ONEMOCNĚNÍ INFORMACE LEDVIN PRO PACIENTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONEMOCNĚNÍ INFORMACE LEDVIN PRO PACIENTY"

Transkript

1 ONEMOCNĚNÍ LEDVIN INFORMACE PRO PACIENTY

2

3 Vážená paní, vážený pane, léčíte se s onemocněním ledvin, což s sebou přináší kromě nutnosti pravidelného kontaktu se zdravotníky i spoustu dalších zásahů do Vašeho života potřebu pravidelného užívání léků, dietní omezení a v případě pokročilého onemocnění ledvin buď léčbu umělou ledvinou v tzv. dialyzačním středisku nebo léčbu doma prováděnou břišní dialýzou. Uvědomujeme si, že toto všechno klade velké nároky na Vás a velmi pravděpodobně i na Vaše blízké. Je přitom možné, že pociťujete nedostatek informací nebo se Vám jich sice dostává dost, ale budete rádi za jejich utřídění. Pokusili jsme se proto napsat tuto brožuru, která by Vám měla pomoci orientovat se lépe v tom, co se s Vámi děje a co Vy můžete dělat proto, aby Vaše ledvinné onemocnění mělo co nejmenší dopad na Vaše zdraví i na Váš celý život. Brožura obsahuje kapitoly o onemocnění ledvin, o jejich komplikacích i léčbě. V předposlední kapitole je vše ještě jednou pro zopakování stručně shrnuto. Úplně na konci najdete vysvětlivky pojmů, s nimiž se možná denně setkáváte a na které narazíte i v této brožuře. Informace by měly sloužit rovněž pro Vaše nejbližší, kterým mohou pomoci porozumět Vašemu onemocnění, aby Vám případně mohli být lépe nápomocni. I přes veškerou snahu Vám může v brožuře něco chybět či Vám může být něco nejasné. V tomto případě se neváhejte zeptat Vašeho ošetřujícího lékaře. 3

4 OBSAH 1. JAKÝ ÚKOL MAJÍ V TĚLE ZDRAVÉ LEDVINY? CO JE TO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN?... 6 CO JE LEDVINNÁ NEDOSTATEČNOST A SELHÁNÍ LEDVIN?... 6 JAKÉ MAJÍ DOPADY?... 6 JAK SE LÉČÍ? JAK SE DAJÍ NAHRADIT LEDVINY, KDYŽ NEPRACUJÍ?... 7 CO JE TO DIALÝZA A CO TRANSPLANTACE LEDVINY? JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE ONEMOCNĚNÍ LEDVIN?... 8 JAK SE LÉČÍ A CO S TÍM MOHU DĚLAT? CO JE DOBRÉ VĚDĚT O LEDVINNÉ KOSTNÍ NEMOCI? JAKÁ JSOU DIETNÍ DOPORUČENÍ PŘI ONEMOCNĚNÍ LEDVIN? VÝŽIVOVÉ TABULKY ZÁVĚR VYSVĚTLIVKY MOJE VÝSLEDKY

5 1. JAKÝ ÚKOL MAJÍ V TĚLE ZDRAVÉ LEDVINY? Zdravé ledviny řídí v těle hospodaření s vodou a minerály, hlavně sodíkem, draslíkem, vápníkem a fosforem tak, aby jich nebylo ani moc, ani málo. Dále upravují kyselost krve, řídí krevní tlak, vylučují zplodiny přeměny látkové i některé jedovaté látky, které dostáváme do těla. Také se v nich tvoří hormony, z nichž nejdůležitější je tzv. erytropoetin, který umožňuje tvorbu červených krvinek, a dále vitamin D, který je nezbytný zejména pro zdravé kosti. 5

6 2. CO JE TO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN? CO JE LEDVINNÁ NEDOSTATEČNOST A SELHÁNÍ LEDVIN? JAKÉ MAJÍ DOPADY? JAK SE LÉČÍ? Co je to onemocnění ledvin? Onemocnění ledvin je název pro jakoukoliv nemoc ledvin, ať už se projevuje sníženou funkcí ledvin, bílkovinou nebo krví v moči, změnou množství nebo složení moče, zánětem ledvin, dalšími příznaky nebo různou kombinací některých těchto příznaků. Co znamená vleklá (chronická) ledvinná nedostatečnost? Vleklá ledvinná nedostatečnost (dále jen ledvinná nedostatečnost) spočívá ve snížené očišťovací schopnosti ledvin, což vede k hromadění některých odpadových látek v těle, např. močoviny (urea) nebo kreatininu. Podle jejich hladin tak můžeme posuzovat tíži poškození funkce ledvin (Váš lékař to možná nazývá pokles filtrace ). Protože ale zdravé ledviny mají v těle spoustu dalších úkolů, projevuje se ledvinná nedostatečnost bohužel i jinak, jak si řekneme dále. Její příčinou může být zánět ledvinných klubíček (glomerulonefritida) nebo kanálků (tubulointersticiální nefritida), dlouholetá cukrovka nebo nedostatečně léčený vysoký krevní tlak, pokročilé kornatění tepen, některé dědičné nemoci (např. polycystóza) i jiné vzácnější choroby. Co je to selhání ledvin? Ledvinná nedostatečnost má často i přes léčbu sklon se samovolně zhoršovat, což znamená, že ledviny různě rychle snižují svou činnost a časem může dojít i k jejich úplnému selhání. Selhání ledvin je tedy pokročilejší onemocnění než ledvinná nedostatečnost. Je to stav, kdy ledviny ztratily přes 90% funkce své tkáně, tzn. vůbec nebo téměř vůbec neplní svou očišťovací funkci (nemocný buď nemočí vůbec nebo sice močí, ale moč je složena hlavně z vody a zplodiny látkové přeměny se do ní téměř nedostávají). V té chvíli je potřeba funkci ledvin nahradit. Jak se v těle projevuje ledvinná nedostatečnost a ledvinné selhání? Jak již bylo řečeno, v těle se hromadí některé odpadních látky, např. močovina nebo kreatinin, dochází ke zvýšení krevního tlaku, ke vzniku chudokrevnosti a k poruchám složení krve s nedostatkem vápníku a nadbytkem fosforu, draslíku, často i sodíku a kyseliny močové. Současně chybí vitamin D a zvyšuje se kyselost krve. Nemocný si dlouho nemusí ničeho všimnout, jindy může pociťovat únavu, celkovou slabost, nechutenství, často mívá otoky (nadbytek vody v těle) a snížené množství moče, která bývá velmi světlá. Při selhání ledvin se také může objevit zvracení, průjem, obtížné dýchání, poruchy srdečního rytmu nebo poruchy vědomí. Dá se ledvinná nedostatečnost léčit? Ledvinné onemocnění se léčí různě podle příčiny choroby, což s Vámi probere Váš ošetřující lékař. Některé součásti léčby nezávisí na příčině onemocnění. Často se nedá nemoc vyléčit, ale dá se výrazně zmírnit či zpomalit, tím se zpomalí i úbytek ledvinné funkce. Podobně se dá zabránit i některým komplikacím a jiné lze správnou léčbou odsunout o celou řadu let. Cílem léčby je to, abyste se cítili co nejlépe a aby Vaše ledvinné onemocnění co nejméně ovlivňovalo Váš život. Čím dříve a aktivněji se s léčbou začne, tím méně potíží bývá později. Vždy ale velmi záleží i na Vás, jak se k léčbě a k doporučeným změnám stravy a životního stylu postavíte. Proto je velmi důležité, abyste dobře rozuměli tomu, co se ve Vašem organismu děje. A když ledviny selžou úplně? Pokud již dojde k ledvinnému selhání, přestává být původní příčina onemocnění důležitá a nejdůležitější je to, aby funkce ledvin byla nahrazena. Jednou z možností je čištění krve a celého těla (dialýza), jinou možností je voperování zdravé ledviny (transplantace). 6

7 Vývoj sekundární hyperparatyreózy při chronickém onemocnění ledvin Příštítná tělíska PTH PTH Vápník Kostní nemoc Aktivní vitamin D Fosfor Systémová toxicita PTH = parathormon Chronické onemocnění ledvin může vést k rozvoji sekundární hyperparatyreózy. 3. JAK SE DAJÍ NAHRADIT LEDVINY, KDYŽ NEPRACUJÍ? CO JE TO DIALÝZA A CO TRANSPLANTACE LEDVINY? Jak se dají nahradit ledviny? Pokud dojde k ledvinnému selhání, je potřeba funkci ledvin nahradit. V zásadě máme 3 možnosti náhrady funkce ledvin: a) břišní neboli pobřišnicová (peritoneální) dialýza, při níž se krev čistí přechodem zplodin látkové přeměny do roztoku v pobřišnicové dutině; roztok se do břicha napouští tenkou hadičkou natrvalo zavedenou do břišní stěny b) krevní dialýza (hemodialýza), při níž k očišťování krve dochází ve speciálním přístroji umělé ledvině; krev se hadičkou průběžně přivádí do přístroje, kde se přes membránu očišťuje a vrací se zpět do organismu c) transplantace ledviny, která spočívá ve voperování cizí (nebo příbuzenské) zdravé ledviny do dolní části břicha Zatímco břišní dialýzu si nemocný provádí několikrát denně doma sám nebo s pomocí rodinného příslušníka a to ručně nebo pomocí přístroje, na krevní dialýzu dochází většinou třikrát týdně do dialyzačního střediska ve zdravotnickém zařízení. Která metoda je lepší? Volba mezi krevní a břišní dialýzou závisí na způsobu života, touze cestovat nebo se vyhnout častému kontaktu se zdravotníky a zdravotnickým zařízením, schopnosti provádět si dialýzu doma sám apod. Většina nemocných si může zvolit, které z těchto metod dá přednost a může je i vystřídat. S výběrem Vám určitě pomůže lékař a zdravotní sestra. Transplantace ledviny je nejpřirozenější náhradou funkce ledvin, bohužel však není vhodná pro každého nebo její provedení není z nějakého důvodu v dané situaci možné. Váš lékař Vás bude informovat, zda je to pro Vás dobré řešení. 7

8 Co je dobré o transplantaci ledviny vědět? Ne každý může podstoupit transplantaci ledviny, protože po operaci je třeba trvale podávat léky k zabránění odmítnutí (odhojení) ledviny jako cizího orgánu (tzv. imunosupresiva) a ty by některým pacientům mohly uškodit. Transplantovaná ledvina nemusí vydržet po celý zbytek života, někdy po určité době selže a nemocný se musí vrátit na dialýzu nebo podstoupit další transplantaci ledviny. Dárcem ledviny pro transplantaci se může stát některý vhodný pacientův blízký (sourozenec, rodič apod.) a v případě, že se nikdo takový nenajde, může jím být neznámý náhle zemřelý se zdravou ledvinou. U diabetiků 1. typu se spolu s ledvinou transplantuje i kousek slinivky, aby se nemocný zbavil cukrovky. Často se transplantace provádí u dialyzovaných, ale někdy ji lze naplánovat ještě před zahájením dialyzační léčby. Stačí tělu dialýza nebo transplantace místo vlastních ledvin? Krevní i břišní dialýza docela dobře zvládá očistit tělo od odpadových látek, nadbytku vody a minerálů, ale neumí nahradit další funkce ledvin jako např. řízení krevního tlaku, tvorbu erytropoetinu a vitaminu D, proto je potřeba tyto věci řešit užíváním léků a částečně dietou. Nevýhodou krevní dialýzy je i to, že nepůsobí trvale, ale jen několikrát týdně, takže se vnitřní prostředí těla stále mění po dialýze je tělo očištěné a do další dialýzy se zanáší, pak zase dojde k novému očištění atd. Z tohoto hlediska je břišní dialýza přirozenější. Zatím ale bohužel žádná z metod náhrady funkce ledvin není dokonalá a to vede k různým problémům a komplikacím. Někdy ke vzniku těchto komplikací dojde už při ledvinné nedostatečnosti. Probereme si je v následující kapitole. 4. JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE ONEMOCNĚNÍ LEDVIN? JAK SE LÉČÍ A CO S TÍM MOHU DĚLAT? Jak už bylo výše řečeno, při onemocnění ledvin je v různé míře postiženo více ledvinných funkcí a žádná léčba bohužel neupraví tyto poruchy dokonale. Proto se u většiny nemocných setkáváme s komplikacemi nejrůznějšího druhu. Ty se objevují často již u pacientů s ledvinnou nedostatečností a prakticky vždy u pacientů se selháním ledvin. Čím je ledvinná funkce nižší a čím déle onemocnění ledvin trvá, tím pravděpodobněji se bohužel tyto komplikace u Vás vyskytnou. Ale na druhou stranu i když se vyskytnou, nemusí při správné léčbě Váš život téměř ovlivnit! Chudokrevnost Chudokrevnost (anémie) je nedostatek červených krvinek, který vzniká tím, že se krvinky tvoří v menším množství, než by měly. Běžně ji lékaři posuzují podle hladiny červeného krevního barviva (hemoglobinu). Může se projevovat bledostí pokožky, únavou, sníženou výkonností, zadýcháváním, točením hlavy. Chudokrevnost se léčí nejčastěji podáváním železa v tabletách nebo injekcích, podáváním vitaminů skupiny B (zejména vitaminu B6 pyridoxinu, kyseliny listové a vitaminu B12) a injekcemi hormonů, které podporují tvorbu červených krvinek (erytropoetin). K léčbě chudokrevnosti pomáhá strava s dostatkem vitaminů, železa a energie. Ledvinná kostní nemoc Ledvinná kostní nemoc je složité onemocnění, které snižuje pevnost kostí, ale současně poškozuje i jiné orgány klouby, srdce, cévy, plíce, atd. Protože je hodně komplikovaná, je jí věnována celá následující kapitola. Avšak ze všech komplikací onemocnění ledvin právě ji můžete ovlivnit nejvíce Vy sám/sama. Vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak (hypertenze) je u nemocných s těžší poruchou ledvinné funkce téměř pravidlem. Pokud není dostatečně léčený, vede k dalšímu rychlému zhoršování ledvinné funkce, mozkovým příhodám, srdečním infarktům, srdečnímu selhání a zrychlenému kornatění tepen. Dnes již naštěstí máme k dispozici celou řadu dobře účinných a dobře snášených léků, které Vám pomohou upravit tlak na požadované hodnoty. Většinu z nich stačí užívat jen jedenkrát denně. Důležitou součástí léčby vysokého krevního tlaku je omezení solení, dostatek pohybu a zanechání kouření. Výhodné je mít doma digitální tlakoměr pro vlastní kontrolu účinnosti léčby. Cílem léčby u většiny nemocných je tlak do 130/80 mmhg (meřeno před užitím další dávky léků), u některých pacientů dokonce nižší 125/75 mmhg. Konkrétní cíl ve Vašem případě určí Váš lékař. 8

9 Vysoká hladina draslíku Vysoká hladina draslíku (hyperkalémie) se většinou vyskytuje při těžší ledvinné nedostatečnosti nebo při selhání ledvin. Projevovat se může mravenčením prstů, sníženou svalovou silou a hlavně poruchami srdečního rytmu, které mohou vyústit až v srdeční zástavu. Někdy na sobě nemusíte pozorovat nic a přitom je hladina draslíku nebezpečně vysoká. Hladinu draslíku lze ovlivnit dietou, nevhodná je celá řada druhů ovoce a zeleniny. Podrobnosti najdete v kapitole o dietních doporučeních. Dobré je vědět, že i některé léky mohou hladinu draslíku zvyšovat. To zkontroluje Váš lékař. Poruchy hladin tuků a cholesterolu v krvi Poruchy hladin tuků a cholesterolu v krvi jsou velmi časté a třeba u pacientů s cukrovkou se s nimi setkáváme téměř vždy. Tuky samotné nijak nebolí, ale vedou ke zrychlenému kornatění tepen (ateroskleróza) a tedy k srdečním infarktům, mozkovým příhodám, poruchám prokrvení nohou a poškození dalších orgánů. Zvýšenou hladinu tuků nebo cholesterolu můžeme ovlivnit dietou s omezením hlavně živočišných tuků, dostatkem pohybu a pokud toto nestačí, tak léky. Vysoká hladina kyseliny močové v krvi Vysoká hladina kyseliny močové v krvi je při onemocnění ledvin častá, ale naštěstí se neprojeví dnavými záchvaty (dříve podagra) u všech nemocných. Dnavý záchvat je náhlé, silně bolestivé onemocnění většinou jednoho kloubu, nejčastěji u palce na noze. Vzniká z ukládání krystalků kyseliny močové do kloubu. Při menším zvýšení hladiny kyseliny močové stačí dieta s omezením alkoholu a masa, které obsahuje puriny, z nichž se kyselina močová v těle tvoří. V těžších případech se přidávají léky snižující její hladiny tak, aby nedocházelo k dnavým záchvatů. Infekce Pacienti s onemocněním ledvin mají oslabenou obranyschopnost. Aby se zabránilo zbytečným infekcím, je dobré dodržovat osobní hygienu včetně pravidelného sprchování, výměny prádla, častější mytí rukou a také omezit kontakt s lidmi trpícími nakažlivou chorobou (např. chřipka, nachlazení, angína, kašel). Pro snížení pravděpodobnosti onemocnění se pacienti s onemocněním ledvin očkují proti chřipce (toto zajišťuje Váš praktický lékař) a před zahájením dialýzy také proti infekční žloutence typu B (to zajistí lékař na nefrologické ambulanci nebo dialyzačním středisku). Srdečně-cévní onemocnění Celá řada komplikací ledvinné nedostatečnosti a ledvinného selhání vede ke kornatění tepen a tím i k srdečně cévním onemocněním. Pacienti s onemocněním ledvin jsou mnohem více než ostatní ohroženi třeba srdečním infarktem a to i v mladším věku. Srdečně-cévní onemocnění často vedou k předčasnému úmrtí pacienta. Kouření toto riziko ještě násobí, proto je mimořádně důležité, abyste v žádném případě nekouřili. Pokud chcete zanechat kouření, často pomůže obrátit se o radu na Vašeho lékaře nebo na specializované centrum pro odvykání kouření. K prevenci srdečně-cévních onemocnění rovněž přispívá dostatek pohybu (například svižná chůze, plavání nebo jízda na kole nejméně 3 x týdně 45 minut do zadýchání a zapocení) a také přiměřená tělesná hmotnost. Pokud máte nadváhu nebo jste dokonce obézní, je vhodné při onemocnění ledvin snižovat hmotnost postupně za sledování lékařem nebo dietní sestrou. 9

10 5. CO JE DOBRÉ VĚDĚT O LEDVINNÉ KOSTNÍ NEMOCI? Jak fungují zdravé kosti? Abychom mohli lépe pochopit ledvinnou kostní nemoc, musíme si vysvětlit, jak je to s kostmi u zdravých. Zdravá kost je složena převážně z vápníku a fosforu zasazených do speciální bílkoviny. Dostatek vápníku a fosforu ve správném poměru jsou nezbytné pro její pevnost. Vápník a fosfor získáváme z jídla a jeho vstřebání a uložení do kosti zajišťuje vitamin D. Proto dříve děti, které neměly dostatek vitaminu D, měly křivici jejich kosti byly v důsledku nedostatku vápníku a fosforu měkké a křivily se. Vitamin D potřebuje být upraven (aktivován) v ledvinách, což pro zdravé ledviny není žádný problém. Kost se stále mění, není to tak, jak jsme si dříve představovali, že kost jednou naroste a pak už vydrží celý život (díky tomu je možný například srůst úlomků po zlomenině). Naopak, kost se stále přestavuje, malé kousky se odbourávají a nové dostavují podle toho, jak moc ji zatěžujeme. K tomu je potřeba nejen dostatek vápníku a fosforu ve správném poměru, dostatek vitaminu D a dostatečná zátěž (tedy dostatek pohybu), ale také přiměřené množství parathormonu. Parathormon je látka, která se tvoří v příštítných tělískách, což jsou 4 malé útvary uložené zezadu štítné žlázy. Ta se nachází na krku po stranách od ohryzku. Parathormon umožňuje odbourávání kosti tak, aby se mohla přestavovat. Nadbytek parathormonu vede k příliš velkému odbourávání kosti a tedy jejímu měknutí. Špatný je i nedostatek parathormonu, kost se pak nemůže přestavovat, je jako mrtvá a tím se stává křehkou. Rovnováha mezi vitaminem D a parathormonem umožňuje i přechodné ukládání nadbytku vápníku a fosforu do kosti a naopak jejich uvolňování v případě potřeby tak, aby hladina v krvi příliš nekolísala, což se snadno může stát např. po jídle obsahujícím tyto minerály nebo naopak delším hladovění. Co je problémem při ledvinné nedostatečnosti? Když jsou ledviny nemocné, nejsou schopny dostatečně upravovat vitamin D do jeho aktivní formy, což vede k horšímu vstřebávání zejména vápníku z jídla a jeho nedostatečnému ukládání do kostí. Kosti jsou tedy ohroženy měknutím podobným křivici u malých dětí. Současně tím, že ledviny méně pracují, jsou schopny vyloučit menší množství fosforu, a ten má proto sklon se v těle hromadit. Nadbytek fosforu a nedostatek Vápník vitaminu D nutí příštítná tělíska k nadměrné tvorbě parathormonu a ten odbourává kosti, změkčuje je a uvolňuje z nich vápník a fosfor do krve. Fosfor Zvyšuje se hladina fosforu v krvi a ten, místo aby se uložil zpátky do kostí, kam patří, se sráží spolu s vápníkem v místech, kde nemá např. kolem kloubů, v tepnách, v srdečních chlopních, v kůži, ve spojivkách, v plicích, prostě téměř kdekoliv. Tyto krystalky vápníku s fosforem se nazývají kalcifikace. Někdy je hladina parathormonu naopak nepřiměřeně nízká. Tehdy je kost jako mrtvá a není schopná pojmout nadbytečný fosfor a vápník z krve a rovněž dochází ke srážení vápníku a fosforu do krystalků na různých místech těla. Jak se to ve skutečnosti projevuje? Postižení kostí vede k jejich změknutí a větší křehkosti a snáze tedy dochází ke zlomeninám. Kosti mohou také bolet. Srážení krystalků vápníku a fosforu v tkáních se projevuje různě podle postiženého místa. V očních spojivkách způsobuje zarudnutí a škrabání podobné zánětu spojivek, v tomto případě mastičky a kapky do očí příliš nepomáhají. Na kůži není patrné, ale vede k někdy velmi výraznému svědění. V okolí kloubů mohou tyto uloženiny vytvářet neforemné bambule, které mohou bolet a snižují pohyblivost kloubů. Na cévách se uloženiny vápníku a fosforu dlouho neprojevují, po delší době vedou k jejich kornatění a ucpávání, což může způsobit například srdeční infarkt nebo zhoršené prokrvení nohou. Ukládání krystalků v srdečních chlopních zase může vést k chlopenní vadě, která se projeví dušností a srdečním šelestem. Ukládání v plicích má za následek dlouhodobý suchý kašel. Sama vysoká hladina parathormonu může navíc vést ke slabosti svalů a horší výkonnosti, zhoršení chudokrevnosti a třeba i krevního tlaku. Nedá se tomu všemu nějak zabránit? Vždy lze tyto komplikace alespoň omezit, při včasné léčbě se jim dá úplně zabránit nebo je odsunout o celou řadu let. Čím dříve se začne s léčbou, tím lepší je výsledek. 10

11 Co se s tím dá tedy dělat? Už v době středně závažné ledvinné nedostatečnosti je dobře omezovat příjem fosforu v jídle, aby se nemohl v těle hromadit (o tom jak omezit příjem fosforu se dočtete později). V té době je správné jíst přiměřené množství vápníku, poradit by Vám měl Váš lékař či dietní sestra. Když toto nestačí, může Vám lékař doporučit užívání tzv. vazačů fosfátu. To jsou léky, které se užívají společně s každým jídlem včetně svačiny. V žaludku se vazač smíchá s jídlem a naváže na sebe fosfor z jídla tak pevně, že se nemůže vstřebat a později odchází stolicí. Vazače fosfátů bývají při správném užívání velmi účinné, nepříjemné je to, že se musí v dostatečném množství užívat při každém jídle. Pro Vás vhodný konkrétní lék Vám naordinuje Váš lékař. Pokud jste již dialyzovaný/-á, je dobré vědět, že dialýza velmi pomáhá k odstranění nadbytečného fosforu, a to tím více, čím častěji a déle jste dialyzován(a). Důležité je i to, aby vaše dialýza pobíhala bez komplikací a při dostatečném krevním průtoku. Podle výsledků krevních odběrů Vám lékař může předepsat vitamin D v jeho aktivní formě a to buď ve formě kapslí nebo, pokud jste již dialyzovaný/-á, ve formě injekcí. Dávkování konkrétních léků je individuální a existují různá dávkovací schemata, která Vám lékař může předepsat. Běžná je i častá změna dávkování. Další skupinou léků jsou kalcimimetika, která potlačují nadměrnou činnost příštítných tělísek. Pokud se nadměrnou činnost příštítných tělísek dlouhodobě nedaří upravit, je potřeba přistoupit k jejich operativnímu odnětí (tzv. paratyreoidektomii). Operace se provádí při uspání (v celkové anestézii). Pokud provedení této operace není z nějakého důvodu možné, lze provést opíchnutí příštítných tělísek alkoholem (tzv. sklerotizace), což také zbrzdí jejich činnost, bohužel ale většinou ne dlouhodobě. Jaká je úloha pacienta při léčbě? Důležité je dodržovat dietu s omezením fosforu, užívat vazače fosfátů tak, jak je doporučeno a nezapomínat na předepsaný vitamin D. Bez svolení lékaře neužívejte žádný další doplňující vitamin D a A a ani např. léky k doplnění vápníku, protože byste si tím mohli ublížit. Pokud jste již dialyzovaný/-á, nesnažte se zkracovat čas dialýzy na kratší, než je předepsaný. V té chvíli získaný čas by se v budoucnu mohl projevit zdravotními komplikacemi a v horším případě i předčasným úmrtím. 6. JAKÁ JSOU DIETNÍ DOPORUČENÍ PŘI ONEMOCNĚNÍ LEDVIN? Dieta při ledvinné nedostatečnosti nebo selhání ledvin hodně přispívá k tomu, jak se bude nemocný cítit a jak na tom bude ohledně komplikací. Nemá nic společného s tzv. redukční dietou, která se doporučuje v různých časopisech o zdraví, v ženských magazínech nebo v televizi. Vaše dieta je v mnohém zvláštní a jistě Vám pomůže, když ji proberete s Vaším lékařem nebo dietní sestrou. Pokud budete dietu konzultovat, je dobré si zaznamenat, co jste několik dní jedli a pili a v jakém množství. Lépe se pak přijde na to, zda je potřeba Vaše stravování nějak upravit. Z navržených doporučení pro Vás mohou platit jen některé. Které to jsou, Vám řekne Váš ošetřující lékař. Dle průběhu Vašeho onemocnění se mohou některá doporučení měnit. Dostatek energie a správná tělesná hmotnost Základem diety je dostatek energie (kalorií či kilojoulů) pro to, aby Vaše tělo měl dost síly a také, aby bylo schopné využít všechny ostatní složky stravy. Jíst byste měli tak, abyste pokud možno zachovávali správnou hmotnost. Řada nemocných má potíže s nechutenstvím a v důsledku toho trpí podváhou, která je způsobena nedostatkem přijaté energie. Někteří nemocní mají naopak nadváhu až obezitu, v tom případě je vhodné se po poradě s dietní sestrou a lékařem pokusit o mírné a zejména pomalé snížení hmotnosti. Zde velice opatrně, drastické diety mohou být v případě Vašeho onemocnění velmi škodlivé. Pokud ztrácíte nechtěně váhu nebo jste příliš hubený/-á, můžete vždy zvýšit přísun energie častějším jídlem nebo většími porcemi stravy. 11

12 a) Pokud nejste dialyzován/-a a léčíte se s ledvinnou nedostatečností, bývá většinou potřeba zvýšit příjem energie bez současného zvýšení příjmu bílkovin. V tom případě jsou vhodná sladká moučná jídla, dostatečné slazení, sladké nápoje, bonbóny typu drops (to vše zvyšuje příjem cukru) a více mastit zejména rostlinnými tuky (olivový a slunečnicový olej, margaríny). Pokud toto dostatečně nepomáhá, lze zvýšit i příjem živočišných tuků, které sice zvyšují cholesterol, ale krátkodobě je lepší vysoký cholesterol a nehubnout než opak. V tomto případě se doporučují takové hříšné potraviny jako sádlo, škvarky, bůček, máslo, plnotučné jogurty, zakysaná smetana apod. b) Pokud jste dialyzován/-a, je většinou potřeba současně zvýšit příjem bílkovin, takže stačí jíst více a častěji. Pozor, náhlý vzestup hmotnosti během několika málo dní nebo týdnů, zejména ve spojitosti s otoky, vyšším krevním tlakem a kratším dechem většinou neznamená, že jste ztloustli, ale že se ve Vás zadrželo větší množství vody. V tomto případě kontaktujte svého lékaře. Přiměřené množství bílkovin Dostatek bílkovin je nezbytně nutný pro stavbu svalů, správnou činnost spousty orgánů, obranyschopnost těla a hojení tkání. Zdrojem bílkovin jsou především červené i bílé maso, ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky, brambory, obiloviny a luštěniny. Doporučení pro příjem bílkovin se liší podle toho, zda jste dialyzován/-a či nikoliv. a) Pokud nejste dialyzován/-a a léčíte se s ledvinnou nedostatečností, lékař Vám nejspíše doporučí omezení příjmu bílkovin. Cílem tohoto opatření je nepřetěžovat ledviny a zabránit hromadění odpadních látek z bílkovin. V tom případě je vhodné menší množství kvalitních bílkovin. Obecně platí, že bílkoviny živočišného původu jsou svým složením našemu tělu bližší než rostlinné, a tak je tělo umí lépe využít. Doporučuje se jen např. 4x týdně malý kousek masa a omezení vajec a tvrdých sýrů. Není velký rozdíl mezi červeným a bílým masem. Tučné maso obsahuje více energie a méně bílkovin. K doplnění energie je potřeba jíst více příloh a omáček, velmi dobré jsou brambory, z těstovin jsou vhodnější bezvaječné. b) Pokud jste dialyzován/-a, je naopak potřeba mít příjem bílkovin oproti ostatním mírně zvýšený, protože část bílkovin se při dialýze ztrácí. Proto je doporučován příjem masa v dostatečném množství (150 g) alespoň jednou denně. Na jeho úpravě příliš nezáleží. Pro využití masa ke stavbě svalů je nutná příloha. Omezení sodíku Sodík se vyskytuje v mnoha potravinách bohatých na kuchyňskou sůl. Váže na sebe vodu, a tak jeho nadbytek zhoršuje otoky, krevní tlak i zadýchávání a navíc způsobuje nadměrnou žízeň. Ta je problémem hlavně u dialyzovaných, kteří potřebují omezovat příjem tekutin. K potravinám bohatým na sodík patří uzeniny a konzervované výrobky, velké množství sýrů (niva, syrečky, balkánský sýr, zrající sýry, ale i eidam), pochutiny (chipsy, slané tyčinky, olivy), některé minerálky (vhodnější jsou proto stolní vody) a bohužel i většina jídel v restauracích a jídelnách. Při omezování příjmu soli je dobré nahradit při vaření sůl kořením (pepř, paprika, čerstvé i sušené bylinky, citrón). Pozor na sojovou omáčku nebo vegetu, ty mají naopak soli hodně. Omezení draslíku K omezení přijatého draslíku je potřeba přistupovat u dialyzovaných pacientů nebo při pokročilé ledvinné nedostatečnosti. Zdrojem draslíku je většina druhů ovoce a zeleniny k nejbohatším patří meruňky, banány, melouny, hrozny, kiwi, rajčata, mrkev, paprika, houby. Velmi mnoho draslíku je v sušeném ovoci (meruňky, švestky), sušených houbách a luštěninách. Nejméně draslíku mají jablka, hrušky, pomeranče, borůvky, jahody, okurky, fazolové lusky a hlávkový salát. Kompoty nebo konzervovaná zelenina mají draslíku méně, pokud odstraníme šťávu, v níž byly naloženy. Hodně draslíku je i v bramborách, odkud ho můžeme odstranit vylouhováním do vody (oloupané a nakrájené brambory namočíme na několik hodin, nejlépe přes noc, do vody, vodu před vařením slijeme a brambory vaříme v jiné). 12

13 Podobně můžeme upravovat i některou zeleninu například mrkev, petržel, květák, brokolici. Mnoho draslíku je i v mase, zde ale není tak nebezpečný, protože se jednak pomaleji uvolňuje a jednak se současně zabudovává do tělesných bílkovin, takže většinou k významnému zvýšení hladiny draslíku v krvi nevede. Omezení tuků Omezení tuků patří do většiny dietních doporučení, ale u pacientů s onemocněním ledvin je to trochu jinak. Tuky jsou totiž důležitým zdrojem energie, zejména pokud je potřeba ve stravě současně omezovat bílkoviny kvůli ledvinné nedostatečnosti a volné cukry kvůli cukrovce. Zda a jak moc je vhodné ve Vašem případě omezovat tuky závisí nejen na jejich krevních hodnotách, ale i na tom, zda bojujete s podváhou nebo nadváhou. Obecně jsou vhodnější tuky rostlinné, které neobsahují cholesterol. Vhodné je tedy při vaření nahradit sádlo olejem (slunečnicovým nebo olivovým), na chleba mazat kvalitní margarín místo másla. Přesnější doporučení přímo pro Vás by Vám měl dát Váš ošetřující lékař nebo dietní sestra. Omezení fosforu Omezení fosforu v dietě je základem léčby ledvinné kostní nemoci a je tedy velmi důležité třeba i v boji proti předčasnému infarktu myokardu. Spočívá ve vynechání nebo výrazném omezení následujících potravin: mléko a mléčné výrobky, ze sýrů především tavené a tvrdé, naopak je vhodnější jíst čerstvé sýry typu lučina (žervé) z masných výrobků játra, paštiky, uzené maso a uzeniny včetně šunky (pro obsah rychlosoli ), mořské ryby vejce luštěniny včetně sóji a sójového masa, výrobky z celozrnné mouky, ovesné vločky kakao, čokoláda, ořechy Coca-cola a některé další sycené nápoje, pivo instantní výrobky polévky v sáčku, sušená smetana do kávy, instantní nápoje včetně nápojů z automatu tedy i instantní káva (zrnkovou nebo překapávanou kávu je ale možné pít) Fosfor je v potravinách vázán na bílkoviny, takže dieta s omezením bílkovin vede i k omezení příjmu fosforu. Lze ji však doporučit, pouze pokud nejste dialyzován/-a. Pokud dieta s omezením fosforu nestačí, předepíše Vám lékař tzv. vazače fosfátů, což jsou léky, které zabraňují vstřebání fosforu z jídla. Užívejte je vždy při jídle. Omezení purinů Puriny jsou látky, ze kterých v těle vzniká kyselina močová, která může vést ke dně. Pokud je hladina kyseliny močové v těle zvýšena, je potřeba puriny ve stravě omezovat. To znamená vynechat játra, ledvinky, mozeček a jiné vnitřnosti, uzeniny, zvěřinu, masové polévky a omáčky, sardinky, slanečky, luštěniny (hrách, fazole, čočku), zelený hrášek, houby, špenát, fíky, čokoládu, kakao, silný černý čaj, zrnkovou kávu a alkohol. Hodně purinů je ve všech druzích masa (čím mladší zvíře, tím větší obsah). Omezení masa lze však doporučit, pouze pokud nejste dialyzován/-a. Omezení tekutin a) Dokud nejste dialyzován/-a a normálně močíte, většinou není třeba množství tekutin omezovat a naopak jsou tekutiny potřebné k promývání ledvin. b) Pokud jste dialyzován/-a a Vaše ledviny moč netvoří vůbec nebo jen omezeně, je často potřeba příjem tekutin omezovat. Nadbytek tekutin v těle se pozná podle otoků kolem kotníků (někdy i jinde), kratšího dechu, vyššího krevního tlaku a vyšší hmotnosti před dialýzou. Při dialýze se sice vždy dá určité množství vody odstranit, čím se ale odstraňuje (ultrafiltruje) vody více, tím slabší se můžete na konci dialýzy cítit. Převodnění navíc nesmírně zatěžuje srdce. 13

14 K omezení příjmu tekutin je potřeba hlídat množství vypitých nápojů (minerálky, voda, čaj, káva, pivo, mléko, džusy), zkonzumovaného ovoce a zeleniny (protože ty jsou složeny z větší části z vody) a i dalších potravin (polévky, omáčky, jogurty, zmrzlina). Pokud máte žízeň, je lepší omezit příjem soli než více pít. Pomoci mohou i kyselé bonbóny, žvýkačky bez cukru, malé množství mírně kyselých nápojů, kousky ledu na cucání, vypláchnutí úst. K nedostatku tekutin u kohokoliv může dojít při silném průjmu, zvracení, v horku, pokud se hodně potíte nebo při náhlém omezení příjmu tekutin. Pozná se podle nepřítomnosti otoků, celkové slabosti, žízni, suchu v ústech, poklesu krevního tlaku. Některé léky mohou tento stav napodobovat, proto je dobré tyto situace vždy konzultovat s lékařem. Dieta při cukrovce Pokud již držíte dietu při cukrovce, bude možná nutné ji poněkud upravit s ohledem na Vaši hladinu draslíku, fosforu a kyseliny močové a také podle toho, zda jste nebo nejste dialyzován/-a. Pokud si nebudete vědět rady s různými doporučeními, poradí Vám Váš ošetřující lékař nebo dietní sestra. A co alkohol? Pokud současně s onemocněním ledvin nemáte onemocnění jater, žaludku, nervů nebo jinou nemoc, při které je alkohol zakázán, a pokud neužíváte léky, při kterých se alkohol pít nesmí, neměla by Vám občas nějaká sklenička uškodit. I na toto se zeptejte svého lékaře. Pokud musíte omezovat tekutiny, je malé množství vína nebo destilátů vhodnější než půl litru piva. 14

15 7. VÝŽIVOVÉ TABULKY Tabulka uvádí průměrné hodnoty živin v jednotlivých potravinách na 100 g dané potraviny. Podle konkrétního typu potraviny (např. různé jogurty, salámy, sýry) i podle výrobce nebo způsobu přípravy (např. solení při vaření) mohou být skutečné hodnoty o něco odlišné. Důležité je myslet i na velikost porce zatímco 100 g čokolády asi najednou nesníte, 100 g melounu je člověk schopen sníst, aniž by si toho všiml. Ve sloupci bílkovina/energie je uveden poměr mezi obsahem bílkoviny (v mg) a obsahem energie (v kj). Pokud se Vám nedostává bílkovin a jste dialyzován/-a, platí, že čím je poměr vyšší, tím je potravina vhodnější ke konzumaci. Naopak pokud musíte bílkoviny ve stravě omezovat a potřebujete současně zajistit dostatečný příjem energie, platí, že čím je poměr nižší, tím je potravina výhodnější. Ve sloupci fosfor/bílkovina najdete informaci o poměru množství fosforu na množství bílkoviny v dané potravině. Každá bílkovina nutně obsahuje fosfor, ale v některých potravinách je fosforu neúměrně mnoho. Protože téměř všichni pacienti s onemocněním ledvin by měli příjem fosforu omezovat, jsou pro Vás obecně vhodnější potraviny, kde je tento poměr nízký. Tyto informace nejsou uvedeny u potravin s malým obsahem bílkovin a fosforu, jako je ovoce a zelenina. Potraviny, které obsahují významně velké množství nějaké složky např. fosforu, sodíku apod., jsou pro přehlednost vyznačeny tučně. Neznamená to, že je nesmíte nebo naopak musíte jíst, ale je dobré tuto informaci zohlednit. Potravina Bílkovina Tuk Cukr Energie Bílkovina Sodík Draslík Vápník Fosfor Fosfor /energie Na K Ca P /bílkovina g/100g g/100g g/100g kj/100g mg/kj mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/g MASO, MASNÉ VÝROBKY hovězí maso 20,8 7, , ,3 vepř. maso libové 17,3 18, , ,1 vepřový bůček 9, ,2 kuře 22,5 3, , ,9 husa , ,6 kapr 16 4, ,4 rybí filé 16,5 0, , ,8 játra 19,7 4,8 1, , ledvinky 16,3 4,6 0, , ,3 sardinky v oleji 21, ,6 paštika 14,9 31,5 1, ,9 párky 14 27,7 1, , ,1 šunka 26,6 27, , ,4 šunkový salám 16,3 13,6 0, , ,1 salám Vysočina 21,8 34,1 0, ,8 salám uherský , ,6 MLÉČNÉ VÝROBKY, VEJCE mléko 2% 3,2 2 4, , ,6 smetana 12% 3,2 12 4, , ,3 šlehačka 33% 2,4 33 2, , ,4 jogurt bílý 5,7 4,5 9, , ,7 kefír 3,3 3,6 1, , ,1 zmrzlina 1,8 1,1 28, , ,8 tvaroh měkký netuč. 19,4 0,3 4, , ,6 tvaroh měkký tučný 13,7 12 2, , ,5 tvaroh na strouhání 28,6 0,9 6, , ,8 sýr žervé 12,4 15 1, , ,9 sýr tavený 19,6 11,4 0, ,4 sýr tavený smetanový 15,9 18 1, , ,9 niva 19,8 26,5 0, , ,9 15

16 Potravina Bílkovina Tuk Cukr Energie Bílkovina Sodík Draslík Vápník Fosfor Fosfor /energie Na K Ca P /bílkovina g/100g g/100g g/100g kj/100g mg/kj mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/g eidam 30% 30,1 15 1, , ,6 ementál 26,8 27 2, , ,1 vejce (2ks) , ,9 bílek (1ks = 30g) , ,7 žloutek (1ks = 20g) 16 31, , ,5 ZELENINA brambory syrové 2 0,2 20, brambory vařené 2 0,2 20, celer 1,4 0,3 8, petržel 3,3 0,4 18, cibule 1,3 0,1 9, pórek 1,8 0,2 9, zelené fazolky 2,4 0,2 7, kedlubny 2,1 0,2 6, květák syrový 2,4 0,2 4, květák vařený 2,4 0,2 4, mrkev 1,1 0,2 9, okurky 0,8 0, papriky 1,2 0,2 5, rajčata 1 0,3 4, červená řepa 1,6 0,1 9, hlávkový salát 1,3 0,2 2, špenát 2,2 0,3 3, kapusta 3,3 0,6 7, zelí hlávkové 1,8 0,4 4, meloun 0,7 0,2 6, houby syrové 2,6 0,4 3, , ,9 houby sušené 36,7 2,7 41, , ,6 OVOCE ananas čerstvý 0,5 0,2 12, ananas kompot 0,5 0,2 22, banán 1,2 0, broskve 0,8 0,2 11, citrón 0,3 10, grapefruit 0,6 0,2 9, pomeranč 0,9 0,2 11, jablka 0,3 0,4 14, hrušky 0,5 0,4 15, jahody 0,8 0,5 8, maliny 1,3 1,3 14, meruňky čerstvé 0,9 0,2 12, meruňky sušené 4,6 1 65, rybíz červený 1,3 0,4 13, švestky čerstvé 0,7 0,2 16, švestky sušené 2,9 0, třešně 1,1 0,4 14, hrozny 0,8 0,4 16,

17 Potravina Bílkovina Tuk Cukr Energie Bílkovina Sodík Draslík Vápník Fosfor Fosfor /energie Na K Ca P /bílkovina g/100g g/100g g/100g kj/100g mg/kj mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/g PŘÍLOHY, LUŠTĚNINY chléb kmínový 5,6 0,9 51, , ,8 houska 9,9 3,5 60, , ,9 knäckebrot 10,7 2, , ,3 dětské piškoty 9,2 5,4 73, , ,9 vánočka 7,3 8,6 60, ,2 těstoviny 11,7 2,2 74, , ,1 rýže 6,7 0,7 78, , ,1 mouka hladká 10,4 1,3 74, ,6 ovesné vločky 13 7,5 67, , ,5 hrách 23,8 1,4 60, , ,3 čočka , , ,9 TUKY máslo 0,5 81,1 0, olej - 98, sádlo 0,3 99, slanina 2 85, POCHUTINY, DALŠÍ mák 19,5 40,8 24, , ,2 mandle 18,6 54,1 19, , ,5 ořechy vlašské 15 64,4 15, , ,3 ořechy lískové 14,4 65, , ,1 cukr , čokoláda hořká 4,9 31,9 60, , ,6 kakao - prášek , ,9 pivo 12 o 0,3 3, , destiláty ZÁVĚR Většina onemocnění ledvin může vést ke snížené činnosti ledvin, tedy k ledvinné nedostatečnosti až selhání ledvin. Ledvinná nedostatečnost či selhání ledvin se projevuje hromaděním odpadových látek v krvi, vysokým krevním tlakem, chudokrevností, poruchami složení krve s nadbytkem fosforu a draslíku a nedostatkem vápníku aj. Nemocný často pozoruje únavu, celkovou slabost, nechutenství, často otoky a snížené množství moče. V případě selhání ledvin je naštěstí možnost náhrady činnosti ledvin břišní nebo krevní dialýzou, která umožní dostatečné očištění krve, nebo je u některých pacientů možná transplantace ledviny. Protože ale žádná z těchto metod není dokonalá, vyskytují se u nemocných dříve či později různé komplikace, které je potřeba léčit. K závažným komplikacím ledvinné nedostatečnosti či selhání ledvin patří kromě chudokrevnosti, vysokého krevního tlaku a dalších poruch také ledvinná kostní nemoc. Ledvinná kostní nemoc je složité onemocnění, které jednak snižuje pevnost kostí a jednak vede k dalším projevům jako svědění kůže, pálení a začervenání spojivek, zhoršení pohyblivosti kloubů a změna jejich tvaru, zrychlené kornatění tepen aj. Podstatou těchto příznaků je srážení vápníku s fosforem v tkáních, kterému lze zamezit snížením hladiny fosforu dietou či tzv. vazači fosfátů a případně i dostatečnou dialýzou. Současně se doplňuje chybějící vitamin D a hlídá činnost příštítných tělísek. Bez dobré spolupráce nemocného, lékaře a často i dietní sestry je účinná léčba ledvinné kostní nemoci nemožná. Čím dříve a lépe se ledvinná kostní nemoc léčí, tím bývá méně závažná a má menší dopad na život pacienta. Většina komplikací ledvinné nedostatečnosti a selhání ledvin silně zrychluje kornatění tepen, a proto jsou nemocní mnohem více ohroženi srdečně-cévními příhodami např. srdečním infarktem a předčasným úmrtím. I z toho důvodu se všechny výše uvedené komplikace musí léčit co nejdříve. Ke snížení rizika srdečně-cévních příhod je také velmi důležité nekouřit a mít dostatek pohybu. 17

18 9. VYSVĚTLIVKY Vysvětlivky obsahují pojmy, s nimiž se můžete setkat v této příručce, v nefrologické ambulanci nebo v dialyzačním středisku. Všechny pojmy jsou uvedeny česky i odbornou terminologií. akutní náhle vzniklý anémie viz chudokrevnost ateroskleróza viz kornatění tepen břišní dialýza čištění krve pomocí pravidelného opakovaného napouštění speciální tekutiny do břišní dutiny; napouštění se provádí hadičkou zavedenou do břišní stěny a dělá je buď pacient sám nebo za pomoci přístroje calcium viz vápník cukrovka onemocnění, pro něž je typická zvýšená hladina cukru v krvi; rozlišujeme (kromě jiných) cukrovku 1. typu danou nedostatkem inzulínu, která se poprvé objevuje spíše u mladších a cukrovku 2. typu danou špatným fungováním inzulínu, ta je často spojena s vysokým krevním tlakem, obezitou a nedostatkem pohybu, častěji se objevuje u lidí středního a vyššího věku diabetes mellitus viz cukrovka dialýza čištění krve od odpadových látek, nadbytku minerálů i vody; používá se při selhání ledvin a při některých otravách dialyzovaný léčený dialýzou dna dříve podagra; onemocnění spojené s vysokou hladinou kyseliny močové, které se projevuje náhle se objevujícím silně bolestivým zánětem kloubu nejčastěji u palce na noze; zánět kloubu je způsoben ukládáním krystalků kyseliny močové; krystalky se mohou ukládat i v podkoží a vnitřních orgánech draslík kalium; důležitý minerál, který má sklon se při onemocnění ledvin hromadit v krvi erytropoetin hormon, který se tvoří v ledvinách a je nepostradatelný pro tvorbu červených krvinek fistule viz shunt fosfát forma fosforu v těle fosfor minerál, který spolu s vápníkem zajišťuje pevnost kostí; při onemocnění ledvin má sklon ukládat se v těle mimo kosti (např. v cévách); ve stravě je obsažený např. v mléčných výrobcích, uzeninách, rybách apod. glomerulonefritida zánětlivé onemocnění ledvinných klubíček, které se často projevuje výskytem bílkoviny nebo krve v moči a vysokým tlakem a může vést k selhání ledvin hematurie výskyt krve v moči hemodialýza viz krevní dialýza hemoglobin červené krevní barvivo, které se nachází v červených krvinkách a přenáší kyslík hyperfosfatémie vysoká hladina fosforu v krvi hyperkalcémie vysoká hladina vápníku v krvi hyperkalémie vysoká hladina draslíku v krvi; může být i životu nebezpečná (zastavení srdce) hyperparatyreóza zvýšená činnost příštítných tělísek, při níž dochází k uvolňování nadměrného množství parathormonu, který odbourává a změkčuje kosti hypertenze viz vysoký krevní tlak hyperurikémie vysoká hladina kyseliny močové v krvi hypoparatyreóza snížená činnost příštítných tělísek, kdy se parathormonu nedostává, kosti se proto nemohou dobře přestavovat a stávají se křehkými chronický vleklý, dlouhodobě probíhající chudokrevnost anémie, znamená nedostatek červených krvinek, v nichž se nachází červené krevní barvivo (hemoglobin) nezbytné pro přenášení krevních plynů (kyslík, oxid uhličitý) v organismu imunosuprese viz imunosupresivum 18

19 imunosupresivum lék používaný po transplantaci k potlačení odhojovací reakce těla příjemce, která by měla za následek zničení transplantovaného orgánu (např. ledviny); někdy se podává i při jiných onemocněních, kdy tělo napadá své vlastní orgány tzv. autoimunitní onemocnění kalcifikace zvápenatění; ukládání krystalků vápníku a fosforu do kostí (což je žádoucí) nebo jinam (což je nežádoucí a je podkladem komplikací při ledvinné kostní nemoci) kalcium (calcium) - viz. vápník kalium viz draslík kanyla hadička; pro potřeby krevní dialýzy bývá po delší dobu zavedena do velké žíly v blízkosti srdce, většinou v oblasti krku, méně často v místě klíčku nebo v třísle katetr hadička, viz kanyla (pro krevní dialýzu) nebo peritoneální katetr (pro břišní dialýzu) kornatění tepen onemocnění, při němž dochází k tuhnutí a zužování tepen a tak zhoršenému prokrvení tkání zásobených postiženou tepnou; je zrychlováno vysokými hladinami tuků, cukrovkou, vysokým krevním tlakem a ledvinnou kostní nemocí kreatinin odpadová látka normálně vylučovaná močí; při ledvinné nedostatečnosti nebo selhání ledvin se hromadí v krvi a podle toho posuzujeme činnost ledvin; je odstraňován dialýzou; jeho hladina je ovlivněna např. množstvím svalů krevní dialýza čištění krve mimo tělo za použití speciálního přístroje, do něhož je znečištěná krev s odpadovými látkami přiváděna hadičkou a po vyčištění je nemocnému průběžně vracena jinou hadičkou; hadičky se zavádějí pokaždé nové buď vpichem do upravené žíly (označované fistule nebo shunt [šant]) nebo napojením na silnější hadičku zavedenou dlouhodobě do žíly blízko srdce (označovanou jako kanyla nebo katetr) křivice rachitis; onemocnění kostí u dětí způsobené nedostatkem vitaminu D, které vede k měknutí a křivení kostí pro nedostatek vápníku a fosforu; u dospělých se označuje měknutí kostí osteomalácie kyselina močová odpadová látka vznikající v těle; její nadbytek může vést ke dně ledvinná kostní nemoc onemocnění kostí, které se objevuje při ledvinné nedostatečnosti, selhání ledvin i po transplantaci ledviny; vede ke snížení pevnosti kostí a dalším komplikacím jako svědění kůže, pálení a začervenání spojivek, zhoršení pohyblivosti kloubů a změna jejich tvaru, zrychlené kornatění tepen aj. ledvinná nedostatečnost snížená funkce ledvin; může se vyskytnout u různých onemocnění ledvin měknutí kostí osteomalácie; onemocnění kostí u dospělých způsobené nedostatkem vitaminu D, který vede k nedostatku vápníku a fosforu potřebných pro stavbu pevné kosti močovina odpadová látka normálně vylučovaná močí; při ledvinné nedostatečnosti nebo selhání ledvin se hromadí v krvi a podle toho posuzujeme činnost ledvin; je odstraňovaná dialýzou; její hladinu ovlivňuje např. množství bílkovin v přijaté potravě natrium viz sodík nefrologie lékařský obor, který se věnuje onemocnění ledvin onemocnění ledvin jakákoliv choroba ledvin; může se projevovat bílkovinou nebo krví v moči, sníženou funkcí ledvin, změnou množství nebo složení moče, zánětem ledvin, dalšími příznaky nebo různou kombinací všech těchto příznaků osteomalácie viz měknutí kostí otok zvětšení objemu tkáně nebo orgánu dané hromaděním tekutiny parathormon hormon tvořený v příštítných tělískách, který umožňuje přestavování kosti k zajištění její pevnosti; kostem vadí jeho nadbytek i nedostatek paratyreoidektomie operační odstranění příštítných tělísek peritoneální dialýza viz břišní dialýza (z latinského peritoneum = pobřišnice, výstelka břišní dutiny zevnitř) peritoneální katetr hadička trvale zavedená do břišní stěny k provádění břišní dialýzy pobřišnicová dialýza viz břišní dialýza podagra viz dna 19

20 polycystóza ledvin většinou dědičné onemocnění ledvin, při němž se ledviny postupně přeměňují v různě velké cysty (měchýřky) a které vede k vysokému krevnímu tlaku a později často k selhání ledvin proteinurie výskyt bílkoviny v moči příštítná tělíska 4 malé žlázy s vnitřní sekrecí, které vypadají jako drobné útvary a jsou uloženy za štítnou žlázou po stranách od ohryzku; tvoří se v nich parathormon purin látka, která se v těle přeměňuje na kyselinu močovou; její nadbytek může vést ke dně rachitis viz křivice renální osteodystrofie viz ledvinná kostní nemoc renální osteopatie viz ledvinná kostní nemoc selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny plnit svoji funkci a je potřeba jejich činnost nahrazovat shunt čti [šant], anglicky zkratka představuje krevní přístup pro krevní dialýzu; nachází se na paži nebo v třísle a vytváří se nejméně několik týdnů před použitím malou operací většinou v místním znecitlivění tak, že se spojí žíla s tepnou buď přímo nebo pomocí umělé hadičky, tím se zvýší krevní průtok a do tohoto místa se pak dá opakovaně píchat při provádění krevní dialýzy; samotný shunt není většinou přes kůži příliš vidět sklerotizace příštítných tělísek opíchnutí příštítných tělísek alkoholem za účelem snížení jejich nadměrné činnosti sodík natrium; důležitý minerál, jehož nadbytek může vést k otokům, vysokému krevnímu tlaku a žízni transplantace voperování dárcovského orgánu z jednoho člověka do těla jiného člověka tubulointersticiální nefritida zánětlivé onemocnění ledvinných kanálků, které se často projevuje změnami množství a složení moče, výskytem bílkoviny v moči a může vést k selhání ledvin ultrafiltrace odstraňování vody umělá ledvina přístroj pro krevní dialýzu urea viz močovina vápník minerál, který zajišťuje pevnost kostí; ve stravě obsažený např. v mléčných výrobcích vazač fosfátů lék, který na sebe v žaludku a střevech váže fosfor (fosfát) ze stravy tak, aby se nebyl schopen vstřebat; tím se zabraňuje hromadění fosforu v těle při onemocnění ledvin vitamin D látka nezbytná pro zajištění dostatku vápníku a fosforu pro pevné kosti; pro správnou činnost musí být upraven (aktivován v ledvinách), což se děje při onemocnění ledvin nedostatečně vysoký krevní tlak tlak krve v tepnách, který je vyšší než doporučený (doporučený tlak pro většinu lidí je v současné době do 140/90 mmhg), pro pacienty s onemocněním ledvin nebo cukrovkou do 130/80 mmhg, pro vybrané nemocné i nižší do 125/75 mmhg) 20

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku dietní režim Vítejte Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste se vyhnuli zhoršení Vašeho

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Dieta při ledvinné nedostatečnosti a po transplantaci ledviny

Dieta při ledvinné nedostatečnosti a po transplantaci ledviny Jaká jsou dietní doporučení při onemocnění ledvin? Dieta, tedy složení stravy, musí zajistit dostatek energie i živin tak, jak to potřebuje Vaše tělo. Látková přeměna (metabolismus) je u ledvinářů jiná

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním

hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním hemodialýza Stručný úvod Vítejte Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně 150 g. Mezi jejich hlavní

Více

Léky užívané při dialýze. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Léky užívané při dialýze. Vítejte na našem dialyzačním středisku Léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku Budu při dialýze užívat nějaké léky? Dialýza sice nahradí některé funkce, které vykonávaly Vaše ledviny, zároveň je ale nutné užívat jako

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku

léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku léky užívané při dialýze Vítejte na našem dialyzačním středisku Budu při dialýze užívat nějaké léky? Dialýza sice nahradí některé funkce, které vykonávaly Vaše ledviny, zároveň je ale nutné užívat jako

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Rozhovor s nutriční terapeutkou

Rozhovor s nutriční terapeutkou Rozhovor s nutriční terapeutkou 2. 10. 2017 Rozhovor s nutriční terapeutkou Danou Sasakovou o nízkobílkovinné dietě, stravování a léčbě při chronickém onemocnění ledvin. Nízkobílkovinná dieta, co to vlastně

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata 1 2 3 Út 4 Čaj s citronovou šťávou Čaj se sirupem 1-l. hovězí s rýží a hráškem Chléb s rostlinným Čaj s citronem Chléb s rostlinným margarinem Jablko 1-Omáčka rajčatová Salát mrkvový Paštika krájená Vejce

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1 OD 2.1. DO 5.1.2018 (pouze MŠ) Svačina: Chléb, máslo, med, bílá káva 1/1,7 Polévka: Zeleninová 1,3,9 Hlavní jídlo: Krupicová kaše s kakaem 1,7 Svačina: Paštiková pomazánka s chlebem 1/1,7 Svačina: Toustíky,

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy.

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy. ZDRAVÉ DÍTĚ z pohledu výživy www.kpclinic.cz VÍM, CO JÍM A JÍM ZDRAVĚ Miminku stačí mateřské mléko, aby rostlo Čím jsme starší zvyšují se nároky organismu na energii ABYSTE SPRÁVNĚ ROSTLY, POTŘEBUJETE

Více

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu?

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? 2 Průvodce dietami Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? Nové a zaručené diety se objevují s železnou pravidelností. Při podrobnějším pohledu

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

Jídelníček na 5. týden

Jídelníček na 5. týden Jídelníček na 5. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku Přílohy Příloha A vzor dotazníku Výživový dotazník Vážený pane, Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto výživového dotazníku, který použiji pro zhodnocení Vašich stravovacích návyků a životního stylu.

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK 17.9. - 21.9.2012 Přesnídávka Oběd Svačina PO tvarohový koláček Polévka drůbková s vločkami

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 1.9-2.9. 2011.. ČTVRTEK chléb vývar krupicová s vejci chléb pomazánka milánské špagety se sýrem sýr

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

Jídelní lístek na 7 dnů

Jídelní lístek na 7 dnů Jídelní lístek na 7 dnů Zde je pro inspiraci příklad jídelního lístku na celý týden. Celkové množství sacharidů v něm nedosahuje ani doporučené maximální množství 200 g za den, přitom skladba stravy je

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 chléb, tavený sýr s pažitkou,granko, švestky (A: 01,07) polévka s játrovou rýží (A: 01,03,09) italské labužnické filé, brambory,ananas kompot, džus (A: 01,04,07) houska,

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1 1 2 Ne 3 Po 4 Út 5 Mléko Drink 1-Pol. gulášová čaj ovocný Bretaňské špagety Chléb Rohlík graham 1-Kuřecí plátek přírodní Chléb s rostlinným Čaj se sirupem Pomazánka vaječná Banán 1-Brambory - příloha Ředkev

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská 1 ph Kyselost nebo zásaditost udává ph, rozpětí je od 0 do 14. hodnota 7 = neutrální (čistá voda) 2 ph člověka - fyziologicky Krev má ph 7,36 7,44,

Více

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 3.1. až 9.1. pondělí 3.1.2011 polévka kroupová květákové placičky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 4.1.2011 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, bílá káva

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Historie jednotného dietního systému sahá do padesátých let minulého století byl publikován v Praze: Nový dietní systém pro nemocnice a v 1958

Historie jednotného dietního systému sahá do padesátých let minulého století byl publikován v Praze: Nový dietní systém pro nemocnice a v 1958 Dietní Normování Dietní systém Historie jednotného dietního systému sahá do padesátých let minulého století. 1955 byl publikován v Praze: Nový dietní systém pro nemocnice a v 1958 v Bratislavě: Diétne

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Červen týden 1.6. až 7.6.

Červen týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina:

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Čtvrtek 1.12.2016 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva Polévka polévka hrstková,09 Oběd 1 špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - příloha,06,09

Více

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7) 2. - 6. 5. 2016 Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Kakao, Chléb, Pomazánka z červené čočky, čerstvá zelenina,06,07,09,10 Polévka bramborová, Omáčka koprová, Vejce vařené,

Více

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU JAK ZAČÍT S SCD JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU ÚVOD ÚVOD Představujeme vám plán postupu nasazování potravin při SCD. Je skvělou pomůckou při zavádění této výživy. Tělo přechází na zcela nový režim a

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více