BENEFITY HELIOS Green

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENEFITY HELIOS Green"

Transkript

1 BENEFITY HELIOS Green Společnost poskytuje zaměstnancům různé Benefity (ozdravné pobyty, očkování, zdrav. vyšetření, životní pojištění, penzijní připojištění, pracovní benefity, poukázky na služby pop ř. systém kafetéria). Cílem modulu Benefit je spravovat, udržovat dlouhodobé nebo jednorázové Benefity případně umožnit objednávání online zaměstnancem. Plánovat jednotlivé Benefity a vytvořit přehlednou evidenci čerpání benefitů jednotlivými zaměstnanci včetně sledování limitů podle platné legislativy(přidaňování) a interních pravidel společnosti. Modul je otevřený a je připraven pro propojení na externí systém zaměstnaneckých benefitů jako datové uložiště s napojením na Mzdový modul s možností propojení na docházkový modul, kde dle docházky se přiděluje určitý počet bodů a následně měsíční čerpání. Modul automaticky kontroluje čerpání benefit na maximálně povolený počet Benefit. PŘÍNOSY: Online objednávání Benefitů zaměstnancem Online datový výstup při komunikaci s dodavatelem Benefitů Evidence skutečných nákladů za období jako podklad pro plánování nákladovosti Benefitů v následujícím období Sledování nároků a čerpání Benefitů zaměstnancem V případě překročení limitů plánovaná srážka ze mzdy Možnost propojení s externí aplikací T iskové výstupy Modul je rozdělen na: Číselníky a konstanty o Druhy Benefitu o Karty Benefitu o Konstanty Benefitu o Poukázky na služby o Účastníci akce Doklady. o Akce Benefitu o Objednávky Benefitu o Objednávky poukázek o Plán Benefitu o Faktury Benefitu

2 Číselníky a konstanty Konstanty Benefitu Zadávají se konstanty systému Benefit s platností na 1 rok : Číselník Druhy Benefitu Rozčleňuje Benefity na jednotlivé druhy. Toto rozdělení může ovlivňovat chování funkcí nebo nastavení formulářů. Číselník Karty Benefitu Každý Benefit zařazený do firemního systému má v tomto číselníku vlastní kartu, jsou nastaveny charakteristické atributy potřebné pro sledování nároků a čerpání zaměstnancem a jeho rodinných příslušníků. Např.: Číselník Poukázky na služby Číselník má v současnosti 4 záznamy dle názvu poukázek. Důležité je použití zkráceného názvu, který je nutné v celém systému dodržovat. Systém je připraven na rozšiření o další druhy poukázek. kde Ve formuláři Poukázky Personalista pro každý druh poukázek zaškrtne hodnoty, které si zaměstnanec může objednat. Např.:

3 Číselník Účastníci akce Při objednávání pobytů se opakovaně zapisují do objednávky rodinní příslušníci (manžel(ka) a děti, případně druh(družka)). Ve více než v 95% se meziročně tyto údaje nemění. Číselník má za úkol při vyplňování Objednávek a při zadávání rodinných příslušníků nabízet údaje z předchozích objednávek, které se v tomto číselníku archivují. Akce Benefitu Definuje hromadnou jednorázovou akci, kde na položkách formuláře jsou popisy objednavatelů (zaměstnanců) : Postup zpracování akce objednávku akce Dodavateli Personalista založí Akci Benefity Zaměstnanec otevře seznam neuzavřených Akcí Benefity a přes funkci Objednání Benefitu zaměstnancem a vyplnění objednávkového formuláře se přihlásí na akci (ON-LINE), nebo požádá svého vedoucího, případně zodpovědného personalistu, aby ho přihlásil na akci (OFF-LINE) V případě překročení max. množství pro přihlášky bude na tuto situaci zaměstnanec upozorněn, že tato objednávka nemusí být při uzávěrce akceptována Po uplynutí uzávěrkového termínu akce záznam akce už nebude přístupný zaměstnanci k objednání. Doplnění smí provést pouze zodpovědný personalista. Personalista vyhodnotí přihlášky zaměstnanců, schválí je a pošle Personalista dle způsobu komunikace v Objednávce pošle Dopisy (ne)odsouhlasení všem zaměstnancům, kteří si akci objednali. Personalista akci uzavře spuštěním funkce Uzávěrka akce (Generování plánu), která vygeneruje zápisy do Plánu Benefitu a nastaví stav akce na Uzavřen

4 Funkce Objednání Benefitu zaměstnancem Zaměstnanec otevře pořadač Akce Benefit, které pro něho budou vyfiltrovány tak, že se mu budou nabízet jen ty Akce, které jsou ve stavu Plán a termín pro uzávěrku akce nebyl překročen. Zaměstnanec může otevřít formulář, případně funkci může spustit přímo z přehledu. Po spuštění funkce musí vyplnit následující formulář : Funkce Uzávěrka akce (generování plánu) Jakmile zodpovědný personalista za akci usoudí, že Akce je plně obsazena a je potřebné ji zpracovat, spustí funkci Uzávěrka akce (generování plánu). Tato funkce nejdříve kontroluje Stav akce (musí být ve stavu Plán) a zda už uplynul termín uzávěrky. Po kontrole funkce zpracovává jednotlivé schválené položky akce tak, že pro každou osobu, uvedenou v návazné Objednávce, včetně zaměstnance, vytvoří záznam do Plánu Benefitu s názvem přihlášené osoby a zda se jedná o dítě, partnera či ostatní osobu a hodnotou příspěvku zaměstnavatele, která je uvedena na Kartě Benefitu. Současně vytváří vztah mezi vygenerovaným plánem a položkou akce. Po úspěšném zpracování nastaví Stav akce na Uzavřen Funkce Kopírování akce Tato funkce slouží k rychlé tvorbě nových záznamů Akcí. Po spuštění funkce nad vybraným záznamem Akce se vytvoří nový záznam Akce bez položek, který má zkopírovány základní údaje z vybraného záznamu Akce. Postup zpracování akce Poukázky Personalista založí Akci Benefity pro poukázky důležité : navázat na Kartu Benefitu s Druhem Benefitu - 7 Poukázky. Zaměstnanec otevře seznam Akcí Benefity pro Poukázky a přes funkci Objednání poukázek zaměstnancem a vyplnění objednávkového formuláře si objedná poukázky (ON-LINE), nebo požádá svého vedoucího, případně zodpovědného personalistu, aby mu poukázky objednal (OFF-LINE) V případě překročení limitu pro objednání bude na tuto situaci zaměstnanec upozorněn, že tato objednávka překračuje limit. V případě překročení limitu pro zdanění u HP bude zaměstnanec upozorněn Zaměstnanec si v okamžiku objednání může vytisknout formulář objednávky Po uplynutí uzávěrkového termínu akce už nebude mít zaměstnanec přístup k objednání. Doplnění smí provést pouze zodpovědný personalista. Personalista vyhodnotí objednávky zaměstnanců, případně doobjedná na fiktivního zaměstnance rezervu Personalista nad Akcí spustí funkci Export seznamu poukázek a pošle soubor.csv Dodavateli Personalista akci uzavře spuštěním funkce Uzávěrka akce (Generování plánu), která vygeneruje zápisy do Plánu Benefitu a nastaví stav akce na Uzavřen Poznámka : Vytvořit v pořadači Zaměstnanci uživatele Rezerva, který bude sloužit pro objednání Rezervních poukázek pro budoucí použití. U tohoto zaměstnance se nebude kontrolovat limit

5 Funkce Objednání poukázek zaměstnancem Zaměstnanec otevře pořadač Akce Benefit, které pro něho budou vyfiltrovány tak, že se mu budou nabízet jen ty Akce, které jsou ve stavu Plán a termín pro uzávěrku akce nebyl překročen. Zaměstnanec si vybere Akci pro poukázky a spustí funkci Objednání poukázek. Po spuštění funkce se zaměstnanci zobrazí dialogové okno: - U každého druhu zaměstnanec zaškrtne hodnotu poukázky, kterou si chce objednat a současně zapíše počet. Po odchodu z políčka systém automaticky vypočítá hodnotu pro požadovaný druh a kontroluje, zda objednávka nepřekračuje stanovený limit Funkce Export seznamu poukázek Funkce se spouští nad vybranou akcí typu Poukázky a bude k dispozici jen zodpovědnému personalistovi. Po spuštění funkce uživatel zadá plnou cestu i s názvem souboru.csv. Vybere přes CTRL/ENTER Druh poukázky a zadá OK. v dodavateli stanoveném formátu, který uživatel může poslat dodavateli poukázek. Do Nákladu plán funkce zapíše hodnotu Limitu pro zaměstnance (10.000,-). Do Nákladu skutečných zapíše hodnotu objednávky HP, která vstupuje do daní. Do Hradí zaměstnavatel zapíše hodnotu celé objednávky poukázek. hodnotou příspěvku zaměstnavatele, která je uvedena na Kartě Benefitu. Současně vytváří vztah mezi vygenerovaným plánem a položkou akce. Po úspěšném zpracování nastaví Stav akce na Uzavřen. Objednávky poukázek Slouží pro Evidenci objednávek poukázek: Systém vytvoří v uvedeném adresáři soubor Funkce Uzávěrka akce (generování plánu) Po uplynutí termínu uzávěrky akce zodpovědný personalista spustí funkci Uzávěrka akce. Funkce nejdříve kontroluje Stav akce (musí být ve stavu Plán) a zda už uplynul termín uzávěrky. Následně funkce zpracovává jednotlivé položky akce tak, že pro každého zaměstnance a jeho objednávku vytvoří záznam do Plánu Benefitu.

6 Plány Benefitu Evidenci plánovaných Benefitů zajišťuje pořadač s názvem Plán Benefitů. Jednotlivé záznamy obsahují údaje o plánovaném Benefitu pro konkrétního zaměstnance s možností evidence rozpočtovaných nákladů. Záznamy mohou vznikat automaticky pomocí funkce nebo mohou být vytvářeny ručně. Ručně vytvořený záznam je označen atributem Vytvořeno automaticky na "Ne". Funkce Generování srážky Po spuštění funkce a kontrole nastavení vybraných plánů se zobrazí dialogové okno : Uživatel má možnost změnit období, od kdy se srážky mají provádět. Nabízí se aktuální měsíc. Dále je možné změnit velikost splátky. Tato nesmí být větší než je Srazit celkem. Po odsouhlasení vznikne záznam do Paušálů a srážek. Vybraným záznamům se nastaví Stav na Ukončen a zapíše se systémový datum do atributu Srážka generována dne. Takovéto záznamy už nelze editovat.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více