TRIBAHN DRESDEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014"

Transkript

1 DRESDEN

2 TRANSPORT advisory, s. r. o. 10 let zkušeností v oblasti veřejné dopravy / 10 Jahre Erfahrung im Bereich des öffentlichen Verkehrs: výběrová řízení na dopravce / Ausschreibungen von ÖPNV-Leistungen integrované tarifní systémy / Integrierte und Tarifverbundsysteme moderní dopravní koncepty železniční dopravy / Moderne Verkehrskonzepte im SPNV nové vlakové zastávky a dopravní terminály ve spolupráci s obcemi / neue Haltepunkte und Verkehrsterminals in Zusammenarbeit mit Gemeinden projektová příprava, inženýring a dozor při realizaci staveb / Projektvorbereitung, Ingeniering und Bauüberwachung) mezinárodní projekty financované EU / internationale EU-geförderte Projekte

3 Obsah / Inhalt Námět nového realizačního projektu / Vorhaben eines neuen Umsetzungsprojekts Návaznost na předchozí úspěšné projekty / Anknüpfung an vorhergehende erfolgreiche Projekte Příklady úspěšných projektů / Beispiele von erfolgreichen Projekten Poptávka po cestování / Reisenachfrage Řešení dálkových vazeb / Lösungen von Fernverkehrsbeziehungen Cílová vize / Zielvision Hlavní přínosy / Hauptnutzen Investiční potřeby / Investitionsbedarf Návrh řešení / Lösungsvorschlag Námět nového realizačního projektu / Vorhaben eines neuen Umsetzungsprojekts Další postup / Weitere Vorgehensweise

4 Námět nového realizačního projektu / Vorhaben eines neuen Umsetzungsprojekts: TRIBAHN - doprava pro zlepšení hospodářské pozice Trojzemí / TRIBAHN - Verkehr für die Verbesserung der Wirtschaftslage Dreiländerecks Cíl/Ziel: zlepšení dopravy a hospodářské pozice / Verbesserung des Verkehrs und der Wirtschaftslage

5 Společné zájmy / gemeinsame Interessen: D + CZ (+ PL): synergický efekt - oživení a udržitelnost dopravy v příhraničí / Synergieeffekte Belebung und Nachhaltigkeit der Verkehre im Grenzraum D + CZ (+PL): oprava trati Zittau Hrádek nad Nisou / Sanierung der Strecke Zittau Hrádek nad Nisou CZ +D: železniční spojení / Eisenbahnverbindung Liberec Zittau Großschönau Varnsdorf Seifhennersdorf Rumburk Šluknov Velký Šenov Dolní Poustevna Sebnitz Bad Schandau ( Dresden / Děčín)

6 návaznost na předchozí úspěšné projekty podporované Evropskou unií / Anknüpfung an vorhergehende erfolgreiche EU-geförderte Projekte LUISE - Přeshraniční koncepce veřejné železniční regionální dopravy v oblasti Euroregionu Nisa / LUISE Grenzüberschreitendes SPNV-Konzeptes in der Euroregion Neisse LUBAHN investiční opatření pro zlepšení kvality regionální železniční dopravy v Euroregionu NISA / LUBAHN Investive Maßnahmen zur Verbesserung des SPNV in der Euroregion Neisse ELLA Regio - Přeshraniční koncepce veřejné železniční regionální dopravy v oblasti Českosaského Švýcarska / ELLA Regio Grenzüberschreitendes SPNV-Konzept im Raum der Sächsisch-Böhmischen Schweiz INTER-Regio-Rail odstraňování bariér v regionální železniční dopravě / INTER-Regio-Rail Beseitigung von Hindernissen im SPNV

7 návaznost na předchozí úspěšné projekty podporované Evropskou unií / Anknüpfung an vorhergehende erfolgreiche EU-geförderte Projekte Přímo zapojení partneři / Direkt einbezogene Partner: Liberecký kraj; Ústecký kraj; SŽDC, s. o.; Stadt Varnsdorf; Stadt Liberec; KORID LK, spol. s r. o.; Verkehrsverbund Oberelbe (VVO); Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON); Projekty byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Cíle3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a z programu Central EUROPE / Die Projekte wurden aus dem EFRE, Ziel3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen und aus dem Förderprogramm Central EUROPE finanziert.

8 Příklady úspěšných projektů / Beispiele für erfolgreiche Projekte Luise + Lubahn (realizace / Umsetzung 2013/14 uzavřena smlouva o dotaci / unterschriebener Zuwendungsvertrag) CZ - Sachsen nová zatávka Varnsdorf staré nádraží / neuer Haltepunkt Bf. Alt-Varnsdorf zlepšení zastávky Mittelherwigsdorf / Verbesserung des Haltepunktes Mittelherwigsdorf zvýšení 5. nástupiště v Liberci / Erhöhung des 5. Bahnsteigs Bf. Liberec

9 Příklad zapojení soukromých subjektů / Beispiele für die Einbeziehung privater Akteure Projekt nové zastávky Varnsdorf-pivovar KOCOUR / Projekt einer neuen Haltestelle Varnsdorf Brauerei KOCOUR soukromý investor / privater Bauherr zastávka určena pro veřejnost / Haltestelle öffentlich zugänglich realizace 2013/ Bau 2013

10 Příklady úspěšných projektů / Beispiele für erfolgreiche Projekte Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba Harrachov / Sanierung der Eisenbahnstrecke Szklarska Poręba Harrachov obnovení dopravy po 65 letech / Wiederaufnahme des internationalen Verkehrs nach 65 Jahren

11 Poptávka po cestování / Reisenachfrage dopravní chování v regionu / Erhebung des Verkehrsverhalten in der Region většina cest v rámci Šluknovska => 85 % zaměstnanců a 72 % studentů / die meisten Fahrten im Rahmen der Schluckenauer Region => 85 % Arbeitnehmer und 72 % Schüler/Studenten denní vyjížďka mimo region omezena / Tagesfahrten aus der Region heraus beschränkt

12 Poptávka po cestování / Reisenachfrage Vyjížďka za prací a do škol / Berufs u. Schülerverkehr

13 Poptávka po cestování / Reisenachfrage Sčítání cestujících / Fahrgastzählung

14 Optimální pokrytí přepravních proudů vlakovými linkami / Optimale Abdeckung der Verkehrsströme durch SPNV-Linien U 28 / L7 Dresden RE 20 Bad Schandau Ústí n. L. U 8 Děčín Rumburk Varnsdorf Liberec L 4 Česká Lípa

15 Krátkodobé řešení dálkových vazeb / Kurzfristige Lösung von Fernverbindungen Vlakové linky / Linien - Zug Děčín Bad Schandau Sebnitz Dolní Poustevna Velký Šenov Šluknov Rumburk Děčín Jedlová Rumburk (Varnsdorf) Česká Lípa Jedlová Rumburk Šluknov Liberec Zittau Varnsdorf Seifhennersdorf / Rybniště

16 Vedení linek od června 2014 / Linienführung ab Juni 2014

17 Cílová vize dálkových vazeb / Zielvision der Fernverkehrsverbindungen Vlakové linky / Linien - Zug Děčín Bad Schandau Dresden Bad Schandau Sebnitz Dolní Poustevna Velký Šenov Šluknov Rumburk Seifhennersdorf Varnsdorf Zittau - Liberec Děčín Jedlová Varnsdorf - Seifhennersdorf - Rumburk Česká Lípa Jedlová Rumburk Seifhennersdorf Varnsdorf

18 Výhledové vedení linek / Zukünftige Linienführung páteřní linka kategorie R/RE / Hauptstrecke Linien der Kategorie R/RE RE 20

19 RE 20 méně přestupů / weniger Umsteigen rychlejší spojení / schnellere Verbindung provozní jednoduchost, spolehlivost a ekonomická efektivita / einfacher Betrieb, Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Effizienz

20 Cílová vize / Zielvision: přímé železniční spojení / direkte EB-Verbindung Bad Schandau Sebnitz Šluknov Rumburk Seifhennersdorf Varnsdorf Zittau Liberec Szkl. Poręba

21 Hlavní přínosy / Hauptnutzen: nejsilnější přepravní proud Rumburk Varnsdorf / stärkster Verkehrsstrom Rumburk Varnsdorf doprava bez přestupů do Varnsdorfu od západu (Rumburk, Šluknov) a do Rumburku od východu (Varnsdorf, Zittau, Liberec) / umsteigefreie Fahrten nach Varnsdorf aus dem Westen (Rumburk, Schluckenau) und nach Rumburk aus dem Osten (Varnsdorf, Zittau, Liberec) zlepšení zanedbané infrastruktury regionu / Verbesserung der vernachlässigten Infrastruktur der Region podpora společných aktivit a setkávání obyvatel Saska, Čech a Polska / Unterstützung von gemeinsamen Aktivitäten und von Begegnungen der Bevölkerung aus Sachsen, Tschechien und Polen zlepšení spojení hospodářský rozvoj území / Verbesserung der Verbindung wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes

22 Cílová vize / Zielvision: přímé železniční spojení / direkte EB-Verbindung Bad Schandau Sebnitz Šluknov Rumburk Seifhennersdorf Varnsdorf Zittau Liberec Szklarska Poreba Investiční potřeby / Investitionsbedarf: optimalizace trati Bad Schandau Rumburk / Optimierung der Strecke Bad Schandau Rumburk nová železniční trať Rumburk Seifhennersdorf délky cca 5,5 km / neue Eisenbahnstrecke Rumburk Seifhennersdorf in der Länge von ca. 5,5 km optimalizace trati Hrádek n. N. Zittau / Optimierung der Strecke Hrádek n.n. Zittau financování z programu EU/ Finanzierung aus dem Programm EU

23 Návrh řešení trati Bad Schandau - Rumburk / Lösungsvorschlag der Strecke Bad Schandau - Rumburk interval 60 min. ( interval 120 min.) Optimalizace stávající železniční trati / Optimalizierng der bestehenden Eisenbahnstrecke Uvedení stávající trati do normového stavu / Instandsetzung der bestehenden Strecke (Normzustand)

24 80 80 Návrh nového železničního spojení Rumburk - Varnsdorf / Vorschlag der neuen Eisenbahnverbindung Rumburk - Varnsdorf Nová železniční trať cca 5,5 km / Neue Eisenbahnstrecke ca. 5,5 km Optimalizace stávající železnční trati / Optimalizierng der bestehenden Eisenbahnstrecke Uvedení stávající železniční trati do normového stavu / Instandsetzung der bestehenden Strecke (Normzustand) < 15 min. 70

25 => nutný lobbing - vytvoření finanční alokace pro projekty veřejné dopravy / Lobbying notwendig Schaffung von Finanzierungsmöglichkeiten für die Projekt des ÖPNVs Iniciativa na úrovni regionálních a místních samospráv / Initiative auf der Ebene der regionalen und lokalen Selbstverwaltungen Rozhodující pro úspěšnou realizaci projektů / für eine erfolgreiche Projektumsetzung entscheidend Zainteresování rozhodujících subjektů (budoucích investorů) / Einbeziehung der Entscheidungsträger (künftige Investoren) DB Netz, SŽDC, PKP PLK

26 Námět nového realizačního projektu / Vorhaben eines neuen Umsetzungsprojekts: TRIBAHN - doprava pro zlepšení hospodářské pozice Trojzemí / TRIBAHN - Verkehr für die Verbesserung der Wirtschaftslage Dreiländerecks Návaznost (rozvoj - udržitelnost) předchozích projektů EU / Anknüpfung an vorhergehende EU-Projekte (Entwicklung - Nachhaltigkeit) Iniciátor projektu / Projektinitiative: Ústecký kraj / Region Ústecký Partneři projektu / Projektpartner: Samospráva / Selbstverwaltung (Sachsen, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Wojwodstvo Dolnoslonskie, města/städte, obce/gemeinden) manažeři infrastruktury / EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen (DB Netz, SŽDC, PKP PLK budoucí investoři/künftige Investoren) další partneři / weitere Partner (VVO, ZVON, UMWD,...)

27 Další postup / Weitere Vorgehensweise Definování konkrétních projektů a finančního rozsahu zpracování podrobnější dokumentace / Definition von konkreten Projekten und des Kostenrahmens Erstellung von detaillierteren Planungen Důkladné projednání záměrů / Ausführliche Besprechung der Vorhaben Souhlas a podpora projektu z místní úrovně směrem vzhůru / Zustimmung und Unterstützung der Projekte von der lokalen Ebene hinauf bottom up Určení nositele projektu / Festlegung des Projektträgers Zajištění finančních zdrojů / Sicherung von finanziellen Ressourcen Realizace / Umsetzung

28 Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit Děkuji Vám za pozornost. TRIBAHN Transport Advisory, s.r.o., Ing. Pavel Blažek tel.:

ELLA Regio. ELLA Regio - Grenzüberschreitender SPNV/ÖPNV přeshraniční regionální doprava. Ústecký kraj /Zweckverband Verkehrsverbund

ELLA Regio. ELLA Regio - Grenzüberschreitender SPNV/ÖPNV přeshraniční regionální doprava. Ústecký kraj /Zweckverband Verkehrsverbund ELLA Regio ELLA Regio - Grenzüberschreitender SPNV/ÖPNV přeshraniční regionální doprava 1 Obsah 1. Úvod...22 2. Dopravně územní, ekonomické a demografické zařazení předmětné oblasti a z toho očekávaná

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum über den Schienenverkehr zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Bayern Memorandum o železniční

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Aby dopravní obslužnost byla zajištěna v souladu s platnou legislativou a za co nejvýhodnějších podmínek, přistupuje Liberecký kraj

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 O projektu Projekt Elektronicko-Biomedicínská kooperace je přeshraničním projektem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SERIES B MODERNÍ TRENDY MULTIMODALITY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SERIES B MODERNÍ TRENDY MULTIMODALITY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SERIES B The Jan Perner Transport Faculty 5 (1999) MODERNÍ TRENDY MULTIMODALITY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY LETECKÉ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Ladislav BÍNA,

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 Stránka 1 Obsah Úvod 3 Poslání 4 Organizační struktura 4 Činnost společnosti 5 Vzdělávání 5 Ekologická výchova 7 Zemědělství

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

MOŽNOST NASAZENÍ NOVÝCH PATROVÝCH ELEKTRICKÝCH JEDNOTEK 471 NA HLAVNÍCH TRATÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - STUDIE PROVEDITELNOSTI

MOŽNOST NASAZENÍ NOVÝCH PATROVÝCH ELEKTRICKÝCH JEDNOTEK 471 NA HLAVNÍCH TRATÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - STUDIE PROVEDITELNOSTI MOŽNOST NASAZENÍ NOVÝCH PATROVÝCH ELEKTRICKÝCH JEDNOTEK 471 NA HLAVNÍCH TRATÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - STUDIE PROVEDITELNOSTI Miroslav BEZDĚK, Zdeněk ANDRÝSEK, Naďa KUDĚLKOVÁ Ing. Miroslav BEZDĚK, Dopravní

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ SACHSEN ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ ZADAVATEL: Ministerstvo pro

Více

KATALOG PODNIKATELŮ AUSSTELLERKATALOG 1. KOOPERAČNÍ BURZY V MIKROREGIONU ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ DER 1. KOOPERATIONSBÖRSE IN DER MIKROREGION

KATALOG PODNIKATELŮ AUSSTELLERKATALOG 1. KOOPERAČNÍ BURZY V MIKROREGIONU ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ DER 1. KOOPERATIONSBÖRSE IN DER MIKROREGION KATALOG PODNIKATELŮ 1. KOOPERAČNÍ BURZY V MIKROREGIONU ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ 15. 10. 2014, zámek Šluknov AUSSTELLERKATALOG DER 1. KOOPERATIONSBÖRSE IN DER MIKROREGION ŠLUKNOVSKO/SEBNITZ 15.10.2014, Schloss

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba Obsah 1. Předmluva 2. Hospodářství 3. Doprava 4. Lesy 5. Voda Čistá Nisa 6. Cestovní ruch 7. Cykloturistika 8. Zdravotnická záchranná sluţba 9. Krizové řízení 10. Veřejné zdraví 11. Kultura 12. Sport 13.

Více

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Dotační území české dotační území tschechisches

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Der Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Informationen zum Projekt Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Projektinitiative Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Unsere gemeinsame Europaregion

Více

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz.

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz. KONTAKT Nähere Informationen, auch zu Antragstellung und Ansprechpartnern, finden Sie unter Další informace, kontakty a také informace k podávání žádostí naleznete na www.by-cz.eu Kronach Oberfranken Wunsiedel

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Bad Elster, 18. června 2015. www.sn-cz2020.

Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Bad Elster, 18. června 2015. www.sn-cz2020. Zahajovací konference Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Bad Elster, 18. června 2015 www.sn-cz2020.eu www.sn-cz2020.eu Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více