - Chrudim Akce 100 jarních kilometrů turistické výlety Olešnické sportovní hry malá kopaná, florbal Květen 2011 Návštěva letního kina Účast a spoluúčast na akci: Dětský den spolupráce s městysem a SDH Višňové, CSH výchovných ústavu v Novém Jičíně Slavonice a okolí - poznávací výlet Volejbal s děvčaty s VÚ Moravský Krumlov Červen 2011 Účast a organizace Den dětí ve Višňovém Pracovní spolupráce s městysem Višňové Freeport Hatě nákup letního ošacení Návštěva koupaliště v Trstěnicích Ukončení činnosti zájmových kroužků Kopaná mezi pedagogy a chlapci Návštěva studentek SPgŠ Znojmo

16 Červenec, srpen 2011 Turisticky zaměřený pobyt Jeseníky, Karlov pod Pradědem Koupaliště Únanov soutěže v plavání Kemp Rouchovany relaxace, koupání, opalování Výlet - Vranov nad Dyjí Cykloturistika s koupáním v Trstěnicích Znojmo návštěva technického muzea historických vozidel a strojů Koupaliště Louka Znojmo- plavání, zábavné atrakce, Jevišovice výlet, bowling Výlet Ivančice, Zbýšov Horní Dunajovice - přehrada rybaření, koupání Návštěvy sportovních a kulturních akcí Září 2011 zahájení činnosti zájmových kroužků sportovní hry návštěvy fotbalových utkání cykloturistika turisticko vzdělávací akce Říjen 2011 Návštěvy fotbalových utkání fotbalové utkání dětí proti ped. pracovníkům Výlety do Brna s návštěvou kina turnaj ve stol. tenise Rybolov Listopad 2011 Sportovní činnosti v hale Turnaje v šipkách Návštěvy kina Aquapark Vyškov Prosinec 2011 Výlety za nákupy do Znojma Přípravy programu vánoční besídky Vánoční besídka s děvčaty se SZŠ Znojmo a ostatními hosty Halové sporty

17 Výlety s nákupy ošacení Znojmo, Hatě, Brno Akce pořádané Střední školou při VÚ Višňové v roce 2011: Divadelní představení. Brigáda na vybírání brambor. Exkurze Zahrada Čech Litoměřice Turnaj v nohejbale Dřevohostice. Organizace branného závodu ve VÚ Višňové. Sportovní hry v Olešnici na Moravě Návštěva studentek z SPgŠ Znojmo. Odborný výcvik pro firmu v Moravských Budějovicích. Odborný výcvik pro firmu v Prosiměřicích. Bruslení s děvčaty ve Velkém Meziříčí. Beseda PČR právní vědomí. Brigáda na sklizeň řepy. Exkurze sklárny Janštejn. Návštěva děvčat VÚ Velké Meziříčí. Vánoční dekorace, adventní věnce, výroba vánočních motivů a svícnů. Vánoční výstava ve Znojmě SOU Přímětická. Návštěva vánočního města Znojma. Gastronomická soutěž výchovných ústavů- dovednostní soutěž v tvorbě slavnostní tabule Návštěva vánoční výstavky ve Speciální škole Znojmo. Fotbalový turnaj ve sportovní hale ve Višňovém. Lyžařský výcvikový kurz I. ročník uč. oboru Stavební práce. Exkurze u větrné elektrárny v Břežanech, vodní dílo Nové Mlýny. Exkurze v Domě na půli cesty, CESOPU, Armádě spásy Brigáda pro OÚ ve Višňovém. Šatov, Ječmeniště výlet s návštěvou opevnění v Šatově. Utkání v kopané děti versus pedagogové Beseda s PČR Znojmo šikana, rasismus, xenofobie. Příprava dárků na dětský maškarní ples ve Višňovém. Návštěva výstavy Floria ve Věžkách u Kroměříže. Jarní úklidový den v parku.

18 Sportovní hry ve VÚ Dřevohostice nohejbal. Brigáda úklid a sušení sena. Branné pochodové cvičení Brigáda na okopávání řepy. Celodenní výlet zoo Jihlava. Celodenní výlet Pálavské vrchy. Závěrečné zkoušky, předávání VL. Vaření v přírodě, táboření. Brigáda na úpravách chodníků pro OÚ Višňové. 6. Spolupráce s ostatními institucemi Nemá-li dítě zajištěné dostatečně kvalitní zázemí (bydlení, práci) spolupracujeme Centrem sociální prevence v Brně (CESOP), jehož zřizovatelem je Magistrát města Brna. CESOP je otevřené koedukované odborné internátní zařízení, jehož cílem je snížit riziko vzniku kriminální recidivy, zabránit vlivům negativního sociálního prostředí, posilovat společensky přijatelné způsoby chování a podporovat aktivní překonávání sociálních problémů a krizových situací. Pobyt klientů je založen na dobrovolnosti. Dalším resocializačním zařízením je Dům na půli cesty jde chráněné bydlení pro přechodný pobyt chlapců a dívek, kteří odcházejí z dětských domovů a výchovných ústavů po dosažení plnoletosti, pro ty, kteří se ocitli v obtížné situaci, a pro děti z pěstounských rodin. Dům na půli cesty se snaží především o to, aby se stali samostatnějšími a dokázali vést plnohodnotný život. K zajištění potřeb dětí spolupracujeme i s ostatními. Jedná se především o PPP Znojmo, SPgŠ Znojmo, SZŠ a VOŠZ Znojmo, OÚ Višňové, SDH Višňové, MŠ a ZŠ Višňové, ostatními výchovnými ústavy v rámci společných kulturních a sportovních akcí, s PČR, Vězeňskou službou Znojmo, PMS Znojmo, státním zástupcem, úřady OSPOD, OS Znojmo, ostatními soudy a dalšími státními i nestátními organizacemi v rámci besed, přednášek, duchovní péče apod. Pro PMS Znojmo zajišťujeme výkon trestu obecně prospěšných prací pro naše děti.

19 Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství Prevence sociálně patologických jevů v našem zařízení probíhala na základě vypracovaného schváleného Minimálního preventivního programu. Zaměření MPP se i přes obšírnější rozpracovanost a detailnost opíralo o několik stěžejních bodů, které tvořily jádro prevence sociálně patologických jevů. Nesmírně důležitým cílem bylo učit děti pozitivně trávit svůj volný čas, učit je aktivně odpočívat, zdravě soutěžit, vzájemně komunikovat. K tomuto úkolu byly zaměřeny veškeré reedukační a resocializační snahy. Jeho plnění spočívalo v široké a pestré nabídce volnočasových aktivit dětí, jejichž zaměření bylo orientováno a směřováno na podporu a rozvoj jejich pozitivních zájmů a zálib. K naplňování byly zaměřeny veškeré školní i mimoškolní aktivity, nabídka zájmových kroužků, které vycházejí ze zájmů dětí. Také hudební škola, kterou měli děti možnost navštěvovat. Dalším neméně důležitým bodem byl rozvoj sociálních vztahů, vzájemné komunikace, sociálního cítění, optimalizace sociálního a psychického prostředí. Úkolem bylo nejenom toto monitorovat, ale i učit a rozvíjet. Dalším úkolem byl i rozvoj sociálně praktických dovedností. K plnění bylo využíváno veškerých příležitostí, ve kterých se poznatky sociálního učení odrážely v praktickém životě, v situacích přinášejících běžný život. Neopomíjená nezůstala ani osvětová činnost, na které se podílely vedle pedagogických pracovníků i ostatní instituce (PČR, vazební věznice, státní zástupce, pastorace, PMS aj.). 8. Vedlejší hospodářská činnost 9. Kontrolní činnost a inventarizace 9.1 Kontrolní činnost

20 V roce 2009 byla ve dnech až provedena kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky Finančním úřadem Znojmo. 9.2 Inventarizace Na základě zákona č. 563/1991 Sb. proběhla k řádná inventarizace hmotného majetku ke zjištění skutečného stavu majetku a závazků. Byla provedena inventarizace majetku hmotné povahy, zásob materiálu, peněz a cenin. Inventarizační komise vyhodnotila inventurní soupisy a provedla závěrečný inventarizační zápis. Záznamy o provedené inventarizaci byly porovnány s účetními zápisy. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Záznamy jsou archivovány. 10. Smluvní lékař Lékařská péče je zajištěna pomocí smluvního lékaře v místě, který zároveň zajišťuje preventivní a osvětovou činnost. Psychologická a psychiatrická péče je zajišťována smluvně na odborných pracovištích v takovém rozsahu, aby byly zajištěny konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Ve Višňovém dne Mgr. Zdenek VICHTA ředitel

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva šk. rok 2012/2013. říjen 2013 - 1 -

Výroční zpráva šk. rok 2012/2013. říjen 2013 - 1 - Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543 420 751, 543 420 753, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz Výroční zpráva šk. rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více