Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat a ve svobodě propustit. R. Steiner

2 Obsah Podmínky vzdělávání... 4 I. Materiální podmínky... 4 II. Podmínky psychosociální... 5 III. Podmínky zdravé životosprávy... 6 IV. Podmínky organizační... 7 V. Řízení, personální a pedagogické zajištění, DVPP... 9 VI. Charakteristika školního vzdělávacího programu VII. Dílčí vzdělávací cíle VIII. Vzdělávací oblasti Přechod dítěte z rodiny do mateřské školy

3 Identifikační údaje: Název vzdělávacího programu: Už vím, proč Zpracovala: Ivana Joklová, vedoucí učitelka Platnost dokumentu: od Předkladatel: Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, Adresa školy: Dolní Rožínka 1, Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Dolní Rožínka Adresa: Dolní Rožínka 3, Kontakt: telefon , Vedení školy: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy: Mgr. Pavel Špaček, zástupce ředitele školy Mateřská škola: Ivana Joklová, vedoucí učitelka Iveta Fendrychová, učitelka Kontakty: Vedení školy: , Mateřská škola: Projednáno pedagogickou radou dne V Dolní Rožínce dne Mgr. Vladimír Makovský, ředitel 3

4 Podmínky vzdělávání Filozofie školy: Zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu. Respektovat přirozená práva a potřeby dítěte, podporovat jeho osobnostní rozvoj, probouzet a rozvíjet jeho možnosti, umožnit mu porozumět okolnímu světu, žít mezi lidmi, probouzet jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. I. Materiální podmínky 1. Budova školy Mateřská škola se nachází v budově I. stupně základní školy, uprostřed sídliště. Okolí školy umožňuje dětem pozorovat přírodu, podnikat vycházky do lesa, k rybníku, pozorovat zahrádky, práce na polích. Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy školy, obývá 2 třídy původně určené pro základní školu, nyní upravené pro potřeby předškolních dětí. Obě třídy jsou dopoledne využívány jako herny, po obědě se v jedné ze tříd rozkládají lehátka pro odpočinek dětí.třídy jsou dostatečně prostorné a světlé. Šatna pro děti byla přestěhována z původních prostor do chodby navazující na třídu MŠ. Sociální zařízení je rozdělené zvlášť pro chlapce a děvčata, vstup je ze šatny dětí. V přízemí budovy je také kabinet, který slouží jako šatna pro učitelky a sklad pomůcek. 2. Školní zahrada, pozemek Školní zahrada se nachází asi 5 minut chůze od mateřské školy.je položena v klidném prostředí se vzrostlými stromy, které v létě poskytují stín. Zahrada je vybavena 2 pískovišti, domkem na ukládání hraček a průlezkami, které byly zakoupeny z fondu SRPŠ. Nedaří se nám vyřešit problém se sekáním trávy, proto zahradu nevyužíváme tak často, jak bychom si přáli. 3. Tělocvična V budově školy je tělocvična, kterou může mateřská škola po dohodě s učitelkami 1. stupně využívat. Pro účely mateřské školy je vcelku dobře vybavena. Ke sportovnímu vyžití je také možné používat fotbalové hřiště. 4

5 4. Hračky, pomůcky a vybavení Hračky a materiál jsou pravidelně doplňovány a obnovovány, podařilo se zakoupit několik kvalitních stavebnic, vybavit hrací koutky. Didaktické pomůcky jsou na dobré úrovni, využíváme aktuálních nabídek dle finanční situace. Nábytek byl doplněn o nové skříňky a police tak, aby děti měly možnost samostatně vybírat a ukládat hračky. Zásuvky bude třeba doplnit o pojistky proti vypadení, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. V roce 2012 byly zakoupeny nové stolky a židle pro děti. Splňují jak estetické tak i zdravotní hledisko. Stolky jsou výškově stavitelné, židle jsme pořídili ve třech velikostech. Pro účely ložnice byly zakoupeny polštáře z dutého vlákna, zbývá obnovit přikrývky pro děti a matrace. Prostory tříd jsou dostatečně velké a světlé, okna budou dle finanční situace doplněna o žaluzie. Mateřská škola disponuje radiomagnetofonem s CD přehrávačem, televizí, DVD + video přehrávačem. Na úpravě a výzdobě interiéru se podílejí děti svými výtvory, dbáme, aby dětské práce byly přístupné rodičům i dětem. 5. Školní knihovna Žákovská knihovna je dobře vybavena, postupně ji doplňujeme o nové encyklopedie a leporela větších formátů pro mladší děti. Učitelská knihovna je dostatečně vybavena, sledujeme novinky týkající se nových trendů v předškolní výchově postupně o tyto tituly knihovnu doplňujeme. II. Podmínky psychosociální 1. Individuální rozvoj dítěte Respektujeme dítě jako osobnost, snažíme se vyzdvihovat jeho klady, potlačovat negativní návyky, vlastnosti. Snažíme se, aby se děti cítily v mateřské škole dobře a spokojeně. Učíme dítě, aby umělo prosadit své zájmy a potřeby únosnou formou pro okolí. Nově příchozím dětem dáváme možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, využíváme i přítomnosti jemu blízké osoby. Bereme v úvahu i děti, jejichž projevy se odlišují od dětí dané věkové skupiny. Individuálně se dětem věnujeme, respektujeme a uspokojujeme jejich potřeby. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Snažíme se děti zbytečně neorganizovat, nepřetěžovat. 5

6 2. Rozvoj zájmů Organizace dne umožňuje učitelce pomáhat individuálně rozvíjet zájmy dětí v oblasti výtvarné, hudební, tělovýchovné, pracovní. 3. Rozvoj samostatnosti Uspořádání prostor v mateřské škole klade velké nároky na samostatnost dětí. Využíváme pomoci starších dětí mladším. Vhodným uspořádáním nábytku jsme docílily toho, že si děti samy vybírají a ukládají hračky. Samostatnost rozvíjíme i při stolování - prostírání, obsluha při jídle, úklid použitého nádobí. Volnost a svoboda dětí je dána nutností zajistit bezpečnost a řád v MŠ. Podporujeme děti v samostatných pokusech, chválíme je a pozitivně hodnotíme. 4. Výchova k odpovědnosti Vedeme děti k odpovědnosti za své chování, jednání, k ohleduplnosti k ostatním. Dbáme na dodržování předem dohodnutých pravidel. Navozujeme atmosféru důvěry, vedeme k toleranci, zdvořilosti solidaritě, kamarádství. III. Podmínky zdravé životosprávy 1. Strava a pitný režim Škola má vlastní kuchyň, jídlo je do mateřské školy dováženo. Přesnídávka je realizována individuálně a postupně podle volby dětí. Děti mají možnost vybrat si porci podle svého uvážení, samy se obsluhují. Učitelka dohlíží, aby děti alespoň ochutnaly pro ně nezvyklé potraviny, ale do jídla nikoho nenutí. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. Obsahuje dostatek libového masa, ryb a luštěnin. Přivítaly bychom více salátů z čerstvé zeleniny. Pravidelnou výměnou ubrusů a dokoupením nového nádobí se zlepšila kultura stolování. Pitný režim je dostatečně zajištěn po celý den v mateřské škole. 2. Denní rytmus a řád Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na ind. možnosti dětí. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Učitelka se snaží vhodnou motivací zapojit děti do činností, nikdy však děti nenutí. Dětem je umožněno činnosti ve třídě pouze sledovat, využívat klidové 6

7 koutky. Pobyt venku je realizován vždy s ohledem na tělesnou zdatnost mladších dětí, používáním pozemku školní zahrady se problém fyzické zátěže zlepšil. Děti mají dostatek volnosti a pohybu, výhodou je tělocvična ve škole. Odpočinek dětí - děti poslouchají pohádku, relaxační hudbu, nejsou ke spánku nuceny. Podle situace mohou děti, které neusnou vstát a tiše si hrát ve vedlejší třídě. Klidnou a pohodovou atmosféru poněkud narušuje zvonění a používání tělocvičny během odpočinku dětí. 3. Bezpečnost dětí v mateřské škole Mateřská škola je průchozí, není oddělena od základní školy. Vzhledem k umístění sociálního zařízení není možné vykonávat nad dětmi dozor, aniž by učitelka opustila třídu a ztratila tak kontrolu nad přítomnými dětmi. 4. Hygienické podmínky Hygienické podmínky jsou v souladu s platnými vyhláškami. Ložní prádlo a ručníky jsou pravidelně měněny zajišťují rodiče. O čistotu a pořádek dbá uklízečka dle náplně své práce. Je pravidelně větráno, okna jsou vybavena žaluziemi. Třídy jsou dostatečně osvětleny, vybaveny vnitřním a vnějším teploměrem. 5. Otužování Otužování u dětí provádíme zejména vzduchem, snažíme se děti přiměřeně oblékat. Je zajištěno dostatečné větrání. Děti si omývají obličej vlažnou vodou po odpočinku. 6. Sledování televize Mateřská škola disponuje DVD přehrávačem. Sledování pohádek však zařazujeme pouze v případě nepříznivého počasí, nebo využíváme techniku k tematické výchovné činnosti. IV. Podmínky organizační 1. Organizace školy V mateřské škole funguje 1 třída s celodenním provozem, věkově heterogenní. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií.pokud počet dětí přesáhne maximální počet, otevře se druhá třída. Obec reagovala na zvýšený počet dětí a vyčlenila finance na rozšíření sociálního zařízení tak, aby odpovídalo hygienickým podmínkám. 7

8 Při provozu jedné třídy pracují ve škole 2 pedagogické pracovnice na celý úvazek, střídají se na ranní a odpolední směně. Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hodin a končí v hodin. Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8,30 hodin, v jinou dobu po dohodě s učitelkou. Dítě předávají osobně učitelce do třídy. Vyzvedávání dětí před obědem dítě nesmí být přítomno v době podávání hlavního jídla, pokud neobědvá. Po obědě se děti vyzvedávají od do hodin, po odpočinku do hodin, po svačině od hodin Učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům, ostatním osobám pouze na základě písemného z mocnění. 2. Organizace dne od 6.30 hod. - hry a činnosti dle volby dětí, plnění výchovného a vzdělávacího záměru, pohybové aktivity, skupinové činnosti, individuální práce, vzdělávací chvilka, soustředění dětí, rozšiřování znalostí a dovedností formou her od 8.15 hod. do 9.15 hod. se podává přesnídávka od 9.30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku od hod. - oběd od hod. - poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek od hod. - odpočinek, hry dle potřeb dětí od hod. - svačina od hod. - volné hry, možnost pokračovat v předešlé práci, rozcházení dětí Organizace dne je flexibilní, je možné ji upravit dle momentální situace, podle potřeb a zájmů dětí. 3. Podmínky přijímání dětí Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který se uskutečňuje v měsíci březnu-dubnu. Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 Sb. Počet přijatých dětí na jednu třídu je maximálně 28 dětí na polodenní docházku a 16 dětí na docházku celodenní dle rozhodnutí hygienika. Rodiče jsou o zápisu informováni plakáty, školními novinami, internetovými stránkami školy a oznámením na kabelové televizi. 4. Kritéria pro přijímání dětí 1. Děti předškolního věku z D. Rožínky a z okolních obcí 2. Děti, které rodiče umístí v rámci celodenního provozu 8

9 3. Děti, které rodiče umístí v rámci polodenního provozu 4. Děti přihlášené na 4 hodiny denně 5. Děti mladší 3 let V. Řízení, personální a pedagogické zajištění, DVPP 1. Řízení MŠ Povinnosti, úkoly a pravomoci pracovníků jsou vymezeny v pracovní náplni. Vedoucí učitelka ve spolupráci s učitelkou vypracovává ŠVP. Dbají, aby plánování bylo funkční, využívají zpětnou vazbu. Provozní, organizační, školní řád a ostatní směrnice a vnitřní předpisy stanovují konkrétní povinnosti, odpovědnost, práva a kompetence všech zúčastněných. Pracovníci školy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí, spolupracují s vedením školy dle požadavků. Chovají se k sobě přátelsky, ohleduplně a s úctou, tak, aby byli vzorem pro děti. Mateřská škola spolupracuje se základní školou, OÚ, s PPP, s pediatrem tak, aby byla zajištěna kvalitní péče o děti. 2. Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují 2 učitelky na plný úvazek, obě mají předepsané pedagogické vzdělání a více než 30 let praxe ve školním zařízení. Vedoucí učitelka má kurz pro logopedické asistentky, své zkušenosti uplatňuje při logopedické prevenci u dětí. Střídají se na ranní a odpolední směně (viz příloha pracovní doba). Pracovní doba je organizována tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče a bezpečnost. V mateřské škole pracuje na zkrácený úvazek uklízečka. 3. DVPP Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, dle možností navštěvují semináře pořádaní NIDV v Jihlavě a v Brně, případně reagují na nabídku seminářů pořádaných dalšími organizacemi. Věnují se samostudiu, využívají k tomu knihy z učitelské knihovny, sledují odborné časopisy Informatorium, Děti a my, příp. sledují novinky na internetu. 9

10 VI. Charakteristika školního vzdělávacího programu Období od třetího roku života dítěte do jeho vstupu do školy je charakterizováno pozoruhodnými změnami tělesnými, pohybovými, citovým i a zvláště rozumovými. Všechny oblasti spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte, jeho učení, socializace a společenská kultivace probíhá v postupných etapách, kterými musí dítě projít. Dítě je samostatnou osobností a roste a vyvíjí se nestejnoměrně podle osobnostních odlišností. Každé dítě je více talentované v určité oblasti, kterou zvládne lépe a rychleji, a jiného nebaví, pak ho zvládá hůř. Důležité je podchytit a rozvíjet zájem, nadání a pomoci s rozvojem tam, kde je dítě slabší. K tomu je potřeba láskyplné prostředí, které vytváří nezbytný pocit bezpečí a jistoty. Ve školním vzdělávacím programu využíváme prvky alternativní pedagogiky Začít spolu. Náš vzdělávací program s názvem Už vim, proč byl vytvořen v souladu s požadavky RVP, který je základním pedagogickým dokumentem. Tematické bloky jsou vzdělávací celky, ve kterých se prolíná vzájemně všech pět vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Každý blok je rozdělen na několik témat, které s ním souvisí a přibližují jeho záměr. Témata jsou ovlivněna ročním obdobím, ve kterém vzdělávání probíhá. Jsou zvolena tak, aby byla dětem blízká a pro ně přirozená. Obsah témat vychází ze života dítěte. Jejich realizací poskytujeme dítěti škálu různých aktivit, hlubší prožitky. Dítě tak nezískává izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a prakticky využitelná. Dítě získává činnostní výstupy kompetence. Tematické celky Jsou nabídkou pro učitelky, z níž mohou vybírat. Je na uvážení učitelky a dětí, které téma si vyberou a kolik jim věnují času. Podle momentální situace lze další témata doplnit, Je možné reagovat na nenadálé události v životě školy, dětí. 10

11 Obsah tvoří řízené i spontánní činnosti, jimiž dochází k naplňování vzdělávacích záměrů v jednotlivých oblastech. Činnosti se vzájemně prolínají, při plánování vycházíme zejména z potřeb dětí. První den v týdnu věnujeme seznámení s novým tématem, dozvíme se, jaké činnosti nás čekají, děti dostanou prostor pro své představy a nápady. Vzdělávací nabídka je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. K rozvoji dětí využíváme zdravotní cvičení, zpěv, hudebně- pohybové aktivity, říkadla, tanečky, různé výtvarné techniky, četbu, dramatizaci, vyprávění, slovní projev dětí a hru, která je velmi důležitá, prolíná celým dnem ve škole, a všemi činnostmi. Tímto směřujeme k naplňování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí. Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské 1. Hlavní cíle předškolního vzdělání Smyslem předškolního vzdělání je vytvářet spolu s rodinou podmínky pro osobnostní a sociální rozvoj dětí tak, aby byl zároveň co nejvíc naplňován osobnostní potencionál každého dítěte. Maximálně využívat hrové aktivity, individuální práci zájmové činnosti, kulturní a poznávací aktivity, pobyt venku. Důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností a celkovou přípravu dětí pro aktivní život v dospělosti. Vedle toho zároveň podporovat zdravý tělesný růst, spolupracovat s rodiči, ped.-psych. poradnou, logopedem. Základní formou, kterou je realizována výchovná práce v mateřské škole je hra, jejímž obsahem je přiblížit školu životu, snažit se o vytvoření přirozeného sociálního prostředí. 2. Metody a formy práce Vzdělávání probíhá formou hry ve skupinách, individuální hry, ale také formou činností. Respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby každého dítěte. Vycházíme z přímých zážitků dětí z jejich okolí, rodiny, kamarádů. Podporujeme přirozenou dětskou zvídavost a potřebu něco zkoumat a objevovat. 11

12 Využíváme pochvalu a povzbuzení. Podněcujeme radost dětí z učení, jejich zájem poznávat a získávat nové zkušenosti a dovednosti. Uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení. Do činností se snažíme vtáhnout děti pomocí motivace nenásilnou formou. Využíváme také aktivity řízené učitelkou, učení probíhá zpravidla ve skupinkách, dle potřeby se dítěti věnujeme individuálně. Využíváme dětské spontánnosti a nápodoby, snažíme se poskytovat dítěti vhodný vzor. Vzdělávací působení vychází z pedagogické analýzy, z pozorování a uvědomování si individuálních potřeb a zájmů dětí, ze znalosti jejich aktuálního rozvojového stavu. 3. Poslání předškolní výchovy zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu předškolní výchova respektuje přirozená práva a potřeby dítěte podporuje osobnostní rozvoj dítěte probouzí a rozvíjí možnosti dítěte umožňuje rozumět okolnímu světu učí žít mezi lidmi probouzí chuť poznávat, tvořit a učit se 4. Princip předškolního vzdělávání respektovat rozdílné potřeby dětí vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzděl. prostředí stejné podmínky pro všechny děti včetně skupin dětí sociálně, ekonomicky, zdravotně etnicky či jazykově znevýhodněných respektovat práva dětí i rodičů společně s rodiči a dětmi stanovit řád a hranice zajistit důslednost ve výchově 5. Spolupráce s rodiči Část dětí do mateřské školy dojíždí, některé děti přivádějí a odvádějí sourozenci či prarodiče. S rodiči nemají učitelky každodenní kontakt, bylo potřeba vytvořit informační a komunikační systém. Písemný styk - předávání krátkých a aktuálních informací. Schůzky rodičů informace o chodu a organizaci školy v průběhu šk. roku, plánování akcí školy, 12

13 schvalování čerpání financí, návrhy na čerpání financí, spolupráce, příprava akcí. Rodičovská odpoledne - různé tematické zaměření, rodiče a děti mají možnost vzájemně předvést své dovednosti. Přednášky pro rodiče - využití odborníků z pedag.-psych- poradny, pediatra, učitelek ZŠ. Webové stránky školy 6. Spolupráce s okolními školami připravujeme společné akce pro děti (sportovní, kulturní) společně plánujeme výlety (úspora za dopravu) uskutečňujeme vzájemné návštěvy zařízení, předáváme si zkušeností, navštěvujeme 1. třídu 7. Spolupráce se ZUŠ spolupracujeme při výběru talentovaných dětí do výtvarného a hudebního oboru využíváme výchovné koncerty, výstavy 8. Akce školy Dny otevřených dveří - návštěva všech prostor MŠ, ochutnávka jídla ze šk. kuchyně, ukázka práce s dětmi. Kulturní akce školy - návštěvy divadel - Radost Brno, Měst. Divadlo Žďár n. S., divadelní představení v KD D. Rožínka, Bystřici n. P., v mateřské škole, návštěvy muzea, výstav, výlety s různým zaměřením. Sportovní akce - turistické vycházky do okolí, návštěva koupaliště, předplavecký výcvik, lyžařské a sáňkařské závody, hry na sněhu, školní olympiáda Akce dle ročního období: JARO LÉTO Vítání jara, malování kraslic Velikonoční pečení Vystoupení dětí s jarním námětem Výlet do ZOO, výlety do okolí Výlet na Hrad Pernštejn Rozloučení s předškoláky Týden dětí 13

14 PODZIM ZIMA Maňáskové divadlo Pouštění draků Pečení brambor Odpoledne plné her Vánoční výstava Vánoční koledování s rodiči Zimní netradiční závody Dětský karneval 9. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřská škola reaguje na případné potřeby a požadavky rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme již zkušenost s péčí o dítě těžce mentálně a fyzicky postiženým. V případě přijetí dítěte do mateřské školy je nutná úzká spolupráce s rodinou, SPC, pediatrem logopedem a dalšími odborníky. Pedagogické pracovnice ve spolupráci s asistentem vytváří dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci. Vytváří podmínky v oblasti prostředí, životosprávy, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání. Tyto podmínky jsou zajišťovány v rozsahu individuálních potřeb a možností dítěte. Je třeba dítě přijímat stejně jako ostatní děti. Ve spolupráci s odborníky vytvořit individuální vzdělávací plán. Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Děti mimořádně nadané najdou místo v naší mateřské škole. Umožníme jim rozvíjet se tak, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a nebyl brzděn jejich vývoj a rozvoj. Ve spolupráci s PPP bude vytvořen pro dítě individuální vzdělávací plán. Dále spolupracujeme i s dalšími institucemi, např. se ZUŠ. Rozvoj a podporu mimořádných schopností budeme organizovat tak, aby nebyly jednostranné a neomezily šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 14

15 10. Vzdělávací obsah Za hlavní cíl našeho ŠVP si klademe, aby vzdělávací nabídka byla dětem tematicky blízká, zajímavá a pestrá, aby vytvářela předpoklad pro rozvoj intelektové a praktické schopnosti a dovednosti dítěte a prohlubovala jejich poznání. Tohoto cíle chceme dosáhnout využitím kooperativního učení, prožitkového učení a hrou. Jednotlivá témata můžeme zařazovat volně podle potřeby, doplňovat a obměňovat. Při vytváření ŠVP jsme se snažili maximálně respektovat prostředí a podmínky, ve kterých vzdělávací proces probíhá. VII. Dílčí vzdělávací cíle Integrovaný blok: 1. PADÁ LISTÍ Tematické celky A. Vítáme vás ve školce B. Moje rodina C. Moje hračky D. Co děláme celý den E. Všechno zraje F. Vítáme podzim G. Čas draků H. Jak se oblékáme I. U doktora J. Moje tělo K. Pravidla ve školce Časový rozsah: cca 11 týdnů Charakteristika bloku: Na začátku školního roku se budeme snažit o plynulý přechod dítěte z rodiny do mateřské školy, adaptaci na nové prostředí. Budeme vytvářet pozitivní a klidné prostředí, které přispěje ke snadnému začlenění dítěte do kolektivu mateřské školy. 15

16 Děti se seznámí s prostředím školy, s hračkami, pravidly chování, organizací dne. Snažíme se u dětí získat důvěru, navodit pocit jistoty a bezpečí. Děti se učí žít v novém prostředí, s novými kamarády, musí zvládnout odloučení od rodičů. Budeme si povídat o rodině, významu rodiny pro další vývoj dítěte. Prohlubujeme citové vztahy k jednotlivým členům rodiny. Seznámí se s charakteristickými znaky podzimu, naučí se pojmenovat ovocné stromy, keře, květiny. Ochutnají ovoce, zeleninu jejich význam pro lidské zdraví. Budeme pozorovat práci na polích, zahrádkách, poznávat různé plodiny. Při vycházkách sledujeme houfující se ptáky, rozlišujeme, kteří ptáci odlétají do teplých krajů. Vyrobíme si draka a zkusíme ho pouštět v podzimním větru. Připomeneme si hry a činnosti, kterými se děti na podzim baví. Naučíme se poznávat a pojmenovávat časti lidského těla a jejich funkce, zdůrazníme význam prevence předcházení nemocí. Zdůvodníme význam osobní hygieny a dodržování hygienických zásad. Naučíme se pojmenovat všech pět lidských smyslů a jejich význam. Podělíme se s kamarády se zkušeností z pobytu v nemocnici, u lékaře. Stanovíme si pravidla, která budeme ve školce dodržovat. Cíle: usnadnit dětem adaptaci na nové prostředí laskavým přijetím a vhodnou organizací poznávat prostředí mateřské školy a orientovat se v něm rozvíjet schopnost žít ve společenství lidí, přizpůsobit se, spolupracovat vytvářet vztah k místu a prostředí rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev umět se podělit, půjčit, dávat vědět o významu dodržování osobní hygieny rozvíjet jemnou motoriku při pracovních a konstruktivních činnostech prohlubovat vztah dětí k přírodě pozorovat přírodu v okolí, sledovat proměny a rozmanitost znát své místo, značku umět si vybrat a uložit hračku na místo dodržovat základní společenské normy pozdravit, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči znát svoje jméno, jména rodičů, sourozenců seznámit děti s částmi lidského těla vědět o významu dodržování osobní hygieny 16

17 Činnosti: vědět o významu pohybu pro zdraví vytvářet zdravé životní návyky a postoje seznámení s prostředím mateřské školy sluchové hry, hry na posílení kamarádských vztahů, pohybové hry četba pohádek námětové hry téma rodina, práce maminky, tatínka poslech, vyprávění, dramatizace pohádek, příběhů pozorování přírody, pečení brambor vyrábění z přírodnin, podzimních plodů výroba a pouštění draků rozhovory s dětmi nad obrázky, knihami, encyklopediemi nácvik nových písní, tanečků hra na hudební a rytmické nástroje zařazení netradičních výtvarných technik relaxační a odpočinkové činnosti, poslech relaxační hudby a pohádek smyslové a psychomotorické hry ochutnávka ovoce a zeleniny společné vytváření pravidel, kterými se řídíme pohybové hry k danému tématu rozvíjení jemné motoriky, využití motivovaných pracovních listů Očekávané kompetence dětí na konci předškolního období: Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje má potřebné schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení prožívá radost z toho, co samo prožívá zná jména svých rodičů, sourozenců, kamarádů soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje, dokončí započatou práci, postupuje podle instrukcí a pokynů chápe a rozlišuje elementární časové pojmy ( ráno, poledne, večer) charakterizuje jednotlivá roční období reprodukuje jednoduchá říkadla a pohádky poznává stromy, keře, plody zvládá základní pohybové dovednosti má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích rozlišuje, co je bezpečné a nebezpečné překonává jednoduché překážky 17

18 Kompetence k řešení problémů: umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života dohoda se pro něj stává nejlepším řešením snaží se řešit samostatně čím dál více situací problémy řeší na základě zkušenosti, pokusu a omylu při řešení problémů hledá několik různých způsobů Kompetence komunikativní: vyjadřuje své prožitky, pocity, nálady dokáže se prosadit ale i podřídit při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku respektuje druhé, vyjednává, uzavírá kompromisy vyjadřuje se prostřednictvím hudebních výtvarných činností klade otázky, hledá odpovědi formuluje srozumitelné věty ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky slovně reaguje a vede smysluplný dialog Kompetence sociální a personální: ochotně pomáhá druhým při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně vytváří si povědomí o morálních a mezilidských hodnotách dodržuje společná pravidla těší se z pěkných a příjemných zážitků projevuje své pocity vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů rozlišuje aktivity, které lidskému zdraví škodí a které je podporují rozlišuje správné od nesprávného objevuje a rozvíjí v sobě pocit sounáležitosti Kompetence činnostní a občanské: chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé respektuje společně vytvořená pravidla, normy a požadavky společnosti respektuje základní pravidla chování a jednání 18

19 je srozuměno s postavením dítěte v rodině a s postavením jejích jednotlivých členů uvědomuje si a chápe důležitost rodiny má povědomí o tom, že činorodost a pracovitost jsou přínosem a že lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší okolí konkrétními činnostmi podporuje zdraví své a zdraví ostatních činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat vnímá svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím uvědomuje si, že každý má svá práva a povinnosti Očekávané výstupy: navazuje s dětmi vztahy přijímá pobyt v MŠ jako součást života reaguje přiměřeně dané situaci pohybuje se bezpečně ve skupině dětí sdělí svoje jméno, příjmení, adresu předá vzkaz drží správně tužku dokončuje hru spolupracuje s dospělými zachází šetrně s hračkami všímá si, co si druhý přeje a potřebuje zajímá se o své okolí přirozeně projevuje radost z poznaného a zvládnutého hodnotí svoje pokroky je citlivý k přírodě zvládá drobné úklidové práce respektuje přirozenou autoritu dospělých udrží pozornost i při méně atraktivních činnostech má přiměřeně bohatou slovní zásobu používá a rozumí základním pojmům označující velikost rozlišuje barvy umí se oblékat, zapínat knoflíky, zipy zná zásady zdravého životního stylu pohybuje se koordinovaně i v přírodním prostředí sladí pohyb s hudbou uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky vymýšlí nová nebo alternativní řešení uposlechne pokyny dospělého a řídí se jimi 19

20 Integrovaný blok: spontánně vypráví zážitky rozliší známé chutě a vůně rozlišuje vhodnost oslovování 2. ČAS SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Tematické celky: A. Těšíme se na Vánoce B. Vánoční čas C. Bylo-nebylo, tradice D. Jak voní Vánoce E. Náš domov Časový rozsah: cca 5 týdnů Charakteristika bloku: Děti se připravují na příchod Mikuláše a jeho družiny. Pomáhají s výzdobou mateřské školy, třídy. Vyrábíme přáníčka a dárky pro rodiče a kamarády, připravujeme si program na vánoční vystoupení. Seznamujeme se s vánočními tradicemi a zvyky. Učíme se šetrně zacházet s novými hračkami, zvyšujeme nároky na úklid. Pěstujeme hezké vztahy mezi dětmi, posilujeme kladné citové vztahy k rodině. Povídáme si o vánočních přípravách doma, ve školce, pečeme cukroví, zpíváme koledy. Pozorujeme výzdobu v obci, v obchodech. Srovnáváme činnosti, zábavy a práce dříve a dnes. Posloucháme pohádky a příběhy s vánoční tematikou. Cíle: upevňovat a vytvářet citové vztahy k rodině rozvíjet dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností pojmenovávat a užívat všechny lidské smysly při poznávání charakteristické vůně, chutě, zvuku tvaru mít uspokojení z obdarovávání druhých, učit se dávat, nejen přijímat rozvíjet a kultivovat u dětí estetické vnímání, cítění a prožívání rozvíjet řečové dovednosti dětí, schopnost vnímat, naslouchat, porozumět textu osvojit si přiměřené praktické dovednosti zahrát doprovod k jednoduché písni na hudební nástroj 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

UŽ VÍM, PROČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat. a ve svobodě propustit. (pro předškolní vzdělávání)

UŽ VÍM, PROČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat. a ve svobodě propustit. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) UŽ VÍM, PROČ Motto : Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat a ve svobodě propustit. R. Steiner Identifikační

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více