Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012"

Transkript

1 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika Legnerová, Ing. Daniela Lusková, Mgr. Ondřej Palán, PhDr. Vladislava Šídlová, Mgr. Ing. Zdeněk Terbr, PhDr. Hana Thielová, PhDr. Alena Vajnerová, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Omluveni: Mgr. Petr Beck, Mgr. Martin Doležal, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Dagmar Kopecká, Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. Kateřina Křížová, Ing. Stanislava Správková, Mgr. Petra Zimmelová Ph.D. Program: 1. Ing. Daniela Lusková, místopředsedkyně Akreditační komise MPSV, přivítala členy Akreditační komise na 32. zasedání, představila nové členy Akreditační komise a zahájila jednání. 2. Akreditační komise projednala 239 nových žádostí o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu a 111 změn a doplňků žádostí o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu. Projednáno bylo 54 lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách zápisu. Usnesení: Akreditační komise po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci uvedené v příloze č. 1 až 2 a označené slovem. Akreditační komise žádá sekretariát Akreditační komise, aby projednal s žadateli žádostí o akreditaci v příloze č. 1 až 2 označené slovem, ve smyslu hodnocení. Akreditační komise nedoporučuje k akreditaci žádosti v příloze č. 1 až 2 označené slovem. Akreditační komise projednala lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů uvedených v příloze č. 3. Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy Akreditační komise MPSV. Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová Mgr. Petr Hanuš ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce

2 Příloha č. 1: Vzdělávací instituce a vzdělávací programy hodnocené v 32. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační komise MPSV dne Číslo Název organizace Název programu Hodnocení 1 RUBIKON Centrum Řešení předluženosti osob v teorii i v praxi Gerontologické centrum Manipulace s klientem s poruchou 2 mobility (prevence bolestí zad u pracovníků v ) KOMENIUM CZ, s.r.o. Specifika komunikace s nemocnými, se 3 seniory a osobami, které trpí zdravotním postižením 4 KOMENIUM CZ, s.r.o. Komunikace s klienty s narušenou komunikační schopností 5 SOCIO s.r.o. Pracovník v 6 Škola manažerského rozvoje s.r.o. Integrativní kouč 7 Quip - Společnost pro změnu Kvalifikační kurz pro pracovníky v 8 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a praxi 9 Proutek, občanské sdružení Jak to vydržet v 10 Proutek, občanské sdružení Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi 11 Proutek, občanské sdružení Otázka v 12 Proutek, občanské sdružení Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu 13 Proutek, občanské sdružení Jak zadávat a kontrolovat úkoly 14 Proutek, občanské sdružení Jak aktivizovat i jinak než v rámci "aktivizačních činnosti" 15 Proutek, občanské sdružení Jak zvládnout náročný rozhovor I 16 Proutek, občanské sdružení Jak zvládnout náročný rozhovor II 17 Integrovaná střední škola Moravská Třebová 18 Integrovaná střední škola Pracovník v Moravská Třebová 19 Centrum sociálních služeb Sexualita lidí s mentálním postižením - Ostrava, o.p.s. úvod do problematiky 20 Centrum sociálních služeb Úvod do problematiky jednání se Ostrava, o.p.s. zájemcem v sociální službě 21 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Úvod do problematiky opatrovnictví a zásahů do způsobilosti k právním úkonům 22 Centrum sociálních služeb Uplatnění alternativní komunikace v Ostrava, o.p.s. praxi - úvod do problematiky 23 NOVEKO 96, spol. s r.o. 24 Slezská diakonie Jak komunikovat s osobami s poruchou paměti a rodinným pečujícím Slezská diakonie Specifika práce s uživateli s poruchami 25 paměti podle druhu poskytovatele sociální služby 26 Slezská diakonie Specifika práce se seniory v terénních 27 Slezská diakonie Pobytové služby pro seniory - úvod do principů a metod práce 28 Persefona, o.s. Řešení domácího násilí z pohledu trestního práva 29 Persefona, o.s. Rozvod manželství - vstup do teorie a

3 Persefona, o.s. Persefona, o.s. Persefona, o.s. Persefona, o.s. Persefona, o.s. Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o. Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o. Organizace pro pomoc uprchlíkům praxe civilního práva Trestní právo v oblasti vztahového násilí Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání - teorie a praxe procesního práva Bytová problematika- vstup do teorie a praxe civilního práva Znásilnění - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva Komunikace s obětí násilných trestných činů Pracovník v Úvod do problematiky opatrovnictví u nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice 38 GI system s r.o. Vedení manažerských rozhovorů 39 GI system s r.o. Práce se stížnostmi 40 GI system s r.o. Efektivní komunikace v malém týmu 41 GI system s r.o. Úvod do koučování jako způsobu řízení 42 GI system s r.o. Efektivní zpětná vazba 43 Slezská diakonie Faktory a kořeny vzniku závislosti 44 Slezská diakonie Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislosti 45 Slezská diakonie Úvod do problematiky doprovázení seniorů v terminálním stádiu života 46 Slezská diakonie Kontakt a dialog REKVAL, s.r.o. Kvalifikační kurz pro pracovníky v Technická univerzita v Liberci Supervize a Koučování v sociální práci 49 Asociace TRIGON 50 Modrá linka, o.s. Výcvik v telefonické krizové intervenci 51 České centrum fundraisingu, o.s. Jak se stát fundraiserem 52 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Uživatel drog jako klient sociálního pracovníka 53 Ing. Marie Hronová, Gentura, vzdělávací a poradenský servis se zaměřením napomáhající profese Příprava na inspekci v sociálních 54 PERSONA GRATA v.o.s. Sociální pracovník 55 PaeDr. et Mgr. Dagmar Hrubá Základy poradenské a terapeutické práce s dětmi a mládeží TSM, spol. s r.o. Průřez specifickými diagnózami 56 uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením a komplexní péče o tyto uživatele 57 Modrá linka, o.s. Diagnostika, prevence a zvládnutí syndromu Ing. Simona Sedláčková Metody sociální práce a systémy 58 sociální ochrany zaměřené na osoby zdravotně postižené 59 Vzdělávací institut Středočeského Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana, kraje prvky sebeobrany

4 60 Vzdělávací institut Středočeského Úvod do komunikace s klientem s kraje rizikem v chování 61 Vzdělávací institut Středočeského kraje Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením 62 Vzdělávací institut Středočeského Metody a techniky de-eskalace napětí v kraje 63 Vzdělávací institut Středočeského kraje Zvládání agrese u klienta sociálních služeb obecně - informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany 64 Bc. Helena Ponocná Prevence kriminality mládeže 65 Bc. Helena Ponocná Krize a zásady jednání s klientem v krizi 66 Bc. Helena Ponocná Zákonné možnosti jednání s agresivními klienty 67 Modrá linka, o.s. Komunikace verbální a neverbální 68 LINGUAE, spol. s. r. o. Hygienické minimum pro osoby přicházející do styku s potravinami a pokrmy v rámci sociálních služeb 69 Diakonická akademie, s.r.o. Pasti, pasti, pastičky, aneb základní principy dluhového poradenství 70 Střední zdravotnická škola, Pracovník v Beroun 71 Střední zdravotnická škola, Beroun 72 Český adiktologický institut 73 Český adiktologický institut Komunikace v adiktologii 74 Alfa Human Service Úvod do krizové intervence 75 Alfa Human Service Prevence syndromu vyhoření 76 Alfa Human Service Základní prvky psychohygieny v pomáhajících profesích 77 Alfa Human Service Vedení podpůrného rozhovoru 78 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 79 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Specifické postupy a metody sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 80 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. při práci v terénu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s důrazem na spolupráci s OSPOD 81 Azylový dům pro ženy a matky s Přenos praxe terénní práce ze zahraničí dětmi o.p.s. 82 Česká asociace streetwork, o.s. Terénní sociální práce s cizinci na území ČR 83 Marlin., s.r.o. Videotrénink interakcí 84 OS ČČK Jablonec na Nisou 85 OS ČČK Jablonec na Nisou První pomoc pro klienty v přímé i terénní péči 86 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Úvod do péče o osoby se zdravotním postižením 87 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Normy chování na pracovišti III 88 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Motivace pracovníků 89 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Hodnocení pracovníků 90 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Individuální plánování průběhu sociální služby 91 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Etické principy péče o uživatele sociální služby 92 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Nežádoucí události v sociálních

5 93 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Základy první pomoci 94 Charitní sdružení Děčín Charitní sdružení Děčín Kvalifikační kurz pro pracovníky v 95 se zaměřením na osoby v krizi 96 Centrum psychologické pomoci Centrum psychologické pomoci Kontakty dítěte v náhradní rodinné péči 97 s biologickými rodiči - úvod do dané problematiky 98 NEADRO, o.s. 99 NEADRO, o.s. Kurz základů psychoterapeutických přístupů 100 Charitní sdružení Děčín Pomoc dlužníkům v teorii i praxi 101 Mgr. Jiří Sobek Mgr. Jiří Sobek Využití arteterapeutických technik v 102 individuálním plánování sociálních služeb 103 Mgr. Jiří Sobek Využití arteterapie v sociálních 104 Mgr. Jiří Sobek Arteterapie a lidé s mentálním postižením 105 V - Studio, s.r.o. 106 V - Studio, s.r.o. Kvalifikační kurs pro "Odborného pečovatele" - "Osobního asistenta" 107 PPŠ - institut celoživotního Právní minimum pro pracovníky v vzdělávání Přerov, s. r. o. pomáhajících profesích 108 PPŠ - institut celoživotního Sociálně-právní praktikum (Praktický vzdělávání Přerov, s. r. o. průvodce sociálně právními službami) 109 Doc. Ph.Dr. Jan Šiška, Ph.D. Doc. Ph.Dr. Jan Šiška, Ph.D. Risk management - hodnocení a řízení 110 situací ohrožujících uživatele sociálních služeb 111 MUDr. František Matuška Systemická práce s dětmi a dospívajícími 112 MUDr. František Matuška Obtížné situace a témata v pomáhající praxi 113 EDUCAMED, o.s. Prevence bronchopneumonálních onemocnění v zařízeních sociální péče Mgr. Gabriela Bauerová, Vzdělávací centrum ČR České Budějovice CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Kvalifikační a personální agentura o.p.s. Kvalifikační a personální agentura o.p.s. Vybraná ustanovení rodinného práva z Občanského zákoníku Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat Poradci kvality sociálních služeb Trauma u dětí, práce s traumatizovaným dítětem Validace podle Naomi Feil - komunikace s lidmi s demencí Exekuční řízení a ochrana práv uživatelů Úvod do problematiky syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních Základy komunikačních dovedností pro pracovníky v

6 Kvalifikační a personální agentura Základy finanční gramotnosti pro 122 o.p.s. pracovníky v 123 Mgr. Jitka Suchá Úvod do arteterapie 124 Mgr. Jitka Suchá Vzpomínkové aktivity pro seniory 125 Asociace průvodců v problematice Kurz pro průvodce, kteří již absolvovali rizikového chování ČR Pravidla šetrné sebeobrany 126 Asociace průvodců v problematice Kurz pro průvodce, kteří neabsolvovali rizikového chování ČR Pravidla šetrné sebeobrany 127 Hospicové občanské sdružení Kvalifikační kurz Pracovník v Cesta domů 128 Hospicové občanské sdružení Cesta domů 129 NOVEKO 96, spol. s r.o. Sociálně-právní ochrana dětí 130 NOVEKO 96, spol. s r.o. Pěstounská péče a osvojení z pohledu současné a nové právní úpravy NOVEKO 96, spol. s r.o. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví 131 a poručenství z pohledu současné a nové právní úpravy 132 Akademie Jana Amose Pracovník v Komenského, o.s. oblast Kladno 133 Občanské sdružení Ostravské Pracovník sociální péče pro přímou slunéčko obslužnou péči 134 Občanské sdružení Ostravské Pracovník sociální péče pro slunéčko pečovatelskou činnost v domácnosti 135 Petr Otáhal, s.r.o. Pracovník sociální péče pro pečovatelskou 136 Petr Otáhal, s.r.o. Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči 137 Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí 138 Střední zdravotnická škola, Ústí Pracovník v nad Orlicí Bfz o.p.s. Plány osobního rozvoje zaměstnanců 139 jako nástroj motivace, stabilizace a součást standardů kvality 140 Bfz o.p.s. Kvalita v 141 Bfz o.p.s. Inspekce v (úvod do problematiky) 142 Bfz o.p.s. Provozní standardy kvality sociálních služeb Bfz o.p.s. Dokumentace v 143 podle Standardů kvality sociálních služeb 144 Bfz o.p.s. Procedurální standardy kvality sociálních služeb 145 Bfz o.p.s. Personální standardy sociálních služeb 146 Bfz o.p.s. Příprava na inspekci kvality v 147 Bfz o.p.s. Kvalita sociálních služeb 148 Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Havířov o.p.s. Inovativní prvky v a komunitní plánování Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Vybrané metody sociální práce v Poskytování speciálních služeb pro seniory - péče o seniory Sociální služby v systému sociální ochrany

7 Havířov o.p.s. 152 PaedDr. Anna Jakobová Arteterapie I. - základní kurz 153 PaedDr. Anna Jakobová Arteterapie II. - specializační kurz se zaměřením na práci s vybranými skupinami klientů 154 PaedDr. Anna Jakobová Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci ( syndrom EAN ) 155 PaedDr. Anna Jakobová Aktivizační techniky se zaměřením na řeč 156 Educare o.p.s. 157 Educare o.p.s. Financování sociálních služeb a veřejná podpora 158 Educare o.p.s. Vybrané kapitoly z managementu sociálních služeb 159 Educare o.p.s. Komunikační dovednosti v sociálních, psychohygiena 160 Educare o.p.s. Manažerské dovednosti, osobnostní rozvoj 161 Sdružení Podané ruce, o.s. - Základy první pomoci v pomáhajících Vzdělávací centrum I.E.S. profesích 162 Sdružení Podané ruce, o.s. - Základy time managementu Vzdělávací centrum I.E.S. 163 Sdružení Podané ruce, o.s. - Základy asertivních dovedností Vzdělávací centrum I.E.S. 164 Sdružení Podané ruce, o.s. - Efektivní výchova a komunikace v Vzdělávací centrum I.E.S. rodině klienta 165 Alena Weberová Základy psychiatrie pro sociální práci 166 Alena Weberová Praktický výcvik jednání s klientem Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Základy pracovního práva pro praxi v 167 sociální oblasti 168 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Výkon a rozhodnutí exekuce 169 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Státní sociální podpora a hmotná nouze Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Příspěvek na péči a posudková kritéria, 170 vč. posudkové služby 171 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Karta sociálních systémů 172 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Management v 173 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Důchodová reforma a důchodový systém 174 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Důchodové a nemocenské pojištění 175 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Case management v přímé sociální práci Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Specifika sociální práce s osobami po 176 spinálním poranění - dávky pro osoby s tělesným postižením 177 M-CENTRUM, konzultační, Sebekoučování jako nástroj vlastního rekvalifikační a školící středisko rozvoje 178 M-CENTRUM, konzultační, Aktivní naslouchání při vedení rekvalifikační a školící středisko rozhovoru 179 M-CENTRUM, konzultační, Psychohygiena a syndrom vyhoření v rekvalifikační a školící středisko pomáhajících profesích 180 M-CENTRUM, konzultační, Pracovnice ( pracovník ) v sociálních rekvalifikační a školící středisko - přímá obslužná činnost 181 M-CENTRUM, konzultační, Sociální rehabilitace v práci s klientem rekvalifikační a školící středisko 182 M-CENTRUM, konzultační, Aktuální otázky sociální politiky rekvalifikační a školící středisko

8 183 M-CENTRUM, konzultační, Etika v práci sociálního pracovníka rekvalifikační a školící středisko 184 M-CENTRUM, konzultační, Sociální interakce v práci sociálního rekvalifikační a školící středisko pracovníka 185 M-CENTRUM, konzultační, Poradenský proces v sociální práci rekvalifikační a školící středisko 186 M-CENTRUM, konzultační, Aplikace nových metod a technik rekvalifikační a školící středisko sociální práce v praxi 187 M-CENTRUM, konzultační, Seznámení s asertivitou rekvalifikační a školící středisko 188 M-CENTRUM, konzultační, Krizová intervence I. rekvalifikační a školící středisko 189 M-CENTRUM, konzultační, Krizová intervence II. rekvalifikační a školící středisko 190 Magdaléna Bardová K 20 Komunikace se seniorem v náročné situaci 191 LLP Vision, s.r.o. LLP Vision, s.r.o. Rozhoduji za sebe aneb způsobilost k 192 právním úkonům v novém občanském zákoníku LLP Vision, s.r.o. Odpovědnost při poskytování sociálních 193 služeb aneb,,kdo za to může?" (v kontextu nového občanského zákoníku) 194 Centrum pro rozvoj péče o Klient s duševní poruchou v zařízení duševní zdraví sociální péče 195 Hospic sv. Jana N. Neumanna Péče o umírajícího a tělo zesnulého 196 Hospic sv. Jana N. Neumanna Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí 197 Hospic sv. Jana N. Neumanna Specifika práce s dezorientovanými seniory - úvod do validace 198 MARLIN,.s.r. o. Úvod do komunikace s problémovými klienty 199 MARLIN,.s.r. o. Sociální práce s rodinou - funkční a disfunkční rodina 200 MARLIN,.s.r. o. Úvod do rodinného poradenství 201 MARLIN,.s.r. o. Základy speciální pedagogiky 202 MARLIN,.s.r. o. Vedení lidí a moderní styly řízení 203 MARLIN,.s.r. o. Rozlišení kontroly a pomoci v práci s klientem MARLIN,.s.r. o. Komunikační dovednosti a zvládání 204 psychické zátěže v krizových okamžicích 205 MARLIN,.s.r. o. Dramaterapie a taneční terapie 206 MARLIN,.s.r. o. Základní principy práce s klientem 207 MARLIN,.s.r. o. Specifika práce s menšinami 208 MARLIN,.s.r. o. Výcvik psychosociálních dovedností MARLIN,.s.r. o. Základní principy poradenské a 209 psychoterapeutické pomoci 210 MARLIN,.s.r. o. Komunikace s rodinou 211 MARLIN,.s.r. o. Psychiatrické minimum 212 MARLIN,.s.r. o. Úvod do problematiky manipulace 213 MARLIN,.s.r. o. Efektivní komunikace MARLIN, s. r. o. Komunikace s nemocnými a s osobami 214 se zdravotním postižením 215 MARLIN, s. r. o. Zvládání agrese u klienta 216 MARLIN, s. r. o. Muzikoterapie 217 MARLIN, s. r. o. Arteterapie

9 MARLIN, s. r. o. Sociální práce s osobami se zdravotním 218 postižením 219 MARLIN, s. r. o. Time management 220 MARLIN, s. r. o. Posilování týmové soudržnosti 221 MARLIN, s. r. o. Sociální práce se seniory 222 MARLIN, s. r. o. Asertivita - přiměřené prosazování 223 Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, p.o. 224 Střední zdravotnická škola Základy znakového jazyka pro Frýdek-Místek, p.o. pracovníky v oblasti sociálních služeb Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, p.o. Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, p.o. Úvod do problematiky specifické péče o ležícího člověka v rámci pobytových nebo terénních sociálních služeb Úvod do problematiky neodkladných stavů u uživatelů sociálních služeb a poskytnutí první pomoci 227 Český institut Biosyntézy 228 Český institut Biosyntézy Od fragmentace k integraci: Aspekty práce s traumatem v biosyntéze 229 Český institut Biosyntézy (Pozor Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze je to výcvik) 230 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice 231 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická Kvalifikační kurz Pracovník v škola Domažlice 232 Sociální agentura, o. s. 233 Národní centrum regionů s.r.o. Individuální plánování sociálních služeb Národní centrum regionů s.r.o. Úvod do standardů kvality sociálních 234 služeb, aneb "Dělat standardy pro inspekci, nebo pro sebe"? 235 Národní centrum regionů s.r.o. Specifika individuálního plánování v azylových domech a noclehárnách 236 Národní centrum regionů s.r.o. Nastavení systému tvorby standardů kvality v organizaci 237 TSM, spol. s r.o. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. 238 TSM, spol. s r. o. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II 239 TSM, spol. s r.o. Zákon o Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané na řádném zasedání dne Č. Název instituce Název programu Změna/Doplnění Hodnocení 1 Forad Consult, s.r.o. Práce s motivací uživatelů služby 2 Forad Consult, s.r.o. Základy první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti 3 Forad Consult, s.r.o. Komunikační dovednosti 4 Forad Consult, s.r.o. Práce s klientem s poruchou hybnosti 5 Forad Consult, s.r.o. Proaktivní zvládání stresu

10 6 Forad Consult, s.r.o. Slaďování osobního, profesního a rodinného života 7 Forad Consult, s.r.o. Specifika domácí péče 8 Forad Consult, s.r.o. Specifika sociální práce s cílovou skupinou osoby s demencí 9 Forad Consult, s.r.o. Prevence syndromu vyhoření 10 Forad Consult, s.r.o. Psychohygiena pro pracovníky v sociální oblasti 11 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce pracovníků v s cílovou skupinou osoby s mentálním postižením 12 Forad Consult, s.r.o. Zjišťování spokojenosti klientů 13 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s tělesným postižením 14 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s kombinovaným postižením 15 Forad Consult, s.r.o. Předcházení závislosti uživatele služby na službě 16 Forad Consult, s.r.o. Sociální práce s jednotlivcem 17 Forad Consult, s.r.o. Mapování klientovy situace 18 Forad Consult, s.r.o. Nekomunikující a nespolupracující klient 19 Forad Consult, s.r.o. Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři 20 Forad Consult, s.r.o. Individuální plánování s klientem 21 Forad Consult, s.r.o. Rozvoj pečovatelských dovedností 22 Forad Consult, s.r.o. Alternativní formy komunikace 23 Forad Consult, s.r.o. Bazální stimulace a trénink paměti 24 Forad Consult, s.r.o. Etika v sociální práci 25 Forad Consult, s.r.o. Právo na přiměřené riziko 26 Forad Consult, s.r.o. Provozní standardy kvality 27 Forad Consult, s.r.o. Ochrana práv klientů 28 Forad Consult, s.r.o. Doprovázení umírajících 29 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby se sluchovým postižením 30 Forad Consult, s.r.o. Sebezkušenostní výcvik 31 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním 32 IQ Roma servis, o.s. Zatočíme s dluhy, změna názvu 33 GI system s r.o. Účinné jednání s klientem v kontextu sociální služby 34 Vzdělávací komunitní centrum Jak motivovat klienta v Integra Vsetín o.p.s. 35 Sociální agentura, o.s. Úvod do standardů kvality sociálních služeb 36 Vysoká škola sociálně-správní, Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci odborné způsobilosti

11 37 Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno - město 38 Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace 39 Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace 40 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav 41 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav 42 PhDr. Jaroslava Dvořáková, vzdělávací agentura PULS Role klíčového pracovníka v přímé péči o klienta Problematika umírání a smrti v pomáhajících profesích Pracovník v sociálních Úvod do problematiky spánku a snění pro pracovníky v 43 Diecézní charita Brno Management I. v sociálních 44 Bfz o.p.s. Úvod do mediace 45 Bfz o.p.s. Rodina a její zabezpečení 46 Bfz o.p.s. Pracovní právo 47 Bfz o.p.s. Manažerské dovednosti 48 Bfz o.p.s. Finanční řízení a související problematika 49 Bfz o.p.s. Průvodce zaváděním standardů kvality v organizaci 50 Diecézní charita Brno Management v sociální praxi 51 Diecézní charita Brno Týmová práce a spolupráce 52 Vysoká škola sociálně-správní, 53 Vysoká škola sociálně-správní, 54 Vysoká škola sociálně-správní, 55 Vysoká škola sociálně-správní, 56 Vysoká škola sociálně-správní, 57 Vysoká škola sociálně-správní, 58 Vysoká škola sociálně-správní, 59 Vysoká škola sociálně-správní, 60 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc 61 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 62 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Řízení konfliktů s klientem Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem Komunikace s uživatelem sociálních služeb, komunikace s problémovým klientem Neverbální komunikace jako významná složka úspěšné komunikace Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro sociální pracovníky Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky Překonávání komunikačních bariér Co je třeba znát při práci se zadluženým klientem Úvod do krizové intervence Etika v sociální práci

12 63 TREMEDIAS Komunikace s problémovým klientem 64 TREMEDIAS Případové konference 65 TREMEDIAS Specifika jednání s osobami se zdravotním postižením 66 TREMEDIAS Úvod do individuální skupinové supervize 67 TREMEDIAS Základy krizové intervence 68 TREMEDIAS Základy mediace 69 O-K Právní ukotvení rozvodu a souvisejících témat - vybrané kapitoly rodinného a občanského práva 70 Educa partner, o. s. Rehabilitační ošetřovatelství u klienta po cévní mozkové příhodě (úvod do problematiky) 71 Národní centrum regionů s.r.o. Standardy kvality sociálních služeb 72 KONFUCIUS s.r.o. 73 KONFUCIUS s.r.o. Zvládání stresu pro sociální pracovníky 74 EDUCO CENTRUM, s. r. o. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 75 INSTAND, o.s. Úvod do studia managementu 76 INSTAND, o.s. Strategie řízení a SWOT analýza 77 INSTAND, o.s. Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I. 78 INSTAND, o.s. Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II. 79 TSM, spol. s r.o. Reminiscence a její přínos pro seniory 80 Centrum pro rozvoj péče o Multidisciplinární přístup v duševní zdraví péči o osoby s duševním onemocněním 81 Slezská diakonie Sociální podnikání - úskalí a 82 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 83 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 84 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků příležitosti Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby Imobilní klient v pobytových Paliativní péče a doprovázení v 85 SOCIO s.r.o. Pitný režim a jeho význam pro seniory (úvod do problematiky) 86 SOCIO s.r.o. Problematika pádů v geriatrii (úvod do problematiky) 87 SOCIO s.r.o. Prevence týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb (úvod do problematiky)

13 88 SOCIO s.r.o. Ošetřovatelský proces u pacientů se stomiemi (úvod do problematiky) 89 SOCIO s.r.o. Spánek jako ošetřovatelský problém (úvod do problematiky) 90 SOCIO s.r.o. Volnočasové aktivity a praktické postupy (úvod do problematiky) 91 SOCIO s.r.o. Stáří, stárnutí a problematika přístupu k seniorům (úvod do problematiky) 92 SOCIO s.r.o. Omezovací prostředky v zařízeních sociálních služeb (úvod do problematiky) 93 SOCIO s.r.o. Lůžko jako rizikový faktor (úvod do problematiky) 94 MARLIN, s. r. o. Seznámení s asertivitou 95 MARLIN, s. r. o. Sociální rehabilitace v práci s klientem 96 MARLIN, s. r. o. Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi 97 MARLIN, s. r. o. Poradenský proces v sociální práci 98 MARLIN, s. r. o. Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích 99 MARLIN, s. r. o. Aktuální otázky sociální politiky 100 MARLIN, s. r. o. Sociální interakce v práci sociálního pracovníka 101 MARLIN, s. r. o. Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 102 MARLIN, s. r. o. Etika v práci sociálního pracovníka 103 MARLIN, s. r. o. Krizová intervence I. 104 MARLIN, s. r. o. Krizová intervence II. 105 MARLIN, s. r. o. Pracovnice (pracovník) v - přímá obslužná činnost 106 Ing. Zdena Hlačíková Sebehodnocení a hodnocení druhých při pracovním výkonu - pro vedoucí pracovníky v 107 Ing. Zdena Hlačíková Efektivní komunikace pro pracovníky v sociálních 108 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. 109 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. Pracovník v sociálních 110 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. Základy psychohygieny a syndrom vyhoření 111 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. Prohloubení komunikačních dovedností v sociálních, změna názvu, změna názvu

14 Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů Č. Název instituce Jméno lektora Číslo akreditace Hodnocení 3P Consulting, s.r.o. Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Jana 1 Tomšová, Bc. Radka Čebišová, Mgr. Aurélia Chábová, Mgr. 2012/0944-PC Šárka Hlisnikovská 3P Consulting, s.r.o. Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Jana 2 Tomšová, Mgr. Šárka 2012/0945-PC Hlisnikovská 3 Centrum pro rozvoj péče o Říčan Pavel, Mgr. duševní zdraví 2009/169-SP 4 Centrum pro rozvoj péče o Říčan Pavel, Mgr. 2011/0173- duševní zdraví /PP 5 Centrum pro rozvoj péče o Říčan Pavel, Mgr. duševní zdraví 2009/169-SP 6 Česká alzheimerovská Bc. Hana Orlíková 2012/0041- společnost 7 Česká asociace Gaudková Šárka, Bc., DiS. 2010/279- pečovatelské služby 8 FM solution, a.s. Doskočilová Blanka, Mgr. 2012/0960-PC 9 Global Line, s.r.o. Mgr. Tereza Palánová, Mgr. Ondřej Palán, Mgr. Hana Tomegová-Mazalová, Bc. Petra 2011/0548-PC Konečná 10 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2011/0988- agentura, o.p.s. 11 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2011/0553- agentura, o.p.s. 12 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2012/0648- agentura, o.p.s. 13 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2012/0909- agentura, o.p.s. 14 Kvalifikační a personální Olga Grygarová, Bc. Petra agentura, o.p.s. Mocionková, DiS 2012/0413-PK 15 Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Bc. Kateřina Jadamusová, DiS, Bc. Aneta Nogawczyková, Mgr. 2012/0413-PK Zuzana Čilová 16 Marlin, s.r.o. PhDr. Kebortová Stanislava 2011/ Marlin, s.r.o. PhDr. Kebortová Stanislava 2009/667-PC 18 Marlin, s.r.o. Vodák Jan Mgr. PhD. 2010/ Marlin, s.r.o. Vodák Jan Mgr. PhD. 2010/ Mgr. Martina Stehlíková - Vedralová Silvie, Bc. Schola Medica 2012/0260-PC/PP 21 Mgr. Martina Stehlíková - Vedralová Silvie, Bc. 2012/0476- Schola Medica PC/SP/PP 22 Občanské sdružení za Stárková Blanka, Mgr. 2012/0969- důstojné stáří 23 Občanské sdružení za Stárková Blanka, Mgr. důstojné stáří 2011/1417-VP 24 Občanské sdružení za Stárková Blanka, Mgr. důstojné stáří 2011/1418-VP 25 Petr Otáhal, s.r.o. JUDr. Roman Vicherek 2010/305-SP 26 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Bc. Natálie Bernard 2011/ PROFIMA EFFECTIVE, Bc. Iveta Šůstková 2010/396-

15 s.r.o. PROFIMA EFFECTIVE, Bc. Iveta Šůstková /1255-SP/VP s.r.o. REKVAL, s.r.o. Diváková Dana, Ing. 2010/ /PP 30 SANEK, s.r.o. Havlenová Jana, Ing. 2012/1066-VP Sdružení Podané ruce o.s. - Vzdělávací centrum I.E.S. Andrlová Kateřina, PhDr. Pilát Miroslav, PaedDr., Ph.D. 2011/1446-PK Sdružení Podané ruce, o.s. Radovan Voříšek, Ing. 2012/ Slezská diakonie Mgr. Martina Chlápková 2010/0065-PC 34 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0065-PC 35 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0067-PC 36 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0066-PC 37 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0063-PC 38 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0068-PC 39 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0172-PC 40 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0062-PC 41 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0064-PC 42 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/551-SP 43 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/547-SP 44 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/548-SP 45 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/549-SP 46 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/546-SP 47 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/552-SP 48 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/550-SP 49 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/553-SP 50 Sociální služby Chomutov, příspěvková Bc Adéla Hassmannová 2011/0941-PK organizace 51 VIA ALTA a.s. Mgr. Jaroslava Slaná, Mgr. Hana Sobotková 2010/418-PK 52 Vzdělávací centrum pro Mgr. Monika Heczková veřejnou správu ČR, o.p.s. 2009/04-SP 53 Mgr. Jaroslava Slaná - Mgr. Hana Květinská SEDUCA 2012/1178-PK 54 Mgr. Jaroslava Slaná - Josef Tumpach SEDUCA 2012/1178-PK

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 18 Dne 18. listopadu 2009

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 18 Dne 18. listopadu 2009 Zápis z jednání Akreditační komi MPSV ČR č. 18 Dne 18. listopadu 2009 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Alžběta Cetkovská, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr.

Více

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci:

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci: Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 8 Dne 31. března 2008 Přítomni: Bc. Alžběta Černá, MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Anna Kotoučová, Mgr. Dana Kratochvílová,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. D. Kopecká, Mgr. Danka Kratochvílová,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 20 Dne 26. května 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 20 Dne 26. května 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 20 Dne 26. května 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci:

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci: Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 9 Dne 23. května 2008 Přítomni: Bc. Alžběta Černá, MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Dana Kratochvílová, JUDr. Václav Pazák,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 25 Dne 25. srpna 2011

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 25 Dne 25. srpna 2011 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 25 Dne 25. srpna 2011 Přítomni: Mgr. Terezie Čakrtová, MUDr. Milena Černá, Mgr. Martin Doležal, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR v roce 2011

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR v roce 2011 Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR v roce 2011 P. č. Název organizace Název programu Hodinov á dotace Ulice Město PSČ Číslo akreditace Datum akreditace 1 Quip - Společnost

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost denní Forma

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015 Vážené klientky,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

POSKYTUJEME SLEVY AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S. NOVINKY

POSKYTUJEME SLEVY AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S. NOVINKY POSKYTUJEME akreditované vzdělávání konference semináře koordinace evropských projektů mezinárodní spolupráce vzdělávání na klíč školení celých týmů odborné výcviky AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S.

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Vzdělávací programy I.E.S.

Vzdělávací programy I.E.S. Vzdělávací programy I.E.S. jaro léto 2013 www.podaneruce.cz Vzdělávací centrum I.E.S. Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova 22 621 00 Brno - Řečkovice Tel.: +420 541 225 188 Mobil: +420 777 916 259 Mail:

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vážení přátelé, milí kolegové, Jsme I.E.S. Vzděláváme. Kvalitně. Vzdělávací centrum I.E.S. poskytuje tyto služby:

Vážení přátelé, milí kolegové, Jsme I.E.S. Vzděláváme. Kvalitně. Vzdělávací centrum I.E.S. poskytuje tyto služby: Vážení přátelé, milí kolegové, právě jste obdrželi katalog aktuálních kurzů Vzdělávacího centra I.E.S. na období JARO - LÉTO 2012. Kromě stálých a oblíbených kurzů v něm naleznete několik novinek letošního

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Vysočina IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více