Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě"

Transkript

1 Obsah STR. 1 Proč projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol? Očekávané výstupy a výsledky Hlavní cíl Předpokládaný dopad STR. 2 Partnerství Zahájení prací Podpora z programu EU Leonardo da Vinci STR. 3. Článek Vznik: Projekt ebridge To Mobility ( ) STR. 4. Článek Trendy v oblasti mobility studentů odborných škol STR. 5. Článek Jazykové a mezikulturní kompetence v politikách EU pro odborné vzdělávání Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě

2 Proč projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol? Podle strategie Evropa 2020 je zcela zásadní, aby studentům byly poskytovány co nejvhodnější nástroje, které jim pomohou zorientovat se a žít na budoucím trhu práce, a jedním z nejlepších způsobů je tak učení zprostředkované mobilitou. Zprávy o mobilitě během odborného výcviku se však shodují, že je značně obtížné naučit se jazykovým a mezikulturním dovednostem. Studenti a učitelé připouštějí, že se na výměnách neúčastní z důvodu nedostatku jazykových znalostí a dále také kulturních problémů, které jim brání v pochopení pracovního prostředí a běžných situací v každodenním životě v cizí zemi. Problém nedostatečných jazykových kompetencí a mezikulturních dovedností studentů odborného vzdělávání a přípravy, kterým se zabývá projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol, je společný pro celou Evropu. Evropské vzdělávací politiky mají za to, že zcela zásadním faktorem je, aby studentům byly poskytovány co nejvhodnější nástroje, které jim umožní zorientovat se a žít na budoucím evropském trhu práce. Hlavní cíl Cíle projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol jsou: Pomoci studentům a učňům odborných škol získat jazykové kompetence ve vztahu k evropským jazykům, mezikulturní dovednosti a otevřenost vůči zahraničí v zájmu účasti v programech mobility. Podporovat tuto mobilitu především mezi Španělskem a Portugalskem a novými členy EU: Polskem, Lotyšskem, Českou republikou a Tureckem za účelem větší diverzifikace tradičních destinací a nabídky širších možností v zemích, jejichž jazyky jsou v Evropě méně užívané a známé. Propagovat jakožto destinace pro tuto mobilitu méně obvyklé země s méně používanými jazyky, a to vše s cílem rozšířit pro studenty příležitosti k poznání větší lingvistické a kulturní rozmanitosti a horizonty mezinárodních a pracovních zkušeností v Evropě. Očekávané výstupy a výsledky Během 24 měsíců od října 2012 do září 2014 projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol připraví a otestuje: Jazykové kurzy portugalštiny, polštiny, lotyštiny a španělštiny uzpůsobené především pro potřeby studentů odborných škol v oblasti mobility a další jazykové podpory. Online didaktické a informační zdroje o kulturní problematice ve vztahu ke každodennímu životu, kulturnímu a pracovnímu prostředí ve Španělsku, Portugalsku, Polsku, Lotyšsku, České republice a Turecku. Virtuální komunitu orientovanou na výměnu mezikulturních zkušeností a sociální učení, která konečným uživatelům umožní aktivně se na tomto učení podílet formou poskytování, aktualizování a doplňování e-learningových materiálů a informačních zdrojů. Nejvýznamnějším prvkem bude vícejazyčnost a přístupnost jak přes internet, tak pomocí zvláštních aplikací pro mobilní zařízení. Po uplynutí pilotního období provozu a ověřování budou dány k dispozici cílovým subjektům, a to přímo i zprostředkovaně přes vzdělávací centra a školskou správu. Předpokládaný dopad Předpokládaným dopadem projektu bude přispění k podpoře dovedností studentů a učňů odborných škol ve vztahu k cizím evropským jazykům, mezikulturním znalostem a předpokladům pro výjezd do zahraničí, ke zvýšení zájmu o účast v programech mobility a pobyt v nových destinacích evropských nebo třetích zemí a ke zlepšení povědomí zainteresovaných stran s cílem vytvoření odpovídajících podmínek pro podpor během přípravy i samotného rozmístění pobytů v rámci mobility. Učební materiály pro výuku jazyků a kulturních témat navržené projektem ebridge 2 mobilita studentů odborných škol poskytnou studentům a učňům odborného vzdělávání a přípravy, jichž se mobilita týká, komplexní online podporu, která je považována za řešení pro překonání jazykových bariér a rozvíjení sebedůvěry, přizpůsobivosti, smyslu pro odpovědnost, zaměstnatelnosti a mezikulturních kompetencí. Přispěje se tak k diverzifikaci současných trendů v evropské mobilitě, která se až příliš soustřeďuje do zemí s podobným jazykovým zázemím to je případ Španělska, Portugalska a Itálie. Dále je z důvodu angličtiny, která je nejrozšířenějším jazykem, preferováno Spojené království. V tomto směru bude projekt ebridge 2 mobilita stimulovat a podporovat kontakty pro mobilitu mezi zeměmi Iberského poloostrova a novými členy EU a Tureckem, čímž dojde k rozšíření evropského rozměru mobility. Podpora mobility studentů odborných škol vevropě 1 z 5

3 Podpora z programu EU Leonardo da Vinci Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol je projektem Přenosu inovací podpořeným z programu Leonardo da Vinci v rámci evropského Programu celoživotního učení. Partnerství Partnerství zapojuje 7 subjektů z 6 zemí: ITURBROK a MESCOMP, 2 společnosti ze Španělska a Polska, které jsou odborníky na informační a komunikační technologie a e-learning. SENECA, ALETHEIA a CENTRU EUROPEU DE LINGUAS, 3 centra pro vzdělávání dospělých z Lotyšska, České republiky a Portugalska, které se specializují na školení v oblasti jazyků a kultury a nabízejí služby pro podporu mobility studentů a kulturních výměn. LANBIDE HEZIKETAREN LAGUNAK (LHL), španělské sdružení, které se orientuje na zlepšení a inovace v odborném vzdělávání PROJINAL, turecká agentura zabývající se mobilitou, která působí také jako konzultant pro orgány odpovědné za vzdělávání. Zahájení prací Partneři začali pracovat 1. října První úvodní setkání se konalo v Pamploně (Španělsko) 15. a 16. listopadu 2012, kde bylo oficiálně vytvořeno partnerství, a dále zde byl odsouhlasen pracovní plán pro první fázi projektu. Jádrem programu Leonardo da Vinci byly vždy inovační projekty, jejichž cílem je zlepšení kvality systémů odborného vzdělávání pomocí vývoje a přenosu inovativních politik, obsahů, metodik a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Z programu Leonardo da Vinci jsou financovány také další praktické projekty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Iniciativy sahají od těch, které nabízejí jednotlivcům možnost odborné přípravy v zahraničí související s výkonem jejich zaměstnání, po rozsáhlé úsilí o spolupráci. Zahrnují také iniciativy pro mobilitu, které lidem umožňují odbornou přípravu v jiné zemi, projekty spolupráce s cílem přenést nebo vyvinout inovativní postupy a dále sítě zaměřené na aktuální témata v daném sektoru. Lidé, kteří mohou mít z tohoto programu prospěch, zahrnují učně v základním odborném vzdělávání, osoby, které už školu dokončily, a také pracovníky odborného vzdělávání a přípravy a další osoby z organizací, které jsou na tomto poli aktivní. Program Leonardo da Vinci umožňuje organizacím v sektoru odborného vzdělávání pracovat s partnery z celé Evropy, vyměňovat si osvědčené postupy a zvyšovat odbornost svých zaměstnanců. Odborné vzdělávání by se tak mělo stát pro mladé lidi atraktivnější. Tím, že program lidem pomáhá získat nové dovednosti, znalosti a odborné předpoklady, posiluje také celkovou konkurenceschopnost evropského pracovního trhu. Vprůběhu následujících měsíců partneři pracovali na revizi výstupů, které měly být převedeny z projektu ebridge 1, a na vypracování koncepce online jazykových kurzů a kulturních informací týkajících se Španělska, Portugalska, Lotyšska, Polska, České republiky a Turecka. Zároveň byl zpracován technický návrh na realizaci systému pro správu obsahu (CMS), který bude podporovat poskytování obou výstupů online. Partneři provedli průzkum potřeb v oblasti jazykových dovedností, mezikulturních znalostí a schopností a předpokladů studentů a mladých učňů odborných škol pro výjezd do zahraničí. Byla zpracována zpráva, v níž byly prezentovány hlavní závěry. Další informace naleznete na stránkách en.htm Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 2 z 5

4 The origin: ebridge To Mobility Project ( ) Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol byl schválen jako projekt Přenosu inovací, aby mohl být financován z evropského Programu celoživotního učení. Vychází z úpravy a valorizace výsledků předchozího projektu s názvem E-Bridge To Mobility ( Elektronický most k mobilitě ), který byl vypracován v letech 2009 až Získal podporu z evropského Programu celoživotního učení také jako projekt Vývoje inovací. Předkladatelem projektu byla polská Akademie informatiky, managementu a administrativy ve Varšavě. Nejvýznamnějšími výstupy tohoto projektu byly výstupy v oblasti vzdělávání: online e-learningové kurzy v angličtině, němčině a španělštině a informace o kultuře, pracovním a všedním životě, aplikace pro mobilní telefony obsahující lexikální složku (slovní zásobu a fráze s audio soubory pro instalaci v mobilních telefonech), spořiče obrazovky obsahující animace související s průběhem jednotlivých lekcí, obrázkový slovník (fotografie nebo ilustrace) obohacený o audio soubory demonstrující výslovnost slovíček v příslušném jazyce a navazující na témata probíraná v jazykových kurzech, a základní informace v oblasti práva seznamující uživatele s formuláři a dokumenty potřebnými při změně bydliště v případě pobytu v cizině. Byla také založena internetová komunita lidí se zájmem o mobilitu, která byla s určitým úspěchem zapojena do procesu hodnocení. Byly vytvořeny specifické technologické výstupy včetně webových stránek, e-learningové platformy, interaktivních formulářů, softwaru pro spořiče obrazovky, balíčku pro mobilní telefony a funkcionalit WEB 2.0, které sestávaly z aplikací napomáhajících procesu učení s podporou informačních a komunikačních technologií na stacionárních a přenosných počítačích, internetu, bezdrátových a mobilních zařízeních včetně mobilních telefonů, různých prostředků elektronické komunikace a nástrojů WEB 2.0. Projekt E-Bridge To Mobility se zaměřoval na potřeby, které se objevily na pracovním trhu EU po přistoupení nových členských států v letech 2004 a Projekt E-Bridge To Mobility byl určen pro obyvatele EU, kteří se chtěli aktivně podílet na evropské mobilitě, a to s vyhlídkou lepšího zaměstnání nebo příležitostí v oblasti vzdělávání, z osobních důvodů nebo jednoduše pro vlastní potěšení. Projekt byl zacílen na bulharské, rumunské, polské a slovenské občany (zdrojové země), kteří zamýšleli navštívit Anglii, Německo a Španělsko za účelem krátkodobého nebo dlouhodobějšího pobytu. Základním didaktickým cílem projektu bylo vytvoření nástrojů umožňujících naučit se těmto jazykům a napomáhajících procesu adaptace na realitu každodenního života v těchto zemích. Vysoká kvalita vytvořených didaktických a technologických výstupů, dobré výsledky testování aktivit na cílových subjektech a úspěšně pojatý přístup ke vzdělávání v případě jazykové a mezikulturní problematiky jsou současným partnerstvím projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol považovány za špičkové nástroje, které by měly být upraveny pro potřeby studentů a mladých učňů odborných škol v různých fázích mobility jakožto učební zdroje cizích jazyků a interkulturality. Více informací na: Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 3 z 5

5 Trendy v oblasti Mobility studentů odborných škol Zprávy o mobilitě během odborné přípravy se shodují, že velkou výzvou je naučit se některý cizí jazyk a mezikulturní dovednosti. Studenti a učitelé připouštějí, že se výměn neúčastní z důvodu nedostatečné znalosti jazyka a kulturních problémů, které jim brání v pochopení pracovního prostředí a běžných situací v každodenním životě v cizí zemi. Španělsko následované Portugalskem jsou evropskými zeměmi s nejmenší mobilitou studentů odborných škol: na tomto druhu programů se účastní méně než 3 % studentů těchto škol (Ministerstvo školství 2010) a pouze 41 % projde určitou předchozí přípravou (WSF 2007). V případě Portugalska tato čísla dosahují 4 % (Eurostat 2009) a 43%. Převážná většina pobytů v rámci mobility se odehrává v anglicky mluvících zemích nebo zemích mluvících jazyky latinského původu. Znamená to, že s ohledem na diverzifikaci je potřeba doplnit v odborné přípravě znalost dalších jazyků a dalších zemí. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že přínosem moderního obchodního světa je skutečnost, že umožňuje být součástí multikulturního pracovního prostředí. V anglosaském světě k tomu dochází poměrně často, tento trend se však rozšířil také do Asie a mnoha dalších částí světa. Pracovat v multikulturním prostředí je nesmírně důležité a umožňuje růst a rozvíjet se na pracovní i osobní úrovni. Není pochyb, že Evropa potřebuje kvalifikované lidské zdroje, aby rozuměla stále rozmanitějšímu internímu trhu a vyrovnala se s různorodostí ve veřejném i soukromém sektoru a podpořila tolik potřebnou internacionalizaci evropské ekonomiky. Studie Move-iT (CINOP 2006) potvrdila, že zaměstnanci a zaměstnavatelé z 33 evropských zemí považují získání multikulturních zkušeností a lepších jazykových kompetencí za klíčové faktory pro internacionalizaci pracovní síly a nedostatek jazykové průpravy a multikulturních dovedností za vážnou překážku v mobilitě studentů odborných škol. Studie také ukázala, že preferovanými destinacemi jsou Německo, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Švédsko, byl však zaznamenán i rostoucí zájem o nové členské státy EU (Polsko a Lotyšsko) a Turecko. V Německu existuje koncepce mezinárodní profesní kvalifikace (Borch a kol. 2003), která zohledňuje jazykové dovednosti, mezikulturní znalosti a předpoklady pro výjezd do zahraničí jakožto základní a klíčové podmínky pro mobilitu v dané pracovní oblasti (Kolínský institut pro hospodářský výzkum 2009). Zelená kniha Podpora mobility mladých lidí (KOM(2009) 329/3) a strategie Evropa 2020 (KOM(2010) 296 v konečném znění) zdůrazňují, že tyto kompetence by měly být rozvíjeny formou motivace k mobilitě už v době jejich vytváření a že je důležité zajistit, aby cílovými zeměmi této mobility mohly být také země s minoritními jazyky. V roce 2010 Evropské fórum mládeže (COMEM FINAL) doporučilo odborným školám zvýšit kvalitu svých vzdělávacích programů, aby bylo zajištěno osvojení těchto průřezových dovedností ze strany studentů. Konkurenční výhody kulturní rozmanitosti ve společnostech Více a lepších nápadů. Větší schopnost řešit problémy. Širší pracovní prostředí. Větší kreativita a inovace. Lepší schopnost získávat a udržovat vysoce kvalifikované zaměstnance. Lepší znalost a pochopení různých trhů a spotřebitelských preferencí. Zlepšení zákaznického servisu. Zlepšení image podniku. Zlepšení sociálních vazeb. Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 4 z 5

6 Jazykové a mezikulturní kompetence vpolitikách EU pro odborné vzdělávání Vzhledem ke vhodným opatřením na zvýšení nadnárodní mobility a kompetencí ve stávajících strukturách a politikách odborného vzdělávání a přípravy stanovily evropské vlády v Komuniké z Brugg řadu konkrétních krátkodobých cílů na období let : Nedostatek jazykových a mezikulturních kompetencí je z hlediska evropských studentů a učitelů odborných škol hlavním důvodem k neúčasti na výměnách a příležitostech v rámci mobility. Ze závěrečné zprávy projektu Budoucí potřeby v oblasti dovedností v mikropodnicích a podnicích řemeslné výroby do roku 2020 financovaného Evropskou unií a připraveného výzkumným ústavem FBH v Kolíně nad Rýnem (leden 2011) vyplývá, že jazykové kompetence hrají klíčovou roli v podpoře konkurenceschopnosti ekonomiky a také pro osobní a sociální prosperitu a soudržnost. Budoucí potřeby v oblasti dovedností v mikropodnicích a podnicích řemeslné výroby do roku 2020 Podpora zvyšování počtu účastníků nadnárodní mobility z řad studentů odborných škol a odborných pracovníků působících v této oblasti. Povzbuzování místních a regionálních orgánů a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby vytvořili kulturu a strategie voblasti internacionalizace, včetně přeshraniční mobility. Řešení právních a správních překážek v oblasti nadnárodní mobility učňů a stážistů. Povzbuzování profesních komor, podnikatelských organizací a dalších příslušných organizací k tomu, aby podporovaly hostitelské a vysílající podniky při zajišťování vhodných podmínek učňům a stážistům zapojeným do nadnárodní mobility. Zajištění podpory výuky jazyků a mezikulturních kompetencí v učebních plánech odborného vzdělávání a přípravy Optimalizace využívání dalších nástrojů EU (např. Evropského rámce kvalifikací, evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, Europassu) v zájmu posílení vzájemného uznávání kvalifikací a kompetencí. Jak je vysvětleno v tomto dokumentu, podpora vícejazyčnosti je proto důležitým aspektem evropské vzdělávací politiky a téměř polovina zemí EU uvádí, že cizí jazyky jsou v těchto zemích součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy. Ve studii byly zjištěny tyto dva hlavní trendy: Cizí jazyky jsou zařazeny do odborných vzdělávacích programů tam, kde jsou považovány za vhodné vzhledem k získané kvalifikaci, například v oblastech, jako je pohostinnost a turismus. V určité fázi je povinnou součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy alespoň jeden cizí jazyk, a to zejména v menších zemích, jako je Rakousko, Belgie, Finsko, Nizozemí, a také ve většině nových členských států (Kypr, Baltské státy, Polsko, Slovensko). Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol je proto silně spojen se získáním těchto klíčových kompetencí, a to z toho důvodu, že jazykové a mezikulturní průřezové kompetence jsou v podstatě ve všech evropských vzdělávacích politikách a strategii Evropa 2020 považovány za faktory zajišťující celoživotní učení. Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 5 z 5

7 Partneři projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol ITURBROK S.L. (Španělsko) LHL / Lanbide Heziketaren Lagunak (Španělsko) MESCOMP S.A (Polsko) Spāņu Kultūras Centrs Séneca (Lotyšsko) ALETHEIA s.r.o. (Česká republika) Centro Europeu de Línguas (Portugalsko) Projinal Education Consultancy (Turecko) Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tyto webové stránky odrážejí pouze názory autorů a Komise nenese odpovědnost za jakékoliv případné použití informací zde obsažených.

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO SOUHRN VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu v roce 2011 zahájí informační

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více