Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat a ve svobodě propustit. R. Steiner

2 Obsah Podmínky vzdělávání... 4 I. Materiální podmínky... 4 II. Podmínky psychosociální... 5 III. Podmínky zdravé životosprávy... 6 IV. Podmínky organizační... 7 V. Řízení, personální a pedagogické zajištění, DVPP... 9 VI. Charakteristika školního vzdělávacího programu VII. Dílčí vzdělávací cíle VIII. Vzdělávací oblasti Přechod dítěte z rodiny do mateřské školy

3 Identifikační údaje: Název vzdělávacího programu: Už vím, proč Zpracovala: Ivana Joklová, vedoucí učitelka Platnost dokumentu: od Předkladatel: Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, Adresa školy: Dolní Rožínka 1, Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Dolní Rožínka Adresa: Dolní Rožínka 3, Kontakt: telefon , Vedení školy: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy: Mgr. Pavel Špaček, zástupce ředitele školy Mateřská škola: Ivana Joklová, vedoucí učitelka Iveta Fendrychová, učitelka Kontakty: Vedení školy: , Mateřská škola: Projednáno pedagogickou radou dne V Dolní Rožínce dne Mgr. Vladimír Makovský, ředitel 3

4 Podmínky vzdělávání Filozofie školy: Zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu. Respektovat přirozená práva a potřeby dítěte, podporovat jeho osobnostní rozvoj, probouzet a rozvíjet jeho možnosti, umožnit mu porozumět okolnímu světu, žít mezi lidmi, probouzet jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. I. Materiální podmínky 1. Budova školy Mateřská škola se nachází v budově I. stupně základní školy, uprostřed sídliště. Okolí školy umožňuje dětem pozorovat přírodu, podnikat vycházky do lesa, k rybníku, pozorovat zahrádky, práce na polích. Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy školy, obývá 2 třídy původně určené pro základní školu, nyní upravené pro potřeby předškolních dětí. Obě třídy jsou dopoledne využívány jako herny, po obědě se v jedné ze tříd rozkládají lehátka pro odpočinek dětí.třídy jsou dostatečně prostorné a světlé. Šatna pro děti byla přestěhována z původních prostor do chodby navazující na třídu MŠ. Sociální zařízení je rozdělené zvlášť pro chlapce a děvčata, vstup je ze šatny dětí. V přízemí budovy je také kabinet, který slouží jako šatna pro učitelky a sklad pomůcek. 2. Školní zahrada, pozemek Školní zahrada se nachází asi 5 minut chůze od mateřské školy.je položena v klidném prostředí se vzrostlými stromy, které v létě poskytují stín. Zahrada je vybavena 2 pískovišti, domkem na ukládání hraček a průlezkami, které byly zakoupeny z fondu SRPŠ. Nedaří se nám vyřešit problém se sekáním trávy, proto zahradu nevyužíváme tak často, jak bychom si přáli. 3. Tělocvična V budově školy je tělocvična, kterou může mateřská škola po dohodě s učitelkami 1. stupně využívat. Pro účely mateřské školy je vcelku dobře vybavena. Ke sportovnímu vyžití je také možné používat fotbalové hřiště. 4

5 4. Hračky, pomůcky a vybavení Hračky a materiál jsou pravidelně doplňovány a obnovovány, podařilo se zakoupit několik kvalitních stavebnic, vybavit hrací koutky. Didaktické pomůcky jsou na dobré úrovni, využíváme aktuálních nabídek dle finanční situace. Nábytek byl doplněn o nové skříňky a police tak, aby děti měly možnost samostatně vybírat a ukládat hračky. Zásuvky bude třeba doplnit o pojistky proti vypadení, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. V roce 2012 byly zakoupeny nové stolky a židle pro děti. Splňují jak estetické tak i zdravotní hledisko. Stolky jsou výškově stavitelné, židle jsme pořídili ve třech velikostech. Pro účely ložnice byly zakoupeny polštáře z dutého vlákna, zbývá obnovit přikrývky pro děti a matrace. Prostory tříd jsou dostatečně velké a světlé, okna budou dle finanční situace doplněna o žaluzie. Mateřská škola disponuje radiomagnetofonem s CD přehrávačem, televizí, DVD + video přehrávačem. Na úpravě a výzdobě interiéru se podílejí děti svými výtvory, dbáme, aby dětské práce byly přístupné rodičům i dětem. 5. Školní knihovna Žákovská knihovna je dobře vybavena, postupně ji doplňujeme o nové encyklopedie a leporela větších formátů pro mladší děti. Učitelská knihovna je dostatečně vybavena, sledujeme novinky týkající se nových trendů v předškolní výchově postupně o tyto tituly knihovnu doplňujeme. II. Podmínky psychosociální 1. Individuální rozvoj dítěte Respektujeme dítě jako osobnost, snažíme se vyzdvihovat jeho klady, potlačovat negativní návyky, vlastnosti. Snažíme se, aby se děti cítily v mateřské škole dobře a spokojeně. Učíme dítě, aby umělo prosadit své zájmy a potřeby únosnou formou pro okolí. Nově příchozím dětem dáváme možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, využíváme i přítomnosti jemu blízké osoby. Bereme v úvahu i děti, jejichž projevy se odlišují od dětí dané věkové skupiny. Individuálně se dětem věnujeme, respektujeme a uspokojujeme jejich potřeby. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Snažíme se děti zbytečně neorganizovat, nepřetěžovat. 5

6 2. Rozvoj zájmů Organizace dne umožňuje učitelce pomáhat individuálně rozvíjet zájmy dětí v oblasti výtvarné, hudební, tělovýchovné, pracovní. 3. Rozvoj samostatnosti Uspořádání prostor v mateřské škole klade velké nároky na samostatnost dětí. Využíváme pomoci starších dětí mladším. Vhodným uspořádáním nábytku jsme docílily toho, že si děti samy vybírají a ukládají hračky. Samostatnost rozvíjíme i při stolování - prostírání, obsluha při jídle, úklid použitého nádobí. Volnost a svoboda dětí je dána nutností zajistit bezpečnost a řád v MŠ. Podporujeme děti v samostatných pokusech, chválíme je a pozitivně hodnotíme. 4. Výchova k odpovědnosti Vedeme děti k odpovědnosti za své chování, jednání, k ohleduplnosti k ostatním. Dbáme na dodržování předem dohodnutých pravidel. Navozujeme atmosféru důvěry, vedeme k toleranci, zdvořilosti solidaritě, kamarádství. III. Podmínky zdravé životosprávy 1. Strava a pitný režim Škola má vlastní kuchyň, jídlo je do mateřské školy dováženo. Přesnídávka je realizována individuálně a postupně podle volby dětí. Děti mají možnost vybrat si porci podle svého uvážení, samy se obsluhují. Učitelka dohlíží, aby děti alespoň ochutnaly pro ně nezvyklé potraviny, ale do jídla nikoho nenutí. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. Obsahuje dostatek libového masa, ryb a luštěnin. Přivítaly bychom více salátů z čerstvé zeleniny. Pravidelnou výměnou ubrusů a dokoupením nového nádobí se zlepšila kultura stolování. Pitný režim je dostatečně zajištěn po celý den v mateřské škole. 2. Denní rytmus a řád Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na ind. možnosti dětí. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Učitelka se snaží vhodnou motivací zapojit děti do činností, nikdy však děti nenutí. Dětem je umožněno činnosti ve třídě pouze sledovat, využívat klidové 6

7 koutky. Pobyt venku je realizován vždy s ohledem na tělesnou zdatnost mladších dětí, používáním pozemku školní zahrady se problém fyzické zátěže zlepšil. Děti mají dostatek volnosti a pohybu, výhodou je tělocvična ve škole. Odpočinek dětí - děti poslouchají pohádku, relaxační hudbu, nejsou ke spánku nuceny. Podle situace mohou děti, které neusnou vstát a tiše si hrát ve vedlejší třídě. Klidnou a pohodovou atmosféru poněkud narušuje zvonění a používání tělocvičny během odpočinku dětí. 3. Bezpečnost dětí v mateřské škole Mateřská škola je průchozí, není oddělena od základní školy. Vzhledem k umístění sociálního zařízení není možné vykonávat nad dětmi dozor, aniž by učitelka opustila třídu a ztratila tak kontrolu nad přítomnými dětmi. 4. Hygienické podmínky Hygienické podmínky jsou v souladu s platnými vyhláškami. Ložní prádlo a ručníky jsou pravidelně měněny zajišťují rodiče. O čistotu a pořádek dbá uklízečka dle náplně své práce. Je pravidelně větráno, okna jsou vybavena žaluziemi. Třídy jsou dostatečně osvětleny, vybaveny vnitřním a vnějším teploměrem. 5. Otužování Otužování u dětí provádíme zejména vzduchem, snažíme se děti přiměřeně oblékat. Je zajištěno dostatečné větrání. Děti si omývají obličej vlažnou vodou po odpočinku. 6. Sledování televize Mateřská škola disponuje DVD přehrávačem. Sledování pohádek však zařazujeme pouze v případě nepříznivého počasí, nebo využíváme techniku k tematické výchovné činnosti. IV. Podmínky organizační 1. Organizace školy V mateřské škole funguje 1 třída s celodenním provozem, věkově heterogenní. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií.pokud počet dětí přesáhne maximální počet, otevře se druhá třída. Obec reagovala na zvýšený počet dětí a vyčlenila finance na rozšíření sociálního zařízení tak, aby odpovídalo hygienickým podmínkám. 7

8 Při provozu jedné třídy pracují ve škole 2 pedagogické pracovnice na celý úvazek, střídají se na ranní a odpolední směně. Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hodin a končí v hodin. Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8,30 hodin, v jinou dobu po dohodě s učitelkou. Dítě předávají osobně učitelce do třídy. Vyzvedávání dětí před obědem dítě nesmí být přítomno v době podávání hlavního jídla, pokud neobědvá. Po obědě se děti vyzvedávají od do hodin, po odpočinku do hodin, po svačině od hodin Učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům, ostatním osobám pouze na základě písemného z mocnění. 2. Organizace dne od 6.30 hod. - hry a činnosti dle volby dětí, plnění výchovného a vzdělávacího záměru, pohybové aktivity, skupinové činnosti, individuální práce, vzdělávací chvilka, soustředění dětí, rozšiřování znalostí a dovedností formou her od 8.15 hod. do 9.15 hod. se podává přesnídávka od 9.30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku od hod. - oběd od hod. - poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek od hod. - odpočinek, hry dle potřeb dětí od hod. - svačina od hod. - volné hry, možnost pokračovat v předešlé práci, rozcházení dětí Organizace dne je flexibilní, je možné ji upravit dle momentální situace, podle potřeb a zájmů dětí. 3. Podmínky přijímání dětí Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který se uskutečňuje v měsíci březnu-dubnu. Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 Sb. Počet přijatých dětí na jednu třídu je maximálně 28 dětí na polodenní docházku a 16 dětí na docházku celodenní dle rozhodnutí hygienika. Rodiče jsou o zápisu informováni plakáty, školními novinami, internetovými stránkami školy a oznámením na kabelové televizi. 4. Kritéria pro přijímání dětí 1. Děti předškolního věku z D. Rožínky a z okolních obcí 2. Děti, které rodiče umístí v rámci celodenního provozu 8

9 3. Děti, které rodiče umístí v rámci polodenního provozu 4. Děti přihlášené na 4 hodiny denně 5. Děti mladší 3 let V. Řízení, personální a pedagogické zajištění, DVPP 1. Řízení MŠ Povinnosti, úkoly a pravomoci pracovníků jsou vymezeny v pracovní náplni. Vedoucí učitelka ve spolupráci s učitelkou vypracovává ŠVP. Dbají, aby plánování bylo funkční, využívají zpětnou vazbu. Provozní, organizační, školní řád a ostatní směrnice a vnitřní předpisy stanovují konkrétní povinnosti, odpovědnost, práva a kompetence všech zúčastněných. Pracovníci školy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí, spolupracují s vedením školy dle požadavků. Chovají se k sobě přátelsky, ohleduplně a s úctou, tak, aby byli vzorem pro děti. Mateřská škola spolupracuje se základní školou, OÚ, s PPP, s pediatrem tak, aby byla zajištěna kvalitní péče o děti. 2. Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují 2 učitelky na plný úvazek, obě mají předepsané pedagogické vzdělání a více než 30 let praxe ve školním zařízení. Vedoucí učitelka má kurz pro logopedické asistentky, své zkušenosti uplatňuje při logopedické prevenci u dětí. Střídají se na ranní a odpolední směně (viz příloha pracovní doba). Pracovní doba je organizována tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče a bezpečnost. V mateřské škole pracuje na zkrácený úvazek uklízečka. 3. DVPP Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, dle možností navštěvují semináře pořádaní NIDV v Jihlavě a v Brně, případně reagují na nabídku seminářů pořádaných dalšími organizacemi. Věnují se samostudiu, využívají k tomu knihy z učitelské knihovny, sledují odborné časopisy Informatorium, Děti a my, příp. sledují novinky na internetu. 9

10 VI. Charakteristika školního vzdělávacího programu Období od třetího roku života dítěte do jeho vstupu do školy je charakterizováno pozoruhodnými změnami tělesnými, pohybovými, citovým i a zvláště rozumovými. Všechny oblasti spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte, jeho učení, socializace a společenská kultivace probíhá v postupných etapách, kterými musí dítě projít. Dítě je samostatnou osobností a roste a vyvíjí se nestejnoměrně podle osobnostních odlišností. Každé dítě je více talentované v určité oblasti, kterou zvládne lépe a rychleji, a jiného nebaví, pak ho zvládá hůř. Důležité je podchytit a rozvíjet zájem, nadání a pomoci s rozvojem tam, kde je dítě slabší. K tomu je potřeba láskyplné prostředí, které vytváří nezbytný pocit bezpečí a jistoty. Ve školním vzdělávacím programu využíváme prvky alternativní pedagogiky Začít spolu. Náš vzdělávací program s názvem Už vim, proč byl vytvořen v souladu s požadavky RVP, který je základním pedagogickým dokumentem. Tematické bloky jsou vzdělávací celky, ve kterých se prolíná vzájemně všech pět vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Každý blok je rozdělen na několik témat, které s ním souvisí a přibližují jeho záměr. Témata jsou ovlivněna ročním obdobím, ve kterém vzdělávání probíhá. Jsou zvolena tak, aby byla dětem blízká a pro ně přirozená. Obsah témat vychází ze života dítěte. Jejich realizací poskytujeme dítěti škálu různých aktivit, hlubší prožitky. Dítě tak nezískává izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a prakticky využitelná. Dítě získává činnostní výstupy kompetence. Tematické celky Jsou nabídkou pro učitelky, z níž mohou vybírat. Je na uvážení učitelky a dětí, které téma si vyberou a kolik jim věnují času. Podle momentální situace lze další témata doplnit, Je možné reagovat na nenadálé události v životě školy, dětí. 10

11 Obsah tvoří řízené i spontánní činnosti, jimiž dochází k naplňování vzdělávacích záměrů v jednotlivých oblastech. Činnosti se vzájemně prolínají, při plánování vycházíme zejména z potřeb dětí. První den v týdnu věnujeme seznámení s novým tématem, dozvíme se, jaké činnosti nás čekají, děti dostanou prostor pro své představy a nápady. Vzdělávací nabídka je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. K rozvoji dětí využíváme zdravotní cvičení, zpěv, hudebně- pohybové aktivity, říkadla, tanečky, různé výtvarné techniky, četbu, dramatizaci, vyprávění, slovní projev dětí a hru, která je velmi důležitá, prolíná celým dnem ve škole, a všemi činnostmi. Tímto směřujeme k naplňování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí. Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské 1. Hlavní cíle předškolního vzdělání Smyslem předškolního vzdělání je vytvářet spolu s rodinou podmínky pro osobnostní a sociální rozvoj dětí tak, aby byl zároveň co nejvíc naplňován osobnostní potencionál každého dítěte. Maximálně využívat hrové aktivity, individuální práci zájmové činnosti, kulturní a poznávací aktivity, pobyt venku. Důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností a celkovou přípravu dětí pro aktivní život v dospělosti. Vedle toho zároveň podporovat zdravý tělesný růst, spolupracovat s rodiči, ped.-psych. poradnou, logopedem. Základní formou, kterou je realizována výchovná práce v mateřské škole je hra, jejímž obsahem je přiblížit školu životu, snažit se o vytvoření přirozeného sociálního prostředí. 2. Metody a formy práce Vzdělávání probíhá formou hry ve skupinách, individuální hry, ale také formou činností. Respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby každého dítěte. Vycházíme z přímých zážitků dětí z jejich okolí, rodiny, kamarádů. Podporujeme přirozenou dětskou zvídavost a potřebu něco zkoumat a objevovat. 11

12 Využíváme pochvalu a povzbuzení. Podněcujeme radost dětí z učení, jejich zájem poznávat a získávat nové zkušenosti a dovednosti. Uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení. Do činností se snažíme vtáhnout děti pomocí motivace nenásilnou formou. Využíváme také aktivity řízené učitelkou, učení probíhá zpravidla ve skupinkách, dle potřeby se dítěti věnujeme individuálně. Využíváme dětské spontánnosti a nápodoby, snažíme se poskytovat dítěti vhodný vzor. Vzdělávací působení vychází z pedagogické analýzy, z pozorování a uvědomování si individuálních potřeb a zájmů dětí, ze znalosti jejich aktuálního rozvojového stavu. 3. Poslání předškolní výchovy zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu předškolní výchova respektuje přirozená práva a potřeby dítěte podporuje osobnostní rozvoj dítěte probouzí a rozvíjí možnosti dítěte umožňuje rozumět okolnímu světu učí žít mezi lidmi probouzí chuť poznávat, tvořit a učit se 4. Princip předškolního vzdělávání respektovat rozdílné potřeby dětí vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzděl. prostředí stejné podmínky pro všechny děti včetně skupin dětí sociálně, ekonomicky, zdravotně etnicky či jazykově znevýhodněných respektovat práva dětí i rodičů společně s rodiči a dětmi stanovit řád a hranice zajistit důslednost ve výchově 5. Spolupráce s rodiči Část dětí do mateřské školy dojíždí, některé děti přivádějí a odvádějí sourozenci či prarodiče. S rodiči nemají učitelky každodenní kontakt, bylo potřeba vytvořit informační a komunikační systém. Písemný styk - předávání krátkých a aktuálních informací. Schůzky rodičů informace o chodu a organizaci školy v průběhu šk. roku, plánování akcí školy, 12

13 schvalování čerpání financí, návrhy na čerpání financí, spolupráce, příprava akcí. Rodičovská odpoledne - různé tematické zaměření, rodiče a děti mají možnost vzájemně předvést své dovednosti. Přednášky pro rodiče - využití odborníků z pedag.-psych- poradny, pediatra, učitelek ZŠ. Webové stránky školy 6. Spolupráce s okolními školami připravujeme společné akce pro děti (sportovní, kulturní) společně plánujeme výlety (úspora za dopravu) uskutečňujeme vzájemné návštěvy zařízení, předáváme si zkušeností, navštěvujeme 1. třídu 7. Spolupráce se ZUŠ spolupracujeme při výběru talentovaných dětí do výtvarného a hudebního oboru využíváme výchovné koncerty, výstavy 8. Akce školy Dny otevřených dveří - návštěva všech prostor MŠ, ochutnávka jídla ze šk. kuchyně, ukázka práce s dětmi. Kulturní akce školy - návštěvy divadel - Radost Brno, Měst. Divadlo Žďár n. S., divadelní představení v KD D. Rožínka, Bystřici n. P., v mateřské škole, návštěvy muzea, výstav, výlety s různým zaměřením. Sportovní akce - turistické vycházky do okolí, návštěva koupaliště, předplavecký výcvik, lyžařské a sáňkařské závody, hry na sněhu, školní olympiáda Akce dle ročního období: JARO LÉTO Vítání jara, malování kraslic Velikonoční pečení Vystoupení dětí s jarním námětem Výlet do ZOO, výlety do okolí Výlet na Hrad Pernštejn Rozloučení s předškoláky Týden dětí 13

14 PODZIM ZIMA Maňáskové divadlo Pouštění draků Pečení brambor Odpoledne plné her Vánoční výstava Vánoční koledování s rodiči Zimní netradiční závody Dětský karneval 9. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřská škola reaguje na případné potřeby a požadavky rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme již zkušenost s péčí o dítě těžce mentálně a fyzicky postiženým. V případě přijetí dítěte do mateřské školy je nutná úzká spolupráce s rodinou, SPC, pediatrem logopedem a dalšími odborníky. Pedagogické pracovnice ve spolupráci s asistentem vytváří dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci. Vytváří podmínky v oblasti prostředí, životosprávy, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání. Tyto podmínky jsou zajišťovány v rozsahu individuálních potřeb a možností dítěte. Je třeba dítě přijímat stejně jako ostatní děti. Ve spolupráci s odborníky vytvořit individuální vzdělávací plán. Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Děti mimořádně nadané najdou místo v naší mateřské škole. Umožníme jim rozvíjet se tak, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a nebyl brzděn jejich vývoj a rozvoj. Ve spolupráci s PPP bude vytvořen pro dítě individuální vzdělávací plán. Dále spolupracujeme i s dalšími institucemi, např. se ZUŠ. Rozvoj a podporu mimořádných schopností budeme organizovat tak, aby nebyly jednostranné a neomezily šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 14

15 10. Vzdělávací obsah Za hlavní cíl našeho ŠVP si klademe, aby vzdělávací nabídka byla dětem tematicky blízká, zajímavá a pestrá, aby vytvářela předpoklad pro rozvoj intelektové a praktické schopnosti a dovednosti dítěte a prohlubovala jejich poznání. Tohoto cíle chceme dosáhnout využitím kooperativního učení, prožitkového učení a hrou. Jednotlivá témata můžeme zařazovat volně podle potřeby, doplňovat a obměňovat. Při vytváření ŠVP jsme se snažili maximálně respektovat prostředí a podmínky, ve kterých vzdělávací proces probíhá. VII. Dílčí vzdělávací cíle Integrovaný blok: 1. PADÁ LISTÍ Tematické celky A. Vítáme vás ve školce B. Moje rodina C. Moje hračky D. Co děláme celý den E. Všechno zraje F. Vítáme podzim G. Čas draků H. Jak se oblékáme I. U doktora J. Moje tělo K. Pravidla ve školce Časový rozsah: cca 11 týdnů Charakteristika bloku: Na začátku školního roku se budeme snažit o plynulý přechod dítěte z rodiny do mateřské školy, adaptaci na nové prostředí. Budeme vytvářet pozitivní a klidné prostředí, které přispěje ke snadnému začlenění dítěte do kolektivu mateřské školy. 15

16 Děti se seznámí s prostředím školy, s hračkami, pravidly chování, organizací dne. Snažíme se u dětí získat důvěru, navodit pocit jistoty a bezpečí. Děti se učí žít v novém prostředí, s novými kamarády, musí zvládnout odloučení od rodičů. Budeme si povídat o rodině, významu rodiny pro další vývoj dítěte. Prohlubujeme citové vztahy k jednotlivým členům rodiny. Seznámí se s charakteristickými znaky podzimu, naučí se pojmenovat ovocné stromy, keře, květiny. Ochutnají ovoce, zeleninu jejich význam pro lidské zdraví. Budeme pozorovat práci na polích, zahrádkách, poznávat různé plodiny. Při vycházkách sledujeme houfující se ptáky, rozlišujeme, kteří ptáci odlétají do teplých krajů. Vyrobíme si draka a zkusíme ho pouštět v podzimním větru. Připomeneme si hry a činnosti, kterými se děti na podzim baví. Naučíme se poznávat a pojmenovávat časti lidského těla a jejich funkce, zdůrazníme význam prevence předcházení nemocí. Zdůvodníme význam osobní hygieny a dodržování hygienických zásad. Naučíme se pojmenovat všech pět lidských smyslů a jejich význam. Podělíme se s kamarády se zkušeností z pobytu v nemocnici, u lékaře. Stanovíme si pravidla, která budeme ve školce dodržovat. Cíle: usnadnit dětem adaptaci na nové prostředí laskavým přijetím a vhodnou organizací poznávat prostředí mateřské školy a orientovat se v něm rozvíjet schopnost žít ve společenství lidí, přizpůsobit se, spolupracovat vytvářet vztah k místu a prostředí rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev umět se podělit, půjčit, dávat vědět o významu dodržování osobní hygieny rozvíjet jemnou motoriku při pracovních a konstruktivních činnostech prohlubovat vztah dětí k přírodě pozorovat přírodu v okolí, sledovat proměny a rozmanitost znát své místo, značku umět si vybrat a uložit hračku na místo dodržovat základní společenské normy pozdravit, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči znát svoje jméno, jména rodičů, sourozenců seznámit děti s částmi lidského těla vědět o významu dodržování osobní hygieny 16

17 Činnosti: vědět o významu pohybu pro zdraví vytvářet zdravé životní návyky a postoje seznámení s prostředím mateřské školy sluchové hry, hry na posílení kamarádských vztahů, pohybové hry četba pohádek námětové hry téma rodina, práce maminky, tatínka poslech, vyprávění, dramatizace pohádek, příběhů pozorování přírody, pečení brambor vyrábění z přírodnin, podzimních plodů výroba a pouštění draků rozhovory s dětmi nad obrázky, knihami, encyklopediemi nácvik nových písní, tanečků hra na hudební a rytmické nástroje zařazení netradičních výtvarných technik relaxační a odpočinkové činnosti, poslech relaxační hudby a pohádek smyslové a psychomotorické hry ochutnávka ovoce a zeleniny společné vytváření pravidel, kterými se řídíme pohybové hry k danému tématu rozvíjení jemné motoriky, využití motivovaných pracovních listů Očekávané kompetence dětí na konci předškolního období: Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje má potřebné schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení prožívá radost z toho, co samo prožívá zná jména svých rodičů, sourozenců, kamarádů soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje, dokončí započatou práci, postupuje podle instrukcí a pokynů chápe a rozlišuje elementární časové pojmy ( ráno, poledne, večer) charakterizuje jednotlivá roční období reprodukuje jednoduchá říkadla a pohádky poznává stromy, keře, plody zvládá základní pohybové dovednosti má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích rozlišuje, co je bezpečné a nebezpečné překonává jednoduché překážky 17

18 Kompetence k řešení problémů: umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života dohoda se pro něj stává nejlepším řešením snaží se řešit samostatně čím dál více situací problémy řeší na základě zkušenosti, pokusu a omylu při řešení problémů hledá několik různých způsobů Kompetence komunikativní: vyjadřuje své prožitky, pocity, nálady dokáže se prosadit ale i podřídit při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku respektuje druhé, vyjednává, uzavírá kompromisy vyjadřuje se prostřednictvím hudebních výtvarných činností klade otázky, hledá odpovědi formuluje srozumitelné věty ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky slovně reaguje a vede smysluplný dialog Kompetence sociální a personální: ochotně pomáhá druhým při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně vytváří si povědomí o morálních a mezilidských hodnotách dodržuje společná pravidla těší se z pěkných a příjemných zážitků projevuje své pocity vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů rozlišuje aktivity, které lidskému zdraví škodí a které je podporují rozlišuje správné od nesprávného objevuje a rozvíjí v sobě pocit sounáležitosti Kompetence činnostní a občanské: chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé respektuje společně vytvořená pravidla, normy a požadavky společnosti respektuje základní pravidla chování a jednání 18

19 je srozuměno s postavením dítěte v rodině a s postavením jejích jednotlivých členů uvědomuje si a chápe důležitost rodiny má povědomí o tom, že činorodost a pracovitost jsou přínosem a že lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší okolí konkrétními činnostmi podporuje zdraví své a zdraví ostatních činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat vnímá svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím uvědomuje si, že každý má svá práva a povinnosti Očekávané výstupy: navazuje s dětmi vztahy přijímá pobyt v MŠ jako součást života reaguje přiměřeně dané situaci pohybuje se bezpečně ve skupině dětí sdělí svoje jméno, příjmení, adresu předá vzkaz drží správně tužku dokončuje hru spolupracuje s dospělými zachází šetrně s hračkami všímá si, co si druhý přeje a potřebuje zajímá se o své okolí přirozeně projevuje radost z poznaného a zvládnutého hodnotí svoje pokroky je citlivý k přírodě zvládá drobné úklidové práce respektuje přirozenou autoritu dospělých udrží pozornost i při méně atraktivních činnostech má přiměřeně bohatou slovní zásobu používá a rozumí základním pojmům označující velikost rozlišuje barvy umí se oblékat, zapínat knoflíky, zipy zná zásady zdravého životního stylu pohybuje se koordinovaně i v přírodním prostředí sladí pohyb s hudbou uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky vymýšlí nová nebo alternativní řešení uposlechne pokyny dospělého a řídí se jimi 19

20 Integrovaný blok: spontánně vypráví zážitky rozliší známé chutě a vůně rozlišuje vhodnost oslovování 2. ČAS SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Tematické celky: A. Těšíme se na Vánoce B. Vánoční čas C. Bylo-nebylo, tradice D. Jak voní Vánoce E. Náš domov Časový rozsah: cca 5 týdnů Charakteristika bloku: Děti se připravují na příchod Mikuláše a jeho družiny. Pomáhají s výzdobou mateřské školy, třídy. Vyrábíme přáníčka a dárky pro rodiče a kamarády, připravujeme si program na vánoční vystoupení. Seznamujeme se s vánočními tradicemi a zvyky. Učíme se šetrně zacházet s novými hračkami, zvyšujeme nároky na úklid. Pěstujeme hezké vztahy mezi dětmi, posilujeme kladné citové vztahy k rodině. Povídáme si o vánočních přípravách doma, ve školce, pečeme cukroví, zpíváme koledy. Pozorujeme výzdobu v obci, v obchodech. Srovnáváme činnosti, zábavy a práce dříve a dnes. Posloucháme pohádky a příběhy s vánoční tematikou. Cíle: upevňovat a vytvářet citové vztahy k rodině rozvíjet dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností pojmenovávat a užívat všechny lidské smysly při poznávání charakteristické vůně, chutě, zvuku tvaru mít uspokojení z obdarovávání druhých, učit se dávat, nejen přijímat rozvíjet a kultivovat u dětí estetické vnímání, cítění a prožívání rozvíjet řečové dovednosti dětí, schopnost vnímat, naslouchat, porozumět textu osvojit si přiměřené praktické dovednosti zahrát doprovod k jednoduché písni na hudební nástroj 20

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více