Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012"

Transkript

1 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika Legnerová, Ing. Daniela Lusková, Mgr. Ondřej Palán, PhDr. Vladislava Šídlová, Mgr. Ing. Zdeněk Terbr, PhDr. Hana Thielová, PhDr. Alena Vajnerová, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Omluveni: Mgr. Petr Beck, Mgr. Martin Doležal, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Dagmar Kopecká, Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. Kateřina Křížová, Ing. Stanislava Správková, Mgr. Petra Zimmelová Ph.D. Program: 1. Ing. Daniela Lusková, místopředsedkyně Akreditační komise MPSV, přivítala členy Akreditační komise na 32. zasedání, představila nové členy Akreditační komise a zahájila jednání. 2. Akreditační komise projednala 239 nových žádostí o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu a 111 změn a doplňků žádostí o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu. Projednáno bylo 54 lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách zápisu. Usnesení: Akreditační komise po projednání doporučuje k akreditaci žádosti o akreditaci uvedené v příloze č. 1 až 2 a označené slovem. Akreditační komise žádá sekretariát Akreditační komise, aby projednal s žadateli žádostí o akreditaci v příloze č. 1 až 2 označené slovem, ve smyslu hodnocení. Akreditační komise nedoporučuje k akreditaci žádosti v příloze č. 1 až 2 označené slovem. Akreditační komise projednala lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů uvedených v příloze č. 3. Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy Akreditační komise MPSV. Zapsala: Mgr. D. Kratochvílová Mgr. Petr Hanuš ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce

2 Příloha č. 1: Vzdělávací instituce a vzdělávací programy hodnocené v 32. kole a projednané na řádném zasedání Akreditační komise MPSV dne Číslo Název organizace Název programu Hodnocení 1 RUBIKON Centrum Řešení předluženosti osob v teorii i v praxi Gerontologické centrum Manipulace s klientem s poruchou 2 mobility (prevence bolestí zad u pracovníků v ) KOMENIUM CZ, s.r.o. Specifika komunikace s nemocnými, se 3 seniory a osobami, které trpí zdravotním postižením 4 KOMENIUM CZ, s.r.o. Komunikace s klienty s narušenou komunikační schopností 5 SOCIO s.r.o. Pracovník v 6 Škola manažerského rozvoje s.r.o. Integrativní kouč 7 Quip - Společnost pro změnu Kvalifikační kurz pro pracovníky v 8 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a praxi 9 Proutek, občanské sdružení Jak to vydržet v 10 Proutek, občanské sdružení Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi 11 Proutek, občanské sdružení Otázka v 12 Proutek, občanské sdružení Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu 13 Proutek, občanské sdružení Jak zadávat a kontrolovat úkoly 14 Proutek, občanské sdružení Jak aktivizovat i jinak než v rámci "aktivizačních činnosti" 15 Proutek, občanské sdružení Jak zvládnout náročný rozhovor I 16 Proutek, občanské sdružení Jak zvládnout náročný rozhovor II 17 Integrovaná střední škola Moravská Třebová 18 Integrovaná střední škola Pracovník v Moravská Třebová 19 Centrum sociálních služeb Sexualita lidí s mentálním postižením - Ostrava, o.p.s. úvod do problematiky 20 Centrum sociálních služeb Úvod do problematiky jednání se Ostrava, o.p.s. zájemcem v sociální službě 21 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Úvod do problematiky opatrovnictví a zásahů do způsobilosti k právním úkonům 22 Centrum sociálních služeb Uplatnění alternativní komunikace v Ostrava, o.p.s. praxi - úvod do problematiky 23 NOVEKO 96, spol. s r.o. 24 Slezská diakonie Jak komunikovat s osobami s poruchou paměti a rodinným pečujícím Slezská diakonie Specifika práce s uživateli s poruchami 25 paměti podle druhu poskytovatele sociální služby 26 Slezská diakonie Specifika práce se seniory v terénních 27 Slezská diakonie Pobytové služby pro seniory - úvod do principů a metod práce 28 Persefona, o.s. Řešení domácího násilí z pohledu trestního práva 29 Persefona, o.s. Rozvod manželství - vstup do teorie a

3 Persefona, o.s. Persefona, o.s. Persefona, o.s. Persefona, o.s. Persefona, o.s. Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o. Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o. Organizace pro pomoc uprchlíkům praxe civilního práva Trestní právo v oblasti vztahového násilí Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání - teorie a praxe procesního práva Bytová problematika- vstup do teorie a praxe civilního práva Znásilnění - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva Komunikace s obětí násilných trestných činů Pracovník v Úvod do problematiky opatrovnictví u nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice 38 GI system s r.o. Vedení manažerských rozhovorů 39 GI system s r.o. Práce se stížnostmi 40 GI system s r.o. Efektivní komunikace v malém týmu 41 GI system s r.o. Úvod do koučování jako způsobu řízení 42 GI system s r.o. Efektivní zpětná vazba 43 Slezská diakonie Faktory a kořeny vzniku závislosti 44 Slezská diakonie Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislosti 45 Slezská diakonie Úvod do problematiky doprovázení seniorů v terminálním stádiu života 46 Slezská diakonie Kontakt a dialog REKVAL, s.r.o. Kvalifikační kurz pro pracovníky v Technická univerzita v Liberci Supervize a Koučování v sociální práci 49 Asociace TRIGON 50 Modrá linka, o.s. Výcvik v telefonické krizové intervenci 51 České centrum fundraisingu, o.s. Jak se stát fundraiserem 52 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Uživatel drog jako klient sociálního pracovníka 53 Ing. Marie Hronová, Gentura, vzdělávací a poradenský servis se zaměřením napomáhající profese Příprava na inspekci v sociálních 54 PERSONA GRATA v.o.s. Sociální pracovník 55 PaeDr. et Mgr. Dagmar Hrubá Základy poradenské a terapeutické práce s dětmi a mládeží TSM, spol. s r.o. Průřez specifickými diagnózami 56 uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením a komplexní péče o tyto uživatele 57 Modrá linka, o.s. Diagnostika, prevence a zvládnutí syndromu Ing. Simona Sedláčková Metody sociální práce a systémy 58 sociální ochrany zaměřené na osoby zdravotně postižené 59 Vzdělávací institut Středočeského Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana, kraje prvky sebeobrany

4 60 Vzdělávací institut Středočeského Úvod do komunikace s klientem s kraje rizikem v chování 61 Vzdělávací institut Středočeského kraje Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením 62 Vzdělávací institut Středočeského Metody a techniky de-eskalace napětí v kraje 63 Vzdělávací institut Středočeského kraje Zvládání agrese u klienta sociálních služeb obecně - informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany 64 Bc. Helena Ponocná Prevence kriminality mládeže 65 Bc. Helena Ponocná Krize a zásady jednání s klientem v krizi 66 Bc. Helena Ponocná Zákonné možnosti jednání s agresivními klienty 67 Modrá linka, o.s. Komunikace verbální a neverbální 68 LINGUAE, spol. s. r. o. Hygienické minimum pro osoby přicházející do styku s potravinami a pokrmy v rámci sociálních služeb 69 Diakonická akademie, s.r.o. Pasti, pasti, pastičky, aneb základní principy dluhového poradenství 70 Střední zdravotnická škola, Pracovník v Beroun 71 Střední zdravotnická škola, Beroun 72 Český adiktologický institut 73 Český adiktologický institut Komunikace v adiktologii 74 Alfa Human Service Úvod do krizové intervence 75 Alfa Human Service Prevence syndromu vyhoření 76 Alfa Human Service Základní prvky psychohygieny v pomáhajících profesích 77 Alfa Human Service Vedení podpůrného rozhovoru 78 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 79 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Specifické postupy a metody sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 80 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. při práci v terénu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s důrazem na spolupráci s OSPOD 81 Azylový dům pro ženy a matky s Přenos praxe terénní práce ze zahraničí dětmi o.p.s. 82 Česká asociace streetwork, o.s. Terénní sociální práce s cizinci na území ČR 83 Marlin., s.r.o. Videotrénink interakcí 84 OS ČČK Jablonec na Nisou 85 OS ČČK Jablonec na Nisou První pomoc pro klienty v přímé i terénní péči 86 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Úvod do péče o osoby se zdravotním postižením 87 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Normy chování na pracovišti III 88 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Motivace pracovníků 89 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Hodnocení pracovníků 90 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Individuální plánování průběhu sociální služby 91 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Etické principy péče o uživatele sociální služby 92 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Nežádoucí události v sociálních

5 93 Mgr. Jaroslava Slaná - SEDUCA Základy první pomoci 94 Charitní sdružení Děčín Charitní sdružení Děčín Kvalifikační kurz pro pracovníky v 95 se zaměřením na osoby v krizi 96 Centrum psychologické pomoci Centrum psychologické pomoci Kontakty dítěte v náhradní rodinné péči 97 s biologickými rodiči - úvod do dané problematiky 98 NEADRO, o.s. 99 NEADRO, o.s. Kurz základů psychoterapeutických přístupů 100 Charitní sdružení Děčín Pomoc dlužníkům v teorii i praxi 101 Mgr. Jiří Sobek Mgr. Jiří Sobek Využití arteterapeutických technik v 102 individuálním plánování sociálních služeb 103 Mgr. Jiří Sobek Využití arteterapie v sociálních 104 Mgr. Jiří Sobek Arteterapie a lidé s mentálním postižením 105 V - Studio, s.r.o. 106 V - Studio, s.r.o. Kvalifikační kurs pro "Odborného pečovatele" - "Osobního asistenta" 107 PPŠ - institut celoživotního Právní minimum pro pracovníky v vzdělávání Přerov, s. r. o. pomáhajících profesích 108 PPŠ - institut celoživotního Sociálně-právní praktikum (Praktický vzdělávání Přerov, s. r. o. průvodce sociálně právními službami) 109 Doc. Ph.Dr. Jan Šiška, Ph.D. Doc. Ph.Dr. Jan Šiška, Ph.D. Risk management - hodnocení a řízení 110 situací ohrožujících uživatele sociálních služeb 111 MUDr. František Matuška Systemická práce s dětmi a dospívajícími 112 MUDr. František Matuška Obtížné situace a témata v pomáhající praxi 113 EDUCAMED, o.s. Prevence bronchopneumonálních onemocnění v zařízeních sociální péče Mgr. Gabriela Bauerová, Vzdělávací centrum ČR České Budějovice CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Kvalifikační a personální agentura o.p.s. Kvalifikační a personální agentura o.p.s. Vybraná ustanovení rodinného práva z Občanského zákoníku Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat Poradci kvality sociálních služeb Trauma u dětí, práce s traumatizovaným dítětem Validace podle Naomi Feil - komunikace s lidmi s demencí Exekuční řízení a ochrana práv uživatelů Úvod do problematiky syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních Základy komunikačních dovedností pro pracovníky v

6 Kvalifikační a personální agentura Základy finanční gramotnosti pro 122 o.p.s. pracovníky v 123 Mgr. Jitka Suchá Úvod do arteterapie 124 Mgr. Jitka Suchá Vzpomínkové aktivity pro seniory 125 Asociace průvodců v problematice Kurz pro průvodce, kteří již absolvovali rizikového chování ČR Pravidla šetrné sebeobrany 126 Asociace průvodců v problematice Kurz pro průvodce, kteří neabsolvovali rizikového chování ČR Pravidla šetrné sebeobrany 127 Hospicové občanské sdružení Kvalifikační kurz Pracovník v Cesta domů 128 Hospicové občanské sdružení Cesta domů 129 NOVEKO 96, spol. s r.o. Sociálně-právní ochrana dětí 130 NOVEKO 96, spol. s r.o. Pěstounská péče a osvojení z pohledu současné a nové právní úpravy NOVEKO 96, spol. s r.o. Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví 131 a poručenství z pohledu současné a nové právní úpravy 132 Akademie Jana Amose Pracovník v Komenského, o.s. oblast Kladno 133 Občanské sdružení Ostravské Pracovník sociální péče pro přímou slunéčko obslužnou péči 134 Občanské sdružení Ostravské Pracovník sociální péče pro slunéčko pečovatelskou činnost v domácnosti 135 Petr Otáhal, s.r.o. Pracovník sociální péče pro pečovatelskou 136 Petr Otáhal, s.r.o. Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči 137 Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí 138 Střední zdravotnická škola, Ústí Pracovník v nad Orlicí Bfz o.p.s. Plány osobního rozvoje zaměstnanců 139 jako nástroj motivace, stabilizace a součást standardů kvality 140 Bfz o.p.s. Kvalita v 141 Bfz o.p.s. Inspekce v (úvod do problematiky) 142 Bfz o.p.s. Provozní standardy kvality sociálních služeb Bfz o.p.s. Dokumentace v 143 podle Standardů kvality sociálních služeb 144 Bfz o.p.s. Procedurální standardy kvality sociálních služeb 145 Bfz o.p.s. Personální standardy sociálních služeb 146 Bfz o.p.s. Příprava na inspekci kvality v 147 Bfz o.p.s. Kvalita sociálních služeb 148 Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Havířov o.p.s. Inovativní prvky v a komunitní plánování Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, vzdělávání Vybrané metody sociální práce v Poskytování speciálních služeb pro seniory - péče o seniory Sociální služby v systému sociální ochrany

7 Havířov o.p.s. 152 PaedDr. Anna Jakobová Arteterapie I. - základní kurz 153 PaedDr. Anna Jakobová Arteterapie II. - specializační kurz se zaměřením na práci s vybranými skupinami klientů 154 PaedDr. Anna Jakobová Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci ( syndrom EAN ) 155 PaedDr. Anna Jakobová Aktivizační techniky se zaměřením na řeč 156 Educare o.p.s. 157 Educare o.p.s. Financování sociálních služeb a veřejná podpora 158 Educare o.p.s. Vybrané kapitoly z managementu sociálních služeb 159 Educare o.p.s. Komunikační dovednosti v sociálních, psychohygiena 160 Educare o.p.s. Manažerské dovednosti, osobnostní rozvoj 161 Sdružení Podané ruce, o.s. - Základy první pomoci v pomáhajících Vzdělávací centrum I.E.S. profesích 162 Sdružení Podané ruce, o.s. - Základy time managementu Vzdělávací centrum I.E.S. 163 Sdružení Podané ruce, o.s. - Základy asertivních dovedností Vzdělávací centrum I.E.S. 164 Sdružení Podané ruce, o.s. - Efektivní výchova a komunikace v Vzdělávací centrum I.E.S. rodině klienta 165 Alena Weberová Základy psychiatrie pro sociální práci 166 Alena Weberová Praktický výcvik jednání s klientem Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Základy pracovního práva pro praxi v 167 sociální oblasti 168 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Výkon a rozhodnutí exekuce 169 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Státní sociální podpora a hmotná nouze Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Příspěvek na péči a posudková kritéria, 170 vč. posudkové služby 171 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Karta sociálních systémů 172 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Management v 173 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Důchodová reforma a důchodový systém 174 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Důchodové a nemocenské pojištění 175 Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Case management v přímé sociální práci Institut Bernarda Bolzana v.o.s. Specifika sociální práce s osobami po 176 spinálním poranění - dávky pro osoby s tělesným postižením 177 M-CENTRUM, konzultační, Sebekoučování jako nástroj vlastního rekvalifikační a školící středisko rozvoje 178 M-CENTRUM, konzultační, Aktivní naslouchání při vedení rekvalifikační a školící středisko rozhovoru 179 M-CENTRUM, konzultační, Psychohygiena a syndrom vyhoření v rekvalifikační a školící středisko pomáhajících profesích 180 M-CENTRUM, konzultační, Pracovnice ( pracovník ) v sociálních rekvalifikační a školící středisko - přímá obslužná činnost 181 M-CENTRUM, konzultační, Sociální rehabilitace v práci s klientem rekvalifikační a školící středisko 182 M-CENTRUM, konzultační, Aktuální otázky sociální politiky rekvalifikační a školící středisko

8 183 M-CENTRUM, konzultační, Etika v práci sociálního pracovníka rekvalifikační a školící středisko 184 M-CENTRUM, konzultační, Sociální interakce v práci sociálního rekvalifikační a školící středisko pracovníka 185 M-CENTRUM, konzultační, Poradenský proces v sociální práci rekvalifikační a školící středisko 186 M-CENTRUM, konzultační, Aplikace nových metod a technik rekvalifikační a školící středisko sociální práce v praxi 187 M-CENTRUM, konzultační, Seznámení s asertivitou rekvalifikační a školící středisko 188 M-CENTRUM, konzultační, Krizová intervence I. rekvalifikační a školící středisko 189 M-CENTRUM, konzultační, Krizová intervence II. rekvalifikační a školící středisko 190 Magdaléna Bardová K 20 Komunikace se seniorem v náročné situaci 191 LLP Vision, s.r.o. LLP Vision, s.r.o. Rozhoduji za sebe aneb způsobilost k 192 právním úkonům v novém občanském zákoníku LLP Vision, s.r.o. Odpovědnost při poskytování sociálních 193 služeb aneb,,kdo za to může?" (v kontextu nového občanského zákoníku) 194 Centrum pro rozvoj péče o Klient s duševní poruchou v zařízení duševní zdraví sociální péče 195 Hospic sv. Jana N. Neumanna Péče o umírajícího a tělo zesnulého 196 Hospic sv. Jana N. Neumanna Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí 197 Hospic sv. Jana N. Neumanna Specifika práce s dezorientovanými seniory - úvod do validace 198 MARLIN,.s.r. o. Úvod do komunikace s problémovými klienty 199 MARLIN,.s.r. o. Sociální práce s rodinou - funkční a disfunkční rodina 200 MARLIN,.s.r. o. Úvod do rodinného poradenství 201 MARLIN,.s.r. o. Základy speciální pedagogiky 202 MARLIN,.s.r. o. Vedení lidí a moderní styly řízení 203 MARLIN,.s.r. o. Rozlišení kontroly a pomoci v práci s klientem MARLIN,.s.r. o. Komunikační dovednosti a zvládání 204 psychické zátěže v krizových okamžicích 205 MARLIN,.s.r. o. Dramaterapie a taneční terapie 206 MARLIN,.s.r. o. Základní principy práce s klientem 207 MARLIN,.s.r. o. Specifika práce s menšinami 208 MARLIN,.s.r. o. Výcvik psychosociálních dovedností MARLIN,.s.r. o. Základní principy poradenské a 209 psychoterapeutické pomoci 210 MARLIN,.s.r. o. Komunikace s rodinou 211 MARLIN,.s.r. o. Psychiatrické minimum 212 MARLIN,.s.r. o. Úvod do problematiky manipulace 213 MARLIN,.s.r. o. Efektivní komunikace MARLIN, s. r. o. Komunikace s nemocnými a s osobami 214 se zdravotním postižením 215 MARLIN, s. r. o. Zvládání agrese u klienta 216 MARLIN, s. r. o. Muzikoterapie 217 MARLIN, s. r. o. Arteterapie

9 MARLIN, s. r. o. Sociální práce s osobami se zdravotním 218 postižením 219 MARLIN, s. r. o. Time management 220 MARLIN, s. r. o. Posilování týmové soudržnosti 221 MARLIN, s. r. o. Sociální práce se seniory 222 MARLIN, s. r. o. Asertivita - přiměřené prosazování 223 Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, p.o. 224 Střední zdravotnická škola Základy znakového jazyka pro Frýdek-Místek, p.o. pracovníky v oblasti sociálních služeb Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, p.o. Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, p.o. Úvod do problematiky specifické péče o ležícího člověka v rámci pobytových nebo terénních sociálních služeb Úvod do problematiky neodkladných stavů u uživatelů sociálních služeb a poskytnutí první pomoci 227 Český institut Biosyntézy 228 Český institut Biosyntézy Od fragmentace k integraci: Aspekty práce s traumatem v biosyntéze 229 Český institut Biosyntézy (Pozor Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze je to výcvik) 230 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice 231 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická Kvalifikační kurz Pracovník v škola Domažlice 232 Sociální agentura, o. s. 233 Národní centrum regionů s.r.o. Individuální plánování sociálních služeb Národní centrum regionů s.r.o. Úvod do standardů kvality sociálních 234 služeb, aneb "Dělat standardy pro inspekci, nebo pro sebe"? 235 Národní centrum regionů s.r.o. Specifika individuálního plánování v azylových domech a noclehárnách 236 Národní centrum regionů s.r.o. Nastavení systému tvorby standardů kvality v organizaci 237 TSM, spol. s r.o. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. 238 TSM, spol. s r. o. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II 239 TSM, spol. s r.o. Zákon o Příloha č. 2: Doplnění a změny žádostí o akreditaci hodnocených v předchozích kolech projednané na řádném zasedání dne Č. Název instituce Název programu Změna/Doplnění Hodnocení 1 Forad Consult, s.r.o. Práce s motivací uživatelů služby 2 Forad Consult, s.r.o. Základy první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti 3 Forad Consult, s.r.o. Komunikační dovednosti 4 Forad Consult, s.r.o. Práce s klientem s poruchou hybnosti 5 Forad Consult, s.r.o. Proaktivní zvládání stresu

10 6 Forad Consult, s.r.o. Slaďování osobního, profesního a rodinného života 7 Forad Consult, s.r.o. Specifika domácí péče 8 Forad Consult, s.r.o. Specifika sociální práce s cílovou skupinou osoby s demencí 9 Forad Consult, s.r.o. Prevence syndromu vyhoření 10 Forad Consult, s.r.o. Psychohygiena pro pracovníky v sociální oblasti 11 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce pracovníků v s cílovou skupinou osoby s mentálním postižením 12 Forad Consult, s.r.o. Zjišťování spokojenosti klientů 13 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s tělesným postižením 14 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s kombinovaným postižením 15 Forad Consult, s.r.o. Předcházení závislosti uživatele služby na službě 16 Forad Consult, s.r.o. Sociální práce s jednotlivcem 17 Forad Consult, s.r.o. Mapování klientovy situace 18 Forad Consult, s.r.o. Nekomunikující a nespolupracující klient 19 Forad Consult, s.r.o. Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři 20 Forad Consult, s.r.o. Individuální plánování s klientem 21 Forad Consult, s.r.o. Rozvoj pečovatelských dovedností 22 Forad Consult, s.r.o. Alternativní formy komunikace 23 Forad Consult, s.r.o. Bazální stimulace a trénink paměti 24 Forad Consult, s.r.o. Etika v sociální práci 25 Forad Consult, s.r.o. Právo na přiměřené riziko 26 Forad Consult, s.r.o. Provozní standardy kvality 27 Forad Consult, s.r.o. Ochrana práv klientů 28 Forad Consult, s.r.o. Doprovázení umírajících 29 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby se sluchovým postižením 30 Forad Consult, s.r.o. Sebezkušenostní výcvik 31 Forad Consult, s.r.o. Specifika práce s cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním 32 IQ Roma servis, o.s. Zatočíme s dluhy, změna názvu 33 GI system s r.o. Účinné jednání s klientem v kontextu sociální služby 34 Vzdělávací komunitní centrum Jak motivovat klienta v Integra Vsetín o.p.s. 35 Sociální agentura, o.s. Úvod do standardů kvality sociálních služeb 36 Vysoká škola sociálně-správní, Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci odborné způsobilosti

11 37 Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno - město 38 Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace 39 Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace 40 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav 41 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav 42 PhDr. Jaroslava Dvořáková, vzdělávací agentura PULS Role klíčového pracovníka v přímé péči o klienta Problematika umírání a smrti v pomáhajících profesích Pracovník v sociálních Úvod do problematiky spánku a snění pro pracovníky v 43 Diecézní charita Brno Management I. v sociálních 44 Bfz o.p.s. Úvod do mediace 45 Bfz o.p.s. Rodina a její zabezpečení 46 Bfz o.p.s. Pracovní právo 47 Bfz o.p.s. Manažerské dovednosti 48 Bfz o.p.s. Finanční řízení a související problematika 49 Bfz o.p.s. Průvodce zaváděním standardů kvality v organizaci 50 Diecézní charita Brno Management v sociální praxi 51 Diecézní charita Brno Týmová práce a spolupráce 52 Vysoká škola sociálně-správní, 53 Vysoká škola sociálně-správní, 54 Vysoká škola sociálně-správní, 55 Vysoká škola sociálně-správní, 56 Vysoká škola sociálně-správní, 57 Vysoká škola sociálně-správní, 58 Vysoká škola sociálně-správní, 59 Vysoká škola sociálně-správní, 60 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc 61 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 62 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Řízení konfliktů s klientem Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem Komunikace s uživatelem sociálních služeb, komunikace s problémovým klientem Neverbální komunikace jako významná složka úspěšné komunikace Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro sociální pracovníky Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky Překonávání komunikačních bariér Co je třeba znát při práci se zadluženým klientem Úvod do krizové intervence Etika v sociální práci

12 63 TREMEDIAS Komunikace s problémovým klientem 64 TREMEDIAS Případové konference 65 TREMEDIAS Specifika jednání s osobami se zdravotním postižením 66 TREMEDIAS Úvod do individuální skupinové supervize 67 TREMEDIAS Základy krizové intervence 68 TREMEDIAS Základy mediace 69 O-K Právní ukotvení rozvodu a souvisejících témat - vybrané kapitoly rodinného a občanského práva 70 Educa partner, o. s. Rehabilitační ošetřovatelství u klienta po cévní mozkové příhodě (úvod do problematiky) 71 Národní centrum regionů s.r.o. Standardy kvality sociálních služeb 72 KONFUCIUS s.r.o. 73 KONFUCIUS s.r.o. Zvládání stresu pro sociální pracovníky 74 EDUCO CENTRUM, s. r. o. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 75 INSTAND, o.s. Úvod do studia managementu 76 INSTAND, o.s. Strategie řízení a SWOT analýza 77 INSTAND, o.s. Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I. 78 INSTAND, o.s. Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II. 79 TSM, spol. s r.o. Reminiscence a její přínos pro seniory 80 Centrum pro rozvoj péče o Multidisciplinární přístup v duševní zdraví péči o osoby s duševním onemocněním 81 Slezská diakonie Sociální podnikání - úskalí a 82 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 83 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 84 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků příležitosti Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby Imobilní klient v pobytových Paliativní péče a doprovázení v 85 SOCIO s.r.o. Pitný režim a jeho význam pro seniory (úvod do problematiky) 86 SOCIO s.r.o. Problematika pádů v geriatrii (úvod do problematiky) 87 SOCIO s.r.o. Prevence týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb (úvod do problematiky)

13 88 SOCIO s.r.o. Ošetřovatelský proces u pacientů se stomiemi (úvod do problematiky) 89 SOCIO s.r.o. Spánek jako ošetřovatelský problém (úvod do problematiky) 90 SOCIO s.r.o. Volnočasové aktivity a praktické postupy (úvod do problematiky) 91 SOCIO s.r.o. Stáří, stárnutí a problematika přístupu k seniorům (úvod do problematiky) 92 SOCIO s.r.o. Omezovací prostředky v zařízeních sociálních služeb (úvod do problematiky) 93 SOCIO s.r.o. Lůžko jako rizikový faktor (úvod do problematiky) 94 MARLIN, s. r. o. Seznámení s asertivitou 95 MARLIN, s. r. o. Sociální rehabilitace v práci s klientem 96 MARLIN, s. r. o. Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi 97 MARLIN, s. r. o. Poradenský proces v sociální práci 98 MARLIN, s. r. o. Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích 99 MARLIN, s. r. o. Aktuální otázky sociální politiky 100 MARLIN, s. r. o. Sociální interakce v práci sociálního pracovníka 101 MARLIN, s. r. o. Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 102 MARLIN, s. r. o. Etika v práci sociálního pracovníka 103 MARLIN, s. r. o. Krizová intervence I. 104 MARLIN, s. r. o. Krizová intervence II. 105 MARLIN, s. r. o. Pracovnice (pracovník) v - přímá obslužná činnost 106 Ing. Zdena Hlačíková Sebehodnocení a hodnocení druhých při pracovním výkonu - pro vedoucí pracovníky v 107 Ing. Zdena Hlačíková Efektivní komunikace pro pracovníky v sociálních 108 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. 109 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. Pracovník v sociálních 110 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. Základy psychohygieny a syndrom vyhoření 111 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. Prohloubení komunikačních dovedností v sociálních, změna názvu, změna názvu

14 Příloha č. 3: Doplnění lektorského týmu akreditovaných vzdělávacích programů Č. Název instituce Jméno lektora Číslo akreditace Hodnocení 3P Consulting, s.r.o. Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Jana 1 Tomšová, Bc. Radka Čebišová, Mgr. Aurélia Chábová, Mgr. 2012/0944-PC Šárka Hlisnikovská 3P Consulting, s.r.o. Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Jana 2 Tomšová, Mgr. Šárka 2012/0945-PC Hlisnikovská 3 Centrum pro rozvoj péče o Říčan Pavel, Mgr. duševní zdraví 2009/169-SP 4 Centrum pro rozvoj péče o Říčan Pavel, Mgr. 2011/0173- duševní zdraví /PP 5 Centrum pro rozvoj péče o Říčan Pavel, Mgr. duševní zdraví 2009/169-SP 6 Česká alzheimerovská Bc. Hana Orlíková 2012/0041- společnost 7 Česká asociace Gaudková Šárka, Bc., DiS. 2010/279- pečovatelské služby 8 FM solution, a.s. Doskočilová Blanka, Mgr. 2012/0960-PC 9 Global Line, s.r.o. Mgr. Tereza Palánová, Mgr. Ondřej Palán, Mgr. Hana Tomegová-Mazalová, Bc. Petra 2011/0548-PC Konečná 10 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2011/0988- agentura, o.p.s. 11 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2011/0553- agentura, o.p.s. 12 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2012/0648- agentura, o.p.s. 13 Kvalifikační a personální Mgr. Zuzana Čilová 2012/0909- agentura, o.p.s. 14 Kvalifikační a personální Olga Grygarová, Bc. Petra agentura, o.p.s. Mocionková, DiS 2012/0413-PK 15 Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Bc. Kateřina Jadamusová, DiS, Bc. Aneta Nogawczyková, Mgr. 2012/0413-PK Zuzana Čilová 16 Marlin, s.r.o. PhDr. Kebortová Stanislava 2011/ Marlin, s.r.o. PhDr. Kebortová Stanislava 2009/667-PC 18 Marlin, s.r.o. Vodák Jan Mgr. PhD. 2010/ Marlin, s.r.o. Vodák Jan Mgr. PhD. 2010/ Mgr. Martina Stehlíková - Vedralová Silvie, Bc. Schola Medica 2012/0260-PC/PP 21 Mgr. Martina Stehlíková - Vedralová Silvie, Bc. 2012/0476- Schola Medica PC/SP/PP 22 Občanské sdružení za Stárková Blanka, Mgr. 2012/0969- důstojné stáří 23 Občanské sdružení za Stárková Blanka, Mgr. důstojné stáří 2011/1417-VP 24 Občanské sdružení za Stárková Blanka, Mgr. důstojné stáří 2011/1418-VP 25 Petr Otáhal, s.r.o. JUDr. Roman Vicherek 2010/305-SP 26 PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Bc. Natálie Bernard 2011/ PROFIMA EFFECTIVE, Bc. Iveta Šůstková 2010/396-

15 s.r.o. PROFIMA EFFECTIVE, Bc. Iveta Šůstková /1255-SP/VP s.r.o. REKVAL, s.r.o. Diváková Dana, Ing. 2010/ /PP 30 SANEK, s.r.o. Havlenová Jana, Ing. 2012/1066-VP Sdružení Podané ruce o.s. - Vzdělávací centrum I.E.S. Andrlová Kateřina, PhDr. Pilát Miroslav, PaedDr., Ph.D. 2011/1446-PK Sdružení Podané ruce, o.s. Radovan Voříšek, Ing. 2012/ Slezská diakonie Mgr. Martina Chlápková 2010/0065-PC 34 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0065-PC 35 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0067-PC 36 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0066-PC 37 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0063-PC 38 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0068-PC 39 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0172-PC 40 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0062-PC 41 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2010/0064-PC 42 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/551-SP 43 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/547-SP 44 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/548-SP 45 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/549-SP 46 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/546-SP 47 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/552-SP 48 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/550-SP 49 Slezská diakonie Chlápková Martina, Mgr. 2009/553-SP 50 Sociální služby Chomutov, příspěvková Bc Adéla Hassmannová 2011/0941-PK organizace 51 VIA ALTA a.s. Mgr. Jaroslava Slaná, Mgr. Hana Sobotková 2010/418-PK 52 Vzdělávací centrum pro Mgr. Monika Heczková veřejnou správu ČR, o.p.s. 2009/04-SP 53 Mgr. Jaroslava Slaná - Mgr. Hana Květinská SEDUCA 2012/1178-PK 54 Mgr. Jaroslava Slaná - Josef Tumpach SEDUCA 2012/1178-PK

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) č. Název organizace Název vzdělávacího

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více