SYNCHRONNÍ MOMENTOVÉ MOTORY S PM øady ROL. Technický návod. EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004 Certifikáty è ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNCHRONNÍ MOMENTOVÉ MOTORY S PM øady ROL. Technický návod. EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004 Certifikáty è. 04 100 960116, 04 104 010344"

Transkript

1 SYNCHRONNÍ MOMENTOVÉ MOTORY S PM øady ROL Technický návod EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004 Certifikáty è ,

2

3 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 2 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: OBSAH 1. VŠEOBECNĚ Vlastnosti a použití Bezpečnostní pokyny Pracovní podmínky POPIS VÝROBKU POHONY S MOMENTOVÝMI MOTORY TECHNICKÉ PARAMETRY ROZSAH DODÁVKY DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU Všeobecná bezpečnostní opatření Montáž motoru ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Zapojení motoru Vývodní kabely Teplotní ochrany CHLAZENÍ MOTORU Všeobecně Připojení chladicího okruhu Požadavky na chladivo SEZNAM PŘÍLOH... 16

4 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 3 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Vlastnosti a použití Momentové motory řady ROL jsou koncipovány jako vestavné vodou chlazené motory pro použití v pomaluběžných přímých pohonech s vysokými momenty. Ve spojení s napájecími měniči kmitočtu jsou momentové motory řady ROL vhodné pro přímý pohon rotačních popřípadě výkyvných os např.: - otočných stolů obráběcích strojů, - pohon vřeten obráběcích strojů, - výkyvných os robotů, - ve výtahové technice, - otočných os radarů a anténních systémů apod. Vestavné momentové motory řady ROL jsou vodou chlazené synchronní motory s velkým počtem pólů na vnitřním rotoru s dutým hřídelem. Jsou buzené permanentními magnety na bázi vzácných zemin. Řada motorů ROL obsahuje 8 typových velikostí (8 vnějších průměrů) v 5 axiálních délkách. Každý motor může být s ohledem na požadovaný rozsah pracovních otáček dodán v různých variantách pracovního vinutí. Přehled standardních variant vinutí pro oba způsoby chlazení je uveden v přílohách č.12 a 13. Pozn.: Typová velikost ROL 880 je připravena projekčně, do sériové výroby nebyla dosud zavedena. Momentové motory řady ROL se vyznačují: - vysokým specifickým momentem, - širokým typovým spektrem, - nízkým momentem setrvačnosti rotoru, - vysokou přetížitelností Bezpečnostní pokyny Veškeré práce spojené s instalací nebo údržbou motorů řady ROL může provádět pouze kvalifikovaný personál, který musí být pro práci vyškolen a musí se seznámit s instalací, montáží, uváděním do provozu a provozem motoru. Pokyny uvedené v tomto technickém návodu je nutno v každém případě dodržovat, aby se zabránilo nebezpečí úrazu popřípadě poškození motoru. Opravy motorů může provádět pouze výrobce nebo autorizovaná opravna. Neoprávněná demontáž a manipulace s motorem mohou mít za následek zranění osob a poškození motoru. Motory nejsou navrženy pro přímé připojení k trojfázové síti, nýbrž musí být provozovány se statickým měničem kmitočtu. Upozornění! Přímé připojení k trojfázové síti může motor zničit.

5 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 4 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 1.3. Pracovní podmínky Motory jsou určeny pro použití v oblastech s mírným klimatem, s umístěním ve vnější atmosféře s typem atmosféry průmyslové tj.: a) s teplotou okolního vzduchu -25 o C až +40 o C b) s nadmořskou výškou do 1000 m 1 ) c) s relativní vlhkostí vzduchu do 50% při +45 o C, do 90% při +20 o C d) s okolním vzduchem neobsahujícím neobvyklé množství prachu, kyselin, korozivních látek nebo plynů 1) Pro nadmořské výšky větší než 1000 m musí být moment motoru redukován o 0,5% na každých 100 m nadmořské výšky.

6 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 5 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 2. POPIS VÝROBKU Momentové motory řady ROL jsou řešeny jako vestavné synchronní motory s vodním chlazením buzené permanentními magnety na bázi vzácných zemin umístěných na rotoru. Pro zástavbu do poháněných zařízení jsou jak stator tak i rotor opatřeny oboustranně centrovacími plochami (přírubami) se závitovými otvory. Konstrukční řešení motoru je patrné z přiloženého výkresu v příloze č.9. Motor sestává z následujících konstrukčních skupin: - stator motoru, - rotor motoru, - montážní a transportní můstek (přípravek). Stator motoru Stator motoru sestává ze svařované kostry vyrobené z nerez-oceli, popřípadě u typové velikosti ROL 180 alternativně ze slitiny hliníku. V kostře je zalisován navinutý statorový svazek. Magnetický obvod motorů je celolištěný, složený z elektrotechnických plechů jakosti M400-50A. V drážkách statorového svazku je uloženo trojfázové pracovní vinutí zapojené do hvězdy. V čelech vinutí jsou umístěna tepelná čidla dle specifikace odběratele (viz typovací klíč). Konce vinutí a teplotních čidel jsou vyvedeny stíněnými kabely. Rotor motoru Rotor motoru sestává z ocelového prstence zhotoveného z oceli jakosti 11353, popřípadě 11523, na kterém jsou nalepeny permanentní magnety zhotovené ze vzácných zemin typu Nd-Fe-B. Proti uvolnění a poškození magnetů je rotor opatřen bandáží z Res-i-glasu. Montážní a transportní můstek (přípravek) Provedení můstku je patrné z výkresu uvedeného v příloze č.10. Je vyroben z nemagnetického materiálu a slouží k souosému uchycení rotoru s namagnetovanými magnety v dutině statoru při dopravě kompletního momentového motoru k zákazníkovi. Usnadňuje montáž rotoru u zákazníka zejména u větších typových velikostí, kde radiální magnetické síly působící mezi rotorem a statorem dosahují značných hodnot. Typový štítek Momentové motory budou od výrobce označeny typovým štítkem umístěným na povrchu montážního a transportního přípravku. Štítkové údaje jsou patrné z přílohy č.11. Součástí dodávky je rovněž druhý shodný typový štítek, který si odběratel umístí po zástavbě motoru na pracovní stroj.

7 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 6 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 3. POHONY S MOMENTOVÝMI MOTORY Momentové motory řady ROL jsou řešeny pro provoz s napájením z měničů kmitočtu s napětím stejnosměrného meziobvodu do 560 V DC. Přesnost regulace pohonů s momentovými motory je ovlivněna mechanickou tuhostí systému (kostra, ložiska, uložení snímače), typem použitého měniče kmitočtu a typem snímače otáček a polohy rotoru motoru. Snímač otáček a polohy Snímač zajišťuje měření otáček a polohy rotoru pro otáčkovou a polohovou regulaci. Snímač není předmětem dodávky výrobce motoru! Ložiska Momentové motory řady ROL jsou dodávány jako vestavné motory pro přímý pohon rotačních popřípadě výkyvných os. Pro vytvoření kompletní poháněcí jednotky jsou zapotřebí vedle snímače otáček a polohy rotoru ložiska. Výběr ložisek závisí na následujících faktorech: - geometrických požadavcích, - maximálních provozních otáčkách, - zatížení poháněné osy (velikost a směr zatížení), - tuhosti. Upozornění! Aby se zamezilo vytváření nebezpečných ložiskových proudů, musí být jedna strana uložení provedena jako elektricky nevodivá, např. použitím elektricky izolovaných ložisek. Ložiska nejsou předmětem dodávky výrobce motoru!

8 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 7 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 4. TECHNICKÉ PARAMETRY Základní parametry momentových motorů řady ROL Definice základních parametrů momentových motorů řady ROL uváděných v katalogových listech jednotlivých momentových motorů je v příloze č.2. Základní parametry momentových motorů jsou uvedeny v příloze č.3. Jmenovité otáčky a jmenovité napěťové konstanty motorů pro jednotlivé typy motorů jsou definovány typem použitého vinutí dle specifikace odběratele (dle katalogových listů). Standardní varianty vinutí pro jednotlivé typy momentových motorů jsou patrné z příloh č.12 a 13. Napájení motorů Momentové motory jsou napájeny ze statických měničů s jmenovitým napětím ve stejnosměrném meziobvodu do U DC = 560 V Jmenovité napětí na svorkách motorů je U n = 3 x 350 V (základní harmonická). Krytí motorů Motory jsou provedeny s krytím IP 00 dle ČSN EN (odpovídá EN ). Chlazení motorů Momentové motory jsou chlazeny vodou, tj. chlazení ICW37 dle ČSN EN (odpovídá EN ). Tvar motorů Motory jsou provedeny jako vestavné, tj.tvar IM 5320 dle ČSN EN (odpovídá EN ). Sled fází Při napájení motorů se sledem fází U, V, W se musí motory při pohledu ze strany kabelových vývodů otáčet vpravo, tj. proti smyslu hodinových ručiček. Izolační odpory Izolační odpory vinutí statoru a tepelných ochran proti kostře a vůči sobě navzájem měřené ve studeném stavu musí být větší než 50 Mohmů. Elektrická pevnost Momentové motory musí vydržet bez poškození vinutí a tepelných ochran přiložené střídavé napětí 2000 V, 50 Hz proti kostře po dobu 1 minuty a napěťový gradient 1300 V/μs. Při zkoušce nesmí dojít k probití nebo přeskokům na izolačních částech.

9 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 8 z 16 Verze: 1 Kopie číslo: Oteplení motorů Izolační systém momentových motorů je proveden v tepelné třídě H dle ČSN EN (odpovídá EN ), tzn., že při zatížení jmenovitým momentem dle přílohy č.3 a při jmenovitých otáčkách uvedených pro jednotlivé typy motorů v katalogových listech s chlazením dle bodu 9 nesmí překročit oteplení vinutí 105 K. Napěťová konstanta Napěťová konstanta měřená ve studeném stavu motorů, tj. při teplotě okolí 20 o C, musí odpovídat hodnotám uvedeným pro jednotlivé typy motorů v katalogových listech. Přípustná tolerance napěťových konstant je 10 %, + 5 %. Reluktanční moment (Cogging) 1 Maximální hodnota reluktančního momentu během jedné otáčky motoru měřená pomocí torzního snímače momentu nesmí překročit pro jednotlivé typové velikosti následující hodnoty: - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max Montážní a obrysové rozměry Montážní a obrysové rozměry motorů jsou uvedeny na rozměrovém náčrtku v příloze č.5 a v rozměrových tabulkách uvedených v příloze č.6.

10 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 9 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 5. ROZSAH DODÁVKY Předmětem dodávky, pokud není v objednávce stanoveno jinak, jsou následující položky: - momentový motor specifikovaný dle typovacího klíče (viz příloha č.1), - montážní a transportní můstek (viz příloha č.10), - výkonnostní štítek 2 ks (viz příloha č.11), - protokol o kusové zkoušce motoru, - návod k obsluze motoru, - těsnicí pryžové O kroužky (2 ks). Jsou dodávány pouze u konstrukční varianty s vodním chlazením při dodávce bez vnějšího chladicího pláště. Motor je při dodávce upevněn na EURO paletu.

11 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 10 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 6. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Momentové motory řady ROL jsou od výrobce odesílány v bezchybném stavu společné s protokolem o vyhovující kusové zkoušce. Po dodání se doporučuje provést vizuální prohlídka motoru, aby bylo zjištěno případné poškození. Zjistí-li se jakékoliv poškození, k němuž došlo při dopravě, je nutné provést zápis o reklamaci za přítomnosti spediční firmy. Pokud to není nutné, neuvádějte poškozené stroje do provozu. Motory s montážním a transportním přípravkem budou upevněny po jednom na jednu EURO paletu a zabaleny do svařované folie. Motory lze dopravovat libovolnými dopravními prostředky za těchto předpokladů: - musí být umístěny v krytém prostoru dopravního prostředku nebo musí být chráněny nepromokavou plachtovinou, - musí být uloženy a upevněny tak, aby byla vyloučena možnost jejich pohybu a narážení. Motory musí být skladovány pouze v uzavřených, suchých, bezprašných dobře větraných místnostech bez vibrací, kde skladovací teplota neklesne pod + 5 o C. Výrobce motoru nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za poškození vzniklé nesprávnou manipulací s motorem.

12 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 11 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 7. UVEDENÍ DO PROVOZU 7.1. Všeobecná bezpečnostní opatření Při montáži statoru a rotoru vestavných momentových motorů řady ROL je třeba dbát na silné magnetické pole a velké axiální a radiální magnetické síly, které působí mezi oběma díly v důsledku vlivu permanentních magnetů na rotoru. Proto je nutné dodržet následující pokyny: - montáž, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci, - při montáži nepoužívat náramkové hodinky, - při montáži a údržbě motoru nosit pracovní rukavice, - montážní práce nesmí provádět osoby se srdečním stimulátorem Montáž motoru Momentové motory řady ROL jsou standardně dodávány s jedním montážním a transportním můstkem, který je připevněn na straně kabelových vývodů (montáž motoru za příruby na volné straně). Má-li být motor montován na přírubu ze strany kabelových vývodů je tuto skutečnost zapotřebí uvést do objednávky z důvodů připevnění montážního a transportního můstku na odvrácené straně. Postup při montáži vestavných momentových motorů zahrnuje následující kroky: - kontrola izolačních odporů pracovního vinutí a tepelných ochran, - kontrola vestavných rozměrů motoru, - očištění dosedacích montážních ploch statoru i rotoru na momentovém motoru i na pracovním stroji, - nasazení obou těsnicích pryžových O kroužků do odpovídajících drážek kostry motoru, - vložení statoru i s rotorem do pracovního stroje (motor vložit volnou přírubovou stranou do připraveného vrtání v pracovním stroji, přitom je třeba dbát, aby nedošlo k poškození těsnicích O kroužků) a jejich upevnění pomocí předepsaných šroubů, - demontáž montážního a transportního přípravku, - kontrola upevnění pomocí předepsaných šroubů dle předepsaných momentů, - kontrola lehkosti otáčení rotoru, - připojení přívodu a odvodu chladicí vody, - připojení napájecího kabelu a kabelu teplotních čidel. Při montáži statoru a rotoru momentového motoru je třeba dbát následujících pokynů: - používat pouze nové (nepoužité) upevňovací šrouby, - dodržet maximální přípustnou zašroubovanou délku upevňovacích šroubů ve statoru a v rotoru,

13 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 12 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: - dodržet minimální zašroubovanou délku v přírubě kostry statoru 1,0*d, kde d je jmenovitý průměr šroubu (např. u šroubu M10 d = 10 mm), - dodržet minimální zašroubovanou délku v ocelové přírubě jha rotoru 1,0*d, - k zajištění šroubů volit pokud možno co největší svěrnou délku (svěrný poměr l s /d > 5, kde l s je svěrná délka šroubu), - pro upevnění používat naolejované šrouby, které musí být utahovány předepsaným utahovacím momentem pomocí kalibrovaného momentového klíče, - jestliže svěrný poměr l s /d > 5 není možno dodržet, je nutno šrouby zajistit např. pomocí LOCTITE, - pro upevnění momentového motoru na poháněný stroj je zapotřebí použít šrouby pevnostní třídy 8.8 utažené níže uvedeným doporučeným momentem. Poznámka! Montážní můstek je potřeba uschovat pro případ eventuální opravy motoru nebo jeho demontáže z pracovního stroje. V místě instalace motoru musí být zajištěny podmínky okolního prostředí specifikované v čl tohoto návodu. Pro chlazení momentových motorů je zapotřebí použít chladicí vody, jejíž kvalita je uvedena v čl tohoto návodu. Doporučené utahovací momenty Velikost upevňovacích šroubů M6 M8 M10 Velikost utahovacího momentu 8 Nm 20 Nm 40 Nm

14 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 13 z 16 Verze: 1 Kopie číslo: 8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 8.1. Zapojení motoru Pracovní vinutí momentových motoru je zapojeno do trojfázové hvězdy, jejíž uzel není vyveden Vývodní kabely 1 Pokud není v objednávce specifikováno jinak, jsou momentové motory řady ROL dodávány: a) S napájecími stíněnými kabely SIEMENS 8FX 2008 o délce 2 m, které nejsou zakončeny konektory. Počet vývodních silových kabelů a jejich průřez je závislý na proudu motoru a je uveden v příloze č.4. Výstupní kabely jsou zapojeny paralelně. Důvodem pro rozdělení do většího počtu paralelně řazených kabelů je zajištění dostatečné flexibility. Označení konců napájecího kabelu Číslo / barva žlutozelená Funkce Fáze U Fáze V Fáze W Kostra / Zem b) Se signálním osmižilovým kabelem SIEMENS 8FX 2008 určeným pro vyvedení tepelných ochran motoru. Rovněž délka tohoto kabelu je standardně 2 m. Označení konců kabelu pro vyvedení ochran 1 Označení konce (barva) Funkce Žlutý vodič - KTY (pokud je osazen) Zelený vodič - KTY Červený vodič - PT100 (pokud je osazen) Oranžový vodič - PT100 Modrý vodič - Termospínač Fialový vodič - Termospínač Hnědý vodič - Nezapojen Černý vodič - Nezapojen

15 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 14 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: Sled fází motoru Při pohledu na stator motoru ze strany kabelových vývodů a při otáčení rotoru v označeném smyslu, tj. proti otáčení hodinových ručiček, je přímý sled fázi, tzn. že amplitudy jednotlivých fázových napětí následují v pořadí U, V, W. N S Vnější průměry přívodních kabelů Vnější průměry napájecího kabelu jsou závislé na typu použitého vinutí (tj. na velikosti proudu motoru) a jsou patrné z tabulky uvedené v příloze č. 4. Vnější průměr vývodního kabelu teplotních čidel je cca 7 mm Teplotní ochrany K ochraně před tepelným přetížením mohou být momentové motory vybaveny následujícími tepelnými ochranami, popřípadě jejich kombinacemi: - Teplotní spínač - PTC - KTY 84 Pokud není v objednávce uvedeno jinak jsou momentové motory řady ROL dodávány standardně s tepelnou ochranou pomocí termospínačů, které jsou umístěny v každé fázi vinutí statoru a zapojeny do série.

16 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 15 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 9. CHLAZENÍ MOTORU 9.1. Všeobecně Ztrátový výkon vznikající převážně ve vinutí statoru je z motoru odváděn chladicím médiem. Řada motorů ROL je koncipována především jako řada motorů s vodním chlazením. Chladicí voda protéká kanály vytvořenými drážkami na vnějším povrchu kostry motorů. Chladicí kanál se u vestavných motorů dodávaných bez vnějšího pláště uzavře až po zalisování vestavného statoru do zákaznické kostry pracovního stroje. Ztráty vznikající v rotoru je možno prakticky zanedbat a k ohřevu magnetů dochází prakticky pouze konvekcí tepla přes vzduchovou mezeru. Proto není rotor speciálně chlazen. Pro garantování katalogových hodnot momentů je nutno zabezpečit, aby teplota vstupující chladicí vody nepřekročila 25 o C. Při provozu motoru bez vodního chlazení (chlazení IC00) je nutné jmenovitý moment motoru redukovat v závislost na velikosti odvedených ztrát. Redukce jmenovitého momentu je značně závislá na velikosti přídavných chladicích ploch a činí cca 40 % uvedených katalogových hodnot. Maximální moment potřebný pro urychlení setrvačných hmot není nutné redukovat. Upozornění! Při provozu bez vodního chlazení je nutno vzít v úvahu, že teplota na povrchu kostry statoru i v rotoru může dosáhnout v závislosti na zatížení až 130 o C, což může vést k termoelastickým deformacím konstrukce pracovního stroje Připojení chladicího okruhu Pro přívod a odvod chladiva je nutné u vestavných momentových motorů opatřit poháněnou osu dvěma závitovými otvory pro našroubování nátrubků pro připojení přívodního a odvodního potrubí popřípadě hadice. Rozměry otvorů, jejich umístění a rozteč jsou pro jednotlivé typové velikosti uvedeny v příloze č Požadavky na chladivo Aby nedocházelo k ucpání chladicího okruhu, je pro chlazení motoru nutno použít upravenou vodu bez mechanických nečistot. Maximální přípustná velikost částic nečistot po filtraci smí činit maximálně 100 μm. Doporučená tvrdost vody je 0,7 mmol/l. V případě nutnosti je třeba použít změkčovadel. Doporučená kyselost chladicí vody je mezi 6,5 ph až 7,5 ph bez chemicky agresivních látek, vstupní teplota vody +5 o C až +25 o C. Množství chladicí vody a tlakový úbytek na chladicím kanále motoru je uveden v závislosti na velikosti motoru v přiložených tabulkách základních technických parametrů (viz příloha č.3).

17 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 16 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 10. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č.1 - Typovací klíč momentových motorů ROL Příloha č.2 - Definice základních parametrů momentových motorů Příloha č.3 - Základní parametry momentových motorů Příloha č.4 - Standardní varianty vinutí Specifikace vývodních kabelů Příloha č.5 - Rozměrový náčrtek momentového motoru B11158 Příloha č.6 - Hlavní rozměry momentových motorů Příloha č.7 - Rozměrový náčrtek zástavby momentového motoru B11159 Příloha č.8 - Hlavní rozměry zástavby momentových motorů Příloha č.9 - Konstrukční řešení momentových motorů B11160 Příloha č.10 - Transportní a montážní přípravek B11161 Příloha č.11 - Vzor výkonnostního štítku momentových motorů Příloha č.12 - Standardní varianty vinutí momentových motorů

18 VUES Brno a.s. TNA 783a Příloha č.1a Klíč k typování momentových motorů R O L B Mechanické provedení 1 - Kostra s kanály bez pláště Označení řady 2 - Kostra s kanály s pláštěm 3 - Hladká kostra bez kanálů Vnější průměr statorového svazku 4 - Speciální Tepelná ochrana 1 - Termospínač 180, 300, 420, 530, 660, 770, 880, 1000mm 2 - KTY PTC 4 - Jiná Počet pólů rotoru 2p = 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 176 Chlazení motoru A - Vzduchové chlazení IC00 W - Vodní chlazení ICW Kód délky statorového svazku 1-50 mm Momentová konstanta motoru 2-75 mm Písmenný kód X A B C D E M F G H 3-100mm k T Nm/A ef < 4,5 4,5 8, mm Písmenný kód K I J L N P R S Q T 5-150mm k T Nm/A ef Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

19 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Definice základních parametrů motorů ROL Maximální moment M max [Nm] Maximální využitelný moment motoru při nulových otáčkách, jmenovitém oteplení motoru a maximálním efektivním proudu I max, který je k dispozici pouze pro zrychlení a zpoždění setrvačných hmot. Limitní moment M lim [Nm] Maximální moment vytvářený motorem při nulových otáčkách, jmenovitém oteplení motoru a limitním proudu I lim. Tento moment leží těsně před hranicí demagnetizace a nesmí být překročen ani využíván při projektování pohonu. Trvalý moment M 130W [Nm] při teplotě vinutí 130 o C. Trvalý zátěžný moment motoru při otáčkách blížících se nule a jmenovitém proudu I 130W. Motor je chlazen vodou s maximální teplotou na vstupu do motoru 20 o C. Pozn.: Katalogové hodnoty momentu jsou uváděny pro otáčky odpovídající frekvenci napájecího napětí cca 5 Hz. Trvalý moment M 130A [Nm] při teplotě vinutí 130 o C. Trvalý zátěžný moment motoru při otáčkách blížících se nule a jmenovitém proudu I 130A. Motor je chlazen vzduchem přirozená konvekce. Pozn.: Katalogové hodnoty momentu jsou uváděny pro otáčky odpovídající frekvenci napájecího napětí cca 5 Hz. Trvalý klidový moment M 0130w (M 130A ) [Nm] V klidovém stavu je motor napájen stejnosměrným proudem. Z tohoto důvodu musíme hodnoty momentu redukovat činitelem 2. Při častém provozu v klidovém stavu popřípadě při velmi nízkých otáčkách je nutno vzít v úvahu, že zatížení jednotlivých fází může být velmi rozdílné a teplota vinutí jednotlivých fází se může velmi lišit. Maximální ztrátový výkon ΔP max [W] Maximální ztrátový výkon ve vinutí motoru při teplotě vinutí 20 o C potřebný k vytvoření maximálního momentu M max. Trvalý ztrátový výkon ΔP 130W [W] Trvale přípustný ztrátový výkon v motoru při teplotě vinutí 130 o C odpovídající momentu M 130W při chlazení vodou ICW. Trvalý ztrátový výkon ΔP 130A [W] Trvale přípustný ztrátový výkon v motoru při teplotě vinutí 130 o C odpovídající momentu M 130A při chlazení vzduchem IC 00. Konstanta motoru Km [Nm / W ] Konstanta motoru udává schopnost motoru přeměňovat přivedenou elektrickou energii na moment. Tato konstanta se používá ke stanovení spotřeby energie pro vytvoření určitého momentu. 1

20 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc K m = M max ΔP max Elektrická časová konstanta Te [ms] Udává čas potřebný k tomu, aby proud ve vinutí statoru motoru dosáhl 63,2 % ustálené hodnoty při skokové změně napájecího napětí. L2 f Te = 20 R 2 f [s; H, Ω] kde L 2f indukčnost vinutí mezi dvěma libovolnými svorkami 20 R 2f ohmický odpor vinutí mezi dvěma libovolnými svorkami při teplotě okolí 20 o C Mechanická časová konstanta Tm [s] Tato konstanta charakterizuje rozběh motoru při jednotkové skokové změně svorkového napětí při teplotě okolí 20 o C. Udává čas, za který se rotor nezatíženého motoru rozběhne na otáčky 63,2 % konečných ustálených otáček. Indukčnost vinutí a ztráty naprázdno se zanedbávají. 3.R 2f.J Tm = k.k e 20 T [s; Ω, kgm 2, V/rad s -1, Nm/A] 20 2 f kde R - ohmický odpor vinutí mezi dvěma libovolnými svorkami při teplotě okolí 20 o C J - moment setrvačnosti rotoru 20 k 20 e - napěťová konstanta při 20 o C(= E 13 /ϖ) k 20 T - momentová konstanta při 20 o C Tepelný odpor R th 130W [K/W] Tato hodnota je kritériem pro oteplení statorového vinutí motoru při vodním chlazení ICW proti okolí. R th 130W = Δϑj1 ΔP 130W [K/W; K, W] kde Δϑ j1 - oteplení vinutí statoru proti okolí ΔP 13OW - ztráty v motoru při M 130W 2

21 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Tepelný odpor R th 130A [K/W] Tato hodnota je kritériem pro oteplení statorového vinutí motoru při vzduchovém chlazení IC00 proti okolí. R th 130A = Δϑj1 ΔP 130 A [K/W; K, W] kde Δϑ j1 - oteplení vinutí statoru proti okolí ΔP 13OA - ztráty v motoru při M 130A Tepelná časová konstanta T thw [s] Tato konstanta charakterizuje nárůst oteplení vinutí statoru při chlazení vodou a při skokovém nárůstu ztrát při oteplování. Udává čas, za který dosáhne oteplení vinutí motoru 63,2 % ustálené hodnoty. T thw = m. c. R thw Tepelná časová konstanta T tha [s] Tato konstanta charakterizuje nárůst oteplení vinutí statoru při chlazení vzduchem a při skokovém nárůstu ztrát při oteplování. Udává čas, za který dosáhne oteplení vinutí motoru 63,2 % ustálené hodnoty. T tha = m. c. R tha Počet pólů 2p Počet magnetických pólů rotoru tvořených permanentními magnety. Hmotnost motoru m mot [kg] Udávaná hmotnost motoru zahrnuje kostru motoru s navinutým statorovým svazkem a rotorový prstenec s permanentními magnety. U konstrukční varianty s vodním chlazením dodávané s vnějším pláštěm zahrnuje udávaná hodnota i hmotnost tohoto pláště. Moment setrvačnosti rotoru J rot [kgm 2 ] Udává celkový moment setrvačnosti rotorového prstence s permanentními magnety. Hmotnost rotoru m rot [kg]. Udávaná hmotnost rotoru zahrnuje rotorový prstenec s nalepenými magnety a bandáží. Statický třecí moment M R [Nm] Idealizovaný moment při nulových otáčkách charakteristiky naprázdno (charakteristika určena momentem od mechanických ztrát a hysterézní složky ztrát v železe). Pozn.: U vestavných motorů řady ROL nejsou uvažovány mechanické ztráty. Statický třecí moment M R je tady mírou hysterézních ztrát v magnetickém obvodu statoru. 3

22 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc M 0 [Nm] M 0 k D.n M r 0 n n n [min -1 ] Obr. 1 Tlumicí konstanta k D [Nm*min*10-4 ] Je mírou vířivých ztrát v magnetickém obvodu motoru. Konstanta je určena z měření naprázdno pro jmenovité otáčky. Určuje tangentu bodu naprázdno a bodu pro M R idealizovaného průběhu momentové charakteristiky naprázdno (viz obr.1). Měření se provádí v generátorickém režimu v teplém stavu. Reluktanční moment (typická hodnota) M cog [Nm] Je udávána typická hodnota reluktančního momentu, který je vytvářen vzájemným silovým působením permanentních magnetů rotoru a statorového svazku při jmenovité vzduchové mezeře. Snahou rotoru je zaujmout ve vrtání statoru polohu odpovídající maximální magnetické vodivosti. Maximální doporučené otáčky n max [min -1 ] Maximální doporučené otáčky jsou omezeny ztrátami v železe magnetického obvodu statoru motoru při vyšších frekvencích. Při uváděných doporučených otáčkách dosahuje kmitočet napájecího napětí 110 Hz. Na přání zákazníka mohou být motory provozovány i při maximálních pracovních otáčkách až trojnásobných než jsou maximální doporučené. S ohledem na narůstající ztráty v železe při vyšších otáčkách je nutné uváděné katalogové hodnoty zatěžovacího momentu redukovat. Oteplení chladicí vody Δϑ W [K] Volíme zpravidla v rozmezí 5 K až 10 K. 4

23 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Množství chladicí vody Q W [l/min] Potřebné množství chladicí vody se určí ze zvoleného oteplení vody Δϑ W a trvalých přípustných ztrát ΔP 13OW podle následujícího vztahu: Q W = ΔP W * [l/min; W, -, K] 4186* Δϑw Tlakový úbytek Δp i [kpa] Udává tlakovou ztrátu na chladicím kanále u varianty s vodním chlazení. Konstanty vinutí Tyto konstanty se mění s počtem závitů, rozměrem použitého vodiče a se zapojením pracovního vinutí. Standardně dodávané varianty vinutí pro obě alternativy chlazení jsou patrné z přiložených tabulek (přílohy č. 12 a 13). Na vyžádání je možno po konzultaci s výrobcem dodat momentové motory i s jinými konstantami, než jsou uvedeny v tabulkách. Momenty motorů je však nutno s ohledem na proveditelnost vinutí redukovat. Momentová konstanta k T 20 [Nm/A] Udává poměr mezi výstupním momentem a efektivní hodnotou proudu motoru při 20 o C. Vlivem reakčního pole statorového vinutí a v důsledku přesycování magnetického obvodu není průběh momentu v závislosti na napájecím proudu lineární, jak vyplývá z přiloženého obr. 2. Tento průběh je definován 4 pracovními body: - počátkem souřadnic (bod 0 ) - trvalý moment M 130W při proudu I 130W (vodní chlazení a teplota vinutí 130 o C) - maximální moment M max při proudu I max (teplota vinutí 130 o C) - limitní moment M lim při proudu I lim (teplota vinutí 130 o C) 5

24 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Moment [Nm] M lim M max M 130W 0 I 130w I max I li m Proud [A] Obr. 2 Napěťová konstanta k E 20 [V/1000 min -1 ] Udává efektivní sdruženou hodnotu indukovaného napětí na svorkách motoru při otáčkách 1000 min -1 a teplotě 20 o C v generátorickém režimu. Napěťová konstanta k e 20 [V/rad s -1 ] Udává efektivní sdruženou hodnotu indukovaného napětí na svorkách motoru při otáčkách 1000 min -1 vztaženého na jeho úhlovou rychlost při 20 o C v generátorickém režimu. Ohmický odpor vinutí R 2f 20 [Ω] Udává hodnotu ohmického odporu vinutí naměřeného mezi dvěma libovolnými svorkami vinutí motoru při 20 o C. Indukčnost vinutí L 2f [mh] Udává hodnotu indukčnosti vinutí motoru naměřenou mezi dvěma svorkami při napájení ze zdroje 1000 Hz. Napětí meziobvodu měniče U DC [V] Udává jmenovitou hodnotu stejnosměrného napětí v meziobvodu napájecího měniče kmitočtu. Maximální svorkové napětí motoru U 1max [V] Maximální sdružená hodnota střídavého napětí (1.harmonická) na výstupu měniče kmitočtu při jmenovitém napětí meziobvodu U DC. Maximální proud I max [A] Proud potřebný k vytvoření maximálního momentu M max. 6

25 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Limitní proud I lim [A] Proud potřebný k vytvoření limitního momentu M lim. Trvalý proud I 130W [A] Proud potřebný k vytvoření trvalého momentu M 130W při vodním chlazení ICW a při teplotě vinutí 130 o C. Trvalý proud I 130A [A] Proud potřebný k vytvoření trvalého momentu M 130A při vzduchovém chlazení IC00 a při teplotě vinutí 130 o C. Moment M nutz [Nm] Maximálně trvale využitelný moment motoru při napájecím napětí U 1max. Maximální otáčky n nutz [min -1 ] Maximální dosažitelné otáčky motoru při napájecím napětí U 1max a při zatěžovacím momentu M nutz, viz obr. 3. Maximální otáčky n C [min -1 ] Maximální dosažitelné otáčky motoru při napájecím napětí U 1max a při zatěžovacím momentu M max, viz obr. 3. Otáčky naprázdno n o [min -1 ] Maximální dosažitelné otáčky motoru při napájecím napětí U 1max, při chodu naprázdno a při 20 o C. 7

26 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Obr.3 M max MAX Moment [Nm] M 130 W M nutz N M o130w Oblast trvalých zatížení S1 0 n (5Hz) n c n nutz n 0 Otáčky [min -1 ] 8

27 VUES Brno a.s Základní parametry momentových motorů ROL 180 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.1 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W 1/2 1,6 2,09 2,50 2,86 3,19 Elektrická časová konstanta T e ms 6,7 7,6 8,1 8,5 8,8 Mechanická časová konstanta T m s 1,02 0,89 0,82 0,79 0,76 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,108 0,077 0,063 0,053 0,045 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 20,14 18,38 18,29 20,02 19,55 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm 2 0,0042 0,0063 0,0084 0,0105 0,0126 Hmotnost rotoru m rot kg 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 Hmotnost motoru m mot kg 13,0 18,0 22,0 27,0 31 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 Tlumicí konstanta k D Nm*min*10-4 0,45 0,67 0,90 1,12 1,34 Reluktanční moment M cog Nm 2,6 4,0 5,3 7,0 8,0 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 3,5 4,9 6,0 7,1 8,4 Tlakový úbytek Δp i bar 0,12 0,12 0,26 0,17 0,34 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

28 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 300 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.2 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 5,0 6,50 7,80 9,00 10,00 Elektrická časová konstanta T e ms 9,7 10,9 11,6 12,1 12,5 Mechanická časová konstanta T m s 1,06 0,94 0,87 0,83 0,81 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,064 0,047 0,038 0,031 0,026 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 23,74 24,04 23,70 25,69 25,59 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 0,044 0,065 0,087 0,109 0,131 Hmotnost rotoru m rot kg 4,1 6,1 8,1 10,1 12,2 Hmotnost motoru m mot kg 29,0 38,0 48,0 57,0 66 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 1,60 2,40 3,30 4,10 4,90 Tlumicí konstanta k D Nm*min*10-4 4,20 6,20 8,30 10,40 12,50 Reluktanční moment M cog Nm 4,0 6,1 8,2 10,2 12,4 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 5,9 7,9 8,0 9,6 9,6 Tlakový úbytek Δp i bar 0,2 0,1 0,18 0,24 0,32 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

29 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 420 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.3 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 9,1 11,90 14,20 16,20 18,10 Elektrická časová konstanta T e ms 10,2 11,5 12,3 12,8 13,1 Mechanická časová konstanta T m s 1,51 1,33 1,24 1,19 1,15 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,033 0,023 0,018 0,015 0,013 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 17,00 15,70 15,60 16,80 16,30 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 0,204 0,305 0,407 0,509 0,611 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 47,0 63,0 79,0 94,0 109 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 3,50 5,20 7,00 8,70 10,40 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,40 20,00 26,70 33,40 40,10 Reluktanční moment M cog Nm 7,8 12,1 16,1 20,3 24,4 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 9,1 10,8 11,7 12,3 13,1 Tlakový úbytek Δp i bar 0,22 0,15 0,28 0,27 0,37 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

30 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 530 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.4 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 14,1 18,30 21,90 25,00 27,80 Elektrická časová konstanta T e ms 10,7 12,0 12,8 13,3 13,7 Mechanická časová konstanta T m s 1,38 1,23 1,15 1,10 1,07 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,025 0,018 0,015 0,012 0,011 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 17,34 17,09 17,19 17,92 17,43 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 0,45 0,68 0,91 1,13 1,36 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 56,0 75,0 94,0 112,0 132 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 6,20 9,30 12,40 15,50 18,60 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,70 47,50 63,30 79,20 95,00 Reluktanční moment M cog Nm 12,9 19,6 26,2 32,8 39,1 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 12,2 16,6 17,2 17,7 17,7 Tlakový úbytek Δp i bar 0,24 0,21 0,34 0,36 0,48 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

31 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 660 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.5 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 19,4 25,30 30,20 34,50 38,30 Elektrická časová konstanta T e ms 11,1 12,5 13,3 13,8 14,2 Mechanická časová konstanta T m s 1,64 1,45 1,36 1,30 1,26 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,019 0,014 0,011 0,009 0,008 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 22,90 21,80 20,62 20,51 19,54 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 1,03 1,54 2,05 2,57 3,08 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 91,0 120,0 151,0 179,0 210 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 9,00 13,50 18,10 22,60 27,10 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,80 86,70 115,60 144,40 173,30 Reluktanční moment M cog Nm 18,4 27,6 36,8 46,2 55,7 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 15,7 18,3 18,9 20,4 18,9 Tlakový úbytek Δp i bar 0,28 0,17 0,28 0,31 0,38 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

32 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 770 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.6 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 25,5 33,20 39,70 45,30 50,40 Elektrická časová konstanta T e ms 11,5 12,9 13,8 14,3 14,7 Mechanická časová konstanta T m s 1,48 1,31 1,23 1,17 1,14 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,016 0,012 0,010 0,008 0,007 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 22,20 21,30 19,40 20,90 19,60 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 1,61 2,41 3,21 4,01 4,82 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 101,0 134,0 169,0 199,0 233 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 13,10 19,60 26,10 32,70 39,20 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,30 150,50 200,60 250,80 300,90 Reluktanční moment M cog Nm 24,1 36,1 48,5 60,8 73,2 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 18,7 20,3 19,3 22,9 21,5 Tlakový úbytek Δp i bar 0,45 0,25 0,35 0,38 0,58 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

33 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 880 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.7 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 31,7 41,20 49,20 56,20 62,50 Elektrická časová konstanta T e ms 11,9 13,3 14,2 14,7 15,2 Mechanická časová konstanta T m s 2,15 1,90 1,78 1,70 1,65 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,018 0,013 0,010 0,009 0,007 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 28,96 28,01 24,79 25,85 24,20 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 3,58 5,38 7,17 8,96 10,75 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 130,0 169,0 211,0 249,0 290 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 17,30 26,00 34,70 43,40 52,00 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,40 233,00 310,70 388,40 466,10 Reluktanční moment M cog Nm 32,3 48,5 64,6 81,7 97,9 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 12,2 16,3 18,5 17,6 17,5 Tlakový úbytek Δp i bar 0,23 0,18 0,37 0,32 0,45 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

34 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 1000 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.8 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 38,7 50,40 60,20 68,70 76,40 Elektrická časová konstanta T e ms 12,2 13,7 14,6 15,2 15,6 Mechanická časová konstanta T m s 1,97 1,75 1,63 1,57 1,52 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,015 0,011 0,009 0,007 0,006 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 27,98 27,94 25,17 24,99 23,06 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 4,92 7,39 9,85 12,31 14,77 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 145,0 188,0 237,0 281,0 330 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 22,50 33,70 45,00 56,20 67,40 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,10 345,20 460,30 575,40 690,40 Reluktanční moment M cog Nm 37,4 57,0 76,5 95,2 112,6 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 14,2 17,0 17,0 17,2 16,4 Tlakový úbytek Δp i bar 0,3 0,21 0,36 0,47 0,37 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

35 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.1 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL X 22,1 2,5 11,6 1 9,3 1,5 9,9 1 ROL A 11,0 1,5 9,9 1 4,6 1,5 9,9 1 ROL X 22,9 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL A 11,5 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 ROL A 22,8 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL B 11,4 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 ROL A 22,8 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL B 11,4 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 ROL A 22,9 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL B 11,5 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

36 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.2 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL A 37,3 4,0 12,7 1 15,6 1,5 9,9 1 ROL B 18,6 1,5 9,9 1 7,8 1,5 9,9 1 ROL C 9,3 1,5 9,9 1 3,9 1,5 9,9 1 ROL A ,8 1,5 9,9 1 ROL B 37,6 4,0 12, ROL C 18,8 1,5 9,9 1 7,9 1,5 9,9 1 ROL E 9,4 1,5 9,9 1 3,9 1,5 9,9 1 ROL B 37,8 4,0 12,7 1 15,8 1,5 9,9 1 ROL C 18,9 1,5 9,9 1 7,9 1,5 9,9 1 ROL M ,0 1,5 9,9 1 ROL F 9,4 1,5 9, ROL B 37,9 4,0 12,7 1 15,9 1,5 9,9 1 ROL D 18,9 1,5 9,9 1 7,9 1,5 9,9 1 ROL G 9,5 1,5 9,9 1 4,0 1,5 9,9 1 ROL C 38,3 4,0 12,7 1 16,0 1,5 9,9 1 ROL E 19,2 1,5 9,9 1 8,0 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

37 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.3 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL A ,7 4 12,7 1 ROL B 63,8 4,0 12, ROL C 31,9 4,0 12,7 1 13,4 1,5 9,9 1 ROL D 21,3 2,5 11,6 1 8,9 1,5 9,9 1 ROL F ,5 1,5 9,9 1 ROL G 10,6 1,5 9,9 1 - ROL B ,8 4 12,7 1 ROL C 66,3 4,0 12,7 2 13,9 1,5 9,9 1 ROL D 33,2 4 12, ROL M 22,1 2,5 11,6 1 9,3 1,5 9,9 1 ROL K 11,1 1,5 9, ROL C 66,9 4,0 12,7 2 28,0 4 12,7 1 ROL E 33,5 4 12,7 1 14,0 1,5 9,9 1 ROL F ,3 1,5 9,9 1 ROL G 22,3 2,5 11, ROL C 66,9 4,0 12,7 2 28,0 4 12,7 1 ROL M 33,5 4 12,7 1 14,0 1,5 9,9 1 ROL H 22,3 2,5 11,6 1 9,4 1,5 9,9 1 ROL C ,5 4 12,7 1 ROL D 67,9 4,0 12, ROL F ,2 1,5 9,9 1 ROL G 33,9 4 12, ROL K 22,6 2,5 11,6 1 9,5 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

38 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.4 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL B 85,3 6,0 14,0 2 35,8 4 12,7 1 ROL C 42,7 6,0 14,0 1 17,9 1,5 9,9 1 ROL M ,0 1,5 9,9 1 ROL F 21,3 2,5 11, ROL I 10,7 1,5 9, ROL C 86,4 6,0 14,0 2 36,2 4 12,7 1 ROL E 43,2 6,0 14,0 1 18,1 1,5 9,9 1 ROL H 21,6 2,5 11,6 1 9,1 1,5 9,9 1 ROL C 86,4 6,0 14,0 2 36,2 4 12,7 1 ROL M ,1 1,5 9,9 1 ROL F 43,2 6,0 14, ROL K ,1 1,5 9,9 1 ROL I 21,6 2,5 11, ROL D 86,4 6,0 14,0 2 36,2 4 12,7 1 ROL G 43,2 6,0 14,0 1 18,1 1,5 9,9 1 ROL J 21,6 2,5 11, ROL E 85,7 6,0 14,0 2 36,0 4 12,7 1 ROL H 42,8 6,0 14,0 1 18,0 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

39 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.5 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL B 108,5 2,5 11,6 4 45,5 6,0 14,0 1 ROL D 54,3 4,0 12,7 2 22,7 2,5 11,6 1 ROL H ,1 1,5 9,9 1 ROL K 21,7 2,5 11, ROL C 111,2 2,5 11,6 4 46,6 6,0 14,0 1 ROL M 55,6 4,0 12,7 2 23,3 2,5 11,6 1 ROL J 22,3 2,5 11,6 1 9,3 1,5 9,9 1 ROL D 109,3 2,5 11,6 4 45,8 6,0 14,0 1 ROL G 54,7 4,0 12,7 2 22,9 2,5 11,6 1 ROL L 21,9 2,5 11, ROL E 111,0 2,5 11,6 4 46,6 6,0 14,0 1 ROL H ,3 2,5 11,6 1 ROL K 55,5 4,0 12, ROL M 110,7 2,5 11,6 4 46,4 6,0 14,0 1 ROL K 55,4 4,0 12,7 2 23,2 2,5 11,6 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory)

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory) Střídavé servomotory s permanentními magnety Obecně Střídavé servomotory s permanentními magnety jsou určeny pro nejmodernější elektronicky řízené elektropohony se širokým regulačním rozsahem,vysokou dynamikou

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více