Stejnosměrné motory řady M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stejnosměrné motory řady M"

Transkript

1 Stejnosměrné motory řady M EM Brno s.r.o. Jílkova 124; Brno; Česká republika

2 1.Úvod Stejnosměrné stroje řady M nahrazují stroje typu SM a SR. Řada je vyráběna ve čtyřech základních výškách os: 90, 112, 132, mm. Velikosti 112 a 132 jsou řešeny ve dvou délkách aktivního železa, velikosti 90 a ve třech. Stroje této řady jsou určeny pro použití v průmyslových pohonech a všude tam, kde je požadována snadná a plynulá regulace otáček, kterou lze docílit buď změnou napětí kotvy, případně regulací napětí buzení. Motory možno napájet i z řízených usměrňovačů. 2. Všeobecně Konstrukční řešení řady stejnosměrných strojů vychází ze stavebnicového systému umožňující vysokou unifikaci jednotlivých dílců při velkém počtu konstrukčních variant. Řada je vyráběna v rozměrech ve shodě s doporučením IEC 72 ČSN Stroje jsou čtyřpólové (výjimku tvoří M 90, které jsou dvoupólové). Rotory strojů jsou dynamicky vyvážené s vloženým perem na volném konci hřídele a uloženy v radiálních kuličkových ložiskách s trvalou tukovou náplní. Nahoře jsou stroje opatřeny svorkovnicovým krytem s ucpávkovými vývodkami, jejichž velkost a průměr otvoru v těsnícím kroužku je uveden v rozměrových tabulkách. Vývodky směřují ke straně opačné straně pohonu a zákazník si může jejich směr změnit podle potřeby (svorkovnicový kryt dovoluje měnit polohu po 90 ). Připevňovací patky umožňují při usazení zajistit mechanickou polohu stroje. Stroje o hmotnosti přes 30 kg jsou opatřeny závěsnými oky ke spolehlivému zavěšení. Kmitání strojů odpovídá kategorii N. Stroje s nižšími hodnotami kmitání možno dodat po dohodě. Hladina hluku odpovídá třídě 1. Stroje jsou odrušeny pro průmyslovou oblast na mezní hodnoty R03. Izolace strojů je provedena ve třídě tepelné odolnosti F. Stejnosměrné stroje se dodávají s derivačním nebo cizím buzením. Tato buzení motoru jsou v případě požadavku na stabilní průběh zatěžovací charakteristiky (otáčky při zatížení klesají) opatřeny stabilizačním pomocným sériovým vinutím. Takové případy se vyskytují například u motorů, které nepracují s regulátorem v otáčkové smyčce. Motory nepájené z řízených usměrňovačů s otáčkovou vazbou, (s tachodynamem) stabilizační vinutí nemají. Na požádáni se stroje též vyrábějí s buzením kompaundním nebo sériovým. Stroje vyhovují IEC 34-1, ČSN a ST SEV Krytí, chlazení a tvar Všeobecné údaje Chlazení Krytí IC 01 IP 23 Tvary jednotlivých velikostí IM 1001 IM 2001 IM 3001 IM 3011 IM 3031 *) IM 1002 IM 2002 IM 3002 IM 3012 IM 3032 MB TVARY STROJŮ IM 1001 IM 1002 IC 05 IP 23 MF ***) Ventilační motorek 2 ATM 08e2 parametry viz strana 5 IM 2001 IM 2002 IC 17 IP 23 Množství a tlak MF parametry viz strana 5 IM 3001 IM 3002 IC 37 IP 44 Množství a tlak MF parametry viz strana 5 IC 410 IP 44 MG **) IM 3011 IM 3012 IC 411 IP 44 MO ***) Výměník tepla IM 3031 IM 3032 IC 410 IP 55 MG **) *) **) ***) Tvar stroje IM 3031 a IM 3032 nelze dodat v chlazení a krytí IC 411/IP 44 stroje MO U strojů MB 90 v krytí IP 23 (jen IP 21) Stroje M lze dodat jen po dohodě Stroje M 90 nelze dodat v chlazení a krytí IC 05/IP23 stroje MF a IC 411/IP 44 stroje MO Přívod chladícího vzduchu u motorů IC 17 a IC 37 musí být připojen na straně opačné straně pohonu. Motor bude dodán na této straně s uzavřenými kryta štítu (bez ventilačních otvorů). Jeden z těchto krytů (dle potřeby na leví či pravé straně) si zákazník nahradí krytem s hrdlem pro upevnění přívodu chladicího vzduchu. Bude-li požadován i odvod chladicího vzduchu (IC 37), bude motor takto proveden i na straně pohonu. Strana 2

3 4. PRACOVNÍ PODMÍNKY Výška nad mořem: max m Prostředí: 4.1. Prostředí obyčejné - teplota okolí C. Relativní vlhkost max. 80 %. V rozsahu mezních teplot jsou přístupné odchylky minimální a maximální absolutní vlhkosti vzduchu 5 až 15 g/m 3 pokud nebylo dosaženo rosného bodu Tropické vlhké - TH32 - teplota okolí C (stroje s krytím IP 23) Tropické univerzální - T23 - teplota okolí C (stroje s krytím min. IP 44, není-li. dohodnuto jinak). Po dohodě je možno stroje dodat v provedení pro vyšší nadmořské výšky, případně i pro jiné teploty okolí. Všeobecné údaje 5. NAPĚTÍ 5.1. kotvy: možno volit z řady,,,,, a V, přičemž napětí, a V je určeno pro napájení hladkým proudem, a V pro napájení z jednofázových usměrňovačů a napětí, a V pro napájeni z trojfázových usměrňovačů odvozených generátorů 230 nebo 460 V pro cizí buzení:, 190,, a V. 6. VÝKON A ZATÍŽENÍ Pro jednotlivé velikosti a chlazení motorů jsou v tabulkách stanoveny jmenovité výkony a otáčky podle použité varianty vinutí, kotvy a napětí. Jmenovité výkony a otáčky jsou uvedeny při napájení vyhlazeným proudem (max. zvl. 15 %, I ef /l stř = 1,02) a takto jsou uváděny i na výkonnostním štítku stroje. Pro chlazeni IC 01 jsou motory rozděleny podle rozsahu regulace otáček. Vyžaduje-li pohon jmenovité otáčky mimo stanovenou řadu, volí se jmenovité otáčky nejbližší vyšší a změnou napětí kotvy se přizpůsobí požadavku. Pří změně napětí kotvy zůstává moment konstantní a výkon se mění úměrně k otáčkám. V některých případech je však nutno v dolním rozsahu otáček snížit moment až na 90 % momentu jmenovitého. Uvedené hodnoty platí pra trvalé zatíženi S1 při max. teplotě okolí 40 C, pro T2 45 C. U motorů s vlastni ventilací (MB) a u motorů s rotačním výměníkem (MO) se musí pro zatížení S3, S4 a S5 odpojit s kotvou současně i buzeni motorů. Pří použiti motorů pro jiné druhy zatížení je nutná konzultace s výrobcem. Pro nadmořskou výšku vyšší než 1000 m je nutno snížit výkon podle tabulky 1. Tabulka 1 Výška nad mořem K 1500 m 0, m 0, m 0, m 0, m 0,865 0 m 0, NAPÁJENÍ Z TYRISTOROVÝCH MĚNIČŮ Při napájení z řízených usměrňovačů se zvlněním větším než 15 % je nutno snížit výkon (moment) o 15 %, zvlnění nad 45 % se nepřipouští. 8. REGULACE OTÁČEK ZMĚNOU NAPĚTÍ KOTVY Motory MB lze regulovat napětím kotvy při konst. momentu od jmenovitých (nejvyšších) otáček až do 1300 u MB 112 a MB 132 nebo do 1500 u MB 90 a MB, dále u všech do 750 a 300 min -1 nejnižších otáček podle příslušného regulačního rozsahu. Obdobně motory MF a MG lze regulovat až do nejnižších otáček 50 min -1. Motory MO lze regulovat za konstantního jmenovitého momentu až do 300 otáček a od 300 do 50 otáček při momentu sníženém na 70 % M N. Jmenovitý moment odpovídá parametrům uvedeným na štítku. 9. REGULACE OTÁČEK ODBUZENÍM 1 : 1,5 při konstantním výkonu 1 : 2 při sníženém výkonu o 10 % S vyšším regulačním rozsahem po dohodě. Max. otáčky dané mechanickou pevností rotoru jsou min -1. Při této regulaci jsou motory obvykle opatřeny pomocným sériovým buzením (není-li stabilita otáček zajištěna zdrojem - regulátorem). 10. SMYSL TOČENÍ Stroje jsou určeny pro oba smysly točení. Není-li udáno jinak, jsou motory zapojeny pro smysl točení vpravo, přičemž smysl točení lze změnit přepojením podle schématu, umístěného ve svorkovnicovém krytu. U motorů s cizím buzením je možnost reverzace, přičemž nejvyšší přípustná rychlost změny proudu kotvy je 60 I N /s. Strana 3

4 11. MOTORY S TACHOGENERÁTORY Na požádání je možno motory dodat s tachogenerátorem typu K 10 A6 - výrobce n. p. MEZ Náchod. Po dohodě je možno dodat motory s průvlekovým tachogenerátorem. 12. GENERÁTORY Po dohodě je možno dodat generátory s těmito technickými parametry: TYP GB Otáčky Výkon Otáčky Výkon min -1 kw min -1 kw 90 S 1 0, ,2 90 L1 1 0, ,9 90 L2 1 1, , S , ,0 112 S , ,6 112 L , ,5 132 M , ,6 132 L , M , L , ,7 100 L , V nebo 460 Všeobecné údaje 13. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Skladbu nátěrového systému volí výrobce s ohledem na dané prostředí. Nátěr bude bez tmelení (dovoluje se jen částečné zatmelení hrubých nerovností), syntetický, odstín povrchového nátěru střední šeď. Stroje jen se základním nátěrem, nebo v jiném odstínu povrchového nátěru mohou být dodány po dohodě s výrobcem. 14. KOMPLETNOST DODÁVKY a) Stroj s perem na volných koncích hřídele. b) Osvědčeni o jakosti a kompletnosti dodávky. c) Na zvláštní požadavek návod na obsluhu a údržbu stroje v jazyce českém, německém, ruském a anglickém. 15. SLADOVÁNÍ A KONZERVACE Stroje se skladují pod střechou, nejlépe však v uzavřených suchých prostorách bez chemických vlivů. Relativní vlhkost vzduchu nepřestoupí 80 % při 20 C. Teplota se může pohybovat v rozsahu - 10 až +40 C, avšak musí být zabráněno náhlým změnám teplot. Otevřené stroje musí být chráněny před působením prachu. Konce hřídelů a příruby jsou opatřeny ochrannou vrstvou proti korozi. Konzervaci je nutno pravidelně, nejméně po 3 měsících kontrolovat a podle potřeby obnovit. 16. MNOŽSTVÍ A TLAK VZDUCHU PRO CIZÍ CHLAZENÍ M90 M112 M132 M min -1 m 3 s -1 Pa ,013 0,022 0,026 0,023 0,038 0,046 0,036 0,060 0,072 0,095 0, 0, Strana 4

5 17. SCHEMA SPOJENÍ MOTOR S CIZÍM BUZENÍM MOTOR DERIVAČNÍ E02 E33 E02 E10 MOTOR KOMPAUDNÍ MOTOR S BUZNÍM CIZÍM A SERIOVÝM K02 K10 K02 K13 Elektrické údaje MOTOR SERIOVÝ ZAPOJENÍ ODRUŠENÍ D02 D VENTILAČNÍ MOTOREK 2 ATM 08e2 napájecí napětí 380 V napájecí kmitočet Hz proud 0,33 0,40 A pro MF 112 0,36 0,42 A pro MF 132 0,41 0,48 A pro MF 19. TACHOGENERÁTORY K 10 A6 ( K 10 A2 ) Strana 5

6 Tabulka paramertů J= 0,0056 kgm 2 M 90 S MF MB MG IP 44/IC 37 IP 23/IC 17 lp 23/IC 01 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 3 1, ,4 1, ,4 1, ,3 0, ,8 0, ,0 4 0, ,4 0, ,4 0, ,7 0, ,7 0, ,1 5 0, ,5 0, ,5 0, ,9 0, ,3 0, ,8 6 0, ,1 0, ,0 0, ,8 0, ,4 7 0, ,1 0, ,4 0, ,5 0, ,2 8 0, ,9 0, ,7 9 0, ,5 0, ,3 4 1, ,5 1, ,5 5 1, ,6 1, ,6 1, ,0 0, ,4 0, ,9 6 0, ,1 0, ,1 0, ,0 0, ,8 0, ,4 7 0, ,1 0, ,4 0, ,5 0, ,2 8 0, ,3 0, ,7 0, ,9 0, ,7 9 0, ,7 0, ,2 0, ,5 0, ,3 10 0, ,0 0, ,8 11 0, ,5 0, ,4 6 1, ,2 1, ,2 1, ,1 0, ,9 0, ,5 7 0, ,2 0, ,2 0, ,4 0, ,5 0, ,2 8 0, ,3 0, ,7 0, ,0 0, ,7 9 0, ,7 0, ,3 0, ,5 0, ,3 10 0, ,9 0, ,5 0, ,0 0, ,8 11 0, ,3 0, ,6 0, ,5 12 0, ,3 0, ,2 7 1, ,2 1, ,2 0, ,4 0, ,5 0, ,2 8 0, ,4 0, ,4 0, ,7 0, ,0 0, ,7 9 0, ,8 0, ,8 0, ,3 0, ,6 0, ,4 10 0, ,0 0, ,5 0, , ,8 11 0, ,3 0, ,0 0, ,6 0, ,5 12 0, ,3 0, ,2 7 1, ,2 1, ,2 1, , ,6 0, ,3 8 1, ,4 1, ,4 1, ,8 0, ,1 0, , , ,8 0, ,3 0, ,6 0, ,4 10 0, ,0 0, ,0 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,3 0, ,0 0, ,6 0, ,5 12 0, ,9 0, ,6 0, ,3 0, ,2 8 1, ,4 1, ,4 1, ,8 1, ,2 0, ,9 9 1, ,8 1, ,8 1, ,3 0, ,6 0, ,4 10 0, ,0 0, ,0 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,3 0, ,0 0, ,6 0, ,5 12 0, ,9 0, ,6 0, ,3 0, ,2 8 1, ,5 1, ,5 9 1, ,8 1, ,8 1, ,4 0, ,7 0, ,5 10 1, ,0 1, ,0 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,4 0, ,4 0, ,0 0, ,6 0, ,5 12 0, ,9 0, ,6 0, ,3 0, ,2 Strana 6

7 Tabulka paramertů J= 0,006 kgm 2 M 90 L1 MF MB MG IP 44/IC 37 IP 23/IC 17 lp 23/IC 01 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 2 1, ,2 1, ,2 1, ,3 1, ,4 1, ,2 3 1, ,2 1, ,2 1, ,1 0, ,0 0, ,0 4 0, ,8 0, ,5 0, ,9 0, ,1 5 0, ,3 0, ,0 0, ,6 0, ,9 6 0, ,1 0, ,0 0, ,8 0, ,4 7 0, ,5 0, ,1 3 1, ,6 1, ,6 1, ,6 1, ,3 1, ,1 4 1, ,8 1, ,8 1, ,7 1, ,0 0, ,2 5 1, ,7 1, ,7 1, ,9 0, ,6 0, ,1 6 0, ,2 0, ,2 0, ,8 0, ,4 7 0, ,2 0, ,3 0, ,6 0, ,2 8 0, ,9 0, ,6 9 0, ,5 0, ,4 4 2, ,8 2, ,8 1, ,9 1, ,2 1, ,3 5 1, ,8 1, ,8 1, ,3 1, ,6 1, ,0 6 1, ,2 1, ,2 1, ,9 0, ,9 0, ,5 7 0, ,3 0, ,4 0, ,5 0, ,2 8 0, ,3 0, ,7 0, ,0 0, ,7 9 0, ,8 0, ,1 0, ,5 0, ,4 10 0, ,9 0, ,0 0, ,9 11 0, ,6 0, ,4 5 2, ,9 2, ,9 1, ,3 1, ,7 1, ,2 6 1, ,3 1, ,3 1, ,1 1, ,9 1, ,7 7 1, ,3 1, ,3 0, ,4 0, ,6 0, ,3 8 0, ,6 0, ,7 0, ,0 0, ,8 9 0, ,9 0, ,2 0, ,6 0, ,4 10 0, ,9 0, ,6 0, ,0 0, ,9 11 0, ,4 0, ,6 0, ,5 12 0, ,3 0, ,1 6 2, ,3 2, ,3 1, ,3 1, ,1 1, ,7 7 1, ,3 1, ,3 1, ,5 0, ,5 0, ,3 8 1, ,3 1, ,3 0, ,7 0, ,0 0, ,8 9 0, ,8 0, ,2 0, ,6 0, ,4 10 0, ,0 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,3 0, ,0 0, ,6 0, ,5 12 0, ,3 0, ,2 6 2, ,4 2, ,4 7 1, ,4 1, ,4 1, ,6 1, ,6 1, ,3 8 1, ,4 1, ,4 1, ,7 1, ,1 0, ,8 9 1, ,8 1, ,8 1, ,3 0, ,6 0, ,4 10 0, ,0 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,4 0, ,0 0, ,7 0, ,5 12 0, ,9 0, ,6 0, ,3 0, ,2 7 1, ,4 1, ,4 1, ,5 1, ,7 1, ,4 8 1, ,5 1, ,5 1, ,8 1, ,0 1, ,7 9 1, ,9 1, ,9 1, ,2 0, ,6 0, ,4 10 1, ,1 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,4 0, ,0 0, ,6 0, ,5 12 0, ,9 0, ,6 0, ,3 0, ,2 Strana 7

8 Tabulka paramertů J= 0,0064 kgm 2 M 90 L2 MF MB MG IP 44/IC 37 IP 23/IC 17 lp 23/IC 01 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 2, ,0 2, ,0 2, ,5 1, ,4 1, , ,6 1, ,6 1, ,8 1, ,3 1, , ,6 1, ,4 0, ,0 0, ,1 4 0, ,6 0, ,9 0, ,8 0, ,2 5 0, ,7 0, ,0 0, ,7 0, ,0 6 0, ,1 0, ,5 2 2, ,0 2, ,0 2, ,8 1, ,8 1, , ,8 1, ,8 1, ,6 1, ,2 1, ,3 4 1, ,7 1, ,8 1, ,0 0, ,2 5 1, ,7 1, ,1 0, ,7 0, ,2 6 0, ,4 0, ,2 0, ,1 0, ,5 7 0, ,6 0, ,3 8 0, ,0 0, ,8 3 2, ,0 2, ,0 2, ,5 1, ,4 1, ,4 4 2, ,9 2, ,9 1, ,2 1, ,1 1, ,5 5 1, ,7 1, ,7 1, ,4 1, ,6 1, ,2 6 1, ,5 1, ,1 0, ,1 0, ,6 7 0, ,4 0, ,5 0, ,6 0, ,3 8 0, ,5 0, ,0 0, ,8 9 0, ,6 0, ,4 4 2, ,0 2, ,0 2, ,2 1, ,1 1, ,6 5 2, ,9 2, ,9 1, ,4 1, ,8 1, ,1 6 1, ,4 1, ,4 1, ,1 1, ,0 1, ,6 7 1, ,3 0, ,6 0, ,7 0, ,3 8 0, ,5 0, ,8 0, ,0 0, ,8 9 0, ,0 0, ,3 0, ,6 0, ,4 10 0, ,1 0, ,9 4 3, ,2 3, ,2 5 2, ,9 2, ,9 2, ,4 1, ,8 1, ,2 6 2, ,4 2, ,4 1, ,4 1, ,0 1, ,6 7 1, ,3 1, ,6 1, ,7 0, ,3 8 1, ,6 0, ,8 0, ,0 0, ,8 9 0, ,9 0, ,2 0, ,6 0, ,4 10 0, ,1 0, ,6 0, ,0 0, ,9 11 0, ,7 0, ,5 5 3, ,0 3, ,0 6 2, ,5 2, ,5 2, ,2 1, ,2 1, ,7 7 1, ,3 1, ,3 1, ,6 1, ,6 1, ,4 8 1, ,6 1, ,8 1, ,1 0, ,8 9 1, ,0 1, ,4 0, ,6 0, ,5 10 0, ,1 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,5 0, ,0 0, ,7 0, ,5 12 0, ,3 0, ,2 6 2, ,5 2, ,5 2, ,3 1, ,1 1, ,6 7 1, ,4 1, ,4 1, ,5 1, ,6 1, ,3 8 1, ,6 1, ,6 1, ,8 1, ,0 1, ,9 9 1, ,0 1, ,3 0, ,6 0, ,5 10 1, ,5 0, ,6 0, ,1 0, ,9 11 0, ,4 0, ,1 0, ,7 0, ,5 12 0, ,3 0, ,2 Strana 8

9 Tabulka paramertů J= 0,02 kgm 2 M 112 S2 MF MB MO MG IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1300 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 4, ,2 4, ,2 3, ,0 1,0 1,0 2 3, ,0 3, ,0 2, ,0 2, ,1 2, ,6 1, , ,6 2, ,6 2, ,9 2, ,4 1, ,5 1, , , ,6 2, ,6 1, ,0 1, ,1 1, ,5 1, , , ,8 1, ,0 1, ,8 1, ,2 0, ,3 6 1, ,2 0, ,8 0, ,8 0, ,1 0, , , ,0 0, ,5 0, ,0 8 1,0 0, ,8 0, ,5 0, ,3 9 0, ,7 0, ,7 2 4, ,0 4, ,0 3 4, ,7 4, ,7 3, ,5 4 3,2 2I ,0 3, ,0 2, ,5 2, ,4 2, ,6 1, ,2 5 2, ,7 2, ,7 2, ,2 1, ,3 1, ,6 1, ,3 6 1, ,3 1, ,9 1, ,8 1, ,2 0, ,5 7 1, ,8 1, ,0 1, ,0 0, ,6 0, ,2 8 1, ,7 0, ,9 0, ,6 0, ,6 9 0, ,5 0, ,0 0, ,9 0, ,8 4 4, ,2 4, ,2 3, ,7 5 3, ,3 3, ,3 2, ,3 2, ,8 2, ,7 1, ,6 6 2, ,3 2, ,3 2, , ,9 1, ,3 1, ,5 7 2, ,0 2, ,0 1, ,2 1, ,1 1, , 7,7 1, ,2 8 1, , , ,7 1, ,8 1, ,7 0, ,6 9 1, ,2 1, ,7 1, ,1 1, ,8 0, ,7 5 4, ,2 4, ,2 3, , , ,4 3, ,4 2, ,2 2, ,9 2, ,2 1, ,4 7 2, ,1 2, ,1 2, ,3 2, ,2 1, ,7 1, ,2 8 2, ,3 2, ,3 1, ,9 1, ,9 1, ,7 1, ,4 9 1, ,1 1, ,8 1, ,1 1, ,1 1, ,0 6 4, ,1 4, ,4 3, ,3 7 3, ,1 3, ,1 2, ,3 2, ,2 2, ,7 1, ,4 8 2, ,4 2, ,4 2, ,0 2, ,0 1, ,9 1, ,5 9 2, ,1 2, ,1 2, ,5 1, ,1 1, ,9 1, ,9 6 5, ,4 5, ,4 7 4, ,2 4, ,2 3, ,4 8 3, ,5 3, ,5 3, ,1 2, ,0 2, ,9 1, ,6 9 3, ,2 3, ,2 2, ,0 2, ,1 2, ,0 1, ,8 7 4, ,4 4, ,4 8 3, ,6 3, ,6 3, ,0 3, ,0 2, ,9 9 3, ,3 3, ,3 2, ,0 2, ,1 2, ,9 1, ,8 Strana 9

10 Tabulka paramertů J= 0,022 kgm 2 M 112 S MF MB MO MG IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1300 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P N η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 4, ,0 4, ,0 3, ,5 3, ,0 2, ,3 2, ,5 2 3, ,5 3, ,5 2, ,0 2, ,5 1, ,3 1, ,3 4 1, ,5 1, ,0 1, ,0 1, ,5 1, ,0 5 1, ,0 1, ,4 1, ,8 0, ,8 0, ,0 6 0, ,2 0, ,7 0, ,4 7 0, ,4 1 6, ,0 6, ,0 2 4, ,0 4, ,0 3, ,0 3, ,5 2, ,0 2, ,3 4 2, ,, 2, ,0 2, ,0 2, ,8 1, ,5 1, , , ,5 1, ,4 1, ,3 1, ,2 1, ,2 6 1, ,6 1, ,2 1, ,4 1, ,1 0, ,5 7 1, ,2 1, ,2 1, ,1 0, ,7 0, ,5 9 0, ,1 0, ,0 0, ,1 2 6, ,0 6, ,0 4 4, ,3 4, ,3 3, ,3 3, ,2 2, ,0 2, ,3 5 3, ,0 3, ,0 2, ,2 2, ,0 1, ,3 1, ,1 6 2, ,5 2, ,0 1, ,6 1, ,2 1, ,5 7 1, ,0 1, ,4 1, ,8 1, ,6 1, ,5 9 1, ,5 1, ,2 1, ,9 0, ,9 0, ,0 4 5, ,0 5, ,0 4, ,5 3, ,6 3, ,0 2, ,0 5 3, ,2 3, ,2 3, ,4 2, ,3 2, ,0 1, ,4 6 3, ,4 3, ,4 2, ,6 2, ,7 1, ,1 1, ,6 7 2, ,5 2, ,5 1, ,0 1, ,7 1, ,3 9 1, ,4 1, ,1 1, ,0 1, ,0 0, ,1 4 6, ,0 6, ,0 5 4, ,3 4, ,3 4, ,5 3, ,0 2, ,3 2, ,2 6 3, ,6 3, ,6 3, ,5 2, ,7 2, ,2 1, ,6 7 3, ,3 3, ,3 2, ,4 2, ,0 1, ,8 1, ,4 9 2, ,4 1, ,1 1, ,9 1, ,1 1, ,0 5 6, ,4 6, ,4 5, ,5 6 4, ,7 4, ,7 4, ,7 3, ,7 2, ,2 2, ,8 7 3, ,5 3, ,5 3, ,4 2, ,0 2, ,8 1, ,5 9 2, ,6 2, ,6 2, ,9 2, ,0 1, ,1 1, ,0 5 6, ,2 6, ,2 6 5, ,7 5, ,7 4, ,7 3, ,8 3, ,3 2, ,7 7 4, ,5 4, ,5 3, ,6 3, ,0 2, ,0 2, ,6 9 3, ,5 3, ,5 2, ,1 2, ,0 1, ,1 1, ,0 Strana 10

11 Tabulka paramertů J= 0,024 kgm 2 M 112 L MF MB MO MG IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1300 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P N η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 4, ,0 4, ,0 3, ,0 3, ,0 2, ,5 1, ,5 2 3, ,0 2, ,0 2, ,5 1, ,7 1, ,2 3 2, ,0 2, ,5 1, ,0 1, ,0 1, ,2 4 1, ,5 1, ,6 1, ,0 1, ,2 0, ,0 5 1, ,0 1, ,0 1, ,0 0, ,6 0, ,4 6 0, ,9 1 6, ,0 6, ,0 5, ,5 4, ,0 3, ,5 2, ,6 2 4, ,0 4, ,0 4, ,5 3, ,0 2, ,5 2, ,5 3 4, ,5 4, ,0 3, ,5 33, ,5 2, ,3 1, ,3 4 3, ,5 2, ,0 2, ,7 1, ,2 1, ,0 5 2, ,0 1, ,7 1, ,5 1, ,8 1, ,5 6 1, ,6 1, ,0 1, ,8 0, ,1 7 0, ,9 0, ,1 1 9, ,0 9, ,0 2 6, ,0 6, ,0 5, ,0 4, ,0 4, ,7 2, ,5 3 5, ,0 5, ,0 5, ,0 4, ,0 3, ,3 2, ,0 4 4, ,0 4, ,0 3, , 3, ,2 2, ,5 1, , , ,0 2, ,8 2, ,5 2, ,8 1, ,5 6 2, ,0 2, ,0 1, ,0 1, ,6 1, , , ,0 1, ,6 1, ,0 0, ,9 8 1, ,7 1, ,1 1, ,1 0, ,5 2 8, ,0 8, ,0 3 7, ,0 7, ,0 6, ,7 5, ,0 4, ,4 2, ,0 4 5, ,0 5, ,0 4, ,0 4, ,3 3, ,3 2, ,4 5 4, ,8 4, ,8 3, ,0 2, ,7 2, ,8 1, ,8 6 3, ,2 2, ,7 2, ,2 1, ,3 1, ,1 7 2, ,8 2, ,6 1, ,4 1, ,1 1, ,1 8 1, ,6 1, ,2 1, ,2 0, ,3 3 9, ,0 9, ,0 4 6, ,0 6, ,0 5, ,0 4, ,3 4, ,5 2, ,3 5 5, ,8 5, ,8 4, ,8 3, ,7 3, ,0 2, ,8 6 3, ,2 3, ,2 3, ,0 2, ,0 2, ,6 1, ,0 7 3, ,0 2, ,8 2, ,4 2, ,2 1, ,0 8 2, ,2 2, ,3 1, ,2 1, ,0 1, ,3 4 8, ,0 8, ,0 5 6, ,0 6, ,0 5, ,0 4, ,7 3, , 2, , , ,2 4, ,2 4, ,0 3, ,2 3, ,8 2, ,1 7 3, ,7 3, ,7 3, ,0 2, ,6 2, ,0 1, ,1 8 3, ,2 2, ,5 2, ,1 2, ,9 1, ,4 4 9, ,0 9, ,0 5 6, ,0 6, ,0 5, ,2 4, ,8 4, ,8 2, ,9 6 5, ,3 5, ,3 4, ,2 3, ,3 3, ,8 2, ,1 7 4, ,0 4, ,0 3, ,8 3, ,5 2, ,2 1, ,1 8 3, ,3 3, ,3 3, ,5 2, ,3 2, ,2 1, ,4 Strana 11

12 Tabulka paramertů J= 0,05 kgm 2 M 132 M MF MB MO MG IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1300 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P N η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 4, ,0 3, ,0 3, ,5 2, ,5 2, ,0 2 3, ,0 3, ,5 2, ,0 2, ,5 1, ,5 3 2, ,5 2, ,0 2, ,0 1, ,0 1, ,6 4 2, ,0 2, ,6 1, ,0 1, ,0 1, ,3 5 1, ,6 1, ,0 1, ,0 0, ,8 6 0, ,8 1 6, ,0 6, ,0 5, ,0 5, ,0 4, ,0 3, ,5 2 5, ,5 5, ,5 4, ,5 4, ,0 3, ,5 2, ,0 3 4, ,0 3, ,0 3, ,0 2, ,0 2, ,6 4 3, ,5 3, ,6 2, ,3 2, ,3 1, ,8 5 2, ,7 2, ,4 2, ,7 1, ,0 1, ,8 6 1, ,0 1, ,3 1, ,3 1, ,6 1 9, ,0 9, ,0 8, ,0 7, ,0 6, ,0 4, ,5 2 8, ,0 8, ,0 6, ,0 6, ,0 5, ,5 3, ,2 3 6, ,0 6, ,0 5, ,0 4, ,0 4, ,5 2, ,5 4 5, ,5 5, ,5 4, ,7 4, ,5 3, ,7 2, ,4 5 3, ,2 3, ,6 2, ,8 2, ,0 1, ,6 6 2, ,8 2, ,0 2, ,0 1, ,5 1, ,6 7 2, ,6 1, ,3 1, ,6 1, ,6 1 12, ,0 12, ,0 2 10, ,0 10, ,0 8, ,5 7, ,5 6, ,5 4, ,3 3 7, ,5 7, ,5 6, ,5 5, ,5 4, ,4 3, ,6 4 6, ,0 6, ,0 5, ,8 4, ,3 4, ,8 3, ,4 5 4, ,3 4, ,3 4, ,6 3, ,8 3, ,2 2, ,0 6 3, ,8 3, ,0 2, ,5 2, ,6 1, ,0 7 3, ,0 2, ,8 2, ,4 1, ,6 1, ,6 2 12, ,0 12, ,0 3 9, ,5 9, ,5 8, ,5 7, ,0 6, ,7 4, ,7 4 8, ,5 8, ,5 6, ,0 6, ,7 5, ,0 3, ,0 5 5, ,0 5, ,0 5, ,7 4, ,0 3, ,2 2, ,8 6 4, ,7 4, ,4 3, ,0 2, ,4 2, ,9 7 3, ,2 3, ,6 2, ,5 2, ,7 1, ,5 3 11, ,7 11, ,7 4 9, ,5 9, ,5 8, ,5 7, ,0 6, ,2 4, ,4 5 7, ,0 7, ,0 6, ,0 5, ,4 4, ,5 3, ,8 6 5, ,7 5, ,7 4, ,2 4, ,0 3, ,6 2, ,9 7 4, ,0 4, ,0 3, ,7 3, ,8 2, ,5 4 11, ,5 11, ,5 5 8, ,0 8, ,0 6, ,0 6, ,2 5, ,5 3, , , ,0 6, ,0 5, ,3 4, ,7 4, ,6 3, ,0 7 5, ,0 5, ,0 4, ,8 4, ,7 3, ,8 2, ,6 Strana 12

13 Tabulka paramertů J= 0,0585 kgm 2 M 132 L MF MB MO MG IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 IP 44/IC 410 reg. do 50 T reg. do 1300 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 300 T reg. do 50 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P N η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 4, ,0 3, ,0 3, ,5 2, ,5 2, ,5 2 3, ,0 3, ,0 2, ,5 2, ,5 1, ,3 3 2, ,0 1, ,0 1, ,2 4 1, ,4 1, ,2 1 6, ,0 6, ,0 5, ,0 5, ,5 4, ,5 3, ,5 2 5, ,0 4, ,5 4, ,0 3, ,5 2, ,0 3 4, ,0 3, ,0 3, ,0 2, ,7 2, ,7 4 3, ,3 2, ,7 2, ,3 1, ,5 5 1, ,0 1, ,3 1, ,0 6 0, ,2 1 9, ,0 9, ,0 8, ,0 7, ,0 6, ,0 4, ,5 2 8, ,0 8, ,0 6, ,0 6, ,5 5, ,0 3, ,8 3 6, ,5 5, ,4 4, ,0 4, ,0 2, ,7 4 5, ,0 4, ,0 3, ,0 3, ,6 2, ,6 5 3, ,2 3, ,0 2, ,5 2, ,0 1, ,0 6 2, ,5 1, ,6 1, ,3 7 1, ,5 1, ,0 1 12, ,0 12, ,0 10, ,0 9, ,5 7, ,0 5, ,5 2 10, ,0 10, ,0 8, ,0 7, ,0 6, ,0 4, ,7 3 7, ,6 7, ,6 6, ,5 5, ,0 4, ,0 3, ,0 4 6, ,5 6, ,5 5, ,0 4, ,0 4, ,6 2, ,3 5 4, ,3 4, ,7 3, ,0 3, ,0 2, ,4 6 3, ,2 2, ,6 2, ,6 1, ,3 7 1, ,6 1, ,1 1 14, ,0 14, ,0 12, ,0 2 12, ,0 12, ,0 10, ,5 9, ,5 7, ,0 5, ,0 3 9, ,5 9, ,5 8, ,5 7, ,5 6, ,3 4, ,0 4 8, ,0 8, ,0 6, ,0 6, ,4 5, ,8 3, ,5 5 5, ,3 5, ,8 4, ,0 3, ,3 2, ,4 6 4, ,0 3, ,2 3, ,6 3, ,7 2, ,3 7 3, ,0 3, ,0 2, ,6 2, ,7 1, ,2 2 15, ,0 15, ,0 3 11, ,0 11, ,0 10, ,5 8, ,5 7, ,5 5, ,0 4 9, ,5 9, ,5 8, ,0 7, ,5 6, ,0 4, ,6 5 7, ,3 7, ,3 6, ,0 5, ,0 4, ,2 3, ,4 6 5, ,0 4, ,0 4, ,5 3, ,7 2, ,4 7 4, ,0 3,, ,6 3, ,4 3, ,8 2, ,1 2 16, ,0 16, ,0 3 13, ,0 13, ,0 11, ,5 9, ,5 8, ,5 5, ,2 4 11, ,5 11, ,5 9, ,0 8, ,5 6, ,0 4, ,7 5 8, ,3 8, ,3 6, ,8 6, ,0 5, ,3 3, ,3 6 6, ,0 5, ,3 4, ,6 4, ,8 2, ,5 7 5, ,3 4, ,8 3, ,6 3, ,8 2, ,3 Strana 13

14 Tabulka paramertů J= 0,11 kgm 2 M M MF MB MO IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 reg. do 50 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 3 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 4 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Strana 14

15 Tabulka paramertů J= 0,13 kgm 2 M L1 MF MB MO IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 reg. do 50 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strana 15

16 Tabulka paramertů J= 0,137 kgm 2 M L2 MF MB MO IP44/IC37 IP 23/IC 05,17 IP 23/IC 01 IP 44/IC 411 reg. do 50 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T reg. do 1500 T reg. do 750 T reg. do 300 T P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I P n η I V kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A kw min -1 % A 1 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strana 16

17 ROZMĚROVÝ NÁČRTEK Rozměry v [ mm ] TYP MB 90S MB 90L1 MB 90L2 MB 112S2 MB 112S MB 112L MB 132M MB 132L MB M MB L1 MB L2 B01 B10 B13 B14 B90 D01 k6 D11 D20 j6 D21 D22 D23 D91 H03 H10-0, , Rozměrové údaje TYP H13 H90 H92 L01 L10 L11 L13 L20 L23 L30 L90 Počet a velikost ucpáv. vývodek m [ kg ] MB 90S MB 90L x P13,3x12 33 MB 90L MB 112S MB 112S x P16x14 54 MB 112L MB 132M x P21x18 MB 132L MB M MB L x P29x MB L Strana 17

18 ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU [ V ] Výkon [ kw ] (požadovaný na hřídeli) Druh buzení [ V ] (derivační, cizí, sériové, komp.) Otáčky jmenovité [ min -1 ] Rozsah regulace od-do (napětím na kotvě. odbuzením) Rozběh lehký, střední, těžký Hustota a způsob spouštěni ruční, automatické Způsob zatěžováni trvalé, krátkodobé atd. (viz ČSN ) Prostředí normální, mokré, tropy. apod. Teplota okolí [ C ] (při níž bude motor pracovat) Krytí, chlazení IP 23/IC 01; IP 23/IC 05; IP 44/IC 410; IP 44/IC 411 Tvar IM 1001; IM 2001; IM 3001 a jiné Smysl točení pří pohledu na hlavní čep vpravo, vlevo, oba směry Stabilní otáčková charakteristika požaduje se - ano, ne (otáčky v závislosti na momentu klesající) Napájecí zdroj hladkým proudem - z dynama, pulsujícím proudem - z usměrňovače (typ regulátoru) s otáčkovou vazbou Tachodynamo typ Při napájení z usměrňovače uveďte max. hodnotu poměru k = I ef /I str (při k > 1,02 nutno zařadit tlumivku nebo snížit výkon motoru). Poznámka: Pro dosažení stabilní (klesající) otáčkové charakteristiky jsou motory opatřeny pomocným sériovým buzením, a to v případě, že nejsou napájeny z řízených usměrňovačů s otáčkovou vazbou. Další informace Jakákoliv jiná vzájemně dohodnutá provedení, která se budou lišit proti katalogovému provedení budou potvrzena v kupní smlouvě. Výrobce: EM Brno s.r.o. Tel.: Jílkova 124 Fax: Brno Česká republika internet: VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO TECHNICKÝCH ZMĚN Obchodní údaje abcdefghijk Strana 18

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami: ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY Motory řady 1L jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky průmyslových aplikací, včetně venkovního provozu, tropického prostředí a prostředí s nízkými teplotamy (pod 0 C) 1L

Více

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2 Extero Popis: Ventilátory Extero jsou speciálně navrženy na vertikální montáž. Jsou dokonale použitelné pro střední a velké zařízení. Ventilátory mají po dobu provozu velmi dobrou ventilační schopnost

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

Katalog K04-0607 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 osová výška 56 až 100 0,06 až 3 kw

Katalog K04-0607 CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 osová výška 56 až 100 0,06 až 3 kw Katalog K04-0607 CZ nízkonapěťové Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 osová výška 56 až 100 0,06 až 3 kw Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové

Více

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV TES VSETÍN s.r.o. Tel.: 571 812 111 info@tes.cz Jiráskova 691 Fax: 571 812 842 www.tes.cz 755 01 VSETÍN OBSAH 1. Základní parametry a aplikace... 3 1.1. Typové označení...

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada BN, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA E-Tech Franklin Electric HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA OBSAH Nerezová horizontální vícestupňová čerpadla EH... 2 Obecné výkonové křivky produktu... 3 Tabulka materiálů... 3 Tabulka hydraulických výkonů

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : STEJNOSMĚRNÉ SERVOMOTORY HSM OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Stejnosměrný servomotor HSM 60 3. Stejnosměrný servomotor HSM 150 4. Stejnosměrný

Více

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod CTHT 315-710 CTVT 315-400 CTVT 450-630 Ø AH Ø AV Ø AV 4x Ø F Ø D E C BH 4x Ø F Ø D E C BV 4x Ø F Ø D E C BV Typ Ø AH Ø AV BH BV C Ø D E Ø F 315 762 750 469 564 560 355 450 12 400 850 850 532 608 630 400

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Stolička 3. Hřídel 8. Patka 4. Ložisková skříň 9. Chladící

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

CBM s asynchronním motorem

CBM s asynchronním motorem 116 Radiální ventilátory ErP ErP conform CBM 7 12 Typ A B C D E F G H I J K L M N O P CBM-7/7 72 6P C VR 27 233 327 38 145 27 225 47,6 314 57 333 28 16,4 8,6 6 187 CBM-9/7 373 4P C VR 36 234 39 381 184

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis. 1 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou,

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis. 1 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, Pozice Počet Popis 1 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 9691385 tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky

Více

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO

N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O J FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO N ÍZKON AP Ě ŤOVÉ T R O FÁZ OV É AS YN CH R ONNÍ MOTORY N AKR ÁT KO Ř a d y A CA, A CM Ve l i k o s t i 5 6 a ž 4 5 0 Vý k o n y 0,09 a ž 9 00 kw AC-Motoren Třífázové asynchronní motory s rotorem nakrátko

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116 / 14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ SVORKOVNICOVÁ NEVÝBUŠNÁ SKŘÍŇ X1D3T1 / Z č.dokumentace 9913 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru.

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru. * vzdálenost mezi silentbloky GTLB A B C D E F G H I J K L M N O 031 310 250 33 203 935 591 187 404 292 92 249 952 528 548 379 040 388 312 41 249 1075 744 239 507 363 121 310 1130 653 600 469 045 445 338

Více

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK VENTS OV VENTS OVK Nízkotlaký axiální ventilátor v ocelové skříní o průtoku vzduchu max. 00m3/h pro montáž na stěnu. Použití Ventilátor je vhodný pro odvětrávání prostor, kde je zapotřebí vysoká kapacita

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ Motory nové generace 0,04-18,5 kw Katalog K 02.1-0008 CZ Nová øada asynchronních elektromotorù 1LA7 Od roku 1996 zaèala inovace výrobkù firmy Siemens Elektromotory s.r.o., závodù Mohelnice a Frenštát pod

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5 Datový list Číslo položky: 200 Strana: 1 / 5 Provozní údaje Požadované čerpané množství Požadovaná dopravní výška 35,00 m Čerpané médium voda, topná voda topná voda do max. 100 C, podle VDI 2035 s obsahem

Více

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0607 CZ nízkonapěťové rojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko opis rojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

Katalog K02-0305 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw

Katalog K02-0305 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Katalog K02-0305 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,06 až 18,5 kw Technické informace Všeobecné údaje Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA 2. Uživatelská příručka. Nevýbušný alternátor AN24V/10A.X. č. dokumentace:

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA 2. Uživatelská příručka. Nevýbušný alternátor AN24V/10A.X. č. dokumentace: ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA 2 Uživatelská příručka Nevýbušný alternátor AN24V/10A.X č. dokumentace: 207 23 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 315 až 630 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 315 až 630 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3340 Strana: 1/8 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 315 až 630 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 5. Spojka 2. Spirální skříň 6. Elektromotor 3. Hřídel 7. Stolička s rámem 4. Ložisková

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

IN LINE RADIÁLNÍ VENTILÁTORY DO POTRUBÍ TURBO PLAST

IN LINE RADIÁLNÍ VENTILÁTORY DO POTRUBÍ TURBO PLAST 5 industrial fans_cz.qxp 8..8 :56 Page 6 IN LINE RDIÁLNÍ VENTILÁTORY DO POTRUBÍ TURBO PLST 6 5 industrial fans_cz.qxp 8..8 :56 Page IN LINE RDIÁLNÍ VENTILÁTORY DO POTRUBÍ TURBO PLST Nová řada radiálních

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Automation and Drives. Standard Drives. lektromotory. 3-fázové asynchronní motory nakrátko. A&D SD CRE - Martiňák 1. Praha-Brno-Ostrava 17.-19.10.

Automation and Drives. Standard Drives. lektromotory. 3-fázové asynchronní motory nakrátko. A&D SD CRE - Martiňák 1. Praha-Brno-Ostrava 17.-19.10. Automation and lektromotory 3-fázové asynchronní motory nakrátko A&D SD CRE - Martiňák 1 Automation and Asynchronní motory a generátory Technický poradce Roman Martiňák Varenská 51 702 00 Ostrava Telefon:

Více

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max 4 Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory I F0 schválení EN 0- cert. 0-CD-0966 Technické parametry Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná,

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

1. Základní provedení strojů... 1

1. Základní provedení strojů... 1 WS standardní provedení OBSAH 1. Základní provedení strojů... 1 2. Základní rozměry... 2 2.1. WS PRIME, WS ECONOMIC stroje se standardní točnou... 2 2.2. WS PRACTIC stroje s točnou s výřezem... 3 3. Parametry

Více

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi)

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi) ZVVZ MACHINERY, a.s. Sažinova 888 399 25 Milevsko Česká republika Vyřizuje: Ing. Veronika Foukalová E-mail: veronika.foukalova@zvvz.cz Tel.: 382 55 2890 Mob.: 737 23 2890 Fax.: 382 55 3194 PROTIS Ostrava

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Katalog K02-0210 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,04 až 18,5 kw

Katalog K02-0210 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,04 až 18,5 kw Katalog K02-0210 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA7 osová výška 56 až 160 výkon 0,04 až 18,5 kw Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LA7 Obsah Všeobecné

Více

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM Stejnosměrný motor Cíle cvičení: Naučit se - zapojení motoru s cizím buzením - postup při spouštění - reverzace chodu - vliv napětí na rychlost otáčení - vliv buzení na rychlost otáčení - vliv spouštěcího

Více

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem.

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem. 1140 Radiální ventilátory IP, 80 C, 110 C CMT, CMB řada 1 80 C, 110 C trvalý provoz ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q 120/0 180 20 1 1 74, 72 8 92 10 10 11 12 8 118, 140/0

Více

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Provoz v otevřené smyčce bez zpětné vazby z halových sond a IRC čidla Provoz v uzavřené smyčce se zpětnou vazbou z magnetického čidla Použití pro jednoduché

Více

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT...

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT... Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 728 CBM...730 CSB, CBB, CST, CBT...740 CBTR...742 CRT...744 CMT, CMB...746 CRMT...754 CHMT...758 CXRT...762 GTLF 3...768 GTLB,

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Informativní řez čerpadlem

Informativní řez čerpadlem Inforativní řez čerpadle 0 0 1.1 2.1 1 2.1 02 01 1 2.2 21.2 2 2 0 0.2 21.1 2 1.2 02.2 20 0 02.1 2.2 20 2. 0.1 Číslování pozic podle DIN 2 20 Sací těleso Výtlačné těleso Těleso článku Rozváděcí kolo 1 Příložka

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA Vybavení / funkce servopohonu Polohový a momentový spínač S použitím spínačů se mechanicky sejmuté veličiny dráha a kroutící moment převedou na signály použitelné pro ovládání pohonu. Spínače jsou umístěny

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 426 80-CV-03 03/01 Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 80-CV-03 Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních,

Více

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení ISO 9001 - Cert. n 0545/2 Ohřívače Sálavé panely Fan coily Vzduchotechnické jednotky Komíny Vytápění / Chlazení Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris Popis Vytápěcí jednotka s

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1142 IP55, 150 C CMT, CMB řada 2 ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 225/90 386 452 248 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 250/100 425

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik.

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik. 1090 400-800 900-1250 Technické parametry Skříň je z ocelového pozinkovaného plechu, s přírubami do čtyřhranného potrubí. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou izolačního materiálu, který podstatně snižuje

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

Katalog K03-1012 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-1012 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-1012 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ 9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno udržovat v suchém a čistém

Více

EXTRUZI. Inovativní řešení pro excelentní S SQME MOMENTOVÝM MOTOREM EXTRUDER - VSTŘIKOVÁNÍ - VYFUKOVÁNÍ

EXTRUZI. Inovativní řešení pro excelentní S SQME MOMENTOVÝM MOTOREM EXTRUDER - VSTŘIKOVÁNÍ - VYFUKOVÁNÍ Inovativní řešení pro excelentní EXTRUZI S SQME MOMENTOVÝM MOTOREM EXTRUDER - VSTŘIKOVÁNÍ - VYFUKOVÁNÍ Vysoký momentový výstup Nízká spotřeba energie Přímý Pohon Vysoká Kvalita Extruze Kompaktní design

Více

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až ,5 až 200 kw. Katalog K CZ

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až ,5 až 200 kw. Katalog K CZ Katalog K12-0311 CZ nízkonapěťové Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy a předpisy 3 Struktura objednacího

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT HCTB, HCTT Typ ØA B C ØD ØE F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535 400 12 40 80 361 450 895 710 590 450 14 40 110 410 500 895 710 590 500 14 40 110 410

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1144 IP55, 150 C CMT řada 3 ErP ErP conform Typ A B C1 (4*) C1 (6*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 355/145 572 713 390 320 231 228 280 133 159 291 367 394 250 445 343 11 420 450 333 137 400/165 632 796

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-1202 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-1202 CZ Katalog K13-1202 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Označování nevýbušných elektrických

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Všechny otázky Elektrotechnika II

Všechny otázky Elektrotechnika II Všechny otázky Elektrotechnika II pro zkoušku z E-II, jako Edu Test, na web VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

CSE MIX-FIX W 1F 7,5 CSE MIX-FIX W 1F 7,5

CSE MIX-FIX W 1F 7,5 CSE MIX-FIX W 1F 7,5 CSE MIX-FIX W 1F 7,5 www.regulus.cz Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE MIX-FIX W 1F 7,5 se směšovacím ventilem a pohonem na konstantní teplotu CSE MIX-FIX W 1F 7,5 CZ 1. Úvod Čerpadlová

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Název společnosti: Vypracováno: Telefon: Datum: Počet 1 VPK, s.r.o. Ing. Michal Troščak +421 918 391 583 22.7.217 Popis SEG.4.9.2.5B Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 9675897

Více

Konstrukce stejnosměrného stroje

Konstrukce stejnosměrného stroje Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí

Více