Pedagogický software 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogický software 2008"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta a spolupracující organizace si Vás dovolují pozvat k účasti na 11. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software informace června 2008 České Budějovice - Čtyři Dvory

2 Konference Pedagogický software 2008 je již tradičně i v 11. ročníku orientována na široké spektrum problémů souvisejících s modernizací, elektronizací, racionalizací a zvyšováním efektivnosti výuky jednotlivých disciplin i řízení různých typů škol s důrazem na současný stav a trendy e-learningu. Široce koncipované odborné zaměření konference rozložené do sedmi tématických sekcí vytvoří prostor pro prezentaci nových informačních a komunikačních technologií do vzdělávání na všech typech škol, ale i v dalších institucích a firmách zapojených do vzdělávacích systémů. Konference je určena především pedagogům všech typů škol od základních, přes učňovské, střední až po univerzitní, ale i dalším pracovníkům na úseku celoživotního vzdělávání, rekvalifikačních center, e-learningových firem, úřadů a dalších institucí. V programu konference je předpokládána i účast studentů aktivně zapojených na rozvíjení a aplikaci e-learningu. Na 11. ročníku konference odezní příspěvky o elektronizaci výuky více jak 100 účastníků z řady veřejných i soukromých vysokých škol, univerzit a dalších institucí. Organizační výbor konference: Tel. prof. Ing. Václav Řehout, CSc RNDr. Josef Milota Ing. Ludvík Friebel, Ph.D Adresa organizačního výboru: Jihočeská univerzita, ZF Pedagogický software 08 Studentská 13, Č. Budějovice Fax: Tel.: Adresa sekretariátu konference: MR Servis KPT. JAROŠE 30, Č. Budějovice Fax: Tel.: Časový program konference: Prezence a instalace posterů Vestibul kongresové haly Zahájení konference Kongresová hala Sekce 1 zahájení Kongresová hala Sekce 2-5 zahájení Posluchárna O b ě d Menza JU Prezentace firem Kongresová hala Sekce 1 pokračování Kongresová hala Sekce 2-5 pokračování Posluchárna V e č e ř e Menza JU Občerstvení kontinuálně ve vestibulu kongres. haly v průběhu jednání Sekce 1 pokračování Kongresová hala Sekce 2-5 pokračování Posluchárna O b ě d Občerstvení kontinuálně ve vestibulu kongres. haly v průběhu jednání

3 Informace pro účastníky Místo konání konference Konference se uskuteční ve dnech června 2008 v areálu Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity, České Budějovice - Čtyři Dvory. Doprava od nádraží ČSAD, ČD autobusy MHD č. 3 výstupní stanice Jihočeská univerzita. Příjezd auty okolo výstaviště ZŽ směr Branišovice, dále vlevo do areálu JU. Registrace účastníků Bude probíhat 4. června 2008 od 8.00 do 9.30 hod. ve vestibulu kongresové haly Akademie věd ČR. Ve stejném čase bude probíhat případná instalace vlastní výpočetní techniky, posterů a výstavek firem. Ubytování účastníků Bude zajištěno dle požadavků ve dvoulůžkových pokojích na kolejích JU hotelového typu v areálu konání konference při průměrné ceně 350,- Kč za lůžko a noc. Seznam ubytovaných (a upřesnění čísla koleje) bude vyvěšen na recepci koleje č. 4. Stravování Je zajištěno v menze Jč. univerzity ve Čt. Dvorech, tj. v areálu konání konference. Účastnický poplatek V l o ž n é Kč 1250,- (Účastníci ze středních, zákl. škol a učilišť platí pouze jedno vložné při účasti jakéhokoliv počtu účastníků. Studenti všech typů škol a bakalářských a magisterských studijních programů VŠ vložné neplatí. S b o r n í k referátů Kč 250,- U b y t o v á n í ( za lůžko a noc)... Kč 350,- S t r a v n é oběd 85,-Kč + večeře 85,- Kč.... Kč 170, oběd Kč 85,- Celkovou částku vypočtenou podle vlastních požadavků doplňte do závazné přihlášky a uhraďte nejpozději do V případě neúčasti vložné nevracíme, sborník bude zaslán poštou. Daňový doklad bude na požádání vystaven při registraci. V krajním případě lze vložné uhradit při registraci. Bankovní převod Bank: ČSOB a.s., Hroznova 1, Č. Budějovice. Název účtu: MR Servis, ing. Marie Řehoutová, Kpt. Jaroše 30, Č. Budějovice. Č. účtu: /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Variab. symbol: Pořadatel není plátcem DPH IČO pořadatele: Přihlášky Přihlášení realizujte vyplněním formuláře Závazné přihlášky na elektronické adrese : Označte požadované služby a odešlete nejpozději do Každý účastník odesílá svůj vlastní přihlašovací formulář.

4 Program konference Referáty a demonstrace programů Sekce 1 : Elektronická podpora výuky pro jednotlivé discipliny Blok A: Jazyky a humanitní discipliny Předsedající: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc. Výuková simulace Evropa Šisler V., Brom C., Jakubíček P. - Generation Europae, Praha Zkušenosti s využitím e-learningu při výuce mateřského jazyka v učitelském studiu 75 Kolářová I. - MU Brno Web pro výuku tělesné výchovy 79 Botlíková V. - ČVUT Praha Výuka americké historie prostřednictvím e-learningu v kombinovaném studiu anglického jazyka a zavádění prvků e-learningu do prezenčního studia 93 Obenausová S. - UP Olomouc Hledání nových (multimediálních) cest ve výuce českého jazyka, slohu a literární výchovy 104 Bína D. - PF JU Č. Budějovice Interaktivní výukové programy 76 Charvát I. - OSVČ Praha Elektronická podpora výučby aplikovanej lexikológie anglického jazyka 86 Veselá K. - SPU Nitra Rozvoj zručnosti počúvanie pomocou podcastov implementovaných v LMS Moodle 127 Gálová S. - SPU Nitra Český národní korpus - výuka češtiny na novém základě 132 Blatná R. - UK Praha Počítačem podporovaná výuka předmětu Planeta Země pomocí elearning Server Müller L. - OU Ostrava Využití multimediální učebny při výuce tlumočení 43 Toufarová E. - UP Olomouc E-learningové kurzy pro osoby s handicapy na SVŠES 74 Helmanová J., Hála M. - SVŠES Praha Blok B: Matematika, fyzika a technické discipliny Předsedající: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc. RNDr. Jaroslav Icha Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. Softvér pre diagnostiku prevádzkových stavov procesu WEDM 20 Straka Ľ. - TU Košice Výuka CAD systémů s podporou e-learningu 22 Novotná H. - VUT Brno Zkoušení mechanických vlastností materiálu 29 Filípek J., Černý M. - MZLU Brno Ověření průjezdu vozidel křižovatkou pomocí software AutoTURN 33 Mahdalová I., Cihlářová D., Seidler T. - VŠB-TU Ostrava Zavádění nových přístupů a technologií do výuky telekomunikační techniky 39 Lafata P., Prokop T. - ČVUT Praha Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky 48 Broklová Z., Mandíková D. - UK Praha

5 Zobrazovanie funkčných závislostí v Exceli 51 Dávid A., Peller - EU Bratislava Význam výpočetní techniky pro humanizaci výuky matematiky 58 Emanovský P. - MVŠ Olomouc FyzWeb 64 Jermář J. - UK Praha Simulované prostředí EPD a PDM ve výuce 88 Maxa J., Neděla V. - VUT Brno Systém COSMOS FLOWORKS ve výuce v návaznosti na výuku elektronické definice výrobku 89 Maxa J., Neděla V. - VUT Brno Počítačový poradenský program Autoexpert a jeho využití při výuce 44 Dolan A., Kavka - ZF JU České Budějovice Mathematica Player Pro - profesionální systém pro distribuci Mathematica aplikací 69 Icha J. - PF JU Č. Budějovice Program pro podporu výuky Simplexové metody 24 Kolman P., Holoubek J. - MZLU Brno Interaktivní elearningová sbírka úloh pro statistické disciplíny 126 Minařík B., Šafařík L. - MZLU Brno Electronic support of education in Financial Mathematics 52 Mužáková K. - TU Liberec Optimalizace průběhu počítačové animace fyzikálního děje v programu MAPLE 130 Hrdý J. - UPOL Olomouc Modernizace výuky matematiky v bakalářském studiu s využitím audiovizuální a výpočetní techniky 129a Hrdý J. - UPOL Olomouc Modelové zařízení pro studium dynamických vlastností elektromechanické soustavy Veselka F. ÚVEE FEKT VUT Brno Fyzikální experiment s podporou IKT vzduchová dráha Špulák F., PF JU - Č. Budějovice Elektronická databáze příkladů pro výuku úvodních kurzů logiky 103 Dostálová L., Lang J. -ZU Plzeň Výukový subsystém "Odměrná analýza" 100 Jančář L., Fiala M. - MU Brno Modelování matematických úloh užitím programu maple 139 Benda J. - ČVUT Praha Blok C: Ostatní discipliny Předsedající: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc Doc.Dr. Ing. Jiří Rybička Ing. Libor Beránek Výuka diagnostiky EKG v Power Pointu určená pregraduálním studentům lékařství 25 Vilikus Z. - UK Praha Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče 66 Heřmanová J., Kadeřávková B. - VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vzdálený experiment ve výuce lékařské biofyziky 118 Hanuš J. - UK Praha Modernizace a zvyšování kvality výuky ekonomie 36 Volek T., Alina J. - EF JU Č. Budějovice Elektronická podpora výuky předmětu Didaktické aspekty informačních technologií II. pro studenty učitelství prvního stupně základní školy v kombinované formě studia 78 Círus L. - UJEP Ústí nad Labem

6 Webové rozhraní pro podporu výuky zpracování textů počítačem 90 Rybička J., Přichystal J. - MZLU Brno Zkušenosti se zpracováním a využíváním e-learningové podpory ve výuce 97 Šajdlerová I. - VŠB TU Ostrava Information systems security education 109 Beranek L. - PF JU Č. Budějovice Počítače ve výuce optimalizačních modelů 59 Kalčevová J., Lagová M. - VŠE Praha Automatické testování optimalizačních výpočtů 60 Kalčevová J., Lagová M. - VŠE Praha Možnosti využití programu Umberto pro výuku manažerského účetnictví 120 Vávra J. - UP Pardubice Flash simulace pro podporu výuky 133 Hrbáček J. - MU Brno Elektronická podpora výuky pro bakalářský studijní program inženýrství a management 146 Schreiberová L., Jahoda M. - VŠCHT Praha Sekce 2 : Metody zjišťování a výsledky měření efektivity výuky Předsedající: Ing. František Prokeš prom.mat. Bohuslav Slípka, CSc. Porovnání efektivity vyučování kooperativními strategiemi na základě didaktických testů didaktické testy 3 Hrušková L. - VŠTE Č. Budějovice Animované didaktické testy z odborného předmětu 28 Filípek J. - MZLU Brno E-learning: využití a hodnocení 31 Gibarti J. - VŠB-TU Ostrava Jak se chovají studenti online a výsledky jejich práce 84 Váňová T. - MU Brno Elektronické hodnocení výuky studenty na ČVUT v Praze 113 Šafránková J. - ČVUT Praha Výuka v předmětech: Technologie chemických látek a Nakládání s opady 148 Kizlink J. - VUT Brno Sofistikovaný počítačový systém pro zkoušení 54 Prokeš F., Kozubík R., Brandejs J., Svoboda P. - VUT Brno Dynamika percepcie zážitku komunity a jeho komparácia v rôznych prístupoch skupinovej práce 32 Zaťková M., Popelková M. - UKF Nitra Sekce 3 : Podpora jednotlivých typů a forem studia včetně distančního a celoživotního vzdělávání Předsedající: Prof. Ing. Josef Dvořák, CSc. RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Podpora celoživotního vzdělávání učitelů formou distančních kurzů v rámci DVPP 34 Sehnalová V. - OU Ostrava Využití e-learningu při výuce angličtiny v kombinovaném studiu 80 Hrubá J. - VUT Brno Příspěvek k metodice tvorby elearningového kurzu 85 Vaněk J. - SU Opava Metapopis při přípravě e-learningového kurzu 119 Miřijovský, Pechanec, Šťávová, Voženílek - UP Olomouc Celoživotní vzdělávání a informační technologie 131 Vojačková H. - VŠP Jihlava Specifika výuky počítačových kurzů univerzity třetího věku 137 Vojkůvka M. - VUT Brno Využití elearningu v kombinovaném studiu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice 16 Machalík S., Machalík F. - UP Pardubice

7 Využití elektronické pomůcky v distančním studiu 124 Krause J. - VŠE Praha 3D počítačové ergonomické simulace jako nástroj k optimalizaci systému člověk - stroj - prostředí 19 Rubínová D. - VUT Brno Inovace pedagogického procesu 140 Dytrtová R. - CZU Praha Online podpora efektivního zpracování dokumentů pro výuku 87 Talandová P. - MZLU Brno Nástroje pro online spolupráci studentů 77 Slabý J. - MU Brno E-learning ako jedna z foriem inovácie univerzitných študijných predmetov 117 Horváthová Z. - UJAK Praha Sekce 4 : Multimedia ve vzdělávání Předsedající: doc. Ing. L. Macáková, CSc. RNDr. Josef Milota Internetová hra jako doplněk k hodinám češtiny (?) 14 Hladká B., Ribarov K. - UK Praha Multimediální učební text DVD Protetická technologie pro studenty se sluchovou vadou - obor Zubní technik a Asistent zubního technika 38 Jorda D. - SZŠ pro sluch. postižené Obousměrný překlad ve slovnících znakového jazyka Langer J. - UP Olomouc Využití multimedií při výuce komunikačních technik osob s hluchoslepotou Langer J. - UP Olomouc Výuka multimédií napříč generacemi 92 Horný S., Krsek L. - VŠE Praha Český národní korpus a jeho využití při výuce češtiny 96 Kocek, Cvrček V. - UČNK Praha Využití multimediálních prvků v diplomové práci zaměřené na didaktiku nervové soustavy. 99 Hlaváček L., Fellnerová I. - UP Olomouc IPTV ve výuce 105 Krejčí J. - FEL ČVUT Praha Uplatnění nejmodernějších technologií při realizaci e-learningových kurzů 112 Řeháková B. - UP Olomouc Příprava a realizace interaktivního výukového CD-ROMu pro výuku předmětu Kulturní historie 121 Hrabáková L. - TU Liberec LMS MOODLE v kontexte cudzojazyčnej výučby na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 115 Moravcová Ľ., Holúbeková A. - SPU Nitra Nové uspořádání cílů a obsahu předmětu Architektonické kreslení (efektivita výuky, motivace studentů, multimedializace) 26 Kubicová V., Frolíková K. - VŠB-TUO Ostrava Distanční studium ekonomické teorie s využitím multimedií 138 Macáková L., VŠE Praha Sekce 5: Technologie a technické prostředky pro podporu pedagogického procesu a informační systémy škol Předsedající: doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. RNDr. Josef Milota Zkušenosti s odhalováním plagiátů ve studentských programech 2 Herout P. - ZU Plzeň Virtuální laboratoř pro výuku automatizace 6 Smrčka F., Zezulka F., Matoušek D. - VŠP Jihlava E-learningové systémy v IS univerzity 10 Votruba Z. - ČZU Praha

8 E-learningová podpora informatického vzdelávania v neinformatických študijných programoch 23 Popelka V. - SPU Nitra Výukový web snadno a rychle aneb Chcete vlastní výukové internetové stránky? 46 Koreš J. - Gymnazium olympijských nadějí, Č. Budějovice Informačný systém Žilinskej univerzity "Vzdelávanie" a jeho využitie pri elektronickej podpore výuky 81 Olšar L. - ŽU Žiline Podpora výuky databázového systému Oracle na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné 101 Janáková M. - SU Karviná MOODLE:import testů z EXCEL 30 Kružík M. - VŠP Jihlava Webová podpora interní grantové agentůry 150 Milota J. - JU Č. Budějovice Modulární systém pro podporu výuky KAPSa 49 Slánský, L., Slánská S. - UP Pardubice Postup instalace výukového a testovacího systému MOODLE na lokální počítač krok za krokem 63 Bílek M. - VŠP Jihlava Ladička hudebních nástrojů v jazyce Python 116 Martínek J. - VUT Brno Nová řada učebnic programování 37 Vystavěl R. - VŠMIE Praha Sekce 6: Prezentace firem působících na úseku vzdělávání, informačních technologií, výroby a distribuce učebních pomůcek, knih, software aj. Předsedající: prof. Ing. Václav Řehout, CSc. KvinElearning - komplexní platforma pro online vzdělávání 70 Dezortová H. - Kvintech a. s., Praha Interaktivní učebnice Fraus x Bílek D. Fraus s. r. o., Plzeň Elektronické slovníky Fraus x Bílek D. Fraus s. r. o., Plzeň Interaktivní výukové programy 76 Charvát I. OSVČ, Praha Další prezentace firem dle aktuálních přihlášek Postery 01 Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" 68 Jeřábek M., Krčál J. - ČVUT Praha 02 Význam a využití software při výuce technických předmětů 91 Beránek L., Tomíček J., Volf L.- ČVUT Praha 03 Cvičení ze základů lineární algebry v programu Maple 94 Potůček R. - UO Brno 04 Elektronický angl.-český a česko-angl. dopravní slovník 108 Čárská Z., Bala V., Michlová S. - ČVUT Praha 05 Systém pro studentský návrh základních bloků IO 123 Stehlík J., Bečvář D. - VUT Brno 06 Využití databázových systémů při výuce předmětu Mikropočítače a mikrokontroléry 125 Kuchta R., Novotný R., Stehlík J. - VUT Brno 07 Modernizace výuky matematiky v bakalářském studiu s využitím audiovizuální a výpočetní techniky 128 Hošková Š., Pokorný Z - UO Brno 08 Transport nosičů náboje v polovodičích 141 Pavelka J. - VUT Brno

9 09 Virtuální laboratoř chemického inženýrství 145 Jahoda M., Schreiberová L. - VŠCHT Praha 10 Nové možnosti hodnocení výuky pomocí multimediálních PPT prezentací ve výuce biologie 82 Lungová V., Talašová J., Fellnerová I. UK Praha 11 E-learningové vzdělávání výzkum 147 Liška V. - ČVUT Praha 12 K akreditaci studijního oboru ve světovém jazyku 1 Hrubý M. - UO Brno 13 Rizikové inženýrství 21 Raček J. - VUT Brno 14 Atraktivní zpracování základů patofyziologie nádorového růstu s využitím animovaných programů 106 Doubek J., Matalová E., Svoboda M. - VFU Brno 15 Edutainment intercultural Business-Training 42 Bendová Š., Caha Z., Opekarová L., Brablík P. - VŠTE Č. Budějovice 16 Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii 71 Budayová E. a kol. - VOŠZ a SZŠ Hradec králové 17 Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích 72 Budayová E. a kol. - VOŠZ a SZŠ Hradec králové 18 Interaktivní protokoly pro výuku fyziologie na mezinárodní úrovni 107 Matalová E., Holešovská Z., Dubská L., et al. - VFU Brno 19 Atraktivní biologie - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací 110 Fellnerová I., Hlaváček L., Stonová D., Kincl L. - UP Olomouc 20 Výukový web a jeho využití 114 Straka J. - SOŠ VMZ České Budějovice 21 Multimediální učebnice předmětu Aplikovaná počítačová technika 122 Kuchta R., Novotný R. - VUT Brno 22 Využití ekonomického systému Money S3 ve výuce ekonomiky podniku 15 Besta P., Daniš D., Rožnovský L. - VŠT-TU Ostrava 23 Moodle ve výuce genetických disciplin na JU 11 Řehout V.a kol. - ZF JU Č. Budějovice 24 E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého 65 Veselý J., Řeháková B. UP Olomouc 25 E-learningové vzdělání - výzkum 67 Liška V. - ČVUT Praha 26 Elektronická podpora výuky výživářských disciplin Čermák B. a kol. - ZF JU Č. Budějovice 27 Moderní informační technologie ve vzdělávání 134 Orzelová L. - OU Ostrava 28 Výživa člověka v powerpointové verzi na webových stránkách Zemědělské fakulty JU v Č.Budějovicích Kadlec M. a kol. ZF JU Č. Budějovice 29 Význam komunikace vysokých škol s cílovými skupinami 144 Soukalová R. - UTB Zlín Rozměry posterové plochy 0,7 x 1 m

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství pořádá XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin která se uskuteční

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY VE WROCLAWI FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXXI. MEZINÁRODNÍ

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Odborné praxe ve ŠKODA AUTO

Odborné praxe ve ŠKODA AUTO Odborné praxe ve ŠKODA AUTO 1 WBL Bratislava 8.-9. června 2015 Mladí odborníci jsou zárukou budoucnosti každé společnosti. ŠKODA AUTO chce být vždy o krok před konkurencí, proto je výchova mladých odborníků

Více