Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Biografie * Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966 mgr., 1977 PhD. Odborná asistentka, ředitelka nemocnice a profesorka na Boston College of Nursing 1985 habilitace z klinické neurologie Členka Americké akademie věd, členka NANDA a Světové organizace žen

3 Vývoj modelu Během praxe registrovala schopnost dětí přizpůsobit se změnám Základ modelu tvořila během studií 1970 model využíván jako pilotní projekt mgr. studijního programu The Roy Adaptation Model Další léta výzkumná pozorování a tvorba teoretické báze

4 Metaparadigma modelu 1 Osoba Bio-psycho-sociální tvor v interakci neustále měnícího se prostředí. Reaguje na podněty vnějšího i vnitřního prostředí Celek ze subsystémů Jedinec = adaptační systém s vnitřními procesy (4 adaptační oblasti) příjemce oš. péče Prostředí Tvoří podmínky, okolnosti, vlivy a situace působí na vývoj a chování jedince x skupiny

5 Metaparadigma modelu 2 Změna prostředí působí na schopnost adaptovat se Faktory prostředí velké, malé, negativní, pozitivní Změna prostředí více energie stran jedince pro adaptaci Podněty prostředí = stimuly (fokální, kontextuální, reziduální) jádro zacílení oš. péče Zdraví Výsledek úspěšné adaptace na stimuly z prostředí Nefunkčnost mechanismu adaptace nemoc

6 Metaparadigma modelu 3 Adaptace na stimuly = připravenost na reagování na další podstata zdraví a léčení Ošetřovatelství Věda o nemocničním ošetřování + praktická disciplína Klasifikuje a spojuje procesy, hledá cesty pozitivního ovlivnění zdr. stavu lidí Cílem je pomoc jedincům ve zdraví i nemoci k adaptivním odpovědím na stimuly

7 Koncepční model 1 Teoretická východiska: Humanistická filozofie Holismus Práce Maslowa Sociální interakční teorie Adaptační teorie Helsona Předpoklady Příjemce OŠE jedinec, skupina... je to holistický adaptivní systém Lidé živé systémy se stálou interakcí s prostředím

8 Koncepční model 2 Systém skupina jednotek spojených v celek Prostředí a lidé otevřené systémy, vyměňují energii, informace Stále se měnící prostředí jedinec se musí neustále přizpůsobovat podnětům Prostředí tvoří podmínky pro vývoj a chování. Změna prostředí = třeba energie pro adaptaci na změnu Hlavní jednotky: Cíl OŠE adaptace ve zdraví i nemoci v každé oblasti (4) N bio-psycho-sociální bytost v interakci s prostředím

9 Koncepční model 3 Role S podpora procesů adaptace a adaptivního chování Zdroj potíží neefektivní adaptace Ohnisko zásahu stimuly (fokální, kontextuální, reziduální) Způsob zásahu manipulace se stimuly, zvyšování, snižování, udržování Důsledky adaptivní odpověď

10 Koncepce modelu 1 Adaptace Proces přizpůsobení se změnám prostředí (vysílá stimuly) Pozitivní adaptace jedinec reaguje pozitivně na změny prostředí Pozitivní adaptace podporuje fyzickou, psychickou a sociální integritu Negativní adaptace neefektivní reakce na změny změna celistvosti jedince

11 Koncepce modelu 2 Stimuly Podněty z vnějšího i vnitřního prostředí adaptivní odpověď Důležité jsou druhy stimulů a adaptační úroveň Stimuly: Fokální (ohniskový, centrální) působí aktuálně v určitém momentu okamžitá reakce. Působí nejsilněji, urychluje adaptivní chování Kontextuální náhodně působící v době vlivu fokálního stimulu, má k němu vztah. Vztahuje se na okolnosti působení fokálního stimulu

12 Koncepce modelu 3 Reziduální z osobnostní oblasti jedince (postoje, vlastnosti, názory ) stálého charakteru Adaptační niveau (úroveň): Rozsah adaptivních reakcí, je individuální ( normální chování ) Stimuly překročí hranici adaptační zóny (individuální) neefektivní (neadaptivní) reakce porušená integrita Reakce na stimuly: Adaptivní nepřesáhne adaptační úroveň, podporuje jeho integritu, růst, vývoj Neefektivní přesáhne adaptační úroveň, vede k poruše integrity jedince

13 Koncepce modelu 4 Adaptační systém jedince: Primární subsystém: (kontrolní) Naučené + zděděné mechanismy kontroly, překonávání situace Regulátor reaguje na stimuly pomocí reakcí autonomních, chemických a endokrinních Kognátor reaguje na stimuly pomocí vyšší nervové činnosti (paměť, učení...), reakce emočního typu Efektorový subsystém: (sekundární) Převede reakce do 4 adaptačních oblastí (mody):

14 Koncepce modelu 5 Fyziologická oblast reakce spojené s tělem - dýchání, oběh, výživa, hydratace, vylučování, aktivita, odpočinek, spánek, FF, smysly, TT Sebepojetí fyzikální, osobnostní, interpersonální složka Rolová funkce identifikace a zvládání rolí Vzájemná závislost vzájemná závislost x nezávislost během interpersonálních vztahů 2 a více osob

15 Obsah modelu Jedinec = integrovaný celek ve stálé integraci s prostředím. Přizpůsobení se ovlivňuje síla podnětu, adaptační úroveň Stimul přesáhne adaptační úroveň neefektivní chování a maladaptace Neefektivní adaptace = maladaptace ve všech 4 modech Úloha S identifikace maladaptivního chování a stimuly k němu vedoucí následně N pomoci adekvátně reagovat

16 Adaptivní systém jedince (Pavlíková, 2005)

17 Rolový strom listy terciální role dočasná (např. člen komise, P/K) větve sekundární role relativně trvalá, vybraná role (např. lékař, sestra) kmen primární role souvisí s věkem a pohlavím (např. starý muž), relativně trvalá, daná role (Pavlíková, 2005)

18 Grafické znázornění modelu všechny ošetřovatelské činnosti jsou zaměřené na podporování v období zdraví adaptací jedince během choroby fyziologická oblast sebekoncepce sebepojetí rolová funkce vzájemná závislost

19 Zdroj Pavlíková, S. Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí definovat potřeby jednice, rodiny i komunity. Studenti umí vyhledat deficity v saturaci

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Lucie Sikorová. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

Lucie Sikorová. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu Lucie Sikorová Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu Poděkování Děkuji za spolupráci, rady, připomínky k textu a podporu při tvorbě publikace svým kolegům a kolegyním z Ústavu ošetřovatelství a porodní

Více

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II komunikace etika člověk, jeho motivace a potřeby paliativní péče transkulturní ošetřovatelství výchova ke zdraví Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 0 LIDSKÉ POTŘEBY VE ZDRAVÍ

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová Sociální aspekty seniorského věku Bc. Milena Kánovičová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stářím a problémy seniorského věku. Cílem práce je analyzovat sociální aspekty seniorského

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více