Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích"

Transkript

1 Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1

2 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS POPIS KURZŮ Efektivní komunikace s pacientem Manažerské minimum pro sestry ve vedoucí pozici v ošetřovatelském procesu Psychologické aspekty práce zdravotníka Jak zvládat stres v profesi zdravotní sestry VYBRANÉ REFERENCE E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CENOVÁ NABÍDKA KONTAKTY

3 1. Představení nabídky AQE advisors Velmi si vážíme možnosti nabídnout Vám naše služby v oblasti Rozvoje psychologickomanažerských dovedností ve zdravotnických profesích. Jedná se o blok 4 samostatných kurzů pro prezenční formu studia v kombinaci s využitím e- learningového prostředí, které jsou určeny prioritně profesím zdravotních sester, pečovatelek případně zdravotních sester ve vedoucích pozicích. Cílem realizace kurzů je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve zdravotnictví, konkrétně v oblasti dalšího vzdělávání nelékařských pracovníků resp. zdravotních sester, pečovatelek. Tímto krokem dojde ke zvýšení kvalifikační úrovně zdravotnického personálu, ale v konečném důsledku zejména k posílení kvality poskytované zdravotnické péče. Vzdělávání se věnujeme již od roku 2006 a jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva školství. Disponujeme akreditovanými vzdělávacími programy, které vytváříme jak pro svou potřebu, tak pro potřeby našich klientů převážně organizací veřejného sektoru. Zároveň disponujeme týmem zkušených lektorů odborníků, interních školitelů, kteří sami zpracovávají vzdělávací kurzy, jejichž přidanou hodnotou je praktický charakter jejich obsahu, který vychází ze zkušeností těchto zaměstnanců. Níže je specifikována naše nabídka, zahrnující soubor 4 samostatných akreditovaných kurzů. Ke kurzům jsou vytvořeny kompletní podklady ke školení: - Metodika kurzů - Studijní skripta - Pracovní listy - Prezentace v PowerPointu - Testové otázky Z důvodu zajištění komplexního přístupu ke vzdělávání nabízíme pro všechny účastníky školení zajištění přístupů do našeho e-learningového prostředí určeného zdravotníkům ehealth - který obsahuje elektronickou verzi všech vzdělávacích programů včetně závěrečného testování. Děkujeme za možnost nabídnout Vám naše služby a těšíme se na spolupráci. Ing. Jan Obrovský, statutární ředitel AQE advisors, a.s. 3

4 2. Popis kurzů 2.1. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S PACIENTEM Hlavním cílem vzdělávacího programu je vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků v oblasti rozvoje psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích zaměřeného na efektivní komunikaci s pacientem, spočívající v seznámení s pojmem komunikace, komunikačních stylů, komunikací s různými cílovými skupinami, aktivní naslouchání a terapeutický rozhovor. Formy vzdělávání + časová dotace: - Prezenční kurz 8 hodinový - E-learningový kurz - 30 hodinový Stručný obsah kurzu: Modul 1 - Úvod - definice komunikace Komunikační proces Druhy komunikace v ošetřovatelské praxi Správně vedená komunikace s pacientem Modul 2 - Interpersonální komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Modul 3 - Efektivní komunikace ve zdravotnictví Charakteristika efektivní komunikace ve zdravotnictví Základní požadavky nezbytné pro komunikaci Překážky v komunikaci mezi sestrou a pacientem Evalvace, devalvace Modul 4 - Komunikace s nemocnými a s lidmi s postižením Komunikace s dospělým pacientem Komunikace s nemocnými dětmi Komunikace s pacienty - seniory Komunikace s pacienty s mentálním postižením Pacient s tělesným postižením, problematická komunikace Komunikace s klienty psychiatrických onemocnění Komunikace s pacienty s problémovým chováním, komunikace se sociálně problematickým klientem, etické normy při práci sestry Kurz je akreditován u České asociace sester č. akreditace KK/1320/2014. Za absolvování kurzu získá účastník 4 kredity. 4

5 2.2. MANAŽERSKÉ MINIMUM PRO SESTRY VE VEDOUCÍ POZICI V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU Hlavním cílem vzdělávacího programu je vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků v oblasti rozvoje psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích zaměřeného na manažerské dovednosti pro sestry ve vedoucích pozicích spočívající v seznámení s motivačními prvky, zadávání úkolů, podávání zpětné vazby, delegování v praxi a řešení konfliktů na pracovišti. Formy vzdělávání + časová dotace: - Prezenční kurz 8 hodinový - E-learningový kurz - 20 hodinový Stručný obsah: Modul 1 - Úvod do managementu - vymezení základních pojmů Management Management v ošetřovatelství Manažer Manažer ošetřovatelství Modul 2 - Plánování Plánování v ošetřovatelství Poslání, vize a hodnoty oddělení Modul 3 - Organizování Organizování v ošetřovatelství Modul 4 - Personální práce managementu Motivace a hodnocení pracovníků Modul 5 - Vedení lidí Styly řízení Efektivní komunikace Práce v týmech Praktická doporučení pro vedení členů ošetřovatelského týmu Modul 6 - Obtížné situace v každodenní praxi managementu v ošetřovatelství Řešení konfliktů Manipulace Stres Organizační deprese 5

6 Modul 7 - Kontrola a kritika Kontrola a kritika: nepříjemné, avšak nezbytné součásti řízení Konstruktivní a destruktivní kritika Řídící chyby pocházející z dobrých úmyslů Kurz je akreditován u České asociace sester č. akreditace KK/1324/2014. Za absolvování kurzu získá účastník 4 kredity PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRÁCE ZDRAVOTNÍKA Hlavním cílem vzdělávacího programu je vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků v oblasti rozvoje psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích zaměřeného na psychologické aspekty práce zdravotníka spočívající v seznámení s psychologickým výkladem osobnosti, významem temperamentu a motivací v dynamice osobnosti, schopnostmi a jejich využití, psychologickou povahou osobnosti a osobností nemocného. Formy vzdělávání + časová dotace: - Prezenční kurz 8 hodinový - E-learningový kurz - 25 hodinový Stručný obsah: Modul 1 - Úvod Modul 2 - Psychologický výklad osobnosti Vysvětlení základních pojmů Vlohy Schopnosti Motivace Charakter Chyby při poznávání a hodnocení druhých lidí Psychopatické povahy osobnosti Modul 3 - Specifika osobnosti zdravotní sestry a nemocného Specifika osobnosti zdravotní sestry Osobnostní předpoklady výkonu pracovní pozice zdravotní sestra Osobnostní typy zdravotních sester Neadekvátní chování zdravotních sester Specifika osobnosti nemocného Změny v osobnosti nemocného v důsledku nemoci Neadekvátní chování nemocných 6

7 Kurz je akreditován u České asociace sester č. akreditace KK/1322/2014. Za absolvování kurzu získá účastník 4 kredity JAK ZVLÁDAT STRES V PROFESI ZDRAVOTNÍ SESTRY Hlavním cílem vzdělávacího programu je vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků v oblasti rozvoje psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích zaměřeného na zvládání stresu v profesi zdravotní sestry spočívající v seznámení se stresem v životě člověka, psychickou zátěží, významnými stresory, metodami zjišťování příznaků stresu a zvládání stresu, specifiky psychické zátěže v práci zdravotní sestry. Formy vzdělávání + časová dotace: - Prezenční kurz 8 hodinový - E-learningový kurz - 25 hodinový Stručný obsah: Modul 1 - Úvod Modul 2 - Stres v životě člověka Vysvětlení základních pojmů Druhy stresu Příznaky stresu 7

8 Stresory Reakce na stres Metody (strategie) zvládání stresu Relaxační techniky Modul 3 - Stres v profesi zdravotní sestry Jednotlivé typy zátěže v práci zdravotních sester Stresory v práci zdravotní sestry Stres a osobnost zdravotní sestry Specifické stresory na pracovištích zdravotních sester Vztah zdravotní sestra a lékař jako stresor Metody zjišťování příznaků stresu u zdravotních sester Prevence stresu u zdravotních sester Kurz je akreditován u České asociace sester č. akreditace KK/1323/2014. Za absolvování kurzu získá účastník 4 kredity. 8

9 3. Vybrané reference Níže uvádíme vybrané referenční zakázky, jejichž obsahem bylo komplexní zajištění vzdělávání zaměstnanců klientů veřejného sektoru a zdravotnických pracovníků. Úřad práce České republiky generální ředitelství MIKOP Metodika individuální a komplexí práce s klienty ÚPČR (ve fázi realizace) Liberecký kraj Dalším krokem ke kvalitě realizace vzdělávání v oblasti práva a legislativy (ve fázi realizace) Státní úřad inspekce práce - Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci SÚIP ( ) interní projekt AQE advisors, a.s. (ve fázi realizace) Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti ekonomiky a managementu ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací interní projekt AQE advisors, a.s. (ve fázi realizace) Město Valašské Meziříčí: Tvorba vzdělávacích programů a nadstavbové vzdělávání zaměstnanců MÚ Valašské Meziříčí ( ) Jihomoravský kraj: Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje tvorba a akreditace e-learningových programů a zajištění e-learningového a prezenčního vzdělávání zaměstnanců JMK ( ) Fond dalšího vzdělávání: Tvorba specifických vzdělávacích kurzů - Real APZ (2013) Statutární město Frýdek Místek: Zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Frýdku Místku ( ) Statutární město Havířov Pojďme se vzdělávat vzdělávání zaměstnanců MMH ( ) Město Nový Jičín: Vzdělávání zaměstnanců Města Nový Jičín v oblasti Řízení lidských zdrojů ( ) Město Uherský Brod: Rozvoj akreditovaného vzdělávání Města Uherský Brod ( ) 9

10 4. E-learningové vzdělávání Z důvodu komplexního přístupu ke vzdělávání a možnosti zajištění samostudia po skončení prezenčních seminářů nabízíme kurzy rovněž v e-learningové podobě prostřednictvím našeho portálu Každý kurz je absolvován online prostřednictvím internetu a je také možné vytisknout si kurz v podobě PDF skript a studovat prakticky kdekoli. Kurzy obsahují řadu praktických příkladů, souvisejících odkazů, rozšiřující literatury a možnosti konzultace s tutory. Kurz je ukončen závěrečným testem, který ověří úroveň znalostí účastníků. Po absolvování kurzu obdrží všichni úspěšní absolventi Certifikát. Výhody e-learningového vzdělávání eheath snížení finančních nákladů (pořízení hromadné licence), individuální forma studia (podporuje samostatnost zaměstnanců), časová flexibilita pro zaměstnance (možnost absolvovat e-learningu doma, v práci), možnost sledování úspěšnosti absolventů jejich vedoucími a report výsledků vedení organizace (propojení s informačním systémem organizace), uživatelská podpora ze strany dodavatele (on-line konzultace), možnost pracovat s moderními IT, možnost opakování neúspěšných testů, minimální stres při finálních testech, minimální požadavky na technické vybavení (prohlížeč webových stránek), 10

11 uživatelská nenáročnost (intuitivní ovládání vyžadující minimální IT zdatnost). 11

12 5. Cenová nabídka Cena za realizaci 1 dne školení v sídle objednatele je Kč bez DPH. Počet účastníků školení si určuje objednatel, doporučujeme do 20 osob. Cena kurzu zahrnuje: - zajištění prezenčního školení v sídle objednatele, - profesionálního lektora, - tištěné materiály pro všechny účastníky školení, - certifikáty o absolvování kurzu 4 kredity, - přístup do e-learningového portálu, kde účastníci prezenčního kurzu obdrží přístupové údaje. V případě úspěšného absolvování e-learningu obdrží účastníci certifikát (4 kredity). 12

13 6. Kontakty AQE advisors, a.s. Tř. Kpt. Jaroše Brno IČ: Mgr. Lucie Kratochvílová Telefon:

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. zpracovala projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče, na který získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více