Pomáháme učitelům odborně růst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáháme učitelům odborně růst"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola Kroměříž Sborník ke konferenci Pomáháme učitelům odborně růst Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách. CZ.1.07/1.3.00/

2 Obsah Úvodní slovo PaedDr. Petr Navrátil...3 Mgr. Miloš Malý...4 Zkušenosti s realizací projektu OP VK PhDr. Ludmila Hanáková...5 Nabídka vzdělávacích programů pro učitele odborných předmětů od září 2014 Mgr. Michaela Karafiátová...8 Manažerský vzdělávací program pro SZŠ Kroměříž Mgr. Magdalena Valášková...11 Potřeba psychosociální podpory u studentů zdravotnických škol PhDr. Lukáš Humpl...13 Zkušenosti s mezinárodní spoluprací školy PhDr. Dagmar Sitná, Ph.D...16 Využití principů a metod rozvoje kritického myšlení v podmínkách SŠ Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D Akreditace MŠMT Mgr. Martina Bílková...24 Aplikace etické výchovy do ŠVP zdravotnických škol Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D Aktuálně z oblasti odborného vzdělávání PaedDr. Josef Rydlo...29 Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví Mgr. Alena Šmídová...31 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PaedDr. Josef Rydlo...35 Spolupráce FNUSA a SZŠ v rámci dotačních programů EU příklady dobré praxe Mgr. Jana Zvěřinová...38 Právní problematika zabezpečení odb. výuky na SZŠ souběh pracovních úvazků Mgr. Anna Šturmová...42 Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání Mgr. Zuzana Tomčíková...45 Autorský zákon použití děl jiných autorů ve výuce Mgr. Anna Šturmová, Mgr. Zuzana Tomčíková...48 Trénování paměti seniorů Mgr. Pavlína Hrdinová...50 Bazální stimulace Mgr. Kateřina Žvátorová...55 Metodické listyx

3 Je pro mě velkou ctí převzít záštitu nad konferencí Pomáháme učitelům odborně růst, která je završením tříletého projektu Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách. Díky tomuto projektu spolufinancovanému z ESF, který realizovala Střední zdravotnická škola Kroměříž, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj, bylo vzděláno přibližně 140 pedagogů z 5 krajů České republiky. Dále bylo vytvořeno a pilotně ověřeno 7 vzdělávacích programů, včetně programu manažerského. Na tomto místě bych především rád poděkoval všem, kteří se na realizaci projektu i závěrečné konferenci podíleli. Jsem přesvědčen, že závěrečná konference potvrdila, že projekt Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách přinesl učitelům odborných předmětů na středních zdravotnických školách hodně podnětů pro jejich další odborný růst. PaedDr. Petr Navrátil, radní Zlínského kraje pro školství, mládež a sport 3

4 Jsem potěšen, že učitelé Střední zdravotnické školy Kroměříž vyvíjejí aktivity v oblasti odborného vzdělávání a zabývají se touto problematikou i v celostátním měřítku. Jako člen školské rady znám a sleduji činnost školy, její nové či tradiční aktivity a činnost pro občany našeho regionu. Konání významné akce i vysoko nad rámec regionu je dalším dokladem snahy této školy vidět a řešit vše aktuální související se zdravotnickým školstvím. Konferencí se završil tříletý projekt o dalším vzdělávání učitelů odborných předmětů. Mnoho aktuálně vzdělaných učitelů a nově vytvořené vzdělávací programy včetně provedené pilotáže dokazují připravenost školy řešit odbornou výuku co nejmoderněji a nejefektivněji. Spolupráce s ostatními školami je pak samozřejmostí. Konference o odborném vzdělávání byla jedinečnou příležitostí k setkání odborné pedagogické veřejnosti s vybranými odborníky aktuálního zaměření a rovněž se zástupci stěžejních ministerstev pro oblast zdravotnického školství, MŠMT a MZ. Věřím, že všichni účastníci jednání si odnesli co nejvíc informací a vzájemně vyměněných zkušeností, že strávili příjemné odpočinkové chvíle v pěkném prostředí a společně načerpali mnoho sil pro každodenní náročnou a zodpovědnou práci. Mgr. Miloš Malý, senátor PČR 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 První zmínky o Bazální stimulaci najdeme v 70. letech minulého století v německém městě Landstuhl v Rehabilitačním centru pro těžce tělesně a mentálně postižené děti. Německý speciální pedagog profesor Andreas Fröhlich poukázal na to, že i přes velká omezení pohybových a komunikačních možností těchto dětí, je s nimi možné komunikovat. A to na bázi základního (bazálního) vnímání. Toto vnímání nám umožňují naše smysly, které máme všichni, a mezi které patří zrak, sluch, čich, chuť a hmat. V průběhu dalších let se tento koncept dostal i do péče o pacienty v nemocnicích, a to díky profesorce Christel Biensteinové, která pracovala jako sestra na oddělení intenzivní péče. Tak jako využití Bazální stimulace pomáhalo v péči o těžce postižené děti, tak ona začala tento koncept používat i v péči o pacienty v kritickém stavu, kteří během okamžiku ztratili schopnost vnímat a komunikovat z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu. Během těhotenství roste nový člověk a připravuje se na život v našem světě. Na svět ale přichází novorozenec jako velmi nezralý. V průběhu dnů, měsíců a roků dochází k postupnému dozrávání celého organismu. Nejvíce změn nastává v naší centrální nervové soustavě, v našem mozku. Pro jeho správný vývoj a dozrávání je nutný neustálý přísun podnětů a stimulů, které jsou získávány z vlastního těla a okolního prostředí. Fungování našeho mozku se tím zlepšuje a náš organismus je schopný adekvátně reagovat na změny ve vnějším i vnitřním prostředí. V případě, že je z nějakého důvodu přísun těchto podnětů omezený nebo zastavený, ať už z důvodu onemocnění, poruchy pohybu, na stimuly chudého okolního prostředí nebo mentálního postižení, dochází k porušení správného vývoje mozku a tvorby mozkových spojení, tzv. aborizace. Tyto změny v centrální nervové soustavě označujeme jako mozkovou plasticitu. Schopnost mozku, přizpůsobit se aktuálním situacím a zkušenostem, je nejvíce patrná v časném období života, v dětství. Tuto schopnost si mozek ale zachovává v průběhu celého života, i když už ne v tak velké míře. Bazální stimulace je konceptem pedagogicko ošetřovatelským. Podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem člověka, kterému je péče poskytována. Bazální stimulace se vyznačuje celistvou a hlavně vysoce lidskou péčí. Nedílnou součástí je také integrace (zapojení) rodiny a příbuzných do péče a práce s biografií, informacemi ze života pacienta nebo klienta. Základním principem Bazální stimulace je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nejbližším okolím, okolním světem a navázání potřebné komunikace. Komunikace je jedním ze základních znaků lidského chování. Komunikace na základě našich smyslů je vrozenou schopností každého z nás a rozvíjí se již během nitroděložního vývoje v těhotenství. Mezi nejranější formy komunikace mezi matkou a dítětem v děloze je komunikace somatická (tělesná), vestibulární (schopnost vnímat pohyb a uvědomovat si polohu a pozici těla) a vibrační (přenos informací do hlubších struktur). Díky těmto třem základním druhům vnímání vzniká primárně pocit jistoty. Proto prvky stimulace somatické, vestibulární a vibrační patří mezi základní prvky v poskytované péči. Nástavbovými prvky, pracující s našimi smysly jsou stimulace optická (zraková), auditivní (sluchová), taktilně haptická (hmatová) olfaktorická (čichová) a orální (chuťová). Naše smyslové vnímání hraje v našem životě nezastupitelnou roli a smysly nás provázejí po celý život. Bazální stimulace je koncept, který jedince podporuje v základních rovinách vnímání pomocí našich smyslů. Pro správný vývoj je tedy dostatečné množství podnětů působících na naše smysly velmi důležité. Náš mozek díky opakovaným zkušenostem vytváří paměťové stopy v různých částech našeho mozku. S těmito paměťovými stopami pak pomocí cílené, přesné a velmi individuální stimulaci pracujeme, podporujeme mozek v jeho schopnosti plasticky se měnit a přizpůsobovat se nové situaci a hledáme cesty k obnově některých ztracených funkcí, které tímto znovu reaktivujeme. Možnosti využití Bazální stimulace jsou téměř neomezené. Pomáhá v péči o nemocné i zdravé. Lze ji využít v práci s dětmi i dospělými. Rovněž také v oborech zdravotní péče jako jsou neonatologie (péče o předčasně narozené děti), intenzivní medicína (péče o pacienty se selháváním životních funkcí), geriatrie (péče o pacienty seniorského věku) nebo rehabilitace. V sociálních službách pak v péči o klienty v seniorském věku, klienty s tělesným hendikepem nebo mentálním postižením. Mgr. Kateřina Žvátorová 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I.

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením 213 215 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214 AUTORSKÝ

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY KVALITA VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU U OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Moulisová Sociální péče, obor

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí

Více