SK Dubnica nad Váhom, prevádzka: Strážovská 397/8, SK Nová Dubnica UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SK-018 41 Dubnica nad Váhom, prevádzka: Strážovská 397/8, SK-018 51 Nová Dubnica UŽIVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 Tel./Fax/Zázn.: Mobil: PRELL, s.r.o., Centrum I 57/132, SK Dubnica nad Váhom, prevádzka: Strážovská 397/8, SK Nová Dubnica UŽIVATELSKÝ MANUÁL FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ TAIAN Pro řady 7300 EV : 0,2-2,2 kw ( vstup 1 x 230 V) 0,75-2,2 kw ( vstup 3 x 400 V) Verze manuálu : březen 2009

2 Obsah Strana 1. Úvod Obecně Pokyny po obdržení zásilky 3 2. Upozornění pro uživatele 4 3. Technické podmínky a instalace Pracovní prostředí Instalace měniče uvnitř rozvaděče Typové označení 7 4. Technické parametry měničů řada EV Měniče s jednofázovým napájením Měniče s trojfázovým napájením Specifikace funkcí měničů řady EV 9 5. Zapojení měničů řada EV Příklady zapojení měničů frekvence Použití brzdných jednotek Zapojení měničů údaje pro obvody nízkého napětí Popis připojovacích vývodů Popis svorek pro řízení Základní doporučení pro zapojení vodičů Popis funkce přepínače SW1 a SW Rozměry měničů EV 2P2, 2P5, Rozměry měničů EV 202, 203, 401, 402, Programování měniče. Základní ovládání klávesnice Seznam funkcí měniče. Základní funkce F Rozšiřující funkce C (Seznam funkcí měniče) Popis funkcí měniče. Základní funkce měniče Příklady zapojení řízení 35 F16 Volba analogového řídícího signálu vstup AIN 40 F21 Multifunkční reléový výstup RY1 42 F37 až F39 Jednosmerné brzdenie Rozšiřující funkce C 48 C14 Způsob řízení 000: Vektorové řízení 001: Skalární řízení řízení V/f 50 C30 PID regulátor mód regulátoru 52 Blokové uspořádání regulátoru 53 C40 Motorpotenciometer Chybové funkce a zásah operátor Provozní chyby typu A Provozní chyby typu B Speciální hlášení Chyby při programování měniče z klávesnice Rozšiřující prvky sériové komunikace RS232: JNSIF-RS232, RS485: JNSIF-RS485, rozšiřujíci deska 2DI, 1DO: JNSIF-IO, oddálený obslužný panel: JNSDOP-LED-2M, kopírovací jednotka: JNSIF-MP 9. Přílohy: A. Nárazové tlumivky B. Brzdné jednotky 65 C. Brzdné odpory 66 D. Instalace měničů frekvence TECO s ohledem na EMC 67 Fotografie měniče

3 1. Úvod 1.1 Obecně Měniče řady EV umožňují napájení indukčních motorů s kotvou nakrátko kmitočtově proměnným napětím a tím dosažení regulace otáček. Funkce měniče je programovatelná uživatelem z ovládacího panelu. Řízení měniče je možné: a) z ovládacího panelu, b) pomocí vnějších analogových a logických signálů, c) ze sériové linky RS485. Malé rozměry měniče a účinné uživatelské funkce vytvářejí předpoklady pro hromadné nasazení těchto měničů v oblasti pracovních strojů, jednoúčelových strojů a u celé řady malých střídavých pohonů. 1.2 Pokyny po obdržení zásilky Zásilka je zajištěna proti poškození kontrolujte tyto údaje : během dopravy. Před rozbalením a) zkontrolujte údaje na štítku krabice měniče s Vaší objednávkou, b) zkontrolujte zda nedošlo k poškození během dopravy. Po rozbalení kontrolujte tyto údaje : a) zkontrolujte údaje na přístrojovém štítku měniče, b) zkontrolujte utažení šroubů na připojovacích svorkovnicích, c) zjistěte, zda není žádné viditelné poškození na krytu měniče. Pokud je nějaká část měniče poškozena, nebo chybí, uvědomte okamžitě distributora - firmu PRELL, s.r.o. Dubnica nad Váhom. 3

4 2. Upozornění pro uživatele 2.1 Měniče řady EV jsou určeny pro napájení normalizovaným napětím 230 V, 50 Hz nebo 60 Hz dle ČSN IEC 38. Měniče jsou určeny pro použití v elektrických sítích TN-S dle ČSN V sítích TN-C je třeba rozdělit v místním rozvaděči, ze kterého je napájen měnič, vodič PEN na nulový vodič N a ochranný vodič PE. 2.2 Instalaci a uvedení měniče do provozu může provádět pouze osoba s minimální kvalifikací dle 6, vyhlášky 50/78 Sb. Měniče s jednofázovým napájením Síťové napájení se přivádí ke vstupním svorkám L1, L3(N), ochranný vodič na samostatnou ochrannou svorku. Měniče s trojfázovým napájením Síťové napájení se přivádí na vstupní svorky L1, L2, L3. Ochranný vodič PE se připojuje na odpovídající označenou svorku. 2.3 Na svorky T1, T2, T3 se nesmí v žádném případě připojit síťové napájecí napětí. Jinak dojde k vážnému poškození měniče. 2.4 Měnič lze montovat pouze na nehořlavou podložku. 2.5 Při snímání krytu měniče vždy vypněte síťové napájení. Nedotýkejte se žádných obvodových součástek, dokud se nevybijí kondenzátory v meziobvodu měniče. Po dobu, kdy je na těchto kondenzátorech nebezpečné napětí, svítí indikační dioda LED na předním panelu měniče. 2.6 Měnič se doporučuje spouštět po zapnutí síťového napájecího napětí pomocí řídících signálů přivedených na svorkovnici TM2. Jestliže je měnič v provozu pouze několik hodin denně ponechejte měnič v pohotovostním stavu a start provádějte řídícím signálem. 2.7 Za provozu měniče není přípustné rozpojení obvodu mezi měničem a motorem. Rozpojení je možné pouze při nulové frekvenci měniče. 4

5 3. Technické podmínky a instalace 3.1 Pracovní prostředí Platí pro měniče s elektrickým krytím IP20. - Teplota okolí : - 10 º C až + 50 º C - Měnič se nesmí instalovat v těchto prostředích : a) vlhkém a mokrém, b) se zvýšenou korozní agresivitou, c) s přímým slunečním zářením na kryt měniče, d) s prachem vodivým, e) s prachem hořlavým, f) s vibracemi většími než 0,5G, g) s hořlavými a snadno zápalnými látkami. Motory které se připojují na výstup měničů musí splňovat požadavky ČSN EN , Točivé elektrické stroje, Části : 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,14. 5

6 3.2 Instalace měniče s krytím IP 20 uvnitř rozvaděče Jestliže je v jednom rozvaděči nebo skříni instalováno několik měničů nutno kontrolovat maximální vnitřní teplotu, která nesmí přesáhnout + 50 º C. Jinak je nutno zajistit dodatečné chlazení. Rozvaděč Rozvaděč Ventilátor Ventilátor Rozvaděč Rozvaděč Správné umístění Chybné umístění Správné umístění Chybné umístění Příklad umístění měniče v kovové skříni s uvedením minimálních vzdáleností od stěn. Maximální teplota uvnitř krytu je + 50 C. Chlazení 12 cm Invertor Invertor 12 cm 12 cm 12 cm 5 cm Chlazení 6

7 3.3 Typové označení Příklad označení měniče štítkový údaj Typ měniče : MODEL : JNEV-201-H1F Vstupní napětí: I/P:AC 1PH V, 50/60 Hz (Střídavé napájení AC) (Výkon 1PH) Výstup: O/P: AC 3PH 1,6kVA 4,2A (Střídavý AC, 3 fáze) (Maximální výkon a proud) Typový kód JNEV 2 P5 H 1 F N4S Série Napájecí napětí Výkon motoru Typové označení Napájení Volba filtru EMC Elektrické krytí 2: 220V 4: 400V P2: 0,25 HP P5: 0,5 HP 01:1 HP 02: 2 HP 03 : 3 HP H 1: 1 x 230V 3: 3 x 400V -: Bez filtru F: S filtrem --: IP20 N4S: IP65 Filtr : F- zabudovaný filtr, bez označení není použit filtr Krytí : bez označení - IP 20 7

8 4. Technické parametry měničů řada 7300 EV 4.1 Měniče s jednofázovým napájením Typ měniče 2P2- H1F 2P5-H1F 201-H1F 202-H1F 203-H1F Jmenovitý výkon motoru (HP) 0,25 0, Základní údaje měniče Vstupní napětí Výstupní napětí Výkon (kw) 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 Jmenovitý proud (A) 1,7 3,1 4,2 7,5 10,5 Jmenovitý výstup 0,53 0,88 1,6 2,9 4,0 (kva) Jedna fáze, V, +10% - 15%, 50/60 Hz Tři fáze V Vstupní proud max. (A) 4, ,4 15,5 21,0 Povolená doba výpadku 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 napájení (s) Elektrické krytí IP IP 20 nebo IP Měniče s trojfázovým napájením Typ měniče 401-H3F 402-H3F 403-H3F Jmenovitý výkon motoru (HP) Základní údaje měniče Vstupní napětí Výstupní napětí Výkon (kw) 0,75 1,5 2,2 Jmenovitý proud (A) 2,3 3,8 5,2 Jmenovitý výstup 1,7 2,9 4,0 (kva) Jedna fáze, V, +10% - 15%, 50/60 Hz Tři fáze V Vstupní proud max. (A) 3,0 4,8 6,6 Povolená doba výpadku napájení (s) Elektrické krytí IP 1,0 2,0 2,0 IP 20 nebo IP65 8

9 4.3 Specifikace funkcí měničů řady EV Způsob řízení motoru Rozsah frekvence Výstupní moment Řízení Přesnost řízení frekvence Rozlišení frekvence Hlavní Funkce Pracovní teplota Nastavení z klávesnice Vektorový nebo skalární Hz Vektorové řízení: 100% při 3Hz ± 0,5% pro vektorové řízení Digitálně : 0,1 Hz (1 99,9 Hz), 1 Hz ( Hz) Přímé nastavení frekvence tlačítky Externí řízení frekvence Řízení unifikovaným analogovým signálem : 0 10 V, 0-20 ma, 4 20 ma Nastavení externím potenciometrem Řízení z linky RS 485 Meze frekvence Nastavitelná horní a dolní mez frekvence Nosná frekvence 1 16 khz Doba rozběhu a doběhu Dvě volitelné rampy rozběhu/doběhu v rozmezí: 0,1-999 s Závislost U/f 6 pevně nastavených závislostí: výstupní napětí/frekvence pouze pro skalární řízení Řízení momentu Nastavitelné zvýšení momentu Multifunkční digitální 19 programovatelných funkcí viz F11 F14 vstup Multifunkční reléový 6 programovatelných funkcí viz F26 výstup Digitální vstupy Digitální výstupy Analogový programovatelný vstup Vstup okamžité hodnoty PID regulátoru Další funkce Indikace funkcí Sériová komunikace Možnost spínání tranzistory NPN/PNP Základní vstupy S1-S4, rozšiřující vstupy S5-S6 Bezpotenciálový reléový programovatelný výstup Tranzistorový výstup, otevřený kolektor 24V/600mA Unifikované vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Programovatelný vstup pro řízení frekvence nebo pro zpětnovazební signál PID regulátoru Automatický start po výpadku napájení, start do motoru s otáčejícím se rotorem, PID regulátor, vektorové/skalární řízení, DC brždění 3 sedmisegmentové zobrazovače LED Zobrazení: Frekvence, parametrů měniče, chybových hlášení, stavu PID regulátoru, programové verze Komunikace RS485, volitelné komunikační karty Modbus RTU/ASCII - 10 až + 50 ºC pro IP20-10 až + 40 ºC pro IP %, nekondenzující Vlhkost Vibrace Menší než 1 G ( 9,8m/s 2 9

10 EMC - interference Třída A dle ČSN EN 55011, zabudovaný filtr Třída B dle ČSN EN 55011, použit přídavný filtr Krytí IP 20 nebo IP 65 Přetížení 150 % po dobu 1 min Ochranné funkce Maximální napětí na kondenzátorech v meziobvodu Minimální napětí na kondenzátorech v meziobvodu Krátkodobý výpadek napětí Jednofázové napájení 230V: U M = 400V Trojfázové napájení 400V: U M = 800V Jednofázové napájení 230V: U M <190V Trojfázové napájení 400V: U M < 380V Nastaven výpadek napětí povolen 0 až 2 s, Měnič restartuje do běžícího motoru Montáž Ochrana proti zastavení Ochrana proti zkratu na výstupu měniče Ochrana proti zemnímu zkratu u motoru Ochrana proti překročení teploty uvnitř měniče Ochrana proti zastavení při zrychlování, zastavování a konstantních otáčkách motoru Elektronická ochrana proti zkratu Elektronická ochrana výstupu měniče při zemním zkratu motoru Elektronická ochrana proti překročení teploty Šrouby na nosnou desku, nebo montáž na lištu DIN 10

11 5. Zapojení měničů řada EV Příklady zapojení měničů frekvence Jednofázové napájení 230 V/50 Hz L, N, PE, - zapojení A Zapojení platí pro měniče: 2P2-H1F, 2P5-H1F, 201-H1F, 202-H1F, 203-H1F PE L1 N FS1 KM1 TL PE L1 (L) L2 L3 (N) PE T1 T2 T3 M 3F AC A1 KM1 A2 PNP(COM) 3 SB1 SB2 +24V Výstupní relé 4 FWD S1 2 5 KM1 REV S2 6 S3 SW1 SW2 7 V NPN S4 I PNP 8 COM NPN(COM) V 10k Indikace frekvence ( 0-10 V) AIN COM FM+ S5 S6 T+ T- CON 302 Svorkovnice řízení TM RA RB 24V S1 S2 S3 S4 COM 10V AIN COM +FM Poznámky : TL1 nárazová tlumivka Externí řízení frekvence - lineární potenciometr 10 kω Konektor CON 302 lze použít pro: Sériovou komunikaci, přídavnou desku, připojení oddáleného ovládacího panelu, připojení kopírovací jednotky Externí ovládání spínači proti vývodu COM, NPN(COM) Propojení mezi měničem a motorem se doporučuje stíněným kabelem Motor (400/230V) je zapojený do trojúhelníka 11

12 Jednofázové napájení 230 V/50 Hz L, N, PE, - zapojení B Zapojení platí pro měniče: 2P2-H1F, 2P5-H1F, 201-H1F, 202-H1F, 203-H1F PE L1 5 1 N 4 FS1 KM1 TL 1 Filtr EMC + - PE L1 (L) L2 L3 (N) PE T1 T2 T3 M 3F AC A1 KM1 A2 SB1 KM1 SB PNP(COM) FWD REV NPN(COM) 10k V S1 S2 S3 S4 COM +10 V AIN SW1 SW2 V I S5 S6 NPN PNP 1 2 Výstupní relé CON 302 Indikace frekvence ( 0-10 V) COM FM+ T+ T- Svorkovnice řízení TM RA RB 24V S1 S2 S3 S4 COM 10V AIN COM +FM Poznámky : Zapojení podobné jako zapojení A, je použit přídavný filtr EMC F filtr EMC pro odrušení ve třídě B dle ČSN EN Externí ovládání spínači proti vývodu + 24V, PNP(COM) Vývod (+,-) slouží pro připojení brzdné jednotky Propojení mezi měničem a motorem se doporučuje stíněným kabelem Motor (400/230V) je zapojený do trojúhelníka 12

13 Trojfázové napájení 3 x 400 V/50 Hz, N, PE, - zapojení C Zapojení platí pro měniče : 401-H3F, 402-H3F, 403-H3F Brzdná jednotka PE L1 L1 L FS1 KM1 TL 1 TL 2 TL 3 PE L1 L2 L3 + - PE T1 T2 T3 M 3F AC N 4 SB1 KM1 A1 KM1 SB A2 FWD REV 10k Indikace frekvence ( 0-10 V) PNP(COM) NPN(COM) V S1 S2 S3 S4 COM +10 V AIN COM FM+ SW1 SW2 V I S5 S6 NPN PNP 1 Výstupní relé 2 CON 302 T+ T- Svorkovnice řízení TM RA RB 24V S1 S2 S3 S4 COM 10V AIN COM +FM Poznámky : TL1, TL2, TL3 nárazové tlumivky Propojení mezi měničem a motorem se doporučuje stíněným kabelem Brzdná jednotka připojená na vývody (+,-) se používá při velkém momentu setrvačnosti zátěže motoru Propojení mezi měničem a motorem se doporučuje stíněným kabelem Motor (400/230V) je zapojený do hvězdy 13

14 5.1.4 Použití brzdných jednotek U měničů řady 7300 EV se používají v případě velkého momentu setrvačnosti zátěže brzdné jednotky. K jedné brzdné jednotce je možné připojit: Měniče s jednofázovým napájením: 5 měničů Měniče s trojfázovým napájením: 3 měniče Příklad zapojení pro napájení měničů z jedné fáze je na navazujícím obrázku. RB 1 x 230V L N PE Brzdná jednotka JNBU-203 FM1 FM2 FM T1 T2 T3 PE + - T1 T2 T3 PE + - T1 T2 T3 PE M1 M3 M3 Připojení brzdné jednotky při jednofázovém napájení RB 3 x 400V L1 L2 L3 PE Brzdná jednotka JNBU-403 FM1 FM2 T1 T2 T PE + - T1 T2 T3 PE M1 M3 Připojení brzdné jednotky při trojfázovém napájení 14

15 5.2 Zapojení měničů údaje pro obvody nízkého napětí Měniče - elektrické zapojení A, B - (strana 11,12) Typ měniče EV-2P2-H1F EV-2P5-H1F EV-201-H1F Jistič dle ČSN EN A/B 10A/B 16A/B 4A/C 6A/C 10A/C Pojistka dle ČSN EN /2 10A 10A 16A Stykač dle ČSN EN I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany Svorky pro vývody nízkého Vodič Cu/1,5mm² Vodič Cu/1,5 mm² napětí Vstup: L1 - L3(N) Výstup: T1 T2 - T3 Šroub M4 Šroub M4 Signálové vývody Svorkovnice TM2 Vodič Cu 0,75 mm², šroub M3 Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 Typ měniče EV-202-H1F EV-203-H1F Jistič dle ČSN EN A/B 20A/B 10A/C 16A/C Pojistka dle ČSN EN /2 20A 25A Stykač dle ČSN EN I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany Svorky pro vývody nízkého napětí Vstup: L1 - L3(N) Vodič Cu/1,5mm² Šroub M4 Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 Výstup: T1 T2 - T3 Signálové vývody Svorkovnice TM2 Vodič Cu 0,75 mm², šroub M3 15

16 5.2.2 Měniče - elektrické zapojení C - (strana 13) Typ měniče EV-401 H3F EV-402 H3F EV-403 H3F Jistič dle ČSN EN A/B 16A/B 16A/B 4A/C 10A/C 10A/C Pojistka dle ČSN EN 10A 16 A 16A Stykač dle ČSN EN I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany Svorky pro vývody nízkého Vodič Cu/1,5 mm² Vodič Cu/1,5 mm² napětí Vstup: L1 - L2 L3 Výstup: T1 T2 - T3 Šroub M4 Šroub M4 Signálové vývody Svorkovnice TM2 Vodič Cu 0,75 mm², šroub M3 Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 Upozornění pro uživatele a) Jestliže je použit měnič pro řízení více jak jednoho motoru, musí být součet výkonů jednotlivých motorů menší než maximální povolený výkon motoru pro daný typ měniče. (Platí P 1,2 Σ P n kde P je maximální výkon motoru který lze připojit k měniči, P n výkon n-tého paralelně zapojeného motoru na výstupu měniče). b) V případě paralelně zapojených motorů musí být u každého motoru zapojena tepelná ochrana (požadavek ČSN EN , článek 7.3). c) Mezi měnič a motor může být zapojen pouze sinusový filtr impedančně přizpůsobený pro příslušný typ měniče. Není dovoleno zapojovat pasivní členy LC a RC. 16

17 5.3 Popis připojovacích vývodů Silové vývody měniče Označení vývodu Měniče s jednofázovým napájením Funkce vývodu Měniče s trojfázovým napájením L1 (L) L2 N L3 (N) PE Přívod napájecího napětí Fáze L1 - připojení napájecí fáze U měničů s jednofázovým napájením není vývod využit Přívod nulového napájecího vodiče L3 připojení nulového vodiče Připojení ochranného vodiče Napájecí fáze L1 Napájecí fáze L2 Napájecí fáze L3 + Kladný výstup meziobvodu pro připojení brzdné jednotky - Záporný výstup meziobvodu pro připojení brzdné jednotky T1 T2 Výstupy pro napájení motoru T3 Poznámka : U měničů řady EV nelze zapojit přímo brzdný odpor. V případě potřeby je nutno použít brzdnou jednotku. Brzdná jednotka lze využít pro několik vedle sebe instalovaných měničů. 17

18 5.3.2 Popis svorek pro řízení Svorkovnice TM2 Označení vývodu 1 2 Výstupní vícefunkční relé Popis funkce vývodu Programovatelný výstup, zapínací kontakt, viz Fn 21 Zatížení kontaktů relé 250 V- AC/1A ( 30V - DC/ 1A) V Kladný výstup pomocného napájení Proti tomuto vývodu se zapínají vstupy S1-S4 (S5-S6) v režimu PNP 4 S1 Vícefunkční vstup nejčastěji programovatelný jako FWD 5 S2 Vícefunkční vstup nejčastěji programovatelný jako REV 6 S3 7 S4 Vícefunkční vstupy 8 COM Společný vsup Proti tomuto vývodu se zapínají vstupy S1-S4 (S5-S6) v režimu NPN V Pomocné napětí pro externí potenciometr 10 AIN Programovatelný analogový vstup 11 COM 1 Společný analogový vstup záporný pól externího řídícího napětí 12 + FM Analogový výstup Vývody pro řízení, označené v předchozí tabulce 3 až 12 splňují podmínky pro malé napětí SELV dle ČSN Připojovací vodiče k uvedeným výstupům nutno prostorově oddělit od silových přívodů nízkého napětí nebo v případě křížení a souběhu zajistit stejnou izolaci jako u obvodů nízkého napětí. 18

19 5. 4 Základní doporučení pro zapojení vodičů (Vodiče pro ovládání a připojení motoru) 1. Ovládací přívody se doporučuje provádět stíněným kabelem. Stínění kabelu pak spojit s bodem pro připojení ochranného vodiče. 2. Připojení motoru může být provedeno stíněným nebo nestíněným kabelem. Volba kabelu závisí na přípustné úrovní rušení v místech kde bude měnič provozován. 3. U stíněných kabelů délky nad 50 m vznikají v důsledku kapacity kabelu na výstupu měniče proudové špičky, které mohou způsobit krátkodobé přetížení měniče. Proto se doporučuje provést kontrolu průběhu proudu a napětí a to jak na straně měniče tak i na straně motoru. V případě, že se na průběhu proudu snímaného osciloskopem vyskytují proudové špičky přesahující maximální hodnotu proudu, nebo vznikají na straně motoru napěťové špičky přesahující o více jak 30% maximální výstupní napětí měniče je zapotřebí použít na výstupu měniče sinusový filtr. 4. Stínění kabelu připojujícího motor je třeba spojit na straně měniče s bodem pro připojení ochranného vodiče. 5. Při použití více měničů v rozvaděči, je zapotřebí spojit uzemňovací body dílčích měničů do společného uzemňovacího bodu v rozvaděči. Ke spojení uzemňovacích bodů každého měniče se společným uzemňovacím bodem v rozvaděči je zapotřebí použít samostatných vodičů o průřezu minimálně Cu 2,5 mm². 19

20 5.5 Popis funkce přepínačů SW1 a SW2 Přepínač SW1 umožňuje přepnutí spínání logických signálů mezi svorkami řídící svorkovnice (S1,S2, S3, S4) a svorkami COM nebo +24V. Spínání proti + 24V Spínání proti COM NPN PNP NPN PNP Přepínač SW2 umožňuje přepnutí mezi napěťovým nebo proudovým řídícím analogovým signálem. Napěťový vstup Proudový vstup 0-10V 4 20mA V I V I 20

21 B 5.6 Rozměry měničů Platí pro měniče EV 2P2, 2P5, 201 A C D E Rozměr (mm) IP A B C D E

22 B Rozměry měničů Platí pro měniče EV 202, 203, 401, 402, 403 A C D E Rozměr (mm) IP A B C D E

23 6. Programování měniče 6.1 Základní ovládání klávesnice Indikace na klávesnici a instrukce řízení Indikace zapnutí DSP FUN RUN STOP Potenciometr pro pro řízení frekevence RESET DATA ENT Obsluha ovládacího panelu RUN STOP Zapnutí Frekvence ve stavu STOP RUN STOP DSP FUN Fxx Fxx DATA ENT DSP FUN UoP dcu DATA ENT DATA ENT Hodnota Výstupní napětí Hodnota DSP FUN Bliká Frekvence ve stavu RUN xxx xxx End DATA ENT AoP Pid DATA ENT DATA ENT DC napětí meziobvodu Hodnota Výstupní proud Hodnota Zpětnovazební napětí PID Zobrazení stavu měniče, tj. proudů a napětí pouze pro F10=001 23

24 6.2 Seznam funkcí měniče Základní funkce F Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární Pozn. nastavení 00 Výkon měniče 01 Doba rozběhu s 05.0 *1 *2 02 Doba doběhu s 05.0 *1 *2 03 Směr otáčení motoru 000: Směr vpřed 001: Reverzace 04 Zdroj řídících příkazů 000: Řízení z klávesnice 001: Řízení ze svorkovnice měniče 002: Sériová linka Způsob řízení frekvence 000: Řízení z klávesnice na ovládacím panelu tlačítky 001: Řízení potenciometrem na ovládacím panelu 002: Řízení analogovým signálem, vstup svorkovnice AIN 003: Motorpotenciometr, řízení z multifunkčních vstupů 004: Řízení ze sériové linky RS Horní mez frekvence Hz 50.0/60.0 *2 08 Dolní mez frekvence Hz 00.0 *2 09 Způsob zastavení 000: Zpomalování po nastavené rampě 001: Volný doběh Zobrazení stavu měniče na displeji 000: Zobrazena pouze frekvence 001: Zobrazen proud motoru, výstupní napětí, DC napětí meziobvodu, zpětnovazební signál 000 *1 24

25 F Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární nastavení 000: Zapnutí Chod vpřed 11 Funkce vstupu S1 001: Zapnutí - Reverzace : Pevně nastavená frekvence 1 003: Pevně nastavená frekvence 2 004: Pevně nastavená frekvence 3 005: Krokování 006: STOP Nebezpečí (E.S.) 12 Funkce vstupu S2 007: Blokování výstupu (b.b.) : Doba rozběhu/doběhu 2 009: Reset měniče po chybě 010: Příkaz UP (zvyšuj frekvenci) 011: Příkaz DOWN (snižuj frekvenci) 012: Přepínání řídícího signálu, 13 Funkce vstupu S3 externí řízení/ ovládací panel : Zapnutí/vypnutí řízení ze sériové linky RS : Zákaz zrychlování/zpomalování 015: Přepínání analogového řídícího 14 Funkce vstupu S4 signálu, svorkovnice/panel 016: Vypnutí PID regulátoru : DC brzdění *6 Pozn. 15 Funkce vstupu AIN 16 Volba analogového řídícího signálu (Vstup AIN) 017: Vstup analogového signálu Vstup AIN 018: Vstup zpětnovazebního signálu pro PID regulátor 000: 0-10V (0 20 ma) 001: 4 20 ma Zesílení analogového řídícího signálu Vstup AIN % 100 *1 18 Posun analogového signálu na vstupu AIN % 000 *1 19 Směr posunu analogového signálu na vstupu AIN 20 Závislost frekvence na analogovém signálu na vstupu AIN 000: Kladný posun 001: Záporný posun 000: Zvyšování frekvence s růstem řídícího signálu 000: Snižování frekvence s růstem řídícího signálu 000 *1 000 *1 25

26 F Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární Pozn. nastavení 000: Měnič ve funkci (RUN) 001: Dosažená frekvence 21 Multifunkční reléový Nastavená frekvence ± F23 výstup 002: Frekvence měniče je v rozsahu 000 F22 ± F23 003: Frekvence měniče > F22 004: Frekvence měniče < F22 005: Chyba měniče 006: Automatický reset a restart měniče 007: Krátkodobá ztráta napájení 008: Bezpečnostní STOP (E.S.) 009: Blokování výstupu (b.b.) 010: Přetížení motoru 011: Přetížení měniče 012: Nevyužito 013: Zapnuto napájení měniče 014: Chyba sériové komunikace 015: Proudové přetížení ( F24) 22 Porovnávací frekvence Hz 00.0 *1 23 Pásmo porovnávané Hz *1 frekvence (± Hz) 24 Nastavení výstupního % 00.0 proudu pro detekci dle motoru 25 Doba detekce výstupního sec 00.0 proudu 26 Multifunkční analogový výstup 0 10V 000: Výstupní frekvence 001: Nastavená frekvence 002: Výstupní napětí 003: DC napětí meziobvodu 004: Výstupní proud 005: Zpětnovazební signál PID 27 Zesílení napětí 0 200% analogového výstupu 28 Nastavená frekvence při Hz 05.0 *1 ovládání z panelu Předvolba pro PID regulátor 29 Předvolená frekvence Hz 05.0 *1 30 Předvolená frekvence Hz 10.0 *1 31 Předvolená frekvence Hz 20.0 *1 32 Předvolená frekvence Hz 30.0 *1 33 Předvolená frekvence Hz 40.0 *1 34 Předvolená frekvence Hz 50.0 *1 35 Předvolená frekvence Hz 60.0 *

27 F Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární Pozn. nastavení 36 Frekvence krokování Hz 05.0 *1 37 Doba DC brzdění Brzdění stejnosměrným proudem 38 Startovací frekvence DC brždění s Hz Úroveň DC brzdění 0 20 % Nosná frekvence výstupního napětí až 16kHz 41 Automatický restart po 000: Restart povolen 000 výpadku napájení 001: Restart nepovolen 42 Doba automatického s 000 restartu 43 Jmenovitý proud motoru *4 44 Jmenovité napětí motoru Nastaveno dle motoru *4 45 Jmenovitá frekvence *4 motoru 46 Jmenovitý výkon motoru *4 47 Jmenovité otáčky motoru *4 48 Zvýšení momentu (Pomocná veličina bez rozměru) *4 Vektorový režim 49 Zisk kompenzace skluzu (Pomocná veličina bez rozměru) Vektorový režim 50 Kompenzace napětí při (Pomocná veličina bez rozměru) nízkých frekvencích 51 Přístup k rozšiřujícím funkcím měniče 000: Není přístup 001: Funkce přístupné *1 52 Tovární nastavení 010: Nastavení pro napájecí síť 50Hz 020: Nastavení pro napájecí síť 60 Hz 53 Verze softwaru Verze CPU *3 *4 54 Poslední 3 chybové kódy *3 *4 27

28 6.2.2 Rozšiřující funkce Přístup k rozšiřujícím funkcím je po nastavení F51 = 001 C Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární nastavení 00 Instrukce reverzace 000: Reverzace povolena : Reverzace nepovolena 01 Ochrana proti zastavení při 000: Ochrana povolena 000 rozběhu 001: Ochrana nepovolena 02 Úroveň ochrany proti % 200 zastavení pro rozběhu 03 Ochrana proti zastavení při 000: Ochrana povolena 000 rozběhu 001: Ochrana nepovolena 04 Úroveň ochrany proti % 200 zastavení při zastavování Pozn. 05 Ochrana proti zastavení v ustáleném chodu 06 Úroveň ochrany proti zastavení v ustáleném chodu 07 Ochrana proti zastavení v ustáleném chodu 08 Zpomalovací rampa pro zastavení při přetížení 000: Ochrana povolena : Ochrana nepovolena % : Snížení frekvence podle 000 zpomalovací rampy F02 001: Snížení frekvence podle zpomalovací rampy C s 03.0 sec 09 Přímý start po zapnutí napájení 000: Start povolen 001: Start nepovolen Módy RESETU 000: Instrukce RUN ve stavu OFF 000 RESET měniče je možný 001: Instrukce RUN ve stavu OFF nebo ON RESET měniče je možný 11 Doba rozběhu s 05.0 *1 *2 12 Doba doběhu s 05.0 *1 *2 001 Pouze pro IP20 13 Zapnutí vnitřního ventilátoru 000: Zapnutí při mezní teplotě 001: Zapnutí při chodu měniče 002: Trvalé zapnutí 003: Trvale vypnutý ventilátor 14 Způsob řízení 000: Vektorové řízení 001: Skalární řízení V/f 000 Pro IP65 ventilátor trvale zapnutý 28

29 C Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární Pozn. nastavení 15 Volba závislosti V/f /004 * Uživatelská závislost 16 Výstupní napětí pro Jednofázové napájení: V 220/440 závislost V/f Trojfázové napájení: V 17 Maximální výstupní Hz 50/60 frekvence 18 Poměr napětí na maximální % 100 frekvenci 19 Střední výstupní frekvence Hz 25.0 / Poměr napětí na střední % 50.0 frekvenci 21 Minimální výstupní Hz 00.5/00.6 frekvence 22 Poměr napětí na minimální % 00.1 frekvenci 23 Momentové zvýšení pro % 00.0 *1 režim V/f 24 Zisk kompenzace skluzu % 00.0 *1 pro režim V/f 25 Proud nezatíženého motoru Dle typu motoru 26 Elektronická tepelná 000: Ochrana ve funkci 000 ochrana motoru (OL1) 001: Ochrana vypnutá 27 Vynechaná frekvence *1 (Hz) 28 Vynechaná frekvence *1 (Hz) 29 Pásmo vynechané *1 frekvence (± Hz) 30 Regulátor PID 000: Regulátor PID nefunkční 001: PID regulace, D složka paralelně k proporcionální 002: PID regulace, D složka ve zpětnovazební větvi 003: PID regulace, D složka paralelně k proporcionální, změna polarity regulační odchylky 004: PID regulace, PID regulace, D složka ve zpětnovazební větvi, změna polarity regulační odchylky Zesílení zpětnovazebního signálu 32 P: Zesílení proporcionální složky * *1 29

30 C Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární Pozn. nastavení 33 I: Integrační časová s 10.0 *1 konstanta 34 D: Derivační časová s 0.00 *1 konstanta 35 Posun výstupu PID 000: Kladný posun 000 *1 PID offset 001: Záporný posun 36 Velikost posuvu výstupu % 000 *1 (offsetu) PID 37 Poždění výstupu PID s 00.0 *1 38 PID: Startovací frekvence Hz 00.0 útlumového módu 39 PID: Zpoždění aktivace útlumového režimu s Funkce motorpotenciometr 41 Místní/dálkové nastavení frekvence 42 Funkce vstupu S5 Pouze s přídavnou deskou 43 Funkce vstupu S6 Pouze s přídavnou deskou 000: Dosažená frekvence je zachována po zastavení 001: Po zastavení přechází frekvence na nulovou hodnotu 002: Dosažená frekvence je zachována po zastavení. Zvyšování a snižování frekvence je možné ve stavu STOP 000: Způsob řízení lze měnit nastavením funkce F05 001: Způsob řízení nelze měnit nastavením funkce F05 000: Chod měniče- pohyb motoru vpřed 001: Reverzace pohybu motoru 002: Nastavení frekvence 1 003: Nastavení frekvence 2 004: Nastavení frekvence 3 005: Nastavení frekvence krokování 006: Vypnutí měniče, STOP nebezpečí (E.S.) 007: Odpojení výstupu (b.b.) 008: Rampy rozběhu doběhu 2 009: RESET měniče po chybě 010: Příkaz UP zvyšuj 011: Příkaz DOWN snižuj 012: Přepínání řízení 013: Sériová komunikace 014: Zákaz zrychlování/zpomalování 015: Volba zdroje řízenífrekvence 016: Vypnutí PID regulátoru 017: Analogový vstup AIN 018: Zpětnovazební signál 019: DC brždění

31 C Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární nastavení 44 Doba vzorkování A = multifunkčních vstupů S1 S6 T vz = A x 8 ms 45 Doba vzorkování vstupu B = AIN T vz = B x 8 ms 46 Multifunkční reléový výstup Pouze u přídavné desky Využívají se výstupy T+, T- 47 Řízení z oddáleného panelu Přídavný panel 000: Měnič ve funkci 001: Dosažená frekvence Nastavená frekvence ± F23 002: Frekvence měniče je v rozsahu F22±F23 003: Frekvence měniče > F22 004: Frekvence měniče < F22 005: Chyba měniče 006: Automatický reset a restart měniče 007: Krátkodobá ztráta napájení 008: Bezpečnostní STOP (E.S.) 009: Blokování výstupu (b.b.) 010: Přetížení motoru 011: Přetížení měniče 012: Nevyužito 013: Zapnuto napájení měniče 014: Chyba sériové komunikace 015: Proudové přetížení 000: Řízení neumožněno 001: Řízení z oddáleného panelu umožněné Pozn. 48 Kopírovací jednotka 000: Kopírovací jednotka neaktivní 000 *3 001: Zápis z měniče do jednotky 002: Zápis z jednotky do měniče 003: Porovnání dat jednotky a měniče 49 Adresa měniče při sériové *3 *4 komunikaci 50 Přenosová rychlost 000: 4800 Bd 003 *3 *4 001: 9600 Bd 002: Bd 003: Bd 51 Počet stop bitů 000: 1 Stop bit *3 *4 001: 2 Stop bity 52 Paritní bity 000: Bez parity 001: Sudá parita 002: Lichá parita 000 *3 *4 31

32 C Popis funkce Rozsah nastavení/kód Tovární Pozn. nastavení 53 Datové slovo 000: 8 bitů 001: 7 bitů 000 *3 *4 54 Doba detekce komunikační chyby 55 Činnost měniče po detekci chyby komunikace s 00.0 *3 *5 000: Zastavení v čase F02 001: Zastavení volným doběhem 002: Zastavení v čase C12 003: Měnič pokračuje v činnosti 000 *3 *5 Poznámky: *1: Lze měnit za chodu měniče *2: Pro nastavení frekvence nad 100Hz je rozlišení 1 Hz *3: Nelze měnit v průběhu komunikace *4: Při továrním nastavení se parametr nemění *5: Software verze 1.2 a vyšší *6: Software verze 1.6 a vyšší 32

33 6.3 Popis funkcí Základní funkce měniče F00 Typové označení měniče F00 Typové označení měniče Napájení měniče 2P2 2P2 2P5 2P5 201 JNEV x 230V x 400V F01 Doba rozběhu 1: s F02 Doba doběhu 1: s Čas rozběhu a doběhu se vypočítá ze vztahu : a) Vektorový režim (C14 = 000) Čas rozběhu = F01 x [ Nastavená frekvence / Jmenovitá frekvence motoru (F45) ] Čas doběhu = F02 x [ Nastavená frekvence / Jmenovitá frekvence motoru (F45) ] b) Skalární režim (C14 = 001) Čas rozběhu = F01 x [ Nastavená frekvence / Maximální frekvence (C17) ] Čas doběhu = F02 x [ Nastavená frekvence / Maximální frekvence (C17) ] f(hz) Nastavená frekvence zastavování start F01 F02 Časové průběhy při startu a zastavování měniče 33

34 F03 Směr otáčení motoru 000: Vpřed 001: Reverzace Funkce F03 je použitelná pouze při řízení měniče z ovládacího panelu tj. F04 = 000. F04 Zdroj řídících signálů 000: Ovládací panel 001: Externí řízení řídící svorkovnice 002: Sériová linka F05 Řízení frekvence 000: Řízení tlačítky na ovládacím panelu 001: Řízení potenciometrem na ovládacím panelu 002: Řízení ze svorkovnice TM2, vstup AIN 003: Řízení z multifunkčních vstupů svorkovnice TM2, motorpotenciomatr- příkazy UP/DOWN 004: Řízení ze sériové linky 1. F5=001: Řízení frekvence potenciometrem na ovládacím panelu. Pro F11 F15 = 015 a multifunkční vstup ve stavu OFF, je frekvence řízena potenciometrem z panelu. Pro multifunkční vstup ON je frekvence řízena analogovým signálem ze svorkovnice TM2. 2. F5=002: Řízení frekvence potenciometrem ze svorkovnice TM2. Pro F11 F15 = 015 a multifunkční vstup ve stavu OFF, je frekvence řízena analogovým signálem ze svorkovnice TM2. Pro multifunkční vstup ON je frekvence řízena potenciometrem na ovládacím panelu. 3. Motorpotenciometr viz F11 F15 3. Priorita frekvenčních příkazů: Jog (krokování) > pevně zvolená frekvence > ovládací panel nebo řídí svorkovnice TM2. F06 Způsoby externího řízení řízení ze svorkovnice TM2 000: Chod/Stop Reverzace/Stop 001: Run/Stop Vpřed/reverzace 002: 3 vodičové řízení Run/Stop 1. Funkce F06 je použitelná pouze při externím řízení to jest F04 = Při současné aplikaci příkazu Chod a Reverzace měnič přechází do stavu Stop. 34

35 Příklady zapojení řízení F006 = 000 Vstup lze ovládat tranzistorem NPN N P N Vstup lze ovládat tranzistorem PNP P N P S1 F W D S1 F W D S2 R E V S2 R E V 0 V C O M 2 4 V C O M FWD=Forvard=Chod vpřed (FWD/Stop) REV=Reverse=reverzace (REV/Stop) F006 = 001 Vstup lze ovládat tranzistorem NPN N P N Vstup lze ovládat tranzistorem PNP P N P S1 R U N S1 R U N S2 F W D / R E V S2 F W D / R E V 0 V C O M 2 4 V C O M RUN = chod (RUN/Stop) FWD/ REV = Forvard/Reverse = vpřed/reverzace F06 = 002 Třívodičové řízení Vstup lze ovládat tranzistorem NPN Vstup lze ovládat tranzistorem PNP S T O P R U N S T O P R U N S 1 R U N S 1 R U N S 2 S T O P S 2 S T O P S3 F W D /R E V S3 F W D /R E V 0 V C O M 2 4 V C O M Pro třívodičové řízení se využívají vstupy S1-S3. 35

36 Časové průběhy ovládání a frekvence S1 FW D S2 REV S3 REV Výstup pro F06 = 0 FW D REV Výstup pro Fn 03 = 1 FW D REV Výstup pro Fn 03 = 2 FW D REV F07 Horní mez frekvence: Hz F08 Dolní mez frekvence: Hz Příklad omezení frekvence f(hz) Výstupní frekvence F07 - Horní mez frekvence F08 -Dolní mez frekvence t Pro F08 = 00.0 Hz, výstupní frekvence přechází při požadavku na zastavení na hodnotu 0Hz a je možné řízení v celém rozsahu frekvencí. Pro F08 > 00.0 Hz, výstupní frekvence se může řídit pouze v rozmezí F08 až F07. F09 Způsob zastavení 000: Po nastavené rampě 001: Zastavení volným doběhem F09 = 000: Motor zastavuje po nastavené zpomalovací rampě definované funkcí F02. 36

37 F10 Zobrazení stavu měniče 000: Zobrazení frekvence 001: Zobrazení všech základních hodnot F10 = 001: Na displeji se postupně zobrazuje výstupní napětí, DC napětí meziobvodu, proud motoru, zpětnovazební napětí PID regulátoru. F11 F15 Volitelné funkce pro vstupy S1 S4 a AIN 000: Zapnutí chod vpřed 001: Zapnutí Reverzace 002: Nastavená frekvence 1 003: Nastavená frekvence 2 004: Nastavená frekvence 3 005: Frekvence krokování JOG 006: STOP nebezpečí (na displeji E.S.) 007: Blokování výstupu (na displeji b.b.) 008: Přepnutí na rozběhovou/doběhovou rampu 2 009: Reset po chybě 010: Příkaz UP zvyšuj frekvenci 011: Příkaz DOWN snižuj frekvenci 012: Přepínání řídícího signálu 013: Zapnutí/vypnutí sériové komunikace 014: Zákaz zrychlování/zpomalování 015: Přepínání mezi potenciometrem na panelu a vstupem AIN 016: Vypnutí PID regulátoru 017: Vstup analogového signálu - vstup AIN 018: Vstup zpětnovazebního signálu pro PID regulátor 019: Stejnosměrné brzdění Popis funkcí F11-F15 1. F11-F15=000/001 Chod vpřed/reverzace Chod vpřed: Pro sepnutý multifunkční vstup se měnič rozebíhá na nastavenou frekvenci, po rozepnutí měnič zastavuje. Reverzace: Pro sepnutý multifunkční vstup se měnič rozebíhá v opačném směru na nastavenou frekvenci, po rozepnutí měnič zastavuje. Při současném sepnutí spínače Chod vpřed + Reverzace je měnič ve stavu STOP. 2. F11-F15= Předvolené frekvence Po sepnutí příslušného multifunkčního vstupu měnič přechází na předvolenou frekvenci. Předvolené frekvence se zapisují jako parametr funkcí F28 F36 dle níže uvedených příkladů nastavení. 37

38 3. F11-F15=005 Frekvence krokování JOG Po sepnutí zvoleného multifunkčního vstupu přechází měnič do režimu krokování. Priorita: JOG > předvolená frekvence. Příklady nastavení A) U měniče není využívána reverzace (F11=000), lze nastavit 7 frekvencí. Sepnutí spínačů na vstupech F14=004 F13=003 F12=002 Krokování JOG F13=005 Výstupní frekvence S3 F F S2 0 F29 0 S3 0 0 F30 0 S3 S2 0 F31 S F32 S4 0 S2 0 F33 S4 S3 0 0 F34 S4 S3 S2 0 F35 B) U měniče je použita reverzace (F11=000, F12=001), lze nastavit 3 frekvence Sepnutí spínačů na vstupech F14=004 F13=003 Krokování JOG F13=005 Výstupní frekvence 0 0 S3 F F28 0 S3 0 F29 S4 0 0 F30 S4 S34 0 F31 4. F11-F15=006 STOP nebezpečí Po sepnutí multifunkčního vstupu měnič zastavuje. Na displeji bliká hlášení: E.S. Po vypnutí signálu STOP nebezpečí je pro start měniče zapotřebí vypnout a opětovně zapnout startovací signál (externí řízení ze svorkovnice) nebo při řírení z panelu stisknout tlačítko RUN. 5. F11-F15=007 Blokování výkonového výstupu měniče Měnič zastavuje ihned po příchodu blokovacího signálu, nezávisí na nastavení F09. Na displeji bliká hlášení: b.b. 6. F11-F15=008 Přepnutí na rampu rozběhu/doběhu číslo 2 Po sepnutí zvoleného vstupu měnič přechází na rampy rozběhu/doběhu číslo 2. Časové hodnoty těchto ramp jsou určeny patametry C11 a C12. 38

39 7. F11-F15=009 Reset po chybě měniče Po sepnutí zvoleného vstupu proběhne Reset měniče. Resetovací signál se aplikuje po chybě měniče. 8. F11-F15=010/011 Funkce motorpotenciometr Pro aktivaci funkce motorpotenciometr je zapotřebí nastavit: F05=003. Frekvence měniče se nastavuje příkazy UP/DOWN z řídící svorkovnice. C40= 000 Po aplikaci příkazů UP/DOWN měnič zvyšuje/snižuje frekvenci a při vypnutí těchto příkazů zůstává frekvence na poslední nastavené hodnotě. Po vypnutí příkazu RUN měnič zastavuje po zpomalovací rampě, nebo volným doběhem dle nastavení F09. Frekvence před vypnutím příkazu RUN je uchována v paměti a hodnotu udává F28. V dalším startu pracuje měnič od této frekvence. C40= 001 Po příkazu RUN se měnič rozbíhá z nulové frekvence. Aplikace příkazů UP/DOWN je podobná jako v předchozím příkladu. Po vypnutí příkazu RUN měnič zastavuje dle nastavení F09. V dalším startu pracuje měnič od 0Hz 9. F11-F15=012 Přepínání řídících signálů Externí vstup OFF: Řízení měniče ze svorkovnice TM2 nebo ze sériové linky Externí vstup ON: Řízení měniče z ovládacího panelu 10. F11-F15=013 Sériová komunikace Externí vstup OFF: Měnič je z řízen po sériové lince z PC nebo PLC. Není možné řízení z panelu nebo z řídící svorkovnice TM2. Řídící panel může pouze indikovat napětí, frekvenci a proud. Panel lze také použít pro signál STOP-nebezpečí. Externí vstup ON: PC nebo PLC může číst a modifikovat parametry. Veškeré řízení je pouze z vládacího panelu. 11. F11-F15=014 Zákaz zrychlování a zpomalování Externí vstup ON: Je zakázána změna frekvence, měnič zastaví zrychlování/zpomalování. START - FWD Zákaz zrychlování/zpomalování Výstupní frekvence Příklad aplikace příkazu zákaz zrychlování/zpomalování 39

40 12. F11-F15=015 Přepínání analogového řídícího signálu F005=001 Externí vstup OFF: Frekvence je řízena potenciometrem na ovládacím panelu. Externí vstup ON: Frekvence je řízena analogovým signálem na vstupu ANI. F005=002 Externí vstup OFF: Frekvence je řízena analogovým signálem na vstupu ANI. Externí vstup ON: Frekvence je řízena potenciometrem na ovládacím panelu. 13. F11-F15=016 Vypnutí regulátoru PID Externí vstup OFF: Regulátor v činnosti. Externí vstup ON: Vypnutá funkce regulátoru. 14. F11-F15=017 Analogový vstup AIN Definování analogového vstupu. Analogový vstup lze nastavit pomocí F16 jako napěťový (0 10V) nebo proudový (4 20 ma). 15. F11-F15=018 Vstup zpětnovazebního signálu PID regulátoru Definování analogového vstupu pro zpětnovazební signál. Analogový vstup lze nastavit pomocí funkcí F16 jako napěťový (0 10V) nebo proudový (4 20 ma). F16 Volba analogového řídícího signálu vstup AIN 000: 0-10V (0 20 ma) 001: 4-20mA Při volbě mezi napěťovým a proudovým vstupem je zapotřebí přepnout přepínač SW2 na údaj U, nebo údaj I. C45 Vzorkování perioda řídícího signálu: B = Vzorkovací perioda analogově číslicového převodníku je rovna: B x 8ms. Tato perioda se nastavuje dle úrovně rušení v místě instalace. Při vysoké úrovni rušení je zapotřebí prodloužit. 40

41 Analogový vstup AIN F17 Zesílení vstupu: % F18 Posun analogového signálu: % F19 Směr posunu analogového signálu: 000: Kladný 001: Záporný F20 Závislost frekvence na analogovém řídícím signálu: 000: Zvyšování frekvence s růstem řídícího signálu 001: Snižování frekvence s růstem řídícího signálu Příklady závislostí frekvence na řídícím signálu. Platí pro horní mezní frekvenci F07 = 50Hz f f f 50Hz 100% B 50Hz 100% D 50Hz 100% F 25Hz 50% A 25Hz 50% C 25Hz 50% E U 0 5V 10V 0 (20mA) 5V 10V (20mA) U 0 (4mA) 20% 5V 10V (20mA) U Typ signálu F17 F18 F19 F20 Poznámka A 0-10V, 0-20mA 100% 000% Základní závislost B 0-10V, 0-20mA 100% 050% Řízení 25Hz 50Hz C 10 0V, 20-0mA 100% 0% Maximu napětí odpovídá nulová frekvence D 10-0V, 20-0mA 100% 050% Řízení 50Hz 25Hz E 4-20 ma 100% 20% Analogový vstup 4-20mA F 0-5V 100% 50% Analogový vstup 0 5 V Maximu napětí odpovídá nulová frekvence 41

42 F21 Multifunkční reléový výstup RY1 000: Měnič v činnosti (RUN mode) 001: Dosažena frekvence: Požadovaná nastavená frekvence ± F23 002: Dosažena frekvence: Porovnávací frekvence F22 ± F23 003: Výstupní frekvence > Porovnávací frekvence F22 004: Výstupní frekvence < Porovnávací frekvence F22 005: Chyba měniče, chybový výstup 006: Automatický restart měniče 007: Krátkodobá ztráta napájení 008: STOP nebezpečí (E.S.) 009: Blokování výstupu (b.b.) 010: Přetížení motoru 011: Přetížení měniče 012: Nevyužito 013: Zapnuto napájení měniče 014: Chyba sériové komunikace 015: Proudové přetížení měniče F22 F23 Zvolená porovnávací frekvence = Hz Šířka pásma detekce frekvence = Hz Příklady časových průběhů sepnutí reléového výstupu Příkaz RUN Pracovní frekvence Dosažena zvolená frekvence F22 F23 Pásmo detekce Dosažena zvolená frekvence F22 Pracovní frekvence Reléový výstup 42

43 Příkaz RUN Dosažena zvolená frekvence F22 Dosažena zvolená frekvence F22 Reléový výstup Příkaz RUN Dosažena zvolená frekvence F22 Dosažena zvolená frekvence F22 Reléový výstup F24 Úroveň výstupního proudu měniče: 0 100% Úroveň 100% odpovídá jmenovitému proudu motoru zadaného uživatelem jako funkce F43. F25 Doba zpoždění detekce výstupního proudu: s Překročení nastavené meze výstupního proudu je signalizován na reléovém výstupu při nastavení F21 = 015. Příklad detekce proudového přetížení 100% I výstup F24 t F21=15 nebo C46=15 F25 Výstup relé t 43

44 Multifunkční analogový výstup F26 Volba typu analogového výstupu 001: Nastavená požadovaná frekvence 002: Výstupní frekvence 003: DC napětí meziobvodu 004: Výstupní proud 005: Zpětnovazební signál PID regulátoru F27 Zesílení multifunkčního analogového výstupu = % Analogový multifunkční výstup je 0 10V, dovolené zatížení výstupu FM+ je 5mA. Pomocí parametru F27 lze nastavit údaj externího indikačního zařízení. Zpětnovazební signál PID regulátoru na multifunkčním výstupu FM+ je 0 10V a nereaguje na polaritu. F28 F36 Předvolené frekvence Frekvence krokování (JOG) 1. Předvolené frekvence Využití předvolených frekvencí je možné po nastavení funkcí F11-F15 = a po sepnutí odpovídajícího spínače na vstupech S2-S4. 2. Předvolená frekvence krokování Využití předvolené frekvence je možné po nastavení funkcí F11-F15 = 005 a po sepnutí odpovídajícího spínače na vstupech S2-S4. Parametr Popis předvolených frekvencí Rozsah frekvencí Tovární nastavení F28 Základní frekvence Hz 05.0 F29 Frekvence Hz 05.0 F30 Frekvence Hz 10.0 F32 Frekvence Hz 20.0 F32 Frekvence Hz 30.0 F33 Frekvence Hz 40.0 F34 Frekvence Hz 50.0 F35 Frekvence Hz 60.0 F36 Frekvence krokování JOG Hz 05.0 F28: Frekvence při řízení z ovládacího panelu. Žádaná hodnota frekvence pro PID regulátor, Paměť pro uložení hodnoty nastavení pro funkci motorpotenciometr. 44

45 Sepnutí spínačů na vstupech F14=004 F13=003 F12=002 Krokování JOG F13=005 Výstupní frekvence F S2 0 F29 0 S3 0 0 F30 0 S3 S2 0 F31 S F32 S4 0 S2 0 F33 S4 S3 0 0 F34 S4 S3 S2 0 F S2 F36 F37 Doba stejnosměrného brzdění (s): F38 Frekvence začátku stejnosměrného brzdění (Hz): F39 Úroveň stejnosměrného brzdění (%): % Příklad stejnosměrného brzdění při zastavení Hz F38 F37 t F40 Nosná frekvence výstupního napětí měniče (khz): Tovární nastavení: 10 khz Pro tovární nastavení je nosná frekvence 10 khz. Tato hodnota se mění v případech: Vzniku vibrací v důsledku rezonance mechanických částí pohonu Vzniku zvukových signálů v důsledku vibrace mechanických částí Při délkách kabelů mezi měničem a motorem nad 30 m se nosná frekvence snižuje F40 Nosná frekvence F40 Nosná frekvence F40 Nosná frekvence F40 Nosná frekvence khz khz khz khz khz khz khz khz khz khz khz khz khz 45

46 F41 Automatický restart měniče po výpadku napájení: 000: Restart umožněn 001: Restart neumožněn 1. F41 = 000: Po krátkodobém výpadku napájení proběhne automatický restart měniče při nastavení F04 =1 nebo F04 = 2 a sepnutém startovacím vstupu. 2. Při automatickém restartu se vyhledá rychlost motoru, motor je zachycen měničem a zrychluje na nastavenou frekvenci před výpadkem napájení. F42 Počet automatických restartů: F42 = 0: Po chybě neproběhne automatický restart. 2. F42 > 0: Po chybě probíhá po dobu 0,5 s proces automatického zachycení a motor zrychluje nebo zpomaluje na nastavenou frekvenci. 3. Auto restart nenastane po chybách OL1, OL2, OH, BB. 4. Auto restart neproběhne ve stavu zastavování po zpomalovací rampě, nebo při DC brzdění. Parametry motoru F43 Jmenovitý proud A F44 Jmenovité napětí motoru V F45 Jmenovitá frekvence Hz F46 Jmenovitý výkon kw F47 Jmenovité otáčky otáčky/minuta Parametry motoru je třeba zadat po montáži a připojení napájení před startem měniče. Zvýšení momentu Velikost momentového zisku (vektorový režim), C14 = 000 F48: GM = Při velké zátěži motoru lze zvyšuje výstupní moment podle vztahu: M = K1 x I (proud v důsledku zatížení) x GM (kompenzační zisk) Poznámky: 1. K1 konstanta momentového zvýšení 2. Zvětšování F48 zvyšuje i výstupní proud měniče, je proto zapotřebí kontrolovat proud motoru zadaný funkcí F43. 46

47 Snížení skluzu motoru Velikost snížení skluzu motoru (vektorový režim), C14 = 000 F49: GS = Při detekci velké zátěže motoru lze zvýšit frekvenci a tím se zmenšit skluz podle vztahu: F = K2 x I (proud v důsledku zatížení) x GS (kompenzační zisk) Poznámky: 1. K2 konstanta kompenzace skluzu 2. Zvětšování F49 zvyšuje i výstupní proud měniče, je proto zapotřebí kontrolovat proud motoru zadaný funkcí F43. Zvýšení napětí v oblasti nízkých frekvencí Pouze pro vektorový režim, C14 = 000 F50 : Funkce zajistí zvýšení výstupního napětí oblasti: Jmenovitá frekvence 50 Hz: 0 10 Hz Jmenovitá frekvence 60 Hz: 0 12 Hz F51 Přístup k rozšiřujícím funkcím 000: Neumožněn přístup k funkcím skupiny C 001: Umožněn přístup k funkcím skupiny C F52 Tovární nastavení měniče 010: Tovární nastavení pro napájecí síť 50 Hz 020: Tovární nastavení pro napájecí síť 60 Hz F53 Verze softwaru CPU F54 Chybová hlášení Poslední 3 chybová hlášení měniče 47

48 6.3.2 Rozšiřující funkce Přístup k rozšiřujícím funkcím je po nastavení F51 = 001 C00 Reverzace motoru 000: Reverzace umožněná 001: Reverzace neumožněná Pro F04=000 (ovládání z panelu) a C00=000 není možná reverzace motoru. Pro F04=001 (ovládání ze svorkovnice) nebo F04=002 (řízení ze sériové linky) není možná reverzace. C01 Ochrana proti zastavení při rozběhu: 000: Ochrana proti zastavení při rozběhu umožněná 001: Ochrana proti zastavení při rozběhu neumožněná C02 Úroveň ochrany proti zastavení při rozběhu: 050% - 200% C03 Ochrana proti zastavení při zpomalování: 000: Ochrana proti zastavení při zpomalování umožněná 001: Ochrana proti zastavení při zpomalování neumožněná C04 Úroveň ochrany proti zastavení při zpomalování: 050% - 200% C05 Úroveň ochrany proti zastavení v průběhu činnosti měniče: 000: Ochrana proti zastavení při činnosti umožněná 001: Ochrana proti zastavení při činnosti neumožněná C06 Úroveň ochrany proti zastavení v průběhu činnosti: 050% - 200% C06 Doba zpomalování při funkci ochrany proti zastavení: 000: Zpomalování po rampě určené funkcí F02 000: Zpomalování po rampě určené funkcí C08 C08 Zpomalovací rampa při ochraně proti zastavení: 00,1 999 s 1. C01=001, pro krátkou dobu rozběhu (F01) může být detekováno proudové přetížení. Měnič zastavuje a je zobrazeno chybové hlášení OC. C01=000, při rozběhu a dosažení mezní hodnoty proudu se zastaví nárůst frekvence. Tato zůstane zachována do doby než poklesne proud. Po poklesu proudu rozběh pokračuje. Mezní hodnota proudu je určena parametrem C C03=001, pro krátkou dobu doběhu (F02) může být detekováno vysoké napětí v meziobvodu. Měnič zastavuje a je zobrazeno chybové hlášení OV. 48

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ TAIAN. pro řady E2 : 0,2-2,2 kw ( vstup 1 x 230 V) 0,75-2,2 kw ( vstup 3 x 400 V)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ TAIAN. pro řady E2 : 0,2-2,2 kw ( vstup 1 x 230 V) 0,75-2,2 kw ( vstup 3 x 400 V) Tel./Fax/Zázn.: +421 42 443 11 35 Mobil: +421 905 654 866 E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk PRELL, s.r.o., Centrum I 57/132, SK-018 41 Dubnica nad Váhom, prevádzka: Strážovská 397/8, SK-018 51 Nová Dubnica

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Charakterist ika: inovovaná nejmenší typová řada měničů OMRON zabudovaný potenciometr pro ruční plynulé zadávání referenční frekvence rozsah výstupních frekvencí

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Označení měničů TECO řada 7300CV

Označení měničů TECO řada 7300CV PRELL, s.r.o., Centrum I 57/132, SK-018 41 Dubnica nad Váhom, E-mail: prell@prell.sk prevádzka: Strážovská 397/8, SK-018 51 Nová Dubnica IČO: 36 360 678 Banka: SLSP Dubnica n/v Tel./Fax/Zázn.: +421 42

Více

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití 3G3MV Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití APLIKACE Množství zabudovaných funkcí frekvenčního měniče může být s výhodou použito v řadě aplikací Dopravníky (řízení dopravníku) Všeobecné strojírenství

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace REGULÁTOR TEPLOTY typ REGU 2198 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f

Řada Popis Jmenovitý výkon motoru Vybrané typy Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f FREKVENČNÍ MĚNIČE Standardní frekvenční měniče (3G3JV) Kompaktní měnič pro všeobecné použití se skalárním řízením V/f Pro výkon motoru 0,1 až Programovací konzole se zabudovaným potenciometrem Zadání frekvence

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

stručná uživatelská příručka k frekvenčním měničům Emotron VSC

stručná uživatelská příručka k frekvenčním měničům Emotron VSC Elpro Drive stručná uživatelská příručka k frekvenčním měničům Emotron VSC OBSAH 1 Úvod... 3 2 Zapojení... 4 2.1 Typy pojistek... 4 2.2 Bezpečnostní opatření vnějších částí:... 5 2.3 Schéma zapojení...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. 549 32 Velké Poříčí tel. 491 483900

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. 549 32 Velké Poříčí tel. 491 483900 Elprim-tech s.r.o. www.elprim.cz Náchodská 264 e-mail : elprim@elprim.cz 549 32 Velké Poříčí tel. 491 483900 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV Pro řady : 7300 CV 0,4-2,2 kw (vstup

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Varispeed G7. Měnič kmitočtu všeobecného použití se super výkonným vektorovým řízením 8/2002

Varispeed G7. Měnič kmitočtu všeobecného použití se super výkonným vektorovým řízením 8/2002 Varispeed G7 Měnič kmitočtu všeobecného použití se super výkonným vektorovým řízením & 3-Level Control Method Rozsah výkonů: síť 3 x 230 V / 0,55-110 kw síť 3 x 400 V / 0,55-300 kw Možné doplňky - komunikační

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw s,12 kw - 11 kw Návod k obsluze - stručný Vydání 7/4 Uživatelská dokumentace Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání 7/4 Výstrahy, upozornění a poznámky Cílem následujících výstrah, upozornění a poznámek

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved..

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved.. EATON TOUR 2015 Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů Výběr jisticího a spínacího prvku Základní parametry pro návrh Jmenovité parametry motoru napětí, proud, Rozběhový proud

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka k frekvenčním měničům CF23 CF40

Elpro Drive. uživatelská příručka k frekvenčním měničům CF23 CF40 Elpro Drive uživatelská příručka k frekvenčním měničům CF23 CF4 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před instalací měniče a uváděním do provozu si důkladně pročtěte tento návod. Instalaci, uvedení do provozu, demontáž

Více

R2400 Elektronický regulátor

R2400 Elektronický regulátor Jednokanálový digitální regulátor s mikroprocesorem Kompaktní pouzdro s rozměrem průčelí 48 x 48 mm dle DIN 43700 pro montáž do rozváděčů, panelů atd. Jednoduché ovládání, mnoho funkcí ve standardním provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

R2900 Kompaktní regulátor 96 x 96 mm

R2900 Kompaktní regulátor 96 x 96 mm Regulátor teploty pro přímé připojení termočlánků a odporových teploměrů Pt100 a unifikovaných signálů Jednokanálový digitální regulátor s mikroprocesorem Provedení jako dvoupolohový, třípolohový, spojitý,

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

I/O rozhraní CIO. CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí. Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.

I/O rozhraní CIO. CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí. Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel. I/O rozhraní CIO CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. CIO analogové vstupy a binární výstupy

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

TABLO MT1. Pohled na modul MT1 TABLO MT1 4.6.1

TABLO MT1. Pohled na modul MT1 TABLO MT1 4.6.1 TABLO MT1 Popis MT1 Řadič MT1 je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU2, MU3 a MU4, které jsou vybaveny rozhraním DN-bus. Základní počet 40 výstupů je rozšiřitelný zásuvnými moduly MT1C po 40 výstupech

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil.

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil. Uživatelský návod PRESET - COUNTER 305 Dva nezávislé čítače s předvolbou Označení pro objednávku 3 0 5 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 0 3AC 50/60Hz AC

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

SYNTHESIS Provozní Manuál

SYNTHESIS Provozní Manuál MANAGEMENT SERVICE UNI EN ISO 9001 Certificato n 50 100 0125 SYNTHESIS Provozní Manuál jednofázový 115 V 0.2-0.75 kw jednofázový 230 V 0.2-2.2 kw třífázový 400 V 0.75-2.2 kw ISO 14001 N3878 Provozní manuál

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Nový jednoduchý měnič

Nový jednoduchý měnič Nový jednoduchý měnič Potravinářské stroje, míchače Dopravníkové systémy Ventilátory, čerpadla Dřevozpracující stroje Velký výkon v kompaktním přístroji Vítejte v nové generaci frekvenčních měničů MICRO

Více

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní monitorování otáček Bezpečnostní moduly 3TK28 Přehled Použití Charakteristické vlastnosti Přednosti Bezpečnostní moduly 3TK28 Bezpečnostní moduly se používají, jeli požadováno bezpečné a spolehlivé

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1 NAPÁJECÍ MODUL Popis Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje. Umožňuje

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ

IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ Elektrická relé a spínací hodiny IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ AC5a 230V/2A Ke spínání elektrických obvodů do 16 A impulzním povelem Především však k ovládání obvodů osvětlení z více míst na chodbě, schodišti,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Spínací přístroje polovodičové spínací přístroje

Spínací přístroje polovodičové spínací přístroje Spínací přístroje polovodičové spínací přístroje Polovodičové spínací přístroje pro odporové zátěže Polovodičová relé /2 Polovodičová relé 3RF21, 1fázová, 22,5 mm /3 Polovodičová relé 3RF20, 1fázová, 5

Více