Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010"

Transkript

1 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava

2 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací v rámci programu Leonardo da Vinci podpořit rozvoj technických vědomostí, dovedností a kompetencí? Do jaké míry?

3 Multilaterální projekty 1. Přenos inovací = přenos existujících inovativních obsahů, metod a postupů z jiných projektů do nového odvětvového, jazykového, sociálně-kulturního a zeměpisného prostředí zahrnuje přizpůsobení, otestování, dolaďování a začlenění; může vyžadovat i krátkou vývojovou práci předkládá žadatel ( applicant) jménem celého konsorcia u své národní agentury

4 Multilaterální projekty LDV 2. Vývoj inovací = příprava (vývoj) inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávaní a přípravy žádost předkládá žadatel (applicant) jménem celého konsorcia k Výkonné agentuře v Bruselu (Executive agency)

5 Obecné cíle LDV relevantní k TOI podporovat celoživotní učení všech aktérů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy zlepšit kvalitu a efektivnost odborného vzdělávání a přípravy přispět k propojení odborného vzdělávání a přípravy s trhem práce podporovat vznik partnerství mezi vzdělávacími institucemi poskytujícími odborné vzdělání a přípravu a ostatními subjekty, aby se tyto vzdělávací instituce staly otevřenějšími a reagovaly na potřeby trhu práce podporuje se využívání informačních a komunikačních technologií a metod e-learningu, odborně zaměřené studium jazyků a integrované studium jazyků

6 LDV-TOI: Kdo se může zapojit? instituce a organizace poskytující možnosti odborného vzdělávání a přípravy sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace

7 Odborné vzdělávání a příprava 1. Počáteční odborné vzdělávání a příprava 2. Trh práce (rekvalifikace, získávání a zvyšování odborné kvalifikace, aktualizace získaných odborných znalostí, dovedností a kompetencí, nová pracovní místa apod.) 3. Začlenění do systému odborného vzdělávání a přípravy (efektivnost, subjekty zodpovědné za politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy apod.)

8 Hlavní cílové skupiny LDV-TOI 1. učni, studenti v počátečním odborném vzdělávání a přípravě 2. učitelé, školitelé, tutoři působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravě 3. odborníci působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 4. osoby na trhu práce (nezaměstnaní, zaměstnanci) 5. osoby ohrožené na trhu práce (50+, osoby které ukončily předčasně školní docházku, pracovníci s nízkou kvalifikací, zdravotně postižené osoby, přistěhovalci, menšiny apod.)

9 LDV-TOI: Evropské priority 2011 Priorita 1: Podpora spolupráce mezi odborným vzděláváním a přípravou a světem práce Priorita 2: Podpora počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, školitelů, tutorů a vedoucích pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Priorita 3: Podpora získávání klíčových kompetencí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Priorita 4: Rozvoj a přenos strategií podporujících mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě Priorita 5: ECVET pro průhlednost a uznávání výsledků učení a kvalifikací Priorita 6: Zlepšení systémů zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě

10 LDV-TOI: CZ Národní priority projekty do kterých je jako člen konsorcia (tj. v roli předkladatele, koordinátora, klíčového nebo asociovaného partnera) zapojena škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízeníčr, která poskytuje počáteční odborné vzdělávání a přípravu (úroveň ISCED 2 a 3) na území České republiky; BODY: 7 žádná finanční podpora ze strany Národní agentury ČR v rámci aktivity Multilaterální projekty/přenos inovací ve Výzvách , zahrnující: -žádnou předchozí finanční podporu jakéhokoliv CZ člena konsorcia (tj. právnické osoby registrované včr) předkládaného projektu; -žádnou předchozí finanční podporu produktu, na jehož přenosu předkládaný projekt staví; BODY: 4 projekty do kterých je jako člen konsorcia (tj. roli předkladatele, koordinátora, klíčového nebo asociovaného partnera) zapojen CZ podnik (tj. právnická osoba registrovaná včr) spadající dle odvětvové klasifikace ekonomických činností NACE do sekce C Zpracovatelský průmysl; D výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; E zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; F stavebnictví; Q zdravotní a sociální péče; BODY: 4

11 LDV-TOI: SK Národní priority 1. Tvorba profilov absolventov OVP a určovanie požadopvaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov absolventov OVP v súčinnosti všetkých zainteresovaných orgánov. 2. Tvorba a testovanie procesov zabezpečovania kvality v d alšom OVP, vrátane využitia Európského referenčného rámca na zabezpečenie kvality. 3. Aktivity na rozšírené uznávanie a validáciu poznatkov nadobudnutých v pracovnom procese na podporu kariérového rastu a celoživotného vzdelávania.

12 LDV-TOI: Hodnotící kritéria 1. Kvalita pracovního programu 2. Inovativní charakter 3. Kvalita konsorcia 4. Evropská přidaná hodnota 5. Poměr nákladů a přínosů (rozpočet) 6. Relevance 7. Dopad 8. Kvalita valorizačního plánu (šíření a využívání výsledků projektu)

13 Termín pro předložení projektu TOI

14 Hledání partnerů Databáze projektů a produktů TOI Databáze projektů a produktů LDV w/leonardo2/products/index_en.cfm Webové stránky SK Národní agentura Webové stránky CZ Národní agentura

15 Program celoživotn ivotního učenu ení (LLP): Klíčov ové dokumenty Výzva 2011 Výzva k předkládání návrhů (Call for Proposals) národní priority (jsou-li) administrativní priority (jsou-li) žádost o grant (Application form) webové stránky národních agentur webové stránky Evropské komise

16 Děkuji za pozornost!

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ISCED EQF ECVET NSP NSK Šifry? Kódy? K Hesla? Další píseň I. Mládka, podobně jako Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK? Zkratky? Písmena? P Téma dnešního setkání? Co nás čeká? Žijeme

Více

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více