o činnosti příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti příspěvkové organizace"

Transkript

1 Na Závodí 70, Sviadnov o činnosti příspěvkové organizace školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika příspěvkové organizace 3 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace 8 4. Zápis do Základní školy a Mateřské školy Sviadnov 9 5. Projekty, pravidelné akce a soutěže Prevence sociálně patologických jevů Přehled o vzdělávacích a výchovných výsledcích, absence žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací a společenské akce pro žáky v jednotlivých měsících Zájmové útvary příspěvkové organizace Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti v příspěvkové organizaci Údaje o zapojení příspěvkové organizace do rozvojových a mezinárodních programů Sponzorské dary Základní údaje o hospodaření školy za rok Závěr 27 1

3 1. Identifikační údaje Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace: Na Závodí 70, Sviadnov Název a sídlo odloučeného pracoviště: Mateřská škola Sviadnov, Na Drahách 169 Ředitelka ZŠ a MŠ: Právní forma: Typ školy: Mgr. Renata Kubalová příspěvková organizace státní, základní, neúplná Resortní identifikátor: IČO: IZO: ID datové schránky: c3smh3m Kontaktní údaje: , Zřizovatel: Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119 Starosta obce: Mgr. Bc. David Novák 2

4 2. Charakteristika příspěvkové organizace Počet tříd Počet žáků/dětí* Základní škola 5 85 Mateřská škola 3 69 Školní družina 1 30 Školní jídelna ZŠ x 61 Školní výdejna MŠ x 70 * Počty žáků v ZŠ a MŠ jsou uvedeny ke dni * Počty žáků v ŠD, ŠJ ZŠ a ŠV MŠ jsou uvedeny ke dni Základní škola Základní škola Sviadnov je školou vesnickou. Byla založena a vysvěcena V červenci 1997 byla zahájena její rekonstrukce a přístavba a v září 1998 započala výuka v nově opravené budově. Je organizována jako škola neúplná s ročníkem. Kapacita školy je 120 žáků. Převážná většina je ze Sviadnova, ale školu navštěvují také žáci z nedalekého Frýdku-Místku. Jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním. Ve školním roce 2013/2014 došlo k úpravě školního vzdělávacího programu a byl doplněn o přílohu č. 1, která obsahuje Standardy českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Dva žáci byli vzděláváni podle individuálně vzdělávacího programu, jednomu žákovi byla poskytována reedukační péče v rozsahu 1 hod. / týdně. Technický stav budovy je dobrý. Škola má světlé, moderní, čisté a estetické prostory. V budově je 5 kmenových učeben, 1 odborná učebna výpočetní techniky, v níž mají přístup k internetu nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci. Všech pět učeben jsou vybaveny interaktivními tabulemi SMART Board 685 s nainstalovaným výukovým softwarem SMART Notebook, datovými projektory EPSON EB-450W a vizualizéry SMART SDC 330. V roce 2013 byla zmodernizována celá počítačová síť včetně počítačové učebny společností TINT, s.r.o., Frýdek-Místek. K modernizaci byly využity finanční prostředky z rezervního fondu příspěvkové organizace, které byly se souhlasem zřizovatele přesunuty do investičního fondu. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Žáci se vzdělávají z učebnic nakladatelství DIDAKTIS, ALTER, NOVÁ ŠKOLA, 3

5 SPN a Oxford University Press. Při výuce jsou využívány výukové software: Terasoft, DysCom, Multimedia, Didakta, PON škola, Silcom. V rámci zájmové činnosti je využívaná keramická pec.k pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a travnaté hřiště kolem školy. Škola má vlastní kuchyň s jídelnou. Pitný režim je zajišťován pomocí fontánek na chodbách. Škola není bezbariérová, ale od září 2013 má k dispozici Schodolez pro žáka s tělesným postižením, který byl pořízen z finančního daru společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. Sviadnov. Úskalím školy jsou malé a nevyhovující prostory pro šatny žáků. Zřizovatel se snaží již od roku 2007 získat dotaci na rekonstrukci šaten a školní kuchyně, která by kapacitně pokryla i požadavky mateřské školy. Mateřská škola Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne se stala Mateřská škola Sviadnov součástí nově zřízené příspěvkové organizace. Mateřská škola je umístěna v budově, která vznikla adaptací a přístavbou rodinného domu. Byla zkolaudována v roce V měsíci červnu 2012 byla zahájena celková rekonstrukce a přístavba mateřské školy, jejíž výsledkem bylo zřízení dalších dvou nových oddělení včetně sociálního zařízení, zázemí pro pedagogické pracovníky včetně nové ředitelny. Původní sociální zařízení byla rovněž zmodernizována, tak jako i šatna dětí a vstupní prostory. Ve vstupním prostoru se nachází výtahová plošina určena pro handicapované děti. V současné době má mateřská škola čtyři oddělení vyhovující nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. V jednom patře budovy jsou vždy umístěna dvě oddělení s příslušenstvím, šatnou pro pedagogické a provozní zaměstnance mateřské školy a přípravná kuchyň. Celkové vybavení budovy je na velmi dobré úrovni, zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. V přízemí je umývárna termosů. Ve sklepních prostorách je umístěn plynový kotel, kterým je budova vytápěna. Rekonstrukcí se bohužel zmenšila plocha pro venkovní činnost. Na školní zahradě byl postaven nový zahradní domek a na část pozemku, která byla pořízena odkoupením od majitele sousedního 4

6 domu, se přemístila sestava dětského hřiště. V pískovištích ve školní zahradě byl vyměněn písek v měsíci srpnu 2012 a v době nepřítomnosti dětí jsou z hygienických důvodů pískoviště zakryta. Strava je dovážena z Mateřské školy ve Frýdku-Místku, ulice Anenská. Jídelníček je vyvážený a plnohodnotný, zajištěn je i pitný režim. V mateřské škole se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Jen si děti všimněte, co je krásy na světě s cílem umožnit dětem prožít v atmosféře klidu, radosti, porozumění, zdraví a pohody, v sounáležitosti s rodinnou výchovou aktivní a šťastné dětství, bohaté především na kladné citové prožitky. Snaží se u dětí také vytvořit optimální podmínky pro rozvoj jejich osobnosti, k učení, k získání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti, vést děti k zdravému životnímu stylu, snaží se o pozitivní tvůrčí atmosféru školy. Rekonstrukce a přístavba mateřské školy byla zahájena od měsíce června Nové prostory mateřské školy začaly být využívány od Ve školním roce 2013/2014 byla otevřena tři oddělení. V jednom oddělení se vzdělávaly děti mladší tři let. Mateřská škola byla zařazena mezi budovy se zvýšeným požárním nebezpečím. Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je plnění úkolů a naplňování cílů vyplývajících ze školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Na žádost zákonných zástupců si mohou žáci vypracovat pod dohledem vychovatelky školní družiny domácí úkoly. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní školní družina i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Prostory školní družiny jsou vybaveny nábytkem, odpočinkovým a relaxačním koutkem, videem, televizí. Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 5

7 Náplň práce školské rady: v vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování v schvaluje výroční zprávu o činnosti školy v schvaluje školní řád v schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy v projednává inspekční zprávy ČŠI v podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli Školská rada byla zřízena při příspěvkové organizace dne a má 6 členů. Volby do Školské rady se uskutečnily členové jmenováni zřizovatelem zákonní zástupci žáků pedagogičtí pracovníci Ing. Pavel Holub, MBA, předseda Ing. Václav Kotásek, člen Mgr. Jarmila Bělicová, místopředseda Věra Volná, člen Jan Klančík, člen Mgr. Ludmila Sládečková, člen Všichni jmenováni členové velmi úzce, aktivně a pohotově spolupracují s vedením školy a společně nacházejí řešení ke každodenním problémům vyplývajících z činnosti a práce školy. Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada sešla v těchto termínech: a Školská rada pověřila ředitelku školy vypracovat Strategický plán Základní školy a Mateřské školy pro rok a připravit systém provádění srovnání úrovně znalostí žáků při přestupu na jinou školu (6. ročník) na srovnatelné bázi. Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) Všichni pracovníci naší školy si uvědomují, že právě rodina je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úspěch dětí, a proto rozvíjení spolupráce s rodiči je jedním z prvořadých úkolů naší školy. Snažíme se nacházet přijatelné způsoby, jak do školních aktivit zapojit i rodiče. Velmi přínosným nástrojem je SRPŠ, které pracovalo ve složení: 6

8 Členové Alexandra Pflegrová Bc. Lenka Paseková MSc., Bc. Karin Kuřecová Ing. Pavla Vittová Václava Strakošová Pavel Foltýn Gabriela Foltýnová Funkce předseda pokladník člen člen člen člen člen Ve školním roce 2013/2014 se SRPŠ podílelo společně se zřizovatelem příspěvkové organizace na zajištění akcí Vánoční jarmark. Součástí Vánočního jarmarku bylo Rozsvícení vánočního stromu a již tradiční Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Z výtěžku této akce bylo financováno cirkusové představení HUMBERTO v Ostravě včetně dopravy a Den dětí provázené agenturou LENA. Výše uvedení členové SRPŠ ukončili svou funkci dne Z důvodu pověření Rady obce Sviadnov na své 78. schůzi dne bylo doporučeno ředitelce školy zřídit u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Sviadnov doplňkovou činnost tkzv. hospodářskou činnost a iniciovat možný vznik Spolku rodičů dle zákona č. 89/2012 Sb. Dne došlo k zápisu do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Všem patří za jejich snahu a aktivitu velké poděkování. Stejně tak i všem zákonným zástupcům, kteří pomáhají svým dětem. Žákovský parlament Žákovský parlament ve školním roce 2013/2014 pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Ludmily Sládečkové pracoval v 6 členném složení. Vyjadřoval své požadavky nejenom k vedení školy, ale i k samotným spolužákům. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti výchovné poradkyně tuto vykonávala ředitelka školy Mgr. Renata Kubalová. 7

9 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace Počet osob Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 6 Asistent pedagoga ZŠ 3 Vychovatelka školní družiny 1 Pedagog nepovinného předmětu 1 Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ 6 Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 6 Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 2 CELKEM 25 Údaje o zaměstnancích příspěvkové organizace Zaměstnanci ZŠ a MŠ dle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let Jméno Funkce Vzdělání Úvazek Poznámka 1. Backová Ivana pedagog MŠ SPŠ 1,00 2. Bartek Dušan školník Vyučen 0,75 3. Bělicová Jarmila, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 metodik EVVO 4. Damková Renáta asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0,75 5. Dohnalová Regina asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0,75 6. Fiedlerová Naděžda pedagog MŠ SPŠ 1,00 7. Fluksová Miroslava administrativní a spisová pracovnice ÚSO 0,75 8. Häuslerová Taťána uklízečka ZŠ, pomoc. síla ŠJ Vyučena 1, Janošková Jiřina asistent pedagoga MŠ, uklízečka ÚSO 1, Kocichová Ivana vedoucí pedagog MŠ SPŠ 1, Klesniaková Karin, Bc. účetní VŠ 0, Konůpková Pavla, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 * 13. Kubalová Miroslava vedoucí ŠJ v ZŠ ÚSO 0, Kubalová Renata, Mgr. ředitelka VŠ 1, Martináková Lenka, Bc. pedagog MŠ VŠ 1, Mužná Monika, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1, Navrátilová Vladimíra vychovatelka ŠD SPŠ 0, Pechová Zdeňka pedagog nepovinného předmětu VŠ 1 hodina týdně 19. Piekielnická Alžběta asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0, Polášková Marie pedagog MŠ SPŠ 1, Rodková Simona, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1, Ručková Věra pedagog MŠ SPŠ 1, Řeháková Marta ZŠ kuchařka Vyučena 1, Řeháková Marta MŠ uklízečka MŠ, výdejna ŠJ v MŠ Vyučena 1,35 + pradlena (OÚ) 25. Sládečková Ludmila, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 VP, metodik prev. 26. Štychová Hana, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 koordinátor ŠVP 27. Válková Renáta, Bc. Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 metodik ICT * * Ve jmenném seznamu zaměstnanců uvedeni zaměstnanci, kterým byl ukončen pracovní poměr v průběhu školního roku. 8

10 4. Zápis do základní školy a mateřské školy Zápis k základnímu vzdělávání - povinné školní docházce Zápis k zahájení povinné školní docházky se uskutečnil v Základní škole Sviadnov, Na Závodí 70. Počet prvních tříd Počet žáků přijatých Z toho žáků po odkladu Počet odkladů pro školní rok 2014/ Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis k zahájení předškolního vzdělávání se uskutečnil v Mateřské škole Sviadnov, Na Drahách 169. Počet dětí přijatých Počet dětí nepřijatých* 20 2 * Důvod nepřijetí dětí: neodevzdání přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy nízký věk dítěte (k věk dítěte 26 měsíců) Součásti zápisu do mateřské školy je i Den otevřených dveří MŠ. Kapacita mateřské školy je 99 dětí a v přijímacím řízení nebylo nutno přihlížet ke kritériím mateřské školy, z důvodu dostatečné kapacity. 9

11 5. Projekty, pravidelné akce a soutěže Projekty příspěvkové organizace Ve školním roce 2013/2014 byli žáci zapojeni do následujících projektů, pravidelných akcí a soutěží: v ŠKOLA V PŘÍRODĚ Byla zrealizována pro žáky ročníku v CHKO Beskydy. Uskutečnila se v době od v obci Bílá. Zúčastnilo se jí 28 žáků. Žáci strávili 5 dnů mimo lokalitu se zhoršenou kvalitou ovzduší, což mělo pozitivní vliv především na jejich zdravotní stav, ale zároveň si upevnili kladný postoj k životnímu prostředí a příznivé klimatické podmínky využili k aktivnímu sportování. po celou dobu školy v přírodě se žákům věnoval instruktorský tým se společností SUN OUTDOOR, o.s. Bílá a zkušené pedagogické pracovnice. Náplň programu byla přizpůsobená věku žáků, probíhala hlavně venku, např. letní park, lanový park, vodní svět, pašerácká stezka atd. v Projekt Českého olympijského výboru Česko sportuje Jeho ambasadory byli úspěšní olympijští medailisté ze Soči a Londýna Veronika Vítková a Vavřinec Hradilek. Do projektu bylo zapojeno 541 škol a žáků. Naše škola měla do soutěže přihlášeno 70 žáků. Z celkového počtu se zapojilo 50 žáků, tj. 71,43 %. Zapojením do projektu nešlo o překonání rekordů, ale o podporu sportu a zdravého životního stylu. Cílem bylo zapojení co nejvíce žáků školy v průběhu standartních HODIN tv do šesti měřitelných disciplín a splnění každé disciplíny se snahou provést ji co nejlépe. Vícebojem žáci prožili zábavu, nezapomenutelné zážitky a řady z nich dosáhla i skvělých sportovních výkonů. v Projekt Do lesa s lesníkem Pořádaný Nadací dřevo pro život ve spolupráci s Biocel Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Cílem projektu bylo ukázat dětem a jejich učitelům lesnické činnosti v praxi, představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi. Uskutečnil se pro žáky 4. ročníku. Projekt byl rozdělen na šest samostatných stanovišť: 1. semenářství a zalesňování 2. výchova mladých porostů a vyznačování těžeb v probírkových porostech 3. myslivost a péče o zvěř 4. technika měření stromů 5. těžební činnost 6. produkty ze dřeva a práce se dřevem Projekt probíhal za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů ČR, s.p. Celý program byl realizován pod vedením odborných lesních pedagogů z ČR a odborníků na zpracování dřeva. v BUĎ O. K. spolupráce se střediskem RENARKON Jedná se o dlouhodobý preventivní program pro děti a mládež. Realizuje se jako celek složený ze tří bloků v délce trvání 95 minut/ 1 blok. Program pro 1. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky. 10

12 2. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj sebepoznání, kladné sebepřijetí, upevňování přátelských vztahů a vazeb a vedení ke vzájemné toleranci. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důraz na roli strachu v životě jednotlivce. Program pro 2. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na bio-psycho-sociální model zdraví a základní otázky zdravého životního stylu. Program pro 3. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy a jiných oblastí lidského života. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na základní otázky zdravého životního stylu, rozpoznávání zdraví škodlivých jevů a posilování motivace k osvojování si zdravých návyků. Program pro 4. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování soudružnosti a spolupráce skupiny prostřednictvím hledáním a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování komunikačních dovedností a schopnosti empatie. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navazování kontaktů s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce a respektu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj kladného sebepřijetí. Důraz na komplexní pojetí pojmu krása. Program pro 5. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině, vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a schopnosti efektivně řešit konfliktní situace v rámci kolektivu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování pozitivního sebepojetí, nalézání a prezentace vlastních silných stránek schopností a dovedností. U všech bloků byl přítomen třídní učitel, který se stejně jako žáci zapojoval do aktivit. Cena za prožitkový program na žáka činí 40,- Kč, který je hrazen z fondu SRPŠ. v Poradna pro ženy a dívky byly zrealizovány tři přednášky: Táta, máma a já 2. ročník, Jak jsme přišli na svět 3. ročník, Nechej mne, ne to nechci! 4. ročník 11

13 v Spolupráce s Biskupstvím ostravsko-opavským (Katechetické a pedagogické centrum služba škole) Pořádání výukových programů s vánoční a velikonoční tematikou. v OVOCE DO ŠKOL Projekt ovoce do škol... aneb jak zajistit dětem zdravou svačinku. Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Výhodou je, že si žáci mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své škole, kam jsou dodávány pravidelně po předběžné dohodě se školou, minimálně však 1x měsíčně. v Výchovný program Psí spřežení v Pedagogicko-psychologická poradna Prediktivní baterie čtení Cílem je co nejdříve identifikovat mezi žáky 1. ročníku ty, u kterých by se perspektivně mohly rozvinout vývojové poruchy učení a poskytnout jim včasnou pomoc. V diagnostice jsou používány schválené a ověřené testové metody. v CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství. Cílem je podpořit pravidelné předčítání knih dětem a prostřednictvím společného čtení formovat dobré vzájemné vztahy v rodině, posílit zdravý emoční vývoj dítěte a napomoci vytvářet kladný vztah dítěte ke knihám. Projekt se řídí sloganem Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den! Žáci ze základní školy chodí předčítat dětem v mateřské škole před spaním. v BRZY BUDU ŠKOLÁKEM Projekt spojený se Dnem otevřených dveří v základní školy. Děti nejen z místní mateřské školy se seznamují s prostředím základní školy, ale i s budoucími spolužáky a vyučujícími, kteří si pro ně na celé dopoledne připravují zajímavý program plný zábavy, her, hádanek, pohádek a dalších překvapení. 12

14 v RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT Dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklací odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. v ZDRAVÉ ZUBY Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví, odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Výukový program ZDRAVÉ ZUBY obdržely zdarma poprvé všechny základní školy v celé České republice v roce Je doporučen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro zařazení do běžné výuky na I. stupni základních škol. Jedná se o program, který se realizuje díky podpoře značky Orbit, již sedmým rokem a bude pokračovat i v dalších letech. Autoři programu průběžně připravují další metodické materiály, které opět obdrží všechny základní školy v ČR zdarma. v AKTIVNÍ ŠKOLA - RODIČE VÍTÁNI Naše základní škola a mateřská škola získala za splnění kritérií značky, které označují školy vstřícné zákonným zástupcům rodičům, certifikát a ceduli Rodiče vítáni. v Loučení žáků 5. ročníku Obecní úřad Sviadnov v ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ Žáci 4. a 5. ročníku prodejem 504 ks kytiček získali částku ,- Kč. v Ledová Praha a Letní tábor Pionýrské skupiny Přátelství ve Staříči Akce Ledová Praha a letní tábor má již svou historií a stal se pravidelnou součástí aktivit PS Přátelství. v Sportovní příměstský tábor TJ Sviadnov Již čtvrtým rokem pořádá TJ Sviadnov sportovní tábory v době letních prázdnin pod vedením Evy Kubalové, kterých se účastní děti nejen ze Sviadnova, ale i ze Staříče, Frýdku-Místku, Paskova, Žabně a Bašky. Tábory jsou organizované za podpory nejen TJ Sviadnov, obce Sviadnov, ale i společností Huisman Konstrukce, s.r.o. v Soutěž ve sběru kaštanů, žaludů, papírů Ve školním roce 2013/2014 žáci nasbírali celkem 127 kg kaštanů a žaludů. Spolupracujeme s mysliveckým sdružením Kotař, které připravilo pro žáky naší školy Besedu s myslivcem s drobným dárkem pro každého žáka. Ve školním roce 2013/2014 bylo nasbíráno celkem Kg papíru. 13

15 v Soutěž ve sběru víček z pet-lahví Ve školní m roce 2013/2014 žáci nasbírali 65 kg víček. v Soutěž s panem Popelou Ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem Soutěže s panem Popelou je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách. v KALIBRO Testy KALIBRO jsou určeny vždy do jedné vyučovací hodiny. Jsou zaměřeny na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích. Jsou určeny pro žáky 3. ročníku ČJ, M, Prv a žáky 5. ročníku ČJ, M, Př, Vl, AJ, ekonomické dovednosti. v Výběrové testování žáků 4. ročníku v oblasti Člověk a jeho svět v Lyžařský kurz Lyžujeme se Sluníčkem Kurz je realizován ve SKI areálu Bílá. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském parku s pojízdným kobercem, lanovým vlekem a kolotočem na sněhu = nový nejmodernější dětský lyžařský park na Moravě (konec stání a mrznutí při skupinové výuce, každé dítě umí vyjet nahoru, zpestření výuky, zábava). Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu pokračuje výuka na veřejných sjezdovkách. v Plavání spolupráce s Aquaparkem Olešná Každoročně se v jarních měsících účastní žáci 2., 3. ročníku10 lekcí výuky plavání. Žáci 4. i 5. ročníku již čtvrtým rokem si svou účastí zpestřují výuku tělesné výchovy a rozvíjejí své plavecké schopnosti a dovednosti. v Olympiáda DSO Olešná Ve školním roce 2013/2014 se žákům základní školy podařilo obhájit 1. místo mezi zúčastněnými školami DSO Olešná a získat opět PUTOVNÍ POHÁR. v Soutěže REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA : Turnaj ve vybíjené ZŠ Šenov Branný závod Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště, umístění 3. místo Šachový turnaj ZŠ a MŠ Žabeň v Soutěž Ukaž, jak vidíš internet Soutěž vyhlásila Linka bezpečí v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu. Zúčastnily se 2 žákyně 4. ročníku. 14

16 v Výtvarná soutěž Malování na betonovou zeď Soutěž s ekologicko-průmyslovou tematikou vyhlášená společností Dalkia ČR, a.s., která se uskutečnila v areálu Závodu výroby teplárna Frýdek-Místek, Nádražní. Zúčastnily se jí tři školy: ZŠ Horní Suchá s českým vyučujícím jazykem, ZŠ Horní Suchá s polským vyučujícím jazykem a ZŠ Sviadnov. Každou školu reprezentovalo 5 kreslících dvojic. v Zapojení do charitativní sbírky OS Píšťalka a Život dětem Děti a žáci OS Píšťalka přispěli zakoupením předmětů a škola utržila částku ve výši 875,- Kč. Finanční dar byl určen na pomoc handicapovaným dětem a mladým lidem se získaným handicapem. Zapojením do sbírky Život dětem škola získala částku 1 490,- Kč určenou především na částečnou úhradu invalidních vozíků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 6. Prevence sociálně patologických jevů (SPJ) V souladu se Strategií prevence SPJ u dětí a mládeže MŠMT na škole pracuje školní metodik prevence, který je pověřen poskytovat služby zaměřené na primární prevenci SPJ. Program je realizován ve vyučování i mimo něj. ŠMP spolupracuje s třídními učiteli, zákonnými zástupci, oblastním metodikem prevence v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku. Vyhodnocuje schránku důvěry a o výsledcích informuje pedagogické pracovníky. Škola klade důraz na pomoc při výchově žáků, na osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na zlepšení sociálního klimatu nejen ve škole, ale i v rodině apod. Škola se také snaží eliminovat negativní vliv internetu a médií. Pedagogové, žáci i zákonní zástupci získávají informaci o ochraně před SPJ ve školním řádu. 15

17 Pedagogičtí pracovníci za pomocí diagnostických nástrojů (pozorování, rozhovor, dotazník aj.) provádí diagnostiku své třídy, kdy se snaží odhalit skryté konflikty a rizika v kolektivu, odhalit agresory nebo vytipovat ohrožené jedince. Všichni pedagogové se snaží do výuky zavádět různé formy a metody aktivizující preventivní program a využívají různých aktivizujících prožitkových metod. Žákům je nabízeno velké množství volnočasových aktiv, které eliminují vznik SPJ. Škola spolupracuje s externími organizacemi, které nám napomáhají naplňovat preventivní program např. Policie ČR, RENARKON, systém včasné intervence při Magistrátu města Frýdku-Místku, Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a odborem školství magistrátu města Frýdku-Místku. 7. Přehled o vzdělávacích a výchovných výsledcích, absence žáků Třídy a žáci podle ročníků Ročník Počet žáků Chlapci Dívky 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Vzdělávací výsledky I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli Průměr třídy IVP* I ,09 1 II ,15 0 III ,32 1 IV ,50 1 V ,62 0 *Individuální vzdělávací plán 16

18 II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli Průměr třídy IVP* I ,14 1 II ,08 0 III ,41 1 IV ,37 1 V ,68 0 *Individuální vzdělávací plán Výchovné výsledky I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I II III IV V II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I II III IV V Přehled o absenci žáků ve školním roce 2013/2014 I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Omluvená absence Průměr na žáka Neomluvená absence Průměr an žáka I , II , III , IV , V ,

19 II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Omluvená absence Průměr na žáka Neomluvená absence Průměr na žáka I , II , III , IV , V , Metodické sdružení Na základní škole pracuje metodické sdružení, které se zaměřuje na zkvalitňování výuky, na spolupráci se spádovými školami pro přestup žáků do 6. ročníku. Velmi úzce spolupracuje s obvodním Metodickým sdružením ve Frýdku-Místku. Přehled o přestupu žáků z 5. ročníku základní školy Spádové školy Počet žáků Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů Základní škola Frýdek-Místek, ČSA Celkem 5 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zaměřili ve školním roce 2013/2014 převážně na efektivní využití interaktivní tabule SMART Board 685 a na tvorbu didakticko učebních materiálů, průběžné vzdělávání, což je zejména účast na kurzech a seminářích podporovaných ESF. Pedagogičtí zaměstnanci si vybírali jednak z nabídky vzdělávacích akcí Krajského vzdělávacího a informačního centra ve Frýdku-Místku na základě svých aprobací, aby si rozšířili nové aktuální, teoretické i praktické zkušenosti, jednak podle svých zájmů pro obohacení nových vědomostí souvisejících s rozvojem výchovně vzdělávacího procesu. 18

20 Zaměstnanec Jarmila Bělicová, Mgr. Regina Dohnalová Miroslava Fluksová Taťána Häuslerová Renata Kubalová, Mgr. Marie Polášková Simona Rodková, Mgr. Věra Ručková Marta Řeháková, ZŠ Ludmila Sládečková, Mgr. Hana Štychová, Mgr. Monika Mužná, Mgr. Bc. Marta Řeháková, MŠ Název vzdělávací akce Seminář Základy Hejného vyučovací metody Aktivní metody aktivní žák Kurz anglického jazyka Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. B zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Tvorba a vedení správního spisu, práce s jeho dokumenty, archivace Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro pracovníky ve škol. strav Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Tvorba a vedení správního spisu, práce s jeho dokumenty, archivace Personalistika pro školy a školská zařízení Porada ředitelů Nový občanský zákoník ve školské praxi Metodické poradny pro ředitele MŠ zřizovaných obcemi v MSK Právní vědomí ve školském prostředí Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR pracovní skupina Vzdělávání a čas 6 schůzek Magistrát města F-M Písničky, hudba a pohyb Informatika pro 1.stupeň Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro pracovníky ve škol. strav. Reedukace VPU v matematice Porada ŠMP, PPP F-M Batikovaný papír aneb Jak vést děti Účast v projektu SFUMATO Sfumato prevence a reedukace špatně čtoucích dětí Aktivní metody aktivní žák Informatika pro 1.stupeň Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro pracovníky ve škol. strav V průběhu školního roku 2013/2014 se uskutečnilo pravidelné periodické školení všech zaměstnanců příspěvkové organizace v oblasti BOZP a PO a školení BOZP PO pro vedoucí zaměstnance. Na vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků byla ve školním roce 2013/2014 vynaložena finanční částka ve výši ,- Kč. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo Identifikátor školy: 600 127 737 Termín konání inspekce: 11.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

o #innosti p!ísp"vkové organizace

o #innosti p!íspvkové organizace Základní škola a Mate!ská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, p!ísp"vková organizace Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov o #innosti p!ísp"vkové organizace školní rok 2014/2015 OBSAH 1. Identifikační údaje 2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více