Konstrukce z trapézových pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce z trapézových pl"

Transkript

1 Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0

2 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0- echů Zvýšené používání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce vyžaduje řešení problémů požární bezpečnosti. S ohledem na malou konstrukční tloušťku materiálu trapézových plechů je jejich požární odolnost velmi nízká. Při požáru dochází u nechráněných střech a stropů z trapézových plechů již během několika minut k jejich destrukci. Náš systém ochrany střech a stropů z trapézových plechů se vyznačuje nejen nízkou hmotností a malou stavební výškou, ale i přímou montáží obkladu na trapézový plech bez pomocné závěsné konstrukce. Střechy z trapézových plechů Na střešní konstrukce z trapézových plechů jsou dle situace, v níž mají být aplikovány kladeny nejrůznější požadavky. Z tohoto důvodu musí být obklad, pokud má mít určitou hodnotu požární odolnosti, proveden v závislosti na daných podmínkách. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které je nutno brát v potaz, je způsob skladby střechy, proto je třeba rozhodnout, zda bude např. tepelná izolace tvořena tvrzenou pěnou minerální vlnou. Stropy z trapézových plechů Také u stropů z trapézových plechů lze vyšší hodnoty požární odolnosti dosáhnout jednoduchým obkladem z desek PROMATECT, přičemž může být zvolena libovolná skladba podlahy a pro obklad nemusí být použita žádná zvláštní pomocná závěsná konstrukce. Zavěšené podhledy Pro ochranu konstrukcí z trapézových plechů nabízí naše firma širokou paletu zavěšených podhledů PROMATECT. Hodnoty požární odolnosti platí pouze pro uvedené celé konstrukční systémy a ne pro jednotlivé části. Z toho také plyne, že hodnoty požární odolnosti konstrukcí s trapézovými plechy nelze aplikovat na jiné stavební díly. Konstrukce střech a stropů s trapézovými ocelovými plechy musí ve všech ohledech splňovat podmínky dané výrobcem trapézových plechů a předpisy k tomuto uvedené. Stanovení rozměrů se musí v káždém případě provést na základě statického výpočtu.

3 Střecha z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT -H REI 0 RE 0. PROMATECT -H, tl. mm trapézový plech, tl. min. mm nosný CD profil 0 x x 0,, rozteč mm CD profil 0 x x 0, mm pro zakrytí spár L profil 0 x 0 x 0, mm závěs drát s okem, průměr mm závěs NP pro I a IPE profily plastová hmoždinka s vrutem x mm, rozteč 00 mm 0 vrut x mm, rozteč 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK--0-0-C-0. REI 0, RE 0 pro jednoduché střešní pláště z nosného trapézového plechu chráněné ze spodní strany vodorovnou ochrannou membránou z desek PROMATECT -H, tl. mm. Klasifikace byla provedena dle ČSN EN 0- + A:00, článek, pro návrhovou teplotu oceli 00 C. příčný řez 0 výška dutiny mezi spodním lícem střešního pláště a horním lícem použité desky musí být min. 0 mm nosný trapézový plech tloušťky min. mm v této dutině se nesmí nacházet jakýkoliv hořlavý materiál, kromě izolovaných kabelů, které splňují třídu reakce na oheň A CA, B CA a B CA sklon vodorovné konstrukce je v rozmezí 0. Rozměry membrány jsou v obou směrech neomezené. Vzdálenost stropních C-profilů () činí mm, rozteč závěsů () 00 mm (popř. 00 mm od stěny). Příčné spáry mezi deskami jsou překryty z horní strany stropními C-profily (). 0 Detail B Připevnění membrány ke stěně se provádí ocelovým L-profilem (). L-profil se kotví do masivní stěny pomocí vrutu s hmoždinkou (). Detail B podélný řez s připojením ke stěně 0 Detail C Požárně ochranné desky PROMATECT -H se připevňují k nosným C-profilům () pomocí vrutů (0). Noniový závěs závěsná pásková ocel () se přišroubuje přímo do vlny trapézového plechu pomocí vrutů. Vzniklé spoje desek a hlavičky vrutů se ze spodní strany tmelí tmelem PROMATMEL. Membránu je možné zavěsit také na ocelové nosné profily dle k.l..00. Máte-li další požadavky na konstrukci (např. odlišné detaily, jiná požární odolnost, svislá ochranná membrána) směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 0 0 Detail C zavěšení membrány

4 Strop z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT -H REI 0.0 PROMATECT -H, tl. mm nosný trapézový plech, tl. min. mm nosný CD profil 0 x x 0,, rozteč mm CD profil 0 x x 0, mm pro zakrytí spár L profil 0 x 0 x 0, mm závěs drát s okem, průměr mm závěs NP pro I a IPE profily plastová hmoždinka s vrutem x mm, rozteč 00 mm 0 vrut x mm, rozteč 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK--0-0-C-0. REI 0 pro ocelobetonové stropní desky z nosného trapézového plechu a nadbetonávky chráněné ze spodní strany vodorovnou ochrannou membránou z desek PROMATECT -H, tl. mm. Klasifikace byla provedena dle ČSN EN 0- + A:00, článek, pro návrhovou teplotu oceli 00 C. příčný řez 0 výška dutiny mezi spodním lícem stropní desky a horním lícem použité desky musí být min. 0 mm nosný trapézový plech tloušťky min. mm nenosná nadbetonávka nad vlnou trapézového plechu tloušťky min. 0 mm v této dutině se nesmí nacházet jakýkoliv hořlavý materiál, kromě izolova- ných kabelů, které splňují třídu reakce na oheň A CA, B CA a B CA sklon vodorovné konstrukce je v rozmezí 0. 0 Rozměry membrány jsou v obou směrech neomezené. Vzdálenost stropních C-profilů () činí mm, rozteč závěsů () 00 mm (popř. 00 mm od stěny). Příčné spáry mezi deskami jsou překryty z horní strany stropními C-profily (). 0 Detail B Připevnění membrány ke stěně se provádí ocelovým L-profilem (). L-profil se kotví do masivní stěny pomocí vrutu s hmoždinkou (). Detail B zavěšená varianta s připevněním na stěnu Detail C Požárně ochranné desky PROMATECT -H se připevňují k nosným C-profilům () pomocí vrutů (0). Noniový závěs závěsná pásková ocel () se přišroubuje přímo do vlny trapézového plechu pomocí vrutů. Vzniklé spoje desek a hlavičky vrutů se ze spodní strany tmelí tmelem PROMATMEL. Membránu je možné zavěsit také na ocelové nosné profily dle k.l Máte-li další požadavky na konstrukci (např. odlišné detaily, jiná požární odolnost, svislá ochranná membrána) směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 0 0 Detail C zavěšení membrány

5 Střecha a strop z trapézových plechů REI 0 REI 0.0 požárně ochranná deska PROMATECT -00, popř. PROMAXON, typ A přířezy z desek PROMATECT -00, popř. PROMAXON ocelový trapézový plech, rozměry podle statického výpočtu ocelový nosník deska z minerální vlny, d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m parozábrana libovolná skladba střechy nad parozábranou betonová výplň podle statického výpočtu samořezný šroub se zápustnou hlavou, x, rozteč řad 0 mm, rozteč v řadě cca 00 mm 0 stropní profil C, CD 0//0, rozteč mm, se zavěšením, rozteč závěsů 0 mm vrut,0 x, rozteč cca 00 mm ocelový úhelník 0/0 x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm minerální vlna, plošná hmotnost kg/m kovová hmoždinka s šroubem M x, v každém žlábku zapuštěné svítidlo Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C- a PK C-. REI 0, REI Výhody na první pohled přímé zavěšené opláštění jednovrstvé opláštění nízká hmotnost Všeobecné informace Spoje desek se přetmelují tmelem Promat. Jako armování vložte běžně prodávanou spárovou výplň. přímé opláštění, skladba střechy minerální vlna Detail B přímé opláštění, skladba střechy libovolná Požárně ochranné desky PROMATECT -00, popř. PROMAXON, typ A lze šroubovat do trapézových plechů. Na trapézové plechy je třeba uložit minimálně desky z minerálních vláken (). Pro REI 0 je třeba použít požárně ochranné desky PROMAXON, typ A tl. + 0 mm. 0 Detail C přímé opláštění, napojení na opláštěný ocelový nosník 0 Detail B Je-li na trapézovém plechu umístěna parozábrana (), je skladba () nad ní libovolná (např. minerální vlna polystyrén). Při libovolné skladbě střechy se používá dvouvrstvá konstrukce z x 0 mm desek PROMATECT -00. Je-li střecha nad parozábranou z polystyrénu, postačuje i alternativní jednovrstvé opláštění, d = mm, s podložením spár (). Detaily obdržíte na vyžádání. Při použití požárně ochranných desek PROMAXON, typ A x mm je splněn požadavek REI 0. Detail C Při připevnění požárně ochranného opláštění přímo na trapézové plechy je třeba brát zřetel na části staveb čnějící z podhledů a opláštění. To platí zejména pro ocelové nosníky a ocelové vaznice nosné konstrukce. Opláštění ocelových nosníků se provádí podle konstrukce Promat. Zakrytí horní pásnice nosníku není nutné. Tloušťka desek PROMATECT pro opláštění ocelového dílce nutná pro třídu požární odolnosti R 0 se stanoví z hodnoty poměru Ap/V, který je dán rozměry profilu ocelového nosníku (viz konstrukce ). Detail D Alternativně k přímému opláštění lze požárně ochranné desky PROMATECT -00, popř. PROMAXON, typ A montovat zavěšené. Připevnění se provádí pomocí stropních profilů C a zavěšení ze závěsné páskové oceli, noniových závěsů, apod. (0). Připevnění k masivním stěnám se provádí pomocí úhelníku (). Ke zvýšení tepelné/zvukové izolace lze na desky uložit minerální vlnu (). Detail D zavěšená varianta s připevněním na stěnu

6 Střecha a strop z trapézových plechů REI 0 REI 0.0 Detail E 0 0 b 00 l Do zavěšeného podhledu lze integrovat zapuštěná svítidla podle detailu E. Pro statické zajištění svítidel (max. kg) je třeba použít doplňkové závěsy (0). Pro zabezpečení stability šroubového svorkového spoje se svislé stěny svítidlové kazety zhotovují z přířezů PROMATECT -00, tloušťky 0 mm. Detail F Při použití ocelových nosníků pro uložení trapézových plechů lze provést protipožární konstrukci jako zavěšenou, ť potom odpadá opláštění ocelových nosníků () uložených v prostoru mezi stropem a podhledem. Detail E zavěšená varianta se zapuštěným svítidlem 0 0 Detail G U lehkých ocelových staveb a při rekonstrukci starých budov se používají trapézové plechy s betonovou výplní (). Trapézové plechy zde slouží jako bednění; při vlastním používání pak mají nosnou funkci. Při požárním zatížení zdola ztrácí trapézové plechy velmi rychle únosnost. Opláštěním z desek PROMATECT -00 () se dosáhne třída požární odolnosti REI 0. Také při této konstrukční variantě lze desky PROMATECT -00 připevnit přímo na trapézové plechy je podvěsit. Je-li požadována klasifikace požární odolnosti REI 0, je nutno použít požárně ochranné desky PROMAXON, typ A, tl. + 0 mm. Detail H Je-li požadována klasifikace REI 0 pro požární zatížení shora i zdola, musí být provedeno opláštění () nad i pod plechy. Slouží li-konstrukce jako venkovní, musí být horní vrstva desek chráněna před povětrnostními vlivy střešní nástavbou. Při použití v interiéru je desky nutno chránit vrchním povrchem stropu (např. mazaninou). Detail F ocelový nosník v mezistropní dutině 0 0 Detail G trapézový strop s betonovou výplní 0 Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte, prosím, své dotazy na naše technické oddělení. Všechny zde uvedené detaily znázorňují provedení s klasifikací požární odolnosti REI 0. Provedení konstrukce REI 0 vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení. Detail I požární zatížení shora a zdola

7 Střecha z trapézového plechu REI 0 REI.0 hmotnost (jen ) (REI 0): cca kg/m desky PROMATECT -H, REI 0, d = x mm REI, d = x 0 mm parotěsná zábrana, d = mm tepelná izolace střešní izolace } libovolná střešní skladba nad parotěsnou zábranou ocelový trapézový plech rozměry dle statického výpočtu ocelový nosník, např. výztuha či vaznice obklad PROMATECT (konstrukce č. ) Uvedený dvouvrstvý obklad PROMATECT může být dle potřeby proveden také jako zavěšený podhled. Viz následující varianty konstrukčního řešení. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK C-. REI 0, REI dle ČSN EN 0- se střešními nástavbami uvedenými v katalogovém listě. Střídavé uspořádání spojů desek první a druhé vrstvy, podélně 00 mm, příčně 0 mm. Ocelová konstrukce, která slouží k podepření trapézových plechů, musí vykazovat minimálně hodnotu požární odolnosti střechy. Ocelové nosníky () jsou obkládány deskami PROMATECT -H PROMATECT -L. Zde není nutné zakrytí horní plochy nosníku. Dimenzování tloušťky desek a připevňovacích prostředků se provádí podle konstrukce č.. Tyto údaje platí také pro střechy s trapézovými plechy REI 0, konstrukce č..0 a.0. Varianty konstrukčního řešení REI 0 hmotnost (jen podhled): cca kg/m desky PROMATECT -H, d = mm přířezy PROMATECT -H, b = 00 mm, d = mm přířezy PROMATECT -H, b = mm, d = 0 mm T profi l z ocelového plechu, pozinkovaný, 0/0/0,, popř. C-profi l CD 0//0 rozteč mm vázací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 x, mm noniový závěs, rozteč zavěšení 0 mm vruty do plechu, x s podložkami vruty do plechu rozestupy a dimenzování sdělí ocelové svorky } naše technické oddělení připevnění na stěnu, (např. umělohmotné hmoždinky) rozteč cca 00 mm 0 vruty,0 x, rozteč cca 00 mm ocelový trapézový plech rozměry dle statického výpočtu parotěsná zábrana extrudovaný polystyren, d 0 mm desky z minerální vlny, třída reakce na oheň B d 0 mm živičná střešní krytina vestavěné svítidlo Podélné spoje desek PROMATECT () jsou překryty přířezy PROMATECT (). Příčné spoje jsou rovněž překryty přířezy PROMATECT (). Aby byl vyloučen vliv váhy vestavěných svítidel (), je nutno pro ně instalovat zvláštní závěsy () a (). Montáž obkladu PROMATECT () a () lze provést přímo na trapézový plech. Připojení ke stěně Vestavěné svítidlo

8 Střecha z trapézového plechu REI 0.0 a PROMATECT -H, d = x mm (cca kg/m ) b PROMATECT -H, d = + 0 mm (cca kg/m ) { PROMATECT -H, d = x 0 mm } (cca kg/m ) c PROMATECT -L, d = x 0 mm a PROMATECT -H, d = x 0 mm (cca kg/m ) PROMATECT -L, d = x 0 mm (cca kg/m ) b PROMATECT -L, d = x mm (cca kg/m ) PROMATECT -H, d = x 0 mm (cca kg/m ) parotěsná zábrana, d = mm extrudovaný polystyren, d 0 mm desky z minerální vlny, třída reakce na oheň B, d 0 mm živičná střešní krytina ocelový trapézový plech (určení rozměrů dle statického výpočtu) vruty do plechu } rozestupy a dimenzování sdělí naše technické odd. 0 ocelové svorky Uspořádání spojů desek první a druhé vrstvy provést v podélném směru 00 mm, v příčném směru 0 mm. Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-. REI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí. REI 0, skladba střechy s použitím minerální vlny libovolná skladba střechy 0 a Detail B REI 0, libovolná skladba střechy Detail C REI 0, požární namáhání shora a zdola 0 b c 0 0 b Na střešní konstrukce s trapézovými plechy jsou podle způsobu použití kladeny různé požadavky. K dosažení hodnoty požární odolnosti REI 0 je obklad PROMATECT proveden několikerým odpovídajícím způsobem. Hodnotou REI 0 je konstrukce klasifikována jen tehdy, mají-li podpůrné stavební díly (např. ocelové sloupy nosníky) rovněž minimálně uvedené hodnoty požární odolnosti. Tato klasifikace platí i pro profily jiných rozměrů, pokud odpovídají statickému výpočtu a jsou-li jejich rozměry navrženy pro průhyb l/00. Na trapézovém plechu je obvykle parotěsná zábrana, tepelná izolace a střešní vrstva. Tepelnou izolaci tvoří polystyren () desky z minerální vlny (). Obklad PROMATECT (a) n. (c) může být aplikován při použití tepelné izolace () n. (), obklad (b) pouze při použití desek z tvrdého lehčeného polystyrenu (). K detailu B Nemá-li být na trapézový plech umístěna žádná další střešní vrstva, může být použit obklad PROMATECT -L (b). Je-li k dispozici na trapézovém plechu min. jedna živičná střešní vrstva () n. (), pak stačí obklad PROMATECT -H (a). K detailu C Je-li požadována hodnota požární odolnosti REI 0 při působení ohně shora či zdola, je toho dosaženo pomocí obkladu PROMATECT (). Při použití konstrukce v exterierech je nutné desky PROMATECT, které jsou umístěny nahoře, chránit před klimatickými vlivy další střešní krytinou. Varianty konstrukčního řešení REI 0 T profil z ocelového plechu, pozinkovaný 0/0/0,, popř. C-profil CD 0//0 rozteč mm rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 x, mm noniový závěs, rozteč zavěšení 0 mm vrut do plechu, x mm, s podložkou Rozestupy a dimenzování připevňovacích prostředků sdělí naše technické oddělení. Výše uvedené obklady PROMATECT pro střechy z ocelových trapézových plechů mohou být provedeny jako závěsné podhledy.

9 Střecha z trapézového plechu REI 0 až REI hmotnost (jen podhled): cca kg/m tepelný odpor /Λ: 0, m K/W a desky PROMATECT -L, d = 0 mm b desky PROMATECT -L, d = 0 mm přířezy PROMATECT -L, b = 0 mm, d = 0 mm a nosný profil, } rozteče 00 mm 00 mm příčný profil, stěnový úhelník 0 mm x 0 mm rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 mm x, mm noniový závěs rozteč 00 mm vrut do plechu, x s podložkou připevnění na stěnu, (např. umělohmotné hmoždinky) rozteč cca 00 mm 0 ocelový trapézový plech, dimenzování podle statického výpočtu parotěsná zábrana, d = mm minerální vlna, obj. hmotnost min. 0 kg/m živičná střešní krytina ocelové svorky 0/,/,, rozteč cca 0 mm vestavěné svítidlo, max. 0 x 00 mm samořezné vruty, x akudeska, třída reakce na oheň B d = mm Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-. REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí. 0 a Pro spodní konstrukce jsou používány nosné profily s šířkou příruby mm. Vyrábějí se z oceli chráněné proti korozi s lakovaným povrchem. Rozměry rastru jsou 00 x 00 mm a 00 x 00 mm. Formáty desek x x mm. a a V závislosti na výšce zavěšení a a zvolené tloušťce izolační vrstvy () je možno dosáhnout hodnoty požární odolnosti REI 0, REI 0 i REI 0. Jsou-li ve stropní dutině ocelové profily, není potřeba je chránit dodatečným obkladem za předpokladu, že budou dodrženy tyto výšky zavěšení! Varianty konstrukčního řešení a vestavba hodnoty požární odolnosti rozměry a tloušťky v mm REI 0 REI 0* REI 0 tloušťka desek parotěsná zábrana izolační vrstva 0 0 výška zavěšení a výška zavěšení a a Detail B připojení ke stěně, vestavěné svítidlo * ve spojení s dřevěnými vazníky a dřevěnými vaznicemi hodnoty požární odolnosti REI 0 Rozměry desek Desky PROMATECT -L jsou dodávány jako přířezy připravené k montáži je zpracovatel řeže ze standardních formátů. Desky přiléhající k rastru mají následující rozměry: x mm a x mm. Chceme-li přizpůsobit případné zvláštní formáty, je nutné odečíst od daného rozměru rastru mm. a b 0 Pokyny pro montáž Při zavěšení pomocí ocelového pásku noniového závěsu je nutné tyto prvky přišroubovat na nosný profil (). Aby byl vyloučen vliv váhy vestavěných svítidel, je nutné pro ně osadit dodatečné závěsy. K řezání desek PROMATECT doporučujeme použít pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání je vhodné odsávat piliny. Detail C

10 Strop z trapézového plechu REI 0 až REI REI 0 REI 0 REI 0 hmotnost (jen, a ) cca kg/m cca kg/m desky PROMATECT -H, d =, 0, popř. mm přířezy PROMATECT -H, b = 00 mm d =, 0, popř. mm (v podélném směru desek), rozteč mm přířezy PROMATECT -H, b = 00 mm (jen překrytí příčných spojů) d =, 0, popř. mm kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M x, v každém prolisu ocelové svorky, rozměry dle tabulky spoj desek v podélném a příčném směru ocelový trapézový plech, dimenzování dle statického výpočtu vyplnění betonem, dle statického výpočtu podlaha z libovolných stavebních hmot v náležité tloušťce Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-. REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými konstrukčními variantami. Přířezy PROMATECT -H () jsou montovány v rozestupu mm (polovina šířky desky) v pravém úhlu k prolisům na trapézovém plechu. Z hlediska požární bezpečnosti není zatmelování deskových spojů () nutné. Tloušťky desek a spojovací prostředky hodnota požární odolnosti PROMATECT -H tloušťka desek ocelové svorky REI 0 mm + překrytí mm /0,/, rozteč cca 0 mm REI 0 REI 0 0 mm + překrytí 0 mm mm + překrytí 0 mm /0,/, rozteč cca 0 mm /0,/, rozteč cca 0 mm Varianty konstrukčního řešení Detail B Horní zakrytí (A) jako základní konstrukce.0, obklad PROMATECT (B) přišroubovat k profilům z ocelového plechu (C) a zavěsit např. ocelovým závěsem (D). Obložit ocelový profil (E) deskami PROMATECT (F). Připojení podhledu (B) k předem namontovaným postranním přířezům PROMATECT (G). Vyobrazené detaily lze použít pro všechny konstrukce střech a stropů z trapézového plechu uvedené v katalogovém listu. Vysvětlivky Při umísťování požárně ochranných obkladů pod střechy a stropy z ocelového trapézového plechu je nutné přihlédnout ke stavebním dílům, které vyčnívají z podhledů a obkladu. To platí zvláště pro ocelové vazníky a ocelové vaznice nosné konstrukce. Dimenzování náležité tloušťky desek PROMATECT pro hodnotu požární odolnosti až R 0 lze vypočítat z poměru Ap/V ocelových nosných profilů. Ocelové nosníky umístěné ve stropní dutině, nemusí být dodatečně chráněny obkladem, pokud je jejich poměr Ap/V 00 m -. Detail B Tabulka spojovacích prostředků rozměry a rozteče tloušťky desek [mm] připevnění. vrstvy na trapézový plech, popř. na nosný profil, zápustné vruty do plechu připevnění. vrstvy na smontovanou. vrtstvu, ocelové svorky,0 x /0,/, 0,0 x /0,/,,0 x /0,/,,0 x /0,/, 0,0 x /0,/,,0 x /,/, rozteče rozestup řad odpovídá rozestupu prolisů, rozteč v řadě cca 00 mm rozestup řad cca 00 mm, rozteč v řadě cca 0 mm

11 Dvouplášťové odvětrávané střechy EI 0 EI 0 hmotnost a tepelný odpor viz tabulka desky PROMATECT -H, d = mm mm formáty: 0 x 0 mm 0 x mm (při tloušťce desky mm jen formát 0 x 0 mm) přířezy PROMATECT -H, d = 0 mm pruhy minerální vlny EI 0, d = x 0 mm objem. hmotnost min. 0 kg/m } EI 0, d = x 0 mm hlavní nosný prvek, rozteč mm příčný nosný prvek, rozteč mm 0 mm stěnový profil vázací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený závěsná pásková ocel noniový závěs výška zavěšení 0 mm vestavěné svítidlo, rozteč cca 0 mm Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-. EI 0 až EI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukce. Výhody na první pohled vkládané desky odolné vlhkosti vestavěná svítidla variabilní výška zavěšení. U mnoha stavebních systémů jsou různé požadavky na požární zabezpečení, zvukovou a tepelnou izolaci atp. Z těchto důvodů jsou i do projektů navrhovány i dvouplášťové provětrávané střechy. příčný řez, vestavěné svítidlo Pro tento způsob použití byla navržena i tato konstrukce využívající desek PROMATECT -H. Požární odolnost je m.j. závislá na druhu stavebních hmot použitých v konstrukci střechy, záklopu a tepelné izolace. Pro navrhování a provádění celkové skladby střešní konstrukce je nutné řídit se zásadami popsanými v odborné literatuře. Pokyny pro montáž Formáty desek PROMATECT -H () mohou být řezány zpracovatelem ze standardních formátů jsou dodávány i hotové přířezy. I typ střechy sklon (, %) minimální výška vzdušného prostoru min. průřezy základní střešní plochy v větrání odvětrání cca 0 cm celkově Pruhy minerální vlny () jsou umístěny těsně vedle sebe proti hlavnímu nosnému prvku () a položeny přes příčný nosný prvek (). Podrobnosti k vestavěným svítidlům a roštovému rastru podle konstrukce 0.. II > (>,, %) 0 cm, III > 0 (>, - %) 0 cm, IV > 0 (> %) cm, Tabulka větrání a odvětrání tloušťky materiálů podhledu hodnoty požární odolnosti desky PROMATECT -H, d = mm pruhy minerální vlny d = 0 mm desky PROMATECT -H, d = mm pruhy minerální vlny d = 0 mm EI 0 EI 0 zatížení s rastrem cca kg/m cca kg/m tepelný odpor,0 m K/W,0 m K/W Tabulka hodnoty požární odolnosti 0

12 Promat Referenční fotografie Podhled PROMATECT pod stropem z trapézového plechu Podhled PROMATECT pod střechou z trapézového plechu

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Ocelové haly. Ocelové haly. Komplexní řešení pro náročné zákazníky

Ocelové haly. Ocelové haly. Komplexní řešení pro náročné zákazníky Ocelové haly Ocelové haly Komplexní řešení pro náročné zákazníky 1 Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty,

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Poslední aktualizace: 09 2011 Stropní vytápění do průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

Kovové regály Metal Point

Kovové regály Metal Point Kovové regály Metal Point Regály Metal Point Procesy spojené se skladováním se staly klíčovým prvkem v řízení dodavatelského řetězce, a proto mají v činnosti firmy strategický význam. Provedení hloubkové

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více