Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě"

Transkript

1 Obsah STR. 1 Proč projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol? Očekávané výstupy a výsledky Hlavní cíl Předpokládaný dopad STR. 2 Partnerství Zahájení prací Podpora z programu EU Leonardo da Vinci STR. 3. Článek Vznik: Projekt ebridge To Mobility ( ) STR. 4. Článek Trendy v oblasti mobility studentů odborných škol STR. 5. Článek Jazykové a mezikulturní kompetence v politikách EU pro odborné vzdělávání Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě

2 Proč projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol? Podle strategie Evropa 2020 je zcela zásadní, aby studentům byly poskytovány co nejvhodnější nástroje, které jim pomohou zorientovat se a žít na budoucím trhu práce, a jedním z nejlepších způsobů je tak učení zprostředkované mobilitou. Zprávy o mobilitě během odborného výcviku se však shodují, že je značně obtížné naučit se jazykovým a mezikulturním dovednostem. Studenti a učitelé připouštějí, že se na výměnách neúčastní z důvodu nedostatku jazykových znalostí a dále také kulturních problémů, které jim brání v pochopení pracovního prostředí a běžných situací v každodenním životě v cizí zemi. Problém nedostatečných jazykových kompetencí a mezikulturních dovedností studentů odborného vzdělávání a přípravy, kterým se zabývá projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol, je společný pro celou Evropu. Evropské vzdělávací politiky mají za to, že zcela zásadním faktorem je, aby studentům byly poskytovány co nejvhodnější nástroje, které jim umožní zorientovat se a žít na budoucím evropském trhu práce. Hlavní cíl Cíle projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol jsou: Pomoci studentům a učňům odborných škol získat jazykové kompetence ve vztahu k evropským jazykům, mezikulturní dovednosti a otevřenost vůči zahraničí v zájmu účasti v programech mobility. Podporovat tuto mobilitu především mezi Španělskem a Portugalskem a novými členy EU: Polskem, Lotyšskem, Českou republikou a Tureckem za účelem větší diverzifikace tradičních destinací a nabídky širších možností v zemích, jejichž jazyky jsou v Evropě méně užívané a známé. Propagovat jakožto destinace pro tuto mobilitu méně obvyklé země s méně používanými jazyky, a to vše s cílem rozšířit pro studenty příležitosti k poznání větší lingvistické a kulturní rozmanitosti a horizonty mezinárodních a pracovních zkušeností v Evropě. Očekávané výstupy a výsledky Během 24 měsíců od října 2012 do září 2014 projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol připraví a otestuje: Jazykové kurzy portugalštiny, polštiny, lotyštiny a španělštiny uzpůsobené především pro potřeby studentů odborných škol v oblasti mobility a další jazykové podpory. Online didaktické a informační zdroje o kulturní problematice ve vztahu ke každodennímu životu, kulturnímu a pracovnímu prostředí ve Španělsku, Portugalsku, Polsku, Lotyšsku, České republice a Turecku. Virtuální komunitu orientovanou na výměnu mezikulturních zkušeností a sociální učení, která konečným uživatelům umožní aktivně se na tomto učení podílet formou poskytování, aktualizování a doplňování e-learningových materiálů a informačních zdrojů. Nejvýznamnějším prvkem bude vícejazyčnost a přístupnost jak přes internet, tak pomocí zvláštních aplikací pro mobilní zařízení. Po uplynutí pilotního období provozu a ověřování budou dány k dispozici cílovým subjektům, a to přímo i zprostředkovaně přes vzdělávací centra a školskou správu. Předpokládaný dopad Předpokládaným dopadem projektu bude přispění k podpoře dovedností studentů a učňů odborných škol ve vztahu k cizím evropským jazykům, mezikulturním znalostem a předpokladům pro výjezd do zahraničí, ke zvýšení zájmu o účast v programech mobility a pobyt v nových destinacích evropských nebo třetích zemí a ke zlepšení povědomí zainteresovaných stran s cílem vytvoření odpovídajících podmínek pro podpor během přípravy i samotného rozmístění pobytů v rámci mobility. Učební materiály pro výuku jazyků a kulturních témat navržené projektem ebridge 2 mobilita studentů odborných škol poskytnou studentům a učňům odborného vzdělávání a přípravy, jichž se mobilita týká, komplexní online podporu, která je považována za řešení pro překonání jazykových bariér a rozvíjení sebedůvěry, přizpůsobivosti, smyslu pro odpovědnost, zaměstnatelnosti a mezikulturních kompetencí. Přispěje se tak k diverzifikaci současných trendů v evropské mobilitě, která se až příliš soustřeďuje do zemí s podobným jazykovým zázemím to je případ Španělska, Portugalska a Itálie. Dále je z důvodu angličtiny, která je nejrozšířenějším jazykem, preferováno Spojené království. V tomto směru bude projekt ebridge 2 mobilita stimulovat a podporovat kontakty pro mobilitu mezi zeměmi Iberského poloostrova a novými členy EU a Tureckem, čímž dojde k rozšíření evropského rozměru mobility. Podpora mobility studentů odborných škol vevropě 1 z 5

3 Podpora z programu EU Leonardo da Vinci Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol je projektem Přenosu inovací podpořeným z programu Leonardo da Vinci v rámci evropského Programu celoživotního učení. Partnerství Partnerství zapojuje 7 subjektů z 6 zemí: ITURBROK a MESCOMP, 2 společnosti ze Španělska a Polska, které jsou odborníky na informační a komunikační technologie a e-learning. SENECA, ALETHEIA a CENTRU EUROPEU DE LINGUAS, 3 centra pro vzdělávání dospělých z Lotyšska, České republiky a Portugalska, které se specializují na školení v oblasti jazyků a kultury a nabízejí služby pro podporu mobility studentů a kulturních výměn. LANBIDE HEZIKETAREN LAGUNAK (LHL), španělské sdružení, které se orientuje na zlepšení a inovace v odborném vzdělávání PROJINAL, turecká agentura zabývající se mobilitou, která působí také jako konzultant pro orgány odpovědné za vzdělávání. Zahájení prací Partneři začali pracovat 1. října První úvodní setkání se konalo v Pamploně (Španělsko) 15. a 16. listopadu 2012, kde bylo oficiálně vytvořeno partnerství, a dále zde byl odsouhlasen pracovní plán pro první fázi projektu. Jádrem programu Leonardo da Vinci byly vždy inovační projekty, jejichž cílem je zlepšení kvality systémů odborného vzdělávání pomocí vývoje a přenosu inovativních politik, obsahů, metodik a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Z programu Leonardo da Vinci jsou financovány také další praktické projekty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Iniciativy sahají od těch, které nabízejí jednotlivcům možnost odborné přípravy v zahraničí související s výkonem jejich zaměstnání, po rozsáhlé úsilí o spolupráci. Zahrnují také iniciativy pro mobilitu, které lidem umožňují odbornou přípravu v jiné zemi, projekty spolupráce s cílem přenést nebo vyvinout inovativní postupy a dále sítě zaměřené na aktuální témata v daném sektoru. Lidé, kteří mohou mít z tohoto programu prospěch, zahrnují učně v základním odborném vzdělávání, osoby, které už školu dokončily, a také pracovníky odborného vzdělávání a přípravy a další osoby z organizací, které jsou na tomto poli aktivní. Program Leonardo da Vinci umožňuje organizacím v sektoru odborného vzdělávání pracovat s partnery z celé Evropy, vyměňovat si osvědčené postupy a zvyšovat odbornost svých zaměstnanců. Odborné vzdělávání by se tak mělo stát pro mladé lidi atraktivnější. Tím, že program lidem pomáhá získat nové dovednosti, znalosti a odborné předpoklady, posiluje také celkovou konkurenceschopnost evropského pracovního trhu. Vprůběhu následujících měsíců partneři pracovali na revizi výstupů, které měly být převedeny z projektu ebridge 1, a na vypracování koncepce online jazykových kurzů a kulturních informací týkajících se Španělska, Portugalska, Lotyšska, Polska, České republiky a Turecka. Zároveň byl zpracován technický návrh na realizaci systému pro správu obsahu (CMS), který bude podporovat poskytování obou výstupů online. Partneři provedli průzkum potřeb v oblasti jazykových dovedností, mezikulturních znalostí a schopností a předpokladů studentů a mladých učňů odborných škol pro výjezd do zahraničí. Byla zpracována zpráva, v níž byly prezentovány hlavní závěry. Další informace naleznete na stránkách en.htm Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 2 z 5

4 The origin: ebridge To Mobility Project ( ) Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol byl schválen jako projekt Přenosu inovací, aby mohl být financován z evropského Programu celoživotního učení. Vychází z úpravy a valorizace výsledků předchozího projektu s názvem E-Bridge To Mobility ( Elektronický most k mobilitě ), který byl vypracován v letech 2009 až Získal podporu z evropského Programu celoživotního učení také jako projekt Vývoje inovací. Předkladatelem projektu byla polská Akademie informatiky, managementu a administrativy ve Varšavě. Nejvýznamnějšími výstupy tohoto projektu byly výstupy v oblasti vzdělávání: online e-learningové kurzy v angličtině, němčině a španělštině a informace o kultuře, pracovním a všedním životě, aplikace pro mobilní telefony obsahující lexikální složku (slovní zásobu a fráze s audio soubory pro instalaci v mobilních telefonech), spořiče obrazovky obsahující animace související s průběhem jednotlivých lekcí, obrázkový slovník (fotografie nebo ilustrace) obohacený o audio soubory demonstrující výslovnost slovíček v příslušném jazyce a navazující na témata probíraná v jazykových kurzech, a základní informace v oblasti práva seznamující uživatele s formuláři a dokumenty potřebnými při změně bydliště v případě pobytu v cizině. Byla také založena internetová komunita lidí se zájmem o mobilitu, která byla s určitým úspěchem zapojena do procesu hodnocení. Byly vytvořeny specifické technologické výstupy včetně webových stránek, e-learningové platformy, interaktivních formulářů, softwaru pro spořiče obrazovky, balíčku pro mobilní telefony a funkcionalit WEB 2.0, které sestávaly z aplikací napomáhajících procesu učení s podporou informačních a komunikačních technologií na stacionárních a přenosných počítačích, internetu, bezdrátových a mobilních zařízeních včetně mobilních telefonů, různých prostředků elektronické komunikace a nástrojů WEB 2.0. Projekt E-Bridge To Mobility se zaměřoval na potřeby, které se objevily na pracovním trhu EU po přistoupení nových členských států v letech 2004 a Projekt E-Bridge To Mobility byl určen pro obyvatele EU, kteří se chtěli aktivně podílet na evropské mobilitě, a to s vyhlídkou lepšího zaměstnání nebo příležitostí v oblasti vzdělávání, z osobních důvodů nebo jednoduše pro vlastní potěšení. Projekt byl zacílen na bulharské, rumunské, polské a slovenské občany (zdrojové země), kteří zamýšleli navštívit Anglii, Německo a Španělsko za účelem krátkodobého nebo dlouhodobějšího pobytu. Základním didaktickým cílem projektu bylo vytvoření nástrojů umožňujících naučit se těmto jazykům a napomáhajících procesu adaptace na realitu každodenního života v těchto zemích. Vysoká kvalita vytvořených didaktických a technologických výstupů, dobré výsledky testování aktivit na cílových subjektech a úspěšně pojatý přístup ke vzdělávání v případě jazykové a mezikulturní problematiky jsou současným partnerstvím projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol považovány za špičkové nástroje, které by měly být upraveny pro potřeby studentů a mladých učňů odborných škol v různých fázích mobility jakožto učební zdroje cizích jazyků a interkulturality. Více informací na: Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 3 z 5

5 Trendy v oblasti Mobility studentů odborných škol Zprávy o mobilitě během odborné přípravy se shodují, že velkou výzvou je naučit se některý cizí jazyk a mezikulturní dovednosti. Studenti a učitelé připouštějí, že se výměn neúčastní z důvodu nedostatečné znalosti jazyka a kulturních problémů, které jim brání v pochopení pracovního prostředí a běžných situací v každodenním životě v cizí zemi. Španělsko následované Portugalskem jsou evropskými zeměmi s nejmenší mobilitou studentů odborných škol: na tomto druhu programů se účastní méně než 3 % studentů těchto škol (Ministerstvo školství 2010) a pouze 41 % projde určitou předchozí přípravou (WSF 2007). V případě Portugalska tato čísla dosahují 4 % (Eurostat 2009) a 43%. Převážná většina pobytů v rámci mobility se odehrává v anglicky mluvících zemích nebo zemích mluvících jazyky latinského původu. Znamená to, že s ohledem na diverzifikaci je potřeba doplnit v odborné přípravě znalost dalších jazyků a dalších zemí. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že přínosem moderního obchodního světa je skutečnost, že umožňuje být součástí multikulturního pracovního prostředí. V anglosaském světě k tomu dochází poměrně často, tento trend se však rozšířil také do Asie a mnoha dalších částí světa. Pracovat v multikulturním prostředí je nesmírně důležité a umožňuje růst a rozvíjet se na pracovní i osobní úrovni. Není pochyb, že Evropa potřebuje kvalifikované lidské zdroje, aby rozuměla stále rozmanitějšímu internímu trhu a vyrovnala se s různorodostí ve veřejném i soukromém sektoru a podpořila tolik potřebnou internacionalizaci evropské ekonomiky. Studie Move-iT (CINOP 2006) potvrdila, že zaměstnanci a zaměstnavatelé z 33 evropských zemí považují získání multikulturních zkušeností a lepších jazykových kompetencí za klíčové faktory pro internacionalizaci pracovní síly a nedostatek jazykové průpravy a multikulturních dovedností za vážnou překážku v mobilitě studentů odborných škol. Studie také ukázala, že preferovanými destinacemi jsou Německo, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Švédsko, byl však zaznamenán i rostoucí zájem o nové členské státy EU (Polsko a Lotyšsko) a Turecko. V Německu existuje koncepce mezinárodní profesní kvalifikace (Borch a kol. 2003), která zohledňuje jazykové dovednosti, mezikulturní znalosti a předpoklady pro výjezd do zahraničí jakožto základní a klíčové podmínky pro mobilitu v dané pracovní oblasti (Kolínský institut pro hospodářský výzkum 2009). Zelená kniha Podpora mobility mladých lidí (KOM(2009) 329/3) a strategie Evropa 2020 (KOM(2010) 296 v konečném znění) zdůrazňují, že tyto kompetence by měly být rozvíjeny formou motivace k mobilitě už v době jejich vytváření a že je důležité zajistit, aby cílovými zeměmi této mobility mohly být také země s minoritními jazyky. V roce 2010 Evropské fórum mládeže (COMEM FINAL) doporučilo odborným školám zvýšit kvalitu svých vzdělávacích programů, aby bylo zajištěno osvojení těchto průřezových dovedností ze strany studentů. Konkurenční výhody kulturní rozmanitosti ve společnostech Více a lepších nápadů. Větší schopnost řešit problémy. Širší pracovní prostředí. Větší kreativita a inovace. Lepší schopnost získávat a udržovat vysoce kvalifikované zaměstnance. Lepší znalost a pochopení různých trhů a spotřebitelských preferencí. Zlepšení zákaznického servisu. Zlepšení image podniku. Zlepšení sociálních vazeb. Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 4 z 5

6 Jazykové a mezikulturní kompetence vpolitikách EU pro odborné vzdělávání Vzhledem ke vhodným opatřením na zvýšení nadnárodní mobility a kompetencí ve stávajících strukturách a politikách odborného vzdělávání a přípravy stanovily evropské vlády v Komuniké z Brugg řadu konkrétních krátkodobých cílů na období let : Nedostatek jazykových a mezikulturních kompetencí je z hlediska evropských studentů a učitelů odborných škol hlavním důvodem k neúčasti na výměnách a příležitostech v rámci mobility. Ze závěrečné zprávy projektu Budoucí potřeby v oblasti dovedností v mikropodnicích a podnicích řemeslné výroby do roku 2020 financovaného Evropskou unií a připraveného výzkumným ústavem FBH v Kolíně nad Rýnem (leden 2011) vyplývá, že jazykové kompetence hrají klíčovou roli v podpoře konkurenceschopnosti ekonomiky a také pro osobní a sociální prosperitu a soudržnost. Budoucí potřeby v oblasti dovedností v mikropodnicích a podnicích řemeslné výroby do roku 2020 Podpora zvyšování počtu účastníků nadnárodní mobility z řad studentů odborných škol a odborných pracovníků působících v této oblasti. Povzbuzování místních a regionálních orgánů a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby vytvořili kulturu a strategie voblasti internacionalizace, včetně přeshraniční mobility. Řešení právních a správních překážek v oblasti nadnárodní mobility učňů a stážistů. Povzbuzování profesních komor, podnikatelských organizací a dalších příslušných organizací k tomu, aby podporovaly hostitelské a vysílající podniky při zajišťování vhodných podmínek učňům a stážistům zapojeným do nadnárodní mobility. Zajištění podpory výuky jazyků a mezikulturních kompetencí v učebních plánech odborného vzdělávání a přípravy Optimalizace využívání dalších nástrojů EU (např. Evropského rámce kvalifikací, evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, Europassu) v zájmu posílení vzájemného uznávání kvalifikací a kompetencí. Jak je vysvětleno v tomto dokumentu, podpora vícejazyčnosti je proto důležitým aspektem evropské vzdělávací politiky a téměř polovina zemí EU uvádí, že cizí jazyky jsou v těchto zemích součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy. Ve studii byly zjištěny tyto dva hlavní trendy: Cizí jazyky jsou zařazeny do odborných vzdělávacích programů tam, kde jsou považovány za vhodné vzhledem k získané kvalifikaci, například v oblastech, jako je pohostinnost a turismus. V určité fázi je povinnou součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy alespoň jeden cizí jazyk, a to zejména v menších zemích, jako je Rakousko, Belgie, Finsko, Nizozemí, a také ve většině nových členských států (Kypr, Baltské státy, Polsko, Slovensko). Projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol je proto silně spojen se získáním těchto klíčových kompetencí, a to z toho důvodu, že jazykové a mezikulturní průřezové kompetence jsou v podstatě ve všech evropských vzdělávacích politikách a strategii Evropa 2020 považovány za faktory zajišťující celoživotní učení. Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě 5 z 5

7 Partneři projektu ebridge 2 mobilita studentů odborných škol ITURBROK S.L. (Španělsko) LHL / Lanbide Heziketaren Lagunak (Španělsko) MESCOMP S.A (Polsko) Spāņu Kultūras Centrs Séneca (Lotyšsko) ALETHEIA s.r.o. (Česká republika) Centro Europeu de Línguas (Portugalsko) Projinal Education Consultancy (Turecko) Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tyto webové stránky odrážejí pouze názory autorů a Komise nenese odpovědnost za jakékoliv případné použití informací zde obsažených.

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů DAIRY-EU Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU Sborník podkladů Jaroslav Havlíček Milan Houška Roman Kvasnička Jan Bartoška Prague 2008 Identifikace a uznávání

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více