o činnosti příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti příspěvkové organizace"

Transkript

1 Na Závodí 70, Sviadnov o činnosti příspěvkové organizace školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika příspěvkové organizace 3 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace 8 4. Zápis do Základní školy a Mateřské školy Sviadnov 9 5. Projekty, pravidelné akce a soutěže Prevence sociálně patologických jevů Přehled o vzdělávacích a výchovných výsledcích, absence žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací a společenské akce pro žáky v jednotlivých měsících Zájmové útvary příspěvkové organizace Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti v příspěvkové organizaci Údaje o zapojení příspěvkové organizace do rozvojových a mezinárodních programů Sponzorské dary Základní údaje o hospodaření školy za rok Závěr 27 1

3 1. Identifikační údaje Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace: Na Závodí 70, Sviadnov Název a sídlo odloučeného pracoviště: Mateřská škola Sviadnov, Na Drahách 169 Ředitelka ZŠ a MŠ: Právní forma: Typ školy: Mgr. Renata Kubalová příspěvková organizace státní, základní, neúplná Resortní identifikátor: IČO: IZO: ID datové schránky: c3smh3m Kontaktní údaje: , Zřizovatel: Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119 Starosta obce: Mgr. Bc. David Novák 2

4 2. Charakteristika příspěvkové organizace Počet tříd Počet žáků/dětí* Základní škola 5 85 Mateřská škola 3 69 Školní družina 1 30 Školní jídelna ZŠ x 61 Školní výdejna MŠ x 70 * Počty žáků v ZŠ a MŠ jsou uvedeny ke dni * Počty žáků v ŠD, ŠJ ZŠ a ŠV MŠ jsou uvedeny ke dni Základní škola Základní škola Sviadnov je školou vesnickou. Byla založena a vysvěcena V červenci 1997 byla zahájena její rekonstrukce a přístavba a v září 1998 započala výuka v nově opravené budově. Je organizována jako škola neúplná s ročníkem. Kapacita školy je 120 žáků. Převážná většina je ze Sviadnova, ale školu navštěvují také žáci z nedalekého Frýdku-Místku. Jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním. Ve školním roce 2013/2014 došlo k úpravě školního vzdělávacího programu a byl doplněn o přílohu č. 1, která obsahuje Standardy českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Dva žáci byli vzděláváni podle individuálně vzdělávacího programu, jednomu žákovi byla poskytována reedukační péče v rozsahu 1 hod. / týdně. Technický stav budovy je dobrý. Škola má světlé, moderní, čisté a estetické prostory. V budově je 5 kmenových učeben, 1 odborná učebna výpočetní techniky, v níž mají přístup k internetu nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci. Všech pět učeben jsou vybaveny interaktivními tabulemi SMART Board 685 s nainstalovaným výukovým softwarem SMART Notebook, datovými projektory EPSON EB-450W a vizualizéry SMART SDC 330. V roce 2013 byla zmodernizována celá počítačová síť včetně počítačové učebny společností TINT, s.r.o., Frýdek-Místek. K modernizaci byly využity finanční prostředky z rezervního fondu příspěvkové organizace, které byly se souhlasem zřizovatele přesunuty do investičního fondu. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Žáci se vzdělávají z učebnic nakladatelství DIDAKTIS, ALTER, NOVÁ ŠKOLA, 3

5 SPN a Oxford University Press. Při výuce jsou využívány výukové software: Terasoft, DysCom, Multimedia, Didakta, PON škola, Silcom. V rámci zájmové činnosti je využívaná keramická pec.k pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a travnaté hřiště kolem školy. Škola má vlastní kuchyň s jídelnou. Pitný režim je zajišťován pomocí fontánek na chodbách. Škola není bezbariérová, ale od září 2013 má k dispozici Schodolez pro žáka s tělesným postižením, který byl pořízen z finančního daru společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. Sviadnov. Úskalím školy jsou malé a nevyhovující prostory pro šatny žáků. Zřizovatel se snaží již od roku 2007 získat dotaci na rekonstrukci šaten a školní kuchyně, která by kapacitně pokryla i požadavky mateřské školy. Mateřská škola Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne se stala Mateřská škola Sviadnov součástí nově zřízené příspěvkové organizace. Mateřská škola je umístěna v budově, která vznikla adaptací a přístavbou rodinného domu. Byla zkolaudována v roce V měsíci červnu 2012 byla zahájena celková rekonstrukce a přístavba mateřské školy, jejíž výsledkem bylo zřízení dalších dvou nových oddělení včetně sociálního zařízení, zázemí pro pedagogické pracovníky včetně nové ředitelny. Původní sociální zařízení byla rovněž zmodernizována, tak jako i šatna dětí a vstupní prostory. Ve vstupním prostoru se nachází výtahová plošina určena pro handicapované děti. V současné době má mateřská škola čtyři oddělení vyhovující nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. V jednom patře budovy jsou vždy umístěna dvě oddělení s příslušenstvím, šatnou pro pedagogické a provozní zaměstnance mateřské školy a přípravná kuchyň. Celkové vybavení budovy je na velmi dobré úrovni, zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. V přízemí je umývárna termosů. Ve sklepních prostorách je umístěn plynový kotel, kterým je budova vytápěna. Rekonstrukcí se bohužel zmenšila plocha pro venkovní činnost. Na školní zahradě byl postaven nový zahradní domek a na část pozemku, která byla pořízena odkoupením od majitele sousedního 4

6 domu, se přemístila sestava dětského hřiště. V pískovištích ve školní zahradě byl vyměněn písek v měsíci srpnu 2012 a v době nepřítomnosti dětí jsou z hygienických důvodů pískoviště zakryta. Strava je dovážena z Mateřské školy ve Frýdku-Místku, ulice Anenská. Jídelníček je vyvážený a plnohodnotný, zajištěn je i pitný režim. V mateřské škole se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Jen si děti všimněte, co je krásy na světě s cílem umožnit dětem prožít v atmosféře klidu, radosti, porozumění, zdraví a pohody, v sounáležitosti s rodinnou výchovou aktivní a šťastné dětství, bohaté především na kladné citové prožitky. Snaží se u dětí také vytvořit optimální podmínky pro rozvoj jejich osobnosti, k učení, k získání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti, vést děti k zdravému životnímu stylu, snaží se o pozitivní tvůrčí atmosféru školy. Rekonstrukce a přístavba mateřské školy byla zahájena od měsíce června Nové prostory mateřské školy začaly být využívány od Ve školním roce 2013/2014 byla otevřena tři oddělení. V jednom oddělení se vzdělávaly děti mladší tři let. Mateřská škola byla zařazena mezi budovy se zvýšeným požárním nebezpečím. Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je plnění úkolů a naplňování cílů vyplývajících ze školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Na žádost zákonných zástupců si mohou žáci vypracovat pod dohledem vychovatelky školní družiny domácí úkoly. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní školní družina i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Prostory školní družiny jsou vybaveny nábytkem, odpočinkovým a relaxačním koutkem, videem, televizí. Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 5

7 Náplň práce školské rady: v vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování v schvaluje výroční zprávu o činnosti školy v schvaluje školní řád v schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy v projednává inspekční zprávy ČŠI v podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli Školská rada byla zřízena při příspěvkové organizace dne a má 6 členů. Volby do Školské rady se uskutečnily členové jmenováni zřizovatelem zákonní zástupci žáků pedagogičtí pracovníci Ing. Pavel Holub, MBA, předseda Ing. Václav Kotásek, člen Mgr. Jarmila Bělicová, místopředseda Věra Volná, člen Jan Klančík, člen Mgr. Ludmila Sládečková, člen Všichni jmenováni členové velmi úzce, aktivně a pohotově spolupracují s vedením školy a společně nacházejí řešení ke každodenním problémům vyplývajících z činnosti a práce školy. Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada sešla v těchto termínech: a Školská rada pověřila ředitelku školy vypracovat Strategický plán Základní školy a Mateřské školy pro rok a připravit systém provádění srovnání úrovně znalostí žáků při přestupu na jinou školu (6. ročník) na srovnatelné bázi. Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) Všichni pracovníci naší školy si uvědomují, že právě rodina je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úspěch dětí, a proto rozvíjení spolupráce s rodiči je jedním z prvořadých úkolů naší školy. Snažíme se nacházet přijatelné způsoby, jak do školních aktivit zapojit i rodiče. Velmi přínosným nástrojem je SRPŠ, které pracovalo ve složení: 6

8 Členové Alexandra Pflegrová Bc. Lenka Paseková MSc., Bc. Karin Kuřecová Ing. Pavla Vittová Václava Strakošová Pavel Foltýn Gabriela Foltýnová Funkce předseda pokladník člen člen člen člen člen Ve školním roce 2013/2014 se SRPŠ podílelo společně se zřizovatelem příspěvkové organizace na zajištění akcí Vánoční jarmark. Součástí Vánočního jarmarku bylo Rozsvícení vánočního stromu a již tradiční Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Z výtěžku této akce bylo financováno cirkusové představení HUMBERTO v Ostravě včetně dopravy a Den dětí provázené agenturou LENA. Výše uvedení členové SRPŠ ukončili svou funkci dne Z důvodu pověření Rady obce Sviadnov na své 78. schůzi dne bylo doporučeno ředitelce školy zřídit u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Sviadnov doplňkovou činnost tkzv. hospodářskou činnost a iniciovat možný vznik Spolku rodičů dle zákona č. 89/2012 Sb. Dne došlo k zápisu do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Všem patří za jejich snahu a aktivitu velké poděkování. Stejně tak i všem zákonným zástupcům, kteří pomáhají svým dětem. Žákovský parlament Žákovský parlament ve školním roce 2013/2014 pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Ludmily Sládečkové pracoval v 6 členném složení. Vyjadřoval své požadavky nejenom k vedení školy, ale i k samotným spolužákům. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti výchovné poradkyně tuto vykonávala ředitelka školy Mgr. Renata Kubalová. 7

9 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace Počet osob Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 6 Asistent pedagoga ZŠ 3 Vychovatelka školní družiny 1 Pedagog nepovinného předmětu 1 Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ 6 Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 6 Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 2 CELKEM 25 Údaje o zaměstnancích příspěvkové organizace Zaměstnanci ZŠ a MŠ dle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let Jméno Funkce Vzdělání Úvazek Poznámka 1. Backová Ivana pedagog MŠ SPŠ 1,00 2. Bartek Dušan školník Vyučen 0,75 3. Bělicová Jarmila, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 metodik EVVO 4. Damková Renáta asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0,75 5. Dohnalová Regina asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0,75 6. Fiedlerová Naděžda pedagog MŠ SPŠ 1,00 7. Fluksová Miroslava administrativní a spisová pracovnice ÚSO 0,75 8. Häuslerová Taťána uklízečka ZŠ, pomoc. síla ŠJ Vyučena 1, Janošková Jiřina asistent pedagoga MŠ, uklízečka ÚSO 1, Kocichová Ivana vedoucí pedagog MŠ SPŠ 1, Klesniaková Karin, Bc. účetní VŠ 0, Konůpková Pavla, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 * 13. Kubalová Miroslava vedoucí ŠJ v ZŠ ÚSO 0, Kubalová Renata, Mgr. ředitelka VŠ 1, Martináková Lenka, Bc. pedagog MŠ VŠ 1, Mužná Monika, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1, Navrátilová Vladimíra vychovatelka ŠD SPŠ 0, Pechová Zdeňka pedagog nepovinného předmětu VŠ 1 hodina týdně 19. Piekielnická Alžběta asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0, Polášková Marie pedagog MŠ SPŠ 1, Rodková Simona, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1, Ručková Věra pedagog MŠ SPŠ 1, Řeháková Marta ZŠ kuchařka Vyučena 1, Řeháková Marta MŠ uklízečka MŠ, výdejna ŠJ v MŠ Vyučena 1,35 + pradlena (OÚ) 25. Sládečková Ludmila, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 VP, metodik prev. 26. Štychová Hana, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 koordinátor ŠVP 27. Válková Renáta, Bc. Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 metodik ICT * * Ve jmenném seznamu zaměstnanců uvedeni zaměstnanci, kterým byl ukončen pracovní poměr v průběhu školního roku. 8

10 4. Zápis do základní školy a mateřské školy Zápis k základnímu vzdělávání - povinné školní docházce Zápis k zahájení povinné školní docházky se uskutečnil v Základní škole Sviadnov, Na Závodí 70. Počet prvních tříd Počet žáků přijatých Z toho žáků po odkladu Počet odkladů pro školní rok 2014/ Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis k zahájení předškolního vzdělávání se uskutečnil v Mateřské škole Sviadnov, Na Drahách 169. Počet dětí přijatých Počet dětí nepřijatých* 20 2 * Důvod nepřijetí dětí: neodevzdání přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy nízký věk dítěte (k věk dítěte 26 měsíců) Součásti zápisu do mateřské školy je i Den otevřených dveří MŠ. Kapacita mateřské školy je 99 dětí a v přijímacím řízení nebylo nutno přihlížet ke kritériím mateřské školy, z důvodu dostatečné kapacity. 9

11 5. Projekty, pravidelné akce a soutěže Projekty příspěvkové organizace Ve školním roce 2013/2014 byli žáci zapojeni do následujících projektů, pravidelných akcí a soutěží: v ŠKOLA V PŘÍRODĚ Byla zrealizována pro žáky ročníku v CHKO Beskydy. Uskutečnila se v době od v obci Bílá. Zúčastnilo se jí 28 žáků. Žáci strávili 5 dnů mimo lokalitu se zhoršenou kvalitou ovzduší, což mělo pozitivní vliv především na jejich zdravotní stav, ale zároveň si upevnili kladný postoj k životnímu prostředí a příznivé klimatické podmínky využili k aktivnímu sportování. po celou dobu školy v přírodě se žákům věnoval instruktorský tým se společností SUN OUTDOOR, o.s. Bílá a zkušené pedagogické pracovnice. Náplň programu byla přizpůsobená věku žáků, probíhala hlavně venku, např. letní park, lanový park, vodní svět, pašerácká stezka atd. v Projekt Českého olympijského výboru Česko sportuje Jeho ambasadory byli úspěšní olympijští medailisté ze Soči a Londýna Veronika Vítková a Vavřinec Hradilek. Do projektu bylo zapojeno 541 škol a žáků. Naše škola měla do soutěže přihlášeno 70 žáků. Z celkového počtu se zapojilo 50 žáků, tj. 71,43 %. Zapojením do projektu nešlo o překonání rekordů, ale o podporu sportu a zdravého životního stylu. Cílem bylo zapojení co nejvíce žáků školy v průběhu standartních HODIN tv do šesti měřitelných disciplín a splnění každé disciplíny se snahou provést ji co nejlépe. Vícebojem žáci prožili zábavu, nezapomenutelné zážitky a řady z nich dosáhla i skvělých sportovních výkonů. v Projekt Do lesa s lesníkem Pořádaný Nadací dřevo pro život ve spolupráci s Biocel Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Cílem projektu bylo ukázat dětem a jejich učitelům lesnické činnosti v praxi, představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi. Uskutečnil se pro žáky 4. ročníku. Projekt byl rozdělen na šest samostatných stanovišť: 1. semenářství a zalesňování 2. výchova mladých porostů a vyznačování těžeb v probírkových porostech 3. myslivost a péče o zvěř 4. technika měření stromů 5. těžební činnost 6. produkty ze dřeva a práce se dřevem Projekt probíhal za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů ČR, s.p. Celý program byl realizován pod vedením odborných lesních pedagogů z ČR a odborníků na zpracování dřeva. v BUĎ O. K. spolupráce se střediskem RENARKON Jedná se o dlouhodobý preventivní program pro děti a mládež. Realizuje se jako celek složený ze tří bloků v délce trvání 95 minut/ 1 blok. Program pro 1. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky. 10

12 2. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj sebepoznání, kladné sebepřijetí, upevňování přátelských vztahů a vazeb a vedení ke vzájemné toleranci. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důraz na roli strachu v životě jednotlivce. Program pro 2. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na bio-psycho-sociální model zdraví a základní otázky zdravého životního stylu. Program pro 3. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy a jiných oblastí lidského života. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na základní otázky zdravého životního stylu, rozpoznávání zdraví škodlivých jevů a posilování motivace k osvojování si zdravých návyků. Program pro 4. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování soudružnosti a spolupráce skupiny prostřednictvím hledáním a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování komunikačních dovedností a schopnosti empatie. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navazování kontaktů s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce a respektu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj kladného sebepřijetí. Důraz na komplexní pojetí pojmu krása. Program pro 5. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině, vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a schopnosti efektivně řešit konfliktní situace v rámci kolektivu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování pozitivního sebepojetí, nalézání a prezentace vlastních silných stránek schopností a dovedností. U všech bloků byl přítomen třídní učitel, který se stejně jako žáci zapojoval do aktivit. Cena za prožitkový program na žáka činí 40,- Kč, který je hrazen z fondu SRPŠ. v Poradna pro ženy a dívky byly zrealizovány tři přednášky: Táta, máma a já 2. ročník, Jak jsme přišli na svět 3. ročník, Nechej mne, ne to nechci! 4. ročník 11

13 v Spolupráce s Biskupstvím ostravsko-opavským (Katechetické a pedagogické centrum služba škole) Pořádání výukových programů s vánoční a velikonoční tematikou. v OVOCE DO ŠKOL Projekt ovoce do škol... aneb jak zajistit dětem zdravou svačinku. Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Výhodou je, že si žáci mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své škole, kam jsou dodávány pravidelně po předběžné dohodě se školou, minimálně však 1x měsíčně. v Výchovný program Psí spřežení v Pedagogicko-psychologická poradna Prediktivní baterie čtení Cílem je co nejdříve identifikovat mezi žáky 1. ročníku ty, u kterých by se perspektivně mohly rozvinout vývojové poruchy učení a poskytnout jim včasnou pomoc. V diagnostice jsou používány schválené a ověřené testové metody. v CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství. Cílem je podpořit pravidelné předčítání knih dětem a prostřednictvím společného čtení formovat dobré vzájemné vztahy v rodině, posílit zdravý emoční vývoj dítěte a napomoci vytvářet kladný vztah dítěte ke knihám. Projekt se řídí sloganem Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den! Žáci ze základní školy chodí předčítat dětem v mateřské škole před spaním. v BRZY BUDU ŠKOLÁKEM Projekt spojený se Dnem otevřených dveří v základní školy. Děti nejen z místní mateřské školy se seznamují s prostředím základní školy, ale i s budoucími spolužáky a vyučujícími, kteří si pro ně na celé dopoledne připravují zajímavý program plný zábavy, her, hádanek, pohádek a dalších překvapení. 12

14 v RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT Dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklací odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. v ZDRAVÉ ZUBY Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví, odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Výukový program ZDRAVÉ ZUBY obdržely zdarma poprvé všechny základní školy v celé České republice v roce Je doporučen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro zařazení do běžné výuky na I. stupni základních škol. Jedná se o program, který se realizuje díky podpoře značky Orbit, již sedmým rokem a bude pokračovat i v dalších letech. Autoři programu průběžně připravují další metodické materiály, které opět obdrží všechny základní školy v ČR zdarma. v AKTIVNÍ ŠKOLA - RODIČE VÍTÁNI Naše základní škola a mateřská škola získala za splnění kritérií značky, které označují školy vstřícné zákonným zástupcům rodičům, certifikát a ceduli Rodiče vítáni. v Loučení žáků 5. ročníku Obecní úřad Sviadnov v ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ Žáci 4. a 5. ročníku prodejem 504 ks kytiček získali částku ,- Kč. v Ledová Praha a Letní tábor Pionýrské skupiny Přátelství ve Staříči Akce Ledová Praha a letní tábor má již svou historií a stal se pravidelnou součástí aktivit PS Přátelství. v Sportovní příměstský tábor TJ Sviadnov Již čtvrtým rokem pořádá TJ Sviadnov sportovní tábory v době letních prázdnin pod vedením Evy Kubalové, kterých se účastní děti nejen ze Sviadnova, ale i ze Staříče, Frýdku-Místku, Paskova, Žabně a Bašky. Tábory jsou organizované za podpory nejen TJ Sviadnov, obce Sviadnov, ale i společností Huisman Konstrukce, s.r.o. v Soutěž ve sběru kaštanů, žaludů, papírů Ve školním roce 2013/2014 žáci nasbírali celkem 127 kg kaštanů a žaludů. Spolupracujeme s mysliveckým sdružením Kotař, které připravilo pro žáky naší školy Besedu s myslivcem s drobným dárkem pro každého žáka. Ve školním roce 2013/2014 bylo nasbíráno celkem Kg papíru. 13

15 v Soutěž ve sběru víček z pet-lahví Ve školní m roce 2013/2014 žáci nasbírali 65 kg víček. v Soutěž s panem Popelou Ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem Soutěže s panem Popelou je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách. v KALIBRO Testy KALIBRO jsou určeny vždy do jedné vyučovací hodiny. Jsou zaměřeny na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích. Jsou určeny pro žáky 3. ročníku ČJ, M, Prv a žáky 5. ročníku ČJ, M, Př, Vl, AJ, ekonomické dovednosti. v Výběrové testování žáků 4. ročníku v oblasti Člověk a jeho svět v Lyžařský kurz Lyžujeme se Sluníčkem Kurz je realizován ve SKI areálu Bílá. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském parku s pojízdným kobercem, lanovým vlekem a kolotočem na sněhu = nový nejmodernější dětský lyžařský park na Moravě (konec stání a mrznutí při skupinové výuce, každé dítě umí vyjet nahoru, zpestření výuky, zábava). Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu pokračuje výuka na veřejných sjezdovkách. v Plavání spolupráce s Aquaparkem Olešná Každoročně se v jarních měsících účastní žáci 2., 3. ročníku10 lekcí výuky plavání. Žáci 4. i 5. ročníku již čtvrtým rokem si svou účastí zpestřují výuku tělesné výchovy a rozvíjejí své plavecké schopnosti a dovednosti. v Olympiáda DSO Olešná Ve školním roce 2013/2014 se žákům základní školy podařilo obhájit 1. místo mezi zúčastněnými školami DSO Olešná a získat opět PUTOVNÍ POHÁR. v Soutěže REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA : Turnaj ve vybíjené ZŠ Šenov Branný závod Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště, umístění 3. místo Šachový turnaj ZŠ a MŠ Žabeň v Soutěž Ukaž, jak vidíš internet Soutěž vyhlásila Linka bezpečí v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu. Zúčastnily se 2 žákyně 4. ročníku. 14

16 v Výtvarná soutěž Malování na betonovou zeď Soutěž s ekologicko-průmyslovou tematikou vyhlášená společností Dalkia ČR, a.s., která se uskutečnila v areálu Závodu výroby teplárna Frýdek-Místek, Nádražní. Zúčastnily se jí tři školy: ZŠ Horní Suchá s českým vyučujícím jazykem, ZŠ Horní Suchá s polským vyučujícím jazykem a ZŠ Sviadnov. Každou školu reprezentovalo 5 kreslících dvojic. v Zapojení do charitativní sbírky OS Píšťalka a Život dětem Děti a žáci OS Píšťalka přispěli zakoupením předmětů a škola utržila částku ve výši 875,- Kč. Finanční dar byl určen na pomoc handicapovaným dětem a mladým lidem se získaným handicapem. Zapojením do sbírky Život dětem škola získala částku 1 490,- Kč určenou především na částečnou úhradu invalidních vozíků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 6. Prevence sociálně patologických jevů (SPJ) V souladu se Strategií prevence SPJ u dětí a mládeže MŠMT na škole pracuje školní metodik prevence, který je pověřen poskytovat služby zaměřené na primární prevenci SPJ. Program je realizován ve vyučování i mimo něj. ŠMP spolupracuje s třídními učiteli, zákonnými zástupci, oblastním metodikem prevence v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku. Vyhodnocuje schránku důvěry a o výsledcích informuje pedagogické pracovníky. Škola klade důraz na pomoc při výchově žáků, na osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na zlepšení sociálního klimatu nejen ve škole, ale i v rodině apod. Škola se také snaží eliminovat negativní vliv internetu a médií. Pedagogové, žáci i zákonní zástupci získávají informaci o ochraně před SPJ ve školním řádu. 15

17 Pedagogičtí pracovníci za pomocí diagnostických nástrojů (pozorování, rozhovor, dotazník aj.) provádí diagnostiku své třídy, kdy se snaží odhalit skryté konflikty a rizika v kolektivu, odhalit agresory nebo vytipovat ohrožené jedince. Všichni pedagogové se snaží do výuky zavádět různé formy a metody aktivizující preventivní program a využívají různých aktivizujících prožitkových metod. Žákům je nabízeno velké množství volnočasových aktiv, které eliminují vznik SPJ. Škola spolupracuje s externími organizacemi, které nám napomáhají naplňovat preventivní program např. Policie ČR, RENARKON, systém včasné intervence při Magistrátu města Frýdku-Místku, Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a odborem školství magistrátu města Frýdku-Místku. 7. Přehled o vzdělávacích a výchovných výsledcích, absence žáků Třídy a žáci podle ročníků Ročník Počet žáků Chlapci Dívky 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Vzdělávací výsledky I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli Průměr třídy IVP* I ,09 1 II ,15 0 III ,32 1 IV ,50 1 V ,62 0 *Individuální vzdělávací plán 16

18 II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli Průměr třídy IVP* I ,14 1 II ,08 0 III ,41 1 IV ,37 1 V ,68 0 *Individuální vzdělávací plán Výchovné výsledky I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I II III IV V II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I II III IV V Přehled o absenci žáků ve školním roce 2013/2014 I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Omluvená absence Průměr na žáka Neomluvená absence Průměr an žáka I , II , III , IV , V ,

19 II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Omluvená absence Průměr na žáka Neomluvená absence Průměr na žáka I , II , III , IV , V , Metodické sdružení Na základní škole pracuje metodické sdružení, které se zaměřuje na zkvalitňování výuky, na spolupráci se spádovými školami pro přestup žáků do 6. ročníku. Velmi úzce spolupracuje s obvodním Metodickým sdružením ve Frýdku-Místku. Přehled o přestupu žáků z 5. ročníku základní školy Spádové školy Počet žáků Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů Základní škola Frýdek-Místek, ČSA Celkem 5 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zaměřili ve školním roce 2013/2014 převážně na efektivní využití interaktivní tabule SMART Board 685 a na tvorbu didakticko učebních materiálů, průběžné vzdělávání, což je zejména účast na kurzech a seminářích podporovaných ESF. Pedagogičtí zaměstnanci si vybírali jednak z nabídky vzdělávacích akcí Krajského vzdělávacího a informačního centra ve Frýdku-Místku na základě svých aprobací, aby si rozšířili nové aktuální, teoretické i praktické zkušenosti, jednak podle svých zájmů pro obohacení nových vědomostí souvisejících s rozvojem výchovně vzdělávacího procesu. 18

20 Zaměstnanec Jarmila Bělicová, Mgr. Regina Dohnalová Miroslava Fluksová Taťána Häuslerová Renata Kubalová, Mgr. Marie Polášková Simona Rodková, Mgr. Věra Ručková Marta Řeháková, ZŠ Ludmila Sládečková, Mgr. Hana Štychová, Mgr. Monika Mužná, Mgr. Bc. Marta Řeháková, MŠ Název vzdělávací akce Seminář Základy Hejného vyučovací metody Aktivní metody aktivní žák Kurz anglického jazyka Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. B zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Tvorba a vedení správního spisu, práce s jeho dokumenty, archivace Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro pracovníky ve škol. strav Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Tvorba a vedení správního spisu, práce s jeho dokumenty, archivace Personalistika pro školy a školská zařízení Porada ředitelů Nový občanský zákoník ve školské praxi Metodické poradny pro ředitele MŠ zřizovaných obcemi v MSK Právní vědomí ve školském prostředí Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR pracovní skupina Vzdělávání a čas 6 schůzek Magistrát města F-M Písničky, hudba a pohyb Informatika pro 1.stupeň Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro pracovníky ve škol. strav. Reedukace VPU v matematice Porada ŠMP, PPP F-M Batikovaný papír aneb Jak vést děti Účast v projektu SFUMATO Sfumato prevence a reedukace špatně čtoucích dětí Aktivní metody aktivní žák Informatika pro 1.stupeň Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro pracovníky ve škol. strav V průběhu školního roku 2013/2014 se uskutečnilo pravidelné periodické školení všech zaměstnanců příspěvkové organizace v oblasti BOZP a PO a školení BOZP PO pro vedoucí zaměstnance. Na vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků byla ve školním roce 2013/2014 vynaložena finanční částka ve výši ,- Kč. 19

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více