Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě"

Transkript

1 Obsah STR. 1 Proč projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol? Očekávané výstupy a výsledky Hlavní cíl Předpokládaný dopad STR. 2 Partnerství Zahájení prací Podpora z programu EU Leonardo da Vinci STR. 3. Článek Vznik: Projekt ebridge To Mobility ( ) STR. 4. Článek Trendy v oblasti mobility studentů odborných škol STR. 5. Článek Jazykové a mezikulturní kompetence v politikách EU pro odborné vzdělávání Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě

2 Proč projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol? Podle strategie Evropa 2020 je zcela zásadní, aby studentům byly poskytovány co nejvhodnější nástroje, které jim pomohou zorientovat se a žít na budoucím trhu práce, a jedním z nejlepších způsobů je tak učení zprostředkované mobilitou. Zprávy o mobilitě během odborného výcviku se však shodují, že je značně obtížné naučit se jazykovým a mezikulturním dovednostem. Studenti a učitelé připouštějí, že se na výměnách neúčastní z důvodu nedostatku jazykových znalostí a dále také kulturních problémů, které jim brání v pochopení pracovního prostředí a běžných situací v každodenním životě v cizí zemi. Problém nedostatečných jazykových kompetencí a mezikulturních dovedností studentů odborného vzdělávání a přípravy, kterým se zabývá projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol, je společný pro celou Evropu. Evropské vzdělávací politiky mají za to, že zcela zásadním faktorem je, aby studentům byly poskytovány co nejvhodnější nástroje, které jim umožní zorientovat se a žít na budoucím evropském trhu práce. Hlavní cíl Cíle projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol jsou: Pomoci studentům a učňům odborných škol získat jazykové kompetence ve vztahu k evropským jazykům, mezikulturní dovednosti a otevřenost vůči zahraničí v zájmu účasti v programech mobility. Podporovat tuto mobilitu především mezi Španělskem a Portugalskem a novými členy EU: Polskem, Lotyšskem, Českou republikou a Tureckem za účelem větší diverzifikace tradičních destinací a nabídky širších možností v zemích, jejichž jazyky jsou v Evropě méně užívané a známé. Propagovat jakožto destinace pro tuto mobilitu méně obvyklé země s méně používanými jazyky, a to vše s cílem rozšířit pro studenty příležitosti k poznání větší lingvistické a kulturní rozmanitosti a horizonty mezinárodních a pracovních zkušeností v Evropě. Očekávané výstupy a výsledky Během 24 měsíců od října 2012 do září 2014 projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol připraví a otestuje: Jazykové kurzy portugalštiny, polštiny, lotyštiny a španělštiny uzpůsobené především pro potřeby studentů odborných škol v oblasti mobility a další jazykové podpory. Online didaktické a informační zdroje o kulturní problematice ve vztahu ke každodennímu životu, kulturnímu a pracovnímu prostředí ve Španělsku, Portugalsku, Polsku, Lotyšsku, České republice a Turecku. Virtuální komunitu orientovanou na výměnu mezikulturních zkušeností a sociální učení, která konečným uživatelům umožní aktivně se na tomto učení podílet formou poskytování, aktualizování a doplňování e-learningových materiálů a informačních zdrojů. Nejvýznamnějším prvkem bude vícejazyčnost a přístupnost jak přes internet, tak pomocí zvláštních aplikací pro mobilní zařízení. Po uplynutí pilotního období provozu a ověřování budou dány k dispozici cílovým subjektům, a to přímo i zprostředkovaně přes vzdělávací centra a školskou správu. Předpokládaný dopad Předpokládaným dopadem projektu bude přispění k podpoře dovedností studentů a učňů odborných škol ve vztahu k cizím evropským jazykům, mezikulturním znalostem a předpokladům pro výjezd do zahraničí, ke zvýšení zájmu o účast v programech mobility a pobyt v nových destinacích evropských nebo třetích zemí a ke zlepšení povědomí zainteresovaných stran s cílem vytvoření odpovídajících podmínek pro podpor během přípravy i samotného rozmístění pobytů v rámci mobility. Učební materiály pro výuku jazyků a kulturních témat navržené projektem ebridge 2 mobilita studentů odborných škol poskytnou studentům a učňům odborného vzdělávání a přípravy, jichž se mobilita týká, komplexní online podporu, která je považována za řešení pro překonání jazykových bariér a rozvíjení sebedůvěry, přizpůsobivosti, smyslu pro odpovědnost, zaměstnatelnosti a mezikulturních kompetencí. Přispěje se tak k diverzifikaci současných trendů v evropské mobilitě, která se až příliš soustřeďuje do zemí s podobným jazykovým zázemím to je případ Španělska, Portugalska a Itálie. Dále je z důvodu angličtiny, která je nejrozšířenějším jazykem, preferováno Spojené království. V tomto směru bude projekt ebridge 2 mobilita stimulovat a podporovat kontakty pro mobilitu mezi zeměmi Iberského poloostrova a novými členy EU a Tureckem, čímž dojde k rozšíření evropského rozměru mobility. Podpora mobility studentů odborných škol vevropě 1 z 5

3 Podpora z programu EU Leonardo da Vinci Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol je projektem Přenosu inovací podpořeným z programu Leonardo da Vinci v rámci evropského Programu celoživotního učení. Partnerství Partnerství zapojuje 7 subjektů z 6 zemí: ITURBROK a MESCOMP, 2 společnosti ze Španělska a Polska, které jsou odborníky na informační a komunikační technologie a e-learning. SENECA, ALETHEIA a CENTRU EUROPEU DE LINGUAS, 3 centra pro vzdělávání dospělých z Lotyšska, České republiky a Portugalska, které se specializují na školení v oblasti jazyků a kultury a nabízejí služby pro podporu mobility studentů a kulturních výměn. LANBIDE HEZIKETAREN LAGUNAK (LHL), španělské sdružení, které se orientuje na zlepšení a inovace v odborném vzdělávání PROJINAL, turecká agentura zabývající se mobilitou, která působí také jako konzultant pro orgány odpovědné za vzdělávání. Zahájení prací Partneři začali pracovat 1. října První úvodní setkání se konalo v Pamploně (Španělsko) 15. a 16. listopadu 2012, kde bylo oficiálně vytvořeno partnerství, a dále zde byl odsouhlasen pracovní plán pro první fázi projektu. Jádrem programu Leonardo da Vinci byly vždy inovační projekty, jejichž cílem je zlepšení kvality systémů odborného vzdělávání pomocí vývoje a přenosu inovativních politik, obsahů, metodik a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Z programu Leonardo da Vinci jsou financovány také další praktické projekty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Iniciativy sahají od těch, které nabízejí jednotlivcům možnost odborné přípravy v zahraničí související s výkonem jejich zaměstnání, po rozsáhlé úsilí o spolupráci. Zahrnují také iniciativy pro mobilitu, které lidem umožňují odbornou přípravu v jiné zemi, projekty spolupráce s cílem přenést nebo vyvinout inovativní postupy a dále sítě zaměřené na aktuální témata v daném sektoru. Lidé, kteří mohou mít z tohoto programu prospěch, zahrnují učně v základním odborném vzdělávání, osoby, které už školu dokončily, a také pracovníky odborného vzdělávání a přípravy a další osoby z organizací, které jsou na tomto poli aktivní. Program Leonardo da Vinci umožňuje organizacím v sektoru odborného vzdělávání pracovat s partnery z celé Evropy, vyměňovat si osvědčené postupy a zvyšovat odbornost svých zaměstnanců. Odborné vzdělávání by se tak mělo stát pro mladé lidi atraktivnější. Tím, že program lidem pomáhá získat nové dovednosti, znalosti a odborné předpoklady, posiluje také celkovou konkurenceschopnost evropského pracovního trhu. Vprůběhu následujících měsíců partneři pracovali na revizi výstupů, které měly být převedeny z projektu ebridge 1, a na vypracování koncepce online jazykových kurzů a kulturních informací týkajících se Španělska, Portugalska, Lotyšska, Polska, České republiky a Turecka. Zároveň byl zpracován technický návrh na realizaci systému pro správu obsahu (CMS), který bude podporovat poskytování obou výstupů online. Partneři provedli průzkum potřeb v oblasti jazykových dovedností, mezikulturních znalostí a schopností a předpokladů studentů a mladých učňů odborných škol pro výjezd do zahraničí. Byla zpracována zpráva, v níž byly prezentovány hlavní závěry. Další informace naleznete na stránkách en.htm Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 2 z 5

4 The origin: ebridge To Mobility Project ( ) Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol byl schválen jako projekt Přenosu inovací, aby mohl být financován z evropského Programu celoživotního učení. Vychází z úpravy a valorizace výsledků předchozího projektu s názvem E-Bridge To Mobility ( Elektronický most k mobilitě ), který byl vypracován v letech 2009 až Získal podporu z evropského Programu celoživotního učení také jako projekt Vývoje inovací. Předkladatelem projektu byla polská Akademie informatiky, managementu a administrativy ve Varšavě. Nejvýznamnějšími výstupy tohoto projektu byly výstupy v oblasti vzdělávání: online e-learningové kurzy v angličtině, němčině a španělštině a informace o kultuře, pracovním a všedním životě, aplikace pro mobilní telefony obsahující lexikální složku (slovní zásobu a fráze s audio soubory pro instalaci v mobilních telefonech), spořiče obrazovky obsahující animace související s průběhem jednotlivých lekcí, obrázkový slovník (fotografie nebo ilustrace) obohacený o audio soubory demonstrující výslovnost slovíček v příslušném jazyce a navazující na témata probíraná v jazykových kurzech, a základní informace v oblasti práva seznamující uživatele s formuláři a dokumenty potřebnými při změně bydliště v případě pobytu v cizině. Byla také založena internetová komunita lidí se zájmem o mobilitu, která byla s určitým úspěchem zapojena do procesu hodnocení. Byly vytvořeny specifické technologické výstupy včetně webových stránek, e-learningové platformy, interaktivních formulářů, softwaru pro spořiče obrazovky, balíčku pro mobilní telefony a funkcionalit WEB 2.0, které sestávaly z aplikací napomáhajících procesu učení s podporou informačních a komunikačních technologií na stacionárních a přenosných počítačích, internetu, bezdrátových a mobilních zařízeních včetně mobilních telefonů, různých prostředků elektronické komunikace a nástrojů WEB 2.0. Projekt E-Bridge To Mobility se zaměřoval na potřeby, které se objevily na pracovním trhu EU po přistoupení nových členských států v letech 2004 a Projekt E-Bridge To Mobility byl určen pro obyvatele EU, kteří se chtěli aktivně podílet na evropské mobilitě, a to s vyhlídkou lepšího zaměstnání nebo příležitostí v oblasti vzdělávání, z osobních důvodů nebo jednoduše pro vlastní potěšení. Projekt byl zacílen na bulharské, rumunské, polské a slovenské občany (zdrojové země), kteří zamýšleli navštívit Anglii, Německo a Španělsko za účelem krátkodobého nebo dlouhodobějšího pobytu. Základním didaktickým cílem projektu bylo vytvoření nástrojů umožňujících naučit se těmto jazykům a napomáhajících procesu adaptace na realitu každodenního života v těchto zemích. Vysoká kvalita vytvořených didaktických a technologických výstupů, dobré výsledky testování aktivit na cílových subjektech a úspěšně pojatý přístup ke vzdělávání v případě jazykové a mezikulturní problematiky jsou současným partnerstvím projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol považovány za špičkové nástroje, které by měly být upraveny pro potřeby studentů a mladých učňů odborných škol v různých fázích mobility jakožto učební zdroje cizích jazyků a interkulturality. Více informací na: Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 3 z 5

5 Trendy v oblasti Mobility studentů odborných škol Zprávy o mobilitě během odborné přípravy se shodují, že velkou výzvou je naučit se některý cizí jazyk a mezikulturní dovednosti. Studenti a učitelé připouštějí, že se výměn neúčastní z důvodu nedostatečné znalosti jazyka a kulturních problémů, které jim brání v pochopení pracovního prostředí a běžných situací v každodenním životě v cizí zemi. Španělsko následované Portugalskem jsou evropskými zeměmi s nejmenší mobilitou studentů odborných škol: na tomto druhu programů se účastní méně než 3 % studentů těchto škol (Ministerstvo školství 2010) a pouze 41 % projde určitou předchozí přípravou (WSF 2007). V případě Portugalska tato čísla dosahují 4 % (Eurostat 2009) a 43%. Převážná většina pobytů v rámci mobility se odehrává v anglicky mluvících zemích nebo zemích mluvících jazyky latinského původu. Znamená to, že s ohledem na diverzifikaci je potřeba doplnit v odborné přípravě znalost dalších jazyků a dalších zemí. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že přínosem moderního obchodního světa je skutečnost, že umožňuje být součástí multikulturního pracovního prostředí. V anglosaském světě k tomu dochází poměrně často, tento trend se však rozšířil také do Asie a mnoha dalších částí světa. Pracovat v multikulturním prostředí je nesmírně důležité a umožňuje růst a rozvíjet se na pracovní i osobní úrovni. Není pochyb, že Evropa potřebuje kvalifikované lidské zdroje, aby rozuměla stále rozmanitějšímu internímu trhu a vyrovnala se s různorodostí ve veřejném i soukromém sektoru a podpořila tolik potřebnou internacionalizaci evropské ekonomiky. Studie Move-iT (CINOP 2006) potvrdila, že zaměstnanci a zaměstnavatelé z 33 evropských zemí považují získání multikulturních zkušeností a lepších jazykových kompetencí za klíčové faktory pro internacionalizaci pracovní síly a nedostatek jazykové průpravy a multikulturních dovedností za vážnou překážku v mobilitě studentů odborných škol. Studie také ukázala, že preferovanými destinacemi jsou Německo, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Švédsko, byl však zaznamenán i rostoucí zájem o nové členské státy EU (Polsko a Lotyšsko) a Turecko. V Německu existuje koncepce mezinárodní profesní kvalifikace (Borch a kol. 2003), která zohledňuje jazykové dovednosti, mezikulturní znalosti a předpoklady pro výjezd do zahraničí jakožto základní a klíčové podmínky pro mobilitu v dané pracovní oblasti (Kolínský institut pro hospodářský výzkum 2009). Zelená kniha Podpora mobility mladých lidí (KOM(2009) 329/3) a strategie Evropa 2020 (KOM(2010) 296 v konečném znění) zdůrazňují, že tyto kompetence by měly být rozvíjeny formou motivace k mobilitě už v době jejich vytváření a že je důležité zajistit, aby cílovými zeměmi této mobility mohly být také země s minoritními jazyky. V roce 2010 Evropské fórum mládeže (COMEM FINAL) doporučilo odborným školám zvýšit kvalitu svých vzdělávacích programů, aby bylo zajištěno osvojení těchto průřezových dovedností ze strany studentů. Konkurenční výhody kulturní rozmanitosti ve společnostech Více a lepších nápadů. Větší schopnost řešit problémy. Širší pracovní prostředí. Větší kreativita a inovace. Lepší schopnost získávat a udržovat vysoce kvalifikované zaměstnance. Lepší znalost a pochopení různých trhů a spotřebitelských preferencí. Zlepšení zákaznického servisu. Zlepšení image podniku. Zlepšení sociálních vazeb. Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 4 z 5

6 Jazykové a mezikulturní kompetence vpolitikách EU pro odborné vzdělávání Vzhledem ke vhodným opatřením na zvýšení nadnárodní mobility a kompetencí ve stávajících strukturách a politikách odborného vzdělávání a přípravy stanovily evropské vlády v Komuniké z Brugg řadu konkrétních krátkodobých cílů na období let : Nedostatek jazykových a mezikulturních kompetencí je z hlediska evropských studentů a učitelů odborných škol hlavním důvodem k neúčasti na výměnách a příležitostech v rámci mobility. Ze závěrečné zprávy projektu Budoucí potřeby v oblasti dovedností v mikropodnicích a podnicích řemeslné výroby do roku 2020 financovaného Evropskou unií a připraveného výzkumným ústavem FBH v Kolíně nad Rýnem (leden 2011) vyplývá, že jazykové kompetence hrají klíčovou roli v podpoře konkurenceschopnosti ekonomiky a také pro osobní a sociální prosperitu a soudržnost. Budoucí potřeby v oblasti dovedností v mikropodnicích a podnicích řemeslné výroby do roku 2020 Podpora zvyšování počtu účastníků nadnárodní mobility z řad studentů odborných škol a odborných pracovníků působících v této oblasti. Povzbuzování místních a regionálních orgánů a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby vytvořili kulturu a strategie voblasti internacionalizace, včetně přeshraniční mobility. Řešení právních a správních překážek v oblasti nadnárodní mobility učňů a stážistů. Povzbuzování profesních komor, podnikatelských organizací a dalších příslušných organizací k tomu, aby podporovaly hostitelské a vysílající podniky při zajišťování vhodných podmínek učňům a stážistům zapojeným do nadnárodní mobility. Zajištění podpory výuky jazyků a mezikulturních kompetencí v učebních plánech odborného vzdělávání a přípravy Optimalizace využívání dalších nástrojů EU (např. Evropského rámce kvalifikací, evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, Europassu) v zájmu posílení vzájemného uznávání kvalifikací a kompetencí. Jak je vysvětleno v tomto dokumentu, podpora vícejazyčnosti je proto důležitým aspektem evropské vzdělávací politiky a téměř polovina zemí EU uvádí, že cizí jazyky jsou v těchto zemích součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy. Ve studii byly zjištěny tyto dva hlavní trendy: Cizí jazyky jsou zařazeny do odborných vzdělávacích programů tam, kde jsou považovány za vhodné vzhledem k získané kvalifikaci, například v oblastech, jako je pohostinnost a turismus. V určité fázi je povinnou součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy alespoň jeden cizí jazyk, a to zejména v menších zemích, jako je Rakousko, Belgie, Finsko, Nizozemí, a také ve většině nových členských států (Kypr, Baltské státy, Polsko, Slovensko). Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol je proto silně spojen se získáním těchto klíčových kompetencí, a to z toho důvodu, že jazykové a mezikulturní průřezové kompetence jsou v podstatě ve všech evropských vzdělávacích politikách a strategii Evropa 2020 považovány za faktory zajišťující celoživotní učení. Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 5 z 5

7 Partneři projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol ITURBROK S.L. (Španělsko) LHL / Lanbide Heziketaren Lagunak (Španělsko) MESCOMP S.A (Polsko) Spāņu Kultūras Centrs Séneca (Lotyšsko) ALETHEIA s.r.o. (Česká republika) Centro Europeu de Línguas (Portugalsko) Projinal Education Consultancy (Turecko) Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tyto webové stránky odrážejí pouze názory autorů a Komise nenese odpovědnost za jakékoliv případné použití informací zde obsažených.

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label Evropská jazyková cena Label Ocenění Evropská jazyková cena Label je iniciativa Evropské komise pro podporu jazykového vzdělávání, které v České republice uděluje Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 4: Mediace a informace Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností

Více