KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30"

Transkript

1 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro kruhové vzduchotechnické potrubí, kde se jako hlavní protipožární izolant uplatňují minerální izolační pásy LMF 10 AluR. Pro požární odolnost EI 30 se používají pásy v jedné vrstvě o tloušťce min. 40 mm, tyto se ke stěnám potrubí přichytávají prostřednictvím navařovacích trnů. Pro správnou montáž a následné uplatnění systému je třeba realizační firmu zaškolit odborným zástupcem výrobce izolace KNAUF INSULATION. POŽADAVKY NA POTRUBÍ: Protipožární izolaci lze použít pro svislé i vodorovné kruhové vzduchotechnické potrubí. Pro požární odolnost EI 30 musí být potrubí maximálně vzduchotěsné. Jednotlivé části potrubí se spojují přírubami, jež jsou vzájemně sešroubovány. Mezi jednotlivé příruby je třeba po celém obvodu nanést vysokoteplotní tmel. POŽADAVKY NA IZOLACI IZOLAČNÍ MATERIÁL: Pro protipožární izolaci vzduchotechnického kruhového potrubí a dosažení požární odolnosti EI 30 je nutné použít LMF 10 AluR o tloušťce min. 40 mm. Izolace je dodávána ve tvaru pásů o rozměrech x mm. Na potrubí se jednotlivé pásy sesazují těsně k sobě tak, aby mezi nimi nevznikaly netěsnosti. Vyztužená fólie na povrchu izolačního pásu musí být o 100 mm delší než délka samotného izolantu, aby bylo dosaženo dostatečného přeložení a těsného spoje izolace (izolaci z přesahující části fólie jednoduše odtrhneme). Spoje jednotlivých pásů nesmějí být v místě přírub, jednotlivé příruby musejí být překryty stejnou tloušťkou izolace jako potrubí (samotné místo se po celém obvodu proloží ještě 150 mm širokým pásem izolace o tloušťce min. 30 mm). Spoje jednotlivých pásů a jejich volné hrany se přelepují jednostrannou hliníkovou páskou.

2 Technické vlastnosti KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 Popis charakteristika Jednotka Požární odolnost EI 30 POTRUBÍ Maximální průměr potrubí mm 1000 Spoje přírub - šroubový spoj Minimální tloušťka izolace nad přírubou mm 40 Těsnění přírub vysokoteplotním tmelem - povinné IZOLACE Tloušťka izolace LMF 10 AluR mm 40 Počet vrstev izolace - 1 Přelepení styků izolačních desek AL páskou - povinné KOTVENÍ IZOLACE Maximální vzdálenost navařovacích trnů mm 300 Maximální vzdálenost trnů od okrajů pásu mm 100 Minimální počet navařovacích trnů ks/m2 11 PROSTUP POŽÁRNĚ DĚLICÍ STĚNOU Tloušťka doplněné izolace LMF 10 AluR mm 40 Šířka těsnicího pásu po obvodu mm 150 Maximální rozteč kotevních trnů v ucpávce mm 300 Umístění spojovací příruby do stěny - povinné KOTVENÍ IZOLACE: Jednotlivé pásy izolace se k potrubí kotví za pomoci navařovacích trnů HNT C izolované s talířovou hlavičkou o průměru min. 30 mm a délkou hrotu min. 38 mm (u izolace o tloušťce 40 mm). Na čtvereční metr potrubí je třeba použít min. 11 trnů, rozteč mezi jednotlivými trny je 300 mm a maximální vzdálenost trnu od okraje pásu je 100 mm. PROSTUP POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLICÍSTĚNU: Při prostupu potrubí přes požárně dělicí stěnu je potřebné, aby v tomto místě byla umístěna příruba spojující dvě části potrubí. Izolační pásy musejí procházet přes otvor společně s potrubím a musejí těsně vyplňovat celý prostor prostupu stěnou. Prostup je z obou stran opatřen těsnicí ucpávkou, která je tvořena pásy izolace ze stejného materiálu jako ostatní izolace, o tloušťce 40 mm a šířce minimálně 150 mm. Pásy jsou k potrubí připevněny navařovacími trny, jež mají délku hrotu min. 80 mm, vzdálenost mezi trny nesmí být větší než 300 mm. Ucpávka se řeší stejně u svislého i vodorovného potrubí. POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: Systém KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 pro vodorovné a svislé kruhové potrubí byl zkoušen dle zkušební metody uváděné v STN EN 1366 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií, časť 1. Vzduchotechnické potrubia /ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací Část 1: Vzduchotechnická potrubí/. Tyto zkoušky byly provedeny společností FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registračním číslem SK01, se sídlem: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovenská republika. Číslo zkušebního protokolu FIRES-FR AUNS. Na požádání lze zaslat protokol o klasifikaci požární odolnosti č.: FIRES-CR AURS

3 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 60 EI 60 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE PRAVOÚHLÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro pravoúhlé vzduchotechnické potrubí, kde se jako hlavní protipožární izolant uplatňují minerální izolační desky HTB 550 AluR. Pro požární odolnost EI 60 se používají desky v jedné vrstvě o tloušťce 60 mm, tyto desky se k stěnám potrubí přichytávají prostřednictvím navařovacích trnů. Pro správnou montáž a následné uplatnění systému je třeba realizační firmu zaškolit odborným zástupcem výrobce izolace KNAUF INSULATION. POŽADAVKY NA POTRUBÍ: Protipožární izolaci lze použít pro svislé i vodorovné pravoúhlé vzduchotechnické potrubí. Pro požární odolnost EI 60 musí být potrubí maximálně vzduchotěsné. Jednotlivé části potrubí se spojují přírubami, jež jsou mezi sebou propojeny šroubovými svorkami, tzv. C-lištami, mezi jednotlivé příruby je třeba po celém obvodu nanést vysokoteplotní tmel. POŽADAVKY NA IZOLACI IZOLAČNÍ MATERIÁL: Pro protipožární izolaci vzduchotechnického hranatého potrubí a dosažení požární odolnosti EI 60 je nutné použít HTB 550 AluR o tloušťce min. 60 mm. Izolace je dodávána ve tvaru desek o rozměrech x 500 mm. Na potrubí se jednotlivé desky sesazují těsně k sobě tak, aby mezi nimi nevznikaly netěsnosti. Spoje jednotlivých desek nesmějí být v místě přírub, jednotlivé příruby musejí být překryty stejnou tloušťkou izolace jako potrubí s tím, že se do izolace vyřízne žlábek pro těsné dosednutí izolace k přírubě a samotné místo se po celém obvodu přeloží ještě 150 mm širokým pásem izolace o tloušťce min. 30 mm. Spoje jednotlivých desek a jejich volné hrany se přelepují jednostrannou hliníkovou páskou.

4 Technické vlastnosti KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 60 EI 60 Popis charakteristika Jednotka Požární odolnost EI 60 POTRUBÍ Maximální průměr potrubí mm x Spoje přírub - C-lišty Minimální tloušťka izolace nad přírubou mm 60 Těsnění přírub vysokoteplotním tmelem - povinné IZOLACE Tloušťka izolace HTB 550 AluR mm 60 Počet vrstev izolace - 1 Přelepení styků izolačních desek AL páskou - povinné KOTVENÍ IZOLACE Maximální vzdálenost navařovacích trnů mm 200 Maximální vzdálenost trnů od okrajů pásu mm 100 PROSTUP POŽÁRNĚ DĚLICÍ STĚNOU Tloušťka doplněné izolace HTB 550 AluR mm 60 Šířka těsnicího pásu po obvodu mm 250 Maximální rozteč kotevních trnů v ucpávce mm 150 Umístění spojovací příruby do stěny - povinné KOTVENÍ IZOLACE: Jednotlivé pásy izolace se k potrubí kotví za pomoci navařovacích trnů HNT C izolované s talířovou hlavičkou o průměru min. 30 mm a délkou hrotu min. 58 mm (u izolace o tloušťce 60 mm). Maximální rozteč mezi jednotlivými trny je 200 mm, maximální vzdálenost trnu od okraje pásu je 100 mm. PROSTUP POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLICÍSTĚNU: Při prostupu potrubí přes požárně dělicí stěnu je potřebné, aby byla v tomto místě umístněna příruba spojující dvě části potrubí. Izolační pásy musejí přecházet přes otvor společně s potrubím a musejí těsně vyplňovat celý prostor prostupu stěnou. Prostup je z obou stran opatřen těsnicí ucpávkou sestávající z pásů izolace ze stejného materiálu jako ostatní izolace, o tloušťce 60 mm a šířce minimálně 250 mm. Pásy jsou k potrubí připevněny navařovacími trny s délkou hrotu min 120 mm, vzdálenost mezi trny nesmí být větší než 150 mm. Ucpávka se řeší stejně u svislého i vodorovného potrubí. POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: Systém KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 60 pro vodorovné a svislé hranaté potrubí byl zkoušen dle zkušební metody, uváděné v STN EN 1366, Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií časť 1. Vzduchotechnické potrubia /ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací Část 1: Vzduchotechnická potrubí/. Tyto zkoušky byly provedeny společností FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registračním číslem SK01, se sídlem: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovenská republika. Číslo zkušebního protokolu FI- RES-FR AUNS. Na požádání lze zaslat protokol o klasifikaci požární odolnosti č.: FIRES-JR NURS.

5 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 45 EI 45 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE PRAVOÚHLÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro pravoúhlé vzduchotechnické potrubí, kde se jako hlavní protipožární izolant uplatňují minerální izolační desky HTB 550 AluR. Pro požární odolnost EI 45 se používají desky v jedné vrstvě o tloušťce 40 mm, tyto desky se k stěnám potrubí přichytávají prostřednictvím navařovacích trnů. Pro správnou montáž a následné uplatnění systému je třeba realizační firmu zaškolit odborným zástupcem výrobce izolace KNAUF INSULATION. POŽADAVKY NA POTRUBÍ: Protipožární izolaci lze použít pro svislé i vodorovné pravoúhlé vzduchotechnické potrubí. Pro požární odolnost EI 45 musí být potrubí maximálně vzduchotěsné. Jednotlivé části potrubí se spojují přírubami, jež jsou mezi sebou propojeny šroubovými svorkami, tzv. C-lištami, mezi jednotlivé příruby je třeba po celém obvodu nanést vysokoteplotní tmel. POŽADAVKY NA IZOLACI IZOLAČNÍ MATERIÁL: Pro protipožární izolaci vzduchotechnického hranatého potrubí a dosažení požární odolnosti EI 45 je nutné použít HTB 550 AluR o tloušťce min. 40 mm. Izolace je dodávána ve tvaru desek o rozměrech x 500 mm. Na potrubí se jednotlivé desky sesazují těsně k sobě tak, aby mezi nimi nevznikaly netěsnosti. Spoje jednotlivých desek nesmějí být v místě přírub, jednotlivé příruby musejí být překryty stejnou tloušťkou izolace jako potrubí s tím, že se do izolace vyřízne žlábek pro těsné dosednutí izolace k přírubě a samotné místo se po celém obvodu přeloží ještě 150 mm širokým pásem izolace o tloušťce min. 30 mm. Spoje jednotlivých desek a jejich volné hrany se přelepují jednostrannou hliníkovou páskou.

6 Technické vlastnosti KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 45 EI 45 Popis charakteristika Jednotka Požární odolnost EI 45 POTRUBÍ Maximální průměr potrubí mm x Spoje přírub - C-lišty Minimální tloušťka izolace nad přírubou mm 40 Těsnění přírub vysokoteplotním tmelem - povinné IZOLACE Tloušťka izolace HTB 550 AluR mm 40 Počet vrstev izolace - 1 Přelepení styků izolačních desek AL páskou - povinné KOTVENÍ IZOLACE Maximální vzdálenost navařovacích trnů mm 300 Maximální vzdálenost trnů od okrajů pásu mm 100 PROSTUP POŽÁRNĚ DĚLICÍ STĚNOU Tloušťka doplněné izolace HTB 550 AluR mm 40 Šířka těsnicího pásu po obvodu mm 150 Maximální rozteč kotevních trnů v ucpávce mm 150 Umístění spojovací příruby do stěny - povinné KOTVENÍ IZOLACE: Jednotlivé pásy izolace se k potrubí kotví za pomoci navařovacích trnů HNT C izolované s talířovou hlavičkou o průměru min. 30 mm a délkou hrotu min. 38 mm (u izolace o tloušťce 40 mm). Maximální rozteč mezi jednotlivými trny je 300 mm, maximální vzdálenost trnu od okraje pásu je 100 mm. PROSTUP POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLICÍSTĚNU: Při prostupu potrubí přes požárně dělicí stěnu je potřebné, aby byla v tomto místě umístněna příruba spojující dvě části potrubí. Izolační pásy musejí přecházet přes otvor společně s potrubím a musejí těsně vyplňovat celý prostor prostupu stěnou. Prostup je z obou stran opatřen těsnicí ucpávkou sestávající z pásů izolace ze stejného materiálu jako ostatní izolace, o tloušťce 40 mm a šířce minimálně 150 mm. Pásy jsou k potrubí připevněny navařovacími trny s délkou hrotu min 80 mm, vzdálenost mezi trny nesmí být větší než 150 mm. Ucpávka se řeší stejně u svislého i vodorovného potrubí. POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: Systém KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 45 pro vodorovné a svislé hranaté potrubí byl zkoušen dle zkušební metody, uváděné v STN EN 1366, Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií časť 1. Vzduchotechnické potrubia /ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací Část 1: Vzduchotechnická potrubí/. Tyto zkoušky byly provedeny společností FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registračním číslem SK01, se sídlem: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovenská republika. Číslo zkušebního protokolu FI- RES-FR AUNS (vodorovné vzduchotechnické potrubí) a FIRES-FR AUNS (svislé vzduchotechnické potrubí). Na požádání lze zaslat protokol o klasifikaci požární odolnosti č.: FIRES-CR AURS.

7 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE PRAVOÚHLÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro pravoúhlé vzduchotechnické potrubí, kde se jako hlavní protipožární izolant uplatňují minerální izolační desky HTB 550 AluR. Pro požární odolnost EI 30 se používají desky v jedné vrstvě o tloušťce 40 mm, tyto desky se k stěnám potrubí přichytávají prostřednictvím navařovacích trnů. Pro správnou montáž a následné uplatnění systému je třeba realizační firmu zaškolit odborným zástupcem výrobce izolace KNAUF INSULATION. POŽADAVKY NA POTRUBÍ: Protipožární izolaci lze použít pro svislé i vodorovné pravoúhlé vzduchotechnické potrubí. Pro požární odolnost EI 30 musí být potrubí maximálně vzduchotěsné. Jednotlivé části potrubí se spojují přírubami, jež jsou mezi sebou propojeny šroubovými svorkami, tzv. C-lištami, mezi jednotlivé příruby je třeba po celém obvodu nanést vysokoteplotní tmel. POŽADAVKY NA IZOLACI IZOLAČNÍ MATERIÁL: Pro protipožární izolaci vzduchotechnického hranatého potrubí a dosažení požární odolnosti EI 30 je nutné použít HTB 550 AluR o tloušťce min. 40 mm. Izolace je dodávána ve tvaru desek o rozměrech x 500 mm. Na potrubí se jednotlivé desky sesazují těsně k sobě tak, aby mezi nimi nevznikaly netěsnosti. Spoje jednotlivých desek nesmějí být v místě přírub, jednotlivé příruby musejí být překryty stejnou tloušťkou izolace jako potrubí s tím, že se do izolace vyřízne žlábek pro těsné dosednutí izolace k přírubě a samotné místo se po celém obvodu přeloží ještě 150 mm širokým pásem izolace o tloušťce min. 30 mm. Spoje jednotlivých desek a jejich volné hrany se přelepují jednostrannou hliníkovou páskou.

8 Technické vlastnosti KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 Popis charakteristika Jednotka Požární odolnost EI 30 POTRUBÍ Maximální průměr potrubí mm x Spoje přírub - C-lišty Minimální tloušťka izolace nad přírubou mm 40 Těsnění přírub vysokoteplotním tmelem - povinné IZOLACE Tloušťka izolace HTB 550 AluR mm 40 Počet vrstev izolace - 1 Přelepení styků izolačních desek AL páskou - povinné KOTVENÍ IZOLACE Maximální vzdálenost navařovacích trnů mm 300 Maximální vzdálenost trnů od okrajů pásu mm 100 PROSTUP POŽÁRNĚ DĚLICÍ STĚNOU Tloušťka doplněné izolace HTB 550 AluR mm 40 Šířka těsnicího pásu po obvodu mm 150 Maximální rozteč kotevních trnů v ucpávce mm 150 Umístění spojovací příruby do stěny - povinné KOTVENÍ IZOLACE: Jednotlivé pásy izolace se k potrubí kotví za pomoci navařovacích trnů HNT C izolované s talířovou hlavičkou o průměru min. 30 mm a délkou hrotu min. 38 mm (u izolace o tloušťce 40 mm). Maximální rozteč mezi jednotlivými trny je 300 mm, maximální vzdálenost trnu od okraje pásu je 100 mm. PROSTUP POTRUBÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLICÍSTĚNU: Při prostupu potrubí přes požárně dělicí stěnu je potřebné, aby byla v tomto místě umístněna příruba spojující dvě části potrubí. Izolační pásy musejí přecházet přes otvor společně s potrubím a musejí těsně vyplňovat celý prostor prostupu stěnou. Prostup je z obou stran opatřen těsnicí ucpávkou sestávající z pásů izolace ze stejného materiálu jako ostatní izolace, o tloušťce 40 mm a šířce minimálně 150 mm. Pásy jsou k potrubí připevněny navařovacími trny s délkou hrotu min 80 mm, vzdálenost mezi trny nesmí být větší než 150 mm. Ucpávka se řeší stejně u svislého i vodorovného potrubí. POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: Systém KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30, 45 pro vodorovné a svislé hranaté potrubí byl zkoušen dle zkušební metody, uváděné v STN EN 1366, Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií časť 1. Vzduchotechnické potrubia /ČSN EN Zkoušení požární odolnosti provozních instalací Část 1: Vzduchotechnická potrubí/. Tyto zkoušky byly provedeny společností FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registračním číslem SK01, se sídlem: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovenská republika. Číslo zkušebního protokolu FI- RES-FR AUNS (vodorovné vzduchotechnické potrubí) a FIRES-FR AUNS (svislé vzduchotechnické potrubí). Na požádání lze zaslat protokol o klasifikaci požární odolnosti č.: FIRES-CR AURS.

SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY. vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře

SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY. vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře Červen 03 Charakteristika systému Systém protipožární ochrany potrubí FIRESTOP je určen pro čtyřhranné vzduchotechnické

Více

Ceník CZ březen 2010 Ceník technických izolací

Ceník CZ březen 2010 Ceník technických izolací Ceník CZ březen 010 Ceník technických izolací Platnost od 1. 9. 009 Technické izolace rolované výrobky LMF AluR (NOBASIL LSP 35), LMF 5 AluR (NOBASIL LSP 50), LMF 10 AluR (NOBASIL LSP 65), LMF 15 AluR

Více

Ceník CZ červenec 2014

Ceník CZ červenec 2014 Ceník CZ červenec 2014 Ceník technických izolací Platnost od 1. 4. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

Knauf Insulation. Široká nabídka izolací. Vlastnosti minerální vlny. Minerální izolace jako součást požárně-bezpečnostntních konstrukcí/zařízení

Knauf Insulation. Široká nabídka izolací. Vlastnosti minerální vlny. Minerální izolace jako součást požárně-bezpečnostntních konstrukcí/zařízení Knauf Insulation Minerální izolace jako součást požárně-bezpečnostntních konstrukcí/zařízení Široká nabídka izolací Skelná minerální vlna Kamenná minerální vlna Foukané izolace Dřevitá vlna - Heraklith

Více

Systémy požární ochrany 10/2018

Systémy požární ochrany 10/2018 Systémy požární ochrany 10/2018 Systém Knauf Insulation Fire-teK pro vzduchotechnická potrubí pravoúhlého průřezu s požární odolností EI 30 (ve ho i o) S, EI 45 (ve ho i o) S, EI 60 (ve ho i o) S testováno

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARIABILNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÝ Ucelený sortiment a volnost při kombinaci všech těl podlahových vpustí, nástavců a ostatního příslušenství umožňuje vytvoření individuálního

Více

Systém požární ochrany 05/2019

Systém požární ochrany 05/2019 Systém Knauf Insulation Fire-teK pro vzduchotechnická potrubí kruhového průřezu s požární odolností EI 30 (ve ho i o) S a EI 60 (ve ho i o) S testováno podle ČSN EN 1366-1 Systém požární ochrany 05/2019

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Protipožární systém ORSTECH Protect pro požárně odolná potrubí

Protipožární systém ORSTECH Protect pro požárně odolná potrubí duben 2013 Technické izolace Protipožární systém ORSTECH Protect pro požárně odolná potrubí Protipožární systém pro ochranu vzduchotechnických potrubí Čtyřhranná VZT potrubí: izolační desky Orstech 65

Více

příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY

příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY Vysoce pevné profilované lišty, které lze dělit řezáním. Spoje potrubí opatřené profilovanými lištami jsou velmi těsné i bez použití těsnících materiálů. Lišty

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F červenec 2010 FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE Popis Minerálně vláknitá rohož na bázi čedičových vláken, s jednostranným podšitím a podlepovanými spoji z vlnitého papíru, balený standardně do rolí. Materiál

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: leden 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: leden 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 01. 2018 Edice: leden 2018 Platnost od: 01. 01. 2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI FIRES-CR AUPS

KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI FIRES-CR AUPS KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI FIRES-CR-140-16-AUPS Nosná stěna vyzděná z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu, typ PORFIX P2-440, šířky 250 mm Toto je elektronická verze protokolu o klasifikaci, která

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Střešní bezpečnostní systémy

Střešní bezpečnostní systémy Izolační střešní a stěnové panely Česká republika 03/2019 Střešní bezpečnostní systémy Bezpečí na prvním místě Střešní bezpečnostní systémy Střešní bezpečnostní systémy Kingspan plně vyhovují normě ČSN

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

SYSTÉM CONLIT DUCTROCK. Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

SYSTÉM CONLIT DUCTROCK. Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí SYSTÉM CONLIT DUCTROCK Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Kabelové přepážky a ucpávky Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Požární bezpečnost staveb 8 Kabelové přepážky a ucpávky Požární

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí s hotovým zabudovatelným nosným prvkem Schöck Tronsole typ schodišťová podesta

Více

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8 ... 3... 3 Příklady instalace... 4 Příruby... 7 Přesah klapek... 8... 8... 10... 11... 11 2 Klapky odvodu kouře a tepla - multi jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují

Více

Pasivní protipožární ochrana staveb II

Pasivní protipožární ochrana staveb II Pasivní protipožární ochrana staveb II Potrubní systémy VZT a ZOKT Obsah 1. Úvod 2. POTRUBNÍ IZOLAČNÍ SYSTÉMY ORSTECH Protect a ULTIMATE Protect 3. Legislativa 3.1 Požárně odolné VZT potrubí... 4 3.2 Potrubí

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. PKI nové instalace mimo PDK

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. PKI nové instalace mimo PDK Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory PKI nové instalace mimo PDK 2 Požární klapky Instalace na/mimo požárně dělící konstrukci

Více

BEST LUNETA I - IV, nízká

BEST LUNETA I - IV, nízká TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV, nízká EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV EST LUNET nízká EST LUNET nízká půlka moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

Technický list výrobku NOVABRIK THERM

Technický list výrobku NOVABRIK THERM NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK THERM Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA 15/0211) je obkladová sestava pro vnější

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technických zařízení budov

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technických zařízení budov ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov SEMINÁRNÍ PRÁCE Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickými zařízeními Bc. Veronika Koubová Vedoucí práce: Ing.

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te Promat Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te K o u ř o v é P o t r u b í k o u ř e z á b r a n y p r o a o d v o d t e p l a ní pohybu pla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a

Více

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F]

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F] 09/2012 Novinka 12,5 mm 27 pro CD 60 27 60 mm Chráněný prostor b 625 b 625 Stávající stěna Hmoždinka Minerální izolace Akustický závěs/přímý závěs TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI FIRES-CR AUPS

KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI FIRES-CR AUPS KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI Nosná stěna vyzděná z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu, typ PORFIX P4-600, tloušťky 200 mm Toto je elektronická verze protokolu o klasifikaci, která byla vytvořená jako

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F 333 BRUCHAPaneel Protipožární střešní DP-F protipožární střešní DP-F sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám vysoká nosnost nehořlavé použitelný od 3 (5,2 %) sklonu střechy

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Katalog a ceník technických izolací 2016

Katalog a ceník technických izolací 2016 Katalog a ceník technických izolací 06 Ceny jsou platné od. září 06 KONTAKTY TECHNICKÉ ZASTOUPENÍ V ČR Projektový specialista pro technické izolace: Pavel Havlíček +40 74 83 344 pavel.havlicek@knaufinsulation.com

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Platnost od 1. 1. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu HIP Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu HIP Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu HIP Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing.

Více

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily. Instalační detaily TPO

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily. Instalační detaily TPO 5 Instalační detaily 1 Spoje.................................................................... str. 5. 3 2 Připevnění po obvodu........................................................ str. 5. 9 3 Rohy.....................................................................

Více

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* 1. Úvod Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek...

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis... 2

Více

slepením butylkaučukovou páskou

slepením butylkaučukovou páskou MONTÁŽNÍ NÁVOD - GUTTABETA N Nopová fólie GUTTABETA je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky nopy. Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNí ÚSTAV STAVEBNí PRAHA, s.p.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNí ÚSTAV STAVEBNí PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNí ÚSTAV STAVEBNí PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague Akreditovaná zkušební laborator, Autorizovaná osoba, Certifikacní orgán, Notifikovaná osoba, Inspekcní

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily 5 Instalační detaily 5.1 Spojování plachet................................................................ 3 5.2 Připevnění po obvodu............................................................. 9 5.3

Více

Schöck Tronsole typ ZF SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ ZF SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi prefabrikovanou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ 18 schodišťová podesta prefabrikát schodišťová stěna

Více

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLACE TECHNICKÉ IZOLACE TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS KÓD VÝROBKU CERTIFIKÁT OBLAST POUŽITÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se

Více

Nová požární norma a zateplování

Nová požární norma a zateplování Nová požární norma a zateplování Ing. Petr Lorenc Je nadřazená ostatním normám PBS ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení ČSN 73 0818

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: březen 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: březen 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 04.2018 Edice: březen 2018 Platnost od: 1.4.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix...

Více

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN - Požiarna bezpečnosť stavieb Obsah 00.0 Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U pro plastová potrubí... 00.0 PROMASTOP -W požární utěsnění prostupů potrubí... 0.0/ Požárně

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

ainline CEdr TE TECEdrainline Seznam sortimentu 2015

ainline CEdr TE TECEdrainline Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICE Stavebnicově postavený program se skládá z četného množství roštů, žlabů a sifonů. Díky tomu lze vzájemnou kombinací splnit přání každého zákazníka. V nabídce najdete

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Edice: Červenec 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Edice: Červenec 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 07.2018 Edice: Červenec 2018 Platnost od 1.7.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix...

Více

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Požární bezpečnost staveb 8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové

Více

Izolované potrubí HR WTW (EPE system)

Izolované potrubí HR WTW (EPE system) Izolované potrubí HR WTW (EPE system) Technická příruční dokumentace 1 Osah 1 Izolované vzduchotechnické potrubí... 3 2 Přehledné schéma systému... 4 3 Graf závislosti tlakové ztráty jako funkce průtoku

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR

NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR Člen MONIER GROUP Obsah Důležitá upozornění 3 Technická data 4 Tlaková ztráta

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

Ceník Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny platné do odvolání.

Ceník Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny platné do odvolání. Ceník 2015 Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny platné do odvolání. Potrubí SPIRO - rovné Standardně dodáváno v délce 3bm s volnými konci (bez přírub) DN kg/bm tl. Plechu Kč/bm 80 1,10 0,5 80 100 1,37

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Čisté prostory INWALL SYSTEMS. Projekční data 1 08/2003 (CZ) Čisté prostory - INWALL SYSTEMS 08/2003 (CZ)

Čisté prostory INWALL SYSTEMS. Projekční data 1 08/2003 (CZ) Čisté prostory - INWALL SYSTEMS 08/2003 (CZ) Čisté prostory Projekční data INWALL SYSTEMS 1 08/2003 (CZ) Řez čistým prostorem Legenda: 1- Panel W 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává pro čisté prostory obklad INWALL SYSTEMS, který je patentově chráněný

Více

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Požární bezpečnost staveb Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Stavební spáry Ve stavebním

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více