Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011"

Transkript

1 - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

2 Historie Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově. Původní tvrz byla kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek přestavěna do renesanční podoby a byla přebudována v roce 1796 na zámek. Roku 1831 je zámek modernizován do dnešní podoby. Na višňovském panství se vystřídala celá řada vlastníků: Alexandr Elbogen, Jan Gabriel ze Selb, Jan Pavel z Buolu, hrabě Rudolf Taaffe. Rokem 1836 přechází panství do rukou hraběcího rodu Spieglů, kde zůstává až do konce druhé světové války. Krátkou dobu byl zámek ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů. Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány z Kuřimi. Chlapci a děvčata navštěvovali místní ZDŠ. V roce 1965 se kapacita dětského domova snížila na 80 dětí. Byla zde také zřízena skupina dojíždějících učňů, kteří zůstávají v péči domova až do svých 18 let. Dnem byla v budově otevřena základní devítiletá škola s dětským domovem. K přejmenování na dětský výchovný ústav dochází v roce Od vzniká výchovný ústav pro chlapce ve věku 15 až 19 let. V současné době se užívá názvu Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Višňové, Zámek 1. Kapacita ústavu je 48 dětí. 2. Regionální začlenění Budova zámku je situována do středu městyse a stala se její neoddělitelnou součástí. Park, který je součástí výchovného ústavu, je zpřístupněn i široké veřejnosti. Sám městys leží ve středu trojúhelníka vytvořeného z měst: Moravské Budějovice, Moravský Krumlov a Znojmo. Městys leží v zemědělském kraji s vinařskou tradicí. Typickou bylo pro něj pěstování zeleniny, kterou produkoval dnes velice dobře prosperující Agroservis. Ten vyrostl na základech zemědělského družstva, se sídlem ve Višňovém. Zelinářská výroba se zpracovávala v místních Mrazírnách, jež s nástupem ekonomiky volného obchodu, uzavřely provoz. Višňové je městysem s počtem obyvatel kolem Ve svém bližším okolí patří počtem obyvatel mezi největší. Můžeme zde hovořit i o plné občanské vybavenosti. Najdeme zde ordinace lékařů, základní školu, mateřskou školu, lékárnu, řadu obchodů, benzínovou pumpu, poštovní úřad, stavební úřad, zabezpečení službami, stejně jako dnes jen příležitostně využívanou budovu kina s cyklopenzionem. Ze zájmových složek zde pracují

3 - 3 - myslivci, rybáři, hasiči, zahrádkáři a v neposlední řadě sportovci. I s těmito složkami ústav spolupracuje i v oblasti výchovy. Víceúčelová sportovní hala je využívána i pro potřeby výchovného ústavu, neboť ústav nemá vlastní tělocvičnu. 3. Objekt zařízení 3.1 Budova zámku Objekt zámku je rozdělen do tří pater. V přízemních prostorách je školní jídelna s kuchyní, kanceláře THP, ředitelna, dílna údržby, skladové prostory pro potraviny, šatna chlapců a zaměstnanců a, prádelna. Prádelna na základě živnostenského listu provozuje vedlejší hospodářskou činnost, kterou využívají především místní organizace a občané. Střední škola její učebny, dílna, sborovna, kabinet, cvičná kuchyně pro odborný výcvik Provoz společného stravování jsou v 1. patře zámku. Ubytovací prostory pro jednotlivé skupiny jsou umístěny v druhé části 1. patra a ve 2. patře. Chlapci jsou zde ubytováni ve 4 výchovných skupinách. V 1. patře se nachází zámecká kaple s původní malbou, která je chloubou celého zámku a kanceláře ved. učitelky, etopeda a zástupce ředitele. Ve 2. poschodí vedle výchovných skupin je dále místnost sálu. Do 2. poschodí je vyzdvižena pouze čelní část budovy. Podsklepena je naopak pouze zadní část budovy. V suterénech je vedle skladových prostor také plynová kotelna a sklad kol, dílna učebního oboru Stavební práce. 3.2 Zámecký park Naše zařízení sídlí v budově zámku, který je obklopen 15 hektarovým anglickým parkem. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný. Z listnatých pak javor tatarský, jerlín japonský, dřezovec trojtrný, jilm lysý a nahovětvec kanadský. Park je dendrologicky druhým nejvýznamnějším v Jihomoravském kraji.

4 - 4 - V areálu parku, jehož údržba si v průběhu roku vyžaduje nemalé pracovní úsilí, jsou i polnosti, které jsou obhospodařovány i v rámci učebního oboru Sadovnické a květinářské práce. K těmto účelům slouží strojová výbava: traktory, vlečky, sekačky, motorové pily, křovinořezy aj. 3.3 Budova domečku V nově zrekonstruované budově bývalé prádelny se nacházejí dvě výchovné skupiny, zázemí pro zahradnice a kotelna. Budova je vytápěna ekologicky dřevoplynem. 3.4 Garáže K zajištění bezpečnosti a ochrany majetku slouží budova garáží, která je situována západně od budovy zámku. V nich parkují vedle služebních vozidel i traktory a ostatní mechanizace určená jak pro potřeby učebních oborů, tak i pro údržbu parku. Budova garáží byla nově zrekonstruována. 3.5 Zahrada, ovocný sad Východní část parku tvoří zahrada s řadou ovocných stromů. Tato je stejně jako ovocný sad, zahradnictví ve správě střední školy učebního oboru Sadovnické a květinářské práce. 3.6 Hřiště, kluziště V areálu sportovišť našeho zařízení najdeme víceúčelový kurt, který slouží jako hřiště na nohejbal a volejbal, basketbal. Dále pak osvětlené hřiště na kopanou, které je v zimním období při příznivých podmínkách ve spolupráci s Úřadem městyse Višňové a SDH Višňové upravováno na ledovou plochu.

5 Bazén Součástí parku je i bazén, který slouží pro letní osvěžení a naplňování školních i mimoškolních aktivit nejen pro potřeby našich dětí, ale i veřejnosti. 3.8 Zahradnictví, skleníky Odborný výcvik učebních oborů Sadovnické a květinářské práce je vykonáván v zahradnictví a zahradě ústavu. Zahradnictví tvoří 2 skleníky, které jsou v zimním období vytápěny ekologicky dřevoplynem. Dále pak 3 nevytápěné skleníky, 150 ks pařeništních oken a otevřené záhony. 3.9 Zoo dvorek Součástí hospodářství je i zoo dvorek s pestrou škálou hospodářského zvířectva. Na správě tohoto dvorku se podílejí zájmově i děti. 4. Oblast personální Pedagogičtí pracovníci: - 1 ředitel - 1 speciální pedagog - 1 vedoucí učitel - 1 zástupce ředitele, vedoucí vychovatel - 6 učitelů - 9 vychovatel - 6 asistentů pedagoga Technicko hospodářští pracovníci. - 1 hospodářka - 1 sociální pracovnice

6 ,7 zdravotní sestra - 0,3 referent státní zprávy - 1 účetní - 1 mzdová účetní Provozní zaměstnanci: - 1 švadlena - 3,25 zahradník - 1 pradlena - 1 uklízečka vedoucí stravování - 4 kuchařky (úvazek 3,5) - 2 topiči (úvazek 0,8) - 2 údržbáři - řidiči Zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců se realizuje prostřednictvím dokončování studia, vzděláváním ve formě celoživotního vzdělávání kurzy, přednášky, semináře, školení, atd. 5. Cíle a úkoly VÚ Základním cílem VÚ je realizace reedukace a resocializace dítěte. Reedukace a resocializace vychází z úkolů založených na režimovém systému s využitím individuálního a komunitního přístupu. Hlavními úkoly jsou: ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti optimalizace životních perspektiv změna vnitřního psychického vnímání jedince úprava chápání vnějšího světa nabídka smysluplných programů a činností snaha o změnu postojů a chápání sebe sama Resocializační a reedukační program VÚ Višňové představuje ucelenou a provázanou kombinaci vzdělávacích, výchovných a resocializačních, poradenských a

7 - 7 - psychoterapeutických přístupů uplatňovaných při ovlivňování cílové skupiny mladistvých vykazujících známky celého spektra poruch chování. 5.1 Složka vzdělávací Výchovně vzdělávací práce střední školy při výchovném ústavu je zaměřena na podporu aktivního přístupu k vlastnímu vzdělávání a naplnění vzdělávacího potenciálu každého dítěte. Dalším záměrem je rozvoj a kultivace osobnosti dítěte, poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebným k uplatnění dětí v praktickém životě v rámci profesní přípravy na budoucí povolání. Střední škola vyučuje dvouletému učebnímu oboru E/002 Stavební práce a učebnímu oboru E/005 Sadovnické a květinářské práce. Studium žáků v těchto oborech umožňuje absolventům získat znalosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen v našem regionu. Odborný výcvik je vyučován přímo ve SŠ, a to ve sklenících, na ústavní zahradě, v rozsáhlém zámeckém parku i v celém areálu zařízení, kde se provádí drobné zednické opravy. Ke zdokonalení praktických dovedností v odborném výcviku u učebního oboru stavební práce využíváme spolupráci stavebních firem. Tyto učební obory jsou z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Dále získávají učni znalosti ve dvouletém učebním oboru E/02 Práce ve stravování, který nahradil učební obor E/501 Provoz společného stravování, tento je dobíhající. K odbornému výcviku je využívána nově vybudovaná cvičná školní kuchyně, která je i moderně zařízení a vybavena. Ze strany chlapců je o tento učební obor značný zájem. Praktická škola je jednoletá, kód C/00l. Do praktické školy jednoleté jsou zařazováni chlapci, kteří do našeho zařízení byli přijati v průběhu školního roku, kteří vzhledem ke svému věku by neměli možnost dokončit dvouletý učební obor anebo ti, kteří by se svými schopnostmi a vědomostmi učební obory nezvládli zdárně dokončit.

8 - 8 - Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami: Číslo oboru: E/005 Sadovnické a květinářské práce schválený MŠMT dne l5. září 2003 č.j / E/002 Stavební práce schválený MŠMT dne 20. listopadu 2003 č.j / E/501 - Provoz společného stravování schválený MŠMT dne l č.j / C/001 - Praktická škola jednoletá - schválený MŠMT dne č.j / E/02 - Práce ve stravování ŠVP s platností od Od l , kdy došlo ke změně v názvu zařízení na Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, učební obory byly zařazeny pod střední školu. Kurz na doplnění základního vzdělání: Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15 zajišťujeme pro žáky, kteří jsou k nám přemístěni s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než 9 ročníku, dokončení 9. třídy v kurzu na doplnění základního vzdělání. Ve školním roce dokončili tento kurz 2 - žáci Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo do ústavu 23 dětí. U 1 chlapce bylo uskutečněno přechodné ubytování ze zařízení a v průběhu šk. roku odešlo ze zařízení 23 chlapců. Kapacita ústavu k byla naplněna na 100 %. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: - 1 vychovatel v současné době studuje v magisterském studijním programu a 3 vychovatelé v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - speciální pedagog etoped studuje v bakalářském studijním programu speciální pedagogika - 1 vychovatelka studuje v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - ředitel a zástupce ředitele jsou členy FICE a zúčastnili se jejich seminářů

9 ředitel a zástupce ředitele jsou zapojeni v projektu TANDEMY pod záštitou IPP Praha - etoped je zařazen v dlouhodobém výcvikovém programu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží, současně studuje stud.bakalářský program spec. pedagogika - 1 z učitelů zahájil studium v bakalářském studijním programu sociální pedagogika - 1 učitel se zúčastnil kurzu o stresu a jeho zvládání a kurzu instruktorů školního lyžování - 1 učitel a 1 vychovatel se zúčastnili kurzu o šikaně - 2 asistenti pedagoga se zúčastnili studia pro asistenty pedagoga u SSŠ Brno 5.2 Složka výchovná Výchovný ústav jako typická instituce sociální kontroly poskytuje celé spektrum klientem nevyžádaných služeb dětem a mladým lidem vykazujícím známky poruch chování v úrovni disociality, asociality až antisociality. Obecným cílem poskytovaných služeb je ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti jeho fungování v reálném životě. K tomuto cíli používá výchovný ústav široké spektrum pedagogických, speciálně pedagogických, poradenských a psychoterapeutických metod. Nejčastěji se používané spektrum metod výchovného ústavu dělí na složku vzdělávací, složku výchovnou a složku poradenskou. Specifický význam výchovného ústavu spočívá v odstraňování závažných nedostatků způsobených negativními vlivy na dosavadní vývoj dítěte, např. vliv nepodnětného sociokulturního prostředí, nepřiměřené nároky předchozích vzdělávacích institucí, apod. Výchovná práce ve výchovném ústavu probíhá ve výchovné skupině vedené skupinovými vychovateli, několik těchto skupin tvoří kolektiv celého ústavu. Výchovnou skupinu lze vnímat jako ideální příklad formální skupiny v sociálně psychologickém smyslu, tedy jako soubor jedinců vzniklý vnějším zásahem (např. oproti přirozeně vzniklé skupině). Výchovná skupina funguje jako živý systém, v kterém probíhají sociálně dynamické procesy, její život je tedy třeba ze strany skupinových vychovatelů plánovat a snižovat tak riziko paraskupinového dění. Základním principem fungování výchovné skupiny a výchovného kolektivu je složka režimová, tedy stanovení funkčních, co možná reálnému životu blízkých

10 pravidel života skupiny, jejich vyžadování, dodržování a sankcionování přestoupení těchto pravidel formou hodnocení. Součástí výchovné složky je cílené vystavování dítěte účasti v dalších sociálních skupinách uvnitř výchovného zařízení (zájmová činnost, atd.) a vně výchovného zařízení (účast v reálných sociálních skupinách mimo výchovný ústav). V rámci výchovné skupiny se dítě dostává do sociálních situací, které do velké míry kopírují reálný život, a prostřednictvím jeho fungování v těchto situacích dostává dítě vnitřní i vnější zpětné vazby o svých dovednostech, silných a slabých stránkách své osobnosti a získává tak nové prosociální návyky a vzorce chování využitelné v pozdějším reálném životě. V souladu s etopedickým uvažováním sleduje zařízení tyto specifické cíle resocializace: - individuální rozvoj dítěte (rekonstrukce jeho osobnostních potencionalit) - společenská integrace dítěte (adaptace na společnost) Takto postulovaných resocializačních cílů je dosahováno sledováním a naplňováním následující posloupnosti dosahovaných změn: 1. náhled dítěte na jeho dosavadní chování 2. postupné získávání prosociálních vzorců chování 3. nácvik žádoucího chování 4. ověřování zvládnutí nových forem chování v reálném prostředí 5. vedení budoucího prosociálního způsobu života V rámci dosahování těchto resocializačních cílů používá zařízení následujících etopedických metod a technik: - sdělování rozhodnutí - poskytování výchovných rad - přesvědčování - sebepřesvědčování - organizování zkušeností (zprostředkování zkušenosti) - stimulační působení (opatření ve výchově) - metoda osobního vlivu (ovlivňováním autoritou, příkladem, vzorem) - organizace chování (vystavení dítěte záměrně vytvořeným modelovým situacím)

11 V nejnovějších teoretických koncepteech převýchovné práce je celé spektrum těchto výchovných aktivit nazýváno aktivní sociální učení. Teoreticky vychází koncept z uvažování kognitivní a behaviorální psychologie, která postuluje tři základní formy sociálního učení, tj.: nápodoba sociálního chování, zpevňování chování prostřednictvím pozitivních a negativních sankcí, identifikace s významnými osobami v sociálním okolí jedince. Sportovní činnost Očekávaným cílem je dobrá komunikace stran ve využití sportovního zařízení, bohatost sportu v ústavu, osobní hygiena dětí při tělesné výchově, kvalitní dopravní výchova, aktivní odpočinek při volném čase, účast vychovatelů a asistentů pedagoga na sportovních soutěžích, řádné udržování sportovního areálu. Kulturní činnost Úkolem je podněcovat děti ke zvýšení zájmu o kulturu. Sledováním nabízeného společenského kulturního spektra veřejností, ale i ústavem. Případně děti dále individuálně rozvíjet v oblasti hry na hudební nástroje, zpěvu, výtvarného umění a společenského tance. Pracovní činnost Snahou je vést děti k získání manuálních dovedností potřebných pro život a rozvíjet jejich motorické schopnosti, volní vlastnosti. V nově zrekonstruovaných skupinách rodinného typu se snažíme děti rozvíjet v oblastech domácích prací jako je praní, žehlení, vaření apod. Spolupráce s rodinou Úkolem je podporovat pravidelnou komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči a to ve všech jeho formách vzájemné návštěvy, korespondence, telefonický kontakt.

12 Mravní výchova Snažíme se vytvářet u dětí: citové působení k sobě samému i svému okolí. správné mezilidské vztahy ve vší jejich složitosti, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení, správné návyky společenského chování, jednání a vystupování, Pěstovat u dětí: Ohleduplnost k lidem a přírodě, kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost); jednat s dětmi jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory; odstranit ze svého jednání autokratické jednání, pokoušet se o rovnovážný stav ve vztahu vychovatel dítě, tím se odstraní v pocitu dítěte konfrontační představa funkci ústavu, kladný vztah k lidem postiženým, nemohoucím, odkázaným na pomoc druhých šetrné zacházení se zařízením ústavu, cizím majetkem. Estetická výchova Cílem je harmonický rozvoj osobnosti našich dětí. Snažíme se v dětech probudit a povzbuzovat zájem o krásno. Výchova k právnímu vědomí a rodičovství Ve výchově k rodičovství je elementárním prvkem v působení na osobu dítěte samotný harmonický příklad. Rozvoj právního vědomí zabezpečuje sociální pracovnice zařízení, návštěvy kurátorů, různé besedy na právní témata. Přírodovědný program a ekologická výchova - posílit vědomí dětí o stavu životního prostředí - zvýšit úroveň poznání planety - podpořit žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky.

13 Elementárně ekologickou výchovu představovat dětem v postoji člověka k přírodě. Významným prvkem výchovy k ekologii jsou i akce zaměřené na třídění odpadů. Zdravý životní styl Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity jsou pozitivně a smysluplně orientované činnosti, na jejichž tvorbě, plánování a realizaci se spolu s pedagogy podílí všechny děti. Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí. 5.3 Složka resocializační Jedná se o složku práce výchovného ústavu, která v sobě syntetizuje všechny uplatňované přístupy práce, které výchovný ústav realizuje. Cílem práce zařízení je nejen profesní příprava dítěte na jeho budoucí povolání, ale zvl. všestranný osobnostní rozvoj dítěte, saturace jeho ústředních emocionálních potřeb, rozvoj prosociálních dovedností a kvalit a celkový harmonický rozvoj. Cílová skupina: Osobnostní charakteristika: Cílovou skupinou resocializačního a reedukačního programu jsou děti VÚ Višňové. Jedná se o jedince mužského pohlaví ve věku mezi (19) lety se soudem nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Děti jsou vesměs nemotivované či pouze negativně motivované pro resocializační cíle zařízení, v zařízení nepobývají dobrovolně,

14 pocházejí z nemotivujícího až problematického sociálního zázemí, jejich mentální dispozice se pohybují v pásmu podprůměru až mentální retardace, někteří z nich jsou léčeni v psychiatrických zařízeních, mají v anamnéze disociální až asociální či antisociální zkušenost, většina pochází z etnicky minoritního prostředí. Resocializační a reedukační program: Vlastní resocializační a reedukační program je rozdělen do 4 základních etap, které sledují život dítěte od jeho přijetí do zařízení až po jeho výstup a fungování v reálném životě. V průběhu celého pobytu dítěte je realizován program osobního rozvoje dítěte nazývaný PROGRAM OSOBNÍHO ROZVOJE DÍTĚTE, který spojuje a koordinuje všechny oblasti života dítěte v zařízení. a) oblast vzdělávací, zahrnující přípravu na budoucí povolání, b) oblast výchovná a resocializační zahrnující složku režimovou, edukační, volnočasovou (činnostní terapie), terapii realitou, pracovní terapii, c) oblast poradenská zahrnující individuální psychologické poradenství a psychoterapii, skupinové a komunitní poradenství a psychoterapii, doplňkovou (zvl. dynamickou) psychodiagnostiku, d) oblast sociální, zahrnuje sociální diagnostiku a sociální práci, kontakt a spolupráci se sociálním okolím dítěte. 5.4 Školní a mimoškolní akce roku 2011 Mimoškolní akce roku 2011 Leden 2011 Milovy: Lyžařský výcvikový kurz. Návštěva zimního stadionu ve Znojmě Jevišovice - bowling Vytvoření ledového kluziště na hřišti VÚ Utkání v ledním hokeji s chlapci z městyse Višňové Únor 2011 Účast na olympiádě výchovných ústavů Valtice, Lednice, Mikulov poznávací vlastivědný výlet

15 Návštěva kina po skupinách Milovy: lyžařský výcvikový kurz Březen 2011 Sálová kopaná ve Višňovém Výlety spojené s rybařením Slup, Šatov poznávací výlet Výlet do Jevišovic bowling Návštěva VÚ Janštejn Duben 2011 Parkový den, spolupráce s MŠ, ZŠ Velikonoční výlet do Miroslavi, zhlédnutí skořápkovníku Výstavka prací s velikonoční a jarní tematikou Účast na XXI.roč. festivalu ZUČ výchovných ústavů - Chrudim Akce 100 jarních kilometrů turistické výlety Olešnické sportovní hry malá kopaná, florbal Květen 2011 Návštěva letního kina Účast a spoluúčast na akci: Dětský den spolupráce s městysem a SDH Višňové, CSH výchovných ústavu v Novém Jičíně Slavonice a okolí - poznávací výlet Volejbal s děvčaty s VÚ Moravský Krumlov Červen 2011 Účast a organizace Den dětí ve Višňovém Pracovní spolupráce s městysem Višňové Freeport Hatě nákup letního ošacení Návštěva koupaliště v Trstěnicích Ukončení činnosti zájmových kroužků Kopaná mezi pedagogy a chlapci Návštěva studentek SPgŠ Znojmo

16 Červenec, srpen 2011 Turisticky zaměřený pobyt Jeseníky, Karlov pod Pradědem Koupaliště Únanov soutěže v plavání Kemp Rouchovany relaxace, koupání, opalování Výlet - Vranov nad Dyjí Cykloturistika s koupáním v Trstěnicích Znojmo návštěva technického muzea historických vozidel a strojů Koupaliště Louka Znojmo- plavání, zábavné atrakce, Jevišovice výlet, bowling Výlet Ivančice, Zbýšov Horní Dunajovice - přehrada rybaření, koupání Návštěvy sportovních a kulturních akcí Září 2011 zahájení činnosti zájmových kroužků sportovní hry návštěvy fotbalových utkání cykloturistika turisticko vzdělávací akce Říjen 2011 Návštěvy fotbalových utkání fotbalové utkání dětí proti ped. pracovníkům Výlety do Brna s návštěvou kina turnaj ve stol. tenise Rybolov Listopad 2011 Sportovní činnosti v hale Turnaje v šipkách Návštěvy kina Aquapark Vyškov Prosinec 2011 Výlety za nákupy do Znojma Přípravy programu vánoční besídky Vánoční besídka s děvčaty se SZŠ Znojmo a ostatními hosty Halové sporty

17 Výlety s nákupy ošacení Znojmo, Hatě, Brno Akce pořádané Střední školou při VÚ Višňové v roce 2011: Divadelní představení. Brigáda na vybírání brambor. Exkurze Zahrada Čech Litoměřice Turnaj v nohejbale Dřevohostice. Organizace branného závodu ve VÚ Višňové. Sportovní hry v Olešnici na Moravě Návštěva studentek z SPgŠ Znojmo. Odborný výcvik pro firmu v Moravských Budějovicích. Odborný výcvik pro firmu v Prosiměřicích. Bruslení s děvčaty ve Velkém Meziříčí. Beseda PČR právní vědomí. Brigáda na sklizeň řepy. Exkurze sklárny Janštejn. Návštěva děvčat VÚ Velké Meziříčí. Vánoční dekorace, adventní věnce, výroba vánočních motivů a svícnů. Vánoční výstava ve Znojmě SOU Přímětická. Návštěva vánočního města Znojma. Gastronomická soutěž výchovných ústavů- dovednostní soutěž v tvorbě slavnostní tabule Návštěva vánoční výstavky ve Speciální škole Znojmo. Fotbalový turnaj ve sportovní hale ve Višňovém. Lyžařský výcvikový kurz I. ročník uč. oboru Stavební práce. Exkurze u větrné elektrárny v Břežanech, vodní dílo Nové Mlýny. Exkurze v Domě na půli cesty, CESOPU, Armádě spásy Brigáda pro OÚ ve Višňovém. Šatov, Ječmeniště výlet s návštěvou opevnění v Šatově. Utkání v kopané děti versus pedagogové Beseda s PČR Znojmo šikana, rasismus, xenofobie. Příprava dárků na dětský maškarní ples ve Višňovém. Návštěva výstavy Floria ve Věžkách u Kroměříže. Jarní úklidový den v parku.

18 Sportovní hry ve VÚ Dřevohostice nohejbal. Brigáda úklid a sušení sena. Branné pochodové cvičení Brigáda na okopávání řepy. Celodenní výlet zoo Jihlava. Celodenní výlet Pálavské vrchy. Závěrečné zkoušky, předávání VL. Vaření v přírodě, táboření. Brigáda na úpravách chodníků pro OÚ Višňové. 6. Spolupráce s ostatními institucemi Nemá-li dítě zajištěné dostatečně kvalitní zázemí (bydlení, práci) spolupracujeme Centrem sociální prevence v Brně (CESOP), jehož zřizovatelem je Magistrát města Brna. CESOP je otevřené koedukované odborné internátní zařízení, jehož cílem je snížit riziko vzniku kriminální recidivy, zabránit vlivům negativního sociálního prostředí, posilovat společensky přijatelné způsoby chování a podporovat aktivní překonávání sociálních problémů a krizových situací. Pobyt klientů je založen na dobrovolnosti. Dalším resocializačním zařízením je Dům na půli cesty jde chráněné bydlení pro přechodný pobyt chlapců a dívek, kteří odcházejí z dětských domovů a výchovných ústavů po dosažení plnoletosti, pro ty, kteří se ocitli v obtížné situaci, a pro děti z pěstounských rodin. Dům na půli cesty se snaží především o to, aby se stali samostatnějšími a dokázali vést plnohodnotný život. K zajištění potřeb dětí spolupracujeme i s ostatními. Jedná se především o PPP Znojmo, SPgŠ Znojmo, SZŠ a VOŠZ Znojmo, OÚ Višňové, SDH Višňové, MŠ a ZŠ Višňové, ostatními výchovnými ústavy v rámci společných kulturních a sportovních akcí, s PČR, Vězeňskou službou Znojmo, PMS Znojmo, státním zástupcem, úřady OSPOD, OS Znojmo, ostatními soudy a dalšími státními i nestátními organizacemi v rámci besed, přednášek, duchovní péče apod. Pro PMS Znojmo zajišťujeme výkon trestu obecně prospěšných prací pro naše děti.

19 Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství Prevence sociálně patologických jevů v našem zařízení probíhala na základě vypracovaného schváleného Minimálního preventivního programu. Zaměření MPP se i přes obšírnější rozpracovanost a detailnost opíralo o několik stěžejních bodů, které tvořily jádro prevence sociálně patologických jevů. Nesmírně důležitým cílem bylo učit děti pozitivně trávit svůj volný čas, učit je aktivně odpočívat, zdravě soutěžit, vzájemně komunikovat. K tomuto úkolu byly zaměřeny veškeré reedukační a resocializační snahy. Jeho plnění spočívalo v široké a pestré nabídce volnočasových aktivit dětí, jejichž zaměření bylo orientováno a směřováno na podporu a rozvoj jejich pozitivních zájmů a zálib. K naplňování byly zaměřeny veškeré školní i mimoškolní aktivity, nabídka zájmových kroužků, které vycházejí ze zájmů dětí. Také hudební škola, kterou měli děti možnost navštěvovat. Dalším neméně důležitým bodem byl rozvoj sociálních vztahů, vzájemné komunikace, sociálního cítění, optimalizace sociálního a psychického prostředí. Úkolem bylo nejenom toto monitorovat, ale i učit a rozvíjet. Dalším úkolem byl i rozvoj sociálně praktických dovedností. K plnění bylo využíváno veškerých příležitostí, ve kterých se poznatky sociálního učení odrážely v praktickém životě, v situacích přinášejících běžný život. Neopomíjená nezůstala ani osvětová činnost, na které se podílely vedle pedagogických pracovníků i ostatní instituce (PČR, vazební věznice, státní zástupce, pastorace, PMS aj.). 8. Vedlejší hospodářská činnost 9. Kontrolní činnost a inventarizace 9.1 Kontrolní činnost

20 V roce 2009 byla ve dnech až provedena kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky Finančním úřadem Znojmo. 9.2 Inventarizace Na základě zákona č. 563/1991 Sb. proběhla k řádná inventarizace hmotného majetku ke zjištění skutečného stavu majetku a závazků. Byla provedena inventarizace majetku hmotné povahy, zásob materiálu, peněz a cenin. Inventarizační komise vyhodnotila inventurní soupisy a provedla závěrečný inventarizační zápis. Záznamy o provedené inventarizaci byly porovnány s účetními zápisy. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Záznamy jsou archivovány. 10. Smluvní lékař Lékařská péče je zajištěna pomocí smluvního lékaře v místě, který zároveň zajišťuje preventivní a osvětovou činnost. Psychologická a psychiatrická péče je zajišťována smluvně na odborných pracovištích v takovém rozsahu, aby byly zajištěny konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Ve Višňovém dne Mgr. Zdenek VICHTA ředitel

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více