Pedagogický software 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogický software 2008"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta a spolupracující organizace si Vás dovolují pozvat k účasti na 11. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software informace června 2008 České Budějovice - Čtyři Dvory

2 Konference Pedagogický software 2008 je již tradičně i v 11. ročníku orientována na široké spektrum problémů souvisejících s modernizací, elektronizací, racionalizací a zvyšováním efektivnosti výuky jednotlivých disciplin i řízení různých typů škol s důrazem na současný stav a trendy e-learningu. Široce koncipované odborné zaměření konference rozložené do sedmi tématických sekcí vytvoří prostor pro prezentaci nových informačních a komunikačních technologií do vzdělávání na všech typech škol, ale i v dalších institucích a firmách zapojených do vzdělávacích systémů. Konference je určena především pedagogům všech typů škol od základních, přes učňovské, střední až po univerzitní, ale i dalším pracovníkům na úseku celoživotního vzdělávání, rekvalifikačních center, e-learningových firem, úřadů a dalších institucí. V programu konference je předpokládána i účast studentů aktivně zapojených na rozvíjení a aplikaci e-learningu. Na 11. ročníku konference odezní příspěvky o elektronizaci výuky více jak 100 účastníků z řady veřejných i soukromých vysokých škol, univerzit a dalších institucí. Organizační výbor konference: Tel. prof. Ing. Václav Řehout, CSc RNDr. Josef Milota Ing. Ludvík Friebel, Ph.D Adresa organizačního výboru: Jihočeská univerzita, ZF Pedagogický software 08 Studentská 13, Č. Budějovice Fax: Tel.: Adresa sekretariátu konference: MR Servis KPT. JAROŠE 30, Č. Budějovice Fax: Tel.: Časový program konference: Prezence a instalace posterů Vestibul kongresové haly Zahájení konference Kongresová hala Sekce 1 zahájení Kongresová hala Sekce 2-5 zahájení Posluchárna O b ě d Menza JU Prezentace firem Kongresová hala Sekce 1 pokračování Kongresová hala Sekce 2-5 pokračování Posluchárna V e č e ř e Menza JU Občerstvení kontinuálně ve vestibulu kongres. haly v průběhu jednání Sekce 1 pokračování Kongresová hala Sekce 2-5 pokračování Posluchárna O b ě d Občerstvení kontinuálně ve vestibulu kongres. haly v průběhu jednání

3 Informace pro účastníky Místo konání konference Konference se uskuteční ve dnech června 2008 v areálu Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity, České Budějovice - Čtyři Dvory. Doprava od nádraží ČSAD, ČD autobusy MHD č. 3 výstupní stanice Jihočeská univerzita. Příjezd auty okolo výstaviště ZŽ směr Branišovice, dále vlevo do areálu JU. Registrace účastníků Bude probíhat 4. června 2008 od 8.00 do 9.30 hod. ve vestibulu kongresové haly Akademie věd ČR. Ve stejném čase bude probíhat případná instalace vlastní výpočetní techniky, posterů a výstavek firem. Ubytování účastníků Bude zajištěno dle požadavků ve dvoulůžkových pokojích na kolejích JU hotelového typu v areálu konání konference při průměrné ceně 350,- Kč za lůžko a noc. Seznam ubytovaných (a upřesnění čísla koleje) bude vyvěšen na recepci koleje č. 4. Stravování Je zajištěno v menze Jč. univerzity ve Čt. Dvorech, tj. v areálu konání konference. Účastnický poplatek V l o ž n é Kč 1250,- (Účastníci ze středních, zákl. škol a učilišť platí pouze jedno vložné při účasti jakéhokoliv počtu účastníků. Studenti všech typů škol a bakalářských a magisterských studijních programů VŠ vložné neplatí. S b o r n í k referátů Kč 250,- U b y t o v á n í ( za lůžko a noc)... Kč 350,- S t r a v n é oběd 85,-Kč + večeře 85,- Kč.... Kč 170, oběd Kč 85,- Celkovou částku vypočtenou podle vlastních požadavků doplňte do závazné přihlášky a uhraďte nejpozději do V případě neúčasti vložné nevracíme, sborník bude zaslán poštou. Daňový doklad bude na požádání vystaven při registraci. V krajním případě lze vložné uhradit při registraci. Bankovní převod Bank: ČSOB a.s., Hroznova 1, Č. Budějovice. Název účtu: MR Servis, ing. Marie Řehoutová, Kpt. Jaroše 30, Č. Budějovice. Č. účtu: /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Variab. symbol: Pořadatel není plátcem DPH IČO pořadatele: Přihlášky Přihlášení realizujte vyplněním formuláře Závazné přihlášky na elektronické adrese : Označte požadované služby a odešlete nejpozději do Každý účastník odesílá svůj vlastní přihlašovací formulář.

4 Program konference Referáty a demonstrace programů Sekce 1 : Elektronická podpora výuky pro jednotlivé discipliny Blok A: Jazyky a humanitní discipliny Předsedající: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc. Výuková simulace Evropa Šisler V., Brom C., Jakubíček P. - Generation Europae, Praha Zkušenosti s využitím e-learningu při výuce mateřského jazyka v učitelském studiu 75 Kolářová I. - MU Brno Web pro výuku tělesné výchovy 79 Botlíková V. - ČVUT Praha Výuka americké historie prostřednictvím e-learningu v kombinovaném studiu anglického jazyka a zavádění prvků e-learningu do prezenčního studia 93 Obenausová S. - UP Olomouc Hledání nových (multimediálních) cest ve výuce českého jazyka, slohu a literární výchovy 104 Bína D. - PF JU Č. Budějovice Interaktivní výukové programy 76 Charvát I. - OSVČ Praha Elektronická podpora výučby aplikovanej lexikológie anglického jazyka 86 Veselá K. - SPU Nitra Rozvoj zručnosti počúvanie pomocou podcastov implementovaných v LMS Moodle 127 Gálová S. - SPU Nitra Český národní korpus - výuka češtiny na novém základě 132 Blatná R. - UK Praha Počítačem podporovaná výuka předmětu Planeta Země pomocí elearning Server Müller L. - OU Ostrava Využití multimediální učebny při výuce tlumočení 43 Toufarová E. - UP Olomouc E-learningové kurzy pro osoby s handicapy na SVŠES 74 Helmanová J., Hála M. - SVŠES Praha Blok B: Matematika, fyzika a technické discipliny Předsedající: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc. RNDr. Jaroslav Icha Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. Softvér pre diagnostiku prevádzkových stavov procesu WEDM 20 Straka Ľ. - TU Košice Výuka CAD systémů s podporou e-learningu 22 Novotná H. - VUT Brno Zkoušení mechanických vlastností materiálu 29 Filípek J., Černý M. - MZLU Brno Ověření průjezdu vozidel křižovatkou pomocí software AutoTURN 33 Mahdalová I., Cihlářová D., Seidler T. - VŠB-TU Ostrava Zavádění nových přístupů a technologií do výuky telekomunikační techniky 39 Lafata P., Prokop T. - ČVUT Praha Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky 48 Broklová Z., Mandíková D. - UK Praha

5 Zobrazovanie funkčných závislostí v Exceli 51 Dávid A., Peller - EU Bratislava Význam výpočetní techniky pro humanizaci výuky matematiky 58 Emanovský P. - MVŠ Olomouc FyzWeb 64 Jermář J. - UK Praha Simulované prostředí EPD a PDM ve výuce 88 Maxa J., Neděla V. - VUT Brno Systém COSMOS FLOWORKS ve výuce v návaznosti na výuku elektronické definice výrobku 89 Maxa J., Neděla V. - VUT Brno Počítačový poradenský program Autoexpert a jeho využití při výuce 44 Dolan A., Kavka - ZF JU České Budějovice Mathematica Player Pro - profesionální systém pro distribuci Mathematica aplikací 69 Icha J. - PF JU Č. Budějovice Program pro podporu výuky Simplexové metody 24 Kolman P., Holoubek J. - MZLU Brno Interaktivní elearningová sbírka úloh pro statistické disciplíny 126 Minařík B., Šafařík L. - MZLU Brno Electronic support of education in Financial Mathematics 52 Mužáková K. - TU Liberec Optimalizace průběhu počítačové animace fyzikálního děje v programu MAPLE 130 Hrdý J. - UPOL Olomouc Modernizace výuky matematiky v bakalářském studiu s využitím audiovizuální a výpočetní techniky 129a Hrdý J. - UPOL Olomouc Modelové zařízení pro studium dynamických vlastností elektromechanické soustavy Veselka F. ÚVEE FEKT VUT Brno Fyzikální experiment s podporou IKT vzduchová dráha Špulák F., PF JU - Č. Budějovice Elektronická databáze příkladů pro výuku úvodních kurzů logiky 103 Dostálová L., Lang J. -ZU Plzeň Výukový subsystém "Odměrná analýza" 100 Jančář L., Fiala M. - MU Brno Modelování matematických úloh užitím programu maple 139 Benda J. - ČVUT Praha Blok C: Ostatní discipliny Předsedající: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc Doc.Dr. Ing. Jiří Rybička Ing. Libor Beránek Výuka diagnostiky EKG v Power Pointu určená pregraduálním studentům lékařství 25 Vilikus Z. - UK Praha Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče 66 Heřmanová J., Kadeřávková B. - VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vzdálený experiment ve výuce lékařské biofyziky 118 Hanuš J. - UK Praha Modernizace a zvyšování kvality výuky ekonomie 36 Volek T., Alina J. - EF JU Č. Budějovice Elektronická podpora výuky předmětu Didaktické aspekty informačních technologií II. pro studenty učitelství prvního stupně základní školy v kombinované formě studia 78 Círus L. - UJEP Ústí nad Labem

6 Webové rozhraní pro podporu výuky zpracování textů počítačem 90 Rybička J., Přichystal J. - MZLU Brno Zkušenosti se zpracováním a využíváním e-learningové podpory ve výuce 97 Šajdlerová I. - VŠB TU Ostrava Information systems security education 109 Beranek L. - PF JU Č. Budějovice Počítače ve výuce optimalizačních modelů 59 Kalčevová J., Lagová M. - VŠE Praha Automatické testování optimalizačních výpočtů 60 Kalčevová J., Lagová M. - VŠE Praha Možnosti využití programu Umberto pro výuku manažerského účetnictví 120 Vávra J. - UP Pardubice Flash simulace pro podporu výuky 133 Hrbáček J. - MU Brno Elektronická podpora výuky pro bakalářský studijní program inženýrství a management 146 Schreiberová L., Jahoda M. - VŠCHT Praha Sekce 2 : Metody zjišťování a výsledky měření efektivity výuky Předsedající: Ing. František Prokeš prom.mat. Bohuslav Slípka, CSc. Porovnání efektivity vyučování kooperativními strategiemi na základě didaktických testů didaktické testy 3 Hrušková L. - VŠTE Č. Budějovice Animované didaktické testy z odborného předmětu 28 Filípek J. - MZLU Brno E-learning: využití a hodnocení 31 Gibarti J. - VŠB-TU Ostrava Jak se chovají studenti online a výsledky jejich práce 84 Váňová T. - MU Brno Elektronické hodnocení výuky studenty na ČVUT v Praze 113 Šafránková J. - ČVUT Praha Výuka v předmětech: Technologie chemických látek a Nakládání s opady 148 Kizlink J. - VUT Brno Sofistikovaný počítačový systém pro zkoušení 54 Prokeš F., Kozubík R., Brandejs J., Svoboda P. - VUT Brno Dynamika percepcie zážitku komunity a jeho komparácia v rôznych prístupoch skupinovej práce 32 Zaťková M., Popelková M. - UKF Nitra Sekce 3 : Podpora jednotlivých typů a forem studia včetně distančního a celoživotního vzdělávání Předsedající: Prof. Ing. Josef Dvořák, CSc. RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Podpora celoživotního vzdělávání učitelů formou distančních kurzů v rámci DVPP 34 Sehnalová V. - OU Ostrava Využití e-learningu při výuce angličtiny v kombinovaném studiu 80 Hrubá J. - VUT Brno Příspěvek k metodice tvorby elearningového kurzu 85 Vaněk J. - SU Opava Metapopis při přípravě e-learningového kurzu 119 Miřijovský, Pechanec, Šťávová, Voženílek - UP Olomouc Celoživotní vzdělávání a informační technologie 131 Vojačková H. - VŠP Jihlava Specifika výuky počítačových kurzů univerzity třetího věku 137 Vojkůvka M. - VUT Brno Využití elearningu v kombinovaném studiu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice 16 Machalík S., Machalík F. - UP Pardubice

7 Využití elektronické pomůcky v distančním studiu 124 Krause J. - VŠE Praha 3D počítačové ergonomické simulace jako nástroj k optimalizaci systému člověk - stroj - prostředí 19 Rubínová D. - VUT Brno Inovace pedagogického procesu 140 Dytrtová R. - CZU Praha Online podpora efektivního zpracování dokumentů pro výuku 87 Talandová P. - MZLU Brno Nástroje pro online spolupráci studentů 77 Slabý J. - MU Brno E-learning ako jedna z foriem inovácie univerzitných študijných predmetov 117 Horváthová Z. - UJAK Praha Sekce 4 : Multimedia ve vzdělávání Předsedající: doc. Ing. L. Macáková, CSc. RNDr. Josef Milota Internetová hra jako doplněk k hodinám češtiny (?) 14 Hladká B., Ribarov K. - UK Praha Multimediální učební text DVD Protetická technologie pro studenty se sluchovou vadou - obor Zubní technik a Asistent zubního technika 38 Jorda D. - SZŠ pro sluch. postižené Obousměrný překlad ve slovnících znakového jazyka Langer J. - UP Olomouc Využití multimedií při výuce komunikačních technik osob s hluchoslepotou Langer J. - UP Olomouc Výuka multimédií napříč generacemi 92 Horný S., Krsek L. - VŠE Praha Český národní korpus a jeho využití při výuce češtiny 96 Kocek, Cvrček V. - UČNK Praha Využití multimediálních prvků v diplomové práci zaměřené na didaktiku nervové soustavy. 99 Hlaváček L., Fellnerová I. - UP Olomouc IPTV ve výuce 105 Krejčí J. - FEL ČVUT Praha Uplatnění nejmodernějších technologií při realizaci e-learningových kurzů 112 Řeháková B. - UP Olomouc Příprava a realizace interaktivního výukového CD-ROMu pro výuku předmětu Kulturní historie 121 Hrabáková L. - TU Liberec LMS MOODLE v kontexte cudzojazyčnej výučby na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 115 Moravcová Ľ., Holúbeková A. - SPU Nitra Nové uspořádání cílů a obsahu předmětu Architektonické kreslení (efektivita výuky, motivace studentů, multimedializace) 26 Kubicová V., Frolíková K. - VŠB-TUO Ostrava Distanční studium ekonomické teorie s využitím multimedií 138 Macáková L., VŠE Praha Sekce 5: Technologie a technické prostředky pro podporu pedagogického procesu a informační systémy škol Předsedající: doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. RNDr. Josef Milota Zkušenosti s odhalováním plagiátů ve studentských programech 2 Herout P. - ZU Plzeň Virtuální laboratoř pro výuku automatizace 6 Smrčka F., Zezulka F., Matoušek D. - VŠP Jihlava E-learningové systémy v IS univerzity 10 Votruba Z. - ČZU Praha

8 E-learningová podpora informatického vzdelávania v neinformatických študijných programoch 23 Popelka V. - SPU Nitra Výukový web snadno a rychle aneb Chcete vlastní výukové internetové stránky? 46 Koreš J. - Gymnazium olympijských nadějí, Č. Budějovice Informačný systém Žilinskej univerzity "Vzdelávanie" a jeho využitie pri elektronickej podpore výuky 81 Olšar L. - ŽU Žiline Podpora výuky databázového systému Oracle na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné 101 Janáková M. - SU Karviná MOODLE:import testů z EXCEL 30 Kružík M. - VŠP Jihlava Webová podpora interní grantové agentůry 150 Milota J. - JU Č. Budějovice Modulární systém pro podporu výuky KAPSa 49 Slánský, L., Slánská S. - UP Pardubice Postup instalace výukového a testovacího systému MOODLE na lokální počítač krok za krokem 63 Bílek M. - VŠP Jihlava Ladička hudebních nástrojů v jazyce Python 116 Martínek J. - VUT Brno Nová řada učebnic programování 37 Vystavěl R. - VŠMIE Praha Sekce 6: Prezentace firem působících na úseku vzdělávání, informačních technologií, výroby a distribuce učebních pomůcek, knih, software aj. Předsedající: prof. Ing. Václav Řehout, CSc. KvinElearning - komplexní platforma pro online vzdělávání 70 Dezortová H. - Kvintech a. s., Praha Interaktivní učebnice Fraus x Bílek D. Fraus s. r. o., Plzeň Elektronické slovníky Fraus x Bílek D. Fraus s. r. o., Plzeň Interaktivní výukové programy 76 Charvát I. OSVČ, Praha Další prezentace firem dle aktuálních přihlášek Postery 01 Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivních internetových aplikací" 68 Jeřábek M., Krčál J. - ČVUT Praha 02 Význam a využití software při výuce technických předmětů 91 Beránek L., Tomíček J., Volf L.- ČVUT Praha 03 Cvičení ze základů lineární algebry v programu Maple 94 Potůček R. - UO Brno 04 Elektronický angl.-český a česko-angl. dopravní slovník 108 Čárská Z., Bala V., Michlová S. - ČVUT Praha 05 Systém pro studentský návrh základních bloků IO 123 Stehlík J., Bečvář D. - VUT Brno 06 Využití databázových systémů při výuce předmětu Mikropočítače a mikrokontroléry 125 Kuchta R., Novotný R., Stehlík J. - VUT Brno 07 Modernizace výuky matematiky v bakalářském studiu s využitím audiovizuální a výpočetní techniky 128 Hošková Š., Pokorný Z - UO Brno 08 Transport nosičů náboje v polovodičích 141 Pavelka J. - VUT Brno

9 09 Virtuální laboratoř chemického inženýrství 145 Jahoda M., Schreiberová L. - VŠCHT Praha 10 Nové možnosti hodnocení výuky pomocí multimediálních PPT prezentací ve výuce biologie 82 Lungová V., Talašová J., Fellnerová I. UK Praha 11 E-learningové vzdělávání výzkum 147 Liška V. - ČVUT Praha 12 K akreditaci studijního oboru ve světovém jazyku 1 Hrubý M. - UO Brno 13 Rizikové inženýrství 21 Raček J. - VUT Brno 14 Atraktivní zpracování základů patofyziologie nádorového růstu s využitím animovaných programů 106 Doubek J., Matalová E., Svoboda M. - VFU Brno 15 Edutainment intercultural Business-Training 42 Bendová Š., Caha Z., Opekarová L., Brablík P. - VŠTE Č. Budějovice 16 Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii 71 Budayová E. a kol. - VOŠZ a SZŠ Hradec králové 17 Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích 72 Budayová E. a kol. - VOŠZ a SZŠ Hradec králové 18 Interaktivní protokoly pro výuku fyziologie na mezinárodní úrovni 107 Matalová E., Holešovská Z., Dubská L., et al. - VFU Brno 19 Atraktivní biologie - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací 110 Fellnerová I., Hlaváček L., Stonová D., Kincl L. - UP Olomouc 20 Výukový web a jeho využití 114 Straka J. - SOŠ VMZ České Budějovice 21 Multimediální učebnice předmětu Aplikovaná počítačová technika 122 Kuchta R., Novotný R. - VUT Brno 22 Využití ekonomického systému Money S3 ve výuce ekonomiky podniku 15 Besta P., Daniš D., Rožnovský L. - VŠT-TU Ostrava 23 Moodle ve výuce genetických disciplin na JU 11 Řehout V.a kol. - ZF JU Č. Budějovice 24 E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého 65 Veselý J., Řeháková B. UP Olomouc 25 E-learningové vzdělání - výzkum 67 Liška V. - ČVUT Praha 26 Elektronická podpora výuky výživářských disciplin Čermák B. a kol. - ZF JU Č. Budějovice 27 Moderní informační technologie ve vzdělávání 134 Orzelová L. - OU Ostrava 28 Výživa člověka v powerpointové verzi na webových stránkách Zemědělské fakulty JU v Č.Budějovicích Kadlec M. a kol. ZF JU Č. Budějovice 29 Význam komunikace vysokých škol s cílovými skupinami 144 Soukalová R. - UTB Zlín Rozměry posterové plochy 0,7 x 1 m

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROČ A JAK HODLÁ UP OLOMOUC PODPOROVAT VÝUKU CAD NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH? doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Libor Grubhoffer České Budějovice, 2. 4. 2014 Technicky zaměřené obory na JU (I) Fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Kvalitativní metody ve výzkumu II.

Kvalitativní metody ve výzkumu II. Program a praktické informace Kvalitativní metody ve výzkumu II. 1. prosince 2016 (budova F, učebna F2, kampus Jihočeské univerzity v ČB) Zaměření Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář, který se

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ K ATEDR A CHEMIE ve spolupráci s ČSCH (pobočka Plzeň a odborná skupina Chemické vzdělávání), Výzkumným centrem Nové technologie ZČU a oddělením materiálové

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. úterý 4. října 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. úterý 4. října 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2006 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 13. 3. 2007 Hlavní body Oblast vzdělávací činnosti Oblast tvůrčích činností Základní přehled o hospodaření Významnéinvestiční

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN 23. 3. 2018, Hotel Olympik, Praha I. INFORMACE www.bos-congress.cz/vsden2018 Pořadatel konference Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze https://www.fnkv.cz/stomatologicka-klinika-uvod.php

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

16. - 18. února 2016

16. - 18. února 2016 si Vás dovolují pozvat na 16. ročník odborného fóra výrobců, provozovatelů tlakových a energetických zařízení a revizních techniků tlakových zařízení 16. - 18. února 2016 Hotel Černigov Hradec Králové

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na: 48. ročník mezinárodní

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

XVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

XVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT XVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Představenstvo Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu a sekce krmiv si Vás dovolují pozvat na XVII. KONFERENCI O

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 19. - 20. května 2017 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2017

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES Jitka Feberová, Jan Polášek, Pavel Kasal jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz, jan.polasek@cuni.cz, pavel.kasal@lfmotol.cuni.cz ANOTACE

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více