Pedagogický software 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogický software 2008"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta a spolupracující organizace si Vás dovolují pozvat k účasti na 11. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software informace června 2008 České Budějovice - Čtyři Dvory

2 Konference Pedagogický software 2008 je již tradičně i v 11. ročníku orientována na široké spektrum problémů souvisejících s modernizací, elektronizací, racionalizací a zvyšováním efektivnosti výuky jednotlivých disciplin i řízení různých typů škol s důrazem na současný stav a trendy e-learningu. Široce koncipované odborné zaměření konference rozložené do sedmi tématických sekcí vytvoří prostor pro prezentaci nových informačních a komunikačních technologií do vzdělávání na všech typech škol, ale i v dalších institucích a firmách zapojených do vzdělávacích systémů. Konference je určena především pedagogům všech typů škol od základních, přes učňovské, střední až po univerzitní, ale i dalším pracovníkům na úseku celoživotního vzdělávání, rekvalifikačních center, e-learningových firem, úřadů a dalších institucí. V programu konference je předpokládána i účast studentů aktivně zapojených na rozvíjení a aplikaci e-learningu. Na 11. ročníku konference odezní příspěvky o elektronizaci výuky více jak 100 účastníků z řady veřejných i soukromých vysokých škol, univerzit a dalších institucí. Organizační výbor konference: Tel. prof. Ing. Václav Řehout, CSc RNDr. Josef Milota Ing. Ludvík Friebel, Ph.D Adresa organizačního výboru: Jihočeská univerzita, ZF Pedagogický software 08 Studentská 13, Č. Budějovice Fax: Tel.: Adresa sekretariátu konference: MR Servis KPT. JAROŠE 30, Č. Budějovice Fax: Tel.: Časový program konference: Prezence a instalace posterů Vestibul kongresové haly Zahájení konference Kongresová hala Sekce 1 zahájení Kongresová hala Sekce 2-5 zahájení Posluchárna O b ě d Menza JU Prezentace firem Kongresová hala Sekce 1 pokračování Kongresová hala Sekce 2-5 pokračování Posluchárna V e č e ř e Menza JU Občerstvení kontinuálně ve vestibulu kongres. haly v průběhu jednání Sekce 1 pokračování Kongresová hala Sekce 2-5 pokračování Posluchárna O b ě d Občerstvení kontinuálně ve vestibulu kongres. haly v průběhu jednání

3 Informace pro účastníky Místo konání konference Konference se uskuteční ve dnech června 2008 v areálu Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity, České Budějovice - Čtyři Dvory. Doprava od nádraží ČSAD, ČD autobusy MHD č. 3 výstupní stanice Jihočeská univerzita. Příjezd auty okolo výstaviště ZŽ směr Branišovice, dále vlevo do areálu JU. Registrace účastníků Bude probíhat 4. června 2008 od 8.00 do 9.30 hod. ve vestibulu kongresové haly Akademie věd ČR. Ve stejném čase bude probíhat případná instalace vlastní výpočetní techniky, posterů a výstavek firem. Ubytování účastníků Bude zajištěno dle požadavků ve dvoulůžkových pokojích na kolejích JU hotelového typu v areálu konání konference při průměrné ceně 350,- Kč za lůžko a noc. Seznam ubytovaných (a upřesnění čísla koleje) bude vyvěšen na recepci koleje č. 4. Stravování Je zajištěno v menze Jč. univerzity ve Čt. Dvorech, tj. v areálu konání konference. Účastnický poplatek V l o ž n é Kč 1250,- (Účastníci ze středních, zákl. škol a učilišť platí pouze jedno vložné při účasti jakéhokoliv počtu účastníků. Studenti všech typů škol a bakalářských a magisterských studijních programů VŠ vložné neplatí. S b o r n í k referátů Kč 250,- U b y t o v á n í ( za lůžko a noc)... Kč 350,- S t r a v n é oběd 85,-Kč + večeře 85,- Kč.... Kč 170, oběd Kč 85,- Celkovou částku vypočtenou podle vlastních požadavků doplňte do závazné přihlášky a uhraďte nejpozději do V případě neúčasti vložné nevracíme, sborník bude zaslán poštou. Daňový doklad bude na požádání vystaven při registraci. V krajním případě lze vložné uhradit při registraci. Bankovní převod Bank: ČSOB a.s., Hroznova 1, Č. Budějovice. Název účtu: MR Servis, ing. Marie Řehoutová, Kpt. Jaroše 30, Č. Budějovice. Č. účtu: /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Variab. symbol: Pořadatel není plátcem DPH IČO pořadatele: Přihlášky Přihlášení realizujte vyplněním formuláře Závazné přihlášky na elektronické adrese : Označte požadované služby a odešlete nejpozději do Každý účastník odesílá svůj vlastní přihlašovací formulář.

4 Program konference Referáty a demonstrace programů Sekce 1 : Elektronická podpora výuky pro jednotlivé discipliny Blok A: Jazyky a humanitní discipliny Předsedající: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc. Výuková simulace Evropa Šisler V., Brom C., Jakubíček P. - Generation Europae, Praha Zkušenosti s využitím e-learningu při výuce mateřského jazyka v učitelském studiu 75 Kolářová I. - MU Brno Web pro výuku tělesné výchovy 79 Botlíková V. - ČVUT Praha Výuka americké historie prostřednictvím e-learningu v kombinovaném studiu anglického jazyka a zavádění prvků e-learningu do prezenčního studia 93 Obenausová S. - UP Olomouc Hledání nových (multimediálních) cest ve výuce českého jazyka, slohu a literární výchovy 104 Bína D. - PF JU Č. Budějovice Interaktivní výukové programy 76 Charvát I. - OSVČ Praha Elektronická podpora výučby aplikovanej lexikológie anglického jazyka 86 Veselá K. - SPU Nitra Rozvoj zručnosti počúvanie pomocou podcastov implementovaných v LMS Moodle 127 Gálová S. - SPU Nitra Český národní korpus - výuka češtiny na novém základě 132 Blatná R. - UK Praha Počítačem podporovaná výuka předmětu Planeta Země pomocí elearning Server Müller L. - OU Ostrava Využití multimediální učebny při výuce tlumočení 43 Toufarová E. - UP Olomouc E-learningové kurzy pro osoby s handicapy na SVŠES 74 Helmanová J., Hála M. - SVŠES Praha Blok B: Matematika, fyzika a technické discipliny Předsedající: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc. RNDr. Jaroslav Icha Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. Softvér pre diagnostiku prevádzkových stavov procesu WEDM 20 Straka Ľ. - TU Košice Výuka CAD systémů s podporou e-learningu 22 Novotná H. - VUT Brno Zkoušení mechanických vlastností materiálu 29 Filípek J., Černý M. - MZLU Brno Ověření průjezdu vozidel křižovatkou pomocí software AutoTURN 33 Mahdalová I., Cihlářová D., Seidler T. - VŠB-TU Ostrava Zavádění nových přístupů a technologií do výuky telekomunikační techniky 39 Lafata P., Prokop T. - ČVUT Praha Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky 48 Broklová Z., Mandíková D. - UK Praha

5 Zobrazovanie funkčných závislostí v Exceli 51 Dávid A., Peller - EU Bratislava Význam výpočetní techniky pro humanizaci výuky matematiky 58 Emanovský P. - MVŠ Olomouc FyzWeb 64 Jermář J. - UK Praha Simulované prostředí EPD a PDM ve výuce 88 Maxa J., Neděla V. - VUT Brno Systém COSMOS FLOWORKS ve výuce v návaznosti na výuku elektronické definice výrobku 89 Maxa J., Neděla V. - VUT Brno Počítačový poradenský program Autoexpert a jeho využití při výuce 44 Dolan A., Kavka - ZF JU České Budějovice Mathematica Player Pro - profesionální systém pro distribuci Mathematica aplikací 69 Icha J. - PF JU Č. Budějovice Program pro podporu výuky Simplexové metody 24 Kolman P., Holoubek J. - MZLU Brno Interaktivní elearningová sbírka úloh pro statistické disciplíny 126 Minařík B., Šafařík L. - MZLU Brno Electronic support of education in Financial Mathematics 52 Mužáková K. - TU Liberec Optimalizace průběhu počítačové animace fyzikálního děje v programu MAPLE 130 Hrdý J. - UPOL Olomouc Modernizace výuky matematiky v bakalářském studiu s využitím audiovizuální a výpočetní techniky 129a Hrdý J. - UPOL Olomouc Modelové zařízení pro studium dynamických vlastností elektromechanické soustavy Veselka F. ÚVEE FEKT VUT Brno Fyzikální experiment s podporou IKT vzduchová dráha Špulák F., PF JU - Č. Budějovice Elektronická databáze příkladů pro výuku úvodních kurzů logiky 103 Dostálová L., Lang J. -ZU Plzeň Výukový subsystém "Odměrná analýza" 100 Jančář L., Fiala M. - MU Brno Modelování matematických úloh užitím programu maple 139 Benda J. - ČVUT Praha Blok C: Ostatní discipliny Předsedající: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc Doc.Dr. Ing. Jiří Rybička Ing. Libor Beránek Výuka diagnostiky EKG v Power Pointu určená pregraduálním studentům lékařství 25 Vilikus Z. - UK Praha Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče 66 Heřmanová J., Kadeřávková B. - VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vzdálený experiment ve výuce lékařské biofyziky 118 Hanuš J. - UK Praha Modernizace a zvyšování kvality výuky ekonomie 36 Volek T., Alina J. - EF JU Č. Budějovice Elektronická podpora výuky předmětu Didaktické aspekty informačních technologií II. pro studenty učitelství prvního stupně základní školy v kombinované formě studia 78 Círus L. - UJEP Ústí nad Labem

6 Webové rozhraní pro podporu výuky zpracování textů počítačem 90 Rybička J., Přichystal J. - MZLU Brno Zkušenosti se zpracováním a využíváním e-learningové podpory ve výuce 97 Šajdlerová I. - VŠB TU Ostrava Information systems security education 109 Beranek L. - PF JU Č. Budějovice Počítače ve výuce optimalizačních modelů 59 Kalčevová J., Lagová M. - VŠE Praha Automatické testování optimalizačních výpočtů 60 Kalčevová J., Lagová M. - VŠE Praha Možnosti využití programu Umberto pro výuku manažerského účetnictví 120 Vávra J. - UP Pardubice Flash simulace pro podporu výuky 133 Hrbáček J. - MU Brno Elektronická podpora výuky pro bakalářský studijní program inženýrství a management 146 Schreiberová L., Jahoda M. - VŠCHT Praha Sekce 2 : Metody zjišťování a výsledky měření efektivity výuky Předsedající: Ing. František Prokeš prom.mat. Bohuslav Slípka, CSc. Porovnání efektivity vyučování kooperativními strategiemi na základě didaktických testů didaktické testy 3 Hrušková L. - VŠTE Č. Budějovice Animované didaktické testy z odborného předmětu 28 Filípek J. - MZLU Brno E-learning: využití a hodnocení 31 Gibarti J. - VŠB-TU Ostrava Jak se chovají studenti online a výsledky jejich práce 84 Váňová T. - MU Brno Elektronické hodnocení výuky studenty na ČVUT v Praze 113 Šafránková J. - ČVUT Praha Výuka v předmětech: Technologie chemických látek a Nakládání s opady 148 Kizlink J. - VUT Brno Sofistikovaný počítačový systém pro zkoušení 54 Prokeš F., Kozubík R., Brandejs J., Svoboda P. - VUT Brno Dynamika percepcie zážitku komunity a jeho komparácia v rôznych prístupoch skupinovej práce 32 Zaťková M., Popelková M. - UKF Nitra Sekce 3 : Podpora jednotlivých typů a forem studia včetně distančního a celoživotního vzdělávání Předsedající: Prof. Ing. Josef Dvořák, CSc. RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Podpora celoživotního vzdělávání učitelů formou distančních kurzů v rámci DVPP 34 Sehnalová V. - OU Ostrava Využití e-learningu při výuce angličtiny v kombinovaném studiu 80 Hrubá J. - VUT Brno Příspěvek k metodice tvorby elearningového kurzu 85 Vaněk J. - SU Opava Metapopis při přípravě e-learningového kurzu 119 Miřijovský, Pechanec, Šťávová, Voženílek - UP Olomouc Celoživotní vzdělávání a informační technologie 131 Vojačková H. - VŠP Jihlava Specifika výuky počítačových kurzů univerzity třetího věku 137 Vojkůvka M. - VUT Brno Využití elearningu v kombinovaném studiu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice 16 Machalík S., Machalík F. - UP Pardubice

7 Využití elektronické pomůcky v distančním studiu 124 Krause J. - VŠE Praha 3D počítačové ergonomické simulace jako nástroj k optimalizaci systému člověk - stroj - prostředí 19 Rubínová D. - VUT Brno Inovace pedagogického procesu 140 Dytrtová R. - CZU Praha Online podpora efektivního zpracování dokumentů pro výuku 87 Talandová P. - MZLU Brno Nástroje pro online spolupráci studentů 77 Slabý J. - MU Brno E-learning ako jedna z foriem inovácie univerzitných študijných predmetov 117 Horváthová Z. - UJAK Praha Sekce 4 : Multimedia ve vzdělávání Předsedající: doc. Ing. L. Macáková, CSc. RNDr. Josef Milota Internetová hra jako doplněk k hodinám češtiny (?) 14 Hladká B., Ribarov K. - UK Praha Multimediální učební text DVD Protetická technologie pro studenty se sluchovou vadou - obor Zubní technik a Asistent zubního technika 38 Jorda D. - SZŠ pro sluch. postižené Obousměrný překlad ve slovnících znakového jazyka Langer J. - UP Olomouc Využití multimedií při výuce komunikačních technik osob s hluchoslepotou Langer J. - UP Olomouc Výuka multimédií napříč generacemi 92 Horný S., Krsek L. - VŠE Praha Český národní korpus a jeho využití při výuce češtiny 96 Kocek, Cvrček V. - UČNK Praha Využití multimediálních prvků v diplomové práci zaměřené na didaktiku nervové soustavy. 99 Hlaváček L., Fellnerová I. - UP Olomouc IPTV ve výuce 105 Krejčí J. - FEL ČVUT Praha Uplatnění nejmodernějších technologií při realizaci e-learningových kurzů 112 Řeháková B. - UP Olomouc Příprava a realizace interaktivního výukového CD-ROMu pro výuku předmětu Kulturní historie 121 Hrabáková L. - TU Liberec LMS MOODLE v kontexte cudzojazyčnej výučby na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 115 Moravcová Ľ., Holúbeková A. - SPU Nitra Nové uspořádání cílů a obsahu předmětu Architektonické kreslení (efektivita výuky, motivace studentů, multimedializace) 26 Kubicová V., Frolíková K. - VŠB-TUO Ostrava Distanční studium ekonomické teorie s využitím multimedií 138 Macáková L., VŠE Praha Sekce 5: Technologie a technické prostředky pro podporu pedagogického procesu a informační systémy škol Předsedající: doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. RNDr. Josef Milota Zkušenosti s odhalováním plagiátů ve studentských programech 2 Herout P. - ZU Plzeň Virtuální laboratoř pro výuku automatizace 6 Smrčka F., Zezulka F., Matoušek D. - VŠP Jihlava E-learningové systémy v IS univerzity 10 Votruba Z. - ČZU Praha

8 E-learningová podpora informatického vzdelávania v neinformatických študijných programoch 23 Popelka V. - SPU Nitra Výukový web snadno a rychle aneb Chcete vlastní výukové internetové stránky? 46 Koreš J. - Gymnazium olympijských nadějí, Č. Budějovice Informačný systém Žilinskej univerzity "Vzdelávanie" a jeho využitie pri elektronickej podpore výuky 81 Olšar L. - ŽU Žiline Podpora výuky databázového systému Oracle na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné 101 Janáková M. - SU Karviná MOODLE:import testů z EXCEL 30 Kružík M. - VŠP Jihlava Webová podpora interní grantové agentůry 150 Milota J. - JU Č. Budějovice Modulární systém pro podporu výuky KAPSa 49 Slánský, L., Slánská S. - UP Pardubice Postup instalace výukového a testovacího systému MOODLE na lokální počítač krok za krokem 63 Bílek M. - VŠP Jihlava Ladička hudebních nástrojů v jazyce Python 116 Martínek J. - VUT Brno Nová řada učebnic programování 37 Vystavěl R. - VŠMIE Praha Sekce 6: Prezentace firem působících na úseku vzdělávání, informačních technologií, výroby a distribuce učebních pomůcek, knih, software aj. Předsedající: prof. Ing. Václav Řehout, CSc. KvinElearning - komplexní platforma pro online vzdělávání 70 Dezortová H. - Kvintech a. s., Praha Interaktivní učebnice Fraus x Bílek D. Fraus s. r. o., Plzeň Elektronické slovníky Fraus x Bílek D. Fraus s. r. o., Plzeň Interaktivní výukové programy 76 Charvát I. OSVČ, Praha Další prezentace firem dle aktuálních přihlášek Postery 01 Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" 68 Jeřábek M., Krčál J. - ČVUT Praha 02 Význam a využití software při výuce technických předmětů 91 Beránek L., Tomíček J., Volf L.- ČVUT Praha 03 Cvičení ze základů lineární algebry v programu Maple 94 Potůček R. - UO Brno 04 Elektronický angl.-český a česko-angl. dopravní slovník 108 Čárská Z., Bala V., Michlová S. - ČVUT Praha 05 Systém pro studentský návrh základních bloků IO 123 Stehlík J., Bečvář D. - VUT Brno 06 Využití databázových systémů při výuce předmětu Mikropočítače a mikrokontroléry 125 Kuchta R., Novotný R., Stehlík J. - VUT Brno 07 Modernizace výuky matematiky v bakalářském studiu s využitím audiovizuální a výpočetní techniky 128 Hošková Š., Pokorný Z - UO Brno 08 Transport nosičů náboje v polovodičích 141 Pavelka J. - VUT Brno

9 09 Virtuální laboratoř chemického inženýrství 145 Jahoda M., Schreiberová L. - VŠCHT Praha 10 Nové možnosti hodnocení výuky pomocí multimediálních PPT prezentací ve výuce biologie 82 Lungová V., Talašová J., Fellnerová I. UK Praha 11 E-learningové vzdělávání výzkum 147 Liška V. - ČVUT Praha 12 K akreditaci studijního oboru ve světovém jazyku 1 Hrubý M. - UO Brno 13 Rizikové inženýrství 21 Raček J. - VUT Brno 14 Atraktivní zpracování základů patofyziologie nádorového růstu s využitím animovaných programů 106 Doubek J., Matalová E., Svoboda M. - VFU Brno 15 Edutainment intercultural Business-Training 42 Bendová Š., Caha Z., Opekarová L., Brablík P. - VŠTE Č. Budějovice 16 Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii 71 Budayová E. a kol. - VOŠZ a SZŠ Hradec králové 17 Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích 72 Budayová E. a kol. - VOŠZ a SZŠ Hradec králové 18 Interaktivní protokoly pro výuku fyziologie na mezinárodní úrovni 107 Matalová E., Holešovská Z., Dubská L., et al. - VFU Brno 19 Atraktivní biologie - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací 110 Fellnerová I., Hlaváček L., Stonová D., Kincl L. - UP Olomouc 20 Výukový web a jeho využití 114 Straka J. - SOŠ VMZ České Budějovice 21 Multimediální učebnice předmětu Aplikovaná počítačová technika 122 Kuchta R., Novotný R. - VUT Brno 22 Využití ekonomického systému Money S3 ve výuce ekonomiky podniku 15 Besta P., Daniš D., Rožnovský L. - VŠT-TU Ostrava 23 Moodle ve výuce genetických disciplin na JU 11 Řehout V.a kol. - ZF JU Č. Budějovice 24 E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého 65 Veselý J., Řeháková B. UP Olomouc 25 E-learningové vzdělání - výzkum 67 Liška V. - ČVUT Praha 26 Elektronická podpora výuky výživářských disciplin Čermák B. a kol. - ZF JU Č. Budějovice 27 Moderní informační technologie ve vzdělávání 134 Orzelová L. - OU Ostrava 28 Výživa člověka v powerpointové verzi na webových stránkách Zemědělské fakulty JU v Č.Budějovicích Kadlec M. a kol. ZF JU Č. Budějovice 29 Význam komunikace vysokých škol s cílovými skupinami 144 Soukalová R. - UTB Zlín Rozměry posterové plochy 0,7 x 1 m

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více